Vysoká škola ekonomická v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Fakulta informatiky a statistiky Kamila Jeřábková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Fakulta informatiky a statistiky. 2009 Kamila Jeřábková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Kamila Jeřábková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Aplikovaná informatika Corporate identity a její praktická aplikace Vypracovala: Kamila Jeřábková Vedoucí práce: Ing. Libor Krsek Rok vypracování: 2009

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Corporate identity a její praktická aplikace vypracovala samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpala informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Praze dne podpis i

4 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala Ing. Liborovi Krskovi za ochotu vést mou bakalářskou práci a jeho vstřícný přístup. Dále mé mamince za neuvěřitelnou toleranci a pomoc v době psaní práce a ostatním za trpělivost. Nakonec ještě také doc. Ing. Stanislavu Hornému, CSc., který ve mně vzbudil zájem se této oblasti dál věnovat, za jeho cenné rady z hodin. ii

5 Abstrakt Cílem mé bakalářské práce je vytvoření loga pro Klub deskových her VŠE. Metodami k dosažení daného cíle je prostudování teoretických základů vedoucích k tvorbě úspěšného loga a studium jeho jednotlivých faktorů jako jsou barvy, typografie a symboly. Přínosem této práce je vytvoření něčeho, co je potřebné a bude dále využíváno. Prvních pět kapitol je teoretických a poslední kapitola je praktická, aplikující nabyté znalosti na náš klub. iii

6 Abstract The aim of my bachelor thesis is to create a logo for the Board Game Club of the University of Economics. The methods used to accomplish thet goal include an investigating on how to create a successful and working logo and a study of factors which affects it such as the role of symbolism, typography and colors. The work does not just summarize facts about a corporate identity and logo, but is also valuable in creating something that is practical and usable. The first five chapters are theoretical and the last one is practical in which I am applying the gained knowledge on our Board Game Club. iv

7 Obsah Úvod Corporate identity Corporate design Corporate communication Corporate behavior Historie corporate identity Počátky Současná historie Situace u nás Logo Zásady tvorby Typy log Logo vytvořené z textu Logo vytvořené ze symbolu Logo vytvořené kombinací symbolu a textu Příklad propojení loga s corporate identitou Symboly Čísla Geometrické tvary Symboly typické pro různá odvětví Příklady aneb s čím se můžeme setkat Barvy Barevné modely Aditivní model Subtraktivní model Systém barev Primární barvy Sekundární barvy Terciární barvy Neutrální barvy Barevná schémata Monochromatické Analogické (podobné) Komplementární (doplňkové, kontrastní) Split complementary (měkce kontrastní) Dvojkontrastní Barevná triáda v

8 Barevná tetráda Parametry barvy Kontrast Elementární kontrast Proporční kontrast Teplotní kontrast Světlostní kontrast Simultánní kontrast Sytostní kontrast Následný kontrast Význam barev Faktory ovlivňující výběr barev Barvy spojené s jednotlivými odvětvími Barevné klamy Na co si dávat pozor Typografie Terminologie Konstrukce písma Členění písma Kombinace písem Typografie v logu Čemu se vyvarovat Jaký směr následovat Symbolika písem Praktická aplikace Informace o klubu Důvody potřeby corporate identity Popis vybraného loga Figurka Další symbolika Barvy Písmo Závěr Přílohy Seznam obrázků Seznam použité literatury vi

9 Úvod Corporate identity je jednotný koncept, který má udělat naší firmu jedinečnou, vyzdvihnout její kladné stránky, přilákat zákazníky a tím zvýšit zisky. Corporate design, jako jedna z částí, dává corporate identity vizuální podobu. Přínosem mé práce má být aplikace nabytých teoretických znalostí a vytvoření loga pro studentskou organizaci Klub deskových her VŠE, který jsme před dvěmi roky založili. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Poměrově teoretická část práce je mnohem rozsáhlejší než praktická. Je to dáno tím, že logo je jako ledovec 90% leží ukryto pod vodou a jen desetina je vidět. Logo je ve výsledku jedna drobná značka, ale aby fungovala správně, je potřeba k její tvorbě mít hluboké znalosti. První kapitola práce je věnována celkově corporate identity a zbytek práce se, z důvodů uvedených v kapitole 6, zabývá už jen corporate designem se zaměřením právě na logo. Logo je výchozím bodem při tvorbě firemního stylu a je podrobně probráno v kapitole dvě. V kapitolách tři až pět jsou postupně rozebrány tři hlavní faktory ovlivňující tvorbu loga symbolika, barvy a typografie. Šestá a tudíž poslední kapitola představuje Klub deskových her VŠE a popisuje vytvořené logo. Nutno dodat, že v designu existuje spousta pravidel: pravidla jak sladit jednotlivé barvy, pravidla pro kombinování různých typů písem v jednom celku, pravidla kompozice a mnoho dalších. Můžete se jimi řídit, ovšem to neznamená, že pokud dané pravidlo porušíte, bude výsledný efekt automaticky vypadat špatně. Design je svým způsobem umění a v umění vznikají nové a často populární věci právě porušením dosud zaběhlých pravidel a stereotypů. Je to jako s angličtinou. Musíte znát nějaký minimální základ, aby jste mohli komunikovat, ale pak máte dvě cesty, kterými se dát. Buď se můžete doma učit mnoho pravidel, výjimky z pravidel a další výjimky z výjimek pravidel nebo můžete odjet do nějaké anglicky mluvící země a jazyk vstřebat odposloucháním frází a celkově toho, jak místní lidé mluví. Já jsem vždy prosazovala druhou možnost, a proto je i má práce protkána příklady a studiemi na již existujících logách. Může Vás překvapit, že se informatik zabývá tvorbou firemního stylu, protože každý si za tímto druhem práce představí nejspíš absolventa umělecké školy. Avšak corporate design není jen umění, jako je napří- 1

10 klad malířství. Je to propojení více oborů oborů z ekonomické oblasti, jako je marketing a business, dále informatiky a designu. Může se zdát, že design je oblast stěžejní, ale není tomu úplně tak. Pokud máme zájem o design a průměrný talent, který umíme prodat, jsme na tom lépe než nadaný, ale obchodními dovednostmi netknutý umělec. Toto tvrzení podporuje i citace z knihy Lettering Bible 1 So what if your design and lettering are the world s best, if you lack the skills to sell them. On the other hand, even if your lettering is the world s worst, if you have dynamite selling skills, you ll succeed over the better technician. Důležité je správně vystihnout podstatu dané firmy a vědět, jak zdárně a efektivně působit na zákazníka. Tyto znalosti nám právě daly předměty celoškolského základu. Navíc informatici mají jistou výhodu, ať už znalostní nebo psychologickou. V dnešní technologické době se veškerý design tvoří pomocí výpočetní techniky, proto se může tento obor pro některé umělecky nadané lidi zdát nepřitažlivý. Umění a technika nikdy nešly moc dohromady, neboť umělci při tvorbě zapojují pravou mozkovou hemisféru, naproti tomu technici myslí levou půlkou mozku. Obecně však platí, že dnešní mladí lidé jsou přizpůsobiví, takže naučit se pracovat s nějakým grafickým programem jim nedělá tolik problémů. Na druhé straně existují i situace, kdy by se nám hodilo něco víc než uživatelská znalost počítače. Například program Indesign neumí všechno, co bychom si přáli. Vynahrazuje nám to možností skriptování, což ale obnáší znalost programovacího jazyka. Samozřejmě existují již nějaké hotové skripty, ale nemusí se nám podařit najít pro nás právě ten vhodný, a proto není nad to, udělat si svůj vlastní, šitý na míru. Předpoklady k tomuto nám zase daly oborové předměty. 1. Cabarga, L.: Logo, font & lettering bible. Adams Media 2004, 240 s. (str. 228) ISBN Pravděpodobně budeme mít menší znalosti z kreativní oblasti než studenti uměleckých škol, ale ty se dají, stejně jako všechno ostatní, doučit, například i v některých školou garantovaných předmětech. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že právě my, studenti Aplikované informatiky na VŠE, můžeme mít ke corporate designu řadu předpokladů i bližší vztah k němu. 2

11 2. Horný, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Oeconomica 2004, 134 s. (str. 48) ISBN Geuensde, M. de Pelsmacker, P. van den Bergh,J.: Marketing communications: a European perspective. Pearson Education 2007, 610 s. ISBN APRA (Asociace Public Relations Agentur): Slovníček pojmů. Dostupné v dubnu 2009 na: 5. APRA (Asociace Public Relations Agentur): Slovníček pojmů. Dostupné v dubnu 2009 na: 6. APRA (Asociace Public Relations Agentur): Slovníček pojmů. Dostupné v dubnu 2009 na: 7. Geuensde, M. de Pelsmacker, P. van den Bergh,J.: Marketing communications: a European perspective. Pearson Education 2007, 610 s. (str. 14) ISBN Corporate identity Firemní identita na rozdíl od firemní kultury označuje cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétní firmy. Tento koncept má za cíl jednoznačně identifikovat a tím i odlišit firmu od své konkurence, učinit ji nezaměnitelnou v tržním prostředí. 2 Na současném trhu, přeplněném velkými a i malými společnostmi bojujícími o zákazníkovu pozornost, se image firmy stává mnohem důležitější pro úspěch firmy než kdy předtím. Každá firma, ať chce či nechce, má nějakou image. Je to způsob, jak je firma vnímána okolím. Tento obrázek závisí čistě na osobním pocitu pozorovatelů a firma není schopná si ho nastavit tak, jak ona sama by si přála. Naproti tomu, corporate identity jsou vědomě tvořené principy, které mohou a mají působit na člověka a tímto ovlivňovat jeho smýšlení o firmě. Proto tvorba silné a dostupné identity je pro firmu nejlepší investice k přitažení pozornosti zákazníka. Konkrétní podobu corporate identity ovlivňuje zvolená firemní strategie. Existují tři typy firemní identity: 3 Monolithic identity (monolitická identita, též deštníková identita 4 ) celá společnost se prezentuje jako jeden celek, ať už z hlediska vizuální prezentace či komunikace a podnikového jednání. Příkladem je IBM, McDonald s. Endorsed identity (diverzifikovaná identita, též doložková identita 5 ) dceřiná společnost má svůj vlastní styl, svojí identitu, ale mateřská společnost je vždy jasně prezentována na pozadí. Příkladem je General Motors, Danone. Branded identity (strategie individuálních značek 6 ) každá sekce nebo dokonce produktová řada mají svůj vlastní styl a s ostatními se zdají být ničím nespojené. Často jsou to společnosti, které vznikly fúzí ze společností se silnou identitou. Příkladem je Procter & Gamble. Podle knihy Marketing communications 7 Corporate identity is the set of meanings by which a company allows itself to be known and through which it allows people to describe, remember and relate to it. It is the way the company chooses to present itself to its relevant target audiences by means of symbolism, communication and behaviour. Jak je v předchozí citaci řečeno, corporate identity je množina 3

12 prostředků, pomocí nichž firma rozšiřuje povědomí o sobě a zároveň dává lidem možnost ji pomocí nich popsat, zapamatovat si ji. Corporate identity je často dělena do tří kategorií: Corporate design (firemní styl) Corporate communication (firemní komunikace) Corporate behavior (firemní jednání) 1.1. Corporate design Corporate design je jednou z kategorií corporate identity a díky vizuální podobě a snadnému uvědomění působí jako kategorie nejdůležitější. Každým rokem se život zrychluje a lidé jsou nuceni vstřebávat více a více informací. Dnešní člověk je zahlcen informacemi. Vizuální komunikace se tak stává významnou složkou života. Zaprvé, vizuální komunikace nás nutí vnímat informace i když nechceme. Je to jednoduché, když člověk nechce poslouchat, tak prostě vypne a slova mu půjdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. S vnímáním zrakem je to už těžší, člověk se musí neustále rozhlížet kolem sebe, nemůže jednoduše zavřít oči a jít. Pokud má člověk něco číst, tak to vyžaduje určitou mentální aktivitu, kterou lze ignorovat, ale dobře vytvořený firemní styl působí na člověka podvědomě, a proto ho nelze potlačit. U dobrého loga se podíváte a nemusíte pracně přemýšlet, co znamená tenhle symbol a čím se vlastně tato firma zabývá. Druhým důvodem je jednoduchý fakt, že člověk je schopný si zapamatovat 80-85% toho, co vidí, naproti tomu však jen 15-20% toho, co slyší Horný, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Oeconomica 2004, 134 s. (str. 18) ISBN Rughase, O.G.: Identity and Strategy : how individual visions enable the design of a market strategy that works. Edward Elgar Publishing s. (str.20) ISBN Corporate design je směsí marketingu a kreativní grafické práce. Podle O.G. Rughase 9 Corporate identity is conceptualized as a marketing function of top management that is made real through visible graphical design such as logos, company house styles, and so on. Tvůrce musí do projektu vložit svou kreativitu, aby jednotlivé prvky firemního stylu, zvláště pak logo, zaujalo pozorovatele kupujícího. Na druhou stranu se ale tvůrce nemůže nechat unést svým uměleckým talentem a musí mít na paměti, že corporate design je způsob realizace marketingu corporate identity a že výsledek musí přesně vystihovat firmu. Do corporate designu spadá celý grafický obrázek o dané společnosti. Tvůrci corporate designu se zabývají tvorbou log, jednotného vzhledu, grafického manuálu. Logo je ovšem prvním krokem a základem vše- 4

13 ho ostatního, proto je mu věnován zbytek této práce. Projevuje se na všech ostatních prvcích designu, z čehož plyne, že se špatným logem už ani žádný další dobrý prvek vizuální prezentace nevytvoříte. Kromě loga sem patří návrhy: vizitek hlavičkového papíru obálek faxových zpráv šablon ových zpráv razítek interních prvků, jako např. průkazky zaměstnanců reklamních předmětů Principy používané při tvorbě loga platí i u těchto dalších návrhů. Barvy a případný symbol zůstávají v celém stylu stejné. Typografie je jediná, která se může lišit. S jedním typem písma si většinou nevystačíte, a proto je k hlavnímu písmu vybráno ještě jedno nebo více typů doplňkových. Oproti logu zde hraje ještě důležitou roli kompozice. Neznamená to, že v logu se kompozice úplně ignoruje, ale ostatní prvky grafického designu obsahují mnohem více informací, které je potřeba umístit. Mnoho firem stále podceňuje význam jednotného firemního stylu a myslí si, že ho dokáže vytvořit vlastními silami. Tento proces má ovšem mnoho etap od zjišťování informací o společnosti, přes brainstorming až po samotnou grafickou realizaci a je zde mnoho míst s potenciálními hrozbami chyby. Firmy často rozdělí tento velký koncept na menší projekty, které realizují odděleně nebo si jen nechají udělat logo a pak to celé působí nekoherentně. Není radno si zahrávat, neboť špatný firemní styl a s ním i celá firemní identita může negativně ovlivnit firemní image Corporate communication Corporate communication je další kategorií corporate identity. Zvláště pro podniky s vysokou decentralizací je corporate communication ještě více důležitá. Vzniká centrálně organizovaná skupina odpovědná za firemní komunikaci. Zahrnuje PR, neboli vztahy s veřejností, dále vztahy s investory, zákazníky, okolím ve kterém firma podniká, reklamu, vztah s médii, pracovní vztahy, vztahy s vládou, školení a vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě marketingovou a ma- 5

14 nažerskou komunikaci. 10 Firemní komunikace se dá rozdělit do dvou skupin vnitřní a vnější. Do vnitřní komunikace patří právě komunikace mezi zaměstnanci, například pomocí webového portálu s databází již řešených pracovních problémů. Cílem je zajistit sounáležitost s firmou, pocit pracovníků, že je to i jejich firma. Úplně nejdůležitější ze všeho je to, aby s firemní komunikací byli zaměstnanci seznámeni, plně jí pochopili a řídili se jí. Pozitivní vnější komunikace s okolím může zajistit snazší rozvoj dalších produktů, poboček, služeb. Dobrá komunikace s investory může obstarat větší přísun nového kapitálu. Důležité je propojení obou složek, neboť špatná pracovní morálka se jisto jistě projeví na společnosti i z venku, naproti tomu špatná vnější komunikace, např. kritika okolí, či nedostatek peněž, povedou k demotivaci pracovníků Corporate behavior Corporate behavior je třetí kategorií corporate identity. Zahrnuje interní hodnoty, normy, pravidla. Též jde rozdělit na firemní jednání vnitřní mezi zaměstnanci uvnitř firmy a vnější vůči firemnímu okolí. Všeobecně je dosti podobné firemní komunikaci, celkově jednotlivé kategorie corporate identity dělí jen slabá pomyslná hranice. Zde je také vidět nutnost tvorby všech tří složek dohromady a nesmyslnost jejich separace či případného zaměření se pouze na oblast designu, jak to stále u některých českých firem bývá zvykem. Viditelnější vliv má vnější firemní jednání, protože to rychleji ovlivňuje image firmy. 11 Rozdíl oproti firemní komunikaci je v tom, že jednání stanovuje teoretickou rovinu, jak by se firma měla chovat a firemní komunikace aplikuje tuto rovinu na konkrétní situace Historie corporate identity Počátky 10. Goodman,M. B.: Corporate communication: theory and practice. SUNY Press s. ISBN Horný, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Oeconomica 2004, 134 s. ISBN Corporate identity má poměrně mladé kořeny, ale historie loga, jako jednoho z prvků firemní identity, sahá až hluboko do Antiky k Řekům a Římanům. Název logo pochází z 19. století. V řečtině znamená slovo. Je to značka navržená pro snadnou identifikaci. Na začátku to byla parafa složená z jednoho písmena, později ze dvou a více propletených písmen. Parafou mohla být všechna písmena jména, nebo jen iniciály. Mnoho ranných řeckých a římských mincí nese monogram 6

15 nebo logo vladaře či města. Ve 13. století se z jednoduché parafy stala ochranná známka obchodníků, zahrnující např. zednické značky a signatury jednotlivých tiskáren. 12 Obr. 1: Logo společnosti Procter & Gamble zdroj: extended.info/2875 Obr. 2: Logo společnosti AEG zdroj: nica.com/eb-media/43/ bc5bae8.jpg 12. Logo tree: History of logo design. Dostupné v dubnu 2009 na: html/history_logo_design.htm 13. Good logo: Logo Timeline. Dostupné v dubnu 2009 na: 14. AEG history: THE FA- THER OF INDUSTRIAL DESIGN. Dostupné v dubnu 2009 na: node367.asp 15. Boučková J. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck 2003, 432 s. ISBN První firemní logo pochází z roku 1851 a prezentovalo společnost Procter & Gamble. (Obr. 1) Společnost založili v Americe dva britští imigranti. Logo bylo původně symbolem pro jejich řadu svíček Star (v překladu hvězda). Zobrazuje 13 hvězd, představující 13 původních kolonií a muže v měsíci (man-in-the-moon), který byl oblíbeným dekoračním přeludem v 19. století. 13 Výhodou loga bylo to, že i lidé, kteří neuměli číst, snadno rozpoznali design společnosti a mohli si být jisti kvalitou, kterou dostanou. Toto logo strhlo velkou pozornost, hlavně ale díky tomu, že bylo považováno kvůli milné interpretaci některých jeho částí za symbol satanismu. Posouváme se na začátek 20. století. Byla to doba průmyslové revoluce, masově vyráběného zboží. Zde také vznikla první corporate identity. Zakladatelem je Peter Behrans, průmyslový designer společnosti AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft). (Obr. 2) V roce 1907 vytvořil pro tuto společnost nejen nové logo, ale i reklamní materiály a firemní publikace se sjednoceným designem. Behrans nastavil styl i dalším firemním aktivům, jako například prodejním předváděcím místům, rezidencím zaměstnanců, navrhl továrny šité na míru jak individuálním potřebám AEG, tak i zaměstnancům. 14 Firemní identitu ovlivňovaly i marketingové filozofie. Vezměme si jako příklad situaci ve výrobním podniku. Na začátku 20. století byly trhy nenasycené a bylo jednoduché výrobek prodat. Žádná marketingová komunikace nebyla potřeba. Postupem času se ale trhy začaly nasycovat, byla k dostání spousta podobných výrobků a bylo třeba přesvědčit zákazníka, aby si koupil zrovna jejich výrobek. Tato prodejní filozofie měla za cíl odlišit svůj výrobek od ostatních a vůbec celkově se zviditelnit v tržním prostředí. Společnosti začaly upírat pozornost na design obalu výrobků, na svou celkovou prezentaci pomocí loga a jednotného firemního stylu. Od 50. let se filozofie změnila na marketinkovou, filozofii zaměřenou na zákazníka. Cílem už nebylo prodat daný výrobek, ale zjistit potřeby zákazníka a podle toho, co si žádá, vytvořit odpovídající produkt. Tím se například prohloubila komunikace firmy se zákazníkem. 15 7

16 Současná historie Současná historie corporate identity je obsáhlá, každá z kategorií má své milníky a proto jsem se rozhodla shrnout už jen oblast corporate designu, která je hlavním předmětem této práce. V 50. letech se firemní styl stává velmi důležitým ve společnostech, které mají vlastní designéry. Italská společnost Olivetti představuje corporate design a corporate identity jako obchodní strategii. Společnosti začínají být závislé na designérech, kteří jim vytvoří vizuální styl, který je odliší na soutěživém trhu. Designér Paul Rand tvoří slavné logo IMB či logo pro televizní stanici ABC. V 60. letech rapidně narůstá význam corporate designu a svět je postupně zaplavován novými logy. Vznikají slavná loga World Wildlife Fund, McDonald s, Audi, která ve skoro nezměněné podobě přetrvávají dodnes. Aby designéři uvedli svůj vizuální design na trh, byli v 90. letech přinuceni k blízké spolupráci s profesionály v oblasti IT. Internet už dávno nebyl používán výhradně armádou USA, jak tomu bylo na jeho počátcích, a web se stal domovem každé celosvětové značky. 16 S tím také přicházely nové technologie, problémy i výzvy. Bylo potřeba přizpůsobit logo pro počítačovou verzi. Komplikace s rozdílnými barevnými systémy pro tiskárnu (CMYK) a monitor (RGB) byly už dávno známy a brány v potaz, ale problémem se nyní mohla stát omezená barevnost. V tištěné verzi bylo zaručeno, že ostatní uvidí vždy správnou barevnost jak jí chceme my, ale s příchodem webu tato jistota zmizela. Ne každý měl stejně dobrý počítač jako my a i přesto, že my jsme naše logo viděli v krásné, správné barevnosti, se stávalo, že přístroj někoho jiného nepodporoval tolik barev jako náš. Daná barva nebyla nalezena a tudíž byla nahrazena barvou podobnou či v horším případě došlo k smíchání dostupných barev a k vytvoření tzv. ditheringu. Proto byla vymyšlena tabulka bezpečných barev, která obsahuje 256 barev a má zajistit, že dané barvy budou zobrazeny vždy stejně. Také připojení na internet bylo pomalé a tudíž bylo vhodné přenášet co nejméně dat. Pro loga se stal obvyklým formátem GIF. Soubor s logem měl malou velikost, ovšem toto plus bylo kompenzované schopností zobrazit jen 256 barev v důsledku malé barevné hloubky 8 bitů. 16. Landa, R.: Graphic Design Solution. Cengage Learning 2000, 314 s.isbn Díky rostoucímu využití technologie je budoucím trendem tvořit pohyblivé, měnící se, 3D loga. Tento typ log je nový, vyjadřující jakým- 8

17 si způsobem technologický pokrok a hlavně je neokoukaný, proto tyto loga snadno zaujmou. Nesmíme ale v žádném případě zapomínat, že i v dnešním světě plném technologie je zapotřebí používat loga v tištěné podobě Situace u nás 17. British Graphics: Past present and future of corporate identity Dostupné v dubnu 2009 na: item/future-of-corporate-identity 18. Svoboda, V.: Public relations moderně a účinně. Grada Publishing a.s. 2006, 240 s. ISBN Celkově dohledat počátky Corporate identity bylo dosti obtížné a o to obtížnější bylo zjistit, jak to bylo u nás v Čechách. Milníkem může být považována polovina 70. let, kdy byl realizován první design manuál pro podnik Brněnské veletrhy a výstavy a roku 1974 konané symposium Tvorba koordinovaného propagačního stylu při 6.bienále užitého umění v Brně. Velký rozmach nastal až po revoluci s pronikáním západního stylu života, ale už i před rokem 1989 vznikly ještě další práce ve snaze formovat českou corporate identity. 18 Dnes mezi nejznámější česká grafická studia tvořící firemní styl patří pražské studio Najbrt. 9

18 2. Logo Logo je jedním z prvků corporate designu a prvník krokem při jeho realizaci. Předtím než ale vůbec začneme navrhovat logo, je důležité zjistit, čím se společnost zabývá, jak pracuje a jaké jsou její budoucí plány. Design, který vytvoříme bez respektování celkové corporate identity může fungovat v krátkém čase, ale v delším období se stane břemenem, které nereflektuje hlavní ideu společnosti. Existují tři hlavní faktory ovlivňující tvorbu loga, které budou probrány v následujících kapitolách: Symbol (kapitola 3) Barva (kapitola 4) Typografie (kapitola 5) 2.1. Zásady tvorby Obr. 3: Symbol v logu společnosti Sun zdroj: backgrounds/531 Obr. 4: Symbol v logu společnosti Colombia zdroj: backgrounds/ Graham, L.: Basics of design: layout and typography for beginners. Cengage Learning 2001, 280 s. ISBN Při tvorbě loga je dobré dbát toho, aby bylo nezaměnitelné. Bohužel v dnešní době se zdá dosti obtížné vytvořit něco radikálně nového. Například symboly společností Sun (Obr. 3) a Columbia (Obr. 4) mohou působit trochu matouce.představte si, že je potřeba použít černobílou verzi loga a vy ještě trošku hůř vidíte. Pak se vám křivky připomínající U slijí do podobných čar jaké jsou v logu Columbia a drobný rozdíl v jejich obrácené orientaci vám nedojde pokud obě loga neuvidíte vedle sebe. V takovémto případě je tudíž důležité uvádět logo celé i s názvem firmy, ne jen jeho obrazovou část. Částečným uklidněním může být skutečnost, že Columbia vyrábí sportovní oblečení a Sun působí v oblasti informačních technologií. Působit ale ve stejném odvětví, mohlo by to mít na obě firmy dosti negativní dopad. Při navrhování loga je potřeba mít na paměti, že logo bude používáno ve všech možných situacích. Logo může být používáno na vizitkách i na billboardech, proto musí být čitelné jak v malé, tak ve velké velikosti. Také je pravděpodobné, že se objeví na kvalitně tištěných dokumentech i levných černobílých letácích. Z toho plyne, že černobílá varianta je nutností a doporučuje se pracovat s omezenou škálou šedé, protože malé rozdíly v odstínu se při kopírování ztrácí. 19 Dále musíme také zvážit výslednou cenu výroby loga. Logo by mělo být aplikovatelné na všechny materiály, od různých druhů papíru, přes textil až např. po sklo. Výrazná složitost loga může podstatně zvýšit 10

19 náklady při gravírování. Přílišná barevnost může být zase na obtíž při tisku na textil. Obr. 5: Staré logo televize Nova zdroj: Obr. 6: Inovované logo televize Nova s 3D smirálou z roku 2007 zdroj: Logo by také nemělo podléhat módním trendům, protože ty přijdou a jak náhle přišly, tak zase odejdou, ale logo by mělo být stálé. Podle mého názoru, logo televize Nova (Obr. 5) je příkladem loga, které se nechá táhnout trendy. V době jeho vzniku byla v oblibě spirála. Posledních pár let se velkým ternem staly 3D objekty a tudíž se spirála změnila na zeměkouli kříženou s 3D spirálou. (Obr. 6) Úspěšnost loga ale často také závisí na množství peněz věnovaných do reklamy. Čím větší rozpočet, tím větší šance shlédnutí symbolu divákem. A přísloví Opakování je matka moudrosti platí i zde, čím vícekrát ho uvidíme, tím rychleji se nám vryje do paměti. Při tvorbě můžeme brát v potaz spoustu pravidel vedoucích k úspěšnému logu, ale hlavní zásadou je, aby logo bylo pak správně používáno. Myslím, že z webových stránek je dobře poznat, jakou důležitost společnost přikládá svému corporate designu. Na některých stránkách firem najdete grafický manuál, neboli pravidla užití loga. Na jiných stránkách nenajdete ani odkaz na jejich logo. Pak samozřejmě ztrácí smysl vynakládat veliké peníze na tvorbu corporate designu, když informaci o tom, jak ho používat si necháváte pro sebe a lidé si ho můžou používat, jak se jim zachce Typy log 20 Podle obsahových prvků v logu je rozdělujeme do tří typových skupin. Logo může tvořit: text obrázek obrázek s textem dohromady 20. Jacobs, M.: Graphic Design Concepts. Words and Pictures Publishing 2004, 314 s. ISBN t Ještě než se podíváme na jednotlivé skupiny, musíme si ujasnit pojmy logo a logotyp, které bývají často nesprávně používány. Mohlo by se zdát, že označují stejnou věc, ovšem není tomu tak. Logo je souhrnný název pro firemní značku, ať už byla vytvořena jakýmkoliv z předchozích tří uvedených způsobů. Naproti tomu, označení logotyp se používá jen pro logo, které obsahuje čistě text. 11

20 Logo vytvořené z textu Logo vytvořené z počátečních písmen organizace Nejjednodušší varianta, jak vytvořit logo, je vzít počáteční písmena názvu společnosti. Toto ale nelze aplikovat na každou firmu. Naskýtá se zde spousta problémů: jméno firmy je jednoslovné zkratka již je použitá jinou firmou. Příkladem může být třeba kolize zkratky Institutu biomolekulární medicíny s firmou IBM některé zkratky můžou působit negativně například PRD Všeobecně platí, že firma plánující expanzi do cizí země by se měla ujistit, že své jméno nebude působit nevhodně či urážlivě s daném jazyce. U log tvořených zkratkou to platí dvojnásob, protože je větší pravděpodobnost koincidence krátké zkratky než celého slova. Obr. 7: Logo společnosti IBM zdroj: Příkladem loga vytvořeného z počátečních písmen je IBM (International Business Machines). (Obr. 7) Logo vytvořené ze jména společnosti Obr. 8: Logo společnosti Microsoft zdroj: Stejně jako u předchozí kategorie je důležité, aby jméno vyvolávalo pozitivní pocity u zákazníka. Zde je velmi důležitá správná volba typu písma. Doporučené je sepsat si kvality, které má firma prezentovat a následně vybrat typ písma nejlépe tomu odpovídající. Příkladem loga obsahující celé jméno je Microsoft. (Obr. 8) Logo vytvořené ze symbolu Takovéto logo se tvoří vizuálním brainstormingem. Designer si napíše slova související s charakterem společnosti, jejím produktem či službou. Pak ke každému slovu nakreslí obrázek, který ho vystihuje. Nakonec vybere jeden nebo více symbolů, které se stanou základem loga. Tento typ loga může být vhodný pro společnost účinkující na mezinárodních trzích, neboť není spojen jen s určitým jazykem. Také se uplatňuje tam, kde není pro dlouhý a složitý logotyp prostor. Příkladem může být automobilový průmysl, kde je potřeba umístit své logo na vůz. Auta vnímáme za pohybu, ať už je to pohyb auta nebo náš vlastní. Proto je o to více kladen důraz na rychlou rozpoznatelnost. Představme si, že by Mercedes-Benz měl v logu jen text, sice originálně tvarovaný, ale pořád jen logotyp. Než bychom ho stihli přečíst a rozpoznat, auto by bylo dávno pryč. 12

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku.

Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku. Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku. Schematický geometrický tvar zde reprezentuje nejen klasické vysílání, ale

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Stručný průvodce výstavou Grafické návrhy loga českého předsednictví

Stručný průvodce výstavou Grafické návrhy loga českého předsednictví Stručný průvodce výstavou Grafické návrhy loga českého předsednictví Jak vysvětlují své návrhy loga českého předsednictví Evropské unie 2009 sami autoři Daniel Petryca Logo je modelováno v trojrozměrném

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze Strana 1 / 9 Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje užívání loga VŠE v Praze součástmi školy a mimoškolními subjekty. Zpracovatel: Přezkoumal:

Více

Grafický manuál logotypu ZUŠ UH

Grafický manuál logotypu ZUŠ UH Grafický manuál logotypu ZUŠ UH Obsah 1. Úvod 1.01 O škole 1.02 Symbolika origami 6.06 Plakát 2 (zadní strana) 6.07 Pozvánka 2. Značka 2.01 Značka, logotyp 2.02 Varianty použití 2.03 Černobílé provedení

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: ÚVOD Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

LOGO & BRAND MANUÁL POJIŠTĚNÍ MÁVNUTÍM KŘŘŘÍDEL. KONTAKT. Adresa. PR & Communication. Online. Štěpán Martínek

LOGO & BRAND MANUÁL POJIŠTĚNÍ MÁVNUTÍM KŘŘŘÍDEL. KONTAKT. Adresa. PR & Communication. Online. Štěpán Martínek LOGO & BRAND MANUÁL POJIŠTĚNÍ MÁVNUTÍM KŘŘŘÍDEL. KONTAKT Adresa TopPojištění.cz s.r.o. Lomnického 1705/9 140 00 Praha 4 Česká republika PR & Communication Štěpán Martínek Mobil: + 420 720 202 Online Email:

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV

Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV Logo s figurální tématikou, které je dostatečně čitelné a zároveň dává pozorovateli velký prostor pro představivost. Pod jednoduchým symbolem si lze představit herce

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL ( základní verze ( Značka EDA Značka EDA je základním prvkem jednotného grafického stylu společnosti. Její jednotlivé prvky a jejich barevnost popisují zaměření a hlavní činnost

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4 Základní logotyp Logotyp Fatra byl vytvořen v 60. letech 20. století. Vychází z tradice Baťovy firmy. Jeho konstrukce využívá umělecky ztvárněné modifikace kurzívy. Logotyp je vyvážený, konstrukčně zdařilý,

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

CORPORATE IDENTITY GRAFICKÝ MANUÁL

CORPORATE IDENTITY GRAFICKÝ MANUÁL CORPORATE IDENTITY GRAFICKÝ MANUÁL ÚVOD Corporate Identity Grafický manuál je ucelený návod na běžné používáni značky a slouží jako podklad pro vizuální prezentaci ochranné známky a jednotné image. Tento

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE 1 1 LOGOTYP Varianty logotypu Grafický manuál definuje jednu tvarovou variantu logotypu Reklama, Polygraf. Letopočet v logotypu se mění v závislosti na aktuálním roce konání veletrhu.

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu 2017 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU Grafický manuál Státního pozemkového úřadu ÚVOD Manuál vizuálního stylu Státního pozemkového úřadu definuje pokyny pro jednotné používání logotypu, typografie a základních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vizuální programování

Vizuální programování Vizuální programování Adam Zmrzlý Seminář LaSArIS, 28. 11. 2013 Obsah Motivace Co je vizuální programování Novost přístupu Cíle vizuálního programování Různé přístupy Jazyk Shades Motivace Zvýrazňování

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Identita Fakulty humanitních studií

Identita Fakulty humanitních studií Identita Fakulty humanitních studií 1 Psaní názvů 2 Přehled log a jejich variant 3 Minimální ochranná zóna 4 Minimální velikost loga 5 Základní a doplňkové barvy 6 7 Logo na barevném pozadí 8 Zakázané

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více