VÝROČNÍ ZPRÁVA Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s."

Transkript

1 Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10 OBCHODNÍ ČINNOST 12 ŘÍZENÍ RIZIK 20 OSTATNÍ INFORMACE 23 FINANČNÍ ČÁST 31 Výkaz o úplném výsledku 33 Výkaz o finanční situaci 34 Výkaz změn vlastního kapitálu 35 Přehled o peněžních tocích 36 Příloha účetní závěrky 39 Kvantitativní ukazatele 91 Zpráva o vztazích 92 Zpráva nezávislých auditorů 94 Zpráva dozorčí rady 96 SLUŽBY 97 Obchodní síť 98 Na Pankráci 1724/129, Praha 4 Tel.: , Fax: VOLKSBANK CZ, A.S. 01

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři, rok 2010 znamenal pro Volksbank opětovné oživení růstu a navázání na vývoj předchozích let, po jeho přerušení hospodářskou recesí ve světové ekonomice. Svědčí o tom v prvé řadě více než 46% nárůst čistého zisku, jehož výsledná hodnota dosáhla 271 milionů korun. Zisk před zdanění činil na konci roku 345 mil. CZK. Dalším důkazem oživení je i 15% nárůst objemu klientských vkladů na konečných 35 miliard CZK a 7% zvýšení počtu klientů. Úvěrové portfolio banky překročilo na konci roku částku 39 miliard CZK. Bilanční suma zůstala stabilní na úrovni 49 miliard korun. Významným prvkem potvrzujícím stabilitu banky je kapitálová přiměřenost, která se udržela nad hranicí 14 %, a patří tak dlouhodobě k nejvyšším v bankovním sektoru. Změn doznalo v uplynulém roce složení vedení banky. Funkce předsedy představenstva se po odchodu Johanna Lurfa do sesterské Volksbank Rumunsko ujal Libor Holub. V průběhu roku posílili představenstvo dva noví členové Andreas Vögerl, doposud odpovědný za řízení divize Retail, a Pavol Komzala, který se ujal vedení rezortu risk management. Představenstvo i v novém složení pokračuje ve strategii organického růstu a upevňování pozice banky na českém trhu. Banka vypracovala strategii na období let 2010 až Dlouhodobou vizí Volksbank je dosahovat úspěchu společně s klienty a podporovat je v jejich růstu a rozvoji. Usilujeme o vytvoření dlouhodobého vztahu založeného na vzájemné důvěře. Tato vize je výstižně vyjádřena také mottem skupiny Volksbank Důvěra spojuje. V souladu s našimi hodnotami být pro klienty transparentní a srozumitelnou bankou nabízela Volksbank i v uplynulém roce produkty, které klienti skutečně potřebují a využijí. K našim hodnotám patří také transparentní cenová politika s důrazem na vysokou kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Jsme rádi, že konečná bilance roku 2010 potvrdila stabilní pozici Volksbank CZ na českém bankovním trhu s potenciálem růstu v dalších letech. Za podporu při dosahování těchto výsledků děkujeme našim klientům, zaměstnancům i akcionářům. Pavol Komzala Frank Guthan Andreas Vögerl Libor Holub zleva: Pavol Komzala, Frank Guthan, Andreas Vögerl, Libor Holub PŘEDSTAVENSTVO 03

4 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ MEZINÁRODNÍ SÍŤ ukazatel v mil. Kč Bilanční suma Kapitálová přiměřenost 14,20 % 15,46 % 13,95 % 12,57 % 11,13 % Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů Pohledávky za klienty Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek Správní náklady Zisk z běžné činnosti před zdaněním Zisk z běžné činnosti po zdanění Počet zaměstnanců* Počet prodejních míst * včetně zaměstnanců na mateřské dovolené BILANČNÍ SUMA v mld. CZK ZISK Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ v mil. CZK 25,4 36,5 47,8 47,6 49, Volksbank CZ úspěšně působí na českém trhu již od roku Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International AG. KLIENTSKÉ VKLADY v mld. CZK ÚVĚRY PRO KLIENTY v mld. CZK Volksbank International AG (VBI) sídlící ve Vídni, Rakousko je většinovým podílem v držení Volksbank AG (VBAG, 51 %), zbývající podíly, každý ve výši 24,50 %, drží německá DZ BANK / WGZ Bank a francouzská Banque Populaire Caisse d Epargne. VBI řídí úspěšnou a expandující síť více než 600 poboček v devíti zemích střední a východní Evropy (CEE): na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajině. Bilanční suma dosáhla v roce ,7 miliardy EUR. Více než zaměstnanců nabízí privátním a firemním klientům širokou škálu moderních bankovních produktů a služeb. 34,8 39,1 38,1 39,1 27,2 30,2 30,2 23,7 16,8 21, Struktura dle výše podílu na základním kapitálu k 31. prosinci Volksbank International AG, Vídeň 98,130 % Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A., Vicenza 0,935 % EM.RO Popolare S.P.A., Modena 0,935 %

5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA Dr. Friedhelm BOSCHERT předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 23 let, praxe ve vedoucí pozici 16 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank International AG, Rakousko: předseda představenstva; Volksbank Banja Luka, Bosna a Hercegovina: předseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: předseda dozorčí rady; VB-Holding AG, Rakousko: člen dozorčí rady; Volksbank-Invest GmbH, Rakousko: člen dozorčí rady; Vienna Economic Forum, Rakousko: člen představenstva; Hayek Institut, Rakousko: člen představenstva; Ausland ÖVAG, Rakousko: řídící pracovník 2. úrovně; VIVH AG, Rakousko: člen dozorčí rady; Osiguranje, Chorvatsko: člen dozorčí rady; Volksbank Rumänien, Rumunsko: předseda dozorčí rady; Honorarkonsul der Regierung von Bosnien und Herzegowina, Bosna a Hercegovina: honorární konzul MÍSTOPŘEDSEDA Dr. Engelbert BRAMERDORFER místopředseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 13 let, praxe ve vedoucí pozici 10 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: místopředseda dozorčí rady; Electron Bank, Ukrajina: člen dozorčí rady ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Gabriele UGOLINI člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 37 let, praxe ve vedoucí pozici 25 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: člen dozorčí rady Mag. Peter SZENKURÖK člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 16 let, praxe ve vedoucí pozici 10 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank Slovensko, Slovensko: člen dozorčí rady; Volksbank Rumänien, Rumunsko: člen dozorčí rady; Volksbank Croatia, Chorvatsko: člen představenstva Ing. Igor DOBŘICKÝ člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 13 let, praxe ve vedoucí pozici 6 let Není členem orgánů jiných společností. Ing. Luboš VLČEK člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 13 let, praxe ve vedoucí pozici 18 let Není členem orgánů jiných společností. PŘEDSTAVENSTVO PŘEDSEDA Ing. Libor HOLUB předseda představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 9 let, praxe ve vedoucí pozici 16 let Není členem orgánů jiných společností. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA Frank GUTHAN člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 18 let, praxe ve vedoucí pozici 16 let Není členem orgánů jiných společností. Andreas VÖGERL člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 28 let, praxe ve vedoucí pozici 28 let Není členem orgánů jiných společností. Ing. Pavol KOMZALA člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe 16 let, praxe ve vedoucí pozici 8 let Není členem orgánů jiných společností

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Starobylé centrum ČESKÉ BUDĚJOVICE 09

7 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 Česká ekonomika v oživení Po propadu české ekonomiky v roce 2009, kdy hrubý domácí produkt poklesl o 4 %, zaznamenala česká ekonomika v roce 2010 oživení. Hrubý domácí produkt podle předběžných údajů rostl v roce 2010 o 2,60 %. Oživení české ekonomiky bylo taženo zejména investicemi. Kladný dopad zaznamenal také obnovený růst domácí poptávky. V menší míře podpořila růst spotřeba domácností, která v závěru roku 2010 rostla, po poklesech v předchozích devíti čtvrtletích. Negativně byl HDP ovlivněn vývojem ve stavebnictví a zemědělství. Ekonomické oživení v eurozóně by mělo znamenat pozitivní dopad na dynamiku růstu české ekonomiky v roce 2011 i v roce následujícím. Tento pozitivní dopad by se měl v roce 2011 koncentrovat především do první poloviny roku. V druhé polovině roku se do výsledků ekonomiky naplno promítne fiskální konsolidace v jednotlivých členských státech eurozóny. Růstový výhled české ekonomiky se v roce 2011 pohybuje kolem hodnoty 1,6 %. Vzhledem k tomu, že je česká ekonomika velmi závislá na ekonomické aktivitě v eurozóně, existují výrazná rizika, a to oběma směry. Míra nezaměstnanosti se v průběhu roku 2010 pohybovala těsně pod hranicí 10 %. I přes určité náznaky zlepšení v průběhu roku, kdy ve třetím čtvrtletí počet nezaměstnaných poklesl, nezaměstnanost v posledním čtvrtletí roku opět vzrostla. Toto bylo do značné míry způsobeno změnami v legislativě a následnou reakcí uchazečů o práci. První data z ledna 2011 ukazují na další mírný růst nezaměstnanosti. Díky sezónním faktorům by se míra nezaměstnanosti měla v průběhu roku zlepšovat. Na konci roku očekáváme její hodnotu na úrovni 9,2 %. Spotřebitelská inflace dosáhla v roce 2010 hodnoty 2,3 %, což bylo mírně nad úrovní cíle ČNB. Největší podíl na růstu inflace měly dopady změn nepřímých daní a regulovaných cen. Na její zvýšení měl také vliv růst cen potravin a pohonných hmot. Data zveřejněná za leden 2011 naznačují, že by se míra inflace mohla v roce 2011 udržet blízko inflačního cíle ČNB stanoveného na 2,0 %. Průmyslová výroba v roce 2010 vzrostla o 12,7 %. Tak, jako kolaps zahraniční poptávky dostal českou ekonomiku v roce 2009 do recese, klíčovou roli v růstu průmyslové výroby v roce 2010 hrálo její oživení. Právě oživení u klíčových obchodních partnerů v čele s Německem stojí za růstem průmyslové výroby. K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, výroba strojů a zařízení a výroba elektrických zařízení. V roce 2011 by měl růst průmyslové výroby pokračovat. S ohledem na fiskální restrikce v zemích eurozóny i v České republice očekáváme zpomalení růstu na úrovni 5 %. Česká koruna a úrokové sazby Korunové úrokové sazby klesly na začátku května 2010 na historicky nejnižší úroveň, když ČNB snížila klíčovou úrokovou sazbu na 0,75 %. Na této úrovni setrvala dvoutýdenní sazba po celý zbytek roku. S ohledem na úroveň eurových úrokových sazeb a předpokládaný vývoj inflace je její další pohyb směrem dolů velmi málo pravděpodobný. Pravděpodobnější scénář vývoje úrokových sazeb na finančním trhu bude směrem nahoru. Otázkou však zůstává jeho načasování a tempo růstu. Očekáváme spíše pozvolný a pomalý růst sazeb s načasováním v druhé polovině roku. Kurz české koruny vůči euru v roce 2010 pokračoval ve svém dlouhodobém trendu. Česká koruna během roku 2010 posílila o 5,2 %. Vývoj kurzu koruny byl ovlivňován sentimentem zahraničních investorů v závislosti na rizicích v USA a v Evropě. Hlavním faktorem pro Evropu byla dluhová krize v některých členských zemích. V makroekonomickém výhledu na rok 2011 zůstáváme mírně optimističtí, očekáváme vliv pokračujícího oživení v zahraničí na českou ekonomiku. Růst české ekonomiky však bude pravděpodobně přibrzděn fiskální reformou ke konsolidaci veřejných financí, růstem cen komodit a postupným růstem úrokových sazeb. 10 Televizní věž na Ještědu LIBEREC

8 OBCHODNÍ ČINNOST FIREMNÍ KLIENTELA Součástí strategie banky, definované na období let 2010 až 2014, je i definice cílových segmentů pro odbor Firemní klientely. Těmi jsou zejména menší a střední firmy. Naplňování segmentového zaměření ovlivnilo do značné míry výsledky odboru zejména v oblasti úvěrových obchodů. Došlo k ukončení několika velkých úvěrových expozic, u kterých celková výnosnost obchodu neodpovídala výši a míře rizika. I přes tuto skutečnost byl objem úvěrových obchodů v prosinci 2010 ve srovnání s prosincem 2009 navýšen o téměř 9 %. Ekonomická recese, dopadající v roce 2009 především na velké firmy, ovlivňovala v roce 2010 ve vyšší míře také stabilitu středních a menších firem. Hodně úsilí bylo proto věnováno stávajícím obchodům, vždy s cílem nalezení individuálního řešení akceptovatelného pro obě strany. Významnou součást nových obchodních případů tvořilo financování projektů na obnovitelné zdroje. Došlo k posílení týmu specializovaného na tuto problematiku a objemové cíle, stanovené na toto období, se podařilo plně naplnit. Jedním z primárních cílů banky zůstávají depozitní obchody. V této oblasti byl zaznamenán znovu velmi úspěšný rok. Stanovený plán byl výrazně překročen, objem depozitních obchodů vzrostl v prosinci 2010 oproti stejnému období předchozího roku o téměř 30 %. Stejná priorita je věnována i kontinuálnímu růstu počtu klientů, který v roce 2010 činil plus 12 %, přičemž se jednalo o cílové segmenty SME a menší korporátní firmy. Také v oblasti výnosů bylo oproti roku 2009 dosaženo více než 13% růstu. Nad očekávání dobrého výsledku dosáhl odbor také z pohledu hodnocení ziskovosti prodejní jednotky po odečtení všech přímo či nepřímo souvisejících nákladů. Výše uvedená fakta dokumentují celkově úspěšnou činnost v roce 2010, zároveň však jde o závazek do let dalších. Součástí strategie banky je koncentrace na cílové segmenty odboru Firemní klientela jako jednu z hlavních priorit z celobankovního hlediska. To předpokládá další významné nárůsty v objemových i výnosových cílech, na druhou stranu vyžaduje i výraznější posilování v personální oblasti. RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ Finanční trhy se po bouřlivějším roce 2009 částečně zklidnily, i když důsledky předchozí finanční krize stále ještě doznívají v oblasti podnikatelské sféry a menších firem. Hlavní prioritou retailového bankovnictví Volksbank v roce 2010 bylo nadále získávání nových depozit. K této prioritě navíc přibyla snaha významněji navýšit obligo kvalitních úvěrových obchodů, a to jak v segmentu hypotečních úvěrů u fyzických osob, tak i financování podnikatelů, malých firem a klientů z oblasti zemědělství. V oblasti depozit došlo k k nárůstu na 14,1 mld. CZK, což představuje meziroční růst o 9,5 %. K tomuto výsledku přispěla i inovace produktové nabídky a marketingová podpora. Klienty nejvíce oslovila nabídka dvouletého termínovaného vkladu s bonusem a zprovoznění on-line založení spořícího účtu přes internet. V úvěrové oblasti pro fyzické osoby se banka zaměřila především na financování bydlení. V oblasti financování podnikatelů a malých firem jsme se nově podíleli na financování menších fotovoltaických projektů. Pokračovali jsme v úvěrování zemědělské techniky a financování nákupu orné půdy pro zemědělce. V Brně bylo zřízeno kompetenční centrum Medical Desk pro lékaře a malá zdravotnická zařízení. Sestavený prodejní tým se ujal přípravy produktové nabídky (Medi Club) a konceptu poradenství. Od začátku roku 2011 přebírají pracovníci Medical Desk plnou odpovědnost za klienty v brněnském regionu a současně za kompetenční podporu celorepublikové pobočkové sítě v tomto klientském segmentu. Banka byla úspěšná i v plnění plánu prodeje pojištění partnerské společnosti Victoria-Volksbanken. Meziročně došlo k nárůstu výnosů z prodeje těchto pojištění o více než 28 % a dosáhlo objemu 8,1 mil. CZK. Dařilo se nám i v oblasti prodeje garantovaných cenných papírů a investic, a také v prodeji stavebního spoření. V první polovině roku 2010 došlo k plánované restrukturalizaci nízkonákladového prodejního kanálu Volksbank SHOP. Bylo uzavřeno deset neperspektivních prodejních míst a upravena organizace řízení této prodejní sítě rozdělením na tři regiony po sedmi prodejních jednotkách. I přes tato přijatá opatření se však nepodařilo koncept přivést na dostatečnou růstovou trajektorii. V prosinci bylo proto rozhodnuto o ukončení projektu v prvním kvartálu Ještě v závěru roku byly zahájeny přípravy převodu více jak klientů na regionálně příslušné pobočky s cílem nabídnout těmto klientům plnohodnotné bankovní služby. Z nákladových důvodů byl rovněž ukončen provoz pobočky Praha Moskevská. Tímto krokem považujeme všechny nezbytné restrukturalizační změny pobočkové sítě za dokončené a v příštích obdobích se budeme soustředit na posilování regionálních kompetenčních center na již plně prosperujících pobočkách. Další rozvoj prodejních oddělení bude směřován do klientských segmentů střední a vyšší privátní klientely a nadále se banka bude soustřeďovat na vybrané segmenty podnikatelů a malých firem. INTERNATIONAL DESK Zatímco se mezinárodní obchod v roce 2010 stále potýkal s důsledky světové hospodářské krize, International Desk Volksbank se zaměřil na zlepšení struktury oddělení s cílem být nejen dobře připraveni na nadcházející období růstu, ale také být o krok napřed před konkurenty při oslovení mezinárodní klientely. Díky stabilitě oddělení v průběhu roku bylo možné soustředit své úsilí na projekty zaměřené na inovace. Na začátku roku byla dokončena nabídka bankovních služeb v mateřském jazyce pro italské, španělské a francouzské klienty, pro německy hovořící klienty byla doplněna o představení nově založeného German Desk. V druhé polovině roku 2010 pokračovala restrukturalizace oddělení s cílem optimalizovat vnitřní procesy a služby poskytované klientům. Nová struktura a procesy umožní International Desk obsluhovat své mezinárodní klienty nejlepším možným způsobem. FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Obchodní činnost banky v roce 2010 v oblasti financování nemovitostí byla zaměřena na konsolidaci portfolia v souvislosti s pokračujícím útlumem v sektoru. V průběhu roku byly přehodnocovány rizikové přístupy, zpřísněna interní kritéria pro posuzování projektů a zvýšeny vstupní požadavky na investory. Objem nově poskytnutých úvěrů na financování nemovitostí ve srovnání s předchozími lety poklesl a úvěrová angažovanost banky v oblasti financování developerských projektů se meziročně snížila o 24 %. Navzdory tomu banka v roce 2010 participovala na financování zajímavých nemovitostních projektů. Je vhodné zmínit například projekt VIVUS Pankrác, který vyrůstá v centrální části Prahy 4 - Pankráci. Jedná se momentálně o jeden z největších administrativně bytových komplexů, které se budují na území hlavního města. Volksbank tuto výstavbu financuje developerským úvěrem ve výši přibližně 750 mil. Kč. Vznikne celkem m2 moderních kancelářských prostor, které budou mít k dispozici celkem 560 parkovacích stání. V bytové části pak vznikne 167 bytů se 176 parkovacími stáními. BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Hektickým vývojem prošlo financování bytových potřeb v segmentu bytových družstev a společenství vlastníků. V roce 2010 se naplno rozběhly oba týmy ustavené na počátku roku k podpoře tohoto byznysu a došlo k vyššímu vytěžení externích prodejních kanálů, což vyústilo ve svižný rozvoj obchodního objemu. Objem úvěrů BD a SVJ se zvýšil za rok o 101 % a částka deponovaných prostředků družstev a společenství vrostla o dvě třetiny. Potvrdilo se, že ani pozastavení státních dotačních programů PANEL a Zelená úsporám v druhé polovině roku zcela neeliminovalo poptávku po úvěrech na opravy bytových domů a že sektor bude zřejmě vykazovat značné finanční potřeby i v budoucnu. MUNICIPALITY, VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR Pro oblast financování municipalit, veřejného a neziskového sektoru byla vypracována sektorová analýza a v červenci 2010 představenstvo mateřské společnosti VBI AG schválilo strategii, postupy a limity vůči tomuto segmentu, které by měly vést k oživení obchodu. V průběhu roku 2010 bylo úvěrové i depozitní portfolio municipalit a veřejného sektoru stabilní. Závěr roku byl poznamenán komunálními volbami a následným procesem vzniku nových zastupitelstev a ustavování vedení obcí. To pro banku představuje cyklicky se opakující proces navazování a obnovování kontaktů s novými starosty a zastupitelstvy a vytváření prostoru pro budoucí spolupráci. Z neziskových aktivit banky pokládáme za vhodné vyzvednout podporu, kterou Volksbank již tradičně poskytuje významné akci Noc kostelů, pořádané Brněnským biskupstvím. Akce se pravidelně setkává s mimořádným ohlasem veřejnosti

9 OBCHODNÍ ČINNOST TREASURY / CENNÉ PAPÍRY Finanční trhy Po dvou předchozích krizových letech se v roce 2010 objevily pozitivní signály naznačující postupné oživení ekonomické aktivity a podporující optimismus ohledně růstu v následujících letech. Situaci na finančním trhu v roce 2010 výrazně ovlivnily dva faktory. Na jedné straně to byla odeznívající ekonomická krize a na straně druhé obnovená nejistota vyvolaná problémy s financováním vládních dluhů. Na rozdíl od řady okolních zemí, kde se finanční sektor s následky krize vyrovnával velmi těžce a řada bank byla nucena přijmout státní pomoc, se český bankovní sektor vyrovnal s dopady krize bez nutnosti státní pomoci. Dostatečnou stabilitu českého bankovního sektoru potvrdily i výsledky zátěžových testů prováděné Českou národní bankou. Tyto testy potvrdily dostatečnou kapitálovou vybavenost českých bank i pro extrémně nepříznivý vývoj domácí a zahraniční ekonomiky. Český mezibankovní trh se vyznačoval pokračujícím přebytkem likvidity, relativní izolovaností a dostatkem zdrojů, dále také velmi malým podílem tzv. toxických aktiv, dobrou kapitalizací a vysokou ziskovostí. Během roku 2010 došlo postupně k určitému uvolnění a finanční trh začal být opět likvidní. Ochota bank si vzájemně půjčovat se projevila v rostoucích objemech obchodů, snížením spreadů a prodloužením splatností obchodů. V důsledku rostoucí potřeby financování vládních dluhů a s tím spojené zvýšení emisní aktivity byla část volné likvidity bankami ukládána právě do vládních dluhopisů. Česká národní banka reagovala na situaci na finančním trhu dalším snížením klíčové úrokové sazby v měsíci květnu až na historicky nejnižší úroveň 0,75 %. Tato sazba se do konce roku nezměnila. Česká národní banka v průběhu roku pokračovala v nabídce instrumentů stabilizujících situaci na mezibankovním trhu a podporujících jeho likviditu. Díky stabilitě českých bank byly tyto produkty využity jen ojediněle. Volksbank dále pokračovala v posilování své pozice na mezibankovním trhu. Kromě standardně obchodovaných instrumentů peněžního a devizového trhu se banka zaměřila na obchodování instrumentů k zajištění rizika z růstu úrokových sazeb. Volksbank pokračovala v úspěšné spolupráci s institucionálními klienty a zaměřila se na rozšiřování nabídky produktů a služeb pro tento segment klientů. Banka využívala aktuální situace na trhu v oblasti investování do bezpečných státních dluhopisů, které se významně podílely na hospodářském výsledku banky. Prodej investičních nástrojů Volksbank i v roce 2010 pokračovala v dlouhodobě úspěšně nastavené strategii v oblasti prodeje investičních nástrojů, zvyšování kvality a komplexnosti služeb a inovaci produktů šitých na míru. Zejména s ohledem na očekávaný růst úrokových sazeb se banka zaměřila na oblast zajišťování úrokového rizika. Vedle individuálního přístupu odborníků Treasury při řešení potřeb klientů Volksbank uspořádala několik seminářů zaměřených na produkty řízení úrokového a měnového rizika. Individuální přístup a nabídka produktů dlouhodobě přináší rostoucí počet klientů využívajících produkty treasury. V souvislosti s odeznívající krizí a objevujícími se signály oživení ekonomiky rostla i poptávka klientů po rizikovějších produktech v oblasti investování. Volksbank na tuto situaci reagovala rozšířením nabídky produktů. Vedle stálé nabídky bezpečných produktů v podobě vládních dluhopisů, hypotečních zástavních listů či bonitních firemních dluhopisů Volksbank pokračovala a rozšiřovala nabídku nových emisí garantovaných certifikátů. Na konci roku 2010 Volksbank spolu s mateřskou Volksbank AG uvedla jako první na trh fond kopírující pražský akciový index PX. Volksbank v roce 2010 splatila první emisi hypotečních zástavních listů vydanou v roce 2005 v celkovém objemu 500 mil. CZK a vydala dvě nové emise se splatností 3 roky resp. 6 roků v celkovém objemu 800 mil CZK. Jednalo se již o v pořadí šestou a sedmou emisi dluhopisů. PLATEBNÍ STYK Rok 2010 znamenal v platebním styku zlepšení situace jak ve smyslu navýšení objemu zrealizovaných bezhotovostních plateb, tak i v oblasti automatizace procesů a zkvalitnění přístupu ke klientům v oblasti zahraničního platebního styku. Volksbank zkrátila lhůty převodů u některých zahraničních plateb nad rámec zákonem stanovených lhůt, čímž silně konkuruje i některým bankám v rámci EHP. Počet tuzemských odchozích plateb vzrostl meziročně o 3 % a došlých o 6 %. Zahraničních odchozích plateb bylo provedeno o 9,5 % více a došlých plateb bylo realizováno o 14 % více než v roce předchozím. O oblibě levnějšího způsobu realizace plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví, které je stále větší samozřejmostí, hovoří i další ukazatele. Elektronické tuzemské platby byly v roce 2010 realizovány v poměru 95,4 % ku 4,6 % vůči papírovým platbám. Podíl elektronických zahraničních plateb proti papírovým činil více než 90 %. V porovnání s loňským rokem jsou tyto hodnoty vyšší o téměř 3 % u zahraničních plateb a o téměř 1,5 % u tuzemských plateb. PLATEBNÍ STYK VYŠLÉ PLATBY V ROCE 2010 PODLE ZPŮSOBU ZADÁNÍ elektronické ostatní 4,6 % 95,4 % ORGANIZACE / IT V roce 2010 se odbor Organizace / IT připojil ke koncernovému projektu konsolidace IT infrastruktury. Tento projekt, nazvaný IT-HUB, se vyznačuje společným postupem při konsolidaci IT infrastruktury do centrálních prostor v rámci Evropy. Vedení Volksbank International rozhodlo zahájit první fázi konsolidace v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. V průběhu příprav došlo k výběru datových center, partnera a standardizaci základních prvků IT infrastruktury. Cílem je kompletní centralizace serverů a aplikací do dvou bezpečných datových center v Evropě s úsporou investičních nákladů v budoucnosti. Tomuto mezinárodnímu projektu přisuzujeme nejvyšší prioritu. Současně se snažíme minimalizovat rizika s tímto krokem spojená, aby ani zákazníci ani uživatelé nebyli těmito aktivitami ovlivněni. 9,9 % 90,1 % 14 15

10 OBCHODNÍ ČINNOST SALES SUPPORT V roce 2010 došlo v obchodní divizi, nově pojmenované Sales Management Retail, k úpravám náplně činnosti jednotlivých oddělení s cílem výraznější podpory efektivity prodeje, prodejního výkonu a úspěchu. Kromě podpory akvizice nových klientů byla důvodem změn také implementace nástrojů pro zvýšení aktivity stávajících klientů. V oblasti privátních klientů by banka do roku 2014 chtěla zvýšit podíl klientů využívajících Volksbank jako svoji hlavní banku ze současných 13 % na minimálně 40 %. Product Development V oblasti financování bydlení jsme výrazně zjednodušili a zpřehlednili metodiku, která vedla ke zvýšení efektivity práce. Rozdělení na produktovou a procesní část umožnilo vyšší přehlednost a jednoznačnost zejména pro pracovníky Retailu, ale také pro pracovníky Retail Credit Risk, Správa úvěrů a Real Estate Valuation. Financování podnikatelů a firem bylo v roce 2010 podpořeno spoluprací s ČMRZB a se společností EUFC. Naším záměrem je klientům co nejvíce přiblížit dotační možnosti při rozvoji podnikání. Nově zřízené kompetenční centrum Medical Desk je zaměřené na komplexní obsluhu lékařů nejen z pohledu podnikatelských, ale i soukromých potřeb. Platební karty Celkový objem zpracovaných transakcí platebními kartami Volksbank v roce 2010 zaznamenal nárůst oproti roku 2009 přibližně o 13 %. Rovněž počet transakcí v minulém roce v porovnání s předchozím rokem vzrostl. Průměrná hodnota karetní transakce činila Kč. Banka od roku 2008 vydává všechny platební karty s nejmodernější čipovou technologií. V červnu 2010 Volksbank dokončila proces přechodu na čipové karty i u pravidelných obnov. Od tohoto okamžiku je kompletně celé portfolio platebních karet vybaveno čipovou technologií. V porovnání s ostatními aplikacemi je podíl tohoto majoritního produktu na celkovém počtu produktů přímého bankovnictví 88 %. Homebanking a MultiCash tvoří 7 % a Phone banking 5 %. Trend ukazuje, že on-line kanál (Internet banking) oproti ostatním alternativám výrazně posiluje a stoupá jeho důležitost na trhu. ROZLOŽENÍ VYUŽITÍ KANÁLŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ K ,7 % 5,1 % 0,3 % V souladu se strategickým cílem Volksbank být pro klienty transparentní a srozumitelnou bankou nabízíme produkty, které klienti skutečně potřebují a využijí. K dalším cílům banky patří také transparentní cenová politika s důrazem na vysokou kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. V uplynulém roce proběhla komplexní restrukturalizace oddělení vývoje produktů s cílem zkvalitnění podpory retailového prodeje a zefektivnění práce prodejních jednotek. Vznikly dvě nové jednotky Product Management Retail a Process Management Retail. Pracovníci Product Management Retail produktoví manažeři jsou zodpovědní za úspěch svěřeného produktu na trhu, tedy za zisk nebo ztrátu z jeho prodeje. Jejich úkolem je naplnění obchodních cílů banky v přidělené produktové oblasti, nastavení správných parametrů a cenové politiky, stanovení ročního obchodního plánu a řízení centrálně organizovaných prodejních aktivit. Při plánování zohledňují produktoví manažeři možnosti uplatnění produktu na trhu i optimální využití interních kapacit prodejních i neprodejních jednotek. Hlavním úkolem procesního managementu je napřímení a zjednodušení retailových procesů provázejících nabízené produkty. Procesní manažeři jsou zodpovědní za řízení životního cyklu svěřeného produktového procesu. Jejich hlavními úkoly jsou zefektivnění procesu včetně interní metodiky a rozpoznávání příležitostí pro další zkvalitňování procesu. Z produktového hlediska se v uplynulém roce banka významněji zaměřila na krátkodobé a střednědobé depozitní produkty, financování bydlení občanů i financování investičních záměrů podnikatelů a firem. V depozitní oblasti jsme klientům nově umožnili sjednání korunového Běžného spořicího účtu formou on-line aplikace přes webové stránky banky. Mezi úspěšné prodejní akce se zařadila podzimní kampaň na získávání střednědobých depozit. Akce Nezaspěte výhodnou nabídku s možností získat bonus až korun se u klientů setkala s velmi pozitivním ohlasem. Pro rok 2011 mezi klíčové produktové oblasti zařadíme spotřebitelské financování pro stávající klienty, přehledné a srozumitelné řešení pro obsluhu klientových běžných bankovních potřeb, zjednodušení nástrojů a procesu pro akvizici podnikatelů a firem. V oblasti zhodnocování volných peněžních prostředků se budeme koncentrovat na vzájemnou synergii depozitních produktů a cenných papírů. Hodláme rovněž dále rozvíjet vybrané prodejní kanály, jejichž kapacity a potenciál není dostatečně vytěžen. Posílíme on-line prodej depozitních produktů a hypotečních úvěrů. S externími prodejními partnery zefektivníme prodej depozit i spolupráci na poli financování bydlení, nově také zavedeme prodej cenných papírů u vybraných partnerů. V rámci klientsky orientovaného přístupu banky se budeme v oblasti řízení centrálně organizovaných prodejních aktivit nově zaměřovat na zvýšení efektivity díky vytěžení synergických efektů. Jednotlivé aktivity, zaměřené na konkrétní nosný produkt a prodejní kanály, budou následovány doplňkovými a vhodně načasovanými produkty. Externí prodejní sítě Rok 2010 znamenal pro Volksbank v oblasti spolupráce s externími prodejními kanály postupné oživování vztahů až na úroveň z předchozích let. V průběhu roku docházelo ke zkvalitnění portfolia externích partnerů banky. V tomto trendu budeme pokračovat i v roce nadcházejícím. Nabídka externích partnerů zahrnuje převážně produkty pro retailovou klientelu, zejména standardní hypoteční úvěr a americkou hypotéku, předhypoteční úvěr, investiční úvěr pro malé firmy a podnikatele, nechybí ale ani depozitní produkty. Velký důraz byl kladen také na refinancování úvěrů, které bylo podpořeno zvýhodněním podmínek, což se setkalo s velkým zájmem externích partnerů i jejich klientů. Stranou nezůstaly ani produkty pro bytová družstva a společenství vlastníků, kde se spolupráce s externími partnery jeví jako velice úspěšná. Svědčí o tom i nárůst obchodů v této oblasti. Bankomaty Volksbank fungují na bázi nejmodernějších bezpečnostních technologií. V návaznosti na spolupráci s ČSOB mají klienti Volksbank za výhodných podmínek k dispozici síť bankomatů čítající více než 850 zařízení. Již několik let se banka zaměřuje na preventivní vyhodnocování podezřelých nebo nestandardních transakcí platebními kartami. Cílem této preventivní činnosti je v co nejširší míře ochránit před zneužitím platební karty klienty Volksbank. V prosinci banka dokončila vývoj CashBack aplikace, která umožňuje výběr hotovosti na pokladních terminálech. Od začátku roku 2011 je tato doplňková služba dostupná pro všechny platební karty Volksbank. Výše uvedené změny by měly napomáhat k větší informovanosti, bezpečnosti, rozšíření funkčnosti a v neposlední řadě procesní jednoduchosti, což by ve svém důsledku mělo vést k větší spokojenosti našich klientů. Elektronické bankovnictví Služby přímého bankovnictví byly i v roce 2010 poskytovány klientům prostřednictvím aplikací Internet banking, Phone banking, Homebanking a MultiCash. Nejvíce využívaným produktem z nabídky Volksbank v oblasti elektronického bankovnictví je stále Internet banking, který ke konci roku 2010 používalo uživatelů, což představuje nárůst o 14 % oproti předchozímu roku. Internet banking Homebanking Phone banking Multicash 87,9 % V dubnu banka zavedla pro své klienty povinný limit na podpisových certifikátech a aktivně začala nabízet ještě vyšší zabezpečení Internet bankingu tzv. elektronický klíč token. Počet uživatelů, kteří používali token, činil ke konci roku již , což představuje 44 % z celkového počtu uživatelů Internet bankingu. Těmito kroky banka výrazně posílila bezpečnost internetového bankovnictví, která je pro ni prioritou. V listopadu se Volksbank připojila do projektu PayMyway, který představuje novou platební metodu, jež umožňuje platit v internetových obchodech prostřednictvím internetového bankovnictví zapojené banky. On-line platba PayMyway klientům jednoduchým způsobem umožní rychlou a bezpečnou platbu na internetu. Výhodou produktů přímého bankovnictví pro klienty je především nemalá peněžní úspora na poplatcích za transakce a ušetření času díky eliminaci osobních návštěv na pobočkách banky. Volksbank upřednostňuje bezpečné používání internetového bankovnictví a plánuje další rozšíření funkčností této služby i v roce

11 OBCHODNÍ ČINNOST Call Centrum V roce 2010 zpracovalo Call Centrum Volksbank téměř stejný počet hovorů jako v roce Vzrostl však počet činností prováděných Call centrem, změnil se mírně poměr příchozích a odchozích hovorů. Odchozí hovory mají delší trvání než příchozí hovory, jejich počet mírně poklesl. Jednou z významných novinek v aktivitách Call centra se stalo obvolávání klientů, kteří jsou v prodlení se splátkami úvěru (v případě úvěrů pro fyzické osoby). VÝVOJ POČTU PŘÍCHOZÍCH A ODCHOZÍCH HOVORŮ příchozí hovory odchozí hovory V oblasti odměňování je naším cílem motivovat klientské pracovníky k výborným obchodním výsledků, zároveň ale i zamezit nadměrnému podstupování rizik. Upravili jsme proto systém variabilního odměňování firemních bankéřů a nově zohledňujeme nejen výkonnost, ale i rizikovost sjednaných obchodů. Sounáležitost zaměstnanců s bankou je pro nás zásadní. Soustředili jsme se proto na oblast interní komunikace, kterou považujeme za klíčovou pro motivaci a dobrou spolupráci. Pravidelně informujeme všechny zaměstnance o plnění našich cílů i o našich prioritách a úkolech. Vzhledem k obnovení ekonomické dynamiky je prioritou pro rok 2011 zvýšení počtu pracovníků obchodních útvarů, a tedy zaměření na oblast náboru, vzdělávání, integrace a motivovanosti zaměstnanců tak, aby banka opět pokračovala v organickém růstu. MARKETING & COMMUNICATION Marketingová podpora banky stavěla v roce 2010 na aktivní podpoře vztahu se stávajícími zákazníky a aktivní podpoře získávání nových klientů v klíčových obchodních divizích Aplikované nástroje se více než v předchozích letech zaměřovaly na využívání přímého marketingu, a to jak v oblasti získávání nových klientů, tak cross-sellingu. Mezi mnoha aktivitami je možno zmínit nabídky pro segment podnikatelů či atraktivní podmínky v nabídce depozit. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ekonomika se v roce 2010 stabilizovala, návrat k vyšší ekonomické aktivitě byl jen opatrný. V oblasti řízení lidských zdrojů jsme této situace využili, abychom se připravili na výraznější růst banky v příštích letech. Soustředili jsme se na rozvoj odborných kvalit všech našich zaměstnanců a zefektivnění interních procesů. Úroveň středních řídících pracovníků byla identifikována jako zásadní pro budoucnost. Uplynulý rok byl tak obdobím změn nejen v představenstvu, ale i ve vedení divizí Retail, Credit Risk Management, Sales Management, oddělení Work-Out a na úrovni nižšího středního managementu. Pro zdůraznění univerzální nabídky banky pro široké spektrum cílových skupin klientů bylo dáno více prostoru komunikacím v oblastech firemního bankovnictví. Volksbank ve dvou vlnách odprezentovala nabídku široké škály produktů a služeb pro menší a střední podniky. V obou kampaních využila banka zkušeností klientů a formou interaktivního poradenství zapojila i vlastní firemní bankéře. V oblasti retailového bankovnictví byla podpora směřována jak do oblasti depozit, tak i úvěrů. V prvním případě se jednalo o pokračování podpory spořicích produktů s důrazem na střednědobé termínované vklady. V druhém případě banka komunikací výhodných úvěrů na bydlení deklarovala svůj cíl, být aktivním hráčem na poli hypotečních úvěrů. Velká část pozic byla obsazena z řad současných zaměstnanců, což odpovídá dlouhodobé orientaci banky na rozvoj potenciálu zaměstnanců a podporu jejich kariérního růstu. Tématem roku 2010 byla také podpora elektronických formátů a nástrojů bankovnictví. Sem patří aktivity v oblastech elektronických výpisů z účtu a nové způsobu zabezpečení elektronického bankovnictví. 18 Hrad Špilberk BRNO

12 ŘÍZENÍ RIZIK Banka uplatňuje v oblasti řízení rizik konzervativní přístup. Výchozími body jsou platná regulatorní legislativa a riziková strategie skupiny. Banka používá systém regulatorních a interních limitů, jejichž výše a dodržování jsou pravidelně sledovány. Hlavními obecnými zásadami procesu řízení rizik jsou optimalizace poměru mezi rizikem a očekávaným výnosem, funkční řídicí a kontrolní systém, oddělení neslučitelných funkcí, identifikace a analýza rizik, diverzifikace portfolia a v neposlední řadě i zajištění přesnosti a kompletnosti dat v bankovním systému. Vedení banky je pravidelně informováno o míře podstupovaných rizik a systém řízení rizik je sledován a vyhodnocován. ÚVĚROVÉ RIZIKO Poskytování úvěrových produktů je jednou z hlavních obchodních činností banky. Tomu odpovídá důraz, který je kladen na řízení úvěrového rizika. Tento proces zahrnuje identifikaci rizik, měření rizikové pozice, sledování limitů a přijímání opatření vedoucích ke snížení podstupovaného úvěrového rizika. Proces probíhá na úrovni jednotlivého klienta i na úrovni úvěrového portfolia. Při hodnocení úvěrové kvality klienta se banka zaměřuje zejména na analýzu jeho finanční situace, schopnost splácet poskytnutý úvěr z vlastního cash flow a na dosavadní zkušenost s klientem. TRŽNÍ RIZIKA Hlavním nástrojem řízení tržních rizik je soustava limitů pro jednotlivé typy tržních rizik. Dodržování limitů je pravidelně sledováno a zjištěné informace jsou předávány představenstvu, výboru pro řízení rizik a příslušným obchodním útvarům. Limity jsou stanoveny interně, mateřskou společností nebo regulatorními předpisy ČNB. Pravidelně probíhá stresové testování tržních rizik. V oblasti měnového rizika banka řídí svoji rizikovou pozici formou uzavírání obchodů na měnovém trhu. Riziková pozice je denně sledována a porovnávána s platnými limity. OPERAČNÍ RIZIKO V souladu s regulatorními požadavky banka disponuje potřebnými interními předpisy pro řízení ope-račního rizika, včetně oblastí informační bezpečnosti, kontinuity činností, outsourcingu nebo systému vnitřní kontroly, který je nastaven pro jednotlivé procesy nebo útvary. Základními používanými metodami jsou vyloučení, snížení, přenos nebo akceptace operačního rizika. Proces řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, evidenci, vyhodnocení a ocenění rizik včetně opatření k jejich minimalizaci a probíhá v úrovni skutečných událostí i latentních rizik. V organizační struktuře řízení rizik má centrální pozici představenstvo banky, které určuje strategii řízení rizik, schvaluje bankovní řídicí dokumenty včetně limitů a povolených postupů a rozhoduje o významných rizikových pozicích. Výbor pro řízení rizik sleduje rizikový profil banky ve všech hlavních typech rizik včetně dostatečnosti jejich krytí kapitálem (systém vnitřně stanoveného kapitálu). Oddělení přímo podřízená členu představenstva zodpovědnému za řízení rizik analyzují rizikovou pozici banky, kontrolují dodržování limitů, informují o zjištěných výsledcích, popřípadě sama schvalují rizikové pozice v rámci stanovených oprávnění. V souladu s regulatorními požadavky jsou rizika dostatečně kryta kapitálem. VÝVOJ UKAZATELE KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 12/07 02/08 04/08 06/08 08/08 10/08 12/08 02/09 04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 Volksbank CZ Bankovní sektor 06/10 08/10 10/10 12/10 Banka připravuje přechod na výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia založený na interním ratingu (IRB přístup). Úvěrová kvalita každého klienta je posuzována interním ratingovým systémem odpovídajícím typu hodnoceného klienta. Klient je tak zařazen do jednoho z 25 stupňů interní ratingové stupnice, z nichž 5 stupňů je určeno pro expozice v selhání. Každému ratingovému stupni je pevně přiřazena roční pravděpodobnost selhání klienta, která se používá jako jeden z parametrů rozhodovacího procesu. Ratingové nástroje jsou pravidelně testovány a následně odpovídajícím způsobem upravovány tak, aby odhad pravděpodobnosti selhání klienta byl korektní. Dalším hodnoceným kritériem při posuzování úvěrového návrhu je kvalita zajišťovacích instrumentů. Katalog těchto instrumentů definuje akceptované typy zajištění, způsob stanovení jejich reálné hodnoty, frekvenci přecenění a odpovědnosti jednotlivých oddělení banky. Posuzování a schvalování úvěrových návrhů probíhá nezávisle na obchodních útvarech. Schvalovací kompetence jsou delegovány představenstvem banky a jsou objemově rozčleněny do několika úrovní. Banka provádí pravidelný monitoring jednotlivých angažovaností za účelem průběžného sledování kvality úvěrového portfolia. Tento proces zvyšuje pravděpodobnost, že možné budoucí selhání klienta bude včas rozpoznáno. Pro tento případ je v bance nastaven fungující systém včasného řešení problematických pohledávek, který snižuje pravděpodobnost vzniku ztráty z úvěrového obchodu. Banka dodržuje všechny regulatorní limity angažovanosti investičního portfolia. Expozice banky vůči úrokovému riziku je kvantifikována formou simulace vlivu standardizovaného úrokového šoku 200 b.p. na kapitál banky, kde tento vliv je představován změnou ekonomické hodnoty (NPV) investičního portfolia banky. Rozdíl aktiv a pasiv s dlouhodobě pevnou úrokovou sazbou (hlavní zdroj úrokového rizika) je vyvažován s využitím úrokových swapů a emitovaných dluhopisových cenných papírů. Úroková pozice banky je pravidelně měřena a porovnávána s platnými limity. Tržní volatilitě cenných papírů je banka vystavena formou drženého portfolia dluhopisů, ve kterém dominují české státní dluhopisy. Z regulatorního hlediska banka vede malé obchodní portfolio. RIZIKO LIKVIDITY Výchozím bodem pro řízení rizika likvidity je denně prováděná analýza skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv, a to v jednotlivých hlavních měnách i agregovaně přes všechny měny. Na základě této analýzy banka denně sleduje plnění interních limitů likvidity. Struktura limitů vychází z poměru aktiv a pasiv s danou dobou zbytkové splatnosti. Při řízení krátkodobé likvidní pozice banka zahrnuje plánované a očekávané peněžní toky pro 5 následujících pracovních dnů. Za účelem dlouhodobého výhledu je se zahrnutím údajů o dosavadní i plánované struktuře rozvahy pravidelně vyhotovován scénář pro řízení rizika likvidity. Tento scénář je předkládán výboru pro řízení rizik. Pohotovostní plán je připraven pro teoretický případ mimořádných okolností ohrožujících likviditu banky. Identifikované události operačního rizika jsou evidovány a následně centrálně vyhodnocovány. Přijímaná opatření mají za cíl efektivně minimalizovat pravděpodobnost dalšího výskytu podobného typu události a jsou navrhována nejen v závislosti na četnosti výskytu a objemu realizované/předpokládané ztráty/zisku, ale i s ohledem na závažnost a příčinu vzniku. RIZIKO KONCENTRACE Dostatečnou diverzifikaci podstupovaného úvěrového rizika zajišťuje systém limitů rizika koncentrace vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů, vůči odvětvím činnosti klientů nebo vůči zemím. Banka sleduje také rizika vznikající z koncentrace expozic z titulu jednotlivých produktů nebo z titulu nepřímých angažovaností tedy například vůči jednomu typu zajištění, poskytovateli zajištění nebo emitentovi cenných papírů přijatých jako zajištění. V oblasti likvidity je sledována míra koncentrace vůči poskytovatelům krátkodobých pasiv

13 OSTATNÍ INFORMACE INFORMACE O VZTAZÍCH Společnost Volksbank International AG (VBI) je ovládající osobou Volksbank CZ, a.s. a je součástí koncernu Volksbank AG (ÖVAG). Struktura koncernu je vyznačena v následujícím diagramu: Mrakodrap Tomáše Bati ZLÍN 23

14 OSTATNÍ INFORMACE Opatření, která mají zajistit, aby nebylo zneužito kontroly ze strany ovládající osoby, vyplývají z obchodního zákoníku. Jedná se zejména o zákaz zneužití většiny hlasů ve společnosti ( 56a odst. 1 obchodního zákoníku), zákaz zneužití vlivu ovládající osoby k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může ovládané osobě vzniknout majetková újma, ledaže vzniklou újmu uhradí nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, anebo bude v téže době uzavřena smlouva o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude ovládající osobou tato újma uhrazena ( 66a odst. 8 obchodního zákoníku), povinnost společnosti zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a odst. 9 nn obchodního zákoníku (viz strana 92 výroční zprávy Zpráva o vztazích) a povinnost ovládající osoby nahradit škodu vzniklou ovládané osobě dle 66a odst. 14 obchodního zákoníku a ručení členů statutárního orgánu ovládající osoby a ovládané osoby dle 66a odst. 15 obchodního zákoníku. Smlouvy uzavřené mezi VBI AG a Volksbank CZ, a.s.: Název smlouvy Uzavřeno s Předmět smlouvy 1 Agreement on the Provision of Services VBI AG Poskytování poradenských služeb 2 Brokerage Agreement VBI AG Brokerská smlouva 3 Loan Agreement VBI AG Poskytnutí úvěrového rámce 4 Haftungskreditrahmen ÖVAG Záruční rámec ve vztahu k Evropské investiční bance 5 Vereinbarung VB IT-Services GmbH Poskytování služeb IT INFORMACE O VLASTNÍCH AKCIÍCH A CENNÝCH PAPÍRECH V průběhu roku 2010 Volksbank CZ, a.s. neobchodovala a nevlastnila žádné vlastní akcie. Volksbank CZ, a.s. během roku 2010 nevlastnila žádné akcie ovládající osoby, tj. VBI AG. Neexistuje omezení převoditelnosti cenných papírů vydávaných Volksbank CZ, a.s. vyjma toho, že vlastní akcie Volksbank CZ, a.s. nejsou veřejně obchodovatelné. Vyjma podílů vyplývajících z vlastnictví neexistují žádné další významné přímé či nepřímé podíly na hlasovacích právech Volksbank CZ, a.s. ani žádné omezení hlasovacích práv vyjma zákonných, kde dle zákona o bankách není s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo. S prioritními akciemi Volksbank CZ, a.s. je spojeno právo na podíl na zisku o jeden procentní bod vyšší než s kmenovými,. Pokud je Volksbank CZ, a.s. známo, neexistují smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. Vyjma stanov neexistují zvláštní pravidla určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti. Neexistují žádné zvláštní pravomoci členů představenstva jako je pověření podle 161a a 210 obchodního zákoníku. Neexistují významné smlouvy, ve kterých je Volksbank CZ, a.s. smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání Volksbank CZ, a.s. v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících. Neexistují smlouvy mezi Volksbank CZ, a.s. a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je Volksbank CZ, a.s. zavázána k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí. Neexistují programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek. Osoby s řídící pravomocí nevlastní akcie či obdobné cenné papíry představující podíl na Volksbank CZ, a.s

15 OSTATNÍ INFORMACE ÚDAJE O EMITOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRECH Akcie Volksbank CZ, a.s. Druh: kmenové a prioritní akcie Forma: ks kmenových akcií na jméno, ks prioritních akcií na jméno Podoba: zaknihovaná Počet kusů: ks Celkový objem emise: Kč Jmenovitá hodnota 1 akcie: Kč Obchodovatelnost akcií: akcie nejsou obchodovány na žádném z veřejných trhů Emise hypotečních zástavních listů (HZL) Volksbank CZ, a.s. HZLVB CZ 3,70% splatné 2010 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,5 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 3,70 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: --- Lhůta splatnosti HZL: HZL byly splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne HZL VB CZ 4,60% splatné 2011 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,5 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 4,60 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: --- Lhůta splatnosti HZL: HZL budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne HZL VB CZ 5,40% splatné 2012 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,7 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 5,40 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: Burza cenných papírů Praha, a. s., oficiální volný trh Lhůta splatnosti HZL: HZL budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne HZLVB CZ 5,30% splatné 2017 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,8 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 5,30 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: --- Lhůta splatnosti HZL: HZL budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne HZL VB CZ 5,70% splatné 2014 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,5 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 5,70 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: --- Lhůta splatnosti HZL: HZL budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne HZL VB CZ 3,50% splatné 2013 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,5 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 3,50 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: --- Lhůta splatnosti HZL: HZL budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne HZL VB CZ 4,10% splatné 2016 Identifikační označení (ISIN): CZ Datum emise; forma a podoba: ; na doručitele; zaknihovaná Celkový objem emise: 0,3 mld. Kč Jmenovitá hodnota; počet kusů: Kč; Kupóny: pevná roční úroková sazba 4,10 % vyplácená ročně zpětně S HZL obchodováno na: --- Lhůta splatnosti HZL: HZL budou splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne Karlův most PRAHA

16 OSTATNÍ INFORMACE ODMĚNY ÚČTOVANÉ AUDITORSKOU SPOLEČNOSTÍ KPMG ZA ROK 2010 Auditorské služby Daňové služby Ostatní Celkem PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ 2,20 mil Kč 0,71 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,91 mil. Kč Osobou s řídící pravomocí je ve Volksbank CZ, a.s. vedoucí osoba a člen dozorčí rady. Vedoucí osoby emitenta Vedoucí osobou emitenta Volksbank CZ, a. s. je předseda představenstva, který je zároveň generálním ředitelem, členové představenstva a prokuristé. Představenstvo je ze zákona statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členové představenstva Volksbank CZ vykonávají svou působnost s péčí řádného hospodáře, jednají v dobré víře, s náležitou pílí a péčí a v nejlepším zájmu společnosti a akcionářů. Jsou odborníky na řízení velkých korporací s mezinárodními zkušenostmi a schopností týmové práce. Jejich funkce vyžaduje neustálé zdokonalování se jak v oboru, tak v oblasti řízení a správy společností, aktivní přístup k plnění povinností a schopnost přispívat k rozvoji strategie společnosti a v neposlední řadě loajalitu ke společnosti. Členové představenstva dodržují vysoké etické standardy a odpovídají za to, že společnost dodržuje platné zákony. Osobně odpovídají za škodu, kterou by způsobili porušením právních povinností, a jsou také funkčně odpovědni vůči společnosti reprezentované akcionáři. Předseda představenstva a členové představenstva jsou odměňováni na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena dozorčí radou společnosti. Společnost vyplácí předsedovi představenstva a členům představenstva pevné měsíční odměny za jejich řídící činnost, účast na zasedáních orgánu, řádnou přípravu na tato zasedání a za další činnosti spojené s výkonem funkce člena představenstva. Předseda představenstva a členové představenstva jsou dále odměňováni s ohledem na vyhodnocení výkonu jejich činnosti, který je měřen na základě plnění stanovených výkonnostních kritérií. Výkonnostní kritéria, která jsou stanovována ve spolupráci s VBI AG, jsou vypracována vždy na kalendářní rok a jsou odvozena z finančních cílů (hospodářský výsledek před zdaněním VBI AG, hospodářský výsledek před zdaněním Volksbank CZ a hospodářský výsledek řízené organizační jednotky) a plnění strukturálních úkolů. Pohyblivá složka odměny dosahuje až 35 % pevné složky. Generální ředitel a prokuristé nejsou z titulu této funkce navíc odměňováni. Proto jsou u ostatních vedoucích osob uvedené pouze příjmy prokuristů ze zaměstnaneckého poměru. Na základě manažerských a odborných znalostí a zkušeností a přínosu pro společnost obdrželi předseda představenstva,, členové představenstva a prokuristé: všechny peněžní příjmy náležející členům představenstva v celkové výši 23,568 mil. Kč; všechny peněžní příjmy náležející ostatním vedoucím osobám v celkové výši 4,297 mil. Kč. všechny naturální příjmy náležející členům představenstva v celkové výši 1,106 mil. Kč; všechny naturální příjmy náležející ostatním vedoucím osobám v celkové výši 0,149 mil. Kč. Tyto příjmy byly vyplaceny na základě splnění finančních, kvalitativních a vývojových kritérií a na základě kritérií efektivnosti. Částka odměn členům představenstva za rok 2010 ve výši 0,700 mil. CZK dosud nebyla vyplacena. Předseda představenstva, členové představenstva, prokuristé ani jejich osoby blízké nevlastní akcie ani opce na nákup akcií Volksbank CZ. Akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. nejsou veřejně obchodovatelné. Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada kontroluje zejména, zda představenstvo vykonává svou působnost v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti a zda členové představenstva jednají v souladu se zájmy společnosti s vynaložením péče řádného hospodáře. Členové dozorčí rady vykonávají funkci s péčí řádného hospodáře. Pro výkon člena dozorčí rady musí být členové odborně způsobilí, zachovávat loajalitu ke společnosti a mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou by způsobili porušením právních povinností. Členové dozorčí rady dále jsou funkčně odpovědni vůči společnosti reprezentované akcionáři. Členové dozorčí rady jsou odměňováni v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Výši případné odměny členů dozorčí rady schvaluje valná hromada. Za činnost v dozorčí radě Volksbank CZ není vyplácena měsíční odměna. Členové dozorčí rady ani jejich osoby blízké nevlastní akcie ani opce na nákup akcií Volksbank CZ. Akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. nejsou veřejně obchodovatelné. Za činnost v dozorčí radě Volksbank CZ v roce 2010 členům dozorčí rady nebyly vypláceny žádné odměny z titulu člena dozorčí rady včetně naturálních. Volksbank CZ prohlašuje, že nejsou střety zájmů mezi povinnostmi členů správních, řídících a dozorčích orgánů a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. POSTAVENÍ NA TRHU V HLAVNÍCH ČINNOSTECH Volksbank CZ úspěšně působí na českém trhu již od roku Z pohledu bilanční sumy za rok 2010 zaujímá 1,18 % podíl z celkového počtu 41 bank (vč. stavebních spořitelen). Přestože rok 2010 byl rokem spojeným se světovou hospodářskou recesí, bilanční suma banky meziročně vzrostla o 4,03 % a je vyšší než nárůst bilanční sumy bankovního sektoru (2,7 %). Změna obchodní strategie banky se příznivě projevila na meziročním nárůstu klientských vkladů o 16,39 % (bankovní sektor nárůst 3,35 %). Podíl klientských vkladů Volksbank CZ, a.s. činil 1,08 % z vkladů klientů bankovního sektoru, podíl klientských úvěrů na bankovním sektoru se oproti předchozímu roku nezměnil a činil 1,85 %. Meziroční nárůst zisku Volksbank CZ, a.s. činil 46,33 %, meziroční vývoj hospodářského výsledku za bankovní sektor zaznamenal pokles o 6,75 %. INFORMACE O ZÁSADÁCH ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI Orgány společnosti jsou valná hromada akcionářů jako nejvyšší orgán, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Složení těchto orgánů detailně viz str. 6, Orgány společnosti. Rozhodování těchto orgánů probíhá obvykle prostou většinou hlasů, pokud zákon či stanovy nepředepisují většinu jinou. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží zejména rozhodnutí o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, vydání dluhopisů, volba a odvolání členů dozorčí rady vyjma členů volených zaměstnanci, schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o použití výsledku nebo úhradě ztráty, podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, prodeji podniku, o zrušení společnosti s likvidací, o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení, změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií nebo formy akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno a zrušení veřejné převoditelnosti akcií, vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání nových akcií, zvýšení základního kapitálu věcnými nepeněžitými vklady, změně předmětu podnikání. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Představenstvo je povinno svolávat řádnou valnou hromadu každoročně, nejpozději 6 měsíců po skončení kalendářního roku, pokud platné právní předpisy nestanovují lhůtu kratší. Hlavní akcionář ovlivňuje společnost pouze vahou svých hlasů na valné hromadě. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost, jedná jejím jménem a zastupuje společnost navenek. Je zodpovědné za organizaci činnosti společnosti a vykonává práva zaměstnavatele. O všech jednáních a hlasování představenstva se pořizuje zápis, který se archivuje po celou dobu trvání společnosti

17 OSTATNÍ INFORMACE FINANČNÍ ČÁST Funkční období členů představenstva je a trvá od zvolení do ukončení čtvrté valné hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za čtvrtý obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve kterém proběhla volba představenstva není do této lhůty započítáván. Dozorčí rada může rozhodnout o kratším funkčním období. Znovuzvolení je přípustné. V průběhu funkčního období může dozorčí rada jednotlivé členy představenstva odvolávat. Při předčasném ukončení funkčního období se musí provést náhradní volba. Představenstvo se k skládá ze čtyř členů. Předsedu představenstva volí na návrh dozorčí rady jeho členové. Členové představenstva jsou zároveň vrcholovým managementem. Prokuristé jednají a podepisují jménem společnosti oba společně nebo jeden s kterýmkoliv členem představenstva tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a zastupuje zájmy akcionářů společnosti v období mezi konáním valných hromad. Dozorčí rada má celkem šest členů. Členové dozorčí rady se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu do ukončení třetí valné hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve kterém proběhla volba dozorčí rady není do této lhůty započítáván. Pokud v průběhu funkčního období klesne počet členů dozorčí rady, je dozorčí rada oprávněna podle zákonem stanovených podmínek ( 200 odst. 3 a 194 odst. 2 obchodního zákoníku) sama jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Z celkového počtu členů dozorčí rady jsou voleny dvě třetiny členů ze zástupců akcionářů valnou hromadou a jednu třetinu členů volí zaměstnanci společnosti. Výbor pro audit sleduje postup sestavování a auditování účetní závěrky a plní úkoly v dalších oblastech, které stanovy nebo příslušné právní předpisy svěřují pravomoci a odpovědnosti výboru pro audit. Výbor pro audit se skládá ze tří členů, které volí valná hromada. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, osobou oprávněnou jednat jménem společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku. Členové výboru pro audit se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu do ukončení třetí valné hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve kterém proběhla volba členů výboru pro audit není do této lhůty započítáván. Valná hromada je oprávněna schválit jednací řád výboru pro audit. Proces účetního výkaznictví může být vystaven rizikům nepřesností vyplývajících z lidských či technických faktorů. Tyto rizika Volksbank CZ, a.s. řeší následujícími způsoby podrobnými metodickými pokyny, účetními zásadami (detailně viz str ) a strategií pro řízení rizik (detailně viz str ) pravidelnou vnitřní a vnější kontrolou automatizováním procesů Rizikové události jsou sledovány a pravidelně vyhodnocovány v rámci procesu řízení operačního rizika. Na základě analýz rizikových událostí jsou stanovována odpovídající opatření. Představenstvo Volksbank CZ, a.s. vytvořilo vnitřní kontrolní systém a odpovídá za udržování jeho funkčnosti a efektivnosti. Volksbank CZ, a.s. má zavedeny kontrolní mechanismy na všech řídicích a organizačních úrovních včetně odpovídajících informačních toků. Tyto kontrolní mechanismy jsou v pravidelných intervalech přehodnocovány a v případě potřeby aktualizovány. Do systému vnitřní kontroly jsou zapojeni všichni zaměstnanci banky. Funkčnost a efektivnost kontrolního systému pravidelně vyhodnocuje představenstvo a výbor pro audit. Interní audit nezávisle prověřuje činnosti banky včetně systému řízení rizik a kontrolního systému banky. Volksbank CZ, a.s. je členem České bankovní asociace a dobrovolně dodržuje následující kodexy, které jsou k nahlédnutí na stránkách : Kodex pro úvěry a bydlení (Standard ČBA č. 18/2005, Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení) Kodex Banka Klient (Standard ČBA č. 19/2005, Kodex chování mezi bankami a klienty) Kodex mobility klientů (Standard ČBA č. 22/2009, Mobilita klientů postup při změně banky) 30 Radnice v centru města BRNO

18 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií VÝKAZ SOUHRNNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií Volksbank CZ, a.s. Sídlo: Na Pankráci 1724/129, Praha 4 Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Hlavní činnost: bankovnictví Datum sestavení účetní závěrky: 7. března 2011 k 31. prosinci k 31. prosinci v mil. Kč Pozn Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čisté úrokové výnosy Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Čistý zisk z finančních investic Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů Rezervy Správní náklady Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní zisk Zisk před daní z příjmů Daň z příjmů Čistý zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek Fond z přecenění realizovatelných cenných papírů: 27 - Čistá změna reálné hodnoty Čistý zisk převedený do výkazu zisku a ztráty Ostatní úplný výsledek Celkový úplný výsledek Zisk za období připadající - Vlastníkům banky Menšinovým akcionářům 4 3 Zisk za období Celkový souhrnný výsledek hospodaření připadající - Vlastníkům banky Menšinovým akcionářům 4 3 Celkový souhrnný výsledek hospodaření

19 VÝKAZ FINANČNÍ POZICE K 31. PROSINCI 2010 Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií k 31. prosinci k 31. prosinci v mil. Kč Pozn AKTIVA Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty 12, Derivátové finanční nástroje Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Investiční cenné papíry: realizovatelné držené do splatnosti Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Splatná daň z příjmů 11 7 Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem CIZÍ ZDROJE Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Derivátové finanční nástroje Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Podřízené závazky Závazky celkem VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Fond z přecenění realizovatelných cenných papírů Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem Fond z přecenění realizova- Zákonný telných Vlastní Základní Emisní rezervní cenných Nerozdělený kapitál v mil. Kč kapitál ážio fond papírů zisk celkem K 1. lednu Čistá změna hodnoty realizovatelných cenných papírů po zdanění Čistý zisk vykázaný přímo ve vlastním kapitálu Čistý zisk za účetní období Celkový úplný výsledek Převod do zákonného rezervního fondu K 31. prosinci K 1. lednu Čistá změna hodnoty realizovatelných cenných papírů po zdanění Čistý zisk vykázaný přímo ve vlastním kapitálu Čistý zisk za účetní období Celkový úplný výsledek Dividendy za rok Převod do zákonného rezervního fondu K 31. prosinci

20 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií v mil. Kč Položka Pozn Peněžní toky z provozní činnosti Zisk před zdaněním Úpravy: Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů Rezervy Odpisy budov a zařízení Čistý zisk z finančních investic Ztráty ze snížení hodnoty investičních cenných papírů Přecenění realizovatelných cenných papírů nevykázané v čistém zisku (Zvýšení) / snížení provozních aktiv: Pohledávky za bankami, termínové, splatné nad 3 měsíce Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 4 90 Úvěry a půjčky Ostatní aktiva 4-6 Náklady a příjmy příštích období Zvýšení / (snížení) provozních závazků: Závazky vůči bankám, termínové Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty Závazky vůči klientům Směnky a depozitní certifikáty Ostatní závazky Výnosy a výdaje příštích období Čisté peněžní toky z provozní činnosti před zdaněním Čistá placená daň z příjmů Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Nákup investičních cenných papírů Prodej a splatnost investičních cenných papírů Nákup budov a zařízení Prodej budov a zařízení 0 1 Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z financování Emise dluhopisů Zvýšení / (snížení) přijatých úvěrů Vyplacené dividendy Čisté peněžní toky z financování Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku Čistý nárůst / (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 7. března 2011 a byla z jeho pověření podepsána: Podpisy statutárních zástupců Osoba odpovědná Osoba odpovědná za vedení účetnictví za sestavení účetní závěrky Libor Holub Frank Guthan Alena Sládková Libor Nosek předseda člen představenstva představenstva Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 221 969 911, Fax: +420 221 969 951 mail@volksbank.cz, www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ, A.S. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Více

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit součást Volksbank International AG Press kit Duben 2011 OBSAH 1. Volksbank CZ profil banky 3 2. Nabídka produktů 4 2.1 Občané 4 2.2 Podnikatelé a živnostníci 5 2.3 Firmy 5 2.4 Veřejný sektor 6 2.5 Investování

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Kvalitativní informace o řízení

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

1. Základní údaje o Emitentovi

1. Základní údaje o Emitentovi POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o Emitentovi... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva banky... 6 4. Kvalitativní informace

Více

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI)

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI) Volksbank CZ součást Volksbank International AG (VBI) 1) Profil Volksbank CZ 2) Nabídka produktů Volksbank CZ 3) Dobročinné projekty Volksbank CZ 4) Silné finanční zázemí Volksbank CZ a) Österreichische

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

1. Základní údaje o Emitentovi

1. Základní údaje o Emitentovi POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o Emitentovi... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Kvalitativní informace o řízení

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace o změně vlastníka VBI...

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více