BpTRU Medical Devices, divize B.C. Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BpTRU Medical Devices, divize 0764509 B.C. Ltd."

Transkript

1 Klinická abstrakta BpTRU Medical Devices, divize B.C. Ltd.

2 OBSAH A. CELKOVÁ PŘESNOST BpTRU- AUTOMATIZOVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU B. POROVNÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO NEINVAZIVNÍHO OSCILOMETRICKÉHO MONITORU K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU (BpTRU) S POSLECHOVÝM RTUŤOVÝM SFYGMOMANOMETREM/TLAKOMĚREM VE VYUŽITÍ U DĚTSKÉ POPULACE C. AUTOMATICKÝ MONITOR KREVNÍHO TLAKU BpTRU V POROVNÁNÍ S 24 HODINOVÝM AMBULANTNÍM MONITOROVÁNÍM KREVNÍHO TLAKU PRO STANOVENÍ HODNOT KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S HYPERTENZÍ D. AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI... 3 E. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO OSCILOMETRICKÉHO PŘÍSTROJE (BpTRU) JE PLNOHODNOTNOU NÁHRADOU ZA VÝSLEDKY MĚŘENÍ NA KLINICKÉM RTUŤOVÉM SFYGMOMANOMETRU F. AUTOMATIZOVAN DIAGNOSTIKA KREVNÍHO TLAKU POMOCÍ PŘÍSTROJE BpTRU V POROVNÁNÍ S DIAGNOSTIKOU PROVÁDĚNOU ŠKOLENÝM ODBORNÝM PRACOVNÍKEM A KLINICKOU ZDRAVOTNÍ SESTROU G. KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ OHLEDNĚ HYPERTENZE POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO (BpTRU) MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE H. POUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, BpTRU, KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU EFEKTU BÍLÉHO PLÁŠTĚ V BĚŽNÉ PRAXI I. AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI... 6 J. AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU PRO DIAGNOSTIKU HYPERTENZE.. 7 K. PŘEVLÁDÁNÍ A SLEDOVÁNÍ HYPERTENZE NA PRACOVIŠTÍCH VE TŘECH STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍCH

3 A. CELKOVÁ PŘESNOST BPTRU- AUTOMATIZOVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU. Mattu GS, Heran BS, Wright JM. Oddělení farmakologie & terapie, Univerzita Britské Kolumbie, Vancouver, BC, Kanada. PROFIL: Cílem této zprávy je sloučit údaje z dřívější studie zaměřené na dospělé subjekty s údaji z pediatrické studie, aby bylo možno stanovit celkovou přesnost přístroje BpTRU (model BPM-100) ve srovnání s uznávanou normou, poslechovým rtuťovým sfygmomanometrem/tlakoměrem. POPIS: Jednotlivé hodnoty krevního tlaku zaznamenané v obou studiích, zkoumajících děti i dospělé, byly porovnány přímo s jejich odpovídajícími referenčními měřeními z dat shromážděných a uložených ze dvou samostatných studií. Ze studie zkoumající dospělé bylo získáno 255 sad záznamů a z pediatrické studie 162 sad, které dohromady vytvořily 417 párů záznamů krevního tlaku. METODOLOGIE: Byla vypočtena střední hodnota celkového referenčního standardu pozorovatele pro 417 měření a poté byl vypočten rozdíl mezi touto hodnotou a celkovou střední hodnotou BPM-100 spolu se standardními odchylkami a rozpětími. Měření shody u 5, 10 a 15 mmhg byla vyjádřena v procentech. VÝSLEDKY: Do této studie bylo zahrnuto celkem 121 subjektů (85 ze studie zkoumající dospělé a 36 z pediatrické studie). U těchto subjektů bylo zaznamenáno 417 párových měření. Střední rozdíl mezi BpTRU a systolickým krevním tlakem referenčního standardu (BP) činil 0,47+/- 5,40 mmhg s 89,2% měřeními u hodnoty 5 mmhg, 96,4% u 10 mmhg a 99.3% u 15 mmhg. Střední rozdíl mezi BpTRU a referenčním diastolickým krevním tlakem činil -2,12+/-5,93 mmhg s 81,1% u hodnoty 5 mmhg, 92,1% u 10 mmhg a 97,6% u 15 mmhg. ZÁVĚR: Přístroj BpTRU prokázal, že je přesným neinvazivním přístrojem pro monitoring krevního tlaku u široké populace značného věkového rozpětí (3-83 let). Tato kombinovaná studie splňuje všechny požadavky Sdružení pro zdokonalování lékařských přístrojů (AAMI) a podle protokolu BHS je přístroj zařazen do kategorie A. Blood Press Monit. únor 2004;9(1): B. POROVNÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO NEINVAZIVNÍHO OSCILOMETRICKÉHO MONITORU K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU (BPTRU) S POSLECHOVÝM RTUŤOVÝM SFYGMOMANOMETREM/TLAKOMĚREM VE VYUŽITÍ U DĚTSKÉ POPULACE. Mattu GS, Heran BS, Wright JM. Oddělení farmakologie & terapie, Univerzita Britské Kolumbie, Vancouver, BC, Kanada. PROFIL: Přímo porovnat přesnost BpTRU (automatizovaný oscilometrický přístroj k měření krevního tlaku) se standardním poslechovým rtuťovým tlakoměrem ve využití u dětské populace. POPIS: Přístroj BpTRU byl zapojen paralelně se standardním rtuťovým tlakoměrem. Dva pozorovatelé měřili krevní tlaky současně s tím, jak byl měřen přístrojem BpTRU. Pozorovatelé i BpTRU byli jeden od druhého zaslepeni. METODOLOGIE: Pro každé z demografických údajů - věk, pohlaví a velikosti paže - byly vypočteny střední hodnoty, standardní odchylka a rozpětí. Byl vypočten rozdíl mezi měřeními střední hodnoty BpTRU a standardní referenční hodnotou (průměr pozorovatele), standardní odchylky a rozpětí. Bylo vyjádřeno procento měření u shody 5, 10 a 15 mmhg. VÝSLEDKY: Od 36 zúčastněných subjektů ve věku 3-18 let byly zajištěny 162 páry hodnot krevního tlaku naměřených vsedě. Rozdíl mezi středními hodnotami BpTRU a měřeními referenčního standardu (dle stanovení pozorovatelů) činil 1,45+/-5,67 mmhg pro systolický krevní tlak, - 3,24+/-7,39 mmhg pro diastolický tlak a 0,20+/-2,47 bpm pro tepovou frekvenci. ZÁVĚR: Přístroj BpTRU má podobnou přesnost při měření krevního tlaku u dětí jako u dospělé populace. Blood Press Monit. únor 2004;9(1):

4 C. AUTOMATICKÝ MONITOR KREVNÍHO TLAKU BPTRU V POROVNÁNÍ S 24 HODINOVÝM AMBULANTNÍM MONITOROVÁNÍM KREVNÍHO TLAKU PRO STANOVENÍ HODNOT KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S HYPERTENZÍ. Beckett L, Godwin M. Fakulta rodinného lékařství, Univerzita Queen's, 220 Bagot Street, Kingston, Ontario, K7L 5E9, Kanada. PROFIL: Rostoucí počet doložených případů nasvědčuje tomu, že ABPM předpovídá poškození cílového orgánu přesněji než klinické měření. Budoucí směrnice mohou navrhovat ABPM jakožto rutinní postup pro stanovení diagnózy a monitorování hypertenze. To by mohlo působit obtíže, protože tento test je nákladný a je často je obtížné jej získat. Účelem této studie je stanovit míru, do které automatický monitor krevního tlaku BpTRU předpovídá výsledky dosažené u 24 hodinového ambulantního monitoringu krevního tlaku (ABPM). METODOLOGIE: Kvantitativní analýza srovnávající krevní tlak měřený přístrojem BpTRU se střední hodnotou denního krevního tlaku sledovaného na 24 hodinovém ABPM. Studii realizovalo Středisko pro studie při základní péči, Univerzita Queen's, Kingston, Ontario, Kanada na dospělých pacientech v základní péči, kteří byli přijati do dvou randomizovaných kontrolovaných pokusů zkoumajících hypertenzi. Hlavními výsledky byly střední hodnota krevního tlaku naměřeného při třech posledních návštěvách ordinace, počáteční měření na BpTRU-100, střední hodnota pěti měření na monitoru BpTRU a denní průměr na 24 hodinovém ABPM. VÝSLEDKY: Skupinová střední hodnota třech zaznamenaných klinicky měřených krevních tlaků (150,8 (SD10,26) / 82,9 (SD 8,44)) se statisticky nelišila od skupinové střední hodnoty počátečních naměřených hodnot na přístroji BpTRU (150,0 (SD21,33) / 83,3 (SD12,00)). Skupinová střední hodnota pěti naměřených hodnot BpTRU (140,0 (SD17,71) / 79,8 (SD 10,46)) se statisticky nelišila od 24 hodinové denní střední hodnoty na ABPM (141,5 (SD 13,25) / 79,7 (SD 7,79)). Průměr BpTRU u pacientů koreloval značně lépe s denním ambulantním tlakem nežli klinické průměry (BpTRU r = 0.571, klinický r = 0.145). Na základě zjišťování citlivosti a specifity při různých bodech zlomu se doporučuje, aby byl počáteční léčebný cíl za použití BpTRU stanoven na <135/85 mmhg, ale dosažení cíle by se mělo potvrdit pomocí 24 hodinového ABPM. ZÁVĚR: Průměr BpTRU lépe předpovídá ABPM než průměr hodnot krevního tlaku zaznamenaných na kartě pacienta z posledních tří návštěv. Automatický klinický monitor krevního tlaku BpTRU by se měl používat jako doplněk k ABPM za účelem účinnějšího stanovení diagnózy a sledování hypertenze. BMC Cardiovascular Disorders 2005, 5:18 D. AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI Myers, Martin G. Kardiologické středisko Schulich, Fakulta kardiologie, Středisko pro zdravovědu fakulta Sunnybrook & Women's, Fakulta lékařství, Univerzita Toronto, Toronto, Ontario, Kanada. CÍL: Porovnat měření krevního tlaku pořízená v rutinní klinické praxi pomocí automatizovaného záznamového přístroje, BpTRU (VSM MedTech Ltd, Coquitlam, Kanada), se záznamy pořízenými konvenčním rtuťovým přístrojem na měření krevního tlaku (sphygmomanometrem). METODOLOGIE: Padesát po sobě následujících pacientů [28 žen, 22 mužů; střední hodnota (+/-SD) ve věku 62+/-16 let] se obrátilo na odborníka na léčbu hypertenze a byl jim změřen krevní tlak při první návštěvě v náhodném pořadí pomocí rtuťového sfygmomanometru a automatizovaného přístroje. VÝSLEDKY: Střední počáteční automatizované naměřené hodnoty (mmhg) pořízené za přítomnosti pozorovatele (162+/-27/85+/- 12) byly podobné střednímu krevnímu tlaku pořízenému manuálně v duplikátu (163+/-23/86+12)

5 Obě hodnoty byly vyšší (P<0,001) než střední hodnota dalších pěti naměřených hodnot pořízených automatickým záznamovým zařízením, když pacient zcela sám odpočíval (142+/-21/80+/-12). Ženy vykázaly větší pokles krevního tlaku u automatizovaného přístroje než muži. ZÁVĚR: Použití automatizovaného záznamového přístroje na měření krevního tlaku může vyloučit některé efekty bílého pláště spojené s naměřenými hodnotami pořízenými rtuťovým sfygmomanometrem. Blood Press Monit. duben 2006;11(2): E. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO OSCILOMETRICKÉHO PŘÍSTROJE (BPTRU) JE PLNOHODNOTNOU NÁHRADOU ZA VÝSLEDKY MĚŘENÍ NA KLINICKÉM RTUŤOVÉM SFYGMOMANOMETRU. Mona R. Yacoub, Lucia Dettenborn, Gbenga Ogedegbe, William Gerin, Linda Williams a Thomas G. Pickering Behaviorální kardiologie a hypertenze, Univerzita Columbia, New York, NY; Behaviorální kardiologie, Škola lékařství Mount Sinai, New York, NY; Oddělení lékařství, Severní všeobecná nemocnice, New York, NY. Přístup online od 12. května Od používání rtuťového sfygmomanometru se postupně upouští z ekologických důvodů založených na potenciální toxicitě rtuti. Dodnes se lékaři nedohodli na platné náhradě za jeho používání. V současné době se za zlatý standard pro přesné zjištění krevního tlaku v ambulantních podmínkách považuje Ambulantní monitoring krevního tlaku (ABPM). Mezi 7 pacienty sledovanými ve třech zařízeních na úrovni nemocnice jsme porovnávali hodnoty krevního tlaku získané z automatizovaného přístroje (BpTRU) s hodnotami ABPM a rtuťového sfygmomanometru pořízenými lékaři (MDBP). Vycházeli jsme z toho, že hodnoty získané BpTRU by mohly ve velké míře korelovat s hodnotami pořízenými lékaři pomocí rtuťového sfygmomanometru. Protokol obsahoval hodnoty pořízené po dobu dvou po sobě jdoucích dnů na těchto přístrojích: 24 hodinový ABPM, 3 MDBP a 6 BpTRU. Za použití ABPM jakožto zlatého standardu byly hodnoty získané z BpTRU a MDBP porovnány s hodnotami získanými pomocí ABPM. Shoda mezi hodnotami krevního tlaku byla hodnocena pomocí deskriptivních měření, rozdílového grafu podle Blanda a Altmana a vnitrotřídního koeficientu. Třicet procent naměřených hodnot systolického a 39% diastolického krevního tlaku pořízených MDBP bylo vyšších než odpovídající hodnoty ABPM, přičemž pouze 23% naměřených hodnot systolického a 19% diastolického tlaku pořízených přístrojem BpTRU bylo vyšších než ABPM. Absolutní rozdíl ve střední hodnotě systolického a diastolického tlaku mezi ABPM a BpTRU činil 10,93 mmhg u systolického a 10,75 mmhg u diastolického tlaku. Podobně rozdíl ve střední hodnotě systolického a diastolického tlaku mezi ABPM a MDBP činil 10,42 mmhg u systolického a 10,73 mmhg u diastolického tlaku. Vnitrotřídní koeficienty mezi ABPM a BpTRU činily 0,89 (systolický) a 0,60 (diastolický); přičemž mezi ABPM a MDBP byl zjištěn koeficient 0,89 (systolický) a 0,64 (diastolický). Z toho můžeme vyvodit, že shoda a korelace mezi naměřenými hodnotami BpTRU a ABPM jsou podobné shodě a korelaci u MDBP a ABPM, s tím, že BpTRU má méně podílů vyšších naměřených hodnot než MDBP ve srovnání s ABPM. Tudíž může BpTRU sloužit jako platná náhrada za rtuťový sfygmomanometr v ambulantních zařízeních. American Journal of Hypertension Svazek 18, Vydání 5, Příloha 1, květen 2005, strana A47 American Hypertension Society 20 th Annual Scientific Meeting - 4 -

6 F. AUTOMATIZOVAN DIAGNOSTIKA KREVNÍHO TLAKU POMOCÍ PŘÍSTROJE BPTRU V POROVNÁNÍ S DIAGNOSTIKOU PROVÁDĚNOU ŠKOLENÝM ODBORNÝM PRACOVNÍKEM A KLINICKOU ZDRAVOTNÍ SESTROU. Campbell NR, Conradson HE, Kang J, Brant R, Anderson T. Katedra lékařství, Fakulta lékařství, Univerzita Calgary, Calgary, Alberta, Kanada. CÍL: Stanovit přesnost a opakovatelnost nového manometru krevního tlaku (BpTRU) ve srovnání s poslechovým měřením krevního tlaku prováděného výzkumnou pracovnicí - sestrou a měřením prováděným klinickou sestrou. METODOLOGIE: Hasičům v kohortní studii byl změřen krevní tlak při nejvíce pěti příležitostech přístrojem BpTRU a školeným výzkumným technickým odborníkem. Pacientům na klinice interního lékařství byl změřen krevní tlak klinickou sestrou a přistrojem BpTRU. Klasifikace absolutních hodnot krevního tlaku, opakovatelnost a účinnost na hypertenzi byly porovnány s různými metodami. VÝSLEDKY: Hodnoty naměřené výzkumným technickým odborníkem byly vyšší než hodnoty pořízené přístrojem BpTRU při návštěvě 1 (3,0/2,7 mmhg, P<0,0001), ale naměřené hodnoty se poté po 4-5 návštěvě sbíhaly, protože došlo k markantnějšímu snížení naměřených hodnot výzkumnými sestrami. Naměřené hodnoty BpTRU měly podobnou opakovatelnost a klasifikaci hypertenze jako u výzkumného technického odborníka, ale nevykazovaly konečnou digit preference (tj. subjektivní hledisko vyšetřujícího naměřit požadované hodnoty, naměřená hodnota je ovlivněna vyšetřujícím), zatímco naměřené hodnoty výzkumného technického odborníka ano. Přístroj BpTRU měl podstatně nižší naměřené hodnoty (8/7 mmhg) a méně hypertenzních výsledků, než tomu bylo u sestry na klinice interního lékařství. ZÁVĚR: Tato předběžná studie zjistila, že přístroj BpTRU má žádoucí vlastnosti, které naznačují, že by mohl být vhodnou náhradou za poslechové vyšetření krevního tlaku v klinické praxi. Je nutno provést rozsáhlou konfirmační studii v běžném klinickém zařízení. Blood Press Monit. říjen 2005;10(5): G. KLINICKÉ ROZHODOVÁNÍ OHLEDNĚ HYPERTENZE POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO (BPTRU) MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE. Graves JW, Nash C, Burger K, Bailey K, Sheps SG. Klinika Mayo a Nadace Mayo, Rochester, MN 55905, USA. Od používání rtuťových sfygmomanometrů v klinické praxi ve Spojených státech se postupně upouští z ekologických důvodů založených na potenciální toxicitě rtuti. Přesné měření krevního tlaku je hlavním předpokladem k vysoce kvalitní léčbě hypertenze. V této studii se 106 pacienty byl přístroj BpTRU(TM) porovnán s měřeními krevního tlaku sestrou za dodržení všech směrnic JNC VII/Americká kardiologická společnost pro hodnocení náhodného příležitostného krevního tlaku. Rozdíl mezi metodami v systolickém krevním tlaku činil +1,8+/-5,1 mmhg a pro diastolický krevní tlak byly hodnoty 4,8+/-5,1 mmhg (u obou P<0,001). Pro konečný bod klinického rozhodování základní studie činila shoda mezi hypertenzí naměřenou odbornou zdravotní sestrou a BpTRU 92% (97/106) (kappa 0,8280, 95% interval spolehlivosti, 0,721-0,9350). Oscilometrické měření krevního tlaku pomocí BpTRU se doporučuje jako náhrada za nedostatečně prováděná měření krevního tlaku poslechem v klinické praxi. J Hum Hypertens. prosinec 2003;17(12):

7 H. POUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, BPTRU, KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU EFEKTU BÍLÉHO PLÁŠTĚ V BĚŽNÉ PRAXI. Myers MG, Valdivieso MA. Oddělení kardiologie, Kardiologické středisko Schulich, Středisko pro zdravovědu fakulta Sunnybrook & Women's, Univerzita Toronto, Toronto, Ontario, Kanada. PROFIL: Pacienti často vykazují vyšší naměřené hodnoty krevního tlaku v lékařské ordinaci a tento jev je znám pod pojmem efekt bílého pláště. Tato studie zkoumá přítomnost lékaře ve vyšetřovací ordinaci jakožto možného faktoru vyvolávajícího efekt bílého pláště. METODOLOGIE: Měření krevního tlaku pořízená automatizovaným záznamovým přístrojem k měření krevního tlaku, BpTRU (VSM MedTech Ltd., Vancouver, BC, Kanada), pacientovi, který je v ordinaci sám, byla porovnána s těmito měřeními: (1) Krevní tlak změřený rodinným lékařem pacienta; (2) Krevní tlak změřený při první návštěvě u odborníka na hypertenzi; (3) Krevní tlak změřený školeným výzkumným technickým odborníkem a (4) střední hodnota ambulantního krevního tlaku (ABP) v bdělém stavu. Naměřené výsledky pomocí BpTRU a pořízené školeným technickým odborníkem byly pořízeny mimo ordinaci (léčebné zařízení) ve výzkumné jednotce ABP. VÝSLEDKY: Naměřené hodnoty krevního tlaku (mm Hg, střední hodnota +/- SEM) pořízené přístrojem BpTRU (155 +/- 5/88 +/- 2) měly sklon být nižší než u rodinného lékaře (166 +/- 4/89 +/- 3) a odborníka na hypertenzi (174 +/- 5/92 +/- 2; P <.001). Avšak krevní tlak naměřený školeným výzkumným technickým odborníkem (158 +/- 4/90 +/- 2) byl podobný hodnotám získaným přístrojem BpTRU. Střední hodnota ABP v bdělém stavu byla nižší (P < 0,01) než ostatní čtyři hodnoty krevního tlaku. ZÁVĚR: Použití automatizovaného záznamového přístroje k měření krevního tlaku mimo ordinaci (léčebné zařízení) může částečně eliminovat efekt bílého pláště. Podobná zjištění byla pozorována u naměřených hodnot pořízených školeným výzkumným technickým odborníkem za podobných podmínek. Přemístění pacientů mimo ordinace za účelem automatizovaného změření krevního tlaku může vést k přesnějším odhadům stavu krevního tlaku pacientů, s částečnou eliminací efektu bílého pláště souvisejícího s hodnotami krevního tlaku naměřenými lékařem. Am J Hypertens. červen 2003;16(6): I. AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI Myers MG a, Godwin M b a Oddělení kardiologie, Kardiologické středisko Schulich, Středisko pro zdravovědu fakulta Sunnybrook & Women's, Toronto, Ontario, Kanada. b Katedra rodinného lékařství, Univerzita Queen's, Kingston, Ontario V posledních letech byly vyvinuty automatizované přístroje k přesnému zaznamenávání krevního tlaku v domácnosti a během obvyklých každodenních činností. Klinické výsledné studie jasně ukazují, že doma změřený krevní tlak a 24 hodinový ambulantní krevní tlak jsou značně lepšími předpověďmi budoucích kardiovaskulárních příhod než krevní tlak naměřený v ordinacích pomocí rtuťového sfygmomanometru. Nyní je rovněž možné měřit krevní tlak v ordinaci u pacienta, který odpočívá v klidu a o samotě ve vyšetřovací místnosti, pomocí automatizovaného přístroje. Studie v běžné klinické praxi používající tento přístup prokázaly, že automatizované měření krevního tlaku v ordinaci může vyloučit většinu efektů bílého pláště vyskytujících se u manuálního měření krevního tlaku. Automatizovaně změřený krevní tlak v ordinaci rovněž koreluje značně lépe než běžně měřený krevní tlak v ordinaci pomocí 24 hodinového ambulantně měřeného krevního tlaku, zlatého standardu pro předvídání rizika budoucích kardiovaskulárních příhod. Nyní máme dostatečné důkazy, abychom zvážili začlenění automatizovaného měření krevního tlaku v ordinaci do algoritmu pro diagnostiku hypertenze

8 J Clin Hypertens (Greenwich). duben 2007;9(4): Klinická abstrakta 2007 BpTRU J. AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU PRO DIAGNOSTIKU HYPERTENZE Protokol z 21. zasedání Mezinárodní společnosti pro hypertenzi v Japonsku Myers, Martin G. a Oddělení kardiologie, Kardiologické středisko Schulich, Středisko pro zdravovědu fakulta Sunnybrook & Women's, Toronto, Ontario, Kanada, Směrnice pro léčbu hypertenze začaly zahrnovat sledování krevního tlaku doma a 24 hodinový ambulantní monitoring jakožto preferované metody pro diagnostiku hypertenze. Dalším krokem bude zahrnout automatizovaná měření krevního tlaku v ordinacích do algoritmu pro diagnostiku hypertenze. Nedávné studie tento přístup podporují svými výsledky, kdy automatizovaná naměření krevního tlaku v ordinaci úzce korelují s ambulantně měřeným krevním tlakem. Blood Pressure Monitoring. 12(6): , prosinec K. PŘEVLÁDÁNÍ A SLEDOVÁNÍ HYPERTENZE NA PRACOVIŠTÍCH VE TŘECH STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍCH. Fodor JG, Lietava J, Rieder A, Sonkodi S, Stokes H, Emmons T, Turton P. Univerzita při Kardiologickém institutu Ottawa, Vyšetření srdce, Ottawa, Ontario, Kanada. Ve srovnání s Rakouskem je úmrtnost na mozkové příhody (CVS) třikrát vyšší v Maďarsku a dvakrát na Slovensku. Předpokládáme, že důvodem je lepší léčba a sledování hypertenze v Rakousku. Abychom tuto hypotézu prověřili, provedli jsme průřezový výzkum u kancelářských zaměstnanců na pracovištích každé z těchto zemí. Zjištění krevního tlaku bylo provedeno na třech pracovištích v Rakousku, na jednom v Maďarsku a na jednom na Slovensku. V každé z těchto zemí byl poté vyhotoven standardizovaný protokol. K získání přesných opakovatelných hodnot a k eliminaci chyby mezi pozorovateli byl použit měřicí přístroj BpTRU (TM). Po vyloučení chybějících dat a žen zahrnovala studie 323 mužů vyšetřených v Rakousku, 600 v Maďarsku a 751 na Slovensku. Průměrný věk respondentů se pohyboval od 35 do 42 let. Náchylnost k hypertenzi činila 29% v Rakousku, 28% v Maďarsku a 40% na Slovensku. Z těch, u nichž byla zjištěna hypertenze, byla tato nově diagnostikována jakožto výsledek tohoto vyšetření v podílu 73% v Rakousku, 45% v Maďarsku a 67% na Slovensku. Z těch, kteří byli léčeni na hypertenzi, bylo sledováno 10% v Rakousku, 15% v Maďarsku a 5% na Slovensku. Rozdíly v mortalitě na mozkovou příhodu nelze vysvětlit lepším sledováním hypertenze v Rakousku, ale naznačují přítomnost jiných determinantů. J Hum Hypertens. srpen 2004;18(8):

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

ZPŮSOBY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE. Jan Filipovský II. interní klinika LF UK a FN Plzeň Praha, 27. 11.

ZPŮSOBY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE. Jan Filipovský II. interní klinika LF UK a FN Plzeň Praha, 27. 11. ZPŮSOBY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE Jan Filipovský II. interní klinika LF UK a FN Plzeň Praha, 27. 11. 2015 Průměrné změny TK spojené s běžnými aktivitami STK (mmhg)

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Domácí měření krevního tlaku

Domácí měření krevního tlaku Zpracovala: Bc. Pavla Doupalová Didaktický konzultant: PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Odborný dohled: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Ilustrace: František Gračka Kontakt Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova

Více

BP + Vitals ABPM. Dodává se jako příslušenství k přístroji: Systém k ambulantní 24h monitoraci krevního tlaku

BP + Vitals ABPM. Dodává se jako příslušenství k přístroji: Systém k ambulantní 24h monitoraci krevního tlaku Dodává se jako příslušenství k přístroji: Systém k ambulantní 24h monitoraci krevního tlaku SunTech Oscar 2 Systém Oscar 2 od firmy SunTech Medical je novým standardem v 24hodinové ambulantní monitoraci

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.

Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv. Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny Prahové hodnoty TK pro definici hypertenze (mm Hg) TK ve zdrav. zařízení

Více

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Měření krevního tlaku A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Měření krevního tlaku Krevní tlak Krevní tlak podle místa měření rozlišujeme centrální a periferní

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Výběrové šetření EHES

Výběrové šetření EHES Výběrové šetření EHES European Health Examination Survey Jana Kratěnová Státní zdravotní ústav Praha 26.10.2016 Lékařský dům Cíle EHES Sjednotit metodiku vyšetření v rámci Evropy, snaha o harmonizaci a

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu Soňa Vytisková 1 2 3 4 5 ÚVOD Programy vnitřní kontroly kvality klinických laboratoří mají sice svá obecná pravidla, ale je nutné je individuálně

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

INTERIM ANALÝZA. Klinické studie

INTERIM ANALÝZA. Klinické studie INTERIM ANALÝZA Strana 1 INTERIM ANALÝZA Klinické studie Sledování účinku Prostatus oils (speciální směs rostlinných olejů) u pacientů s benigním zvětšením prostaty a nadnormativním zvýšením hladiny PSA

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 1: Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku) Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Bc.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství NESTANDARDNÍ HODNOTY TLAKU KRVE U DĚTÍ JAKO RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ Non-standard values of the blood pressure in children as a risk of origination of cardiovascular disease Dita Nováková,

Více

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY Test z teorie 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový

Více

ZP s obsahem rtuti Ing. Adam Fila Nemocnice Havlíčkův Brod Úvod - Hg Rtuť stříbrobílý kov s vysokou hustotou při pokojové teplotě kapalný a odpařuje se velmi toxický ovlivnění zdraví člověka nervové soustavy

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Struktura a typy lékařských přístrojů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Struktura a typy lékařských přístrojů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Struktura a typy lékařských přístrojů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektronické lékařské přístroje využití přístrojové techniky v medicíně diagnostické

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII KONTROLA KVALITY Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi:

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY Test z teorie 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Aleš Linhart II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Aleš Linhart II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Telemonitorace krevního tlaku Aleš Linhart II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence hypertenze podle věkových skupin Česká republika 2006-2009 muži ženy 80 71.8 50.7 *** 60 40 20 65.2 *** 19

Více

OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI

OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI VÝSLEDKY PRVNÍCH MĚŘENÍ V ČR Bohumil Pokorný Age Management z.s. KONCEPT PS HISTORICKÝ VÝVOJ Finsko = 80. léta 20. století reakce na rapidní stárnutí

Více

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Aktuáln lně o bifázick zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Cíle sdělení Porozumět vývoji energetických protokolů ve výrobním průmyslu

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Roční zpráva o výsledcích projektu 20.7.2015 Projekt REPLY Projekt REPLY je koncipován jako retrospektivní klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí. Registr sleduje

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň 24. 11. 2016 STRUKTURA PREZENTACE Epidemiologická situace Česko v kontextu Evropy Studie EHIS/EHES 2014

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Arteriální hypertenze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku (mmhg) WHO-ISH 1999 Guidelines for the Management of Hypertension Kategorie Optimální Normální Vysoký

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad Protokol o zkoušce č.j. 2/2016, počet stran 7, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

Kontrola kvality. Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol

Kontrola kvality. Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol Kontrola kvality Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol Kontrola kvality Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi: v klinických laboratořích mohou rozhodným a někdy i

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Proč a jak měřit krevní tlak doma

Proč a jak měřit krevní tlak doma Proč a jak měřit krevní tlak doma 81 Proč a jak měřit krevní tlak doma doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA I. interní klinika FN a LF UP v Olomouci Kardiovaskulární mortalita je vedoucí příčinou úmrtí

Více

Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2015 Dekubity

Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2015 Dekubity Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2015 Dekubity Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Moderní medicínu nelze provozovat bez laboratorních metod. Laboratorní medicínu nelze mentálně oddělovat od klinické jsou

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

3) Adekvátní metodologie

3) Adekvátní metodologie 3) Adekvátní metodologie NEPLÉST ZÁMĚR ANEB HLAVNÍ CÍL(E) S POJMEM : dílčí cíle = úkoly = konkr. kroky stanovené tak, aby byl splněn hlavní cíl (viz později) Př: Teoretická část bakalářské práce se zabývá

Více

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku MUDr. Zdeňka Vandasová Účinky hluku na člověka Orgánové účinky Sluchový aparát: akustické trauma (120 140 db), poruchy sluchu (70 db) Kardiovaskulární

Více

NOVÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY SLEDOVÁNÍ PROSTOROVÉ MOBILITY

NOVÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY SLEDOVÁNÍ PROSTOROVÉ MOBILITY NOVÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY SLEDOVÁNÍ PROSTOROVÉ MOBILITY LUCIE POSPÍŠILOVÁ PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, Univerzita Karlova v Praze, 4. června 2014 Albertov 6, Praha

Více

Profesionální tlakoměry

Profesionální tlakoměry Profesionální tlakoměry nabídkový katalog 2008-2009 Obchodní zastoupení firem: A.C.Cossor&Son Ltd., Velká Británie A & D Medical, Japonsko MDF Instruments Inc., USA SensaCare Ltd., Hong Kong www.hypertenze.eu.

Více

Realizace studií EHIS & EHES

Realizace studií EHIS & EHES Realizace studií EHIS & EHES MUDr. Růžena Kubínová MUDr. Jana Kratěnová Mgr. Michala Lustigová MUDr. Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 2.10.2013,

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Průlom v diagnostice 1304

Průlom v diagnostice 1304 Průlom v diagnostice 1304 usnadní vaši práci a zlepší kvalitu života vašich pacientů. Kontakt MESI d.o.o. Leskoškova cesta 9d 1000 Ljubljana Slovinsko, Europe T +386 1 620 34 87 F +386 8 205 31 95 E info@mesi.si

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Krevní tlak (TK) je variabilní veličina, jejíž hodnota závisí na podnětech z vnitřního i vnějšího prostředí. Jedná se o veličinu, která nás z hlediska

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Srovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlaku

Srovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlaku České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Srovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlaku DIPLOMOVÁ PRÁCE květen 2017 Vedoucí práce: Ing. Jan Havlík, Ph.D.

Více

Technická diagnostika, chyby měření

Technická diagnostika, chyby měření Technická diagnostika, chyby měření Obsah přednášky Technická diagnostika Měřicí řetězec Typy chyb měření Příklad diagnostiky: termovize ložisko 95 C měření 2/21 Co to je? Technická diagnostika Obdoba

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Vznikají při zkoumání vztahů kvalitativních resp. diskrétních znaků Jedná se o analogii s korelační analýzou spojitých znaků Přitom předpokládáme, že každý prvek populace

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Úvod do problematiky měření

Úvod do problematiky měření 1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek

Více

Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci)

Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci) Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci) Statistická šetření - na kom / čem? statistické jednotky (S.J.) 1 respondent (pacient,

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Akční nabídka produktů

Akční nabídka produktů Akční nabídka produktů nejen pro praktické lékaře platnost nabídky do 30.4.2015 objednávejte na: tel. /fax: 493 524 534 gsm: 605 281 433 e-mail: obchod@compek.cz Měření kotníkových tlaků Boso ABI-systém

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku Vybrané kapitoly z ambulantní praxe D17 Měření krevního tlaku doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Měření krevního tlaku je jedním z nejčastěji prováděných výkonů

Více

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 evito systém aktivního zdraví evito systém aktivního zdraví je unikátní online aplikace, ve které se sdružují a analyzují všechny výsledky vašich osobních i zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014

Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014 Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014 Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 68. konzultační den 8.12.2016, SZÚ Význam podpory

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Akční nabídka produktů

Akční nabídka produktů Akční nabídka produktů pro internisty a kardiology platnost nabídky do 30. 6. 2015 2015 tel. /fax: 493 524 534 gsm: 605 281 433 e-mail: obchod@compek.cz Holter EKG + Medset PADSY-Holter Holterovský systém

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnáváním Ing. Jan Král Úvodní teze Zásah do procesu se děje na základě měření.

Více

Příloha II. Vědecké závěry

Příloha II. Vědecké závěry Příloha II Vědecké závěry 11 Vědecké závěry Po zvážení revidovaného konečného doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) ze dne 10. července 2014 týkajícího se léčivých přípravků

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Randomizovaná studie léčby okultní DCM pimobendanem s cílem vyhodnotit klinické příznaky a dobu do nástupu srdečního selhání Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Clinical symptoms and Time

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více