ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák Ing. Petr Bábor, Ph.D. Mgr. Marek Babák Mgr. Renata Pleskačová PaedDr. Radmila Zhořová Ing. František Svoboda PhDr. Irena Ochrymčuková Ing. Tomáš Komprs Lukáš Válka PaedDr. Petra Kappelová Mgr. Zdeňka Dohnálková Helena Randová Ing. Karel Souček Mgr. Karel Švábenský Omluveni: 0 Navržený program zasedání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zápis č.6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova 4. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 5. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 6. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnov ze dne Návrh na uzavření dohod o ukončení smluv o spolupráci ve věci zajišťování pečovatelské služby 12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2012" 13. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích 15. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pr o výpočet daně z nemovitostí 16. Hospodaření města Tišnova k Zpráva o stavu pohledávek k Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/ Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci 20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 21. Navýšení provozního příspěvku na r Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 1

2 23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov 24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/ Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov 26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce 27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o. 28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov 29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé K. 30. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s H. a J. M. 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. F. 32. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem N. V. 33. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní R. P. 34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově 35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově 36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 38. Prodej bytu č. 923/1 na ulici Jamborova v Tišnově 39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova 40. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny 42. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Zasedání Zastupitelstva města Tišnova v 17:00 hodin zahájil a řídil Jan Schneider starosta města Tišnova. Oznámil přítomným řádné svolání a vyhlášení zasedání ZM, přítomnost 15 členů a prohlásil ZM za usnášeníschopné. Dále oznámil, že zápis ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2012 ze dne byl řádně ověřen a ze strany členů zastupitelstva nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Vneposlední řadě upozornil na pořizování audiovizuálního záznamu. Pan Schneider za ověřovatele zápisu navrhl: Ing. Františka Svobodu Helenu Randovou za členy návrhové komise navrhl: zapisovatelkou stanovil: PaedDr. Radmilu Zhořovou Mgr. Renatu Pleskačovou Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu schůze č. 5/2012 Zastupitelstva města Tišnova Ing. Františka Svobodu a Helenu Randovou, za členy návrhové komise PaedDr. Radmilu Zhořovou a Mgr. Renatu Pleskačovou a zapisovatelkou Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Starosta Schneider upravil program jednání a to tak, že bod č. 18 Rozpočtová opatření posunul za bod č Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova. Dále navrhl předjednání bodu - Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny (ihned po příchodu zástupců MAS). 2

3 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012. Hlasování č. 2: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Schválený program zasedání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zápis č.6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova 4. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 5. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 6. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny 7. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnov ze dne Návrh na uzavření dohod o ukončení smluv o spolupráci ve věci zajišťování pečovatelské služby 13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2012" 14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích 16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pr o výpočet daně z nemovitostí 17. Hospodaření města Tišnova k Zpráva o stavu pohledávek k Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci 20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 21. Navýšení provozního příspěvku na r Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov 24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/ Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov 26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce 27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o. 28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov 29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé K. 30. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s H. a J. M. 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. F. 32. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem N. V. 33. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní R. P. 34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově 35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově 36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 38. Prodej bytu č. 923/1 na ulici Jamborova v Tišnově 39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova 40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2012 3

4 41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni Hlasování č. 3: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 3. Zápis č.6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Informace podal (předseda Výboru kontrolního) zastupitel Komprs. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne Hlasování č. 4: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 4. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Informace podala (předsedkyně Výboru finančního) zastupitelka Randová. Zároveň hovořila o následujícím bodu č.5. Nikdo neměl dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 3/2012 ze dne ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Hlasování č. 5: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 5. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 4/2012 ze dne ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Hlasování č. 6: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje předjednání bodu s názvem Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny. Hlasování č. 7: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 6. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny Jednání Zastupitelstva města Tišnova byl přítomen Ing. František Winter, předseda Národní sítě Místních akčních skupin a další členové o.s. MAS Brána Brněnska a Brána Vysočiny. 4

5 Na jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012 byly představeny 2 varianty vzniku místní akční skupiny (MAS). MAS Brána Brněnska prezentovala paní Švédová. Hovořila o vzniku MAS, počtu mikroregionů z kterých se skládají, kdo je členem kromě veřejného sektoru (tzn. soukromí podnikatelé a neziskové organizace), o jejich cílech, což je především vyzískání co nejvíce dotací, které bude následně možné rozdělit. Místostarosta Bábor měl dotaz, kolik obcí již oficiálně vstoupilo do MAS? Dále ho zajímalo, co je důvodem vyššího počtu hlasů na valné hromadě pro mikroregiony. Radní Dohnálkovou zajímalo, kdy bylo o.s. zaregistrováno a jakým způsobem budou provádět místní partnerství. Zastupitel Souček se zeptal na příspěvek, načež mu paní Švédová odpověděla, že první dva roky se jedná o 1000 Kč u neziskových organizací a podnikatelů. U obcí je to prvním rokem 3 Kč na obyvatele a druhým rokem 5 Kč na obyvatele. Místostarosta Klusák se zeptal, jestliže Tišnov vstoupí do MAS Brána Brněnska bude spadat do kategorie nad obyvatel, tudíž bychom patřili mezi ty větší, tak jestli se již zajímali o to, jaké výhody, či nevýhody tento stav přinese. Pan Pálka (veřejnost) měl dotaz, zda současné stanovy dovolují vstup Tišnova. Paní Švédová odpověděla, že samozřejmě ano. Na základě tohoto dotazu, se zástupce o.s. Čas pro sebe zeptal Mgr. Nečas, jestli může nastat situace, že by valná hromada rozhodla o nepřijetí Tišnova. Paní Švédová odpověděla, že ano, ale tohoto se nemusí Tišnov obávat, neboť kdyby zájem nebyl, neprezentovala by nyní tuto nabídku, či možnost. Což potvrdil i místostarosta Kuřimi a předseda mikroregionu Kuřimka Ing. Štarha, který byl přítomen jednání. Radní Dohnálková na tuto diskuzi reagovala, že když ona, jako občanské sdružení, chtěla vstoupit, byla její žádost zamítnuta, tak jakým způsobem si to má vysvětlit. Ing. Štarha vysvětlil, že tehdy se ještě nevědělo, zda Tišnov vstoupí do MAS Brána Brněnska, či nikoli. Další dotaz byl zaměřen na odstoupení z MAS. Paní Švédová odpověděla, že jestliže některý mikroregion odstoupí, vztahuje se to i na podnikatele a neziskové organizace z daného území. Dále se diskuze zaměřila na problematiku korespondence mezi dvěma osobami a následného rozesílání elektronickou poštou okolním starostům, do které vstoupil místostarosta Bábor a uvedl, že tato diskuze není předmětem jednání. Zástupce o.s Čas pro sebe Mgr. Nečas vystoupil z dotazem, jaká bude navržena místní strategie. Ing. Štarha uvedl, že se budou snažit podporovat místní tradice se zaměřením na rozvoj venkova a nikoho nebudou upřednostňovat. Radní Dohnálková řekla, že u MAS Brána Brněnska postrádá heterogenní členskou základnu, načež paní Švédová odvětila, že jejich ambice jsou čerpat dotace na co nejširší spektrum činností a snaha být otevření a naslouchat všem. MAS Brána Vysočiny prezentoval místostarosta Bábor. Nejdříve uvedl, že je velkým přínosem do některé MAS vstoupit, ať už do jedné, či druhé varianty. Výhody však spatřuje v této, neboť se jedná o menší MAS a to z několika důvodů. Město Tišnov by se nemělo zříci řídící funkce a svého centrálního postavení v regionu, což je důležité pro podporu místních podnikatelů. V menší MAS bude mít město i naši podnikatelé větší podíl na rozhodování, což je důležitý faktor pro lepší rozvoj našeho regionu. Smyslem je komunikace mezi místními obyvateli a čím větší počet obyvatel, tím horší domluva. Jediné negativum, která místostarosta Bábor spatřuje je to, že tato varianta je o něco nákladnější, avšak za výše uvedené výhody to stojí za realizaci, neboť probudíme tzv. akčnost obyvatel a vše bude ku prospěchu věci. Na základě těchto dvou prezentací vystoupil předseda Národní sítě MAS Ing. Winter a předem uvedl, že se bude snažit podpořit obě varianty MAS, aniž by jednu či druhou degradoval. Uvedl, že smyslem daného systému není jen získání dotací, jedná se o schopnost komunikace skupin, vzájemné pomoci a podpory. Vysvětlil základní prvky vzniku MAS a její cíle, neboť dochází k rozporům interpretace od původní vize. Obává se však, že čím menší MAS, tím méně možností a horší přistup k výhodám. Uznává však fakt, že dříve bylo lepší udržet si menší území. Samozřejmě obě varianty mají své výhody a nevýhody, tudíž záleží na rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova. Místostarosta Bábor se s názorem pana předsedy neztotožňuje, co se týče do velikosti MAS. Pan Pálka (veřejnost) se domnívá, že čím více lidí, tím horší domluva. Paní Švédová se zeptala zástupců MAS Brána Vysočiny, jaká je jejich aktuální členská základna. Radní Dohnálková vyjmenovala zakládající členy. Na tuto odpověď navázal starosta Tišnova otázkou, kdo bude rozhodovat o budoucím členství dalších zájemců a kolik takových již nyní registrují? Radní Dohnálková uvedla, že prozatím mají členské přihlášky od 5 zájemců a bude se ještě rozhodovat o dalších členech, probíhá inzerce. Dále se starosta zeptal, jakým způsobem budou zaručovat heterogenní členskou základnu? Diskuze na téma přijímání členů a rozšiřování MAS. Pan Vizinger 5

6 (veřejnost) se zeptal, jaké výhody plynou pro občana, kdyby se chtěl zapojit do MAS? Ing. Štarha odpověděl, že v první řadě musí tzv. vložit obec své území, posléze se může připojit i občan, který bude moci rozhodovat a předkládat návrhy. V neposlední řadě ubezpečil všechny přítomné, že by nerad někoho přemlouval, toto setkání se týká spíše předání informací a zkušeností, ale rozhodnutí je na Zastupitelstvu města Tišnova. Podle zastupitele Švábenského debata trvá příliš dlouho, neboť teprve čas ukáže, která z variant je výhodnější. Jedná se zde o nový projekt, který prozatím uzrává. Nepovažuje vstup do MAS za aktuální prioritu. Zastupitel Svoboda taktéž nesouhlasí se vstupem do MAS. Diskuze. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí principy fungování místní akční skupiny (MAS) a programu LEADER. Hlasování č. 8: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje začlenění území města Tišnov do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska Hlasování č. 9: pro 2, proti 1, zdržel se 12 (přítomno 15) Usnesení nebylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje začlenění území města Tišnova do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Hlasování č. 10: pro 6, proti 2, zdržel se 7 (přítomno 15) Usnesení nebylo přijato 7. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Informace podal pan Kotouček (předseda Osadního výboru Hájek Hajánky). Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Hlasování č. 11: pro 14, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 14) Usnesení bylo přijato 8. Zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Informace podal pan Kotouček. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Hlasování č. 12: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 9. Zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Informace podala zastupitelka Pleskačová (předsedkyně Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova), které doplnil pan Kudláček (vedoucí odboru sociálních věcí). 6

7 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Hlasování č. 13: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 10. Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Informace podala zastupitelka Pleskačová. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Hlasování č. 14: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 11. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnov ze dne Informace podala zastupitelka Pleskačová. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Hlasování č. 15: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 12. Návrh na uzavření dohod o ukončení smluv o spolupráci ve věci zajišťování pečovatelské služby Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Heroltice dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 16: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Železné dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 17: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Březina dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 18: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 7

8 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 19: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Drásov dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 20: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Hradčany dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 21: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 22: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2012" Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově Táborem to může začít Hlasování č. 23: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2012 Informace podal starosta Schneider. Jednání byl přítomen pan Drhlík (pracovník odboru správy majetku a investic). Zastupitel Souček se zeptal, jakým způsobem se docílilo snížení nákladů o polovinu na sečení zeleně a zda je při srovnání uvažováno s využitím stejné technologie. Pan Drhlík podal vysvětlení. Zastupitel Svoboda kritizoval systém pytlového sběru plastů. Z údajů ve zprávě vyplývá, že nejvíce odměněny byly rodiny, které produkují denně průměrně až 8 plastových obalů, což dle jeho názoru nesvědčí o ekologickém přístupu k životu. Znamená to tedy, že systém podporuje opak toho, proč byl zaveden. Poděkoval všem, kteří nejsou líní zanést plastový odpad k třídícím místům i bez finančního zvýhodnění. Pan Drhlík v reakci potvrdil podezřelost některých statistických údajů, obhajoval systém pytlového sběru s poukazem na vyšší kvalitu třídění sbírané suroviny, nadále uvedl, že právě nyní KTS EKOLOGIE provádí zkušební třídění. Místostarosta Klusák je rozhořčen přístupem pana Svobody, který se údajně snaží na tomto systému hledat jenom negativa a přínos ze třídění pro Tišnov naprosto zanedbává. Zastupitel Komprs se zeptal na území kolem rozhledny, jak je možné, že část je posečená a část nikoli. Pan Drhlík odpověděl, že se na této oblasti právě pracuje. 8

9 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o komunálních službách za 1. pololetí roku Hlasování č. 24: pro 14, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 14) Usnesení bylo přijato 15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč na hospodaření v lesích, a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 25: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Informace podala starosta Schneider. K jednání byla přizvána paní Jaňourová (pracovnice odboru správních a vnitřních věcí), která doplnila informace. Zastupitel Souček měl několik dotazů, které paní Jaňourová řádně zodpověděla. Pan Souček uvádí, že navýšení daně z nemovitosti je docela vysoké. Tento výpočet aplikoval jako rozpočítání na jednotlivé obyvatele. Pan starosta však namítá, že mnoho nemovitostí patří například podnikatelům, tudíž takto přepočítávat daň z nemovitosti nelze. Pro přehled paní Otiepková (právník města) uvedla konkrétní příklad. Zastupitel Svoboda též namítá, že je to zbytečná zátěž na obyvatele. Starosta města nesouhlasí, neboť není v možnostech města, aby vše platilo ze svého rozpočtu. Proto je třeba zodpovědně přistupovat také k plnění příjmové stránky města, daň z nemovitosti je relativně nejspravedlivější daní ve vztahu k sociálně slabým skupinám, ty totiž buď nemovitosti nevlastní nebo jsou od placení daně vyjmuti. Zastupitel Komprs s místostarostou Klusákem ukončili debatu s tím, že je třeba zaměřit se spíše na konkrétní investici dané finanční částky. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 26: pro 12, proti 2, zdržel se 1 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 17. Hospodaření města Tišnova k K jednání Zastupitelstva města Tišnova byla přizvána paní Jůzová (vedoucí finančního odboru), která zodpověděla dotaz zastupitelce Randové. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Hlasování č. 27: pro 13, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 13) Usnesení bylo přijato Jednání Zastupitelstva města Tišnova bylo přerušeno od h do h. 18. Zpráva o stavu pohledávek k Informace podal starosta Schneider. K jednání Zastupitelstvu města Tišnova byla přizvána paní Jůzová (vedoucí finančního odboru). Nebyly žádné dotazy. 9

10 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek k Hlasování č. 28: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 19. Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci o ,- Kč. Hlasování č. 29: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce v souladu se Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad schválenou Radou města Tišnova dne Hlasování č. 30: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 21. Navýšení provozního příspěvku na r Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 Informace podal starosta Schneider. Zastupitelka Kappelová se zeptala, jestli by bylo možné částku Kč konkretizovat. Starosta odpověděl, že se jedná o formu odstupného pro případ odchodu bývalé ředitelky z důvodu tzv. nadbytečnosti. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje navýšení příspěvku na provoz na r příspěvkové organizaci Dům dětí mládeže, Tišnov, Riegrova 312 o ,- Kč. Hlasování č. 31: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 22. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem Tišnov a paní D. H., bytem T. dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 32: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. 10

11 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov ve výši Kč, dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 33: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/2012 Informace podal starosta Schneider. Zastupitelka Zhořová podotkla, že čísla v materiálu jsou zavádějící, neboť v termínu, kdy byl materiál zpracován, nebyl ještě zcela ukončen školní rok. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/2012. Hlasování č. 34: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 25. Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov Informace podal starosta Schneider. Uvedl, že město respektuje vztah žadatele k této nemovitosti, vzhledem k tomu, že není budoucí podoba této lokality stále zcela jasná (zejména ve vztahu k přípravě nového silničního propojení nádraží a mostu do Předklášteří), nedoporučuje rada města prodej nemovitosti uskutečnit. To nevylučuje další jednání o prodeji v brzké budoucnosti. Zastupitel Svoboda uvedl, že by byl rád, kdyby u materiálu figuroval snímek pozemku stejně tak, jak vždy bývá u materiálů podobného charakteru. Zastupitelka Ochrymčuková měla několik poznámek k ulici Klášterská. Paní Dvořáčková uvedla, že odbor správy majetku a investic pracuje na vyhotovení koncepce budoucího využití lokality vč. možného využití všech budov v majetku města v této lokalitě. Zastupitelstvo města Tišnova neschvaluje prodej objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov R. K., bytem J. Hlasování č. 35: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce Informace podal starosta. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 36: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o. Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. 11

12 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje směnu pozemku parc.č. st o výměře m 2 ve vlastnictví města Tišnov za pozemky parc.č. 462/1 o výměře 797 m 2 a parc.č. 463/10 o výměře 612 m 2 ve vlastnictví společnosti PRELAX spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Přerově, vše v k.ú. Tišnov, za podmínek směnné smlouvy dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 37: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov Informace podal starosta Schneider. Zastupitelku Kappelovou zajímalo, jaká bude přístupová cesta k danému pozemku v budoucnu. Odpověděl místostarosta Klusák. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2400/20 oddělené geometrickým plánem č /2012 a nově označené jako parc.č. 2400/32 o výměře 5.386m 2 a části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2400/20 oddělené geometrickým plánem č /2012 a nově označené jako parc.č. 2400/34 o výměře m 2 ve vlastnictví Českých drah, a.s., IČ: , se sídlem v Praze za kupní cenu ve výši Kč za podmínek kupní smlouvy se zřízením věcného břemene, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 38: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé K. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje darování části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2374/2 oddělené geometrickým plánem č /2012 a nově označené jako parc.č. 2374/8 o výměře 10 m 2 F. a M. K., oba bytem B. za účelem dosažení smíru v soudním sporu. Hlasování č. 39: pro 14, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 14) Usnesení bylo přijato 30. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s H. a J. M. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s H. a J. M., bytem T., dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 40: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. F. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. F., bytem T., dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 41: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 12

13 32. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem N. V. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem N. V., bytem T., dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 42: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 33. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní R. P. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní R. P.,bytem T., dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 43: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově Informace podal starosta Schneider. Co všechno obsahuje cena bytu, zeptal se zastupitel Komprs. Vysvětlil místostarosta Babák. Zastupitelstvo města Tišnova ruší vyhlášený záměr prodeje čtyřpokojového bytu č. 1723/1 o výměře 92,03 m 2 v 1. patře budovy čp. 1722, 1723 a 1724 na ul. Květnická v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 15/320 na společných částech domu čp. 1722, 1723 a 1724 a na pozemcích parc.č.st. 1980, 1981, 1982/1 a 1982/2 v k.ú. Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 21/02/2012 ze dne Hlasování č. 44: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově Zastupitelstvo města Tišnova ruší záměr prodeje třípokojového bytu č. 1677/2 o výměře 82,60 m2 v přízemí budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a na pozemcích parc. č. st a parc. č. st v k.ú Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 17/02/12 ze dne Hlasování č. 45: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 13

14 Zastupitelstvo města Tišnova ruší vyhlášený záměr prodeje třípokojového bytu č. 1677/7 o výměře 85,19 m2 ve 4.patře budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a na pozemcích parc. č. st a parc. č. st v k.ú Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 18/02/12 ze dne Hlasování č. 46: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově Zastupitelstvo města Tišnova ruší záměr prodeje volného třípokojového bytu č. 995/2 o výměře 73,22 m 2 v přízemí budovy čp. 995 na ul. Halasova v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 11/400 na společných částech domu čp. 995 a na pozemcích parc.č.st a 1195 v k.ú. Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 19/04/2012 ze dne Hlasování č. 47: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 38. Prodej bytu č. 923/1 na ulici Jamborova v Tišnově Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje prodej dvoupokojového bytu č. 923/1 o výměře 55,70 m² v suterénu budovy čp. 923, 924 a 925 na ul. Jamborova v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 11/400 na společných částech domu č.p. 923, 924 a 925 a na pozemcích parc. č.st. 1011, parc.č.st a parc.č.st v k.ú. Tišnov, paní O. V., bytem B. za cenu ,- Kč, v souladu s Pravidly prodeje bytů z majetku města Tišnova schválenými Zastupitelstvem města Tišnova dne Hlasování č. 48: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova Informace podal starosta Schneider. U jednání byla přítomna paní Knoflíčková z basketbalového klubu, která představila činnost a vize sportovního teamu. Zastupitelka Kappelová poděkovala paní Knoflíčkové za to, jakým způsobem podporuje děti. Několik informací ohledně dotace doplnil pan Mašek (vnitřní kontrola). Zastupitele zajímalo, jestli výše uvedená žádost byla v Komisi sportovní. Starosta uvedl, že nikoli a to především z časových důvodů. Zastupitel Svoboda řekl, že bez komise je těžké rozhodovat, neboť je poradním orgánem. Starosta Schneider oponoval, že komise je pouze poradním orgánem rady a tato žádost o dotaci je svou výší určena k rozhodnutí zastupitelstvu. Je tedy na zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů učinit správné rozhodnutí. Z povahy věci jsou mimořádné dotace vždy určeny radě či zastupitelstvu k rozhodnutí a jejich předkládání do poradního orgánu nepovažuje za nutné. Zastupitel Souček se zeptal, kolik se letos rozdělilo na sportovní kluby. Místostarosta Babák odpověděl, že cca Kč. Zastupitel Souček se domnívá, že mimořádná dotace pro klub je poměrně vysoká. Paní Knoflíčková vyjmenovala finanční částky (značně vysoké), které si museli zařídit nějakým způsobem sami. Starosta dodal, že rád pomůže klubu, který je přínosem pro město, což basketbalový tým hrající I. ligu je zcela určitě. Zastupitel Svoboda podotkl, že tento klub však nemá sídlo v Tišnově. Starosta Schneider upozornil na skutečnost, že klub je 14

15 registrován v soutěži pod názvem Valosun Tišnov, domácí zápasy hraje ve sportovní hale v Tišnově, část hráček jsou tišnovské odchovankyně. Z pohledu rozvoje sportu v Tišnově (zejména mládežnického) považuje existenci vrcholové soutěže v našem městě za obrovský přínos. V neposlední řadě považuje působení tohoto oddílu v I. lize za dobrou reklamu pro město v rámci celé ČR. Rada města zejména z těchto důvodů doporučuje poskytnutí dotace schválit. Zastupitelka Pleskačová dodává, že se jedná o velkou motivaci děvčat, protože v Tišnově další ženské kluby značně postrádá. Zastupitel Válka se zeptal, jestli neexistuje jiná možnost, jakým způsobem schvalovat mimořádné dotace. Odpověděl starosta Schneider. Je třeba do budoucna uvažovat o změně aktuálního systému rozdělování běžných dotací tak, aby již tyto dostatečně zohledňovaly přínos jednotlivých sportů pro město i z pohledu jejich působení ve vrcholových soutěžích, stejně tak náklady spojené s provozem sportovních zařízení. Předpokládá navýšení základní částky na podporu sportu v rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro OS Basketbal SK Královo Pole ve výši ,- Kč na účast týmu Valosun Tišnov v 1. basketbalové lize žen v sezóně 2012/2013. Hlasování č. 49: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2012 Informace podal starosta. U daného materiálu byla přítomna paní Jůzová. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2012 ve výši ,- Kč. Hlasování č. 50: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I.a II. pololetí 2011 ve výši ,- Kč. Hlasování č. 51: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva dopravy ČR na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 ve výši ,- Kč Hlasování č. 52: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí investiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na zpracování osnov ve výši ,- Kč. Hlasování č. 53: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč. Hlasování č. 54: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 15

16 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši ,- Kč. Hlasování č. 55: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky ve výši20.000,- Kč. Hlasování č. 56: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí investiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na zpracování osnov ve výši ,- Kč. Hlasování č. 57: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od JMK pro ZŠ, Tišnov, nám. 28. října 1708 na realizaci projektu Podpora a zlepšení podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP na naší škole II. výzva ve výši ,68 Kč Hlasování č. 58: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky Boží muka na p.p při silnici do Železného v Tišnově ve výši ,- Kč. Hlasování č. 59: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2012. Hlasování č. 60: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2011 Informace padal starosta Schneider. Zastupitel Souček se zeptal na projekt, na který město půjčovalo peníze. Starosta uvedl, že je momentálně ve fázi dokončení. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok Hlasování č. 61: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 42. Dotazy, podněty a připomínky Místostarosta Bábor se opakovaně vyjádřil k bodu č. 6 - Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny. Dle jeho názoru, tím že Zastupitelstvo města Tišnova nevybralo ani jednu variantu, 16

17 učinilo ten nejhorší krok. Proto by rád oznámil, že raději bude hlasovat pro vstup do MAS Brána Brněnska, než nevstoupit do žádné MAS. Dále uvedl, že vůči občanům je to selhání zastupitelstva, proto by rád navrhl vytvořit pracovní zastupitelstvo a domluvil se na nějakém řešení. Zastupitel Svoboda nesouhlasí s uspořádáním pracovního zastupitelstva. Řekl, že Rada města Tišnova nebyla jednotná, proto hlasování dopadlo takto. Starosta oponoval, že Rada města Tišnova nemusí mít shodné názory, stejně tak, jak Zastupitelstvo města Tišnova. Radní nabídli dvě varianty, protože jednotně souhlasí se vstupem do MAS, ale zvolení varianty ponechali na Zastupitelstvu města Tišnova. Je na samostatné odpovědnosti volených zástupců rozhodnout, přehazování této povinnosti na radu či neochotu konkrétně se vyjádřit na veřejném plénu považuje za značně alibistické. Radní Dohnálková vyslovila své zklamání z výsledku hlasování zastupitelů. Na slova paní Dohnálková reagoval zastupitel Švábenský, závěrem opakovaně zmínil, že považuje sdružování se v podobných skupinách, které mu svým názvem evokují léta totalitního režimu, za naprosto zbytečné. Z řad veřejnosti vystoupil pan Pálka a požádal zastupitele o opakované hlasování a schválení vstupu do jedné z variant, protože se domnívá, že členství v daném sdružení bude pro Tišnov přínosem. Místostarosta Bábor tudíž navrhl hlasovat o opakování hlasování č. 10. Zastupitel Válka podotkl, že máme možnost něco zajímavého podpořit, tudíž doporučuje vstoupit do MAS Brána Vysočina, neboť kdykoliv můžeme přejít k MAS Brána Brněnska. Dodal, že tato situace nastala důsledkem chyby přípravného orgánu. Zastupitelka Ochrymčuková se domnívá, že případným rozhodnutím tzv. vsázíme území Tišnova do jakési hry. Na tento výrok okamžitě reagoval zastupitel Válka, neboť dané vyjádření je poněkud přehnané. Starosta Schneider ubezpečil všechny přítomné, že se rozhodně nejedná o nějaký risk, protože fakticky nikomu území nedáváme. Dále uvedl, že by opravdu nerad, jak se říká, zaspal dobu, abychom si později vyčítali, že jsme nevyužili zajímavé nabídky. Radní Dohnálková řekla, že rozhodujeme za občany a podnikatele, proto bychom jim neměli upírat výhody plynoucí z členství v MAS. Zastupitel Komprs poznamenal, že minimálně se jedná o zajímavou myšlenku, proto by jí dal šanci k realizování. Starosta města vyhlásil přestávku od h do h. Návrh usnesení (předloženo místostarostou Báborem): Zastupitelstvo města Tišnova souhlasí s opakováním hlasování č. 10. Hlasování č. 62: pro 8, proti 5, zdržel se 2 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje začlenění území města Tišnova do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Hlasování č. 63: pro 8, proti 3, zdržel se 4 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Brána Vysočiny. Hlasování č. 64: pro 9, proti 0, zdržel se 6 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova souhlasí s účastí města Tišnova v právnické osobě Místní akční skupina Brána Vysočiny, o.s., IČ: se sídlem v Tišnově. Hlasování č. 65: pro 9, proti 2, zdržel se 4 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 17

18 Zastupitelstvo města Tišnova pověřuje místostarostu města Ing. Petra Bábora, Ph.D. zastupováním města Tišnova na jednání valné hromady Místní akční skupina Brána Vysočiny, o.s. Hlasování č. 66: pro 11, proti 1, zdržel se 3 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova zřizuje v souladu s čl. 14 Jednacího řádu Zastupitelstva města Tišnova pracovní skupinu zastupitelstva pro činnost místní akční skupiny ve složení: předseda Ing. Petr Bábor Ph.D., členové Lukáš Válka, Helena Randová, Mgr. Zdeňka Dohnálková, Mgr. Renata Pleskačová. Hlasování č. 67: pro 11, proti 0, zdržel se 4 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitel Švábenský měl dotaz na plánované úpravy na ulici Jiráskova a jakým způsobem se dané opravy dotknou okolních ulic. Místostarosta Klusák odpověděl. Starosta navrhl konání Zastupitelstva města Tišnova přesunou ze čtvrtků na pondělky. Zastupitelé souhlasí. Zasedání Zastupitelstva města Tišnova ukončil Jan Schneider- starosta města Tišnova v 22:45 hodin. Osobní údaje jsou v originále zápisu, který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. Zápis ověřili: v.r. Ing. František Svoboda člen ZM v.r. Helena Randová člen ZM v.r. Jan Schneider starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Renáta Srstková, DiS. 18

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: PaedDr. Petra Kappelová

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/ Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/2017 13. 6. 2017 Začátek: 19:00 hod. Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017. Zasedání bylo svoláno starostou obce na den 13. 6. 2017 a

Více

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 7. 9. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Nepřítomni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis a usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání

Zápis a usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání Zápis a usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání Podle ustanovení 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 13 členů

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více