KRONIKA FILMOVÉ VĚDY NA FF MU//Rozhovory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA FILMOVÉ VĚDY NA FF MU//Rozhovory"

Transkript

1 Jiří Voráč: Rozhovor se Zdeňkem Smejkalem Rozhovor byl veden v Brně (aktualizace květen 2013, rozhovor zatím nebyl z technických důvodů autorizován) Doc. PhDr. Zdeněk Smejkal (*1927, Veselí nad Moravou). V letech studoval češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě u Prof. PhDr. Franka Wollmana, DrSc. a Prof. PhDr. Antonína Grunda. V letech působil jako lektor českého jazyka a literatury v Polsku, kde absolvoval dvouleté postgraduální studium teorie a dějin filmu při Polské akademii věd ve Varšavě u Jerzyho Toeplitze a Aleksandera Jackiewicze. Po návratu z Polska zahájil výběrové přednášky z filmové vědy a v roce 1963 pak fakultativní studium filmové vědy. Publikoval v Hostu do domu, Filmu a době, Televizních a filmových novinách, Indexu a dalších. V roce 1968 dosáhl titulu PhDr., ale poté už nebyl připuštěn k obhajobě kandidátské práce a r byl zbaven možnosti přednášet. V r byl rehabilitován a jmenován docentem filmové vědy. Na fakultě přednášel do konce roku Roku 2008 se odstěhoval ke svým dcerám do Vancouveru v Kanadě, kde od té doby žije. Publikace: překlady z polštiny: Jerzy Płażewski: Filmová řeč (Praha: Orbis, 1967), Stanisłav Kuszewski Televizní pořad (Praha: Edice Čs. televize, 1973); editor: Rusko-český a česko-ruský slovník pro televizní pracovníky a překladatele (Nakladatelství technické literatury, 1980) a společně s Miladou Hábovou Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů (Praha: Čs. filmový ústav, 1986). Je autorem kapitoly o českém filmu v knize Jerzy Toeplitze Dějin filmu (1989) Průkazová fotografie Zdeňka Smejkala z doby II. ročníku studia, 1947 Foto Archiv MU * * * Jste zakladatel a po třicet let de facto jediný představitel filmové vědy na FF MU. Původním vzděláním jste ovšem polonista. Jak vypadala vaše brněnská studia v letech ? A jak jste se dostal k filmové vědě? O film jsem se zajímal již na gymplu. Na univerzitě jsem pak navštěvoval u profesora Franka Wollmana 1 divadelní seminář při katedře slavistiky. A ten divadelní seminář byl skvěle obsazený, účastnili se toho lidé jako třeba Antonín Sychra 2 nebo Jaroslav Pokorný 3 nebo Karel Bundálek, 4 později Ivo Osolsobě 5 nebo Zdeněk Srna 6 a Ivo Pondělíček, 7 kteří byli o něco mladší. A vedly se tam znamenité diskuse. A v tomto semináři mně profesor Wollman povoloval referáty o filmu. Vzpomínám si, že jsem měl referát například o dialogu a o jazyce, že ve filmu není tak rozvinutý jako v divadle, kde dialog nese hlavní informaci. Profesor Wollman to dělal s ohromným rozmachem, zadávaly se i disertační práce a vznikla celá série znamenitých dizertaček o dějinách divadla na Moravě. Nešlo sice o úředně uznaný obor, ale ty práce měly punc oborového studia. Tak třeba Jaroslav Pokorný někdy v roce 1948 obhajoval doktorský spis o divadelních výrazových prostředcích. 8 Tím jsme se zabývali na mnoha seminářích, šlo se na kloub věci, a z tohoto základu potom právě vznikaly ty práce, na tomto, řekl bych, prodiskutovaném a ověřeném základu se pak rozvíjely ty práce 1 Prof. PhDr. Frank Wollman, DrSc. ( ), literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU; v letech řádný profesor FF MU. 2 Antonín Sychra ( ), muzikolog, estetik, kritik. 3 PhDr. Jaroslav Pokorný ( ), divadelní teoretik a kritik, dramaturg a překladatel. 4 PhDr. Karel Bundálek ( ), divadelník, pedagog. 5 Prof. PhDr. Ivo Osolsobě ( ), profesor dějin a teorie divadla. 6 Prof. PhDr. Zdeněk Srna, CSc. ( ), divadelní vědec, kritik, historik a vysokoškolský pedagog, v letech , resp vedl Oddělení divadelní a filmové vědy Katedry věd a umění, resp. Seminář divadelní a filmové vědy (od r. 1990). 7 Prof. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc., (*1928), český sexuolog, malíř a filmový teoretik. 8 Titul PhDr. získal na MU v Brně prací Složky divadelního výrazu (1948). 1

2 historické. Ostatně profesor Wollman, slavista, napsal syntézu Dramatika slovanského jihu. 9 S divadlem byl pořád ve spojení a sám napsal taky nějaká dramata, která se hrála, a dost si na tom zakládal. V tom Wollmanově semináři jste vy byl jediný s filmologickými sklony? Film tam byl záležitostí spíše okrajovou, ale kdykoli jsem měl ten referát filmový, tak diskuse byla věcná a poučená a mnohdy měli ostatní o filmu větší ponětí než já. Já jsem se tehdy bál jít do většího tématu, protože jsem neměl širší základy. Přišel jsem z venkovského gymplu Zdeněk Smejkal jako asistent Katedry slavistiky a srovnávacího jazykozpytu, Foto Archiv MU Filmovou vědu jste absolvoval až o dekádu později v Polsku, kde jste dva roky studoval u Jerzyho Toeplitze. 10 Ano, filmovou vědu jsem vystudoval až v roce 1958 v Polsku. Tam jsem odjel na zkušenou jako mladý slavista a lektor českého jazyka, a vrátil jsem se jako absolvent filmové vědy. Bylo to dvouleté postgraduální studium při Polské akademii věd ve Varšavě, kam brali jenom absolventy jiných vysokoškolských oborů. Studium to bylo znamenitě organizované a nesmírně přínosné právě proto, že se tam sešli mladí lidi různých oborů, přičemž každý k tomu přistupoval podle svého oboru už s určitou výzbrojí. A na seminářích se to pak mlelo a doplňovalo a taky metodologicky to bylo velice podnětné. Přednášeli tam špičkoví polští vědátoři, vedle Jerzyho Toeplitze, který tomu šéfoval, třeba Aleksander Jackiewicz, 11 ten měl znamenité semináře, 9 Dramatika slovanského jihu (Slovanský ústav, 1930) 10 Jerzy Toeplitz ( ), filmový teoretik, kritik, publicista, pedagog. 11 Aleksander Jackiewicz ( ), teoretik a kritik filmu, esejista, romanopisec, profesor na Institutu umění Polské akademie věd; dlouholetý učitel na Národní filmové škole v Lodži (PWSF). 2

3 nebo profesor Boleslaw Lewicki, 12 který mě vedl. S profesorem Lewickim jsme se ohromně sblížili, ba spřátelili. Já jsem coby mladík horoval pro marxismus, ale základ našeho studia u prof. Wollmana byl vysloveně strukturalistický. V Polsku ten přechod od staré vědy k vědě marxistické vypadal úplně jinak než u nás: u nás jsme vlastně všechno vyhodili oknem, kdežto Poláci šli na to úplně jinak a prohlašovali: Marxismus ano, ale nikoli odtržený od světové vědy. Čili marxismus pěstovat tak, aby byl na úrovni soudobého světového myšlení v těch oborech. A velmi přitom dbali na mezioborovou spolupráci, což byla ohromně důležitá věc, dokonce některé obory, vzpomínám si třeba etnografii, odmítali, že není dostatečně metodologicky vyspělá a že se dá spolupracovat jen mezi obory, které jsou na stejné vývojové, metodologické úrovni. A to vše se uplatňovalo i při tom studiu filmové vědy. Stal jsem se prvním absolventem toho studia, což vzniklo tím, že mně už nechtěli po šesti letech dál prodloužit pobyt, takže jsem musel studium ukončit a vrátit se. Dostal jsem glejt na filmovou vědu, ale ten nemohl být uznaný, protože tenkrát nebyla státní úmluvu o nostrifikaci diplomů. Takže jsem sice měl něco jako kandidaturu v oboru filmové vědy, i když na tom diplomu žádná hodnost uvedena nebyla, ale CSc. jsem užívat nemohl. Nicméně po návratu jste od akademického roku 1959/1960 zahájil na FF MU filmové přednášky. Vrátil jsem se z Polska na podzim a od následujícího školního roku jsem měl volnou přednášku o filmu. 14 A s ní byly hned spojeny filmové projekce. 15 Ale byla to jedna jediná dvouhodinová přednáška, kterou si posluchači mohli zapsat. Tehdy za mnou přišel proděkan Radislav Hošek, 16 a říkal, jak si to vlastně představuji, že z ničeho nic se tu vyučuje film. Nakonec ale uznali ten diplom z Polska. O přednášky byl zájem, což zmerčil Artur Závodský 17 a roku 1963 mě kooptoval na Katedru slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy Čili v letech 1959 až 1963 jste byli pod Katedrou slavistiky? Ano. A té tehdá šéfoval Václav Machek, 18 slavista, indoevropeista, lingvista a muž evropského a světového věhlasu. Hned na začátku jsem měl průser. V únoru 1959 jsem byl na prvním festivalu československého filmu v Banské Bystrici a to byla vlastně trestná výprava proti českému filmu. 19 Byl jsem ještě naprosto neorientovaný, ale diskutoval jsem tam jako lev s Pavlem Kohoutem 20 a tu se ke mně přitočil Jaroslav Boček 21 a povídá: Soudruhu, kterej pak ty seš, vždyť ty seš úplně vedle! Já jsem totiž nevěděl, že v Praze se rozhodli, že budou zákazy a vyhazovy atd. S Kohoutem šlo o toto: on se právě vrátil z Polska, kde se s velkým 12 Boleslaw Vladimir Lewicki ( ), polský filmový teoretik, kritik a pedagog, v letech prezident Národní filmové školy v Lodži. 13 Pracovní poměr s filozofickou fakultou byl zahájen Zmiňovaná přednáška není ve Studijním katalogu z roku 1959/1960 uvedena. Dle studijního katalogu přednášel Zdeněk Smejkal jako odborný asistent Katedry slavistiky a indoevropských jazyků od akademického roku 1960/1961, a to dvousemestrální Úvod do filmové estetiky a v letním semestru pak Vybrané kapitoly z dějin sovětského filmu. 15 Studijní projekce 35mm filmů probíhaly v projekční místnosti Krajského filmového podniku na Chorázově (dnešní Jezuitské) ulici a od r především v kině Jalta na náměstí Družby národů (dnešním Dominikánském náměstí). Jednorázové projekce byly i v kině Ponrepo a Studio (srov. pozn. č. 44). Kinosál na Filozofické fakultě byl zkolaudován až v březnu Prof. PhDr. Radislav Hošek, CSc. (*1922), filolog, profesor věd o antickém starověku, redaktor a editor antických textů v latině, odborný publicista, překladatel z klasické řečtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny. 17 PhDr. Arthur Závodský, DrSc. ( ), literární a divadelní teoretik, historik a kritik, profesor Masarykovy univerzity v Brně. 18 Prof. PhDr. Václav Machek, DrSc. ( ), jazykovědec v oblasti slovanské a indoevropské srovnávací jazykovědy, etymolog, zakladatel etymologického oddělení ČSAV. 19 V termínu od 22. února do 1. března 1959 probíhal v Bánské Bystrici I. festival československého filmu. V rámci festivalu se 22. až 28. února konala konference hodnotící dosavadní filmovou tvorbu, na jejímž konci bylo sice několik snímků ohodnoceno kladným znaménkem, mnohé (z dnešního pohledu kvalitnější a závažnější) se však nevyhnuly tvrdé kritice. 20 Pavel Kohout (*1928), český a rakouský básník, představitel budovatelské poezie, prozaik, dramatik, překladatel; později významný spisovatel samizdatu a exilu. 21 Jaroslav Boček ( ), český redaktor, spisovatel, scenárista, dramaturg, publicista a filmař. 3

4 úspěchem hrála jeho hra Taková láska, a hlásal, že s polskými soudruhy není od roku 1956 možné mluvit jinak než z pozic krajního dogmatismu, že všechno zpochybňují. A já jsem s ním polemizoval, že není možné vyhánět čerta ďáblem, že prostě musíme najít způsob, jak si ozřejmíme určité věci, a z toho pak vycházet. Účastnil jsem se také diskuse o udělení ceny kritiků, kam mě, neznámého chlapa, přizval na základě mých diskusních příspěvků Jan Žalman, 22 pozdější šéfredaktor Filmu a doby. Když Miloš Fiala, 23 redaktor Rudého Práva, řekl, že v Praze už bylo rozhodnuto, že to dostane Zemanův Vynález zkázy, začal jsem s ním polemizovat, že Vynález zkázy tou svou trikovou technikou je dílo výjimečné, ale bude-li Zeman pokračovat tímto směrem, tak po dvou třech filmech se mu bude vytýkat, že plaguje sám sebe. Zkrátka že takto se normální filmy dělat nedají. A proti tomu jsem navrhoval Jasného Touhu, že navazuje na Rovenského Řeku a rozvíjí tradici poetického filmu. Tam že jsme doma, že to je i oblast, kterou v Polsku označili jako malý realismus ve smyslu typologickém, a že to by mohla být ta cesta, po které by se český film mohl hnout. Miloš Fiala opáčil, že už bylo rozhodnuto a nemá smysl diskutovat. Napsal jsem o tom do Hosta do domu, odmítl jsem některé oceněné filmy, a na to reagovalo Rudé právo a to byl ten průser, který vedl k tomu, že musím své příspěvky nechat schvalovat na katedře. Jenomže tam byli samí indoevropeisté, lingvisté, staroslověnštináři. Machek řešil tyhle úřední záležitosti svérázně. Zahájil schůzi katedry a hned předal slovo docentu Bauerovi. 24 A mně řekl: Prosím vás, s tím filmem, zařiďte si to, jak chcete, ale nechoďte mi s tím na katedru. No a pak už byl klid a od třiašedesátého roku, kdy vznikla katedra, se už všechno vyvíjelo úplně jinak. Můžete ještě blíže popsat období mezi léty 1959 a 1963, zejména jak vypadala výuka? Každý semestr jsem měl jednu přednášku o filmu a měl jsem naprosto volné pole, pokud jde o téma, čili přeskakoval jsem z teorie do dějin, z dějin do teorie. Posluchače samozřejmě nejvíc zajímal současný film a především průhledy do zahraničí byly ohromně vítané. A z toho se odvíjely i ty projekce, nejdřív jenom pro posluchače, ale jakmile vznikla katedra, tak jsem prosadil, aby projekce, když už fakulta za ně platí, byly volně přístupné i ostatním zájemcům, takže jsem vlastně dělal takový poloveřejný filmový klub, program navazoval na přednášky a semináře, ale přístupný byl i studentům z jiných oborů i nestudentům. Ty projekce se staly ohromně populární, dělal jsem je jednatřicet let. Jak se tato koncepce volných výběrových přednášek s projekcemi změnila po roce 1963? Propracoval jsem to tak, že vzniklo čtyřleté fakultativní studium zakončené normální diplomkou. Na výuku bylo vyčleněno šest hodin týdně, to byl limit: dvě hodiny věnované teoretickým problémům, dvě hodiny dějinám a dvě hodiny semináři. Posluchači byli z různých oborů, což bylo ku prospěchu věci, a hrozně ten film žrali, což bylo nejdůležitější, brali si referáty navíc, otevřeně se diskutovalo. Ty první ročníky, ty byly zvlášť zdařilé: Leonard Rajnošek, 25 Jaroslav Blažke 26 nebo Ivo Savara, který se zabýval televizí a napsal o tom diplomku. Potom přišli Jan Uhde 27 a Jiří Stejskal. 28 To byl taky dobrý ročník Rok 1963 lze tedy považovat za oficiální vznik filmové vědy na MU jako oboru, ale bez vlastní katedry, respektive spolu s divadelní vědou pod Katedrou slovanských literatur, divadelní a filmové vědy. Nebo to od počátku fungovalo jako samostatné Oddělení divadelní a filmové vědy? 22 Jan Žalman ( ), český filmový kritik a teoretik. 23 Miloš Fiala (* 1930), novinář, publicista, dramaturg a filmový kritik; publikoval v Mladé frontě a Literárních novinách, spolupracoval s Rudým právem, kde byl v 60. letech hlavním kritikem filmové rubriky. 24 Prof. PhDr. Jaroslav Bauer, CSc., ( ), český jazykovědec, bohemista a rusista. 25 PhDr. Leonard Rajnošek (* 1940), televizní scenárista a dramaturg, filmový kritik a publicista; od r asistente FF MU. 26 Mgr. Jaroslav Blažke (* 1938), literární historik, středoškolský učitel, překlady z ruštiny. 27 Jan Uhde (*1942), profesor filmových studií na University of Waterloo v kanadském Ontariu. 28 PhDr. MgA. Jiří Stejskal, absolvoval v roce 1972 prací Zlínská filmová výrobna: vznik a činnost do r

5 Byli jsme tam čtyři: Artur Závodský, 29 jediný vědec a náš šéf, Jiří Krystýnek, 30 který dělal ty slovanské literatury, Zdeněk Srna 31 a já. Takže jaképak oddělení? A připomínám, že jsme byli jen fakultativní obor s omezeným rozsahem výuky a s posluchači, kteří si mohli filmovou vědu zapsat jen jako třetí obor ke své původní dvouoborové kombinaci. Zmínil jste diplomové práce: jak a na jaká témata vznikaly v tom systému fakultativního studia? Vždycky jsem musel s příslušnými katedrami jednat o svolení, aby ten nebo ten mohl studovat filmovou vědu jako další obor. Takže jsem jednal s anglisty, s germanisty, se sociology, s psychology, a všude se mi vyšlo vstříc A stejné to bylo i s diplomkami: zadával jsem je po dohodě s těmi mateřskými katedrami. Tak třeba Jan Uhde psal o Der Dreigroschenoperfilm, čili o Brechtovi, a psal to německy. 32 Rusisté psali o sovětském filmu rusky. Marie Vašková, která dělala psychologii, napsala velkou diplomku z pomezí psychologie a filmu. 33 Nebo Josef Chalupa, později ředitel muzea v Novém Městě na Moravě, napsal pěknou diplomku na téma filmů o umění. A jak tehdy fungoval vztah mezi filmovou a divadelní vědou, což byl jeden, respektive společný studijní obor? Fungovalo to navzájem naprosto nezávisle, vnitřně se to nijak nepropojovalo. Řekl bych, že vztah byl ještě volnější, než s jinými obory. Seděli jsme se Zdeňkem Srnou v jedné místnosti, ale o tu druhou stranu jsme se nijak nezajímali. A nevzpomínám si, že by někdy vznikla nějaká diplomka z pomezí divadla a filmu. Kromě Jana Uhdeho, Der Dreigroschenoperfilm, ale on to psal jako práci germanistickou, nezajímal se ani o ten vztah Brechta a filmu. Jak se stavěl k filmové vědě Artur Závodský jako vedoucí katedry? Se Závodským to bylo, jak bych to řekl, složité. On byl nesmírně agresivní osobnost. Tomu jsem se musel jako jeho podřízený stále bránit a stejně tak jsem musel hájit, co ten film potřeboval. Závodský mě využíval i jako korektora Otázek divadla a filmu. Když jsme vydali třetí svazek, měl v něm velkou studii o architektu Artur Závodský ve své pracovně, 60. léta Foto: Encyklopedie dějin města Brna Jiřím Krohovi a jeho vztahu k filmu a k divadlu. No a v pátek odpoledne Závodský za mnou přišel, dal mi ten štos, asi čtyři sta stránek, a povídá: Podívejte se na to, já už to vnímám globálně, já tam žádné korektury nevidím. A že to chce mít v pondělí na stole. Takže žádný víkend. A v té jeho studii o Krohovi bylo tolik chyb. Ale udělal jsem korektury podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nad tou jeho studií jsme se Závodským seděli ještě dvě hodiny. Když jsme skončili, tak dlouho mlčel a potom povídá: Kdyby mi někdo něco takového odevzdal ke korektuře, tak bych mu to hodil na hlavu. Takže mě od té doby využíval jako 29 Artur Závodský dosáhl v roce 1963 zřízení Katedry slovanských literatur, divadelní a filmové vědy, kterou vedl až do reorganizace v roce řídil Oddělení divadelní a filmové vědy v rámci Katedry věd o umění. 30 Doc. PhDr. Jiří Krystýnek, CSc. ( ), v r absolvoval obory Filozofie, Dějiny moderních literatur a Slovanská filologie; slavista; autor Z dějin polsko-českých literárních vztahů: vlivy pol. literatury a její recepce v čes. zemích v letech Na FF jako odborný asistent od Studium ukončil německy sepsanou diplomovou prací Der Dreigroschenoperfilm. Die Verfilmung der Dreigroschenoper von B. Brecht von G. W. Pabst aus dem Jahre 1931 (březen 1965). 33 PhDr. Marie Vašková, absolvovala v r obor Psychologie prací Vývoj apercepce filmového děje u dětí školního věku. 5

6 korektora a stylistu. Nakonec jsem s ním ale vycházel velice dobře. A jeho přednášky na fakultě byly fantastické, on zpaměti dlouze dovedl citovat ze Shakespeara, neuvěřitelné, co si pamatoval starý pán. A dobré také bylo, a to i pro film, že Artur Závodský se o své lidi dovedl postarat. Bylo jeho zásluhou, že se mohly vydávat Otázky divadla a filmu. Po osmašedesátém roku upadl Závodský v nemilost, byl vyškrtnutý z partaje, a velice těžce to nesl, a proměnil se. I v tom jednání, ta agresivita, ta jeho suverenita, ta opadla. Na fakultě se říkalo, že musela přijet sovětská armáda, aby změnila Artura. Když budeme sledovat linii vývoje oboru, tak další důležitý moment přichází v roce 1967, kdy nastupuje Leonard Rajnošek a obor tak výrazně posílil. Jak se to proměnilo v koncepci? Rajnošek byl výjimečně talentovaný na teorii, takže jsme se dohodli, že on se bude věnovat teorii a já dějinám. A společně jsme vedli filmový klub. Rajnošek byl dobrý, ale na katedře nemák prstem. Takže veškerá administrativa, to jsme neměli sekretářku, byla na mě. A to jsem mu měl za zlé. Po šedesátém osmém chtěli Rajnoška vyhodit, že na univerzitu nepatří, že ho tam nechtějí, přišla za ním nějaká taková můra, ženská z krajského výboru strany, a že buď odejde dobrovolně, a dají mu dobrý posudek, nebo se bude bránit, a dostane špatný posudek a nikde si neškrtne. A naiva Rajnošek povídá, že teda samozřejmě odejde dobrovolně. Tak šel dobrovolně a oni mu dali špatný posudek. V roce 1968 jste vy i Rajnošek získali první doktoráty z filmové vědy v dějinách univerzity. První byl Rajnošek, stihl to o několik měsíců přede mnou. Moje disertačka Film jako předmět školní výuky 34 vycházela z mých článků kolem filmové výchovy. Závodský to uznal, komise to uznala. V roce 1972 jsem pak udělal kandidátskou disertačku o Karlu Smržovi, 35 ale ta už nesměla být přijata. Oficiální portrétní fotografie z let Foto: Stanislav Ševčík, Archiv MU Mohl byste ještě popsat situaci oboru po posílení Rajnoškem? Změnil se systém, zvýšil se počet studentů nebo přednášek? Já jsem začínal s pěti, šesti posluchači. A nikdy jich nebylo víc než šestnáct, myslím v těch šedesátých letech. Tehdy také Závodský zavedl, že se jeden semestr přednášelo o filmu také teatrologům, takže se ty obory takto trochu propojily. K nejvýraznějším studentům z té generace patřili Jaroslav Blažke, Jiří Stejskal, 36 Marie Vašková, Jaroslav Štěpaník, 37 ten dělal sociální psychologii a z tohoto hlediska byl velmi přínosný. A později k nám docházel třeba i Arnošt Goldflam Disertační práce je k dispozici v Ústřední knihovně Filozofické fakulty MU. 35 Kandidátská práce se ve fondech Filozofické fakulty nedochovala. Osobě Karla Smrže se Zdeněk Smejkal věnoval již v textu Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu, který byl součástí Otázek divadla a filmu I (1970, vyšlo 1972). 36 PhDr., MgA. Jiří Stejskal absolvoval r disertační prací Zlínská filmová výrobna: vznik a činnost do r PhDr. Mgr. Jaroslav Štěpaník (*1941), absolvoval v r obor Psychologie, v pozdějších letech studoval pedagogiku a občanskou nauku a v r mu byl udělen doktorát z Psychologie. 38 prof. MgA. Arnošt Goldflam (* 1946), český herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel pro děti; absolvent oboru Činoherní režie na JAMU, od r vyučuje na Divadelní fakultě JAMU, kde byl v r jmenován profesorem. 6

7 Jak vypadala vaše další činnost v šedesátých letech? Akademická kariéra byla v uměnovědných oborech často spojena s praxí. Mimo školu jsem tehdy dělal spoustu věcí. Byl jsem v rehabilitační komisi po Banské Bystrici, v uměleckých radách na Barrandově, jak u hraného filmu, tak ve studiu dokumentárního filmu, a také animovaného filmu ve Zlíně a v Bratislavě na Kolibě. Přednášel jsem i na JAMU a čtyři roky na FAMU. Takže to byl obrovský záběr. Kromě toho jsem pravidelně publikoval a vedl jsem filmový klub. Tak si představte ten zápřah. A také jsem jezdíval po konferencích a festivalech a diskusích. Třeba na tzv. Malé Karlovy Vary, kde se každý rok scházeli v březnu nebo v dubnu krátkaři a diskutovali mezi sebou a s kritiky a s pedagogy o problémech práce u filmu. To bylo nesmírně přínosné, aspoň pro mě. Několikrát jsem ty diskuse řídil. To trvalo až do konce šedesátých let s tím, že se střídala setkání v Karlových Varech a v Piešťanech na Slovensku, kde býval skvělý diskutér Emil Lehuta. 39 Ohromně chytrý chlap. Jednou, to už bylo po osmašedesátém, jsme se dočkali velkého uznání: v Piešťanech byla zase ta celostátní konference, ale neměl kdo diskutovat, bylo mrtvo, načež povstal jeden pamětník těch dřívějších setkání a povídal: Tak pozvěte Smejkala a Lehutu a máte o zábavu postaráno. Zmínil jste své působení na FAMU, jaké bylo? Třeba s Ivo Pondělíčkem, který napsal znamenitou monografii o Bergmanovi, 40 jsme dělali seminář o Bergmanovi. A před posluchači jsme se o některé věci hádali. On z toho hlediska psychologického, většinou sociálně psychologického, a já z hlediska filmologického, strukturního. Nějak se to profláklo a Lubomír Linhart 41 si mě pozval na koberec a sprdnul mě, že jsme se před posluchači hádali a jak jsem to mohl dopustit? Posluchačům se to ovšem ohromně líbilo. To byl nejlepší seminář, jaký zažili. Chtěli jsme to tak dělat právě proto, aby si uvědomili, že problémy jsou složitější a přístupy různorodější a některé otázky otevřené. Jezdíval jsem do Prahy půlnočním vlakem z Brna a býval jsem nevyspaný a jednou mě to natolik zmohlo, že jsem při semináři usnul. Když jsem se probral, bylo tichoučko, nevím, jak dlouho jsem spal, jenom jsem viděl na tvářích úsměvy. Tak jsem se omluvil a pokračovali jsme dál. Učil jsem na FAMU od třiašedesátého. Od mého památného vystoupení na nějaké konferenci českých filmařů ve Slovanském domě Na Příkopech, tuším v lednu, politicky se to začalo uvolňovat a já jsem na té konferenci vystoupil s takovým příspěvkem, kde hlavní teze byla, že odvaha zlevnila a rozum a um podražil. To se velice ohromně ujalo a začalo se to rozvíjet. Milan Kundera potom za mnou přišel a chtěl po mně, abych jim to zpracoval do Orientace. A učil jsem tam do šedesátého sedmého. Filmový klub, respektive filmové projekce představovaly od počátku integrální součást výuky. Popište prosím podrobněji, jak to fungovalo? Filmový klub byl v kině Jalta, promítalo se v úterý, ve středu a ve čtvrtek, tři projekce týdně, všechny jsem uváděl a po poslední projekci jsem vedl diskusi. Chodil tam například i Vladimír Opěla, 42 sedával na balkoně. Jednou jsme promítali francouzský film Havran z doby okupace, a po něm se odehrála památná diskuse o dost složitých záležitostech kolem okupačního a válečného tématu. A kdykoliv mi Opěla volá, tak se představí: Tady havran. 39 Emil Lehuta ( ), překladatel, divadelní a filmový kritik. 40 Bergmanův filosofický film a problémy jeho interpretace (Filmový ústav, 1967) 41 Lubomír Linhart ( ), český publicista, kritik, nakladatelský redaktor, teoretik fotografie, filmový historik, překladatel z ruštiny. 42 Mgr. Vladimír Opěla (*1938), absolvent Přírodovědecké fakulty oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích (chemie fyzika) a Organická chemie, v letech ředitel Národního filmového archivu. 7

8 Ten klub se zrodil v roce a já jsem do toho vstoupil v roce Byl jsem tehdy rozjetý ze znamenitého filmového klubu, který jsem zažil během pobytu v Polsku a tak jsem to rozjel, začaly diskuse a tak. Načež v roce 1961 jsem dostal distanc, na rok. Klub tehdy fungoval pod hlavičkou Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a odtud se na mě tehdá řvalo, že polské kluby u nás nebudou. Měli mně za zlé ty diskuse, že tam připouštím nevhodné otázky. Tak jsem si vymyslel krásnou věc, že Lenin řekl, že žádná otázka není nevhodná, nevhodná může být jenom odpověď. Ani nevím, jestli jsem to opravdu někde vyčetl. Potom se tomu ulomil hrot, ale problémy úplně neustaly. Kino bývalo narvané na všech představeních. Jen na sovětské filmy bývalo méně diváků. A to se jim nelíbilo. Nebo když jsem dělal celý rok Bergmana, tak jsem to pak musel vyvažovat cyklem sovětských filmů, ale ty jsem vybíral tak, aby se na ně chodilo, takže zatímco do běžného kina chodilo tehdy pět deset lidí, já jsem míval plný kinosál pro sto lidí. Na projekcích toho Bergmana v roce jsem spolupracoval se skandinávisty Josefem Michlem 45 a jeho synem Janem. 46 Byla to vrcholná událost. Obrovský zájem. Zajímal se taky dosazený tajemník fakulty Lederer, 47 který si přizval nějakého funkcionáře krajského výboru strany a před ním mě seřval, že promítám morbidní filmy, myslel ty Bergmanovy. Snažili jsme se uvést všechny Bergmanovy filmy, což nebylo snadné, protože se u nás tehdy všechny nepromítaly. Tak jsem něco sehnal třeba se srbochorvatskými titulky. A něco jsme si půjčili přímo ze Stockholmu. K tomu jsme si vyžádali dialogovku a kluci z nordistiky to během dvou nocí přeložili a pak jsme to uváděli se simultánním překladem. Ještě po letech, někdy osmdesátých let, za mnou přišli posluchači z Bratislavy, jestli bych jim neuspořádal taky takový bergmanovský cyklus. Udělal jsem z těch projekcí navíc takovou společenskou záležitost. Kdo chtěl přijít, mohl, třeba děvčica s maminkou nebo se svým milým. Dodnes, ať se octnu kdekoli v republice, vždycky se najde někdo, kdo to promítání v Ponrepu nebo v Jaltě absolvoval a ohromně na to vzpomíná. Na časové ose se dostáváme do období normalizace. V roce 1974 jste byl přeřazen z pedagogického na vědecké místo. 48 Co to znamenalo pro vás a pro obor? Začalo to tím, že jsem byl při prověrkách vyloučen ze strany. Vyloučení, to byl nejtvrdší postih. Abych mohl učit a obor mohl pokračovat, zařídili jsme to se Závodským tak, že filmologické přednášky byly napsány na něj, ale provozoval jsem je já. Roku 1974 se na to přišlo a já jsem byl přesunut, ale bylo to na místo odborného pracovníka, ne vědeckého pracovníka. Žádnou vědu jsem nesměl provozovat. A nesměl jsem ani publikovat. Bylo to na sviňu. 43 Filmový klub náročného diváka v kině Jalta zahájil pravidelnou činnost v úterý 11. února Později byl klub přesunut nejprve 1. ledna 1963 do kina Studio (dnešní kino Art v Cihlářské ulici) a od 5. září 1973 do kina Světozor (Vojanova ulice), viz rukopis Václava Nováka Historie brněnských kinematografů ( ). 44 V zimním a letním semestru 1972/1973 byly ve spolupráci Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění promítnuty filmy Ingmara Bergmana z let , které navštívilo celkem diváků. Promítalo se v kinech Ponrepo (Hybešova ulice), Jalta a Světozor. V kině Ponrepo byly promítnuty filmy Než se rozední ( ), Lesní jahody ( ), Tvář ( ), Sedmá pečeť ( ), Pramen panny ( ), Ďáblovo oko ( ), Žízeň ( ), Jako v zrcadle ( ), Hosté Večeře Páně ( ), Persona ( ), Mlčení ( ), Štvanice ( ) a Hanba ( ). V kině Jalta to pak byly A co všechny ženy ( ), Jako v zrcadle ( ) a Persona ( ) a v kině Světozor Hodina vlků ( ). Korespondence Katedry slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, Archiv Masarykovy univerzity, Brno. 45 Prof. PhDr. Josef B. Michl ( ), vysokoškolský pedagog, lektor jazyků, autor odborných publikací a překladatel z a do norštiny a švédštiny. 46 PhDr. Jan Michl, PhDr. (*1946), absolvent MU a University v Uppsale ve Švédsku, od začátku 80. let žije v Oslu. Je profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole architektury a designu v Oslu a hostujícím profesorem Fakulty informatiky a mediálních technologií při Gjøvik University College. 47 JUDr. Leopold Lederer, tajemník FF v letech K 1. červnu 1974 byl Zdeněk Smejkal jmenován na vědecké místo a podílel se na státním vědeckém úkolu č. VIII-6-5/7, položky A a C Uměnovědné pojmosloví pojmosloví divadelněvědné a filmovědné a na řešení resortního úkolu ministerstva školství Komunistická výchova Estetická výchova (na úseku divadla a filmu). Korespondence Katedry slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, Archiv Masarykovy univerzity, Brno. 8

9 A toho se zase chytili jestřábi na rektorátě a říkali: Nepřednáší. Nepublikuje. Co tam hledá? Ven s ním! Ne že nesmí přednášet a nesmí publikovat, ale nepřednáší, nepublikuje. Tehdejší děkan Milan Kopecký ale odmítl mě vyhodit. Teda vyžadoval ten přípis, který přišel jen telefonicky, písemně, což nikdo neudělal, aby se nekompromitoval. Musel jsem si potom vykazovat nějakou činnost přijatelnou, tak jsem sestavil z nouze Rusko-český a česko-ruský slovník pro televizní pracovníky a překladatele, což bylo vydáno. To bylo nenapadnutelné. Také jsem byl v redakční radě jediného vědeckého čtvrtletníku o televizi, co jsme měli, jmenoval se Televizní tvorba. V roce 1976 mně ale náměstek Čs. televize Vladimír Diviš napsal velice slušný dopis, že jistě uznávám, že za dané situace není možné, abych byl dál členem reakční rady, ale že mě srdečně zve k tomu, abych nadále zůstal přispěvatelem. Tak jsem tam sem tam něčím přispěl. V televizi jsem tehdy mohl víc než ve filmu. Taky jsem vydal překlad knihy Stanisłava Kuszewského Televizní pořad. To jsem dělal s myšlenkou na studium filmové vědy. Jako jsem přeložil v šedesátých letech Filmovou řeč Jerzyho Plazewského, aby tu byla základní kniha o výrazových prostředcích ve filmu, tak jsem potom přeložil Kuszewského jako základní příručku pro studium televize. Roku sedmdesátého devátého mně poprvé dovolili, abych vystoupil na konferenci o kritice tady v Brně, v hotelu Slovan, a z ní vyšel i sborník. Můj příspěvek byl zamyšlením nad brněnskou kritikou filmovou a televizní. Ještě jedna věc. Někdy v roce 1976 nebo 1977 jsem připravil sborník o Karlu Zemanovi. Ale sborník ne a ne vyjít. A až do toho kdosi vstoupil z Prahy a říkal mi: Prosím tě, Zdeňku, ty jsi tak naivní, vždyť ty tam nemáš jediného straníka. A tak jsme sehnali paní Miladu Hábovou, 49 která byla velká stranice, matka Dany Hábové, té překladatelky. Ta to jako zaštítila a já jsem potom ještě jednal s Janem Klimentem, 50 aby napsal něco do úvodu. Já jsem s ním vycházel velice dobře, dokonce jsem u něj dvakrát přespal, když jsem v Praze nemohl sehnat nocleh. A on povídá: No jo, jenže vy mě tam chcete, jenom abych vás zaštítil ideologicky, jinak mě nepotřebujete. Vždyť já vás všecky znám. Tak to vyšlo nakonec až po deseti letech 51 a s úpravami, které si vynutil sám Zeman. V Bočkově a mém příspěvku. Zeman měl prostě představu, že byl geniální od samého začátku, že se k ničemu nemusel propracovat. A já jsem psal v úvodu právě o těch jeho prvních filmech, což on požadoval vyškrtnout a u Bočka taky něco. Později ten můj příspěvek vyšel ve Filmu a době, kam jsem připsal ironické věnování: Věnováno Karlu Zemanovi. K Zemanovi ještě dovětek. Když ten sborník vznikal, jednou na festivalu dětských filmů ve Zlíně ke mně přistoupil nějaký mladý muž a povídá: Pojďte se mnou. Hergot. To už jsem znal, to jsou estébáci. Ale on mě zavedl jen ke Karlu Zemanovi do kavárny, kde mě Karel Zeman hostil koňakem a vykládal mně všecko možné o sobě. Já mu povídám, že ty investice jsou marné, že já ten sborník nepojímám životopisně, ale že mně jde o poetiku. A on: Nevadí, nevadí, třeba se vám to bude jednou hodit. No a nakonec dostal obtah toho sborníku a začal řádit. Velice důležité byl tehdy pro mě vazby na Slovensko, kam jsem byl často zván. Třeba když Peter Mihálik, 52 který začal dělat vědeckou aspiranturu v Brně a potom přešel do Bratislavy, obhajoval svou kandidátskou práci. A spolu s ním obhajoval svou kandidátskou práci Martin Slivka. 53 A předsedal tomu Ján Dekan, 54 to byl akademik, vydal krásnou publikaci o Velké Moravě. A tam jsem prostě mohl svobodně 49 Milada Hábová (* 1946), autorka publikací z oblasti kinematografie. 50 Jan Kliment ( ), filmový novinář a kritik, v letech vedoucí oddělení kulturní politiky deníku Rudé právo a v letech komentátor tamtéž. Jeden z čelních představitelů normalizační filmové kritiky a kulturní žurnalistiky 70. a 80. let. 51 Zdeněk Smejkal, Milada Hábová (eds.)(1986): Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů 52 PhDr. Peter Mihálik ( ), filmový historik, teoretik, kritik, publicista, vědecký a pedagogický pracovník, dramaturg, scenárista a režisér. Absolvoval žurnalistiku na FF UK v Bratislavě. V roce 1972 obhájil v Brně rigorózní práci Vznik slovenskej národnej kinematografie ( ). 53 Martin Slivka ( ), dokumentarista, režisér, scenárista a etnograf. 54 Doc. PhDr. Ján Dekan, DrSc. ( ), slovenský archeolog a historik, uměnovědec, vysokoškolský pedagog, spisovatel a publicista. 9

10 vystupovat. Byl jsem respektován jako ten, u něhož Mihálik začínal svou průpravu kandidátskou. A korektně se choval i Dekan, ačkoli byl silně angažovaný ve straně. Vaším přeřazením filmová věda po roce 1974 skončila a nadále se už nepřednášela, ale zůstaly alespoň projekce. Již jste zmiňoval bergmanovský cyklus. Můžete ještě popsat, jak vypadaly další cykly a vůbec systém projekcí? Když jsem byl zbaven přednášek, přišel za mnou proděkan pro ideologickou činnost, Josef Kolejka, 55 historik, a pravil: Když nemůžeš přednášet, tak aspoň rozšiř úvodní slova k jednotlivým filmům, ať se to nějak kompenzuje. To bylo gesto. Tak jsem úvody rozvinul, nebylo to sice na půlhodinu, to už by bylo pro posluchače příliš, ale tak mezi deseti a dvaceti minutami to bylo vždycky. A zůstaly i diskuse? Ne, ale ty zanikly už dříve ve filmovém klubu. Při brněnské premiéře nějakého svého filmu za mnou přišel Jaromil Jireš, s nímž jsem se dobře znal, a povídá: Zdeňku, k nám prosakují různé věci z Brna. Ty asi nevíš, že na ty vaše diskuse chodí estébáci a vy tam ohnivě diskutujete a rozkrýváte podtexty našich filmů a oni to dodávají na Barrandov a autoři jsou postihovaní. Tak jsme toho nechali. Diskutovat, když nemůžete jít k jádru věci, to nemá smysl. Ale v osmdesátých letech se diskuse zase dělaly. Dělaly, ale to už se i ve mně něco zlomilo, už jsem pro to tak nehořel, už to nemělo ten zápal. Jaká byla dramaturgie těch projekcí. Šlo vždy o tematické cykly? Ano, většinou šlo o cykly představující největší osobnosti současného filmu. Kromě Bergmana třeba Felliniho nebo Viscontiho. A potom byly cykly žánrové, takto jsem dělal třeba western. Šlo o to ukázat ten rozdíl mezi kumštem a komercí, nebo čistě zábavnou tvorbou. A vždycky to bylo spojené s nějakým problémem, který se ostřeloval z různých stran. A lidi to bavilo. Ještě jednu věc bych měl uvést. Začali jsme ty projekce pro ty posluchače fakultativní filmové vědy, potom jsme to rozšířili na posluchače naší fakulty, potom se připojila fakulta pedagogická a také JAMU. Tak se to postupně zase rozšiřovalo až k téměř veřejnému promítání. Roku 1981 bylo Oddělení divadelní a filmové vědy oficiálně zrušeno a obnoveno bylo v roce Oficiálně zrušeno? To jsem ani nepostřehl. Víte, mně to bylo fuk. Se Srnou jsme zůstali ve své pracovně, na svém oboru, na své fakultě, nic se nezměnilo. A vybavujete si obnovení oboru v polovině osmdesátých let? Jaká byla tehdy vaše situace? Tenkrát se rozvinula práce, která nás zaštítila. Srnu i mě. Jednak jsme dělali na dějinách brněnského divadelnictví, ke stému výročí vzniku profesionálního divadla v Brně. To bylo v roce Práce měla nakonec ve strojopisu na osm set stránek. Nikdy nebyla vydána, nesehnaly se peníze. Já jsem z toho potom publikoval upravenou část ve sborníku Bylo nebylo satirické divadlo Večerní Brno, To vydali ke čtyřicátému výročí vzniku, v roce A ta druhá práce se jmenovala Vývoj československé kultury v období 55 Prof. PhDr. Josef Kolejka (* 1924), historik a slavista. 10

11 budování socialismu, čili od února 1948 do roku Já jsem měl vést tým, který zpracovával dějiny českého filmu. Petr Mihálik se Štefanem Vraštiakem dělali film slovenský. Oni to posléze publikovali v některém svazku Encyklopédie Slovenska. Já jsem to nikdy do konce nedotáhl. Já jsem se nemohl dostat přes tu normalizaci, do té doby jsem to jakž takž sepsal, ale dál to nešlo. Ty obory dramatické, to znamená divadlo, televizi a rozhlas, to kočíroval Rudolf Mrlian. 56 A taky musím říct, že s námi jednal velice korektně, ovšem tlačil to tady k tomu aspektu ideologickému naprosto nemilosrdně. Takže to bylo v těch 80. letech to hlavní. Ty dějiny brněnského divadelnictví a tady ta práce na tom Vývoji naší kultury v období socialismu. V polovině osmdesátých let se obnovuje fakultativní studium a posléze se otevírá i řádné, a to jako společný obor divadelní a filmová věda. To už byla moje generace: Aleš Bergman, Marek Pivovar a Igor Košut, kteří byli první prezenční studenti přestoupivší ze svých původních oborů, zatímco my ostatní, třeba Jana Šotáková, jsme to studovali jako třetí obor. Aleše Bergmana si pamatuji, ten se hodně projevoval, když jsme debatovali o těch třech sestrách Bergmanových, Šepoty a výkřiky. Roku 1993 odcházíte do důchodu. To už byla zřízena samostatná katedra pod názvem Seminář divadelní a filmové vědy a do vedení po prof. Srnovi nastupuje prof. Bořivoj Srba. 57 Po osmdesátém devátém jsem byl rehabilitovaný a v jejím rámci jsem v létě 1990 dostal docenturu. Filmová věda ale zůstávala na vedlejší koleji. Nebyl jsem zván k přijímačkám ani k žádným jednáním o studiu. Všecko rozhodoval Zdeněk Srna s vedením i za filmovou vědu. Najednou to vypadalo tak, že posluchači divadelní vědy už nemuseli dělat zkoušku z filmu. Ale posluchači filmové vědy museli našprtat z přednášek Bořivoje Srby rozestavení židliček v každém divadle obrozeneckém, jak on to rekonstruoval. Krucifix, co z toho měli ti filmoví vědátoři pro svůj obor, jaký prospěch, to jsem jaksi nepochopil. Ta nesvéprávnost, ta mě hrozně žrala, a to mě vedlo nakonec k odchodu. 56 Prof. PhDr. Rudolf Mrlian (*1916), slovenský divadelní vědec, kritik, teoretik a pedagog, profesor a v letech rektor VŠMU, akademik Slovenské akademie věd (1984). 57 Prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. (* 1931), český teatrolog, divadelní historik, teoretik a kritik, dramaturg a pedagog; v letech pedagogem JAMU; po listopadu 1989 působil současně jako profesor a vedoucí ateliéru dramaturgie Divadelní fakulty JAMU i jako vedoucí Semináře, resp. Ústavu divadelní a filmové vědy ( ). 11

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Milan * 1. 4. 1929, Brno Prozaik, esejista a dramatik Maturoval na brněnském gymnáziu roku 1948. Po dvou semestrech na FF UK (literární věda a estetika) přešel na FAMU, kde studoval

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Bohemistický seminář 2016. Brno, 14. 7. 2016. 14. 18. července 2016 Brno, Olomouc, Kunštát, Lysice Program přednášek, seminářů a autorských čtení

Bohemistický seminář 2016. Brno, 14. 7. 2016. 14. 18. července 2016 Brno, Olomouc, Kunštát, Lysice Program přednášek, seminářů a autorských čtení Bohemistický seminář 2016 14. 18. července 2016 Brno, Olomouc, Kunštát, Lysice Program přednášek, seminářů a autorských čtení Brno, 14. 7. 2016 Průběžně během dne Příjezd účastníků, ubytování Místo ubytování

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 8 7 7 5 O knize Zcela nesoustavná zoologie (1963) prostředí a terminologii Holubova

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

ZRUŠENÉ POŘADY Čtvrtek 16.5.2013 11.30-12.00 Křest mapy Církevní památky ČR Čtvrtek 16.5.2013 12.00-13.50 Docela jiný e-shop docela jiných knih

ZRUŠENÉ POŘADY Čtvrtek 16.5.2013 11.30-12.00 Křest mapy Církevní památky ČR Čtvrtek 16.5.2013 12.00-13.50 Docela jiný e-shop docela jiných knih ZRUŠENÉ POŘADY Čtvrtek 16.5.2013 11.30-12.00 P 101 - Pravé křídlo Křest mapy Církevní památky ČR "Mapa Církevních památek" byla vydána k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Zobrazuje

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2013 2014 Seminář estetiky Estetika ÚVOD Estetika (lat. aesthetica, od řec. aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009

Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009 Doktorské studium na ITF PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009 doktorský studijní programu FILMOVÉ, TELEVIZNÍ A FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ A NOVÁ MÉDIA, obor TVŮRČÍ FOTOGRAFIE (zahájení studia od října 2008) Adresa pracoviště

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Masarykovo nám Nový Bydžov tel:

Masarykovo nám Nový Bydžov tel: Město Nový Bydžov Konzultační středisko VU3V při Zemědělské univerzitě Praha září 2015 Masarykovo nám.1 504 01 Nový Bydžov tel: +420 495 703 911 mesto@novybydzov.cz www.novybydzov.cz Seniorské vzdělávání

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více