ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ"

Transkript

1 ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009

2 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu Historie vzdělávání chemiků ve Vyškově Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Dosažené výsledky Přílohy

3 Touto cestou bychom chtěli poděkovat plk. v. v. Ing. Janu LAČŇÁKOVI, CSc. a plk. v. v. doc. Ing. Janu ŠTĚTINOVI, CSc. za pomoc a poskytnutí cenných informací, které umožnily zpracování této publikace. 2

4 Úvodní slovo ředitele ústavu Od 1. září 2004 působí v rámci Univerzity obrany Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení dislokovaný ve Vyškově. Vznik tohoto vysokoškolského ústavu byl a je odrazem specializace Armády České republiky na problematiku ochrany proti zbraním hromadného ničení s vazbou na mezinárodní závazky ČR v téže oblasti, a současně i uznáním dosažených výsledků dlouhodobé orientace na tuto oblast vzdělávání a výzkumu. Ústav OPZHN si tedy v roce 2009 připomíná 5. výročí svého vzniku. Pětileté trvání ústavu je velmi krátkou dobou v dlouhém období devadesáti let existence plynové služby a chemického vojska, nicméně navazuje na tradici chemických kateder jako svých předchůdkyň působících ve Vyškově. Historie je vždy potenciálem kvality přítomnosti a rozvoje budoucnosti, proto není na škodu si čas od času připomenout své kořeny. Zdroje úspěchů chemického vojska Armády České republiky bylo možno vždy spatřovat především v promyšlené a cílevědomé přípravě lidí. Vysokoškolské vojenské chemické vzdělání, všeobecná technická dovednost a zkušenosti z výcviku s otravnými a radioaktivními látkami jsou ty přednosti, které dělají dobré jméno chemickému vojsku doma i v zahraničí. Technické vzdělání a zkušenosti z výcviku jsou základním předpokladem vysoké kreativity a flexibility velitelů a specialistů CHV, jejich schopnosti překonávat neočekávané problémy a vědět si rady i v případech, se kterými žádný předpis či manuál nepočítá. Tyto schopnosti byly vždy založeny na kvalitním systému vysokoškolské přípravy zejména důstojnického sboru a na vytvoření vlastní vědecko-výzkumné a vývojové základny. V oboru OPZHN se dá směle hovořit o vlastní autentické české vzdělávací a výzkumně-vývojové škole. Za více jak čtyřicet let existence vojenských chemických vzdělávacích institucí působilo ve Vyškově několik desítek graduovaných a své práci oddaných pedagogů a nadaných vědecko-výzkumných pracovníků, kteří se zasloužili o přípravu několika generací vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro chemické vojsko, tehdejší Civilní ochranu, dnešní integrovaný záchranný systém i ostatní orgány státní správy. Stejně tak se zasloužili i o rozvoj a modernizaci přístrojové techniky a materiálu chemického vojska AČR. Tato účelová publikace je věnována všem, kteří se podíleli na činnosti vyškovských chemických kateder, na jejichž bázi mohl Ústav OPZHN vzniknout, stejně jako těm, kteří u jeho zrodu stáli nebo v současnosti připravují nové vysokoškolsky kvalifikované příslušníky chemického vojska AČR. Mnozí z nich jsou přispěvatelé a zpracovatelé tohoto materiálu, za což jim patří dík. Našemu ústavu přeji do dalších let mnoho úspěchů ve všech oblastech jeho činnosti, mnoho skvělých pedagogů a talentovaných studentů. Zejména mu přeji, aby byl i nadále nejen místem, odkud budou do praxe odcházet kvalitně připravení absolventi studijního oboru vojenská chemie, ale také místem, kam se budou rádi v průběhu své profesionální služby vracet ať již pro radu, nebo pro dobré lidské slovo. plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. 3

5 1 HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ 1.1 Předchůdci Ústavu OPZHN Ústav OPZHN Univerzity obrany ve své pedagogické a vědecké působnosti navazuje na bohatou a dlouhou historii přípravy velitelů a specialistů chemického vojska ve Vyškově, kterou lze vysledovat zpětně až do roku V tomto roce byla prezidentem republiky zřízena Velitelsko-organizátorská fakulta jako součást brněnské Vojenské akademie Antonína Zápotockého (VAAZ). Součástí fakulty byla i katedra chemie a OPZHN, která byla členěna do tří skupin skupina chemie, skupina jaderných a chemických zbraní, skupina taktiky chemického vojska a OPZHN. Chemie byla zkouškovým předmětem pro všechny posluchače v prvním studijním ročníku. Obsah byl zaměřen s ohledem na studijní obory a v zásadě se členil podle oblastí významných pro armádu chemické zdroje elektrické energie, pohonné hmoty a maziva, základy výbušnin, otravné látky a jejich odmořování apod. Předmět chemie končil v 1. studijním ročníku zkouškou. Skupina jaderných a chemických zbraní vyučovala předmět teoretické základy ZHN a ochrany, který zahrnoval zejména teoretické a technické poznatky v oblasti ZHN a ochrany proti nim. Po ročních zkušenostech byl obsah výuky přepracován a předmět přejmenován na základy ZHN a ochrany. Skupina taktiky chemického vojska a OPZHN zajišťovala výuku chemického zabezpečení a OPZHN v rámci taktické přípravy druhů vojsk. V roce 1971 byla na akademii zahájena výuka v dvouleté důstojnické škole (DDŠ), kterou zabezpečovaly i skupiny katedry chemie a ochrany proti ZHN. V roce 1972 byly v souvislosti s reorganizací vojenského školství na tehdejší Vysoké vojenské škole pozemního vojska hrdiny Sovětského svazu kpt. Otakara Jaroše (VVŠ PV OJ) ve Vyškově nově založeny katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství a katedra taktiky a bojového použití chemického vojska. Katedry byly složeny z personálu původní katedry a byly doplněny učiteli příchozími z Brna (VAAZ) a od útvarů a zařízení chemického vojska (CHV). Katedry převzaly vysokoškolskou přípravu specialistů chemického vojska a navázaly tak na vojensko-chemickou specializaci Vojenské akademie v Brně, která tam probíhala od roku 1951 až do roku 1977, kdy byli vyřazeni poslední studenti pětiletého studia. Odborná kontinuita přípravy vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oboru vojenská chemie byla zabezpečena vedle převzetí a přepracování učební dokumentace dosavadního pětiletého studia i příchodem řady zkušených pedagogů z Vojenské akademie v Brně. Vlastní výuka probíhala současně s budováním učební a výcvikové základny v improvizovaných podmínkách původní zástavby areálu dřívějšího Vyššího vojenského učiliště (VVU), později VVU kpt. Otakara Jaroše a posléze první fakulty Vojenské akademie v Brně. Katedra byla dislokována ve staré zástavbě kasáren v budovách 45 a 27, které však pro práci chemiků příliš nevyhovovaly. Během krátké doby byly proto vybudovány další chemické laboratoře s rozvody plynu, posluchárna pro chemiky, knihovna a centrální vytápění budovy 45. Také ostatní budovy byly rekonstruovány a upraveny pro potřeby výuky 4

6 chemické specializace. Za plného stavebního provozu byla připravována výuka nových odborných předmětů a zabezpečováno materiálně-technické vybavení katedry chemikáliemi, laboratorním sklem a později i knihami a časopisy z VAAZ Brno. Katedra se podílela také na výuce chemie u nechemických oborů akademie a u DDŠ. Katedra byla tvořena dvěma skupinami. Skupina všeobecné chemie zajišťovala výuku chemie u všech oborů studia na VVŠ PV OJ a rovněž zahájila výuku chemických disciplín (anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie, chemické inženýrství a chemická technologie) u oboru vojensko-inženýrského, vojenská chemie. Skupina chemického inženýrství a chemické specializace (po roce přejmenovaná na skupinu obecné a speciální chemie) uskutečňovala výuku zejména vojensko-odborných předmětů profilujících velitele jednotek chemického vojska (otravné látky zemí NATO a vojenská toxikologie, dozimetrie, chemické zbraně, speciální očista, radioelektronika, fyzikální základy jaderných zbraní apod.). Počáteční obtíže byly díky společnému úsilí a nadšení brzy zdárně překonány. Katedra si začala vytvářet významnou pozici nejen ve škole. Koncem roku 1979 byla katedra přestěhována do nových budov s prostornými moderními učebnami a laboratořemi. V průběhu dalšího období katedra přesídlila na 5. podlaží bloku kateder I (BK-I) a nakonec již natrvalo na 1. podlaží bloku kateder II (BK-II). V rámci realizace změn v organizaci VVŠ PV byly v roce 1979 zřízeny fakulty. Na Fakultě druhů vojsk působila katedra taktiky a bojového použití chemického vojska (K-22) s náčelníkem katedry plk. Ing. Tomášem Dvořákem, CSc., a katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství (K-23), jejímž náčelníkem byl plk. prof. Ing. František Přikryl, CSc. Katedry realizovaly vysokoškolskou výuku vojensko-chemického směru. Katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství byla dále tvořena skupinou chemického inženýrství a chemické specializace (plk. doc. Ing. Jan Štětina, CSc. od roku 1981 mjr. Ing. Emil Halámek, CSc.), skupinou jaderných zbraní (plk. doc. Ing. Anton Pijak, CSc.) a skupinou obecné chemie (plk. doc. Ing. Zdeněk Karpíšek, CSc.). Katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství poskytovala v té době úplné vysokoškolské odborné vzdělání. Katedra taktiky a bojového použití chemického vojska doplňovala a formálně završovala vojensko-odbornou přípravu absolventa vojenské chemie. Správa chemického vojska vyvinula účinnou snahu o vytvoření jedné profilové katedry pro specializaci vojenské chemie. Tato skutečnost byla realizována v rámci reorganizace VVŠ PV v roce 1983, která zahrnovala vznik Fakulty motostřeleckého vojska, Fakulty tankového vojska, Fakulty týlového a technického zabezpečení a vznik celoškolských kateder. Přiřazením skupiny taktiky chemického vojska ke katedře všeobecné a speciální chemie na Fakultě druhů vojsk vznikla katedra chemického vojska a speciální chemie (K- 32). Katedra převzala odbornou garanci za přípravu specializace vojenská chemie. Jako celoškolská katedra se vyčlenila katedra OPZHN (K-9), zabezpečující výuku tohoto předmětu u ostatních studijních oborů všech fakult. V organizační struktuře katedry chemického vojska a speciální chemie bylo od počátku začleněno pět předmětových skupin, které se podílely na profilaci absolventů ve 5

7 studijním oboru vojensko-inženýrském, vojenská chemie. Předměty obecné a speciální chemie vyučovali pedagogové skupiny obecné chemie (plk. doc. Ing. Anton Pijak, CSc.) a skupiny jaderných a chemických zbraní (pplk. doc. Ing. Emil Halámek, CSc., pplk. doc. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.). Přípravu pro výkon velitelských funkcí zabezpečovaly skupiny taktiky a bojového použití chemického vojska (mjr. Ing. Pavel Zahradníček, CSc., pplk. Ing. Arnošt Vraný, plk. Ing. Jiří Pospíšil, pplk. doc. Ing. Dušan Vičar, CSc.) a chemického materiálního a technického zabezpečení (pplk. Ing. Ladislav Šuta, pplk. Ing. Dušan Vičar, CSc.). Poslední skupina realizovala výuku chemie pro odbornosti ostatních fakult (plk. doc. Ing. Jan Štětina, plk. doc. Ing. Jaromír Bár, CSc.). V roce 1990 převzal velení na katedře pplk. doc. Ing. Emil Halámek, CSc. V souvislosti s reorganizací školy a s přechodem na nový typ bakalářského studia byly zrušeny celoškolské katedry a katedra OPZHN byla v průběhu letního semestru školního roku 1992/1993 včleněna do stávající katedry chemického vojska a speciální chemie. Katedra prošla výraznou reorganizací spojenou s odchodem mnoha pedagogických pracovníků a redukcí počtu předmětových skupin. Skupina chemického inženýrství (doc. RNDr. Josef Dolínek, CSc., Ing. Josef Navrátil, CSc.) zabezpečovala výuku základních chemických disciplín, jako je obecná chemie, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, jaderná chemie a chemická technologie u vysokoškolského studia, a také u středoškolského studia v předmětech chemie, chemická technologie, chemické laboratorní cvičení, analytická chemie. Tyto disciplíny byly studentům vojensko-chemické odbornosti přednášeny v obdobném rozsahu jako na jiných civilních vysokých školách chemického zaměření. Po jejich absolvování získávali studenti základní teoretickou úroveň chemických vědomostí doplněnou o experimentální laboratorní zručnost, jež jsou pak nezbytné při studiu specializačních předmětů. Značná obsahová totožnost vyučovaných předmětů s předměty vyučovanými v civilních školách vytvářela u absolventů zásadní předpoklady pro adaptabilitu v občanském životě po ukončení vojenské kariéry a také odborné předpoklady pro zařazení absolventů na technické funkce nebo přímo do výzkumu. Skupina ZHN a ochrany proti nim (navazovala na skupinu jaderných a chemických zbraní a skupinu speciální chemie a dozimetrie pplk. doc. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc., mjr. Ing. Petr Sládek, CSc.) zabezpečovala přípravu studentů v předmětech vojenské odborné specializace, a navazovala na vědomosti získané studiem disciplín obecné chemie. Předmětem studia byla problematika chemických zbraní, otravných látek a dalších vojensky významných toxických sloučenin a vybrané kapitoly z toxikologie. Studenti získávali nezbytné teoretické znalosti v oboru jaderných zbraní a jaderných energetických zařízení, dozimetrie ionizujícího záření. Byly řešeny otázky dekontaminace a ochrany před účinky jaderných a chemických zbraní. Studenti absolvovali řadu praktických cvičení ve speciálních laboratořích, kde si ověřovali závěry teoretické přípravy a testovali chemický materiál a zařízení. Celý komplex vojensko-odborných předmětů specializace vytvářel předpoklady pro završení ucelené přípravy vojenského profesionála chemické specializace. Tato skupina v nové organizační podobě plnila funkci bývalé katedry OPZHN (K-9), tzn., že zabezpečovala výuku předmětu OPZHN u všech specializací a systémů studia na VVŠ PV a ŠDZ i VSŠ. Vědeckopedagogický tým skupiny se výrazně podílel na přípravě nových vědeckých pracovníků 6

8 v rezortu obrany i mimo něj. Skupina zabezpečovala rovněž zkušebnictví prostředků chemického průzkumu a kontroly pro Armádu České republiky. Skupina taktiky a bojového použití chemického vojska (pplk. doc. Ing. Dušan Vičar, CSc.) v průběhu vyučovaných předmětů završovala práci svých kolegů při přípravě vojenského profesionála. Na technické předměty navazovalo studium předmětu výzbroj chemického vojska. Zde byly materializovány teoretické poznatky o problematice detekce škodlivin, radioaktivního záření, dekontaminace a řady dalších oblastí. Studenti se v tomto předmětu učili ovládat speciální systémy, kterými jsou vybaveny jednotky a útvary chemického vojska. Bez nadsázky lze říci, že dominantní postavení mezi vyučovanými předměty zaujímala taktika a bojové použití chemického vojska. Studenti zde byli vedeni k samostatnému tvůrčímu řešení praktických problémů v práci velitele jednotky chemického vojska při plnění odborných úkolů. Cílevědomě byla pěstována jejich schopnost analyzovat situaci, hodnotit její důležité aspekty a vyvozovat závěry potřebné k rozhodování. Osvojili si schopnost seznámit podřízené odpovídající formou s přijatým rozhodnutím. Měli možnost ověřit si v praxi důsledky svých rozhodnutí a následně optimalizovat svoji velitelskou práci. Příprava velitele se pochopitelně neprováděla pouze teoreticky. Studenti museli být schopni velet svým jednotkám v nejrůznějších podmínkách. Proto v souladu se stanovenými cíli přípravy opouštěli pohodlné a dobře vybavené učebny a učili se plánovat a organizovat boj a jeho chemické zabezpečení na plastických stolech a zdokonalovali se na speciálních trenažérech, aby v závěru každého tematického bloku prokázali schopnost plnit úkoly se skutečnou bojovou technikou v reálném terénu výcvikového prostoru. Po provedené dílčí reorganizaci školy a následujících konkurzních řízeních byla katedra chemického vojska a speciální chemie k ustavena prakticky zcela nově. V této době byla řada vojáků z povolání nucena ukončit služební poměr a část z nich pokračovala v práci na katedře jako občanští pracovníci. V roce 1995 byla Fakulta druhů vojsk včleněna do Fakulty řízení vojenských systémů a katedra s nezměněným názvem přečíslována na K-15. Část pracovníků odešla na nově zřízené Výcvikové a školicí centrum a část přešla na Fakultu ekonomiky obrany státu. V průběhu dalšího období podléhala katedra v závislosti na změnách studijních programů neustálým personálním změnám, které vedly k průběžnému odchodu nejen zkušených pedagogů, ale také bohužel i mladých učitelů. Tato skutečnost byla vyvolána zejména potřebou zabezpečení akreditace studijní dokumentace kvalifikovaným personálem, zejména profesory, docenty a nositeli vědeckých hodností. Počet pracovníku katedry se neustále snižoval, až v roce 2002 dosáhl počtu 13, z čehož bylo 9 pedagogů, přičemž dva z nich dlouhodobě zastávali funkce prorektorů nebo proděkanů. Zásadní změnu přinesl rok 2003, kdy se v rámci přípravy na sloučení vysokých vojenských škol spojily fakulty VVŠ PV Fakulta řízení vojenských systémů a Fakulta ekonomiky obrany státu do Fakulty ekonomiky a managementu. Katedra chemického vojska a speciální chemie se vyčlenila mimo strukturu fakulty za vzniku organizačního jádra Ústavu NBC. Uvedená skutečnost podtrhla význam a podíl katedry v naplňování ambicí AČR a ČR 7

9 v oblasti OPZHN v rámci NATO. Vznik organizačního jádra byl zásadním krokem ke vzniku Ústavu OPZHN UO. 1.2 Výuka studentů chemické specializace Hlavní náplní pedagogické činnosti pracovníků kateder byla samozřejmě vysokoškolská výuka studentů chemické specializace, která se v závislosti na vývoji systému vojenského školství ve Vyškově poměrně dynamicky měnila. Změnám systému přípravy nutně podléhaly i změny v učebních systémech a s nimi souvisejících studijních plánech. Relativně nejstabilnější bylo období výuky v oboru vojensko-inženýrském, vojenská chemie, které trvalo od roku 1973 až do roku Obsah výuky samozřejmě podléhal změnám vyvolaným požadavky velení chemického vojska na připravenost a schopnosti absolventů vykonávat základní funkce u jednotek chemického vojska, ale úpravy byly pouze dílčího charakteru. Vlastní vysokoškolská příprava studentů byla zahájena v roce 1973 ve čtyřletém vojensko-inženýrském studijním oboru vojenská chemie. Tato forma studia pokračovala nepřetržitě až do roku Vedle čtyřletého studia určeného převážně pro občanskou mládež (od roku 1979 také pro absolventy VSOŠ vojáky z povolání bez praxe) bylo v sedmdesátých letech organizováno i několik běhů tříletého vysokoškolského studia pro vojáky s praxí. Čtyřletý systém studia byl ukončen v akademickém roce 1993/1994 vyřazením posledních absolventů oboru vojensko-inženýrského, vojenská chemie. Ve smyslu nového zákona o vysokých školách byl od akademického roku 1991/1992 zahájen nový, dvoustupňový systém vzdělávání. Byly upraveny studijní programy všech oborů vyučovaných na VVŠ PV, přičemž obsah studia byl rozdělen do dvou částí, do bakalářského a magisterského stupně studia. Současně se přešlo na prezenční a kombinovanou formu studia. Velením AČR bylo rozhodnuto, že absolventi bakalářského studia musí před nástupem na magisterské studium absolvovat nejméně dvouletou praxi u vojsk. Tento požadavek společně s rozdělením studia do dvou stupňů vyvolal nutnost časového a obsahového okleštění výuky obecných chemických předmětů, některé předměty specializace byly potom vyučovány v obou stupních studia s rozdílnou úrovní teoretického poznání. Studium v bakalářském stupni bylo zaměřeno na získání potřebných znalostí k výkonu nástupních funkcí u chemického vojska a magisterský stupeň byl zaměřen na širší teoretické poznání problematiky ochrany proti ZHN. Studijní obor byl přejmenován na obor vojenská chemie. V roce 1993 byla zahájena výuka v pětiletém oboru vojenská chemie chemické odbornosti pro logistiku, který však měl dobu trvání dvou ročníků a měl pouze 2 absolventy. Současně byli vyřazeni první absolventi bakalářského studia oboru vojenská chemie. V roce 1995 došlo k dalším změnám ve struktuře VVŠ PV, které se bytostně dotkly také katedry chemického vojska a speciální chemie. Fakulta druhů vojsk byla začleněna do Fakulty řízení vojenských systémů a v rámci programu Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska byl nově akreditován studijní obor velitel chemických jednotek manažer. Lze říci, že tato skutečnost dlouhodobě ovlivnila kvalitu přípravy studentů chemické 8

10 specializace, neboť došlo k výraznému snížení podílu základních chemických disciplín ve studijním plánu. Tento trend byl trvalý a byl rozhodující příčinou stagnace odborné úrovně studentů chemické specializace. Učební dokumentace byla sice v letech 1997 a 2001 upravována, přesto se nepodařilo zvrátit přípravu vojenských chemiků do potřebné a požadované podoby. V rámci přípravy na transformaci vojenských vysokých škol vznikla ve Vyškově v roce 2003 Fakulta ekonomiky a managementu, na které byl akreditován nový studijní programu Ekonomika a management. Program byl členěn na obory ekonomika obrany státu a vojenský management. Obory se dále členily na moduly a součástí oboru vojenský management se stal společný modul velitel druhů vojsk (dělostřelecký, chemický, ženijní), po roce byl rozdělen na odbornosti a vznikl modul velitel chemických jednotek. Důsledkem těchto změn a úprav bylo další snížení hodinové dotace na základní chemické disciplíny a jejich degradace do podoby nepovinně volitelných předmětů, což neumožňovalo vytvořit u studentů potřebné teoretické znalosti ke zvládnutí problematiky ochrany proti zbraním hromadného ničení. Poslední studenti prezenční formy bakalářského studia byli vyřazeni v červenci V magisterském studiu dobíhá studium v prezenční i kombinované formě studia. Široký záběr pedagogických úkolů kateder byl dán nejen velkým počtem vyučovaných předmětů, např. jen v bakalářském studiu oboru vojenská chemie to bylo 17 předmětů, výukou předmětu OPZHN vyučovaného u ostatních specializací, ale také počtem systémů (forem) výuky, které zabezpečovaly. Katedry v průběhu své činnosti zabezpečovaly výuku nejenom vysokoškolských studentů, ale také postupně přípravu žáků, aspirantů a studentů chemické specializace následujících systémů studia: - velitelská chemická specializace roční a dvouleté důstojnické školy (RDŠ, DDŠ); - jednoroční maturitní kurzy (JMK); - studijní obor chemická technologie při vojenské střední škole (VSŠ) po jejím přesunutí do Vyškova v roce 1993 až do doby naplnění jejího personálu; - škola důstojníků v záloze specializace vojenská chemie. Připravena byla také studijní dokumentace 12měsíční praporčické školy specializace vojenská chemie. V oblasti tzv. technické přípravy příslušníků chemického vojska organizovala katedra chemického vojska a speciální chemie řadu zdokonalovacích kurzů, např. laborantů CHV, kurz hlavních funkcionářů CHV k řízení úkolů v oblasti průzkumu a speciální analýzy, přeškolovací kurz důstojníků AČR na ČVO 570 a zdokonalovací kurz připravující příslušníky CHV pro činnost v radonových a ekologických odřadech a orgánech. Zvláštní pozornost si zaslouží mezinárodní kurzy specialistů chemického vojska NBC DEFENCE COURSE, které organizovala katedra ve spolupráci s velením CHV, VTÚO Brno a K-107 VA Brno. První ročník se uskutečnil v roce 1995 a další v následujících dvou letech. Prvního kurzu se zúčastnilo 16 důstojníků z 15 zemí členských států NATO a projektu Partnerství pro mír. Průběh kurzu potvrdil vysoký kredit chemického vojska AČR v zahraničí, získaný úspěšným vystoupením čs. protichemické jednotky ve válce v Perském zálivu. 9

11 Vysokou úroveň kurzu, která byla i odrazem odborné úrovně příslušníků garantující katedry, ocenili všichni účastníci při jeho slavnostním zakončení. Nejinak tomu bylo i v následujících dvou letech. Mimo výše uvedený kurz zabezpečovala katedra řadu dalších kurzů pro zahraniční specialisty OPZHN. K těm nejvýznamnějším patřil kurz pro rakouskou armádu. Příslušníci chemického vojska rakouské armády (velitel chemického vojska, velitelé rot a čet, další specialisté a postupně organické chemické roty jednotlivých spolkových zemí) se zúčastnili celkem čtyř běhů výcviku s reálnými bojovými chemickými látkami, které řídili pracovníci katedry. Kurz byl potom předán do kompetence VA Vyškov. Kurz Technické základy OPZHN byl postupně organizován pro příslušníky armád Indie, Lotyšska a Estonska. Celkovou úroveň vojensko-odborné přípravy našich absolventů při jejich působení v československé protichemické jednotce umožnil ověřit v reálných a tvrdých podmínkách válečný konflikt v Perském zálivu. Vysoká profesionální úroveň našich absolventů se prosadila i v konkurenci předních armád světa. 1.3 Vědecká výchova, habilitační a jmenovací řízení Historie kateder chemických specializací ve Vyškově je protkána zlatou nití snahy a úsilí o zabezpečení výuky kvalifikovaným vědecko-pedagogickým personálem. Od počátku byl kladen odpovědnými pracovníky velký důraz na zvyšování kvalifikace učitelů, přičemž za nejdůležitější formu byla považována vědecká příprava. Zpočátku byla vědecká výchova realizována na chemických katedrách VA AZ v Brně jako školicích pracoviších. V letech 1969 až 1981 byli přijati a úspěšně ukončili technickou vědeckou výchovu pplk. Ing. František Přikryl, mjr. Ing. Alois Vaňkovský, Augustin Míl, Ladislav Šroubek (1969), pplk. Ing. Zdeněk Karpíšek (1972), Jaromír Bár (1974), mjr. Ing. Jan Štětina, kpt. Ing. František Kavka, mjr. Ing. Anton Pijak (1977), npor. Ing. Emil Halámek (1979), RNDr. Jan Souček, Ing. Josef Kellner, Ing. Rostislav Pašek (1980), pplk. Ing. Josef Dvořák, RNDr. Josef Dolínek (1982), Jiří Novák (1983). V oblasti operačního a bojového použití druhů vojsk, speciálního týlového a technického zabezpečení úspěšně ukončili vědeckou výchovu pplk. Ing. Miloslav Houser (1975), pplk. Ing. Eduard Eliáš (1976), mjr. Ing. Pavel Zahradníček (1979), pplk. Ing. František Špičák, pplk. Ing. Jaroslav Sigmund (1980), pplk. Ing. Jan Lačňák (1983), mjr. Ing. Petr Voznica a mjr. Ing. Dušan Vičar (1988). Osmdesátá léta byla ve znamení rozvíjející se vědecko-výzkumné činnosti na katedře, která fakticky vyústila v roce 1983 v udělení statutu školicího pracoviště pro výchovu nových vědeckých pracovníků pro obor zbraně a ochrana proti nim, vědní úsek zbraně hromadného ničení a ochrana proti nim, včetně ustanovení komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací a tím i práva udělovat vědeckou hodnost kandidát technických věd. Je možné konstatovat, že tento akt měl velký význam pro další rozvoj nejenom katedry, ale také 10

12 chemického vojska a celého systému ochrany proti ZHN v tehdejší ČSLA a později AČR. Prvními absolventy byla RNDr. Libuše Součková a mjr. Ing. Zbyněk Kobliha. V roce 1985 byla vědecká výchova rozšířena o vědní obor vojenská technika, vědní úsek chemická technika a materiál. Tato situace byla podmíněna rozvojem školicího pracoviště a rovněž celkovým útlumem technického vzdělávání chemické specializace na Vojenské akademii v Brně, kde byly realizovány různé formy akademických kurzů, tzv. postgraduálního studia, a práce pedagogů se orientovala na problematiku operačně-taktickou. Období konce 80. let bylo již ve znamení vysoké úrovně vzdělávacího procesu inženýrského studia vojenské chemie i vědeckovýzkumné činnosti katedry jako školicího pracoviště nových vědeckých pracovníků. Podařilo se rozvinout několik základních vědeckovýzkumných směrů, vychovat řadu nových vědeckých pracovníků jak pro potřeby školy, tak pro řadu organizací mimo rezort obrany. Řada pracovníků katedry, jejichž odborné zaměření směřovalo do problematiky bojového použití chemického vojska, chemického zabezpečení nebo OPZHN, splnila kvalifikační předpoklady v rámci oboru habilitačního řízení teorie řízení a bojového použití jednotek PV, studijní úsek teorie řízení a použití jednotek druhů vojsk a ZHN a ochrana proti nim. Habilitační řízení zde absolvovali pplk. Ing. Pavel Zahradníček, CSc., (1992), pplk. Ing. Karel Kotek, CSc., pplk. Ing. Petr Langer, CSc., (1993). Postgraduální studium studijního oboru teorie řízení a bojového použití PV, studijní úsek ZHN a ochrana proti nim úspěšně absolvoval npor. Ing. Daniel Sas (1999) Jmenovací řízení, habilitační řízení Vědní úsek ZHN a ochrana proti nim Za výsledky vědecko-výzkumné práce byla do roku 1990 celá řada vědeckopedagogických pracovníků jmenována docenty. Jmenovaní docenti: - plk. Ing. Jan ŠTĚTINA, CSc.; - plk. Ing. Anton PIJAK, CSc.; - pplk. Ing. Emil HALÁMEK, CSc.; - pplk. Ing. Josef DVOŘÁK, CSc.; - RNDr. Jan SOUČEK, CSc.; - RNDr. Josef DOLÍNEK, CSc.; - Ing. Josef KELLNER, CSc. Po změně příslušné legislativy a po splnění stanovených podmínek řádného habilitačního a jmenovacího řízení byly přiznány a uděleny tituly docenta a profesora dalším příslušníkům katedry. Habilitační řízení: - pplk. Ing. doc. Emil HALÁMEK, CSc.; - pplk. Ing. Zbyněk KOBLIHA, CSc.; 11

13 - RNDr. doc. Josef DOLÍNEK, CSc.; - pplk. doc. Ing. Josef DVOŘÁK, CSc.; - pplk. Ing. Dušan VIČAR, CSc.; - Ing. Zdeněk ŠMEJKAL, CSc. Jmenovací řízení profesorem: - pplk. doc. Ing. Emil HALÁMEK, CSc., (1991). Obor ZHN, škodliviny a ochrana proti nim V roce 1995 byla vědecká výchova nahrazena studiem doktorských studijních programů. Dosažená kvalifikace vědecko-pedagogického sboru katedry, výsledky přípravy doktorandů i vědecko-výzkumné práce přispěly rozhodující měrou k akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Ochrana vojsk, přičemž katedra plně garantovala studijní obor ZHN, škodliviny a ochrana proti nim. Rozvoj studijního oboru byl završen v roce 1999, kdy byla MŠMT udělena akreditace pro obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Habilitační řízení: - mjr. Ing. Stanislav FLORUS, CSc., (1996); - pplk. Ing. Zdeněk SKALIČAN, CSc., (2000); - RNDr. Petr LINHART, CSc., (2003); - pplk. Ing. Jiří CABAL, CSc., (2004). Jmenovací řízení profesorem: - doc. Ing. Zbyněk KOBLIHA, CSc., (2001); - plk. doc. Ing. Dušan VIČAR, CSc., (2004). 1.4 Vědecká a výzkumná činnost V oblasti vědecké práce dosahovali pracovníci katedry v rámci VVŠ PV výjimečných výsledků. Zaměření vědecké práce bylo od vzniku pracoviště orientováno především dle požadavků a potřeb CHV, přičemž v pozdějším období se zejména jednalo o projekty s účelovou finanční podporou rezortu MO. Přehled části nejvýznamnějších vědeckých úkolů je uveden v přiložených tabulkách. Hlavní směry výzkumu pro bližší perspektivu byly přitom rozpracovány v dlouhodobých záměrech vědecké a výzkumné činnosti pracoviště. V období do roku 1995 byla výzkumná činnost v oblasti detekce a stanovení otravných látek zaměřena zejména do oblasti elektrochemických metod, velká pozornost byla věnována využití iontově selektivních elektrod a využití extrakční spektrofotometrie. Na počátku tohoto období bylo zahájeno rozpracování biochemické metody, které později vyústilo k vývoji detektoru DETEHIT. Dalším výzkumným směrem, v němž bylo dosahováno významných výsledků, byl výzkum maskovacích aerosolů a prostředků jejich použití. V souladu s potřebami CHV byl výzkum zaměřen na výzkum a vývoj nových dýmotvorných směsí a zadýmovacích prostředků účinných také v infračervené oblasti spektra a tlumící laserové zaměřovací přístroje. Pro 12

14 řešení tohoto směru bylo také využito finanční podpory z Grantové agentury vlády ČR. Oddělení CHV se ve vědeckovýzkumné činnosti zaměřilo na hodnocení využitelnosti sil a prostředků chemického vojska při ochraně životního prostředí a zpracování operačnětaktických studií pro potřeby tvorby koncepcí chemického zabezpečení a technického rozvoje chemického vojska. Vědecká činnost v letech 1995 až 2005 byla realizována hlavně formou projektů obranného výzkumu. Ústav OPZHN, resp. jeho předchůdci (katedra chemického vojska a speciální chemie nebo Organizační jádro Ústavu NBC), v těchto letech řešili v postavení hlavního řešitelského pracoviště 12 projektů obranného výzkumu: v oblasti problematiky detekce bojových chemických látek to byly projekty s kódovým označením KONTROLA, SLOUČENINY, PROSTŘEDEK, TOXIN II a CH-MOBIL. Realizačním výstupem řešení výzkumných úkolů byla např. přenosná chemická laboratoř PCHL-90 a osobní detektor nervových plynů DETEHIT, nové průkazníkové trubičky PT 44/2, PT 145/2. /T 36/4 a další prostředky, které byly zavedeny do výzbroje AČR; v oblasti detekce, identifikace a monitorování radioaktivních látek to byly projekty s kódovým označením RADIONUKLID, VOJSKO, KRIZMAN a RADIOAKTIVITA; v oblasti použití chemického vojska to byly projekty s kódovým označením ČINNOSTI, MOŽNOST a CHEMIK. Mimo hlavní náplň vědecké práce, kterou bylo zejména řešení výzkumných projektů zadaných přímo řídícími složkami CHV AČR, se pracoviště ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci podílelo na řešení evropského projektu PHARE Protection of Natural Resources in Karst Areas. Na pracovišti bylo jen od roku 1995 dále řešeno 6 projektů vnitřní grantové agentury VVŠ PV a 13 dalších úkolů ve prospěch rezortních složek. Změny pojetí, realizace a financování výzkumu a vývoje v druhé polovině 90. let vytvořily podmínky k specifikování nové formy podpory výzkumu na tehdejší VVŠ PV výzkumného záměru, který byl ještě konstruován na základě tehdy rodící se legislativy. V roce 1999 byl podán návrh výzkumného záměru Fakulty řízení vojenských systémů VVŠ PV s kódovým označením v centrální evidenci záměru MO x001 s názvem Použití svazků, útvarů a jednotek pozemních sil armády ČR. Ochrana vojsk a obyvatelstva v krizových situacích na teritoriu ČR. Obecné cíle vědecké činnosti byly rozpracovány do konkrétního zaměření jednotlivých pracovišť fakulty. Tehdejší katedra chemického vojska a speciální chemie (K-15) se zaměřila na řešení těchto stěžejních úkolů: ochrana vojsk proti ZHN, radioaktivními a toxickými látkami; možnosti chemického vojska při ochraně životního prostředí v AČR; maskovací aerosoly a prostředky jejich použití; monitorování přirozených a umělých radionuklidů v životním prostředí; analytická kontrola ekotoxických a toxických látek, chemických zbraní a dalších vojensky významných sloučenin; metody a prostředky zvyšování efektivnosti přípravy specialistů chemického vojska. 13

15 Řešení dílčích úkolů bylo plánováno původně na dobu následujících 3 let. Dílčí cíle záměru byly na základě získaných poznatků průběžně upřesňovány. Z důvodu zpoždění přípravy (nabytí právní účinnosti) nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje byla doba řešení tohoto záměru následně prodloužena aktualizací pod označením MO až do roku Výsledky řešení úkolů byly úspěšně obhájeny na závěrečném oponentním řízení. Pracovníci katedry pravidelně publikovali výsledky vědecké práce v renomovaných vědeckých časopisech jako např. Collection nebo Chemické listy, včetně zahraničních, jako jsou Talanta (GB) a Analytical Letters (USA). Nebyla však opomíjena ani možnost publikovat ve vojenských časopisech s celoarmádní působností (Vojenský profesionál) či ve Sborníku VVŠ PV řada B, za jehož redakci nesla katedra odpovědnost. Publikační aktivita byla považována za jedno z důležitých kritérií pro hodnocení vědeckopedagogických pracovníků katedry. Prostředky chemického průzkumu a chemické kontroly výzkumně řešené na katedře se staly součástí výzbroje československé protichemické jednotky. Prosadily se však i v konkurenci předních armád světa. Špičková úroveň techniky chemického vojska byla po náročném testování potvrzena v roce 1994 i americkou armádou. 14

16 2 ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ 2.1 Transformace vojenských škol, vznik UO a ÚOPZHN K reorganizaci vojenských vysokých škol (VVŠ PV ve Vyškově, VA v Brně a VLA JEP v Hradci Králové) byla v průběhu roku 2002 zřízena pracovní komise pod vedením tehdejšího náčelníka sekce personalistiky brig. gen. Ing. Jana Ďurici, která měla za úkol provést v souladu s připravovanou koncepcí vzdělávání v rezortu MO a personálními potřebami AČR analýzu vysokoškolského vzdělávacího systému a připravit návrh na sloučení škol. V této době již byl rozpracován návrh Koncepce OPZHN a do kolegia MO byl připraven materiál Návrh koncepce rozvoje v oblasti OPZHN v letech Při MO současně pracovala pod vedením náměstka MO pro reformu AČR Ing. Jaroslava Škopka pracovní komise pro OPZHN, jejímž členem byl i vedoucí katedry chemického vojska a speciální chemie plk. doc. Ing. Dušan Vičar, CSc. Významnými aktivitami podmiňujícími vznik organizačního jádra Ústavu NBC byla i osobní účast vedoucího katedry na jednáních komise pro reorganizaci vojenských škol a osobní jednání s NMO pro transformaci a NGŠ AČR. Tyto aktivity byly odrazem specializace Armády České republiky na problematiku ochrany proti zbraním hromadného ničení ve vazbě na mezinárodní závazky ČR v této oblasti, a současně i uznáním dosažených výsledků dlouhodobé orientace na tuto oblast vědy, výzkumu a vzdělávání. Správnost nastoupené cesty boje proti proliferaci zbraní hromadného ničení, zvyšování ochranných schopností a možností reakce na tato ohrožení byla potvrzena v rámci Pražského summitu NATO přijetím tzv. Pražské iniciativy ke zvyšování obranných schopností. Uvedené procesy a mezinárodní závazky ČR se posléze staly projektem tzv. specializace, tj. zaměření na oblast ochrany proti zbraním hromadného ničení, která přispěla ke vzniku specializovaných sil AČR a podnítila mj. i vznik Ústavu OPZHN. Výsledkem práce na reorganizaci vojenských vysokých škol bylo Nařízení k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v rezortu MO v roce 2003, kterým se struktura VVŠ PV od reorganizovala do následující podoby: Rektorát VVŠ PV; Fakulta ekonomiky a managementu (vznikla sloučením FŘVS a FEOS); Centrum informačních technologií (od součást Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově); Organizační jádro Ústavu NBC (OJ ÚNBC). V průběhu akademického roku 2003/2004 plnilo OJ ÚNBC vědeckopedagogické úkoly v personálním obsazení původní katedry chemického vojska a speciální chemie, tj. v počtu 12 osob, a připravovalo se na působnost součásti Univerzity obrany jako relativně samostatného odloučeného pracoviště v posádce Vyškov. V této poměrně složité době, kdy se rektorát a FEM připravovaly na přesun do posádky Brno a vznikající Ředitelství výcviku a doktrín přebíralo prostory původní VVŠ PV, se podařilo OJ ÚNBC připravit a obhájit vlastní výzkumný záměr institucionálního financování vědy a výzkumu, připravit projekty specifického výzkumu, dokončit projekty obranného výzkumu z minulého období a stát se nositelem investičního záměru zařazeného do střednědobého investičního plánu rezortu, který 15

17 umožnil v následujících dvou letech modernizaci laboratoří, metodického chemického cvičiště a výstavbu chemického skladu. Současně po zhruba deseti letech přebíralo opět do vlastní působnosti laboratoře na 4. podlaží učebního bloku A, dočasně přidělené katedře ekonomiky a hygieny výživy a katedře veřejné ekonomiky a služeb logistiky. Dnem byla zákonem č. 214/2004, Sb., o zřízení Univerzity obrany ze dne 2. dubna 2004 zřízena vojenská vysoká škola s názvem Univerzita obrany se sídlem v Brně. Univerzita obrany vznikla splynutím Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, které ke dni zřízení Univerzity obrany zanikly. Na Univerzitu obrany přešla veškerá práva a povinnosti zmíněných škol, včetně akreditací studijních programů, habilitačních a jmenovacích řízení. Organizační struktura Univerzity obrany byla k následující: Rektorát UO se sídlem v Brně; Fakulta ekonomiky a managementu (Brno); Fakulta vojenských technologií (Brno); Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové); Ústav operačně taktických studií (Brno); Ústav strategických studií (Brno); Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (Vyškov). 2.2 Ústav OPZHN Poslání ÚOPZHN V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vykonává vysokoškolský ústav vědeckou, výzkumnou, vývojovou, příp. další tvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení je součástí Univerzity obrany s působností především v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, vědecké a pedagogické činnosti. Pedagogická působnost Ústavu OPZHN je prioritně zaměřena na pokrytí personálních potřeb chemického vojska AČR. Ústav je pevně zakotven v rámci akademické komunity a umožňuje bezprostřední vědecko-informační výměnu a spolupráci, uskutečňování akreditovaných studijních programů, růst kvalifikace pracovníků ústavu a v neposlední řadě čerpání ze zdrojů účelového a institucionálního financování vědy a výzkumu. Posláním Ústavu OPZHN je zejména: základní a aplikovaný výzkum v oblasti ochrany proti soudobým a perspektivním ZHN a dalším vojenským významným toxickým sloučeninám; 16

18 tvorba vědeckých poznatků analytického a prognostického charakteru potřebných pro rozhodování a řízení ochrany AČR proti jaderným a chemickým zbraním a bojovým biologickým látkám, dlouhodobá i operativní analytická a rozborová činnost v této oblasti; rozvoj národních specifických schopností v oblasti OPZHN a odpovídajících vědních oborů, koordinace výzkumných aktivit na národní i mezinárodní úrovni; příprava specialistů chemického vojska a specialistů státní správy v problematice OPZHN v uceleném systému úplného vysokoškolského studia, včetně zahraničních specialistů; normotvorná, konzultační, poradenská a expertizní činnost Místo a struktura ústavu OPZHN Rektor - velitel Univerzity obrany Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenských technologií Ústav opračně taktických studií Ústav strategických studií Fakulta vojenského zdravotnictví Ústav ochrany proti ZHN Ředitel ústavu Zástupce ředitele ústavu Oddělení ochrany proti chemickým zbraním Oddělení ochrany proti jaderným zbraním Oddělení chemického vojska Skupina technicko ekonomického rozvoje a zabezpečení Skupina ochrany proti chemickým zbraním Skupina obecné chemie Skupina taktiky a bojového použití CHV Skupina techniky a materiálu CHV Charakteristika oddělení Oddělení ochrany proti chemickým zbraním Pracoviště komplexně zabezpečuje teoretickou i praktickou výuku obecných disciplín z oblasti přírodních a technických věd a předmětů specializace v oboru ochrany proti chemickým zbraním všech stupňů vysokoškolského studia, stejně jako v různých typech speciálních kurzů se zaměřením na obor chemických zbraní. Pracoviště je dlouhodobě orientováno na výzkumnou činnost zaměřenou na ochranu před účinky zbraní hromadného ničení a patří mezi ojedinělá pracoviště, která mají oprávnění nakládat s extrémně toxickými sloučeninami s charakterem BCHL. Soustavně jsou zde řešeny 17

19 úkoly a projekty umožňující modernizaci systému technických prostředků chemického průzkumu a kontroly, zejména výzkumem metod detekce a stanovení bojových chemických látek a dalších toxických vojensky významných sloučenin, využitelných v polních podmínkách pro potřeby mobilní analýzy. Orientací na výzkum směřující k racionalizaci dekontaminačních směsí a zvýšení jejich účinnosti zejména při nízkých teplotách je rozvíjena oblast dekontaminace BCHL, jakož i rozvoj technologií pro dekontaminaci osob a citlivých materiálů. Oblast zápalných zbraní, zápalných látek a směsí je zabezpečena sledovatelským výzkumem umožňujícím postihnout nové trendy a navrhovat možná opatření k ochraně proti zápalným zbraním. Obor biologických (bakteriologických) zbraní a prostředků je postihován rovněž převážně sledovatelsky, s cílem udržet dosavadní rozsah plnění úkolů chemického vojska AČR při provádění povšechně biologického průzkumu. Experimentálně je rozvíjena oblast metod detekce vybraných toxinů. Získané poznatky z výzkumu jsou soustavně publikovány ve vědeckých a odborných časopisech doma i v zahraničí, využívány při vývoji a konstrukci technických prostředků ochrany, zahrnuty do normativů a technologií ochrany před účinky chemických zbraní. Mnohé vyvinuté metody a prostředky byly zavedeny do výzbroje AČR, jsou využívány v systému ochrany obyvatelstva a Hasičským záchranným sborem i v dalších složkách státní správy. Na řadu postupů a technických řešení byla Úřadem pro průmyslové vlastnictví v Praze udělena autorská osvědčení o vynálezu, patentu a užitném vzoru. Některá technická řešení jsou i v mezinárodním měřítku považována za vrchol ve své kategorii. Tyto prostředky a metody, které jsou součástí výbavy inspektorů mezinárodní organizace kontrolujících dodržování úmluvy o zákazu chemických zbraní, byly náročně testovány v předních armádních zkušebnách a jsou využívány i v dalších armádách světa. Dosažené výsledky výzkumu v oblasti ochrany před účinky chemických zbraní mají v současnosti nesporný podíl na vysokém kreditu české vojenské chemie ve světě a promítly se do řady vzorů chemické techniky a materiálu, používaných postupů, metod a technologií, stejně jako do vysokoškolské a odborné přípravy vojenských chemických specialistů nejenom AČR Oddělení ochrany proti jaderným zbraním Oddělení ochrany proti jaderným zbraním komplexně zajišťuje výuku a výcvik obecných jaderných disciplín a předmětů profilujících specializací v oblasti ochrany proti jaderným zbraním a radiační ochrany. Mimo teoretickou výuku zabezpečuje pracoviště praktická zaměstnání a laboratorní cvičení se specializací na principy detekce záření, studium vlastností jednotlivých druhů záření, principy ochrany před účinky ionizujícího záření a principy práce s radioaktivními látkami. Tato zaměstnání připravuje jak pro studenty Univerzity obrany, tak pro specialisty CHV AČR a také specialisty zahraničních armád NATO. 18

20 Pracoviště řeší úkoly základního a aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, radiochemické separace a analýzy vojensky významných radioaktivních látek. Dlouhodobě se podílí na vývoji technických prostředků dozimetrické kontroly a polní analýzy ve prospěch CHV AČR a také na řešení projektů obranného výzkumu MO ČR. Speciální laboratoře oddělení mají charakter pracoviště se zdroji ionizujícího záření a jsou určeny pro práci s uzavřenými i otevřenými radioaktivními zářiči. Laboratoře oddělení jsou vybaveny nejmodernější detekční technikou, přístrojovou technikou a zařízením pro práce rizikového charakteru. Oddělení sleduje a vyhodnocuje trendy rozvoje v oblasti ochrany proti jaderným zbraním, v oblasti analýzy radioaktivních látek, metod detekce a identifikace. Zabezpečuje expertní a posuzovatelskou činnost v problematice dozimetrie ionizujícího záření, radiační ochrany a analýzy vojensky významných radioaktivních látek v rámci Univerzity obrany, chemického vojska AČR i speciálních expertních týmů NATO. Pracoviště rovněž zabezpečuje chod a plnění úkolů posilové laboratoře armádní radiační monitorovací sítě AČR (ARMS) v působnosti celostátní monitorovací sítě ČR a také plní úkoly radiometrické laboratoře SIRA (Sampling and Identification of Radiological Agents) v rámci struktury laboratoří NATO Oddělení chemického vojska Oddělení komplexně zajišťuje výuku a výcvik předmětů profilujících velitele jednotek chemického vojska, zejména v oblastech bojového a operačního použití jednotek a útvarů chemického vojska a svazku CHV a speciální techniky a materiálu CHV. Příslušníci oddělení řeší úkoly obranného výzkumu v oblasti rozvoje opatření chemického zabezpečení a OPZHN, včetně způsobů jejich realizace. Do působnosti oddělení patří sledování a vyhodnocování trendů rozvoje v oblasti OPZHN v moderních armádách. V oblasti individuální a kolektivní ochrany je výzkum orientován na zvýšení odolnosti ochranných materiálů a studium nových ochranných fólií pro konstrukci prostředků individuální ochrany povrchu těla. Oddělení spolupracuje s vědecko-technickou a výrobní sférou na ověřování použitelnosti a zavádění speciální techniky a materiálu do chemického vojska, vytváří koncepci modernizace prostředků chemického vojska v souladu s rozvojem nových technologií a zabezpečuje expertní a posuzovatelskou činnost v problematice OPZHN a chemického zabezpečení, včetně technických prostředků pro jejich realizaci Skupina technicko-ekonomického rozvoje a zabezpečení Skupina zabezpečuje po technické a ekonomické stránce výstavbu, modernizaci a provoz infrastruktury ústavu a zajišťuje jeho běžný život finančně a logisticky. K tomu zejména zpracovává podklady do střednědobého plánu investičního rozvoje AČR, podklady do akvizičního plánu centrálních dodávek, spolupracuje s centrálními akvizičními pracovišti a provádí uživatelskou kontrolu investičních akcí. 19

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI Autoři: plk. doc. Ing. ZDENĚK SKALIČAN, CSc., pplk. doc. Ing. STANISLAV FLORUS, CSc. Ústav OPZHN Univerzity

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Dne 8. října 2009 se uskutečnily v prostorách společenského klubu kasáren DĚDICE oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany, jenž

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR MINISTERSTVO VNITRA MVCRX028E6UZ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č. j. MV-1885-1/PO-IZS-2015 Kódové označení: NL Praha 7. ledna 2015 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing.

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY

NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY PREVIEW TO EDUCATION AND STUDIES AT THE FACULTY OF MILITARY LEADERSHIP, THE UNIVERSITY OF DEFENCE PhDr. Radek Mitášek

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář P O Z V Á N K A Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně Vás zve na seminář PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO RADIOLOKAČNÍ SYSTÉMY, PASIVNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. PO- 1532 /IZS-2004 Praha 11.května 2004 Počet listů: 1 Přílohy:

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více