e-zpravodaj Úvodník Lynne Lawrence Obsah 03 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-zpravodaj Úvodník Lynne Lawrence Obsah 03 / 2013"

Transkript

1 e-zpravodaj 03 / Diskusní fórum: Michael Morpurgo bude přednášet na VVH Obsah Úvodník přednášejí Nicolina Montessori, Allison Lide, Gerrit Jan Pulles, Peter Hesse a David Kahn Program setkání AMI přidružených asociací Výroční valné hromady Diskusní fórum Přestavba Montessori na Haiti Noví zaměstnanci v Amsterdamu, AMI časopis, Redakční rada Novinky z tréninkové skupiny Otázky a odpovědi, Připravené prostředí 6-12 Nové kurzy Montessori kongres v Portlandu Konference o vývoji mozku a učení, Vancouver Stavební práce v Amsterdamu, Aid to Life na světě Plánovaná dubnová setkání Sobota 13. dubna: Setkání AMI přidr. asociací Oběd Výroční valná hromada Přednáška Večerní bufet Neděle 14. dubna: Diskusní fórum, zaměřeno na Educateurs sans Frontièrs (Vzdělavatelé bez hranic) Přestavba Montessori na Haiti Prostředí 6-12 (Camillo Grazzini a Baiba Krumins) Stavební práce v Amsterdamu: Dům a archiv Marie Montessori Úvodník Lynne Lawrence Před sebou máme období očekávání přestáli jsme zimu a sníh a teď sdílíme nesmělé nadšení přírody, připraveni růst a kvést. V uplynulých měsících se naše Montessori komunita nevěnovala zimnímu spánku, naopak konstruktivně a pilně pracovala na nových impulzech, aby zajistila, že rok 2013 bude nezapomenutelný. Od kongresu v Portlandu, v Oregonu, který se koná od 31.července do 3.srpna, si slibujeme, že přinese Montessori inspiraci z celého světa. AMI zorganizovala dva výcvikové programy pro trenéry, které se budou konat v USA (6-12) a v Indii (3-6). Nové AMI přidružené asociace z Japonska, Španělska a České republiky se připravují šířit náš globální vliv a naše nové webové stránky jsou téměř hotové. V dubnu nabízíme nabitý víkend v Amsterdamu setkání našich přidružených asociací, výroční valná hromada, skvělý hlavní řečník a autor dětských knih Michael Morpurgo, a - na počest Renilde Montessori, která vytvořila Educateurs sans Frontièrs (Vzdělavatelé bez hranic) bude Diskusní fórum zaměřeno na aspekt aktivní pomoci. Čekají nás skvělé prezentace. Detaily najdete na stranách 2-3. Industrieele Groote Club, 27 Dam Square, Amsterdam https://www.montessori-ami.org/cgi/agmapply.cgi Přijďte a zapojte se! 1

2 Setkání AMI přidružených asociací v sobotu 13. dubna Tohoto setkání se může zúčastnit kdokoliv Místo: Industrieele Groote Club, Dam Square Michael Morpurgo hlavní přednášející Osvoboďme naše děti Program 1 Přivítání, Lynne Lawrence 2 Úvodní poznámky, André Robertroid 3 Nový strategický plán AMI 4 Média, propagace, podpora - Klíčové vzkazy - Jednání s médii - Získávání pozornosti médií - Používání sociálních mediálních nástrojů - Podpora - Účast v debatách o národních vzdělávacích reformách 5 Propagace AMI členství 6 Novinky z našeho Programu zajištění kvality 7 Kongres 2013: novinky pro AMI přidružené asociace 8 Ostatní Výroční valná hromada Sobota 13. dubna Místo: Industrieele Groote Club 27 Dam Square, Amsterdam Začátek: Program 1 Přivítání 2 Omluvy za nepřítomnost 3 Zápis Výroční valné hromady ze 14. dubna Toto bude k dispozici na VVH. 4 Věci vyplývající ze zápisu 5 a Výroční zpráva AMI za rok b Finanční vyúčtování 6 Věci navržené Výborem 7 Fond Foundation MM75 8 Strategický plán: Úspěchy a plány 9 Ostatní body mohou být navrženy písemně před začátkem setkání. 10 Data a časy VVH a Diskusního fóra 2014 Oslava Renilde Montessori, jejího života a práce s osobní vzpomínkou jejího nejmladšího syna Pelayo Matute. Michael se představuje... Jsem starší než jsem byl je mi asi 120 knih. Už téměř 50 let jsem ženatý s Clare, mám tři děti, sedm vnoučat. S Clare jsem napsal svůj nejlepší příběh, charitativní Farma pro městské děti, díky které na děti z našich měst mohlo přijet na tři farmy naší charity. Tady se děti na týden stanou farmáři a žijí vesnický život. Já jsem v podstatě tvůrce a vypravěč příběhů nejsem si jistý, co z toho dělám raději. V posledních letech jsem se dostal k hraní svých příběhů, a více a více se zabývám jejich adaptací pro jeviště, koncertní haly a obrazovky. Jevištně byly nedávno uvedeny produkce Farmářský synek, Kamarád nebo nepřítel, Vojín Mírový a Válečný kůň. Mozartova otázka, Na křídlech anděla, Vojín Mírový a Nejlepší vánoční dárek na světě byly adaptovány do koncertní podoby a jsou hrány po celé zemi. Válečný kůň a Vojín Mírový byly nedávno zfilmovány. Už je to nějaká doba, co jsem se zúčastnil vzniku projektu Dětský laureát a co jsem po dva roky troubil na trumpetu za nejlepší Dětskou literaturu a Dětské umění v letech Spousta lidí přede mnou i po mně troubila na tu stejnou trumpetu, ale každý po svém a všichni skvěle. Já i nadále bubnuji na svůj buben, tak Přestávka na čaj a kávu jako mnoho z nás. A také dál píši, protože psaní miluji. 2

3 Diskusní fórum Educateurs sans Frontières (Vzdělavatelé bez hranic) 14 April 10 a.m. - 4 p.m. Naše hlavní principy: Dětská práva, sociální spravedlnost a výchova k míru Celodenní interaktivní událost povedou: Nicolina Montessori povede workshop, jak výchova k míru může být nabídnuta za pomoci výzkumu zaměřeného na praxi Nicolina vedla výzkum na poli sociální spravedlnosti a interkulturního vzdělávání s dětmi od šesti do dvanácti let. Dále se věnovala práci s učiteli, studenty a praktikanty na odborných školách a vytvářela program zodpovědného občanství. Nicolina je držitelkou magisterského titulu v oboru španělský jazyk a literatura a doktorského titulu z Univerzity v Lancasteru, kde se specializovala na analýzu kritického diskurzu. Jejím hlavním projektem byla sociální spravedlnost ve třídě. V současné době pracuje na tématu horizontální leadership sociálních hnutí a demokratické občanství ve třídě (participativní akční výzkum). Na VU Univerzitě v Amsterdamu je jedním ze zakladatelů Amsterdamské komunity kritického diskurzu (Amsterdam Critical Discourse Community). AMI diplom pro předškolní učitele získala ve výcviku paní Hanrath v Mexiku. Gerrit Jan Pulles promluví na téma Mezinárodní dětská práva a vzdělání Gerrit Jan Pulles vystudoval Holandštinu, komparativní a mezinárodní právo v Utrechtu, Amsterdamu a Oxfordu. Svou právnickou kariéru začal jako právník v Amsterdamu. Byl dobrovolníkem v Africe, členem stálého výboru při Amnesty International a vedl oddělení mezinárodního humanitárního práva Nizozemského Červeného kříže (Netherlands Red Cross) a pracoval jako právní poradce Mezinárodní federace Červeného kříže (International Federation of Red Cross) a Společností červeného půlměsíce (Red Crescent Societies) v Ženevě. Vyučuje mezinárodní právo a lidská práva na Univerzitě v Amsterdamu a má privátní praxi specializující se na právní pomoc, lidská práva a spory veřejného zájmu. Geritt Jan se účastnil několika výzkumných projektů na téma Úmluvy OSN o právech dítěte a přednáší o dětských právech v tréninkovém institutu holandského soudního systému a institutu Služeb veřejného stíhání. Allison Lide bude vyprávět o Montessori sirotčinci v Kábulu v Afgánistánu Předtím než se stala Montessori učitelkou, učila Allison fyziku, matematiku a vědy v Ohiu, ale také v Nepálu při Mírových sborech v roce 1998 a na mezinárodní škole v Kathmandu. Poté, co se přestěhovala do Afghánistánu v roce 2002, pracovala na výcviku učitelů pro Ministerstvo školství a napsala vzdělávací plán projektu ženské gramotnosti. Během této doby založila se svým mužem sirotčinec Dům květin v Kábulu, který je inspirovaný Montessori filozofií. Po pobytu v Afghánistánu se zapojila do Montessori vzdělávacích projektů v několika zemích, včetně Nepálu, Etiopie a Lesotha. Peter Hesse uvede svůj film o tom, jak Montessori bojuje o návrat na Haiti po zemětřesení v roce 2010 Peter Hesse založil vlastní nadaci, aby dal šanci na lepší život a na vzdělání dětem v neprivilegovaných regionech. Na Haiti je aktivní od roku 1983 a v Africe od roku Více se dočtete v článku o Haiti na straně 4, který napsala Carol Guy-James Barratt. Solidarity.org Práce Davida Kahna s komunitami adolescentů ve věku a 15-18, s prostorovou a lokální orientací po světě, které se věnuje od roku 1982 Davida tato práce přivedla k nevyhnutelnému závěru, že to, o čem Montessori mluví jako o vědě míru je klíčový komponent psychologie dospívajících. Použil farmaření a místní biodiverzitu jako základ pro studii dospívajících a vycházel z nově strukturovaného návrhu v Dětském věčném pralese v Costa Rice. David se hlavně zaměří na přírodní prostředí pro adolescenty a jeho vliv na lidský vývoj. 3

4 Přestavba Montessori na Haiti Jak Montessori bojuje o své místo po zemětřesení z roku 2010 Carol Guy-James Barratt Když Nadace Petera Hesse poprvé začala s Montessori vzděláváním v chudých komunitách na Haiti, byla to bitva bez vidiny konce. Všechny prvky školského systému byly přesným opakem Montessori. Zatímco Montessori učitel je správce prostředí a je přítomen hlavně proto, aby usnadňoval dětem proces učení, který děti vykonávají samy, učitel Haiťan je nespornou autoritou, která má právo udělovat tělesné tresty i verbální urážky. První Montessori třída, kterou jsem založila v Cap Haitien, byla umístěna v základní škole. Ve třídách kolem té mé jsem slýchala alespoň jednou denně, jak nějaká oběť byla vyzvána dopředu, aby natáhla ruce dlaněmi nahoru a dostala rány rákoskou. Toto bylo tak normální, že rodiče zpochybňovali mé učitelské schopnosti, jelikož já jsem rákosku neměla, a zvolili jednoho z otců, aby mi ji přinesl. Když jsem si stěžovala u psycholožky z Ministerstva školství, dostalo se mi Pavlovského vysvětlení, že protože Haitské děti jsou na bití zvyklé, nebraly by mě vážně, kdybych je nebila. Když jsem se z Cap Haitien přestěhovala do hlavního města, jedna ze škol, kterou jsem zde otevřela, se nacházela na stejné ulici jako tradiční Haitská škola. Znova ten rozdíl vedl lidi k přemýšlení, jestli má škola skutečně funguje. Tentokrát bylo problémem, že děti nerecitovaly své znalosti tak, jak tomu bylo obvyklé v Haitských školách. Tam se znalosti měřily tím, jak dobře dítě umí text odvykládat slovo od slova. Má škola byla příliš tichá a podle pár zvědavých, kteří nahlédli dovnitř, si děti hrály s hračkami! Dokonce i někteří rodiče mých dětí si dělali starosti, že se jejich děti nenaučí číst, protože neměly žádné knihy. Jejich celkový koncept školy byl rozporován. Kde byly lavice? Kde byla tabule? Co učitel dělal nebo spíše nedělal? Děti se pohybovaly po třídě nemožné v normální Haitské třídě, kde se v lavicích často mačká 60 dětí. Pohyb se v těchto případech skládá z naplňování a vyprazdňování lavic a chůze dopředu pro trest nebo za účelem psaní na tabuli. Kde byly knihy? Kde byla rákoska? Pak se začaly dít Montessori zázraky. Děti chodily domů a napsaly slovo nebo přečetly nápis na ulici nebo čísla na poznávací značce. Pyšní rodiče přicházeli se svými příběhy. Nejdojímavější příběhy byly pro mě od negramotných rodičů, kteří ačkoliv sami neuměli číst a psát, poznali, že jejich děti zažívají skutečné poznávání. Tyto děti a jejich rodiče vyřešili mé bezesné noci, kdy jsem přemítala, jak přesvědčit učitele, kteří byli tak vzdáleni přístupu zaměřeném na dítě, že existuje i jiná cesta. Ačkoliv Nadace pomohla založit přes 50 Montessori školek, náš příběh na Haiti zdaleka nekončí. Vlastně poté, co zemětřesení zničilo naše vzdělávací centrum pro učitele, jsme se rozhodli, že vybudujeme lepší. Postavili jsme nový kampus s důrazem na obnovitelné zdroje, záchyty vody, kompostováním a sadbou stromů. Nové centrum má ubytovací zařízení, aby učitelé z různých koutů Haiti mohli být vyškoleni a vysláni zpět do svých vesnic a tam otevřeli školy. Toto je důležitý počin v zemi, kde přes 60% populace neumí číst nebo psát. A není pozdě zapojit se: s Vaší pomocí může být naše cesta dlouhá. Můžete pomoct jako dobrovolníci, podpořit vyškolení Montessori učitelů nebo darovat malou částku na Montessori pomůcky nebo školní potřeby. Žádná snaha není příliš velká nebo příliš malá, když změní život dětí a přinese pro ně šanci na lepší a mírumilovnější svět. 4

5 Nové tváře v Amsterdamu Jednoho pěkného dne v listopadu 2012, rozšířily dvě mladé ženy AMI tým v Amsterdamu: Mini Ravi a Aisling O Connell Mezi úkoly Mini v Amsterdamu patří podpora v oblastech administrace kurzů, členství a přidružených společností a organizace akcí. Mini získala titul MA z Korporátní komunikace a má velké zkušenosti ze vzdělávacího sektoru, kde pracovala jak v managementu tak jako učitelka angličtiny dospělých a teenagerů. Kořeny Mini jsou v Indii, ale teď přichází na chuť života Amsterdamu. Aisling pracuje v AMI Programu výcviku trenérů. Naplňujícím a náročném programu, který AMI poskytuje pro přípravu nových trenérů, kteří trénují učitele. Aisling úzce spolupracuje s Judi Orion, vedoucí tréninkové skupiny, a zcela převezme práci po Brendě Striegel-Fox, která se s námi rozloučí v létě. Aisling pochází z Irska a předtím, než se přestěhovala do Nizozemí, pracovala čtyři roky pro organizaci Christian Aid v Londýně. Má titul ze sociologie a politických věd. S Montessori hnutím se poprvé setkala při studiích. Od Zpravodaje k AMI časopisu Šedesát let byla hlavní publikace AMI nazývána Zpravodaj, což byl název, který vybral Mario Montessori, aby poukázal, že toto bylo médium, které AMI používala k udržování kontaktu se členy. Tento název velmi dobře sloužil svému účelu Zpravodaj byl něco mezi zprávami, oznámeními a články. S novými digitálními médii pro zprávy a komunikaci se členy (e-zpravodaj, y, Twitter a nedávno s naší Facebookovou stránkou) se Zpravodaj proměnil ve vědecký časopis věnovaný článkům s Montessori obsahem vysoké kvality. Abychom reflektovali tuto změnu, vyhlásili jsme před pár lety požadavek na nové jméno. Výsledek dosud nebyl zveřejněn: přáli jsme si, aby jeho uvedení proběhlo zároveň s novým vzhledem AMI. Teď nastal ten pravý čas, abychom uspokojili zvědavost všech jednoduše to bude AMI časopis. Susan Feez a David Kahn jsou členy redakčního rady AMI časopisu! Susan pochází z Austrálie a pracuje jako senior lektorka pro TESOL - výuku anglického jazyka na Ústavu vzdělávání Univerzity Nové Anglie v Armidale (School of Education, Faculty of the Professions, University of New England v Armidale). Je držitelkou AMI diplomů jak pro předškolní (Sydney) tak pro mladší školní (Bergamo) věk. Její dizertační práce se týkala tématu Předávání významu podle Montessori: sociální sémantická perspektiva. V současné době pracuje na publikaci 100 let Montessori v Austrálii. David je exekutivním ředitelem NAMTA a editorem NAMTA časopisu a má obrovské zkušenosti s médii a publikováním. Je držitelem diplomu pro mladší školní vzdělání z Bergama, vytvořil školní koncept Farmářské školy (Farm School Concept) a Program pro orientaci dospívajících (Adolescent Orientation Programme). David je také administrativní ředitel Montessori institutu vědy pro mír (Montessori Institute for the Science and Peace). Velmi úzce s námi spolupracoval při tvorbě čísla věnovaného dospívajícím v roce Mezi ostatní členy redakční rady patří: Harald Ludwig a Rita Zener (předsedové), Kay Baker, Alexander Henny, Steve Hughes a Paola Trabalzini. Radu můžete kontaktovat na Příští číslo AMI časopisu bude rozšířeným vydáním na téma mír. Očekávané datum vydání je 1. listopadu

6 Zprávy z tréninkové skupiny Gratulujeme novým trenérům a asistujícím trenérům Christina a Hema jsou nyní plně kvalifikované AMI trenérky pro předškolní věk (3-6). Christina de Leon trenérka pro věk 3-6, Mexico Hema Rangarachan trenérka pro věk 3-6, India Přejeme jim i nadále radost z jejich práce. Suneeta, Anahita a Tessie dosáhly úrovně asistujících trenérek pro předškolní věk 3-6. Suneeta Madnani asistující trenérka pro věk 3-6, India Anahita Gandhi asistující trenérka pro věk 3-6, India Tessie Schjetnan asistující trenérka pro věk 3-6, Mexico Hodně štěstí do završení vašeho studia! Začínají nové semináře pro předškolní a školní věk Výskyt kvalifikovaných trenérů v mnoha různých zemích zvyšuje možnosti pro další zájemce, kteří si přejí zapojit se do programu výcviku trenérů po celém světě. Na základě úspěchů dosavadních seminářů nám je potěšením ohlásit šest seminářů pro předškolní věk, které se budou konat v Hyderabadu, Indii a které začínají v prosinci 2013 a šest seminářů pro mladší školní věk ve Washingtonském Montessori institutu při Univerzitě v Loyole, v Baltimoru, USA, které začínají v říjnu Zájem o semináře obou úrovní vzrůstá a my i nadále dostáváme přihlášky. Pro úplné informace kontaktujte Aisling O Connell na V současné době organizuje tréninková skupina poslední seminář pro ty, kteří se věnují programu pro věk 0-3. Bude se konat v Amsterdamu v sídle AMI a my se těšíme, že uvítáme účastníky z Austrálie, Finska, Francie, Japonska, Korey, Mexika, Nizozemí, Pákistánu, VB a USA. 6

7 Otázky a odpovědi Prostředí pro děti ve věku 6-12 let Otázka: Do našich základních škol přichází děti druhé vývojové fáze. Měli bychom tuto fázi rozdělit tak, abychom měli prostředí pro děti ve věku 6-9 a 9-12 let? Nebo bychom měli mít jen jedno prostředí pro celou skupinu 6-12 let? Toto téma i nadále podněcuje diskuse. V roce 2003 Camillo Grazzini a Baiba Krumins, vedoucí tréninku nadace Mezinárodního centra pro studium Montessori v Bergamu, přinesli dostatečné argumenty čerpané ze spisů Marie Montessori týkající se této konkrétní otázky. V tomto roce byl jejich článek uveřejněn v části Otázky a odpovědi ve Zpravodaji. Vědecká pedagogická skupina má pocit, že tento krátký článek osvěžuje porozumění prostředí 6-12 jak pro učitele, kteří s touto věkovou skupinou pracují relativně krátce, tak pro ostřílené učitele. Odpověď: Na Montessori přístupu ke vzdělání je pozoruhodná jasná a hluboká harmonie mezi teorií (rozuměno jako logická formulace principů a obecných zákonů, které tvoří základ pro popis reality, ať už přírodní nebo sociální) a praxí (rozuměno jako aktivity zaměřené na konkrétní výsledek). Tento druh harmonie je na poli vzdělávání vzácný, ne-li unikátní. Jinde v lepším případě nelze vůbec žádný vztah najít, v tom horším je mezi teorií a praxí (kde teorie je v každém případě chápána jako cíle vzdělání zatímco přirozený vývoj je ponechán psychologům a v nedávné době neurovědcům) otevřený konflikt. Co tedy znamená nerozdělená fáze dětství od 6-12 let v praxi? Že práce na vývoji, kterou dítě během těchto let vykonává, je v podstatě stejná po celou dobu této fáze. Mnoho této vývojové práce může být shrnuto do požadavku pomoz mi, abych dokázal myslet sám. Tato nově objevená potřeba mentální (a morální) nezávislosti je to, na co vzdělání v této fázi musí reagovat, a tento druh nezávislosti je postupně získáván po celý cyklus mladšího školního období skrze množství různých aktivit s různými specifickými cíli. Když se na to podíváme skrze tyto obecné pojmy a když budeme hledat konzistenci mezi teorií a praxí, můžeme dojít k závěru, že připravené školní prostředí je jedno pro celé období mezi 6 a 12 roky. Zcela jasně není možné obhájit názor, že děti ve věku 6-9 by měli pracovat s pokročilými pomůckami, zatímco děti ve věku 9-12 pouze (nebo v podstatě pouze) s knihami. Toto je chybné rozdělení druhé fáze: naznačuje kvalitativní rozdíl, jaký by člověk čekal v případě, že by tato fáze byla rozdělena do dvou subfází. Toto rozdělení také nedává smysl, protože mnoho Montessori školních dětí nevykoná veškerou práci a zkoumání se všemi pokročilými pomůckami ani do konce mladšího školního věku, tedy do věku let. Práce s prostorovými tělesy a objemem je klasický příklad. Heterogenní věkové skupiny Nejznámnější specifický odkaz na heterogenní věkové skupiny najdeme v knize Absorbující mysl. Ale podívejme se na něj i na další odkazy chronologicky. 7

8 AMI Zpravodaj Ve svém článku Jaký věkový rozdíl by měl být u dětí v Montessori skupině? (Zpravodaj, 1983, č.1) cituje Rosy Joosten- Chotzen to, co Maria Montessori řekla během svého třetího kurzu v Londýně v roce Jaký rozdíl ve věku by měl být mezi dětmi ve skupině? Ne více než tři roky. Skupiny by se měly skládat z dětí ve věku 3-6, 6-9, Citát pokračuje zdůrazněním důležitosti heterogenní věkové skupiny jako opaku k homogenním skupinám, které jsou v běžných školách. Otázkou je, jestli část ne více než byla ocitována správně. Dítě, společnost a svět: nepublikované projevy a rukopisy Tato kniha obsahuje přednášku, kterou měla Maria Montessori v Indii v roce Tato přednáška se jmenovala O principech Montessori školy a je nesmírně důležitá pro všeobecnou organizaci Montessori školy. V této přednášce Montessori říká: Většina škol, snad bych měla říct všechny, má žáky stejného věku v různých třídách. Jejich kurikulum je v podstatě založeno na věku. Naše zkušenost nás odvrátila od tohoto všeobecného pravidla, neboť to, co my v našich školách hledáme je právě tento rozdíl ve věku. A kdybychom měli stanovit limit tohoto rozdílu, tak bychom měli říci, že rozdíl musí být nejméně tříletý. Klíčové je zde slovo nejméně, které je zásadně odlišné od výše uvedeného ne více než. Montessori tady říká, že tříletý rozdíl je minimální, zatímco maximální není specifikován. Jinými slovy, toto vyjádření by jasně naznačovalo, že jak třída 6-12 tak i 6-9 a 9-12 jsou z pohledu Montessori rovnocenně akceptovatelné. Avšak ve stejné přednášce Montessori také zdůrazňuje důležitost svobody pohybovat se z jednoho prostředí do druhého a to znamená, že prostředí 3-6, 6-9 a 9-12 jsou propojené jak fyzicky (architektonicky) a psychologicky (přístup otevřených dveří). Objevování dítěte V Objevování dítěte (1948, Kalakshetra, kapitola 25) Montessori uvádí: Toto je obrovskou výhodou naší metody. Usnadnila by vyučování ve venkovských školách a školách ve vesnicích, kde je jen několik dětí a kde by různé třídy nemohly být vytvořeny a měly by jen několik učitelů. Výsledkem našich pokusů je, že jedna učitelka může zvládnout děti, které jsou na tak různých úrovních jako tříletí v mateřské škole a třeťáci ve škole základní ( ) Co se týká učitelky, ta je schopná bez toho, aby ji to vyčerpalo, zůstat celý den s dětmi, které jsou rozmanitých stupňů vývoje, tak jako je doma matka ve společnosti svých dětí všech věků ( ). Poznámka: Zatímco edice Kalakshetra je založena na překladu Mary A. Johnstone, edice Clio (současné MPPC)používá překlad M. Josepha Costelleoe, S.J. To Educate the Human Potential V knize To Educate the Human Potential (Kalakshetera, kapitola 2), která poprvé vyšla v roce 1948 a je zásadní pro druhé období, vše, co Montessori zmiňuje je, že v našich školách jsou věky v omezené míře promíchány. Absorbující mysl Absorbující mysl, která byla poprvé publikovaná v roce 1949, je věnovaná první vývojové fázi. Přesto kapitola nazvaná Období růstu je věnovaná vývojovým fázím obecně a zde Montessori jasně říká, že zatímco první fáze je rozdělena do dvou subfází, druhá je nerozdělená. V kapitole Sociální vývoj najdeme část nazvanou Sociální život, která je nejznámějším zdrojem reference pro smíšené třídy. V této části je jasné, že Montessori si představuje jedno prostředí pro věk 3-6 a jedno pro 6-9, protože odkazuje na třídu pro sedmileté, osmileté a devítileté. Znova ale jasně říká, že z jedné třídy do druhé je jednoduchý přístup. 8

9 Avšak ve stejné části Montessori také odkazuje na šest věků, když říká: Když někteří naši učitelé chtěli aplikovat princip jednoho věku pro jednu třídu, děti samotné poukázaly na to, jaké obtíže z toho plynou. Je to stejné jako doma. Matka šesti dětí je snadno zvládá. A také Matka s šesti dětmi různého věku je na tom lépe než matka s jedním. ně výhodnější z hlediska organizačního a finančního. Dále, jsou-li počty dětí dostatečně vysoké pro otevření tříd 6-9 a 9-12, pak si škola může zvolit tuto možnost (spíše než dvě 6-12), je-li jeden z učitelů nový nebo málo zkušený. Avšak všechny zmíněné důvody jsou praktického rázu, což nemá nic společného s důvody Montessori, které byly spíše psychopedagogické povahy. Závěr Pomineme-li první odkaz, který jsme uvedli, celkově se zdá, že jak třídy s jedním cyklem tak třídy se dvěma cykly jsou z Montessori pohledu akceptovatelné. Jaká možnost se poté použije, záleží na specifických okolnostech, především (jak podotýká sama Montessori v Objevování dítěte) na počtu zúčastněných dětí: v tomto případě mladšího školního věku. Avšak je také jasné, že existují další důležité aspekty, které musíme mít na paměti: přístup do prostředí jiných věků a přístup ke všem pokročilým pomůckám na straně všech dětí mladšího školního věku. Mnohem vážnější situace nastává, když se škola rozhodne preferovat dva cykly pro mladší školní věk, protože chce ušetřit na pomůckách a rozdělí celou sadu pomůcek mezi tyto dva cykly. Toto omezuje svobodnou volbu práce dítěte a narušuje svobodu pracovat v různých oblastech (matematika, geometrie nebo jakákoliv jiná) vlastním tempem. Jinými slovy jsou vytvořena nepotřebná omezení pro zkoumání dětí. Děti jsou různé a my musíme tyto rozdíly respektovat tím, že poskytneme do každého prostředí mladšího školního věku (ať už 6-9 nebo 9-12) plnou sadu pokročilých pomůcek. Jinak alespoň do určité míry dospělí vnucují dětem své vlastní volby. Samozřejmě tento problém je ještě zhoršen, nemají-li děti svobodu pohybovat se vedeni vlastními podněty. Jestliže jsou obě možnosti z hlediska Montessori akceptovatelné, pak trenéři, učitelé a školy obecně mohou zvolit kteroukoliv, ale nemohou nikdy naznačovat, že druhá alternativa je ne-montessoriovská nebo méně montessoriovská. Je jasné, že školy budou volit jednu nebo druhou možnost podle toho, co je pro (2003) Baiba Krumins Grazzini Uvítali bychom jakékoliv relevantní citace tohoto tématu z primárních textů. Tyto můžete posílat do sekce Q & A - 9

10 Kurzy, všude samé kurzy Šiřte informace, ať se nám daří AMI zjistila, že šíření informací prostřednictvím členů je efektivní způsob, jak upozornit na nové výcvikové kurzy a tréninková centra. Chceme zajistit, aby budoucí Montessori učitelé nezmeškali příležitost, která je blízko, a chceme si být jistí, že je naplněna kapacita na (nových) místech, kde dochází k expanzi. V roce 2013 začnou nové kurzy v Rumunsku, Švýcarsku (dvě nová místa) a ve Spojených státech. Pokud víte o osobách, které se zajímají o kariéru v Montessori vzdělávání, předejte jim adresu budou pak mít přístup k aktuálním informacím o nadcházejících AMI výcvikových kurzech v Evropě, přes Atlantik ke Kanadě, od východního k západnímu pobřeží USA, v Mexiku, Jižní Americe, Asii a Oceánii. V roce 2013 bude mnoho AMI tréninkových center vedle současných kurzů nabízet i dodatečné výcvikové formáty/úrovně. Těšíme se, že díky této široké nabídce programů bude křivka počtu AMI studentů po celém světě nadále stoupat. Šíříme se světem AMI kurzy pro třídní asistenty jsou pořádány pro úrovně 0-3, 3-6 a Program pro asistenty se stal velmi populárním a často později vede k plnému AMI diplomovému kurzu. Letos už bylo uspořádáno 12 kurzů pro asistenty, dalších 9 je plánováno na nejbližší dobu a bude následovat řada dalších čímž se práce AMI dostává do dalších koutů světa. Washingtonský Montessori Institut oslaví padesátku! První AMI výcvikový kurz v USA vedla Margaret Stephenson v letech ve Washingtonu, DC. Oslava tohoto výročí proběhne v neděli 7. dubna od do Bude to skvělá příležitost podělit se o vzpomínky s váženými hosty, setkat se se spolužáky, starými i novými přáteli a prohlédnout si krásné tréninkové centrum v Loyole. Jako součást této události dává WMI dohromady digitální vzpomínkovou knihu, kterou představí u večeře i online. Ve WMI by přivítali digitální verze fotografií nebo skeny vzpomínek z dob Vašeho pobytu v institutu. Prosím pošlete kopie svých vzpomínek em na Gratulujeme a přejeme krásné oslavy! 10

11 Montessori kongres v Portlandu Vedeni přírodou 31. července 3. srpna Facebook: pages/2013-international-montessori-congress/ Twitter: https://twitter.com/montessoricongr YouTube: Téma Kongresu Montessori: Vedeni přírodou má kořeny v dynamickém vztahu mezi Montessori a přírodou a oslavuje, že my všichni jsme jedinečně svázáni s fyzickým a ekologickým charakterem našeho okolí. Portland v Oregonu, který je vklíněn do amerického pacifického severozápadu je region známý jak pro svou bohatou biodiverzitu tak svou pulzující Montessori komunitou. Tady probíhá studium sopek a starých vzrostlých stromů v tandemu s učením doktorky M. Montessori o kapacitě dítěte zkoumat a studovat přírodu. Mezinárodní Montessori kongres 2013 nám umožní podívat se blíže na to, jak je Montessori vzdělání vedeno přirozeným vývojem dětí a jak tento růst podporuje respektující vztah k prostředí. Program kongresu se bude rozvíjet během této čtyřdenní události jako plynulé vyprávění. Konference o rozvoji mozku a učení, Vancouver, července Plánujete-li, že navštívíte Montessori kongres, proč tuto skvělou událost nespojit s výletem do Vancouveru v předcházejícím týdnu? Od 24. do 28. července je toto město místem 4. konference o rozvoji mozku a učení, která se koná každý druhý rok a je organizovaná profesorkou Adele Diamondovou. Jak často dostanete příležitost ponořit se do dvou takto cenných setkání? Konference přinese důležité výsledky výzkumů v oblasti neurovědy a vývoje dítěte tak, aby jim rodiče, lékaři, učitelé a jiní rozuměli, pochopili jejich bezprostřední význam a mohli je používat. Série konferencí byla započata v roce 2006 a v počtu účastníků se zdvojnásobila pokaždé, když byla uspořádána, pro to je tak přínosná. Kdokoliv, kdo pracuje s dětmi je vítán. V mnoha oblastech je považovaná za součást dalšího vzdělávání a existuje možnost získání stipendií. Máte-li zájem o více informací a registrace na 11

12 Stavební práce v Amsterdamu ) Měření 2) místnost připravená k malování 3) kladka pro zvedání cihel a kamenů 4) tesař testuje své oko Děkujeme dárcům, kteří podpořili Dům Marie Montessori, Museum Marie Montessori, Archiv a Výzkumné centrum Marie Montessori Díky vašim příspěvkům můžeme propojit naše dvě přilehlé budovy, abychom vytvořili Dům, Museum, Archiv a Výzkumné centrum Marie Montessori. Hodně práce nás ještě čeká, ale dokončení první fáze je naplánováno před VVH v dubnu. Poté budeme moci hostit menší události a nabízet v domě ubytování členům komisí, poskytovat menší konferenční místnosti a vytvořit tak z naší organizace živé komunikační centrum. Chtěli byste nám pomoci uskutečnit náš sen? Příspěvky mohou být posílány přes Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás na Aid to Life se šíří světem Webové stránky Aid to Life (aidtolife.org) byly spuštěny vloni a jsou objevovány obecenstvem, pro které byly zamýšleny: mladými rodiči! Dostáváme spoustu požadavků, abychom stránky zprovoznili i v jiných jazycích a různí dobrovolníci v současné době pracují na překladech do francouzštiny, španělštiny, čínštiny a vietnamštiny. Lidé rádi používají bezplatné materiály ze stránek a obzvláště dokument 10 tipů je velmi populární. Nečekali byste, že na něj narazíte například v kavárně, ale právě tam jej vyvěsil Antoine Beyret z Kingstonu v Kanadě. Otevřel kavárnu pro děti a rodiče, kde vytvořil pěkné prostředí 0-3 a Tipy pověsil na viditelné místo na stěně. AMI zpravodaj je publikací pro a od členů AMI, AMI, 2013 všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nemůže být kopírována bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Logo AMI je autorským právem AMI. Association Montessori Internationale, Koninginneweg 161, 1076 CN Amsterdam, Nizozemí Tel: Vaše komentáře posílejte na www. montessori-ami.org 12

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net Objevte esperanto fascinující jazyk www.ikso.net Obsah Základní informace o esperantu... 3 Stručné představení jazyka esperanto...10 Osobní příběhy o esperantu...12 Zamenhof, iniciátor esperanta...17 Esperanto

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více