OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU:"

Transkript

1 TEPLICE ti ~~:: 16. číslo listopad 1998 Máte porouehaný televizor? V televizních opravnách jste nepochodili? Poradíme Vám: Opravu svěřte odborník ům! V TeplicÍch je servis, který pracuje pod ználu.ýiu. sloganeiu. v ~ ~ v~ o NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU: Protože se snažím poskytnout našim čtenářům vždy zajímavé informace, chci se zmínit o filltlě, která na mne velice zapůsobila svou seriózností a odborností. Tato firma se jmenuje Vidcom elektronik servis. Jakjsem se k této firmě dostal? Porouchal se mi televizor Thomson. Vzal jsem tedy telefon a obvolal snad všechny opravny. Když jsem vyličil závadu televizoru, všude mi s politováním řekli, že závada je neodstranitelná. Rezignovaljsem. Po čase mi kdosi poradil, že mi určitě pomohou v opravně Vidcom elektronik. Nedoufaljsem, ale řekl jsem si, že to zkusím. Zvedl jsem sluchátko, vylíčil jsem svůj problém. Byl jsem tak trochu zaskočen, když mi bylo řečeno, že opravitjde všechno na svě tě, tedy i mfij televizor. Přístroj opravna převza la jednoho dne dopoledne. Přímo konsternován jsem byl, když ten samý den odpoledne mi volali z opravny. že televizor je opraven. Ihned mě napadlo, že s tak perfektní firmou musím seznámit naše druž..stevníky. Firmu jsem proto navštivil se svým reportážním magnetofonem, abych se dozvčděl co nejvíce. PFijal mě spolumajitel tirmy, pan PetrDrtina. Hned na začátku rozhovoru jsem poznal, že firmasarna o nějakou zvláštní reklamu neusiluje, protože tou hlavni reklamou je jejich odváděná práce. Přesto se pan Drtina rozpovídal: NaSe firma kromě oprav televizorů všech značek opravuje videorekordéry, videokamery, CD přehrávače, satelitn! přijímače. provádí montáže českého zvuku, čištění videohlav na počkání a poradenskou činnost. Získali výhradní zastoupení renomovaných firem, jako je Thomson. Sharp, Daewoo, Goldstar, Nonnende, Saba, Telefunken, Sarnsung, Akai a Aiwa. Pochopitelně opravujeme i televizory naší výroby. Jednoduše řečeno, dokážeme opravit televizory všech značek. Televizory starší výroby dokážeme zmodernizovat o montáž tuneru pro příjem programů v pásmu kabelové televize, kterou pro naše družstevníky např. provozuje TES Litvínov. V souvislosti s provozováním kabelové televize může u některých telev i zorů vzniknout problém se zvukem. Takové závady odstraňujeme prakticky na počkání. Týká se to ovšem televizorů, které nejsou starší deseti let. Pokud jde o již zmíněnou montáž tuneru, musí si zákazník spočítat, zda televizor je ještě natolik kvalitní, že se mu to vyplatí. Zabudováni tuneru totiž stojí asi I 100 Kč. My se ovšem vždy dohodneme se zákazníkem, aby věděl, co zaplatí. Pokud jde o velmi náročné opravy, ty provádíme do týdne, ostatní opravy ve velmi krátkých lh ů tách. Pan Drtina mi ještě uváděl konkrétni přiklady, kdy se mu dostaly do rukou televizory, které jinde nedokázali opravit. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS specializovaný servis elektroniky OBSAH.. I. Mát< porquchaný televizor 2. Vy se ptáte my odpovídáme 2. Převod bytu n. pfibuzné osoby 3. Právní servls sond 3. Společná domácnost 4. Qhlédnutí za živým vysllánlm TESu Litt!nov 5. Aby bylo líiulno 5. 1,k hnspodafit s teplou vodou 6. Havoflo! okna 7. Po stopách Jednoho dopisu 8. Mil čí nemít byt v osobním vlastnictví 9. Energetik Upozonluje, radl, odpovídá Nakonec jsem pana Drtinu přesvědčil, že všichni naši družstevníci si zaslouží rychlé provádění oprav. Na této stránce proto naleznete kupon Vidcom. Pokud jej vystřihnete a prokážete se jím, máte nárok na EXPRESNÍ OPRAVU. S panem Drtinoujsem se dohodl, že tento kupon bude vydán exkluzjvně pro družstevníky SBD Mír. Platnost kuponu má význarnjakési legitimace a platí trvale. Tedy kuponem se pouze prokážete a ponecháte si jej. Pokud máte problém s příjmem kabelové televize a technici TESu Litvínov Vám sdělili, že závada je ve Vašem přijímači, obraťte se taktéž na Vidcom elektronik servis. Ochotně Vám poradí. Firma má sídlo v Teplicich Proseticích, Plynárenská 280. Telefon nebo 0602/ Pracovni doba Po Pá 8 12 a hodin. Vladimír Cidlina Tepllce DIVADLO ~ Bystfany l~ lk cl.l Letná L.J..-;.. ~ -G= ~...,_ i\ [Sl ","""" ~..i.. ~ilel I SIdIIt. PAOSETICE 15/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 Vy - MYJ OP líoáme Mám problém s pfijmem některých televiznfch kanálů. Může družstvo zajistit nápravu? Neijednodušší lešenímje spojit se přúno s organizací, které za plíjem televizních signálů platíte. Členové našeho bytového družstva uzavřeli v nedávných dnech obnovenou smlouvu s TESem Litvínov. Své problémy s televizním plijmem svěřte zákaznickému servisu TESu Litvínov, který pro naši oblast sídlí v budově Kancelářských strojů v Doubravské ulici. Můžete i zatelefonovat na Č. tel V odpolednich hodinách praskla nad našim bytem stoupačka. Prolože vlm, že družstvo je povinno zajišťovat pohotovost, zavolala jsem na družstvo. Na ústředně však až do večerních hodin nikdo telefon nebral. Jak je to možné? Už jsme o tom psali mnohokrát, že pohotovostní služba, kteráje"v činnosti od 16:00 do 6:00 hod.,dne příštího funguje na tejefonu Dopo čuji Vám sledovat náš časopis pozorněji. Tuto s!<útečnost máte uvedenou i na poslední stránce Stanov SBD Mír a na nálepce, která je y každém vchodu našich domů. Dostala jsem se do finančni krize a dluž(m větší částku na nájemném. Nynf se však moje situace vyfešila a já mohu pokračovat v placenl Celý dluh však najednou zaplatit nemohu. Co mám dělat? I taková situace se může přihodit. Vše je však řešitelné. Dostavte se v úřednfch hodinách na SBD Mír v Teplicích v zcela určitě Gagarinově ulici, kde se s pracovnicemi kanceláře dohodnete na vyhovujících splátkách. Chtěla bych vyměnit elektrický sporák, který je dost poruchový. Na družstvu jsem zl skala informaci, že si sporák muslm koupit sama. Je to pravda? Informace, kterou jste získala, je pravdivá. Koupi nového sporáku musíte hradit ze svého. Levnější by pro Vás byla oprava sporáku. Na sporáky, které jsou v našich bytovkách instalováoy, je náhradních dílů dostatek. Vám i ostatním zájemcům sděluji, že úplný servís má v Teplicích Mechanika Teplice, v Krupce Elektroservis Rosler. Úklid společných prostor nechápu jako svoji povinnost, ale dobrovolnou činnost. Když prý neuklidím, muslm družstvu zaplatit pokutu. Úklid společných prostor provádí domovník. Z Vašeho telefonátu však bylo patrné, že se Vám jedná o schodiště, které vede k Vašemu bytu a přilehlý prostor. Zde Vás od úklidu nikdo neosvobodí. V opačném případě sice nezaplatlte po!<útu, ale cenu za provedenou službu, kterou má právo družstvo zajistit. Kdyžpfedložím drutstvu stvrzenku na žárovky, které jsem koupil na schodiště pfed mým bytem, dostanu ji proplacenou? Bohužel, i když jste vykonal dobrou věc, že jste žárovky vyměnil sám, stvrzen!<ú proplacenou nedostanete. Vykonal jste totiž práci za domovníka, který má výměnu žárovek ve své náplni. Ten si může žárovky buď sám, nebo prostřednictvím svého delegáta vyzvednout ve skladu Protonu v areálu družstva. V Krupce je obdrží v Družstevní bytové správě. Bydlím ve druhém poschodí a jelikož oba sportujeme, výtah vůbec nepoužíváme. Muslm proto za výtah platit? Stejný dotaz jsme již zodpovídali, přesto Vám stručně odpovím. To, že nevyužíváte možnost použít výtah, je Vaší soukromou věcí. V praxi nelze rozlišovat, kdo výtahem jezdí a kdo ne. Přesto mi dovolte pochybovat, že jste výtah ještě nikdy nepoužil. Mám velký byt, který již je pro mne pntěží pro vysoký nájem Nechci se stát dlužnlkem Jak mám postupovat při snaze z/skat menšl byt? Dotazem u nájemnlků, kteréjsem oslovil,jsem zjistil, že o velké byty nen( zájem. Věřím, že se Vám výměna podaří us!<útečnit. Nestačí však ptát se jen u sousedů. Doporučuji zajistit si v našem Zpravodaji inzerát, který je bezplatný a zároveň požádejte o lešení oddělení evidence nájemníků našeho bytového družstva. Dotazy zodpověděl Vladimír Cidlina Převod bytu na příbuzné osoby Občas se setkáváme s dotazem, jak převést družstevní byt na některého svého příbuzného, např, na synovce, sestřenici apod. Je pravdou, že v případě dědictví může být otázka převodu družstevního bytu řešena v závěti. Je ale také pravdou, že po!<úd není v závěti pamatováno na tak zvané neopomenutelné dědice (na manželku, případně manžela a děti), mohou se pozůstalí domáhat neplatnosti takové závěti. Družstevní byt lze převést na některého svého příbuzného ještě za života dárce. Takovýto převodje možné uskutečnit v kanceláři družstva tak, že se vyplní příslušný formulář, účastníci ujednání jej podepíší a zaplatí stanovený poplatek. Mezi nejbližšími příbuznými činí poplatek z převodu bytu 2 000,- Kč. Poněkud jiná situace je v případě, že dárce je majitelem bytu podle zákona Č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). V tomto případě je převod bytů možný pouze darovací nebo kupní smlouvou, kterouje nutné předložit na katastrální úřad ke vk ladu do katastru nemovitostí. Teprve vkladem do katastru nemovitostí vznikají právní účinky takové smlouvy. V tomto případě je třeba, aby obdarovaný přiznal finančnímu úřadu darovaci daň, V případě koupě je tato povinnost uložena prodávajícfmu (daň z převodu nemovitostí). Připomínám, že podle novely 169/l998 Sb., kterým se mění zákon Č. 357/1992 Sb. o dani dědické a darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů je od daně dědické osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. s!<úpině (plíbuzní v řadě přímé a manželé). Darovacf a kupní smlouvy nejsou od daně osvobozeny. Do hodnoty majetku I ,- Kč činí u osob v 1. skupině I %. Ing. Václav Sláma člen představenstva zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 15/ 1998

3 PRÁVNí SERVIS SOND Mgr. Petr POLEDNE Advokátní kancelát Kfíž a Bělina ~ v ~,# v RADIME V OBCANSKOPRAVNlCH VECECH Vydědění Vzhledem ke skutečnosti, že se v posledni době rapidně zhodil můj zdravo/nl stav, uvažuji, co hude s mým majetkem po mé smrti. V úvahu pficházejí dva dědicové. Moje současná manželka a dcera Z prvnlho manželstvf, se kterou jsem se již vice než dvacet let nesetkal jinak, než během soudnlch jednáni v lizeních o zvýšeni výživného. Byl bych velice nerad, kdyby po mně měla dědit i moje dcera, neboť od rozvodu S jej! matkou se mnou témě! vůbec nestýká,. např. když jsem byl v nemocnici s infarktem, nepfišla mě ani jednou navjtlvit Kromě toho se za svou dceru stydlm, nehot' byla odsouzena na dva roky za nějaké podvody s bankovnlmi garancemi. Chtěl bych proto svoji dceru vydědit. Sousedé mně likali, že vyděděni u nás neexistuje, a že stači, když napišu závěť, v které vše odkáži své současné manželce. Je tomu skutečně tak? Poraďte mi, proslm. Nejprve je nutno vyjasnit otázku existence či neexistence vydědění v českém právu. Možnost vydědění byla zrušena I. dubna 1964 tím, že byl zrušen tzv. střednj občanský zákoník z roku Nový, stále účinný ol5čanský zákoník. oku 1964 vydědění neumožňoval. Změna nastala až v ""eu~83, kdx k I. dubnu nabyla účinnosti po ěťně rozsáhlá no~čan ho zákoníku, která, mimo jil',!, vrátila do esk o pri\~~stítút vydědění. Novelou občanského zákoník rok 99J byla možnost vydědění rozšíleha. Jakjsemjiž uvedl v jedfi01)! z minulých čísel,je.. ké práv.o upravuje institut tzv. neopemenut O aědice. QbČans.kX zákoník stanoví, že nezletilým potomkům se musí pn dědjjjj dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná. Závěť však není neplatná, pokud dojde k vydědění potomka. Podle zákona (pokud by tazatel nepořídil platnou závěť) by po tazateli dědily jeho manželka a dcera, každá rovným dílem. Vzhledem ke skutečnosti, že tazatelova dcera je podle znění dotazu zletilá, musí se jí v dědictví dostat podle ustanovení o neopomenutelném dědici nejméně jedna polovina jejího zákonného podílu, tedy jedna čtvrtina hodnoty dědictví, a to i tehdy, pokud má podle závěti vše zdědit pouze manželka tazatele. Závěť by totiž v části, která odporuje ustanovení o neopomenutelném dědici, byla neplatná. Jediným řešením,jak se vyhnout částečné neplatnosti závěti z důvodu rozporu s ustanovením občanského zákoniku o neopomenutelném dědici, je vydědění potomka, v tomto případě jediné dcery tazatele. Občanský zákoník upravuje čtyři důvody, na základě kterých je možné potomka vydědit. Prvým z nich je skutečnost, že potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zlístaviteli (v tomto případě tazateli) potřebnou pomoc v nemoci, ve státí nebo v jiných závažných případech. Dalším důvodem je skutečnost, že potomek zlístavitele neprojevoval opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl. Třetím důvodem, pro který je možno vydědit své dítě, je odsouzení potomka pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trváni nejméně jednoho roku. Posledním důvodem je trvalé vedení nezřízeného života potomkem. K vydědění stačí jediný důvod. K vydědění potomka je nutné sepsat listinu o vydědění. Listina o vydědění musí obsahovat obdobné náležitosti jako samotná závěť. Důvod (případně důvody), na základě kterého zůstavitel vyděd'uje svého potomka, musí být v listině o vydědění výslovně uveden. Bylo by vhodné, aby takový důvod byl v listině i blíže popsán. Z důvodu předcházení pozdějších soudních sporů mezi dědici by totiž nebylo vl1odné. aby byl v listitrě o vydědění pouze citován zákon, aniž.by}byl blíže specifikováno je dnání potomka. yděděm se vztahuje pouze na vyděděného potomka, nikoliv však na jeho d tj). na polo ky těchto dětí. pokud by si zůstavítel přál1oll11y, byly z dědíctvl ~IOUČeny jeho vnoučata a prrpadně pravnoučata, musel by v lis. ně o vydědění výslovně stanp"u:'že ~e..dfu;lédky vydědění vzl uj í i na ně. V případě, že rak neu"čin,i;:zdta( odfl >l)'děděné o potomka děti tohoto potomka Jestliže tyto děti z nějakého důvodu nedědí, zdědí tento podíl jej ich děti. Tazateli lze proto doporučit, aby sepsal listinu o vydědění své dcery a závěť, ve které svůj veškerý majetek odkáže své manželce. Z důvodů pro vydědění se nabízí odsouzeni pro úmyslný trestný čín k trestu odnětl svobody v trvání nejméně jednoho roku a neprojevování opravdového zájmu, který by měla dcera o svého otce projevovat. Je však nutno upozornit, že vyděděná dcera by se mohla domáhat neplatnosti listiny o vyděděni, pokud by tvrdila a prokazovala, že důvod pro vydědění nenastal. O platnosti přlpadně neplatnosti listiny o vydědění rozhoduje soud. proto je nutno každý důvod pro vydědění velice pečlivě vážit. Pii sepisování listiny o vyděděni by měl tazatel dále dobře uvážit, zda si přeje, aby se důsledky vydědění vztahovaly i na potomky jeho vyděděné dcery. Společná domácnost Nenl mi jasný právní pojem společné domácnosti. PFechází skutečně nájemní právo podie 706 občanského zákoníku na nájemce, rozvedeného manfela, coby právnlho nástupce, kdy! zem!u? Právní pojem domácnosti vymezuje 115 občanského zákoníku. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potleby. Může jít i o osoby cizí, musí však trvale spolu žít a uhrazovat společně náklady na potřeby domácnosti. O společnou domácnost nejde tam, kde osoby sice žij í společně v jednom bytě, avšak hospodaří odděleně. To, že jste rozvedeni, ještě samo o sobě neznamená zánik společné domácnosti. Jde o to, zda svému muži dále vaříte, perete na něho, zda vám dává nějaké peníze na domácnost apod. Musíte sama zvážit, zda tvoříte ještě společnou domácnost, či nikoliv. Máte také možnost, aby po rozvodu rozhodl soud, komu zůstane užívací právo k bytu a kdo bude vystěhován podle 705 občanského zákoníku, tedy musela byste se obrátit na soud se žádostí o zrušení společného nájmu bytu. Soud by potom rozhodl podle okolností případu, zda má váš bývalý muž nárok na náhradní byt, či mu stačí pouze náhradní ubytování. Vystěhovat z bytu by se musel až po přidělení bud' náhradního bytu, či ubytování. Pokud tvoříte skutečně. společnou domácnost, jakji má na mysli 115 občanského zákoníku, potom by nájem k bytu po vaší smrti přešel opravdu na bývalého manžela. Sondy 15/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 s.r.o. Satelitní a komunikační technika Okružní 338, Meziboří Tel.: Fax: Ohlédnutí za "živým vysíláním" TESu Litvínov Ve čtvrtek 15. fejna proběhlo na informačnim kanálu TESu Litvfnov živé vysl/áni, kde pracovnici TESu, výkonný feditel ing. Vladimír Petržflka a oblastní fedítel pan Zdeněk Samek vysvětlovali divákúm problematiku vysl/ání a živě odpovidali na dotazy televiznlch diváku. Hned v úvodu vysflánl se oba aktéfi besedy omluvili všem televitnlm divákům za pffpadné nesnáze, které vznikly pfelaďovánlm jednotlivých kanálú na jednotný systém v celém regionu. Pfewížná většina dotazu byla aktuální pouze v časovém obdob{ kolem dne, kdy beseda byla vysl1ána a vzhledem k časovému odstupu, kdy se Vám dostává časopis do rukou, je většina problémů vyfešena. Nemá tedy význam se k dotazúm vracel. Věnujme se tedy otázkám, kleré platí slále: Ing. Petržilka: Důležitá změna souvisí se zavedením stereofonního vysilání. Ti z Vás, kteří si myslí, že mají stereofonní přijímač. který je určen pro evropskou stereofonní normu, se bohužel mýlí, protože naše republika, musím říci s politováním, přijala normu, která vychází z asi dvacet let staré německé analogové normy a výsledkemje ne zcela perfektní odstup signálšum II stereofonního zvuku. Tuto normu jsme tedy museli zavést i my, i kdyžjá osobně jsem přesvědčen, že výhodnější je ta norma, ve které vysílá v Evropě osmnáct států, a to je digitální norma NAEKEM. Náš stát bohužel přijal německou analogovou stereofonní normu. V této normě vysflá pouze Německo, Rakousko, Švýcarsko. Je mi to velmi líto, vzhledem k tomu, že Vy máte televizory nikoliv na evropskou, ale německou normu, tak jsme tento způsob provozu museli zavést také. Tento způsob provozu však má svá omezení. Především je trochu problematičtější řazení kanál vedle kanálu a v systému MMDS, ve kterém vysíláme, jiné řazení kanálů neni možné a proto jsme přešli na normu německou, to znamená se zvukovým doprovodem 5,5 MHz a 5,74 MHz těch čtyřech pozemských českých programů. Tady se vyskytly problémy. Spousta diváků nebyla schopna naladit televizor tak, aby jim poskytoval vůbec nějaký zvukový doprovod. Proto jsme začali spolupracovat s teplickými opravnami tak, abychom tyto problémy mohli eliminovat. Ve velké většině se to podařilo. Ještějednou se Vám omlouvám za problémy, které Vám vznikly. V současné době vysíláme stereofonně tyto programy: ČT 1, ČT 2, připraveno je vysílání na NOVĚ, i když ta zatím stereofonní zvukový doprovod neprodukuje. Tyto programy jsou v normě 6,5 MHz. V západní normě vysíláme ZDF, MTV, Eurosport(tenje v současné době duální) a CNN. A teď k dalším dotazům: Proč uživatelé platící pouze omezenou nabidku pěti programů chytí všechny programy a to až 22 programů, jako diváci, kteří již nyní platí za nabídku základní? Proč nebylo filtrováno ihned při zavedení systému a nebo proč neplatí všichni stejný poplatek, dokud se nevyřeší technická stránka filtrace? Odpověďje následující. My jsme od I. řijna uzavřeli smlouvu se společností HBO a dali jsme Vám po dobu 14 dnů zdarma ukázku filmového kanálu HBO. Abychom to mohli nabídnout všem divákům, museli jsme mít tu možnost dát i těm divákům, kteří platí omezenou nabídku, nahlédnout do programu HBO. Při rekonstrukci televizní sítě jsme si toto filtrování připravili, ale až do ll. října zatím neaplikovali. V současné době máme v terénu asi třicet pracovníků, kteří postupně přepojují dům od domu, domácnost od domácnosti na tu nabídku, která Vám náleží podle smlouvy. Kdo např. platí pouze omezenou nabídku, nebude mít možnost sledovat nic jiného, než pět programů, které omezená nabídka obsahuje. Otázka: Budou vráceny rozdíly v poplatcích? Odpověd': Nebudou. Otázka: Proč i po rekonstrukci je stále nekvalitn! příjem? Odpověď : Na tuto otázku se mi velmi těžko odpovídá. My jsme přesvědčeni, že příjem se velmi výrazně zlepšil. Jak jistě víte, přešli jsme na provoz nové hlavn! stanice, která má kvalitněj ší parametry, zejména v odstupu signálu od šumu a dalších intermodulačních parametrů akdyžjsme měřením testovali tyto systémy v Teplicích, tak musím opravdu líci, že kvalitativní parametry obrazu se velice výrazně zlepšily. I tak jsem si vědom, že se nedostatky někdy mohou vyskytnout. Všechny Vaše problémy hlaste našemu zákaznickému servisu v Teplicích, Doubravská ul., budova Kancelářských strojů, můžete i telefonicky na Č Zdrojem poruch může být mnohdy i sám televizor. Chci Vás proto požádat, abyste televizory nekupovali na tržišti, ale v obchodech a kupovali televizory renomovaných značek, jako je např. Philips, Grundig, zjaponských Matsushita, Panasonic, velmi dobře nám vychází slovenská OTF, poměrně dobré jsou televizory Tesla Rožnov pod Radhoštěm (nezaměňovat s televizory Tesla, které se sem dováží z Koreje). Pokud nám nahlásíte závadu a my zjistíme, že je to záležitost Vašeho televizoru, předvedeme Vám příjem na našem přenosném televizoru a pak se zřejmě musíte obrátit na opraváře. Pan Zdeněk Samek: V souvislosti s přechodem na hlavní stanici je zajištěn nový typ servisu tak, že pracovníci technického servisu si vybírají záznamník ještě po osmé hodině večer. První náběr opravenek je v osm hodin ráno a poslední je v osm hodin večer. V případě, že se jedná o zásadnější poruchu, např. celý blok bez signálu, technici na ní vyjíždějí ještě po osmé hodině večer. V případě, že nehraje jeden z účastníků, je tento servis řešen do 24 hodin. Tento dvacetičtyřhodinový servis pokrývá i soboty a neděle a dny pracovního klidu. Otázka: Kdy bude zařazeno slibované vysílání Halmarku v češtině? Odpovídá ing. Petržílka: Vysílání Hahuarku poběží po vyřešení některých organizačních a technických záležitostí. Předpokládám, že o vánočních svátcichjiž Halmark poběží. Výběr z vysílání provedl Vladjmír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 15/ 1998

5 llby bylo útulno... Ve svém bytě prožijeme značnou část svého života. Mnozl z nás si proto byt všelijak vylepšují a modernizuji. Snaží se, aby i jejich oči byly spokojené pohledem na interiér bytu. Lidé si proto vymýšlejí různé bytové doplňky a byt všemožně renovují. Jednu takovou možnost Vám nabízí finna Eurotep Teplice. Přichází se zajímavým návrhem modernizace vnitřních bytových dveří. Dveře mohou být i mírně poškozené. Na základě svých zkušeností Vám firma poradí s výběrem. Firma zaručuje kvalitu, serióznost a krátké dodací lhůty. A kde firmu naleznete: Eurotep, areálfirmy Stavebniny Černý, Teplice-Řetenice, telefon 0603/ , večer A jak tyto dveře vypadají, mtlžete posoudit z obrázku. Ceny se pohybují v rozmezí Kč až Kč. Firma Eurotep se těší na spolupráci s Vámi. Navštivte nás a my Vám předvedeme ukázku své nabídky. Jak hospodařit s teplou vodou V našem družstevním domě jsme v loňském roce insta/ovali v bytech vodoměry měřící odběr teplé užitkové vody (TUV), Po zprovoznění tohoto měření nám průběžné odečty prováděné vždy Qsi po čtvrt roce ukazují, že se spotřeba snížila, ale mezi jednotlivými byty jsou značné rozdíly. Zajímalo by nás: 1. Zdaje nějakým předpisem stanovena normativni spotřeba TUV na 1 byt určité velikosti nebo na 1 osobu? 2. Jaké úspory TUV /ze po zavedení jej/ho měření v bytech dosáhnout? 3. Jaká jsou hlavni opatřeni, která je třeba za účelem úspor TUV zajištjovat? 1. Velikost spotřeby mv připadajicí na 1 osobu nebo byt není stanovena žádným předpisem nebo normou. Obvyklá denní spotřeba TUV připadajicí na 1 osobu činí cca 100 až 120 litrů, existují však odchylky v obou směrech. 2. Omezení spotřeby mv, kterého se po zavedeníjejiho měření v bytě dosáhne, je závislé na výchozím stavu. tj. stavu před zavedením měření. Úspory TUV musí vycházet z omezování zbytečného plýtvání a nikoliv z omezováni její nutné spotřeby. Podle vyhodnocovaných případů lze uplatněním výsledků měření TUV v bytech pro její vyúčtování dosáhnout omezení spotřeby až o 30, případně i více procent. 3. Mezi opatření vedoucí k úsporám ve spotřebě TUV je možno vedle již uvedeného měření TUV a vyhodnocování jeho výsledků uvést: Omezovat ztráty v rozvodech teplé užitkové vody ře še ním iejí přípravy co nejblíže její spotřeby (zejména v případě její přípravy plynem nebo elektřinou). Rozvody i zásobníky TUV v každém pfípadě dokonale tepelně izolovat. Využívat správně cirkulaci v okruhu dodávky TUV, aby na vzdálenějších místech rozvodné sítě odpadla nutnost odpouštět ochlazenou TUV z rozvodné sitě. Mnoho tepíé vody se dá ušetřit správným mytím nádobí. Větší množství nádobí zásadně nemyjeme pod tekoucí vodou (spotřeba je až trojnásobná). Pokud se v modemf domácnosti uplatní myčka nádobí, dbáme především na plné využívání její kapacity. Na nádobí nenecháme zbytečně za.c;ychat neči stoty. Rovněž při koupání. holení a další osobní hygieně lze účelně šetřit TUV. Osprchování je hygieničtější než koupání ve vaně a spotřeba TUV se snižuje na třetinu až čtvrtinu. Nehospodárné je holení pod tekoucí vodou. Důsledně je třeba odstraňovat netěsnosti v rozvodech TUV. Jen jedna kapka za sekundu představuje za měsíc ztrátu téměř 1 m' TUV... Při zásadách šetření vodou nerozjbujeme. zda se jedná o ohřátou teplou užitkovou vodu nebo o vodu studenou, vyplatí se to v obou případech. Příprava a dodávka studené vody je rovněž nákladná a energeticky náročná... Používejme moderní termostatické nebo pákové baterie, které umožňují předem nastavit požadovanou teplotu vody. Návyky na správné hospodaření teplou i studenou vodou je třeba pěstovat ú dětí, je to levná investice, tera se vyplatí. Ing. Vincenc Staněk 15/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 Před s tavte si místnost bez oken. Jistě se vás ihned zmocní nepříjemný pocit z temnoty a něčeho neznámého. V takovém okamžiku si uvědomíte význam tak obyčejného otvoru ve stavbě,jako jsou okna. Okna stejně jako dveře patří k významným architektonickým prvkům, které zprostředkovávají velmi důležitý kontakt obyvatel bytu s okolním prostředím. Okno je prostředníkem mezi námi a něčím, co stojí vně, což není z psychologického hlediska zanedbatelné. Z tohoto důvodu se někdy stává posledním spojením se světem např. lidem nemocným, starým. A mnohdy také dě tem, zvláště ve vysokých patrech větových domů. Oknem se dostává do místnosti potřebné přirozené svě tlo, vzduch, teplo, vůně, ale také chlad, prach, pachy, hluk. Okna se obvykle zakrývají záclonami, roletami, žaluziemi a závě sy, neboť většina lidí nesnáší, aby jim bylo vidět do soukromí. Jsou však země, kde jsou okna bez závěsů či záclon běžná. Ve Skandinávii, Belgii, Holandsku, a tedy všude tam, kde spíše převládá protestantská víra, je často život za nezahalenými okny vnějším pozorovatehim odkryt. Ta však bývají plná zeleně a dekorativních předmětů. Pro obyvatele bytu jsou okna bez záclon obrazem, v jehož rámu mohou sledovat změny ročních období a všechno dění kolem. Je samozřejmé, že to závisí na poloze bytu a výhledu. Záclonami, roletami, žaluziemi i závěsy se chráníme nejen před zvědavými lidskými zraky, ale také před jinými nepříjemnými vlivy, např. před paprsky ostrého slunce (silný sluneční svit může způso bit vyblednutí některých textilií, ničí mnohé druhy dřeva nebo nábytkových dýh a dokáže spálit některé rostliny), světlem pouličních lamp, hlukem a někdy i před studeným vzduchem vnikajícím do bytu netěsnostmi kolem oken a dveří. Závěsoviny dnes "oblékají" okna téměř většiny našich domácnosti. Jsou jedinou textilií, kterou vystavujeme jak vnitfnímu, tak vnějšimu pohledu. V bytech zabírají poměrně velkou plochu. Pokud se bez nich neobejdeme, musíme je vybírat velmi pečlivě, neboť by se měly prizpůsobit typu okna a charakteru ostatního zařízení místnosti. Záleží také na poloze oken vůči světovým stranám. U závěsovinje důležitá barevnost, struktura, velikost vzoru, charakter dezénu, hustota řaseni a dekorace. Mohou totiž prostor opticky zvět. it, zmenšit, snížit, zvýšit, učinit ho intimním, příjemným, zajímavým, ale mohou ho také "znehodnotit". Záclony a závěsy tvoří přechod mezi tmavší stěnou a oknem. Rámuji výhled do venkovního světa a vtiskují mu určitý charakter. Správná barva záclon či závěsu může změn it i šedivý obraz dvora na teplý polosvit. Okna se zajímavým členěním a výhledem jsou sama o sobě dekorativní. Bez záclon a závěsů dáváme jim i květinám a předmětům na parapetu větší šanci předvést svou jedinečnost. Někteří lidé preferují do oken jednoduché podoby textilií. Patří mezi ně svinovací rolety (z papíru, textilu, štípaného rákosu, bambusu, dřeva). Textilní rolety mohou být hladké, nebo se mohou skládat jako harmonika (harmonikové závěsy, římské žaluzie či římské rolety). Mohou být jednobarevné, nebo s různými dekory. Rolety lze přizpůsobit téměř jakémukoliv oknu. Mohou zakrývat celou jeho plochu, nebo jen část, mohou sahat do určité výšky, být neprůhledné nebo transparentní, mít při sně racionální a geometrický tvar, nebo být na spodnl hraně různě tvarované. Dají se dobře sladit i s nízkými záclonkami na tyči s tej nějako S řa sený mi a romanticky shrnutými závěsy. V poslední době nabyly i u nás na oblibě různé druhy žaluzií. Jsou vertikální nebo horizontální. Vertikální se obvykle vyrábějí z různých typ Ct textilu a používají se spíše ve veřejných interiérech a tam, kde se pracuje na počítačích. Jejich správným nastavením vzniká v místnosti vhodné světlo. Horizontální žaluzie mohou být svinovací (s různou velikostí skladů), skládané nebo rolovacl. Jsou obvykle z papíru, textilu nebo hliníku. Existují i ve zdvojené podobě, a to nejen pro pohled z interiéru, ale i exteriéru. Někdy mívaj í na vnější straně antireflexní složku, aby intenzivněji odrážely s luneční paprsky. I v textilu uplatněném na oknech platí, že tmavé barvy s luneční teplo akumulují, zatímco světlé odrážejí. Papírové nebo textilní plisované žaluzie se dají formovat zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 15/ 1998

7 i do oblouků, což je vítáno v bytech v historických budovách, nebo u majitelů nových bytů s netradičně tvarovanými okny. Dnes se můžeme setkat i s tzv. obláčkovými či balonovými závěsy, které díky typu tkaniny, vertikálnímu i horizontálnímu řasení a shrnování vypadají skutečně jako obláčky na šachovnici. Jsou však vhodné spíše do velkých prostor a interiérů vybavených historickým nábytkem. Soudobé trendy předvádějí vedle jemných transparentních textilií nové podoby taseni a aranžováni do drapérií. Jsou k dostání pomůcky a garnýže, které pomáhají drapérie vytvářet. To však vyžaduje velkou míru vkusu a zkušeností. Drapérie totiž "nezapadnou" do každého interiéru, ale jsou završením celkové, a většinou velmi rafinované koncepce. Praktické rady Pro tmavé pokoje bez přímého s/unce volíme záclony, závěsy, rolety a žaluzie ve světlých neutrálních barevných tónech. Do sluncem pros loupených místností můžeme vybrat barevné závěsoviny. Nesmíme ale zapomenout, že změní barevnost v celém prostoru. Podélný (vertikální) vzor prostor zvysují, příčný (vodorovný) snižuje a rozšiřuje. Velké vzory nejsou vhodné do malých místnosti. Pusobí rušivě, mění měřítko prostoru a brzy se pohledově " omrzí". Příznivěji vypadají např. záclony a závěsy s drobnějším vzorem, a nejlepší jsou bez jakéhokoliv dekoru. Je třeba si vždy vyzkoušet, jak bude daný vzor vypadat při nařasení. Na řaseni jemných zácion je třeba počítat s dvojnásobným množs!vím šířky. Záclony a závěsy s puntíkovaným (tečkovaným) dekorem vedou ke koncentraci, dekor květin s podobou kopretin pusobí iak akcent vyzařujíci. Záclony a závěsy ode zdi ke zdi a od stropu k podlaze opticky místnost zvětšuji a vytvářeji celistvou uklidňující plochu. Vertikální žaluzie téměř vždy prostor opticky zvyšují, při použiti tmavší barvy ho však zkracuji. Lenka Žižková, NOVÝ BYT 1'0 sri'oi'lí(~i1 tjl~))noilo ))OI'ISI] Pan Jaromír Suchánek ze Zrenjaninské ulice nám poslal již druhý dopis. Stěžoval si, že mu pod okenním parapetem zatéká do bytu. Protože tato stížnost našich družstevníků není ojedinělá, rozhodli jsme se případ pana Suchánka považovat za jakousi modelovou situaci. Naše redakce proto požádala technický útvar o prošetření situace s vědomím, že výsledek šetření se bude vztahovat na většinu podobných případů. Šetřením byla pověřena technička paní Danuše Pelcová, která redakci poskytnula toto vysvětleni: Interní sdělení. Redakce Zpravodaje SBD Mír k rukám pana Cidliny Věc: byt p. Suchánka - Teplice, Zrenjaninská zatékání pod okny. Na základě dopisu p. Suchánka., bytem na výše uvedené adrese, byla provedena kontrola stavu zatékání přímo na místě ve složení technička p. Pelcová a pracovnice investičního odd. p. Schwarzerová. Na místě bylo zjištěno, že okna jsou značně poškozená povětrnostními vlivy, nejsou ošetřena ochranným n átě rem, tmel okolo okenje starý a popraskaný. Na místě bylo dohodnuto, že okna se nechají odbornou firmou zvenku přetmelit. U takto oznámených závad se postupuje následujícím způsobem: - každou opravu na místě prověří technik dle příslušného rajonu na místě se posoudl způsob zatékáni dešťové vody, pokud se jedná o zatékání z vnější části objektu tj. netěsné spáry okolo oken - oprava se zajišťuje a hradí ze záloh na opravu objektu a v případě, že se jedná např. o prasklý rám okna, postupuje se podle Stanov SBD Mír čl. 41 odst. g. tj. SO % ceny za opravu hradí uživatel bytu a SO % ceny se hradí ze záloh na opravu objektu - v případě dotazu na postup u výběru firmy, která provádí uvedené práce - práce pro SBD Mlr může provádět pouze taková firma., která má smlouvu na příslušné práce - tuto smlouvu sepisuje vedoucí technického úseku - v této smlouvě je zahrnuto vše potřebné, jako např. záruky na provedené práce, výše ceny za prováděné dílo, tennín dodání prací apod. Danuše Pelcová v Teplicich DIQžaleVDi bytová SPJá1l8 V Krupe. Poděkováni Do trvalého důchodu odešel elektrikář Družstevní bytové správy v Krupce pan Jaroslav Stibinger. Za dobu své působnosti vykonal mnoho užitečné práce pro naše družstevniky při údržbě a opravách elektrozařízeni. Jeho přistup k práci byl příkladný a za dobu jeho činnosti nevznikla žádné reklamace. Za jeho práci mu děkujeme a přejeme hodně zdravi. Oznátneni družste~ikůju v firupee Pro DBS v Krupce pracuje v odpolednich hodinách elektrikář pan Jan Holp. Běžné závady na elektroinstalaci hlaste na DBS v Krupce č. tel , při nepřitomnosti pracovnice tel V odpoledních hodinách se dovoláte na havarijní č Př( velmi naléhavé opravě se můžete spojit přímo s elektrikářem na tel. 0601/ /1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

8 Mít, či nemít byt v osobním vlastnictví? Co je doma, to se počftá - fíká staré pfísloví. A co plati o věcech, to platí i o bydlení jako takovém. Jenže vlastnit byt či dům je už problém Mnozí lidé bydlí v podnájmech, dalšl jsou nájemníky v obecnich či podnikových bytech. A pak jsou členové družstev, pfed nimiž se objevila téměf hamletovská otázka: Mít, či nemli byt v osobním vlastnictvf? Přesný počet bytových družstev dnes nezná nikoho, odhady hovoří dokonce až o tisících. Ta, kterájsou členem Svazu českých a moravských bytových družstev, vlastnila více než 750 tisíc bytů. Pouze asi sto tisíc z nich bylo zatím převedeno do osobního vlastnictví. Mnozí družstevníci totiž dodnes marně přemýšlej í, zda pro ně je či bude toto vlastnictví výhodnější. Obě mají své klady i zápory. Bytem v osobním vlastnictví lze ručit bance za hypoteční úvěr. Byt, který patří družstvu, člověk II peněžního ústavu zastavit nemůže. Na druhé straně prodej bytu v osobním vlastnictví je daněn, převod družstevních práv nikoli. I za družstevní byt se platí Mnozí lidé si nechali družstevní byty převést do osobního vlastnictví proto, že je chtěli prodat. Přitom z daňového hlediska je mnohem lepší zpeněžit podil v družstvu. "Když někdo převede členství v družstvu, může za to získat stejnou částkujako za prodej bytu v osobním vlastnictví. Ale z každého prodeje se musí platit daň z převodu nemovitosti. Naopak převedení práva na užívání se nikde nedaní," říká František Nerad, člen České společnosti pro rozvoj bydlení. Současná situace je taková, že pětiprocentní daň z převodu nemovitosti se vždy platí z vyšší částky. To znamená, že odhadneli soudní znalec hodnotu bytu na jeden a půl milionu korun, je jedno, zda ho člověk prodá za tuto odhadní cenu nebo za půl milionu korun. V obou případech totiž zaplatí na dani částku 75 tisíc korun, o což se sníží jeho příjem. Pokud převede za peníze svá práva k družstevnímu bytu, zůstane mu suma celá. Problém může nastat, když člověk shání potřebný obnos nebo jeho část, aby si mohl koupit družstevní podíl. V bance totiž neuspěje. "Vzhledem k faktu, že nemovitost braná do zástavy musí být zapsána v katastru nemovitostí, není možné poskytovat hypoteční úvěr na zakoupení práv k užívání družstevního bytu, kdy vlastníkem bytuje bytové družstvo," říká k tomuto problému Pavel Jiroušek, tiskový mluvčí České spořitelny. Na zakoupení práv k družstevnímu bytu lze získat takzvaný spotřebitelský úvěr. Úroky II těchto úvěrů jsou přibližně o jedno procento vyšší než II úvěrů na nemovitý majetek, například na koupi bytu do osobního vlastnictví. V paneláku nelze žít na vlastní pěst Zatímco dříve se družstevní vlastnictví podobalo více nájemnímu vztahu, dnes - kdy družstva jako právnické osoby získala samostatnost - se více přibližuje k soukromému. Družstevník totiž vlastní poměrnou část domu, která se skládá z jeho bytu, a části společných prostor, střechy, pozemku a sítí. O ty se také musí starat. Situace, kdy by si někdo sám sekal dva metry čtvereční zahrady a opravoval metr čtvereční střechy takzvaně na vlastní pěst, je prakticky nemožná. Proto má družstvo své vrcholné orgány, které tyto činnosti koordinují. Když je v domě pět bytů ve vlastnictví družstva ajeden v osobním vlastnictví, situace se pro jeho majitele příliš nemění. On sice bude mít byt zapsán v katastru nemovitostí, ale na opravách, úklidu a starosti o dům se bude muset opět domluvit s družstvem. Nemusí sice platit měsíční poplatky na údržbu, ale v případě havárie a opravy přispívá poměrnou částkou. "Požádat o převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví mělo smysl hlavně v případech, kdy v rámci družstevní výstavby vznikaly samostatné či řadové domky," vysvětluje František Nerad, "v těchto případech je poměrně snadné určit. komu patři která část střechy, sítí i pozemku. Majitel se o ně může starat bez ohledu na druhé." Jiná není ani situace, kdy se všechny kdysi družstevní byty převedou do osobního vlastnictví. Majitelé se stejně musí domluvit na systému správy majetku a společných prostor v domě. To je vede k tomu, že vytvoří družstvo vlastníků. Jejich práva a povinnosti jsou pak podobná jako II členů družstva. Pokud nevytvoří právnickou osobu, mohou se dostat do problému, když budou chtít požádat například o úvěr na opravu střechy. "Hypotečnf úvěr mohou získat pouze jednotliví vlastníci bytů, tedy fyzické osoby, nebo bytová družstva vlastníků či jejich sdružení, což jsou právnické osoby," říká Pavel Jiroušek, "přijít tedy do banky a říct, že "náš dům" by rád požádalo půjčku, je nemožné." Pronájem ano. ale zdaněný Družstevní, stejně jako vlastní byt, je možné pronajímat. V obou případech musí majitelé své zisky zdanit podle zákona 586 z roku 1992 o dani z příjmu. Výše daně se počítá podle celkových příjmů za předcházející rok. Například když člověk dostává od nájemníka za svůj byt osm tisíc korun měsíčně a pět tisíc z této částky vydává na fond oprav, elektřinu, plyn, vodu a služby, do daní potom započítává částku tři tisíce korun za jeden měsíc. Družstevníci kromě placení daně musejí ještě požádat o souhlas s pronájmem vedení družstva. Na to, zda družstvo dovolí pronajímat byty ve svém vlastnictví, či nikoli, je dobré pamatovat už při přijímání stanov. Jinak při každém novém problému, který se objeví, se budou muset stanovy měnit. Co je moje, to mi nikdo nevezme - mohou si i po vyjmenování všech pro a proti říci majitelé bytů v osobním vlastnictví. I přesto, že je možné vlastním bytem ručit bankám, většina lidí o ně nepřichází. Podle dnešních zákonů je totiž ten, kdo chce někoho z bytu vystěhovat - například kvůli nesplacené půjčce - povinen sehnat mu náhradní ubytování. Proto banky nerady berou do zástavy například byty v panelovém domě. Jiná situace je u družstevních bytů. Tady jistota, že vás nikdo nevystěhuje, už není tak vysoká. Zvláště v malých družstvech, kde nejsou kontrolní komise. Někteří předsedové mají zájem leckoho z družstva vyloučit. Způsob,jak to provést, je jednoduchý. Neustále se zvyšují poplatky do fondu údržby. Důchodce s malými příjmy na ně nemá a po několika měsících je považován za neplatiče. Právě neplacení je jedním z možných důvodů, aby členská schůze družstevníka vyloučila. Vedení mu samozřejmě sežene náhradní byt, většinou menší nebo v nějakém domově pro seniory. Všechno tak proběhne podle předpisů. Magdaléna Krajmerová M.RDNES zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 15/1998

9 Energetik upozorňuje, radí, odpovídá Žádáme Vás o vyjádřenf jak postupovat při rozúčtováni nákladů na teplo mezi nájemce bytů, pokud dojde ke změně ceny tepla v průběhu roku. Budou se ;ednotlivé faktury za celý rok sčí/at a jejich součet pak rozúčtován podle metodiky vyhlášky č. 245/95 Sb. a jejf novely, nebo jsme povinni provádět rozúčtováni podle ;ednotlivých obdobf při změnách cen? Mezi nájemce bytu se rozúčtovávají náklady nikoliv spotřeba a to v souladu s 10 vyhlášky Č. 245/95 Sb. ve znění vyhlášky Č. 85/98 Sb. Lze užít k rozúčtování nákladů obou způsobů které popisujete. Je však nutné způsob, které popisujete. Je však nutné způsob, který budete používat, mít dohodnutý a nájemníci bytů v "pravidlech o poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů" a tím budete v souladu s občanským zákoníkem. Je nutné si uvědomit, že v průběhu zúčtovacího období může nastat i změna ceny jiné služby než pouze tepla. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. První způsob, kdy jednotlivé faktury za rok "vysčítáte" a výsledné roční náklady rozúčtujete na jednotlivé byty je administrativně méně náročný a náklady s rozúčtováním jsou nízké. Může však některé nájemníky nepatrně zvýhodnit, a to v tom případě, pokud není otopná soustava v domě řádně vyregulována, to znamená není v souladu s 2 a 4 vyhlášky Č. 245/95 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/98 Sb. V tomto případě je však nutné ve vyúčtování nájemcům bytů uvést za zúčtovací jednotku veškeré údaje definované v 10, odst. 2, písm. a, h, c, rozdělené dle ceny za dobu po kterou platila s vyčíslením nákladů a celkovým součtem nákladů za zúčtovací jednotku za službu vytápění a dodávku TUV za zúčtovací období. Druhý způsob, kdy při každé změně budete provádět kompletní vyúčtování nákladů na jednotlivé byty je administrativně finančně nákladné, a to zejména pokud jsou v bytech nájemců osazeny poměrové měřiče. Tyto zvýšené náklady však opět zaplatí nájemci bytů v nákladech na bydlení. Doporučuj i dohodnout se s nájemníky na prvním způsobu. V domě je dvoutrubkový rozvod tepla pro vytápění a pl{pravu TUV. Množstvi dodaného tepla je měřeno na vstupu do domu, v každém bytě se mnf spotřeba tepla. TUV se připravuje v každém bytě samostatně. Jak rozúčtovávat náklady na teplo mezi spotlebitele - uživatele bytů? I v tomtó případě se postupuje v souladu s vyhláškou Č. 245/1995 Sb., ve znění vyhlášky Č. 85/ 1998 Sb. Celkové náklady na odebrané teplo pro dům se rozdělí na základní a spotřební složku. Spotřební složka nákladů se rozúčtuje úměrně údajům měřičů spotřeby tepla v bytech, základní složka podle započitatelné podlahové plochy bytů. Pro vytápění je podíl základní složky podle vyhlášky %, pro teplo v TUV tento podíl činí %. Společná výše podílu je 30 %. Tedy pro rozúčtování nákladů na spotřebované teplo se použije pro základní složku nákladů hodnota 30 %. Jak rozúčtovat teplo u domu O tlech čislech popisných a tfech různých majitelů (sdružení vlastn/ků, bytové družstvo, město). U tohoto domu je nainstalováno jedno měfení na patě pro vfechny tli čisla popisná, město má nainstalovány v bytech RTN a termostatické ventily, v domech ostatních subjektů nainstalovány nejsou. Lze v tomto pffpadě využft ustanovenf vyhlášky MPO č. 245/95 Sb. ve zněnf vyhlášky č. 85/98 Sb. - základnf slolku rozdělit podle podlahové plochy a spotlebni slotku u výše uvedených subjektů bez instalovaných RTN a termostatických ventilů navýšit o %, nebo hodnoty naměfené na vstupu do objektu rozdělit podle majitelů a podlahových ploch. Obchodněprávní vztah na dodávku tepla mezi dodavatelem a odběratelem tepla končí na měřiči na patě domu. Dle 32 odst. 1, ve smyslu 30 odst. 4, zákona Č. 222/94 Sb., by měl být pro každého odběratele, maj itele domu v tomto případě popisného čísla, instalován dodavatelem tepla měřič tepla na patě. Pokud to není technicky v současné době možné, celý blok tří domů s třemi různými maj iteli by měl být hodnocen jako jedno odběrné místo s patním měřičem tepla pro blok. Proto všichni tři majitelé domů se musí dohodnout o rozdělení nákladů na vytápění na svá popisná čísla a musí vytvořit sdružení odběratelů, se kterým dodavatel tepla podepíše smlouvu na dodávku tepla na základě výše uvedené dohody. Tímje dodržen 30 odst. 4 zákona Č. 222/94 Sb. Je však nereálné, aby majitelé domů, kde nejsou v bytech instalovány RTN a termostatické ventily, přistoupili na dohodu ve smyslu 6 odst. 5 a 9 vyhlášky Č. 245/95 Sb. ve znění vyhlášky Č. 85/98 Sb. s majitelem domu, který má měřící a regulační techniku instalovanou. Proto doporučuji, aby se majitel domu, v tomto případě město, který má měřící a regulační techniku v bytech instalovanou, technicky odpojil od zbylých dvou popisných čísel a tím vytvořil dodavateli tepla podmínky, aby jej mohl připojit přes samostatný patní měřič tepla pro jeho dům Ueho popisné číslo). Z různých pramenů vybral energetik Milan Vopasek Vydává SBD Mír Teplice. Zodpovědný redaktor Vladimír Cidlina, zástupce Ing. Václav Sláma Adresa redakce: Stavební bytové družstvo Mír, redakce Zpravodaje, Kollárova 592, Krupka I, tel.: Náklad: 8000 výtisků Sazba + grafická úprava: Martin Severa, Dlouhá ll, Krupka, tel.: 0417/861534, Tisk: Tiskárna Jeřábek, Dubská 17, 415 Ol Teplice, tel.: 0417 / 279 II 15/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

10

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Družstevní vs osobní vlastnictví

Družstevní vs osobní vlastnictví Družstevní vs osobní vlastnictví Chcete být majitelem bytu, nebo podílu? To je totiž hlavní rozdíl mezi osobní a družstevní formou vlastnictví. Pokud zvolíte osobní vlastnictví, stáváte se vlastníkem nemovitosti,

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 714/4 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k členské schůzi družstva konané ve společných prostorách vchodu Belgická 2 ve čtvrtek 16.1.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k členské schůzi družstva konané ve společných prostorách vchodu Belgická 2 ve čtvrtek 16.1.2014 v 18. BD Belgická 2,4 Prostějov, družstvo se sídlem Belgická 4163/2 Prostějov, 796 04 PODKLADOVÉ MATERIÁLY k členské schůzi družstva konané ve společných prostorách vchodu Belgická 2 ve čtvrtek 16.1.2014 v 18.00

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Program: 1. Členské záležitosti 2. Různé. Členské záležitosti

Program: 1. Členské záležitosti 2. Různé. Členské záležitosti Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané dne 26. 8. 2014 od 16.00 hodin v kanceláři Správy SBD Přítomni: Thorovská Jitka, Špička František, Hloužek Rudolf, Bajerová Olga, Vaňousková

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

004/2014 SMĚRNICE. Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva

004/2014 SMĚRNICE. Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva 004/2014 SMĚRNICE Bytového družstva SVOJSÍKOVA, družstva ze dne 15. května 2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice představenstva č. 3/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor (1) Tato směrnice upravuje Čl.

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

I. Předmět úpravy. II. Základní pojmy

I. Předmět úpravy. II. Základní pojmy Opatření obce č. 2/2017 Poskytování nájmu městského bytu v domech s byty zvláštního určení --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Nájemní smlouva musí být písemná postačí

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více