Přehled sociálně vyloučených lokalit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled sociálně vyloučených lokalit"

Transkript

1 Bílina Přehled sociálně vyloučených lokalit Mgr.Miloš Hrubý Teplické předměstí Teplické předměstí je v současné době nejohroženější lokalitou v Bílině. Sídliště bylo dostavěno v roce 1962 a do nových bytů se stěhovali přednostně především neromové ze staré výstavby, např. Důlní. Po dokončení nových a moderních sídlišť se neromové stěhují z Teplického předměstí do těchto bytů a uvolněné byty připadají Romům. Dnes je toto sídliště považováno za romské, i když je poměr mezi Romy a Neromy asi půl na půl. Mezi Neromy převažují především starší lidé. Většina Neromů by se ráda odstěhovala do lepších lokalit, ale dnes v podstatě nemají kam, navíc by museli prodat byt pod cenou, neboť špatná adresa nikoho neláká. Na sídlišti Za Chlumem a na Pražském sídlišti nejsou žádné byty volné, snaha Neromů z Teplického předměstí vyměnit si byt s Romem žijícím v lepší lokalitě byla též neúspěšná. Současný majitel bytů se snaží zamezit vznikání čistě romských vchodů, ovšem vzhledem k dřívější politice, kdy se preferovalo rozmisťování nově přistěhovaných romských rodin mezi rodiny neromské, je dnes situace úplně jiná. S úbytkem rodin neromských a přírůstkem rodin romských nastal současný stav, kdy drtivá většina panelákových vchodů je buď smíšená nebo čistě romská. Čistě neromský vchod je pak v inzerátech o prodeji bytu označován jako vchod slušný. V současné době je většina Neromů žijících na Teplickém předměstí v důchodovém věku, a ti si nemohou zvyknout na jinou kulturu a jiný způsob života romských obyvatel. 1

2 Na celém sídlišti na Teplickém předměstí už není ani jeden byt městský. Byty jsou rozděleny mezi pražskou realitní kancelář Radip, místní realitní kancelář Sever plus a vlastní uživatele, kteří tvoří společenství vlastníků. Podle romského poradce, pana T., žije v současné době na Teplickém předměstí asi 200 Romů, i když terénní sociální pracovníci společnosti Člověk v tísni uvádějí, že tento počet je mnohem vyšší. Pan T. uvádí téměř 95% nezaměstnanost mezi romskými občany žijící na Teplickém předměstí, těch zbylých 5% údajně pracuje ve Velké Británii. U romských žen je nezaměstnanost téměř 100%, a to především proto, že po několika letech strávených na mateřské dovolené je pro ně velmi těžké se znovu zařadit do pracovního procesu, a i když nebyla přímo zjištěna diskriminace těchto žen, dá se předpokládat, že najít práci je pro ně mnohem obtížnější. Muži, pokud pracují, pracují buď ve Velké Británii nebo nelegálně. Dle romského poradce není vysoká nezaměstnanost Romů způsobena ani tak nedostatkem práce (i když nezaměstnanost se pohybuje kolem 16%), ani rasovou diskriminací na pracovním trhu, jako spíše tím, že Rom není od narození veden k tradičním hodnotám svého života a své rodiny, jako je vzdělávání, škola, práce, hodnota peněz atd. Dle romského poradce byla a je obrovským problémem migrace. Dříve to bylo především z Kladna a ze Žatce, a to z důvodu spekulace s byty (viz Sever plus), a ze Slovenska. V dnešní době se romský poradce obává migrace Romů z Duchova. Tito Romové jsou většinou neplatiči a snaží se před problémy utéci právě do Bíliny. Romský poradce se pokouší tomuto jevu zabránit. Dalším velkým problémem v této sociálním vyloučením ohrožené lokalitě je vysoká kriminalita. V zimě je kriminalita nižší, v letních měsících pak kriminalita roste. Podle ředitele Městské policie se zde vyskytují téměř 2

3 všechny druhy kriminality. Většinu této kriminality pak páchají především mladiství a děti, kteří dnes neuznávají autority a veškeré hodnoty, a to jak romské : úcta k rodině a starším, tak neromské :úcta ke vzdělávání a pracovitosti. Podle ředitele Městské policie jsou v současné době nejvážnějším problémem drogy. U malých dětí je to toluen, u starších pervitin, který je sem dovážen především z Teplic. Dříve sem byl dovážen také z Mostu, tam však byla většina výrobců a dealerů zatčena. Existuje i několik místních dealerů. Jeden z dotazovaných vlastníků a správců bytového fondu občany, u nichž bylo prokázáno dealerství, okamžitě vystěhovává, a to i v případě, že tito nájemníci platí řádně nájem. Na Teplickém předměstí je problém také s krádežemi a přepadáváním. Nejrozšířenější formou krádeže je vykrádání automobilů a trafik. Ve večerních hodinách se pak objevují party mladíků, které přepadávají starší občany nebo občany opilé. Byly zaznamenány i případy, kdy Rom okradl Roma. Romský poradce upozorňuje také na pití alkoholu mladistvími, průběžně jsou ve spolupráci s městkou policií dělány kontroly. Romové pijí alkohol především ve vietnamských hernách, s čímž souvisí také vzrůstající počet gamblerů. Prostituce je dle ředitele Městské policie téměř vymícena, v současné době se týká jen velmi malého počtu a pro polici nepředstavuje ve srovnání s jinými patologickými jevy žádný problém. Co se týče lichvy, tak jak ředitel Městské policie, tak i romský poradce tvrdí, že se v poslední době s jejím případem nesetkali. Faktem však zůstává, že zjistit lichvu je velmi složité a že občané, jichž se to týká, se bojí cokoli říci. Policie si stěžuje, že většinu svých hlídek musí koncentrovat na Teplickém předměstí. Týká se to asi tak poloviny hlídek. Policie se snaží 3

4 minimalizovat místa, kde by se Romové mohli ve větším počtu scházet. Řeší to například odřezáváním laviček. I když po pravdě já osobně si opravdu nejsem jist, že by právě toto opatření mělo nějaký pozitivní efekt. Policie také negativně hodnotí netoleranci neromských občanů, především důchodců. Ti je volají již ve chvíli, kdy Romy pouze vidí, i když ti vůbec nic nedělají. Dalším poznatkem Městské policie je, že tzv. slušní Romové se od ostatních Romů straní. Pokud však propukne konflikt mezi Romy a Neromy, tito se přidávají na stranu Romů. Azylový dům, tzv. Papírák Azylový dům, tzv. papírák, je umístěn v areálu dolů, v lokalitě Důlní ulice. Tato lokalita je jedna z několika lokalit charakterizovaných jako sociálně vyloučená. Azylový dům vznikl v roce 1995 především jako městská ubytovna pro neplatiče z městských nebo jiných nájemních bytů, pro sociálně slabé a pro rodiny nacházející se v krizové situaci, která má statut domu s nájemními byty. O přidělení bytu rozhoduje Rada města na doporučení bytové komise městského úřadu, a to ve spolupráci se sociálním odborem. Posuzuje především míru tísně a její příčiny, počet dětí a jejich věk, zda rodina trvale žije v Bílině. V azylovém domě je 23 bytů, i když bytem se v tomto případě rozumí obytná místnost s kuchyňským koutkem a vařičem. V objektu jsou dva druhy místností, a to větší, o rozloze 32 m2, kterých je 8, a menší, o rozloze 17 m2, kterých je 13. Místnosti byly dříve vybaveny dvouvařičem, dnes má většinou každá rodina svůj vlastní sporák. Sociální zařízení je společné, k dispozici je sušárna, prádelna, uklízečka, za kterou platí rodiny částku dle velikosti místnosti. Platby za vodu jsou rozpočítány podle počtu osob, které v místnosti žijí. Dříve byla voda do objektu dodávána z dolů ve 4

5 velkém množství, ovšem nájemníci vodou nešetřili a spotřeba byla obrovská. Dnes jsou na každém patře objektu dva bojlery o kapacitě 150 l. Spotřeba je sice nižší, ale i tak dosti vysoká. Správce objektu uvádí, že nájemníci velmi často využívají vodu např. k praní koberců, rozmrazování potravin atd. Každá místnost má svůj elektroměr, který je pod dohledem a kontrolou správce, jenž může v případě neplacení elektřinu odpojit. Topí se ústředním topením, které je vedeno ze šachty. K odpojení elektřiny dochází většinou jen když si nájemník není ochoten nastavit splátkový kalendář nebo jej nastavený má, ale splátky neplatí. Dle správce objektu však žádná rodina nevydržela bez proudu déle než 14 dní, poté jsou většinou ochotni si splátkový kalendář nastavit a splátky včas platit. Nájemné se liší podle počtu osob žijících v místnosti, a to v rozmezí od asi 1200 Kč do asi 4000 Kč. Nájemní smlouvy jsou na dobu určitou, většinou 1 rok. Některé rodiny, které v azylovém domě žijí, splácejí dluhy na nájmu z předešlého bydlení. Zde dluhy na nájmu nevznikají, jelikož městský úřad vystupuje, stejně jako u bunkoviště, jako zvláštní příjemce sociální dávky. Ne však u všech, pokud rodina dluží, je jí odpojena elektřina. Zaměstnankyně města říká, že v rodinách, žijících v azylovém domě se vyskytuje obrovská spotřeba vody a elektřiny, což se v konečném důsledku projevuje na zvýšení záloh. U vody je způsobeno především tím, že se platí společně a nikdo tak není motivovaný šetřit. V současné době žije v azylovém domě 73 osob, z toho je 41 dětí a 32 dosplělých. Nejpočetnější rodina je osmičlenná. Dvě rodiny žijící v azylovém domě jsou neromské. Pro většinu rodin je azylový dům konečnou stanicí, několik rodin zde žije od založení, jiní se sem opakovaně vracejí. Správce objektu uvádí, že asi šest nebo sedm rodin žije v azylovém domě déle než 5 let. Jsou samozřejmě i případy, kdy se rodina 5

6 nějakým způsobem k lepšímu bydlení dostala (sehnáním práce, dědictvím, odškodněním babičky, která přežila 2. světovou válku). Správce objektu uvádí, že pět nebo šest rodin si v bydlení polepšilo a zpět se už nevrátili. Některé rodiny se k lepšímu bydlení dostaly, ovšem tíhu nové situace neunesly a vrátily se zpět. Město by některým rodinám velmi rádo sehnalo lepší bydlení, ale bohužel nemají kapacity, jelikož většina bytů je v soukromém vlastnictví. Většina rodin je samozřejmě v pořadníku města o přidělení bytu, ovšem to se může vléci také několik let. Rodina si buď může byt koupit, nebo jít do bytu, který vlastní Sever plus nebo Radip. Sever plus požaduje kauci Kč, na což většina rodin z Papíráku nemá. Stavební bytové družstvo (SBD) volné byty k dispozici nemá. Většina osob žijících v současné době v Papíráku nebo v Bunkovišti však dříve byt od města přidělený měla, ale z důvodu dluhů, v důsledku spekulací s byty, které ovšem nebyly v jejich režii atd. o byt přišla. Objekt je hlídán vrátným 24 hodin denně. Vrátný dohlíží na dodržování domovního řádu a pořádku, hlídá příchod a odchod návštěv, snaží se dohlížet na to, aby ve večerních hodinách nebyla v areálu Severočeských dolů Bílina, a. s. páchána trestná činnost. Na denním pořádku jsou zde návštěvy Policie ČR a Policie města Bílina týkající se právě trestné činnosti. Ta se týká především vykrádáním automobilů stojících na parkovišti před areálem dolů, vnikání do objektu dolů a odcizování materiálů, vykradení trafiky. Situace dospěla do stádia, kdy ředitel dolů požádal starostu města Bílina o řešení tohoto problému. Byly odhaleny dvě rodiny respektive mladiství členové těchto rodin, kteří tuto trestnou činnost páchali. Těmto rodinám byla udělena již dvě varování, ale jelikož je situace stále stejná, hrozí jim vystěhování z azylového domu. Mezi rodinami žijícími v azylovém domě žádné velké solidární sítě nefungují, podle správce objektu mezi nimi existuje spíše nevraživost, která 6

7 pramení ale spíše ze závisti, že jedna rodina má peněz více než druhá. Závažnější konflikty v azylovém domě nejsou. Většina rodin udržuje styk s ostatními rodinami a příbuznými žijícími ve městě a vzájemně se navštěvují. Podle správce objektu jsou sobota a neděle dny, kdy se v objektu vystřídá velmi mnoho návštěv. Návštěvy jsou povoleny do desáté hodiny večerní. Většina rodin si i přesto, že bydlení je na mnohem nižší úrovni nežli bydlení v panelovém domě ve městě, svého bydlení váží a snaží se respektovat řád i pravidla. Samozřejmě se objeví i ti, kteří tato pravidla dodržovat odmítají a ohrožují tím existenci samotného azylového domu. Těch je však podle správce objektu minimum, a většinou jsou ostatními rodinami žijícími v azylovém domě usměrněni. Bunkoviště Bunkoviště funguje v Bílině již 8 let a původně sloužilo pouze k přespání, a to hlavně pro bezdomovce. Je zde umístěno 10 obytných buněk, které město získalo do šachty. Z těchto 10 buněk slouží jedna jako vrátnice. Na rozdíl od azylového domu, kde je vrátný 24 hodin denně, je v Bunkovišti vrátný pouze v noci. Každá z obytných buněk je čtyřmístná, vybavená starším nábytkem. Přes zimu je v buňce také elektrické topení, v létě se v buňkách netopí a je zapojeno pouze 24 voltů sloužících ke svícení. Jedna z buněk je určena pro ženy, v současné době zde ale žádná žena nebydlí. V areálu je šest WC a 2 umývárny se studenou vodou, teplá voda není. K dispozici je též ložní prádlo, které nechává správce objektu pravidelně prát. 7

8 Bunkoviště je určeno pouze dospělým, většinou jednotlivcům. Jen jednou v Bunkovišti žili druh a družka, pro které byla vyhrazena jedna obytná buňka. V současné době zde bydlí 12 mužů, žena zde nebydlí žádná. Osm z těchto mužů platí pomocí poukázek, od zbylých čtyř si město bere peníze jako zvláštní příjemce sociální dávky. I když by mělo Bunkoviště sloužit pouze k přespání, někteří ze současných obyvatel zde žijí dlouhodobě. Správce objektu udává, že někteří zde žijí déle než 5 let. Nepsaným pravidlem je, že Bunkoviště by mělo sloužit pouze bílinským obyvatelům, pokud je však situace krizová, správce objektu na několik dní přijme i osoby z jiných měst. Dříve byla otevírací doba Bunkoviště od 17 hodin večer do 8 hodin ráno a Bunkoviště tak sloužilo pouze k přespání. Dnes je otevírací doba 24 hodin denně. S tím je spojen také nárůst investic, spotřeby elektřina a vody atd., což znamenalo zvýšení ceny za noc z dřívějších 60 Kč na dnešních 80 Kč. Podle správce objektu se snad jen v jednom případě dostal obyvatel Bunkoviště k lepšímu bydlení v azylovém domě. Bunkoviště je pro většinu jeho obyvatel opravdu konečnou stanicí. Problematika bydlení Hrubý Mgr.Miloš Úvod V Bílině je odhadem asi 4000 bytů, které jsou rozděleny mezi město Bílina, Stavební bytové družstvo Bílina a realitní kanceláře Sever plus a Radip, dále pak mezi soukromé vlastníky. 8

9 V rozhovorech, které byly uskutečňovány s vlastníky a správci bytového fondu (dále jen VSBF), jsem se soustředil především na získání informací týkajících se jejich bytové politiky. Z těchto rozhovorů vzešly velmi cenné informace, které mohou být užitečné při zlepšování situace bydlení v Bílině. Z informací také vzešlo, že jednání některých výše zmíněných VSBF může být v rozporu s právním systémem. Jelikož jsem však při rozhovoru sliboval anonymitu, nemohu tato konkrétní jednání připsat konkrétnímu VSBF. I tak si ale myslím, že všichni dotazovaní se snaží se současnou situací něco dělat, a že některá ne zrovna šťastná rozhodnutí nejsou ovlivněna zlou vůlí, ale jsou způsobena spíše nejasnou orientací v dané problematice. V Bílině je několik lokalit ohrožených sociálním vyloučením, kde je situace týkající se bydlení nejkritičtější. Město vlastní z těchto lokalit azylový dům v Důlní ulici a tzv. bunkoviště, byty na Teplickém předměstí, které je sociálním vyloučením asi nejohroženější lokalitou vlastní realitní kanceláře Sever plus a Radip. Bytová politika města Bílina Město Bílina od poloviny devadesátých let městské byty odprodává, v současné době má město z původních asi 4000 bytů pouze 343 bytů. Odprodej bytů probíhal tak, že přednostní právo měl stávající nájemník, a to i v případě, že přišel s nabídkou koupě v den prodeje, i když předtím byt koupit odmítal. Poté následuje soused, pak kdokoli další. Zájemci z jiných měst byli ověřeni městem, které se pokoušelo zjistit záměry kupce. Spekulace s byty totiž zapříčinila značný nárůst Romů především z Kladna a ze Žatce. Spekulanti totiž koupili byt i s dlužníky, dluhy zaplatili, poté 9

10 stávajícího nájemce vystěhovali a do uvolněného bytu nastěhovali Romy právě z Kladna a ze Žatce, jejichž byty byly nepoměrně dražší. Místní Romové snášeli tuto migraci ne zrovna příznivě, v současné době je dle romského poradce p. Tomáše situace stabilní. Město sice odprodalo většinu bytů, ovšem bez dluhů, tzn. že tyto dluhy městu zůstaly. Dlužná částka byla asi Kč, v současné době je tato částka podle informací získaných od města asi 19 milionů Kč. Dnes je evidováno asi 600 dlužníků, kteří už ovšem v městských bytech většinou nebydlí, a velká část z nich už nebydlí ani v Bílině. Nejvyšší dluhy se pohybují v řádech statisíců. Pokud však dlužník zaplatí předchozí čistý dluh v plné výši, může mu Rada města odhlasovat snížení penále, a to podle jasné metodiky. V současné době město vlastní několik málo bytů na Pražském předměstí, 3 vchody na SUNN (Sídliště U Nového nádraží), byty na Mírovém náměstí, tzv. zelený dům, kde jsou byty čtyř kategorií, a to bezbariérové byty pro tělesně postižené, rozjezdové byty pro mladé, běžné byty a 3 byty z rezervy města, které slouží v případě krizové situace. Dále město vlastní azylový dům, tzv. papírák a bunkoviště pro bezdomovce. Tzv. bunkoviště je složeno z 10 obytných buněk (z toho jedna slouží jako vrátnice) a slouží jen k přespání. Jedna noc stojí v současné době 80 Kč. Město tyto peníze získává jako zvláštní příjemce sociální dávky. V areálu je umístěno šest WC a 2 umývárny se studenou vodou. I když by bunkoviště mělo sloužit pouze k přespání, někteří ze stávajících klientů zde žijí i delší dobu. Bunkoviště je určeno pouze pro jednotlivce, není určeno pro rodiny a v žádném případě zde nemohou žít děti. Azylový dům, tzv. papírák, je umístěn v areálu dolů, v lokalitě Důlní. Tato lokalita je jedna z několika lokalit charakterizovaných jako sociálně vyloučená. Azylový dům vznikl v roce 1995 především jako 10

11 městská ubytovna pro neplatiče z městských nebo jiných nájemních bytů, pro sociálně slabé a pro rodiny nacházející se v krizové situaci, která má statut domu s nájemními byty. O přidělení bytu rozhoduje Rada města na doporučení bytové komise městského úřadu, a to ve spolupráci se sociálním odborem. Posuzuje především míru tísně a její příčiny, počet dětí a jejich věk, zda rodina trvale žije v Bílině. V azylovém domě je 23 bytů, i když bytem se v tomto případě rozumí obytná místnost s kuchyňským koutkem a vařičem. V objektu jsou dva druhy místností, a to větší, o rozloze 32 m2, kterých je 8, a menší, o rozloze 17 m2, kterých je 13. Sociální zařízení je společné, k dispozici je sušárna, prádelna, uklízečka, za kterou platí rodiny částku dle velikosti místnosti. Platby za vodu jsou rozpočítány podle počtu osob, které v místnosti žijí, každá místnost má svůj elektroměr, který je pod dohledem a kontrolou správce, a který může být v případě neplacení odpojen a topí se ústředním topením, které je vedeno ze šachty. K odpojení elektřiny dochází většinou jen když si nájemník není ochoten nastavit splátkový kalendář nebo jej nastavený má, ale splátky neplatí. Dle správce objektu však žádná rodina nevydržela bez proudu déle než 14 dní, poté jsou většinou ochotni si splátkový kalendář nastavit a splátky včas platit. Nájemné se liší podle počtu osob žijících v místnosti, a to v rozmezí od asi 1200 Kč do asi 4000 Kč. Nájemní smlouvy jsou na dobu určitou, většinou 1 rok. Některé rodiny, které v azylovém domě žijí, splácejí dluhy na nájmu z předešlého bydlení. Zde dluhy na nájmu nevznikají, jelikož městský úřad vystupuje, stejně jako u bunkoviště, jako zvláštní příjemce sociální dávky. Ne však u všech, pokud rodina dluží, je jí odpojena elektřina. Zaměstnankyně města říká, že v rodinách, žijících v azylovém domě se vyskytuje obrovská spotřeba vody a elektřiny, což se v konečném důsledku 11

12 projevuje na zvýšení záloh. U vody je způsobeno především tím, že se platí společně a nikdo tak není motivovaný šetřit. V současné době žije v azylovém domě 73 osob, z toho je 41 dětí a 32 dosplělých. Nejpočetnější rodina je osmičlenná. Pro většinu rodin je azylový dům konečnou stanicí, několik rodin zde žije od založení, jiní se sem opakovaně vracejí. Jsou samozřejmě i případy, kdy se rodina nějakým způsobem k lepšímu bydlení dostala (sehnáním práce, dědictvím, odškodněním babičky, která přežila 2. světovou válku). Správce objektu uvádí, že pět nebo šest rodin si v bydlení polepšilo a zpět se už nevrátili. Město by některým rodinám velmi rádo sehnalo lepší bydlení, ale bohužel nemají kapacity, jelikož většina bytů je v soukromém vlastnictví. Většina rodin je samozřejmě v pořadníku města o přidělení bytu, ovšem to se může vléci také několik let. Rodina si buď může byt koupit, nebo jít do bytu, který vlastní Sever plus nebo Radip. Sever plus požaduje kauci Kč, na což většina rodin z Papíráku nemá. Stavební bytové družstvo (SBD) volné byty k dispozici nemá. Většina osob žijících v současné době v Papíráku nebo v bunkovišti však dříve byt od města přidělený měla, ale z důvodu dluhů, v důsledku spekulací s byty, které ovšem nebyly v jejich režii atd. o byt přišla. Realitní kancelář Sever plus Realitní kancelář Sever plus vlastní nebo spravuje velkou část bytů na Teplickém předměstí, což je v Bílině asi sociálním vyloučením nejvíce ohrožená lokalita. V současné době se jedná cca o 500 bytů, z toho je asi 200 bytů ve vlastnictví Severu plus, ostatní byty realitní kancelář spravuje soukromým vlastníkům. Sever plus koupil byty ve druhé polovině 90. let, 12

13 cena za byt se v té době pohybovala kolem Kč. Ovšem město tyto byty prodávalo s dlužníky, ale bez dluhů, které městu zůstaly. Na sídlišti jsou kromě 6 osmipodlažních panelových domů s 32 bytovými jednotkami třípatrové bytovky, ve kterých jsou byty 2+1 a 3+1, které jsou standardně vybavené. Oproti dřívějšímu městskému nájmu, který byl 16Kč/m2 je dnes nájem u Severu plus 25 Kč/m2. Průměrná cena nájmu i se zálohami je tak asi 4000 Kč. Stavební bytové družstvo Bílina SBD Bílina v současné době vlastní 1280 bytů, z toho je 717 družstevních, 245 v osobním vlastnictví a 318 mají právnické osoby, tzn. společenství vlastníků. Tyto byty jsou většinou v tzv. lepších lokalitách jako jsou Pražské sídliště a sídliště Za Chlumem. Samozřejmě i SBD se potýká s dluhy na nájmu, ovšem ty nejsou tak velké jako u Severu plus nebo u města. Předsedkyně družstva, paní Š. tvrdí, že v současné době se potýká s opravdu obrovským počtem žádostí o byt. Tyto žádosti jsou většinou od lidí, kteří mají byt v sociálně vyloučených lokalitách, především na Teplickém předměstí. Byty v této lokalitě se prodávají hodně pod cenou, což je dáno současnou situací na sídlišti, naopak byty v tzv. lepších lokalitách jsou mnohem dražší. Paní Š. však musí většinu žádostí odmítnout, jelikož v současné době volné byty nemá, jen velmi zřídka se stane, že se někdo odstěhuje nebo byt prodá. SBD umožňuje dlužníkům splácet dluhy pomocí splátkového kalendáře, ale vyžaduje pravidelné placení. Pokud dlužník splátku vynechá, je spolupráce přerušena. V případě, že stávající nájemník má velký dluh na nájmu a není ochoten si nastavit splátkový kalendář, družstvo 13

14 mu nabídne, že pokud se sám vystěhuje a najde si jiné bydlení, bude mu dluh odpuštěn. Tento dluh se pak většinou hradí z prodeje bytu. Výsledky rozhovorů Z rozhovorů byly zjištěny tyto informace: Většina dotazovaných uvedla, že s romskými spoluobčany většinou problémy nejsou, určitě ne větší než s kýmkoli jiným. Spíše je kritizováno, že se Romové velmi často odvolávají na diskriminaci, i když o tu se podle dotazovaných v žádném případě nejedná. Splátkové kalendáře jsou u některých VSBF možné, u některých ne. U těch, kde možné jsou, jsou stanovena přísná pravidla. Většinou nesmí být vynechána ani jedna splátka. Rozhodnutí těch VSBF, u kterých splátkové kalendáře možné nejsou, jsou ovlivněna především předchozími zkušenostmi. U jednoho z VSBF se potýkají z vysokými dlužnými částkami, a to především ze strany vlastníků bytů. Dle dotazovaného je tento problém hlavně v tom, že osoby, kteří si byt koupí, se domnívají, že tím pro ně povinnost hradit nájemné dopadla, nebo že i když platit nájem nebudou, nemůže se jim nic stát, jelikož byt je jejich. Tito vlastníci nemohou být vystěhovány, ovšem poté, co byt splatí, je z důvodu vysokého dluhu na byt uvalena exekuce. Jeden z dotazovaných uvedl, že se smlouvy na dobu neurčitou s příchodem nového majitele změnily na smlouvy na dobu určitou, a to tak, že rodiny, které u města neměly dluh, dostaly smlouvu určitou na dobu 1 roku, ostatní na dobu kratší. Kratší je myšleno tak, že pokud rodina v současné době platí nájem včas, je smlouva uzavřena na 3 měsíce, pokud ne, je smlouva uzavřena pouze na 1 měsíc. 14

15 Majitel však nestojí o to současné nájemníky vystěhovat, pouze se jistí v případě, že by došlo k neplacení. Jeden VSBF požaduje od nově příchozích, kteří se chtějí nastěhovat do bytu, který je ve vlastnictví realitní kanceláře, kauci Kč, což odpovídá zhruba pěti nájmům. Tato skutečnost je důsledkem špatných zkušeností. Tato kauce je vratná. Dle dotazovaných je v bytech, především na Teplickém předměstí vysoká fluktuace, v jednom bytě jsou nájemníci průměrně dva roky. Velkým problémem jsou také přeplněné domácnosti. Ty jsou velmi často přeplněny také proto, že pokud je nějaká rodina vystěhována z důvodu neplacení nájmu, nastěhuje se k příbuzným a nebo přátelům mající byt poblíž. Jeden z dotazovaných se tomuto konání snaží zamezit tím, že pokud zjistí, že v některé rodině žije také rodina, která byla vystěhována z důvodu neplacení nájmu nebo jiných, dá dané rodině ultimátum, do které se návštěva musí vystěhovat. Pokud se tak nestane, bude i tato rodina vystěhována. Jeden VSBF uvedl, že velmi rychle jsou vystěhováni nájemníci, u nichž se zjistí, že jsou dealery drog. Tyto nájemníky realitní kancelář vystěhuje, a to i v případě, že dosud řádně platili nájem. Je to především z důvodu zamezení prodeje a užívání drog, které jsou v současné době jedním z největších problémů na Teplickém předměstí. Navíc pokud by se prodej drog rozšiřoval, mladí by utráceli peníze za drogy a neplatili by nájem. Někteří VSBF neposkytují náhradní bydlení nebo nedávají nové byty nájemníkům, kteří stávající byt zdevastovali. Pokud se musí něco opravit, vybírá se komu, aby tato investice nebyla ztrátová. Rozhodnutí je závislé na předešlých zkušenostech. 15

16 Pořádek ve vchodech a v okolí domů se jeden VSBF snaží zajistit tím, že zaměstnává Romy správcováním a úklidem vchodu nebo domu, což má podle něj mnohem větší efekt než platit úklidovou firmu. Jde především o to, že se na tom sami podílejí a výsledek této práce si potom spíše hlídají. V případě, že by tuto práci dělala úklidová firma, byl by tento efekt podle dotazovaného nulový. Úspěchem je, že se podařilo pro pět rodin zajistit nové bydlení u nového VSBF na Teplickém předměstí. Tyto rodiny jsou dle dotazovaného bezproblémové, nemají žádné dluhy a svého nového bydlení si váži. Pouze jedna rodina se vrátila na vlastní žádost zpět do azylového domu, a to proto, že si prý v novém bydlení nezvykla. Jeden z vlastníků usiloval o koupi dělnických ubytoven Vajmanka dnes patřící ČEZu, které jsou umístěny asi 3 km za Bílinou směrem na Teplice. Ve spolupráci s romským poradcem p. Tomášem chtěli z těchto ubytoven postavit byty pro sociálně slabé. V současné době však ČEZ od prodeje ustoupil, a ani město se na tento projekt nedívalo s nadšením, a to především proto, že díky tomuto projektu by vznikla nová sociálně vyloučená lokalita, kde by končili nájemníci mající dluh na nájmu. Závěr Dle mého názoru jsou všichni VSBF ochotni spolupracovat a podílet se na zlepšování situace v oblasti bydlení v Bílině, což hodnotím velmi kladně. Samozřejmě některá jednání uvedená výše nejsou právě šťastná, i 16

17 tak si ale myslím, že jsou ovlivněna především předchozími zkušenostmi, vzrůstajícími dluhy, nejasnou orientací v problematice. Podle většiny dotazovaných se však v současné době situace lepší, pochvalují si především to, že se velké části nájemníků podařilo vysvětlit, že se nájem a ostatní výlohy platit musí, a že pokud se tak nestane, plynou z toho následky, které mohou skončit až u vystěhování. Situace především v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením je stále kritická a její řešení vyžaduje dlouhodobou práci, která však ve spolupráci se všemi složkami působících v Bílině může být úspěšná. Zaměstnanost a nezaměstnanost v Bílině Hrubý Mgr.Miloš Úvod Do rozhovorů, týkajících se oblasti zaměstnání, jsem se snažil zahrnout přední zaměstnavatele v Bílině a okolních obcích, zástupce města Bílina, zástupce Úřadu práce v Teplicích a v Mostě, romského poradce v Bílině a také personální agentury. Ovšem totální absence personálních agentur v Bílině mě donutila rozšířit pole působnosti u těchto institucí do dvou velkých okolních měst, Mostu a Teplic, kde je personálních agentur hned několik. Rozhovory byly zaměřeny především na získání informací o personální politice firem, postoji k občanům, jimž hrozí sociální vyloučení, osobní zkušenosti atd. Délka rozhovoru se pohybovala mezi 20 a 90 minutami, což bylo ovlivněno především ochotou zástupců institucí, s nimiž byl rozhovor uskutečňován. 17

18 Obecná charakteristika Bílina je mikroregionem okresu Teplice, který je tvořen městem Bílina a 6 dalšími obcemi Hostomice, Kostomlaty pod Milešovkou, Hrobčice, Lukov, Měrunice a Světec. Tento mikroregion má rozlohu 123 km2 a podle výsledků sčítání lidu k zde žilo celkem obyvatel, z toho ekonomicky aktivních. V mikroregionu Bílina je největší podíl uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním, a to 58%. V obci Hostomice, která do mikroregionu spadá, je míra uchazečů s nejvýš základním vzděláním 68.8%, což je nejvíce v celé ČR. Nedostačující vzdělání je v současné době největším problémem nezaměstnanosti v tomto mikroregionu, dle ředitele ÚP v Teplicích je v současné době největší poptávka po vyučených dělnických profesích. Tato situace je způsobena především ústupem těžkého průmyslu, který zde měl v minulosti přednostní zastoupení a ve kterém se v nejvyšší míře uplatňovali nekvalifikovaní zaměstnanci. Ovšem po ústupu těžkého průmyslu a masovém propouštění zaměstnanců se v mikroregionu objevilo obrovské množství nezaměstnaných a navíc nízkokvalifikovaných nebo nekvalifikovaných. V současné době je dle romského poradce odhadem 80% místních Romů bez zaměstnání, a to především proto, že dřívější nekvalifikované profese, ve kterých byli zaměstnáni především, jsou dnes obsazeny kvalifikovanými pracovníky. Severočeské doly, a. s. stále zůstávají největším zaměstnavatelem v tomto mikroregionu, ovšem stále dochází k postupnému snižování počtu zaměstnanců. Významně je zastoupen též sklářský průmysl firmami AGC Automotive Czech a. s. v Chudeřicích a CRYSTALEX a. s. v Hostomicích. Dále pak Splirec Czech s. 18

19 r. o. a několik stavebních firem, které zaměstnávají 50 a více pracovníků, navíc najímají na sezónní práce. Dalšími významnými zaměstnavateli jsou firmy sídlící v okolních velkým městech, v Mostě a Teplicích, kam místní Romové pracující na smlouvu dojíždějí. Avšak podle vedoucí sociálního odboru pracuje většina nezaměstnaných na černo, a to především v Mostě nebo v Teplicích. Dle informací poskytnutých ÚP v Teplicích se k nízké kvalifikaci uchazečů o zaměstnání přidružuje ještě dlouhodobá nezaměstnanost, která je u nezaměstnaných nad 6 měsíců 60-70% a u nezaměstnaných nad 12 měsíců kolem 50%. Dlouhodobá nezaměstnanost se týká především uchazečů, kteří dosáhli nejvýše základního vzdělání, velká část uchazečů evidovaných více než 1 rok má též různá zdravotní omezení. ÚP v Teplicích předpokládá, že část uchazečů vedených v evidenci ÚP déle než 1 rok svůj zájem o zprostředkování zaměstnání pouze předstírá a jejich spolupráce s úřadem práce je institucionálně vynucená, jelikož pro vyplácení sociálních dávek a hrazení zdravotního pojištění je podmínkou evidence na ÚP. Velmi nepříznivé je, že obtížně umístitelní uchazeči tvoří více než čtyři pětiny z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. U velkého počtu z nich dochází navíc ke kumulaci handicapů (ženy s malými dětmi, osoby se ZP, uchazeči nad 50 let), čímž je možnost jejich umístění na trhu práce ještě mnohem nižší. Právě tito uchazeči, především dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči o zaměstnání do 25 let věku a starší 50 let věku, jsou prioritně zahrnuty v aktivní politice zaměstnanosti ÚP Teplice. Mezi nejvyužívanější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří veřejně prospěšné práce, rekvalifikace a společensky účelná pracovní místa vyhrazená. Veřejně prospěšné práce jsou vůbec nejvyužívanějším nástroje APZ, ovšem v průběhu rozhovorů 19

20 bylo zjištěno, že především uchazeči, kteří jsou dlouhodobě vedeni na ÚP a jsou nuceni zaměstnání přijmout, toto pracovní místo přijmou, ovšem hned po několika dnech nastupují do pracovní neschopnosti. Na tento fakt si stěžoval i jeden zaměstnavatel, který vytýkal úřadu práce, že jim na veřejně prospěšné práce posílá zaměstnance nové a ne ty, kteří se osvědčili v období minulém. Na otázku, proč tedy tito zaměstnanci nebyli přijati na stalý pracovní poměr zazněla odpověď, že volná pracovní místa nejsou. Pro zvýšení kvalifikace jsou Úřadem práce v Teplicích organizovány rekvalifikační kurzy, které jsou ovšem dle ředitele ÚP nepříliš využívány. Týká se to především nízkokvalifikovaných. V 1. čtvrtletí 2005 bylo do rekvalifikačních kurzů přihlášeno 363 uchazečů, z toho největší počet tvořili uchazeči s ÚSO vzděláním s maturitou (bez vyučení), kterých bylo 130. Uchazečů se základním vzděláním a praktickou školou bylo 61, uchazeči s neúplným základním vzděláním nebo bez vzdělání nebyli žádní. V roce 2005 bylo celkem realizováno 33 hromadných a 11 individuálních rekvalifikačních kurzů. Personální politika větších firem působících na bílinském trhu práce Z rozhovorů, které byly realizovány se zástupci větších firem působících v Bílině a v okolí, převážně v Chudeřicích, byly zjištěny tyto informace: Většina firem se v oblasti zaměstnávání nechová diskriminačně. Tyto firmy mají většinou etický kodex, podle něhož mají zakázáno posuzovat zaměstnance jinak nežli podle pracovních výkonů, případně předešlé praxe a zkušeností. U těchto firem je pak téměř nemožné zjistit, kolik lidí ohrožených sociálním vyloučením u nich 20

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

Top line report k analýze sociálních potřeb. Komunitní plánování v Bílině

Top line report k analýze sociálních potřeb. Komunitní plánování v Bílině Top line report k analýze sociálních potřeb Komunitní plánování v Bílině CAAT 2007 Top line report k analýze sociálních potřeb Komunitní plánování v Bílině Vypracoval: Bc. Ladislav Toušek Odborný garant:

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Ústí nad Labem DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Výzkumná zpráva

Více

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí Cahiers du CEFRES N 11, Původní a noví vlastníci Anne Olivier (Ed.) Anne OLIVIER Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí Référence électronique / electronic reference : Anne

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více