KRONIKA FILMOVÉ VĚDY NA FF MU//Rozhovory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA FILMOVÉ VĚDY NA FF MU//Rozhovory"

Transkript

1 Jiří Voráč: Rozhovor se Zdeňkem Smejkalem Rozhovor byl veden v Brně (aktualizace květen 2013, rozhovor zatím nebyl z technických důvodů autorizován) Doc. PhDr. Zdeněk Smejkal (*1927, Veselí nad Moravou). V letech studoval češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě u Prof. PhDr. Franka Wollmana, DrSc. a Prof. PhDr. Antonína Grunda. V letech působil jako lektor českého jazyka a literatury v Polsku, kde absolvoval dvouleté postgraduální studium teorie a dějin filmu při Polské akademii věd ve Varšavě u Jerzyho Toeplitze a Aleksandera Jackiewicze. Po návratu z Polska zahájil výběrové přednášky z filmové vědy a v roce 1963 pak fakultativní studium filmové vědy. Publikoval v Hostu do domu, Filmu a době, Televizních a filmových novinách, Indexu a dalších. V roce 1968 dosáhl titulu PhDr., ale poté už nebyl připuštěn k obhajobě kandidátské práce a r byl zbaven možnosti přednášet. V r byl rehabilitován a jmenován docentem filmové vědy. Na fakultě přednášel do konce roku Roku 2008 se odstěhoval ke svým dcerám do Vancouveru v Kanadě, kde od té doby žije. Publikace: překlady z polštiny: Jerzy Płażewski: Filmová řeč (Praha: Orbis, 1967), Stanisłav Kuszewski Televizní pořad (Praha: Edice Čs. televize, 1973); editor: Rusko-český a česko-ruský slovník pro televizní pracovníky a překladatele (Nakladatelství technické literatury, 1980) a společně s Miladou Hábovou Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů (Praha: Čs. filmový ústav, 1986). Je autorem kapitoly o českém filmu v knize Jerzy Toeplitze Dějin filmu (1989) Průkazová fotografie Zdeňka Smejkala z doby II. ročníku studia, 1947 Foto Archiv MU * * * Jste zakladatel a po třicet let de facto jediný představitel filmové vědy na FF MU. Původním vzděláním jste ovšem polonista. Jak vypadala vaše brněnská studia v letech ? A jak jste se dostal k filmové vědě? O film jsem se zajímal již na gymplu. Na univerzitě jsem pak navštěvoval u profesora Franka Wollmana 1 divadelní seminář při katedře slavistiky. A ten divadelní seminář byl skvěle obsazený, účastnili se toho lidé jako třeba Antonín Sychra 2 nebo Jaroslav Pokorný 3 nebo Karel Bundálek, 4 později Ivo Osolsobě 5 nebo Zdeněk Srna 6 a Ivo Pondělíček, 7 kteří byli o něco mladší. A vedly se tam znamenité diskuse. A v tomto semináři mně profesor Wollman povoloval referáty o filmu. Vzpomínám si, že jsem měl referát například o dialogu a o jazyce, že ve filmu není tak rozvinutý jako v divadle, kde dialog nese hlavní informaci. Profesor Wollman to dělal s ohromným rozmachem, zadávaly se i disertační práce a vznikla celá série znamenitých dizertaček o dějinách divadla na Moravě. Nešlo sice o úředně uznaný obor, ale ty práce měly punc oborového studia. Tak třeba Jaroslav Pokorný někdy v roce 1948 obhajoval doktorský spis o divadelních výrazových prostředcích. 8 Tím jsme se zabývali na mnoha seminářích, šlo se na kloub věci, a z tohoto základu potom právě vznikaly ty práce, na tomto, řekl bych, prodiskutovaném a ověřeném základu se pak rozvíjely ty práce 1 Prof. PhDr. Frank Wollman, DrSc. ( ), literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU; v letech řádný profesor FF MU. 2 Antonín Sychra ( ), muzikolog, estetik, kritik. 3 PhDr. Jaroslav Pokorný ( ), divadelní teoretik a kritik, dramaturg a překladatel. 4 PhDr. Karel Bundálek ( ), divadelník, pedagog. 5 Prof. PhDr. Ivo Osolsobě ( ), profesor dějin a teorie divadla. 6 Prof. PhDr. Zdeněk Srna, CSc. ( ), divadelní vědec, kritik, historik a vysokoškolský pedagog, v letech , resp vedl Oddělení divadelní a filmové vědy Katedry věd a umění, resp. Seminář divadelní a filmové vědy (od r. 1990). 7 Prof. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc., (*1928), český sexuolog, malíř a filmový teoretik. 8 Titul PhDr. získal na MU v Brně prací Složky divadelního výrazu (1948). 1

2 historické. Ostatně profesor Wollman, slavista, napsal syntézu Dramatika slovanského jihu. 9 S divadlem byl pořád ve spojení a sám napsal taky nějaká dramata, která se hrála, a dost si na tom zakládal. V tom Wollmanově semináři jste vy byl jediný s filmologickými sklony? Film tam byl záležitostí spíše okrajovou, ale kdykoli jsem měl ten referát filmový, tak diskuse byla věcná a poučená a mnohdy měli ostatní o filmu větší ponětí než já. Já jsem se tehdy bál jít do většího tématu, protože jsem neměl širší základy. Přišel jsem z venkovského gymplu Zdeněk Smejkal jako asistent Katedry slavistiky a srovnávacího jazykozpytu, Foto Archiv MU Filmovou vědu jste absolvoval až o dekádu později v Polsku, kde jste dva roky studoval u Jerzyho Toeplitze. 10 Ano, filmovou vědu jsem vystudoval až v roce 1958 v Polsku. Tam jsem odjel na zkušenou jako mladý slavista a lektor českého jazyka, a vrátil jsem se jako absolvent filmové vědy. Bylo to dvouleté postgraduální studium při Polské akademii věd ve Varšavě, kam brali jenom absolventy jiných vysokoškolských oborů. Studium to bylo znamenitě organizované a nesmírně přínosné právě proto, že se tam sešli mladí lidi různých oborů, přičemž každý k tomu přistupoval podle svého oboru už s určitou výzbrojí. A na seminářích se to pak mlelo a doplňovalo a taky metodologicky to bylo velice podnětné. Přednášeli tam špičkoví polští vědátoři, vedle Jerzyho Toeplitze, který tomu šéfoval, třeba Aleksander Jackiewicz, 11 ten měl znamenité semináře, 9 Dramatika slovanského jihu (Slovanský ústav, 1930) 10 Jerzy Toeplitz ( ), filmový teoretik, kritik, publicista, pedagog. 11 Aleksander Jackiewicz ( ), teoretik a kritik filmu, esejista, romanopisec, profesor na Institutu umění Polské akademie věd; dlouholetý učitel na Národní filmové škole v Lodži (PWSF). 2

3 nebo profesor Boleslaw Lewicki, 12 který mě vedl. S profesorem Lewickim jsme se ohromně sblížili, ba spřátelili. Já jsem coby mladík horoval pro marxismus, ale základ našeho studia u prof. Wollmana byl vysloveně strukturalistický. V Polsku ten přechod od staré vědy k vědě marxistické vypadal úplně jinak než u nás: u nás jsme vlastně všechno vyhodili oknem, kdežto Poláci šli na to úplně jinak a prohlašovali: Marxismus ano, ale nikoli odtržený od světové vědy. Čili marxismus pěstovat tak, aby byl na úrovni soudobého světového myšlení v těch oborech. A velmi přitom dbali na mezioborovou spolupráci, což byla ohromně důležitá věc, dokonce některé obory, vzpomínám si třeba etnografii, odmítali, že není dostatečně metodologicky vyspělá a že se dá spolupracovat jen mezi obory, které jsou na stejné vývojové, metodologické úrovni. A to vše se uplatňovalo i při tom studiu filmové vědy. Stal jsem se prvním absolventem toho studia, což vzniklo tím, že mně už nechtěli po šesti letech dál prodloužit pobyt, takže jsem musel studium ukončit a vrátit se. Dostal jsem glejt na filmovou vědu, ale ten nemohl být uznaný, protože tenkrát nebyla státní úmluvu o nostrifikaci diplomů. Takže jsem sice měl něco jako kandidaturu v oboru filmové vědy, i když na tom diplomu žádná hodnost uvedena nebyla, ale CSc. jsem užívat nemohl. Nicméně po návratu jste od akademického roku 1959/1960 zahájil na FF MU filmové přednášky. Vrátil jsem se z Polska na podzim a od následujícího školního roku jsem měl volnou přednášku o filmu. 14 A s ní byly hned spojeny filmové projekce. 15 Ale byla to jedna jediná dvouhodinová přednáška, kterou si posluchači mohli zapsat. Tehdy za mnou přišel proděkan Radislav Hošek, 16 a říkal, jak si to vlastně představuji, že z ničeho nic se tu vyučuje film. Nakonec ale uznali ten diplom z Polska. O přednášky byl zájem, což zmerčil Artur Závodský 17 a roku 1963 mě kooptoval na Katedru slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy Čili v letech 1959 až 1963 jste byli pod Katedrou slavistiky? Ano. A té tehdá šéfoval Václav Machek, 18 slavista, indoevropeista, lingvista a muž evropského a světového věhlasu. Hned na začátku jsem měl průser. V únoru 1959 jsem byl na prvním festivalu československého filmu v Banské Bystrici a to byla vlastně trestná výprava proti českému filmu. 19 Byl jsem ještě naprosto neorientovaný, ale diskutoval jsem tam jako lev s Pavlem Kohoutem 20 a tu se ke mně přitočil Jaroslav Boček 21 a povídá: Soudruhu, kterej pak ty seš, vždyť ty seš úplně vedle! Já jsem totiž nevěděl, že v Praze se rozhodli, že budou zákazy a vyhazovy atd. S Kohoutem šlo o toto: on se právě vrátil z Polska, kde se s velkým 12 Boleslaw Vladimir Lewicki ( ), polský filmový teoretik, kritik a pedagog, v letech prezident Národní filmové školy v Lodži. 13 Pracovní poměr s filozofickou fakultou byl zahájen Zmiňovaná přednáška není ve Studijním katalogu z roku 1959/1960 uvedena. Dle studijního katalogu přednášel Zdeněk Smejkal jako odborný asistent Katedry slavistiky a indoevropských jazyků od akademického roku 1960/1961, a to dvousemestrální Úvod do filmové estetiky a v letním semestru pak Vybrané kapitoly z dějin sovětského filmu. 15 Studijní projekce 35mm filmů probíhaly v projekční místnosti Krajského filmového podniku na Chorázově (dnešní Jezuitské) ulici a od r především v kině Jalta na náměstí Družby národů (dnešním Dominikánském náměstí). Jednorázové projekce byly i v kině Ponrepo a Studio (srov. pozn. č. 44). Kinosál na Filozofické fakultě byl zkolaudován až v březnu Prof. PhDr. Radislav Hošek, CSc. (*1922), filolog, profesor věd o antickém starověku, redaktor a editor antických textů v latině, odborný publicista, překladatel z klasické řečtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny. 17 PhDr. Arthur Závodský, DrSc. ( ), literární a divadelní teoretik, historik a kritik, profesor Masarykovy univerzity v Brně. 18 Prof. PhDr. Václav Machek, DrSc. ( ), jazykovědec v oblasti slovanské a indoevropské srovnávací jazykovědy, etymolog, zakladatel etymologického oddělení ČSAV. 19 V termínu od 22. února do 1. března 1959 probíhal v Bánské Bystrici I. festival československého filmu. V rámci festivalu se 22. až 28. února konala konference hodnotící dosavadní filmovou tvorbu, na jejímž konci bylo sice několik snímků ohodnoceno kladným znaménkem, mnohé (z dnešního pohledu kvalitnější a závažnější) se však nevyhnuly tvrdé kritice. 20 Pavel Kohout (*1928), český a rakouský básník, představitel budovatelské poezie, prozaik, dramatik, překladatel; později významný spisovatel samizdatu a exilu. 21 Jaroslav Boček ( ), český redaktor, spisovatel, scenárista, dramaturg, publicista a filmař. 3

4 úspěchem hrála jeho hra Taková láska, a hlásal, že s polskými soudruhy není od roku 1956 možné mluvit jinak než z pozic krajního dogmatismu, že všechno zpochybňují. A já jsem s ním polemizoval, že není možné vyhánět čerta ďáblem, že prostě musíme najít způsob, jak si ozřejmíme určité věci, a z toho pak vycházet. Účastnil jsem se také diskuse o udělení ceny kritiků, kam mě, neznámého chlapa, přizval na základě mých diskusních příspěvků Jan Žalman, 22 pozdější šéfredaktor Filmu a doby. Když Miloš Fiala, 23 redaktor Rudého Práva, řekl, že v Praze už bylo rozhodnuto, že to dostane Zemanův Vynález zkázy, začal jsem s ním polemizovat, že Vynález zkázy tou svou trikovou technikou je dílo výjimečné, ale bude-li Zeman pokračovat tímto směrem, tak po dvou třech filmech se mu bude vytýkat, že plaguje sám sebe. Zkrátka že takto se normální filmy dělat nedají. A proti tomu jsem navrhoval Jasného Touhu, že navazuje na Rovenského Řeku a rozvíjí tradici poetického filmu. Tam že jsme doma, že to je i oblast, kterou v Polsku označili jako malý realismus ve smyslu typologickém, a že to by mohla být ta cesta, po které by se český film mohl hnout. Miloš Fiala opáčil, že už bylo rozhodnuto a nemá smysl diskutovat. Napsal jsem o tom do Hosta do domu, odmítl jsem některé oceněné filmy, a na to reagovalo Rudé právo a to byl ten průser, který vedl k tomu, že musím své příspěvky nechat schvalovat na katedře. Jenomže tam byli samí indoevropeisté, lingvisté, staroslověnštináři. Machek řešil tyhle úřední záležitosti svérázně. Zahájil schůzi katedry a hned předal slovo docentu Bauerovi. 24 A mně řekl: Prosím vás, s tím filmem, zařiďte si to, jak chcete, ale nechoďte mi s tím na katedru. No a pak už byl klid a od třiašedesátého roku, kdy vznikla katedra, se už všechno vyvíjelo úplně jinak. Můžete ještě blíže popsat období mezi léty 1959 a 1963, zejména jak vypadala výuka? Každý semestr jsem měl jednu přednášku o filmu a měl jsem naprosto volné pole, pokud jde o téma, čili přeskakoval jsem z teorie do dějin, z dějin do teorie. Posluchače samozřejmě nejvíc zajímal současný film a především průhledy do zahraničí byly ohromně vítané. A z toho se odvíjely i ty projekce, nejdřív jenom pro posluchače, ale jakmile vznikla katedra, tak jsem prosadil, aby projekce, když už fakulta za ně platí, byly volně přístupné i ostatním zájemcům, takže jsem vlastně dělal takový poloveřejný filmový klub, program navazoval na přednášky a semináře, ale přístupný byl i studentům z jiných oborů i nestudentům. Ty projekce se staly ohromně populární, dělal jsem je jednatřicet let. Jak se tato koncepce volných výběrových přednášek s projekcemi změnila po roce 1963? Propracoval jsem to tak, že vzniklo čtyřleté fakultativní studium zakončené normální diplomkou. Na výuku bylo vyčleněno šest hodin týdně, to byl limit: dvě hodiny věnované teoretickým problémům, dvě hodiny dějinám a dvě hodiny semináři. Posluchači byli z různých oborů, což bylo ku prospěchu věci, a hrozně ten film žrali, což bylo nejdůležitější, brali si referáty navíc, otevřeně se diskutovalo. Ty první ročníky, ty byly zvlášť zdařilé: Leonard Rajnošek, 25 Jaroslav Blažke 26 nebo Ivo Savara, který se zabýval televizí a napsal o tom diplomku. Potom přišli Jan Uhde 27 a Jiří Stejskal. 28 To byl taky dobrý ročník Rok 1963 lze tedy považovat za oficiální vznik filmové vědy na MU jako oboru, ale bez vlastní katedry, respektive spolu s divadelní vědou pod Katedrou slovanských literatur, divadelní a filmové vědy. Nebo to od počátku fungovalo jako samostatné Oddělení divadelní a filmové vědy? 22 Jan Žalman ( ), český filmový kritik a teoretik. 23 Miloš Fiala (* 1930), novinář, publicista, dramaturg a filmový kritik; publikoval v Mladé frontě a Literárních novinách, spolupracoval s Rudým právem, kde byl v 60. letech hlavním kritikem filmové rubriky. 24 Prof. PhDr. Jaroslav Bauer, CSc., ( ), český jazykovědec, bohemista a rusista. 25 PhDr. Leonard Rajnošek (* 1940), televizní scenárista a dramaturg, filmový kritik a publicista; od r asistente FF MU. 26 Mgr. Jaroslav Blažke (* 1938), literární historik, středoškolský učitel, překlady z ruštiny. 27 Jan Uhde (*1942), profesor filmových studií na University of Waterloo v kanadském Ontariu. 28 PhDr. MgA. Jiří Stejskal, absolvoval v roce 1972 prací Zlínská filmová výrobna: vznik a činnost do r

5 Byli jsme tam čtyři: Artur Závodský, 29 jediný vědec a náš šéf, Jiří Krystýnek, 30 který dělal ty slovanské literatury, Zdeněk Srna 31 a já. Takže jaképak oddělení? A připomínám, že jsme byli jen fakultativní obor s omezeným rozsahem výuky a s posluchači, kteří si mohli filmovou vědu zapsat jen jako třetí obor ke své původní dvouoborové kombinaci. Zmínil jste diplomové práce: jak a na jaká témata vznikaly v tom systému fakultativního studia? Vždycky jsem musel s příslušnými katedrami jednat o svolení, aby ten nebo ten mohl studovat filmovou vědu jako další obor. Takže jsem jednal s anglisty, s germanisty, se sociology, s psychology, a všude se mi vyšlo vstříc A stejné to bylo i s diplomkami: zadával jsem je po dohodě s těmi mateřskými katedrami. Tak třeba Jan Uhde psal o Der Dreigroschenoperfilm, čili o Brechtovi, a psal to německy. 32 Rusisté psali o sovětském filmu rusky. Marie Vašková, která dělala psychologii, napsala velkou diplomku z pomezí psychologie a filmu. 33 Nebo Josef Chalupa, později ředitel muzea v Novém Městě na Moravě, napsal pěknou diplomku na téma filmů o umění. A jak tehdy fungoval vztah mezi filmovou a divadelní vědou, což byl jeden, respektive společný studijní obor? Fungovalo to navzájem naprosto nezávisle, vnitřně se to nijak nepropojovalo. Řekl bych, že vztah byl ještě volnější, než s jinými obory. Seděli jsme se Zdeňkem Srnou v jedné místnosti, ale o tu druhou stranu jsme se nijak nezajímali. A nevzpomínám si, že by někdy vznikla nějaká diplomka z pomezí divadla a filmu. Kromě Jana Uhdeho, Der Dreigroschenoperfilm, ale on to psal jako práci germanistickou, nezajímal se ani o ten vztah Brechta a filmu. Jak se stavěl k filmové vědě Artur Závodský jako vedoucí katedry? Se Závodským to bylo, jak bych to řekl, složité. On byl nesmírně agresivní osobnost. Tomu jsem se musel jako jeho podřízený stále bránit a stejně tak jsem musel hájit, co ten film potřeboval. Závodský mě využíval i jako korektora Otázek divadla a filmu. Když jsme vydali třetí svazek, měl v něm velkou studii o architektu Artur Závodský ve své pracovně, 60. léta Foto: Encyklopedie dějin města Brna Jiřím Krohovi a jeho vztahu k filmu a k divadlu. No a v pátek odpoledne Závodský za mnou přišel, dal mi ten štos, asi čtyři sta stránek, a povídá: Podívejte se na to, já už to vnímám globálně, já tam žádné korektury nevidím. A že to chce mít v pondělí na stole. Takže žádný víkend. A v té jeho studii o Krohovi bylo tolik chyb. Ale udělal jsem korektury podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nad tou jeho studií jsme se Závodským seděli ještě dvě hodiny. Když jsme skončili, tak dlouho mlčel a potom povídá: Kdyby mi někdo něco takového odevzdal ke korektuře, tak bych mu to hodil na hlavu. Takže mě od té doby využíval jako 29 Artur Závodský dosáhl v roce 1963 zřízení Katedry slovanských literatur, divadelní a filmové vědy, kterou vedl až do reorganizace v roce řídil Oddělení divadelní a filmové vědy v rámci Katedry věd o umění. 30 Doc. PhDr. Jiří Krystýnek, CSc. ( ), v r absolvoval obory Filozofie, Dějiny moderních literatur a Slovanská filologie; slavista; autor Z dějin polsko-českých literárních vztahů: vlivy pol. literatury a její recepce v čes. zemích v letech Na FF jako odborný asistent od Studium ukončil německy sepsanou diplomovou prací Der Dreigroschenoperfilm. Die Verfilmung der Dreigroschenoper von B. Brecht von G. W. Pabst aus dem Jahre 1931 (březen 1965). 33 PhDr. Marie Vašková, absolvovala v r obor Psychologie prací Vývoj apercepce filmového děje u dětí školního věku. 5

6 korektora a stylistu. Nakonec jsem s ním ale vycházel velice dobře. A jeho přednášky na fakultě byly fantastické, on zpaměti dlouze dovedl citovat ze Shakespeara, neuvěřitelné, co si pamatoval starý pán. A dobré také bylo, a to i pro film, že Artur Závodský se o své lidi dovedl postarat. Bylo jeho zásluhou, že se mohly vydávat Otázky divadla a filmu. Po osmašedesátém roku upadl Závodský v nemilost, byl vyškrtnutý z partaje, a velice těžce to nesl, a proměnil se. I v tom jednání, ta agresivita, ta jeho suverenita, ta opadla. Na fakultě se říkalo, že musela přijet sovětská armáda, aby změnila Artura. Když budeme sledovat linii vývoje oboru, tak další důležitý moment přichází v roce 1967, kdy nastupuje Leonard Rajnošek a obor tak výrazně posílil. Jak se to proměnilo v koncepci? Rajnošek byl výjimečně talentovaný na teorii, takže jsme se dohodli, že on se bude věnovat teorii a já dějinám. A společně jsme vedli filmový klub. Rajnošek byl dobrý, ale na katedře nemák prstem. Takže veškerá administrativa, to jsme neměli sekretářku, byla na mě. A to jsem mu měl za zlé. Po šedesátém osmém chtěli Rajnoška vyhodit, že na univerzitu nepatří, že ho tam nechtějí, přišla za ním nějaká taková můra, ženská z krajského výboru strany, a že buď odejde dobrovolně, a dají mu dobrý posudek, nebo se bude bránit, a dostane špatný posudek a nikde si neškrtne. A naiva Rajnošek povídá, že teda samozřejmě odejde dobrovolně. Tak šel dobrovolně a oni mu dali špatný posudek. V roce 1968 jste vy i Rajnošek získali první doktoráty z filmové vědy v dějinách univerzity. První byl Rajnošek, stihl to o několik měsíců přede mnou. Moje disertačka Film jako předmět školní výuky 34 vycházela z mých článků kolem filmové výchovy. Závodský to uznal, komise to uznala. V roce 1972 jsem pak udělal kandidátskou disertačku o Karlu Smržovi, 35 ale ta už nesměla být přijata. Oficiální portrétní fotografie z let Foto: Stanislav Ševčík, Archiv MU Mohl byste ještě popsat situaci oboru po posílení Rajnoškem? Změnil se systém, zvýšil se počet studentů nebo přednášek? Já jsem začínal s pěti, šesti posluchači. A nikdy jich nebylo víc než šestnáct, myslím v těch šedesátých letech. Tehdy také Závodský zavedl, že se jeden semestr přednášelo o filmu také teatrologům, takže se ty obory takto trochu propojily. K nejvýraznějším studentům z té generace patřili Jaroslav Blažke, Jiří Stejskal, 36 Marie Vašková, Jaroslav Štěpaník, 37 ten dělal sociální psychologii a z tohoto hlediska byl velmi přínosný. A později k nám docházel třeba i Arnošt Goldflam Disertační práce je k dispozici v Ústřední knihovně Filozofické fakulty MU. 35 Kandidátská práce se ve fondech Filozofické fakulty nedochovala. Osobě Karla Smrže se Zdeněk Smejkal věnoval již v textu Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu, který byl součástí Otázek divadla a filmu I (1970, vyšlo 1972). 36 PhDr., MgA. Jiří Stejskal absolvoval r disertační prací Zlínská filmová výrobna: vznik a činnost do r PhDr. Mgr. Jaroslav Štěpaník (*1941), absolvoval v r obor Psychologie, v pozdějších letech studoval pedagogiku a občanskou nauku a v r mu byl udělen doktorát z Psychologie. 38 prof. MgA. Arnošt Goldflam (* 1946), český herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel pro děti; absolvent oboru Činoherní režie na JAMU, od r vyučuje na Divadelní fakultě JAMU, kde byl v r jmenován profesorem. 6

7 Jak vypadala vaše další činnost v šedesátých letech? Akademická kariéra byla v uměnovědných oborech často spojena s praxí. Mimo školu jsem tehdy dělal spoustu věcí. Byl jsem v rehabilitační komisi po Banské Bystrici, v uměleckých radách na Barrandově, jak u hraného filmu, tak ve studiu dokumentárního filmu, a také animovaného filmu ve Zlíně a v Bratislavě na Kolibě. Přednášel jsem i na JAMU a čtyři roky na FAMU. Takže to byl obrovský záběr. Kromě toho jsem pravidelně publikoval a vedl jsem filmový klub. Tak si představte ten zápřah. A také jsem jezdíval po konferencích a festivalech a diskusích. Třeba na tzv. Malé Karlovy Vary, kde se každý rok scházeli v březnu nebo v dubnu krátkaři a diskutovali mezi sebou a s kritiky a s pedagogy o problémech práce u filmu. To bylo nesmírně přínosné, aspoň pro mě. Několikrát jsem ty diskuse řídil. To trvalo až do konce šedesátých let s tím, že se střídala setkání v Karlových Varech a v Piešťanech na Slovensku, kde býval skvělý diskutér Emil Lehuta. 39 Ohromně chytrý chlap. Jednou, to už bylo po osmašedesátém, jsme se dočkali velkého uznání: v Piešťanech byla zase ta celostátní konference, ale neměl kdo diskutovat, bylo mrtvo, načež povstal jeden pamětník těch dřívějších setkání a povídal: Tak pozvěte Smejkala a Lehutu a máte o zábavu postaráno. Zmínil jste své působení na FAMU, jaké bylo? Třeba s Ivo Pondělíčkem, který napsal znamenitou monografii o Bergmanovi, 40 jsme dělali seminář o Bergmanovi. A před posluchači jsme se o některé věci hádali. On z toho hlediska psychologického, většinou sociálně psychologického, a já z hlediska filmologického, strukturního. Nějak se to profláklo a Lubomír Linhart 41 si mě pozval na koberec a sprdnul mě, že jsme se před posluchači hádali a jak jsem to mohl dopustit? Posluchačům se to ovšem ohromně líbilo. To byl nejlepší seminář, jaký zažili. Chtěli jsme to tak dělat právě proto, aby si uvědomili, že problémy jsou složitější a přístupy různorodější a některé otázky otevřené. Jezdíval jsem do Prahy půlnočním vlakem z Brna a býval jsem nevyspaný a jednou mě to natolik zmohlo, že jsem při semináři usnul. Když jsem se probral, bylo tichoučko, nevím, jak dlouho jsem spal, jenom jsem viděl na tvářích úsměvy. Tak jsem se omluvil a pokračovali jsme dál. Učil jsem na FAMU od třiašedesátého. Od mého památného vystoupení na nějaké konferenci českých filmařů ve Slovanském domě Na Příkopech, tuším v lednu, politicky se to začalo uvolňovat a já jsem na té konferenci vystoupil s takovým příspěvkem, kde hlavní teze byla, že odvaha zlevnila a rozum a um podražil. To se velice ohromně ujalo a začalo se to rozvíjet. Milan Kundera potom za mnou přišel a chtěl po mně, abych jim to zpracoval do Orientace. A učil jsem tam do šedesátého sedmého. Filmový klub, respektive filmové projekce představovaly od počátku integrální součást výuky. Popište prosím podrobněji, jak to fungovalo? Filmový klub byl v kině Jalta, promítalo se v úterý, ve středu a ve čtvrtek, tři projekce týdně, všechny jsem uváděl a po poslední projekci jsem vedl diskusi. Chodil tam například i Vladimír Opěla, 42 sedával na balkoně. Jednou jsme promítali francouzský film Havran z doby okupace, a po něm se odehrála památná diskuse o dost složitých záležitostech kolem okupačního a válečného tématu. A kdykoliv mi Opěla volá, tak se představí: Tady havran. 39 Emil Lehuta ( ), překladatel, divadelní a filmový kritik. 40 Bergmanův filosofický film a problémy jeho interpretace (Filmový ústav, 1967) 41 Lubomír Linhart ( ), český publicista, kritik, nakladatelský redaktor, teoretik fotografie, filmový historik, překladatel z ruštiny. 42 Mgr. Vladimír Opěla (*1938), absolvent Přírodovědecké fakulty oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích (chemie fyzika) a Organická chemie, v letech ředitel Národního filmového archivu. 7

8 Ten klub se zrodil v roce a já jsem do toho vstoupil v roce Byl jsem tehdy rozjetý ze znamenitého filmového klubu, který jsem zažil během pobytu v Polsku a tak jsem to rozjel, začaly diskuse a tak. Načež v roce 1961 jsem dostal distanc, na rok. Klub tehdy fungoval pod hlavičkou Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a odtud se na mě tehdá řvalo, že polské kluby u nás nebudou. Měli mně za zlé ty diskuse, že tam připouštím nevhodné otázky. Tak jsem si vymyslel krásnou věc, že Lenin řekl, že žádná otázka není nevhodná, nevhodná může být jenom odpověď. Ani nevím, jestli jsem to opravdu někde vyčetl. Potom se tomu ulomil hrot, ale problémy úplně neustaly. Kino bývalo narvané na všech představeních. Jen na sovětské filmy bývalo méně diváků. A to se jim nelíbilo. Nebo když jsem dělal celý rok Bergmana, tak jsem to pak musel vyvažovat cyklem sovětských filmů, ale ty jsem vybíral tak, aby se na ně chodilo, takže zatímco do běžného kina chodilo tehdy pět deset lidí, já jsem míval plný kinosál pro sto lidí. Na projekcích toho Bergmana v roce jsem spolupracoval se skandinávisty Josefem Michlem 45 a jeho synem Janem. 46 Byla to vrcholná událost. Obrovský zájem. Zajímal se taky dosazený tajemník fakulty Lederer, 47 který si přizval nějakého funkcionáře krajského výboru strany a před ním mě seřval, že promítám morbidní filmy, myslel ty Bergmanovy. Snažili jsme se uvést všechny Bergmanovy filmy, což nebylo snadné, protože se u nás tehdy všechny nepromítaly. Tak jsem něco sehnal třeba se srbochorvatskými titulky. A něco jsme si půjčili přímo ze Stockholmu. K tomu jsme si vyžádali dialogovku a kluci z nordistiky to během dvou nocí přeložili a pak jsme to uváděli se simultánním překladem. Ještě po letech, někdy osmdesátých let, za mnou přišli posluchači z Bratislavy, jestli bych jim neuspořádal taky takový bergmanovský cyklus. Udělal jsem z těch projekcí navíc takovou společenskou záležitost. Kdo chtěl přijít, mohl, třeba děvčica s maminkou nebo se svým milým. Dodnes, ať se octnu kdekoli v republice, vždycky se najde někdo, kdo to promítání v Ponrepu nebo v Jaltě absolvoval a ohromně na to vzpomíná. Na časové ose se dostáváme do období normalizace. V roce 1974 jste byl přeřazen z pedagogického na vědecké místo. 48 Co to znamenalo pro vás a pro obor? Začalo to tím, že jsem byl při prověrkách vyloučen ze strany. Vyloučení, to byl nejtvrdší postih. Abych mohl učit a obor mohl pokračovat, zařídili jsme to se Závodským tak, že filmologické přednášky byly napsány na něj, ale provozoval jsem je já. Roku 1974 se na to přišlo a já jsem byl přesunut, ale bylo to na místo odborného pracovníka, ne vědeckého pracovníka. Žádnou vědu jsem nesměl provozovat. A nesměl jsem ani publikovat. Bylo to na sviňu. 43 Filmový klub náročného diváka v kině Jalta zahájil pravidelnou činnost v úterý 11. února Později byl klub přesunut nejprve 1. ledna 1963 do kina Studio (dnešní kino Art v Cihlářské ulici) a od 5. září 1973 do kina Světozor (Vojanova ulice), viz rukopis Václava Nováka Historie brněnských kinematografů ( ). 44 V zimním a letním semestru 1972/1973 byly ve spolupráci Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění promítnuty filmy Ingmara Bergmana z let , které navštívilo celkem diváků. Promítalo se v kinech Ponrepo (Hybešova ulice), Jalta a Světozor. V kině Ponrepo byly promítnuty filmy Než se rozední ( ), Lesní jahody ( ), Tvář ( ), Sedmá pečeť ( ), Pramen panny ( ), Ďáblovo oko ( ), Žízeň ( ), Jako v zrcadle ( ), Hosté Večeře Páně ( ), Persona ( ), Mlčení ( ), Štvanice ( ) a Hanba ( ). V kině Jalta to pak byly A co všechny ženy ( ), Jako v zrcadle ( ) a Persona ( ) a v kině Světozor Hodina vlků ( ). Korespondence Katedry slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, Archiv Masarykovy univerzity, Brno. 45 Prof. PhDr. Josef B. Michl ( ), vysokoškolský pedagog, lektor jazyků, autor odborných publikací a překladatel z a do norštiny a švédštiny. 46 PhDr. Jan Michl, PhDr. (*1946), absolvent MU a University v Uppsale ve Švédsku, od začátku 80. let žije v Oslu. Je profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole architektury a designu v Oslu a hostujícím profesorem Fakulty informatiky a mediálních technologií při Gjøvik University College. 47 JUDr. Leopold Lederer, tajemník FF v letech K 1. červnu 1974 byl Zdeněk Smejkal jmenován na vědecké místo a podílel se na státním vědeckém úkolu č. VIII-6-5/7, položky A a C Uměnovědné pojmosloví pojmosloví divadelněvědné a filmovědné a na řešení resortního úkolu ministerstva školství Komunistická výchova Estetická výchova (na úseku divadla a filmu). Korespondence Katedry slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, Archiv Masarykovy univerzity, Brno. 8

9 A toho se zase chytili jestřábi na rektorátě a říkali: Nepřednáší. Nepublikuje. Co tam hledá? Ven s ním! Ne že nesmí přednášet a nesmí publikovat, ale nepřednáší, nepublikuje. Tehdejší děkan Milan Kopecký ale odmítl mě vyhodit. Teda vyžadoval ten přípis, který přišel jen telefonicky, písemně, což nikdo neudělal, aby se nekompromitoval. Musel jsem si potom vykazovat nějakou činnost přijatelnou, tak jsem sestavil z nouze Rusko-český a česko-ruský slovník pro televizní pracovníky a překladatele, což bylo vydáno. To bylo nenapadnutelné. Také jsem byl v redakční radě jediného vědeckého čtvrtletníku o televizi, co jsme měli, jmenoval se Televizní tvorba. V roce 1976 mně ale náměstek Čs. televize Vladimír Diviš napsal velice slušný dopis, že jistě uznávám, že za dané situace není možné, abych byl dál členem reakční rady, ale že mě srdečně zve k tomu, abych nadále zůstal přispěvatelem. Tak jsem tam sem tam něčím přispěl. V televizi jsem tehdy mohl víc než ve filmu. Taky jsem vydal překlad knihy Stanisłava Kuszewského Televizní pořad. To jsem dělal s myšlenkou na studium filmové vědy. Jako jsem přeložil v šedesátých letech Filmovou řeč Jerzyho Plazewského, aby tu byla základní kniha o výrazových prostředcích ve filmu, tak jsem potom přeložil Kuszewského jako základní příručku pro studium televize. Roku sedmdesátého devátého mně poprvé dovolili, abych vystoupil na konferenci o kritice tady v Brně, v hotelu Slovan, a z ní vyšel i sborník. Můj příspěvek byl zamyšlením nad brněnskou kritikou filmovou a televizní. Ještě jedna věc. Někdy v roce 1976 nebo 1977 jsem připravil sborník o Karlu Zemanovi. Ale sborník ne a ne vyjít. A až do toho kdosi vstoupil z Prahy a říkal mi: Prosím tě, Zdeňku, ty jsi tak naivní, vždyť ty tam nemáš jediného straníka. A tak jsme sehnali paní Miladu Hábovou, 49 která byla velká stranice, matka Dany Hábové, té překladatelky. Ta to jako zaštítila a já jsem potom ještě jednal s Janem Klimentem, 50 aby napsal něco do úvodu. Já jsem s ním vycházel velice dobře, dokonce jsem u něj dvakrát přespal, když jsem v Praze nemohl sehnat nocleh. A on povídá: No jo, jenže vy mě tam chcete, jenom abych vás zaštítil ideologicky, jinak mě nepotřebujete. Vždyť já vás všecky znám. Tak to vyšlo nakonec až po deseti letech 51 a s úpravami, které si vynutil sám Zeman. V Bočkově a mém příspěvku. Zeman měl prostě představu, že byl geniální od samého začátku, že se k ničemu nemusel propracovat. A já jsem psal v úvodu právě o těch jeho prvních filmech, což on požadoval vyškrtnout a u Bočka taky něco. Později ten můj příspěvek vyšel ve Filmu a době, kam jsem připsal ironické věnování: Věnováno Karlu Zemanovi. K Zemanovi ještě dovětek. Když ten sborník vznikal, jednou na festivalu dětských filmů ve Zlíně ke mně přistoupil nějaký mladý muž a povídá: Pojďte se mnou. Hergot. To už jsem znal, to jsou estébáci. Ale on mě zavedl jen ke Karlu Zemanovi do kavárny, kde mě Karel Zeman hostil koňakem a vykládal mně všecko možné o sobě. Já mu povídám, že ty investice jsou marné, že já ten sborník nepojímám životopisně, ale že mně jde o poetiku. A on: Nevadí, nevadí, třeba se vám to bude jednou hodit. No a nakonec dostal obtah toho sborníku a začal řádit. Velice důležité byl tehdy pro mě vazby na Slovensko, kam jsem byl často zván. Třeba když Peter Mihálik, 52 který začal dělat vědeckou aspiranturu v Brně a potom přešel do Bratislavy, obhajoval svou kandidátskou práci. A spolu s ním obhajoval svou kandidátskou práci Martin Slivka. 53 A předsedal tomu Ján Dekan, 54 to byl akademik, vydal krásnou publikaci o Velké Moravě. A tam jsem prostě mohl svobodně 49 Milada Hábová (* 1946), autorka publikací z oblasti kinematografie. 50 Jan Kliment ( ), filmový novinář a kritik, v letech vedoucí oddělení kulturní politiky deníku Rudé právo a v letech komentátor tamtéž. Jeden z čelních představitelů normalizační filmové kritiky a kulturní žurnalistiky 70. a 80. let. 51 Zdeněk Smejkal, Milada Hábová (eds.)(1986): Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů 52 PhDr. Peter Mihálik ( ), filmový historik, teoretik, kritik, publicista, vědecký a pedagogický pracovník, dramaturg, scenárista a režisér. Absolvoval žurnalistiku na FF UK v Bratislavě. V roce 1972 obhájil v Brně rigorózní práci Vznik slovenskej národnej kinematografie ( ). 53 Martin Slivka ( ), dokumentarista, režisér, scenárista a etnograf. 54 Doc. PhDr. Ján Dekan, DrSc. ( ), slovenský archeolog a historik, uměnovědec, vysokoškolský pedagog, spisovatel a publicista. 9

10 vystupovat. Byl jsem respektován jako ten, u něhož Mihálik začínal svou průpravu kandidátskou. A korektně se choval i Dekan, ačkoli byl silně angažovaný ve straně. Vaším přeřazením filmová věda po roce 1974 skončila a nadále se už nepřednášela, ale zůstaly alespoň projekce. Již jste zmiňoval bergmanovský cyklus. Můžete ještě popsat, jak vypadaly další cykly a vůbec systém projekcí? Když jsem byl zbaven přednášek, přišel za mnou proděkan pro ideologickou činnost, Josef Kolejka, 55 historik, a pravil: Když nemůžeš přednášet, tak aspoň rozšiř úvodní slova k jednotlivým filmům, ať se to nějak kompenzuje. To bylo gesto. Tak jsem úvody rozvinul, nebylo to sice na půlhodinu, to už by bylo pro posluchače příliš, ale tak mezi deseti a dvaceti minutami to bylo vždycky. A zůstaly i diskuse? Ne, ale ty zanikly už dříve ve filmovém klubu. Při brněnské premiéře nějakého svého filmu za mnou přišel Jaromil Jireš, s nímž jsem se dobře znal, a povídá: Zdeňku, k nám prosakují různé věci z Brna. Ty asi nevíš, že na ty vaše diskuse chodí estébáci a vy tam ohnivě diskutujete a rozkrýváte podtexty našich filmů a oni to dodávají na Barrandov a autoři jsou postihovaní. Tak jsme toho nechali. Diskutovat, když nemůžete jít k jádru věci, to nemá smysl. Ale v osmdesátých letech se diskuse zase dělaly. Dělaly, ale to už se i ve mně něco zlomilo, už jsem pro to tak nehořel, už to nemělo ten zápal. Jaká byla dramaturgie těch projekcí. Šlo vždy o tematické cykly? Ano, většinou šlo o cykly představující největší osobnosti současného filmu. Kromě Bergmana třeba Felliniho nebo Viscontiho. A potom byly cykly žánrové, takto jsem dělal třeba western. Šlo o to ukázat ten rozdíl mezi kumštem a komercí, nebo čistě zábavnou tvorbou. A vždycky to bylo spojené s nějakým problémem, který se ostřeloval z různých stran. A lidi to bavilo. Ještě jednu věc bych měl uvést. Začali jsme ty projekce pro ty posluchače fakultativní filmové vědy, potom jsme to rozšířili na posluchače naší fakulty, potom se připojila fakulta pedagogická a také JAMU. Tak se to postupně zase rozšiřovalo až k téměř veřejnému promítání. Roku 1981 bylo Oddělení divadelní a filmové vědy oficiálně zrušeno a obnoveno bylo v roce Oficiálně zrušeno? To jsem ani nepostřehl. Víte, mně to bylo fuk. Se Srnou jsme zůstali ve své pracovně, na svém oboru, na své fakultě, nic se nezměnilo. A vybavujete si obnovení oboru v polovině osmdesátých let? Jaká byla tehdy vaše situace? Tenkrát se rozvinula práce, která nás zaštítila. Srnu i mě. Jednak jsme dělali na dějinách brněnského divadelnictví, ke stému výročí vzniku profesionálního divadla v Brně. To bylo v roce Práce měla nakonec ve strojopisu na osm set stránek. Nikdy nebyla vydána, nesehnaly se peníze. Já jsem z toho potom publikoval upravenou část ve sborníku Bylo nebylo satirické divadlo Večerní Brno, To vydali ke čtyřicátému výročí vzniku, v roce A ta druhá práce se jmenovala Vývoj československé kultury v období 55 Prof. PhDr. Josef Kolejka (* 1924), historik a slavista. 10

11 budování socialismu, čili od února 1948 do roku Já jsem měl vést tým, který zpracovával dějiny českého filmu. Petr Mihálik se Štefanem Vraštiakem dělali film slovenský. Oni to posléze publikovali v některém svazku Encyklopédie Slovenska. Já jsem to nikdy do konce nedotáhl. Já jsem se nemohl dostat přes tu normalizaci, do té doby jsem to jakž takž sepsal, ale dál to nešlo. Ty obory dramatické, to znamená divadlo, televizi a rozhlas, to kočíroval Rudolf Mrlian. 56 A taky musím říct, že s námi jednal velice korektně, ovšem tlačil to tady k tomu aspektu ideologickému naprosto nemilosrdně. Takže to bylo v těch 80. letech to hlavní. Ty dějiny brněnského divadelnictví a tady ta práce na tom Vývoji naší kultury v období socialismu. V polovině osmdesátých let se obnovuje fakultativní studium a posléze se otevírá i řádné, a to jako společný obor divadelní a filmová věda. To už byla moje generace: Aleš Bergman, Marek Pivovar a Igor Košut, kteří byli první prezenční studenti přestoupivší ze svých původních oborů, zatímco my ostatní, třeba Jana Šotáková, jsme to studovali jako třetí obor. Aleše Bergmana si pamatuji, ten se hodně projevoval, když jsme debatovali o těch třech sestrách Bergmanových, Šepoty a výkřiky. Roku 1993 odcházíte do důchodu. To už byla zřízena samostatná katedra pod názvem Seminář divadelní a filmové vědy a do vedení po prof. Srnovi nastupuje prof. Bořivoj Srba. 57 Po osmdesátém devátém jsem byl rehabilitovaný a v jejím rámci jsem v létě 1990 dostal docenturu. Filmová věda ale zůstávala na vedlejší koleji. Nebyl jsem zván k přijímačkám ani k žádným jednáním o studiu. Všecko rozhodoval Zdeněk Srna s vedením i za filmovou vědu. Najednou to vypadalo tak, že posluchači divadelní vědy už nemuseli dělat zkoušku z filmu. Ale posluchači filmové vědy museli našprtat z přednášek Bořivoje Srby rozestavení židliček v každém divadle obrozeneckém, jak on to rekonstruoval. Krucifix, co z toho měli ti filmoví vědátoři pro svůj obor, jaký prospěch, to jsem jaksi nepochopil. Ta nesvéprávnost, ta mě hrozně žrala, a to mě vedlo nakonec k odchodu. 56 Prof. PhDr. Rudolf Mrlian (*1916), slovenský divadelní vědec, kritik, teoretik a pedagog, profesor a v letech rektor VŠMU, akademik Slovenské akademie věd (1984). 57 Prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. (* 1931), český teatrolog, divadelní historik, teoretik a kritik, dramaturg a pedagog; v letech pedagogem JAMU; po listopadu 1989 působil současně jako profesor a vedoucí ateliéru dramaturgie Divadelní fakulty JAMU i jako vedoucí Semináře, resp. Ústavu divadelní a filmové vědy ( ). 11

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc.

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. Otto Wichterle Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Postějově, jeho otec byl spolumajitelem firmy Wikov, která se zabývala výrobou zemědělských strojů a později i automobilů. V šesti letech se málem

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Otázka lidské společnosti 2009 2019 Osud nebo naděje?

Otázka lidské společnosti 2009 2019 Osud nebo naděje? Dne 21.- 22.3.2009 se v lázeňském městě Poděbrady uskuteční 1. ročník konference s názvem: Otázka lidské společnosti 2009 2019 Osud nebo naděje? která si klade za cíl hledat výhledy a inspirace pro zlepšení

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Výroční zpráva katedry kamery za rok 2010. A) Pedagogové katedry Profesoři: Prof. Jaromír Šofr, Prof Jiří Macák, Prof. Josef Pecák

Výroční zpráva katedry kamery za rok 2010. A) Pedagogové katedry Profesoři: Prof. Jaromír Šofr, Prof Jiří Macák, Prof. Josef Pecák Výroční zpráva katedry kamery za rok 2010 A) Pedagogové katedry Profesoři: Prof. Jaromír Šofr, Prof Jiří Macák, Prof. Josef Pecák Docenti: doc. MgA. Marek Jícha vedoucí katedry, doc. Mgr. Jiří Myslík zástupce

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické Zpráva Akreditační komise o hodnocení pedagogicky zaměřených studijních programů a oborů na uměleckých vysokých školách dramatická umění a hudební umění listopad 2006 Úvod Akreditační komise na svém zasedání

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více