S tomahawkem proti mušketám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S tomahawkem proti mušketám"

Transkript

1 JIŘÍ ČERNÍK S tomahawkem proti mušketám Přehled bojů s indiány na území dnešních USA v letech II. DÍL NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2011

2 Obsah Jiří Černík, 2011 Maps Jiří Černík a Pavel Rajský, 2011 Libri, 2011 ISBN III. Horské oblasti Severozápad Válka s Kajusi Válka na řece Rogue Válka s Jakimy a Coeur d Aleny Konfl ikt s Nez Percéi žijícími mimo rezervaci a náčelníkem Josephem Konfl ikt s Pajuty, Bannoky a Šošony Jihozápad Taoská revolta Válka s Apači období španělské a mexické vlády Od anexe Nového Mexika až do konce občanské války Poválečné období první Crookova ofenziva Victorio Nana Cibicueská aféra Geronimo versus Crook I Geronimo versus Crook II Geronimo versus Miles Konfl ikt s Navahy období španělské a mexické vlády Od anexe Nového Mexika do začátku občanské války Odsun Konfl ikt s Juty Walkerova válka Válka Černého jestřába Coloradští Jutové Kalifornie Válka s Modoky fi asko u Ztracené řeky Debakl u Jackovy tvrze

3 Zločin a trest I Zločin a trest II Pár slov na závěr Poznámky a několik statistických údajů Přílohy Přehled severoamerických indiánských kmenů z oblasti Severozápadu, Jihozápadu a Kalifornie Časová tabulka nejdůležitějších bojů a bitev na území USA Použitá literatura a prameny III. Horské oblasti SEVEROZÁPAD Počátkem 19. století bylo území Severozápadu známé pod všeobecným jménem Oregon a zahrnovalo dnešní stát Washington, Oregon a Idaho i západní části Montany a Wyomingu, přičemž východní část těchto dvou států patřila k tzv. Dakotskému území (Dakota Territory). K vyčlenění jednotlivých správních celků docházelo ve druhé polovině 19. století: roku 1853 vzniklo Oregonské a Washingtonské území, roku 1863 se oddělilo území Idaho, rok poté Montanské území a roku 1868 Wyomingské území. S růstem počtu obyvatel pak území postupně získávala status států. Přítomnost Američanů se zprvu omezovala na trapery a obchodníky s kožešinami a osadníky-farmáře, které lákala úrodná půda v údolí řeky Willamette (dnes Oregon). S objevem zlata v Kalifornii roku 1848 se objevují i v severních horských oblastech prospektoři, a když se potvrdil výskyt zlata v dnešním Idahu (Canal Gulch 1860, Pierce City) a Montaně (Alder Gulch, Bannack 1862, Virginia City 1863 a Last Chance Gulch 1864, dnes Helena, hlavní město Montany), region zaplavily tisíce zlatokopů. Proces zdejšího osídlování se dodnes považuje za dosti neobvyklý, protože na rozdíl od ostatních oblastí (Středozápad, Jihozápad) neprobíhal tradičně z východu na západ, ale opačně, ze západu na východ, když většina zlatokopů přicházela z Kalifornie. Indiány tu zastupovala řada více či méně početných kmenů lišících se jazykově, ale někdy i kulturně. Ty největší populace lze rozdělit podle místa, kde žily, na tři skupiny: na západě Činúky (Chinook) a pobřežní Sejliše (Salish), ve středu Klamathy (Klamath), Jakimy (Yakima), Umatilly (Umatilla), Paluse, Nez Percée ( Propíchnuté nosy ), Pajuty (Paiut), Bannoky (Bannock) a Ploché hlavy (Flathead) a na východě Černonožce (Blackfeet), Šošony (Shoshone) a Vraní indiány 7

4 (Crow Indians). Z jazykového hlediska Činúkové, Ploché hlavy a Sejlišové tvoří společnou sejlišskou jazykovou skupinu, zatímco Klamathové, Jakimové, Umatillové a Nez Percéové mluví sahaptinsky, jsou tedy z penutijské jazykové skupiny. Řeč Pajutů, Bannoků a Šošonů patří do skupiny juto-aztéckých jazyků, k níž náleží například i Komančové. Vraní indiáni jsou jazykově příbuzní Siouxům a skutečnou kurio zitu tvoří Černonožci, kteří původně přišli z Východu a jsou nejzápadnější větví Algonkinů. Z kulturního hlediska lze říci, že s výjimkou pobřežních Činúků a Sejlišů měla většina kmenů více společných než odlišných prvků. Základní zdroj obživy tvořil sběr cibulovitých kořenů liliovité rostliny kamas rostoucí divoce v této oblasti a s ním i lov zvěře, zejména srnčí a případně jelení. Prakticky všechny kmeny silně závisely na každoroční migraci lososů k hornímu toku řeky Columbie i všech jejích hlavních přítoků. Vcelku stabilní zdroje potravy měly za následek vytváření stálých vesnic a na rozdíl od kočovných indiánů, kteří museli putovat za zvěří, stavbu důkladnějších obydlí. Výjimku ovšem tvoří tři východní kmeny, a sice Černonožci, východní Šošoni a Vraní indiáni, kteří zahrnuli do své ekonomie i lov bizonů, a proto si v řadě aspektů osvojili způsob života i některé kulturní prvky prérijních indiánů (chov koní, týpí z kůže, bohatě zdobené čelenky z per apod.). První kontakty s bělochy byly zprvu sporadické, až ve druhé polovině 18. století pobřežní Činúkové a Sejlišové přicházejí pravidelně do styku s posádkami anglických lodí, jejichž kapitáni měli zájem o kožešiny, zejména z mořských vyder, jimiž tato oblast oplývala. První informace o Černonožcích, Plochých hlavách a Nez Percéích přináší francouzští trapeři, kteří sem pronikli na přelomu 17. a 18. století, ale po zániku kolonie Quebec (1763) to jsou trapeři či zástupci anglické kožešinové Společnosti Hudsonova zálivu (Hudson s Bay Company) a Severozápadní kožešinové společnosti (North West Fur Company), jež sem přicházejí a navazují obchodní styky zprvu s Černonožci a pak i ostatními kmeny. Roku 1818 Severozápadní kožešinová společnost postavila pevnost Nez Perce, později přejmenovanou na Walla Walla, na soutoku řek Walla Walla a Columbie a roku 1825 Společnost Hudsonova zálivu založila pevnost Vancouver na severním břehu řeky Columbie. Pro zajímavost uveďme, že Francouzi, kteří se jako první setkali se zdejšími indiány, je obdařili zavádějícím pojmenováním Ploché hlavy a Propíchnuté nosy. Nez Percéové si totiž nosy nepropichovali a název lze vysvětlit jen tím, že se při jejich návštěvě nacházelo v dotyčné osadě pár příslušníků pobřežních kmenů, zřejmě Činúků, kteří si do propíchnutého nosu vkládali podlouhlou mořskou mušli. Obdobně je tomu u názvu Ploché hlavy, neboť zplošťování hlav bylo typické jen pro část pobřežních Sejlišů, u nichž matky stlačovaly pomocí dvou prkének nemluvňatům lebku, takže čelo bylo velmi ploché a zadní strana hlavy vystupovala do výše. Historickým mezníkem ve vztahu mezi indiány a bělochy se stal příchod protestantských misionářů ve 30. letech 19. století. Na rozdíl od mnoha jiných, hlavně prérijních indiánů, kteří důsledně odmítali pokusy misionářů vnutit jim křesťanství a následně kulturu bělochů, indiáni na Severozápadě, jmenovitě Ploché hlavy a Nez Percéové, přišli s překvapivým požadavkem, a sice seznámit se s velkou medicínou bledých tváří. Zde je třeba pár slov na vysvětlenou. I když značná část severoamerických indiánů spíše podvědomě uznávala existenci Velkého ducha, prakticky všichni žili v přesvědčení, že každodenní život je řízen řadou nižších či menších duchů, jejichž ztělesnění spatřovali hlavně v říši zvířat. Nedělitelnou součástí procesu dospívání každého indiánského bojovníka bylo v rámci iniciace svého ochránce (v pojetí katolíků strážného anděla) poznat, k čemuž obyčejně docházelo při religiózním půstu a případném vidění. Poté, často s pomocí kmenového kouzelníka (medicinmana), si dotyčný bojovník zhotovil váček, který kromě jiných věcí obsahoval nějakou část z těla zvířete, v jehož těle dotyčný duch-ochránce sídlí. Například pero z orla, jestřába či sokola, či chlupy z medvěda, vlka, lišky, jelena, kojota atd. Jestliže ten či onen bojovník shledával svůj každodenní život úspěšný, zejména co se týče bojů s nepřáteli, nabyl přesvědčení, že jeho medicína je neobyčejně silná a že se těší přízni příslušného ducha. V případě, že ho potkávaly neúspěchy, reagoval depresí a ztrátou sebevědomí, neboť mu medicína neposkytovala příslušnou ochranu, a to buď proto, že jeho duch-ochránce byl slabý, anebo se od něj z nějaké příčiny odvrátil. Ploché hlavy a Nez Percée po generace naplňovala jistota, že jejich medicína je neobyčejně silná. Ačkoli žili obklopeni nepřáteli na západě Činúky, na severu Černonožci, na východě Siouxi a na jihu Šošo- 8 9

5 ny uhájili si poměrně rozlehlá loviště, jejich stáda koní se nezmenšovala, ba naopak rostla. Jejich jednotlivé tlupy či vesnice chráněné horskými hřebeny Bitterroot a Modrých hor (Blue Mountains) prosperovaly v údolích na březích řek. Ne, že by jejich medicína nemohla být silnější, zejména v případě konfl iktu s Černonožci, kteří byli vyzbrojeni střelnými zbraněmi ( pozornost kanadské Severozápadní kožešinové společnosti), ale žádný z jejich medicinmanů si nebyl jist, zda může existovat ještě silnější medicína než ta, kterou měli k dispozici. A pak se v jejich vesnicích objevili běloši. Nejdříve Lewis a Clark, poté trapeři a prospektoři. Tito lidé znali tajemství střelného prachu, výroby kovových a skleněných předmětů a papírů, které mluvily. Jejich medicína tedy byla nepochybně silnější než indiánská, a kdyby ji získali Francis Haines se ve své knize The Nez Percé domnívá, že Ploché hlavy získali první zprávy o náboženství bledých tváří od pokřtěných východních indiánů, jmenovitě Irokézů či Huronů, které najala Severozápadní kožešinová společnost v okolí Montrealu a dopravila kolem roku 1818 na Severozápad. Nez Percéové pak zřejmě přišli do styku s indiánem z kmene Spokane (Spokane Garry), jehož jako chlapce na popud Sira George Simpsona, zástupce kožešinové Společnosti Hudsonova zálivu, dopravili do anglikánské misie ve Winnipegu, kde byla i škola. Spokane Garry se vrátil ke svému kmeni roku 1830 a vzbudil velkou pozornost nejen tím, že uměl číst a psát, ale že předčítal shromážděným soukmenovcům pasáže z bible. V každém případě se Nez Percéové rozhodli získat přístup k medicíně bledých tváří nezávisle na dalších kmenech, a tak po dohodě s Plochými hlavami vyslali na podzim 1831 skupinu sedmi mužů do Saint Louis, aby požádali tehdejšího superintendanta pro indiánské záležitosti a bývalého účastníka historické výpravy k Pacifi ku Williama Clarka o pomoc. Skupina bojovníků v čele s náčelníkem Černým orlem (Black Eagle Nez Percé) a Ranním mužem (Man of the Morning Plochá hlava) se přidala k výpravě Luciena Fontenella, zástupce Americké kožešinové společnosti, který se plavil s balíky kožešin po Missouri. Odrazeni úmorným vedrem Středozápadu se pak dva příslušníci kmene Ploché hlavy a jeden Nez Percé rozhodli vrátit, takže začátkem října dorazili do Saint Louis jen čtyři muži. Clark přijal tuto delegaci jistě s nebývalou radostí, ale záhy nastaly potíže s komunikací, protože v celém městě nebyl nikdo, kdo by znal jazyk Nez Percéů, a posunky nedostačovaly k tomu, aby vysvětlily abstraktní pojmy spojené s náboženstvím. Lidé, kteří s indiá ny přišli do styku, pochopili, že žádají něco ohledně velké medicíny, ovšem co přesně, nikdo říci nemohl. Následné události pak vedly k neúspěchu tohoto jinak vznešeného poslání. Černý orel zemřel čtyři týdny po příchodu do Saint Louis a Ranní muž v polovině listopadu. Dva zbývající bojovníci se rozhodli vrátit domů a podle výpovědi místního biskupa Rosatiho se vydali na cestu po Missouri na parníku Yellowstone 26. března Domů, ke svému kmeni, se vrátil jen jeden Nez Percé jménem Leginy z králičí kůže (Rabbit Skin Leggings). Druhý zemřel krátce po příjezdu na pevnost Union. Ale ani bojovník Leginy z králičí kůže se dlouho netěšil pozornosti, když na podzim 1832 padl v boji s Černonožci u pramenů Lososí řeky. I když se zdálo, že veškeré oběti a vynaložené úsilí byly marné, cesta Nez Percéů a Plochých hlav do Saint Louis neupadla v zapomnění. Roku 1832 navštívil Saint Louis jistý William Walker, poloindián, v jehož žilách kolovala krev Wyandotů a bělochů. Měl pověření v důsledku plánovaného odsunu Wyandotů na Indiánské území vyjednat s Clarkem výměnu půdy v Ohiu za půdu v Missouri. Při jednání s Clarkem se dozvěděl o misi Nez Percéů a Plochých hlav, což ho natolik zaujalo, že o tom napsal příteli G. P. Disowayovi do New Yorku. Ten dopis uveřejnil v novinách Christian Advocate a Zion s Herald roku Zde je třeba dodat, že Walker líčil návštěvu podle svých představ, náležitě ji přikrášlil, mj. psal o teologických diskusích mezi Clarkem a indiány, které, jak víme, nepřicházely z jazykových důvodů v úvahu. I samotné indiány popsal podle informací, jež kolovaly na Východě a vztahovaly se převážně na Činúky a pobřežní kmeny. Tvrdil, že měli drobné postavy a zploštělé hlavy. Reakce na uveřejněný dopis se dostavila záhy. Několik misionářských organizací projevilo zájem o vyslání duchovních do této oblasti, mj. The Mission Society of the Methodist Episcopal Church a The American Board of Commissioners for Foreign Missions, reprezentujících presbyteriány a kongregacionalisty. Již roku 1834 se metodista Jason Lee se čtyřmi společníky usadil ve Willametteském údolí a zahájil tu misii u pobřežních kmenů, které však nejevily pro jeho úsilí žádné nadšení. O rok později se objevily první ná

6 znaky, že přání Nez Percéů a Plochých hlav se splní. Na traperském srazu při soutoku Koňského potoka (Horse Creek) a Zelené řeky ve Wyomingu se objevili dva muži: reverend Samuel Parker, pastor kongregacionalistického kostela v Middlefi eldu ve státě Massachusetts, a Dr. Marcus Whitman, lékař z Wheeleru ve státě New York, vyslaní misionářskou organizací ABCFM (The American Board of Commissioners for Foreign Missions). Nez Percéové, kteří se pravidelně účastnili téměř všech těchto srazů, je pak ujistili, že i nadále mají zájem o příchod černých kabátů (black robes) a hlavně o nebeskou knihu (bibli), která, jak se dozvěděli, skrývá medicínu bledých tváří. Parkera a Whitmana, kteří znali vlažný, ne-li přímo nepřátelský postoj řady jiných indiánských kmenů vůči křesťanství, upřímné nadšení natolik překvapilo, že se rozhodli nemarnit čas. Jakmile sraz skončil a Nez Percéové se vydali na cestu zpět do hor, Parker se k nim připojil, aby našel vhodné místo pro založení misií, zatímco Whitman se vrátil na Východ, aby získal pro projekt skupinu misionářů. Parker dosáhl koncem září řeky Clearwater v dnešním Idahu a pokračoval v cestě na pevnost Vancouver, jež patřila Společnosti Hudsonova zálivu a stála na pravém břehu řeky Columbie. Tam strávil zimu sbíráním informací od obchodníků a traperů a podnikl i několik kratších cest do oblasti mezi řekami Clearwater a Willamette. Z dnes už neznámých důvodů ale Parker nepočkal na Whitmanův návrat. Zřejmě to byl věk, který ho přiměl, aby na jaře 1836 upustil od putování s Nez Percéi po neschůdných a krkolomných horských stezkách zpět k Zelené řece na další traperský sraz, na nějž se měl opět dostavit Whitman, nyní už spolu s několika misionáři. Parkerovi bylo 57 let, a tudíž volil delší, ale pohodlnější trasu na Východ, a to po moři přes Havajské ostrovy. Po Nez Percéích poslal Whitmanovi dopis, který, jak se později zjistilo, neobsahoval žádné důležité informace. Dne 6. července 1836 se u soutoku Koňského potoka a Zelené řeky ozvala střelba z desítek indiánských mušket a válečný pokřik z mnoha set hrdel nezpercéských bojovníků. Ne, nejednalo se o zákeřný útok na nic netušící trapery, ale o uvítací ceremoniál a projevy radosti. Na planině u potoka se objevila karavana Kožešinové společnosti Skalistých hor (Rocky Mountain Fur Co.) vedená jedním z jejích předních spolumajitelů, Thomasem Fitzpatrickem. S karavanou vedle desítek mul a koní naložených zbožím přicházelo pět Američanů z Východu: misionář Dr. Marcus Whitman a jeho žena Narcissa rozená Prentiss (presbyteriáni), reverend Henry H. Spalding a jeho manželka Eliza rozená Hart (kongregacionalisté) a William H. Gray, tesařský mistr, který měl poskytnout oběma manželským párům odbornou pomoc při stavbě misií. Srazu se zúčastnili také zástupci Společnosti Hudsonova zálivu: John McLeod a Thomas McKay, jimž připadl úkol dopravit misionáře ke Columbii a na pevnost Vancouver. Výprava se vydala na cestu 18. července a po nesčetných útrapách a strastech spojených s přechodem kontinentálního předělu a Modrých hor dosáhla 12. září cíle. Již po cestě se Whitman a Spalding dohodli na vybudování dvou misií, jež by umožnily hlásat slovo boží mezi větším počtem kmenů. Na podzim si vybrali dvě místa: Waiilatpu (Místo, kde roste jílek), ležící východně od pevnosti Vancouver a asi 25 mil od pevnosti Walla Walla na řece stejného jména (dnes stát Washington), v zásadě mezi Kajusi a Umatilly, a Lapwai u stejnojmenného potoka (dnes Idaho), jež leželo 120 mil na východ od Waiilatpu mezi Nez Percéi. Na základě čeho si Whitmanovi zvolili pro sebe misii ve Waiilatpu a Spaldingovi v Lapwai, dnes nevíme, ale v každém případě to vyvolalo nevůli Nez Percéů, kteří se domnívali, že se všichni misionáři usadí u nich. Nez Percéové vyjádřili obavy, že volba misií není šťastná, neboť Kajusové jsou bojovný kmen a zkušenosti, co se týče styků s bělochy, nemají žádné. Mělo se ukázat, že nešlo o plané varování. Se stavbou Whitmanovy misie se začalo na podzim 1836 a se Spaldingovou na jaře příštího roku. Zprvu tvořila misie jen jedna velká srubová budova pro misionáře, později se přistavovaly školní místnosti a hospodářské budovy jako mlýn, kovárna, stodoly atd. Ačkoli správce pevnosti Vancouver John McLaughlin trval na tom, aby obě ženy zůstaly na pevnosti, zatímco muži budou stavět, Narcissa strávila zimu v jednoduchém příbytku poblíž staveniště a Eliza v indiánském týpí s manželem, který dohlížel na kácení stromů podél řeky Clearwater. Roku 1838 došlo k založení třetí misie v místě zvaném Tshimakain (Místo pramenů; dnes město Ford, stát Washington), které původně navrhoval Parker. Tato misie se stala domovem dvou kongregacionalistů reverendů Cushinga Eellse a Elkanaha Walkera, které na Whitmanovu žádost vyslalo ABCFM. K obvyklým potížím, 12 13

7 jimž museli čelit všichni tehdejší pionýři snažící se uhájit základní existenci v divočině amerického Západu, se přidružila řada dalších problémů spojená s posláním misionářů. Poměrně brzy například vyvstaly obtíže v souvislosti se snahou učit děti, případně dospělé, a současně jim zajistit potravu. Většina indiánů tu žila polonomádským způsobem, ovšem k výuce ať náboženské, anebo jen školní, bylo třeba, aby žáci byli pravidelně přítomni. Delší absence, způsobené lovem či sběrem kamasových cibulí zejména v létě a na podzim, podlamovaly pedagogické úsilí misionářů. Ti viděli řešení v zemědělské činnosti celého kmene, v obdělávání polí či zakládání velkých zelinářských zahrad, jež by poskytly spolehlivý zdroj potravin, aniž by se indiáni museli na delší dobu vzdalovat. Nabízené řešení se ale setkalo jen s mizivým zájmem a u mnoha mužů i s otevřeným odporem. Misionáři si s velkým znepokojením počali uvědomovat, že za touhou po slově božím se skrývá snaha získat nadřazené postavení vůči sousedním, vesměs nepřátelským kmenům. Fakt, že přijetí křesťanství znamená i zásadní změnu hodnot a způsobu života, způsobil mezi indiány šok a otevřenou averzi, což záhy vedlo ke střetu obou kultur. Přesto se za první 2 3 léta mohli misionáři pochlubit jistými úspěchy. Třeba Eliza zvládla poměrně brzy jazyk Nez Percéů a na základě latinských písmen sestavila sahaptinskou abecedu. Když navíc z Havaje dorazil malý tiskařský stroj, Nez Percéové se dočkali výtisků bible a na 200 indiánských dětí se mohlo doma cvičit ve čtení jak sahaptinských, tak anglických textů. Odborná lékařská péče, kterou poskytoval Marcus Whitman, a méně odborné felčarství, které zvládal Spalding, se těšily velké popularitě mezi indiánskými pacienty. Dobré výsledky při léčení na druhé straně brzy vyvolaly značné nepřátelství tradičních kmenových doktorů medicinmanů, kteří cítili, že to vážně ohrožuje nejen jejich výsadní postavení v kmeni, ale i příjmy. Skutečně převratným činem bylo vytvoření kmenové vlády a přijetí jakéhosi civilního desatera v roce V zásadě mělo těchto 10 zákonů potlačit násilné chování v indiánských komunitách a směrovat Nez Percée k bílé civilizaci. Původní myšlenka vzešla od Spaldinga, ale realizací byl pověřen Dr. Elijah White, jmenovaný federální vládou roku 1842 agentem pro indiánské záležitosti na území Oregonu. White navštívil týž rok Spaldingovu misii a pod dojmem zmíněných úspěchů souhlasil s misionářovým návrhem. Po delším dohadování s místními náčelníky došlo ke jmenování hlavního náčelníka a 10 podnáčelníků, kteří stáli v čele 10 narychlo vytvořených okresů, a na prosazování desatera měli k dispozici policejní sbory v síle pěti mužů. Jim pak byli podřízeni náčelníci jednotlivých vesnic. Nová indiánská vláda, v jejímž čele stanul jistý Ellis, mladý Nez Percé vychovaný v Kanadě, navrhované desatero prodiskutovala, učinila dílčí změny a vše schválila. Každý z bodů, jenž například zakazoval asociální chování jako krádeže, zabití a poškození majetku, uváděl i příslušný trest za takovéto jednání. Naopak hubené výsledky zaznamenal proces převýchovy polokočovných indiánů na farmáře. Rovněž počet pokřtěných indiánů nebyl nijak vysoký. Bernard de Voto v práci Across the Wide Missouri uvádí, že roku 1844, tedy po osmi letech práce misionářů, toliko jednoho Kajuse a 21 Nez Percéů shledali Whitman a Spalding skutečnými křesťany a přijali za členy Oregonské církve (The First Oregon Church). Reakce starších ABCFM na sebe nenechala dlouho čekat a už roku 1842 obdržel Whitman dopis, v němž mu oznamovali, že v důsledku vysokých nákladů na provoz tří misií se pro mizivé množství konvertitů misie ve Waiilatpu a Lapwai ruší a misijní činnost se soustředí v Tshimakainu. Whitman byl přesvědčen, že jde o ukvapené rozhodnutí, a v zimě se proto vypravil na Východ, aby osobně informoval nadřízené o své práci a přiměl je změnit názor. Zde je třeba říci pár slov na vysvětlenou. Za rozhodnutím ABCFM nepochybně zčásti stály úspěchy konkurence reprezentované katolickými misionáři. Roku 1838, dva roky po příchodu Whitmana a Spaldinga k řece Columbii, se dva kanadští páteři Francois N. Blanchet a Modest Demers vydali s výpravou Společnosti Hudsonova zálivu na Oregonské území a založili tři misie: na pevnosti Vancouver a v místech Cowlitz Prairie (misie St. Francis Xavier, dnes stát Washington) a French Prairie (misie St. Paul, dnes stát Oregon). Ochota potenciálních konvertitů vzdát se pohanských zvyků a přijmout křesťanství byla totiž ovlivněna nejen charakterem a povahou jednotlivých misionářů, jež hrály v jejich práci velmi důležitou roli, ale především skutečností, že tyto dvě víry katolická a protestantská se značně liší, a to nejen doktrínou, ale i ob

8 řady. Pro převážnou většinu indiánů byl protestantismus, jenž zdůrazňuje duchovní podstatu, a to často velmi rigorózně, příliš abstraktní, a tudíž nepochopitelný. Naproti tomu liberálnější katolicismus, navíc s důrazem na rituál, při němž se uplatňovala bohatě zdobená kněžská roucha, obrazy svatých, omamná vůně kadidla a zvonění primitivní a ovlivnitelnou mysl lidí, kteří žili prakticky na úrovni doby kamenné, fascinoval. Tento mysticismem zavánějící rituál jim připadal blízký, protože na něj byli zvyklí u kmenových kouzelníků. Katoličtí páteři také netrvali na změně způsobu života indiánů a ovečky přijímali do lůna církve mnohem ochotněji než protestanti. Například křtili už novorozeňata, zatímco protestanti čekali se křtem až do dospělosti, a to se dotyčný zájemce ještě musel kvalifi kovat. Také mnohem silnější fi nanční podpora z ústředí katolické církve se rovněž nedala přehlédnout. Whitmanova cesta na Východ se setkala s úspěchem, a to v tom smyslu, že se mu podařilo přesvědčit vedení ABCFM, aby ponechalo všechny misie otevřené. Jeho zpáteční cesta, jež se odehrála roku 1843, zásadně ovlivnila další vývoj Oregonského území a pro činnost misií měla nedozírné následky. Z města Independence (Missouri) putoval Whitman s obrovskou karavanou emigrantů (tzv. Burnett-Nesmith-Applegate Party), která mířila do Oregonu. Kapitán John Gantt byl najat jako průvodce až na pevnost Hall (Idaho), kde jeho roli převzal Whitman, a bezpečně dovedl velké seskupení lidí až na svou misii ve Waiilatpu. Důležitost této události spočívá v prvé řadě v tom, že šlo o první větší karavanu vystěhovalců, kteří jeli s vozy (jejich předchůdci se domnívali, že k řece Columbii se lze dostat jen pěšky nebo na koni). Díky Whitmanově znalosti terénu se zjistilo, že Oregonská stezka je pro povozy tažené voly či mulami sjízdná. Tím se otevřela cesta na severozápadní pobřeží kontinentu desítkám tisíc dalších vystěhovalců. Jedním z ústředních motivů této bezpříkladné migrace, kromě kvalitní černozemě (výnos Kongresu Organic Act z roku 1843 přiděloval každému dospělému muži 640 akrů půdy plus 160 akrů na každé dítě) a mírného podnebí, bylo zalidnit Oregon co nejvíce Američany, protože v případě plebiscitu, který měl rozhodnout s konečnou platností, komu připadne Oregonské území Anglii (Kanadě), nebo Spojeným státům by Američané měli rozhodující početní většinu. Prudký nárůst počtu bílého obyvatelstva pak zákonitě vedl ke třenicím s domorodým obyvatelstvem, jako tomu bylo prakticky v celé historii styků mezi bělochy a indiány. Válka s Kajusi Kajusové patřili k jednomu z nejmenších kmenů žijících v této oblasti. V době, kdy se mezi nimi usadili Whitmanovi, jich bylo a většina příslušníků kmene žila ve třech vesnicích, z nichž dvě ležely na řece Umatilla a třetí na řece Walla Walla. V čele vesnic stáli tři náčelníci: Umtippe, Tamsucky (Waptashtakmahl) a Tiloukaikt (jiné zdroje uvádí Telekaut či Tilaukait). Obklopeni mnohem početnějšími, i když ne nutně nepřátelskými kmeny cítili Kajusové zrovna tak jako Nez Percéové a Ploché hlavy potřebu získat mocnější a spolehlivější medicínu bledých tváří, o níž jim roku 1834 poskytl základní informace metodistický misionář Jason Lee při setkání na pevnosti Hall. Jak víme, manželský pár Marcus a Narcissa Whitmanovi se tohoto úkolu ujali, ale jejich činnost již od samého počátku probíhala ve znamení konfl iktu dvou hluboce rozdílných kultur. Už stavba obydlí, jako každá jiná těžká práce, spadala v indiánské kultuře do oblasti ženských prací. K velkému překvapení všech mužských příslušníků kmene se do kácení stromů a roubení budov dal Whitman, který navíc k práci vybízel i přihlížející indiány. Jeho žena Narcissa se zatím věnovala domácím pracím. Zakrátko vyvstal další problém, způsobený odlišným výkladem pojmu soukromého vlastnictví půdy, na níž stála misie. Whitmanovi se domnívali, že jde o dar za jejich misionářské úsilí. Někteří náčelníci však argumentovali tím, že reverend Parker jim původně slíbil, že misionáři od nich půdu odkoupí, a protože žádné vyrovnání ani ve formě peněz ani darů dosud neobdrželi, považovali půdu misie za svou. Kajusové, jak muži, tak i ženy, byli přesvědčeni, že když misie stojí na jejich půdě, mohou kdykoli vcházet do domu Whitmanových, procházet se po obydlí a posedávat v jednotlivých místnostech. Když je reverend nebo jeho žena požádali, aby odešli, postávali aspoň kolem domu a nakukovali do oken. Z dostupných 16 17

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 267 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 21. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Okružní cesta z/do Denveru včetně Sturgis

Okružní cesta z/do Denveru včetně Sturgis Nabídka 19. března 2009 Okružní cesta z/do Denveru včetně Sturgis Termín: 03.08.09 až 11.08.09, 8 nocí /10 dní trvání cesty: Denver Scottsbluff Sturgis (3 noci) Buffalo Cheyenne Denver letecké spojení:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

SEVERNÍ AMERIKA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová Populační specifika nejřidčeji zalidněný kontinent (z výjimkou Antarktidy) hustota zalidnění 3 obyv.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost. Předznámkové

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Aborigines původní obyvatele Austrálie

Aborigines původní obyvatele Austrálie Aborigines původní obyvatele Austrálie Aborigines (indigenous people) Původní obyvatelé Austrálie, definováni australským právem jako aborigines Příchod z jihovýchodní Asie Slovo užíváno od roku 1789 Aborigines

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.7.2015 CS L 197/1 II (elegislativní akty) AŘÍZEÍ PROVÁDĚCÍ AŘÍZEÍ KOMISE (EU) 2015/1220 ze dne 24. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_16_USA

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lidské rasy Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV Název učební jednotky (téma) Lidské rasy Stručná anotace učební jednotky Žáci si nejprve s pomocí fotografií uvědomí, že v dnešním světě

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rose Parksová a Martin Luther King

Rose Parksová a Martin Luther King Rose Parksová a Martin Luther King Anotace : několik poznámek k rasové nesnášenlivosti a segregaci v USA Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Jiří Černík, 2003 Libri, 2003 ISBN 80-7277-190-6

Jiří Černík, 2003 Libri, 2003 ISBN 80-7277-190-6 Jiří Černík, 2003 Libri, 2003 ISBN 80-7277-190-6 Obsah Obsah CESTA NA SEVEROZÁPAD Pár slov úvodem Z Washingtonu do Saint Louis Proti proudu Missouri Do země Šošonů Přes pohoří Bitterroot k Pacifiku Návrat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Referenční knihovník. Národní lékařské knihovny. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová

Referenční knihovník. Národní lékařské knihovny. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová Referenční knihovník Národní lékařské knihovny Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová Referenční služby tvoří základ nabízených služeb v každé knihovně mají za úkol

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více