Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,"

Transkript

1 Zpravodaj č. 1/2009 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2009, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Je mojí povinností znovu poděkovat za spolupráci předsedům samospráv těch domů, ve kterých proběhla v loňském roce revitalizace a samozřejmě všem ostatním za práci pro jednotlivé domy. V revitalizacích panelových domů se blížíme k závěru, pro domy postavené cihelnou technologií se v těchto dnech otvírá nová dlouho slibovaná podpora. Ministerstvo životního prostředí České republiky a Státní fond životního prostředí vydaly 7. dubna 2009 nový Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů, který se vztahuje kromě úspor na podporu nízkoemisních zdrojů také na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích cihelných domů. Podrobněji budeme informovat předsedy samospráv a SVJ na dubnových poradách. Přeji hodně úspěchů a opravených cihlových domů, čímž se narovná situace v podpoře zbývajících domů. Stanislav Mrkos předseda družstva

2 Informace z organizačně právního úseku Dispozice s byty v r V roce 2008 provedl organizačně-právní úsek následující dispozice s byty: - 42 (49) převodů členských práv a povinností s bytem na osoby cizí - 22 (25) převodů členských práv a povinností na příbuzné Dále registrovalo 61 (42) dispozic s byty v osobním vlastnictví, 66 (68) podnájmů 4 ( 7) případů zániku členství dohodou V roce 2008 se neuskutečnila žádná výměna bytu ( v r ) a nikdo nepodal přihlášku za člena družstva (v r ). V závorce uvedené údaje jsou, pro srovnání, údaje z r Správní poplatky za úkony družstva vykonávané na žádost člena při dispozicích s byty Vzhledem ke státem vyhlášené míře inflace (6,3) v r PD schválilo s platností od následující výši správních poplatků při dispozicích s byty: základ +19% DPH = celkem - při výměně bytů 458,- + 87,- = 545,- Kč - při převodech členských práv a povinností na osoby cizí 4.735, ,- = 5.635,- Kč - při převodech členských práv a povinností na příbuzné 298,- + 57,- = 355,- Kč - za přenechání bytu do podnájmu za 1 rok podnájmu 643, ,- = 765,- Kč - za udělení souhlasu k provedení oprav v bytě 239,50,- + 45,50 = 285,- Kč - za vyhotovení různých potvrzení a podkladů 44,50,- + 8,50 = 53,- Kč - poplatek za nebydlící členy 100,- Kč bez DPH - za vypracování dohody o zrušení práva společného nájmu 365,50,- + 69,50 = 435,- Kč a společného členství - při podání žádosti o udělení souhlasu k podnikání v bytě 924,50, ,50,- = 1.100,- Kč - za úkony spojené s převodem vlastnictví bytu 357,- + 68,- = 425,- Kč Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví V roce 2008 bylo převzato do správy 148 bytových jednotek převedených do osobního vlastnictví: Bytový dům Celkový počet převedených b.j. v domě Tišnov: Jamborova č.p b.j. 5 U Humpolky č.p b.j. 35 SVJ U Humpolky č.p b.j. 9 U Humpolky č.p b.j. 8 U Humpolky č.p b.j. 7 U Humpolky č.p b.j. 9 U Humpolky č.p b.j. 12 Hornická č.p b.j. 13 Jamborova č.p b.j. 5 Jamborova č.p b.j. 3 Jamborova č.p b.j. 4

3 Květnická č.p b.j. 5 Květnická č.p b.j. 6 Květnická č.p b.j. 12 Květnická č.p b.j. 9 Dřínová č.p b.j. 9 Dřínová č.p b.j. 13 Osvobození č.p b.j. 1 Osvobození č.p b.j. 18 SVJ Králova č.p b.j. 5 Králova č.p b.j. 18 SVJ Králova č.p b.j. 19 SVJ Králova č.p b.j. 18 SVJ Na Rybníčku č.p b.j. 2 Květnická č.p b.j. 6 Kuřim: Na Královkách č.p b.j. 45 SVJ Na Královkách č.p b.j. 28 Na Královkách č.p b.j. 48 SVJ U Stadionu č.p b.j. 11 Popkova č.p b.j. 6 Popkova č.p b.j. 9 Popkova č.p b.j. 37 SVJ Legionářská č.p b.j. 6 Na Loučkách č.p b.j. 36 Na Loučkách č.p b.j. 4 Na Loučkách č.p b.j. 14 Na Loučkách č.p b.j. 15 Na Loučkách č.p b.j. 6 Na Loučkách č.p b.j. 9 Brněnská č.p b.j. 5 Nádražní č.p b.j. 15 Nádražní č.p b.j. 9 Veverská Bítýška č.p b.j. 8 č.p b.j. 8 č.p b.j. 2 č.p b.j. 9 č.p b.j. 7 Česká č.p b.j. 15 SVJ Z celkového počtu bytů spravovaných družstvem zůstává ve vlastnictví družstva bytů, do osobního vlastnictví bylo převedeno bytů. Pro informaci znovu opakujeme (naposled ve Zpravodaji č. 2/2005), že družstvo v souladu s 24 odst. 5 zákona č. 72/1994 (zákona o osobním vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů odvádí splátku ČSOB a.s. pobočka Brno v pravidelné pololetní splátce vždy k a příslušného roku. Teprve potom vydá banka potvrzení o splacení úvěru tzv. anuity. Toto potvrzení je nedílnou přílohou smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví, která je vkládána do katastru nemovitostí. Družstvo požaduje zaplacení anuity v termínu do a příslušného roku na základě nahlášení (písemně, dopisem či osobně) zájemců o převod bytu do osobního vlastnictví.

4 V souvislosti s převáděním bytů do osobního vlastnictví uvádíme, že v roce 2008 byla ustavena 2 společenství vlastníků jednotek, a to v domě Králova a a počátkem tohoto roku v domě Králova V současné době vykonává SBD Květnice správu již pro 37 společenství vlastníků, z toho: v lokalitě Tišnov pro 18 společenství v lokalitě Kuřim pro 11 společenství v lokalitě Veverská Bítýška pro 3 společenství v lokalitě Čebín pro 3 společenství v lokalitě Drásov pro 1 společenství a v lokalitě Česká pro 1 společenství Problematika převodu pozemků. Dne družstvo opětovně zaslalo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště Brno urgující dopis na převod pozemků pod družstevními domy, vzhledem k tomu, že v r byly převedeny pouze 2 pozemky pod bytovými domy, a to Na Královkách a Dřínová Počátkem t.r. pokračuje převádění pozemků pod bytovými domy Legionářská 1086, Kuřim, U Humpolky a Česká 116. Přehled pojistných událostí a vyplacených náhrad v r V roce 2008 uplatnilo družstvo u KOOPERATIVY pojišťovny a.s. 9 pojistných událostí (v roce 2007 uplatnilo 12), a to: - 1 případ rozbití skla vchodových dveří, náhrada škody činila 629,- Kč - 1 případ zatečení do bytu vlivem silného větru a deště náhrada škody činila 2.502,- Kč - 1 případ vytopení bytu vlivem závady na vodovodním zařízení v domě náhrada škody činila celkem 9.507,- Kč - 1 případ rozbití dveří kočárkárny náhrada škody činila 3.487,- Kč - 2 případy poškození zámků vlivem vloupání do společných prostor domu náhrada škody činila 4.594,- Kč - 1 případ poškození podjezdu u domu Popkova 1007 náhrada škody činila 2.500,- Kč -1 případ odtržení části zateplení štítu budovy vlivem silného větru náhrada škody činila ,- Kč Celková finanční náhrada za rok 2008 činila ,- Kč (v r ,- Kč).

5 Dlužné úhrady vymáhané právním úsekem k K bylo právním úsekem vymáháno celkem 28 případů dlužného nájemného (k to bylo 38 případů) případů z lokality Tišnov (v r případů) - 11 případů z lokality Kuřim (v r případů) - 3 případy z lokality Veverská Bítýška (v r případy) v r ještě 1 případ z lokality Čebín) Z toho bylo 8 případů vymáháno soudní cestou, 6 případů bylo řešeno dohodou o uznání dluhu a jeho splátkách, V 1 případě probíhá exekuce na srážky z důchodu.v 1 případě je dána výpověď z nájmu bytu a v 1 případě výzva k vyklizení bytu. Ve 3 případech byla zaslána nájemcům či vlastníkům bytů výstraha, že pokud dlužnou částku nezaplatí ve stanoveném termínu, přistoupí družstvo rovněž k exekuci. Zbývajícím (jedná se o menší částky) byla zaslána buď výzva k zaplacení či předsoudní upomínka. Přestože počet neplatičů oproti r poklesl, dlužné nájemné vymáhané právním úsekem se stále pohybuje v částce cca ,- Kč. Vzrostl totiž počet jedinců, kteří nájemné neplatí několik měsíců a doporučené předsoudní upomínky si nevyzvednou, stejně tak jako platební rozkazy či rozsudky zaslané soudem, takže se celá záležitost protahuje. Dále právní úsek vymáhal 5 případů nedoplatků vyúčtování služeb za r. 2007, 2 nedoplatky TS r a 7 nedoplatků REKOFONDU. JUDr. Daniela Šťávová organizačně-právní úsek Informace z ekonomického úseku Vyúčtování služeb za rok 2008 a úhrady za užívání bytu V současné době ekonomický úsek pracuje na vyúčtování pro střediska a společenství vlastníků. Z celkového počtu 73 středisek, kterým se zpracovává vyúčtování za r v rámci bytového družstva, skončilo 49 domů s přeplatkem a 24 domů s nedoplatkem záloh na služby. Z 36 společenství vlastníků, kterým jsme vedli k účetnictví odděleně od účetnictví družstva, skončilo 22 společenství s přeplatkem a 14 společenství s nedoplatkem služeb za r U těch uživatelů, kteří budou mít nedoplatek za užívání bytu k datu k , budou tyto nedoplatky uhrazeny z případného přeplatku služeb. Pokud nedoplatek na nájemném vznikne později, bude převeden z přeplatku až při finančním vypořádání. Tak jako každý rok, bude na základě výsledků vyúčtování provedena úprava záloh na služby s platností od Zdaněné výnosy z úroků z úložek zvýšeného fondu oprav /stavební spoření/, z pronájmu nebytových prostor, z pronájmu části střech pro umístění zařízení mobilních

6 operátorů a pro umístění a provozování anténního systému, nejsou součástí vyúčtování a budou převedeny do fondu oprav po zdanění a po schválení roční účetní závěrky shromážděním delegátů. Rovněž tak i výnosy z umístění reklamních tabulí na domech. Úvěry stavebního bytového družstva KVĚTNICE Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov uzavřelo od posledního vydání Zpravodaje v měsíci 04/2008 dalších 12 úvěrových smluv za účelem financování rekonstrukce a revitalizace panelových domů a to: 1. Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Modrá pyramida ve výši Kč ,- pro dům Tišnov, Dřínová Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Na Loučkách Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Tišnov, Dřínová Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Tišnov, Na Rybníčku Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Tišnov, Osvobození Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Legionářská Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Brněnská Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Na Loučkách Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Na Loučkách Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Tišnov, Květnická Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Tišnov, U Humpolky Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Brněnská 1257 Pro výše uvedené úvěry připravoval ekonomický úsek podklady týkající se jak hospodaření stavebního bytového družstva KVĚTNICE, tak hospodaření jednotlivých domů, pro které se

7 úvěry uzavíraly. Dále ekonomický úsek zajišťuje hrazení dodavatelských faktur za provedené práce na revitalizaci z příslušných úvěrových účtů, včasné placení povinného stavebního spoření, splátky měsíčních úroků z úvěru a splátky úvěru dle podmínek jednotlivých bankovních ústavů. Dotace na úhradu úroků z úvěru K dnešnímu dni bylo uzavřeno celkem 24 smluv o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizaci panelových domů s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Do konce měsíce března 2009 bylo vyplaceno na těchto dotacích celkem Kč ,-. Společenství vlastníků jednotek Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov v současné době provádí správu a vede samostatné účetnictví pro 36 společenství vlastníků jednotek se samostatným účtem u banky. Z tohoto počtu společenství vlastníků má 9 společenství uzavřen úvěr na celkovou rekonstrukci a revitalizaci domů. SVJ Tišnov, Květnická úvěr ve výši Kč ,- SVJ Tišnov, Květnická překlenovací úvěr ve výši Kč ,- SVJ Tišnov, Osvobození překlenovací úvěr ve výši Kč ,- SVJ Tišnov, Jamborova úvěr ve výši Kč ,- + druhý úvěr na Kč ,- SVJ Tišnov, Květnická překlenovací úvěr ve výši Kč ,- SVJ Kuřim, Svatopluka Čecha překlenovací úvěr ve výši Kč ,- SVJ Veverská Bítýška, Na Bítýškách 611 překlenovací úvěr ve výši Kč ,- SVJ Tišnov, Květnická úvěr ve výši Kč ,- SVJ Kuřim, Popkova úvěr ve výši Kč ,- Z výše uvedených SVJ, která mají uzavřen úvěr na revitalizaci domu, má 5 SVJ uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Nejen pro úvěry SBD, ale i pro úvěry jednotlivých společenství vlastníků, připravuje ekonomický úsek družstva veškeré ekonomické a účetní podklady a zajišťuje včasné hrazení úroků z úvěrů a povinného stavebního spoření, a hrazení dodavatelských faktur z jednotlivých úvěrů.

8 Informace o cenách Ceny platné od Vodné a stočné Tišnov Kč 58,53/m 3 Kuřim Kč 56,68/m 3 Veverská Bítýška Kč 32,86/m 3 Elektrická energie Kč 6,13/kWh Ceny jsou uvedeny včetně DPH Mňačková Iva ekonomický úsek Informace z technického úseku Investiční akce v roce 2008 V uplynulém roce bylo pokračováno na celkových revitalizacích bytových domů. Předmětem těchto revitalizací bylo převážně zateplení obálky budovy, výměna závěsných balkonů za lodžie z prefabrikátů a výměna oken a vchodových dveří. Takto bylo dokončeno 11 bytových domů v lokalitě Kuřim, Tišnov a Veverská Bítýška v celkových investičních nákladech ,- Kč. Opravy nejčastěji dodavatelsky zajišťovaly firmy Stavoprojekta a.s., Kontest s.r.o. a PSK Group s.r.o. Finanční zdroje byly získány úvěry od bankovních domů Wüstenrot a.s. a ČSOB a.s. Na tyto revitalizace byl využit vládní program PANEL, z kterého byla pro domy příznána dotace o celkové výši ,- Kč. Břenek Stanislav technický úsek Změny v dani z nemovitosti od zrušení některých osvobození od daně ze staveb V loňském ročníku Zpravodaje (1/08) jsme informovali majitele bytů v osobním vlastnictví o možnosti osvobodit tento byt od daně z nemovitosti na dobu 5 let v případě, že dům prodělal stavební úpravy vedoucí ke snížení tepelné náročnosti budovy, na které bylo vydáno stavební povolení (výměna oken, zateplení pláště,.). Tato možnost dle novely zákona o dani z nemovitosti účinné od byla zrušena.

9 Osvobození již přiznané v předchozích zdaňovacích obdobích se ale neruší a pětiletá osvobozovací lhůta bude dodržena (příklad: stavba byla zateplena v roce 2007, nárok na osvobození vznikl dnem a byl uplatněn v daňovém přiznání na rok 2008, osvobození bude naposledy poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2012). Chaloupka Milan technický úsek Spuštění webových stránek KVĚTNICE, stavebního bytového družstva V únoru letošního roku byly spuštěny nové webové stránky SBD Květnice. Družstvo tímto reagovalo na množící se připomínky družstevníků a vlastníků bytů o absenci tohoto v dnešní době běžného informačního rozhraní. Adresa stránek je: www. sbd-kvetnice.cz V současné době se stránky nachází ve výstavbě, proto jsou některé záložky prázdné. Postupně budeme pracovat na jejich naplnění. Děkujeme za pochopení. Chaloupka Milan technický úsek Dodávky tepla v Kuřimi Dnem 1. září 2008 bylo ukončeno bezmála 4leté úsilí vedoucí k podstatné změně systému vytápění družstevních domů (a domů pod naší správou) ve městě Kuřimi. Prvotní (a do jisté míry zásadní) rozhodnutí padlo v roce 2004, kdy se představenstvo družstva usneslo, že dlouhodobě neutěšená situace s cenou tepla v Kuřimi bude řešena výstavbou lokálních zdrojů (domovních kotelen). Vize byla taková, že zdroje vyprojektuje, postaví, zainvestuje a bude spravovat dodavatelská firma (Zásobování teplem s.r.o.) s tím, že odběratelé budou investici splácet v ceně tepla po dobu následujících 10 let. Termín dokončení: rok Tato představa by byla úspěšně naplněna, kdyby do našich termínových plánů nezasáhlo JmP s rekonstrukcí plynorozvodů po celém městě. Byli jsme tedy nuceni budovat a spouštět kotelny po etapách. V roce kotelen (+ 3 ve Veverské Bítýšce), v roce kotelen a konečně v roce kotelen. Investiční náklady během tří let dosáhly ,- Kč s DPH. K dnešnímu dni jsou tedy postaveny, zkolaudovány a hlavně v provozu všechny domovní kotelny. Nechci ale tvrdit, že tím je všechna práce hotová. Ve spolupráci s provozovatelem budeme i nadále pracovat na nedostatcích v rámci běžného provozu tak, aby komfort dodávek tepla byl minimálně stejný jako za původního centralizovaného systému. Jak jsem se již výše zmiňoval, jedním z nejdůležitějších faktorů vedoucích k vybudování domovních kotelen byla cena tepelné energie z centrálního zásobování. Dnes, po bezmála 3letém provozu některých zdrojů můžeme porovnávat, zda byl tento záměr správný. Samotná čísla hovoří, že ano. dodavatel rok 2006 rok 2007 rok 2008 centrální zásobování Lenoxa a.s. 537,- Kč/GJ 670,- Kč/GJ 812,- Kč/GJ domovní kotelny ZT Blansko s.r.o. 463,- Kč/GJ 459,- Kč/GJ 553,- Kč/GJ průměrná cena v lokalitě Kuřim s DPH

10 Ale nejenom cena je nedílnou položkou v balíku služeb pod jménem dodávky tepla. Patří jsem i ochota dodavatele otevřeně jednat o vzniklých problémech a to jak na poli smluvním, tak na poli technickém, či provozním. Po dosavadních zkušenostech s novým dodavatelem (Zásobování teplem s.r.o.) si dovolím tvrdit, že i tento segment ve skládačce spokojený odběratel tepelné energie je naplněn. Závěrem bych chtěl využít této příležitosti a za všechny ještě jednou poděkovat všem zástupcům jednotlivých domů, kteří společně s námi tuto změnu absolvovali, za jejich čas, shovívavost a ochotu. S jejich přispěním a trpělivostí veškerých obyvatel domů proběhlo vše hladce s minimem problémů. Děkujeme. Nezapomínejte na elektroinstalace Chaloupka Milan technický úsek Při revitalizaci či rekonstrukci panelových domů a bytů je téměř vždy řeč o zateplování, opravách střech, balkonů nebo výtahů. Většina domů již provedla rekonstrukci rozvodů vody, odpadů a výměnu ohřívačů teplé vody. Uživatele a vlastníky panelových bytů čekají opravy i v jiné oblasti. Elektrická instalace dosluhuje nebo přestává stačit náročným požadavkům domácností. Družstevníci i vlastníci bytových jednotek se musí postarat i o společné prostory. Ani tam není situace o nic lepší než v bytech. Jde o hlavní elektrické vedení, stoupací a odbočné vedení k bytům, elektroměrům, výtahům. Je proto třeba nezapomínat na tuto oblast a počítat s ní v plánu budoucích rekonstrukcí. Štulpová Milada technický úsek V Tišnově dne Stanislav M r k o s v.r. předseda družstva

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

----------------------------

---------------------------- - 1 - Zpráva pro SD 15.5.2014 ---------------------------- Vážené dámy a pánové, vážení delegáti. V tomto časovém období se pravidelně scházíme na shromáždění delegátů, abychom projednali výsledky hospodaření

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

Informace z volebního shromáždění delegátů

Informace z volebního shromáždění delegátů červenec 2015 Informace z volebního shromáždění delegátů HODOŇAN, stavební bytové družstvo, zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 154 obytných domech, ve kterých je 4045 bytových jednotek a

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více