leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 Vážení spoluobčané! leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané! Dostává se k vám první číslo našeho časopisu. Jsme rádi, že někteří z Vás nám již zaslali do redakce své první příspěvky, se kterými se můžete seznámit v tomto čísle. Ve středu 3. února 2010 od 17:30 hod se v Ústavu buněčné biologie a patologie (Purkyňova posluchárna), Albertov 4, Praha 2 (tramvajová zastávka Albertov) bude konat naše 2. výroční členská schůze, na které se dozvíte, co jsme dělali v uplynulém roce a jaké úkoly nás čekají v roce Členové výboru Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2 se na setkání s vámi těší, v diskusi také rádi zodpoví vaše dotazy. Tento rok bude pro nás všechny rozhodující. V říjnu se budou konat komunální volby do zastupitelstva MČ Praha 2. Pokud chceme prosadit naše společné zájmy, musíme se dobře připravit a zejména srozumitelně vysvětlit hlavní body našeho volebního programu. O svém dalším osudu a dění v MČ Praha 2 rozhodnete sami odevzdáním svého volebního lístku. Za redakční radu, výbor občanského sdružení a nezávislé kandidáty Občané za spokojené bydlení (OSB) Vám přeji vše nejlepší v roce 2010, pevné zdraví, hodně štěstí a lásky. Dan Richter 1 Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, plynu - aneb jak se v Podskalí čerti ženili Přišel den D! Nejbohatší majitel nemovitostí domů s více než čtyřmi tisíci byty se rozhodl provést výměnu rozvodů ve stoletém domě residenční čtvrti. Městská část Praha 2 vyhověla (po OPBH) padesátiletým prosbám, stížnostem a urgencím obecních nájemníků přiblížit stav jejich obydlí výši rostoucího nájemného a nahradit flikované sítě stoupaček a rozvodů z olova za blyštící se nové, plastové a měděné. Tuneláři, co chtějí byty kupovat a sami spravovat tedy asi nemají pravdu a neváží si dobré vůle našich zástupců, volených v územní samosprávě. Mnozí nájemníci, zejména ti, jejichž dveře byly označeny zdobným písmem dvacátých let minulého století, očekávali zahájení prací se vzrušením. Vzpomínali přitom, jak dlouho je již jejich domácí byť komunální úřad v bytech vlídně nenavštívil. Jistě ale bude vše dobře zajištěno pozlacenými ručičkami českých řemeslníků. Tak to aspoň předvídali, když byli ještě mladí. Vždyť i současný pan domácí žoviální usměvavý pán obléká jistě svůj široký klobouk jako výraz přátelského vztahu k nájemníkům a nikoli jako šéf cirkusového kvartýrmachra! Je přece jeden z nás. Co však následovalo, překonalo jejich očekávání! Jistou nervozitu vzbuzovala příprava této nákladné akce, která se vlekla už od roku Investiční útvar městské části dal jistě po těch dvaceti let své existence všechny plány bytů a ostatních prostor domů do pořádku, zajistil odpovědně výběrové řízení projekce i dodavatelů prací, přislíbil lidem slevu z nájemného po dobu realizace tak čeho se bát? Avšak běda! V šoku byli hned při první návštěvě nájemníci i úředníci z početné skupiny zachmuřených realizátorů. Aniž by bylo hned zřejmé kdo je z městské části, kdo ze správní firmy či odjinud, spustili bandurskou. Zejména jedna dáma z delegace připomínala spíše správkyni nápravného zařízení přísnější kategorie. Velmi brzy se totiž ukázalo, že tak nějak neladí ty archivní plány s realitou v bytech.. Zřejmě ti dobří lidé nečekali, že za ty desítky let si nájemníci provedli jisté úpravy přiměřené potřebám pokroku v bydlení a v rozvoji svých rodin v mnoha létech, kdy je pan domácí ani nenavštívil, ani potřeby neprohovořil... Mnohde tak učinili dlouholetí nájemníci sami, jinde s písemným, leč v plánech nepoznačeným svolením národního výboru či OPBH, někde jen se svolením tzv. provozního technika správních firem bojím se říci, že třeba i za drobné pohoštění. A když ten projektant si v roce 2003 zkrátil čas proměření bytu v tempu odpovídajícímu vidině teplé večeře, bylo neštěstí hotové. Úřad je vždycky úřad a ten má pravdu, úředník zvýšil hlas s kategorickým požadavkem tu příčku zbourat hned! a plyn povede i přes piano a peřiny, protože je to tak v plánu! Klasicky to vyjadřuje věta, kterou jeden z kohorty skutečně pronesl směrem k babičce ve věku vzniku první republiky: jestli ta příčka je tady už od roku 1921, budete nadále muset bydlet podle plánu, jako v roce 1921! Tak také došlo k prvé oběti modernizace domu ještě tentýž den babičku odvezla sanita na kardiologii VFN Královské Vinohrady. Drobnější obětí pak bylo, že po dobu její nepřítomnosti zlaté ručičky přesekly dráty od elektřiny a za své vzaly, byť skromné, zásoby potravin v ledničce. Jak se ukázalo později, nebyla to v domě oběť poslední na zdraví nájemníka ani na potravinách. Podobné incidenty mezi realizační skupinou pokračovaly již prvý den i v ostatních bytech - i z různých jiných důvodů

2 kvůli nesouladu plánků s názory nájemníků, nebo s jejich potřebami. Jestliže by měli mít řemeslníci zlaté ručičky, mají čeští nájemníci zase zlaté hlavičky. Takové rozpory i řemeslníkům vyhovují. První výhodu zde měli ti nájemníci, kteří ještě ze škol sovětské okupace ovládali zbytky ruské konverzace. Drtivá většina zedníků, obkladačů a pomocných dělníků pocházela ze zemí bývalého Sovětského svazu od Ukrajiny až po Uzbekistán. Ti byli celkem připraveni na tvůrčí řešení chaosu mezi plánem a realitou, či přáním nájemníka. Setkali se nepochybně s dobrým srdcem a se svody k tomu kvalifikovaných občanů z let minulých režimů. Nežádoucímu spřátelení nezabránila ani překvapivá výměna stavbyvedoucího hned při prvním spuštění hiltovky. Jak o něm nájemníci začali říkat, že ten je rozumný, byla to jeho smrt. Nastoupil vedoucí stavby jiný. Ten si hned přivedl mladičkého zástupce na černou práci operativního dohledu v terénu a sám si usedl do detašované kanceláře. Později se ukázalo, že ani to příliš nepomohlo. Tvořivostí drobných lidí byl zaťat hluboký zářez do harmonogramu a průběhu prací po celou dobu jejich trvání. Co zářez prohlubovalo? Východně zahraniční pracovníci, nepochybě přednostně před tuzemci nabíraní firmou, která vyhrála výběrové řízení, měli kvalifikaci od nuly do slabší. V některých případech bylo třeba, aby se jich stavbyvedoucí zdvořile zeptal, zda si na zazdění díry ve stropě troufají. Ruštině rozuměli, a tak jsem i seznal, že část z nich byla universálně nekvalifikovaná, jiní byli zahraničními inteligenty z jiných oborů. A tak si v nejednom případě provedl odborný úkon nájemník sám a s nimi se spřátelil. Další skupinou byli pracovníci ortodoxního švarcsystému, vylepšeného i subšvarcsystémem. Postupem času se člověk klonil k názoru, že ve firmě oprávněné k rekonstrukci je kmenovým zaměstnancem pouze ředitel a pokladník. Sháněl-li nájemník někoho z vedoucích profesních skupin, dostával odpověď, že si musí najít někoho z firmy, i když sám nevěděl, který to je. To bylo v případě stížností, urgencí či zvláštních požadavků. 2 Byl jsem někdy sám na rozpacích, zda ten mladý stavbyvedoucí je zaměstnancem dodavatelské firmy, správní firmy MČ či své vlastní firmy. Tento Babylon se odrážel i v nápaditosti některých nájemníků, aby se v jejich bytech mohlo provést i něco navíc. Na to si zahraniční machři ani švarcové přece jen netroufali, a tak i oni hledali toho správného bosse sami mezi sebou. Svým způsobem tím začínají i humorné příběhy této vědecké organizace. Přispěly k nim nejen problémy odpovědnosti za rozsah prací, nýbrž i časového harmonogramu. Rekonstrukce neprobíhala vždy v bytech jednoho patra, nýbrž vertikálně podle stoupaček, od přízemí do šestého patra. A tak se spousta lidí v montérkách pohybovala po celé výšce a šířce domu a nikdo z nájemníků tak často nevěděl, zda k němu ten den či jiný slíbený den znovu přijdou k rozdělané práci. Tím se neustále rozkládal harmonogram práce, pěkně nakreslený před zahájením akce. Problémy zaměstnaných lidí, kteří neměli štěstí, aby byl stále někdo z rodiny přítomen, vyvolávaly otázku, kdy si vlastně mají vzít volno z práce? Někteří byli ale podle původního harmonogramu na dovolené. Co teď? Začal se tedy praktikovat systém, že v obdivuhodné důvěře svěřovali klíče mladému stavbyvedoucímu, který měl k tomu i klíče od skladů materiálu. Na počátku se ozýval řev po celém domě, když se ty, či ony klíče hledaly po celém domě. U stavbyvedoucího byly totiž volně přístupné. Stejně jako stavební materiál rozložený volně po chodbách. Také bylo zábavné, když i dělníci obíhali všechny byty...kde si do riti nechali bundu Nejvíce na krev bylo hledání smetáčku a lopatky na smetí. Ač byly pracovní skupiny vybaveny nářadím, které si ovšem každá skupina chránila vlastním tělem v rozmanitých skrýších (i v obývacích pokojích nájemníků), kuchyňský smetáček a lopatka se ztrácely stále. Sám jsem do rekonstrukce investoval tuto nedostatkovou soupravu čtyřikrát, abych se také nějak spolupodílel na nákladech rekonstrukce. Soused si omylem nechal bez dozoru nový bílý kbelík na čistou vodu z provizorního vodovodu, vedeného podél výtahové šachty. Nalezl se plný fekálií asi od někoho, komu zapomněli připojit náhradní klozetovou mísu. Pachatel se nezjistil ani po ukončení akce. Systém ochrany materiálu i klíčů se vyřešil později, kdy vzniklo podezření z jistého úbytku materiálu nonstop otevřenými vchody do domu, ale i vykradením jednoho bytu s významnou peněžní hotovostí. Rekonstrukce odpadového potrubí u záchodů a dřezů byla vůbec zdrojem infarktových i groteskních příhod v důsledku vertikálního systému průběhu prací. Zapomněl-li někdo z dělníků i nájemníků, že nejsou mísy a dřezy připojeny na potrubí, docházelo ke smrdutým vodopádům na dělníky, kteří níže již pracovali na instalaci. Potkat proto nadávající lidi v montérkách, či nájemníky potřísněné bublinami Jaru či fekáliemi bylo časté, humorné i odporné podle estetické úrovně poškozeného. Snad nejhorší variantou bylo opomenutí dělníka přistavit na noc či víkend do bytu provizorní záchodovou místu. Bezesné noci postižených nájemníků, víkendové běhy na dvůr na to lidé jistě s hrdostí k sobě vlastní nezapomenou, stejně jako na přírodní prostředí na domovním dvorku. To nemluvím o tom, že záchodové mísy dělníci manipulovali z chodby do bytů a zpět po dobu prácí na instalacích plné! Statní hoši z východu to brali jako samozřejmou úsporu práce a času. Zřetelnou úlevu lidé pocítili, když záchody začaly postupně fungovat. To, že nové vestavěné splachovače GEBERIT se ucpávaly shora padající sutí ještě před jejich zazděním, že se musely čistit až rozbouráním obložení, už nikoho nepřekvapilo. Stejně tak lze vzpomenout případu osazení mísy tak, že uživatel měl odřeniny na kolenou jak po vášnivé noci. To už bylo pod rozlišovací schopnosti normálních občanů. Konečně se nájemníci změnili ze slečinek na tvory otužené, připravené být i nadále nájemníky domu ve vlastnictví MČ. Co dalo řemeslníkům i nájemcům nejvíce zabrat, byla reinstalace plynového vedení, plynových ohřívačů a kotlů. Při jedné z vizit již zmiňované skupiny vypukla kalamita, když se pojednou

3 zjistilo, že karmy jsou sice vzorně, ale nesprávně umístěny. Někde již v nově obložených stěnách, nad koupacími vanami. Kdosi z úředníků totiž vyšťáral, že kdo jiný než Evropská unie, zakázala takovéto umístění plynových ohřívačů. Citlivě, jí vlastním uklidňujícím projevem vrchní dispečerky, tedy konkrétně jejími slovy okamžitě vybourat a přemístit! došlo k dalšímu kolapsu jiné nájemnice, která již měla koupelničku jako z cukru. Dva sousedé pomáhali utišit její téměř hodinový nepřetržitý záchvat pláče v obavě, že sanita k domu přijede podruhé. Ona měla již také za sebou befel vybourat umakartovou příčku, která vytvářela prostor klidu k decibelově náročnému spánku svého drahého. Vše jí tak rozhodilo, že starému nařídila příčku nahradit šatníkovou frontou s tapetami, materiál z příčky odvézt z domu kamkoli a ihned. Vůbec ji už ani tolik nerozčílilo, že zase přestal fungovat již zazděný splachovač ve zdi - moderního typu Geberit. Ale má nostalgický klid, bydlí, jako by to bylo v roce Tragédií prací u ohřívacího kotle však skončila ve zdi zjištěná porucha v zabudovaném elektrickém přívodu, znemožňující jeho funkčnost. Po martýriu všech stavebních a úklidových prací to ani ne padesátiletou paní tak rozhodilo, že se skácela k zemi a přivolanou sanitou byla odvezena do ústavního psychiatrického zařízení. Podle posledních informací zatím dosud nepoznává ani svého přítele. Možné však je, že by bezpečně poznala šéfa majetkového úseku MČ. Snad ještě k těmto rekonstrukcím něco odlehčeného. Kolapsu by neunikl ani autor popisky tohoto dramatu, nebýt jeho přetrvávajícího flegmatismu, způsobeného dosažením požehnaného věku. Posledním řemeslníkem, jehož slovenský představitel se k němu dostavil po relativně dokončené rekonstrukci bytu, byl elektrotechnik. K zcela nové, již na jiném místě vzorně obložené karmě (nikoli již nad vanou) pronesl sympatický muž středního věku: je treba provrtať ryhu na káblík od predizby ku karme, lebo Evropská únia prikázala do dvoch rokov nahradit všetki plynové karmy elektrickými boilerami! Už sa tedy těším na dalšiu rekonštrukciu! Podotýkám, že při hledání nového místa pro boiler místo karmy byla varianta boilera mocnou vizitou odmítnuta. Bylo by možno popsat ještě další kuriozity, související s tak obřími stavebními pracemi v domě, kde nájemníci v neuvěřitelném chlévu žili od srpna do listopadu Nelze už jen v závěru nezmínit nařízení správce nemovitosti vymalovat pouze místnosti stavebními pracemi postižené. Malíř směl vymalovat kromě koupelny a WC jen jizvy a výtluky na stěnách, tedy nikoli celou místnost. Ostatní pouze na příplatek nájemníka! Inu, mnohokrát naše městská část zdůraznila, že základní princip její správy je udržování nemovitostí s péčí řádného hospodáře! S velkým politováním končím své rádoby satirické povídání tragickou událostí. V bytě, umístěném v přízemí residenčního domu, tam, kde se odehrávalo nejvíce stavebních prací vně i zvenčí bytu, zemřela v některém dni před dokompletováním WC téměř devadesátiletá osamělá paní. V domě prožila celý svůj život a po smrti své sestry řadu let bez příbuzných. Patrně více než týden nevycházela a nájemníci si na ni vzpomněli v době, kdy přestala náhle využívat potřebné pomoci sousedky. Musela být bezpečnostními složkami násilně vystěhována k poslednímu odpočinku.více než padesát let čekala s ostatními na uvedení bydlení na slušnou úroveň. Samozřejmě nelze její smrt ve věku nedožitých devadesátin spojovat bezvýhradně s průběhem stavebních prací, ovšem nájemníci domu jistě vzpomenou, jak celé dny, po dobu dlouhých tří měsíců, seděla v předsíni bytu obklopena rachotem a prachem stavebních prací, s výhledem do smrdutého, krámy zaplněného dvora a ve dne v noci musela snášet problémy s vodu i hygienou. Byla skromná, trpělivá a myslela si, že ještě také byt od MČ nějak získá. Jejím jediným odkazem tak zůstala jen možnost vydražit její byt městskou částí v sociálním programu... Poznámka: Kritické poznámky se mohou vztahovat k správní firmě jen okrajově. Organizátorem rekonstrukcí podobného rozsahu, včetně výběrového řízení dodavatele a financování, je vždy příslušná městská část. zk Řemeslo braň se!!! Část Nového Města Pražského, původně zvaná Podskalí, podlehla v minulém roce rekonstrukcím domů, či aspoň výměně oken. O průběhu těchto jistě bohulibých akcí by se daly psát ne-li romány, alespoň novely. Stalo se, že tato záslužná činnost a do značné míry činnost potřebná, až nutná, se stala pro obyvatele noční můrou. Při rekonstrukci byl zřízen provizorní záchod ve sklepě, kde špíny a plísní bylo požehnaně. Někteří šťastlivci ho byli nuceni používat i méně než 14 dní, za cenu improvizovaného připojení v bytě (viz foto). Koupelna takto vypadala také dlouho... (viz foto), hygiena nikoho nezajímala, tedy krom obyvatel, ale určitě ne firmu Elfast, která rekonstrukci prováděla. 3

4 V kuchyni například řemeslníci 3x brousili maltu, než mohli provést obklady, tedy dva dny jejich zbytečné práce. Že při tom pokaždé bylo prachu jako ve mlejnici, není třeba dodávat. Toliko jen pár poznámek. Tommy *** Jak to vidí úředníci Dobrý den. V loňském roce jsme místostarostou ing. Paluskou byli informováni, že bude v domě vyměněn výtah. Skvělá informace, ne? On je ale funkční. Proč jej tedy budete měnit? Víte, výtah sice funguje, ale Evropská unie přikázala. Co my, úředníci s tím můžeme dělat? Je ho nutné vyměnit hned. Vy se bojíte, že řemeslníci, kteří následně budou opravovat kanalizaci, tlakovou vodu, apod. by pravděpodobně mohli ve výtahu i s materiálem uvíznout? Nebojte se, na další opravy již nejsou peníze. Jo, vy se bojíte, že mohou nový výtah poškodit? Promiňte, ale my jsme jim sdělili, že nový výtah nesmějí používat a vy jste ho neplatili. Tak co si stěžujete?! Pokud je však chytíte, vyřiďte si to s nimi. Poškozují přeci prostory, ve kterých bydlíte a náš společný majetek. Nemělo by Vám to být úplně jedno! Ptáte se, kde je koncepce? Kde je harmonogram drobných oprav a rekonstrukcí? Jak to funguje? Co je Vám do toho? Budete to snad platit vy? Buďte rádi, že Vám vůbec do domu něco dáme. Ó, vy se bojíte, že Vám, praskne olověná stoupačka? Nepraskla 150 let, tak proč by měla prasknout zrovna nyní? Teče vám kanalizace? Proč? Nedělal jste si rekonstrukci koupelny? Ano? Jak to, že jste si udělal koupelnu vlastním nákladem? OPBH nemělo peníze a kdo Vám to dovolil? Oni? Před 30 lety? Koukejte nám dodat stavební povolení. Kam se máte obrátit? No přeci k nám do archivu stavebního úřadu nebo na správce? Ten tvrdí, že dokumentaci nemá? OPBH mu ji předalo. Jo aha, to již není původní správce. No víte, dnes jsme na to připraveni. Pokud ztratí plány, dostanou pokutu. No, tak alespoň dodejte souhlas vlastníka. Kdo je vlastník? Přeci my? V archivu dokumenty taky nejsou? Aha, tak za to mohou předchozí zastupitelé. Oni tomu nevěnovali patřičnou pozornost. Od teďka to však bude jiné. Kteří zastupitelé? Vy jste opravdu rejpal. Kde pracujete? Jo, to vás tak málo platí? Proč tedy bydlíte v obecním bytě? Koukejte si hledat jiné bydlení. Nemáte kde? Co například Ostrava? Tam mají bytů dostatek. Na co jste se tedy chtěl zeptat? Tak nashledanou. Máte-li podobné zkušenosti, napište nám. Vaše informace nám nejsou lhostejné. LH *** Jak pečuje MČ Praha 2 o svůj majetek, který odmítá privatizovat Příkladů, podobných jak vejce vejci tomuto, byste jistě našli bezpočet. Týká se "péče" o dům v Kladské ul. č. 25/2187, kat. úz. Vinohrady, Praha 2. Před několika lety žádali nájemníci společným dopisem o opravu oken, která jsou již dávno v havarijním stavu. Naše rodina si nechala vypracovat předběžný finanční odhad případné opravy, činil více než 80 tisíc Kč. Protože takovou částku nelze považovat za drobnou opravu, již by si měl hradit nájemce bytu z vlastních prostředků, připojili jsme se k žádosti adresované majiteli nemovitosti. Podání bylo MČ Praha 2 - jako obvykle ignorováno. Roky míjely, mezitím soukromý vlastník sousedních domů (Kladská 23 a Kladská 21) provedl kompletní výměnu oken (viz foto 1 a 2), MČ Praha 2, tak aktivní ve zvyšování nájemného, hraje svou obvyklou hru na mrtvého brouka. Riziko možných úrazů - při stále se zvyšující hrozbě vypadávání skel do ulice si pochopitelně nepřipouští, ač na něj byla upozorněna. O skutečném stavu oken v bytech tzv. I. kategorie dostatečně výmluvně vypovídají obrázky (viz foto 3, 4, 5, 6 a 7). 4

5 Je třeba dalšího komentáře k "péči" vlastníka nemovitosti, která mu - stejně jako všechny ostatní obytné domy spadla do klína, aniž musel vynaložit jediného haléře a jehož jedinou "péčí" o ni je... 5 vybírání nájemného? Text a foto S. V. Bauerová Odklízení sněhu V tomto týdnu mě pobavilo odklízení sněhu na Praze 2: Při procházce v parku u vinohradské vodárny vedle kostela, který byl v loňském roce revitalizován, a uprostřed cestiček s poměrně pěknými lavičkami a záhony vznikla zatravněná "vana" rozměrů menšího fotbalového hřiště s nepochopitelným účelem, jsem nevěřila svým očím... Malý bagřík odklízel poctivě v pruzích sníh ze jmenované travnaté plochy a vysypával ho na nákladní auto, ale cestičky byly ještě neuklizené, o vozovkách, přechodech a chodnících nemluvě... Ta "vana" se zřejmě potřebovala zelenat i v zimě, pravděpodobně v rámci hesla "zelená uklidňuje", a to proti všem přírodním zákonům zimního období, kdy sníh půdu přikrývá. Když si uvědomím celou situaci s odklízením sněhu nejen na Praze 2, ale i v přilehlých obvodech, kde správní firmy zpočátku pouze vylepily na dveře domů varování "Pozor, ze střech padá sníh a led!" a v lepších případech byly páskami vymezeny nejnebezpečnější úseky na chodnících obou stran ulic tak, že chodci mohou pochodovat pouze ve vozovce, pak se ptám, co všechno a koho to vlastně ještě městské části financují z části našich nájmů a z daní? Homar Paní starostka je soucitná. V novinách posledního vydání roku 2009 se objevila zprávička o tom, že na Nový rok bude paní starostka MČ Praha 2 obdarovávat příchozí teplou polévkou. Je to zvlášť milé gesto pro chudé, mnohdy opuštěné občany v pochmurném počasí přelomu letopočtu. Příkladně se tak dotváří seriál městskou částí během roku organizovaných výletů pro seniory za symbolický poplatek. Jak by mohl někdo věřit tomu, že zastupitelé dvojky vedení paní starostkou dostatečně nekompenzují to nechtěné zvyšování nájemného v obecních domech? Snad občané pochopí také bolesti rozhodování Rady zvyšovat nájemné i těmto lidem přes dostatek financních prostředků nejen z nájemného, ale i z úrokových výnosů vtipně organizovaných úložek přebytků kapitálu do bank Harpagonem obce řádným hospoddářem. Naši přátelé voliči nájemníci jistě pochopí, že prostřednictvím zvyšování nájemného i z obecních bytů se morálně pomáhá přátelům soukromým majítelům domů, kteří dřou své nájemníky za účelem získání dostatečných zisků a nemohou sami vypadat asociálně. Když asociálně, tak všichni, musí být heslem bytové politiky soukromých majitelů domů i zastupitelů městské části! S prokřehlými prsty si na polévce pochutnávající občané asi už dnes spřádají, jak se v květnových volbách odvděčí nejen paní starostce Černochové svými hlasy na cestě do parlamentu, ale především její straně v říjnových volbách do zastupitelstev územních samospráv! Tak je to správné, přátelé, tak má vypadat soužití demokraticky volených zastupitelů v územních samosprávách s občany, kteří k sobě mají ten vztah nejbližší! Je třeba jen politovat řadu městských částí v Praze, jejichž zastupitelé nejen nájemné nezvyšují, kteří dokonce byty nájemníkům prodávají, kteří se tak zcela zbytečně zbavují pocitu radosti z diskusí s nimi o těžkostech oprav, udržování a modernizaci prostřednictvím správních firem, kteří nemohou prožívat v dostatečné míře vzrušení při výsledcích výběrových řízení projektantů a opravářských firem, či otevírání obálek při přidělování sociálních bytů. Navíc si i vrátka k podnikatelské činnosti zavírají. Je škoda, že ani Magistrát k tomu činnost městských částí nekoordinuje. Jsme přece všichni příslušníci hlavní politické strany! zk *** Logo pro OSB Během listopadu loňského roku proběhla mezi členy OS anketa, během níž jsme vybírali z dostupných návrhů logo pro volební subjekt OSB. Během prosince jsme všechny vaše odpovědi vyhodnotili a výsledek jste již mohli zaznamenat v hlavičce nultého vydání časopisu Osobáček. Nyní bychom vás rádi seznámili s pozadím celého procesu tvorby loga i s výstupy z ankety Návrhy pro anketu Z poměrně dlouhé a živé diskuse v rámci výboru OS nakonec vzešly tři návrhy, z nichž každý představoval zcela jiný směr. Tak jako je to ve všem, každá z variant má své přednosti, ale i nedostatky. Zajímalo nás tedy, jak budou návrhy přijímány v rámci větší skupiny. První variantou byla zjednodušená silueta Vyšehradu. Ta v podstatě vycházela z obrázku, který je součástí grafické podoby všech tiskových materiálů našeho OS. Tato varianta vyjadřuje solidnost, stabilitu, pevnost a jednotu, vazbu na Prahu 2. Zároveň podtrhuje kontinuitu s původním OS, jehož je OSB derivátem. Samotná silueta ale nemusí být každému dostatečně známá a může dojít k záměně s jinými objekty či městy. Druhá varianta pracuje s motivem šneka jako symbolu vlastního bydlení, o které nám jde v první řadě. V tomto případě jdou proti sobě dva úhly pohledu. Šnek sice dobře symbolizuje pojem "vlastní

6 bydlení", na druhou stranu ale může vyvolávat negativní asociace je pomalý, slizký, v podstatě bezbranný přízemní tvor. Další nevýhodou je pak to, že obrázek šneka může působit příliš "dětsky", naivně, jako logo vhodné například pro mateřskou školu, méně už pro volební subjekt. Jinak tato varianta v podstatě nijak nespojuje OS s OSB. Třetí varianta, ikona sluníčka, má symbolizovat pozitivní hodnoty teplo a světlo domova, zároveň ale také sílu, vytrvalost, nezlomnost, transparentnost. Tak jako varianta šnek ani tato nevytváří spojení OS a OSB. Nevýhodou je, že sluníčko používá kdekdo a není snadné najít vhodný originální způsob ztvárnění. Z toho důvodu je v návrhu sluníčko spíše v pozadí a samotné logo pouze dokresluje. Použití stříšky zase může evokovat například stavební firmu nebo spořitelnu. Jiný způsob, jak lépe nebo jinak vyjádřit vazbu na bydlení, aby byl zároveň jednoduchý a srozumitelný, jsme ale nenašli. Otázkou také bylo, zda máme v logu zachovat přímou vazbu na OS, jehož hlavním cílem je privatizace. Pokud totiž chceme ve volbách uspět, musíme oslovit nejen zájemce o privatizaci, ale i ostatní občany, kteří privatizovat nemohou, nechtějí nebo jsou proti privatizaci jako takové. Příliš úzká vazba by tyto občany mohla odrazovat. S ohledem na tuto skutečnost jsme také zvolili název OSB, které staví do popředí "spokojené 6 bydlení". To je dostatečně široký pojem, který může oslovit v podstatě všechny občany. Závěry z ankety Celkově jsme obdrželi reakce od 85 členů OS z 519 obeslaných (s ovými kontakty). To je více než 16%. Což je statisticky dost velký počet odpovědí, abychom získali celkem věrný obrázek vnímání jednotlivých návrhů. Podle očekávání nejhůře dopadl šnek, který v celkovém hodnocení líbí/nelíbí získal pouze 3,2 bodu z deseti možných. Zároveň se potvrdil předpoklad, že šnek může vyvolávat negativní asociace v nejvyšší míře. Varianta Vyšehrad a Sluníčko byly hodnoceny přibližně stejně, na škále líbí/nelíbí získaly 5,6 a 5,7 bodu z 10. Ze slovních komentářů ale vyplynulo, že silueta Vyšehradu je často spontánně pokládána za siluetu Pražského hradu nebo Prahy obecně a logu tak byla přikládán jiný význam. V případě sluníčka takové názory nezazněly. Rozhodnutím výboru OS tak byla varianta se sluníčkem zvolena jako základ pro budoucí logo OSB. Postupnými úpravami, kdy jsme vzali v úvahu komentáře z ankety, jsme se nakonec dopracovali k variantě, kterou již většinou znáte. Děkujeme vám za účast v anketě a za to, že jste přispěli k tvorbě tak důležité součásti naší identity, jakou logo bezesporu je. Martin Jírovec OH 2010 Vancouver Kanada XXI. zimní olympijské hry 2010 ZOH udou zahájeny 12. února 2010 v kanadském městě Vancouver, které se nachází na západním pobřeží Kanady. Maskotem her byla zvolena postava člověka z kamenů Ilanaaq (přítel), jejíž inspirací byly kamenné mužíky na cestách. Dějištěm her bude samo město Vancouver a zimní lyžařské středisko Whistler, které se nachází na sever od města ve vzdálenosti 120 km. Ve městě žije asi obyvatel. Nás suchozemce většinou láká moře. Prohlídku města proto začneme v centru města (downtown) u budovy Canada Place na nábřeží. Jde o víceúčelovou budovu (terminál výletních lodí, kongresové centrum aj.), kterou snadno poznáte podle bílé střechy, připomínající rozvinuté plachty lodi. U ní na molu většinou kotví obří námořní turistické lodě, které vyplouvají na sever poznávat krásy Aljašky. Město můžete také shlédnout ze vzduchu hydroplánem, nebo podniknout výlet po přístavu parníkem. My se však vydáme pěšky do Water Street ve čtvrti Gastown. Svérázná čtvrť byla pojmenována po kapitánovi "Gassy" Jackovi, který měl zálibu ve vyprávění dlouhých historek. Poté, co vystoupil ze své lodi se sudem whisky, řekl dělníkům z nedaleké pily, že pokud mu postaví salon, dá jim napít. Dělníci se pochopitelně rychle vrhli do práce a salon postavili za jediný den. Nemůžeme ale vynechat zdejší hlavní atrakci, Steam clock parní hodiny. Pára také pohání píšťaly, které vám zahrají melodii každých 15 minut, po celých 24

7 hodin. V malebné čtvrti najdete velké množství obchůdků s nejrůznějším zbožím, které láká turisty. Návštěvníci často kupují vyhlášené kanadské speciality: javorový sirup a vynikajícího uzeného lososa. Naše prohlídka města dále pokračuje do Stanley Parku. Autem mineme přístav, jachetní klub a zaparkujeme u Totem Poles totemů. Ty sem byly přeneseny z různých míst Kanady a reprezentují umění původních obyvatel. Dřevořezby znázorňují různá zvířata a mystické postavy. Pokračujeme přes Lions Gate Bridge most Lví brána přes zátoku Burrard a vjíždíme do Severního Vancouveru. Nad ním se tyčí Groose Mountains (tetřeví hory) které jsou oblíbeným výletním místem zdejších obyvatel. Na vrcholu, kam vás vyveze kabinová lanovka, najdete různé možnosti sportovního vyžití: lyžařskou sjezdovku, brus-lení na zamrzlém rybníku, jízdu na saních, "let" v plátěné sedačce na lanovce, pro nejmenší "kouzelný koberec" a další. Z vrcholu je také dokonalý výhled na město pod vámi. Cestou od spodní stanice lanovky doporučuji jet o několik kilometrů dále na východ, kde si můžete vyzkoušet vaši odvahu přechodem visuté lávky ve výšce 50 m nad kaňonem v údolí Lynn Valley. Součástí parku je i dřevěný dům s vycpanými exponáty zdejších zvířat a ekologickou expozici. Zpět do města se 7 vrátíte přes most Ironworkes Memorial Bridge. Definitivní tečku za vaší návštěvou můžete udělat v největším nákupním centru Britské Kolumbie, Metropolis at Metrotown ve čtvrti Burnaby, ve kterém se nachází 500 obchodů a hala, ve které může jíst až lidí. Radní Vancouveru myslí také ekologicky. Městská rada letos v létě rozhodla o povinnosti pro stavební firmy, instalovat u nově budovaných parkovacích míst v obytných domech nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridní automobily nejméně u 20% parkovacích míst. Nabíjecí stanice budou také instalovány na parkovištích, které vlastní město. Text a foto Dan Richter Kocourek Jsem mladý roztomilý a hravý černý kocourek se sametovým kožíškem, proto mi říkají Sameťák. Bydlím v Praze u páníčků, kteří se o mně dobře starají, mám neustále plné mističky, čistý záchůdek, šplhadlo, šáchor na okusování. V létě mne berou na venkov, kde se mi bystří smysly, lítám po zahradě, lovím mouchy a myšky. Mám na krku zvoneček, ptáčci hned ulétnou, když mně uslyší. Potkávám tam jiné kočky, které žijí v kolonii samy. Často je tam lidi odkládají na konci prázdnin. Sice občas od někoho něco k jídlu dostanou, ale přesto je mi jich líto. Někdy přijedou hodné paní a vezmou je do kočičího útulku. Nejdříve musí k veterináři na odčervení a různé očkování, později kolem roku na kastraci. Ty paní chtějí, aby si ty kočky někdo vzal co nejdříve k sobě. Proto podávají inzeráty, kde popíší jejich povahu. My kočky jsme totiž každá úplně jiná. Nebo je nosí na umisťovací výstavy, kde si je lidi mohou dobře prohlédnout a vybrat si tu, která se jim líbí nejvíce. Pak se ty umístěné kočky mají dobře v novém domově a rychle zapomenou na dřívější těžký život v nouzi a opuštění. Už nejsem ten správný kocour (nemohu být tatínkem), ale vůbec mi to nevadí. Představte si, že když má jeden venkovní kočičí pár nejméně dvakrát ročně po pěti koťatech, za pět let je to , za deset let dokonce nechtěných koťat. Ta pak strádají, bojí se, zda seženou něco k snědku, trpí nemocemi, špatným počasím a zimou. V Praze žijí ve sklepích, pod auty. Lidi je nemají rádi, pořád je vyhánějí, posílají na ně své pejsky. A to jsem slyšel, že je některé děti i dospělí týrají pro svou zábavu. Brrr takoví lidičkové přece nemohou mít rádi ani lidi. Proto vás prosím, buďte pozorní, všímaví, vždyť kočky doprovází lidi už po tisíciletí. Pan Albert Schweitzer dávno napsal, že existují dvě útočiště před bídou světa hudba a kočky. Určitě měl pravdu a platí to dodnes. Naše předení je super a uklidňuje, páníčky přejde stres. Chodíme elegantně a vznešeně, jsme prostě nádherné. Dokonce kočky chodí do nemocnic a svou přítomností pomáhají léčit říká se tomu felinoterapie. Slyšel jsem, že v poslední době roste počet Čechů, kteří při výběru domácího mazlíčka volí kočku místo psa, protože je méně náročná na péči. Hodí se to hlavně časově zaneprázdněným rodinám, žijícím ve městech. Podíl koček v domácnostech se oproti psům neustále zvyšuje. Hlavně odpadá pravidelné venčení, což je při dnešní pracovní vytíženosti lidí velká výhoda, ne? Takže moji milí, kteří právě čtete tyto řádky, věnujte se svým kočkám, dopřejte jim dlouhý a hodnotný život. Ony vám za to dají takovou lásku a

8 vděčnost, kterou u lidí nenajdete. A můžete si prozpěvovat hezkou písničku od Jiřího Suchého... hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá, místa je tu dost. Kotě je solidní, nervy nám uklidní, hned nás přejde zlost... Máte-li doma počítač, podívejte se na tam se o nás kočičácích dozvíte úplně všechno. A skoro jsem zapomněl: přijďte se podívat na Mezinárodní výstavu koček ve Vysočanech v hotelu Clarion, 13. a 14. února od 9:30 do hodin. Na výstavě bude široká nabídka krmiv, chovatelských potřeb a tematických dárkových předmětů. Je připravena také velká expozice opuštěných koček a koťat z OS Podbrdsko, kterým můžete pomoci najít nový domov, nebo alespoň přispět krmením či finančním dárkem. Tak lidičky, pěkný nový rok! Váš Sameťák Vážení přátelé, Vzhledem k tomu, že toto je první číslo našeho časopisu, dovolte mi abych zopakoval prosbu výboru i redakční rady, abyste nám zasílali své náměty, připomínky, dotazy, jakož i články s problematikou blízkou našim společným zájmům, včetně zkušeností ze zahraničí. Své texty neformátujte jinak než zarovnáním vlevo a odstavce pouze pomocí klapky ENTER. Text by neměl být delší než dvě strany. Máte-li fotografie k textu budou vítány. Ty rovněž neupravujte a zasílejte ve formátu JPEG. Vše na v tiráži uvedenou ovou adresu. Tak V signálním lidičky, pěkný čísle nový OSoBáčku rok! jsme zveřejnili s novoročním přáním fotografii výboru OS. Myslíme si, že Váš by bylo Sameťák vhodné vám členy výboru představit, abyste věděli, kdo je kdo. Proto zmíněnou fotografii zveřejňujeme podruhé, tentokrát s popiskem. Horní řada zleva: Ing. Luboš Hronek, Ing. Martin Jírovec, Ing. Jan Malík, Ing. Daniel Kůta, JUDr. Karel Marcel, Ing. Dan Richter, Ing. Otto Hoffmann, dolní řada zleva: Ing. Viktor Tichý, Štěpánka Collins, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Jana Pospíšilová, Ing. Michaela Jírovcová (chybí Ing. René David a Ing. Jakub Tomíšek, kteří byli v době pořizování snímku v zahraničí) Nabízíme možnost zveřejnění reklamy vaší firmy v tomto periodiku, protihodnotou za podporu OSB. Další spolupráce možná. OSoBáček nepravidelný elektronický občasník 1/2010, leden Vydává Občanské sdružení za provatizaci a zlepšení bydlení v MČ Prahy 2 spolu se sdružením nezávislých kandidátů Občané za spokojené bydlení IČO: P.O. BOX č. 80, Praha 28 Předseda redakční rady: Ing. Otto Hoffmann Členové redakční rady: Ing. Martin Jírovec, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Ing. Dan Richter Uzávěrka tohoto čísla: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla:

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 F-real, s.r.o. www.f-real.cz Železná 14 Tel: +420 222 717 886 Praha 1, 110 00 GSM: +420 777 745 037 Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 Byt 4+1 s terasou, 129 m 2 osobní vlastnictví Studentská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Otázka č. 1: Jaké byty je nejlepší pronajímat?

Otázka č. 1: Jaké byty je nejlepší pronajímat? Otázka č. 1: Jaké byty je nejlepší pronajímat? Je důležité si zmínit pravidlo, které se mi nesčetněkrát potvrdilo v praxi: Nabídka generuje poptávku levné byty přitahují levné lidi. Toto je potřeba vysvětlit

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Plánování = ½ úspěchu webového projektu

Plánování = ½ úspěchu webového projektu Plánování = ½ úspěchu webového projektu Petr Bechyně BARTON STUDIO s.r.o. Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění. Engův princip Proč plánovat Aby se vám vynaložený čas i peníze zúročily.

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Mám na mysli prostory typu spíž, komora, sklep, půda, garáž aj. Jejich význam je ve většině případů pro všechny stejný. Ve spíži skladujeme

Mám na mysli prostory typu spíž, komora, sklep, půda, garáž aj. Jejich význam je ve většině případů pro všechny stejný. Ve spíži skladujeme 1 Mám na mysli prostory typu spíž, komora, sklep, půda, garáž aj. Jejich význam je ve většině případů pro všechny stejný. Ve spíži skladujeme potraviny, v komoře prostředky na úklid, ve sklepě věci, které

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore,

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore, Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno V Brně dne 6. srpna 2010 e primátore, podle nám dostupných zpráv máme důvodné podezření, že jednáním

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

Akustický design. - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení

Akustický design. - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení Akustický design Akustický design - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení Snaží se řešit naši hlukovou situaci v jakékoliv fázi stavby: - nejsnazší

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání Better way Jihlava 1.Vydání Občasník skupiny distribuce zdarma Skupina lidí pod názvem "BETTER WAY" byla založena se záměrem zlepšování fyzického a psychického zdraví sportem a tělesnou aktivitou přirozenou

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Přítomni: Drahoňovský Karel,Hakenová Jaroslava, Haken Roman, ing. Macounová Alena,Mašek Slavomír,Erban Luboš, ing. Malá Dana, Čížková Marta,

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více