ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák Ing. Petr Bábor, Ph.D. Mgr. Marek Babák Mgr. Renata Pleskačová PaedDr. Radmila Zhořová Ing. František Svoboda PhDr. Irena Ochrymčuková Ing. Tomáš Komprs Lukáš Válka PaedDr. Petra Kappelová Mgr. Zdeňka Dohnálková Helena Randová Ing. Karel Souček Mgr. Karel Švábenský Omluveni: 0 Navržený program zasedání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zápis č.6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova 4. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 5. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 6. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnov ze dne Návrh na uzavření dohod o ukončení smluv o spolupráci ve věci zajišťování pečovatelské služby 12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2012" 13. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích 15. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pr o výpočet daně z nemovitostí 16. Hospodaření města Tišnova k Zpráva o stavu pohledávek k Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/ Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci 20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 21. Navýšení provozního příspěvku na r Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 1

2 23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov 24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/ Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov 26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce 27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o. 28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov 29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé K. 30. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s H. a J. M. 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. F. 32. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem N. V. 33. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní R. P. 34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově 35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově 36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 38. Prodej bytu č. 923/1 na ulici Jamborova v Tišnově 39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova 40. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny 42. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Zasedání Zastupitelstva města Tišnova v 17:00 hodin zahájil a řídil Jan Schneider starosta města Tišnova. Oznámil přítomným řádné svolání a vyhlášení zasedání ZM, přítomnost 15 členů a prohlásil ZM za usnášeníschopné. Dále oznámil, že zápis ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2012 ze dne byl řádně ověřen a ze strany členů zastupitelstva nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Vneposlední řadě upozornil na pořizování audiovizuálního záznamu. Pan Schneider za ověřovatele zápisu navrhl: Ing. Františka Svobodu Helenu Randovou za členy návrhové komise navrhl: zapisovatelkou stanovil: PaedDr. Radmilu Zhořovou Mgr. Renatu Pleskačovou Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu schůze č. 5/2012 Zastupitelstva města Tišnova Ing. Františka Svobodu a Helenu Randovou, za členy návrhové komise PaedDr. Radmilu Zhořovou a Mgr. Renatu Pleskačovou a zapisovatelkou Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Starosta Schneider upravil program jednání a to tak, že bod č. 18 Rozpočtová opatření posunul za bod č Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova. Dále navrhl předjednání bodu - Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny (ihned po příchodu zástupců MAS). 2

3 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012. Hlasování č. 2: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Schválený program zasedání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zápis č.6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova 4. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 5. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova 6. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny 7. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnov ze dne Návrh na uzavření dohod o ukončení smluv o spolupráci ve věci zajišťování pečovatelské služby 13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2012" 14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích 16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pr o výpočet daně z nemovitostí 17. Hospodaření města Tišnova k Zpráva o stavu pohledávek k Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci 20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 21. Navýšení provozního příspěvku na r Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov 24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/ Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov 26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce 27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o. 28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov 29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé K. 30. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s H. a J. M. 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. F. 32. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem N. V. 33. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní R. P. 34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově 35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově 36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 38. Prodej bytu č. 923/1 na ulici Jamborova v Tišnově 39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova 40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2012 3

4 41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni Hlasování č. 3: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 3. Zápis č.6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Informace podal (předseda Výboru kontrolního) zastupitel Komprs. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 6/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne Hlasování č. 4: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 4. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Informace podala (předsedkyně Výboru finančního) zastupitelka Randová. Zároveň hovořila o následujícím bodu č.5. Nikdo neměl dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 3/2012 ze dne ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Hlasování č. 5: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 5. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 4/2012 ze dne ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Hlasování č. 6: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje předjednání bodu s názvem Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny. Hlasování č. 7: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 6. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny Jednání Zastupitelstva města Tišnova byl přítomen Ing. František Winter, předseda Národní sítě Místních akčních skupin a další členové o.s. MAS Brána Brněnska a Brána Vysočiny. 4

5 Na jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012 byly představeny 2 varianty vzniku místní akční skupiny (MAS). MAS Brána Brněnska prezentovala paní Švédová. Hovořila o vzniku MAS, počtu mikroregionů z kterých se skládají, kdo je členem kromě veřejného sektoru (tzn. soukromí podnikatelé a neziskové organizace), o jejich cílech, což je především vyzískání co nejvíce dotací, které bude následně možné rozdělit. Místostarosta Bábor měl dotaz, kolik obcí již oficiálně vstoupilo do MAS? Dále ho zajímalo, co je důvodem vyššího počtu hlasů na valné hromadě pro mikroregiony. Radní Dohnálkovou zajímalo, kdy bylo o.s. zaregistrováno a jakým způsobem budou provádět místní partnerství. Zastupitel Souček se zeptal na příspěvek, načež mu paní Švédová odpověděla, že první dva roky se jedná o 1000 Kč u neziskových organizací a podnikatelů. U obcí je to prvním rokem 3 Kč na obyvatele a druhým rokem 5 Kč na obyvatele. Místostarosta Klusák se zeptal, jestliže Tišnov vstoupí do MAS Brána Brněnska bude spadat do kategorie nad obyvatel, tudíž bychom patřili mezi ty větší, tak jestli se již zajímali o to, jaké výhody, či nevýhody tento stav přinese. Pan Pálka (veřejnost) měl dotaz, zda současné stanovy dovolují vstup Tišnova. Paní Švédová odpověděla, že samozřejmě ano. Na základě tohoto dotazu, se zástupce o.s. Čas pro sebe zeptal Mgr. Nečas, jestli může nastat situace, že by valná hromada rozhodla o nepřijetí Tišnova. Paní Švédová odpověděla, že ano, ale tohoto se nemusí Tišnov obávat, neboť kdyby zájem nebyl, neprezentovala by nyní tuto nabídku, či možnost. Což potvrdil i místostarosta Kuřimi a předseda mikroregionu Kuřimka Ing. Štarha, který byl přítomen jednání. Radní Dohnálková na tuto diskuzi reagovala, že když ona, jako občanské sdružení, chtěla vstoupit, byla její žádost zamítnuta, tak jakým způsobem si to má vysvětlit. Ing. Štarha vysvětlil, že tehdy se ještě nevědělo, zda Tišnov vstoupí do MAS Brána Brněnska, či nikoli. Další dotaz byl zaměřen na odstoupení z MAS. Paní Švédová odpověděla, že jestliže některý mikroregion odstoupí, vztahuje se to i na podnikatele a neziskové organizace z daného území. Dále se diskuze zaměřila na problematiku korespondence mezi dvěma osobami a následného rozesílání elektronickou poštou okolním starostům, do které vstoupil místostarosta Bábor a uvedl, že tato diskuze není předmětem jednání. Zástupce o.s Čas pro sebe Mgr. Nečas vystoupil z dotazem, jaká bude navržena místní strategie. Ing. Štarha uvedl, že se budou snažit podporovat místní tradice se zaměřením na rozvoj venkova a nikoho nebudou upřednostňovat. Radní Dohnálková řekla, že u MAS Brána Brněnska postrádá heterogenní členskou základnu, načež paní Švédová odvětila, že jejich ambice jsou čerpat dotace na co nejširší spektrum činností a snaha být otevření a naslouchat všem. MAS Brána Vysočiny prezentoval místostarosta Bábor. Nejdříve uvedl, že je velkým přínosem do některé MAS vstoupit, ať už do jedné, či druhé varianty. Výhody však spatřuje v této, neboť se jedná o menší MAS a to z několika důvodů. Město Tišnov by se nemělo zříci řídící funkce a svého centrálního postavení v regionu, což je důležité pro podporu místních podnikatelů. V menší MAS bude mít město i naši podnikatelé větší podíl na rozhodování, což je důležitý faktor pro lepší rozvoj našeho regionu. Smyslem je komunikace mezi místními obyvateli a čím větší počet obyvatel, tím horší domluva. Jediné negativum, která místostarosta Bábor spatřuje je to, že tato varianta je o něco nákladnější, avšak za výše uvedené výhody to stojí za realizaci, neboť probudíme tzv. akčnost obyvatel a vše bude ku prospěchu věci. Na základě těchto dvou prezentací vystoupil předseda Národní sítě MAS Ing. Winter a předem uvedl, že se bude snažit podpořit obě varianty MAS, aniž by jednu či druhou degradoval. Uvedl, že smyslem daného systému není jen získání dotací, jedná se o schopnost komunikace skupin, vzájemné pomoci a podpory. Vysvětlil základní prvky vzniku MAS a její cíle, neboť dochází k rozporům interpretace od původní vize. Obává se však, že čím menší MAS, tím méně možností a horší přistup k výhodám. Uznává však fakt, že dříve bylo lepší udržet si menší území. Samozřejmě obě varianty mají své výhody a nevýhody, tudíž záleží na rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova. Místostarosta Bábor se s názorem pana předsedy neztotožňuje, co se týče do velikosti MAS. Pan Pálka (veřejnost) se domnívá, že čím více lidí, tím horší domluva. Paní Švédová se zeptala zástupců MAS Brána Vysočiny, jaká je jejich aktuální členská základna. Radní Dohnálková vyjmenovala zakládající členy. Na tuto odpověď navázal starosta Tišnova otázkou, kdo bude rozhodovat o budoucím členství dalších zájemců a kolik takových již nyní registrují? Radní Dohnálková uvedla, že prozatím mají členské přihlášky od 5 zájemců a bude se ještě rozhodovat o dalších členech, probíhá inzerce. Dále se starosta zeptal, jakým způsobem budou zaručovat heterogenní členskou základnu? Diskuze na téma přijímání členů a rozšiřování MAS. Pan Vizinger 5

6 (veřejnost) se zeptal, jaké výhody plynou pro občana, kdyby se chtěl zapojit do MAS? Ing. Štarha odpověděl, že v první řadě musí tzv. vložit obec své území, posléze se může připojit i občan, který bude moci rozhodovat a předkládat návrhy. V neposlední řadě ubezpečil všechny přítomné, že by nerad někoho přemlouval, toto setkání se týká spíše předání informací a zkušeností, ale rozhodnutí je na Zastupitelstvu města Tišnova. Podle zastupitele Švábenského debata trvá příliš dlouho, neboť teprve čas ukáže, která z variant je výhodnější. Jedná se zde o nový projekt, který prozatím uzrává. Nepovažuje vstup do MAS za aktuální prioritu. Zastupitel Svoboda taktéž nesouhlasí se vstupem do MAS. Diskuze. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí principy fungování místní akční skupiny (MAS) a programu LEADER. Hlasování č. 8: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje začlenění území města Tišnov do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska Hlasování č. 9: pro 2, proti 1, zdržel se 12 (přítomno 15) Usnesení nebylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje začlenění území města Tišnova do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Hlasování č. 10: pro 6, proti 2, zdržel se 7 (přítomno 15) Usnesení nebylo přijato 7. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Informace podal pan Kotouček (předseda Osadního výboru Hájek Hajánky). Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 6/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Hlasování č. 11: pro 14, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 14) Usnesení bylo přijato 8. Zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Informace podal pan Kotouček. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 7/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Hlasování č. 12: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 9. Zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Informace podala zastupitelka Pleskačová (předsedkyně Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova), které doplnil pan Kudláček (vedoucí odboru sociálních věcí). 6

7 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 1/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Hlasování č. 13: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 10. Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Informace podala zastupitelka Pleskačová. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Hlasování č. 14: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 11. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnov ze dne Informace podala zastupitelka Pleskačová. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 3/2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Hlasování č. 15: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 12. Návrh na uzavření dohod o ukončení smluv o spolupráci ve věci zajišťování pečovatelské služby Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Heroltice dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 16: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Železné dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 17: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Březina dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 18: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 7

8 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 19: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Drásov dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 20: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Hradčany dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 21: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ve věci zajištění pečovatelské služby mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 22: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2012" Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt,,resocializační program pro děti v Tišnově Táborem to může začít Hlasování č. 23: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2012 Informace podal starosta Schneider. Jednání byl přítomen pan Drhlík (pracovník odboru správy majetku a investic). Zastupitel Souček se zeptal, jakým způsobem se docílilo snížení nákladů o polovinu na sečení zeleně a zda je při srovnání uvažováno s využitím stejné technologie. Pan Drhlík podal vysvětlení. Zastupitel Svoboda kritizoval systém pytlového sběru plastů. Z údajů ve zprávě vyplývá, že nejvíce odměněny byly rodiny, které produkují denně průměrně až 8 plastových obalů, což dle jeho názoru nesvědčí o ekologickém přístupu k životu. Znamená to tedy, že systém podporuje opak toho, proč byl zaveden. Poděkoval všem, kteří nejsou líní zanést plastový odpad k třídícím místům i bez finančního zvýhodnění. Pan Drhlík v reakci potvrdil podezřelost některých statistických údajů, obhajoval systém pytlového sběru s poukazem na vyšší kvalitu třídění sbírané suroviny, nadále uvedl, že právě nyní KTS EKOLOGIE provádí zkušební třídění. Místostarosta Klusák je rozhořčen přístupem pana Svobody, který se údajně snaží na tomto systému hledat jenom negativa a přínos ze třídění pro Tišnov naprosto zanedbává. Zastupitel Komprs se zeptal na území kolem rozhledny, jak je možné, že část je posečená a část nikoli. Pan Drhlík odpověděl, že se na této oblasti právě pracuje. 8

9 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o komunálních službách za 1. pololetí roku Hlasování č. 24: pro 14, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 14) Usnesení bylo přijato 15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč na hospodaření v lesích, a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 25: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Informace podala starosta Schneider. K jednání byla přizvána paní Jaňourová (pracovnice odboru správních a vnitřních věcí), která doplnila informace. Zastupitel Souček měl několik dotazů, které paní Jaňourová řádně zodpověděla. Pan Souček uvádí, že navýšení daně z nemovitosti je docela vysoké. Tento výpočet aplikoval jako rozpočítání na jednotlivé obyvatele. Pan starosta však namítá, že mnoho nemovitostí patří například podnikatelům, tudíž takto přepočítávat daň z nemovitosti nelze. Pro přehled paní Otiepková (právník města) uvedla konkrétní příklad. Zastupitel Svoboda též namítá, že je to zbytečná zátěž na obyvatele. Starosta města nesouhlasí, neboť není v možnostech města, aby vše platilo ze svého rozpočtu. Proto je třeba zodpovědně přistupovat také k plnění příjmové stránky města, daň z nemovitosti je relativně nejspravedlivější daní ve vztahu k sociálně slabým skupinám, ty totiž buď nemovitosti nevlastní nebo jsou od placení daně vyjmuti. Zastupitel Komprs s místostarostou Klusákem ukončili debatu s tím, že je třeba zaměřit se spíše na konkrétní investici dané finanční částky. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 26: pro 12, proti 2, zdržel se 1 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 17. Hospodaření města Tišnova k K jednání Zastupitelstva města Tišnova byla přizvána paní Jůzová (vedoucí finančního odboru), která zodpověděla dotaz zastupitelce Randové. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Hlasování č. 27: pro 13, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 13) Usnesení bylo přijato Jednání Zastupitelstva města Tišnova bylo přerušeno od h do h. 18. Zpráva o stavu pohledávek k Informace podal starosta Schneider. K jednání Zastupitelstvu města Tišnova byla přizvána paní Jůzová (vedoucí finančního odboru). Nebyly žádné dotazy. 9

10 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek k Hlasování č. 28: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 19. Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci o ,- Kč. Hlasování č. 29: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce v souladu se Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad schválenou Radou města Tišnova dne Hlasování č. 30: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 21. Navýšení provozního příspěvku na r Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 Informace podal starosta Schneider. Zastupitelka Kappelová se zeptala, jestli by bylo možné částku Kč konkretizovat. Starosta odpověděl, že se jedná o formu odstupného pro případ odchodu bývalé ředitelky z důvodu tzv. nadbytečnosti. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje navýšení příspěvku na provoz na r příspěvkové organizaci Dům dětí mládeže, Tišnov, Riegrova 312 o ,- Kč. Hlasování č. 31: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 22. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem Tišnov a paní D. H., bytem T. dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 32: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. 10

11 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov ve výši Kč, dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 33: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/2012 Informace podal starosta Schneider. Zastupitelka Zhořová podotkla, že čísla v materiálu jsou zavádějící, neboť v termínu, kdy byl materiál zpracován, nebyl ještě zcela ukončen školní rok. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok 2011/2012. Hlasování č. 34: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 25. Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov Informace podal starosta Schneider. Uvedl, že město respektuje vztah žadatele k této nemovitosti, vzhledem k tomu, že není budoucí podoba této lokality stále zcela jasná (zejména ve vztahu k přípravě nového silničního propojení nádraží a mostu do Předklášteří), nedoporučuje rada města prodej nemovitosti uskutečnit. To nevylučuje další jednání o prodeji v brzké budoucnosti. Zastupitel Svoboda uvedl, že by byl rád, kdyby u materiálu figuroval snímek pozemku stejně tak, jak vždy bývá u materiálů podobného charakteru. Zastupitelka Ochrymčuková měla několik poznámek k ulici Klášterská. Paní Dvořáčková uvedla, že odbor správy majetku a investic pracuje na vyhotovení koncepce budoucího využití lokality vč. možného využití všech budov v majetku města v této lokalitě. Zastupitelstvo města Tišnova neschvaluje prodej objektu čp. 283 na parc.č.st. 286/2 a pozemku parc.č.st. 286/2 v k.ú. Tišnov R. K., bytem J. Hlasování č. 35: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce Informace podal starosta. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 36: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o. Informace podal starosta Schneider. Nebyly žádné dotazy. 11

12 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje směnu pozemku parc.č. st o výměře m 2 ve vlastnictví města Tišnov za pozemky parc.č. 462/1 o výměře 797 m 2 a parc.č. 463/10 o výměře 612 m 2 ve vlastnictví společnosti PRELAX spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Přerově, vše v k.ú. Tišnov, za podmínek směnné smlouvy dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 37: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov Informace podal starosta Schneider. Zastupitelku Kappelovou zajímalo, jaká bude přístupová cesta k danému pozemku v budoucnu. Odpověděl místostarosta Klusák. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2400/20 oddělené geometrickým plánem č /2012 a nově označené jako parc.č. 2400/32 o výměře 5.386m 2 a části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2400/20 oddělené geometrickým plánem č /2012 a nově označené jako parc.č. 2400/34 o výměře m 2 ve vlastnictví Českých drah, a.s., IČ: , se sídlem v Praze za kupní cenu ve výši Kč za podmínek kupní smlouvy se zřízením věcného břemene, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 38: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé K. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje darování části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2374/2 oddělené geometrickým plánem č /2012 a nově označené jako parc.č. 2374/8 o výměře 10 m 2 F. a M. K., oba bytem B. za účelem dosažení smíru v soudním sporu. Hlasování č. 39: pro 14, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 14) Usnesení bylo přijato 30. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s H. a J. M. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s H. a J. M., bytem T., dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 40: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní M. F. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. F., bytem T., dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 41: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 12

13 32. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem N. V. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem N. V., bytem T., dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 42: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 33. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s paní R. P. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní R. P.,bytem T., dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 43: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově Informace podal starosta Schneider. Co všechno obsahuje cena bytu, zeptal se zastupitel Komprs. Vysvětlil místostarosta Babák. Zastupitelstvo města Tišnova ruší vyhlášený záměr prodeje čtyřpokojového bytu č. 1723/1 o výměře 92,03 m 2 v 1. patře budovy čp. 1722, 1723 a 1724 na ul. Květnická v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 15/320 na společných částech domu čp. 1722, 1723 a 1724 a na pozemcích parc.č.st. 1980, 1981, 1982/1 a 1982/2 v k.ú. Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 21/02/2012 ze dne Hlasování č. 44: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově Zastupitelstvo města Tišnova ruší záměr prodeje třípokojového bytu č. 1677/2 o výměře 82,60 m2 v přízemí budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a na pozemcích parc. č. st a parc. č. st v k.ú Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 17/02/12 ze dne Hlasování č. 45: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 13

14 Zastupitelstvo města Tišnova ruší vyhlášený záměr prodeje třípokojového bytu č. 1677/7 o výměře 85,19 m2 ve 4.patře budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova v Tišnově včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 12/190 na společných částech domu čp. 1677, 1678 a na pozemcích parc. č. st a parc. č. st v k.ú Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 18/02/12 ze dne Hlasování č. 46: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově Zastupitelstvo města Tišnova ruší záměr prodeje volného třípokojového bytu č. 995/2 o výměře 73,22 m 2 v přízemí budovy čp. 995 na ul. Halasova v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 11/400 na společných částech domu čp. 995 a na pozemcích parc.č.st a 1195 v k.ú. Tišnov, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 19/04/2012 ze dne Hlasování č. 47: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 38. Prodej bytu č. 923/1 na ulici Jamborova v Tišnově Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje prodej dvoupokojového bytu č. 923/1 o výměře 55,70 m² v suterénu budovy čp. 923, 924 a 925 na ul. Jamborova v Tišnově, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 11/400 na společných částech domu č.p. 923, 924 a 925 a na pozemcích parc. č.st. 1011, parc.č.st a parc.č.st v k.ú. Tišnov, paní O. V., bytem B. za cenu ,- Kč, v souladu s Pravidly prodeje bytů z majetku města Tišnova schválenými Zastupitelstvem města Tišnova dne Hlasování č. 48: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova Informace podal starosta Schneider. U jednání byla přítomna paní Knoflíčková z basketbalového klubu, která představila činnost a vize sportovního teamu. Zastupitelka Kappelová poděkovala paní Knoflíčkové za to, jakým způsobem podporuje děti. Několik informací ohledně dotace doplnil pan Mašek (vnitřní kontrola). Zastupitele zajímalo, jestli výše uvedená žádost byla v Komisi sportovní. Starosta uvedl, že nikoli a to především z časových důvodů. Zastupitel Svoboda řekl, že bez komise je těžké rozhodovat, neboť je poradním orgánem. Starosta Schneider oponoval, že komise je pouze poradním orgánem rady a tato žádost o dotaci je svou výší určena k rozhodnutí zastupitelstvu. Je tedy na zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů učinit správné rozhodnutí. Z povahy věci jsou mimořádné dotace vždy určeny radě či zastupitelstvu k rozhodnutí a jejich předkládání do poradního orgánu nepovažuje za nutné. Zastupitel Souček se zeptal, kolik se letos rozdělilo na sportovní kluby. Místostarosta Babák odpověděl, že cca Kč. Zastupitel Souček se domnívá, že mimořádná dotace pro klub je poměrně vysoká. Paní Knoflíčková vyjmenovala finanční částky (značně vysoké), které si museli zařídit nějakým způsobem sami. Starosta dodal, že rád pomůže klubu, který je přínosem pro město, což basketbalový tým hrající I. ligu je zcela určitě. Zastupitel Svoboda podotkl, že tento klub však nemá sídlo v Tišnově. Starosta Schneider upozornil na skutečnost, že klub je 14

15 registrován v soutěži pod názvem Valosun Tišnov, domácí zápasy hraje ve sportovní hale v Tišnově, část hráček jsou tišnovské odchovankyně. Z pohledu rozvoje sportu v Tišnově (zejména mládežnického) považuje existenci vrcholové soutěže v našem městě za obrovský přínos. V neposlední řadě považuje působení tohoto oddílu v I. lize za dobrou reklamu pro město v rámci celé ČR. Rada města zejména z těchto důvodů doporučuje poskytnutí dotace schválit. Zastupitelka Pleskačová dodává, že se jedná o velkou motivaci děvčat, protože v Tišnově další ženské kluby značně postrádá. Zastupitel Válka se zeptal, jestli neexistuje jiná možnost, jakým způsobem schvalovat mimořádné dotace. Odpověděl starosta Schneider. Je třeba do budoucna uvažovat o změně aktuálního systému rozdělování běžných dotací tak, aby již tyto dostatečně zohledňovaly přínos jednotlivých sportů pro město i z pohledu jejich působení ve vrcholových soutěžích, stejně tak náklady spojené s provozem sportovních zařízení. Předpokládá navýšení základní částky na podporu sportu v rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro OS Basketbal SK Královo Pole ve výši ,- Kč na účast týmu Valosun Tišnov v 1. basketbalové lize žen v sezóně 2012/2013. Hlasování č. 49: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2012 Informace podal starosta. U daného materiálu byla přítomna paní Jůzová. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2012 ve výši ,- Kč. Hlasování č. 50: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I.a II. pololetí 2011 ve výši ,- Kč. Hlasování č. 51: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva dopravy ČR na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 ve výši ,- Kč Hlasování č. 52: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí investiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na zpracování osnov ve výši ,- Kč. Hlasování č. 53: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč. Hlasování č. 54: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 15

16 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši ,- Kč. Hlasování č. 55: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky ve výši20.000,- Kč. Hlasování č. 56: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí investiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na zpracování osnov ve výši ,- Kč. Hlasování č. 57: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od JMK pro ZŠ, Tišnov, nám. 28. října 1708 na realizaci projektu Podpora a zlepšení podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP na naší škole II. výzva ve výši ,68 Kč Hlasování č. 58: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky Boží muka na p.p při silnici do Železného v Tišnově ve výši ,- Kč. Hlasování č. 59: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2012. Hlasování č. 60: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2011 Informace padal starosta Schneider. Zastupitel Souček se zeptal na projekt, na který město půjčovalo peníze. Starosta uvedl, že je momentálně ve fázi dokončení. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok Hlasování č. 61: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 42. Dotazy, podněty a připomínky Místostarosta Bábor se opakovaně vyjádřil k bodu č. 6 - Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny. Dle jeho názoru, tím že Zastupitelstvo města Tišnova nevybralo ani jednu variantu, 16

17 učinilo ten nejhorší krok. Proto by rád oznámil, že raději bude hlasovat pro vstup do MAS Brána Brněnska, než nevstoupit do žádné MAS. Dále uvedl, že vůči občanům je to selhání zastupitelstva, proto by rád navrhl vytvořit pracovní zastupitelstvo a domluvil se na nějakém řešení. Zastupitel Svoboda nesouhlasí s uspořádáním pracovního zastupitelstva. Řekl, že Rada města Tišnova nebyla jednotná, proto hlasování dopadlo takto. Starosta oponoval, že Rada města Tišnova nemusí mít shodné názory, stejně tak, jak Zastupitelstvo města Tišnova. Radní nabídli dvě varianty, protože jednotně souhlasí se vstupem do MAS, ale zvolení varianty ponechali na Zastupitelstvu města Tišnova. Je na samostatné odpovědnosti volených zástupců rozhodnout, přehazování této povinnosti na radu či neochotu konkrétně se vyjádřit na veřejném plénu považuje za značně alibistické. Radní Dohnálková vyslovila své zklamání z výsledku hlasování zastupitelů. Na slova paní Dohnálková reagoval zastupitel Švábenský, závěrem opakovaně zmínil, že považuje sdružování se v podobných skupinách, které mu svým názvem evokují léta totalitního režimu, za naprosto zbytečné. Z řad veřejnosti vystoupil pan Pálka a požádal zastupitele o opakované hlasování a schválení vstupu do jedné z variant, protože se domnívá, že členství v daném sdružení bude pro Tišnov přínosem. Místostarosta Bábor tudíž navrhl hlasovat o opakování hlasování č. 10. Zastupitel Válka podotkl, že máme možnost něco zajímavého podpořit, tudíž doporučuje vstoupit do MAS Brána Vysočina, neboť kdykoliv můžeme přejít k MAS Brána Brněnska. Dodal, že tato situace nastala důsledkem chyby přípravného orgánu. Zastupitelka Ochrymčuková se domnívá, že případným rozhodnutím tzv. vsázíme území Tišnova do jakési hry. Na tento výrok okamžitě reagoval zastupitel Válka, neboť dané vyjádření je poněkud přehnané. Starosta Schneider ubezpečil všechny přítomné, že se rozhodně nejedná o nějaký risk, protože fakticky nikomu území nedáváme. Dále uvedl, že by opravdu nerad, jak se říká, zaspal dobu, abychom si později vyčítali, že jsme nevyužili zajímavé nabídky. Radní Dohnálková řekla, že rozhodujeme za občany a podnikatele, proto bychom jim neměli upírat výhody plynoucí z členství v MAS. Zastupitel Komprs poznamenal, že minimálně se jedná o zajímavou myšlenku, proto by jí dal šanci k realizování. Starosta města vyhlásil přestávku od h do h. Návrh usnesení (předloženo místostarostou Báborem): Zastupitelstvo města Tišnova souhlasí s opakováním hlasování č. 10. Hlasování č. 62: pro 8, proti 5, zdržel se 2 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje začlenění území města Tišnova do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Hlasování č. 63: pro 8, proti 3, zdržel se 4 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Brána Vysočiny. Hlasování č. 64: pro 9, proti 0, zdržel se 6 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova souhlasí s účastí města Tišnova v právnické osobě Místní akční skupina Brána Vysočiny, o.s., IČ: se sídlem v Tišnově. Hlasování č. 65: pro 9, proti 2, zdržel se 4 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 17

18 Zastupitelstvo města Tišnova pověřuje místostarostu města Ing. Petra Bábora, Ph.D. zastupováním města Tišnova na jednání valné hromady Místní akční skupina Brána Vysočiny, o.s. Hlasování č. 66: pro 11, proti 1, zdržel se 3 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova zřizuje v souladu s čl. 14 Jednacího řádu Zastupitelstva města Tišnova pracovní skupinu zastupitelstva pro činnost místní akční skupiny ve složení: předseda Ing. Petr Bábor Ph.D., členové Lukáš Válka, Helena Randová, Mgr. Zdeňka Dohnálková, Mgr. Renata Pleskačová. Hlasování č. 67: pro 11, proti 0, zdržel se 4 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitel Švábenský měl dotaz na plánované úpravy na ulici Jiráskova a jakým způsobem se dané opravy dotknou okolních ulic. Místostarosta Klusák odpověděl. Starosta navrhl konání Zastupitelstva města Tišnova přesunou ze čtvrtků na pondělky. Zastupitelé souhlasí. Zasedání Zastupitelstva města Tišnova ukončil Jan Schneider- starosta města Tišnova v 22:45 hodin. Osobní údaje jsou v originále zápisu, který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. Zápis ověřili: v.r. Ing. František Svoboda člen ZM v.r. Helena Randová člen ZM v.r. Jan Schneider starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Renáta Srstková, DiS. 18

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více