Důvěra spojuje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ČESKÁ REPUBLIKA. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Francie. Itálie. Malta. Maďarsko. Rumunsko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvěra spojuje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ČESKÁ REPUBLIKA. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Francie. Itálie. Malta. Maďarsko. Rumunsko."

Transkript

1 Důvěra spojuje VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko - Černá Hora

2 Jitka Gottfriedová (1982) Slunce 40 x 40 cm, olej na dřevě, 2003

3 VOLKSBANK CZ Heršpická Brno Tel.: Fax:

4 4 Jitka Gottfriedová (1982) Oko 140 x 120 cm, olej na plátně, 2003

5 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Úvodní slovo představenstva 8 Přehled nejdůležitějších ukazatelů 11 Bankovní skupina Volksbank 12 Orgány společnosti 13 Organizační struktura 18 Rámcové hospodářské podmínky 20 Obchodní činnost 22 Řízení rizik 31 Rozvaha 36 Výkaz zisků a ztrát 39 Příloha účetní závěrky 42 Kvantitativní ukazatele 100 Zpráva o vztazích 101 Zpráva nezávislých auditorů 102 Zpráva dozorčí rady 104 SERVICE 107 International Desks 108 Obchodní síť 110

6 JITKA GOTTFRIEDOVÁ Narodila se 10. června 1982 v jihomoravském Slavičíně. V roce 2001 ukončila Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor Užité malby pod vedením ak. malíře Miroslava Maliny. V letech navštěvovala ateliér malby ak. malíře Daniela Balabána na Institutu výtvarné tvorby na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V současné době studuje Fakultu výtvarných umění na brněnském Vysokém učení technickém, ateliér malby II ve třídě doc. ak. malíře Martina Mainera. Její díla byla vystavována na několika společných výstavách ve Slavičíně a Veselí n. Moravou. 6 Jitka Gottfriedová (1982) Ryby 150 x 100 cm, olej na plátně, 2002

7 03 ČESKÁ REPUBLIKA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko - Černá Hora

8 Úvodní slovo představenstva Vážené dámy, vážení pánové, vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři, opět se rok potkal s rokem a nás čeká milý úkol s hrdostí Vás informovat o činnosti a úspěších Volksbank CZ a. s., v roce V květnu loňského roku jsme za účasti klientů a obchodních partnerů oslavili desáté výročí své přítomnosti na trhu České republiky. Do další dekády vstoupilo představenstvo klientům, ale mimo jiné i našim partnerům Victoria-Volksbanken pojišťovně, a.s. a Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Bilanční suma se k 31. prosinci 2003 meziročně zvýšila o 17 % a dosáhla 19,013 miliardy CZK. Výrazných úspěchů v úvěrové oblasti bylo dosaženo díky dynamice akvizičních aktivit, kde byl zaznamenán 30% nárůst a celkový objem poskytnutých posíleno o nového člena, pana Dietera Fennela, specialistu v oboru řízení rizik, jmenovaného do funkce 23. května Jeho dlouholeté zkušenosti v oblasti finančnictví, nabyté nejen v zahraničí, ale i v České republice, jsou pro banku velkým přínosem. V souladu se strategií našeho růstu se nám v roce 2003 dále dařilo posilovat postavení banky v České republice a to i za podmínek velice nízkých úrokových sazeb a opět silnější konkurence na trhu bankovních služeb. Zostřená konkurence se projevila především v segmentu malých a středních podnikatelů, subjektů veřejného sektoru a také v retailovém bankovnictví. Za těchto podmínek jsou dosažené výsledky obzvlášť cenné a za náš úspěch vděčíme nejen Vám, úvěrů překročil částku 15,986 miliardy CZK. Obdobný růst ve výši 34 % byl dosažen i v oblasti klientských vkladů, které vzrostly na celkových 10,842 miliardy CZK. V souvislosti s úvěrovou expanzí je i nadále kladen důraz především na kvalitu portfolia a s tím související úroveň řízení rizik. O tom, že banka jde správným směrem, svědčí mimo jiné i podíl klasifikovaných úvěrů, který k 31. prosinci 2003 dosáhl pouhých 4,7 %. V porovnání s celkovým bankovním sektorem je tento ukazatel hluboce pod průměrem, na což jsme patřičně hrdí. S velkým potěšením můžeme říci, že výsledky banky plně dokazují pokračující úspěšný vývoj ve všech segmentech finančních aktivit. Díky pevným finančním základům, které budujeme již od počátku našeho působení v České

9 republice, jsme mohli bez obav přistoupit k otevření dalších tří obchodních míst a rok 2003 zakončit se sítí čítající 18 poboček. V květnu vstoupila Volksbank CZ, a. s., poprvé do největší průmyslové aglomerace České republiky, severomoravského regionu, a to přímo do jeho samotného centra Ostravy. Začátkem druhého pololetí pak byla uvedena do provozu již třetí pobočka v Praze na rušné Vinohradské třídě. Jako vůbec první byla tato pobočka banky vybavena 24-hodinovou samoobslužnou zónou. V listopadu pak byla dokončena rekonstrukce, spojená s rozšířením stávající, velmi úspěšné pobočky ve Zlíně. Všechny uvedené pobočky byly vybudovány v souladu s tzv. otevřeným konceptem transparentním a funkčním řešením bankovního prostoru. Poslední nová pobočka v roce 2003 byla otevřena koncem roku taktéž v Praze, na frekventovaném Strossmayerově náměstí. Hned začátkem roku 2004 expanze v hlavním městě pokračovala zprovozněním již páté pražské pobočky nacházející se v Kaprově ulici. S optimismem hledíme i do budoucnosti na rok 2004 je naplánováno rozšíření naší pobočkové sítě o další 4 obchodní místa. Ve snaze plně uspokojit požadavky a přání klientů stále více sázíme na individuální přístup a profesionální poradenství. Preferujeme vzájemný dialog a vytváření dlouhodobých vztahů s našimi klienty, z čehož následně vyplývá možnost co nejlépe poznat jejich potřeby a nabídnout rychle a efektivně odpovídající řešení. Tento přístup oceňují především klienti z řad malých a středních podniků, subjekty veřejného sektoru, investoři do nemovitostí a také klienti specializovaného oddělení International Desk. Díky neustálému vzdělávání a školení našich zaměstnanců v souvislosti se zaváděním nových produktů a služeb můžeme klientům nabídnout prvotřídní servis. V nové koncepci vzdělávání zaměstnanců je důraz kladen na zdokonalování prodejních a manažerských znalostí a dovedností a prohlubování znalostí produktů a úvěrové problematiky. Po úspěšném zavedení modernizovaných úvěrových produktů pro občany a podnikatele z řad fyzických osob (spotřebitelský a kontokorentní úvěr, úvěr k financování bydlení) plánujeme v roce 2004 rozšířit sortiment vydávaných platebních karet o hybridní karty VISA (s magnetickým proužkem i čipem), zahájení provozu aktualizované verze internetového bankovnictví, další zjednodušení procesů v rámci provozního financování právnických osob, financování bytových družstev a developerských projektů a rozšíření nabídky o trade finance produkty. V souvislosti s výše uvedenými údaji můžeme vyjádřit naše plné přesvědčení o pokračujícím úspěšném vývoji i v roce 2004, přičemž Volksbank CZ a. s., zůstává i nadále spolehlivým partnerem a poskytovatelem flexibilních finančních služeb. Bohužel nejenom radostí byl naplněn rok V září jsme se museli rozloučit s náhle zesnulým generálním ředitelem naší mateřské společnosti Österreichische Volksbanken-AG, Dr. Klausem Thalhammerem, který byl zároveň od roku 1996 předsedou dozorčí rady Volksbank CZ, a. s. Neštěstí pak postihlo banku ještě jednou, a to v lednu 2004, kdy tragicky zahynul vedoucí jihlavské pobočky Volksbank CZ, a. s., Ing. Jaroslav Šindelář. V obou banka ztratila nejen uznávané odborníky, ale také vynikající osobnosti. Vážení klienti a obchodní přátelé banky, vážení akcionáři. Dovolte nám poděkovat za Vámi projevenou důvěru a vyslovit naději, že nám i v následujícím roce zachováte Vaši přízeň. Poděkování patří také profesionálnímu a úspěšnému týmu zaměstnanců, kteří přispěli k dlouhodobě dosahovaným znamenitým výsledkům banky. 9 Václav Vitha Johann Lurf Dieter Fennel

10 10

11 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ Mil. CZK Bilanční suma Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů Pohledávky za klienty Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek Správní náklady Zisk z běžné činnosti před zdaněním Počet zaměstnanců k * Počet poboček Počet organizačních jednotek * a 36 žen na mateřské dovolené VÝVOJ BILANČNÍ SUMY (v tis. Kč)

12 Bankovní skupina Volksbank 12 Volksbank CZ, a. s. úspěšně působí na českém trhu již od roku Jejím hlavním akcionářem je Volksbank International AG (dceřiná společnost Österreichische Volksbanken-AG). Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) byla založena v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí. ÖVAG je čelním institutem jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin v Rakousku a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných Volksbank. Dnes je ÖVAG mezinárodní komerční bankou a silným partnerem ve střední a východní Evropě. Před více než 10 lety zahájila ÖVAG na Slovensku svou úspěšnou expanzi do střední a východní Evropy. V současné době disponuje ÖVAG mezinárodní sítí s více než 130 obchodními místy v jedenácti zemích. Dceřiné banky ÖVAGu se strategickými podíly v držení německých, francouzských, italských a tureckých partnerských bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku hospodařily k 31. prosinci 2003 s bilanční sumou ve výši 2,8 miliard EUR. Navíc, ÖVAG má pobočku ve Veroně (Itálie), zastoupení na Maltě a také reprezentaci v Paříži. Důvěra spojuje toto motto reprezentuje naše zcela speciální partnerství s našimi klienty. Prostřednictvím společného plánování a obchodování vzniká vzájemná důvěra, která je tak důležitá především při mezinárodním jednání. Tato důvěra je ten nejlepší základ pro dlouhotrvající vztahy a dlouhodobě úspěšné obchodní aktivity. Akcionáři Podíl v % Volksbank International AG, Vídeň 71,50 Banque Fédérale des Banques Populaires, Paříž 10,00 DZ Bank AG, Frankfurt 6,67 WGZ Bank, Düsseldorf 3,33 Banca Popolare di Vicenza, Vicenza 2,50 Banca Agricola Mantovana, Mantova 2,50 Banca Popolare dell Emilia Romagna, Modena 2,50 Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, St. Pölten 1,00 Stav k 31. prosinci 2003 Díky kooperaci s Confédération Internationale des Banques Populaires a její síti více než bankovních zastoupení v Evropě, severní Africe, Argentině, Kanadě a Japonsku Volksbank CZ, a. s. svým klientům také umožňuje, aby byli celosvětově přítomni na všech hlavních finančních trzích.

13 Orgány společnosti DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA (do ) GD KR Dr. THALHAMMER Klaus předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 36 let, praxe ve vedoucí pozici - 20 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG: generální ředitel; ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH: člen rady, člen poradního výboru; BP Investconsult GmbH: prezident rady pro spolupráci; CIBP Confédération Internationale des Banques Populaires: člen výkonné komise, Plate-Forme Internationale: předseda; Industriellenvereinigung: řádný člen, člen za Landesgruppe Wien; Investkredit Bank AG: člen dozorčí rady; Leasing-West GesmbH & Co KG: člen rady; Ľudová Banka, a.s., Slovensko: předseda dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: předseda dozorčí rady; Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG: místopředseda dozorčí rady, Úvěrový výbor: člen; Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft: člen představenstva; Österreichischer Genossenschaftsverband, Rada Svazu družstev: viceprezident, Správní výbor pro sdílený fond: místopředseda; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG: člen dozorčí rady; Österreichische Kontrollbank: člen dozorčí rady; Schulze-Delitzsch Haftungsgenossenschaft: místopředseda dozorčí rady; VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG: místopředseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina, Volksbank d.d., Chorvatsko, Volksbank Ljudska Banka d.d., Slovinsko, Volksbank a.d., Srbsko a Černá hora: předseda dozorčí rady; Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Alpenvorland, Amstetten: místopředseda dozorčí rady; Volksbank-BeteiligungsgesmbH: místopředseda dozorčí rady; Wirtschaftsbund Niederösterreich: člen vedení oddělení; Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sektion Bank und Versicherung NÖ: zástupce předsedy oddělení, Fachvertretung der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda; Wirtschaftskammer Österreich, Bundessektion Bank und Versicherung: člen oborové konference, Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda odborného svazu, Grundumlagenausschuss des Fachverbands der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-Delitzsch: předseda 13 PŘEDSEDA (od ) VDir. KUNERT Manfred předseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 39 let, praxe ve vedoucí pozici - 34 let Členství v orgánech jiných společností: Österreichische Volksbanken-AG: člen představenstva; ACI Austria: prezident; ACI International: člen rady; Victoria-Volksbanken Pensionskassen AG: předseda dozorčí rady; Victoria-Volksbanken

14 Mitarbeitervorsorgekasse AG: místopředseda dozorčí rady; Victoria-Volksbanken Versicherungs gesellschaft AG: člen dozorčí rady; Victoria-Volksbanken Életbiztosító Rt. a Victoria-Volksbanken Biztosító Rt.: člen dozorčí rady; Victoria-Volksbanken pojišťovna, a.s., Praha: místopředseda dozorčí rady; Wiener Börse AG: člen dozorčí rady; Bank Amerykanski w Polsce S.A., Polsko: místopředseda dozorčí rady; Kreditní a auditní výbor Bank Amerykanski w Polsce S.A., Polsko: místopředseda výboru; Gewerbe-FinanzierungsAG: předseda představenstva; Volksbank International AG: člen dozorčí rady; VB Investment Bank AG: předseda dozorčí rady; Donaueuropäisches Institut Útvar pro mezinárodní hospodářské vztahy: člen představenstva; Nadace Pro Oriente: člen finančního výboru; Der Österreichische Schutzverband der Wertpapierbesitzer: člen svazu; Volksbank Wien AG: předseda dozorčí rady; Bank für Wirtschaft und freie Berufe AG: předseda dozorčí rady; Volksbank, Gewerbeund Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Linz-Mühlviertel reg.gen.m.b.h.: předseda dozorčí rady; Volksbank d.d., Chorvatsko: předseda dozorčí rady; Volksbank-Ljudska banka d.d., Slovinsko: člen dozorčí rady; Ľudová banka, a.s., Slovensko: člen dozorčí rady MÍSTOPŘEDSEDA 14 Dr. KALTENBRUNNER Christian místopředseda dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 22 let, praxe ve vedoucí pozici - 19 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank International AG: předseda představenstva; Ľudová Banka, a.s., Slovensko, Volksbank- Ljudska Banka d.d., Slovinsko, Volksbank d.d., Chorvatsko, Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: místopředseda dozorčí rady; Volksbank Romania S.A., Rumunsko: člen správní rady; Volksbank a.d., Srbsko a Černá hora: předseda dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: předseda dozorčí rady; Volksbank Malta Ltd.: ředitel, člen představenstva; Volksbank Romania SA, Rumunsko: místopředseda poradního výboru; ALB EDV-Service GmbH: předseda poradního výboru ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Mag. JANESCHITZ Hans člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 24 let, praxe ve vedoucí pozici - 18 let Členství v orgánech jiných společností: Volksbank Linz-Mühlviertel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung: místopředseda dozorčí rady; VB Factoring Bank AG: předseda představenstva; VB Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG: člen dozorčí rady; Volksbank Wien AG: člen představenstva; Ľudová banka, a.s., Slovensko: člen dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko: místopředseda dozorčí rady; Volksbank BH d.d., Bosna a Hercegovina: člen dozorčí rady; VB-Holding AG: místopředseda dozorčí

15 rady, Volksbank International AG: člen dozorčí rady; Volksbank Romania S.A., Rumunsko: člen správní rady; VB-Unternehmensholding GmbH: jednatel; Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.h.: člen poradního výboru; Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung: jednatel; VB ManagementBeratung GmbH: jednatel; VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungsaktiengesellschaft: člen poradního výboru; Volksbank a.d., Srbsko a Černá hora: místopředseda dozorčí rady; Volksbank d.d., Chorvatsko: člen dozorčí rady; Volksbank Linz Mühlviertel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung: předseda kreditního výboru; Volksbank-Ljudska banka, Slovinsko: člen dozorčí rady; Volksbank-Reisen GmbH: člen poradního výboru Rag. BRIONI Primo člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 35 let, praxe ve vedoucí pozici - 19 let Členství v orgánech jiných společností: Alpha Bank Romania S.A., Rumunsko: člen představenstva; Banque du Sud S.A., Tunisko: člen představenstva; Banca Monte dei Paschi di Siena Limited, Normandské ostrovy: člen představenstva GD DUQUESNE Daniel člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 30 let, praxe ve vedoucí pozici - 30 let 15 Členství v orgánech jiných společností: Banque Populaire Loire et Lyonnais: generální ředitel; Banque Fédérale des Banques Populaires: člen správní rady; Natexis Banques Populaires: člen správní rady; Sepel: člen správní rady; Natexis Asset Management: člen správní rady; I.N.S.A.: člen správní rady; Honorární konzulát České republiky v Lyonu: honorární konzul SCHON Rainer člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 39 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Mgr. SCHAFFEROVÁ Jaroslava člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 6 let, praxe ve vedoucí pozici - 6 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

16 Ing. ŠTĚRBOVÁ Irena člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 10 let, praxe ve vedoucí pozici - 8 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VLČEK Luboš člen dozorčí rady Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 6 let, praxe ve vedoucí pozici - 11 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností

17 PŘEDSTAVENSTVO LURF Johann předseda představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 28 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Ing. VITHA Václav člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 12 let, praxe ve vedoucí pozici - 6 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností FENNEL Dieter člen představenstva Datum nástupu do funkce: Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 34 let, praxe ve vedoucí pozici - 21 let Členství v orgánech jiných společností: Není členem orgánů jiných společností Změny ve složení Představenstva v průběhu roku 2003: SKOK Herbert člen představenstva do Datum nástupu do funkce:

18 18 Organizační struktura

19 19 Jitka Gottfriedová (1982) Zátiší 60 x 60 cm, olej na plátně, 2003

20 Rámcové hospodářské podmínky Hospodářský růst České republiky nabral v roce 2003 na obrátkách. Zatímco v prvním a ve druhém čtvrtletí rostla ekonomika tempem 2,4 %, ve třetím čtvrtletí růst poskočil až na 3,4 %. Tento vývoj byl dán především nečekaně rychlým růstem spotřeby domácností a oživením investic. K faktorům, přispívajícím ke zpomalení růstu ekonomiky patřil především zahraniční obchod a ve třetím kvartále překvapivě i spotřeba vlády, která meziročně poklesla. Index) meziročně klesaly. Deflace byla způsobena souhrou několika faktorů: poklesem cen potravin, dozvuky silné koruny vůči euru, ostrou konkurencí, tlačící v boji o zákazníka ceny dolů a také zastavením procesu deregulací. Lednový meziroční index spotřebitelských cen se díky tomu propadl na 0,4 %. Ze spotřebitelské deflace se ekonomika vymanila až v říjnu. Tou dobou začaly rychle růst ceny potravin, v nichž se zrcadlila slabá úroda ovlivněná nezvyklým suchem a horkem. Průměrná spotřebitelská inflace za celý rok tak činila 0,1 %. 20 VÝVOJ INFLACE, HDP A NEZAMĚSTNANOSTI (inflace a HDP - meziroční změny, nezaměstnanost - roční průměr) 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % INFLACE HDP NEZAMĚSTNANOST Z pohledu inflace byl rok 2003 velmi netradiční. Po většinu roku spotřebitelské ceny (měřeno indexem CPI Consumer Price Index) i ceny průmyslových výrobců (měřeno indexem PPI Producer Price Situace na trhu práce zůstávala po celý rok 2003 napjatá. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2002 činila 9,2 %, zatímco v roce 2003 to bylo již 9,9 %. Počet nezaměstnaných tak s výjimkou

21 jediného měsíce překračoval půl milionu. Důvodem vysoké nezaměstnanosti byla především pokračující restrukturalizace v průmyslu, kde za poslední rok ztratilo práci téměř 50 tisíc zaměstnanců. Podniky se snažily bojovat se slabou zahraniční poptávkou snižováním nákladů, což obvykle ústilo v propouštění. Situace v zahraničním obchodě se dlouhodobě zlepšuje. 12-ti měsíční kumulovaný deficit poklesl ze 130 mld. CZK z poloviny roku 2001, až těsně nad 70 mld. CZK na konci roku Za velmi příznivé lze považovat zrychlení tempa růstu importu a exportu, což souviselo s nastupujícím oživením v EU a hlavně v Německu koncem roku Po dvou letech se tak tempa růstu importu a exportu dostala po několik měsíců nad psychologickou hranici 10 %. V roce 2003 kurz koruny mírně oslaboval, respektive stagnoval v intervalu zhruba od 31 do 33 korun za euro. Hlavním důvodem relativní slabosti koruny ve srovnání s předchozími lety bylo zpomalení přílivu přímých zahraničních investic do České republiky v důsledku recese v západní Evropě. Velkou roli hrály i obavy z politické nestability, které negativně ovlivňovaly prakticky všechny devizové trhy střední a východní Evropy. V roce 2003 se ve zvýšené míře začalo v zemích Visegradské čtyřky hovořit o přijetí eura a s ním spojeným splněním Maastrichtských kritérií. Úrokové sazby prošly konvergenčním procesem a na konci roku 2003 byl úrokový diferenciál vůči eurozóně nulový (2-týdenní reposazba = 2 %). Tato konvergence byla umožněna expanzivní monetární politikou České národní banky, která vyústila do snižování úrokových sazeb po celé dva roky. KURZ ČESKÉ KORUNY K EURO CZK/EUR KURZ ČESKÉ KORUNY K AMERICKÉMU DOLARU CZK/USD

22 Obchodní činnost 22 Firemní klientela Čechy Rok 2003 byl pro odbor Firemní klientela Čechy rokem velmi úspěšným. Díky zvýšené akviziční aktivitě banka získala celou řadu nových klientů z tuzemských i zahraničních společností, včetně velmi prestižních jmen. Odbor poskytuje služby širokému spektru výrobních a obchodních podniků a je velmi aktivní také ve financování projektů v oblasti nemovitostí. I přes prudký nárůst objemu obchodů zůstala zachována velmi dobrá kvalita úvěrového portfolia. Neméně důležité pak bylo další prohlubování a zkvalitnění kontaktů se stávajícími klienty. Úspěch je podložen flexibilním a individuálním přístupem ke klientům, kdy se zaměstnanci prodeje snaží ve spolupráci s klientem nalézt optimální řešení jeho potřeb. Firemní klientela Morava Rok 2003 byl pro odbor Firemní klientela Morava velmi důležitý především ze dvou důvodů. Podařilo se dále personálně posílit oddělení Firemní klientela Jižní Morava novými a současně zkušenými klientskými pracovníky, což výrazně napomohlo nejen ke splnění, ale i k překročení plánovaných obchodních cílů. Dále bylo vytvořeno oddělení Firemní klientela Severní Morava. S tím souvisí také zahájení činnosti nově otevřené pobočky se sídlem v Ostravě, čímž byla nově dána možnost pečovat o klienty severní Moravy přímo v srdci regionu. Již etablované oddělení Firemní klientela Jižní Morava patřilo i v loňském roce mezi významné pilíře v oblasti tvorby zisku v rámci banky. Podařilo se toho dosáhnout především díky meziročnímu nárůstu počtu klientů o 12 %, přičemž objem celkových obchodů vzrostl o téměř 30 %. Nosnými produkty v roce 2003, určené firemní klientele, byly především úvěry, určené k provoznímu financování a investiční úvěry, v převážné míře určené k výstavbě nových nemovitostí nebo firemních areálů. I v roce 2004 je záměrem divize pokračovat v nastoleném trendu, přičemž velký důraz bude kladen na rozvoj nového oddělení na severní Moravě. Retailové bankovnictví Banka se v retailovém segmentu zaměřila na standardizaci produktů pro financování bydlení, spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry a účelové úvěry pro privátní klientelu, přičemž ústředním bodem i nadále zůstává klient a jeho individuální přání a potřeby. Velký důraz banka klade také na kvalitu služeb a rychlost obsluhy.

23 Nabídka investičních příležitostí pro drobnou klientelu byla rozšířena díky nově započaté spolupráci s ING Investment Management v oblasti podílových fondů, a to i denominovaných v českých korunách. Jejich prodej byl po předchozím důkladném zaškolení zaměstnanců zahájen přímo na pobočkách Volksbank CZ, a. s. Úspěšná byla spolupráce i s ostatními partnery banky, a to při prodeji pojistných produktů VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovny a stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny. STRUKTURA ÚVĚRŮ DLE SEKTORU (celkový objem mil. Kč před opravnými položkami, k ) OBYVATELSTVO 12 % OSTATNÍ 15 % 2 Stávající síť poboček mohou využít také držitelé úvěrových karet Aura. Díky spolupráci se společností Cetelem členem francouzské bankovní skupiny BNP Paribas a vydavatelem karty Aura je možné neomezeně ve všech pobočkách banky po předložení této karty vyplacení požadované hotovosti jejímu držiteli FINANČNÍ SLUŽBY (leasing) 32 % FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 18 % OSTATNÍ 88 % 23 Retail Čechy V regionu Čechy byla posílena pozice banky přímo v hlavním městě, když byly v Praze otevřeny dvě nové pobočky na Vinohradské ulici a na Strossmayerově náměstí. V závěru roku probíhaly také dokončovací práce na zahájení provozu pobočky v Kaprově ulici, která byla otevřena v lednu V rámci divize Retail Čechy byly nově obsazeny pozice vedoucích poboček v Liberci, Plzni a v pražské pobočce ve Spálené ulici. Retail Morava Pod divizi Retail Morava se zařadila nově otevřená pobočka v Ostravě a banka tím poprvé vstoupila do regionu severní Moravy. Koncept otevřených poboček, kdy je kladen důraz především na 3 OBCHOD A SLUŽBY 15 % 4 PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ 11 % 5 VEŘEJNÝ SEKTOR (města a obce) 9% klientský komfort, byl aplikován také při realizaci rekonstrukce interiérů zlínské pobočky. International Desk V roce 2003 se podařilo značně zdokonalit vnitřní organizaci již osmičlenného týmu International Desk. Následně se i díky tomu podařilo významně zvýšit objem obchodů, a to o pozoruhodných 80 %. V oblasti financování průmyslu a obchodu v segmentu malých a středních podniků se tak oddělení International Desk stalo viditelným hráčem

24 24 na trhu italsky a francouzsky mluvících klientů v České republice. V neposlední řadě díky několika velkým projektům v oblasti nemovitostí patří tento sektor i nadále k významným sektorům pro obchodní činnost banky. Banka i nadále prohlubovala vztahy s jejími partnerskými bankami, vedoucími k pozitivnímu vývoji obchodů. Je také třeba zmínit vstup jihotyrolské Volksbank a Banca Etruria do okruhu partnerů banky. Veřejný sektor Počet klientů ze segmentu veřejný a komunální sektor zaznamenal v roce 2003 meziroční zvýšení. Navzdory vypjaté konkurenční situaci na trhu finančních služeb pro města a obce byly splněny všechny plánované cíle. Objem úvěrové angažovanosti banky ve vztahu k subjektům veřejného sektoru dosáhl plných 8,7 % všech klientských úvěrových aktiv banky. Jako úspěch lze v roce 2003 vyzvednout především metodickou přípravu a účast banky na spolufinancování projektů v rámci předvstupního programu Evropské unie SAPARD. Tato aktivita vyvrcholila v účasti banky na financování největšího projektu v NUTS II jihovýchod. Účastí banky v těchto předvstupních projektech byly položeny nezbytné základy pro budoucí participaci na akcích, spolufinancovaných strukturálními fondy EU a lze v ní spatřovat mocný potenciál pro nejbližší budoucnost. Mezi další významné zakázky, které byly realizovány v uplynulém roce, patřilo financování investičních akcí v oblasti bytové výstavby a čištění odpadních vod, financování rekonstrukce obecních zařízení a další prohloubení partnerských obchodních vztahů s významným klientem z oblasti územní samosprávy, kterému byl poskytnut úvěr na provoz zdravotnických zařízení, převzatých v rámci územně správní reformy. Financování nemovitostí V uplynulém roce v České republice zaznamenal nejvyšší nárůst bezpochyby segment trhu s nemovitosti. V průběhu roku 2003 oddělení Financování nemovitostí zahájilo financování několika významných rezidenčních projektů. Oproti předchozím rokům, kdy většina úvěrů byla použita pro renovaci a rekonstrukci menších komerčních ploch, se stává financování projektů, určených k bydlení, velice důležitou oblastí. Díky rekordně nízké úrovni úrokových sazeb a zvýšené nabídce v oblasti rezidenčních projektů došlo k nárůstu zájmu o hypotéky, určené k pořízení vlastního bydlení. I přes růst ceny bytů byla poptávka na trhu bydlení enormní a tento trend bude s největší ÚVĚRY KLIENTŮM INTERNATIONAL DESK (celkový objem mil. CZK, k ) ŠVÝCARSKO 3 % OSTATNÍ 5 % FRANCIE 28 % ITÁLIE 64 %

25 pravděpodobností pokračovat i v roce Banka se proto i nadále bude ve zvýšené míře angažovat v oblasti financování projektů, určených k bydlení. Treasury V oblasti obchodování na mezibankovním trhu byl rok 2003 historicky zatím vůbec nejúspěšnějším rokem v desetileté historii banky. Největší objem obchodů byl uzavírán na trhu korunových a cizoměnových depozit, devizovém spotovém trhu a trhu s deriváty. Oddělení Treasury obchodovalo s většinou bank, působících na českém trhu, s bankami v zahraničí a významnými finančními institucemi. Oddělení se během roku, současně s obchodováním na mezibankovním trhu, zaměřilo na další rozšiřování nabídky finančních produktů pro klienty banky formou individuálních nabídek, prezentací a školení. Především díky kvalitní každodenní péči pracovníků Treasury o klienty došlo k významnému nárůstu počtu klientů, využívajících tyto služby. Největší objem transakcí s klienty banky byl zaznamenán u promptních spotových obchodů, forwardových a swapových operací a u depozitních obchodů. přispělo k tomu, že byla na podzim zahájena spolupráce se společností ING Investment Management (C.R.) a.s. v oblasti jejích produktů. Díky tomu banka mohla doplnit stávající nabídku podílových fondů Volksbank-Investmentfonds také o distribuci podílových fondů, denominovaných v českých korunách. Platební styk S rostoucím počtem klientů a nových poboček došlo také ke zvýšení počtu bezhotovostních transakcí, provedených v uplynulém roce. V domácím platebním styku byl zaznamenán u vyšlých plateb meziroční nárůst počtu transakcí o 30,6 % a v objemu plateb o 45,9 %. Počet došlých plateb se zvýšil o 22,6 %, přičemž jejich objem vzrostl o 38,6 %. V zahraničním platebním styku byla také meziročně zaznamenána vyšší aktivita. Klienti provedli o 17,1 % více plateb do zahraničí, v objemovém vyjádření se jedná o 22,9% růst. Počet došlých zahraničních plateb vzrostl o téměř 11 %, přičemž v peněžním vyjádření šlo o 19,3% zvýšení. 25 Cenné papíry Rok 2003 byl pro klienty, obchodující s cennými papíry, stejně jako pro oddělení cenných papírů, podstatně úspěšnější než roky předešlé, také díky příznivějšímu vývoji na kapitálových trzích. Objem majetku klientů, umístěného v cenných papírech, který banka převzala do správy, narostl ve srovnání s předchozím rokem o 17 % a přiblížil se hranici 800 milionů korun. Došlo také k meziročnímu nárůstu objemu cenných papírů převzatých od klientů do úschovy, a to o více než 30 %. V roce 2003 oddělení cenných papírů výraznou měrou POČET TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI POS BANKOMAT

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI)

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI) Volksbank CZ součást Volksbank International AG (VBI) 1) Profil Volksbank CZ 2) Nabídka produktů Volksbank CZ 3) Dobročinné projekty Volksbank CZ 4) Silné finanční zázemí Volksbank CZ a) Österreichische

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: +420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 mail@volksbank.cz www.volksbank.cz 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002 OBSAH VÝROČNÍ

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více