mailto: Program se věnuje multimodálnímu způsobu vnímání,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mailto: Pliska@rudolfinum.org Program se věnuje multimodálnímu způsobu vnímání,"

Transkript

1 / Obrazy, objekty, zvukové a hudební skladby, veřejné čtení, seance, performance, tvorba, interpretace / Edukativní program pro školy i veřejnost k výstavě Decadence now! Za hranicí krajnosti. Galerie Rudolfinum

2 Pro členy klubu Otevřený dialog, pedagogy, studenty a všechny další zájemce jsme připravili jako obvykle Bílé desky s řadou vysvětlujících výukových materiálů, s výběrem textů vysoké umělecké kvality a s obecnými doporučeními, jak s nimi pracovat. Pedagogům nabízíme možnost stažení originálních zvukových experimentů vytvořených speciálně pro tento edukativní program. mailto: Program se věnuje multimodálnímu způsobu vnímání, synestetickému a asociativnímu propojování obrazů, zvuků, gest, básnických a literárních textů a vytváření různých forem performance. Návštěvníci výstavy se tak stanou tvůrci vlastních, svébytných reakcí na výstavu. Program je určen pedagogům a studentům všech škol, doporučený věkový stupeň od 15 let. Pedagogům také doporučujeme, aby si výstavu a materiály předem nastudovali a aby se rozhodli, zda je pro jejich žáky vhodná. Program je otevřený i pro veřejnost. Autoři: Marie Fulková, katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze Andrea Dancer, University of British Columbia, Vancouver Ondřej Hník, katedra české literatury PedF UK v Praze Marian Pliska, Galerie Rudolfinum Praha Grafická úprava: Johanka Ovčáčková Galerie Rudolfinum, autoři edukace a autoři zvukových kompozic, 2010

3 V černém oblaku Edukativní program pro školy i veřejnost k výstavě Decadence now! Za hranicí krajnosti, Galerie Rudolfinum Koncepce je založena na asociativním, symbolickém a multimodálním přístupu k artefaktům, na synestetickém vnímání a na předpokladu, že předem připravený divák chápe a prožívá umělecká díla provokativního charakteru bez obav a bez předsudků. Co je multimodální způsob vnímání? Multimodální integrace znamená, že vnímání prostřednictvím jednoho smyslu je ovlivňováno vnímáním v oblasti dalších smyslů. Tyto prvky jsou integrovány a ústí v ucelenou interpretaci. V multimodální intergraci se mohou uplatňovat i čisté synestezie, neboli spojení mezi akustickým a optickým vnímáním, tzv. barevné slyšení. 1. V galerii se diváci sami rozhodnou, které z děl budou blíže poznávat a prožívat. 2. Vyberou si obraz, najdou si příjemné místo a z textilie si vytvoří intimní, osobní prostor, v němž se budou cítit bezpečně. 3. K obrazu si vyberou ze zvukových skladeb od renomovaných skladatelů, kteří je vytvořili pro tento edukační program. Výběr k poslechu je na webových stránkách Galerie Rudolfinum. Konkrétní skladby si můžete stáhnout u M. Plisky. Kontakt-mailto: 4. Texty v Bílých deskách poskytnou možnosti reflexe a nabídnou literární kontext. 5. Předem připravené skupiny návštěvníků budou provádět seance, performance, kvazi-rituály, dramatické etudy přímo v galerii. Spolupráce s vyučujícími je žádoucí. 6. Scénáře najdete zde, v Bílých deskách. 7. Rekvizity jsou k dispozici v lektorském oddělení. Kontakt-mailto: Vyučování pro tuto výstavu spočívá ve třístupňovém modelu. 1. Příprava na výstavu ve škole (dialog vyučujících a studentů). Vyberte si z nabídky v Bílých deskách a společně naplánujte průběh návštěvy galerie. Věnujte se otevření diskuse, pracujte s texty v Bílých deskách. V nich jsou také ukázky scénářů pro dekadentní seance a performance. Seznamte se s webovými stránkami programu, včetně poslechu zvukových děl renomovaných autorů, připravených speciálně k edukačním účelům. Pozor: připravujte se na hlasitý přednes uměleckých textů, který bude součástí scénářů pobytu v galerii. Vyučující by měli navštívit předem výstavu. 2. Vyučování v galerii vyučující a studenti společně realizují svoje pojetí pobytu v galerii. Bílé desky nabízejí řadu variant pro animaci: vizuální, zvukové, haptické doplňky poskytnou možnost pro vytvoření intimního prostoru k prožitku uměleckých děl. 3. Vyučování ve škole je nutné vytvořit zpětnou vazbu, citlivě otevřít otázky, které jsou pro specifickou skupinu diváků důležité, dbát na intimitu reflexí a nenutit nikoho k výpovědím. Možnosti pokračování v projektech (průřezových tématech). Vzhledem k charakteru vystavených děl a náročnosti na specifiku jejich percepce tento minimální výukový model radíme dodržet. Za autorský kolektiv vám přejeme mnoho pozitivních i neobvyklých zážitků.

4 Materiál I Co je dekadence dnes podle některých studentů gymnázií? Dekadence úpadek, nedostatek spontánních tvůrčích sil nebo vzepětí nových, experimentálních a vysoce vytříbených uměleckých forem, v reakci na nově pociťované sociální skutečnosti? Pojem dekadence se mění podle doby a socio-kulturních podmínek. Obyčejně jej zasazujeme do kontextů literárních, a to v souvislosti s modernistickou prózou, se symbolismem, imaginací, experimenty s básnickým jazykem, s psychickými projevy vypjatého individualismu a vytříbeného stylu fin de siècle. Z českých básníků se automaticky vynoří v paměti Karel Hlaváček nebo Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka, Neumann a Sova, ale také Zeyer či Březina; z plejády světové literatury pak trojice prokletých francouzských básníků, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, rafinované prózy Huysmansovy či elegance textů Oscara Wilda. Dekadentní tón najdeme však i ve výtvarném umění; výstava dekadentní české scény V barvách chorobných, idea dekadence a umění v českých zemích , uspořádaná kurátorem Otto. M. Urbanem, vzbudila v roce 2007 oprávněně pozornost. Nyní se setkáváme s rozšířením pohledu na umění současné a mezinárodní. Kulturu dnes chápeme jako celek. Pojem dekadence se tedy týká celého komplexu kulturních projevů a psychických rysů určité doby. Mohou mít také současní lidé dekadentní pocity? Zeptali jsme se studentů gymnázia. Snad některé odpovědi budou rezonovat i s vašimi představami. V rozhovoru reagujte na následující myšlenky a názory. Prostudujte si katalogové texty. Reflektujte výstavu jaká jsou hlavní témata dekadence dnes, jak se posunul význam slova dekadence? MYŠLENKY 1, ŽENA, 3. B OTÁZKA: CO VŠECHNO MŮŽE BÝT DEKADENTNÍ? POCIT ZÁRMUTEK, POCIT ŽIVOTNÍ DEZILUZE JÍDLO SHNILÉ JABLKO NĚCO, CO BRZO NEBUDE, CO SE BRZY ROZLOŽÍ, ZANIKNE, NĚCO, CO NIKAM NEVEDE BARVA ČERNÁ, HNĚDÁ, OSTŘE ČERVENÁ ČERNÁ A HNĚDÁ, PROTOŽE TO JSOU BARVY TEMNÉ, VYVOLÁVAJÍCÍ VE MNĚ SMUTEK, A ČERVENÁ JAKO KONTRAST K TĚMTO DVOU TMAVÝM BARVÁM VĚC PŘEVLEK ČARODĚJNICE NA HALLOWEEN (ASOCIACE ČERNÉ Im Swimmingpool baden, Gin-Tonic trinken und dabei frische Erdbeeren ins Wasser Schmeissen. Myšlenky 2, muž, 16 let BARVY, POCITU TEMNA) Myšlenky 5, žena, 18 let Otázka: Jak být dekadentem? Myšlenky 3, muž, 3. ročník gymnázia Otázka: Jak žít, jak myslet, co dělat? Jak žít? Jak- Co dělat? Jak myslet? Jak žít? Otázka: Co všechno může být dekadentní? Pokud je člověk dekadentem, když je koliv. Hlavně co nejhůř... dekadentní, tak si ten stav představuji jako vlastnictví hodně sametových baldachýnů, válení se na lehátkách a pití vína z hliněných amfor. Když uchopím pojem dekadence, vložím do proslulého internetového vyhledávače Google, vyletí mi na monitor pár odkazů. Hned první bije do očí Wikipedie. Otevřu ho a pročítám, něco jsem se dozvěděl. Přepadl mě pocit zmaru. Jak myslet? Negativně. Utápět se ve špíně světa... Co dělat? Nic, to přijde samo... Myšlenka: Proč jsem použil Google? Proč jsem se nechal zlákat a kliknul na odkaz Wikipedie? Mám pocit, že jsem udělal chybu a v tu ránu se přesvědčuji, že jsem udělal to, co jsem udělat chtěl. Nebo je tak svět - svět mladých studentů nastavený, že automaticky klikají, jako šílenci, na tyto odkazy? Raději jsem měl jít do knihovny. Pochybuji. Myšlenky 4, muž, 16 let Otázka: Otázka: Jak být dekadentem? Co dělat? Jak myslet? Jak žít?

5 Materiál II DEKADENTNÍ SEANCE A RITUÁLY (PŘIPRAVUJÍ A NACVIČUJÍ SE PŘEDEM) Vážení návštěvníci, dostáváte k dispozici návrh postupu, který si můžete volně přizpůso- bovat. Má za cíl uvést vás obřadně do výstavy a vyladit vás na vnímání značně složitého souboru uměleckých děl. Návrh obřadu je inspirován zvukovou skladbou Sex and Death od Sarah Boothroyd a kompozicí Tiger Balm od Annei Lockwood. Dalším podnětem je próza francouzského spisovatele André Pieyrea de Mandiarguese, konkrétně Pasáž Pommeraye, z knihy Černé muzeum. Úspěšný vstup do pasáží Dekadence vám přejí autoři edukativního programu. Galerie Rudolfinum 2010 Marie Fulková, Andrea Dancer, Sarah Boothroyd, Annea Lockwood 2010 Návrh 1. Průchod Černým oblakem CEREMONIE PŘIJETÍ PŘI VSTUPU DO VÝSTAVY Příprava: Zvolíte si Vedoucího obřadu, Černou ženu a čtyři Podpírače Oblaku, kteří budou postupovat podle scénáře. Scénář, který navrhujeme, si můžete předem upravit dohodou ve skupině. Pomůcky: Tkanina, obřadní nástroje, divné rostliny, jídlo (nejlépe kostkový cukr), líčidla, stylové oblečení. Galerie Rudolfinum poskytuje: Textilie, rostliny, některé nástroje. Ostatní pomůcky si vezměte s sebou. Hudba: skladba Sex and Death, nebo Tiger Balm, kterou pedagog stáhne pro účastníky v lektorském oddělení. Pravidla použití skladeb podepíše pedagog v lektorském oddělení. Kontakt-mailto: Místo: Na prahu místností kolikrát provedete obřad vstupu, záleží na vás. Postup: Vedoucí obřadu dohlíží na správný postup a řídí jej. Při obřadu se nemluví. Černá žena, krásná a nalíčená, zahalená v černý oblak draperii, čeká za prahem výstavního sálu. Vedoucí obřadu vejde do výstavního sálu a dostane od Černé ženy další textilii, do které se zahalí, a jednu z rostlin, kterou použije jako žezlo k usměrňování účastníků. Vedoucí obřadu se otáže, zda mohou ostatní vstoupit. Černá žena dá souhlas a vyzve účastníky, aby si nasadili sluchátka a pustili skladbu. Svoji draperii předá Podpíračům. Podpírači Oblaku stojí nad prahem, dva před vstupem, dva již za prahem. Zdvihnou nad hlavu baldachýn a nechají pod ním ostatní procházet dovnitř. Ti vejdou do sálu, utvoří kruh, vypnou nahrávku. Černá žena vejde do kruhu s tácem kostek cukru, ukáže každý kousek ve zdvižené ruce a pojmenovává jej následujícími jmény, každému dává do úst jeden kousek a to činí tak dlouho, dokud je nevyčerpá podle počtu účastníků. Jména může předem vybrat pro jednotlivé zúčastněné: Cukr Kupidův pro povzbuzení lásky k nevydržení, cukr donchuanský, cukr polní kvítí, cukr čertovo oko, cukr znakoplavka, cukr švábí, sépiový, athonský, cukr šťastného rybáře, cukr žabí, rosniččí, cukr aktový obsahující divukrásnou sbírku ženských aktů, cukr sněžný, peprný, cukr jako kámen, cukr konfetový, cukr červené ryby, cukr korkový, angorský, plavecký, želví, sloní, cukr fantovní, pentličkářský, fotografický, cukr slavičí, cukr torpédový a cukr ďáblovský. Pak se postaví do středu kruhu a pomalu, obřadně prohlásí výrazným hlasem: Je známo, že v některých proslulých pasážích pokojně dřímají nepojmenovatelná zvířata. Gestem ukáže do sálu. Obřadník také směruje diváky do sálu. TÍMTO JE PROHLÍŽENÍ VÝSTAVY DEKADENCE ZAHÁJENO. Návštěvníci zapisují své postřehy a pojmenovávají momenty vnímání, aby je mohli sdílet na závěrečném obřadu Odchodu.

6 Materiál III DEKADENTNÍ SEANCE A RITUÁLY (PŘIPRAVUJÍ A NACVIČUJÍ SE PŘEDEM) Návrh 2 Odchod z Černého oblaku Ceremonie odloučení od výstavy Vážení návštěvníci, dostáváte k dispozici návrh postupu, který si můžete volně přizpůsobovat. Má za cíl uvést uzavřít obřadně návštěvu výstavy a připravit Vás na další práci s tématy výstavy ve škole. Návrh obřadu je inspirován zvukovými skladbami You od Sarah Boothroyd a skladbou Tiger Balm od Annei Lockwood, vytvořené přímo pro tento edukativní program. Dále pak prózou francouzského spisovatele André Pieyrea de Mandiarguese, Pasáž Pommeraye, z knihy Černé muzeum. Úspěšný odchod z pasáží Dekadence vám přejí autoři edukativního programu. Galerie Rudolfinum 2010 PŘÍPRAVA: ZVOLÍTE SI VEDOUCÍHO OBŘADU, ČERNOU ŽENU, NOSIČE PO- MŮCEK A ČTYŘI PODPÍRAČE OBLAKU, KTEŘÍ BUDOU POSTUPOVAT PODLE SCÉNÁŘE. SCÉNÁŘ, KTERÝ NAVRHU- JEME, SI MŮŽETE PŘEDEM UPRAVIT DOHODOU VE SKUPINĚ. Pomůcky: Tkanina, obřadní nástroje, černé a rudé laky na nehty, divné rostliny, líčidla, stylové oblečení, dekadentní tác na pomůcky. Galerie Rudolfinum poskytuje: Textilie, rostliny, v omezeném množství tetovací nálepky, laky na nehty, některé nástroje. Ostatní pomůcky si vezměte s sebou. Hudba: skladba You nebo Tiger Balm, kterou pedagog dostane v lektorském oddělení. Pravidla použití pedagog podepíše v lektorském oddělení. Kontakt-mailto: Místo: Poslední místnost výstavy. POSTUP: VEDOUCÍ OBŘADU DOHLÍŽÍ NA SPRÁV- NÝ POSTUP A ŘÍDÍ JEJ. PŘI OBŘADU SE NEMLUVÍ. ČERNÁ ŽENA, KRÁSNÁ A NALÍČENÁ, ZAHALENÁ V ČERNÝ OBLAK DRAPERII, ČEKÁ V POSLEDNÍM SÁLE VÝSTAVYVEDOUCÍ OBŘADU, TAKÉ ZAHALENÝ V TEXTILII, SVOLÁ ÚČASTNÍKY SLOVY: Již dlouho jste očekáváni, které zvučně opakuje několikrát po sobě. Pokračuje: Připravte se na odloučení! Napřáhne své rostlinné žezlo. Účastníci k němu postupně přicházejí a pronášejí nahlas vlastní slovní asociace či celé věty, inspirované výstavou. Poté utvoří kruh. Do něj vstoupí Černá žena. Nosič pomůcek má na tácku připraveny laky na nehty. Černá žena dá pokyn k spuštění skladby do sluchátek nebo reproduktorů. Účastníci postupně natahují ruku k ženě, která jim lak nanese na jeden z nehtů. Setrvají v kruhu, dokud nemají všichni nehet nabarvený. Podpírači Oblaku opět zvednou do výše baldachýn a návštěvníci pod ním vycházejí z výstavy.

7 Materiál IV SEANCE: ZVUKOVÁ EROTIKA Zveme návštěvníky výstavy a účastníky zvukové seance, aby zavřeli oči a pozorně poslouchali, neboť zvuky jsou primárně smyslové. Prožívejte, jak zvuková díla, vytvořená pro edukační program a výstavu, přivádějí vaše erotické vzpomínky a asociace zpět do vašeho těla. Současní lidé, posluchači, zpravidla nevnímají své akustické okolí; naše uši jsou ohlušeny opakujícími se monotónními zvuky a hlukem. Nejsme schopni pozorného poslechu. Roste profesionální komunita umělců - akustických environmentalistů a audio umělců, kteří pracují na mezinárodní úrovni, aby znovu naladili náš přepracovaný sluch. K nim patří i deset skladatelů, kteří vás oslovují. Navracejí do poslechu erotiku: překročte společenskou normu, napněte uši, přestaňte se dívat a prociťte, jak svět zvuků zaplavuje vaše smysly dekadentně. Audio nahrávky 1. Nahrávky můžete stáhnout jednotlivě v galerii ze zaheslovaného webu výstavy. Kontakt-mailto: 2. Kvalita sluchátek je velmi důležitá. Čím kvalitnější sluchátka, tím intenzivnějsí bude zážitek z poslechu. Tyto audio nahrávky mají hi-fi kvalitu a nejkvalitnější tedy bude pslech z hi-fi sluchátek. Jakmile si už jednou poslechnete skladbu z dobrých sluchátek a pak si do galerie vezmete malá sluchátka na zastrčení do uší, váš mozek si bude pamatovat hi-fi kvalitu a doplní mezery (to uši umějí). 3. Nahrajte skladbu do svého přístroje. Ujistěte se, že jste sluchátka nebo otevřená sluchátka (tzv.pecky do uší) dobře umístili. Přimáčkněte je a poslouchejte, uvolněte je a opět poslouchejte. Všimněte si, která z pozic poskytuje nejvíce poslechových rozlišení. Seznam zvukových kompozic a jejich autorů Sex and Death a You - Sarah Boothroyd (Kanada) Tiger Balm - Annea Lockwood (Nový Zéland / Spojené státy americké) Writing Exams - Aviva (Kanada) Get Your Marks On - Eric Leonardson (Spojené státy americké) Vois Sous - Daniel Blinkhorn (Austrálie) Ce que dit la bouche - Alice Calm (Francie) USuck - Honeyant (Austrálie) again and again and Red Bird -Sound -Majena Mafe ( Austrailia) Wailing - Jesse Seay (United States) Trough Torch Song - Andrea Dancer Další akce pro veřejnost budou postupně oznamovány na webu edukace k výstavě Plánujeme: Poslechové salóny v kinu Aero Veřejné zvukové procházky Veřejná debata: studenti a autoři skladeb konverzují online

8 Materiál V Náhodný výběr obrazu, metodou Flanêur Pomůcka: stříbrná koule nebo živá želva, černá textilie na zabalení hlavy, krabice s texty. Některé texty najdete zde, v Bílých deskách, pod titulem Krásná literatura a poezie. Další si připravte sami a vezměte je do galerie. Koule je k dispozici v lektorském centru, živou želvu si můžete přinést sami. Kdo je flâneur? [flanér] Vážení diváci, po pařížských pasážích konce 19. století se pohybovali zvláštní tuláci ; byli to anonymní zevlouni moderního velkoměsta, jejichž hlavní životní činností bylo poflakování a pozorování okolí. Flâneur se pohybuje pomalu, ležérně, dlouho a pozorně civí na vybrané detaily, miluje anonymitu. V určitém ohledu má blízko k dandymu, dbá na originální životní styl a vybrané oblékání, ale na rozdíl od dandyho není necitlivý a blazeovaně povrchní. Lehko si představíme dnešní odrůdy flâneura... Jeden z tehdejších flâneurů vodil na řetízku želvu, která svou pomalou chůzí a častým zastavováním určovala svému pánu tempo chůze a také výběr artefaktů v pasáži. Místo želvy použijte stříbrnou kouli, kterou hodíte na podlahu. Můžete ji pomalu sledovat v jejím pohybu. Až se zastaví na určitém místě pod obrazem, je výběr proveden. Ovšem máte-li želvu, vezměte ji s sebou... Prohlížení a studium obrazu. Obraz si prohlédněte soukromí navodíte zvukovou bariérou (vybraná skladba do sluchátek) a můžete použít černý nebo fialový tyl k zakrytí obličeje. Poté vyberte z krabice text, který se podle vás k obrazu nejlépe hodí a přečtěte si ho. Hlasitá varianta: pozvěte ostatní a recitujte text nahlas. Nechte ho vyznít. Reflexe: Zapište si poznámky do soukromého deníku, otevřete debatu o důvodech výběru (námět, vztahy mezi významy, specifická forma, asociace, atmosféra, intertextualita, strukturální vztahy mezi texty, atd.) P.S. Doprovázíte-li želvu, zevlování na výstavě bude dokonalé. Vyučování Materiál VI Prohlížení obrazů, metodou Kukla Některé z obrazů vás mohou znepokojovat, znechucovat, u některých můžete mít zábrany, pokud by se někdo díval, jak se vy díváte... K odstranění nepříjemných pocitů diváků máme osvědčený prostředek. Zabalíte se do tkaniny, která vás oddělí od okolí, a přesto pohodlně uvidíte vše, co potřebujete. Barvy jsme volili dekadentní, takže budete styloví. Někdy můžete pozvat do kukly i někoho jiného a oddat se společné kontemplaci v soustředěném naladění.

9 Materiál VII Prohlížení obrazů, metodou Zvuková událost Důležité: Vyučující prosíme, aby podepsali copyrightové podmínky, aby dílo nebylo zneužito k jinému než edukačnímu účelu. Prosíme o respektování těchto pravidel a prosíme, aby studenti před odchodem z galerie skladbu z ipodů smazali. Vyučující si však mohou ponechat všechny nahrávky k pozdějšímu použití ve vyučování. U obtížných obrazových témat se můžete lépe soustředit, když se oddělíme od okolí. K tomu slouží poslech specifických zvukových událostí, vytvořených pro tento edukační program významnými audio-umělci z různých zemí. Jejich díla je možno vybírat z webových stránek výstavy blazeovany a požádat vyučující, aby vám zkopírovali vybranou skladbu pro návštěvu výstavy. U specificky vybavených jedinců dochází k tzv. synestetickému vnímání. Synestezie je spojení mezi akustickým a optickým vnímáním, barevné slyšení. Schopnost synestezie je vzácná, ale na určité úrovni můžeme všichni prožít účinek Decadencen tzv. multimodálního vnímání. Tohoto efektu vnímání a prožívání obrazů dosáhneme, když propojíme několik způsobů vnímání. Je to efekt tzv. multimodální integrace, kdy je vnímání prostřednictvím jednoho smyslu ovlivňováno vnímáním v oblasti dalších smyslů. Tyto prvky jsou integrovány a ústí v ucelenou interpretaci. Reflexe: zapište si do deníku z výstavy, jaké jste měli pocity, náladu při vnímání vybraného obrazu při poslechu určité zvukové události, a jak ovlivnila vaše prožívání jiná nahrávka. Něco navíc Dekadentní seance, scénář proměny Proměna Pomůcky: Tkanina, obřadní nástroje, miska s vodou, podivné rostliny, stuha. (Na požádání v lektorském oddělení). Stylové líčení a oblečení. Věci, objekty, které považujete za dekadentní. Hudba: Majena Mafe: Red Bird -Sound Seanci lze provést v prvním sálu výstavy. Inspirujete se obrazy. Účastníci si zvolí Vedoucího obřadu a dvě pomocnice. Jeden nebo jedna osoba se rozhodne k proměně. Nesmí se bát a musí opravdu chtít. Pomocnice tuto osobu zabalí do tkaniny, udělají z ní kuklu. Převáží ji křížem krážem stuhou. Položí ji na podlahu. Ostatní se postaví do kruhu kolem ní a deklamují nahlas tolikrát, dokud je obřadník nezastaví: Ležet. Usínat. Nevědět. Bolest je rozkoší a utrpení slastí. Přitom obcházejí kuklu a pokládají kolem ní a ni obřadní nástroje, vybrané objekty, rostliny, atd. Když všechny objekty vypotřebují, změní se deklamace. Začíná proměna a účastníci zase obcházejí a rytmicky říkají: Probudit se. Osvobodit se. Vědět. Radost je rozkoší a volnost je slastí. Přitom obřadník přeřízne (přestřihne) vázání kukly, na rostlinu nabere vodu z misky a postříká kuklu. Ta se sama vysvobodí z obalu. Postaví se pomalu do středu kruhu. Kdo jsi?, ptá se Obřadník. Jsem ten, který létá, Červený pták, odpovídá proměněná kukla. Potom všichni tiše a se zavřenýma očima poslouchají skladbu Red Bird Sound. Nakonec v tichu obřadník pokyne širokým mávnutím rukou k rozchodu. Pomocnice uklidí pomůcky.

10 Literatura k edukaci Baudelaire, Ch.: Květy zla. (Překlad Ivan Slavík) Praha: Mladá fronta, Baudelaire, Ch.: Víno samotářovo. (Editor Karel Livanský) Praha: československý spisovatel, Bernhard, T.: Soumrak duší. (Překlad Zlata Kufnerová) Praha: Prostor, Hlaváček, k.: Hrál kdosi na hoboj. (Editor Bohumil Svozil) Praha: Československý spisovatel, Hrabal, B.: Slavná Vantochova legenda. Praha: NNN, Huysmans, J. K.: Naruby. (Překlad Jiří Pechar) Praha: Odeon, Světová četba, sv. 491, Huysmans, J. K.: Tam dole. (Překlad Michal Novotný) Brno: Jota, Mandiargues, de, A. P.: Černé muzeum. (Překlad Stanislav Jirsa) Praha: Volvox Globator, Urban, O. M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích Katalog výstavy, Obecní dům Praha: nakladatelství Arbor Vitae, Verlaine, P.: Vdovcovy paměti, Má vězení, Zpověď. (Překlad Galina Kavanová) Praha: Garamond, Marie Fulková, Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze Andrea Dancer, University of British Columbia, Vancouver Ondřej Hník, Katedra české literatury PedF Uk v Praze Marian Pliska, Galerie Rudolfinum Praha (produkce a řízení) Johanka Ovčáčková (grafická úprava) Zvukové kompozice: Sarah Boothroyd, Annea Lockwood, Aviva, Eric Leonardson, Daniel Blinkhorn, Alice Calm, Honeyant, Majena Mafe, Jesse Seay, Andrea Dancer. Galerie Rudolfinum a autoři edukace, 2010 Autoři zvukových kompozic, 2010 Decadencenow.

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

DiDaktika výtvarné výchovy

DiDaktika výtvarné výchovy DiDaktika výtvarné výchovy PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Průvodce Interkulturní komunikací

Průvodce Interkulturní komunikací Průvodce Interkulturní komunikací Entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 ASOCIACE DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY K ČEMU TO? 1. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2004»ten stvì na vìceletèm gymn ziu Kram sk pìseú Den poezie MultikulturnÌ v chova v RVP Pl nov nì pozp tku Etiopsk realita Jak dospït

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově postižené a její zájmová činnost. Lenka Lochmanová Vedoucí

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Rodičům budoucích prvňáčků

Rodičům budoucích prvňáčků Rodičům budoucích prvňáčků Vážení rodiče, jistě ne náhodou jste otevřeli tuto část stránek naší školy informace rodičům budoucích prvňáčků. Právě pro vás, kteří nenecháváte nic náhodě a máte rádi jasno

Více