leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 Vážení spoluobčané! leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané! Dostává se k vám první číslo našeho časopisu. Jsme rádi, že někteří z Vás nám již zaslali do redakce své první příspěvky, se kterými se můžete seznámit v tomto čísle. Ve středu 3. února 2010 od 17:30 hod se v Ústavu buněčné biologie a patologie (Purkyňova posluchárna), Albertov 4, Praha 2 (tramvajová zastávka Albertov) bude konat naše 2. výroční členská schůze, na které se dozvíte, co jsme dělali v uplynulém roce a jaké úkoly nás čekají v roce Členové výboru Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2 se na setkání s vámi těší, v diskusi také rádi zodpoví vaše dotazy. Tento rok bude pro nás všechny rozhodující. V říjnu se budou konat komunální volby do zastupitelstva MČ Praha 2. Pokud chceme prosadit naše společné zájmy, musíme se dobře připravit a zejména srozumitelně vysvětlit hlavní body našeho volebního programu. O svém dalším osudu a dění v MČ Praha 2 rozhodnete sami odevzdáním svého volebního lístku. Za redakční radu, výbor občanského sdružení a nezávislé kandidáty Občané za spokojené bydlení (OSB) Vám přeji vše nejlepší v roce 2010, pevné zdraví, hodně štěstí a lásky. Dan Richter 1 Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, plynu - aneb jak se v Podskalí čerti ženili Přišel den D! Nejbohatší majitel nemovitostí domů s více než čtyřmi tisíci byty se rozhodl provést výměnu rozvodů ve stoletém domě residenční čtvrti. Městská část Praha 2 vyhověla (po OPBH) padesátiletým prosbám, stížnostem a urgencím obecních nájemníků přiblížit stav jejich obydlí výši rostoucího nájemného a nahradit flikované sítě stoupaček a rozvodů z olova za blyštící se nové, plastové a měděné. Tuneláři, co chtějí byty kupovat a sami spravovat tedy asi nemají pravdu a neváží si dobré vůle našich zástupců, volených v územní samosprávě. Mnozí nájemníci, zejména ti, jejichž dveře byly označeny zdobným písmem dvacátých let minulého století, očekávali zahájení prací se vzrušením. Vzpomínali přitom, jak dlouho je již jejich domácí byť komunální úřad v bytech vlídně nenavštívil. Jistě ale bude vše dobře zajištěno pozlacenými ručičkami českých řemeslníků. Tak to aspoň předvídali, když byli ještě mladí. Vždyť i současný pan domácí žoviální usměvavý pán obléká jistě svůj široký klobouk jako výraz přátelského vztahu k nájemníkům a nikoli jako šéf cirkusového kvartýrmachra! Je přece jeden z nás. Co však následovalo, překonalo jejich očekávání! Jistou nervozitu vzbuzovala příprava této nákladné akce, která se vlekla už od roku Investiční útvar městské části dal jistě po těch dvaceti let své existence všechny plány bytů a ostatních prostor domů do pořádku, zajistil odpovědně výběrové řízení projekce i dodavatelů prací, přislíbil lidem slevu z nájemného po dobu realizace tak čeho se bát? Avšak běda! V šoku byli hned při první návštěvě nájemníci i úředníci z početné skupiny zachmuřených realizátorů. Aniž by bylo hned zřejmé kdo je z městské části, kdo ze správní firmy či odjinud, spustili bandurskou. Zejména jedna dáma z delegace připomínala spíše správkyni nápravného zařízení přísnější kategorie. Velmi brzy se totiž ukázalo, že tak nějak neladí ty archivní plány s realitou v bytech.. Zřejmě ti dobří lidé nečekali, že za ty desítky let si nájemníci provedli jisté úpravy přiměřené potřebám pokroku v bydlení a v rozvoji svých rodin v mnoha létech, kdy je pan domácí ani nenavštívil, ani potřeby neprohovořil... Mnohde tak učinili dlouholetí nájemníci sami, jinde s písemným, leč v plánech nepoznačeným svolením národního výboru či OPBH, někde jen se svolením tzv. provozního technika správních firem bojím se říci, že třeba i za drobné pohoštění. A když ten projektant si v roce 2003 zkrátil čas proměření bytu v tempu odpovídajícímu vidině teplé večeře, bylo neštěstí hotové. Úřad je vždycky úřad a ten má pravdu, úředník zvýšil hlas s kategorickým požadavkem tu příčku zbourat hned! a plyn povede i přes piano a peřiny, protože je to tak v plánu! Klasicky to vyjadřuje věta, kterou jeden z kohorty skutečně pronesl směrem k babičce ve věku vzniku první republiky: jestli ta příčka je tady už od roku 1921, budete nadále muset bydlet podle plánu, jako v roce 1921! Tak také došlo k prvé oběti modernizace domu ještě tentýž den babičku odvezla sanita na kardiologii VFN Královské Vinohrady. Drobnější obětí pak bylo, že po dobu její nepřítomnosti zlaté ručičky přesekly dráty od elektřiny a za své vzaly, byť skromné, zásoby potravin v ledničce. Jak se ukázalo později, nebyla to v domě oběť poslední na zdraví nájemníka ani na potravinách. Podobné incidenty mezi realizační skupinou pokračovaly již prvý den i v ostatních bytech - i z různých jiných důvodů

2 kvůli nesouladu plánků s názory nájemníků, nebo s jejich potřebami. Jestliže by měli mít řemeslníci zlaté ručičky, mají čeští nájemníci zase zlaté hlavičky. Takové rozpory i řemeslníkům vyhovují. První výhodu zde měli ti nájemníci, kteří ještě ze škol sovětské okupace ovládali zbytky ruské konverzace. Drtivá většina zedníků, obkladačů a pomocných dělníků pocházela ze zemí bývalého Sovětského svazu od Ukrajiny až po Uzbekistán. Ti byli celkem připraveni na tvůrčí řešení chaosu mezi plánem a realitou, či přáním nájemníka. Setkali se nepochybně s dobrým srdcem a se svody k tomu kvalifikovaných občanů z let minulých režimů. Nežádoucímu spřátelení nezabránila ani překvapivá výměna stavbyvedoucího hned při prvním spuštění hiltovky. Jak o něm nájemníci začali říkat, že ten je rozumný, byla to jeho smrt. Nastoupil vedoucí stavby jiný. Ten si hned přivedl mladičkého zástupce na černou práci operativního dohledu v terénu a sám si usedl do detašované kanceláře. Později se ukázalo, že ani to příliš nepomohlo. Tvořivostí drobných lidí byl zaťat hluboký zářez do harmonogramu a průběhu prací po celou dobu jejich trvání. Co zářez prohlubovalo? Východně zahraniční pracovníci, nepochybě přednostně před tuzemci nabíraní firmou, která vyhrála výběrové řízení, měli kvalifikaci od nuly do slabší. V některých případech bylo třeba, aby se jich stavbyvedoucí zdvořile zeptal, zda si na zazdění díry ve stropě troufají. Ruštině rozuměli, a tak jsem i seznal, že část z nich byla universálně nekvalifikovaná, jiní byli zahraničními inteligenty z jiných oborů. A tak si v nejednom případě provedl odborný úkon nájemník sám a s nimi se spřátelil. Další skupinou byli pracovníci ortodoxního švarcsystému, vylepšeného i subšvarcsystémem. Postupem času se člověk klonil k názoru, že ve firmě oprávněné k rekonstrukci je kmenovým zaměstnancem pouze ředitel a pokladník. Sháněl-li nájemník někoho z vedoucích profesních skupin, dostával odpověď, že si musí najít někoho z firmy, i když sám nevěděl, který to je. To bylo v případě stížností, urgencí či zvláštních požadavků. 2 Byl jsem někdy sám na rozpacích, zda ten mladý stavbyvedoucí je zaměstnancem dodavatelské firmy, správní firmy MČ či své vlastní firmy. Tento Babylon se odrážel i v nápaditosti některých nájemníků, aby se v jejich bytech mohlo provést i něco navíc. Na to si zahraniční machři ani švarcové přece jen netroufali, a tak i oni hledali toho správného bosse sami mezi sebou. Svým způsobem tím začínají i humorné příběhy této vědecké organizace. Přispěly k nim nejen problémy odpovědnosti za rozsah prací, nýbrž i časového harmonogramu. Rekonstrukce neprobíhala vždy v bytech jednoho patra, nýbrž vertikálně podle stoupaček, od přízemí do šestého patra. A tak se spousta lidí v montérkách pohybovala po celé výšce a šířce domu a nikdo z nájemníků tak často nevěděl, zda k němu ten den či jiný slíbený den znovu přijdou k rozdělané práci. Tím se neustále rozkládal harmonogram práce, pěkně nakreslený před zahájením akce. Problémy zaměstnaných lidí, kteří neměli štěstí, aby byl stále někdo z rodiny přítomen, vyvolávaly otázku, kdy si vlastně mají vzít volno z práce? Někteří byli ale podle původního harmonogramu na dovolené. Co teď? Začal se tedy praktikovat systém, že v obdivuhodné důvěře svěřovali klíče mladému stavbyvedoucímu, který měl k tomu i klíče od skladů materiálu. Na počátku se ozýval řev po celém domě, když se ty, či ony klíče hledaly po celém domě. U stavbyvedoucího byly totiž volně přístupné. Stejně jako stavební materiál rozložený volně po chodbách. Také bylo zábavné, když i dělníci obíhali všechny byty...kde si do riti nechali bundu Nejvíce na krev bylo hledání smetáčku a lopatky na smetí. Ač byly pracovní skupiny vybaveny nářadím, které si ovšem každá skupina chránila vlastním tělem v rozmanitých skrýších (i v obývacích pokojích nájemníků), kuchyňský smetáček a lopatka se ztrácely stále. Sám jsem do rekonstrukce investoval tuto nedostatkovou soupravu čtyřikrát, abych se také nějak spolupodílel na nákladech rekonstrukce. Soused si omylem nechal bez dozoru nový bílý kbelík na čistou vodu z provizorního vodovodu, vedeného podél výtahové šachty. Nalezl se plný fekálií asi od někoho, komu zapomněli připojit náhradní klozetovou mísu. Pachatel se nezjistil ani po ukončení akce. Systém ochrany materiálu i klíčů se vyřešil později, kdy vzniklo podezření z jistého úbytku materiálu nonstop otevřenými vchody do domu, ale i vykradením jednoho bytu s významnou peněžní hotovostí. Rekonstrukce odpadového potrubí u záchodů a dřezů byla vůbec zdrojem infarktových i groteskních příhod v důsledku vertikálního systému průběhu prací. Zapomněl-li někdo z dělníků i nájemníků, že nejsou mísy a dřezy připojeny na potrubí, docházelo ke smrdutým vodopádům na dělníky, kteří níže již pracovali na instalaci. Potkat proto nadávající lidi v montérkách, či nájemníky potřísněné bublinami Jaru či fekáliemi bylo časté, humorné i odporné podle estetické úrovně poškozeného. Snad nejhorší variantou bylo opomenutí dělníka přistavit na noc či víkend do bytu provizorní záchodovou místu. Bezesné noci postižených nájemníků, víkendové běhy na dvůr na to lidé jistě s hrdostí k sobě vlastní nezapomenou, stejně jako na přírodní prostředí na domovním dvorku. To nemluvím o tom, že záchodové mísy dělníci manipulovali z chodby do bytů a zpět po dobu prácí na instalacích plné! Statní hoši z východu to brali jako samozřejmou úsporu práce a času. Zřetelnou úlevu lidé pocítili, když záchody začaly postupně fungovat. To, že nové vestavěné splachovače GEBERIT se ucpávaly shora padající sutí ještě před jejich zazděním, že se musely čistit až rozbouráním obložení, už nikoho nepřekvapilo. Stejně tak lze vzpomenout případu osazení mísy tak, že uživatel měl odřeniny na kolenou jak po vášnivé noci. To už bylo pod rozlišovací schopnosti normálních občanů. Konečně se nájemníci změnili ze slečinek na tvory otužené, připravené být i nadále nájemníky domu ve vlastnictví MČ. Co dalo řemeslníkům i nájemcům nejvíce zabrat, byla reinstalace plynového vedení, plynových ohřívačů a kotlů. Při jedné z vizit již zmiňované skupiny vypukla kalamita, když se pojednou

3 zjistilo, že karmy jsou sice vzorně, ale nesprávně umístěny. Někde již v nově obložených stěnách, nad koupacími vanami. Kdosi z úředníků totiž vyšťáral, že kdo jiný než Evropská unie, zakázala takovéto umístění plynových ohřívačů. Citlivě, jí vlastním uklidňujícím projevem vrchní dispečerky, tedy konkrétně jejími slovy okamžitě vybourat a přemístit! došlo k dalšímu kolapsu jiné nájemnice, která již měla koupelničku jako z cukru. Dva sousedé pomáhali utišit její téměř hodinový nepřetržitý záchvat pláče v obavě, že sanita k domu přijede podruhé. Ona měla již také za sebou befel vybourat umakartovou příčku, která vytvářela prostor klidu k decibelově náročnému spánku svého drahého. Vše jí tak rozhodilo, že starému nařídila příčku nahradit šatníkovou frontou s tapetami, materiál z příčky odvézt z domu kamkoli a ihned. Vůbec ji už ani tolik nerozčílilo, že zase přestal fungovat již zazděný splachovač ve zdi - moderního typu Geberit. Ale má nostalgický klid, bydlí, jako by to bylo v roce Tragédií prací u ohřívacího kotle však skončila ve zdi zjištěná porucha v zabudovaném elektrickém přívodu, znemožňující jeho funkčnost. Po martýriu všech stavebních a úklidových prací to ani ne padesátiletou paní tak rozhodilo, že se skácela k zemi a přivolanou sanitou byla odvezena do ústavního psychiatrického zařízení. Podle posledních informací zatím dosud nepoznává ani svého přítele. Možné však je, že by bezpečně poznala šéfa majetkového úseku MČ. Snad ještě k těmto rekonstrukcím něco odlehčeného. Kolapsu by neunikl ani autor popisky tohoto dramatu, nebýt jeho přetrvávajícího flegmatismu, způsobeného dosažením požehnaného věku. Posledním řemeslníkem, jehož slovenský představitel se k němu dostavil po relativně dokončené rekonstrukci bytu, byl elektrotechnik. K zcela nové, již na jiném místě vzorně obložené karmě (nikoli již nad vanou) pronesl sympatický muž středního věku: je treba provrtať ryhu na káblík od predizby ku karme, lebo Evropská únia prikázala do dvoch rokov nahradit všetki plynové karmy elektrickými boilerami! Už sa tedy těším na dalšiu rekonštrukciu! Podotýkám, že při hledání nového místa pro boiler místo karmy byla varianta boilera mocnou vizitou odmítnuta. Bylo by možno popsat ještě další kuriozity, související s tak obřími stavebními pracemi v domě, kde nájemníci v neuvěřitelném chlévu žili od srpna do listopadu Nelze už jen v závěru nezmínit nařízení správce nemovitosti vymalovat pouze místnosti stavebními pracemi postižené. Malíř směl vymalovat kromě koupelny a WC jen jizvy a výtluky na stěnách, tedy nikoli celou místnost. Ostatní pouze na příplatek nájemníka! Inu, mnohokrát naše městská část zdůraznila, že základní princip její správy je udržování nemovitostí s péčí řádného hospodáře! S velkým politováním končím své rádoby satirické povídání tragickou událostí. V bytě, umístěném v přízemí residenčního domu, tam, kde se odehrávalo nejvíce stavebních prací vně i zvenčí bytu, zemřela v některém dni před dokompletováním WC téměř devadesátiletá osamělá paní. V domě prožila celý svůj život a po smrti své sestry řadu let bez příbuzných. Patrně více než týden nevycházela a nájemníci si na ni vzpomněli v době, kdy přestala náhle využívat potřebné pomoci sousedky. Musela být bezpečnostními složkami násilně vystěhována k poslednímu odpočinku.více než padesát let čekala s ostatními na uvedení bydlení na slušnou úroveň. Samozřejmě nelze její smrt ve věku nedožitých devadesátin spojovat bezvýhradně s průběhem stavebních prací, ovšem nájemníci domu jistě vzpomenou, jak celé dny, po dobu dlouhých tří měsíců, seděla v předsíni bytu obklopena rachotem a prachem stavebních prací, s výhledem do smrdutého, krámy zaplněného dvora a ve dne v noci musela snášet problémy s vodu i hygienou. Byla skromná, trpělivá a myslela si, že ještě také byt od MČ nějak získá. Jejím jediným odkazem tak zůstala jen možnost vydražit její byt městskou částí v sociálním programu... Poznámka: Kritické poznámky se mohou vztahovat k správní firmě jen okrajově. Organizátorem rekonstrukcí podobného rozsahu, včetně výběrového řízení dodavatele a financování, je vždy příslušná městská část. zk Řemeslo braň se!!! Část Nového Města Pražského, původně zvaná Podskalí, podlehla v minulém roce rekonstrukcím domů, či aspoň výměně oken. O průběhu těchto jistě bohulibých akcí by se daly psát ne-li romány, alespoň novely. Stalo se, že tato záslužná činnost a do značné míry činnost potřebná, až nutná, se stala pro obyvatele noční můrou. Při rekonstrukci byl zřízen provizorní záchod ve sklepě, kde špíny a plísní bylo požehnaně. Někteří šťastlivci ho byli nuceni používat i méně než 14 dní, za cenu improvizovaného připojení v bytě (viz foto). Koupelna takto vypadala také dlouho... (viz foto), hygiena nikoho nezajímala, tedy krom obyvatel, ale určitě ne firmu Elfast, která rekonstrukci prováděla. 3

4 V kuchyni například řemeslníci 3x brousili maltu, než mohli provést obklady, tedy dva dny jejich zbytečné práce. Že při tom pokaždé bylo prachu jako ve mlejnici, není třeba dodávat. Toliko jen pár poznámek. Tommy *** Jak to vidí úředníci Dobrý den. V loňském roce jsme místostarostou ing. Paluskou byli informováni, že bude v domě vyměněn výtah. Skvělá informace, ne? On je ale funkční. Proč jej tedy budete měnit? Víte, výtah sice funguje, ale Evropská unie přikázala. Co my, úředníci s tím můžeme dělat? Je ho nutné vyměnit hned. Vy se bojíte, že řemeslníci, kteří následně budou opravovat kanalizaci, tlakovou vodu, apod. by pravděpodobně mohli ve výtahu i s materiálem uvíznout? Nebojte se, na další opravy již nejsou peníze. Jo, vy se bojíte, že mohou nový výtah poškodit? Promiňte, ale my jsme jim sdělili, že nový výtah nesmějí používat a vy jste ho neplatili. Tak co si stěžujete?! Pokud je však chytíte, vyřiďte si to s nimi. Poškozují přeci prostory, ve kterých bydlíte a náš společný majetek. Nemělo by Vám to být úplně jedno! Ptáte se, kde je koncepce? Kde je harmonogram drobných oprav a rekonstrukcí? Jak to funguje? Co je Vám do toho? Budete to snad platit vy? Buďte rádi, že Vám vůbec do domu něco dáme. Ó, vy se bojíte, že Vám, praskne olověná stoupačka? Nepraskla 150 let, tak proč by měla prasknout zrovna nyní? Teče vám kanalizace? Proč? Nedělal jste si rekonstrukci koupelny? Ano? Jak to, že jste si udělal koupelnu vlastním nákladem? OPBH nemělo peníze a kdo Vám to dovolil? Oni? Před 30 lety? Koukejte nám dodat stavební povolení. Kam se máte obrátit? No přeci k nám do archivu stavebního úřadu nebo na správce? Ten tvrdí, že dokumentaci nemá? OPBH mu ji předalo. Jo aha, to již není původní správce. No víte, dnes jsme na to připraveni. Pokud ztratí plány, dostanou pokutu. No, tak alespoň dodejte souhlas vlastníka. Kdo je vlastník? Přeci my? V archivu dokumenty taky nejsou? Aha, tak za to mohou předchozí zastupitelé. Oni tomu nevěnovali patřičnou pozornost. Od teďka to však bude jiné. Kteří zastupitelé? Vy jste opravdu rejpal. Kde pracujete? Jo, to vás tak málo platí? Proč tedy bydlíte v obecním bytě? Koukejte si hledat jiné bydlení. Nemáte kde? Co například Ostrava? Tam mají bytů dostatek. Na co jste se tedy chtěl zeptat? Tak nashledanou. Máte-li podobné zkušenosti, napište nám. Vaše informace nám nejsou lhostejné. LH *** Jak pečuje MČ Praha 2 o svůj majetek, který odmítá privatizovat Příkladů, podobných jak vejce vejci tomuto, byste jistě našli bezpočet. Týká se "péče" o dům v Kladské ul. č. 25/2187, kat. úz. Vinohrady, Praha 2. Před několika lety žádali nájemníci společným dopisem o opravu oken, která jsou již dávno v havarijním stavu. Naše rodina si nechala vypracovat předběžný finanční odhad případné opravy, činil více než 80 tisíc Kč. Protože takovou částku nelze považovat za drobnou opravu, již by si měl hradit nájemce bytu z vlastních prostředků, připojili jsme se k žádosti adresované majiteli nemovitosti. Podání bylo MČ Praha 2 - jako obvykle ignorováno. Roky míjely, mezitím soukromý vlastník sousedních domů (Kladská 23 a Kladská 21) provedl kompletní výměnu oken (viz foto 1 a 2), MČ Praha 2, tak aktivní ve zvyšování nájemného, hraje svou obvyklou hru na mrtvého brouka. Riziko možných úrazů - při stále se zvyšující hrozbě vypadávání skel do ulice si pochopitelně nepřipouští, ač na něj byla upozorněna. O skutečném stavu oken v bytech tzv. I. kategorie dostatečně výmluvně vypovídají obrázky (viz foto 3, 4, 5, 6 a 7). 4

5 Je třeba dalšího komentáře k "péči" vlastníka nemovitosti, která mu - stejně jako všechny ostatní obytné domy spadla do klína, aniž musel vynaložit jediného haléře a jehož jedinou "péčí" o ni je... 5 vybírání nájemného? Text a foto S. V. Bauerová Odklízení sněhu V tomto týdnu mě pobavilo odklízení sněhu na Praze 2: Při procházce v parku u vinohradské vodárny vedle kostela, který byl v loňském roce revitalizován, a uprostřed cestiček s poměrně pěknými lavičkami a záhony vznikla zatravněná "vana" rozměrů menšího fotbalového hřiště s nepochopitelným účelem, jsem nevěřila svým očím... Malý bagřík odklízel poctivě v pruzích sníh ze jmenované travnaté plochy a vysypával ho na nákladní auto, ale cestičky byly ještě neuklizené, o vozovkách, přechodech a chodnících nemluvě... Ta "vana" se zřejmě potřebovala zelenat i v zimě, pravděpodobně v rámci hesla "zelená uklidňuje", a to proti všem přírodním zákonům zimního období, kdy sníh půdu přikrývá. Když si uvědomím celou situaci s odklízením sněhu nejen na Praze 2, ale i v přilehlých obvodech, kde správní firmy zpočátku pouze vylepily na dveře domů varování "Pozor, ze střech padá sníh a led!" a v lepších případech byly páskami vymezeny nejnebezpečnější úseky na chodnících obou stran ulic tak, že chodci mohou pochodovat pouze ve vozovce, pak se ptám, co všechno a koho to vlastně ještě městské části financují z části našich nájmů a z daní? Homar Paní starostka je soucitná. V novinách posledního vydání roku 2009 se objevila zprávička o tom, že na Nový rok bude paní starostka MČ Praha 2 obdarovávat příchozí teplou polévkou. Je to zvlášť milé gesto pro chudé, mnohdy opuštěné občany v pochmurném počasí přelomu letopočtu. Příkladně se tak dotváří seriál městskou částí během roku organizovaných výletů pro seniory za symbolický poplatek. Jak by mohl někdo věřit tomu, že zastupitelé dvojky vedení paní starostkou dostatečně nekompenzují to nechtěné zvyšování nájemného v obecních domech? Snad občané pochopí také bolesti rozhodování Rady zvyšovat nájemné i těmto lidem přes dostatek financních prostředků nejen z nájemného, ale i z úrokových výnosů vtipně organizovaných úložek přebytků kapitálu do bank Harpagonem obce řádným hospoddářem. Naši přátelé voliči nájemníci jistě pochopí, že prostřednictvím zvyšování nájemného i z obecních bytů se morálně pomáhá přátelům soukromým majítelům domů, kteří dřou své nájemníky za účelem získání dostatečných zisků a nemohou sami vypadat asociálně. Když asociálně, tak všichni, musí být heslem bytové politiky soukromých majitelů domů i zastupitelů městské části! S prokřehlými prsty si na polévce pochutnávající občané asi už dnes spřádají, jak se v květnových volbách odvděčí nejen paní starostce Černochové svými hlasy na cestě do parlamentu, ale především její straně v říjnových volbách do zastupitelstev územních samospráv! Tak je to správné, přátelé, tak má vypadat soužití demokraticky volených zastupitelů v územních samosprávách s občany, kteří k sobě mají ten vztah nejbližší! Je třeba jen politovat řadu městských částí v Praze, jejichž zastupitelé nejen nájemné nezvyšují, kteří dokonce byty nájemníkům prodávají, kteří se tak zcela zbytečně zbavují pocitu radosti z diskusí s nimi o těžkostech oprav, udržování a modernizaci prostřednictvím správních firem, kteří nemohou prožívat v dostatečné míře vzrušení při výsledcích výběrových řízení projektantů a opravářských firem, či otevírání obálek při přidělování sociálních bytů. Navíc si i vrátka k podnikatelské činnosti zavírají. Je škoda, že ani Magistrát k tomu činnost městských částí nekoordinuje. Jsme přece všichni příslušníci hlavní politické strany! zk *** Logo pro OSB Během listopadu loňského roku proběhla mezi členy OS anketa, během níž jsme vybírali z dostupných návrhů logo pro volební subjekt OSB. Během prosince jsme všechny vaše odpovědi vyhodnotili a výsledek jste již mohli zaznamenat v hlavičce nultého vydání časopisu Osobáček. Nyní bychom vás rádi seznámili s pozadím celého procesu tvorby loga i s výstupy z ankety Návrhy pro anketu Z poměrně dlouhé a živé diskuse v rámci výboru OS nakonec vzešly tři návrhy, z nichž každý představoval zcela jiný směr. Tak jako je to ve všem, každá z variant má své přednosti, ale i nedostatky. Zajímalo nás tedy, jak budou návrhy přijímány v rámci větší skupiny. První variantou byla zjednodušená silueta Vyšehradu. Ta v podstatě vycházela z obrázku, který je součástí grafické podoby všech tiskových materiálů našeho OS. Tato varianta vyjadřuje solidnost, stabilitu, pevnost a jednotu, vazbu na Prahu 2. Zároveň podtrhuje kontinuitu s původním OS, jehož je OSB derivátem. Samotná silueta ale nemusí být každému dostatečně známá a může dojít k záměně s jinými objekty či městy. Druhá varianta pracuje s motivem šneka jako symbolu vlastního bydlení, o které nám jde v první řadě. V tomto případě jdou proti sobě dva úhly pohledu. Šnek sice dobře symbolizuje pojem "vlastní

6 bydlení", na druhou stranu ale může vyvolávat negativní asociace je pomalý, slizký, v podstatě bezbranný přízemní tvor. Další nevýhodou je pak to, že obrázek šneka může působit příliš "dětsky", naivně, jako logo vhodné například pro mateřskou školu, méně už pro volební subjekt. Jinak tato varianta v podstatě nijak nespojuje OS s OSB. Třetí varianta, ikona sluníčka, má symbolizovat pozitivní hodnoty teplo a světlo domova, zároveň ale také sílu, vytrvalost, nezlomnost, transparentnost. Tak jako varianta šnek ani tato nevytváří spojení OS a OSB. Nevýhodou je, že sluníčko používá kdekdo a není snadné najít vhodný originální způsob ztvárnění. Z toho důvodu je v návrhu sluníčko spíše v pozadí a samotné logo pouze dokresluje. Použití stříšky zase může evokovat například stavební firmu nebo spořitelnu. Jiný způsob, jak lépe nebo jinak vyjádřit vazbu na bydlení, aby byl zároveň jednoduchý a srozumitelný, jsme ale nenašli. Otázkou také bylo, zda máme v logu zachovat přímou vazbu na OS, jehož hlavním cílem je privatizace. Pokud totiž chceme ve volbách uspět, musíme oslovit nejen zájemce o privatizaci, ale i ostatní občany, kteří privatizovat nemohou, nechtějí nebo jsou proti privatizaci jako takové. Příliš úzká vazba by tyto občany mohla odrazovat. S ohledem na tuto skutečnost jsme také zvolili název OSB, které staví do popředí "spokojené 6 bydlení". To je dostatečně široký pojem, který může oslovit v podstatě všechny občany. Závěry z ankety Celkově jsme obdrželi reakce od 85 členů OS z 519 obeslaných (s ovými kontakty). To je více než 16%. Což je statisticky dost velký počet odpovědí, abychom získali celkem věrný obrázek vnímání jednotlivých návrhů. Podle očekávání nejhůře dopadl šnek, který v celkovém hodnocení líbí/nelíbí získal pouze 3,2 bodu z deseti možných. Zároveň se potvrdil předpoklad, že šnek může vyvolávat negativní asociace v nejvyšší míře. Varianta Vyšehrad a Sluníčko byly hodnoceny přibližně stejně, na škále líbí/nelíbí získaly 5,6 a 5,7 bodu z 10. Ze slovních komentářů ale vyplynulo, že silueta Vyšehradu je často spontánně pokládána za siluetu Pražského hradu nebo Prahy obecně a logu tak byla přikládán jiný význam. V případě sluníčka takové názory nezazněly. Rozhodnutím výboru OS tak byla varianta se sluníčkem zvolena jako základ pro budoucí logo OSB. Postupnými úpravami, kdy jsme vzali v úvahu komentáře z ankety, jsme se nakonec dopracovali k variantě, kterou již většinou znáte. Děkujeme vám za účast v anketě a za to, že jste přispěli k tvorbě tak důležité součásti naší identity, jakou logo bezesporu je. Martin Jírovec OH 2010 Vancouver Kanada XXI. zimní olympijské hry 2010 ZOH udou zahájeny 12. února 2010 v kanadském městě Vancouver, které se nachází na západním pobřeží Kanady. Maskotem her byla zvolena postava člověka z kamenů Ilanaaq (přítel), jejíž inspirací byly kamenné mužíky na cestách. Dějištěm her bude samo město Vancouver a zimní lyžařské středisko Whistler, které se nachází na sever od města ve vzdálenosti 120 km. Ve městě žije asi obyvatel. Nás suchozemce většinou láká moře. Prohlídku města proto začneme v centru města (downtown) u budovy Canada Place na nábřeží. Jde o víceúčelovou budovu (terminál výletních lodí, kongresové centrum aj.), kterou snadno poznáte podle bílé střechy, připomínající rozvinuté plachty lodi. U ní na molu většinou kotví obří námořní turistické lodě, které vyplouvají na sever poznávat krásy Aljašky. Město můžete také shlédnout ze vzduchu hydroplánem, nebo podniknout výlet po přístavu parníkem. My se však vydáme pěšky do Water Street ve čtvrti Gastown. Svérázná čtvrť byla pojmenována po kapitánovi "Gassy" Jackovi, který měl zálibu ve vyprávění dlouhých historek. Poté, co vystoupil ze své lodi se sudem whisky, řekl dělníkům z nedaleké pily, že pokud mu postaví salon, dá jim napít. Dělníci se pochopitelně rychle vrhli do práce a salon postavili za jediný den. Nemůžeme ale vynechat zdejší hlavní atrakci, Steam clock parní hodiny. Pára také pohání píšťaly, které vám zahrají melodii každých 15 minut, po celých 24

7 hodin. V malebné čtvrti najdete velké množství obchůdků s nejrůznějším zbožím, které láká turisty. Návštěvníci často kupují vyhlášené kanadské speciality: javorový sirup a vynikajícího uzeného lososa. Naše prohlídka města dále pokračuje do Stanley Parku. Autem mineme přístav, jachetní klub a zaparkujeme u Totem Poles totemů. Ty sem byly přeneseny z různých míst Kanady a reprezentují umění původních obyvatel. Dřevořezby znázorňují různá zvířata a mystické postavy. Pokračujeme přes Lions Gate Bridge most Lví brána přes zátoku Burrard a vjíždíme do Severního Vancouveru. Nad ním se tyčí Groose Mountains (tetřeví hory) které jsou oblíbeným výletním místem zdejších obyvatel. Na vrcholu, kam vás vyveze kabinová lanovka, najdete různé možnosti sportovního vyžití: lyžařskou sjezdovku, brus-lení na zamrzlém rybníku, jízdu na saních, "let" v plátěné sedačce na lanovce, pro nejmenší "kouzelný koberec" a další. Z vrcholu je také dokonalý výhled na město pod vámi. Cestou od spodní stanice lanovky doporučuji jet o několik kilometrů dále na východ, kde si můžete vyzkoušet vaši odvahu přechodem visuté lávky ve výšce 50 m nad kaňonem v údolí Lynn Valley. Součástí parku je i dřevěný dům s vycpanými exponáty zdejších zvířat a ekologickou expozici. Zpět do města se 7 vrátíte přes most Ironworkes Memorial Bridge. Definitivní tečku za vaší návštěvou můžete udělat v největším nákupním centru Britské Kolumbie, Metropolis at Metrotown ve čtvrti Burnaby, ve kterém se nachází 500 obchodů a hala, ve které může jíst až lidí. Radní Vancouveru myslí také ekologicky. Městská rada letos v létě rozhodla o povinnosti pro stavební firmy, instalovat u nově budovaných parkovacích míst v obytných domech nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridní automobily nejméně u 20% parkovacích míst. Nabíjecí stanice budou také instalovány na parkovištích, které vlastní město. Text a foto Dan Richter Kocourek Jsem mladý roztomilý a hravý černý kocourek se sametovým kožíškem, proto mi říkají Sameťák. Bydlím v Praze u páníčků, kteří se o mně dobře starají, mám neustále plné mističky, čistý záchůdek, šplhadlo, šáchor na okusování. V létě mne berou na venkov, kde se mi bystří smysly, lítám po zahradě, lovím mouchy a myšky. Mám na krku zvoneček, ptáčci hned ulétnou, když mně uslyší. Potkávám tam jiné kočky, které žijí v kolonii samy. Často je tam lidi odkládají na konci prázdnin. Sice občas od někoho něco k jídlu dostanou, ale přesto je mi jich líto. Někdy přijedou hodné paní a vezmou je do kočičího útulku. Nejdříve musí k veterináři na odčervení a různé očkování, později kolem roku na kastraci. Ty paní chtějí, aby si ty kočky někdo vzal co nejdříve k sobě. Proto podávají inzeráty, kde popíší jejich povahu. My kočky jsme totiž každá úplně jiná. Nebo je nosí na umisťovací výstavy, kde si je lidi mohou dobře prohlédnout a vybrat si tu, která se jim líbí nejvíce. Pak se ty umístěné kočky mají dobře v novém domově a rychle zapomenou na dřívější těžký život v nouzi a opuštění. Už nejsem ten správný kocour (nemohu být tatínkem), ale vůbec mi to nevadí. Představte si, že když má jeden venkovní kočičí pár nejméně dvakrát ročně po pěti koťatech, za pět let je to , za deset let dokonce nechtěných koťat. Ta pak strádají, bojí se, zda seženou něco k snědku, trpí nemocemi, špatným počasím a zimou. V Praze žijí ve sklepích, pod auty. Lidi je nemají rádi, pořád je vyhánějí, posílají na ně své pejsky. A to jsem slyšel, že je některé děti i dospělí týrají pro svou zábavu. Brrr takoví lidičkové přece nemohou mít rádi ani lidi. Proto vás prosím, buďte pozorní, všímaví, vždyť kočky doprovází lidi už po tisíciletí. Pan Albert Schweitzer dávno napsal, že existují dvě útočiště před bídou světa hudba a kočky. Určitě měl pravdu a platí to dodnes. Naše předení je super a uklidňuje, páníčky přejde stres. Chodíme elegantně a vznešeně, jsme prostě nádherné. Dokonce kočky chodí do nemocnic a svou přítomností pomáhají léčit říká se tomu felinoterapie. Slyšel jsem, že v poslední době roste počet Čechů, kteří při výběru domácího mazlíčka volí kočku místo psa, protože je méně náročná na péči. Hodí se to hlavně časově zaneprázdněným rodinám, žijícím ve městech. Podíl koček v domácnostech se oproti psům neustále zvyšuje. Hlavně odpadá pravidelné venčení, což je při dnešní pracovní vytíženosti lidí velká výhoda, ne? Takže moji milí, kteří právě čtete tyto řádky, věnujte se svým kočkám, dopřejte jim dlouhý a hodnotný život. Ony vám za to dají takovou lásku a

8 vděčnost, kterou u lidí nenajdete. A můžete si prozpěvovat hezkou písničku od Jiřího Suchého... hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá, místa je tu dost. Kotě je solidní, nervy nám uklidní, hned nás přejde zlost... Máte-li doma počítač, podívejte se na tam se o nás kočičácích dozvíte úplně všechno. A skoro jsem zapomněl: přijďte se podívat na Mezinárodní výstavu koček ve Vysočanech v hotelu Clarion, 13. a 14. února od 9:30 do hodin. Na výstavě bude široká nabídka krmiv, chovatelských potřeb a tematických dárkových předmětů. Je připravena také velká expozice opuštěných koček a koťat z OS Podbrdsko, kterým můžete pomoci najít nový domov, nebo alespoň přispět krmením či finančním dárkem. Tak lidičky, pěkný nový rok! Váš Sameťák Vážení přátelé, Vzhledem k tomu, že toto je první číslo našeho časopisu, dovolte mi abych zopakoval prosbu výboru i redakční rady, abyste nám zasílali své náměty, připomínky, dotazy, jakož i články s problematikou blízkou našim společným zájmům, včetně zkušeností ze zahraničí. Své texty neformátujte jinak než zarovnáním vlevo a odstavce pouze pomocí klapky ENTER. Text by neměl být delší než dvě strany. Máte-li fotografie k textu budou vítány. Ty rovněž neupravujte a zasílejte ve formátu JPEG. Vše na v tiráži uvedenou ovou adresu. Tak V signálním lidičky, pěkný čísle nový OSoBáčku rok! jsme zveřejnili s novoročním přáním fotografii výboru OS. Myslíme si, že Váš by bylo Sameťák vhodné vám členy výboru představit, abyste věděli, kdo je kdo. Proto zmíněnou fotografii zveřejňujeme podruhé, tentokrát s popiskem. Horní řada zleva: Ing. Luboš Hronek, Ing. Martin Jírovec, Ing. Jan Malík, Ing. Daniel Kůta, JUDr. Karel Marcel, Ing. Dan Richter, Ing. Otto Hoffmann, dolní řada zleva: Ing. Viktor Tichý, Štěpánka Collins, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Jana Pospíšilová, Ing. Michaela Jírovcová (chybí Ing. René David a Ing. Jakub Tomíšek, kteří byli v době pořizování snímku v zahraničí) Nabízíme možnost zveřejnění reklamy vaší firmy v tomto periodiku, protihodnotou za podporu OSB. Další spolupráce možná. OSoBáček nepravidelný elektronický občasník 1/2010, leden Vydává Občanské sdružení za provatizaci a zlepšení bydlení v MČ Prahy 2 spolu se sdružením nezávislých kandidátů Občané za spokojené bydlení IČO: P.O. BOX č. 80, Praha 28 Předseda redakční rady: Ing. Otto Hoffmann Členové redakční rady: Ing. Martin Jírovec, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Ing. Dan Richter Uzávěrka tohoto čísla: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla:

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

Farmářské trhy jsou tu

Farmářské trhy jsou tu radnice školství zdravotní a sociální péče bezpečnost kultura ZDARMA www.praha8.cz květen 2011 Učitelé se školí, jak poskytovat pomoc Více na str. 3 Plot u Botanické zahrady budí nevoli Více na str. 8

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

REGIO. Jsem optimista. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.cz. www.tydeniky.cz

REGIO. Jsem optimista. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.cz. www.tydeniky.cz Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 8 číslo 5 březen 2015 www.tydeniky.cz Dominik Feri, narozen 11. 7. 1996 Od roku 1998 žije v Teplicích, studuje zdejší gymnázium, do zastupitelstva

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Osmička. Na Rohanském ostrově bude stavět Sekyra Group. měsíčník Městské části Praha 8. Téma čísla

Osmička. Na Rohanském ostrově bude stavět Sekyra Group. měsíčník Městské části Praha 8. Téma čísla radnice školstv í z d r a v o tn i c t v í d op r a v a k u l t u r a s p or t zdarma www.praha8.cz srpen 2008 Téma čísla Na Rohanském ostrově bude stavět Sekyra Group Prostředky ze zvýšeného nájemného

Více

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Časopis pro klienty společností Wüstenrot léto 2014 Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Pojistěte si svůj domov s 20% slevou Stavební spoření Wüstenrot opět vítězí v soutěži Zlatá

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Železní hasiči bojovali ve Zboží

Železní hasiči bojovali ve Zboží 28. srpna 2014 Ročník 23 Číslo 16 Cena 9 Kč Převlečená ulice Zrekonstruovaná Boučkova ulice byla slavnostně otevřena. Především řidiče potěší její zbrusu nový povrch. 2 Dějiny náměstí Pokračování seriálu

Více