V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko

2 Petra Voglová Kouzelný skřítek

3 VOLKSBANK CZ Heršpická Brno Tel.: Fax:

4 2 Petra Voglová Vysoká stojící

5 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Úvodní slovo představenstva 6 Přehled nejdůležitějších ukazatelů 9 Mezinárodní síť 10 Orgány společnosti 11 Organizační struktura 16 Rámcové hospodářské podmínky 18 Obchodní činnost 20 Řízení rizik 29 Rozvaha 34 Výkaz zisků a ztrát 37 Příloha účetní závěrky 40 Kvantitativní ukazatele 84 Zpráva o vztazích 85 Zpráva nezávislých auditorů 86 Zpráva dozorčí rady 88 3 SERVICE 91 Obchodní síť 92

6 SLEPÍŠI Neziskové sdružení Slepíši vzniklo v roce 1995 a do roku 2000 působilo v Brně. Od roku 2001 sdružení provozuje Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené v Tasově na Vysočině. Hlavní činností je výuka modelování nevidomých a mentálně postižených od 18 let. Náplní sdružení jsou výstavy v renomovaných galeriích v České republice i zahraničí, pořádání workshopů, seminářů a vzdělávacích programů, včetně vydávání autorských katalogů zdravotně postižených. Axmanova technika modelování je světový unikát v oblasti řemeslně výtvarných činností zdravotně postižených lidí. Díky této technice jsou od narození nevidící lidé schopni zcela samostatného výtvarného vyjádření. V prostorách centra vzniká hmatová databanka, která mapuje sochařství lidí bez vizuální paměti a je jediná svého druhu jak v České republice, tak i v zahraničí. 4

7 04 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ČESKÁ REPUBLIKA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko

8 Úvodní slovo představenstva (zleva: Wolfgang Mayer, Johann Lurf, Václav Vitha) Vážené dámy a pánové, vážení klienti a akcionáři, je nám ctí oznámit Vám, že Volksbank CZ zaznamenala další velice úspěšný rok. Za vynikající výsledek považujeme především meziroční zvýšení objemu klientských vkladů o 16 %, což svědčí o přetrvávající vysoké důvěře klientů ve Volksbank CZ a v její pozici na českém bankovním trhu. Řady spokojených klientů se rozrostly o více než 7 %, bilanční suma banky dosáhla 19,016 miliardy korun. Dosažené postavení a stabilita Volksbank v České republice byly potvrzeny i Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, která podpořila další růst Volksbank CZ poskytnutím 10 milionů EUR podřízeného kapitálu. Růst Volksbank CZ byl také podpořen rozhodnutím valné hromady akcionářů z prosince 2004, kterým bylo schváleno navýšení základního kapitálu banky. Základní kapitál se tak zvýšil o více než 185 milionů korun včetně emisního ážia. Další neméně podstatnou událostí z konce uplynulého roku bylo ohlášení plánovaného strategického propojení finanční skupiny Österreichische Volksbanken-AG s německými a francouzskými Volksbankami, vedoucího nejen k výraznému kapitálovému posílení skupiny Volksbank, ale i ke zvýšení potenciálu pro její další rozvoj v regionu střední a východní Evropy. Díky pozitivnímu vývoji banky mohla být začátkem roku 2004 otevřena v Praze její pátá pobočka. Hlavní pražská pobočka, sídlící ve Spálené ulici, se ve čtvrtém čtvrtletí 2004 přestěhovala do nově rekonstruovaných a moderních prostor v regionální centrále v Lazarské ulici.

9 V březnu 2005 byl zahájen provoz další pobočky Volksbank CZ v nově otevíraném obchodním komplexu v centru města v Galerii Vaňkovka v Brně. Rozšiřování pobočkové sítě banky bude pokračovat i v nadcházejícím období. V souvislosti s produktovým portfoliem kladla banka velký důraz na další stupeň kompletace a zdokonalování nabízených služeb a to pro všechny klientské segmenty. Pro retailové klienty bylo spuštěno vysoce moderní internetové bankovnictví, představeny nové spořící i investiční produkty a nové typy hypotečních či spotřebitelských úvěrů. Požadavkům firemní klientely byly přizpůsobeny některé úvěrové produkty a doplněno celé spektrum služeb v oblasti trade finance a dokumentárních obchodů. Standardní úvěrové transakce byly modifikovány pro developerské společnosti a jejich specifické potřeby v oblasti bytové výstavby. Banka také získala další úvěrovou linku od Evropské investiční banky pro podporu investičních projektů malých a středních podniků. Poté, co nás v září 2004 náhle opustil člen představenstva, pan Dieter Fennel, je od prosince 2004 manažerský tým banky opět tříčlenný představenstvo bylo posíleno o pana Wolfganga Mayera, dlouhodobého pracovníka koncernu Österreichische Volksbanken-AG s bohatými profesionálními zkušenostmi, které získal v obdobných pozicích u zahraničních Volksbank střední a východní Evropy. Rok 2004 byl velmi důležitým pro celou Českou republiku, neboť se jí podařilo zdárně završit období příprav a k 1. květnu byla spolu s dalšími 9 státy přijata do Evropské unie. Tento krok měl bezesporu vliv na celou ekonomiku včetně bankovního sektoru. Počínaje 1. květnem 2004 mohou do České republiky na základě tzv. Jednotné bankovní licence zjednodušeným režimem pro podnikání vstoupit také bankovní domy z jiných států EU, což bezpochyby povede k posílení konkurenčního prostředí, k rozšíření nabídky produktů a celkovému zvýšení úrovně poskytovaných bankovních služeb. 7 V návaznosti na vstup do Evropské unie byl připraven komplexní EU Program pro usnadnění čerpání z fondů EU jak pro firmy, tak i pro subjekty veřejného sektoru. Vedle úspěšné koncernové spolupráce se společnostmi VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. a VB Leasing CZ, spol. s r. o., se nově rozběhly aktivity v oblasti prodeje penzijního připojištění společnosti Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond, a. s. Ve shodě s mottem Důvěra spojuje bude Volksbank CZ s klienty i nadále budovat dlouhotrvající a dlouhodobě úspěšné vztahy založené na vzájemné důvěře a vysoké profesionalitě při poskytování bankovních služeb. V tomto ohledu se může banka plně spolehnout na podporu všech svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Vážení klienti a obchodní partneři, vážení akcionáři. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši dosavadní přízeň a zároveň vyjádřit víru v úspěšnou společnou budoucnost. Wolfgang Mayer Johann Lurf Václav Vitha

10 8

11 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ mil. Kč Bilanční suma Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů Pohledávky za klienty Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek Správní náklady Zisk z běžné činnosti před zdaněním Počet zaměstnanců 422* 455* Počet poboček * včetně zaměstnanců na mateřské dovolené

12 Mezinárodní síť Volksbank CZ úspěšně působí na českém trhu již od roku Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International AG (dceřiná společnost Österreichische Volksbanken-AG). Fédérale des Banques Populaires. V souladu s mottem VBI Rozšiřujeme hranice nám tento nový kapitál umožní dále rozšířit naši síť a zkvalitnit nabídku služeb klientům. 10 Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) byla založena v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných rakouských Volksbank (družstevních bank). Banka je čelním institutem jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin v Rakousku a mezinárodní komerční bankou. Již v roce 1991 byla ÖVAG jednou z prvních bank, která zahájila expanzi na slibné trhy střední a východní Evropy. Volksbank International AG (VBI) sídlící ve Vídni, Rakousko nyní řídí úspěšnou a expandující síť ve střední a východní Evropě. Koncem roku 2004 se síť Volksbank International AG sestávala ze 150 poboček v osmi zemích střední a východní Evropy. Dceřiné společnosti VBI se nacházejí na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Rumunsku. Jejich bilanční suma vzrostla o 52 % z 2,3 miliard EUR v roce 2002 na 3,5 miliard EUR v roce Kolem zaměstnanců nabízí privátním a firemním klientům celou škálu moderních bankovních produktů a služeb. Prostřednictvím vysoce specializovaných společností jsou poskytovány personalizované služby v oblasti leasingu, nemovitostí, managementu fondů, pojištění a investičního bankovnictví. Navíc má Österreichische Volksbanken-AG pobočku na Maltě a také reprezentace v Itálii a ve Francii. V roce 2004 zintenzívnila Volksbank International AG spolupráci se svými německými a francouzskými partnery. Minoritní podíly, každý ve výši 24,50 %, drží DZ BANK / WGZ-Bank a francouzská Banque Prostřednictvím spolupráce s Confédération Internationale des Banques Populaires, která disponuje sítí bankovních míst v členských státech v Evropě, severní Africe, Argentině, Kanadě a Japonsku, je Volksbank CZ schopna poskytnout svým klientům přítomnost ve všech hlavních světových finančních centrech. Nicméně, velikost není vše! Náš závazek být pro klienty specifickým partnerem se ukázal být velmi úspěšný. Osobní kontakt s klienty, vzájemná důvěra a spolehlivost jsou pro nás prioritou. Profesionální kvalita našich služeb a dlouhodobý vztah, který s klienty pro zajištění jejich podnikatelského úspěchu budujeme, jsou pro nás nejvýznamnějšími kriterii. Péče o naše mezinárodní klienty je zajišťována v jejich mateřském jazyce v každé z našich mezinárodních sesterských bank prostřednictvím International Desks, takže se mohou cítit doma, i když podnikají v zahraničí. Akcionáři Podíl v % Volksbank International AG, Vídeň 81,50 Banque Fédérale des Banques Populaires, Paříž 10,00 Banca Popolare di Vicenza, Vicenza 2,50 Banca Monte dei Paschi di Siena, Siena 2,50 Banca Popolare dell Emilia Romagna, Modena 2,50 Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, St. Pölten 1,00 Struktura dle výše základního kapitálu zapsanému k 31. prosinci 2004

13 Orgány společnosti DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA VDir. Mag. PERDICH Wolfgang předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 23 let, praxe ve vedoucí pozici 21 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG, Rakousko: člen představenstva; Victoria-Volksbanken Életbiztosító Rt., Budapešť: místopředseda dozorčí rady; Victoria-Volksbanken pojišťovna, a.s., Praha: člen dozorčí rady; Victoria-Volksbanken Poisťovňa, a.s., Bratislava: místopředseda dozorčí rady; Volksbank International AG, Rakousko: předseda dozorčí rady, člen bilančního výboru; Volksbank d.d., Chorvatsko: předseda dozorčí rady; Volksbank-Ljudska banka d.d., Slovinsko: předseda dozorčí rady; Ľudová Banka, a.s., Slovensko: předseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: předseda dozorčí rady; Volksbank Leasing Romania s.r.l., Rumunsko: člen poradního výboru; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: předseda dozorčí rady; GVA- IMMOCONSULT Immobilientreuhand GmbH, Vídeň: jednatel; Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.h., Vídeň: jednatel, předseda poradního výboru; IMMO-CONTRACT Immobilienentwicklungs- und Vermarktungs Rt.: člen dozorčí rady; Kis Buda Center Kft., Maďarsko: člen dozorčí rady; VB Factoring Bank Aktiengesellschaft, Rakousko: předseda dozorčí rady; VB Jármü Pénzügyi Lízing Rt., Maďarsko: člen dozorčí rady; VB Lízing Kft., Maďarsko: člen dozorčí rady; VB Pénzügyi Lízing Rt., Maďarsko: člen dozorčí rady; VB-Holding AG, Rakousko: předseda dozorčí rady; VB-Leasing International Holding GmbH, Rakousko: předseda dozorčí rady 11 MÍSTOPŘEDSEDA Dr. BOSCHERT Friedhelm místopředseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 17 let, praxe ve vedoucí pozici 10 let Členství v orgánech jiných společností: Ľudová Banka, a.s., Slovensko: člen dozorčí rady; ALB EDV-Service GmbH, Rakousko: předseda poradního výboru; VB-Holding AG, Rakousko: člen dozorčí rady

14 ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Mag. JANESCHITZ Hans člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 24 let, praxe ve vedoucí pozici 18 let 12 Členství v orgánech jiných společností: Volksbank Linz-Mühlviertel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Rakousko: místopředseda dozorčí rady; VB Factoring Bank AG, Rakousko: předseda představenstva; VB Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG, Rakousko: člen dozorčí rady; Volksbank Wien AG, Rakousko: člen představenstva; Ľudová banka, a.s., Slovensko: člen dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: místopředseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: člen dozorčí rady; VB-Holding AG, Rakousko: místopředseda dozorčí rady, Volksbank International AG, Rakousko: člen dozorčí rady; Volksbank Romania S.A., Rumunsko: člen správní rady; VB-Unternehmensholding GmbH, Rakousko: jednatel; Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Rakousko: jednatel; VB Management Beratung GmbH, Rakousko: jednatel; Volksbank a.d., Srbsko: místopředseda dozorčí rady; Volksbank d.d., Chorvatsko: člen dozorčí rady; Volksbank-Ljudska banka d.d., Slovinsko: člen dozorčí rady; VB Investment Bank, Rakousko: člen dozorčí rady UGOLINI Gabriele člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 31 let, praxe ve vedoucí pozici 19 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: člen dozorčí rady GD DUQUESNE Daniel člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 30 let, praxe ve vedoucí pozici 30 let Členství v orgánech jiných společností: Banque Populaire Loire et Lyonnais, Francie: generální ředitel; Banque Fédérale des Banques Populaires, Francie: člen správní rady; Natexis Banques Populaires, Francie: člen správní rady; Sepel, Francie: člen správní rady; Natexis Asset Management, Francie: člen správní rady; I.N.S.A., Francie: člen správní rady v Lyonu; Honorární konzulát České republiky v Lyonu: honorární konzul; Garibaldi Capital Développement, Francie: předseda správní rady; I-BP, Francie: člen správní rady

15 Dipl. Oec. PAUL Thorsten člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 12 let, praxe ve vedoucí pozici 6 let Členství v orgánech jiných společností: GEF Beteiligungs AG, Rakousko: člen dozorčí rady; Venture for Business Beteiligungs AG, Rakousko: člen představenstva; VB Partner-Kapital Beteiligungs AG, Rakousko: člen představenstva Mgr. SCHAFFEROVÁ Jaroslava členka dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 7 let, praxe ve vedoucí pozici 7 let Není členem orgánů jiných společností Ing. VLČEK Luboš člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 7 let, praxe ve vedoucí pozici 12 let 13 Není členem orgánů jiných společností Ing. FILIPOVÁ Renata členka dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 10 let, praxe ve vedoucí pozici 6 let Není členem orgánů jiných společností

16 Změny ve složení dozorčí rady v průběhu roku 2004: VDir. KUNERT Manfred předseda dozorčí rady do Datum nástupu do funkce: Dr. KALTENBRUNNER Christian místopředseda dozorčí rady do Datum nástupu do funkce: Rag. BRIONI Primo člen dozorčí rady do Datum nástupu do funkce: Dir. WEINGARTNER Ralf člen dozorčí rady do Datum nástupu do funkce: Dir. SCHON Rainer člen dozorčí rady do Datum nástupu do funkce: Ing. ŠTĚRBOVÁ Irena členka dozorčí rady do Datum nástupu do funkce:

17 PŘEDSTAVENSTVO PŘEDSEDA LURF Johann předseda představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 29 let, praxe ve vedoucí pozici 18 let Není členem orgánů jiných společností ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA VITHA Václav člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 13 let, praxe ve vedoucí pozici 7 let Není členem orgánů jiných společností 15 Dr. MAYER Wolfgang člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 28 let, praxe ve vedoucí pozici 23 let Není členem orgánů jiných společností Změny ve složení představenstva v průběhu roku 2004: FENNEL Dieter člen představenstva do Datum nástupu do funkce:

18 16 Organizační struktura

19 17 Petra Voglová Zahradník

20 Rámcové hospodářské podmínky Česká ekonomika se v roce 2004 vyvíjela výrazně rychleji než eurozóna, když za první tři čtvrtletí vzrostla o 3,7 %. Hospodářský růst byl tažen především investicemi, jejichž objem vzrostl za první tři čtvrtletí o 9,9 %. Příznivě působila i spotřeba domácností, která vzrostla o 2,6 %. Zahraniční obchod zůstal sice i v roce 2004 v deficitu, ale jeho schodek se výrazně snížil. Z pohledu inflace znamenal rok 2004 návrat do tradičních úrovní dosahovaných před rokem Zatímco v roce 2003 činila průměrná meziroční míra inflace měřená indexem spotřebitelských cen pouhých 0,1 %, v roce 2004 to bylo 2,8 %. Za tímto výrazným růstem cen stály jednak již zmíněné úpravy daní, ale také vyšší ceny surovin. Prudký nárůst cen byl přitom zaznamenán 18 Ačkoli spotřeba domácností rostla, ve srovnání s rokem 2003 tempo růstu spotřeby domácností zpomalilo s tím, jak se spotřebitelé začali bát o svou budoucnost v souvislosti s řadou změn, ke kterým došlo v roce Vstup země do EU vedl kromě jiného i k úpravám daní, což se projevilo v cenové hladině. Vyšší ceny následně vedly ke zpomalení reálného růstu mezd. Tento vývoj byl doprovázen i obavami lidí z možné ztráty práce, když v únoru míra nezaměstnanosti dosáhla rekordních hodnot blížících se 11 %. To vše vedlo velkou část obyvatelstva k vyšším úsporám a větší šetrnosti. hlavně u cen ropy a kovů. Rekordní ceny surovin se ještě více projevily v cenách průmyslových výrobců. Zatímco v roce 2003 výrobní ceny v průměru klesaly o 0,3 %, v roce 2004 rostly o 5,7 %. Jak již bylo uvedeno, nezaměstnanost vykázala v roce 2004 rekordní hodnoty, její průměrná míra (podle staré metodiky) činila 10,2 %, což je v porovnání s předchozími roky smutné prvenství. Ukázalo se, že i při relativně rychlém růstu ekonomiky, míra nezaměstnanosti neklesá. Důvodem je hlavně nesladěnost nabídky

21 a poptávky na trhu práce, jakož i nízká mobilita pracovní síly, vedoucí k velkým regionálním rozdílům. Naopak vynikající výsledky zaznamenal zahraniční obchod. Za celý rok 2004 skončila obchodní bilance s deficitem pouhých 20,6 miliard korun, zatímco v předešlém roce činil deficit téměř 70 miliard korun. V průběhu roku došlo k prudké akceleraci exportů. Zatímco v roce 2003 činilo průměrné meziroční tempo růstu exportů 9,6 %, v roce 2004 to bylo 25 %. Potěšitelný vývoj exportu v roce 2004 byl podpořen především rychlejším růstem globální ekonomiky a vstupem do EU, kterým padly poslední bariéry zahraničního obchodu. Koruna v průběhu roku 2003 posilovala jak vůči euru, tak i vůči dolaru. Zatímco počátkem roku se kurz pohyboval kolem 32,30 CZK/EUR, koncem roku to bylo již kolem 30,30 CZK/EUR. Kurz se tak dostal až na své dvouleté maximum. K posílení koruny přispěly především lepší makroekonomické fundamenty, očekávání přílivu dalších zahraničních investic a také příznivý vývoj na okolních trzích. Zejména kvůli propadu dolaru na světových trzích dosáhla koruna koncem roku vůči této měně svého historického rekordu 22,34 CZK/USD. Vzhledem k tomu, že ekonomika i inflace nabíraly na obrátkách, přistoupila centrální banka v roce 2004 dvakrát ke zvýšení úrokových sazeb. Dvoutýdenní repo sazba proto v průběhu dvou měsíců vzrostla z 2,00 % na 2,50 %. Trh tento vývoj očekával, a tak po většinu roku rostly i tržní úrokové sazby. Ke změně trendu došlo až ve čtvrtém čtvrtletí, kdy se po revizi HDP a posílení koruny změnil náhled na ekonomiku a bylo jasné, že růst úrokových sazeb se na několik měsíců zastavil. Očekává se, že v průběhu roku 2005 ekonomika dále zrychlí svůj růst a překročí 4 %. Ekonomice pomůže především realizace přímých zahraničních investic. Inflace dle jejího dosavadního vývoje již dosáhla svého vrcholu a v první polovině roku 2005 by měla zpomalovat. Koruna bude zejména díky přílivu dalších investic dále velmi mírně posilovat. 19

22 Obchodní činnost 20 FIREMNÍ KLIENTELA Odbory Firemní klientela Čechy a Firemní klientela Morava zaznamenaly v roce 2004 další výrazné úspěchy. Díky pokračujícímu akvizičnímu úsilí se podařilo získat řadu klientů v hlavním cílovém segmentu, který tvoří domácí a zahraniční společnosti, se zaměřením na výrobu i obchod, a ročním obratem v rozmezí od 100 milionů do 1 miliardy korun. Rovněž se i nadále dařilo získávat velmi významné klienty z řad společností, které svým obratem tuto hranici výrazně převyšují. V oblasti poskytování úvěrů pokračovala expanze jak u krátkodobých, tak u dlouhodobých úvěrů. Celkové úvěrové portfolio narostlo o více než 20 % při zachování jeho vysoké kvality. Na straně pasivních obchodů došlo k prudkému nárůstu hlavně díky úsilí zaměřenému na vybrané klienty z řad podniků a finančních institucí s většími objemy dočasně volných finančních prostředků. Této skupině byly nabídnuty atraktivní úložky ve formě depozitních směnek a depozit. Výrazně též vzrostl objem domácího i zahraničního platebního styku, kdy již téměř všichni firemní klienti využívají předností, které jim poskytují služby elektronického bankovnictví Homebanking a Multicash. Navíc aplikace Homebanking prošla v loňském roce up-gradem na vyšší verzi softwaru Gemini. V uplynulém roce pokračovala také spolupráce s oddělením Financování nemovitostí na financování rezidenčních a komerčních nemovitostí. Úspěšně se rozvinula i spolupráce s oddělením Trade Finance/ Dokumentární obchody a to zejména v oblasti financování dovozů prostřednictvím akreditivů a v oblasti odkupu směnek. Zvýšila se i aktivita v oblasti syndikovaných úvěrů, kde se banka podílela na financování několika prestižních transakcí. Těchto úspěchů se podařilo dosáhnout především flexibilním a individuálním přístupem ke klientům, kdy se banka snaží ve spolupráci s klientem nalézt optimální řešení jeho potřeb. Cílem nadále zůstává plná spokojenost klientů a poskytování služeb šitých na míru.

23 RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ V roce 2004 učinila banka v oblasti retailového bankovnictví několik důležitých kroků, které představovaly rozšíření a zkvalitnění služeb a produktů pro klienty tohoto segmentu. V lednu 2004 byla otevřena další, již pátá pobočka v Praze v ulici Kaprova v centru Starého Města, čímž se pobočková síť rozrostla na 19 obchodních míst. Koncem roku došlo k přemístění hlavní pražské pobočky ze Spálené ulice do nově zrekonstruovaných prostor přímo v regionální centrále v Lazarské ulici, které splňují veškeré požadavky na komfortní, rychlou a přitom diskrétní obsluhu klientů. 21 Rozšiřování pobočkové sítě bude pokračovat i v roce 2005: v prvním čtvrtletí bylo otevřeno další prodejní místo v obchodní Galerii Vaňkovka v Brně. V oblasti bankovních produktů a služeb pro retailový segment se nabídka rozšířila o ucelenou řadu karet VISA. Tato řada společně s již nabízenými kartami Maestro, MasterCard a Diners Club tak plně uspokojí potřeby stávajících i potenciálních klientů. V rámci depozitních produktů byl nabídnut zcela nový druh termínovaného vkladu Volksbank Garant, jenž umožňuje klientům dosažení vyššího výnosu. Hned po svém uvedení na trh se stal velmi zajímavou investiční alternativou k ostatním zavedeným vkladovým produktům.

24 22 V rámci elektronického bankovnictví došlo k výraznému zkvalitnění služby Internet banking, která je určena především pro retailovou klientelu. Své příznivce však má také v segmentu malých a středně velkých podniků. Ve vzájemné spolupráci odborů Retail Čechy a Retail Morava bylo vybudováno oddělení Private Banking a koncem roku 2004 pak bylo zřízeno i specializované oddělení, zaměřené na poskytování hypotečních úvěrů oddělení Financování nemovitostí pro privátní klientelu. Všechny uvedené změny v oblasti pobočkové sítě, nabízených produktů a služeb, popř. procesů, ilustrují výrazné zaměření banky na obchody s retailovou klientelou. PRIVATE BANKING Strategie banky v úseku Private Banking se soustřeďuje na kvalitní servis, který zohledňuje specifické potřeby klientů z řad svobodných povolání a těch privátních klientů, kteří investují nebo ukládají peněžní prostředky v hodnotě nad jeden milion korun. Potvrzení správnosti strategie individuální obsluhy těchto klientů privátními bankéři, využívajících zkušenosti celého týmu specialistů banky, dokumentuje také výrazný nárůst depozit i počtu účtů tohoto segmentu. INTERNATIONAL DESK Úsilí vynakládané v posledních letech umožnilo oddělení International Desk dosáhnout v roce 2004 vynikajících výsledků. Poprvé od založení oddělení byla u objemu obchodů překročena částka 100 milionů EUR. Tým složený z 9 spolupracovníků tímto prokázal svoji profesionalitu a vysoké pracovní nasazení. Počet italských, francouzských a španělských klientů stoupl o 20 % a přesáhl tak tisícovku. Pozitivně se také projevila spolupráce s italskými a francouzskými partnery, stejně jako podpora zastoupení v italské Veroně a v Paříži. Oddělení International Desk očekává obdobně úspěšný vývoj i v roce FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Oddělení Financování nemovitostí se podařilo v uplynulém roce získat financování několika developerských transakcí, zejména pak bytových projektů. Zvýšení úvěrové angažovanosti v této oblasti souvisí se solidním ekonomickým vývojem České republiky, kdy jedním z nejúspěšnějších oborů bylo bezesporu právě stavebnictví s průměrným růstem o 10 % větším než v roce Předešlý rok byl pro banku úspěšný zejména tím, že se jí podařilo zvýšit její prestiž coby finanční instituce, která zajišťuje financování i rozsáhlejších nemovitostních projektů a dokáže nabídnout jak zajímavé obchodní podmínky, tak individuální přístup ke klientům a jejich projektům. Pro značnou část těchto projektů zatím platí, že jsou situovány v hlavním městě v Praze. Banka však předpokládá, že domácí i zahraniční investice do nemovitostí zamíří ve větším rozsahu také do regionálních center České republiky. VEŘEJNÝ SEKTOR Banka si i v roce 2004 udržela dosaženou tržní pozici ve veřejném sektoru. Možnosti růstu ve vztahu k municipalitám byly limitované vysoce

25 konkurenčním prostředím. Banka se však dokázala nově etablovat v oblasti financování bytových družstev. Banka rozšířila produktovou paletu pro veřejnou sféru o nabídku forfaitingových obchodů a se středně velkými městy se realizovaly i první transakce. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie banka připravila tzv. EU program ucelený soubor bankovních produktů podporujících využití strukturálních fondů. Úspěšně se rozběhla také účast banky v programu PANEL, zaměřeném na financování komplexních rekonstrukcí panelových domů. Oddělení bylo personálně posíleno, především pro oblast Prahy, s cílem zajistit servis zdejším bytovým družstvům a zároveň nabídnout klientům možnosti financování při privatizaci městského bytového fondu. TRADE FINANCE / DOKUMENTÁRNÍ OBCHODY Oddělení Trade Finance / Dokumentární obchody vzniklo začátkem roku 2004 s cílem rozšířit nabídku banky v oblasti obchodního financování a implementovat některé nové produkty. Činnost oddělení se zaměřuje především na mimobilanční struktury financování factoring a forfaiting a také na financování založené na aktivech (Asset Based Lending). Nedílnou součástí obchodů, které oddělení spoluzajišťuje, jsou dokumentární platby a dokumentární inkasa. Ve spolupráci s prodejním týmem banky se povedlo realizovat několik předexportních úvěrů a syndikovaný úvěr na strukturované komoditní financování. Prostřednictvím factoringu/forfaitingu vstoupila banka do financování větších dodavatelských a exportních úvěrů. V roce 2004 byl také navázán nadstandardní vztah s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., která je partnerem banky při financování vybraných exportních transakcí. TREASURY / CENNÉ PAPÍRY Oddělení Treasury Securities&Sales a Treasury Trading navázala na velmi dobré výsledky předešlých let a významně přispěla k dosaženému zisku banky. Základem těchto výsledků bylo zkvalitňování služeb pro komerční klienty, a to jak v oblasti malých a středních podniků, tak i soukromých investorů. 23

26 24 Zvyšování standardu poskytovaných služeb, nově nabízené produkty, individuální přístup, prezentace a školení tvořily hlavní směr, kterým se oddělení vyvíjelo. Díky této strategii a každodenní péči odborníků z obou oddělení nadále rostl objem spravovaného majetku i počet klientů přímo využívajících služeb Treasury. Největší objem obchodů s klienty byl realizován v oblasti zajišťování měnového a úrokového rizika, korunových a cizoměnových depozit a investování do cenných papírů. Především díky příznivému vývoji na kapitálových trzích znamenal rok 2004 pro klienty obchodující s cennými papíry jeden z nejúspěšnějších roků. Přestože nosnou strategií oddělení Treasury pro nadcházející období je důsledná orientace na klienty, banka dále rozšiřovala a upevňovala také své postavení na mezibankovním trhu. Oddělení Treasury obchodovalo s většinou bank působících na českém trhu, s bankami v zahraničí a dalšími významnými finančními institucemi. PLATEBNÍ STYK Také v uplynulém roce pokračoval nárůst v počtech zpracovaných plateb. V domácím platebním styku bylo realizováno vyšlých plateb o 14 % a došlých plateb dokonce o 41 % více než v roce U zahraničních plateb pak došlo ke zvýšení počtu vyšlých transakcí o 16 % a došlých plateb o 22 % ve srovnání s předchozím rokem. Velmi důležitou událostí v rámci platebního styku bylo uvedení nové verze elektronického bankovnictví Internet banking a u Homebankingu pak přechod na vyšší verzi Gemini 5, který proběhl v polovině roku Zájem o elektronické bankovnictví mezi klienty dokazuje fakt, že ve srovnání s uplynulým rokem využívalo v roce 2004 některou z jeho forem o 60 % více klientů. O oblíbenosti moderního způsobu placení svědčí i ukazatel podílu těchto plateb na celkovém množství všech zpracovaných transakcí u zahraničních plateb činil podíl plateb provedených elektronicky 56 % a u domácích PODÍL ELEKTRONICKÝCH PLATEB NA CELKOVÉM MNOŽSTVÍ VŠECH ZPRACOVANÝCH PLATEB

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více