Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014"

Transkript

1 Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu / Národní muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně, seminář pro pedagogy v rámci projektu Dotkni se 20. století! , Brno, Moravské zemské muzeum v Brně Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Online kurátor muzeum ve školní třídě. Mgr. Barbora Kulihová, Představení portálu esbírky.cz kulturní dědictví online. PhDr. Ivan Malý, Otevři si dějiny muzejní kufřík. Mgr. Jan Pohunek, Nová média a moderní folklor: možnosti využití ve výuce. Volný čas ve 20. století / Národní muzeum a Masarykovo muzeum v Hodoníně, seminář pro pedagogy v rámci projektu Dotkni se 20. století! , Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Muzeum ve školní třídě. Mgr. Barbora Kulihová, Dějiny nejen očima Dikobrazu. PhDr. Ivan Malý, Na dovolenou s muzejním kufříkem. Mgr. Šárka Rámišová, Více volného času pracujícím! Uvolňování sobot v šedesátých letech 20. století a trávení volného času. Víra a společnost ve 20. století / Národní muzeum a Hornické muzeum Příbram, seminář pro pedagogy v rámci projektu Dotkni se 20. století! , Příbram, Hornické muzeum Příbram Ing. Eva Dytrychová, Virtuální výstavy v projektovém vyučování. Dotkni se 20. století / Národní muzeum, seminář pro pedagogy v rámci projektu Dotkni se 20. století! , Praha, Národní památník Vítkov Ing. Eva Dytrychová; Ing. Mgr. Ivana Kocichová, esbírky ve výuce. Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Muzeum ve školní třídě. Mgr. Barbora Kulihová, Média ve výuce dějepisu. PhDr. Ivan Malý, Otevři si dějiny: muzejní kufřík. Mgr. Nina Milotová, Předměty vyprávějí. Mgr. Jan Pohunek, Antologie zvuku a folkloru. Mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí IV. Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech / Národní muzeum, Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Archeologický ústav AV ČR a Numismatická komise AMG ČR , Bechyně Tajemství Sidonie Nádherné / Národní muzeum, seminář pro pedagogy v rámci projektu Dotkni se 20. století! , zámek Vrchotovy Janovice Mgr. Ludmila Fiedlerová; PhDr. Hanuš Jordan, Jak jsme objevovali Sidonii. PhDr. Hanuš Jordan; Mgr. Ludmila Fiedlerová, Dvacet let projektu Řetězové provádění. Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Film a muzeum: zažijte dějiny 20. století! Sportování a cestování v letech / Národní muzeum , Praha Mgr. Jan Lomíček, Mgr. Lucie Swierczeková, Vážený soudruhu redaktore Sportovní redaktor Josef Laufer v proměnách času.

2 Mgr. Jana Mezerová, František Illek ve Fotoarchivu tělesné výchovy a sportu. Sport ve fotoreportáži na sklonku první republiky. Mgr. Šárka Rámišová, Volejbalisté za oponou. Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D., Založení Muzea tělesné výchovy a sportu. Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace / Národní muzeum , Praha Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Edukační programy pro školy a příměstské tábory. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století / Národní muzeum , Praha PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D., Mezinárodní den žen: mezi marxismem-leninismem a ideologií separátních sfér. Mgr. Jitka Hanáková, Informační agentura Free Press Agency a její podíl na vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa. Mgr. Jan Lomíček, Líc a rub československého fotbalu v osmdesátých letech. MgA. Vít Pokorný, Vliv českého amatérského divadla na profesionální scény před rokem 1989 a po něm. Mgr. Vojtěch Poláček, Ing. Dalibor Štys a Projektová a inženýrská organizace Ministerstva kultury ČSR, Funkční standardy v architektuře divadel a kulturních domů. Domácí konference 10. konference environmentální archeologie / Přírodovědecká a Filozofická fakulta UP v Olomouci , Olomouc Mgr. Veronika Komárková; Mgr. Daniel Bursák; Mgr. Petr Pokorný Ph.D.; Mgr. et Mgr. Kateřina Kodýdková, Tuchlovice (okr. Kladno) lokalita z doby římské předběžné výsledky výzkumu. Konzervace problematických materiálů v archeologii / Archeologické centrum Olomouc , Olomouc Bc. Michaela Knězů Knížová, Rekonzervace antické červenofigurové keramiky (poster). Mgr. Romana Kozáková, Rekonzervační zásahy u sbírkových archeologických skel. Bc. Veronika Šulcová, Dis., Archeologické textilie z naleziště do expozice. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci / Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci , Olomouc, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Ing. Mgr. Ivana Kocichová; Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, Atraktivní výuka dějepisu prostřednictvím muzejních sbírek. Československo / Jihočeské muzeum České Budějovice, Ústav pro studium totalitních režimů Praha , České Budějovice Mgr. Lucie Swierczeková, Rodina Zátků v době světlých zítřků. Výzdobné techniky kovů I / Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně , Brno Martin Fořt, Dis., Problematika restaurování bulharských šperků. Perspectives on Contemporary Legend / International Society for Contemporary Legend Research , Prague

3 Mgr. Jan Pohunek, Ph.D., Pohádka: Birth of a Legend Tripping Site. Textil v muzeu. Stejnokroje, vlajky a prapory / Technické muzeum v Brně , Brno PhDr. Miroslava Burianová, Zbraní ženy je elegance, Móda pod vlivem války a stejnokroje MgA. Dana Fagová, Dětské kostýmy napodobující uniformy ze zámeckého divadla na Kačině průzkum a restaurování. Bc. Veronika Šulcová, Dis., Slavnostní závěs z královské lóže Národního divadla a jeho restaurování. Mgr. Monika Tauberová, Vliv vojenských uniforem na mužské oděvní součástky lidového kroje kabáty a vesty v národopisných regionech Čech a Moravy. Historiografie, metody, problémy / Muzeum východních Čech v Hradci Králové , Hradec Králové Mgr. Jan Pohunek, Problémy muzejní prezentace všedního života na venkově. Dějiny venkova v českých zemích století. Konference konzervátorů-restaurátorů / Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Komise konzervátorů-restaurátorů AMG , Ústí nad Labem Bc. Michaela Knězů Knížová, Rekonzervace antické červenofigurové keramiky (poster). Mgr. Romana Kozáková, Restaurování antických skleněných nádob (poster). Bc. Veronika Šulcová, Dis., Světelná stabilita barviv používaných při restaurování textilu (poster). Mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí IV. Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech / Národní muzeum, Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Archeologický ústav AVČR a Numismatická komise AMG ČR , Bechyně PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Mincovní depoty doby laténské v českých zemích a jejich interpretace. PhDr. Luboš Polanský, Nové pohledy na raně středověký depot denárů a šperků ze Žatce. Mgr. Kamil Smíšek; PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Depot keltských mincí z Libčic nad Vltavou-Chýnova. Mgr. Kamil Smíšek, Netradiční možnosti interpretace hromadných nálezů mincí ve světle písemných pramenů raného novověku. Případ Jana Pekárka. Podkarpatská Rus v éře První republiky / FF UK v Praze , Praha Mgr. Marek Junek, Ph.D., Československá jednota a Podkarpatská Rus. Mgr. Petr Skala, Školství na Podkarpatské Rusi. VII. mezinárodní konference Obuv v historii 2014 / Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně , Zlín PhDr. Miroslava Burianová, Střevíce na příděl, aneb obuv v době, kdy dřeváky nosil nejen Spejbl. PhDr. Vanda Marešová, Obuv ve sbírce textilu oddělení starších českých dějin HM NM. Mgr. Monika Tauberová, Dětské botičky ve sbírce Národního muzea, Historického muzea, Etnografického muzea. 120 let olympijského hnutí / Český olympijský výbor , Praha Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D., Olympionika ve Sbírce tělesné výchovy a sportu Národního muzea. III. Doktorandské sympozium v Mikulově / Katedra divadelních studií FF MU v Brně , Brno

4 Mgr. Vojtěch Poláček, Pohyblivost, dočasnost, recyklace Nové trendy v české divadelní architektuře po roce Detektory kovů / Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě , Vysoké Mýto PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Detektorová prospekce v areálu oppida Hrazany. Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách / Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice , Pardubice Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D., Babylónské zmatení písem v předislámské Střední Asii. Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2014 / Sdružení pro ochranu památek Arte-fakt , Kutná Hora Bc. Veronika Šulcová, Dis., Čištění historického textilu. Sound of Indo-European 3 / Slezská univerzita v Opavě a FF MU v Brně , Opava Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D., Historical phonology of Yaghnōbī and Sogdian. Seminář Historie odívání 2014 / Univerzita Tomáše Bati, Fakulta Multimediálních Komunikací ve Zlíně , Zlín Bc. Veronika Šulcová, Dis., Sametová tkanina vznik a vývoj na italském území ve 14. a 15. století. Perspektivy Klasické Archeologie / Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze , Praha Mgr. Viktoria Čisťakova, Economical Activities in the Context of the Rural Settlement in Moesia Inferior. Zahraniční konference Orfèvrerie gothique en Europe. Production et réception / L Université de Lausanne, section d histoire de l art , Švýcarsko, Lausanne PhDr. Dana Stehlíková, CSc., Gold- and silversmiths in Prague, topography of wokshops between Österreichische Numismatiker Tag 2014 / Tiroler Numismatischen Gesellschaft , Rakousko, Hall in Tirol PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Schatzfund der keltischen Goldmünzen vom unbekannten mittelböhmischen Fundort - OSOV 2. Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer, entre mutations internes et influences externes, 38e Colloque international / L Association Française pour l'etude de l'âge du Fer , Francie, Amiens Mgr. Jan Kysela, Ph.D. PhDr. Alžběta Danielisová, Ph.D. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Les mutations territoriales et sociales en Europe centrale entre les 3e et 1er siècles avant J.-C.

5 15th International Conference Die Kelten 2014 / Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien , Rakousko, Klement-Oberleis Mgr. Daniel Bursák Mgr. David Daněček Mgr. Kamil Smíšek, New Finds from the hilltop site Minice. A note towards the bronze manufacturing in the Late Hallstatt period in Central Bohemia (poster). PhDr. Alžběta Danielisová, Ph.D. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., New results from the systematic prospection of the Czech Iron Age settlements. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 24. Treffe / Gesellschaft für Archeologie in Bayern , ČR, Bechyně PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Münzhortfunde der Latènezeit (LT C D) im sog. Boier-Gebiet. Annual meating of EAA / European Association of Archaeologists , Turecko, Istanbul Mgr. Viktoria Čisťakova, Wine production in Thracia and Moesia: mythos or fact. Bratislavský Hrad dejiny, výskum a obnova / Slovenské národné muzeum , SR, Bratislava Mgr. Jan Kysela, Ph.D., Nálezy amfor z výzkumu bratislavského hradu z let Seminár historických sakrálnych textilií / Vysoká škola výtvarných umění , SR, Bratislava MgA. Dana Fagová, Možnosti adjustácie fragmentálne zachovaných liturgických textílií.

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník 16. května 14. června 2014 tiskové zpravodajství Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let k atraktivním prezentacím kulturního

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více