mailto: Program se věnuje multimodálnímu způsobu vnímání,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mailto: Pliska@rudolfinum.org Program se věnuje multimodálnímu způsobu vnímání,"

Transkript

1 / Obrazy, objekty, zvukové a hudební skladby, veřejné čtení, seance, performance, tvorba, interpretace / Edukativní program pro školy i veřejnost k výstavě Decadence now! Za hranicí krajnosti. Galerie Rudolfinum

2 Pro členy klubu Otevřený dialog, pedagogy, studenty a všechny další zájemce jsme připravili jako obvykle Bílé desky s řadou vysvětlujících výukových materiálů, s výběrem textů vysoké umělecké kvality a s obecnými doporučeními, jak s nimi pracovat. Pedagogům nabízíme možnost stažení originálních zvukových experimentů vytvořených speciálně pro tento edukativní program. mailto: Program se věnuje multimodálnímu způsobu vnímání, synestetickému a asociativnímu propojování obrazů, zvuků, gest, básnických a literárních textů a vytváření různých forem performance. Návštěvníci výstavy se tak stanou tvůrci vlastních, svébytných reakcí na výstavu. Program je určen pedagogům a studentům všech škol, doporučený věkový stupeň od 15 let. Pedagogům také doporučujeme, aby si výstavu a materiály předem nastudovali a aby se rozhodli, zda je pro jejich žáky vhodná. Program je otevřený i pro veřejnost. Autoři: Marie Fulková, katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze Andrea Dancer, University of British Columbia, Vancouver Ondřej Hník, katedra české literatury PedF UK v Praze Marian Pliska, Galerie Rudolfinum Praha Grafická úprava: Johanka Ovčáčková Galerie Rudolfinum, autoři edukace a autoři zvukových kompozic, 2010

3 V černém oblaku Edukativní program pro školy i veřejnost k výstavě Decadence now! Za hranicí krajnosti, Galerie Rudolfinum Koncepce je založena na asociativním, symbolickém a multimodálním přístupu k artefaktům, na synestetickém vnímání a na předpokladu, že předem připravený divák chápe a prožívá umělecká díla provokativního charakteru bez obav a bez předsudků. Co je multimodální způsob vnímání? Multimodální integrace znamená, že vnímání prostřednictvím jednoho smyslu je ovlivňováno vnímáním v oblasti dalších smyslů. Tyto prvky jsou integrovány a ústí v ucelenou interpretaci. V multimodální intergraci se mohou uplatňovat i čisté synestezie, neboli spojení mezi akustickým a optickým vnímáním, tzv. barevné slyšení. 1. V galerii se diváci sami rozhodnou, které z děl budou blíže poznávat a prožívat. 2. Vyberou si obraz, najdou si příjemné místo a z textilie si vytvoří intimní, osobní prostor, v němž se budou cítit bezpečně. 3. K obrazu si vyberou ze zvukových skladeb od renomovaných skladatelů, kteří je vytvořili pro tento edukační program. Výběr k poslechu je na webových stránkách Galerie Rudolfinum. Konkrétní skladby si můžete stáhnout u M. Plisky. Kontakt-mailto: 4. Texty v Bílých deskách poskytnou možnosti reflexe a nabídnou literární kontext. 5. Předem připravené skupiny návštěvníků budou provádět seance, performance, kvazi-rituály, dramatické etudy přímo v galerii. Spolupráce s vyučujícími je žádoucí. 6. Scénáře najdete zde, v Bílých deskách. 7. Rekvizity jsou k dispozici v lektorském oddělení. Kontakt-mailto: Vyučování pro tuto výstavu spočívá ve třístupňovém modelu. 1. Příprava na výstavu ve škole (dialog vyučujících a studentů). Vyberte si z nabídky v Bílých deskách a společně naplánujte průběh návštěvy galerie. Věnujte se otevření diskuse, pracujte s texty v Bílých deskách. V nich jsou také ukázky scénářů pro dekadentní seance a performance. Seznamte se s webovými stránkami programu, včetně poslechu zvukových děl renomovaných autorů, připravených speciálně k edukačním účelům. Pozor: připravujte se na hlasitý přednes uměleckých textů, který bude součástí scénářů pobytu v galerii. Vyučující by měli navštívit předem výstavu. 2. Vyučování v galerii vyučující a studenti společně realizují svoje pojetí pobytu v galerii. Bílé desky nabízejí řadu variant pro animaci: vizuální, zvukové, haptické doplňky poskytnou možnost pro vytvoření intimního prostoru k prožitku uměleckých děl. 3. Vyučování ve škole je nutné vytvořit zpětnou vazbu, citlivě otevřít otázky, které jsou pro specifickou skupinu diváků důležité, dbát na intimitu reflexí a nenutit nikoho k výpovědím. Možnosti pokračování v projektech (průřezových tématech). Vzhledem k charakteru vystavených děl a náročnosti na specifiku jejich percepce tento minimální výukový model radíme dodržet. Za autorský kolektiv vám přejeme mnoho pozitivních i neobvyklých zážitků.

4 Materiál I Co je dekadence dnes podle některých studentů gymnázií? Dekadence úpadek, nedostatek spontánních tvůrčích sil nebo vzepětí nových, experimentálních a vysoce vytříbených uměleckých forem, v reakci na nově pociťované sociální skutečnosti? Pojem dekadence se mění podle doby a socio-kulturních podmínek. Obyčejně jej zasazujeme do kontextů literárních, a to v souvislosti s modernistickou prózou, se symbolismem, imaginací, experimenty s básnickým jazykem, s psychickými projevy vypjatého individualismu a vytříbeného stylu fin de siècle. Z českých básníků se automaticky vynoří v paměti Karel Hlaváček nebo Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka, Neumann a Sova, ale také Zeyer či Březina; z plejády světové literatury pak trojice prokletých francouzských básníků, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, rafinované prózy Huysmansovy či elegance textů Oscara Wilda. Dekadentní tón najdeme však i ve výtvarném umění; výstava dekadentní české scény V barvách chorobných, idea dekadence a umění v českých zemích , uspořádaná kurátorem Otto. M. Urbanem, vzbudila v roce 2007 oprávněně pozornost. Nyní se setkáváme s rozšířením pohledu na umění současné a mezinárodní. Kulturu dnes chápeme jako celek. Pojem dekadence se tedy týká celého komplexu kulturních projevů a psychických rysů určité doby. Mohou mít také současní lidé dekadentní pocity? Zeptali jsme se studentů gymnázia. Snad některé odpovědi budou rezonovat i s vašimi představami. V rozhovoru reagujte na následující myšlenky a názory. Prostudujte si katalogové texty. Reflektujte výstavu jaká jsou hlavní témata dekadence dnes, jak se posunul význam slova dekadence? MYŠLENKY 1, ŽENA, 3. B OTÁZKA: CO VŠECHNO MŮŽE BÝT DEKADENTNÍ? POCIT ZÁRMUTEK, POCIT ŽIVOTNÍ DEZILUZE JÍDLO SHNILÉ JABLKO NĚCO, CO BRZO NEBUDE, CO SE BRZY ROZLOŽÍ, ZANIKNE, NĚCO, CO NIKAM NEVEDE BARVA ČERNÁ, HNĚDÁ, OSTŘE ČERVENÁ ČERNÁ A HNĚDÁ, PROTOŽE TO JSOU BARVY TEMNÉ, VYVOLÁVAJÍCÍ VE MNĚ SMUTEK, A ČERVENÁ JAKO KONTRAST K TĚMTO DVOU TMAVÝM BARVÁM VĚC PŘEVLEK ČARODĚJNICE NA HALLOWEEN (ASOCIACE ČERNÉ Im Swimmingpool baden, Gin-Tonic trinken und dabei frische Erdbeeren ins Wasser Schmeissen. Myšlenky 2, muž, 16 let BARVY, POCITU TEMNA) Myšlenky 5, žena, 18 let Otázka: Jak být dekadentem? Myšlenky 3, muž, 3. ročník gymnázia Otázka: Jak žít, jak myslet, co dělat? Jak žít? Jak- Co dělat? Jak myslet? Jak žít? Otázka: Co všechno může být dekadentní? Pokud je člověk dekadentem, když je koliv. Hlavně co nejhůř... dekadentní, tak si ten stav představuji jako vlastnictví hodně sametových baldachýnů, válení se na lehátkách a pití vína z hliněných amfor. Když uchopím pojem dekadence, vložím do proslulého internetového vyhledávače Google, vyletí mi na monitor pár odkazů. Hned první bije do očí Wikipedie. Otevřu ho a pročítám, něco jsem se dozvěděl. Přepadl mě pocit zmaru. Jak myslet? Negativně. Utápět se ve špíně světa... Co dělat? Nic, to přijde samo... Myšlenka: Proč jsem použil Google? Proč jsem se nechal zlákat a kliknul na odkaz Wikipedie? Mám pocit, že jsem udělal chybu a v tu ránu se přesvědčuji, že jsem udělal to, co jsem udělat chtěl. Nebo je tak svět - svět mladých studentů nastavený, že automaticky klikají, jako šílenci, na tyto odkazy? Raději jsem měl jít do knihovny. Pochybuji. Myšlenky 4, muž, 16 let Otázka: Otázka: Jak být dekadentem? Co dělat? Jak myslet? Jak žít?

5 Materiál II DEKADENTNÍ SEANCE A RITUÁLY (PŘIPRAVUJÍ A NACVIČUJÍ SE PŘEDEM) Vážení návštěvníci, dostáváte k dispozici návrh postupu, který si můžete volně přizpůso- bovat. Má za cíl uvést vás obřadně do výstavy a vyladit vás na vnímání značně složitého souboru uměleckých děl. Návrh obřadu je inspirován zvukovou skladbou Sex and Death od Sarah Boothroyd a kompozicí Tiger Balm od Annei Lockwood. Dalším podnětem je próza francouzského spisovatele André Pieyrea de Mandiarguese, konkrétně Pasáž Pommeraye, z knihy Černé muzeum. Úspěšný vstup do pasáží Dekadence vám přejí autoři edukativního programu. Galerie Rudolfinum 2010 Marie Fulková, Andrea Dancer, Sarah Boothroyd, Annea Lockwood 2010 Návrh 1. Průchod Černým oblakem CEREMONIE PŘIJETÍ PŘI VSTUPU DO VÝSTAVY Příprava: Zvolíte si Vedoucího obřadu, Černou ženu a čtyři Podpírače Oblaku, kteří budou postupovat podle scénáře. Scénář, který navrhujeme, si můžete předem upravit dohodou ve skupině. Pomůcky: Tkanina, obřadní nástroje, divné rostliny, jídlo (nejlépe kostkový cukr), líčidla, stylové oblečení. Galerie Rudolfinum poskytuje: Textilie, rostliny, některé nástroje. Ostatní pomůcky si vezměte s sebou. Hudba: skladba Sex and Death, nebo Tiger Balm, kterou pedagog stáhne pro účastníky v lektorském oddělení. Pravidla použití skladeb podepíše pedagog v lektorském oddělení. Kontakt-mailto: Místo: Na prahu místností kolikrát provedete obřad vstupu, záleží na vás. Postup: Vedoucí obřadu dohlíží na správný postup a řídí jej. Při obřadu se nemluví. Černá žena, krásná a nalíčená, zahalená v černý oblak draperii, čeká za prahem výstavního sálu. Vedoucí obřadu vejde do výstavního sálu a dostane od Černé ženy další textilii, do které se zahalí, a jednu z rostlin, kterou použije jako žezlo k usměrňování účastníků. Vedoucí obřadu se otáže, zda mohou ostatní vstoupit. Černá žena dá souhlas a vyzve účastníky, aby si nasadili sluchátka a pustili skladbu. Svoji draperii předá Podpíračům. Podpírači Oblaku stojí nad prahem, dva před vstupem, dva již za prahem. Zdvihnou nad hlavu baldachýn a nechají pod ním ostatní procházet dovnitř. Ti vejdou do sálu, utvoří kruh, vypnou nahrávku. Černá žena vejde do kruhu s tácem kostek cukru, ukáže každý kousek ve zdvižené ruce a pojmenovává jej následujícími jmény, každému dává do úst jeden kousek a to činí tak dlouho, dokud je nevyčerpá podle počtu účastníků. Jména může předem vybrat pro jednotlivé zúčastněné: Cukr Kupidův pro povzbuzení lásky k nevydržení, cukr donchuanský, cukr polní kvítí, cukr čertovo oko, cukr znakoplavka, cukr švábí, sépiový, athonský, cukr šťastného rybáře, cukr žabí, rosniččí, cukr aktový obsahující divukrásnou sbírku ženských aktů, cukr sněžný, peprný, cukr jako kámen, cukr konfetový, cukr červené ryby, cukr korkový, angorský, plavecký, želví, sloní, cukr fantovní, pentličkářský, fotografický, cukr slavičí, cukr torpédový a cukr ďáblovský. Pak se postaví do středu kruhu a pomalu, obřadně prohlásí výrazným hlasem: Je známo, že v některých proslulých pasážích pokojně dřímají nepojmenovatelná zvířata. Gestem ukáže do sálu. Obřadník také směruje diváky do sálu. TÍMTO JE PROHLÍŽENÍ VÝSTAVY DEKADENCE ZAHÁJENO. Návštěvníci zapisují své postřehy a pojmenovávají momenty vnímání, aby je mohli sdílet na závěrečném obřadu Odchodu.

6 Materiál III DEKADENTNÍ SEANCE A RITUÁLY (PŘIPRAVUJÍ A NACVIČUJÍ SE PŘEDEM) Návrh 2 Odchod z Černého oblaku Ceremonie odloučení od výstavy Vážení návštěvníci, dostáváte k dispozici návrh postupu, který si můžete volně přizpůsobovat. Má za cíl uvést uzavřít obřadně návštěvu výstavy a připravit Vás na další práci s tématy výstavy ve škole. Návrh obřadu je inspirován zvukovými skladbami You od Sarah Boothroyd a skladbou Tiger Balm od Annei Lockwood, vytvořené přímo pro tento edukativní program. Dále pak prózou francouzského spisovatele André Pieyrea de Mandiarguese, Pasáž Pommeraye, z knihy Černé muzeum. Úspěšný odchod z pasáží Dekadence vám přejí autoři edukativního programu. Galerie Rudolfinum 2010 PŘÍPRAVA: ZVOLÍTE SI VEDOUCÍHO OBŘADU, ČERNOU ŽENU, NOSIČE PO- MŮCEK A ČTYŘI PODPÍRAČE OBLAKU, KTEŘÍ BUDOU POSTUPOVAT PODLE SCÉNÁŘE. SCÉNÁŘ, KTERÝ NAVRHU- JEME, SI MŮŽETE PŘEDEM UPRAVIT DOHODOU VE SKUPINĚ. Pomůcky: Tkanina, obřadní nástroje, černé a rudé laky na nehty, divné rostliny, líčidla, stylové oblečení, dekadentní tác na pomůcky. Galerie Rudolfinum poskytuje: Textilie, rostliny, v omezeném množství tetovací nálepky, laky na nehty, některé nástroje. Ostatní pomůcky si vezměte s sebou. Hudba: skladba You nebo Tiger Balm, kterou pedagog dostane v lektorském oddělení. Pravidla použití pedagog podepíše v lektorském oddělení. Kontakt-mailto: Místo: Poslední místnost výstavy. POSTUP: VEDOUCÍ OBŘADU DOHLÍŽÍ NA SPRÁV- NÝ POSTUP A ŘÍDÍ JEJ. PŘI OBŘADU SE NEMLUVÍ. ČERNÁ ŽENA, KRÁSNÁ A NALÍČENÁ, ZAHALENÁ V ČERNÝ OBLAK DRAPERII, ČEKÁ V POSLEDNÍM SÁLE VÝSTAVYVEDOUCÍ OBŘADU, TAKÉ ZAHALENÝ V TEXTILII, SVOLÁ ÚČASTNÍKY SLOVY: Již dlouho jste očekáváni, které zvučně opakuje několikrát po sobě. Pokračuje: Připravte se na odloučení! Napřáhne své rostlinné žezlo. Účastníci k němu postupně přicházejí a pronášejí nahlas vlastní slovní asociace či celé věty, inspirované výstavou. Poté utvoří kruh. Do něj vstoupí Černá žena. Nosič pomůcek má na tácku připraveny laky na nehty. Černá žena dá pokyn k spuštění skladby do sluchátek nebo reproduktorů. Účastníci postupně natahují ruku k ženě, která jim lak nanese na jeden z nehtů. Setrvají v kruhu, dokud nemají všichni nehet nabarvený. Podpírači Oblaku opět zvednou do výše baldachýn a návštěvníci pod ním vycházejí z výstavy.

7 Materiál IV SEANCE: ZVUKOVÁ EROTIKA Zveme návštěvníky výstavy a účastníky zvukové seance, aby zavřeli oči a pozorně poslouchali, neboť zvuky jsou primárně smyslové. Prožívejte, jak zvuková díla, vytvořená pro edukační program a výstavu, přivádějí vaše erotické vzpomínky a asociace zpět do vašeho těla. Současní lidé, posluchači, zpravidla nevnímají své akustické okolí; naše uši jsou ohlušeny opakujícími se monotónními zvuky a hlukem. Nejsme schopni pozorného poslechu. Roste profesionální komunita umělců - akustických environmentalistů a audio umělců, kteří pracují na mezinárodní úrovni, aby znovu naladili náš přepracovaný sluch. K nim patří i deset skladatelů, kteří vás oslovují. Navracejí do poslechu erotiku: překročte společenskou normu, napněte uši, přestaňte se dívat a prociťte, jak svět zvuků zaplavuje vaše smysly dekadentně. Audio nahrávky 1. Nahrávky můžete stáhnout jednotlivě v galerii ze zaheslovaného webu výstavy. Kontakt-mailto: 2. Kvalita sluchátek je velmi důležitá. Čím kvalitnější sluchátka, tím intenzivnějsí bude zážitek z poslechu. Tyto audio nahrávky mají hi-fi kvalitu a nejkvalitnější tedy bude pslech z hi-fi sluchátek. Jakmile si už jednou poslechnete skladbu z dobrých sluchátek a pak si do galerie vezmete malá sluchátka na zastrčení do uší, váš mozek si bude pamatovat hi-fi kvalitu a doplní mezery (to uši umějí). 3. Nahrajte skladbu do svého přístroje. Ujistěte se, že jste sluchátka nebo otevřená sluchátka (tzv.pecky do uší) dobře umístili. Přimáčkněte je a poslouchejte, uvolněte je a opět poslouchejte. Všimněte si, která z pozic poskytuje nejvíce poslechových rozlišení. Seznam zvukových kompozic a jejich autorů Sex and Death a You - Sarah Boothroyd (Kanada) Tiger Balm - Annea Lockwood (Nový Zéland / Spojené státy americké) Writing Exams - Aviva (Kanada) Get Your Marks On - Eric Leonardson (Spojené státy americké) Vois Sous - Daniel Blinkhorn (Austrálie) Ce que dit la bouche - Alice Calm (Francie) USuck - Honeyant (Austrálie) again and again and Red Bird -Sound -Majena Mafe ( Austrailia) Wailing - Jesse Seay (United States) Trough Torch Song - Andrea Dancer Další akce pro veřejnost budou postupně oznamovány na webu edukace k výstavě Plánujeme: Poslechové salóny v kinu Aero Veřejné zvukové procházky Veřejná debata: studenti a autoři skladeb konverzují online

8 Materiál V Náhodný výběr obrazu, metodou Flanêur Pomůcka: stříbrná koule nebo živá želva, černá textilie na zabalení hlavy, krabice s texty. Některé texty najdete zde, v Bílých deskách, pod titulem Krásná literatura a poezie. Další si připravte sami a vezměte je do galerie. Koule je k dispozici v lektorském centru, živou želvu si můžete přinést sami. Kdo je flâneur? [flanér] Vážení diváci, po pařížských pasážích konce 19. století se pohybovali zvláštní tuláci ; byli to anonymní zevlouni moderního velkoměsta, jejichž hlavní životní činností bylo poflakování a pozorování okolí. Flâneur se pohybuje pomalu, ležérně, dlouho a pozorně civí na vybrané detaily, miluje anonymitu. V určitém ohledu má blízko k dandymu, dbá na originální životní styl a vybrané oblékání, ale na rozdíl od dandyho není necitlivý a blazeovaně povrchní. Lehko si představíme dnešní odrůdy flâneura... Jeden z tehdejších flâneurů vodil na řetízku želvu, která svou pomalou chůzí a častým zastavováním určovala svému pánu tempo chůze a také výběr artefaktů v pasáži. Místo želvy použijte stříbrnou kouli, kterou hodíte na podlahu. Můžete ji pomalu sledovat v jejím pohybu. Až se zastaví na určitém místě pod obrazem, je výběr proveden. Ovšem máte-li želvu, vezměte ji s sebou... Prohlížení a studium obrazu. Obraz si prohlédněte soukromí navodíte zvukovou bariérou (vybraná skladba do sluchátek) a můžete použít černý nebo fialový tyl k zakrytí obličeje. Poté vyberte z krabice text, který se podle vás k obrazu nejlépe hodí a přečtěte si ho. Hlasitá varianta: pozvěte ostatní a recitujte text nahlas. Nechte ho vyznít. Reflexe: Zapište si poznámky do soukromého deníku, otevřete debatu o důvodech výběru (námět, vztahy mezi významy, specifická forma, asociace, atmosféra, intertextualita, strukturální vztahy mezi texty, atd.) P.S. Doprovázíte-li želvu, zevlování na výstavě bude dokonalé. Vyučování Materiál VI Prohlížení obrazů, metodou Kukla Některé z obrazů vás mohou znepokojovat, znechucovat, u některých můžete mít zábrany, pokud by se někdo díval, jak se vy díváte... K odstranění nepříjemných pocitů diváků máme osvědčený prostředek. Zabalíte se do tkaniny, která vás oddělí od okolí, a přesto pohodlně uvidíte vše, co potřebujete. Barvy jsme volili dekadentní, takže budete styloví. Někdy můžete pozvat do kukly i někoho jiného a oddat se společné kontemplaci v soustředěném naladění.

9 Materiál VII Prohlížení obrazů, metodou Zvuková událost Důležité: Vyučující prosíme, aby podepsali copyrightové podmínky, aby dílo nebylo zneužito k jinému než edukačnímu účelu. Prosíme o respektování těchto pravidel a prosíme, aby studenti před odchodem z galerie skladbu z ipodů smazali. Vyučující si však mohou ponechat všechny nahrávky k pozdějšímu použití ve vyučování. U obtížných obrazových témat se můžete lépe soustředit, když se oddělíme od okolí. K tomu slouží poslech specifických zvukových událostí, vytvořených pro tento edukační program významnými audio-umělci z různých zemí. Jejich díla je možno vybírat z webových stránek výstavy blazeovany a požádat vyučující, aby vám zkopírovali vybranou skladbu pro návštěvu výstavy. U specificky vybavených jedinců dochází k tzv. synestetickému vnímání. Synestezie je spojení mezi akustickým a optickým vnímáním, barevné slyšení. Schopnost synestezie je vzácná, ale na určité úrovni můžeme všichni prožít účinek Decadencen tzv. multimodálního vnímání. Tohoto efektu vnímání a prožívání obrazů dosáhneme, když propojíme několik způsobů vnímání. Je to efekt tzv. multimodální integrace, kdy je vnímání prostřednictvím jednoho smyslu ovlivňováno vnímáním v oblasti dalších smyslů. Tyto prvky jsou integrovány a ústí v ucelenou interpretaci. Reflexe: zapište si do deníku z výstavy, jaké jste měli pocity, náladu při vnímání vybraného obrazu při poslechu určité zvukové události, a jak ovlivnila vaše prožívání jiná nahrávka. Něco navíc Dekadentní seance, scénář proměny Proměna Pomůcky: Tkanina, obřadní nástroje, miska s vodou, podivné rostliny, stuha. (Na požádání v lektorském oddělení). Stylové líčení a oblečení. Věci, objekty, které považujete za dekadentní. Hudba: Majena Mafe: Red Bird -Sound Seanci lze provést v prvním sálu výstavy. Inspirujete se obrazy. Účastníci si zvolí Vedoucího obřadu a dvě pomocnice. Jeden nebo jedna osoba se rozhodne k proměně. Nesmí se bát a musí opravdu chtít. Pomocnice tuto osobu zabalí do tkaniny, udělají z ní kuklu. Převáží ji křížem krážem stuhou. Položí ji na podlahu. Ostatní se postaví do kruhu kolem ní a deklamují nahlas tolikrát, dokud je obřadník nezastaví: Ležet. Usínat. Nevědět. Bolest je rozkoší a utrpení slastí. Přitom obcházejí kuklu a pokládají kolem ní a ni obřadní nástroje, vybrané objekty, rostliny, atd. Když všechny objekty vypotřebují, změní se deklamace. Začíná proměna a účastníci zase obcházejí a rytmicky říkají: Probudit se. Osvobodit se. Vědět. Radost je rozkoší a volnost je slastí. Přitom obřadník přeřízne (přestřihne) vázání kukly, na rostlinu nabere vodu z misky a postříká kuklu. Ta se sama vysvobodí z obalu. Postaví se pomalu do středu kruhu. Kdo jsi?, ptá se Obřadník. Jsem ten, který létá, Červený pták, odpovídá proměněná kukla. Potom všichni tiše a se zavřenýma očima poslouchají skladbu Red Bird Sound. Nakonec v tichu obřadník pokyne širokým mávnutím rukou k rozchodu. Pomocnice uklidí pomůcky.

10 Literatura k edukaci Baudelaire, Ch.: Květy zla. (Překlad Ivan Slavík) Praha: Mladá fronta, Baudelaire, Ch.: Víno samotářovo. (Editor Karel Livanský) Praha: československý spisovatel, Bernhard, T.: Soumrak duší. (Překlad Zlata Kufnerová) Praha: Prostor, Hlaváček, k.: Hrál kdosi na hoboj. (Editor Bohumil Svozil) Praha: Československý spisovatel, Hrabal, B.: Slavná Vantochova legenda. Praha: NNN, Huysmans, J. K.: Naruby. (Překlad Jiří Pechar) Praha: Odeon, Světová četba, sv. 491, Huysmans, J. K.: Tam dole. (Překlad Michal Novotný) Brno: Jota, Mandiargues, de, A. P.: Černé muzeum. (Překlad Stanislav Jirsa) Praha: Volvox Globator, Urban, O. M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích Katalog výstavy, Obecní dům Praha: nakladatelství Arbor Vitae, Verlaine, P.: Vdovcovy paměti, Má vězení, Zpověď. (Překlad Galina Kavanová) Praha: Garamond, Marie Fulková, Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze Andrea Dancer, University of British Columbia, Vancouver Ondřej Hník, Katedra české literatury PedF Uk v Praze Marian Pliska, Galerie Rudolfinum Praha (produkce a řízení) Johanka Ovčáčková (grafická úprava) Zvukové kompozice: Sarah Boothroyd, Annea Lockwood, Aviva, Eric Leonardson, Daniel Blinkhorn, Alice Calm, Honeyant, Majena Mafe, Jesse Seay, Andrea Dancer. Galerie Rudolfinum a autoři edukace, 2010 Autoři zvukových kompozic, 2010 Decadencenow.

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Cílem tréninku je osvojit si pravidla pro komunikaci s klientem předcházet možným nedorozuměním posilovat schopnost

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost vnitřek levá Zelenavé lehátko I Typická secesní barevnost Co kdyby vám patřilo toto elegantní lehátko? Inspirujte se na výstavě a přikreslete k němu sami sebe. najdi ve výstavě vnitřek pravá zadní vnitřek

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Kompozice hudby zahrnuje Především pro

Kompozice hudby zahrnuje Především pro Kompozice a poslech Kompozice v MT Kompozice hudby zahrnuje kreativní vytváření písní, textů, instrumentálních skladeb hudebních audio či video nahrávek Především pro hospitalizované děti vyjádření pocitů

Více

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? NEBEZPEČNÉ OBRÁZKY Klíčové otázky: Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

skvělý zvuk, skvělá cena

skvělý zvuk, skvělá cena skvělý zvuk, skvělá cena Série Avio Šťastný poslech pro všechny Informace pro uživatele nabídne vám více Z rušné ulice do tiché kavárny, z intimní konverzace do skupinové diskuse. Díky vašemu aktivnímu

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 Workshopová dopoledne, která jsme umístili do dnů, kdy se konají přijímací

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Doprovodný program k výstavě

Doprovodný program k výstavě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem tel.: +420 475 211 830 e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz www.gef.cz Doprovodný program k výstavě Výstavní program Galerie

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Hluk a sluch. Stručný popis hluku, zdrojů hluku a ochrany proti hluku.

Hluk a sluch. Stručný popis hluku, zdrojů hluku a ochrany proti hluku. Hluk a sluch 4 Stručný popis hluku, zdrojů hluku a ochrany proti hluku. Toto je čtvrtá ze série brožurek firmy Widex o sluchu a problémech se sluchem. Co je hluk? V naší moderní společnosti jsme neustále

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

ilit Sémantické množiny Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti

ilit Sémantické množiny Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti Téma aktivity: Interpretace poezie Předmět: Doporučený věk studentů: 18-19 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti Cíle: Prozkoumat možné sémantické množiny v básni Sen o Barbaře Ivana Wernische

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více