AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen akademie ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost akademie byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. Úplný název vysoké školy je AKADEMIE STING, o.p.s., se sídlem v Brně Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING Adresa: BRNO, Stromovka 1, Kraj Jihomoravský Adresa druhé budovy: BRNO, Pod nemocnicí 25 Telefon, FAX: E mail: Http: Nejvyšší představitel: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor na základě plné moci, udělené předsedou správní rady V souladu se zakládací listinou je akademie zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávácí a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 1.2 Řízení vysoké školy Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti, organizační struktura školy je znázorněna v části 1.3. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. V důsledku akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace bylo nutné upravit starou organizační strukturu, protože vznikla nová katedra, Katedra práva. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. 1

3 1.3 Organizační schéma vysoké školy 2

4 1.4 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. předseda MUDr. Jana Králová Bc. Helena Králová Dozorčí rada: Mgr. Antonín Schneider předseda Věra Sadovská Radoslava Riesnerová Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING V Brně, rektor členové: Ing. Petr Bajer, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Miroslav Hořický JUDr. Michal Chládek doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Ing. Oto Lipovský prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. JUDr. Dobromila Macháčková doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ing. Jiří Nekovář prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ing. Jarmila Obstová Věra Sadovská JUDr. Jan Stavinoha Ing. František Šebek, Ph.D. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Regionální hospodářská komora v Brně, ředitel AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Svaz účetních, předseda ZO SÚ v Brně Městská část Brno Jundrov, místostarosta AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín AKADEMIE STING v Brně, prorektor Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu, vedoucí Katedry ekonomie AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry práva Finanční ředitelství v Brně, ředitel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, vedoucí odboru Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta, vedoucí Katedry veřejné ekonomie Komora daňových poradců ČR, prezident Tourbus, a. s., člen představenstva Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, proděkanka Oblis, s.r.o., jednatelka společnosti AKADEMIE STING v Brně, prorektorka Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Mesit holding, a.s., ekonomický a obchodní náměstek Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, vedoucí Katedry veřejných 3

5 Akademický senát: Mgr. Antonín Schneider předseda členové Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. Ing. Oto Kubik, CSc. JUDr. Karel Běleja Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. Ing. Kristýna Karešová Ing. Lukáš Trčka zástupci studentů Kamil Mráček SK RVŠ Kamil Mittash Michaela Farkašová Petr Procházka Dan Mrázek Michal Harásek Kolegium rektora Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. rektor Ing. David Král, Ph.D. Věra Sadovská Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Doc. JUDr. Jiří Kroupa Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Marie Švecová prorektor pro strategický rozvoj prorektorka pro VTEI kvestorka vedoucí katedry účetnictví a daní vedoucí katedry práva vedoucí katedry ekonomiky a řízení vedoucí katedry aplikovaných disciplín tajemnice školy Disciplinární komise: JUDr. Karel Běleja předseda Marie Švecová Hana Vašíčková zástupci studentů Markéta Pecková Kamil Mráček 4

6 1.5 Zastoupení školy Zastoupení v České konferenci rektorů: Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Zastoupení v RVŠ: Zastoupení v mezinárodních organizacích: Mgr. Antonín Schneider Ing. David Král, PhD. Kamil Mráček, člen SK RVŠ EDEN Klub REDILEM ECNAIS MEOPS Refernet Evropská asociace distančního vzdělávání sídlo Maďarsko Slovensko The Europen Council of National Associations of Independent Schools Middle Europen Organization of Private Schools Národní konsorcium Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání Členství v národních organizacích: RHK Brno SSŠ ČMS Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Svaz účetních Úspěšná spolupráce je spojena zejména s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate 5

7 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Tabulka č. 1 Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR člen Rada vysokých škol ČR člen předsednictva SK Rady vysokých škol ČR člen RHK Brno ČR člen SSŠČMS ČR předseda sekce, člen Rady SÚDP v Brně ČR člen představenstva Svaz účetních ČR člen EDEN Maďarsko člen REDILEM Slovensko člen ECNAIS Dánsko člen MEOPS Polsko člen REFERNet Velká Británie člen 1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Rektor muž Kvestor žena Kolegium rektora stálých členů 9, z toho ženy 3 Akademický senát stálých členů 14, z toho ženy 2 Akademická rada stálých členů 21, z toho ženy 4 Disciplinární komise stálých členů 5, z toho ženy Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný ze studijních programu mimo město Brno, ve kterém má své sídlo (tabulka č.1a) 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V souladu s aktualizovaným dlouhodobým záměrem vysoké školy byly v akademickém roku 2010/2011 otevřeny následující studijní programy: R Hospodářská politika a správa se studijními obory Zdaňování Finanční kontrola prezenční i kombinovaná forma studia prezenční i kombinovaná forma studia 6

8 62 08 R Ekonomika a management s jediným oborem Organizace a řízení malých a středních firem prezenční i kombinovaná forma studia R Právní specializace se studijními obory Právo v podnikání Právo ve veřejné správě prezenční i kombinovaná forma studia prezenční i kombinovaná forma studia T Ekonomika a management s jediným oborem Podniková ekonomika a management prezenční i kombinovaná forma studia. Student se může zaměřit do jedné ze dvou oblastí: Ekonomika a zdaňování nebo Management malých a středních firem. K naplnění mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána, ustanovení zák. č. 111/1998 Sb., v souladu se stanoviskem Akreditační komise MŠMT, jakož i v souladu se Statutem AKADEMIE STING, vznikl začátkem roku 2001 Pokyn rektora č. 1/2001, který umožňoval absolventům VOŠ ze škol se shodným nebo obdobným profilem studia jako mělo bakalářské studium AKADEMIE STING studovat bakalářský studijní program "Hospodářská politika a správa" se standardní dobou studia 3 roky za 2 roky, s tím že studenti byli povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. Na základě doporučení MŠMT z listopadu 2005 vznikla Příloha k Pokynu rektora č. 3/2005, dle kterého byl od akademického roku 2005/2006 pro absolventy VOŠ otvírán jediný bakalářský studijní obor "Organizace a řízení malých a středních firem" v modifikované formě. Stále platí výše uvedené, tzn. studium trvá 4 semestry a studenti jsou povinni složit všechny zkoušky a splnit stejné studijní povinnosti jako studenti tříletého studia. I v roce 2010 se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční bakalářské studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu požadovat také doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu studia i předložení tématu problému, který chtějí zpracovávat v průběhu studia a později dokončit jako bakalářskou práci. Tento model byl modifikován a použit i při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. K zajištění vyšší kvality a návaznosti mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem byly již v minulých letech v posledním ročníku bakalářského studia zavedeny předměty Veřejné finance a Controlling. Stejné předměty jsou studentům, kteří je v bakalářském studiu neabsolvovali, předepsány jako povinně volitelné v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, takže tyto předměty musí absolvovat všichni studenti studující navazující magisterský studijní program. Počet studentů z VOŠ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Celkem z VOŠ Sting z jiných VOŠ C e l k e m

9 Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy Tabulka č. 2a Studijní programy Celkem Skupiny akreditovaných mag. mag. bak. dokt. stud.prog studijních programů navazující P K P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem Škola pokračovala v realizaci kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu v délce dvou let a v rámci magisterského studijního programu v délce jednoho roku. Úspěšným absolventům kurzů CŽV, pokud se stanou studenty v souladu s Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb., jsou uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Tabulka č. 2e Skupina studijních programů (STUDPROG) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání soukromé vysoké školy kurzy orientované na výkon povolání do 15 do více do 15 hod. 100 hod. hod. kurzy zájmové U3V Celkem do 100 hod. Ekonomie 2 2 právo, právní a 1 1 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 více Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole Tabulka č. 2f Skupina studijních programů (STUDPROG) kurzy orientované na výkon povolání do do 100 více do hod. hod. hod. 8 kurzy zájmové U3V Celkem Do 100 hod. Ekonomie 3 3 právo, právní a 0 0 veřejnosprávní činnost Celkem 3 3 více

10 K navštěvovali kurzy CŽV celkem 3 posluchači v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu. V roce 2010 nebyl kurz CŽV otevřen. 2.2 Zájem o studium Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole Počet Skupiny studijních programů (STUDPROG) Podaných přihlášek Přihlášených Přijetí Přijatých Zapsaných Celkem Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Studenti v akreditovaných studijních programech K studovalo ve všech třech ročnících a všech formách bakalářských programů 642 studujících (vč. CŽV), z toho 245 studentů v prezenční formě studia a 397 ve formě kombinovaného studia. Studijní program R (Hospodářská politika a správa, obor Zdaňování a Finanční kontrola) si zvolilo 114 prezenčních studentů, 141 studentů kombinovaných. Studijní program R (Ekonomika a management v oboru Organizace a řízení malých a středních firem) studuje 99 studentů prezenčních, 170 studentů v kombinovaném studiu se standardní dobou studia 3 roky, 60 studentů v modifikované formě a 3 posluchači celoživotního vzdělávání. Studijní program R Právní specializace studuje 32 studentů v prezenční formě a 23 studentů v kombinované formě. V navazujícím magisterském programu T (Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a management) v roce 2010 studovalo celkem 496 studentů, z toho v prezenční formě 150 studentů a v kombinované formě 346 studentů. K byl celkový počet studujících v bakalářském a magisterském studiu 1.138, z toho 395 studentů prezenčního studia, 740 studentů kombinovaného studia (z toho 3 posluchači CŽV). 9

11 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy Tabulka č. 4 Skupiny studijních programů (STUDPROG) Studenti ve studijním programu bak. mag mag. navazující Celkem studentů (bez cžv) 1135 P K P K P K P K Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Celkem Studijní programy realizované společně s VOŠ, v cizích jazycích Studijní programy ve smyslu 81 zák. č. 111/1998 Sb., nejsou realizovány (tabulka č. 2d). Studijní programy v cizích jazycích (tabulka č. 2b, 2c) nejsou realizovány. 2.5 Absolventi vysoké školy Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2010 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní zkoušku 53 studentů prezenčního studia, z toho 47 studentů v oboru Zdaňování, 6 studentů v oboru Finanční kontrola. Z celkového počtu 127 studentů kombinovaného studia, kteří složili státní závěrečnou zkoušku ve výše uvedeném termínu, bylo 45 studentů v oboru Zdaňování, 18 studentů v oboru Finanční kontrola, 64 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 37 ve standardní kombinované formě, 27 v modifikované formě). V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku 33 studentů. Z prezenčního studia uspělo 11 studentů, všichni v oboru Zdaňování. V kombinovaném studiu uspělo 22 studentů, z 5 studentů v oboru Zdaňování a 17 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem ( z toho 8 ve standardní kombinované formě, 9 v modifikované formě). V roce 2010 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 213 absolventů. 33 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již 1214 studentů, z toho 271 studentů v prezenčním studiu, 562 studentů v kombinované formě, 381 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia v akademickém roce 2009/2010 byl ve dnech V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 29 studentů prezenčního studia, 69 studentů kombinovaného studia, tj. 98 studentů 10

12 celkem. V náhradním termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 16 studentů, z toho 6 studentů prezenčního studia a 10 studentů kombinovaného studia. V roce 2010 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 114 studentů magisterského studia (35 studentů prezenčního studia, 79 studentů kombinovaného studia. Čtyři studenti měli po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu rektora, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING úspěšně ukončilo již 474 studenti, z toho 98 studentů v prezenční formě a 376 studentů v kombinované formě. V roce 2010 absolvovalo státní závěrečnou zkoušku 327 studentů. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již 1688 studentů. Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od do Tabulka č. 5 Skupiny studijních programů (STUDPROG) Absolventi ve studijním programu bak. mag mag. navazující Celkem Absolventů 327 P K P K P K P K Ekonomie Celkem AKADEMIE STING provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v JmK. Mimo to spolupracuje i s významnými organizacemi, jako je např. agentura SCIO.CZ. Ve spolupráci se SCIO.CZ sleduje také vývojové trendy zájmu uchazečů o jednotlivé obory na soukromých vysokých školách. Vzhledem k povinné praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy, studenti nejsou znevýhodněni nedostatkem praxe a chybějícími pracovními návyky. Mimo to škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků a počítačových dovednosti. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Absolventi jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. I přesto, že v roce 2010 přetrvával negativní vliv hospodářské krize na finanční situaci podnikatelských i státních subjektů, mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. To lze snadno zjistit na webových portálech státní správy. I podle studie MF Dnes z ledna 2010 má naše škola nejvyšší uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů v JmK (absolventská nezaměstnanost ve výši 1,58%). Informační systém umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Přes veškerou snahu se nedaří přesvědčit absolventy školy k větší dlouhodobé spolupráci se školou. 11

13 2.6 Neúspěšní studenti na vysoké škole V roce 2007 nastoupilo do bakalářského studia 249 studentů. V letech přestoupilo 24 studentů z jiných vysokých škol. V průběhu let ukončilo z různých důvodů 30 studentů studium. U státních zkoušek v roce 2010 neuspělo 8 studentů, 4 studenti si odložili SZZ na rok 2011, 7 studentů opakuje 3 ročník, 2 studenti se omluvili, 1 student se neomluvil, tzn. celkem 52 studentů (tj. 20,88%) neukončilo studium ve standardní době. V roce 2008 nastoupilo do magisterského studia 127 studentů. Z jiných vysokých škol přestoupili 4 studenti. V průběhu let ukončilo z různých důvodů 5 studentů studium. U státních zkoušek neuspěli 3 studenti, 1 student si odložil SZZ na rok 2011, 7 studentů uspělo u SZZ až na druhý pokus, 2 studentky se se nedostavily a byly omluveny, 5 studentů opakuje druhý ročník tzn. celkem 23 studentů (tj. 18,11%) neukončilo studium ve standardní době. Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy od do Tabulka č. 6 Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů (STUDPROG) bak. mag mag. navazující *Celkem studentů P K P K P K P K Ekonomie Celkem *V tabulce nejsou započítáni studenti, kteří nastoupili a ukončili studium z různých důvodů v průběhu let Využívání kreditového systému na vysoké škole Na AKADEMII STING je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium. Zvláště důsledně škola postupuje při započítávání kreditů účastníkům kurzů CŽV. Pokud posluchač kurz úspěšně ukončí, je mu při přechodu z kurzu do řádného studia započítáno 60% kreditů, tj. 108 kreditů. V magisterském studiu je počet kreditů za akademický rok 60, tj. za dvouleté magisterské studium celkem 120 kreditů. Účastníkům kurzu CŽV, kteří se stanou studenty na začátku druhého ročníků NMSP (tedy v 3. semestru) je možno uznat maximálně 72 kreditů (tj. 60% kreditů ze 120). Ovšem při splnění všech studijních povinností v souladu se studijním plánem získají za první ročník pouze 60 kreditů, které se jim uznají. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. 12

14 Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. 2.8 Odborná spolupráce s regionem AKADEMIE STING, o.p.s. je členskou firmou Regionální hospodářské komory v Brně a je svými reprezentanty zastoupena v legislativně právní sekci, smírčí komisi a spolupracuje s komisí školskou. V rámci členství spolupracuje s RHK na celé řadě dílčích regionálních projektů. RHK spolu s Komorou daňových poradců České republiky je tradičním spolupořadatelem mezinárodní konference Daně teorie a praxe. Prostřednictvím svých reprezentantů má škola velmi dobrou spolupráci s ekonomickými fakultami veřejných vysokých škol, zejména: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko správní fakulta Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta veřejných financí a účetnictví Další spolupráce je tradičně spojena s následujícími organizacemi: Finanční ředitelství v Brně Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně Svaz účetních, ZO v Brně Sdružení účetních a daňových poradců v Brně Magistrát města Brna, živnostenský odbor Veletrhy, a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně Student Agency Institut Svazu účetních, a.s. Great Mate V roce 2010 byla AKADEMIE STING za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnocena jako Nejlepší malá a střední firma města Brna. Představitelé školy převzali z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory pohár a diplom za 1. místo v anketě TOP MSP

15 2.9 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci soukromých vysokých škol přepočtené počty Tabulka č. 7a Akademičtí pracovníci (celkem 107) *Vědečtí celkem profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci 39,91 5,98 8,61 15,19 5,28 4,85 0 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři *Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7c Věková struktura akademických pracovníků soukromé vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci (celkem 107) * Vědečtí profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem * Ve sloupcích Vědečtí pracovníci jsou uvedeni Akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na řešení vědecko výzkumných projektů na AKADEMII STING. V současnosti neexistují pracovníci zařazení jako Vědečtí pracovníci. 14

16 Tabulka č. 7d Přehled o počtu akademických pracovníků na soukromé vysoké škole Celkem 107 prof. 9 doc. 18 ost. 63 DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. 17 Personální zabezpečení Rozsahy úvazků 39,91 5,98 8,61 18,83 6,49 akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Vzdělávání zaměstnanců soukromé vysoké školy AKADEMIE STING klade mimořádný důraz na kvalitu výuky. Jako přednášející zde působí především interní profesoři a docenti, ale také profesoři a docenti z jiných vysokých škol. Jedná se o teoreticky fundované pracovníky s dostatečnými odbornými zkušenostmi. Zbývající přednášející jsou špičkoví představitelé z praxe v oborech, které přednášejí. Lze předpokládat, že všichni se průběžně vzdělávají jak v příslušné dovednosti odborné, tak v pedagogických a obecných dovednostech, aby byli schopni se adaptovat na nové podmínky ekonomické, technologické a sociální. Akademičtí pracovníci jsou zváni průběžně na akce pořádané RHK Brno, Živnostenským úřadem, Sdružením účetních a daňových poradců, Komorou daňových poradců, Úřadem práce a jiných významných institucí se sídlem v Brně. Tato pozvání v mnohém využívají. Sama AKADEMIE STING pořádá konferenci Daně teorie a praxe, které se každoročně účastní převážná většina akademických pracovníků. Totéž platí vzhledem k vysoké náročnosti na odbornost i u ostatních zaměstnanců. Mimo jiné, vedení školy projevuje vstřícnost a nejen podporuje, ale i umožňuje studium vysoké školy všem svým zaměstnancům, kteří projeví o studium zájem. Výše uvedené skutečnosti naznačují, že se však jedná především o sebevzdělávání, proto škola nevede zvlášť evidenci kurzů a dalších akcí, které přednášející a zaměstnanci absolvovali (tabulka č. 7e, 7f). V účetní evidenci jsou náklady na vzdělávání zaměstnanců podchyceny částkou Kč. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Tabulka č. 7g Počet Věkový průměr Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce

17 2.11 Průměrná délka studia absolventů vysoké školy Standardní délka bakalářského studia studentů končících státní zkouškou (dále jen SZ) v červnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 34 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 53 absolventů prezenčního studia byla 31,1 měsíců. U 100 absolventů kombinovaného studia byla 30,9 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 22 měsíců, u 27 absolventů v řádném termínu byla taktéž 22 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v květnu 2010 je v prezenční i kombinované formě 21 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 27 absolventů prezenční formy činila 21,1 měsíců a 65 absolventů kombinované formy 20,5 měsíců. Standardní délka bakalářského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 37 kalendářních měsíců, průměrná délka studia 8 absolventů prezenčního studia byla 34,2 měsíců. U 9 absolventů kombinovaného studia byla 32,2 měsíců. U studentů v modifikované formě je standardní délka studia 25 měsíců, u 9 absolventů končících v září byla 25 měsíců. Standardní délka navazujícího magisterského studia studentů končících SZ v září 2010 je v prezenční i kombinované formě 25 kalendářních měsíců. Průměrná délka studia 5 absolventů prezenční formy činila 25,3 měsíce a 9 absolventů kombinované formy 25,4 měsíce. Odchylky jsou způsobeny přestupy studentů z jiných vysokých škol Rozvoj výzkumné a vývojové činnosti V roce 2010 probíhala na Akademii STING vědeckovýzkumná činnost ve třech základních oblastech: vlastní institucionální výzkum, spolupráce na řešení projektů vědy a výzkumu, vědeckovýzkumná činnost studentů. Náklady na vědu a výzkum za rok 2010 dosáhly celkové částky tis. Kč, z toho: odborná literatura a software tis. Kč aktivní účast na konferencích 16 tis. Kč ostatní neinvestiční náklady 250 tis. Kč Zahrneme li do nákladů na vědu a výzkum v rámci vlastního institucionálního výzkumu i 1/3 z vyplacených mezd, tj tis. Kč, pak celková částka na vědu a výzkum v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt vědy a výzkumu: Projekt VaV Ministerstva dopravy ČR č. CG s názvem: Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu", který je zařazený do Výzkumného programu Ministerstva dopravy s názvem Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy. Projekt byl v roce 2010 úspěšně ukončen a byla publikována závěrečná zpráva. 16

18 A. Interní institucionální výzkum byl v roce 2010 podporovaný ze zdrojů Akademie STING A.1 Výzkumný úkol č. 1 Daně teorie a praxe tuzemské účetní a daňové soustavy a souvisejících předpisů, zaměřený zejména na:. Praktické ekonomické a legislativní problémy, analýza a řešení, Optimalizace legislativního, zvláště daňového prostředí pro podnikání, zejména pro MSP Harmonizace účetnictví a daní ČR s EU. Výstupy: Sborník z mezinárodní konference Daně teorie a praxe 2010 organizovaný Akademii STING. 17 přednášejících z toho 3 pedagogové školy. Řešitelský tým: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. vedoucí týmu doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D Ing. Jitka Matějková Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů A.2 Výzkumný úkol č. 2 Aplikace metod hodnotového managementu v průmyslové praxi. Řešitelský tým: Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. vedoucí týmu Ing. Vladimír Dostál, CSc. Ing. Lukáš Trčka Výstupy: Realizace spolupráce s firmami: Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKL 12 ECO za využití některých metodických principů hodnotové analýzy. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 6,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Snížení výrobních nákladů stroje SKY 20 za využití některých metodických principů hodnotové analýzy.výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,5 mil. Kč. Spolupráce s TOSHULIN, a. s.) Dobřický, J. Hodnotová analýza dvoupólového synchronního stroje 4A275 HW. Výzkumná zpráva. (Dosažená úspora 1,8 mil. Kč. Spolupráce s ČKD Nové Energo. Praha.) Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů 17

19 A.3 Výzkumný úkol č. 3 Organizace a řízení malých a středních firem a) Podpora řízení malých a středních firem s využitím matematických metod. Řešitelský tým: Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. vedoucí týmu Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. RNDr. Libor Žák, Ph.D Ing. Petr Jurák, Ph.D. Ing. Pavel Štarha, Ph.D Ing. Veronika Lacinová Ing. Lucie Pavlíčková Ing. Karel Martišek Výstupy: Činnost řešitelské skupiny se zaměřila na vybranou problematiku aplikací statistických metod pro podporu řízení malých a středních firem a na využití poznatků ve výuce statistiky na Akademii STING. Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů b) Analýza problémů a návrhy na zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání Řešitelský tým: Doc. Ing. Otto Kubik, CSc. vedoucí týmu Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. Jitka Matějková JUDr. Karel Běleja Prof. Ing. Josef Hruška, CSc. Výstupy: Výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost členů c) Rozvoj managementu a marketingu MSP a zvyšování jejich konkurenceschopnosti Řešitelský tým: Ing. David Král, Ph.D vedoucí týmu Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Petr Musil, Ph.D Ing. Lukáš Trčka Doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc. Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. 18

20 Výstupy: Dobřický, J., Team Management Audit of a Company a Tool for a Corporate Knowledge Asset. IFKAD 2010 International Forum on Knowlwdge Asset Dynamics. 5th Edition on: Intellectual Capital in a Complex Business Landscape. IntellectualAssets Centre University of Basilicata. Matera 2010 Další výstupy k úkolu jsou v článcích, publikovaných na konferencích viz publikační činnost A.4 Další vědeckovýzkumné aktivity interních pracovníků Všichni docenti a profesoři školy v hlavním pracovním poměru jsou školiteli, oponenti doktorských prací a členové komisí pro obhajoby doktorských a diplomových prací na jedné i více veřejných vysokých škol. V průměru se tito pracovníci 30% své kapacity věnují vědeckovýzkumné činnosti, což má mimo jiné pozitivní vliv na kvalitu výuky akreditovaných studijních programů. Výstupy z interních výzkumných úkolů jsou prezentovány především formou publikační činnosti členů řešitelských týmů: A.4.1 Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Publikace a aktivní účast na konferencích Sadovský, Z., Matějková, J.: SME, daně etc. Sborník The XV th International Conference Theoretical and practical Aspects of Public Finance. Nakladatelství Oeconomica Praha. VŠE Praha. Apríl ISBN Matějková, J., Sadovský, Z.: Legislativní prostředí ČR a podnikání. Tradiční mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta ISBN Sadovský, Z.: Obecně prospěšné společnosti od ledna AKADEMIE STING v Brně, XIII. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ teorie a praxe Brno 10. a ISBN Sadovský, Z., Matějková, J.: Quo vadis, vyšší odborné školy? Mezinárodní konference VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra didaktiky ekonomických předmětů: Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání. VŠE v Praze 22. listopadu ISBN Posudky doktorských disertací Stanovisko školitele k disertační práci Ing. Petra Šimečka Hodnotový management a controlling. Brno Stanovisko školitele k pojednání o tématu disertační práce Ing. Jitky Zouharové Optimalizace rozvoje malého a středního podnikání. Brno Oponentní posudek doktorské disertace Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků Ing. Evy Doležalové. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno Oponentní posudek doktorské disertace Role transferových daní v daňovém systému České republiky Ing. Břetislava Andrlíka. Mendelova univerzita v Brně, PEF. Brno

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10.

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. 2013 Přítomni: prof. Čapek, prof. Jurová, doc. Kocmanová, prof.

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 Brno, květen 2015 OBSAH I. VÝCHODISKA PRO FORMULACI

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více