Heršpická Brno. Tel.: Fax: VOLKSBANK CZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz"

Transkript

1 VOLKSBANK CZ Heršpická Brno Tel.: Fax:

2 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Úvodní slovo představenstva 8 Přehled nejdůležitějších ukazatelů 9 Bankovní skupina Volksbank 10 Orgány společnosti 11 Rámcové hospodářské podmínky 14 Obchodní činnost 16 Rozvaha 28 Výkaz zisků a ztrát 31 Příloha účetní závěrky 34 Kvantitativní ukazatele 91 Řízení rizik 92 Zpráva o vztazích 95 Zpráva nezávislých auditorů 96 Zpráva dozorčí rady 98 SERVICE 101 International Desks 102 Obchodní síť 104

4 6 Dan Trantina (1965) Námořník 40 x 40 cm, olej na plátně, 1999

5 02 ČESKÁ REPUBLIKA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Maďarsko Itálie Malta Rumunsko Slovensko Slovinsko Francie

6 Úvodní slovo představenstva 8 Vážené dámy a pánové, vážení klienti, obchodní partneři a spolupracovníci, jsme velice potěšeni, že můžeme již pošesté v úvodu Výroční zprávy konstatovat, že Volksbank CZ opět dosáhla znamenitých výsledků. Pozitivní ukazatele byly dosáhnuty především růstem v oblasti vkladů a úvěrů a rozšiřováním pobočkové sítě, stejně jako i zvyšováním počtu zaměstnanců. Razantní rozšiřování sítě poboček v roce 2002 začalo již v lednu, kdy byla otevřena pobočka v Plzni za účelem podpořit obchodní činnost v regionu západních Čech. Začátkem druhého čtvrtletí zahájila své aktivity také pobočka ve Znojmě, k jejímž hlavním výhodám patří blízkost k rakouským hranicím a možnost navázat tak přeshraniční obchodní kontakty. Ačkoli byly naše plány v oblasti rozšiřování pobočkové sítě optimistické, jednomu jsme nemohli zabránit přírodní katastrofě v podobě stoleté vody, která bohužel zasáhla naši, o něco déle než rok otevřenou regionální centrálu a pobočku v pražském Karlíně. Díky obětavé snaze našich kolegů se podařilo přestěhovat poškozenou pobočku do nových reprezentativních prostor na Lazarské ulici. Pobočka pečuje nyní především o firemní klientelu. Koncem roku byla v Hradci Králové, v překrásné, historicky ceněné budově poblíž Velkého náměstí, otevřena další, 15. pobočka. Pro rok 2003 je plánováno otevření dalších čtyř poboček nově vstoupíme do regionu severní Moravy zahájením činnosti v Ostravě a dále upevníme svou pozici v Praze, prostřednictvím tří nových obchodních míst. Tato expanze by nebyla myslitelná bez patřičných finančních výsledků. Bilanční suma k 31. prosinci 2002 přesáhla 16,2 mld. CZK, což znamená její zvýšení během uplynulého roku o více než jednu třetinu. Dynamický růst v oblasti obchodních aktivit byl podpořen zvýšením základního kapitálu banky o 100 mil. CZK na 750 mil. CZK. Vklady klientů se zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o pozoruhodných 28 %, když překročily 8 mld. CZK. Taktéž v úvěrové aktivitě jsme zaznamenali výrazný nárůst objem poskytnutých úvěrů vzrostl ve srovnání s rokem 2001 o 44 % a dosáhl 12,3 mld. CZK. V průběhu roku bylo třeba odpovídajícím způsobem doplnit personální zázemí banky, aby se narůstajícímu počtu klientů a obchodních partnerů dostalo odpovídajících služeb v odpovídající kvalitě a rychlosti. Nezbytným doplněním nabídky bankovních produktů a služeb je systém kontinuálního vzdělávání zaměstnanců, založený na domácích školeních a zahraničních výukových programech jako je např. Volksbanken Akademie. Na úspěšných výsledcích se podíleli především klienti ze dvou cílových skupin malých a středních podniků a také subjekty z komunální sféry. Svou efektivní činností významně přispělo k dosaženým výsledkům také oddělení International Desk. Banka i nadále sledovala její hlavní cíl, nabídnout klientům takové produkty a služby, které odpovídají jejim odlišným potřebám a požadavkům. V této souvislosti považujeme za důležité též zmínit koncernovou spolupráci s Victoria-Volksbanken pojišťovna, a. s., kdy byl meziročně zaznamenán 60%-ní růst v počtu uzavřených pojistných smluv. Významnou byla i kooperace s Českomoravskou stavební spořitelnou s meziročním růstem v počtu uzavřených smluv o téměř 20 %. Celkový obrázek o vývoji banky by nebyl úplný bez zmínění nově připravovaných produktů, zejména spotřebitelských úvěrů a nové verze elektronického bankovnictví. Díky zjednodušení řady administrativních procesů jsme také schopni věnovat dostatečný prostor komunikaci s našimi klienty. Vzhledem k výše zmíněným údajům a vzhledem ke snaze o stálé zvyšování kvality služeb můžeme očekávat optimistický vývoj i v roce V příštím roce se navíc s velkou pravděpodobností staneme bankou s bankovní licencí EU. Díky své rychlosti, flexibilitě a tradičnímu přístupu v oblasti úvěrů, Volksbank CZ zůstává bezpečnou, silnou a rostoucí bankou s pozitivními hospodářskými výsledky. V tomto smyslu bychom Vám, vážení obchodní partneři, klienti a přátelé Volksbank CZ a též spolupracovníci a akcionáři, chtěli upřímně poděkovat za projevenou důvěru a vynikající spolupráci. Václav Vitha Johann Lurf Herbert Skok

7 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ CZK Bilanční suma Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů Pohledávky za klienty Výnosy z finančních operací Správní náklady Zisk z běžné činnosti před zdaněním Počet zaměstnanců Počet poboček Počet organizačních jednotek VÝVOJ BILANČNÍ SUMY v tis. Kč

8 Bankovní skupina Volksbank 10 Volksbank působí úspěšně na českém trhu již od roku Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International AG (stoprocentní dceřiná společnost Österreichische Volksbanken-AG, dále ÖVAG). Österreichische Volksbanken-AG byla založena v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí. ÖVAG je čelním institutem jedné z nejdůležitějších bankovních skupin v Rakousku a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 nezávislých Volksbank. Dnes je ÖVAG mezinárodní komerční bankou a silný partner ve střední a východní Evropě. Před více než 10 lety zahájila ÖVAG na Slovensku svou úspěšnou expanzi do střední a východní Evropy. Nyní má ÖVAG mezinárodní síť zahrnující více než 100 obchodních míst v deseti zemích. Dceřiné banky ÖVAGu se strategickými podíly v držení německých, francouzských, italských a tureckých partnerských bank jsou přítomny ve Slovinsku, v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku a k 31. prosinci 2002 dosáhly bilanční sumy ve výši 2,3 miliard EUR. Navíc, ÖVAG má pobočku v Itálii a také na Maltě a reprezentaci v Paříži. v mezinárodním jednání, je výsledkem propojeného plánování a činností. Tato důvěra je ten nejlepší základ pro dlouhotrvající vztahy a úspěšné dlouhodobé obchodní aktivity. Akcionáři Podíl v % Volksbank International AG, Vídeň 69,30 Banque Fédérale des Banques Populaires, Paříž 10,00 DZ-Bank AG, Frankfurt 6,67 WGZ-Bank, Düsseldorf 3,33 Veneto Banca, Montebelluna 2,20 Banca Popolare dell Emilia Romagna, Modena 2,50 Banca Agricola Mantovana, Mantova 2,50 Banca Popolare di Vicenza, Vicenza 2,50 Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, St. Pölten 1,00 Stav k 31. prosinci 2002 Volksbank CZ umožňuje svým klientům díky kooperaci s Confédération Internationale des Banques Populaires a její síti bankovních zastoupení v Evropě, severní Africe, Argentině, Kanadě a Japonsku provádět transakce na všech hlavních světových finančních trzích. Důvěra spojuje naše motto zřetelně vyjadřuje obzvlášť speciální partnerství s našimi klienty. Vzájemná důvěra, jež je tak důležitá, především

9 Orgány společnosti DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA GD KR Dr. THALHAMMER Klaus předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 35 let, praxe ve vedoucí pozici - 19 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG: generální ředitel; ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH: člen rady, člen poradního výboru; BP Investconsult GmbH: prezident rady pro spolupráci; CIBP Confédération Internationale des Banques Populaires: člen výkonné komise, Plate-Forme Internationale: předseda; Industriellenvereinigung: řádný člen, člen za Landesgruppe Wien; Investkredit Bank AG: člen dozorčí rady; Leasing-West GesmbH & Co KG: člen rady; Ľudová Banka, a.s., Slovensko: předseda dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Budapest: předseda dozorčí rady; Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG: místopředseda dozorčí rady, Úvěrový výbor: člen; Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft: člen představenstva; Österreichischer Genossenschaftsverband, Rada Svazu družstev: viceprezident, Správní výbor pro sdílený fond: místopředseda; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG: člen dozorčí rady; Österreichische Kontrollbank: člen dozorčí rady; Schulze-Delitzsch Haftungsgenossenschaft: místopředseda dozorčí rady; VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG: místopředseda dozorčí rady; Volksbank CZ, a. s., Česká republika, Volksbank BH d.d., Sarajewo, Volksbank d.d., Zagreb, Volksbank Ljudska Banka d.d., Laibach: předseda dozorčí rady; Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Alpelvorland, Amstetten: místopředseda dozorčí rady; Volksbank-BeteiligungsgesmbH: místopředseda dozorčí rady; Wirtschaftsbund Niederösterreich: člen vedení oddělení; Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sektion Bank und Versicherung NÖ: zástupce předsedy oddělení, Fachvertretung der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda; Wirtschaftskammer Österreich, Bundessektion Bank und Versicherung: člen oborové konference, Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda odborného svazu, Grundumlagenausschuss des Fachverbands der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda 11 MÍSTOPŘEDSEDA Dr. KALTENBRUNNER Christian místopředseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 21 let, praxe ve vedoucí pozici - 18 let Členství v orgánech jiných společností: Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank CZ, a. s., Česká republika, Volksbank-Ljudska Banka d.d., Slovinsko, Volksbank d.d., Chorvatsko, Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko, Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: místopředseda dozorčí rady; Volksbank Romania SA, Rumunsko: člen správní rady; Volksbank Malta Ltd.: ředitel, člen představenstva; ALB EDV-Service GmbH: člen rady; Volksbank International AG: předseda představenstva

10 ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Mag. JANESCHITZ Hans člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 23 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank Linz-Mühlviertel GmbH: člen dozorčí rady; VB Factoring Bank AG: předseda představenstva; VB Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Wien AG: člen představenstva; Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank CZ, a. s., Česká republika, Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko, Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina, VB-Holding AG, Volksbank International AG: člen dozorčí rady; Volksbank Romania SA, Rumunsko: člen správní rady; VB-Unternehmensholding GmbH: jednatel 12 Rag. BRIONI Primo člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 34 let, praxe ve vedoucí pozici - 18 let Členství v orgánech jiných společností: Mantovana Ireland Ltd Dublin, Irsko, Voksbank International AG, Vídeň, Rakousko, Volksbank CZ, a. s. Česká republika, Cosorzio Mantova Export, Mantova, Itálie: člen dozorčí rady GD DUQUESNE Daniel člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 29 let, praxe ve vedoucí pozici - 29 let Členství v orgánech jiných společností: Banque Fédérale des Banques Populaires: člen správní rady; Natexis Banques Populaires: člen spravní rady, prezident auditového výboru; Volksbank CZ, a. s., Česká republika: člen dozorčí rady; skupina společností Medef-Lyon: viceprezident SCHON Rainer člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 39 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank CZ, a. s., Česka republika: člen dozorčí rady Mgr. SCHAFFEROVÁ Jaroslava člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 5 let, bankovní praxe 5 let, praxe ve vedoucí pozici 5 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

11 Ing. ŠTĚRBOVÁ Irena člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 16 let, bankovní praxe - 9 let, praxe ve vedoucí pozici - 7 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VLČEK Luboš člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 23 let, bankovní praxe - 5 let, praxe ve vedoucí pozici - 10 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností PŘEDSTAVENSTVO 13 LURF Johann předseda představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 27 let, bankovní praxe - 27 let, praxe ve vedoucí pozici - 16 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností SKOK Herbert člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - 30 let, bankovní praxe - 28 let, praxe ve vedoucí pozici - 23 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VITHA Václav člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: praxe celkem - praxe celkem - 11 let, bankovní praxe - 11 let, praxe ve vedoucí pozici - 5 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

12 Rámcové hospodářské podmínky Česká ekonomika v roce 2002 opět zaznamenala hospodářský růst. Jeho tempo však bylo pomalejší než v předchozím roce téměř o polovinu, když dosáhlo přibližně 2 % oproti předloňským 3,6 %. Na výkonu domácího hospodářství se podepsala vedle dosavadních přetrvávajících pozitivních faktorů také řada nových, z větší části negativních faktorů jako například celosvětově, Evropu nevyjímajíc, přetrvávající oslabení konjunktury a s tím spojená stagnace poptávky po českém zboží. Druhým významným zpomalujícím faktorem byly bylo možno nacházet po celý rok ve stabilitě cenové hladiny: Inflace se téměř zastavila a posléze - počátkem roku se index spotřebitelských cen překlopil téměř pod nulu do deflačního pásma. To mělo vliv na další pokles úrokových sazeb v zemi, když během roku 2002 došlo k sestupu např. u 12-měsíční mezibankovní sazby PRIBOR z počátečních 4,50 % p. a. na hladiny okolo 2,50 % p. a. S tím souviselo i narůstání objemu poskytnutých, zejména spotřebitelských úvěrů, a také vysoká spotřeba, která byla de facto 12-MĚSÍČNÍ PRIBOR a PRIBID PRIBOR PRIBID 14 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % loňské povodně, které zasáhly ČR, Německo a Rakousko v dosud nebývalém rozsahu stoleté vody. Naopak pozitivní faktory, působící na růst HDP, tahounem růstu HDP. Pokračovaly také strukturální změny na mikroekonomické úrovni. Příliv zahraničních investic se snížil zejména v souvislosti s dokončováním privatizace zbývajících

13 státních podílů velkých společností. Zahraniční investoři si zároveň začali více všímat nepříznivě se vyvíjející fiskální nerovnováhy a všeobecně se očekávalo zvýšení tlaků na reformy v této oblasti ze strany vlády, mj. i v souvislosti s potřebou splnit maastrichtská rozpočtová kritéria pro vstup do eurozóny ještě v tomto desetiletí. Deficit zahraničního obchodu se udržel pod 80 miliardami korun, což bylo o polovinu méně než v předchozím roce. Celý běžný účet platební bilance dosáhl záporného salda -3,7 mld. USD, což však bylo více kolem 10 %. Podíl na tom měl mj. i rychlejší růst reálných mezd oproti růstu produktivity a HDP. Bankovní sektor nezaznamenal v roce 2002 žádné dramatické výkyvy, docházelo k růstu bilanční sumy a až na výjimky i k růstu ziskovosti. Většina bank na trhu byla v dosud nejlepší pozici za celé období po zavedení tržního hospodářství. MEZIROČNÍ TEMPA RŮSTU HDP Q1 99Q4 00Q1 00Q4 01Q1 01Q4 02Q1 02Q4 než dvojnásobně pokryto přebytkem finančního účtu, který se vyšplhal na 10,4 mld. USD. Stále ještě velmi konkurenceschopné ceny práce v ČR ani přes sice značně zpomalený, ale přesto významný příliv investic ze zahraničí nedokázaly snížit míru nezaměstnanosti, která se pohybovala

14 Obchodní činnost 16 International Desk Nejdůležitější aktivity oddělení International Desk se po nezbytných reorganizačních opatřeních v roce 2002 nezaměřovaly pouze na italskou klientelu, která i nadále zůstává nejpočetnější klientskou skupinou, ale také velkou měrou na francouzské a španělské klienty. Díky kvalifikovaným a bilinguálním zaměstnancům i díky podpoře našich zahraničních partnerů byly dosaženy více než pozitivní výsledky. V současné době má International Desk přes 700 klientů, činných hned v několika sektorech hospodářství, kteří mají ve Volksbank CZ otevřeno více než účtů. Přesto, že hlavní aktivity jsou i nadále spojeny především s trhem nemovitostí, je zřetelně znát nárůst počtu klientů s aktivitami v průmyslu a obchodu. Také byla dále prohloubena spolupráce s italskými, francouzskými a španělskými partnerskými bankami. Především s našimi kolegy v Itálii a kolegy z nového zastoupení v Paříži jsme navázali úzké vztahy. Firemní klientela V průběhu roku 2002 došlo k realizaci interních změn, které vyústily v novou organizační strukturu. Cílem bylo další zdokonalení poskytované péče tuzemské a mezinárodní firemní klientele. Členění obchodních aktivit podle území na Moravu a Čechy, započaté v předcházejícím roce, se ukázalo jako velmi přínosné především pro podporu individuálního přístupu k obchodním partnerům a navázání užší a otevřené spolupráce. Mezinárodní klientela, spravovaná na tomto klientském úseku, pochází především z německy a anglicky mluvících zemí (Německo, Rakousko, Velká Británie atd.). V rámci odborů Firemní klientela Morava a Firemní klientela Čechy došlo k podstatnému personálnímu posílení o pracovníky s patřičnými odbornými a jazykovými znalostmi, a to nejen v brněnské centrále a regionální centrále v Praze, ale také v odděleních působících na vybraných pobočkách. Zaměstnanci tak mohou lépe poznat jednotlivé regiony, včetně potřeb místně příslušné klientely, a poskytovat bankovní produkty, služby a s tím související poradenství přímo v místě, tzn. u klienta nebo na lokální pobočce. Týmy jsou připraveny poskytovat komplexní bankovní služby pro všechny ekonomické subjekty v rámci definovaných cílových klientských skupin včetně partnerského přístupu, který je typický pro bankovní skupinu Volksbank.

15 Firemní klientela Morava V rámci Moravy došlo k meziročnímu navýšení objemu klientských obchodů o 76,4 %, přičemž nejvyšší nárůsty byly realizovány v oblasti investičních úvěrů, běžných a termínovaných účtů v domácí měně. Došlo k navázání nových obchodních vztahů s významnými podnikatelskými subjekty a k rozšíření spolupráce se stávajícími firemními klienty. Kromě toho bylo zahájeno několik projektů v oblasti financování nemovitostí. Firemní klientela Čechy V prvním pololetí 2002 byl navázán kontakt s významným dodavatelem investičních celků a jejich technologických částí a byly nalezeny vhodné formy realizace bankovních obchodů k oboustranné spokojenosti. Pro nové partnery, aktivní v průmyslu, byly poskytnuty záruky a zajištěno provozní financování s minimální rizikovostí návratnosti. Banka se také podílela na obchodním záměru svého klienta při rozšíření kapacit cizojazyčných školských zařízení v Praze. Bankovní služby pro drobnou klientelu Koncept otevřených poboček, který byl použit při budování tří nových poboček otevřených v roce 2002 a jež bude postupně zaveden na všech stávajících pobočkách, si klade za cíl zvýšit osobní přístup k našim klientům. Klienti Volksbank CZ mohou nyní za podpory nejnovějších technologií používat Infoterminály, jež jim umožňují získat kompletní přehled o svých účtech a to až dva roky nazpět. Navíc si na Infoterminálu klienti mohou vytisknout zdarma výpisy ze svých účtů; tato cenová politika reflektuje filozofii Volksbank CZ o partnerském přístupu ke klientům a jejím cílem je být moderní bankou, která má neustále na mysli to, že pokud se objeví nová technologie, je připravena se o ni podělit se svými klienty ku prospěchu obou. Revoluční zařízení Twin Safe, která odsunují tradiční pokladny do pozadí, nabízejí svým uživatelům všechny pokladní operace a jsou doprovázeny navíc lidským přístupem. Tyto novinky Infoterminál a Twin Safe ilustrovány mottem Známe hodnotu Vašeho času, zrychlují obsluhu na pobočkách a umožňují tak více se zaměřit na samotného klienta, jeho potřeby a přání. Obce V roce 2002 se banka nadále významně angažovala v komunálním sektoru a v rámci komunálního programu získala nové klienty z řad obcí a měst a jejich dceřiných společností. Rovněž byly učiněny další kroky k rozšíření spolupráce banky s bytovými 17 POČET POBOČEK

16 Termínované vklady družstvy. Banka se účastnila většiny vypsaných veřejných zakázek na financování komunálních projektů a v řadě z nich byla úspěšná. Celkově poskytuje banka své bankovní a poradenské služby více než dvěma stovkám subjektů z municipální oblasti (obcím a jejich dceřiným společnostem). Treasury I přes náročné prostředí, které v průběhu roku 2002 převažovalo, byly aktivity oddělení Treasury velmi úspěšné. Oddělení se významně podílelo na celkovém hospodaření banky. Plánované výnosy z obchodní činnosti na finančních trzích byly výrazně překročeny - o cca 67 %. Byl zaznamenán nejen nárůst počtu uskutečněných obchodů o přibližně 23 %, ale také růst zobchodovaného objemu o 35 %. BĚŽNÉ ÚČTY A TERMÍNOVANÉ VKLADY v tis. Kč Běžné účty V oblasti prodejních aktivit se oddělení koncentrovalo především na přímý prodej produktů. Za uplynulý rok se téměř zdvojnásobil počet klientů, kteří využívají produkty Treasury na základě smluv. Na činnosti se podíleli školení zaměstnanci jednotlivých poboček a jiných oddělení. Dále, ve spolupráci s pobočkami a Obchodní hospodářskou komorou, zorganizovalo oddělení několik prezentací a odborných seminářů. Cenné papíry Také činnost oddělení cenných papírů byla ovlivněna volatilitou finančních trhů. Nicméně díky zkušeným pracovníkům se i tento nepříznivý vývoj na kapitálovém trhu podařilo překonat a byl tak zaznamenán růst investic do cenných papírů ze strany klientů o více než 28 %. Díky dalšímu zintenzivnění činnosti bylo dosaženo výrazného nárůstu počtu klientů, kteří investují do cenných papírů. Tyto výsledky by nemohly být dosaženy bez dalšího vzdělávání zaměstnanců, a to i na jednotlivých pobočkách. V roce 2002 bylo v této oblasti vyškoleno dalších 35 pracovníků. Řízení rizik Banka zaujímá v oblasti řízení rizik spíše konzervativní postoj. V rámci svých činností měří, vyhodnocuje a řídí oblast řízení rizik strukturu a objem úvěrového a tržního rizika, likvidního rizika a operativních rizik. Řízení rizik zohledňuje vedle existujících legislativních směrnic také zásady vydané koncernem ohledně všeobecného sledování rizik při současném využití know-how koncernových společností. Strategii banky pro oblast řízení rizik schvaluje představenstvo banky v souladu s pravidly Basilejského výboru a zohledňuje striktní

17 organizační rozdělení oblastí prodeje a řízení rizik. Tato struktura zajišťuje dodržování tzv. principu čtyř očí a neutrálního posouzení přijatelnosti jednotlivých rizik. Řízení úvěrového rizika Směřování úvěrové politiky banky se děje v souladu s úvěrovou politikou koncernu a obsahuje kromě definice cílových skupin klientů také stanovení limitů pro jednotlivé oblasti popř. odvětví. V rámci úvěrového procesu je zachován princip jednoznačného organizačního rozdělení prodeje a řízení rizik, přičemž ve schvalovacím procesu jsou zastoupeny oba odbory. Interní předpisy banky, včetně interních kontrolních systémů, jsou v souladu s platnými opatřeními České národní banky. Při ocenění nástrojů zajištění (zajištění úvěrů) a při ocenění nemovitostí sleduje banka spíše konzervativní přístup. V roce 2002 začala banka spolupráci s koncernem na implementaci interního ratingového systému pro podnikatelskou oblast, tzv. Podnikový rating VB, který představuje jeden z dílčích projektů realizace pravidel Basilejského výboru. Cílem Podnikového ratingu VB je optimalizovat řízení rizik v oblasti úvěrového procesu a současně urychlit včasnou identifikaci možných výpadků splácení úvěrů. Dále se připravují ve spolupráci s mateřskou společností interní ratingy pro jiné klientské segmenty (např. komunální oblast, fyzické osoby, projektové financování). I když banka sleduje spíše konzervativní politiku, došlo v roce 2002 poskytnutím nových úvěrů ke zvýšení celkového objemu úvěrů na 12,672 mld. CZK, což představuje přírůstek oproti předchozímu období o zhruba 44 %. Ve stejném období poklesl podíl klasifikovaných úvěrů banky ze 17,03 % v roce 2001 na 12,08 % v roce Podíl klasifikovaných úvěrů v bankovním sektoru České republiky přitom činil podle údajů, zveřejněných ke 31. prosinci 2002 ČNB, 16,78 %. Řízení tržního rizika Tržní riziko zahrnuje riziko ztráty, která může vzniknout z cenových, kursových a úrokových změn na finančních trzích a také úrokové, měnové a akciové riziko a ostatní rizika spojená s pohybem tržních cen. Kompetence a kontrolní mechanismy procesu řízení tržních rizik se tvoří v rámci interních předpisů a interního kontrolního systému banky. Hlavním nástrojem k řízení tržních rizik jsou limity pro jednotlivé typy tržních rizik. Zřízení a dodržování limitů se průběžně sleduje a představuje opěrný bod pravidelného reportingu pro zasedání Výboru pro řízení aktiv a pasiv, který stanovuje strategii a cíle pro oblast řízení tržních rizik a dohlíží na jejich KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Průměr pro český bankovní sektor (ČNB) Volksbank

18 dodržování. V rámci dohledu nad limity se v případě překročení přijímají okamžitá opatření, identifikuje se důvod překročení a zavádějí se odpovídající protiopatření. scénářů a stresových modelů pro simulaci vlivu změny tržních podmínek na velikost přijatého rizika. K zajištění úrokových pozic využívá banka nástroje úrokových derivátů. 20 Řízení měnového rizika Banka uzavírá obchody v měnové oblasti jak na domácím, tak i na mezinárodním trhu. Stanovení jednotlivých měnových rizik se děje v rámci koncernem řízeného celkového měnového rizika. Banka se v devizové oblasti věnuje převážně obchodování s klienty. Obchody na vlastní účet se uzavírají převážně k zajištění pozic vzniklých z obchodování s klienty. Během roku 2002 banka nepřekročila žádný z limitů otevřených měnových pozic. Řízení úrokového rizika Cílem řízení úrokového rizika je zajistit při zohlednění denních výkyvů na trzích pro banku optimální strukturu úroků. Denní monitoring úrokových rizik probíhá s pomocí GAP-analýzy. Pro rok 2003 připravuje banka vedle optimalizace existujících GAP-analýz zavedení tzv. stresových Řízení akciového rizika Banka má stanoveny a schváleny limity pro obchodování s akciemi jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Stanovení jednotlivých limitů se děje v rámci koncernem řízeného celkového rizika. V průběhu roku 2002 nedržela banka ve svém portfoliu žádné akcie pro obchod na vlastní účet a nebyla tedy tomuto riziku vystavena. Řízení rizika likvidity Řízení likvidního rizika je založeno na plánování přílivu a odlivu likvidních finančních prostředků na základě dohody s klienty o splácení a na základě uzavřených úvěrových dohod, které banku k určitým aktivitám zavazují. Banka prognózuje v rámci svého informačního systému managementu čistý cash flow na denní bázi pro období následujících pěti pracovních dnů pro každou hlavní měnu. Pro každou hlavní měnu se zpracovávají STRUKTURA CELKOVÝCH ŮVĚRŮ v tis. Kč Standardní Klasifikované

19 odhad cash flow, výkaz skutečné likvidity, základní scénáře a alternativní scénáře. Existují limity pro každou hlavní měnu, jejichž dodržování je sledováno denně. Operační rizika Operační riziko tvoří podstatnou část politiky banky v oblasti rizik a lze je definovat jako riziko, které vzniká v důsledku úplného nebo částečného selhání postupu interních procedur, vědomým či nevědomým chybným lidským jednáním, úplným nebo částečným výpadkem systémů nebo externími vlivy. V budoucnosti se banka silněji začlení do projektu identifikace a řízení operativních rizik, řízeného koncernem, při zohlednění pravidel Basilejského výboru. bankovnictví jako moderní a již téměř nenahraditelná forma komunikace s bankou se tak zařadilo do standardní nabídky banky. Nejlépe to prokazují samotná čísla z celkového počtu zpracovaných tuzemských a zahraničních transakcí bylo 53 %, respektive 37 % zasláno elektronicky. Díky spolupráci s oddělením Automatizace, které zajistilo technickou stránku, mají klienti možnost podávat své příkazy v kterékoliv pobočce Volksbank CZ bez ohledu na to, ve které pobočce mají zřízen svůj účet. K dalšímu zkvalitnění činnosti oddělení a tím i zrychlení celého procesu zpracování plateb mohlo dojít v souvislosti s implementací elektronického zpracování těch úkonů, které byly dosud zajišťovány manuálně. V konečném důsledku tak mohla být zkrácena i doba vyřízení bankovních záležitostí klientů na pobočkách. 21 Platební styk Nejvýznamnější událostí v oddělení platebního styku bylo zcela jistě uvedení nových forem komunikace s bankou v oblasti elektronického bankovnictví Internetbanking a Multicash do nabídky bankovních produktů a služeb, ke kterému došlo v říjnu Již od začátku bylo možné sledovat, že se tyto produkty setkávají s mimořádným zájmem ze strany klientů. Zaměstnanci jednotlivých oddělení platebního styku (tuzemský, zahraniční a elektronický) se díky odpovídajícímu hardwarovému a softwarovému vybavení vypořádali s cca 15% nárůstem počtu tuzemských i zahraničních plateb. Přibližně stejný nárůst byl zaznamenán i u objemu všech zpracovaných plateb. V průběhu celého roku byl také zaznamenán výrazný zájem o službu Homebanking. Počet uživatelů vzrostl o 36 % ve srovnání s předcházejícím obdobím. Elektronické Platební karty Během uplynulého roku byly uvedeny do provozu další tři bankomaty v nových pobočkách ve Znojmě a v Hradci Králové a dále byl zprovozněn vůbec první bankomat mimo pobočkovou síť v nákupním centru Big Billa v Brně. Velice důležitým okamžikem a zřejmě nejvýznamnější událostí předchozího roku, která bude ovlivňovat i roky následující, bylo uzavření smlouvy s českým zastoupením společnosti Diners Club a vydání prvních 250 předembosovaných charge karet během posledního čtvrtletí roku Počet vydaných platebních karet vzrostl o cca 82 %. Do činnosti oddělení Platebních karet se dále promítla skutečnost, že stále více klientů si uvědomuje výhodnost provádění svých finančních transakcí prostřednictvím bezhotovostního placení za zboží a služby platebními kartami přímo v obchodech a upřednostňuje tento způsob. Velký nárůst tak byl zaznamenán u tzv. POS

20 22 (point-of-sale) plateb plateb za zboží a služby v obchodech o více než 55 %. Vzrostl také celkový počet transakcí s platebními kartami Volksbank CZ a to o významných 35 %. Jejich celkový objem se zvýšil o 32 %. Automatizace Prioritou oddělení Automatizace byla již tradičně oblast podpory služeb klientům v oblasti elektronického a samoobslužného styku a další rozvoj vnitrobankovní infrastruktury. V polovině roku byl nabídnut ve spolupráci s odd. Marketingu a Platebního styku nový produkt elektronického bankovního styku Multicash, který je evropským standardem a je určen především velkým, popř. mezinárodním klientům. Ve druhé polovině roku byla nabídka e-služeb Volksbank CZ doplněna o produkt Internetbanking, určený naopak nejširší vrstvě klientů nefiremního typu. Současně došlo k masivnímu nasazení informačních terminálů pro přístup k informacím o účtech a k bankovním výpisům samoobslužnou formou. Všechna pracoviště banky jsou vybavena nejmodernějším softwarem a výpočetní technikou. Proto jsou její klienti obslouženi v kterékoli pobočce banky se stejnou rychlostí a komfortem. Každé pracoviště má přístup k intranetu a internetu. Zaměstnanci tak mají k dispozici potřebné a aktuální informace a mohou proto poskytovat lepší služby. Nové služby spolu s trvalým nárůstem počtu poboček, klientů i objemu prováděných operací předznamenaly výrazně vyšší nároky na rychlé a spolehlivé spojení všech poboček banky. Byla vytvořena zcela nová struktura propojení se čtyřnásobnou rychlostí spojení. Postupně převažující objem operací, prováděný pouze elektronickou cestou s sebou přináší i rostoucí nároky na bezpečnost ochrany dat proti jejich zneužití. Vedení společnosti proto rozhodlo o provedení auditu. Oslovená mezinárodně POČET PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ Zahraniční Tuzemské elektronicky Tuzemské bez elektronických

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více