leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 Vážení spoluobčané! leden 2010 Č. 1/2010 Vážení spoluobčané! Dostává se k vám první číslo našeho časopisu. Jsme rádi, že někteří z Vás nám již zaslali do redakce své první příspěvky, se kterými se můžete seznámit v tomto čísle. Ve středu 3. února 2010 od 17:30 hod se v Ústavu buněčné biologie a patologie (Purkyňova posluchárna), Albertov 4, Praha 2 (tramvajová zastávka Albertov) bude konat naše 2. výroční členská schůze, na které se dozvíte, co jsme dělali v uplynulém roce a jaké úkoly nás čekají v roce Členové výboru Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2 se na setkání s vámi těší, v diskusi také rádi zodpoví vaše dotazy. Tento rok bude pro nás všechny rozhodující. V říjnu se budou konat komunální volby do zastupitelstva MČ Praha 2. Pokud chceme prosadit naše společné zájmy, musíme se dobře připravit a zejména srozumitelně vysvětlit hlavní body našeho volebního programu. O svém dalším osudu a dění v MČ Praha 2 rozhodnete sami odevzdáním svého volebního lístku. Za redakční radu, výbor občanského sdružení a nezávislé kandidáty Občané za spokojené bydlení (OSB) Vám přeji vše nejlepší v roce 2010, pevné zdraví, hodně štěstí a lásky. Dan Richter 1 Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, plynu - aneb jak se v Podskalí čerti ženili Přišel den D! Nejbohatší majitel nemovitostí domů s více než čtyřmi tisíci byty se rozhodl provést výměnu rozvodů ve stoletém domě residenční čtvrti. Městská část Praha 2 vyhověla (po OPBH) padesátiletým prosbám, stížnostem a urgencím obecních nájemníků přiblížit stav jejich obydlí výši rostoucího nájemného a nahradit flikované sítě stoupaček a rozvodů z olova za blyštící se nové, plastové a měděné. Tuneláři, co chtějí byty kupovat a sami spravovat tedy asi nemají pravdu a neváží si dobré vůle našich zástupců, volených v územní samosprávě. Mnozí nájemníci, zejména ti, jejichž dveře byly označeny zdobným písmem dvacátých let minulého století, očekávali zahájení prací se vzrušením. Vzpomínali přitom, jak dlouho je již jejich domácí byť komunální úřad v bytech vlídně nenavštívil. Jistě ale bude vše dobře zajištěno pozlacenými ručičkami českých řemeslníků. Tak to aspoň předvídali, když byli ještě mladí. Vždyť i současný pan domácí žoviální usměvavý pán obléká jistě svůj široký klobouk jako výraz přátelského vztahu k nájemníkům a nikoli jako šéf cirkusového kvartýrmachra! Je přece jeden z nás. Co však následovalo, překonalo jejich očekávání! Jistou nervozitu vzbuzovala příprava této nákladné akce, která se vlekla už od roku Investiční útvar městské části dal jistě po těch dvaceti let své existence všechny plány bytů a ostatních prostor domů do pořádku, zajistil odpovědně výběrové řízení projekce i dodavatelů prací, přislíbil lidem slevu z nájemného po dobu realizace tak čeho se bát? Avšak běda! V šoku byli hned při první návštěvě nájemníci i úředníci z početné skupiny zachmuřených realizátorů. Aniž by bylo hned zřejmé kdo je z městské části, kdo ze správní firmy či odjinud, spustili bandurskou. Zejména jedna dáma z delegace připomínala spíše správkyni nápravného zařízení přísnější kategorie. Velmi brzy se totiž ukázalo, že tak nějak neladí ty archivní plány s realitou v bytech.. Zřejmě ti dobří lidé nečekali, že za ty desítky let si nájemníci provedli jisté úpravy přiměřené potřebám pokroku v bydlení a v rozvoji svých rodin v mnoha létech, kdy je pan domácí ani nenavštívil, ani potřeby neprohovořil... Mnohde tak učinili dlouholetí nájemníci sami, jinde s písemným, leč v plánech nepoznačeným svolením národního výboru či OPBH, někde jen se svolením tzv. provozního technika správních firem bojím se říci, že třeba i za drobné pohoštění. A když ten projektant si v roce 2003 zkrátil čas proměření bytu v tempu odpovídajícímu vidině teplé večeře, bylo neštěstí hotové. Úřad je vždycky úřad a ten má pravdu, úředník zvýšil hlas s kategorickým požadavkem tu příčku zbourat hned! a plyn povede i přes piano a peřiny, protože je to tak v plánu! Klasicky to vyjadřuje věta, kterou jeden z kohorty skutečně pronesl směrem k babičce ve věku vzniku první republiky: jestli ta příčka je tady už od roku 1921, budete nadále muset bydlet podle plánu, jako v roce 1921! Tak také došlo k prvé oběti modernizace domu ještě tentýž den babičku odvezla sanita na kardiologii VFN Královské Vinohrady. Drobnější obětí pak bylo, že po dobu její nepřítomnosti zlaté ručičky přesekly dráty od elektřiny a za své vzaly, byť skromné, zásoby potravin v ledničce. Jak se ukázalo později, nebyla to v domě oběť poslední na zdraví nájemníka ani na potravinách. Podobné incidenty mezi realizační skupinou pokračovaly již prvý den i v ostatních bytech - i z různých jiných důvodů

2 kvůli nesouladu plánků s názory nájemníků, nebo s jejich potřebami. Jestliže by měli mít řemeslníci zlaté ručičky, mají čeští nájemníci zase zlaté hlavičky. Takové rozpory i řemeslníkům vyhovují. První výhodu zde měli ti nájemníci, kteří ještě ze škol sovětské okupace ovládali zbytky ruské konverzace. Drtivá většina zedníků, obkladačů a pomocných dělníků pocházela ze zemí bývalého Sovětského svazu od Ukrajiny až po Uzbekistán. Ti byli celkem připraveni na tvůrčí řešení chaosu mezi plánem a realitou, či přáním nájemníka. Setkali se nepochybně s dobrým srdcem a se svody k tomu kvalifikovaných občanů z let minulých režimů. Nežádoucímu spřátelení nezabránila ani překvapivá výměna stavbyvedoucího hned při prvním spuštění hiltovky. Jak o něm nájemníci začali říkat, že ten je rozumný, byla to jeho smrt. Nastoupil vedoucí stavby jiný. Ten si hned přivedl mladičkého zástupce na černou práci operativního dohledu v terénu a sám si usedl do detašované kanceláře. Později se ukázalo, že ani to příliš nepomohlo. Tvořivostí drobných lidí byl zaťat hluboký zářez do harmonogramu a průběhu prací po celou dobu jejich trvání. Co zářez prohlubovalo? Východně zahraniční pracovníci, nepochybě přednostně před tuzemci nabíraní firmou, která vyhrála výběrové řízení, měli kvalifikaci od nuly do slabší. V některých případech bylo třeba, aby se jich stavbyvedoucí zdvořile zeptal, zda si na zazdění díry ve stropě troufají. Ruštině rozuměli, a tak jsem i seznal, že část z nich byla universálně nekvalifikovaná, jiní byli zahraničními inteligenty z jiných oborů. A tak si v nejednom případě provedl odborný úkon nájemník sám a s nimi se spřátelil. Další skupinou byli pracovníci ortodoxního švarcsystému, vylepšeného i subšvarcsystémem. Postupem času se člověk klonil k názoru, že ve firmě oprávněné k rekonstrukci je kmenovým zaměstnancem pouze ředitel a pokladník. Sháněl-li nájemník někoho z vedoucích profesních skupin, dostával odpověď, že si musí najít někoho z firmy, i když sám nevěděl, který to je. To bylo v případě stížností, urgencí či zvláštních požadavků. 2 Byl jsem někdy sám na rozpacích, zda ten mladý stavbyvedoucí je zaměstnancem dodavatelské firmy, správní firmy MČ či své vlastní firmy. Tento Babylon se odrážel i v nápaditosti některých nájemníků, aby se v jejich bytech mohlo provést i něco navíc. Na to si zahraniční machři ani švarcové přece jen netroufali, a tak i oni hledali toho správného bosse sami mezi sebou. Svým způsobem tím začínají i humorné příběhy této vědecké organizace. Přispěly k nim nejen problémy odpovědnosti za rozsah prací, nýbrž i časového harmonogramu. Rekonstrukce neprobíhala vždy v bytech jednoho patra, nýbrž vertikálně podle stoupaček, od přízemí do šestého patra. A tak se spousta lidí v montérkách pohybovala po celé výšce a šířce domu a nikdo z nájemníků tak často nevěděl, zda k němu ten den či jiný slíbený den znovu přijdou k rozdělané práci. Tím se neustále rozkládal harmonogram práce, pěkně nakreslený před zahájením akce. Problémy zaměstnaných lidí, kteří neměli štěstí, aby byl stále někdo z rodiny přítomen, vyvolávaly otázku, kdy si vlastně mají vzít volno z práce? Někteří byli ale podle původního harmonogramu na dovolené. Co teď? Začal se tedy praktikovat systém, že v obdivuhodné důvěře svěřovali klíče mladému stavbyvedoucímu, který měl k tomu i klíče od skladů materiálu. Na počátku se ozýval řev po celém domě, když se ty, či ony klíče hledaly po celém domě. U stavbyvedoucího byly totiž volně přístupné. Stejně jako stavební materiál rozložený volně po chodbách. Také bylo zábavné, když i dělníci obíhali všechny byty...kde si do riti nechali bundu Nejvíce na krev bylo hledání smetáčku a lopatky na smetí. Ač byly pracovní skupiny vybaveny nářadím, které si ovšem každá skupina chránila vlastním tělem v rozmanitých skrýších (i v obývacích pokojích nájemníků), kuchyňský smetáček a lopatka se ztrácely stále. Sám jsem do rekonstrukce investoval tuto nedostatkovou soupravu čtyřikrát, abych se také nějak spolupodílel na nákladech rekonstrukce. Soused si omylem nechal bez dozoru nový bílý kbelík na čistou vodu z provizorního vodovodu, vedeného podél výtahové šachty. Nalezl se plný fekálií asi od někoho, komu zapomněli připojit náhradní klozetovou mísu. Pachatel se nezjistil ani po ukončení akce. Systém ochrany materiálu i klíčů se vyřešil později, kdy vzniklo podezření z jistého úbytku materiálu nonstop otevřenými vchody do domu, ale i vykradením jednoho bytu s významnou peněžní hotovostí. Rekonstrukce odpadového potrubí u záchodů a dřezů byla vůbec zdrojem infarktových i groteskních příhod v důsledku vertikálního systému průběhu prací. Zapomněl-li někdo z dělníků i nájemníků, že nejsou mísy a dřezy připojeny na potrubí, docházelo ke smrdutým vodopádům na dělníky, kteří níže již pracovali na instalaci. Potkat proto nadávající lidi v montérkách, či nájemníky potřísněné bublinami Jaru či fekáliemi bylo časté, humorné i odporné podle estetické úrovně poškozeného. Snad nejhorší variantou bylo opomenutí dělníka přistavit na noc či víkend do bytu provizorní záchodovou místu. Bezesné noci postižených nájemníků, víkendové běhy na dvůr na to lidé jistě s hrdostí k sobě vlastní nezapomenou, stejně jako na přírodní prostředí na domovním dvorku. To nemluvím o tom, že záchodové mísy dělníci manipulovali z chodby do bytů a zpět po dobu prácí na instalacích plné! Statní hoši z východu to brali jako samozřejmou úsporu práce a času. Zřetelnou úlevu lidé pocítili, když záchody začaly postupně fungovat. To, že nové vestavěné splachovače GEBERIT se ucpávaly shora padající sutí ještě před jejich zazděním, že se musely čistit až rozbouráním obložení, už nikoho nepřekvapilo. Stejně tak lze vzpomenout případu osazení mísy tak, že uživatel měl odřeniny na kolenou jak po vášnivé noci. To už bylo pod rozlišovací schopnosti normálních občanů. Konečně se nájemníci změnili ze slečinek na tvory otužené, připravené být i nadále nájemníky domu ve vlastnictví MČ. Co dalo řemeslníkům i nájemcům nejvíce zabrat, byla reinstalace plynového vedení, plynových ohřívačů a kotlů. Při jedné z vizit již zmiňované skupiny vypukla kalamita, když se pojednou

3 zjistilo, že karmy jsou sice vzorně, ale nesprávně umístěny. Někde již v nově obložených stěnách, nad koupacími vanami. Kdosi z úředníků totiž vyšťáral, že kdo jiný než Evropská unie, zakázala takovéto umístění plynových ohřívačů. Citlivě, jí vlastním uklidňujícím projevem vrchní dispečerky, tedy konkrétně jejími slovy okamžitě vybourat a přemístit! došlo k dalšímu kolapsu jiné nájemnice, která již měla koupelničku jako z cukru. Dva sousedé pomáhali utišit její téměř hodinový nepřetržitý záchvat pláče v obavě, že sanita k domu přijede podruhé. Ona měla již také za sebou befel vybourat umakartovou příčku, která vytvářela prostor klidu k decibelově náročnému spánku svého drahého. Vše jí tak rozhodilo, že starému nařídila příčku nahradit šatníkovou frontou s tapetami, materiál z příčky odvézt z domu kamkoli a ihned. Vůbec ji už ani tolik nerozčílilo, že zase přestal fungovat již zazděný splachovač ve zdi - moderního typu Geberit. Ale má nostalgický klid, bydlí, jako by to bylo v roce Tragédií prací u ohřívacího kotle však skončila ve zdi zjištěná porucha v zabudovaném elektrickém přívodu, znemožňující jeho funkčnost. Po martýriu všech stavebních a úklidových prací to ani ne padesátiletou paní tak rozhodilo, že se skácela k zemi a přivolanou sanitou byla odvezena do ústavního psychiatrického zařízení. Podle posledních informací zatím dosud nepoznává ani svého přítele. Možné však je, že by bezpečně poznala šéfa majetkového úseku MČ. Snad ještě k těmto rekonstrukcím něco odlehčeného. Kolapsu by neunikl ani autor popisky tohoto dramatu, nebýt jeho přetrvávajícího flegmatismu, způsobeného dosažením požehnaného věku. Posledním řemeslníkem, jehož slovenský představitel se k němu dostavil po relativně dokončené rekonstrukci bytu, byl elektrotechnik. K zcela nové, již na jiném místě vzorně obložené karmě (nikoli již nad vanou) pronesl sympatický muž středního věku: je treba provrtať ryhu na káblík od predizby ku karme, lebo Evropská únia prikázala do dvoch rokov nahradit všetki plynové karmy elektrickými boilerami! Už sa tedy těším na dalšiu rekonštrukciu! Podotýkám, že při hledání nového místa pro boiler místo karmy byla varianta boilera mocnou vizitou odmítnuta. Bylo by možno popsat ještě další kuriozity, související s tak obřími stavebními pracemi v domě, kde nájemníci v neuvěřitelném chlévu žili od srpna do listopadu Nelze už jen v závěru nezmínit nařízení správce nemovitosti vymalovat pouze místnosti stavebními pracemi postižené. Malíř směl vymalovat kromě koupelny a WC jen jizvy a výtluky na stěnách, tedy nikoli celou místnost. Ostatní pouze na příplatek nájemníka! Inu, mnohokrát naše městská část zdůraznila, že základní princip její správy je udržování nemovitostí s péčí řádného hospodáře! S velkým politováním končím své rádoby satirické povídání tragickou událostí. V bytě, umístěném v přízemí residenčního domu, tam, kde se odehrávalo nejvíce stavebních prací vně i zvenčí bytu, zemřela v některém dni před dokompletováním WC téměř devadesátiletá osamělá paní. V domě prožila celý svůj život a po smrti své sestry řadu let bez příbuzných. Patrně více než týden nevycházela a nájemníci si na ni vzpomněli v době, kdy přestala náhle využívat potřebné pomoci sousedky. Musela být bezpečnostními složkami násilně vystěhována k poslednímu odpočinku.více než padesát let čekala s ostatními na uvedení bydlení na slušnou úroveň. Samozřejmě nelze její smrt ve věku nedožitých devadesátin spojovat bezvýhradně s průběhem stavebních prací, ovšem nájemníci domu jistě vzpomenou, jak celé dny, po dobu dlouhých tří měsíců, seděla v předsíni bytu obklopena rachotem a prachem stavebních prací, s výhledem do smrdutého, krámy zaplněného dvora a ve dne v noci musela snášet problémy s vodu i hygienou. Byla skromná, trpělivá a myslela si, že ještě také byt od MČ nějak získá. Jejím jediným odkazem tak zůstala jen možnost vydražit její byt městskou částí v sociálním programu... Poznámka: Kritické poznámky se mohou vztahovat k správní firmě jen okrajově. Organizátorem rekonstrukcí podobného rozsahu, včetně výběrového řízení dodavatele a financování, je vždy příslušná městská část. zk Řemeslo braň se!!! Část Nového Města Pražského, původně zvaná Podskalí, podlehla v minulém roce rekonstrukcím domů, či aspoň výměně oken. O průběhu těchto jistě bohulibých akcí by se daly psát ne-li romány, alespoň novely. Stalo se, že tato záslužná činnost a do značné míry činnost potřebná, až nutná, se stala pro obyvatele noční můrou. Při rekonstrukci byl zřízen provizorní záchod ve sklepě, kde špíny a plísní bylo požehnaně. Někteří šťastlivci ho byli nuceni používat i méně než 14 dní, za cenu improvizovaného připojení v bytě (viz foto). Koupelna takto vypadala také dlouho... (viz foto), hygiena nikoho nezajímala, tedy krom obyvatel, ale určitě ne firmu Elfast, která rekonstrukci prováděla. 3

4 V kuchyni například řemeslníci 3x brousili maltu, než mohli provést obklady, tedy dva dny jejich zbytečné práce. Že při tom pokaždé bylo prachu jako ve mlejnici, není třeba dodávat. Toliko jen pár poznámek. Tommy *** Jak to vidí úředníci Dobrý den. V loňském roce jsme místostarostou ing. Paluskou byli informováni, že bude v domě vyměněn výtah. Skvělá informace, ne? On je ale funkční. Proč jej tedy budete měnit? Víte, výtah sice funguje, ale Evropská unie přikázala. Co my, úředníci s tím můžeme dělat? Je ho nutné vyměnit hned. Vy se bojíte, že řemeslníci, kteří následně budou opravovat kanalizaci, tlakovou vodu, apod. by pravděpodobně mohli ve výtahu i s materiálem uvíznout? Nebojte se, na další opravy již nejsou peníze. Jo, vy se bojíte, že mohou nový výtah poškodit? Promiňte, ale my jsme jim sdělili, že nový výtah nesmějí používat a vy jste ho neplatili. Tak co si stěžujete?! Pokud je však chytíte, vyřiďte si to s nimi. Poškozují přeci prostory, ve kterých bydlíte a náš společný majetek. Nemělo by Vám to být úplně jedno! Ptáte se, kde je koncepce? Kde je harmonogram drobných oprav a rekonstrukcí? Jak to funguje? Co je Vám do toho? Budete to snad platit vy? Buďte rádi, že Vám vůbec do domu něco dáme. Ó, vy se bojíte, že Vám, praskne olověná stoupačka? Nepraskla 150 let, tak proč by měla prasknout zrovna nyní? Teče vám kanalizace? Proč? Nedělal jste si rekonstrukci koupelny? Ano? Jak to, že jste si udělal koupelnu vlastním nákladem? OPBH nemělo peníze a kdo Vám to dovolil? Oni? Před 30 lety? Koukejte nám dodat stavební povolení. Kam se máte obrátit? No přeci k nám do archivu stavebního úřadu nebo na správce? Ten tvrdí, že dokumentaci nemá? OPBH mu ji předalo. Jo aha, to již není původní správce. No víte, dnes jsme na to připraveni. Pokud ztratí plány, dostanou pokutu. No, tak alespoň dodejte souhlas vlastníka. Kdo je vlastník? Přeci my? V archivu dokumenty taky nejsou? Aha, tak za to mohou předchozí zastupitelé. Oni tomu nevěnovali patřičnou pozornost. Od teďka to však bude jiné. Kteří zastupitelé? Vy jste opravdu rejpal. Kde pracujete? Jo, to vás tak málo platí? Proč tedy bydlíte v obecním bytě? Koukejte si hledat jiné bydlení. Nemáte kde? Co například Ostrava? Tam mají bytů dostatek. Na co jste se tedy chtěl zeptat? Tak nashledanou. Máte-li podobné zkušenosti, napište nám. Vaše informace nám nejsou lhostejné. LH *** Jak pečuje MČ Praha 2 o svůj majetek, který odmítá privatizovat Příkladů, podobných jak vejce vejci tomuto, byste jistě našli bezpočet. Týká se "péče" o dům v Kladské ul. č. 25/2187, kat. úz. Vinohrady, Praha 2. Před několika lety žádali nájemníci společným dopisem o opravu oken, která jsou již dávno v havarijním stavu. Naše rodina si nechala vypracovat předběžný finanční odhad případné opravy, činil více než 80 tisíc Kč. Protože takovou částku nelze považovat za drobnou opravu, již by si měl hradit nájemce bytu z vlastních prostředků, připojili jsme se k žádosti adresované majiteli nemovitosti. Podání bylo MČ Praha 2 - jako obvykle ignorováno. Roky míjely, mezitím soukromý vlastník sousedních domů (Kladská 23 a Kladská 21) provedl kompletní výměnu oken (viz foto 1 a 2), MČ Praha 2, tak aktivní ve zvyšování nájemného, hraje svou obvyklou hru na mrtvého brouka. Riziko možných úrazů - při stále se zvyšující hrozbě vypadávání skel do ulice si pochopitelně nepřipouští, ač na něj byla upozorněna. O skutečném stavu oken v bytech tzv. I. kategorie dostatečně výmluvně vypovídají obrázky (viz foto 3, 4, 5, 6 a 7). 4

5 Je třeba dalšího komentáře k "péči" vlastníka nemovitosti, která mu - stejně jako všechny ostatní obytné domy spadla do klína, aniž musel vynaložit jediného haléře a jehož jedinou "péčí" o ni je... 5 vybírání nájemného? Text a foto S. V. Bauerová Odklízení sněhu V tomto týdnu mě pobavilo odklízení sněhu na Praze 2: Při procházce v parku u vinohradské vodárny vedle kostela, který byl v loňském roce revitalizován, a uprostřed cestiček s poměrně pěknými lavičkami a záhony vznikla zatravněná "vana" rozměrů menšího fotbalového hřiště s nepochopitelným účelem, jsem nevěřila svým očím... Malý bagřík odklízel poctivě v pruzích sníh ze jmenované travnaté plochy a vysypával ho na nákladní auto, ale cestičky byly ještě neuklizené, o vozovkách, přechodech a chodnících nemluvě... Ta "vana" se zřejmě potřebovala zelenat i v zimě, pravděpodobně v rámci hesla "zelená uklidňuje", a to proti všem přírodním zákonům zimního období, kdy sníh půdu přikrývá. Když si uvědomím celou situaci s odklízením sněhu nejen na Praze 2, ale i v přilehlých obvodech, kde správní firmy zpočátku pouze vylepily na dveře domů varování "Pozor, ze střech padá sníh a led!" a v lepších případech byly páskami vymezeny nejnebezpečnější úseky na chodnících obou stran ulic tak, že chodci mohou pochodovat pouze ve vozovce, pak se ptám, co všechno a koho to vlastně ještě městské části financují z části našich nájmů a z daní? Homar Paní starostka je soucitná. V novinách posledního vydání roku 2009 se objevila zprávička o tom, že na Nový rok bude paní starostka MČ Praha 2 obdarovávat příchozí teplou polévkou. Je to zvlášť milé gesto pro chudé, mnohdy opuštěné občany v pochmurném počasí přelomu letopočtu. Příkladně se tak dotváří seriál městskou částí během roku organizovaných výletů pro seniory za symbolický poplatek. Jak by mohl někdo věřit tomu, že zastupitelé dvojky vedení paní starostkou dostatečně nekompenzují to nechtěné zvyšování nájemného v obecních domech? Snad občané pochopí také bolesti rozhodování Rady zvyšovat nájemné i těmto lidem přes dostatek financních prostředků nejen z nájemného, ale i z úrokových výnosů vtipně organizovaných úložek přebytků kapitálu do bank Harpagonem obce řádným hospoddářem. Naši přátelé voliči nájemníci jistě pochopí, že prostřednictvím zvyšování nájemného i z obecních bytů se morálně pomáhá přátelům soukromým majítelům domů, kteří dřou své nájemníky za účelem získání dostatečných zisků a nemohou sami vypadat asociálně. Když asociálně, tak všichni, musí být heslem bytové politiky soukromých majitelů domů i zastupitelů městské části! S prokřehlými prsty si na polévce pochutnávající občané asi už dnes spřádají, jak se v květnových volbách odvděčí nejen paní starostce Černochové svými hlasy na cestě do parlamentu, ale především její straně v říjnových volbách do zastupitelstev územních samospráv! Tak je to správné, přátelé, tak má vypadat soužití demokraticky volených zastupitelů v územních samosprávách s občany, kteří k sobě mají ten vztah nejbližší! Je třeba jen politovat řadu městských částí v Praze, jejichž zastupitelé nejen nájemné nezvyšují, kteří dokonce byty nájemníkům prodávají, kteří se tak zcela zbytečně zbavují pocitu radosti z diskusí s nimi o těžkostech oprav, udržování a modernizaci prostřednictvím správních firem, kteří nemohou prožívat v dostatečné míře vzrušení při výsledcích výběrových řízení projektantů a opravářských firem, či otevírání obálek při přidělování sociálních bytů. Navíc si i vrátka k podnikatelské činnosti zavírají. Je škoda, že ani Magistrát k tomu činnost městských částí nekoordinuje. Jsme přece všichni příslušníci hlavní politické strany! zk *** Logo pro OSB Během listopadu loňského roku proběhla mezi členy OS anketa, během níž jsme vybírali z dostupných návrhů logo pro volební subjekt OSB. Během prosince jsme všechny vaše odpovědi vyhodnotili a výsledek jste již mohli zaznamenat v hlavičce nultého vydání časopisu Osobáček. Nyní bychom vás rádi seznámili s pozadím celého procesu tvorby loga i s výstupy z ankety Návrhy pro anketu Z poměrně dlouhé a živé diskuse v rámci výboru OS nakonec vzešly tři návrhy, z nichž každý představoval zcela jiný směr. Tak jako je to ve všem, každá z variant má své přednosti, ale i nedostatky. Zajímalo nás tedy, jak budou návrhy přijímány v rámci větší skupiny. První variantou byla zjednodušená silueta Vyšehradu. Ta v podstatě vycházela z obrázku, který je součástí grafické podoby všech tiskových materiálů našeho OS. Tato varianta vyjadřuje solidnost, stabilitu, pevnost a jednotu, vazbu na Prahu 2. Zároveň podtrhuje kontinuitu s původním OS, jehož je OSB derivátem. Samotná silueta ale nemusí být každému dostatečně známá a může dojít k záměně s jinými objekty či městy. Druhá varianta pracuje s motivem šneka jako symbolu vlastního bydlení, o které nám jde v první řadě. V tomto případě jdou proti sobě dva úhly pohledu. Šnek sice dobře symbolizuje pojem "vlastní

6 bydlení", na druhou stranu ale může vyvolávat negativní asociace je pomalý, slizký, v podstatě bezbranný přízemní tvor. Další nevýhodou je pak to, že obrázek šneka může působit příliš "dětsky", naivně, jako logo vhodné například pro mateřskou školu, méně už pro volební subjekt. Jinak tato varianta v podstatě nijak nespojuje OS s OSB. Třetí varianta, ikona sluníčka, má symbolizovat pozitivní hodnoty teplo a světlo domova, zároveň ale také sílu, vytrvalost, nezlomnost, transparentnost. Tak jako varianta šnek ani tato nevytváří spojení OS a OSB. Nevýhodou je, že sluníčko používá kdekdo a není snadné najít vhodný originální způsob ztvárnění. Z toho důvodu je v návrhu sluníčko spíše v pozadí a samotné logo pouze dokresluje. Použití stříšky zase může evokovat například stavební firmu nebo spořitelnu. Jiný způsob, jak lépe nebo jinak vyjádřit vazbu na bydlení, aby byl zároveň jednoduchý a srozumitelný, jsme ale nenašli. Otázkou také bylo, zda máme v logu zachovat přímou vazbu na OS, jehož hlavním cílem je privatizace. Pokud totiž chceme ve volbách uspět, musíme oslovit nejen zájemce o privatizaci, ale i ostatní občany, kteří privatizovat nemohou, nechtějí nebo jsou proti privatizaci jako takové. Příliš úzká vazba by tyto občany mohla odrazovat. S ohledem na tuto skutečnost jsme také zvolili název OSB, které staví do popředí "spokojené 6 bydlení". To je dostatečně široký pojem, který může oslovit v podstatě všechny občany. Závěry z ankety Celkově jsme obdrželi reakce od 85 členů OS z 519 obeslaných (s ovými kontakty). To je více než 16%. Což je statisticky dost velký počet odpovědí, abychom získali celkem věrný obrázek vnímání jednotlivých návrhů. Podle očekávání nejhůře dopadl šnek, který v celkovém hodnocení líbí/nelíbí získal pouze 3,2 bodu z deseti možných. Zároveň se potvrdil předpoklad, že šnek může vyvolávat negativní asociace v nejvyšší míře. Varianta Vyšehrad a Sluníčko byly hodnoceny přibližně stejně, na škále líbí/nelíbí získaly 5,6 a 5,7 bodu z 10. Ze slovních komentářů ale vyplynulo, že silueta Vyšehradu je často spontánně pokládána za siluetu Pražského hradu nebo Prahy obecně a logu tak byla přikládán jiný význam. V případě sluníčka takové názory nezazněly. Rozhodnutím výboru OS tak byla varianta se sluníčkem zvolena jako základ pro budoucí logo OSB. Postupnými úpravami, kdy jsme vzali v úvahu komentáře z ankety, jsme se nakonec dopracovali k variantě, kterou již většinou znáte. Děkujeme vám za účast v anketě a za to, že jste přispěli k tvorbě tak důležité součásti naší identity, jakou logo bezesporu je. Martin Jírovec OH 2010 Vancouver Kanada XXI. zimní olympijské hry 2010 ZOH udou zahájeny 12. února 2010 v kanadském městě Vancouver, které se nachází na západním pobřeží Kanady. Maskotem her byla zvolena postava člověka z kamenů Ilanaaq (přítel), jejíž inspirací byly kamenné mužíky na cestách. Dějištěm her bude samo město Vancouver a zimní lyžařské středisko Whistler, které se nachází na sever od města ve vzdálenosti 120 km. Ve městě žije asi obyvatel. Nás suchozemce většinou láká moře. Prohlídku města proto začneme v centru města (downtown) u budovy Canada Place na nábřeží. Jde o víceúčelovou budovu (terminál výletních lodí, kongresové centrum aj.), kterou snadno poznáte podle bílé střechy, připomínající rozvinuté plachty lodi. U ní na molu většinou kotví obří námořní turistické lodě, které vyplouvají na sever poznávat krásy Aljašky. Město můžete také shlédnout ze vzduchu hydroplánem, nebo podniknout výlet po přístavu parníkem. My se však vydáme pěšky do Water Street ve čtvrti Gastown. Svérázná čtvrť byla pojmenována po kapitánovi "Gassy" Jackovi, který měl zálibu ve vyprávění dlouhých historek. Poté, co vystoupil ze své lodi se sudem whisky, řekl dělníkům z nedaleké pily, že pokud mu postaví salon, dá jim napít. Dělníci se pochopitelně rychle vrhli do práce a salon postavili za jediný den. Nemůžeme ale vynechat zdejší hlavní atrakci, Steam clock parní hodiny. Pára také pohání píšťaly, které vám zahrají melodii každých 15 minut, po celých 24

7 hodin. V malebné čtvrti najdete velké množství obchůdků s nejrůznějším zbožím, které láká turisty. Návštěvníci často kupují vyhlášené kanadské speciality: javorový sirup a vynikajícího uzeného lososa. Naše prohlídka města dále pokračuje do Stanley Parku. Autem mineme přístav, jachetní klub a zaparkujeme u Totem Poles totemů. Ty sem byly přeneseny z různých míst Kanady a reprezentují umění původních obyvatel. Dřevořezby znázorňují různá zvířata a mystické postavy. Pokračujeme přes Lions Gate Bridge most Lví brána přes zátoku Burrard a vjíždíme do Severního Vancouveru. Nad ním se tyčí Groose Mountains (tetřeví hory) které jsou oblíbeným výletním místem zdejších obyvatel. Na vrcholu, kam vás vyveze kabinová lanovka, najdete různé možnosti sportovního vyžití: lyžařskou sjezdovku, brus-lení na zamrzlém rybníku, jízdu na saních, "let" v plátěné sedačce na lanovce, pro nejmenší "kouzelný koberec" a další. Z vrcholu je také dokonalý výhled na město pod vámi. Cestou od spodní stanice lanovky doporučuji jet o několik kilometrů dále na východ, kde si můžete vyzkoušet vaši odvahu přechodem visuté lávky ve výšce 50 m nad kaňonem v údolí Lynn Valley. Součástí parku je i dřevěný dům s vycpanými exponáty zdejších zvířat a ekologickou expozici. Zpět do města se 7 vrátíte přes most Ironworkes Memorial Bridge. Definitivní tečku za vaší návštěvou můžete udělat v největším nákupním centru Britské Kolumbie, Metropolis at Metrotown ve čtvrti Burnaby, ve kterém se nachází 500 obchodů a hala, ve které může jíst až lidí. Radní Vancouveru myslí také ekologicky. Městská rada letos v létě rozhodla o povinnosti pro stavební firmy, instalovat u nově budovaných parkovacích míst v obytných domech nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridní automobily nejméně u 20% parkovacích míst. Nabíjecí stanice budou také instalovány na parkovištích, které vlastní město. Text a foto Dan Richter Kocourek Jsem mladý roztomilý a hravý černý kocourek se sametovým kožíškem, proto mi říkají Sameťák. Bydlím v Praze u páníčků, kteří se o mně dobře starají, mám neustále plné mističky, čistý záchůdek, šplhadlo, šáchor na okusování. V létě mne berou na venkov, kde se mi bystří smysly, lítám po zahradě, lovím mouchy a myšky. Mám na krku zvoneček, ptáčci hned ulétnou, když mně uslyší. Potkávám tam jiné kočky, které žijí v kolonii samy. Často je tam lidi odkládají na konci prázdnin. Sice občas od někoho něco k jídlu dostanou, ale přesto je mi jich líto. Někdy přijedou hodné paní a vezmou je do kočičího útulku. Nejdříve musí k veterináři na odčervení a různé očkování, později kolem roku na kastraci. Ty paní chtějí, aby si ty kočky někdo vzal co nejdříve k sobě. Proto podávají inzeráty, kde popíší jejich povahu. My kočky jsme totiž každá úplně jiná. Nebo je nosí na umisťovací výstavy, kde si je lidi mohou dobře prohlédnout a vybrat si tu, která se jim líbí nejvíce. Pak se ty umístěné kočky mají dobře v novém domově a rychle zapomenou na dřívější těžký život v nouzi a opuštění. Už nejsem ten správný kocour (nemohu být tatínkem), ale vůbec mi to nevadí. Představte si, že když má jeden venkovní kočičí pár nejméně dvakrát ročně po pěti koťatech, za pět let je to , za deset let dokonce nechtěných koťat. Ta pak strádají, bojí se, zda seženou něco k snědku, trpí nemocemi, špatným počasím a zimou. V Praze žijí ve sklepích, pod auty. Lidi je nemají rádi, pořád je vyhánějí, posílají na ně své pejsky. A to jsem slyšel, že je některé děti i dospělí týrají pro svou zábavu. Brrr takoví lidičkové přece nemohou mít rádi ani lidi. Proto vás prosím, buďte pozorní, všímaví, vždyť kočky doprovází lidi už po tisíciletí. Pan Albert Schweitzer dávno napsal, že existují dvě útočiště před bídou světa hudba a kočky. Určitě měl pravdu a platí to dodnes. Naše předení je super a uklidňuje, páníčky přejde stres. Chodíme elegantně a vznešeně, jsme prostě nádherné. Dokonce kočky chodí do nemocnic a svou přítomností pomáhají léčit říká se tomu felinoterapie. Slyšel jsem, že v poslední době roste počet Čechů, kteří při výběru domácího mazlíčka volí kočku místo psa, protože je méně náročná na péči. Hodí se to hlavně časově zaneprázdněným rodinám, žijícím ve městech. Podíl koček v domácnostech se oproti psům neustále zvyšuje. Hlavně odpadá pravidelné venčení, což je při dnešní pracovní vytíženosti lidí velká výhoda, ne? Takže moji milí, kteří právě čtete tyto řádky, věnujte se svým kočkám, dopřejte jim dlouhý a hodnotný život. Ony vám za to dají takovou lásku a

8 vděčnost, kterou u lidí nenajdete. A můžete si prozpěvovat hezkou písničku od Jiřího Suchého... hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá, místa je tu dost. Kotě je solidní, nervy nám uklidní, hned nás přejde zlost... Máte-li doma počítač, podívejte se na tam se o nás kočičácích dozvíte úplně všechno. A skoro jsem zapomněl: přijďte se podívat na Mezinárodní výstavu koček ve Vysočanech v hotelu Clarion, 13. a 14. února od 9:30 do hodin. Na výstavě bude široká nabídka krmiv, chovatelských potřeb a tematických dárkových předmětů. Je připravena také velká expozice opuštěných koček a koťat z OS Podbrdsko, kterým můžete pomoci najít nový domov, nebo alespoň přispět krmením či finančním dárkem. Tak lidičky, pěkný nový rok! Váš Sameťák Vážení přátelé, Vzhledem k tomu, že toto je první číslo našeho časopisu, dovolte mi abych zopakoval prosbu výboru i redakční rady, abyste nám zasílali své náměty, připomínky, dotazy, jakož i články s problematikou blízkou našim společným zájmům, včetně zkušeností ze zahraničí. Své texty neformátujte jinak než zarovnáním vlevo a odstavce pouze pomocí klapky ENTER. Text by neměl být delší než dvě strany. Máte-li fotografie k textu budou vítány. Ty rovněž neupravujte a zasílejte ve formátu JPEG. Vše na v tiráži uvedenou ovou adresu. Tak V signálním lidičky, pěkný čísle nový OSoBáčku rok! jsme zveřejnili s novoročním přáním fotografii výboru OS. Myslíme si, že Váš by bylo Sameťák vhodné vám členy výboru představit, abyste věděli, kdo je kdo. Proto zmíněnou fotografii zveřejňujeme podruhé, tentokrát s popiskem. Horní řada zleva: Ing. Luboš Hronek, Ing. Martin Jírovec, Ing. Jan Malík, Ing. Daniel Kůta, JUDr. Karel Marcel, Ing. Dan Richter, Ing. Otto Hoffmann, dolní řada zleva: Ing. Viktor Tichý, Štěpánka Collins, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Jana Pospíšilová, Ing. Michaela Jírovcová (chybí Ing. René David a Ing. Jakub Tomíšek, kteří byli v době pořizování snímku v zahraničí) Nabízíme možnost zveřejnění reklamy vaší firmy v tomto periodiku, protihodnotou za podporu OSB. Další spolupráce možná. OSoBáček nepravidelný elektronický občasník 1/2010, leden Vydává Občanské sdružení za provatizaci a zlepšení bydlení v MČ Prahy 2 spolu se sdružením nezávislých kandidátů Občané za spokojené bydlení IČO: P.O. BOX č. 80, Praha 28 Předseda redakční rady: Ing. Otto Hoffmann Členové redakční rady: Ing. Martin Jírovec, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Ing. Dan Richter Uzávěrka tohoto čísla: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla:

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v městské části Praha 2. Vítáme Vás. Druhá výroční schůze Albertov, 3.2.

Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v městské části Praha 2. Vítáme Vás. Druhá výroční schůze Albertov, 3.2. Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v městské části Praha 2 Vítáme Vás Druhá výroční schůze Albertov, 3.2.2010 Program 2. výroční členské schůze 1. Zpráva o činnosti sdružení za

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

proměna Opravdu důkladná Na malém bytě 2+1 se všemi

proměna Opravdu důkladná Na malém bytě 2+1 se všemi Opravdu důkladná proměna Na malém bytě 2+1 se všemi stěnami z betonu původní majitelé za léta užívání nezměnili vůbec nic, a tak ještě před nastěhováním proběhly první, spíš estetické úpravy. Čistily a

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251 Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9 Informace o stavbě Stavba: č.p. 1251 Část obce: 490423 Číslo LV: 1849 Typ stavby: Způsob využití: budova s číslem popisným objekt k bydlení

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova O projektu Společnost AAA Realitní fond, a.s. Vám nabízí možnost atraktivního bydlení v žádané lokalitě Prahy 5 Janáčkovo nábřeží. Řadový bytový dům z roku 1910 je jako stvořený pro ty, kteří touží po

Více

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech Šaty dělají člověka Paní učitelka o sebe musí dbát, protože se na ni dívají žáci či již vyspělí puberťáci a ti nenechají na super ulítlém ohozu ani nit suchou. Pan majitel malé firmy chodí, jak se mu chce,

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2016 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 F-real, s.r.o. www.f-real.cz Železná 14 Tel: +420 222 717 886 Praha 1, 110 00 GSM: +420 777 745 037 Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 Byt 4+1 s terasou, 129 m 2 osobní vlastnictví Studentská

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Apartmány Pjerka Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zápis ze 8. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína

Zápis ze 8. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Zápis ze 8. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Dne: 22.9.2016 od 18:00 Místo: restaurace McLimon Účast: JUDr. Třetina, p., p. Palkovič, Ing. Holub Program: 1. Zahájení 2. Informace starosty

Více

Záměr nájmu bytu č. 8, 0+1, Krylova 539/7, Znojmo

Záměr nájmu bytu č. 8, 0+1, Krylova 539/7, Znojmo Záměr nájmu č. 8, 0+1, Krylova 539/7, Znojmo Byt č. 8, 0+1, Krylova 539/7, Znojmo Jedná se o byt ve druhém podlaží, topení ústřední. Pokoj 21,1 m 2, předsíň 4,1 m 2. Celková výměra 29,1 m 2 včetně sklepní

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016 konaného dne 25.2.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

1. Pozvánka na další besedu

1. Pozvánka na další besedu Plzeň Bory výstup z plánovací besedy 26. 5. 2015 1. Pozvánka na další besedu Další beseda proběhne dne 9. 9. 2015 od 17:30 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, místnost č. 68, vchod z Majerovy

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Toskánský agroturismus

Toskánský agroturismus Toskánský agroturismus Ubytování v krásném typickém toskánském agroturismu, který je ponořen do nádherné přírody sienským kopců a obklopen bujnou vegetací. Resort se nachází v samém srdci Toskánska, kousek

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 65. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 17. března 2014 čís. 941/65 958/65 1/6 941/65 Rada městského obvodu Martinov 17. března 2014

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli, Praha 18. 9. 2014 aktivní zapojení naší země do evropské integrace představuje pro náš stát tu nejlepší cestu k stabilitě a prosperitě. Věřím tomu přesto, že

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Lipno Lake Resort. Prodej rekreačních apartmánů v areálu. - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč

Lipno Lake Resort. Prodej rekreačních apartmánů v areálu. - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč Prodej rekreačních apartmánů v areálu Lipno Lake Resort - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč Všeobecné informace Rekreační areál s apartmány Lipno Lake Resort v obci Lipno nad Vltavou

Více

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti?

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? PROJEKT CHARVATCE CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? Bydlením, stavěním, navrhováním a kvalitou domů se zabývám celý

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod.

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod. Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod. Přítomni: p. Havránek, Janoušková, Flídr, Žáčková, Jeníček, Brabec, Horník, Příhoda, Javůrková, Novák

Více

Rychnovské listy červenec - září 2013

Rychnovské listy červenec - září 2013 Rychnovské listy červenec - září 2013 Znak a vlajka obce Rychnov na Moravě Informace z 22. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 9. 2013 Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven) a 11 občanů Plnění rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Digitus Mise, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Digitus Mise, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Digitus Mise, o.p.s. Poskytovatel sociálních služeb Pod Dražovkou 1142 268 01 Hořovice mail: digitus@osdigitus.cz web: osdigitus.cz tel: 311 517 265, mobil: 603 252 198 1 Vážení, do

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více