DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy"

Transkript

1 DOUČOVÁNÍ SEXTA Předmět: zeměpis Ročník: sexta Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Školní rok: Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Učebnice: Příroda a lidé Země učebnice zeměpisu pro střední školy nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. 2007, Atlas světa 1. Socioekonomická sféra světová populace Světová populace - její rozmístění na Zemi, základní znaky obyvatel (věk, pohlaví, náboženství, jazyky, ), vývoj počtu obyvatel, migrace a problémy ve světě 1. Jaké je převládající náboženství na Filipínách? 2. Posvátným zvířetem hinduistů je. 3. Vysvětli pojem ateista. 4. Vysvětli pojem migrace. 5. Jaký symbol používá křesťanství? 6. Vysvětli pojem zambo. 7. Kde se dodnes můžeme setkat s přírodním náboženstvím? 8. Vysvětli pojem emigrace. 9. Pro jaké náboženství je typický půlměsíc? 10. Nejvíce obyvatelstva ČR se hlásí k národnosti. 11. Vysvětli pojem mestic. 2. Socioekonomická sféra sídelní systémy Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy 1. V jakých městských částech ve vyspělých zemích vzniká především nová bytová výstavba? 2. Mezi největší problémy venkova patří. 3. Jak vypadá radiálně koncentrický půdorys měst a pro jaké velkoměsto je typický? 4. Vysvětli pojem periferní vesnice. 5. Největším africkým velkoměstem je nigerijský. 6. Napiš příklad konurbace na východě Moravy a vysvětli tento pojem. 7. Soustřeďování obyvatelstva a průmyslu do měst nazýváme. 8. Vystěhování z určité oblasti označujeme pojmem. 9. Rozsáhlé území, kde dochází k funkčnímu propojení většího počtu měst a městských aglomerací, se nazývá. 10. Vysvětli pojem slum. 11. Popiš v několika bodech, jak se konkrétně liší vesnice od města. 3. Socioekonomická sféra hospodářství států Hospodářství států historické aspekty vývoje hospodářství na Zemi Rozdělení států světa podle stupně rozvoje

2 1. Vysvětli pojem HNP. 2. Které státy patří ke státům bohatého Severu? 3. Které státy patří ke státům chudého Jihu? 4. Které státy v Evropě zatím nepoužívají evropskou měnu Euro? 5. Vysvětli pojem HDP. 4. Primární sféra Zemědělství, typy zemědělské výroby, živočišná a rostlinná výroba Vodní a lesní hospodářství Těžba surovin, strategické suroviny a jejich význam 1. Který světadíl má nejvyšší podíl na produkci rýže má? 2. V jakém podnebném pásu se pěstuje banánovník, kakaovník a kávovník? 3. Co musí udělat zemědělec vše pro zachování kvality orné půdy? 4. Vysvětli pojem nomádi, kde se s nimi můžeme setkat a čím se zabývají. 5. Jaká plodina se v tropech a subtropech pěstuje k produkci cukru? 6. Vysvětli zkratku JZD. 8. Která palma roste v oázách pouští? 10. Jak se nazývají sladké brambory, které jsou oblíbenou zemědělskou plodinou Asie? 11. Vysvětli pojem dezertifikace a kde se s ním můžeme setkat. 12. Vysvětli pojem privatizace. 5. Sekundární sféra Typy průmyslu a jeho rozmístění ve světě Hlavní průmyslové oblasti světa 1. Vyjmenuj alespoň čtyři přírodní lokalizační faktory rozmístění průmyslu. 2. Na která základní odvětví dělíme chemický průmysl? 3. V čem dominuje Japonsko celému světu? 4. Co se vyrábí v polygrafickém průmyslu? 5. Jaké odvětví se zabývá zpracováním ropy? 6. Vysvětli pojem vědeckotechnická revoluce a uveď období vzniku. 7. Na která základní odvětví dělíme průmysl? 8. Vysvětli pojem manufaktura. 9. Vyjmenuj alespoň čtyři výrobky potravinářského průmyslu, které lze považovat za typicky české. 6. Terciární sféra Služby, doprava a její typy Cestovní ruch a zahraniční obchod

3 1. Jaký je hlavní význam námořní dopravy? 2. Který stát Asie má nejmodernější dopravu? 3. Navrhněte typ elektrárny, který by byl vhodný pro portugalské pobřeží. 4. Napiš alespoň tři státy levných vlajek. 5. Vysvětli princip dopravního integrovaného systému. Které výhody a komu přinesl především? 6. Vysvětli pojem kvartér. 7. V jakém kraji v ČR se nachází nejvíce tepelných elektráren a proč? 8. Jaké jsou nejoblíbenější turistické destinace Čechů? 9. Co znamená pojem zahraniční saldo? 10. Vyjmenuj památky UNESCO v České republice. 11. Co znamená zkratka P+R? 12. Kolik máme v České republice jaderných elektráren? Vyjmenuj je. 13. Jak se v Česku vybírá mýto? 7. Politická geografie Politické rozdělení světa, regiony světa Státní zřízení a forma vlády Mezinárodní hospodářské organizace a integrace 1. Jak se nazývá nejvýznamnější mezinárodní organizací světa? 2. V jakém roce vznikla organizace spojených národů? 3. Kde má sídlo OSN? 4. Nejvyšším orgánem EU je. 5. Zkratka ESVO znamená. 6. Hospodářsky nejvyspělejší státy jsou sdruženy v. 7. Nejvyšším politickým orgánem Evropské unie bez legislativních pravomocí je. 8. OECD je zkratka. 9. Které státy jsou členy EU? 10. Členskými zeměmi Severoamerické zóny volného obchodu jsou. 11. OPEC je zkratka. 12. Severoatlantická aliance má sídlo v. 8. Afrika Charakteristika kontinentu Severní, Západní, Centrální a Východní Afrika, Jižní Afrika JAR

4 požadavky na slepou mapu: Moře: Středozemní, Rudé, Atlantský oceán, Indický oceán Zálivy: Gabéský=Malá Syrta, Velká Syrta, Adenský, Guinejský Průlivy: Gibraltarský, Bab-al-Mandab, Mosambický Průplav: Suezský Ostrovy: Dahlacké (Rudé moře), Seychelly, Maskarény Mauricius, Reúnion; Komory, Madagaskar, Svatý Tomáš, Princův o., Bioko, Kapverdské, Sv. Helena, Ascension Poloostrovy: Somálský, Sinajský, Barka Mysy: S Bílý mys J Střelkový mys Z Zelený mys V mys Hafun Pohoří: Atlas (Džabal Tubkal 4165m), Ahaggar, Súdánská vysočina, Adamauské pohoří, Kamerunská hora = FAKO 4070m; Etiopská vysočina, Východoafrická vysočina (Kilimandžáro=Uhuru-5895m), Vysoký Veld, Dračí hory Pouště: Sahara, Libyjská, Nubijská, Arabská, Velká písečná, Namib, Kalahari Národní parky: Etoša, Serengeti, Virunga, Kruegerův Pánve: Makarikari, Etoša, Čadská Prolákliny: Kattarská, Danakilská, Assálská (-155m) Řeky: Nil, Zambezi, Limpopo, Orange, Kongo, Niger, Volta, Vaal Jezera: Čadské, Tana, Turkana, Ukerewe=Viktoriino, Albertovo, Tanganika, Malawi Vodní nádrže: Násirova Nil, Kariba a Cabora Bassa Zambezi, Kainji Niger, Volta Volta Vodopády: Boyoma=Stanleyovy Kongo, Viktoriiny Zambezi, Tugela JAR Státy + hl. města: Egypt - Kahira Tunisko - Tunis Libye - Tarabulus Alžírsko - Alžír Maroko - Ribát Senegal - Dakar Etiopie - Addis-Abeba Keňa - Nairobi Tanzánie - Dar-es-Salaam JAR - Pretoria + (Cape Town = Kapské město, Johannesburg) Ostatní státy bez hlavních měst 1. Plošně největším africkým jezerem je. 2. Co je největší překážkou hospodářského rozvoje Afriky? 3. Vysvětli pojem apartheid. 4. Vysvětli pojem katarakty.

5 9. Amerika Severní Amerika - přírodní poměry a obyvatelstvo USA, Kanada - komplexní charakteristika států Jižní Amerika - přírodní poměry a obyvatelstvo Mexiko, Brazílie, Argentina a ostatní státy Jižní Ameriky - charakteristika oblasti

6 požadavky na slepou mapu: Moře: Beringovo, Čukotské, Beaufortovo, Baffinovo, Labradorské, Sargasové, Karibské, Atlantský a Tichý a Severní Ledový oceán Zálivy: Aljašský, Hudsonův, záliv sv. Vavřince, Fundy, Mexický, Campechský, Panamský, Kalifornský Průlivy: Beringův, Hudsonův, Davisův, Cabotův, Floridský, Bahamský, Drakeův, Magalhaesův Průplav: Panamský Ostrovy: Aleuty, Kodiak, o. Baffinův, Viktoriin, Ellesmerův, Newfoundland, Kuba, Bahamy, Bermudy, Jamajka, Haiti, Portoriko, Malé Antily, Falklandy (Malvíny), Ohňová Země, Galapágy, Guadelupe, Vancouverův o. Poloostrovy: Aljaška, Labrador, Nové Skotsko, Florida, Yucatan, Kalifornský Pohoří: Aljašské hory (Mt. McKinley 6194m), Brooksovo, Skalnaté hory, Appalačské, Laurentinská vysočina, Sierra Madre Occidental a Oriental, Andy (Aconcagua 6959m), Brazilská vysočina, Guyanská vysočina> Etoša, Serengeti, Virunga, Kruegerův Nížiny: Arktická, Centrální roviny, Mississippská, Pobřežní, Atlantská, Orinocká, Amazonská, Laplatská Pouště: Mohavská, Gilská, Atacama Prolákliny: Údolí smrti (-86m) Šíje: Tehuantepecká, Panamská Řeky: Yucon, Mackenzie, Colorado, Rio Grande, Mississippi, Ohio, Missouri, ř. sv. Vavřince, Orinoko, Amazonka, Negro, Maraňon, Tapajos, Paraná Jezera: Velké Medvědí, Velké Otročí, Winnipežské, Hořejší, Michiganské, Huronské, Erijské, Ontario, Velké Solné, j. Nicaragua, Maracaibo, Titicaca, Poopó, Nahuel Huapi Vodní nádrže: Itaipu Vodopády: Niagarské (ř. sv. Vavřince), Angelův, Iguacu Státy + hl. města: všechna Ostatní města Brazílie Manaus, Rio de Janeiro, Sao Paolo Mexiko Guadalajara, Monterrey USA Los Angeles, San Francisco, Chicago, New Orleans, Miami, Philadelphia, New York, Detroit Kanada Vancouver, Calgary, Toronto, Montreál, Québec 1. Kolik států tvoří USA? 2. Největším městem Spojených států amerických je. 3. Na kolik let je volen prezident USA? 4. Kolik provincií má Kanada? 5. Většinu obyvatel USA tvoří. 6. Hlavní město USA je 7. Napiš, jaké jsou úřední jazyky Kanady. 8. Kanada je největším státem na světě. 9. Jeden ze států Jižní Ameriky je známý těžbou a vývozem suroviny zvané guano.

7 10. Austrálie a Oceánie Austrálie a Oceánie Nový Zéland

8 požadavky na slepou mapu: Moře: Arafurské, Korálové, Tasmanovo, Timorské Zálivy: Carpentarský, Velký Austrálský, Žraločí zátoka, Spencerův Průlivy: Torresův, Bassův Ostrovy: Nový Zéland, Tasmánie, Nová Kaledonie, Fidži, Havajské o. (Honolulu), Guinea Velká útesová bariéra Povrch Austrálie ( Nového Zélandu ) Poloostrovy: Yorský, Arnhemská Země Pouště: Velká písečná p., Gibsonova p., Velká Viktoriina p., Tanami Pohoří: Mac Donnellovo, Musgraveovo, Velké předělové p., Modré hory, Australské Alpy (Mt. Kosciusko 2228 m); Nový Zéland Jižní Alpy (Mt. Cook 3764m); Havajské o. Mauna Loa Řeky: Darling, Murray Jezera: Eyrovo; (-16m n.m.), Torrensovo, Amadeovo j., Nový Zéland j. Taupo Státy a teritoria Austrálie Západní Austrálie Perth Jižní Austrálie Adelaide Queensland Brisbane Nový Jižní Wales Sydney státy Victoria Melbourne Tasmánie Hobart Severní teritorium Darwin teritoria Teritorium Canberra Mysy: S mys York J Jihovýchodní mys Z Příkrý mys V Byronův mys Nový Zéland Wellington, Auckland 1. Nejvyšším vrcholem Austrálie je. 2. Darling a Murray jsou australské. 3. Úředním jazykem Austrálie je. 4. Kdo a kdy objevil Austrálii? 5. Které zvíře je typické pro australské zemědělství? 6. Kde se nachází artézská voda? 7. Vytvoř správné dvojice. Severní Austrálie Jižní Austrálie Střední Austrálie Subtropy až mírný podnebný pás Vlhké Tropy, subrovníkový pás Suché Tropy, pouště a polopouště 8. V následujícím textu je popsán jeden stát, který patří do Oceánie. Jak se tento stát nazývá? Jedná se o vyspělou zemědělsko-průmyslovou zemi. Životní úroveň zdejších obyvatel značně převyšuje ostatní země oblasti. Původními obyvateli jsou Maoři, jejichž kultura dnes znovu ožívá. Mnohem početnější zastoupení však mají evropští přistěhovalci. Základ hospodářství tvoří živočišná výroba. Chov ovcí je zaměřen především na produkci kvalitní

9

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Zeměpis 2 (Austrálie, Česká republika, Svět) Terasoft Austrálie (určování polohy) Austrálie a Oceánie Státy Austrálie Mikronésie Fidži Kiribati Marshallovy ostrovy Nauru Nový Zéland Papua Nová Guinea

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Zeměpis. přehled učiva. pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2005. O čem je zeměpis. Hranice

Zeměpis. přehled učiva. pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2005. O čem je zeměpis. Hranice Zeměpis přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2005 O rozdělení světa O oceánech O světadílech O čem je zeměpis www.fraus.cz Přírodní hranice Hranice např. vodní toky,

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

splníme Vaše sny www.azteambuilding.cz

splníme Vaše sny www.azteambuilding.cz splníme Vaše sny Milí přátelé, každý kontinent má svůj osobitý charakter, své jedinečné kouzlo. Stejně tak se velmi liší jednotlivé lokality v rámci těchto kontinentů, což umožňuje cestovateli nepřeberný

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 11. přednáška: Mexiko

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 11. přednáška: Mexiko REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 11. přednáška: Mexiko Proč není Mexiko Méjico? Jméno státu je odvozeno z názvu hlavního města ( domov lidu Mexitliho (tj. boha války)) Pravopis: pro přepis z jazyka

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Státy a území světa Vladimír Liščák Libri, Praha 2009 Vladimír Liščák, 1996, 1998, 2009 Illustrations Vector-Images.com a archiv Romana Klimeše,

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

EVROPA AFRIKA AMERIKA KANADA AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND ASIE

EVROPA AFRIKA AMERIKA KANADA AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND ASIE cestovní kancelář Travel-Go pronájem osobních a obytných vozů Toužíte po krásné a exotické dovolené, po plážích s palmami a hlubokým pískem, po průzračně čistém a vonícím moři, po milých a usměvavých lidech,

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Státní území Co to je? Státní území je prostor ve kterém stát uplatňuje svoji suverenitu (tedy trojrozměrný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Některé aspekty fungování světové ekonomiky Některé aspekty fungování světové ekonomiky 1 2 František Varadzin Některé aspekty fungování světové ekonomiky Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 3 Prof. PhDr.

Více

TIP. Náš. Pro cestující autobusových linek STUDENT AGENCY express. STUDENT AGENCY, s. r. o. Dům pánů z Lipé nám. Svobody 17 602 00 Brno

TIP. Náš. Pro cestující autobusových linek STUDENT AGENCY express. STUDENT AGENCY, s. r. o. Dům pánů z Lipé nám. Svobody 17 602 00 Brno Pro cestující autobusových linek STUDENT AGENCY express STUDENT AGENCY, s. r. o. Dům pánů z Lipé nám. Svobody 17 602 00 Brno E-maily: zluty@studentagency.cz reditel@studentagency.cz Na tuto adresu můžete

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více