Rozvojový projekt na rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový projekt na rok 2011"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol Podprogram na podporu marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a Podprogram: v zahraničí Název projektu: Propagace a marketing Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na národní a mezinárodní úrovni Období řešení projektu: Od: Do: Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Požadavek Čerpáno ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní řešitel Kontaktní osoba Jméno: Bc. Barbora Šolcová Bc. Barbora Šolcová Podpis: Fakulta/Součást Rektorát / Sekretariát rektora Rektorát / Sekretariát rektora Adresa/Web: Palackého 1/3, Brno Telefon: Palackého 1/3, Brno Jméno rektora: Podpis: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Datum: Razítko školy: - 1 -

2 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cíl č. 1 Sjednocení prezentačního působení univerzity do jednotného grafického stylu vytvářející dlouhodobé cílené i podvědomé působení univerzity zejména na veřejnosti. Cíl byl zcela splněn. Byla vydána metodika Jednotný vizuální styl VFU Brno určující jednotné grafické uspořádání, užití logotypu apod. včetně šablon pro využití v rámci marketingu a propagace univerzity. Cíl č. 2 Rozšíření spolupráce s médii, zejména s tiskem, rozhlasem a televizí, podávající informace o dění na univerzitě a poskytující informace pro veřejnost z oborů působení univerzity. Cíl byl zcela splněn. Rozšíření spolupráce probíhalo od nabídky vydaných tiskových zpráv přes osobní kontakt po nabídku zpracování tématu z veterinární a farmaceutické tématiky, o které média projevila zájem. Spolupráce byla upevněna především s těmito médii: Česká televize (Jihomoravský večerník, Dobré ráno, Milénium, Sama doma), NOVA, RTA (regionální PRIMA), Brněnská televize (BTV), Český rozhlas, Rádio Petrov, Rádio Krokodýl, Rádio Impuls, Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny, Brněnský deník, Metro, 21. století. Cíl č. 3 Vydávání tiskových zpráv týkajících se univerzity. Cíl byl zcela splněn. Bylo vydáno celkem 50 tiskových zpráv reflektujících dění na univerzitě v roce Cíl č. 4 Prezentace vzdělávací činnosti na univerzitě pro zájemce a uchazeče o studium, pro studenty, absolventy, odbornou i další veřejnost poskytující informace o rozsahu a kvalitě vzdělávání ve studijních programech univerzity. Cíl byl zcela splněn. Univerzita na všech třech fakultách organizovala den otevřených dveří ( ), aktivně se účastnila veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus ( ), zapojila se do interaktivní výstavy Labyrint poznání v v Technickém muzeu v Brně ( ) s cílem přiblížit vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnosti univerzity široké veřejnosti. Dále univerzita inzerovala svou vzdělávací činnost v Atlasu školství 2012/2013, v Brněnském deníku (příloha Veletrh škol a příloha Vzdělávání), v Učitelských novinách, a dále na webu Cíl č. 5 Prezentace výsledků výzkumné činnosti univerzity formou přístupnou pro odbornou i další veřejnost poskytující informace o rozsahu a kvalitě výzkumu a jeho významu pro společnost. Cíl byl zcela splněn. Univerzita prostřednictvím médií (tiskové zprávy, televizní reportáže, vstupy a debaty, rádiové vstupy) přiblížila vědecko-výzkumnou činnost. Cíl č. 6 Prezentace odborné činnosti na univerzitě podávající informace o rozsahu, kvalitě a významných změnách v poskytování veterinární péče, v hygienické činnosti a v lékárenské činnost na univerzitě. Cíl byl zcela splněn. Univerzita prostřednictvím médií (tiskové zprávy, televizní reportáže, vstupy a debaty, rádiové vstupy) přiblížila svou odbornou činnost. Cíl č. 7 Zkvalitnění časopisu univerzity zachycujícího dění na univerzitě a distribuovaného do komunity studentů, akademických pracovníků, členů akademických orgánů univerzity, na instituce, organizace, podniky a dalším subjektům spolupracujícím s univerzitou a další zpřístupnění elektronické verze časopisu pro případné další zájemce o dění na univerzitě. Cíl byl zcela splněn. Došlo k vytvoření nové rubriky Střípky, která krátkými notickami z dění na univerzitě monitoruje daleko více aktivit, než tomu bylo doposud. Náklad časopisu vzrostl z 600 ks na 800 ks, elektronická forma časopisu je k dispozici na webu univerzity, všem studentům a zaměstnancům jsou zasílány informační y o novém čísle časopisu. Tyto informace jsou současně k dispozici na Facebooku a webových aktualitách. Cíl č. 8 Modernizace webové prezentace univerzity do podoby efektivní prezentace univerzity se snadným vyhledávání potřebných informací o univerzitě. Cíl byl zcela splněn. Byla kompletně změněna struktura původních webových stránek i jejich grafická podoba. Současně se v roce 2012 pracuje na plné cizojazyčné (anglické) verzi nových webových stránek. Cíl č. 9 Využití nových forem prezentace univerzity v moderních komunikačních prostředcích na bázi sociálních sítí. Cíl byl zcela splněn. Univerzita se aktivně zapojila do sociální sítě Facebook,(k přátel), prezentuje se na síti youtube.com prezentačním videem. Cíl č. 10 Zajištění nových propagačních dokumentů a předmětů prosazujících univerzitu u odborné i další veřejnosti. Cíl byl zcela splněn. Byly vytvořeny propagační letáky určené pro propagaci především studijních možností na univerzitě v bilinguální verzi. Dále byla vytvořena česká a anglická verze propagační brožury, jež shrnuje oblasti historie, studia, vědy i výzkumu a je určena pro zájemce o studium i pro prezentaci univerzity v tuzemsku i zahraničí. Dále byly pořízeny drobné propagační předměty pro prezentaci univerzity na dni otevřených dveří, veletrhu vzdělávání a dalších příležitostech (odznaky, papírové bločky, prešpánové desky, propagační tašky, klíčenky, zvýrazňovače, deštníky a termohrnky, vše s logem univerzity)

3 Cíl č. 11 Pořízení aktuálního leteckého snímku areálu univerzity a jeho využití pro modelování nové centrální orientační mapy univerzity; pořízení nové centrální mapy univerzity a její umístění u vjezdu do areálu univerzity; doplnění a rozšíření dalších navigačních ukazatelů uvnitř areálu univerzity. Cíl byl splněn a zčásti nahrazen. Od pořízení aktuálního leteckého snímku areálu univerzity bylo upuštěno vzhledem k faktu, že pro modelaci orientačního plánu nebyl letecký snímek nutný a dále vzhledem k modernějším technologiím, kdy statický letecký snímek byl nahrazen interaktivní virtuální prohlídkou areálu. Tato prohlídka je umístěna na webových stránkách a velmi efektivně usnadňuje orientaci v areálu. Dále byla zhotovena nová centrální orientační mapa v bilinguální verzi a pořízeny nové navigační sloupky a přidány panely ke stávajícím orientačním stojinám. Cíl č. 12 Účast univerzity na mezinárodních veletrzích a konferencích zaměřených na vzdělávání a studium v zahraničí a další. Cíl byl zcela splněn. Delegáti univerzity se účastnili zahraničních konferencí zaměřených na studium a vzdělávání, především konaných v rámci tzv. Veterinary Year. Velmi významnou prezentací univerzity v rámci zviditelnění možností studia na VFU Brno a mezinárodních mobilit byla aktivní účast na Světové konferenci o veterinárním vzdělávání v Lyonu (Francie). K další propagaci VFU Brno bylo - vzhledem k následnému vyššímu efektu přínosu přistoupeno především k osobní prezentace a náboru studentů přímo na zahraničních akcích (konference VetNEST Polsko) a univerzitách (Španělsko Universid de Complutense de Madrid, Universid de Alcalá). Dále byla VFU Brno prezentována ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Magistrátu města Brna na akci Find your like in the Czech Republic ve Francii a na zahraniční akci Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v Praze. Cíl č. 13 Spolupráce se zahraničím podporující informovanost o univerzitním vzdělávání, výzkumu, odborných činnostech v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality potravin a v oblasti farmacie. Cíl byl zcela splněn. Univerzita participovala na největší mezinárodní akci roku 2011 týkající se akce World Veterinary Year, jež byla pořádána při příležitosti 250. výročí založení první veterinární škole na světe. Konference byla jedinečnou příležitostí k prezentaci univerzity na nejvyšší možné evropské úrovni, k navázání nových kontaktů a forem spolupráce a možností mobilit. Velmi významnou prezentací univerzity v rámci zviditelnění možností studia na VFU Brno pak byla aktivní účast na Světové konferenci o veterinárním vzdělávání, jež byla pokračováním akce World Veterinary Year. Plnění kontrolovatel ných výstupů Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. Výstup č. 1 Vytvoření jednotného grafického stylu univerzity zahrnujícího grafický manuál (barva, grafické uspořádání, prvky, logo, typografie, šablony) využívaného pro marketing a propagaci univerzity. Výstup byl zcela splněn. Byla vydána metodika Jednotný vizuální styl VFU Brno. Výstup č. 2 Nabídka jednotlivých témat podávající informace o dění na univerzitě médiím zejména tisku, rozhlasu a televizi a aktivní spolupráce při vytváření těchto mediálních výstupů. Výstup byl zcela splněn. Byla nabízena různá témata z veterinární a farmaceutické tématiky, a to především těmto médiím: Česká televize (Jihomoravský večerník, Dobré ráno, Milénium, Sama doma), NOVA, RTA (regionální PRIMA), Brněnská televize (BTV), Český rozhlas, Rádio Petrov, Rádio Krokodýl, Rádio Impuls, Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny, Brněnský deník, Metro, 21. století. Výstup č. 3 Podávání pravidelných tiskových zpráv týkajících se univerzity v četnosti 1-2 tiskové zprávy týdně. Výstup byl zcela splněn. Bylo vydáno 50 tiskových zpráv. Výstup č. 4 Účast univerzity na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2011; organizace dne otevřených dveří na univerzitě; inzerce vzdělávací činnosti na univerzitě v celostátních periodikách (MF Dnes, Lidové noviny, Právo) a regionálních periodikách (např. Deník Rovnost), a to v rubrikách s tématickým zaměřením na vzdělávání a vysoké školy; a dále pak inzerce v periodikách zaměřených na uchazeče o studium a studenty (Študák, Studenta aj.) a evidence všech těchto realizovaných aktivit. Výstup byl zcela splněn. Univerzita se aktivně účastnila veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus ( ), na všech třech fakultách byl organizován den otevřených dveří ( ). VFU Brno se zapojila se do interaktivní výstavy Labyrint poznání v Technickém muzeu v Brně ( ) s cílem přiblížit vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnosti univerzity široké veřejnosti. Dále univerzita inzerovala svou vzdělávací činnost v Atlasu školství 2012/2013, v Brněnském deníku (příloha Veletrh škol a příloha Vzdělávání), v Učitelských novinách, a dále na webu Aktivity byly evidovány Oddělením vnějších vztahů. Výstup č. 5 Poskytování článků z výsledků výzkumné činnosti univerzity pro odbornou i další veřejnost v celostátních periodikách (MF Dnes, Lidové noviny, Právo aj.) a evidence těchto realizovaných aktivit. Výstup byl zcela splněn. Univerzita prostřednictvím médií (tiskové zprávy, televizní reportáže, vstupy a debaty, rádiové vstupy) přiblížila vědecko-výzkumnou činnost. Největší ohlas měla témata: Rezistence bakterií vůči antibiotikům u novorozenců, Význam selenu pro zdravý vývoj vepřů a skotu, jeho vliv na kvalitu masa pro konzumenty, Mikropelety nová léková forma, která pacientům se zánětem střev zajistí rozkládání léku až v tlustém střevě a zvyšuje tak účinnost léku a další. Aktivity byly evidovány Oddělením vnějších vztahů

4 Výstup č. 6 Podávání informací o veterinární péči, hygienické činnosti a lékárenské činnosti na univerzitě v celostátních periodikách (MF Dnes, Lidové noviny, Právo aj.) a evidence těchto realizovaných aktivit. Cíl byl zcela splněn. Univerzita prostřednictvím médií (tiskové zprávy, televizní reportáže, vstupy a debaty, rádiové vstupy) přiblížila svou odbornou činnost. Prezentována byla především témata Jedy nebezpečné pro zvířata, Příčinou radioaktivity divočáků na Šumavě je houba jelenka obecná, Nové operativní pomůcky a metody v chirurgické endoskopii u zvířat ve spojení s humánní medicínou, Mikropelety nová léková forma, která pacientům se zánětem střev zajistí rozkládání léku až v tlustém střevě a zvyšuje tak účinnost léku a další. Aktivity byly evidovány Oddělením vnějších vztahů. Výstup č. 7 Vytvoření dalších informačních rubrik v časopisu univerzity směřujících k jeho dalšímu zkvalitnění, např. Kalendárium týkající se blížících se aktivit organizovaných univerzitou nebo Krátké informace (zprávy) zachycující v koncentrované a přehledné formě důležité, zajímavé i neobvyklé informace z dění na univerzitě; a další širší zpřístupnění tištěné a elektronické verze časopisu pro další případné zájemce o dění na univerzitě. Výstup byl zcela splněn. Došlo k vytvoření nové rubriky s názvem Střípky, která krátkými notickami z dění na univerzitě monitoruje daleko více aktivit, než tomu bylo doposud. Náklad časopisu vzrostl z 600 ks na 800 ks, elektronická forma časopisu je k dispozici na webu univerzity, všem studentům a zaměstnancům jsou zasílány informační y o novém čísle časopisu. Tyto informace jsou současně k dispozici na Facebooku a webových aktualitách. Došlo k aktualizaci distribučního seznamu časopisu Vita Univesitatis v tištěné podobě a k vytvoření elektronického seznamu pro zasílání časopisu ve formátu pdf. Výstup č. 8 Modernizace webové prezentace univerzity do podoby prezentace s intuitivním ovládáním a rychlým vyhledáváním potřebných informací o univerzitě. Výstup byl zcela splněn. Byla kompletně změněna struktura původních webových stránek i jejich grafická podoba. Současně se v roce 2012 pracuje na plné cizojazyčné (anglické) verzi nových webových stránek. Výstup č. 9 Zapojení univerzity do komunitní sítě prezentace univerzity na youtube.com. Výstup byl zcela splněn. Univerzita se aktivně zapojila do sociální sítě Facebook,(k přátel), prezentuje se na síti youtube.com prezentačním videem. Výstup č. 10 Pořízení nových propagačních dokumentů a předmětů univerzity - informační letáky, brožurky, propagační předměty se symboly univerzity a jejich distribuce při prezentačních a propagačních činnostech univerzity. Výstup byl zcela splněn. Byly vytvořeny nové propagační letáky určené pro propagaci především studijních možností na univerzitě v bilinguální verzi. Dále byla vytvořena česká a anglická verze propagační brožury, jež shrnuje oblasti historie, studia, vědy i výzkumu a je určena pro zájemce o studium i pro prezentaci univerzity v tuzemsku i zahraničí. Dále byly pořízeny drobné propagační předměty pro prezentaci univerzity na dni otevřených dveří, veletrhu vzdělávání a dalších příležitostech (odznaky, papírové bločky, prešpánové desky, propagační tašky,klíčenky,zvýrazňovače, deštníky a termohrnky, vše s logem univerzity). Výstup č. 11 Pořízení aktuálního leteckého snímku areálu univerzity a jeho využití pro modelování nové centrální orientační mapy univerzity; pořízení nové centrální mapy univerzity a její umístění u vjezdu do areálu univerzity; doplnění a rozšíření dalších navigačních ukazatelů uvnitř areálu univerzity. Výstup byl splněn a zčásti nahrazen. Od pořízení aktuálního leteckého snímku areálu univerzity bylo upuštěno vzhledem k faktu, že pro modelaci orientačního plánu nebyl letecký snímek nutný a dále vzhledem k přihlédnutí k dnes již modernějším technologiím, kdy statický letecký snímek byl nahrazen interaktivní virtuální prohlídkou areálu. Tato prohlídka je umístěna na webových stránkách a velmi efektivně usnadňuje orientaci v areálu. Dále byla zhotovena nová centrální orientační mapa v bilinguální verzi a pořízeny nové navigační sloupky a přidány panely ke stávajícím orientačním stojinám. Výstup č. 12 Účast univerzity na mezinárodních veletrzích a konferencích zaměřených na vzdělávání a studium v zahraničí a další. Výstup byl zcela splněn. Delegáti univerzity se účastnili zahraničních konferencí zaměřených na studium a vzdělávání, především konaných v rámci tzv. Veterinary Year. Velmi významnou prezentací univerzity v rámci zviditelnění možností studia na VFU Brno a mezinárodních mobilit byla aktivní účast na Světové konferenci o veterinárním vzdělávání v Lyonu (Francie). K další propagaci VFU Brno bylo - vzhledem k následnému vyššímu efektu přínosu přistoupeno především k osobní prezentace a náboru studentů přímo na zahraničních akcích (konference VetNEST Polsko) a univerzitách (Španělsko Universid de Complutense de Madrid, Universid de Alcalá). Dále byla VFU Brno prezentována ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Magistrátu města Brna na akci Find your like in the Czech Republic ve Francii a na zahraniční akci Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v Praze. Výstup č. 13 Participace univerzity na World Veterinary Year 2011, oslav 250. výročí vzniku veterinárního vzdělávání. Konkrétně pak prezentace univerzity na World Conference on Veterinary Education v Lyonu (Francie) aj. Výstup byl zcela splněn. Univerzita participovala na největší mezinárodní akci roku 2011 týkající se akce World Veterinary Year, jež byla pořádána při příležitosti 250. výročí založení první veterinární škole na světe. Konference byla jedinečnou příležitostí k prezentaci univerzity na nejvyšší možné evropské úrovni, k navázání nových kontaktů a forem spolupráce a možností mobilit. Velmi významnou prezentací univerzity v rámci zviditelnění možností studia na VFU Brno pak byla aktivní účast na Světové konferenci o veterinárním vzdělávání, jež byla pokračováním akce World Veterinary Year

5 Změny v řešení Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na potřeby) MŠMT) 1 Změna v osobě hlavního řešitele Původně plánovaný hlavní řešitel ukončil pracovní poměr na VFU Brno k Oznámení na MŠMT zasláno dne , č.j / Přehled o pokračujícím projektu 5 Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. Rok realizace Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze

6 Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) Čerpání dotace (v tis. Kč) 1. Kapitálové finanční prostředky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné věci movité (stroje, zařízení) Stavební úpravy Běžné finanční prostředky celkem Osobní náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu Ostatní: Materiální náklady (včetně drobného majetku) Služby a náklady nevýrobní Cestovní náhrady Stipendia Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) Číslo položky (viz předchozí tab.) Název výdaje a jeho zdůvodnění Položka mzdy představuje pohyblivé složky mzdy pro pracovníky univerzity řešící rozvojový projekt univerzity Položka povinné odvody pojistného představuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu Částka (v tis. Kč)

7 Nová centrální velkoplošná orientační mapa Virtuální prohlídka areálu univerzity (nahrazení původně plánovaného statického leteckého snímku univerzity interaktivní 33 prohlídkou) Navigační ukazatele uvnitř areálu univerzity (nové navigační sloupky a přidání panelů ke stávajícím orientačním stojinám) Nové propagační předměty univerzity (odznaky, papírové bločky, prešpánové desky, propagační tašky, klíčenky, zvýrazňovače, deštníky a termohrnky, vše s logem univerzity) Grafické a tiskařské služby v rámci nových propagačních letáků o univerzitě v českém a anglickém jazyce ( bilinguální česko-anglická verze - 5 tis. ks, 7 s.) Grafické a tiskařské práce v rámci nových brožur o univerzitě v českém a anglickém jazyce (česká - 5 tis. ks a anglická - 3 tis. k, 34 s.) Modelace nové centrální velkoplošné orientační mapy 12 (architektonická modelace) Grafika webových stránek univerzity (grafický návrh) Prezentace vzdělávací činnosti - pronájem prezentačního pointu na veletrhu o vzdělávání, inzerce (pronájem prezentačního pointu expozice o velikosti 9 m 2 na Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011, inzerce v Brněnském deníku - příloha Veletrh škol a příloha Vzdělávání, v Učitelských novinách) Náklady cestovné do zahraničí na akce spojené s Veterinary Year a zviditelnění univerzity v zahraničí (účast na Světové konferenci o veterinárním vzdělávání - Francie, účast na akci World Veterinary Year - Francie, konference VetNEST Polsko, aktivní zviditelňování VFU Brno na španělských univerzitách (Universid de Complutense de Madrid, Universid de Alcalá). Původně plánovaná částka 130 tis. Kč zahrnovala celkovou výši nákladů spojených s prezentací univerzity na výše uvedených akcích; v rámci akce 2011 Veterinary Year byly pro veterinární univerzity nastoleny výrazně snížené ceny. Zviditelňování univerzity ve Španělsku prostřední aktivní osobní prezentace VFU Brno prorektorkou pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy významně přispělo k navýšení spolupráce a uzavření dohod o vzájemných mobilitách

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 1. Prezentace České republiky a její kultury v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR uskutečňuje své prezentační aktivity v souladu s Koncepcí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více