Přehled sociálně vyloučených lokalit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled sociálně vyloučených lokalit"

Transkript

1 Bílina Přehled sociálně vyloučených lokalit Mgr.Miloš Hrubý Teplické předměstí Teplické předměstí je v současné době nejohroženější lokalitou v Bílině. Sídliště bylo dostavěno v roce 1962 a do nových bytů se stěhovali přednostně především neromové ze staré výstavby, např. Důlní. Po dokončení nových a moderních sídlišť se neromové stěhují z Teplického předměstí do těchto bytů a uvolněné byty připadají Romům. Dnes je toto sídliště považováno za romské, i když je poměr mezi Romy a Neromy asi půl na půl. Mezi Neromy převažují především starší lidé. Většina Neromů by se ráda odstěhovala do lepších lokalit, ale dnes v podstatě nemají kam, navíc by museli prodat byt pod cenou, neboť špatná adresa nikoho neláká. Na sídlišti Za Chlumem a na Pražském sídlišti nejsou žádné byty volné, snaha Neromů z Teplického předměstí vyměnit si byt s Romem žijícím v lepší lokalitě byla též neúspěšná. Současný majitel bytů se snaží zamezit vznikání čistě romských vchodů, ovšem vzhledem k dřívější politice, kdy se preferovalo rozmisťování nově přistěhovaných romských rodin mezi rodiny neromské, je dnes situace úplně jiná. S úbytkem rodin neromských a přírůstkem rodin romských nastal současný stav, kdy drtivá většina panelákových vchodů je buď smíšená nebo čistě romská. Čistě neromský vchod je pak v inzerátech o prodeji bytu označován jako vchod slušný. V současné době je většina Neromů žijících na Teplickém předměstí v důchodovém věku, a ti si nemohou zvyknout na jinou kulturu a jiný způsob života romských obyvatel. 1

2 Na celém sídlišti na Teplickém předměstí už není ani jeden byt městský. Byty jsou rozděleny mezi pražskou realitní kancelář Radip, místní realitní kancelář Sever plus a vlastní uživatele, kteří tvoří společenství vlastníků. Podle romského poradce, pana T., žije v současné době na Teplickém předměstí asi 200 Romů, i když terénní sociální pracovníci společnosti Člověk v tísni uvádějí, že tento počet je mnohem vyšší. Pan T. uvádí téměř 95% nezaměstnanost mezi romskými občany žijící na Teplickém předměstí, těch zbylých 5% údajně pracuje ve Velké Británii. U romských žen je nezaměstnanost téměř 100%, a to především proto, že po několika letech strávených na mateřské dovolené je pro ně velmi těžké se znovu zařadit do pracovního procesu, a i když nebyla přímo zjištěna diskriminace těchto žen, dá se předpokládat, že najít práci je pro ně mnohem obtížnější. Muži, pokud pracují, pracují buď ve Velké Británii nebo nelegálně. Dle romského poradce není vysoká nezaměstnanost Romů způsobena ani tak nedostatkem práce (i když nezaměstnanost se pohybuje kolem 16%), ani rasovou diskriminací na pracovním trhu, jako spíše tím, že Rom není od narození veden k tradičním hodnotám svého života a své rodiny, jako je vzdělávání, škola, práce, hodnota peněz atd. Dle romského poradce byla a je obrovským problémem migrace. Dříve to bylo především z Kladna a ze Žatce, a to z důvodu spekulace s byty (viz Sever plus), a ze Slovenska. V dnešní době se romský poradce obává migrace Romů z Duchova. Tito Romové jsou většinou neplatiči a snaží se před problémy utéci právě do Bíliny. Romský poradce se pokouší tomuto jevu zabránit. Dalším velkým problémem v této sociálním vyloučením ohrožené lokalitě je vysoká kriminalita. V zimě je kriminalita nižší, v letních měsících pak kriminalita roste. Podle ředitele Městské policie se zde vyskytují téměř 2

3 všechny druhy kriminality. Většinu této kriminality pak páchají především mladiství a děti, kteří dnes neuznávají autority a veškeré hodnoty, a to jak romské : úcta k rodině a starším, tak neromské :úcta ke vzdělávání a pracovitosti. Podle ředitele Městské policie jsou v současné době nejvážnějším problémem drogy. U malých dětí je to toluen, u starších pervitin, který je sem dovážen především z Teplic. Dříve sem byl dovážen také z Mostu, tam však byla většina výrobců a dealerů zatčena. Existuje i několik místních dealerů. Jeden z dotazovaných vlastníků a správců bytového fondu občany, u nichž bylo prokázáno dealerství, okamžitě vystěhovává, a to i v případě, že tito nájemníci platí řádně nájem. Na Teplickém předměstí je problém také s krádežemi a přepadáváním. Nejrozšířenější formou krádeže je vykrádání automobilů a trafik. Ve večerních hodinách se pak objevují party mladíků, které přepadávají starší občany nebo občany opilé. Byly zaznamenány i případy, kdy Rom okradl Roma. Romský poradce upozorňuje také na pití alkoholu mladistvími, průběžně jsou ve spolupráci s městkou policií dělány kontroly. Romové pijí alkohol především ve vietnamských hernách, s čímž souvisí také vzrůstající počet gamblerů. Prostituce je dle ředitele Městské policie téměř vymícena, v současné době se týká jen velmi malého počtu a pro polici nepředstavuje ve srovnání s jinými patologickými jevy žádný problém. Co se týče lichvy, tak jak ředitel Městské policie, tak i romský poradce tvrdí, že se v poslední době s jejím případem nesetkali. Faktem však zůstává, že zjistit lichvu je velmi složité a že občané, jichž se to týká, se bojí cokoli říci. Policie si stěžuje, že většinu svých hlídek musí koncentrovat na Teplickém předměstí. Týká se to asi tak poloviny hlídek. Policie se snaží 3

4 minimalizovat místa, kde by se Romové mohli ve větším počtu scházet. Řeší to například odřezáváním laviček. I když po pravdě já osobně si opravdu nejsem jist, že by právě toto opatření mělo nějaký pozitivní efekt. Policie také negativně hodnotí netoleranci neromských občanů, především důchodců. Ti je volají již ve chvíli, kdy Romy pouze vidí, i když ti vůbec nic nedělají. Dalším poznatkem Městské policie je, že tzv. slušní Romové se od ostatních Romů straní. Pokud však propukne konflikt mezi Romy a Neromy, tito se přidávají na stranu Romů. Azylový dům, tzv. Papírák Azylový dům, tzv. papírák, je umístěn v areálu dolů, v lokalitě Důlní ulice. Tato lokalita je jedna z několika lokalit charakterizovaných jako sociálně vyloučená. Azylový dům vznikl v roce 1995 především jako městská ubytovna pro neplatiče z městských nebo jiných nájemních bytů, pro sociálně slabé a pro rodiny nacházející se v krizové situaci, která má statut domu s nájemními byty. O přidělení bytu rozhoduje Rada města na doporučení bytové komise městského úřadu, a to ve spolupráci se sociálním odborem. Posuzuje především míru tísně a její příčiny, počet dětí a jejich věk, zda rodina trvale žije v Bílině. V azylovém domě je 23 bytů, i když bytem se v tomto případě rozumí obytná místnost s kuchyňským koutkem a vařičem. V objektu jsou dva druhy místností, a to větší, o rozloze 32 m2, kterých je 8, a menší, o rozloze 17 m2, kterých je 13. Místnosti byly dříve vybaveny dvouvařičem, dnes má většinou každá rodina svůj vlastní sporák. Sociální zařízení je společné, k dispozici je sušárna, prádelna, uklízečka, za kterou platí rodiny částku dle velikosti místnosti. Platby za vodu jsou rozpočítány podle počtu osob, které v místnosti žijí. Dříve byla voda do objektu dodávána z dolů ve 4

5 velkém množství, ovšem nájemníci vodou nešetřili a spotřeba byla obrovská. Dnes jsou na každém patře objektu dva bojlery o kapacitě 150 l. Spotřeba je sice nižší, ale i tak dosti vysoká. Správce objektu uvádí, že nájemníci velmi často využívají vodu např. k praní koberců, rozmrazování potravin atd. Každá místnost má svůj elektroměr, který je pod dohledem a kontrolou správce, jenž může v případě neplacení elektřinu odpojit. Topí se ústředním topením, které je vedeno ze šachty. K odpojení elektřiny dochází většinou jen když si nájemník není ochoten nastavit splátkový kalendář nebo jej nastavený má, ale splátky neplatí. Dle správce objektu však žádná rodina nevydržela bez proudu déle než 14 dní, poté jsou většinou ochotni si splátkový kalendář nastavit a splátky včas platit. Nájemné se liší podle počtu osob žijících v místnosti, a to v rozmezí od asi 1200 Kč do asi 4000 Kč. Nájemní smlouvy jsou na dobu určitou, většinou 1 rok. Některé rodiny, které v azylovém domě žijí, splácejí dluhy na nájmu z předešlého bydlení. Zde dluhy na nájmu nevznikají, jelikož městský úřad vystupuje, stejně jako u bunkoviště, jako zvláštní příjemce sociální dávky. Ne však u všech, pokud rodina dluží, je jí odpojena elektřina. Zaměstnankyně města říká, že v rodinách, žijících v azylovém domě se vyskytuje obrovská spotřeba vody a elektřiny, což se v konečném důsledku projevuje na zvýšení záloh. U vody je způsobeno především tím, že se platí společně a nikdo tak není motivovaný šetřit. V současné době žije v azylovém domě 73 osob, z toho je 41 dětí a 32 dosplělých. Nejpočetnější rodina je osmičlenná. Dvě rodiny žijící v azylovém domě jsou neromské. Pro většinu rodin je azylový dům konečnou stanicí, několik rodin zde žije od založení, jiní se sem opakovaně vracejí. Správce objektu uvádí, že asi šest nebo sedm rodin žije v azylovém domě déle než 5 let. Jsou samozřejmě i případy, kdy se rodina 5

6 nějakým způsobem k lepšímu bydlení dostala (sehnáním práce, dědictvím, odškodněním babičky, která přežila 2. světovou válku). Správce objektu uvádí, že pět nebo šest rodin si v bydlení polepšilo a zpět se už nevrátili. Některé rodiny se k lepšímu bydlení dostaly, ovšem tíhu nové situace neunesly a vrátily se zpět. Město by některým rodinám velmi rádo sehnalo lepší bydlení, ale bohužel nemají kapacity, jelikož většina bytů je v soukromém vlastnictví. Většina rodin je samozřejmě v pořadníku města o přidělení bytu, ovšem to se může vléci také několik let. Rodina si buď může byt koupit, nebo jít do bytu, který vlastní Sever plus nebo Radip. Sever plus požaduje kauci Kč, na což většina rodin z Papíráku nemá. Stavební bytové družstvo (SBD) volné byty k dispozici nemá. Většina osob žijících v současné době v Papíráku nebo v Bunkovišti však dříve byt od města přidělený měla, ale z důvodu dluhů, v důsledku spekulací s byty, které ovšem nebyly v jejich režii atd. o byt přišla. Objekt je hlídán vrátným 24 hodin denně. Vrátný dohlíží na dodržování domovního řádu a pořádku, hlídá příchod a odchod návštěv, snaží se dohlížet na to, aby ve večerních hodinách nebyla v areálu Severočeských dolů Bílina, a. s. páchána trestná činnost. Na denním pořádku jsou zde návštěvy Policie ČR a Policie města Bílina týkající se právě trestné činnosti. Ta se týká především vykrádáním automobilů stojících na parkovišti před areálem dolů, vnikání do objektu dolů a odcizování materiálů, vykradení trafiky. Situace dospěla do stádia, kdy ředitel dolů požádal starostu města Bílina o řešení tohoto problému. Byly odhaleny dvě rodiny respektive mladiství členové těchto rodin, kteří tuto trestnou činnost páchali. Těmto rodinám byla udělena již dvě varování, ale jelikož je situace stále stejná, hrozí jim vystěhování z azylového domu. Mezi rodinami žijícími v azylovém domě žádné velké solidární sítě nefungují, podle správce objektu mezi nimi existuje spíše nevraživost, která 6

7 pramení ale spíše ze závisti, že jedna rodina má peněz více než druhá. Závažnější konflikty v azylovém domě nejsou. Většina rodin udržuje styk s ostatními rodinami a příbuznými žijícími ve městě a vzájemně se navštěvují. Podle správce objektu jsou sobota a neděle dny, kdy se v objektu vystřídá velmi mnoho návštěv. Návštěvy jsou povoleny do desáté hodiny večerní. Většina rodin si i přesto, že bydlení je na mnohem nižší úrovni nežli bydlení v panelovém domě ve městě, svého bydlení váží a snaží se respektovat řád i pravidla. Samozřejmě se objeví i ti, kteří tato pravidla dodržovat odmítají a ohrožují tím existenci samotného azylového domu. Těch je však podle správce objektu minimum, a většinou jsou ostatními rodinami žijícími v azylovém domě usměrněni. Bunkoviště Bunkoviště funguje v Bílině již 8 let a původně sloužilo pouze k přespání, a to hlavně pro bezdomovce. Je zde umístěno 10 obytných buněk, které město získalo do šachty. Z těchto 10 buněk slouží jedna jako vrátnice. Na rozdíl od azylového domu, kde je vrátný 24 hodin denně, je v Bunkovišti vrátný pouze v noci. Každá z obytných buněk je čtyřmístná, vybavená starším nábytkem. Přes zimu je v buňce také elektrické topení, v létě se v buňkách netopí a je zapojeno pouze 24 voltů sloužících ke svícení. Jedna z buněk je určena pro ženy, v současné době zde ale žádná žena nebydlí. V areálu je šest WC a 2 umývárny se studenou vodou, teplá voda není. K dispozici je též ložní prádlo, které nechává správce objektu pravidelně prát. 7

8 Bunkoviště je určeno pouze dospělým, většinou jednotlivcům. Jen jednou v Bunkovišti žili druh a družka, pro které byla vyhrazena jedna obytná buňka. V současné době zde bydlí 12 mužů, žena zde nebydlí žádná. Osm z těchto mužů platí pomocí poukázek, od zbylých čtyř si město bere peníze jako zvláštní příjemce sociální dávky. I když by mělo Bunkoviště sloužit pouze k přespání, někteří ze současných obyvatel zde žijí dlouhodobě. Správce objektu udává, že někteří zde žijí déle než 5 let. Nepsaným pravidlem je, že Bunkoviště by mělo sloužit pouze bílinským obyvatelům, pokud je však situace krizová, správce objektu na několik dní přijme i osoby z jiných měst. Dříve byla otevírací doba Bunkoviště od 17 hodin večer do 8 hodin ráno a Bunkoviště tak sloužilo pouze k přespání. Dnes je otevírací doba 24 hodin denně. S tím je spojen také nárůst investic, spotřeby elektřina a vody atd., což znamenalo zvýšení ceny za noc z dřívějších 60 Kč na dnešních 80 Kč. Podle správce objektu se snad jen v jednom případě dostal obyvatel Bunkoviště k lepšímu bydlení v azylovém domě. Bunkoviště je pro většinu jeho obyvatel opravdu konečnou stanicí. Problematika bydlení Hrubý Mgr.Miloš Úvod V Bílině je odhadem asi 4000 bytů, které jsou rozděleny mezi město Bílina, Stavební bytové družstvo Bílina a realitní kanceláře Sever plus a Radip, dále pak mezi soukromé vlastníky. 8

9 V rozhovorech, které byly uskutečňovány s vlastníky a správci bytového fondu (dále jen VSBF), jsem se soustředil především na získání informací týkajících se jejich bytové politiky. Z těchto rozhovorů vzešly velmi cenné informace, které mohou být užitečné při zlepšování situace bydlení v Bílině. Z informací také vzešlo, že jednání některých výše zmíněných VSBF může být v rozporu s právním systémem. Jelikož jsem však při rozhovoru sliboval anonymitu, nemohu tato konkrétní jednání připsat konkrétnímu VSBF. I tak si ale myslím, že všichni dotazovaní se snaží se současnou situací něco dělat, a že některá ne zrovna šťastná rozhodnutí nejsou ovlivněna zlou vůlí, ale jsou způsobena spíše nejasnou orientací v dané problematice. V Bílině je několik lokalit ohrožených sociálním vyloučením, kde je situace týkající se bydlení nejkritičtější. Město vlastní z těchto lokalit azylový dům v Důlní ulici a tzv. bunkoviště, byty na Teplickém předměstí, které je sociálním vyloučením asi nejohroženější lokalitou vlastní realitní kanceláře Sever plus a Radip. Bytová politika města Bílina Město Bílina od poloviny devadesátých let městské byty odprodává, v současné době má město z původních asi 4000 bytů pouze 343 bytů. Odprodej bytů probíhal tak, že přednostní právo měl stávající nájemník, a to i v případě, že přišel s nabídkou koupě v den prodeje, i když předtím byt koupit odmítal. Poté následuje soused, pak kdokoli další. Zájemci z jiných měst byli ověřeni městem, které se pokoušelo zjistit záměry kupce. Spekulace s byty totiž zapříčinila značný nárůst Romů především z Kladna a ze Žatce. Spekulanti totiž koupili byt i s dlužníky, dluhy zaplatili, poté 9

10 stávajícího nájemce vystěhovali a do uvolněného bytu nastěhovali Romy právě z Kladna a ze Žatce, jejichž byty byly nepoměrně dražší. Místní Romové snášeli tuto migraci ne zrovna příznivě, v současné době je dle romského poradce p. Tomáše situace stabilní. Město sice odprodalo většinu bytů, ovšem bez dluhů, tzn. že tyto dluhy městu zůstaly. Dlužná částka byla asi Kč, v současné době je tato částka podle informací získaných od města asi 19 milionů Kč. Dnes je evidováno asi 600 dlužníků, kteří už ovšem v městských bytech většinou nebydlí, a velká část z nich už nebydlí ani v Bílině. Nejvyšší dluhy se pohybují v řádech statisíců. Pokud však dlužník zaplatí předchozí čistý dluh v plné výši, může mu Rada města odhlasovat snížení penále, a to podle jasné metodiky. V současné době město vlastní několik málo bytů na Pražském předměstí, 3 vchody na SUNN (Sídliště U Nového nádraží), byty na Mírovém náměstí, tzv. zelený dům, kde jsou byty čtyř kategorií, a to bezbariérové byty pro tělesně postižené, rozjezdové byty pro mladé, běžné byty a 3 byty z rezervy města, které slouží v případě krizové situace. Dále město vlastní azylový dům, tzv. papírák a bunkoviště pro bezdomovce. Tzv. bunkoviště je složeno z 10 obytných buněk (z toho jedna slouží jako vrátnice) a slouží jen k přespání. Jedna noc stojí v současné době 80 Kč. Město tyto peníze získává jako zvláštní příjemce sociální dávky. V areálu je umístěno šest WC a 2 umývárny se studenou vodou. I když by bunkoviště mělo sloužit pouze k přespání, někteří ze stávajících klientů zde žijí i delší dobu. Bunkoviště je určeno pouze pro jednotlivce, není určeno pro rodiny a v žádném případě zde nemohou žít děti. Azylový dům, tzv. papírák, je umístěn v areálu dolů, v lokalitě Důlní. Tato lokalita je jedna z několika lokalit charakterizovaných jako sociálně vyloučená. Azylový dům vznikl v roce 1995 především jako 10

11 městská ubytovna pro neplatiče z městských nebo jiných nájemních bytů, pro sociálně slabé a pro rodiny nacházející se v krizové situaci, která má statut domu s nájemními byty. O přidělení bytu rozhoduje Rada města na doporučení bytové komise městského úřadu, a to ve spolupráci se sociálním odborem. Posuzuje především míru tísně a její příčiny, počet dětí a jejich věk, zda rodina trvale žije v Bílině. V azylovém domě je 23 bytů, i když bytem se v tomto případě rozumí obytná místnost s kuchyňským koutkem a vařičem. V objektu jsou dva druhy místností, a to větší, o rozloze 32 m2, kterých je 8, a menší, o rozloze 17 m2, kterých je 13. Sociální zařízení je společné, k dispozici je sušárna, prádelna, uklízečka, za kterou platí rodiny částku dle velikosti místnosti. Platby za vodu jsou rozpočítány podle počtu osob, které v místnosti žijí, každá místnost má svůj elektroměr, který je pod dohledem a kontrolou správce, a který může být v případě neplacení odpojen a topí se ústředním topením, které je vedeno ze šachty. K odpojení elektřiny dochází většinou jen když si nájemník není ochoten nastavit splátkový kalendář nebo jej nastavený má, ale splátky neplatí. Dle správce objektu však žádná rodina nevydržela bez proudu déle než 14 dní, poté jsou většinou ochotni si splátkový kalendář nastavit a splátky včas platit. Nájemné se liší podle počtu osob žijících v místnosti, a to v rozmezí od asi 1200 Kč do asi 4000 Kč. Nájemní smlouvy jsou na dobu určitou, většinou 1 rok. Některé rodiny, které v azylovém domě žijí, splácejí dluhy na nájmu z předešlého bydlení. Zde dluhy na nájmu nevznikají, jelikož městský úřad vystupuje, stejně jako u bunkoviště, jako zvláštní příjemce sociální dávky. Ne však u všech, pokud rodina dluží, je jí odpojena elektřina. Zaměstnankyně města říká, že v rodinách, žijících v azylovém domě se vyskytuje obrovská spotřeba vody a elektřiny, což se v konečném důsledku 11

12 projevuje na zvýšení záloh. U vody je způsobeno především tím, že se platí společně a nikdo tak není motivovaný šetřit. V současné době žije v azylovém domě 73 osob, z toho je 41 dětí a 32 dosplělých. Nejpočetnější rodina je osmičlenná. Pro většinu rodin je azylový dům konečnou stanicí, několik rodin zde žije od založení, jiní se sem opakovaně vracejí. Jsou samozřejmě i případy, kdy se rodina nějakým způsobem k lepšímu bydlení dostala (sehnáním práce, dědictvím, odškodněním babičky, která přežila 2. světovou válku). Správce objektu uvádí, že pět nebo šest rodin si v bydlení polepšilo a zpět se už nevrátili. Město by některým rodinám velmi rádo sehnalo lepší bydlení, ale bohužel nemají kapacity, jelikož většina bytů je v soukromém vlastnictví. Většina rodin je samozřejmě v pořadníku města o přidělení bytu, ovšem to se může vléci také několik let. Rodina si buď může byt koupit, nebo jít do bytu, který vlastní Sever plus nebo Radip. Sever plus požaduje kauci Kč, na což většina rodin z Papíráku nemá. Stavební bytové družstvo (SBD) volné byty k dispozici nemá. Většina osob žijících v současné době v Papíráku nebo v bunkovišti však dříve byt od města přidělený měla, ale z důvodu dluhů, v důsledku spekulací s byty, které ovšem nebyly v jejich režii atd. o byt přišla. Realitní kancelář Sever plus Realitní kancelář Sever plus vlastní nebo spravuje velkou část bytů na Teplickém předměstí, což je v Bílině asi sociálním vyloučením nejvíce ohrožená lokalita. V současné době se jedná cca o 500 bytů, z toho je asi 200 bytů ve vlastnictví Severu plus, ostatní byty realitní kancelář spravuje soukromým vlastníkům. Sever plus koupil byty ve druhé polovině 90. let, 12

13 cena za byt se v té době pohybovala kolem Kč. Ovšem město tyto byty prodávalo s dlužníky, ale bez dluhů, které městu zůstaly. Na sídlišti jsou kromě 6 osmipodlažních panelových domů s 32 bytovými jednotkami třípatrové bytovky, ve kterých jsou byty 2+1 a 3+1, které jsou standardně vybavené. Oproti dřívějšímu městskému nájmu, který byl 16Kč/m2 je dnes nájem u Severu plus 25 Kč/m2. Průměrná cena nájmu i se zálohami je tak asi 4000 Kč. Stavební bytové družstvo Bílina SBD Bílina v současné době vlastní 1280 bytů, z toho je 717 družstevních, 245 v osobním vlastnictví a 318 mají právnické osoby, tzn. společenství vlastníků. Tyto byty jsou většinou v tzv. lepších lokalitách jako jsou Pražské sídliště a sídliště Za Chlumem. Samozřejmě i SBD se potýká s dluhy na nájmu, ovšem ty nejsou tak velké jako u Severu plus nebo u města. Předsedkyně družstva, paní Š. tvrdí, že v současné době se potýká s opravdu obrovským počtem žádostí o byt. Tyto žádosti jsou většinou od lidí, kteří mají byt v sociálně vyloučených lokalitách, především na Teplickém předměstí. Byty v této lokalitě se prodávají hodně pod cenou, což je dáno současnou situací na sídlišti, naopak byty v tzv. lepších lokalitách jsou mnohem dražší. Paní Š. však musí většinu žádostí odmítnout, jelikož v současné době volné byty nemá, jen velmi zřídka se stane, že se někdo odstěhuje nebo byt prodá. SBD umožňuje dlužníkům splácet dluhy pomocí splátkového kalendáře, ale vyžaduje pravidelné placení. Pokud dlužník splátku vynechá, je spolupráce přerušena. V případě, že stávající nájemník má velký dluh na nájmu a není ochoten si nastavit splátkový kalendář, družstvo 13

14 mu nabídne, že pokud se sám vystěhuje a najde si jiné bydlení, bude mu dluh odpuštěn. Tento dluh se pak většinou hradí z prodeje bytu. Výsledky rozhovorů Z rozhovorů byly zjištěny tyto informace: Většina dotazovaných uvedla, že s romskými spoluobčany většinou problémy nejsou, určitě ne větší než s kýmkoli jiným. Spíše je kritizováno, že se Romové velmi často odvolávají na diskriminaci, i když o tu se podle dotazovaných v žádném případě nejedná. Splátkové kalendáře jsou u některých VSBF možné, u některých ne. U těch, kde možné jsou, jsou stanovena přísná pravidla. Většinou nesmí být vynechána ani jedna splátka. Rozhodnutí těch VSBF, u kterých splátkové kalendáře možné nejsou, jsou ovlivněna především předchozími zkušenostmi. U jednoho z VSBF se potýkají z vysokými dlužnými částkami, a to především ze strany vlastníků bytů. Dle dotazovaného je tento problém hlavně v tom, že osoby, kteří si byt koupí, se domnívají, že tím pro ně povinnost hradit nájemné dopadla, nebo že i když platit nájem nebudou, nemůže se jim nic stát, jelikož byt je jejich. Tito vlastníci nemohou být vystěhovány, ovšem poté, co byt splatí, je z důvodu vysokého dluhu na byt uvalena exekuce. Jeden z dotazovaných uvedl, že se smlouvy na dobu neurčitou s příchodem nového majitele změnily na smlouvy na dobu určitou, a to tak, že rodiny, které u města neměly dluh, dostaly smlouvu určitou na dobu 1 roku, ostatní na dobu kratší. Kratší je myšleno tak, že pokud rodina v současné době platí nájem včas, je smlouva uzavřena na 3 měsíce, pokud ne, je smlouva uzavřena pouze na 1 měsíc. 14

15 Majitel však nestojí o to současné nájemníky vystěhovat, pouze se jistí v případě, že by došlo k neplacení. Jeden VSBF požaduje od nově příchozích, kteří se chtějí nastěhovat do bytu, který je ve vlastnictví realitní kanceláře, kauci Kč, což odpovídá zhruba pěti nájmům. Tato skutečnost je důsledkem špatných zkušeností. Tato kauce je vratná. Dle dotazovaných je v bytech, především na Teplickém předměstí vysoká fluktuace, v jednom bytě jsou nájemníci průměrně dva roky. Velkým problémem jsou také přeplněné domácnosti. Ty jsou velmi často přeplněny také proto, že pokud je nějaká rodina vystěhována z důvodu neplacení nájmu, nastěhuje se k příbuzným a nebo přátelům mající byt poblíž. Jeden z dotazovaných se tomuto konání snaží zamezit tím, že pokud zjistí, že v některé rodině žije také rodina, která byla vystěhována z důvodu neplacení nájmu nebo jiných, dá dané rodině ultimátum, do které se návštěva musí vystěhovat. Pokud se tak nestane, bude i tato rodina vystěhována. Jeden VSBF uvedl, že velmi rychle jsou vystěhováni nájemníci, u nichž se zjistí, že jsou dealery drog. Tyto nájemníky realitní kancelář vystěhuje, a to i v případě, že dosud řádně platili nájem. Je to především z důvodu zamezení prodeje a užívání drog, které jsou v současné době jedním z největších problémů na Teplickém předměstí. Navíc pokud by se prodej drog rozšiřoval, mladí by utráceli peníze za drogy a neplatili by nájem. Někteří VSBF neposkytují náhradní bydlení nebo nedávají nové byty nájemníkům, kteří stávající byt zdevastovali. Pokud se musí něco opravit, vybírá se komu, aby tato investice nebyla ztrátová. Rozhodnutí je závislé na předešlých zkušenostech. 15

16 Pořádek ve vchodech a v okolí domů se jeden VSBF snaží zajistit tím, že zaměstnává Romy správcováním a úklidem vchodu nebo domu, což má podle něj mnohem větší efekt než platit úklidovou firmu. Jde především o to, že se na tom sami podílejí a výsledek této práce si potom spíše hlídají. V případě, že by tuto práci dělala úklidová firma, byl by tento efekt podle dotazovaného nulový. Úspěchem je, že se podařilo pro pět rodin zajistit nové bydlení u nového VSBF na Teplickém předměstí. Tyto rodiny jsou dle dotazovaného bezproblémové, nemají žádné dluhy a svého nového bydlení si váži. Pouze jedna rodina se vrátila na vlastní žádost zpět do azylového domu, a to proto, že si prý v novém bydlení nezvykla. Jeden z vlastníků usiloval o koupi dělnických ubytoven Vajmanka dnes patřící ČEZu, které jsou umístěny asi 3 km za Bílinou směrem na Teplice. Ve spolupráci s romským poradcem p. Tomášem chtěli z těchto ubytoven postavit byty pro sociálně slabé. V současné době však ČEZ od prodeje ustoupil, a ani město se na tento projekt nedívalo s nadšením, a to především proto, že díky tomuto projektu by vznikla nová sociálně vyloučená lokalita, kde by končili nájemníci mající dluh na nájmu. Závěr Dle mého názoru jsou všichni VSBF ochotni spolupracovat a podílet se na zlepšování situace v oblasti bydlení v Bílině, což hodnotím velmi kladně. Samozřejmě některá jednání uvedená výše nejsou právě šťastná, i 16

17 tak si ale myslím, že jsou ovlivněna především předchozími zkušenostmi, vzrůstajícími dluhy, nejasnou orientací v problematice. Podle většiny dotazovaných se však v současné době situace lepší, pochvalují si především to, že se velké části nájemníků podařilo vysvětlit, že se nájem a ostatní výlohy platit musí, a že pokud se tak nestane, plynou z toho následky, které mohou skončit až u vystěhování. Situace především v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením je stále kritická a její řešení vyžaduje dlouhodobou práci, která však ve spolupráci se všemi složkami působících v Bílině může být úspěšná. Zaměstnanost a nezaměstnanost v Bílině Hrubý Mgr.Miloš Úvod Do rozhovorů, týkajících se oblasti zaměstnání, jsem se snažil zahrnout přední zaměstnavatele v Bílině a okolních obcích, zástupce města Bílina, zástupce Úřadu práce v Teplicích a v Mostě, romského poradce v Bílině a také personální agentury. Ovšem totální absence personálních agentur v Bílině mě donutila rozšířit pole působnosti u těchto institucí do dvou velkých okolních měst, Mostu a Teplic, kde je personálních agentur hned několik. Rozhovory byly zaměřeny především na získání informací o personální politice firem, postoji k občanům, jimž hrozí sociální vyloučení, osobní zkušenosti atd. Délka rozhovoru se pohybovala mezi 20 a 90 minutami, což bylo ovlivněno především ochotou zástupců institucí, s nimiž byl rozhovor uskutečňován. 17

18 Obecná charakteristika Bílina je mikroregionem okresu Teplice, který je tvořen městem Bílina a 6 dalšími obcemi Hostomice, Kostomlaty pod Milešovkou, Hrobčice, Lukov, Měrunice a Světec. Tento mikroregion má rozlohu 123 km2 a podle výsledků sčítání lidu k zde žilo celkem obyvatel, z toho ekonomicky aktivních. V mikroregionu Bílina je největší podíl uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním, a to 58%. V obci Hostomice, která do mikroregionu spadá, je míra uchazečů s nejvýš základním vzděláním 68.8%, což je nejvíce v celé ČR. Nedostačující vzdělání je v současné době největším problémem nezaměstnanosti v tomto mikroregionu, dle ředitele ÚP v Teplicích je v současné době největší poptávka po vyučených dělnických profesích. Tato situace je způsobena především ústupem těžkého průmyslu, který zde měl v minulosti přednostní zastoupení a ve kterém se v nejvyšší míře uplatňovali nekvalifikovaní zaměstnanci. Ovšem po ústupu těžkého průmyslu a masovém propouštění zaměstnanců se v mikroregionu objevilo obrovské množství nezaměstnaných a navíc nízkokvalifikovaných nebo nekvalifikovaných. V současné době je dle romského poradce odhadem 80% místních Romů bez zaměstnání, a to především proto, že dřívější nekvalifikované profese, ve kterých byli zaměstnáni především, jsou dnes obsazeny kvalifikovanými pracovníky. Severočeské doly, a. s. stále zůstávají největším zaměstnavatelem v tomto mikroregionu, ovšem stále dochází k postupnému snižování počtu zaměstnanců. Významně je zastoupen též sklářský průmysl firmami AGC Automotive Czech a. s. v Chudeřicích a CRYSTALEX a. s. v Hostomicích. Dále pak Splirec Czech s. 18

19 r. o. a několik stavebních firem, které zaměstnávají 50 a více pracovníků, navíc najímají na sezónní práce. Dalšími významnými zaměstnavateli jsou firmy sídlící v okolních velkým městech, v Mostě a Teplicích, kam místní Romové pracující na smlouvu dojíždějí. Avšak podle vedoucí sociálního odboru pracuje většina nezaměstnaných na černo, a to především v Mostě nebo v Teplicích. Dle informací poskytnutých ÚP v Teplicích se k nízké kvalifikaci uchazečů o zaměstnání přidružuje ještě dlouhodobá nezaměstnanost, která je u nezaměstnaných nad 6 měsíců 60-70% a u nezaměstnaných nad 12 měsíců kolem 50%. Dlouhodobá nezaměstnanost se týká především uchazečů, kteří dosáhli nejvýše základního vzdělání, velká část uchazečů evidovaných více než 1 rok má též různá zdravotní omezení. ÚP v Teplicích předpokládá, že část uchazečů vedených v evidenci ÚP déle než 1 rok svůj zájem o zprostředkování zaměstnání pouze předstírá a jejich spolupráce s úřadem práce je institucionálně vynucená, jelikož pro vyplácení sociálních dávek a hrazení zdravotního pojištění je podmínkou evidence na ÚP. Velmi nepříznivé je, že obtížně umístitelní uchazeči tvoří více než čtyři pětiny z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. U velkého počtu z nich dochází navíc ke kumulaci handicapů (ženy s malými dětmi, osoby se ZP, uchazeči nad 50 let), čímž je možnost jejich umístění na trhu práce ještě mnohem nižší. Právě tito uchazeči, především dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči o zaměstnání do 25 let věku a starší 50 let věku, jsou prioritně zahrnuty v aktivní politice zaměstnanosti ÚP Teplice. Mezi nejvyužívanější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří veřejně prospěšné práce, rekvalifikace a společensky účelná pracovní místa vyhrazená. Veřejně prospěšné práce jsou vůbec nejvyužívanějším nástroje APZ, ovšem v průběhu rozhovorů 19

20 bylo zjištěno, že především uchazeči, kteří jsou dlouhodobě vedeni na ÚP a jsou nuceni zaměstnání přijmout, toto pracovní místo přijmou, ovšem hned po několika dnech nastupují do pracovní neschopnosti. Na tento fakt si stěžoval i jeden zaměstnavatel, který vytýkal úřadu práce, že jim na veřejně prospěšné práce posílá zaměstnance nové a ne ty, kteří se osvědčili v období minulém. Na otázku, proč tedy tito zaměstnanci nebyli přijati na stalý pracovní poměr zazněla odpověď, že volná pracovní místa nejsou. Pro zvýšení kvalifikace jsou Úřadem práce v Teplicích organizovány rekvalifikační kurzy, které jsou ovšem dle ředitele ÚP nepříliš využívány. Týká se to především nízkokvalifikovaných. V 1. čtvrtletí 2005 bylo do rekvalifikačních kurzů přihlášeno 363 uchazečů, z toho největší počet tvořili uchazeči s ÚSO vzděláním s maturitou (bez vyučení), kterých bylo 130. Uchazečů se základním vzděláním a praktickou školou bylo 61, uchazeči s neúplným základním vzděláním nebo bez vzdělání nebyli žádní. V roce 2005 bylo celkem realizováno 33 hromadných a 11 individuálních rekvalifikačních kurzů. Personální politika větších firem působících na bílinském trhu práce Z rozhovorů, které byly realizovány se zástupci větších firem působících v Bílině a v okolí, převážně v Chudeřicích, byly zjištěny tyto informace: Většina firem se v oblasti zaměstnávání nechová diskriminačně. Tyto firmy mají většinou etický kodex, podle něhož mají zakázáno posuzovat zaměstnance jinak nežli podle pracovních výkonů, případně předešlé praxe a zkušeností. U těchto firem je pak téměř nemožné zjistit, kolik lidí ohrožených sociálním vyloučením u nich 20

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Červen 2001 KARTA 2 VLASTNICTVÍ 01 - vlastník rodinného domu 02 - spoluvlastník

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Říjen 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010 Sociáln lně vyloučen ené lokality v Ústeck steckém kraji Krajský úřad Ústeck steckého kraje 22. dubna 2010 Pojem sociálního vyloučení Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Leden 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 1. 2016

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Duben 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Červen 2012 Zpracoval: Milan Bouška, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2016

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

S T R U Č N Á A N A L Ý Z A S T A V U A V Ý V O J E T R H U P R Á C E V ÚSTECKÉM KRAJI

S T R U Č N Á A N A L Ý Z A S T A V U A V Ý V O J E T R H U P R Á C E V ÚSTECKÉM KRAJI Úřad práce Most, tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most e-mail: most@upmost.cz, most@up.mpsv.cz http://www.upmost.cz/ S T R U Č N Á A N A L Ý Z A S T A V U A V Ý V O J E T R H U P R Á C E V ÚSTECKÉM KRAJI v

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

Zápis ze dne 30. ledna 2013

Zápis ze dne 30. ledna 2013 Zápis ze dne 30. ledna 2013 Setkání pracovní skupiny rodina, děti, mládež Problematika bydlení - startovací byty, bydlení mladých lidí, rodin, samoživitelek, samoživitelů a bydlení lidí v nouzi Komunitní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Prosinec 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Duben 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2014

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU Formulář žádosti o pronájem startovacího bytu Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: Část 1 Osobní údaje 1. Žadatel: Adresa

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

1. Metodologie sběru dat

1. Metodologie sběru dat Sociální diskriminace pod lupou Metodika identifikace diskriminačního jednání a doprovodných negativních jevů v bydlení a zaměstnávání v Ústí nad Labem 1. Metodologie sběru dat Kvalitativní metodologie

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Požadavky na vykazování údajů o poskytovaných sociálních službách v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Požadavky na vykazování údajů o poskytovaných sociálních službách v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV Požadavky na vykazování údajů o poskytovaných sociálních službách v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV Dokumentace služby - Jednání se zájemcem o službu

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zápis z jednání bytové komise dne

Zápis z jednání bytové komise dne Zápis z jednání bytové komise dne 13. 06. 2016 Přítomni: p. Radomír Baszó, Ivo Valášek, JUDr. Karel Krčmárik, Milan Získal Nepřítomni: Tomáš Mikula omluven, Host: 20/16 BK projednala a doporučuje RM schválit

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 4 patře

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 06/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.6.2014

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Rodina s dětmi a sociální bydlení

Rodina s dětmi a sociální bydlení Rodina s dětmi a sociální bydlení Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19. října 2015 Copyright

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více