Heršpická Brno. Tel.: Fax: VOLKSBANK CZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz"

Transkript

1 VOLKSBANK CZ Heršpická Brno Tel.: Fax:

2 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Úvodní slovo představenstva 8 Přehled nejdůležitějších ukazatelů 9 Bankovní skupina Volksbank 10 Orgány společnosti 11 Rámcové hospodářské podmínky 14 Obchodní činnost 16 Rozvaha 28 Výkaz zisků a ztrát 31 Příloha účetní závěrky 34 Kvantitativní ukazatele 91 Řízení rizik 92 Zpráva o vztazích 95 Zpráva nezávislých auditorů 96 Zpráva dozorčí rady 98 SERVICE 101 International Desks 102 Obchodní síť 104

4 6 Dan Trantina (1965) Námořník 40 x 40 cm, olej na plátně, 1999

5 02 ČESKÁ REPUBLIKA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Maďarsko Itálie Malta Rumunsko Slovensko Slovinsko Francie

6 Úvodní slovo představenstva 8 Vážené dámy a pánové, vážení klienti, obchodní partneři a spolupracovníci, jsme velice potěšeni, že můžeme již pošesté v úvodu Výroční zprávy konstatovat, že Volksbank CZ opět dosáhla znamenitých výsledků. Pozitivní ukazatele byly dosáhnuty především růstem v oblasti vkladů a úvěrů a rozšiřováním pobočkové sítě, stejně jako i zvyšováním počtu zaměstnanců. Razantní rozšiřování sítě poboček v roce 2002 začalo již v lednu, kdy byla otevřena pobočka v Plzni za účelem podpořit obchodní činnost v regionu západních Čech. Začátkem druhého čtvrtletí zahájila své aktivity také pobočka ve Znojmě, k jejímž hlavním výhodám patří blízkost k rakouským hranicím a možnost navázat tak přeshraniční obchodní kontakty. Ačkoli byly naše plány v oblasti rozšiřování pobočkové sítě optimistické, jednomu jsme nemohli zabránit přírodní katastrofě v podobě stoleté vody, která bohužel zasáhla naši, o něco déle než rok otevřenou regionální centrálu a pobočku v pražském Karlíně. Díky obětavé snaze našich kolegů se podařilo přestěhovat poškozenou pobočku do nových reprezentativních prostor na Lazarské ulici. Pobočka pečuje nyní především o firemní klientelu. Koncem roku byla v Hradci Králové, v překrásné, historicky ceněné budově poblíž Velkého náměstí, otevřena další, 15. pobočka. Pro rok 2003 je plánováno otevření dalších čtyř poboček nově vstoupíme do regionu severní Moravy zahájením činnosti v Ostravě a dále upevníme svou pozici v Praze, prostřednictvím tří nových obchodních míst. Tato expanze by nebyla myslitelná bez patřičných finančních výsledků. Bilanční suma k 31. prosinci 2002 přesáhla 16,2 mld. CZK, což znamená její zvýšení během uplynulého roku o více než jednu třetinu. Dynamický růst v oblasti obchodních aktivit byl podpořen zvýšením základního kapitálu banky o 100 mil. CZK na 750 mil. CZK. Vklady klientů se zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o pozoruhodných 28 %, když překročily 8 mld. CZK. Taktéž v úvěrové aktivitě jsme zaznamenali výrazný nárůst objem poskytnutých úvěrů vzrostl ve srovnání s rokem 2001 o 44 % a dosáhl 12,3 mld. CZK. V průběhu roku bylo třeba odpovídajícím způsobem doplnit personální zázemí banky, aby se narůstajícímu počtu klientů a obchodních partnerů dostalo odpovídajících služeb v odpovídající kvalitě a rychlosti. Nezbytným doplněním nabídky bankovních produktů a služeb je systém kontinuálního vzdělávání zaměstnanců, založený na domácích školeních a zahraničních výukových programech jako je např. Volksbanken Akademie. Na úspěšných výsledcích se podíleli především klienti ze dvou cílových skupin malých a středních podniků a také subjekty z komunální sféry. Svou efektivní činností významně přispělo k dosaženým výsledkům také oddělení International Desk. Banka i nadále sledovala její hlavní cíl, nabídnout klientům takové produkty a služby, které odpovídají jejim odlišným potřebám a požadavkům. V této souvislosti považujeme za důležité též zmínit koncernovou spolupráci s Victoria-Volksbanken pojišťovna, a. s., kdy byl meziročně zaznamenán 60%-ní růst v počtu uzavřených pojistných smluv. Významnou byla i kooperace s Českomoravskou stavební spořitelnou s meziročním růstem v počtu uzavřených smluv o téměř 20 %. Celkový obrázek o vývoji banky by nebyl úplný bez zmínění nově připravovaných produktů, zejména spotřebitelských úvěrů a nové verze elektronického bankovnictví. Díky zjednodušení řady administrativních procesů jsme také schopni věnovat dostatečný prostor komunikaci s našimi klienty. Vzhledem k výše zmíněným údajům a vzhledem ke snaze o stálé zvyšování kvality služeb můžeme očekávat optimistický vývoj i v roce V příštím roce se navíc s velkou pravděpodobností staneme bankou s bankovní licencí EU. Díky své rychlosti, flexibilitě a tradičnímu přístupu v oblasti úvěrů, Volksbank CZ zůstává bezpečnou, silnou a rostoucí bankou s pozitivními hospodářskými výsledky. V tomto smyslu bychom Vám, vážení obchodní partneři, klienti a přátelé Volksbank CZ a též spolupracovníci a akcionáři, chtěli upřímně poděkovat za projevenou důvěru a vynikající spolupráci. Václav Vitha Johann Lurf Herbert Skok

7 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ CZK Bilanční suma Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů Pohledávky za klienty Výnosy z finančních operací Správní náklady Zisk z běžné činnosti před zdaněním Počet zaměstnanců Počet poboček Počet organizačních jednotek VÝVOJ BILANČNÍ SUMY v tis. Kč

8 Bankovní skupina Volksbank 10 Volksbank působí úspěšně na českém trhu již od roku Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International AG (stoprocentní dceřiná společnost Österreichische Volksbanken-AG, dále ÖVAG). Österreichische Volksbanken-AG byla založena v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí. ÖVAG je čelním institutem jedné z nejdůležitějších bankovních skupin v Rakousku a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 nezávislých Volksbank. Dnes je ÖVAG mezinárodní komerční bankou a silný partner ve střední a východní Evropě. Před více než 10 lety zahájila ÖVAG na Slovensku svou úspěšnou expanzi do střední a východní Evropy. Nyní má ÖVAG mezinárodní síť zahrnující více než 100 obchodních míst v deseti zemích. Dceřiné banky ÖVAGu se strategickými podíly v držení německých, francouzských, italských a tureckých partnerských bank jsou přítomny ve Slovinsku, v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku a k 31. prosinci 2002 dosáhly bilanční sumy ve výši 2,3 miliard EUR. Navíc, ÖVAG má pobočku v Itálii a také na Maltě a reprezentaci v Paříži. v mezinárodním jednání, je výsledkem propojeného plánování a činností. Tato důvěra je ten nejlepší základ pro dlouhotrvající vztahy a úspěšné dlouhodobé obchodní aktivity. Akcionáři Podíl v % Volksbank International AG, Vídeň 69,30 Banque Fédérale des Banques Populaires, Paříž 10,00 DZ-Bank AG, Frankfurt 6,67 WGZ-Bank, Düsseldorf 3,33 Veneto Banca, Montebelluna 2,20 Banca Popolare dell Emilia Romagna, Modena 2,50 Banca Agricola Mantovana, Mantova 2,50 Banca Popolare di Vicenza, Vicenza 2,50 Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, St. Pölten 1,00 Stav k 31. prosinci 2002 Volksbank CZ umožňuje svým klientům díky kooperaci s Confédération Internationale des Banques Populaires a její síti bankovních zastoupení v Evropě, severní Africe, Argentině, Kanadě a Japonsku provádět transakce na všech hlavních světových finančních trzích. Důvěra spojuje naše motto zřetelně vyjadřuje obzvlášť speciální partnerství s našimi klienty. Vzájemná důvěra, jež je tak důležitá, především

9 Orgány společnosti DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA GD KR Dr. THALHAMMER Klaus předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 35 let, praxe ve vedoucí pozici - 19 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG: generální ředitel; ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH: člen rady, člen poradního výboru; BP Investconsult GmbH: prezident rady pro spolupráci; CIBP Confédération Internationale des Banques Populaires: člen výkonné komise, Plate-Forme Internationale: předseda; Industriellenvereinigung: řádný člen, člen za Landesgruppe Wien; Investkredit Bank AG: člen dozorčí rady; Leasing-West GesmbH & Co KG: člen rady; Ľudová Banka, a.s., Slovensko: předseda dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Budapest: předseda dozorčí rady; Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG: místopředseda dozorčí rady, Úvěrový výbor: člen; Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft: člen představenstva; Österreichischer Genossenschaftsverband, Rada Svazu družstev: viceprezident, Správní výbor pro sdílený fond: místopředseda; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG: člen dozorčí rady; Österreichische Kontrollbank: člen dozorčí rady; Schulze-Delitzsch Haftungsgenossenschaft: místopředseda dozorčí rady; VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG: místopředseda dozorčí rady; Volksbank CZ, a. s., Česká republika, Volksbank BH d.d., Sarajewo, Volksbank d.d., Zagreb, Volksbank Ljudska Banka d.d., Laibach: předseda dozorčí rady; Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Alpelvorland, Amstetten: místopředseda dozorčí rady; Volksbank-BeteiligungsgesmbH: místopředseda dozorčí rady; Wirtschaftsbund Niederösterreich: člen vedení oddělení; Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sektion Bank und Versicherung NÖ: zástupce předsedy oddělení, Fachvertretung der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda; Wirtschaftskammer Österreich, Bundessektion Bank und Versicherung: člen oborové konference, Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda odborného svazu, Grundumlagenausschuss des Fachverbands der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda 11 MÍSTOPŘEDSEDA Dr. KALTENBRUNNER Christian místopředseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 21 let, praxe ve vedoucí pozici - 18 let Členství v orgánech jiných společností: Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank CZ, a. s., Česká republika, Volksbank-Ljudska Banka d.d., Slovinsko, Volksbank d.d., Chorvatsko, Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko, Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: místopředseda dozorčí rady; Volksbank Romania SA, Rumunsko: člen správní rady; Volksbank Malta Ltd.: ředitel, člen představenstva; ALB EDV-Service GmbH: člen rady; Volksbank International AG: předseda představenstva

10 ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Mag. JANESCHITZ Hans člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 23 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank Linz-Mühlviertel GmbH: člen dozorčí rady; VB Factoring Bank AG: předseda představenstva; VB Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Wien AG: člen představenstva; Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank CZ, a. s., Česká republika, Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko, Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina, VB-Holding AG, Volksbank International AG: člen dozorčí rady; Volksbank Romania SA, Rumunsko: člen správní rady; VB-Unternehmensholding GmbH: jednatel 12 Rag. BRIONI Primo člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 34 let, praxe ve vedoucí pozici - 18 let Členství v orgánech jiných společností: Mantovana Ireland Ltd Dublin, Irsko, Voksbank International AG, Vídeň, Rakousko, Volksbank CZ, a. s. Česká republika, Cosorzio Mantova Export, Mantova, Itálie: člen dozorčí rady GD DUQUESNE Daniel člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 29 let, praxe ve vedoucí pozici - 29 let Členství v orgánech jiných společností: Banque Fédérale des Banques Populaires: člen správní rady; Natexis Banques Populaires: člen spravní rady, prezident auditového výboru; Volksbank CZ, a. s., Česká republika: člen dozorčí rady; skupina společností Medef-Lyon: viceprezident SCHON Rainer člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 39 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank CZ, a. s., Česka republika: člen dozorčí rady Mgr. SCHAFFEROVÁ Jaroslava člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 5 let, bankovní praxe 5 let, praxe ve vedoucí pozici 5 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

11 Ing. ŠTĚRBOVÁ Irena člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 16 let, bankovní praxe - 9 let, praxe ve vedoucí pozici - 7 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VLČEK Luboš člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 23 let, bankovní praxe - 5 let, praxe ve vedoucí pozici - 10 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností PŘEDSTAVENSTVO 13 LURF Johann předseda představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 27 let, bankovní praxe - 27 let, praxe ve vedoucí pozici - 16 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností SKOK Herbert člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 30 let, bankovní praxe - 28 let, praxe ve vedoucí pozici - 23 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VITHA Václav člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - praxe celkem - 11 let, bankovní praxe - 11 let, praxe ve vedoucí pozici - 5 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

12 Rámcové hospodářské podmínky Česká ekonomika v roce 2002 opět zaznamenala hospodářský růst. Jeho tempo však bylo pomalejší než v předchozím roce téměř o polovinu, když dosáhlo přibližně 2 % oproti předloňským 3,6 %. Na výkonu domácího hospodářství se podepsala vedle dosavadních přetrvávajících pozitivních faktorů také řada nových, z větší části negativních faktorů jako například celosvětově, Evropu nevyjímajíc, přetrvávající oslabení konjunktury a s tím spojená stagnace poptávky po českém zboží. Druhým významným zpomalujícím faktorem byly bylo možno nacházet po celý rok ve stabilitě cenové hladiny: Inflace se téměř zastavila a posléze - počátkem roku se index spotřebitelských cen překlopil téměř pod nulu do deflačního pásma. To mělo vliv na další pokles úrokových sazeb v zemi, když během roku 2002 došlo k sestupu např. u 12-měsíční mezibankovní sazby PRIBOR z počátečních 4,50 % p. a. na hladiny okolo 2,50 % p. a. S tím souviselo i narůstání objemu poskytnutých, zejména spotřebitelských úvěrů, a také vysoká spotřeba, která byla de facto 12-MĚSÍČNÍ PRIBOR a PRIBID PRIBOR PRIBID 14 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % loňské povodně, které zasáhly ČR, Německo a Rakousko v dosud nebývalém rozsahu stoleté vody. Naopak pozitivní faktory, působící na růst HDP, tahounem růstu HDP. Pokračovaly také strukturální změny na mikroekonomické úrovni. Příliv zahraničních investic se snížil zejména v souvislosti s dokončováním privatizace zbývajících

13 státních podílů velkých společností. Zahraniční investoři si zároveň začali více všímat nepříznivě se vyvíjející fiskální nerovnováhy a všeobecně se očekávalo zvýšení tlaků na reformy v této oblasti ze strany vlády, mj. i v souvislosti s potřebou splnit maastrichtská rozpočtová kritéria pro vstup do eurozóny ještě v tomto desetiletí. Deficit zahraničního obchodu se udržel pod 80 miliardami korun, což bylo o polovinu méně než v předchozím roce. Celý běžný účet platební bilance dosáhl záporného salda -3,7 mld. USD, což však bylo více kolem 10 %. Podíl na tom měl mj. i rychlejší růst reálných mezd oproti růstu produktivity a HDP. Bankovní sektor nezaznamenal v roce 2002 žádné dramatické výkyvy, docházelo k růstu bilanční sumy a až na výjimky i k růstu ziskovosti. Většina bank na trhu byla v dosud nejlepší pozici za celé období po zavedení tržního hospodářství. MEZIROČNÍ TEMPA RŮSTU HDP Q1 99Q4 00Q1 00Q4 01Q1 01Q4 02Q1 02Q4 než dvojnásobně pokryto přebytkem finančního účtu, který se vyšplhal na 10,4 mld. USD. Stále ještě velmi konkurenceschopné ceny práce v ČR ani přes sice značně zpomalený, ale přesto významný příliv investic ze zahraničí nedokázaly snížit míru nezaměstnanosti, která se pohybovala

14 Obchodní činnost 16 International Desk Nejdůležitější aktivity oddělení International Desk se po nezbytných reorganizačních opatřeních v roce 2002 nezaměřovaly pouze na italskou klientelu, která i nadále zůstává nejpočetnější klientskou skupinou, ale také velkou měrou na francouzské a španělské klienty. Díky kvalifikovaným a bilinguálním zaměstnancům i díky podpoře našich zahraničních partnerů byly dosaženy více než pozitivní výsledky. V současné době má International Desk přes 700 klientů, činných hned v několika sektorech hospodářství, kteří mají ve Volksbank CZ otevřeno více než účtů. Přesto, že hlavní aktivity jsou i nadále spojeny především s trhem nemovitostí, je zřetelně znát nárůst počtu klientů s aktivitami v průmyslu a obchodu. Také byla dále prohloubena spolupráce s italskými, francouzskými a španělskými partnerskými bankami. Především s našimi kolegy v Itálii a kolegy z nového zastoupení v Paříži jsme navázali úzké vztahy. Firemní klientela V průběhu roku 2002 došlo k realizaci interních změn, které vyústily v novou organizační strukturu. Cílem bylo další zdokonalení poskytované péče tuzemské a mezinárodní firemní klientele. Členění obchodních aktivit podle území na Moravu a Čechy, započaté v předcházejícím roce, se ukázalo jako velmi přínosné především pro podporu individuálního přístupu k obchodním partnerům a navázání užší a otevřené spolupráce. Mezinárodní klientela, spravovaná na tomto klientském úseku, pochází především z německy a anglicky mluvících zemí (Německo, Rakousko, Velká Británie atd.). V rámci odborů Firemní klientela Morava a Firemní klientela Čechy došlo k podstatnému personálnímu posílení o pracovníky s patřičnými odbornými a jazykovými znalostmi, a to nejen v brněnské centrále a regionální centrále v Praze, ale také v odděleních působících na vybraných pobočkách. Zaměstnanci tak mohou lépe poznat jednotlivé regiony, včetně potřeb místně příslušné klientely, a poskytovat bankovní produkty, služby a s tím související poradenství přímo v místě, tzn. u klienta nebo na lokální pobočce. Týmy jsou připraveny poskytovat komplexní bankovní služby pro všechny ekonomické subjekty v rámci definovaných cílových klientských skupin včetně partnerského přístupu, který je typický pro bankovní skupinu Volksbank.

15 Firemní klientela Morava V rámci Moravy došlo k meziročnímu navýšení objemu klientských obchodů o 76,4 %, přičemž nejvyšší nárůsty byly realizovány v oblasti investičních úvěrů, běžných a termínovaných účtů v domácí měně. Došlo k navázání nových obchodních vztahů s významnými podnikatelskými subjekty a k rozšíření spolupráce se stávajícími firemními klienty. Kromě toho bylo zahájeno několik projektů v oblasti financování nemovitostí. Firemní klientela Čechy V prvním pololetí 2002 byl navázán kontakt s významným dodavatelem investičních celků a jejich technologických částí a byly nalezeny vhodné formy realizace bankovních obchodů k oboustranné spokojenosti. Pro nové partnery, aktivní v průmyslu, byly poskytnuty záruky a zajištěno provozní financování s minimální rizikovostí návratnosti. Banka se také podílela na obchodním záměru svého klienta při rozšíření kapacit cizojazyčných školských zařízení v Praze. Bankovní služby pro drobnou klientelu Koncept otevřených poboček, který byl použit při budování tří nových poboček otevřených v roce 2002 a jež bude postupně zaveden na všech stávajících pobočkách, si klade za cíl zvýšit osobní přístup k našim klientům. Klienti Volksbank CZ mohou nyní za podpory nejnovějších technologií používat Infoterminály, jež jim umožňují získat kompletní přehled o svých účtech a to až dva roky nazpět. Navíc si na Infoterminálu klienti mohou vytisknout zdarma výpisy ze svých účtů; tato cenová politika reflektuje filozofii Volksbank CZ o partnerském přístupu ke klientům a jejím cílem je být moderní bankou, která má neustále na mysli to, že pokud se objeví nová technologie, je připravena se o ni podělit se svými klienty ku prospěchu obou. Revoluční zařízení Twin Safe, která odsunují tradiční pokladny do pozadí, nabízejí svým uživatelům všechny pokladní operace a jsou doprovázeny navíc lidským přístupem. Tyto novinky Infoterminál a Twin Safe ilustrovány mottem Známe hodnotu Vašeho času, zrychlují obsluhu na pobočkách a umožňují tak více se zaměřit na samotného klienta, jeho potřeby a přání. Obce V roce 2002 se banka nadále významně angažovala v komunálním sektoru a v rámci komunálního programu získala nové klienty z řad obcí a měst a jejich dceřiných společností. Rovněž byly učiněny další kroky k rozšíření spolupráce banky s bytovými 17 POČET POBOČEK

16 Termínované vklady družstvy. Banka se účastnila většiny vypsaných veřejných zakázek na financování komunálních projektů a v řadě z nich byla úspěšná. Celkově poskytuje banka své bankovní a poradenské služby více než dvěma stovkám subjektů z municipální oblasti (obcím a jejich dceřiným společnostem). Treasury I přes náročné prostředí, které v průběhu roku 2002 převažovalo, byly aktivity oddělení Treasury velmi úspěšné. Oddělení se významně podílelo na celkovém hospodaření banky. Plánované výnosy z obchodní činnosti na finančních trzích byly výrazně překročeny - o cca 67 %. Byl zaznamenán nejen nárůst počtu uskutečněných obchodů o přibližně 23 %, ale také růst zobchodovaného objemu o 35 %. BĚŽNÉ ÚČTY A TERMÍNOVANÉ VKLADY v tis. Kč Běžné účty V oblasti prodejních aktivit se oddělení koncentrovalo především na přímý prodej produktů. Za uplynulý rok se téměř zdvojnásobil počet klientů, kteří využívají produkty Treasury na základě smluv. Na činnosti se podíleli školení zaměstnanci jednotlivých poboček a jiných oddělení. Dále, ve spolupráci s pobočkami a Obchodní hospodářskou komorou, zorganizovalo oddělení několik prezentací a odborných seminářů. Cenné papíry Také činnost oddělení cenných papírů byla ovlivněna volatilitou finančních trhů. Nicméně díky zkušeným pracovníkům se i tento nepříznivý vývoj na kapitálovém trhu podařilo překonat a byl tak zaznamenán růst investic do cenných papírů ze strany klientů o více než 28 %. Díky dalšímu zintenzivnění činnosti bylo dosaženo výrazného nárůstu počtu klientů, kteří investují do cenných papírů. Tyto výsledky by nemohly být dosaženy bez dalšího vzdělávání zaměstnanců, a to i na jednotlivých pobočkách. V roce 2002 bylo v této oblasti vyškoleno dalších 35 pracovníků. Řízení rizik Banka zaujímá v oblasti řízení rizik spíše konzervativní postoj. V rámci svých činností měří, vyhodnocuje a řídí oblast řízení rizik strukturu a objem úvěrového a tržního rizika, likvidního rizika a operativních rizik. Řízení rizik zohledňuje vedle existujících legislativních směrnic také zásady vydané koncernem ohledně všeobecného sledování rizik při současném využití know-how koncernových společností. Strategii banky pro oblast řízení rizik schvaluje představenstvo banky v souladu s pravidly Basilejského výboru a zohledňuje striktní

17 organizační rozdělení oblastí prodeje a řízení rizik. Tato struktura zajišťuje dodržování tzv. principu čtyř očí a neutrálního posouzení přijatelnosti jednotlivých rizik. Řízení úvěrového rizika Směřování úvěrové politiky banky se děje v souladu s úvěrovou politikou koncernu a obsahuje kromě definice cílových skupin klientů také stanovení limitů pro jednotlivé oblasti popř. odvětví. V rámci úvěrového procesu je zachován princip jednoznačného organizačního rozdělení prodeje a řízení rizik, přičemž ve schvalovacím procesu jsou zastoupeny oba odbory. Interní předpisy banky, včetně interních kontrolních systémů, jsou v souladu s platnými opatřeními České národní banky. Při ocenění nástrojů zajištění (zajištění úvěrů) a při ocenění nemovitostí sleduje banka spíše konzervativní přístup. V roce 2002 začala banka spolupráci s koncernem na implementaci interního ratingového systému pro podnikatelskou oblast, tzv. Podnikový rating VB, který představuje jeden z dílčích projektů realizace pravidel Basilejského výboru. Cílem Podnikového ratingu VB je optimalizovat řízení rizik v oblasti úvěrového procesu a současně urychlit včasnou identifikaci možných výpadků splácení úvěrů. Dále se připravují ve spolupráci s mateřskou společností interní ratingy pro jiné klientské segmenty (např. komunální oblast, fyzické osoby, projektové financování). I když banka sleduje spíše konzervativní politiku, došlo v roce 2002 poskytnutím nových úvěrů ke zvýšení celkového objemu úvěrů na 12,672 mld. CZK, což představuje přírůstek oproti předchozímu období o zhruba 44 %. Ve stejném období poklesl podíl klasifikovaných úvěrů banky ze 17,03 % v roce 2001 na 12,08 % v roce Podíl klasifikovaných úvěrů v bankovním sektoru České republiky přitom činil podle údajů, zveřejněných ke 31. prosinci 2002 ČNB, 16,78 %. Řízení tržního rizika Tržní riziko zahrnuje riziko ztráty, která může vzniknout z cenových, kursových a úrokových změn na finančních trzích a také úrokové, měnové a akciové riziko a ostatní rizika spojená s pohybem tržních cen. Kompetence a kontrolní mechanismy procesu řízení tržních rizik se tvoří v rámci interních předpisů a interního kontrolního systému banky. Hlavním nástrojem k řízení tržních rizik jsou limity pro jednotlivé typy tržních rizik. Zřízení a dodržování limitů se průběžně sleduje a představuje opěrný bod pravidelného reportingu pro zasedání Výboru pro řízení aktiv a pasiv, který stanovuje strategii a cíle pro oblast řízení tržních rizik a dohlíží na jejich KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Průměr pro český bankovní sektor (ČNB) Volksbank

18 dodržování. V rámci dohledu nad limity se v případě překročení přijímají okamžitá opatření, identifikuje se důvod překročení a zavádějí se odpovídající protiopatření. scénářů a stresových modelů pro simulaci vlivu změny tržních podmínek na velikost přijatého rizika. K zajištění úrokových pozic využívá banka nástroje úrokových derivátů. 20 Řízení měnového rizika Banka uzavírá obchody v měnové oblasti jak na domácím, tak i na mezinárodním trhu. Stanovení jednotlivých měnových rizik se děje v rámci koncernem řízeného celkového měnového rizika. Banka se v devizové oblasti věnuje převážně obchodování s klienty. Obchody na vlastní účet se uzavírají převážně k zajištění pozic vzniklých z obchodování s klienty. Během roku 2002 banka nepřekročila žádný z limitů otevřených měnových pozic. Řízení úrokového rizika Cílem řízení úrokového rizika je zajistit při zohlednění denních výkyvů na trzích pro banku optimální strukturu úroků. Denní monitoring úrokových rizik probíhá s pomocí GAP-analýzy. Pro rok 2003 připravuje banka vedle optimalizace existujících GAP-analýz zavedení tzv. stresových Řízení akciového rizika Banka má stanoveny a schváleny limity pro obchodování s akciemi jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Stanovení jednotlivých limitů se děje v rámci koncernem řízeného celkového rizika. V průběhu roku 2002 nedržela banka ve svém portfoliu žádné akcie pro obchod na vlastní účet a nebyla tedy tomuto riziku vystavena. Řízení rizika likvidity Řízení likvidního rizika je založeno na plánování přílivu a odlivu likvidních finančních prostředků na základě dohody s klienty o splácení a na základě uzavřených úvěrových dohod, které banku k určitým aktivitám zavazují. Banka prognózuje v rámci svého informačního systému managementu čistý cash flow na denní bázi pro období následujících pěti pracovních dnů pro každou hlavní měnu. Pro každou hlavní měnu se zpracovávají STRUKTURA CELKOVÝCH ŮVĚRŮ v tis. Kč Standardní Klasifikované

19 odhad cash flow, výkaz skutečné likvidity, základní scénáře a alternativní scénáře. Existují limity pro každou hlavní měnu, jejichž dodržování je sledováno denně. Operační rizika Operační riziko tvoří podstatnou část politiky banky v oblasti rizik a lze je definovat jako riziko, které vzniká v důsledku úplného nebo částečného selhání postupu interních procedur, vědomým či nevědomým chybným lidským jednáním, úplným nebo částečným výpadkem systémů nebo externími vlivy. V budoucnosti se banka silněji začlení do projektu identifikace a řízení operativních rizik, řízeného koncernem, při zohlednění pravidel Basilejského výboru. bankovnictví jako moderní a již téměř nenahraditelná forma komunikace s bankou se tak zařadilo do standardní nabídky banky. Nejlépe to prokazují samotná čísla z celkového počtu zpracovaných tuzemských a zahraničních transakcí bylo 53 %, respektive 37 % zasláno elektronicky. Díky spolupráci s oddělením Automatizace, které zajistilo technickou stránku, mají klienti možnost podávat své příkazy v kterékoliv pobočce Volksbank CZ bez ohledu na to, ve které pobočce mají zřízen svůj účet. K dalšímu zkvalitnění činnosti oddělení a tím i zrychlení celého procesu zpracování plateb mohlo dojít v souvislosti s implementací elektronického zpracování těch úkonů, které byly dosud zajišťovány manuálně. V konečném důsledku tak mohla být zkrácena i doba vyřízení bankovních záležitostí klientů na pobočkách. 21 Platební styk Nejvýznamnější událostí v oddělení platebního styku bylo zcela jistě uvedení nových forem komunikace s bankou v oblasti elektronického bankovnictví Internetbanking a Multicash do nabídky bankovních produktů a služeb, ke kterému došlo v říjnu Již od začátku bylo možné sledovat, že se tyto produkty setkávají s mimořádným zájmem ze strany klientů. Zaměstnanci jednotlivých oddělení platebního styku (tuzemský, zahraniční a elektronický) se díky odpovídajícímu hardwarovému a softwarovému vybavení vypořádali s cca 15% nárůstem počtu tuzemských i zahraničních plateb. Přibližně stejný nárůst byl zaznamenán i u objemu všech zpracovaných plateb. V průběhu celého roku byl také zaznamenán výrazný zájem o službu Homebanking. Počet uživatelů vzrostl o 36 % ve srovnání s předcházejícím obdobím. Elektronické Platební karty Během uplynulého roku byly uvedeny do provozu další tři bankomaty v nových pobočkách ve Znojmě a v Hradci Králové a dále byl zprovozněn vůbec první bankomat mimo pobočkovou síť v nákupním centru Big Billa v Brně. Velice důležitým okamžikem a zřejmě nejvýznamnější událostí předchozího roku, která bude ovlivňovat i roky následující, bylo uzavření smlouvy s českým zastoupením společnosti Diners Club a vydání prvních 250 předembosovaných charge karet během posledního čtvrtletí roku Počet vydaných platebních karet vzrostl o cca 82 %. Do činnosti oddělení Platebních karet se dále promítla skutečnost, že stále více klientů si uvědomuje výhodnost provádění svých finančních transakcí prostřednictvím bezhotovostního placení za zboží a služby platebními kartami přímo v obchodech a upřednostňuje tento způsob. Velký nárůst tak byl zaznamenán u tzv. POS

20 22 (point-of-sale) plateb plateb za zboží a služby v obchodech o více než 55 %. Vzrostl také celkový počet transakcí s platebními kartami Volksbank CZ a to o významných 35 %. Jejich celkový objem se zvýšil o 32 %. Automatizace Prioritou oddělení Automatizace byla již tradičně oblast podpory služeb klientům v oblasti elektronického a samoobslužného styku a další rozvoj vnitrobankovní infrastruktury. V polovině roku byl nabídnut ve spolupráci s odd. Marketingu a Platebního styku nový produkt elektronického bankovního styku Multicash, který je evropským standardem a je určen především velkým, popř. mezinárodním klientům. Ve druhé polovině roku byla nabídka e-služeb Volksbank CZ doplněna o produkt Internetbanking, určený naopak nejširší vrstvě klientů nefiremního typu. Současně došlo k masivnímu nasazení informačních terminálů pro přístup k informacím o účtech a k bankovním výpisům samoobslužnou formou. Všechna pracoviště banky jsou vybavena nejmodernějším softwarem a výpočetní technikou. Proto jsou její klienti obslouženi v kterékoli pobočce banky se stejnou rychlostí a komfortem. Každé pracoviště má přístup k intranetu a internetu. Zaměstnanci tak mají k dispozici potřebné a aktuální informace a mohou proto poskytovat lepší služby. Nové služby spolu s trvalým nárůstem počtu poboček, klientů i objemu prováděných operací předznamenaly výrazně vyšší nároky na rychlé a spolehlivé spojení všech poboček banky. Byla vytvořena zcela nová struktura propojení se čtyřnásobnou rychlostí spojení. Postupně převažující objem operací, prováděný pouze elektronickou cestou s sebou přináší i rostoucí nároky na bezpečnost ochrany dat proti jejich zneužití. Vedení společnosti proto rozhodlo o provedení auditu. Oslovená mezinárodně POČET PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ Zahraniční Tuzemské elektronicky Tuzemské bez elektronických

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více