Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009"

Transkript

1 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb

2

3

4

5 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb

6 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN ISBN (anglicky)

7 Vážení čtenáři, otevíráte stránky knihy, která vychází ve dnech, kdy si Generální štáb Armády České republiky připomíná devadesáté výročí svého vzniku. V České republice není mnoho institucí, jež by se mohly pochlubit srovnatelně dlouhou a bohatou historií. Vždyt' první kroky Generálního štábu sahají až do roku 1919, tedy do prvních měsíců existence nezávislé Československé republiky, do samých počátků naší novodobé státnosti. V letech, jež následovala, sdílel s republikou i jejími občany období mírová i válečná, léta demokratického rozvoje a prosperity, stejně jako roky útlaku a zmařených nadějí. Ohlédneme-li se zpět na oněch devět desetiletí, naskytne se nám vskutku zajímavý pohled, který není rozhodně nudný a jednotvárný. Z pohledu období světových dějin se do něj vměstnaly dvě světové války, i když v případě té první již jen její dozvuky. Následovala studená válka, mezinárodní terorismus a celá řada menších či větších regionálních konfliktů. Mimořádně bohaté byly ve stejné době i naše národní dějiny: zrod a upevňování novodobé státnosti v letech , její zánik v březnu 1939 a znovuobnovení za cenu velkých ztrát na jaře roku pětačtyřicátého, nástup totalitního režimu v únoru 1948 a pokus o jeho reformu v roce osmašedesátém, sovětská intervence a následná normalizace, ale i pád totality v listopadu 1989, rozdělení Československa na dva nezávislé státy a konečně budování samostatné České republiky. Mnohé se odehrálo i během několika posledních let, které máme dosud všichni v živé paměti. Za nejvýznamnější události je dozajista možné považovat vstup naší republiky do Severoatlantické aliance v březnu 1999 a naše členství v Evropské unii od května U většiny z výše uvedených klíčových okamžiků stála československá armáda, později Armáda České republiky a Generální štáb. Troufám si říci, že její příslušníci odvedli a dosud odvádějí velký kus tvrdé a poctivé práce pro tuto republiku. Zejména díky našemu zapojení do zahraničních misí v různých místech současného neklidného světa je nyní Česká republika pevně zakotvena v euroatlantických strukturách, což je nejen pro naši současnost, ale zejména budoucnost velmi dobrá zpráva. Kniha, kterou držíte v rukou, nese název Srdce armády. Ano, i náš Generální štáb je, stejně jako je tomu v armádách jiných zemí, oním srdcem, bez kterého není možný život armádního organismu, stejně jako bez srdce není možná lidská existence. Až budete listovat stránkami této knihy, která slovem i obrazem vypravuje o bohatých a mnohdy i tragických dějinách našeho Generálního štábu, zjistíte, že ono armádní srdce bylo v minulosti nezřídka blízko klinické smrti. Prošlo řadou oživení a podařilo se ho zachránit jen díky obětavé péči mnoha bezejmenných. Přežilo. V uplynulých dvaceti letech se konečně vrátilo do plnohodnotného života a přes některá drobná zaklopýtnutí je dnes již zase zdravým, silným a výkonným orgánem, s nímž se musí počítat. Domnívám se, že právě včas. Vývoj ve světě není jednoduchý, musíme být připraveni na nejrůznější eventuality, ale přesto, či snad právě proto, zůstávám optimistou. Věřím, že následující roky existence naší armády i jejího Generálního štábu budou léty budování, rozvoje, ale především služby vlasti, na něž budeme moci být právem hrdi. Generálporučík Ing. Vlastimil PICEK náčelník Generálního štábu Armády České republiky 3

8

9 I. KAPITOLA V LETECH PRVNÍ REPUBLIKY ( )

10 SRDCE ARMÁDY Vznik Československa a upevňování jeho státní suverenity Vpondělí 28. října 1918 vznikla Československá republika. Byla jedním z nových států, které se na mapě Evropy objevily jako důsledek první světové války. O Čechoslovácích a především o jejich legiích ve Francii, Itálii a zejména v Rusku však již v té době věděl celý svět. Právě tato dobrovolnická zahraniční armáda představovala v rukou Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika nejdůležitější argument pro nezpochybnitelné právo Čechů a Slováků na vlastní nezávislý stát. Zajištění hranic nové republiky a prosazení státní suverenity na dosud sporných územích leželo však v prvních týdnech její existence na domácím vojsku. Legionářské jednotky se totiž tou dobou dosud nalézaly v zahraničí. Místo posledního možného odporu, budovu pražského vojenského velitelství, obsadila 30. října 1918 strážní setnina složená z českých námořníků V pátek 8. listopadu 1918 se na Staroměstském náměstí v Praze konala vojenská přísaha nové republice, které přihlížel tehdejší nejvyšší správce čs. vojsk Josef Scheiner (uprostřed) K zajištění území Slovenska, obsazeného dosud ma arskou armádou, odjel z Prahy nově zformovaný 1. čs. polní dělostřelecký pluk Rakousko-uherská důstojnická čepice 6

11 v letech první REPUBLIKY ( ) JUDr. Josef SCHEINER Mimořádnou událostí se pro všechny obyvatele hlavního města stal příjezd nové hlavy státu, prezidenta T. G. Masaryka, který do Prahy dorazil 21. prosince Jeho automobil během cesty ulicemi města doprovázeli legionáři, sokolové i příslušníci domácího vojska. V roce 1884 ukončil studium na právnické fakultě v Praze, 1889 promován na doktora práv. Právní koncipient, od roku 1893 advokát. V roce 1879 se stal členem Sokola, osobní přítel jeho zakladatele Miroslava Tyrše šéfredaktor časopisu Sokol. Jako starosta Sokola začlenil organizaci do mezinárodní spolupráce, například v rámci Evropské tělocvičné unie, kde poté Sokol přes 40 let zastupoval. V roce 1908 vytvořil v Praze Svaz slovanského sokolstva. Po vypuknutí války v roce 1914 stál u zapojení sokolské organizace do odbojové činnosti proti Rakousku-Uhersku. Spoluzakladatel tajného výboru Maffie, podílel se na financování odboje. V květnu 1915 uvězněn, ale pro nedostatek důkazů propuštěn. Pracoval i nadále v odboji, přestože žil pod policejním dohledem. Od léta 1918 člen předsednictva Národního výboru československého. V říjnu 1918 jeden z organizátorů vyhlášení samostatnosti Československa. Po vzniku ČSR nejvyšší správce (velitel) čs. vojsk a předseda Výboru národní obrany. Řídil počátky výstavby armády a odesílání prvních jednotek do bojů na Slovensku. Od ledna do srpna 1919 první generální inspektor čs. branné moci. Po odchodu z této funkce se vrátil do čela Sokola, v jehož vedení neúnavně pracoval až do své smrti. Nejvyšším spojeneckým důstojníkem v ČSR byl zpočátku generál Luigi Giuseppe Piccione, velitel armádního sboru italských legií, zachycený zde v lednu 1919 se svým štábem v Kroměříži Současně se zajiš ováním po hraničních oblastí republiky, Těšínska a Slovenska, byly na troskách bývalé monarchie položeny základy vojenské organizace nové armády. Od 5. listopadu 1918 budoval pplk. gšt. Rudolf Kalhous organizační skupinu, z níž po dvou týdnech vznikl III. odbor (vojenský) Ministerstva národní obrany. Právě on podchytil organizační struktury bývalé c. a k. armády v histo rických zemích, obnovil fungování vojenského doplňovacího systému a v roce následujícím se stal zárodkem budoucího generálního štábu. Příslušníci 1./21. baterie, kteří zasáhli do bojů na Těšínsku, v březnu 1919 v Hrušově nad Odrou Divizní generál Luigi Giuseppe PICCIONE Absolvoval vojenskou akademii (vyřazen jako poručík dělostřelectva) a Vysokou školu válečnou v Římě. V předvečer první světové války byl náčelníkem štábu 8. divize. Za války konal službu jako náčelník štábu divize a sboru, v roce 1917 přidělen k hlavnímu stanu italské armády jako přednosta operačního oddělení. V roce 1918 velitel 5. divize, později náčelník štábu 7. armády. Dnem 25. října 1918 ustanoven velitelem Československé divize v Itálii, kterou v listopadu 1918 reorganizoval na Československý armádní sbor v Itálii. Po vzniku samostatného Československa náčelník Italské vojenské mise v ČSR, od počátku roku 1919 vrchní velitel čs. vojsk na Slovensku. Jako takový vedl až do konce května 1919 operace proti ma arským jednotkám. Na počátku června 1919 byl nahrazen ve funkci náčelníkem Francouzské vojenské mise gen. Pellém. V červnu 1919 se vrátil do Itálie, kde opět velel divizi a od roku 1927 armádnímu sboru. V témže roce obdržel čestnou hodnost čs. generála. Výrazně se angažoval jako funkcionář italského Rotary Clubu. Jako penzista se usadil v Terstu, kde zemřel. 7

12 SRDCE ARMÁDY Příjezd generála Maurice Pellého, konstituování generálního štábu Divizní generál Maurice César Joseph PELLÉ Vystudoval École Polytechnique a Vysokou školu válečnou v Paříži. Jako důstojník dělostřelectva prošel řadou posádek i velitelských funkcí. V letech náčelník štábu u gen. Joffrea na Madagaskaru. Po návratu do Francie působil u několika dělostřeleckých pluků, od ledna 1906 zařazen u 1. oddělení generálního štábu, od dubna 1907 u Inspekce vojenského školství Ministerstva války. V letech francouzský vojenský přidělenec v Berlíně. Od konce roku 1912 náčelník štábu Vysokého komisaře Francouzské republiky při tažení v Maroku. Po vypuknutí první světové války povolán do Hlavního stanu ( podnáčelník štábu pro organizaci) velitel 153. divize, od května 1917 velitel V. sboru, s nímž v březnu 1918 zastavil německou ofenzivu u Noyon. V únoru 1919 postaven do čela Francouzské vojenské mise v ČSR, současně ustanoven náčelníkem dosud neexistujícího čs. hlavního štábu. Na počátku června 1919 vrchní velitel čs. armády bojující s Ma ary na Slovensku (generalissimus). Při plnění tohoto úkolu se výtečně osvědčil a v ČSR si získal mimořádnou popularitu. V letech francouzský nejvyšší komisař pro oblast Středního východu v Cařihradě (v mezidobí zastupoval v roce 1923 Francii na mírové konferenci v Lausanne). Podlehl těžké nemoci v Toulonu. Budova Zemského vojenského velitelství na Malostranském náměstí v Praze Generál Maurice Pellé (vlevo) při inspekci u 23. čs. střeleckého pluku francouzských legií v létě 1919 Na pozvání československé vlády přijela do Prahy 13. února 1919 Francouzská vojenská mise vedená gen. Mauricem Pellém, kterého osobně přivítal ministr národní obrany Václav Klofáč (nahoře). Na základě smlouvy z 20. ledna 1919 o činnosti mise a jejích pravomocích bylo stanoveno, že náčelník mise bude kromě svého úřadu vykonávat i funkci náčelníka čs. generálního štábu. Právě při jeho vzniku, vytváření Ministerstva národní obrany a budování vojenského školství všech stupňů měli být francouzští důstojníci Československu nápomocni. Krátce po svém příjezdu se Francouzská vojenská mise rozdělila do čtyř samostatných sekcí (organizační, zpravodajské, operační a výcvikové, dopravní), čímž fakticky vznikl základ budoucího generálního štábu, jenž měl spojením s III. odborem (vojenským) MNO vytvořit jednotný generální štáb čs. branné moci. Francouzská generálská čepice Maurice Pellého 8

13 v letech první REPUBLIKY ( ) Brigádní generál PhDr. Milan Rastislav ŠTEFÁNIK Trosky letounu Caproni č generála Milana Rastislava Štefánika na místě tragédie u Vajnor Čtvrtý květen 1919 se stal v novodobých dějinách čs. armády černým dnem. Při svém návratu do republiky zahynul při leteckém neštěstí nedaleko Vajnor náš první a jediný ministr války gen. Milan Rastislav Štefánik. Československo tak přišlo o vynikající vojenskou osobnost, která mohla bezesporu velice významně ovlivnit jak formování čs. branné moci a jejích ústředních orgánů, tak právě probíhající válečný konflikt s Ma arskem. Díky své autoritě a společenskému postavení mohl Štefánik pro ČSR mnohé vykonat i na poli mezinárodních vztahů a ve vzájemných vztazích česko -slovenských. Navíc v něm pravděpodobně odešel i jeden z hlavních kandidátů na místo náčelníka hlavního štábu po generálu Pellém. Výložka čs. generála z roku 1919 V letech studoval v Praze, nejprve stavební inženýrství a astronomii, později na fiflozofické fakultě. Od roku 1904 žil ve Francii, kde pracoval v několika observatořích (Mendon u Paříže, ředitel hvězdárny na Mont Blanku). Vedl vědecké expedice na Tahiti, do Turkestánu, Brazílie, Španělska a Alžírska. Od podzimu 1911 francouzský občan. V roce 1915 se přes špatný zdravotní stav přihlásil do armády a po absolvování pilotního výcviku bojoval jako stíhač na západní frontě a v Srbsku. Intervenoval ve prospěch dobrovolníků roty Nazdar, podporoval čs. zahraniční odboj a zajistil významné audience pro T. G. Masaryka u francouzských státníků. Od jara 1917 místopředseda Československé národní rady v Paříži. Ve prospěch čs. odboje se angažoval i v Itálii, Rumunsku, Rusku, Velké Británii a USA. V dubnu 1918 uzavřel v Itálii dohodu o vytvoření čs. armády a osobně se podílel na její výstavbě. V srpnu 1918 odjel v hodnosti francouzského generála k našim legiím na Sibiř, kde provedl jejich reorganizaci. V únoru 1919 se vrátil do Evropy a chystal se v ČSR převzít funkci ministra války. Jeho letoun však u Vajnor havaroval a Štefánik společně s celou osádkou zahynul. Generál Maurice César Joseph Pellé jako náčelník čs. hlavního štábu spolu se svými spolupracovníky. Kromě něj jsou na fotografii zachyceni i přednosta výchovného odboru MNO Jindřich Vaníček (čtvrtý zprava v civilu), II. zástupce náčelníka hlavního štábu plukovník Louis Eugène Faucher (třetí zprava) a dva čs. důstojníci, kteří se jako první vystřídali ve funkci zástupce náčelníka hlavního štábu: plukovník Vojtěch Vladimír Klecanda (zcela vpravo) a generál Stanislav Čeček (po pravici gen. Pellého). 9

14 SRDCE ARMÁDY Válka o Slovensko 1919 Nejrozsáhlejší bojové akce se v letech odehrály na Slovensku. Již samo obsazování slovenského území v závěru roku 1918 nebylo snadnou záležitostí, ale ve srovnání s krvavými boji, které zde probíhaly od května do července 1919, bylo onou pověstnou procházkou růžovým sadem. V květnu 1919 se totiž čs. jednotky na Slovensku utkaly s výborně vyzbrojenou stotisícovou armádou Ma arské sovětské republiky a utrpěly několik citelných porážek. Vojenské neúspěchy na jihu Slovenska přiměly prezidenta republiky T. G. Masaryka k tomu, aby 4. června 1919 jmenoval gen. Maurice Pellého nejvyšším velitelem (generalissimem) čs. armády. Francouzská vojenská mise se tím vlastně stala štábem nejvyššího velitele a řada jejích důstojníků převzala velitelské funkce po Italech, kteří v té době ČSR opouštěli. Připravované vytvoření generálního štábu bylo prozatím odsunuto na dobu pozdější. V době války o Slovensko se vyhrotily spory mezi italskými a francouzskými důstojníky, které skončily odvoláním gen. Luigiho Piccioneho (vlevo) a jeho nahrazením gen. Eugènem Mittelhauserem (vpravo). Spolu s nimi je na fotografii ministr Vavro Šrobár. Arditi 33. čs. střeleckého pluku italských legií v roce 1919 v Bratislavě Francouzská přilba Adrian patřící gen. Maurici Pellému Do bojů s ma arskou armádou nasadili Čechoslováci na Slovensku s úspěchem několik obrněných vlaků. 10

15 v letech první REPUBLIKY ( ) Armádní generál Josef ŠNEJDÁREK Jako velitel 2. divize se bojů na Slovensku zúčastnil i francouzský plukovník českého původu Josef Šnejdárek (zcela vpravo), kterého fotograf zachytil na vrchu Kalvária u Banské Štiavnice Ve druhé polovině června 1919 přešla iniciativa postupně na stranu Čechoslováků. Ještě dříve, než však mohlo dojít k rozhodujícím bojům, přistoupili Ma aři na podmínky stanovené mírovou konferencí a válka skončila. Během dvou měsíců si jen na naší straně vyžádala přes 1000 padlých a 3700 raněných. Konec bojů umožnil k 15. říjnu 1919 provést komplexní reorganizaci Ministerstva národní obrany, v jehož rámci se vůbec poprvé oficiálně objevil generální štáb. O pouhý rok později (19. září 1920) došlo k jeho přejmenování na hlavní štáb čs. branné moci s tím, že označení generální štáb bylo napříště vyhrazeno pouze k označení stavovské skupiny důstojníků generálního štábu, absolventů vysoké školy válečné. Stráž složená z italských legionářů u zabarikádovaného pohraničního mostu přes Dunaj v Komárně V srpnu 1895 vyřazen z pražské kadetky, ale již o rok později opustil činnou službu a odešel do zahraničí. Od ledna 1899 u 2. pluku Cizinecké legie, s nímž prodělal tažení na Sahaře, v Maroku a Alžírsku frekventant pěchotní školy v St. Maixent u 1. pluku alžírských střelců a od září 1911 u 4. pluku alžírských střelců v Tunisu, později u 4. pluku domorodých střelců. Po vypuknutí války se zúčastnil bojů na západní frontě, kde byl několikrát raněn. Od listopadu 1917 přidělen k Československé národní radě (dále jen ČSNR) v Paříži. Na jaře 1918 pobočník vrchního velitele čs. vojsk generála Janina. Po návratu do ČSR velitel vojsk operujících na Těšínsku proti Polákům, při bojích s Ma ary na Slovensku velitel 2. divize. Od září 1919 vojenský velitel Prahy přidělen u Francouzské vojenské mise v ČSR velitel 9. pěší divize v Trnavě. V letech v čele 7. pěší divize v Olomouci. Od prosince 1924 velitel 11. pěší divize v Košicích košický zemský vojenský velitel, zemský vojenský velitel v Bratislavě. V červenci 1935 penzionován. V říjnu 1938 jmenován velitelem Národních střeleckých gard. Po okupaci ČSR odešel do Francie, kde po vypuknutí války poskytl své služby tvořící se čs. armádě. Po porážce Francie se usadil v Maroku, kde před plánovaným návratem do ČSR zemřel. Lístek polní pošty z doby války o Slovensko. Mimo jiné na něm můžeme číst: Už to zas jde jako dříve. Kanóny hřímí a kulky lítají, Ma aři padají. Jo jo tak se má člověk na tom světě. Vrchní velitel čs. armády a náčelník hlavního štábu gen. Maurice Pellé s majorem francouzské armády Julienem Victorem Flipem a ministrem Vavro Šrobárem (v brýlích uprostřed) nad mapou kdesi v okolí Užhorodu 11

16 SRDCE ARMÁDY Návrat legií do vlasti a unifikace čs. branné moci Příslušníci 21. čs. střeleckého pluku francouzských legií na Pražském hradě v lednu 1919 Kromě jednotek domácího vojska mělo Československo v době svého vzniku většinu své armády v zahraničí. Zatímco příslušníků italských legií a přibližně 9000 legionářů z Francie dorazilo do republiky v prosinci 1918 či lednu 1919, pluky našich legií v Rusku se do ČSR začaly vracet teprve v roce Ani v jejich případě nešlo o nijak zanedbatelné počty. Na Sibiři jsme totiž měli na vojáků. V čele jednoho z legionářských transportů přijel do Prahy v červnu 1920 i velitel čs. vojska na Rusi a v letech náčelník hlavního štábu gen. Jan Syrový (na fotografii vpravo s ministerským předsedou Vlastimilem Tusarem). Československý válečný kříž 1918 Prvním plukem ruských legií, který dorazil do svobodné republiky, se v únoru 1920 stal 1. čs. střelecký pluk Mistra Jana Husi. Na Staroměstské náměstí přišel legionáře osobně přivítat dr. Edvard Beneš (doprovázený velitelem pluku pplk. Karlem Kutlvašrem), ministr národní obrany Václav Klofáč a pochopitelně i náčelník hlavního štábu gen. Maurice Pellé. 12

17 v letech první REPUBLIKY ( ) Podplukovník Rudolf KALHOUS Příslušníci jedné z kulometných rot italských legií v létě 1919 na Slovensku Jedním z nejsložitějších úkolů nově vytvořeného hlavního štábu se od ledna 1920 stala tzv. unifikace, neboli sjednocení všech složek čs. armády (legionářských pluků, domácího vojska, domobraneckých praporů z Itálie apod.) v jediný celek s pevnou organizační strukturou, doplňovaný navíc od října 1920 pravidelnými odvody branců. Plán připravený pplk. Rudolfem Kalhousem a jeho spolupracovníky se ukázal jako vynikající. Počáteční těžkosti se podařilo rychle zvládnout, což potvrdila částečná mobilizace v říjnu 1921, jež byla vyhlášena jako reakce na pokus excísaře Karla nastoupit na ma arský trůn. Její průběh prokázal jak dobrou připravenost armády, tak i nastupujících záložníků. Aktivní důstojník rakousko-uherské armády, absolvent Válečné školy ve Vídni. Před první světovou válkou prošel postupně různými funkcemi ve štábech divize, armádního sboru a armády. Od března 1917 člen operačního oddělení Vrchního armádního velitelství v Badenu u Vídně. V říjnu 1918 vedl v Praze z pověření Vrchního armádního velitelství tajná jednání s Aloisem Rašínem a dalšími českými politiky, podílel se na zajištění cestovních pasů pro čs. delegaci jedoucí v říjnu 1918 do Ženevy na jednání s představiteli ČSNR. Od náčelník operační skupiny Vrchního velitelství čs. vojsk, od druhé poloviny prosince 1918 přednosta vojenského odboru A, soustře ujícího v sobě činnosti neexistujícího generálního štábu. V lednu 1919 vojenský expert čs. delegace na mírových jednáních v Paříži. Od jara 1919 náčelník organizačního oddělení budovaného hlavního štábu, autor zásad unifikace a dislokace mírové armády. Pro neshody s představiteli Francouzské vojenské mise opustil v únoru 1921 hlavní štáb. V letech styčný důstojník u velitelství četnictva, poté odešel do výslužby. V civilním životě se věnoval soukromému podnikání a publikační činnosti. Od roku 1924 sídlil hlavní štáb v domech pro dočasné umístění úřadoven MNO v Praze-Bubenči. Ač to dnes zní neuvěřitelně, v době vzniku tohoto komplexu se počítalo s tím, že jde o provizorní řešení. Celý blok je proto vyprojektován tak, aby ho po postavení definitivní budovy MNO bylo možné jednoduchými stavebními úpravami rozdělit na třináct běžných činžovních domů. Karabina Mannlicher vz. 1895, ráže 8 mm 13

18 SRDCE ARMÁDY Francouzská vojenská mise v Československu Divizní generál Eugène Désiré Antoine MITTELHAUSER V roce 1894 ukončil studium na Vojenské akademii v St. Cyru, přidělen 4. střeleckému pluku v Tunisu posluchač Vysoké školy válečné v Paříži. Od roku 1901 přidělen ve štábu alžírské divize, poté u III. armádního sboru v Rouenu (pobočník velitele) a XIX. sboru v Alžírsku. V letech velitel roty u 2. pluku alžírských střelců v Maroku u Ministerstva války. Od června 1913 velitel VII. praporu 3. pluku střelců velitel 60. pěšího pluku. Po těžkém zranění v letech přednosta osobního oddělení Hlavního stanu. Od června 1917 velitel 1. brigády elitní marocké divize, opět těžce raněn. V červnu 1918 velitel 36. divize. Od února 1919 u Francouzské vojenské mise v ČSR (náčelník štábu mise, za války o Slovensko velitel Západní skupiny, velitel ZVV Bratislava, náčelník hlavního štábu). Po návratu do Francie velitel 1. divize v Lille, 29. divize v Nice a armádního sboru v Bordeaux. Od září 1931 člen Vysoké válečné rady v Paříži. Za druhé světové války vojenský velitel Sýrie a Libanonu ve službách vlády ve Vichy. Zemřel v Paříži. Armádní generál Louis Eugène FAUCHER Absolvent École Polytechnique v Paříži velitel čety u ženijního pluku 7 v Avignonu profesor taktiky v ženijním kurzu ve Fontainebleau posluchač Vysoké školy válečné v Paříži ve štábu VI. sboru v Chalons sur Marne na Ministerstvu války, poté v organizačním oddělení generálního štábu. Po vypuknutí první světové války u XX. armádního sboru (velitel ženijního vojska, později přednosta 3. oddělení) v operačním oddělení Hlavního stanu u Francouzské vojenské mise v ČSR (náčelník štábu mise, za války s Ma arskem náčelník štábu Západní skupiny, od října 1919 II. zástupce náčelníka hlavního štábu, od února 1926 náčelník mise). Po Mnichovu se vrátil do Francie, kde se podílel na výstavbě naší zahraniční armády. Po porážce Francie zapojen v odboji jako velitel Tajné armády v oblasti B-1. V lednu 1944 zatčen gestapem a vězněn až do konce války. I po válce propagoval československo-francouzské přátelství a zastával se vojenských osobností perzekvovaných v ČSR komunistickým režimem. Náčelník hlavního štábu gen. Maurice Pellé v říjnu 1919 na Kladně při oslavách prvního výročí bitvy u Terronu Vmeziválečném období se Francie stala nejvýznamnějším spojencem Československé republiky, o čemž svědčilo mimořádné postavení Francouzské vojenské mise, která vedle své poradní funkce převzala, zejména v počátečním období, i velitelskou zodpovědnost u vyšších jednotek čs. branné moci. Velice pozitivní vliv francouzských specialistů se projevoval zejména při formování vojenskostrategického myšlení. Jestliže organizační zásady výstavby nové čs. armády byly především dílem domácích důstojníků, v operačním plánování hlavního štábu se ve dvacátých letech prosadili zejména příslušníci Francouzské vojenské mise. Jejich dílem byl i vůbec první operační plán z 25. května 1919 a studie k vedení války s Německem, Ma arskem a Polskem, jejichž vznik se datuje do závěru roku Mimořádné postavení si Francouzi postupem času vybudovali i na poli vojenského školství všech stupňů, které pomáhali budovat od samých počátků. Významným potvrzením vzájemné spolupráce se stal podpis československo-francouzské spojenecké smlouvy 25. ledna Francouzský Řád čestné legie Náčelník hlavního štábu gen. Eugène Mittelhauser při výkonu své funkce často spolupracoval s generálním inspektorem čs. branné moci Josefem Svatoplukem Macharem (sedící vpravo) 14

19 v letech první REPUBLIKY ( ) V říjnu 1921 navštívil Prahu náčelník francouzského generálního štábu gen. Maxime Weygand, který při této příležitosti vyznamenal na Hradčanském náměstí několik důstojníků čs. armády. Jeho doprovod tvořil vedle generálů Mittelhausera a Syrového i tehdejší ministr národní obrany František Udržal (v buřince). Skupina posluchačů pražské Válečné školy (ročník 1924 Jana Žižky z Trocnova ) s částí svých pedagogů, včetně pplk. Alexise Guillona. Mezi důstojníky na fotografii nechybí ani několik budoucích vysokých funkcionářů hlavního štábu. Náčelník francouzského generálního štábu, tentokrát gen. Maurice Gamelin, navštívil Prahu i v polovině září Doprovázeli ho generálové Jan Syrový a Ludvík Krejčí. Fotografie velitele pražské Válečné školy gen. Amedée Jameta s věnováním mjr. gšt. Šimonu Drgáčovi, náčelníkovi hlavního štábu v letech

20 SRDCE ARMÁDY Rok 1926 hlavní štáb v českých rukou, Gajdova aféra Snímek na rozloučenou. Velitel Zemského vojenského velitelství Bratislava gen. Claude Spiré (sedící třetí zleva) se svými spolupracovníky a veliteli podřízených divizí a brigád před odchodem z Československa. Vpátek 1. ledna 1926 vstoupilo v platnost nařízení prezidenta republiky T. G. Masaryka, kterým se změnila působnost Francouzské vojenské mise na funkci poradní. Tímto dnem převzali čs. důstojníci některá vyšší velitelská místa, jež byla až dosud obsazena Francouzi. V prvé řadě šlo o funkci náčelníka hlavního štábu, kterým se stal gen. Jan Syrový, do té doby velitel Zemského vojenského velitelství Praha. S jeho příchodem začíná období samostatného vytváření čs. branné moci, i když vliv francouzských důstojníků ještě po nějakou dobu přetrvával. Někteří Francouzi (zejména velitelé části škol a kurzů) navíc ve svých funkcích zůstali i po 1. lednu Jako vůbec poslední, nepočítáme-li gen. Louise Fauchera, náčelníka Francouzské vojenské mise, opustil Československo v září 1930 velitel pražské Válečné školy gen. Joseph Le Blévec. Československý lehký kulomet vz. 26, ráže 7,92 mm Československá přilba vz. 25 Jedním z francouzských velitelů, který v Československu působil ve velice významné funkci, byl i velitel Zemského vojenského velitelství Užhorod gen. Marie Constantin Robert Paris (na snímku z dvacátých let s guvernérem Podkarpatské Rusi Grigorijem Žatkovičem) 16

21 ( ) Armádní generál Jan SYROVÝ Ve čtvrtek 18. března 1926 byla jmenována úřednická vláda ministerského předsedy Jana Černého. Křeslo ministra národní obrany v ní zastával gen. Jan Syrový, který se tak stal jediným náčelníkem hlavního štábu, jenž byl v době výkonu své funkce členem vlády. Krátce po převzetí své funkce se stal gen. Jan Syrový na přechodnou dobu ministrem národní obrany. V čele hlavního štábu ho v té době zastupoval gen. Radola Gajda, který však byl již v červenci 1926 na základě zmanipulovaných důkazů obviněn z přípravy protistátního puče a špionáže ve prospěch SSSR. Následovalo jeho přeložení do výslužby a degradace. Pád významného legionářského velitele byl sice částí důstojnického sboru chápán jako důsledek nepřípustného vměšování politiků do vnitřních záležitostí armády, avšak k žádné formě odporu nedošlo. Gajdova aféra se tak stala prvním krokem na cestě plného podřízení armádních špiček politické reprezentaci, což přineslo své tragické plody v září roku Hvězda Řádu bílého lva. Různými stupni tohoto našeho nejvyššího vyznamenání byli dekorováni všichni důstojníci FVM, kteří působili v ČSR. Bývalý náčelník hlavního štábu gen. Eugène Mittelhauser navštívil po skončení své mise ČSR hned několikrát. Fotografie zachycuje jeho přijetí u ministra národní obrany Karla Viškovského. V letech působil ve Varšavě. Po vypuknutí války vstoupil v září 1914 do České družiny (velitel čety, později velitel roty). Po vzniku 1. čs. střeleckého pluku prošel funkcemi od velitele roty až po zástupce velitele pluku. V předvečer zborovské bitvy zraněn a ztratil oko. Za konfliktu s bolševiky stál v čele Severozápadní skupiny, od srpna 1918 velitel Československého armádního sboru, od ledna 1919 velitel Československého vojska na Rusi velitel ZVV Praha a náčelník hlavního štábu (v mezidobí ministr národní obrany). Od prosince 1934 generální inspektor čs. branné moci. Od do ministerský předseda ČSR, poté ministr obrany až do jara Po okupaci ČSR penzionován a žil pod dohledem gestapa. Finančně podporoval perzekvované a v květnu 1945 se dal k dispozici velitelství Bartoš. Přesto zatčen a odsouzen za údajnou kolaboraci k 20 letům odnětí svobody. V roce 1960 amnestován. Po propuštění pracoval jako noční hlídač. Divizní generál Radola GAJDA V září 1915 vstoupil v zajetí do černohorské armády. S ruskou sanitární misí odjel do Ruska, kde se v březnu 1916 přihlásil do 1. srbské dobrovolnické divize. Od ledna 1917 u 2. čs. střeleckého pluku (velitel čety, roty a praporu, od července 1917 zatímní velitel pluku). Od března 1918 velitel 7. čs. střeleckého pluku. Za bojů s bolševiky velitel Východní skupiny. Od září 1918 velitel 2. čs. divize. Od ledna 1919 velitel Sibiřské armády admirála Kolčaka. V listopadu 1919 se pokusil o protikolčakovský převrat, zajat a donucen opustit Rusko přidělen ZVV Praha frekventant Vysoké školy válečné v Paříži. V letech velitel 11. divize v Košicích. Od prosince 1924 u MNO hlavního štábu (I. zástupce náčelníka hlavního štábu, od zastupující náčelník hlavního štábu). V létě 1926 přeložen do výslužby a následně degradován. V lednu 1927 vstoupil do Národní obce fašistické a stal se jejím vůdcem. Za okupace podporoval příslušníky odboje a pečoval o dceru popraveného odbojáře, přesto zatčen a v letech vězněn. 17

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Tomáš JIRÁNEK Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) Historii druhého transportu československých legií z Ruska do Francie,

Více

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře struktury moci Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968 1977 Milan Vyhlídal V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více

ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY Léta zkázy a naděje 1914 1918 Léta zkázy a naděje 1914 1918 s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR je název zajímavé výstavy, kterou připravilo

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 SBORNÍK ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 9/2011 Redakční rada: PhDr. Zlatuše Kukánová, předsedkyně Mgr. Daniel Běloušek, tajemník Členové: PhDr. Zdeňka Kokošková,

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Případ Zdeněk Boček a spol.

Případ Zdeněk Boček a spol. třetí odboj Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě Jaroslav Rokoský Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se nesmířili s komunistickým pučem v únoru

Více

Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti

Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti struktury moci Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti Petr Blažek, Milan Bárta, Jan Kalous, Libor Svoboda, Pavel Žáček Archiv bezpečnostních složek spravuje vedle jiných archivních dokumentů také personální

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

1941, říjen, Londýn Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid

1941, říjen, Londýn Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid 124 1941, říjen, Londýn Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid 125 126 VÚA-VHA Praha, Deníky pplk. Karla Palečka, rok 1941, 3 s. Fotoalba německých bezpečnostních

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv Ročenka 2013 Vojenský historický archiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-634-3 Obsah ÚVODEM...5 Výroční zpráva o činnosti Vojenského historického archivu

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více