ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015"

Transkript

1 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/ ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc. Objednavatel posudku: Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Účel posudku: Určeno pro: Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby objednavatele, na základě usnesení č.j.: 018 EX 01938/ ze dne Mgr. Lenku Černoškovou, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, Prostějov Oceněno ke dni: Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Znalecký posudek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 byla předána objednavateli, 1 vyhotovení zůstává v archivu zpracovatele. Celkem znalecký posudek obsahuje 25 stran, z toho 7 stran příloh. V Prostějově, dne

2 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ÚČEL STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Účelem tohoto znaleckého posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc. Takto stanovené obvyklé ceny by měly být na místním trhu zpětně dosažitelné za podmínek udržení situace na stávajícím segmentu trhu s nemovitostmi. Tento trh však může procházet výkyvy, jejichž predikce je v podstatě nemožná, a které jsou ovlivňovány spoustou různých faktorů, jež mnohdy zdánlivě ani nesouvisejí s vývojem na trhu nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučuji, pokud by ocenění mělo být použito v období delším než je 6 měsíců ode dne jeho zpracování, provést jeho aktualizaci či nové zpracování. Obvyklá cena nemovitých věcí (bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc) byla tedy stanovena metodami použitými v tomto posudku na: ,- Kč Prohlašuji, ţe při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisu z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax: Ing. František Kocourek

3 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Zpracování znaleckého posudku o obvyklých cenách nemovitostí předpokládá několik základních předpokladů a omezujících podmínek. Tyto podmínky především charakterizují ekonomické prostředí, v němž je posouzení prováděno a právní podklady všech použitých dokumentů. Proto tedy: 1/ Znalecký posudek respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní platné v době zpracování. 2/ Znalecký posudek nemovitosti je zpracováno podle podmínek trhu v době jeho provádění a případné změny v podmínkách trhu, ke kterým dojde po předání tohoto posudku, nemohou být zahrnuty a zpracovatel za ně tedy nezodpovídá. 3/ Předmětem tohoto znaleckého posudku není ověření pravosti, správnosti či úplnosti dokladů předložených jako podklady pro vyjádření. Zpracovatel vyjádření k tržní hodnotě proto vychází pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů. Nemůže tedy nést zodpovědnost za případné nesrovnalosti v případě vlastnických práv k oceňovaným nemovitostem nebo platnosti či správnosti práv k cizím věcem a nájemním vztahům. 4/ Pokud byly použity informace i z jiných zdrojů, má zpracovatel za to, že jsou věrohodné, a nebyly tedy z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.

4 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POUŢITÉ PODKLADY PRO ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÝCH CENÁCH NEMOVITÝCH VĚCÍ 3.1. POUŢITÉ PODKLADY: Údaje sdělené vlastníkem nemovitých věcí: - Místní šetření znalce se zaměřením skutečného stavu dne Podklady předané objednavatelem: - Usnesení Soudního exekutora, č.j.: 018 EX 01938/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 vyhotovený dálkovým přístupem dne Podklady zajištěné zpracovatelem. - Neoficiální kopie katastrální mapy pro k.ú. Bělidla, vyhotovená dne Fotodokumentace ze dne Situační plánek ze dne Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne Údaje sdělené objednavatelem znaleckého posudku PŘEDMĚT POSUDKU Účelem tohoto posudku je zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc VLASTNICTVÍ Dle výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví:

5 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OMEZENÍ A RIZIKA Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 jsou v části C uvedena následující omezení vlastnického práva: Nejsou známa žádná jiná rizika nebo omezení vztahující se k oceňovaným nemovitým věcem.

6 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ 4. NÁLEZ Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc MÍSTOPIS, POPIS, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA OCEŇOVANÝCH OBJEKTŮ A ÚDAJE O STÁŘÍ A TECHNICKÉM STAVU Místopis Město Olomouc je krajským městem a má obyvatel. Leží při rychlostních komunikacích E442/E462/R35 navazující na dálnici D1 ve směru na Ostravu. V místě je kompletní infrastruktura a občanská vybavenost, MHD, autobusová a vlaková doprava, nejbližší mezinárodní letiště v Brně (74 km) či v Ostravě (80km). Oceňovaná bytová jednotka je situována v panelovém bytovém domě postaveném ve východní zastavěné části města Olomouce, v místní části Bělidla, na ulici Dr. Milady Horákové. Okolní zástavba je smíšená. Parkování je možné před nebo za bytovým domem. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Z hlediska polohy se jedná o polohu dobrou, lokalita vhodná k bydlení, dobrá dostupnost do centra města Bytová jednotka č. 218/4 v BD č.p. 218, k.ú. Bělidla Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením, která je situovaná ve II.NP zděného, podsklepeného, řadového krajního bytového domu se čtyřmi nadzemními, jedním podzemním podlažím. Bytová jednotka sestává z předsíně, kuchyně, koupelny s WC, tří pokojů, balkonu. K bytové jednotce dále náleží sklepní místnost a balkon. Původní stáří bytového domu je přibližně z roku Bytový dům byl revitalizován v roce Bytová jednotka byla předmětem kompletní rekonstrukce v roce Technický stav bytového domu i bytové jednotky je dobrý. K oceňované bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st S ohledem na celkový technický stav, stáří bytového domu, je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 40 %. Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy s rovným podhledem, střecha valbová, střešní krytina taška pálená, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítka hladká vápenná se zateplením, vnitřní keramické obklady v kuchyni a koupelně, schody teracové, dveře dřevěné, okna plastová, povrchy místností plovoucí podlahy, keramická dlažba, vytápění ÚT plyn, elektroinstalace světelný a motorový rozvod, bleskosvod instalován, rozvod teplé a studené vody s přípravou teplé vody v kombinovaném plynovém kotli, instalace plynu provedena, odkanalizování ze všech zařizovacích předmětů, vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadla a splachovací WC a ostatní prvky tvoří digestoř.

7 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č SOUČASNÉ A PŘÍHODNĚ MOŢNÉ VYUŢITÍ NEMOVITÉ VĚCI Oceňovaná bytová jednotka je užívána k bydlení. Toto využití se jeví jako nejvhodnější i v budoucnu.

8 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY NEMOVITÝCH VĚCÍ 5.1. STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY Jako nejvhodnější, na české poměry nejlépe aplikovatelná pro zjištění skutečné nákladové ceny staveb, je v daném případě použita v přiměřeném rozsahu metodika reprodukční ceny snížené o přiměřené opotřebení. Základem pro ocenění bytových jednotek je zjištění užitné plochy (základní měrná jednotka je tedy 1 m 2 ). Takto zjištěná cena za měrnou jednotku je dále upravena koeficientem zohledňujícím skutečné provedení a vybavení bytového domu (bytové jednotky), lišící se od běžného standardu a současně nepromítnutelné do opotřebení. Tuto korekci nelze stanovit matematickým výpočtem, je tedy stanovena odborným odhadem znalce. K ceně stavby je třeba dále připočíst některé další stavební prvky, které jsou součástí stavby (nikoliv tedy movitý majetek), a které nepatří do standardní výbavy daného objektu a současně jejich náklady na pořízení jsou v nezanedbatelné výši. Od výchozí ceny bytové jednotky se odečte přiměřené opotřebení, které se nejčastěji stanovuje lineární metodou a dále též odborným odhadem znalce. Méně častá je metoda analytického výpočtu opotřebení dle jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Stanovení plánované životnosti jednotlivých bytových jednotek je součástí vlastního oceňovacího systému. Výsledkem jsou skutečné průměrné (střední) náklady nutné na provedení stavby srovnatelné svými technickými parametry, vybavením, způsobem provedení a v neposlední řadě též opotřebením.

9 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č Bytová jednotka č. 218/4 Obývací pokoj 23,62 m 2 Předsíň 4,95 m 2 Kuchyně 11,11 m 2 Koupelna 11,14 m 2 Pokoj 12,49 m 2 Pokoj 14,39 m 2 Sklep 9,85 m 2 Balkon 2,86 m 2 Celková podlahová plocha jednotky: 90,41 m 2 Stanovení přiměřeného opotřebení S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem znalce ve výši 40 % Podlahová plocha celkem m 2 90,41,-- Jednotková cena Kč/m ,-- Korekce jednotkové ceny 1,0 Upravená jednotková cena Kč/m ,-- Cena za celou podlahovou plochu Kč ,-- Snížení ceny za opotřebení 40 % Kč ,-- Cena stavby po započtení opotřebení Kč , Výpočet hodnoty pozemku U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1 m 2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila. U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů. Dle platné cenové mapy města Olomouce je jednotková cena oceňovaného pozemku ve výši 800,- Kč/m 2. Výměra pozemku: p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří m 2 476,00

10 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 10 Výpočet ceny pozemku Výměra pozemku m 2 476,00 Směrná cena pozemku Kč/m 2 800,00 Výchozí cena pozemku celkem Kč ,00 Cena spoluvlastnického podílu 8621/69298 Kč ,32 Rekapitulace, LV č. 318 a 299, k.ú. Bělidla Reprodukční hodnota bytové jednotky Kč ,- Věcná hodnota bytová jednotka Kč ,- Věcná hodnota pozemku Kč ,- Věcná hodnota celkem Kč ,-

11 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ SROVNÁVACÍ HODNOTY NEMOVITÝCH VĚCÍ 6.1. BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 218/4 V BD Č.P. 218, K.Ú. BĚLIDLA V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitých věcí, že uskutečněné a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, to proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovité věci. Po nemovitých věcech uvedeného typu, t.j. bytová jednotka, uvedené velikosti, vybavení a provedení, technickému stavu, situovaná ve zděném bytovém domě v osobním vlastnictví v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka v souladu s nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému stavu, vybavení, způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitá věc je obchodovatelná. Objekty k porovnání: BJ 3+1, Pasteurova Ulice, Olomouc, 94 m 2 Prodej bytu 3+1, 94m2, OV v Olomouci - ul. Pasteurova. Jedná se o byt ve zvýšeném přízemí cihlového domu po kompletní rekonstrukci. Na podlaze je vinylová podlaha, plov. podlaha a dlažba. Jádro je zděné s vanou, wc samostatně s oknem. V celém bytě jsou nové omítky, elektrika, rozvody vody a odpady, obložkové dveře, nová kuchyň. linka. Byt zůstane v rámci ceny kompletně zařízen nábytkem na míru, vestavěnými skříněmi v chodbě a v ložnici, sedací soupravou, pračkou, sušičkou, kuchyň. linkou vč. vestavěných spotřebičů atd. 2 pokoje jsou neprůchozí, obývací pokoj je průchozí. K bytu náleží 2 sklepy v suterénu domu. Topení řešeno samostatným kombinovaným plyn. kotlem vč. ohřevu vody. Cena: ,- Kč (30.319,- Kč/m 2 Zdroj: realitní inzerce ) BJ 3+1, Wanklova ulice, Olomouc, 88 m 2 Nabízíme k prodeji podkrovní byt 3+1 o velikosti 88 m2 ve 4. patře cihlového domu bez výtahu na ulici Wanklova v Olomouci. Byt je slunný, prostorný a působí útulně. Klidná lokalita blízko centra. Dům je po kompletní rekonstrukci (fasáda, zateplení, střecha, střešní okna, interier domu). V bytě je z chodby vstup do ložnice a dětského pokoje, které jsou neprůchozí. Z chodby je samostatný vstup jak do kuchyně, tak do obývacího pokoje, který je propojený s kuchyní. Z kuchyně vstup na zastřešený balkon, výhled do dvora. Součástí prodeje je celé vybavení kuchyně. Koupelna s vanou i sprchovým koutem, WC samostatně. Vytápění vlastním plynovým kotlem. Cena: ,- Kč Zdroj: realitní inzerce (23.863,- Kč/m2) BJ 3+1, ulice kpt. Nálepky, Olomouc, 75 m 2 Nabízíme k prodeji cihlový byt ve 3.NP o dispozici 3+1. Plocha bytu je 75m2. Byt představuje velmi příjemné bydlení se dvěma prostornými pokoji a dalším pokojem propojeným s kuchyní. Byt mimo jiné disponuje memším balkónem a spíží na potraviny. V minulosti došlo k povedené rekonstrukci koupelny, dveří se zárubněmi, plastových oken, omítek, nového kotle, radiátorů. Podlahy parketové - položen koberec v celém bytě. Orienrace pokojů na jižní stranu, kuchyň na sever. Vytápění v bytě plynovým kotlem. K bytu patří 2x sklepnní kóje zděná. Cena: ,- Kč Zdroj: realitní inzerce ( ,- Kč/m2)

12 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 12 Tabulka srovnávací hodnoty: Cena (Kč/m2) Zohlednění hodnototvorných faktorů koeficienty přepočtená Tech. cena (Kč/m2) Poloha Pozemek Velikost stav Zdroj Ostatní BJ Pasteurova ,98 1,00 0,98 0,98 0,85 1, BJ Wanklova ,99 1,00 1,01 1,03 0,85 1, BJ kpt. Nálepky ,99 1,00 1,05 1,08 0,85 1, Výsledná cena: Při srovnání realizovaných prodejů bytových jednotek z vlastní databáze a z nabídek z inzerce realitních kanceláří s bytovou jednotkou oceňovanou, byly srovnány zejména užitné plochy, vybavení, lukrativita lokality, stavebně-technický stav, dispoziční a technické řešení. V neposlední řadě byla také posouzena vybavenost lokality, životní prostředí, napojení na sítě, napojení na dopravně komunikační systém, demografické podmínky a další cenotvorné vlivy. Nabídky k prodeji v realitních časopisech na bytové jednotky se srovnatelnými parametry jsou srovnatelné s obvyklými hodnotami. V současné době se tedy srovnatelné bytové jednotky nabízejí k prodeji v rozmezí nabídkových přepočtených cen od ,- Kč/m 2 do ,- Kč/m 2, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, volím srovnávací hodnotu v průměrné ceně: ,- Kč/m 2. Výpočet srovnávací hodnoty: ,- Kč/m 2 * 90,41 m 2 = ,- Kč. Výsledná srovnávací hodnota tak činí po zaokrouhlení: ,- Kč. Výsledná srovnávací hodnota bytové jednotky bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc činí: ,- Kč

13 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH METOD PRO STANOVENÍ VÝSLEDNÉ OBVYKLÉ CENY Věcná hodnota nemovitých věcí na LV č. 318 a 299: ,- Kč Srovnávací hodnota nemovitých věcí na LV č. 318 a 299: ,- Kč Výslednou obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí stanovuji ve výši srovnávací hodnoty.

14 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ CENY JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI VĚCMI SPOJENÝCH Omezení vztahující se k nařízení exekuce a k exekučnímu příkazu k prodeji nemovitostí jsou zohledněna ve výsledné obvyklé ceně. Nelze však odečíst výši dlužné částky vážící se k exekuci, neboť není známa přesná částka. Ve výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Bělidla, LV č. 318 a 299 jsou v části C uvedena následující oprávnění: (viz. oddíl 3.4.) 9. STANOVENÍ ZÁVAD, KTERÉ PRODEJEM V DRAŢBĚ NEZANIKNOU Dle znění 336a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů jsou za závady, které prodejem v dražbě nezaniknou považovány věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále. Na základě dostupných podkladů a místního šetření nebyly žádné z výše uvedených závad zjištěny.

15 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Tržní hodnota (obvyklá cena) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Dále je potřeba postihnout veškeré dluhy a závazky, která jsou na nemovitost vázány. Bytová jednotka č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném na pozemku p.č.st. 269 včetně alikvotního podílu 8621/69298 na společných částech bytového domu č.p. 218 a pozemku p.č.st. 269 zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 318 a 299 k.ú. Bělidla, obec Olomouc, okres Olomouc ,- Kč Prohlašuji, ţe při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Výše stanovená obvyklá cena je stanovena bez odpočtu omezení zapsaných v oddíle C výpisů z katastru nemovitostí. V Prostějově, dne Ing. František Kocourek Vypracoval: Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

16 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č ZNALECKÁ DOLOŢKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. 3315/89, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2015. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. František Kocourek J. Zrzavého Prostějov tel./fax:

17 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č. 17 Usnesení Situační plánek Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí Neoficiální kopie katastrální mapy 12. PŘÍLOHY

18 J. Zrzavého 8, Prostějov stránka č OBSAH č / Účel stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí Obecné předpoklady pro stanovení obvyklé ceny Použité podklady pro znalecký posudek o obvyklých cenách nemovitých věcí Použité podklady: Předmět posudku Vlastnictví Nález Popis nemovitých věcí Místopis, Popis, dispoziční řešení, stavebně-technická charakteristika oceňovaných objektů a údaje o stáří a technickém stavu Současné a příhodně možné využití nemovité věci Stanovení věcné hodnoty nemovitých věcí Stanovení věcné hodnoty Výpočet hodnoty pozemku Stanovení srovnávací hodnoty nemovitých věcí Bytová jednotka č. 218/4 v BD č.p. 218, k.ú. Bělidla Rekapitulace jednotlivých metod pro stanovení výsledné obvyklé ceny Stanovení ceny jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených Stanovení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou Stanovení obvyklé ceny Znalecká doložka Přílohy Obsah... 18

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03841/15-048 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11192-73/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 196/15 orná půda, k.ú. Drahany, obec Drahany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 12773/16-011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11424-43/2017 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemků ve zjednodušené evidenci PK p.č. 209/1, 214/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02387/13-064 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11257-138/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 2387/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08952/15-039 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11242-123/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ½ pozemků p.č. 422/33 a 434/11 orná půda a p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10609-186/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10609-186/2013 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04147/09-043 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10609-186/2013 o stanovení obvyklé ceny nemovitosti: ideální 1/4 pozemků p.č. 1349/1 orná půda, p.č. 1349/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10956-44/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10956-44/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01260/07-059 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10956-44/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: podílu o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 347 PK, zapsaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01450/15-055 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11256-137/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 3750 orná půda, p.č. 3784 orná půda, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04023/12-069 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11244-125/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/10 pozemku p.č. 777/62 orná půda, k.ú. Pavlovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03321/07-080 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/4 rodinného domu č.p. 97 postaveného na pozemku

Více

Ing. František Kocourek J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11007-96/2015

Ing. František Kocourek J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11007-96/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08022/10-029 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11007-96/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na bytové jednotce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10897-162/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10897-162/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03600/14-023 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10897-162/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 2237/8 v bytovém domě č.p. 2237, postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017

ZNALECKÝ POSUDEK č /2017 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03781/16-017 Značka: 4673338195_83474 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11508-127/2017 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: jiný nebytový prostor č. 1389/17

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 Č.j.: 018 EX 01993/09-050 Značka: 137/09DP, 138/09PE ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 aktualizace ZP č. 9754-95/2010 ze dne 12.5.2010 o stanovení obvyklé ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11020-109/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11020-109/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00144/14-041 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11020-109/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 416/10 v bytovém domě č.p. 416, 419

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 07414/10-079 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11265-146/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10982-70/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10982-70/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03401/09-095 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10982-70/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/2 bytové jednotky č. 482/22 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10944-32/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10944-32/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05104/14 037 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10944-32/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: rodinného domu č.p. 285 postaveného na pozemku p.č. 592/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11001-90/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11001-90/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02072/14 030 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11001-90/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č.st. 61 zastavěná plocha a nádvoří, jehoţ součástí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10923-11/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10923-11/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04128/13 035 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10923-11/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: rodinného domu č.p. 178 postaveného na pozemku p.č. 220 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11041-130/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11041-130/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01012/10 064 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11041-130/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ½ pozemku p.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10820-85/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10820-85/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02292/13-025 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10820-85/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 63/2 v bytovém domě č.p. 63, postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10974-62/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10974-62/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08837/11-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10974-62/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/6 bytové jednotky č. 537/5 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05996/15-021 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11201-82/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ¼ chaty č.e. 6 na pozemku jiného vlastníka p.č.st.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10945-33/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10945-33/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02577/14 026 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10945-33/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: rodinného domu č.p. 8 postaveného na pozemku p.č.st. 23/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10633-210/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10633-210/2013 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 102 EX 00296/12-039 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10633-210/2013 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: bytové jednotky č. 4100/1 v rodinném domě č.p. 4100, postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05548/14-027 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/2 pozemků p.č. 3517/16, 3517/22 a 3517/25 trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 97EX 8303/12-77 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10764-29/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí: bytové jednotky č. 353/43 v bytovém domě č.p. 353, postaveném

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00484/13-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 14288/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11008-97/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11008-97/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 08474/11 123 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11008-97/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/3 pozemku p.č.st. 261 zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 02174/13 092 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10968-56/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: rodinného domu č.p. 1060 postaveného na pozemku p.č. 1386/20,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 07574/14-030 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11147-28/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální ½ pozemků p.č. 307/4, 1173 orná půda, k.ú. Bílany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05133/14 046 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11174-55/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideálních 2/3 pozemku p.č.st. 248 zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13308-168/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hlavní 125 793 99 Osoblaha

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13308-168/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hlavní 125 793 99 Osoblaha ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13308-168/12 o ceně pozemku parc.č.3254/13 zapsaného na LV č.472 pro katastrální území a obec Bílov, okres Nový Jičín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel Ender Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2243-200/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 2781/14, umístěné v domě č.p. 2781,2782 na pozemku parc.č.5189/200,5189/201 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-2930/10 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. St. 80 a 141/112, vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4021-37/2015 O ceně bytové jednotky č.1541/11 zapsané v KN na LV č.23016, vymezené v budově čp.1541,1542 stojící na pozemku p.č.st.2896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788m 2, budova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 81 se všemi součástmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11269-149/08 o ceně rodinného domu čp.170 na parc.č.st.361, katastrální území Lhotka u Frýdku - Místku, obec Lhotka, okres Frýdek - Místek, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.361

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3645-468/2013 O ceně bytové jednotky č.764/6 v Praze, Prosek, Kytlická č.p.764, včetně příslušenství a podílu o velikosti 745/42318 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.5706

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14166-196/14 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na komunikaci parc.č.426/2, katastrální území Radvanice, obec Ostrava, okres Ostrava - město. (LV č.2293) Objednavatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 Č.j.: 018 EX 07034/11-065 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11196-77/2016 o stanovení obvyklé ceny nemovité věci: pozemku p.č. 1235 trvalý travní porost, k.ú. Guty, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3318-141/2013 O ceně bytové jednotky č.892/15 v Brně Bystrci, Štouračova č.p.892/22, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5521/371488 na společných částech domu a pozemcích p.č.5973/1,

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1297-381/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1297-381/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1297-381/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na bytové jednotce č. 1612/34 situované v bytovém domě č.p. 1612 na pozemku parc. č. st. 2825, včetně

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova1515/2. Víta Nejedlého 392/ Vyškov - Dědice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova1515/2. Víta Nejedlého 392/ Vyškov - Dědice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14397-147/15 o ceně pozemku parc.č.812/22 zapsaného na LV č.180 pro katastrální území Vlčovice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05558/11-051 Značka: GB-02358/5911 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10772-37/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitosti: rodinného domu č.p. 159 na pozemku p.č.

Více