SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU"

Transkript

1 Název projektu: Realizátor: Popis projektu: SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU Aperta inovativní vzdělávání Aperta, s.r.o. Sídlo: Křižíkova 527/ Kancelář: Lužická 1157/ Kontaktní osoba: Mgr. Věra Růžičková tel: mobil: Anotace: Tento vzdělávací program byl dvouletým projektem, ve kterém se vzdělávali lektoři a ostatní zaměstnanci dvou vzdělávacích institucí z Liberce Aperta, s.r.o. a Jazyková škola. Tyto dvě společnosti spolu dlouhodobě spolupracují, protože Aperta nabízí především tzv. měkké dovednosti a se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Obě firmy mají některé stejné klienty především velké výrobní firmy z automobilového průmyslu a někteří lektoři jsou zároveň jazykáři a zároveň lektory měkkých dovedností a pracují tak pro obě společnosti při speciálních vzdělávacích akcích pro tyto velké mezinárodní firmy. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, proto byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, je veden pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ V rámci projektu se lektoři vzdělávali ve 12 různých tématech, které rozšířily jejich kompetence a kvalifikaci pro vzdělávání dospělých. Týmová spolupráce Projektové řízení Kritické myšlení Tvořivost Emoční inteligence Vyjednávání Koučování Obchodní angličtina Technická angličtina komunikace v AJ komunikace v NJ Metodika pro začínající lektory AJ Výše uvedená témata nebyla v projektu zvolena náhodou. Vycházejí z předchozích konzultací s personalisty různých firem, kteří dali náměty, jaká témata pro své zaměstnance budou poptávat a jaká témata jsou ve firmách nejdůležitější pro vnitrofiremní i externí komunikaci. Proto se v nich lektoři vzdělávali, aby je následně mohla Aperta či zpracovat v co nejmodernějších verzích a především interaktivní formou. Na základě tohoto vlastního vzdělávání vytvořili lektoři zcela nové metodiky a školicí materiály k 6 kurzům, které v rámci projektu pilotně ověřili. Na základě těchto kurzů připravili metodiky k novým vzdělávacím kurzům a zrealizovali pilotní kurzy: Projektové řízení pro firmy a veřejnou správu Inovativní myšlení aneb Děláme to lépe pro firmy a veřejnou správu Jak se vyrovnávat s emocemi v práci zdravotníka? pro lékaře i střední zdravotnický personál Motivace a emoční inteligence komunikace v angličtině pro mírně až středně pokročilé komunikace v němčině pro mírně až středně pokročilé 1

2 Popis projektu: Cíle: Hlavním cílem projektu bylo samotné vzdělávání lektorů, řídících a organizačních pracovníků vzdělávacích společností Aperta, s.r.o. a Jazykové školy. Tento cíl se naplnil 100% a všichni zaměstnanci těchto společností si nemohli a nemohou vynachválit příležitost se tolik vzdělávat. Neuvěřitelný počet vzdělávacích dnů (minimálně 28 dní pro všechny) a témat rozhodně pomohl k rozšíření kvalifikace těchto zaměstnanců a podpořil tak jejich vyšší uplatnění na trhu práce nejen jako individualit, ale také jako celků tedy obě vzdělávací společnosti mají nyní větší šanci uspět na trhu s dalším vzděláváním. Projekt rozhodně podpořil vytyčený cíl zaměřený na spolupráci obou společností. Lektoři se více poznali, současná komunikace je mnohem snadnější. Také vzájemné poznání produktů, které obě společnosti nabízí, pomáhá obchodníkům obou společností, protože se vzájemně mohou nabízet již u stávajících klientů. Projekt rozhodně pomohl k větší a užší spolupráci s firmami z kého kraje díky realizaci pilotních kurzů. Mnozí personalisti, manažeři či odborníci z firem absolvovali pilotní kurzy, mohli si říci, co by ještě chtěli změnit a tak byli spolutvůrci těchto nových kurzů. Cílem projektu bylo právě vytvořit tyto nové produkty nové kurzy a k nim metodiky. Původně plánovaných 5 kurzů jsme nakonec rozšířili na 6, protože téma emoční inteligence nás natolik zasáhlo, že jsme museli vytvořit samostatný kurz a ještě jsme ho v rámci projektu i odzkoušeli s názvem Motivace a emoční inteligence. Díky tomu, že jsme pilotních kurzů zrealizovali více, nám narostl i počet podpořených osob a úspěšně podpořených osob. Takže se nám podařilo naplnit bez problémů i tento cíl. Popis projektu: Akreditace: Kurzy určené pro lektory a ostatní zaměstnance Aperty a Staminy nebyly akreditované nebylo to v našich požadavcích. Přesto kurz Koučink Věda i Umění u společnosti Koučink Centrum, s.r.o. Praha, který absolvovali dva lektoři Aperty je mezinárodně uznávaný certifikovaný program koučinku a je akreditovaný ICF (Mezinárodní federací koučů) a Koučink Centrum ho pořádá ve spolupráci s prestižní vzdělávací institucí pro kouče Erickson College (Vancouver, Kanada). Kurz vytvořila Dr. Marilyn Atkinson, PhD., zakladatelka a prezidentka osmi světových center Erickson College, kurz vedou lektoři Erickson College. Tento kurz byl v rozsahu 16 tréninkových dní (12). Třetí kurz koučinku, který absolvoval jeden lektor, byl akreditován u MŠMT jako rekvalifikační kurz pod názvem Akreditovaný externí profesionální kouč. Dva lektoři Aperty v průběhu projektu získali certifikát "Certifikovaný projektový manažer IPMA Level C", na základě zkoušky u Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení. Akreditovat jsme nechali nově vytvořené kurzy, které jsou určeny speciálně pro veřejnou správu a nyní jsou akreditovány u MV ČR. Jedná se kurz Řízení projektů ve veřejné správě a to pro úředníky (číslo akreditace AK/PV-7/2012) a pro vedoucí úředníky (číslo akreditace AK/VE-7/2012). Kurz je v rozsahu 4 vzdělávacích dnů (32 tréninkových hodin). Dále je to kurz s názvem Inovativní myšlení aneb Děláme to jinak pro úřady, který je v rozsahu 2 tréninkových dní () a je opět akreditován pro úředníky (číslo akreditace AK/PV-949/2012) a pro vedoucí úředníky (číslo akreditace AK/VE-685/2012). Popis realizace Termíny a místo uskutečnění, počet účastníků a absolventů Níže ve dvou tabulkách dokládáme informace o vzdělávání lektorů a dalších zaměstnanců Aperty a Staminy a v samostatné tabulce informace i realizaci pilotních kurzů. Popis cílové skupiny: Cílovou skupinou projektu byli: a) lektoři a ostatní zaměstnanci společností Aperta a b) účastníci pilotních kurzů ad a) V této skupině bylo zapojeno celkem 35 osob. Z toho cca 20 prošlo pouze jedním kurzem např. Metodika pro začínající lektory nebo Technická angličtina či komunikace v AJ či NJ. Základní skupina se skládala z cca 15 osob, které se zúčastnili všech nejazykových kurzů. Jednalo se tedy o jednatele, lektory, ale také obchodníky, 2

3 administrativní pracovnice obou společností. ad b) Tato skupina byla velmi pestrá, protože do pilotních kurzů jsme přizvali zástupce nemocnic, úřadů, firem z kého kraje. V cílové skupině se tak sešli manažeři, personalisté, obchodníci, projektový manažeři, střední zdravotnický personál, lékaři, úředníci a vedoucí úředníci celkem ze 40 společnosti a úřadů. Celkem bylo v těchto pilotních kurzech zapojeno 154 osob a z toho bylo 151 absolventů. Níže v tabulce uvádíme přehled kurzů s počty osob i názvy společností, ze kterých účastníci pocházeli. Přínos: Popis přínosu, postupy hodnocení Vzdělávací kurzy hodnotili lektoři a další zaměstnanci obou vzdělávacích společností vždy po ukončení kurzu. K této zpětné vazbě jsme využívali dotazník, který běžně používáme také v Apertě pro hodnocení kurzů, které pořádá Aperta. Chtěli jsme mít pro všechny kurzy jednotné formuláře. Hodnocení od těchto účastníků bylo velmi jednotné a jednotvárné. Výjimečně se vyskytly v tomto hodnocení dvojky (škála byla jako ve škole). Ač jsou lektoři Aperty velmi kritičtí ke vzdělávání jiných lektorů, výběr vhodných vzdělavatelů potvrdil, že jsme si vybrali skutečně kvalitně. Pro realizaci pilotních kurzů jsme účastníkům pilotních kurzů vytvořili podrobnější dotazník, aby se lektoři dozvěděli více o samotném kurzu a jeho vhodné připravenosti. Díky těmto hodnotícím formulářům mohli lektoři metodiky ještě doupravit, vylepšit, aby byli pro účastníky co nejvíce přínosné. Aperta, s.r.o. i Jazyková škola působí jako vzdělávací společnosti v oblasti dalšího vzdělávání. Proto nově vytvořené metodiky obě společnosti využijí ve své praxi i do budoucna. V rámci projektu byly jednak vytvořeny ucelené metodiky k jasně vymezeným kurzům s danou časovou dotací i tématem. Obě společnosti si vytvořily své metodiky Aperta vytvořila 4 a 2. Mimo tyto výše zmíněné vytvořené metodiky však v rámci projektu proběhlo mnoho dalších vzdělávacích témat, které lektoři i další zaměstnanci těchto dvou společností absolvovali a tato témata mají přesah do různých jiných kurzů, které Aperta či pořádá. Velmi důležitým tématem, které lektoři absolvovali, bylo téma emoční inteligence, které se prolíná všemi ostatními tématy a má přesah do jakéhokoli vzdělávání. Lektoři díky tomu získali profesionálnější přístup ke vzdělávání dospělých a účastníkům kurzů, které vedou. Toto téma nyní zapracovávají do všech kurzů, které pořádáme pro různé firmy a různé cílové skupiny. Projekt bude tedy v Apertě i Stamině žít ještě velmi dlouho, lektoři budou čerpat z mnoha zápisků, které si zapsali, či budou čerpat z nových dovedností, které získali od jiných lektorů, které jsme skutečně pečlivě vybírali, abychom vybrali takové, od kterých se máme ještě co učit. Ještě hodně dlouho budou čerpat z desítek nových knih, které se nakoupili a budou využívat různé výukové pomůcky, které zpestřují výuku a dělají ji zajímavější, názornější a také efektivnější. Lektoři i další zaměstnanci vzdělávacích společností absolvovali vzdělávání v poměrně velké šíři, díky kterému získali certifikáty o absolvování daných kurzů, což zvýšilo jejich kredit na trhu práce. Obě vzdělávací společnosti mají nyní erudované lektory, kteří přispívají k dobrému jménu těchto institucí. Zvláště v některých výběrových řízeních je toto důležité, protože musíme svou kvalitu dokládat vzdělaností našich lektorů. Na závěr projektu jsme uspořádali závěrečnou konferenci, které se zúčastnilo celkem 41 manažerů, personalistů, tajemníků obecných či městských úřadů či dalších soukromých osob z kého kraje. Program konference byl rozdělen do dvou částí, v první části byl představen celý projekt a jeho obsah, druhá část byla rozdělena do sekcí a představili jsme části nově připravených programů. Považujeme účast tolika osob (především manažerů a řídících pracovníků) za velký úspěch a zájem o nové vzdělávací přístupy a metody. 3

4 Vzdělávání lektorů a ostatních zaměstnanců Aperty a Staminy Název kurzu Rozsah Datum a místo Lektor účastníků absolventů Týmová práce srpna 2010 penzion Lenka Josefův Důl Mgr. Petr Soják, PhD Projektové řízení 6 dnů hotel Petra Ing. Jan Havlík (AIT, s.r.o Praha) Kritické myšlení Hotel Atrium Hotel Impuls PhDr. Hana Košťálová PhDr. Ondřej Hausenblas (Kritické myšlení, o.s.) Tvořivost Hotel Skála na Malé Skále Prof. Erich Weisbier Ing. František Horňák,PhD. (Kreativite Akademie Vídeň) Emoční inteligence 10 dnů 25. a a a Hotel Skála na Malé Skále 16. a a SOŠ Jablonecká PhDr. Magdalena Frouzová Vyjednávání SOŠ Jablonecká PaedDr. Olga Medlíková Obchodní angličtina , , a Mgr. Vladimír Stanislav () 8 8 Technická angličtina 6., 13.,20. a PaedDr. Jaroslav Hardulák (soudní překladatel) 8 7 komunikace v AJ 7. a Mgr. Vladimír Stanislav () 7 7 komunikace v NJ 7. a Mgr. Dana Glaserová () 5 5 Metodika pro začínající lektory vyučujících AJ , a Mgr. Lucie Příšovská (TUL) 6 6 Kurzy koučinku 16 dnů září prosinec 2011 a 2012 Koučink Centrum dnů září prosinec 2012 Koučink Centrum 1 1 4

5 Název a rozsah pilotního kurzu Přehled realizace pilotních kurzů Datum a místo realizace účastníků absolventů Společnosti Projektové řízení pro firmy 32 hodin Projektové řízení pro úřady 32 hodin komunikace v angličtině pro mírně a středně pokročilé komunikace v němčině pro mírně až středně pokročilé, Inovativní myšlení aneb Děláme to lépe pro firmy 32 hodin Inovativní myšlení aneb Děláme to lépe pro úřady Jak se vyrovnávat s emocemi v práci zdravotníka 14. a 15. března května 2011 Hotel Impuls 24. a 25. března června 2011 Hotel Impuls 23.1., 30.1., 6.2. a Česká inspekce životního prostředí 13.3.,22.3., 29.3 a Česká inspekce životního prostředí 1. kurz: a kurz: a kurz kurz kurz Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 2. kurz Nemocnice Jablotron Alarms, a.s. Jablonec n.n. KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. SKLOPAN,a.s. TRW Automotive Czech s.r.o. Jablonec n.n. Kinghouse, s.r.o. Turnov MÚ Český Dub MÚ Frýdlant MÚ Chrastava Český červený kříž Jablonec n.n. Společnost přátel přírody Česká inspekce životního prostředí Česká inspekce životního prostředí JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec n.n. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o ELMARCO s.r.o. Interko Kinghouse, s.r.o. Turnov Denso Manufacturing Czech s.r.o. Johnson Controls Automobilové součástky k.s. Stráž p. R. TI Automotive AC s.r.o. Jablonec n.n. Kelcom. s r.o. Weber Terranova Český rozhlas Sever Preciosa, a.s. Jablonec n.n. Laird Technologies s. r. o MÚ Nový Bor MÚ Jablonec n.n. Krajský úřad kého kraje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 5

6 s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 3. kurz Nemocnice s poliklinikou v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Motivace a emoční inteligence 1. kurz kurz Celkem uspořádáno 13 pilotních kurzů Laird Technologies s. r. o. Realsan Group SE TRW Automotive Czech s.r.o. Jablonec n.n. LASVIT s.r.o Nový Bor KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. Krajská nemocnice, a.s. Ontex CZ Turnov Medical Technologies CZ a.s. Kinghouse, s.r.o. Turnov TI Automotive AC s.r.o. Jablonec n.n MONROE CZECHIA s.r.o. Hodkovice n.m. Minda Schenk Plastic AKT Plast Jablonec n.n. Polyglot Thysen Ferex Hrádek n.n. Licon Heat Český rozhlas Sever společností: z toho 4 nemocnice 8 úřadů (státní či veřejná správa) 1 veřejný rozhlas 2 neziskové organizace 25 komerčních firem Zpracovala koordinátorka projektu: Mgr. Věra Růžičková září

7 7

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009...

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... 10 4.1 Kurzy českého znakového jazyka

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

Průzkum vzdělávacích potřeb v podnicích ve vztahu k aktivitám Krajského úřadu Libereckého kraje, Úřadu práce, škol a vzdělávacích institucí

Průzkum vzdělávacích potřeb v podnicích ve vztahu k aktivitám Krajského úřadu Libereckého kraje, Úřadu práce, škol a vzdělávacích institucí Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.3 Průzkum vzdělávacích potřeb v podnicích ve vztahu k aktivitám

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více