Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Roubíková Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele Bakalářská práce 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

3 1 Obsah 1 Obsah Anotace Společnost McDonald s Historie společnosti McDonald s McDonald s v České republice Franchising Organizační struktura společnosti Dodavatelé Logistika Produkty McDonald s Zákazníci McDonald s McDonald s a konkurence McDonald s a životní prostředí Informační systém SMS Historie informačního systému Využití systému Zabezpečení systému Provázání informačního systému SMS s pokladním systémem POS Funkce programu SMS Programování SMS Programování Změna data a času Otevření / zavření systému Cash Denní plánovaná tržba Hodinová plánovaná tržba Report Produkt Mix Hourly Sales Report Cash report History reports Daily cash sheet Operations Report

4 Daily sales Report Sales History Report Počítání pokladen Bank Depozit Personál Programování zaměstnance Docházka Reporty Inventura Programování Objednávky Transfery, neplánovaná dodávka, vrácení dodávky Transfer výdej Transfer příjem Neplánovaná dodávka Vrácení dodávky Surový odpad / promo Tisk inventury Vložení inventury Kontrolní report Reporty Současná spotřeba Měsíční spotřeba Variance report Denní karty Přehled objednávek a transferů McInfo / Česlog Programy Fox Pro Faktury Ostatní faktury Reporty aktuální Food Cost Central File Maintenance Programování CFM Suroviny ke zrušení

5 Převod karet Zobrazení reportů Přepočítat teoretickou spotřebu e-production Nastavení / Konfigurace Nahrání dat na e-production server Uživatelé systému SMS Analýza požadavků - teorie Analýza požadavků na informační systém SMS Požadavky ze strany uživatele Sběr a analýza požadavků Požadavek na přehlednost Požadavek jednoduché ovladatelnosti Požadavek na dostupnost Požadavek na rychlost Požadavek na možnost nastavení kritérií při vyhledávání Požadavek na získání aktuálních dat Požadavek na zápis do databáze Požadavek na archivaci záznamu v systému Požadavek zabezpečení systému a dat samotných Požadavek na efektivní práci se systémem Požadavek na komunikaci s interními a externími subjekty Zaznamenání požadavků Analýza funkčnosti - teorie Analýza funkčnosti informačního systému SMS Přehlednost Ovladatelnost Dostupnost Rychlost Kritéria pro vyhledávání informací Aktuálnost získaných dat Zápis do databáze Archivace záznamu Bezpečnost

6 9.10 Efektivnost Komunikace s interními a externími subjekty Zobrazení procesů v informačním systému SMS Závěr Použité zdroje Knižní zdroje Elektronické zdroje články Elektronické zdroje webové stránky Elektronické zdroje ostatní Příloha č.1: Vybrané ekonomické údaje z hospodaření spol. McDonald s

7 2 Anotace Práce pojednává o informačním systému společnosti McDonald s Česká republika. Cílem této práce je popsat současný stav používaného systému z pohledu aktivního uživatele, managera restaurace, a provést analýzu funkčnosti systému. Výsledkem analýzy by pak měly být návrhy na zefektivnění práce se systémem. Měla by se též potvrdit hypotéza, že systém není dokonalý, a že jsou zde příležitosti pro jeho vylepšení. První část práce je věnovaná společnosti McDonald s jako firmě působící na tuzemském trhu v oblasti rychlého občerstvení. Nalezneme zde informace o historii i současnosti společnosti, o její organizační struktuře nebo například o jejích konkurentech. Druhá část obsahuje popis jejího informačního systému. Jsou zde podrobně vysvětleny všechny důležité funkce a reporty používané v rámci restaurace. Závěrečná část se poté zabývá vlastní analýzou funkčnosti, kde se porovnávají jednotlivé požadavky uživatele a současný stav informačního systému. The text deals with the information system of McDonald's Czech Republic. The aim of this work is described the current state of the system in terms of active user, a manager of restaurant, and analyze of the functionality of the system. The result of analysis should be suggestions for more effective work with the system. It should also confirm the hypothesis that the system is not perfect, and that there are opportunities for improvement. The first part is devoted to McDonald's as a company operating in the domestic market in fast food field. Here we can find information about the history and present of the company, its organizational structure or for example its competitors. The second part contains a description of its information system. All the important functions and reports used in the scope of the restaurant are explained in detail. The final section deals with its own functional analysis, where user s various requirements are compared with the current state of information system. 8

8 3 Společnost McDonald s Společnost McDonald s, která si zakládá na rychlém a kvalitním občerstvení, patří již několik let mezi celosvětové lídry v oblasti tzv. fast foodů. Základními zásadami podnikání tohoto řetězce je kvalita produktů, která začíná již u výběru surovin a jejich dodavatelů, příjemná, rychlá a ochotná obsluha, dále čistota, jež je nedílnou součástí každodenního provozu a v neposlední řadě také přiměřené ceny, které jsou konkurenceschopné ve srovnání s ostatními cenami ve stravovacích zařízení stejného či podobného typu. 3.1 Historie společnosti McDonald s První restaurace byla otevřena v roce 1955 v Des Plaines ve státě Illinois (USA). Za jejím otevřením stál Raymond Albert Kroc, syn českého emigranta Aloise Kroce. Raymond Kroc při svých cestách po Spojených státech narazil na bratry Maca a Dica McDonaldovi a jejich restauraci s rychlým občerstvením. Efektivní provoz této restaurace ho zaujal natolik, že začal s bratry úzce spolupracovat a podporovat jejich koncept a principy. V roce 1959 se v Chicagu otevřela již stá restaurace McDonald s a rozsáhlá expanze nebrala konců. O tři roky později odkoupil Raymond Kroc celou firmu od jejich původních majitelů za 2,7 miliónů dolarů a pustil se do budování sítě poboček restaurací tohoto typu i za hranicemi Spojených států. První restaurace McDonald s mimo území USA se otevřely v roce 1967 a to v Kanadě a v Portoriku. Za další čtyři roky se dočkala i Evropa, resp. Německo a Nizozemí. Nevídaná expanze nově se otevíraných restaurací ani po 30 letech neztrácela na síle. Spíše naopak. Psal se rok 1987 a ve 47 zemích světa se v téměř restaurací denně stravovalo okolo zákazníků. V 90.letech se spolu s politickými změnami dostává americký fenomén i na půdu střední a východní Evropy. V tehdejším Československu se zlaté oblouky objevily na jaře roku [25] 3.2 McDonald s v České republice Společnost McDonald s Československo, spol. s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 27.května Základní kapitál v té době činil Kč. K prosinci roku 1999 (poslední platný údaj v obchodním rejstříku) činil tento kapitál již Kč. 9

9 Současnými jednateli firmy jsou Andrea Schwerla z Německa a ing. Radek Janalík, generální ředitel společnosti McDonald s v České, Slovenské a Maďarské republice. Společník společnost McDonald s je Systém of the Czech republic, Inc., sídlící ve Spojených státech. Předměty činnosti společnosti jsou tyto: - hostinská činnost - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence [27] Po necelém roce od zápisu do obchodního rejstříku, přesně 20.března 1992, se otevřela první restaurace McDonald s v Praze. V témže roce se postupně otevřely ještě další dvě pražské provozovny. O rok později se počet otevřených restaurací téměř ztrojnásobil a krom Pražanů mohli hamburgery a další produkty ochutnat i obyvatelé a návštěvníci Ostravy, Brna, Liberce či Velkého Meziříčí. V tom samém roce se vzhledem k rozdělení Československa změnil oficiální název firmy na McDonald s ČR spol. s.r.o. V průběhu působení společnosti v České republice roste počet jejích příznivců, ale i odpůrců. Navíc se na tuzemských trh dostávají konkurenční společnosti v čele s firmou KFC. I přes to všechno se společnost McDonald s vyhoupla do čela a stala se tahounem v segmentu rychlého občerstvení. Každým rokem se otevírají nové a nové pobočky po celé republice (výjimku tvoří pouze rok 2006, kdy nebyla otevřena žádná nová provozovna). Stejně jako jinde ve světě se i u nás stal tento typ rychlého občerstvení oblíbený pro svou rychlost a cenovou dostupnost. Svědčí o tom nejeden ukazatel (viz. tabulka č.1 a příloha č.1). Za více jak 18 let působení na českém trhu je v provozu na 82 restaurací (stav k ) po celé České republice, což rozhodně není konečné číslo. Rostoucí tržby i počet obsloužených zákazníků dokazují, že i přes všudypřítomnou a sílící konkurenci (KFC, Burger King a další) si firma může dovolit investovat a rozšiřovat svou síť poboček. 10

10 A právě díky rostoucímu počtu provozoven přistoupila společnost k systému pronájmu svých poboček, k tzv.franchisingu. [25] [27] Tabulka č.1: Ročenka McDonald s 2008 zdroj: 3.3 Franchising Franchising je moderní způsob podnikání, který se v praxi velmi osvědčuje jak firmám, které propůjčují svou obchodní známku, tak licencistům, kteří mohou pod známou a zavedenou obchodní značkou provozovat své vlastní podnikání. U společnosti McDonald s začíná vše tím, že sama firma vybere vhodnou lokalitu, kde na vlastní náklady vybuduje novou provozovnu. Tu pak prodá franchisantovi za cca Kč (záleží na velikosti restaurace). Franchisant tím získá vybavení restaurace a samotnou franchisu. Tato licence se uděluje na 20 let. Franchisa umožňuje využití všech výhod (centrální nákup, know-how, marketingové kampaně, atd.), ale také zavazuje k plnění standardů společnosti (vysoká kvalita produktů, poplatky z pronájmu, procenta z obratu,...). Dalším způsobem nabytí franchisy je tzv. BFL program (Business Facilities Lease). Tento program spočívá v pronájmu vybavené restaurace franchisantovi na tři roky s možností akumulace kapitálu a opcí, za které si potom franchisant koupí vybavení provozovny. Podmínkou je vlastní kapitál ve výši minimálně 1,5 mil. 2 mil. korun. Partnerem (franchisantem) společnosti se může stát pouze fyzická osoba, která projde náročným výběrovým řízením a následně téměř ročním tréninkem pro provoz restaurace. 11

11 První restaurace McDonald s, která byla zapojena do systému franchisingu, byla předána novému majiteli, panu Karlu Sukovi, v roce K datu bylo registrováno celkem 20 franchisantů, kteří provozují dohromady 58 restaurací, což představuje 68% ze všech dosud otevřených provozoven McDonald s. [23] [25] [31] 3.4 Organizační struktura společnosti V čele každé země, ve které se McDonald s vyskytuje, stojí generální ředitel. V České republice zastává tuto funkci od 12.prosince 2008 ing. Radek Janalík. Druhým významným postem je pozice operation directora, která je zodpovědná například za zavádění novinek pro českou (i slovenskou) větev společnosti. Tuto funkci zastává od 1.února 2009 pan Michael Öhler. Další pozice zastávají tzv. operations manageři, kteří mají na starosti různé oblasti potřebné pro chod celé společnosti (např.franchising, PR, marketing a jiné). Dalším postem v organizační struktuře je pozice business konzultanta. Každý z business konzultantů má na starosti několik restaurací, které nepravidelně navštěvuje a hodnotí různá kritéria provozu, které následně konzultuje s managementem restaurace. S další funkcí se již dostáváme do samotné restaurace. Zodpovědnou osobou za chod pobočky je restaurant manager, který se společně se svým managerským týmem snaží o co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb při dodržování přísných standardů společnosti. Jeho pravou rukou je I.asistent, manager, který je pověřen vedením restaurace v době jeho nepřítomnosti.dalším postem je pozice II.asistenta, kterou většinou zastává více osob (záleží na velikosti manager trainee generální ředitel operation director operation manager business consultant restaurant manager I.asistent floor manager crew trenér crew II.asistent obr. č. 1 organizační struktura 12

12 restaurace). Tito lidé mají za úkol, mimo jiné, efektivně vést jednotlivé oblasti restaurace (profit, personál, marketing, a další). Specifickým postem je manager trainee. Tato funkce je pro vybrané uchazeče, kteří vykazují potenciál být kvalitním managerem (asistentem) a tak prochází jakýmsi rychlokurzem po jehož úspěšném zakončení se dostávají na post II.asistenta. Floor manageři zastávají v provozu roli vedoucích jednotlivých úseků a nebo též post vedoucího směny (záleží na počtu úspěšně zakončených kurzů v rámci vzdělávání managementu). Předposledním stupínkem v organizační struktuře je pozice crew trenéra. Tito lidé zvládají s přehledem práci na všech stanovištích restaurace a navíc mají schopnost předávat své zkušenosti nově příchozím zaměstnancům. Část z nich má v sobě navíc potencionál, který jim později umožní rozšířit řady managementu restaurace. Nejníže v hierarchii, ale za to základním kamenem a nejpočetnější skupinou, jsou tzv.crew. Jsou to zaměstnanci, se kterými se nejčastěji setkáme v restauraci. Podle zkušeností a délky pracovního poměru jsou odlišeni barvou jmenovky. Zelená barva označuje nově příchozího pracovníka, modrá jmenovka označuje zaměstnance, který již prošel základním tréninkem, ale stále ještě neovládá všechna stanoviště restaurace. Žlutou barvou jmenovky jsou označeni pracovníci, kteří jsou schopni samostatné práce na všech stanovištích v restauraci (nejedná-li se o handicapovaného zaměstnance). Další barvou je červená tou se mohou pyšnit crew, kteří dokázali, že mají navíc a dostali možnost stát se crew trenérem. Pokud v daném období splní tzv. akční plán (krátkodobé hodnocení práce), vymění červenou barvu jmenovky za bílou a tím povýší na post crew trenéra (bílá jmenovka). [25] 3.5 Dodavatelé Se společností McDonald s ČR spolupracuje mnoho tuzemských ale především zahraničních firem (např. AHB Bakery dodavatel žemlí, Coca cola a další). Každý z dodavatelů musí splňovat přísná kritéria, aby se jeho zboží mohlo dodávat do skladů tohoto řetězce rychlého občerstvení. Velký důraz je kladen především na výběr firem nabízející potraviny a to v jakékoliv formě (mražené, chlazené a ostatní). Evropské restaurace McDonald s mají nastavený systém MAAP (McDonald s Agricultural Assurance Programme). Jedná se o program, který poskytuje přehled nad všemi aspekty, které jsou důležité při chovu zvířat a pěstování plodin na farmách 13

13 dodávajících produkty pro společnost McDonald s. Přísné předpisy programu zajišťují bezpečnost a vysokou kvalitu dodávaných produktů. Hlavní oblasti programu MAAP se zaměřují na: - životní prostředí - zemědělské postupy - ochranu zvířat - zdraví zvířat - průhlednost chovu a pěstování - genetiku Díky důkladné evidenci je též možné zpětné vyhledání produktu až k jeho původu. Další zárukou kvality a bezpečnosti produktů je zavedený systém kontroly kritických kontrolních bodů, tzv. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Tento systém je závazný jak pro dodavatele tak pro restaurace samotné. Ani tím však dozor nad dodavateli nekončí. Krom již zmíněných systémů jsou dodavatelé též pod přísným dohledem hygienických a veterinárních kontrol, kontrol nezávislých auditorských a inspekčních organizací a také pod kontrolou samotné společnosti McDonald s. [24] [25] 3.6 Logistika Logistické služby pro McDonald s v České republice zajišťuje kladenská firma Česlog s.r.o., dceřiná společnost Alpha Group. Její mateřská společnost Alpha Management, sídlící v Německu, spolupracuje s evropskými provozovnami McDonald s již více jak 25 let a tak není divu, že pro tuzemské restaurace zajišťuje veškerou logistiku právě Česlog s.r.o. Úloha této firmy je nakoupit, skladovat a následně dovést požadované dodávky do jednotlivých restaurací po celé České republice (viz obr. č. 2). Přepravu zboží zajišťují nákladní soupravy Scania, které jsou plně přizpůsobené pro převoz dodávek všech teplotních zón (mražené, chlazené a suché zboží). Komunikace mezi jednotlivými restauracemi a firmou Česlog probíhají především pomocí informačního systému společnosti McDonald s (více v kap McInfo / Česlog). [22] [25] 14

14 Chov zvířat Sestavení objednávky Restaurace_1 Dodavatel_1 Odeslání objednávky Pěstování plodin Nákup zboží Restaurace_2 Česlog Dodavatel_2 Zpracování objednávky Restaurace_3 Dodavatel_3 Výroba spotřebního materiálu Expedice Restaurace_4 Obr. č. 2: Schéma SCM 3.7 Produkty McDonald s McDonald s nabízí širokou škálu stálých produktů, kterou navíc neustále doplňuje a inovuje. Pod touto značkou už nalezneme víc než jen typický hamburger s plátkem masa. Na své si přijdou vegetariáni díky nabídce salátů, dezertů a dalších bezmasých produktů. Díky lehce dostupným nutričním hodnotám a zveřejněným alergenům si lehce mohou vybrat i osoby, pro které jsou tyto informace z jakéhokoliv důvodu nezbytné. Stálou nabídku tvoří v současné době šestnáct sendvičů (stav k ). Velkou část z nich lze kombinovat do výhodných menu, které zákazníka nejen více zasytí, ale také na nich ušetří. Na své si přijdou jak milovníci hovězího masa, tak i vepřového, kuřecího a dokonce i rybího masa. Dále si zákazník může vybírat z pěti druhů zeleninových salátů, z několika druhů dezertů a samozřejmě nechybí oblíbené hranolky. Samozřejmostí jsou různé dresingy a omáčky. I sortiment nápojů má co nabídnout. Z chlazených nápojů si lze vybrat z pěti druhů sycených nápojů, dvou druhů džusů, perlivé či neperlivé vody, ale také energetického nápoje či piva. Nabídka horkých nápojů zahrnuje kromě tří druhů čajů a horké čokolády i sedm druhů kávy. 15

15 Stálý sortiment je doplňován ještě promo nabídkou. Tato akce nabízí většinou dva až pět odlišných sendvičů, které jsou v prodeji pouze po dobu cca 3 měsíců. Celá nabídka bývá navíc doplněna tzv. finger foodem. Finger food mívá podobu malých kousků určité potraviny (v minulosti např. krevety, malé smažené hermelíny a další). Občas se může objevit také alternativa k hranolkům (např. americké brambory). Před několika lety přišla firma s novinkou se snídaňovou nabídkou. Tato nabídka je dostupná ve většině restaurací na území České republiky a to každé ráno do 10:30. V sortimentu nalezneme 9 produktů, které si lze zakoupit samostatně nebo ve formě menu s hranolky či dalším typickým snídaňovým produktem, tzv. hash brownem (bramborová placička). Každé menu je ještě doplněno kterýmkoliv nápojem ze standardní nabídky. Snídaňové produkty se od klasických sendvičů liší použitými surovinami. Většině vévodí vejce v různých podobách (míchaná vejce, sázená či vaječné omelety). Další typickou surovinou je žemle, tzv. anglický muffin. Příprava snídaňový produktů je náročná na stroje a zařízení a tak neumožňuje současný prodej snídaňové a standardní nabídky. V minulém roce přišla společnost s další velkou novinkou. V nových i stávajících restauracích se od července 2009 můžeme setkat s konceptem McCafé kavárnou v rámci restaurací McDonald s. Zde si můžeme vybrat z osmnácti druhů káv a šesti druhů čajů, které jsou odlišné od známé standardní nabídky. A jelikož k dobré kávě patří také dobrý dezert, nabízí McCafé výběr z osmnácti druhů dortů, muffinů a croissantů. [25] 3.8 Zákazníci McDonald s Stejně jako jinde ve světě se i u nás podařilo společnosti prorazit. Americký koncept rychlého občerstvení si získal své příznivce a to v široké škále strávníků. Díky velkému výběru produktů, který zahrnuje jak masové pokrmy tak i vegetariánské produkty, si přijde na chuť snad každý. Nejpočetnější skupinou zákazníků jsou mladí lidé od 18-ti do 35-ti let. Velké popularitě se firma těší též u dětí a to hlavně díky prodeji dětského menu, tzn. Happy mealu, ve kterém na nejmenší krom jídla čeká překvapení ve formě hračky. Těmito skupinami výčet zákazníků rozhodně nekončí. Není problém mezi strávníky v restauraci najít i občany starší 35-ti let či osoby důchodového věku, které si vychutnávají oblíbenou kávu. 16

16 Dá se říct, že společnost McDonald s má každému, co nabídnout, a proto je oblíbenost tohoto řetězce rychlého občerstvení tak velká a řadí ho mezi lídry v tomto segmentu nejen u nás, ale i ve světě. Samozřejmě tato forma stravování a značka samotná má též i své odpůrce. Jsou to především odpůrci globalizace, ochránci zvířat či zastánci zdravé výživy. [25] 3.9 McDonald s a konkurence Po pádu komunismu u nás byla společnost McDonald s jedna z prvních, která k nám přišla s konceptem rychlého občerstvení a získala si tak náskok před ostatními konkurenty. Největší konkurenční firma KFC (Kentucky Fried Chicken) přišla na tuzemský trh v roce Řetězec KFC je americká firma, která zakládá své úspěchy na prodeji kuřecího masa obalovaného v tajné směsi jedenácti druhů bylinek a koření. Koncept obou společností je hodně podobný, složení prodávaném sortimentu se již trochu liší. Zatímco společnost KFC se specializuje na prodej kuřecího masa, společnost McDonald s má v tomto směru bohatší nabídku. Na druhou stranu milovníci kuřecího masa mají ve výběru oblíbeného řetězce nejspíše jasno. V současnosti je v provozu přes 50 restaurací KFC po celé České republice. Za těmito dvěma giganty v oblasti rychlého občerstvení stojí řada dalších, ale o poznání menších společností. Jediný, kdo by mohl v současné době ohrozit suverenitu dvou stálic je nováček na českém trhu (nikoliv však na světovém) společnost Burger King. První provozovna se u nás otevřela v Praze 25.listopadu Tato firma se specializuje na prodej velkých grilovaných hamburgerů. Stejně jako řetězec KFC je v České republice provozována polskou společností AmRest s.r.o. K dnešnímu dni ( ) je otevřeno celkem 6 poboček Burger King. Pět poboček je v Praze, šestá v Brně. Z dalších známých značek fast foodů působí v České republice např. americká síť poboček Subway Restaurants. [21] [25] [26] 17

17 3.10 McDonald s a životní prostředí Stejně jako ve světě i u nás se společnost McDonald s vydala směrem zdravějšího životního stylu a také ekologičtější a pro životní prostředí přívětivější cestou. Hlavní cíle v této oblasti jsou: - omezené využívání zdrojů: snižování spotřeby energie a vody, surovin, snižování objemu a hmotnosti obalů - efektivní využívání zdrojů: používání recyklovaných materiálů všude, kde je to vhodné - snižování emisí: optimalizace distribuce zboží, kontrola odpadních vod, omezování hlučnosti - minimalizace množství netříděných odpadů: průběžné zvyšování efektivity třídění odpadů a rozšiřování počtu tříděných frakcí vždy, když je to možné a vhodné [25] Samozřejmostí pro všechny restaurace je třídění odpadu (neplatí pro restaurace, které se sami nestarají o odpadový materiál např. restaurace umístěné v obchodních centrech). Odpad se třídí na směsný, papír, plast, kartóny, tuk a nebezpečný odpad (např. zářivky). Další oblastí, na kterou se již společnost zaměřila je používání čistících prostředků. Klasická balení, která známe ze svých domácností, vystřídaly dávkovací automaty. Ty se starají o to, aby bylo použito pouze nezbytně nutné množství čistícího prostředku. Množství polyetylénových lahví tak bylo vyměněno za 10-ti litrové koncentráty. Výsledkem bylo snížení hmotnosti plastového odpadu (o 81%), snížení odpadu přepravního materiálu - kartóny - a v neposlední řadě se snížila zátěž odpadních vod způsobené právě čistícími prostředky. Zájem firmy o životní prostředí bude v brzké budoucnosti vidět i na první pohled pouhým okem. Společnost se rozhodla pro radikální změnu typickou červenou barvu bude postupně nahrazovat barva zelená barva životního prostředí. [25] 18

18 4 Informační systém SMS 4.1 Historie informačního systému Informační systém SMS (Store Management System) je software původně navržený a vyvinutý společností McDonald s Germany. Projekt tohoto informačního systému začal v roce 1985 a souvisel s pořízením prvního pokladního systému TEC pos1. V začátcích sloužil hlavně pro účely zjednodušeného účetnictví a pro docházku. Do roku 1988 byl informační systém SMS zaveden ve všech německých restauracích. S příchodem nového pokladního systému značky Panasonic bylo nutné přepracovat a vylepšit některé aplikace stávajícího informačního systému. Také se zde vyskytl prostor pro přidání nových funkcí. V roce 1994 byl program SMS zmezinárodněn postupně se začal používat pro všechny restaurace McDonald s po celém světě. [29] 4.2 Využití systému Informační systém SMS je určen primárně pro management restaurací. Díky údajům z tohoto systému lze zefektivnit všechny povinností spojené s kontrolou hotovosti, zásobami a s objednáváním, s účetnictvím, se zaměstnanci a v neposlední řadě s time managementem (jednotlivé funkce jsou popsány v kapitole 4.5). V činnosti je po celý den, 365 dní v roce, a to vzhledem k vytíženosti některých restaurací (nonstop provoz). Všechny potřebné změny a aktualizace jsou tak aplikovány za provozu. Díky přístupovým právům je SMS systém uzpůsoben pro všechny posty managementu od floor managera až po vedoucího restaurace. 4.3 Zabezpečení systému Do programu se lze dostat jen přes platnou kombinaci uživatelského jména a hesla. Tři měsíce po poslední změně hesla navíc vyzve systém uživatele ke změně stávajícího hesla. Tato hláška se poté objevuje při každém přihlášení do doby, než je heslo změněno. 19

19 Po každé, když přihlášený zaměstnanec ukončí práci s programem, by se měl odhlásit. Pokud tak neučiní a program bude následující 3 minuty nečinný, dojde k automatickému odhlášení uživatele. Pro další práci s programem je nutné opět se přihlásit. Každý oprávněný uživatel se po úspěšném přihlášení dostane do hlavní nabídky. O tom, jak velká bude nabídka, rozhodují přístupová práva, která jsou uživateli přiřazena spolu s uživatelským jménem a heslem. Celkem je 5 úrovní přístupu z čehož floor manageři mají pouze základní nabídku (1.úroveň) a naopak vedoucí restaurací mají k dispozici o poznání více funkcí (4.úroveň). O aktualizaci a funkčnost softwaru se stará IT oddělení společnosti McDonald s ČR, které sídlí, stejně jako celá centrála společnosti, na pražském Zličíně v Řevnické ulici. Vzhledem k tomu, že většina restaurací má otevřeno po celý rok a část z nich dokonce 24 hodin denně, probíhá aktualizace jednou za den a to vždy při otevírání tzv. nového obchodního dne (více informací v kap Otevření / zavření systému). [29] 4.4 Provázání informačního systému SMS s pokladním systémem POS Všechny akce provedené v rámci pokladního systému se automaticky a okamžitě převádí do systému SMS. Platí to i pro opačný směr (obr. č.3). Pokud je do SMS systému nahrán například nový produkt, zaznamená tuto změnu i pokladní systém a dle příslušného naprogramování (poslaného z IT oddělení) se umístí na obrazovku pokladny a aktivuje v příslušný obchodní den. Pomocí pokladního systému se do SMS systému zaznamenávají kromě transakcí také události typu: - vložení hotového odpadu (pozn. hotový odpad je takový, kde produkty, které prošly celým výrobním procesem, nebyly prodány v určeném čase) - zapsání produktů, které byly vydány na promo (tj. zadarmo; příkladem jsou různé šeky nebo promo kartičky pro zákazníky) [29] Pokud se vyskytne chyba nebo nějaký jiný problém s některou z pokladen, provoz a činnost informačního systému to neovlivní. Jen některá z načtených dat problémové kasy nemusí být kompletní. Po odstranění komplikace však data znovu nahrát a nekompletní data vymazat. 20

20 V opačném případě (chyba ze strany systému) může být problém závažnější a je občas nutný zásah přímo IT oddělení. Takové to problémy jsou však rychle odstraněny a pokud vůbec, ovlivňují provoz restaurace minimálně. Centrála společnosti IT oddělení Restaurace IS SMS pokladní systém tiskárna POS Kuchyň e-production server tiskárna PC monitor 1 e-production monitor 2 e-production monitor 3 instore monitor 4 DT monitor 5 instore + DT tiskárna Obr. č.3: Schéma provázání IS a pokladního systému v prostoru restaurace Další dnes již nezbytnou součástí provázanosti informačního a pokladního systému jsou monitory rozmístěné na kuchyni, drivu i pokladním úseku. Monitory slouží k vylepšení komunikace a zrychlení přípravy objednaných produktů. Na kuchyni jsou monitory prezentující dva druhy informací. První informují o optimálním stavu hotových produktů (tzv. e-production, více v kapitole ), které by měly být připraveny pro okamžitý prodej, a druhé informující o druhu a počtu prodaných produktů. Monitory určené pro instore (objednávky vytvořené v prostoru restaurace) mají informativní charakter pro pracovníky na servisovém úseku. Urychlují jim sestavování objednávky (v případě, že zaměstnanec na něco zapomene, podívá se na monitor a nemusí se vracet až k pokladně). Objednávku kompletuje jeden až dva pracovníci. 21

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Novinky v programu Stravné 4.56

Novinky v programu Stravné 4.56 Novinky v programu Stravné 4.56 Barevné odlišení přihlášky i odhlášky z jiné stanice v pokladním dialogu Pokud si strávník provádí změnu objednávky stravy jinde než v kanceláři (objednací box, internet,

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem údaje o firmě V našem pokladním systému má klient možnost spravovat si údaje o své společnosti,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

RIS Restaurační informační systém

RIS Restaurační informační systém RIS Restaurační informační systém Správa celé restaurace VIZE PROJEKTU (verze 0.1) Tým A paralelka 104 2012 1. Cíl projektu Cílem projektu je zrychlit a zefektivnit proces objednání, uvaření a donesení

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Tablet a čtečka čárových kódů. (modul Sklad)

Tablet a čtečka čárových kódů. (modul Sklad) Tablet a čtečka čárových kódů (modul Sklad) [1] 1. Technické vybavení Projekt je určen pro tablet s operačním systémem xxx a čtečkou čárových kódů, která je napojena na tablet prostřednictvím Bluetooth.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče)

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) 1 Obsah Úvod... 3 Přihlášení do systému, zapomenuté heslo...3 Hlavní menu... 3 Základní práce se systémem...4 Funkčnosti Úvod a O aplikaci...4 Funkčnosti

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Verze nápovědy: 1.1 1 >>> PŘIHLÁŠENÍ Zadejte jméno Přečtěte si pravidla používání Webshopu Zadejte heslo Využijte v případě, že jste zapomněli přidělené

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Novinky v programu Stravné 4.57

Novinky v programu Stravné 4.57 Novinky v programu Stravné 4.57 V pokladním dialogu při pohybu po kalendáři přeskočí kursor nevarné dny Pokud se v dialogu pro přihlášky a odhlášky pohybujeme pomocí klávesnice, program automaticky přeskočí

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Novinky v programu Stravné 4.52

Novinky v programu Stravné 4.52 Novinky v programu Stravné 4.52 Nový modul Vývoz stravy Modul Vývoz stravy je rozšiřující modul programu Stravné, který použijeme všude tam, kde rozvážíme stravu zákazníkům podle předem daného harmonogramu

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Popis základních Modulů Carsystem Základní popis obrazovky... 1 Adresář... 2 Sklad... 4 Vydané doklady... 8 Autoservis... 9 Vozidla... 10 Carsys s.r.o. Drahobejlova 36 190 00 Praha

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012)

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Tento manuál popisuje základní operace internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. a změny v roce 2012. Nejdůležitější změnou

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Albert Jana Palacha 1229 Mladá Boleslav Radim Miech, Radek Šíma, Jiří Merta

Albert Jana Palacha 1229 Mladá Boleslav Radim Miech, Radek Šíma, Jiří Merta Albert Jana Palacha 1229 Mladá Boleslav Radim Miech, Radek Šíma, Jiří Merta Obsah 3. - 8. snímek - Rozhodování o distribuci 9. - 11. snímek - Rozhodování o ceně 12. - 14. snímek - Rozhodování o sortimentu

Více

Novinky v programu Stravné 4.55

Novinky v programu Stravné 4.55 Novinky v programu Stravné 4.55 Tisk potvrzení o uhrazené částce za školné V souladu se Zákonem České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a se Zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Detailní testy výnosy a náklady

Detailní testy výnosy a náklady 1) Audit tržby (výnosy) Detailní testy výnosy a náklady a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou správné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o zaúčtování

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více