Důvěra spojuje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ČESKÁ REPUBLIKA. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Francie. Itálie. Malta. Maďarsko. Rumunsko.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvěra spojuje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ČESKÁ REPUBLIKA. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Francie. Itálie. Malta. Maďarsko. Rumunsko."

Transkript

1 Důvěra spojuje VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko - Černá Hora

2 Jitka Gottfriedová (1982) Slunce 40 x 40 cm, olej na dřevě, 2003

3 VOLKSBANK CZ Heršpická Brno Tel.: Fax:

4 4 Jitka Gottfriedová (1982) Oko 140 x 120 cm, olej na plátně, 2003

5 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Úvodní slovo představenstva 8 Přehled nejdůležitějších ukazatelů 11 Bankovní skupina Volksbank 12 Orgány společnosti 13 Organizační struktura 18 Rámcové hospodářské podmínky 20 Obchodní činnost 22 Řízení rizik 31 Rozvaha 36 Výkaz zisků a ztrát 39 Příloha účetní závěrky 42 Kvantitativní ukazatele 100 Zpráva o vztazích 101 Zpráva nezávislých auditorů 102 Zpráva dozorčí rady 104 SERVICE 107 International Desks 108 Obchodní síť 110

6 JITKA GOTTFRIEDOVÁ Narodila se 10. června 1982 v jihomoravském Slavičíně. V roce 2001 ukončila Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor Užité malby pod vedením ak. malíře Miroslava Maliny. V letech navštěvovala ateliér malby ak. malíře Daniela Balabána na Institutu výtvarné tvorby na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V současné době studuje Fakultu výtvarných umění na brněnském Vysokém učení technickém, ateliér malby II ve třídě doc. ak. malíře Martina Mainera. Její díla byla vystavována na několika společných výstavách ve Slavičíně a Veselí n. Moravou. 6 Jitka Gottfriedová (1982) Ryby 150 x 100 cm, olej na plátně, 2002

7 03 ČESKÁ REPUBLIKA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko - Černá Hora

8 Úvodní slovo představenstva Vážené dámy, vážení pánové, vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři, opět se rok potkal s rokem a nás čeká milý úkol s hrdostí Vás informovat o činnosti a úspěších Volksbank CZ a. s., v roce V květnu loňského roku jsme za účasti klientů a obchodních partnerů oslavili desáté výročí své přítomnosti na trhu České republiky. Do další dekády vstoupilo představenstvo klientům, ale mimo jiné i našim partnerům Victoria-Volksbanken pojišťovně, a.s. a Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Bilanční suma se k 31. prosinci 2003 meziročně zvýšila o 17 % a dosáhla 19,013 miliardy CZK. Výrazných úspěchů v úvěrové oblasti bylo dosaženo díky dynamice akvizičních aktivit, kde byl zaznamenán 30% nárůst a celkový objem poskytnutých posíleno o nového člena, pana Dietera Fennela, specialistu v oboru řízení rizik, jmenovaného do funkce 23. května Jeho dlouholeté zkušenosti v oblasti finančnictví, nabyté nejen v zahraničí, ale i v České republice, jsou pro banku velkým přínosem. V souladu se strategií našeho růstu se nám v roce 2003 dále dařilo posilovat postavení banky v České republice a to i za podmínek velice nízkých úrokových sazeb a opět silnější konkurence na trhu bankovních služeb. Zostřená konkurence se projevila především v segmentu malých a středních podnikatelů, subjektů veřejného sektoru a také v retailovém bankovnictví. Za těchto podmínek jsou dosažené výsledky obzvlášť cenné a za náš úspěch vděčíme nejen Vám, úvěrů překročil částku 15,986 miliardy CZK. Obdobný růst ve výši 34 % byl dosažen i v oblasti klientských vkladů, které vzrostly na celkových 10,842 miliardy CZK. V souvislosti s úvěrovou expanzí je i nadále kladen důraz především na kvalitu portfolia a s tím související úroveň řízení rizik. O tom, že banka jde správným směrem, svědčí mimo jiné i podíl klasifikovaných úvěrů, který k 31. prosinci 2003 dosáhl pouhých 4,7 %. V porovnání s celkovým bankovním sektorem je tento ukazatel hluboce pod průměrem, na což jsme patřičně hrdí. S velkým potěšením můžeme říci, že výsledky banky plně dokazují pokračující úspěšný vývoj ve všech segmentech finančních aktivit. Díky pevným finančním základům, které budujeme již od počátku našeho působení v České

9 republice, jsme mohli bez obav přistoupit k otevření dalších tří obchodních míst a rok 2003 zakončit se sítí čítající 18 poboček. V květnu vstoupila Volksbank CZ, a. s., poprvé do největší průmyslové aglomerace České republiky, severomoravského regionu, a to přímo do jeho samotného centra Ostravy. Začátkem druhého pololetí pak byla uvedena do provozu již třetí pobočka v Praze na rušné Vinohradské třídě. Jako vůbec první byla tato pobočka banky vybavena 24-hodinovou samoobslužnou zónou. V listopadu pak byla dokončena rekonstrukce, spojená s rozšířením stávající, velmi úspěšné pobočky ve Zlíně. Všechny uvedené pobočky byly vybudovány v souladu s tzv. otevřeným konceptem transparentním a funkčním řešením bankovního prostoru. Poslední nová pobočka v roce 2003 byla otevřena koncem roku taktéž v Praze, na frekventovaném Strossmayerově náměstí. Hned začátkem roku 2004 expanze v hlavním městě pokračovala zprovozněním již páté pražské pobočky nacházející se v Kaprově ulici. S optimismem hledíme i do budoucnosti na rok 2004 je naplánováno rozšíření naší pobočkové sítě o další 4 obchodní místa. Ve snaze plně uspokojit požadavky a přání klientů stále více sázíme na individuální přístup a profesionální poradenství. Preferujeme vzájemný dialog a vytváření dlouhodobých vztahů s našimi klienty, z čehož následně vyplývá možnost co nejlépe poznat jejich potřeby a nabídnout rychle a efektivně odpovídající řešení. Tento přístup oceňují především klienti z řad malých a středních podniků, subjekty veřejného sektoru, investoři do nemovitostí a také klienti specializovaného oddělení International Desk. Díky neustálému vzdělávání a školení našich zaměstnanců v souvislosti se zaváděním nových produktů a služeb můžeme klientům nabídnout prvotřídní servis. V nové koncepci vzdělávání zaměstnanců je důraz kladen na zdokonalování prodejních a manažerských znalostí a dovedností a prohlubování znalostí produktů a úvěrové problematiky. Po úspěšném zavedení modernizovaných úvěrových produktů pro občany a podnikatele z řad fyzických osob (spotřebitelský a kontokorentní úvěr, úvěr k financování bydlení) plánujeme v roce 2004 rozšířit sortiment vydávaných platebních karet o hybridní karty VISA (s magnetickým proužkem i čipem), zahájení provozu aktualizované verze internetového bankovnictví, další zjednodušení procesů v rámci provozního financování právnických osob, financování bytových družstev a developerských projektů a rozšíření nabídky o trade finance produkty. V souvislosti s výše uvedenými údaji můžeme vyjádřit naše plné přesvědčení o pokračujícím úspěšném vývoji i v roce 2004, přičemž Volksbank CZ a. s., zůstává i nadále spolehlivým partnerem a poskytovatelem flexibilních finančních služeb. Bohužel nejenom radostí byl naplněn rok V září jsme se museli rozloučit s náhle zesnulým generálním ředitelem naší mateřské společnosti Österreichische Volksbanken-AG, Dr. Klausem Thalhammerem, který byl zároveň od roku 1996 předsedou dozorčí rady Volksbank CZ, a. s. Neštěstí pak postihlo banku ještě jednou, a to v lednu 2004, kdy tragicky zahynul vedoucí jihlavské pobočky Volksbank CZ, a. s., Ing. Jaroslav Šindelář. V obou banka ztratila nejen uznávané odborníky, ale také vynikající osobnosti. Vážení klienti a obchodní přátelé banky, vážení akcionáři. Dovolte nám poděkovat za Vámi projevenou důvěru a vyslovit naději, že nám i v následujícím roce zachováte Vaši přízeň. Poděkování patří také profesionálnímu a úspěšnému týmu zaměstnanců, kteří přispěli k dlouhodobě dosahovaným znamenitým výsledkům banky. 9 Václav Vitha Johann Lurf Dieter Fennel

10 10

11 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ Mil. CZK Bilanční suma Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů Pohledávky za klienty Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek Správní náklady Zisk z běžné činnosti před zdaněním Počet zaměstnanců k * Počet poboček Počet organizačních jednotek * a 36 žen na mateřské dovolené VÝVOJ BILANČNÍ SUMY (v tis. Kč)

12 Bankovní skupina Volksbank 12 Volksbank CZ, a. s. úspěšně působí na českém trhu již od roku Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International AG (dceřiná společnost Österreichische Volksbanken-AG). Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) byla založena v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí. ÖVAG je čelním institutem jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin v Rakousku a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných Volksbank. Dnes je ÖVAG mezinárodní komerční bankou a silným partnerem ve střední a východní Evropě. Před více než 10 lety zahájila ÖVAG na Slovensku svou úspěšnou expanzi do střední a východní Evropy. V současné době disponuje ÖVAG mezinárodní sítí s více než 130 obchodními místy v jedenácti zemích. Dceřiné banky ÖVAGu se strategickými podíly v držení německých, francouzských, italských a tureckých partnerských bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku hospodařily k 31. prosinci 2003 s bilanční sumou ve výši 2,8 miliard EUR. Navíc, ÖVAG má pobočku ve Veroně (Itálie), zastoupení na Maltě a také reprezentaci v Paříži. Důvěra spojuje toto motto reprezentuje naše zcela speciální partnerství s našimi klienty. Prostřednictvím společného plánování a obchodování vzniká vzájemná důvěra, která je tak důležitá především při mezinárodním jednání. Tato důvěra je ten nejlepší základ pro dlouhotrvající vztahy a dlouhodobě úspěšné obchodní aktivity. Akcionáři Podíl v % Volksbank International AG, Vídeň 71,50 Banque Fédérale des Banques Populaires, Paříž 10,00 DZ Bank AG, Frankfurt 6,67 WGZ Bank, Düsseldorf 3,33 Banca Popolare di Vicenza, Vicenza 2,50 Banca Agricola Mantovana, Mantova 2,50 Banca Popolare dell Emilia Romagna, Modena 2,50 Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, St. Pölten 1,00 Stav k 31. prosinci 2003 Díky kooperaci s Confédération Internationale des Banques Populaires a její síti více než bankovních zastoupení v Evropě, severní Africe, Argentině, Kanadě a Japonsku Volksbank CZ, a. s. svým klientům také umožňuje, aby byli celosvětově přítomni na všech hlavních finančních trzích.

13 Orgány společnosti DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA (do ) GD KR Dr. THALHAMMER Klaus předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 36 let, praxe ve vedoucí pozici - 20 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG: generální ředitel; ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH: člen rady, člen poradního výboru; BP Investconsult GmbH: prezident rady pro spolupráci; CIBP Confédération Internationale des Banques Populaires: člen výkonné komise, Plate-Forme Internationale: předseda; Industriellenvereinigung: řádný člen, člen za Landesgruppe Wien; Investkredit Bank AG: člen dozorčí rady; Leasing-West GesmbH & Co KG: člen rady; Ľudová Banka, a.s., Slovensko: předseda dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: předseda dozorčí rady; Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG: místopředseda dozorčí rady, Úvěrový výbor: člen; Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft: člen představenstva; Österreichischer Genossenschaftsverband, Rada Svazu družstev: viceprezident, Správní výbor pro sdílený fond: místopředseda; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG: člen dozorčí rady; Österreichische Kontrollbank: člen dozorčí rady; Schulze-Delitzsch Haftungsgenossenschaft: místopředseda dozorčí rady; VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG: místopředseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina, Volksbank d.d., Chorvatsko, Volksbank Ljudska Banka d.d., Slovinsko, Volksbank a.d., Srbsko a Černá hora: předseda dozorčí rady; Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Alpenvorland, Amstetten: místopředseda dozorčí rady; Volksbank-BeteiligungsgesmbH: místopředseda dozorčí rady; Wirtschaftsbund Niederösterreich: člen vedení oddělení; Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sektion Bank und Versicherung NÖ: zástupce předsedy oddělení, Fachvertretung der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda; Wirtschaftskammer Österreich, Bundessektion Bank und Versicherung: člen oborové konference, Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda odborného svazu, Grundumlagenausschuss des Fachverbands der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda 13 PŘEDSEDA (od ) VDir. KUNERT Manfred předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 39 let, praxe ve vedoucí pozici - 34 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG: člen představenstva; ACI Austria: prezident; ACI International: člen rady; Victoria-Volksbanken Pensionskassen AG: předseda dozorčí rady; Victoria-Volksbanken

14 Mitarbeitervorsorgekasse AG: místopředseda dozorčí rady; Victoria-Volksbanken Versicherungs gesellschaft AG: člen dozorčí rady; Victoria-Volksbanken Életbiztosító Rt. a Victoria-Volksbanken Biztosító Rt.: člen dozorčí rady; Victoria-Volksbanken pojišťovna, a.s., Praha: místopředseda dozorčí rady; Wiener Börse AG: člen dozorčí rady; Bank Amerykanski w Polsce S.A., Polsko: místopředseda dozorčí rady; Kreditní a auditní výbor Bank Amerykanski w Polsce S.A., Polsko: místopředseda výboru; Gewerbe-FinanzierungsAG: předseda představenstva; Volksbank International AG: člen dozorčí rady; VB Investment Bank AG: předseda dozorčí rady; Donaueuropäisches Institut Útvar pro mezinárodní hospodářské vztahy: člen představenstva; Nadace Pro Oriente: člen finančního výboru; Der Österreichische Schutzverband der Wertpapierbesitzer: člen svazu; Volksbank Wien AG: předseda dozorčí rady; Bank für Wirtschaft und freie Berufe AG: předseda dozorčí rady; Volksbank, Gewerbeund Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Linz-Mühlviertel reg.gen.m.b.h.: předseda dozorčí rady; Volksbank d.d., Chorvatsko: předseda dozorčí rady; Volksbank-Ljudska banka d.d., Slovinsko: člen dozorčí rady; Ľudová banka, a.s., Slovensko: člen dozorčí rady MÍSTOPŘEDSEDA 14 Dr. KALTENBRUNNER Christian místopředseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 22 let, praxe ve vedoucí pozici - 19 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank International AG: předseda představenstva; Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank- Ljudska Banka d.d., Slovinsko, Volksbank d.d., Chorvatsko, Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: místopředseda dozorčí rady; Volksbank Romania S.A., Rumunsko: člen správní rady; Volksbank a.d., Srbsko a Černá hora: předseda dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: předseda dozorčí rady; Volksbank Malta Ltd.: ředitel, člen představenstva; Volksbank Romania SA, Rumunsko: místopředseda poradního výboru; ALB EDV-Service GmbH: předseda poradního výboru ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Mag. JANESCHITZ Hans člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 24 let, praxe ve vedoucí pozici - 18 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank Linz-Mühlviertel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung: místopředseda dozorčí rady; VB Factoring Bank AG: předseda představenstva; VB Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Wien AG: člen představenstva; Ľudová banka, a.s., Slovensko: člen dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: místopředseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: člen dozorčí rady; VB-Holding AG: místopředseda dozorčí

15 rady, Volksbank International AG: člen dozorčí rady; Volksbank Romania S.A., Rumunsko: člen správní rady; VB-Unternehmensholding GmbH: jednatel; Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.h.: člen poradního výboru; Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung: jednatel; VB ManagementBeratung GmbH: jednatel; VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungsaktiengesellschaft: člen poradního výboru; Volksbank a.d., Srbsko a Černá hora: místopředseda dozorčí rady; Volksbank d.d., Chorvatsko: člen dozorčí rady; Volksbank Linz Mühlviertel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung: předseda kreditního výboru; Volksbank-Ljudska banka, Slovinsko: člen dozorčí rady; Volksbank-Reisen GmbH: člen poradního výboru Rag. BRIONI Primo člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 35 let, praxe ve vedoucí pozici - 19 let Členství v orgánech jiných společností: Alpha Bank Romania S.A., Rumunsko: člen představenstva; Banque du Sud S.A., Tunisko: člen představenstva; Banca Monte dei Paschi di Siena Limited, Normandské ostrovy: člen představenstva GD DUQUESNE Daniel člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 30 let, praxe ve vedoucí pozici - 30 let 15 Členství v orgánech jiných společností: Banque Populaire Loire et Lyonnais: generální ředitel; Banque Fédérale des Banques Populaires: člen správní rady; Natexis Banques Populaires: člen správní rady; Sepel: člen správní rady; Natexis Asset Management: člen správní rady; I.N.S.A.: člen správní rady; Honorární konzulát České republiky v Lyonu: honorární konzul SCHON Rainer člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 39 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Mgr. SCHAFFEROVÁ Jaroslava člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 6 let, praxe ve vedoucí pozici - 6 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

16 Ing. ŠTĚRBOVÁ Irena člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 10 let, praxe ve vedoucí pozici - 8 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VLČEK Luboš člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 6 let, praxe ve vedoucí pozici - 11 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

17 PŘEDSTAVENSTVO LURF Johann předseda představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 28 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VITHA Václav člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 12 let, praxe ve vedoucí pozici - 6 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností FENNEL Dieter člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 34 let, praxe ve vedoucí pozici - 21 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Změny ve složení Představenstva v průběhu roku 2003: SKOK Herbert člen představenstva do Datum nástupu do funkce:

18 18 Organizační struktura

19 19 Jitka Gottfriedová (1982) Zátiší 60 x 60 cm, olej na plátně, 2003

20 Rámcové hospodářské podmínky Hospodářský růst České republiky nabral v roce 2003 na obrátkách. Zatímco v prvním a ve druhém čtvrtletí rostla ekonomika tempem 2,4 %, ve třetím čtvrtletí růst poskočil až na 3,4 %. Tento vývoj byl dán především nečekaně rychlým růstem spotřeby domácností a oživením investic. K faktorům, přispívajícím ke zpomalení růstu ekonomiky patřil především zahraniční obchod a ve třetím kvartále překvapivě i spotřeba vlády, která meziročně poklesla. Index) meziročně klesaly. Deflace byla způsobena souhrou několika faktorů: poklesem cen potravin, dozvuky silné koruny vůči euru, ostrou konkurencí, tlačící v boji o zákazníka ceny dolů a také zastavením procesu deregulací. Lednový meziroční index spotřebitelských cen se díky tomu propadl na 0,4 %. Ze spotřebitelské deflace se ekonomika vymanila až v říjnu. Tou dobou začaly rychle růst ceny potravin, v nichž se zrcadlila slabá úroda ovlivněná nezvyklým suchem a horkem. Průměrná spotřebitelská inflace za celý rok tak činila 0,1 %. 20 VÝVOJ INFLACE, HDP A NEZAMĚSTNANOSTI (inflace a HDP - meziroční změny, nezaměstnanost - roční průměr) 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % INFLACE HDP NEZAMĚSTNANOST Z pohledu inflace byl rok 2003 velmi netradiční. Po většinu roku spotřebitelské ceny (měřeno indexem CPI Consumer Price Index) i ceny průmyslových výrobců (měřeno indexem PPI Producer Price Situace na trhu práce zůstávala po celý rok 2003 napjatá. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2002 činila 9,2 %, zatímco v roce 2003 to bylo již 9,9 %. Počet nezaměstnaných tak s výjimkou

21 jediného měsíce překračoval půl milionu. Důvodem vysoké nezaměstnanosti byla především pokračující restrukturalizace v průmyslu, kde za poslední rok ztratilo práci téměř 50 tisíc zaměstnanců. Podniky se snažily bojovat se slabou zahraniční poptávkou snižováním nákladů, což obvykle ústilo v propouštění. Situace v zahraničním obchodě se dlouhodobě zlepšuje. 12-ti měsíční kumulovaný deficit poklesl ze 130 mld. CZK z poloviny roku 2001, až těsně nad 70 mld. CZK na konci roku Za velmi příznivé lze považovat zrychlení tempa růstu importu a exportu, což souviselo s nastupujícím oživením v EU a hlavně v Německu koncem roku Po dvou letech se tak tempa růstu importu a exportu dostala po několik měsíců nad psychologickou hranici 10 %. V roce 2003 kurz koruny mírně oslaboval, respektive stagnoval v intervalu zhruba od 31 do 33 korun za euro. Hlavním důvodem relativní slabosti koruny ve srovnání s předchozími lety bylo zpomalení přílivu přímých zahraničních investic do České republiky v důsledku recese v západní Evropě. Velkou roli hrály i obavy z politické nestability, které negativně ovlivňovaly prakticky všechny devizové trhy střední a východní Evropy. V roce 2003 se ve zvýšené míře začalo v zemích Visegradské čtyřky hovořit o přijetí eura a s ním spojeným splněním Maastrichtských kritérií. Úrokové sazby prošly konvergenčním procesem a na konci roku 2003 byl úrokový diferenciál vůči eurozóně nulový (2-týdenní reposazba = 2 %). Tato konvergence byla umožněna expanzivní monetární politikou České národní banky, která vyústila do snižování úrokových sazeb po celé dva roky. KURZ ČESKÉ KORUNY K EURO CZK/EUR KURZ ČESKÉ KORUNY K AMERICKÉMU DOLARU CZK/USD

22 Obchodní činnost 22 Firemní klientela Čechy Rok 2003 byl pro odbor Firemní klientela Čechy rokem velmi úspěšným. Díky zvýšené akviziční aktivitě banka získala celou řadu nových klientů z tuzemských i zahraničních společností, včetně velmi prestižních jmen. Odbor poskytuje služby širokému spektru výrobních a obchodních podniků a je velmi aktivní také ve financování projektů v oblasti nemovitostí. I přes prudký nárůst objemu obchodů zůstala zachována velmi dobrá kvalita úvěrového portfolia. Neméně důležité pak bylo další prohlubování a zkvalitnění kontaktů se stávajícími klienty. Úspěch je podložen flexibilním a individuálním přístupem ke klientům, kdy se zaměstnanci prodeje snaží ve spolupráci s klientem nalézt optimální řešení jeho potřeb. Firemní klientela Morava Rok 2003 byl pro odbor Firemní klientela Morava velmi důležitý především ze dvou důvodů. Podařilo se dále personálně posílit oddělení Firemní klientela Jižní Morava novými a současně zkušenými klientskými pracovníky, což výrazně napomohlo nejen ke splnění, ale i k překročení plánovaných obchodních cílů. Dále bylo vytvořeno oddělení Firemní klientela Severní Morava. S tím souvisí také zahájení činnosti nově otevřené pobočky se sídlem v Ostravě, čímž byla nově dána možnost pečovat o klienty severní Moravy přímo v srdci regionu. Již etablované oddělení Firemní klientela Jižní Morava patřilo i v loňském roce mezi významné pilíře v oblasti tvorby zisku v rámci banky. Podařilo se toho dosáhnout především díky meziročnímu nárůstu počtu klientů o 12 %, přičemž objem celkových obchodů vzrostl o téměř 30 %. Nosnými produkty v roce 2003, určené firemní klientele, byly především úvěry, určené k provoznímu financování a investiční úvěry, v převážné míře určené k výstavbě nových nemovitostí nebo firemních areálů. I v roce 2004 je záměrem divize pokračovat v nastoleném trendu, přičemž velký důraz bude kladen na rozvoj nového oddělení na severní Moravě. Retailové bankovnictví Banka se v retailovém segmentu zaměřila na standardizaci produktů pro financování bydlení, spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry a účelové úvěry pro privátní klientelu, přičemž ústředním bodem i nadále zůstává klient a jeho individuální přání a potřeby. Velký důraz banka klade také na kvalitu služeb a rychlost obsluhy.

23 Nabídka investičních příležitostí pro drobnou klientelu byla rozšířena díky nově započaté spolupráci s ING Investment Management v oblasti podílových fondů, a to i denominovaných v českých korunách. Jejich prodej byl po předchozím důkladném zaškolení zaměstnanců zahájen přímo na pobočkách Volksbank CZ, a. s. Úspěšná byla spolupráce i s ostatními partnery banky, a to při prodeji pojistných produktů VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovny a stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny. STRUKTURA ÚVĚRŮ DLE SEKTORU (celkový objem mil. Kč před opravnými položkami, k ) OBYVATELSTVO 12 % OSTATNÍ 15 % 2 Stávající síť poboček mohou využít také držitelé úvěrových karet Aura. Díky spolupráci se společností Cetelem členem francouzské bankovní skupiny BNP Paribas a vydavatelem karty Aura je možné neomezeně ve všech pobočkách banky po předložení této karty vyplacení požadované hotovosti jejímu držiteli FINANČNÍ SLUŽBY (leasing) 32 % FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 18 % OSTATNÍ 88 % 23 Retail Čechy V regionu Čechy byla posílena pozice banky přímo v hlavním městě, když byly v Praze otevřeny dvě nové pobočky na Vinohradské ulici a na Strossmayerově náměstí. V závěru roku probíhaly také dokončovací práce na zahájení provozu pobočky v Kaprově ulici, která byla otevřena v lednu V rámci divize Retail Čechy byly nově obsazeny pozice vedoucích poboček v Liberci, Plzni a v pražské pobočce ve Spálené ulici. Retail Morava Pod divizi Retail Morava se zařadila nově otevřená pobočka v Ostravě a banka tím poprvé vstoupila do regionu severní Moravy. Koncept otevřených poboček, kdy je kladen důraz především na 3 OBCHOD A SLUŽBY 15 % 4 PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ 11 % 5 VEŘEJNÝ SEKTOR (města a obce) 9% klientský komfort, byl aplikován také při realizaci rekonstrukce interiérů zlínské pobočky. International Desk V roce 2003 se podařilo značně zdokonalit vnitřní organizaci již osmičlenného týmu International Desk. Následně se i díky tomu podařilo významně zvýšit objem obchodů, a to o pozoruhodných 80 %. V oblasti financování průmyslu a obchodu v segmentu malých a středních podniků se tak oddělení International Desk stalo viditelným hráčem

24 24 na trhu italsky a francouzsky mluvících klientů v České republice. V neposlední řadě díky několika velkým projektům v oblasti nemovitostí patří tento sektor i nadále k významným sektorům pro obchodní činnost banky. Banka i nadále prohlubovala vztahy s jejími partnerskými bankami, vedoucími k pozitivnímu vývoji obchodů. Je také třeba zmínit vstup jihotyrolské Volksbank a Banca Etruria do okruhu partnerů banky. Veřejný sektor Počet klientů ze segmentu veřejný a komunální sektor zaznamenal v roce 2003 meziroční zvýšení. Navzdory vypjaté konkurenční situaci na trhu finančních služeb pro města a obce byly splněny všechny plánované cíle. Objem úvěrové angažovanosti banky ve vztahu k subjektům veřejného sektoru dosáhl plných 8,7 % všech klientských úvěrových aktiv banky. Jako úspěch lze v roce 2003 vyzvednout především metodickou přípravu a účast banky na spolufinancování projektů v rámci předvstupního programu Evropské unie SAPARD. Tato aktivita vyvrcholila v účasti banky na financování největšího projektu v NUTS II jihovýchod. Účastí banky v těchto předvstupních projektech byly položeny nezbytné základy pro budoucí participaci na akcích, spolufinancovaných strukturálními fondy EU a lze v ní spatřovat mocný potenciál pro nejbližší budoucnost. Mezi další významné zakázky, které byly realizovány v uplynulém roce, patřilo financování investičních akcí v oblasti bytové výstavby a čištění odpadních vod, financování rekonstrukce obecních zařízení a další prohloubení partnerských obchodních vztahů s významným klientem z oblasti územní samosprávy, kterému byl poskytnut úvěr na provoz zdravotnických zařízení, převzatých v rámci územně správní reformy. Financování nemovitostí V uplynulém roce v České republice zaznamenal nejvyšší nárůst bezpochyby segment trhu s nemovitosti. V průběhu roku 2003 oddělení Financování nemovitostí zahájilo financování několika významných rezidenčních projektů. Oproti předchozím rokům, kdy většina úvěrů byla použita pro renovaci a rekonstrukci menších komerčních ploch, se stává financování projektů, určených k bydlení, velice důležitou oblastí. Díky rekordně nízké úrovni úrokových sazeb a zvýšené nabídce v oblasti rezidenčních projektů došlo k nárůstu zájmu o hypotéky, určené k pořízení vlastního bydlení. I přes růst ceny bytů byla poptávka na trhu bydlení enormní a tento trend bude s největší ÚVĚRY KLIENTŮM INTERNATIONAL DESK (celkový objem mil. CZK, k ) ŠVÝCARSKO 3 % OSTATNÍ 5 % FRANCIE 28 % ITÁLIE 64 %

25 pravděpodobností pokračovat i v roce Banka se proto i nadále bude ve zvýšené míře angažovat v oblasti financování projektů, určených k bydlení. Treasury V oblasti obchodování na mezibankovním trhu byl rok 2003 historicky zatím vůbec nejúspěšnějším rokem v desetileté historii banky. Největší objem obchodů byl uzavírán na trhu korunových a cizoměnových depozit, devizovém spotovém trhu a trhu s deriváty. Oddělení Treasury obchodovalo s většinou bank, působících na českém trhu, s bankami v zahraničí a významnými finančními institucemi. Oddělení se během roku, současně s obchodováním na mezibankovním trhu, zaměřilo na další rozšiřování nabídky finančních produktů pro klienty banky formou individuálních nabídek, prezentací a školení. Především díky kvalitní každodenní péči pracovníků Treasury o klienty došlo k významnému nárůstu počtu klientů, využívajících tyto služby. Největší objem transakcí s klienty banky byl zaznamenán u promptních spotových obchodů, forwardových a swapových operací a u depozitních obchodů. přispělo k tomu, že byla na podzim zahájena spolupráce se společností ING Investment Management (C.R.) a.s. v oblasti jejích produktů. Díky tomu banka mohla doplnit stávající nabídku podílových fondů Volksbank-Investmentfonds také o distribuci podílových fondů, denominovaných v českých korunách. Platební styk S rostoucím počtem klientů a nových poboček došlo také ke zvýšení počtu bezhotovostních transakcí, provedených v uplynulém roce. V domácím platebním styku byl zaznamenán u vyšlých plateb meziroční nárůst počtu transakcí o 30,6 % a v objemu plateb o 45,9 %. Počet došlých plateb se zvýšil o 22,6 %, přičemž jejich objem vzrostl o 38,6 %. V zahraničním platebním styku byla také meziročně zaznamenána vyšší aktivita. Klienti provedli o 17,1 % více plateb do zahraničí, v objemovém vyjádření se jedná o 22,9% růst. Počet došlých zahraničních plateb vzrostl o téměř 11 %, přičemž v peněžním vyjádření šlo o 19,3% zvýšení. 25 Cenné papíry Rok 2003 byl pro klienty, obchodující s cennými papíry, stejně jako pro oddělení cenných papírů, podstatně úspěšnější než roky předešlé, také díky příznivějšímu vývoji na kapitálových trzích. Objem majetku klientů, umístěného v cenných papírech, který banka převzala do správy, narostl ve srovnání s předchozím rokem o 17 % a přiblížil se hranici 800 milionů korun. Došlo také k meziročnímu nárůstu objemu cenných papírů převzatých od klientů do úschovy, a to o více než 30 %. V roce 2003 oddělení cenných papírů výraznou měrou POČET TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI POS BANKOMAT

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2009 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2009 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2009 5

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více