Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích"

Transkript

1 Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích Jednou z forem uchovávání české kultury v zahraničí je divadlo. České divadlo se dnes hraje v Kanadě, Rakousku, v Chorvatsku a v Belgii. Hovořilo se o tom i na konferenci Krajané a kultura v září 2010 v Praze. Vystoupení Julka Neumanna, který rozsah a tradice současného krajanského divadla podrobně popsal, nyní přinášíme. Mluvíme-li o takzvaném krajanském divadle, to je o divadle v české řeči provozovaném českou menšinou v cizině, narážíme na řadu zakořeněných představ a předsudků. Krajanské divadlo je vnímáno jako amatérské nebo ochotnické, přičemž tato označení mají pejorativní přídech. Přitom obě tato epiteta nejsou snižující a do značné míry vystihují vnitřní motor divadelních spolků, o nichž hovoří. Ale skutečnost, že krajanské divadlo je svojí podstatou divadlo amatérské i ochotnické (etymologicky to znamená, že se dělá s ochotou a z lásky ) má svoje hlubší souvislosti, protože jeho hlavním úkolem je především propojit vědomí kulturní a jazykové sounáležitosti v cizím prostředí. Tím jaksi navazuje na snahy obrozenců. České obrození bylo do značné míry definováno jazykem; národní renesance konce 18. a začátku 19. století probíhala přes renesanci jazyka, a renesance jazyka probíhala přes divadlo. Není tedy divu, že v situaci diaspory, ghetta, obklopeného cizím jazykem, to bylo opět divadlo, které udržovalo malou či větší českou komunitu pohromadě společnou prací a setkáváním těch, kdo ji provozovali aktivně herců a těch, kdo jejich práci přišli sdílet tedy rodiny, přátel, ale i dalších příslušníků dané komunity. Přitom je třeba uvědomit si dvě důležité věci: Za prvé, Češi v cizině netíhnou k vytváření menšinových enkláv ve stejné míře jako jiné národy, například Poláci; a spolkový život českých komunit, včetně divadla, často supluje jemné předivo diaspory. (To je zřejmě důvod, proč krajanské divadlo nevzniklo třeba v Londýně přes to, že česká komunita je tam poměrně početně zastoupena). Možná je to jenom proto, že Londýn je prostě příliš velký. Ve Vídni byla ještě donedávna unikátní situace napětí mezi českými krajany-starousedlíky, lidmi v Rakousku narozenými a potomky českých cihlářů, úředníků a kuchařek, kteří se zde usadili ještě za Rakouska-Uherska, na jedné straně, a jednotlivými vlnami emigrace poúnorové, posrpnové, chartistické a tak dále, na straně druhé; také mezi jednotlivými emigračními vlnami ovšem panovalo napětí. Krajanské divadlo bylo ve Vídni jedním z míst, kde se toto napětí mohlo uvolnit, rozptýlit nebo vstřebat. Za druhé, činnost krajanského divadla vyžaduje nejenom obrovské množství energie všech zúčastněných herců, kostymérů, výtvarníků, režisérů, švadlen, dodavatelů a zapůjčovatelů rekvizit, ale také vůdčí osobnost, která soubor stmelí. Ta se většinou rekrutuje z neherců, protože profesionální český herec se v emigraci pochopitelně pokouší proniknout do hlavního proudu divadla v místní řeči a většinou mu nebo jí nezbývá čas na činnost, která divadelně nese stopy neprofesionality. Ti, kteří neuspějí, se zpravidla nevěnují ochotnickému divadlu to ponechávají jiným vrstvám inteligence; je příznačné, že ve vedení krajanských divadel je tolik lékařů. Když někdo mluví o tom, že nějaké představení mimo profesionální sféru bylo amatérské či ochotnické, většinou tím myslí nedostatky v herecké či režijní technice, lapsy, okna, padající kulisy či jiné patálie, které mohou amatérské inscenace na premiérách i na reprízách

2 postihnout. Ale to znamená, že nevidí to, proč je toto divadlo zajímavé. Nejde tu o předvádění děje, ani o hereckou či režijní sebeexhibici, jakou tak často vidíme v českém profesionálním divadle. Rozdělení na aktivní herce a jaksi pasivní diváky nepatří do kodexu krajanského divadla. Ochotnické či amatérské divadlo se odjakživa orientuje na komunitu. Sousedské hry českého baroka byly stejně důležité pro herce jako pro diváky: když se v osmnáctém století v Ústí nad Labem hrály pašijové hry, proměnilo se celé město v jeviště, a nikomu nevadilo, že se klíčová scéna setkání Krista s Pilátem odehrávala v uzavřené místnosti, bez diváků a s vyloučením veřejnosti. A komunita dodnes vyžaduje od svého krajanského divadla, aby potvrdilo to, co ji spojuje, jednak navzájem a to platí o každém amatérském či ochotnickém divadle. Ale v případě krajanského divadla požaduje také to, co ji pojí s vlastí, s kulturou více méně vzdálenou, vnímanou někdy nostalgicky jako ztrátu, jindy jako integrální lidskou součást daného společenství. Jiří Voskovec v Klobouku ve křoví vypráví, jak přijel s Werichem a Ježkem do Ameriky, a jak krajanské publikum ve Spojených státech nestálo o jejich českou verzi jazzové hudby a dožadovalo se typicky českých polek a valčíků, dechovky, která evokovala vlast. Když mluvíme o krajanském divadle, musíme také uvažovat o tom, o kterých krajanech mluvíme. Pan Michal Vlasák z vídeňské Vlastenecké omladiny mluví o autochtonních krajanech, tj. o lidech, kteří se v dané zemi už narodili, o příslušnících druhé a třetí generace Čechů v cizině; ale k těm tvůrcům komunitního divadla se přidávaly nové a nové vlny přistěhovalců emigrantů: po roce 1948, po roce 1956, po osmašedesátém, po Chartě 77. Právě na příkladu Vídně je jasně vidět, že se tyto vrstvy nemíchaly a ani nechtěly: divadlo, sdružené v krajanském životě podobně jako v jiných zemí kolem spolků (sportovního Sokola, české školy a podobně) vnímalo nově příchozí v první fázi pokaždé jako prvek nepatřičný a nesourodý; většinou jakmile si na nové příchozí zvyklo, přišla další vlna emigrace a s ní další vnitřní debata, nakolik nové příchozí přijímat a nakolik odmítat. Divadlo bylo jedním z míst setkání. Situace i podmínky práce se začaly měnit po roce 1989, kdy proměna politických podmínek v Československu umožnila mnoha krajanům a emigrantům návrat do vlasti, a mnoha obyvatelům České republiky cestu za prací a za poznáním do světa. To vedlo k věkové i demografické proměně složení souborů, a částečně jejich divadelní orientace. Přehled divadel Pokud se mi podařilo zjistit, v současné době fungují amatérské české divadelní soubory v Rakousku a Chorvatsku; jsou to tradiční krajanská ochotnická divadla s kořeny v druhé polovině devatenáctého století, zařazená do klasické krajanské organizační struktury takzvaných besed, které sdružují nejrůznější zájmové umělecké spolky (pěvecké, folklorní, hudební, dechovkové a podobně) a často jsou volně napojené na tělocvičné oddíly většinou sokolské. Chorvatsko má v současné době přes deset ochotnických divadel v rámci sítě Českých besed; mezi nimi je historicky nejstarší a dosud fungující české krajanské divadlo v Záhřebu, které vzniklo roku 1879 a agilní soubor v Daruvaru. Chronologicky na druhém místě podle doby vzniku je výrazný soubor Vlastenecká Omladina, založený roku 1881 ve Vídni.

3 České divadlo v Austrálii přes několik pokusů o oživení krajanského života fakticky zaniklo během devadesátých let; obě česká divadla založená v sedmdesátých letech v Kanadě Nové divadlo v Torontu a Divadlo za Rohem ve Vancouveru, pokračují nadále ve své činnosti, Vancouverské divadlo možná o něco intenzivněji. V roce 2007 překvapivě vzniklo také zbrusu nové divadlo v rámci rovněž nově vzniklé české komunity lidí, pracujících v rámci orgánů Evropského společenství v Bruselu. Ačkoli nedávno změnilo svou organizační strukturu, vycházelo původně rovněž z principu České besedy, která v Bruselu fungovala od roku Divadlo Jen tak patří k asociaci Česká inspirace Inspiration tchèque. Financování Rakouské a chorvatské krajanské soubory mají podporu menšinových rad ve svých zemích, i když představitelé vídeňské Vlastenecké omladiny si stěžují na klesající výši příspěvků (a stoupající náklady na užití jeviště ve vídeňské české škole) a usilují o získání podpory od úřadů České republiky. Chorvatské soubory tuto podporu dostávají. Paní Libuše Stráníková z Daruvarského krajanského souboru uvádí, že české ministerstvo zahraničních věcí podporuje českou menšinu v Chorvatsku finančně i morálně. Finanční pomoc jde na opravy Českých domů, ale i na některé kulturní akce; soubory ale nemají vlastní prostředky a fungují a zřejmě jsou financovány v rámci besed. Obě kanadská divadla jsou finančně soběstačná. Divadlo za Rohem se snaží financovat svoji činnost kompletně z příjmů u pokladny nebo podpůrnými akcemi, jako jsou tancovačky a podobně. Před dvěma lety dostalo cenu a zřejmě díky ní také dvakrát za sebou grant od českého ministerstva zahraničí. Jak mi řekla Eva Sitteová, jedním z důvodů zániku krajanského divadla v Austrálii byla změna v politice vládního financování: ještě počátkem osmdesátých let dvacátého století se země snažila o multikulturní politiku a poskytovala tedy finanční prostředky i pro české menšinové divadlo. V Austrálii fungovalo několik divadelních souborů při krajanských spolcích, například v Adelaide a Melbourne. Po roce 1990 tento trend postupně erodoval. Původní krajanské divadelní aktivity nepřežily rok 1989, nové pokusy zašly na úbytě. Vedle peněz byl důvodem faktický nezájem českých usedlíků v Austrálii, pro které ochotnické divadlo zřejmě nepředstavovalo správný způsob seberealizace. Ani ti, kdo by tu krajanské divadlo rádi provozovali, to nechtěli dělat neprofesionálně, pro málo lidí, pro málo repríz, a za málo peněz. Divadlo Jen tak v Bruselu zatím dostalo podporu jednoho tisíce euro od Českého ústavu zahraničního, žádá si o grant od ministerstva zahraničí, ale především má rovněž zisk z prodeje vstupenek. Zkoušení a reprízy Vlastní divadelní práce krajanského ochotníka vypadá na první pohled docela nevděčně. Zkouší se tři měsíce až půl roku, většinou po bytech herců, protože zkušební prostory jsou drahé, frekvence zkoušek je jednou až dvakrát týdně.

4 Vzhledem k tomu, že soubory mívají více členů, bývají problémy s tím, kdy a jak se všichni sejdou. Umělecký šéf bruselského divadla Tomáš Lajkep říká, že často před představením neví, zda se jeho soubor sejde a bude moci hrát, protože pochopitelně do programu zkoušení ve volném čase zasahují vlastní profese amatérských herců. Většinou následuje soustředěný nápor generálkového týdne, a to buď na zkušebně (zástupci krajanských divadel většinou mluví o tělocvičně, jejíž pronájem je levnější než pronájem divadelního sálu), nebo přímo v divadle; ale čas na jevišti je luxus, který si vzhledem k cenám nemohou dovolit příliš často. Výsledkem této práce je událost, kvůli které to všichni podnikají: premiéra, okamžik setkání celé české komunity na společném zážitku. Počet repríz je různý, většinou záleží na velikosti krajanské menšiny, ale kanadské soubory mluví o dvou či třech reprízách; vidí-li představení tisíc či dva tisíce diváků, považují to herci za velký úspěch. To je ostatně situace řady ochotnických a amatérských divadel. Vídeňská Vlastenecká omladina zpravidla také odehraje premiéru ve Vídni a několik repríz na štacích v České republice. Jenom chorvatská divadla mluví o počtu repríz v dvojmístných číslech; to ale může být dáno také směnným obchodem představení mezi jednotlivými krajanskými divadelními soubory. Repertoár Repertoár českých divadel v zahraničí do značné míry závisí na těch, kdo soubory vedou. Obě kanadská divadla inscenují převážně eklektický výběr her; v sedmdesátých a osmdesátých letech sehrála významnou roli při uvádění novinek českých autorů, zakázaných doma, jako Havel (první české uvedení Pokoušení v Novém divadle roku 1988), Kohout nebo Klíma; s ohledem na herce i publikum se ovšem nebránila ani klasickým komediím autoři jako Goldoni, Moliere, Klicpera ale ani hrám lidí jako Arnošt Goldflam či Jaroslav Vostrý. Oproti této výrazně moderní orientaci vychází vídeňský a chorvatský repertoár z poněkud jiné dramaturgické diety: klasické ochotnické spolky vedle tradičních komedií (tragédie jsou mezi ochotníky vůbec spíš výjimka) pravidelně uvádějí také tituly operetní. Dá se říci, že v celém 20. století v našem repertoáru převažovaly operetky, říká místopředseda Vlastenecké omladiny Michal Vlasák. To bylo v souladu s publikem, které tenkrát operetky milovalo. Zároveň jsme měli i dost silné a dobré zpěváky. Dokonce k nám jezdívali hostovat i herci z Prahy. Mívávali jsme i vlastní orchestr a co víc, měli jsme podíl na vídeňském Volsktheater kousek od rakouského Parlamentu, kde jsme pravidelně hrávali. Dnes je situace jiná. Publikum má spíš zájem veselohry a komedie, u kterých si odpočine, zasměje se a zapomene na každodenní starosti. Vyhodnocení dotazníku pro naše publikum ukázalo, že ani vážné hry, tragédie nejsou, až na jednotlivce, v přízni našeho publika. Stále, ale máme ještě dost publika, které si po operetkách nostalgicky zasteskne, říká. Ke stému pětadvacátému výročí oficiálního založení Vlastenecké omladiny divadlo připravilo slavný muzikál My Fair Lady doufá, že objeví nové zpěváky, aby mohlo navázat na tradici hudebního divadla. Také chorvatské soubory hrají často starší kusy. Většinou ale opět záleží na režisérech a uměleckých šéfech, k jakému repertoáru se obrátí. S volbou repertoáru je problém. Ve velké většině se opakují hry z první poloviny 20. století, tzv. obrázky z vesnice. Před asi čtyřiceti, padesáti lety se hrály výpravné operety, na ty už dnes není čas, uvádí Libuše Stráníková. Daruvarský divadelní soubor měl donedávna režisérku, která dokázala tuto zvyklost překonat

5 a vybírala soudobější, kvalitní hry, dokonce i překládala a adaptovala. Pokud jde o daruvarský soubor, vychází se především z hereckých možností souboru. Jinak vesnických obrázků a operet ubývá, zdatnější soubory a režiséři si dovedou najít lepší hru. Ti méně zkušení si často myslí, že je lepší hru si napsat To se ale nemusí vyplácet, dodává. Bruselské divadlo Jen tak samo sebe definuje jako krajanské a ochotnické. Jeho umělecký šéf Tomáš Lajkep, který před příchodem do Bruselu vedl ochotnický soubor ve Velké Bíteši, zahájil činnost souboru Jen tak inscenací úhelného kamene ochotnického repertoáru, Jiráskovou Lucernou; pokračoval Nezvalovou Manon Lescaut, pak oblíbenou komedií Ze života hmyzu bratří Čapků, která nabízí tolik vděčných rolí, a připravuje Tylovu Lesní pannu aneb Cestu do Ameriky. Není přitom zcela jasné, zda se nejedná do určité míry o jemně parodující persifláž tradičního ochotnického divadla, která je v mladých amatérských souborech docela běžná už od poloviny sedmdesátých let. Chorvatsko Divadla na rozcestí Na rozdíl od ostatních krajanských divadel nesehrál československý politický převrat roku 1989 v práci českých ochotnických souborů v Chorvatsku příliš významnou roli. Bylo to zřejmě dáno tradičně krajanskou podstatou jejich činnosti. Libuše Stráníková z daruvarského divadla uvádí: Pro nás rok 1989 neměl nějak mimořádný význam. Divadelní tradici přerušila válka , potom se začínalo jakoby znovu, ale s velkým elánem. Válka povzbudila české uvědomění, české vlastenectví. Víc lidí se hlásilo k české národnosti, mladých i starých. Zakládaly se nové Besedy a mnohým novým Besedám se divadlo stalo prostředkem učení se jazyka Tuto úlohu ale plnilo krajanské divadlo vždycky. Říkáme, že nám divadlo dává možnost zachovat si český jazyk a zdokonalit se v něm, ale to je spíš důsledek než motivace. Herci jsou převážně krajané, kteří se v Chorvatsku narodili, mají chorvatské státní občanství, nezáleží na věku ani na vzdělání, ale na zájmu a lásce k divadlu. Každý soubor má svého kmenového režiséra nebo organizátora. Za velice vítanou považují chorvatští ochotníci pomoc hostujících českých režisérů, jako Vladimír Dědek, Jan Strejcovský, Majka Kotisová a Vladimír Zajíc. Spolupráce probíhá také na úrovni výměny souborů a hostování v České republice. Daruvarský soubor hostoval ve Vysokém nad Jizerou, v Libici, Mělníku, Karolince, Němčicích nad Hanou, Brně, Bilovicích nad Svitavou, ve Znojmě. Libuše Stráníková je přesvědčena, že úloha krajanského divadlo se po roce 1989 nezměnila, a že je stejná, jako v době národního obrození. Jeho smyslem je pobavit a poučit, ale pobavit a poučit v českém jazyce, říká. Umožnit divákům češtinu slyšet a vnímat. Občas i tady divadlo může řešit nějaké společenské nebo politické otázky, ale není to jeho primární úkol. Přednostní jeho úkol je zachování českého jazyka a v důsledku toho povzbuzování a posilovaní pocitu sounáležitosti k českému národu. Vídeň Také místopředseda vídeňské Vlastenecké omladiny Michal Vlasák vidí úlohu krajanského divadla v postkomunistickém světě především v jazykové osvětě: Smysl a úkol novodobé Vlastenecké Omladiny se začíná přibližovat situaci v čase národního obrození, tedy od vzniku spolku koncem 19. a začátkem 20. století. Spolek se po revoluci otevřel těm, kdo do Vídně nově přišli za prací, studiem a životem. Smysl a úkol z toho plynoucí by se dal popsat tedy

6 v několika bodech: Udržení češtiny a české kultury v české národnostní skupině v Rakousku. Možnost zapojení se, ať jako divák nebo jako herec, do kulturní činnosti v rámci českého divadla ve Vídni. Šance navázání kontaktu nově příchozích z Čech a Moravy s Čechy již žijícími ve Vídni a tím i získávání informací, zkušeností, ale i nových přátel. Ale na rozdíl od Libuše Stráníkové v Chorvatsku je Michal Vlasák přesvědčen, že rok 1989 přinesl zásadní změny: v době totality se členové Vlastenecké Omladiny sdružovali intenzivněji. Jedním z hlavních důvodů, který po sametové revoluci odpadnul, byl nemožný, nebo velice omezený přímý přístup k československé kultuře, československému divadlu a českému a slovenskému jazyku. Navazujícím důvodem byl omezený přístup ke zprávám, takzvaně z první ruky, tedy necenzurovaným, o domovině, rodině a přátelích v tehdejším Československu. Tímto jsme se ve Vídni a Rakousku pravděpodobně velice nelišili od krajanů bydlících mnohem dále. Tento tlak podle něj po pádu komunistického režimu pominul, a v komunitě vznikly nové, jiné zájmy. Vlastenecká Omladina tyto změny pocítila nejprve na odlivu dříve aktivních členů, ale následovně i v přílivu nových, mladých zájemců o divadlo. Ti ale již těžko navazují na hodnoty a tím motivaci setkávání se ve spolcích, založeném na již zmiňovaném omezeném přístupu k Československu za totality. Abychom po převratu 1989 spolek a s ním i České divadlo v Rakousku udrželi, museli jsme naše sdružení víc otevřít mladým a nově příchodícím, z nově vzniklé České a Slovenské republiky. Zároveň s tím jsme si uvědomili, že se musíme soustředit na to podstatné, co nás spojuje a kvůli čemu ve Vlastenecké Omladině vlastně jsme a to jsou prkna, herectví, přátelství, sranda, ale i láska k domovině a jazyku, a to nesmíme opomenout fakt, jak důležitý, dlouhodobý přínos pro českou kulturu v zahraničí přinášíme. Michal Vlasák dále zdůrazňuje širokou věkovou i profesní škálu herců i diváků Vlastenecké omladiny. S jedním významným rozdílem: Do roku 1989 byla představení spolku plně navštěvována starousedlíky, pro které představení Omladiny bývala kulturním zážitkem, na kterém nikdo nesměl chybět. Dnes už těchto lidí ubývá, říká Michal Vlasák, a my se musíme starat zvýšenou aktivitou o nové publikum, které je velice často i jazykově dobře vybavené. Tímto se, sice stále exkluzivně v češtině, ale přece jen jaksi více dostáváme do poměrně přímé konkurence velice bohatého kulturního vídeňského života, než tomu možná bylo kdysi. Kanada, Nové divadlo Nové divadlo založili v Torontu v březnu 1970, divadelníci vyštvaní z Československa srpnovou invazí 1968 za podpory několika herců z emigrace První inscenací byla jak jinak Jiráskova Lucerna. Vůdčími osobnostmi divadla v prvním desetiletí jeho existence byli Ferda Čulík a absolvent Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Adolf Toman. Adolf Toman v Torontu provozoval komerční muzikálovou scénu Limelight Theater, jejíž scénu poskytoval i souboru českého Nového divadla. Po smrti F. Čulíka a Tomanově návratu do Československa počátkem devadesátých let převzal organizační, režijní a herecké vedení divadla Pavel Král. Zásadní obrat v osudu Nového divadla ale nastal v roce 1975, kdy Jiří Voskovec přijal hlavní roli v Daňkově hře 40 zlosynů a jedno neviňátko. Další velký úspěch zaznamenalo Nové divadlo uvedením hry Bůh do domu, kterou Josef Škvorecký napsal přímo pro tuto scénu. V roce 1988 divadlo uvedlo ve světové premiéře v českém jazyce Havlovo Pokoušení s

7 původní scénickou hudbou, kterou nahráli The Plastic People of the Universe. Velký úspěch sklízely ovšem i operety či zpěvohry jako Mam zelle Nitouche, Polská krev, Perly panny Serafínky, či Kytice, ale také hry Pavla Landovského, J. Hubače či Milana Kundery a také česká klasika V. K. Klicpera, J. K. Tyl, F. F. Šamberk. Nové divadlo nastudovalo celkem 141 divadelních inscenací a v letošním roce oslavilo již svou 40. sezónu nepřetržité divadelní činnosti pro českou komunitu v Torontu a širokém okolí. Vzhledem k tomu, že na představení přijde až 2000 diváků plní Nové divadlo funkci významného kulturního centra pro Čechy, žijící v Torontu. Kanada, Divadlo za rohem Divadlo za Rohem ve Vancouveru vzniklo o sedm let později. Jeho spiritus agens, doktor Josef Skála, vystudoval malostranské gymnázium Jana Nerudy koncem padesátých let, kdy - jak říká - to bylo víc divadlo než škola; tedy v době, kdy zde studoval Jan Tříska a další budoucí slavní herci. Také on chtěl jít studovat herectví na DAMU, ale rodiče mu to rozmluvili, a tak šel studovat medicínu, ale divadla se nevzdal. V Praze založil divadlo s názvem Divadlo klasické komedie, které hrálo na Žižkově ve Štítného ulici. Následovala emigrace, postgraduální studium v Británii, kde viděl všechna možná divadla, včetně prvních inscenací Petera Brooka pro nově vznikající Národní divadlo v Old Vicu. Doktor Skála nakonec skončil jako lékař - a to velmi úspěšný lékař - v Kanadě. V Kanadě ale vedle lékařské činnosti také hrál anglicky se naučil v Británii a to profesionálně, převážně pro rozhlas. Získal dokonce členství v kanadské herecké odborové unii. Doktoru Skálovi vadilo, že nemůže hrát česky, v té době se vyskytla šance dát dohromady české divadlo, vyskytlo se několik dalších nadšenců, a tak roku 1976 začali společně sondovat možnost hrát ve Vancouveru české divadlo. V červenci 1977 založili tzv. Český Divadelní klub. V další činnosti Klubu sehrál, rovněž zcela neúmyslně, podpůrnou roli legendární český bavič Jára Kohout, který žil od roku 1948 v New Yorku. Kohout ve Vancouveru koncem dubna 1977 vystoupil ve Flamingo kabaretu s několika monology a písničkami. Kabaretní večer byl překvapivě hojně navštíven a spokojený Jára Kohout nabídl, že na podzim přijede zahrát do Vancouveru svou známou hudební komedii Na tý louce zelený, pokud ovšem místní krajané inscenaci předem obsadí a nastudují. Divadelní klub byl založen, hrstka nadšenců pod vedením Jarmily Smékalové a Libuše Netrvalové (před rokem 1948 elévky v Plzeňském divadle) se pustila do práce a 4. listopadu 1977 naplnilo asi 400 českých a slovenských krajanů vypůjčené divadlo Metro aby nadšeně aplaudovalo komediantství Járy Kohouta, i svým krajanům, z jejichž úst se poprvé na západokanadském jevišti řinula jadrná čeština. Ve Vancouveru byla už tehdy dobrá potenciální divácká základna dnes je tu zhruba dvanáct tisíc českých krajanů, tedy asi poloviční počet oproti Torontu. První představení byla opět Lucerna, další byl Slaměný klobouk Voskovce a Wericha, počet diváků se pohyboval mezi 350 a 400, někdy přišlo na tři odehraná představení až 550 diváků. To bylo maximum repríz, jednou prý možná hráli čtyři. Před dvěma lety předal doktor Skála Divadlo na Rohu lidem o jednu až dvě generace mladším. Nové vedení připravilo dvě inscenace a přivezlo jednu hru z Prahy, ale podle doktora Skály se zatím teprve rozhlíží a hledá nový směr pro svou práci. Ale doktor Skála říká, že v podstatě neměl na vybranou: Lidi musejí umět odcházet, už to nemůže být na mně, musí přijít jiní lidé, musí to být nová generace. Úkol této nové generace nebude lehký: Až do roku 1990 bylo naše divadlo jediné místo,

8 kde lidi českého nebo slovenského původu mohli slyšet na jevišti češtinu nebo slovenštinu. A to se změnilo. Teď jsou pro nás potenciální divadelní diváci ta kulturní část, dejme tomu deset procent z těch dejme tomu patnácti tisíc, tedy nějakých patnáct set, kteří se zajímají o české divadlo, a tihle lidé většinou jezdí do Prahy a chodí do divadla tam. Takže my musíme to ochotnické divadlo chápat ne tak, že my jsme ti jediní, že když chtějí diváci slyšet češtinu, tak musejí přijít, bez ohledu na to, jak inscenace dopadne, my musíme dělat inscenace, které jsou dobré, protože ti lidé to porovnávají s inscenacemi v Praze nebo Bratislavě, řekl mi doktor Josef Skála. Tato situace má podle něj také svá pozitiva: My máme určitou výhodu, že nejsme profíci, že nejsme v centru toho skanzenu divadelního v Praze. Výhoda je ta, že se na to díváme z pozice lidí, kteří mají odstup, a kteří mají zkušenost i v severoamerickém divadle. Takže si nacházíme v práci českých dramatiků fenomény, které jsou globálnější. Naše obecenstvo reaguje drobátko jinak. A když sem přijedou herci z Prahy, konkrétně třeba Václav Postránecký nebo Viktor Preis, říkají: tady lidi reagují úplně jinak než doma. A pak si uvědomí, že diváci tady reagují na věci, které jsou obecnější, chytřejší, než na to, co je specifické pro diváky v Praze. Tohle my můžeme nabídnout českému divadlu. Ale zároveň se doktor Skála obává, že tento přístup bude stále obtížnější: lidi byli dřív nadšenější, říká, a teď už to nadšení není tak velké a kromě toho ta generace stárne. My tu naštěstí máme nové lidi, i na jevišti i v hledišti, do Vancouveru přicházejí mladí lidé na studia, nebo za prací, nebo se sem přistěhují. Takže máme tady novou krev, ale ne tak moc, dodává. Má tedy krajanské divadlo v Kanadě perspektivu? Jedině tehdy, říká doktor Josef Skála, jestli se krajanskému divadlu podaří stát se součástí celé české divadelní kultury, a bude to takové to vysunuté pracoviště, kde se bude moct testovat to české divadlo v konfrontaci s vnímáním lidí, kteří jsou zvyklí vnímat také to anglosaské divadlo, nebo severoamerické divadlo, a jestli se podaří, aby to byla taky dobrá zkušenost pro české dramatiky, jejichž hru by Divadlo za Rohem inscenovalo právě v téhle konfrontaci. Nové divadlo i Divadlo za Rohem dostaly od české vlády cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Brusel Divadlo Jen tak sice fakticky vzniklo už před třemi lety, ale formálně se registrovalo teprve v roce 2010 v rámci občanského sdružení Česká inspirace jako organizace pro krajany v Bruselu, kteří chtějí podnikat cokoli v oboru kultury. Iniciativa přišla z okruhu nadšenců, kteří původně chtěli jenom obnovit divadlo v rámci České Besedy, jež v Bruselu existovala už od roku Jedná se sice navenek opět o tradiční krajanský přístup o šíření českého jazyka mimo jiné formou ochotnického divadla ale ačkoli s divadlem hrají i starší krajané a starousedlíci, většinu ensemblu tvoří ti, kdo v Bruselu teprve odnedávna žijí a pracují v evropských institucích, jejich rodinní příslušníci, nebo ti, kdo učí v evropské škole. Jejich postavení je z hlediska krajanského divadla jedinečné - mnozí z nich mají dvojí bázi, v Bruselu i v České republice. Ještě jednou věcí je Jen tak ojedinělé hrají v něm také cizinci: jeden Němec, jeden Brit a jedna Italka. Divadlo Jen tak nenavazuje na žádnou konkrétní nebo živou divadelní tradici a jeho příslušníci se nesetkali s nikým, kdo by je dělal. Zdá se, že nová komunita, vzniklá přílivem Čechů po vstupu České republiky do Evropské unie, chce radostným způsobem definovat svoji identitu, a že se v ní našlo dostatek lidí, ochotných věnovat divadelní práci čas. Další podstatný faktor je podle uměleckého šéfa Tomáše Lajkepa skutečnost, že v Bruselu je také velké zázemí v potenciálním publiku, takže

9 je pro koho hrát. Nové divadlo jde ve stopách ostatních divadel, o nichž jsme hovořili: půl roku zkoušení a někdy i víc, pak tři reprízy a konec. V Bruselu je navíc další problém: vzhledem k povaze práce pro Evropskou unii lidé často na poslední chvíli musejí služebně odjet za pracovními povinnostmi, takže zorganizovat zkoušky je nesmírně obtížné. Také Divadlo Jen tak začalo svou činnost Jiráskovou Lucernou. "Když se začíná s ochotnickým divadlem, je to skoro povinnost," tvrdí Tomáš Lajkep. Divadlo dále uvedlo Manon Lescaut a Ze života hmyzu. "Snažíme se hrát české autory, snažíme se vybírat ty autory, o kterých si myslíme, že jsou klasičtí, neděláme žádné experimenty. Nemáme ani aspiraci, abychom hledali navíc nějaké nové cesty, držíme se zkrátka těch osvědčených postupů jako ochotnická divadla," řekl mi Tomáš Lajkep. Přináší to něco komunitě, když dneska nejsou uzavřené hranice, když se dá cestovat, styk s českou kulturou není problém? Jaký je dnes důvod pro to, aby vzniklo nové divadlo, zeptal jsem se Tomáše Lajkepa. "Já myslím, že raison d'etre je dvojí. Jednak my samotní, když zkoušíme, když se scházíme, stýkáme se, seznamujeme se, takže to má velký smysl pro nás, že se líp známe a poznáváme, můžeme dělat společně také něco jiného, než jenom to divadlo, takže je tam další prostor pro širší uplatnění. A pak z té návštěvnosti, když nás během těch pár let navštívilo víc než tisíc diváků, je vidět, že to své místo mezi těmi aktivitami má. Já si myslím, že v samotném Bruselu je konkurence dost veliká, že je kam jít. Jsou tady různé akce, výbory regionů a různé instituce, a lidi mají z čeho vybírat. A skutečnost, že jsme si našli svoje diváky, že na nás chodí, že je to baví a zajímá, že nás podporují, tak si myslím, že se ten náš zájem a ten jejich zájem společně setkávají a podporují. Já si myslím, že to není jenom to krajanské setkání přes jazyk a národní identitu, já si myslím, že těch důvodů, proč se lidi takhle setkávají, může být víc. Nejde jenom o ty diváky, jde taky o ty herce, kteří kromě té práce v zaměstnání, která je do značné míry rutinní a do značné míry nezajímavá, mají díky divadlu taky do značné míry terapeutickou aktivitu, možnost, dělat něco jiného." Tolik Tomáš Lajkep z divadla Jen tak v Bruselu. Závěr Zdá se tedy, že si krajanské divadlo v nových podmínkách začíná hledat novou podobu, novou úlohu a nový smysl; ať už snahou o omlazení stávajících tradic, o navázání přímých kontaktů s amatérskými a ochotnickými soubory v České republice, nebo úsilím o vytvoření nového typu krajanského divadla tam, kde tradice dávno zanikla jako je tomu v bruselském případě. Krajanské divadlo si evidentně více či méně vědomě zachovává svůj původní smysl a význam onoho divadla, které potvrzuje a dále posouvá národnostní a jazykovou identitu určitého společenství pomocí jednoduchých jednorázových rituálů, kterým jejich aktéři nezištně obětují peníze i čas. Ale v dnešním technologickém a uspěchaném světě je zřejmě pro tento typ divadla třeba znovu hledat místo. Zdá se, že je tu ve hře především snaha, ochota i láska k divadlu; že si české komunity v zahraničí i nadále uvědomují potřebu této formy sdílení a komunikace, a že zároveň chápou nutnost proměny stylu i obsahu krajanského divadla. Jak říkal doktor Skála z Vancouveru, krajanské divadlo může plnit také novou funkci a korigovat českou perspektivu viděním jaksi z druhé strany, z pohledu jiné zkušenosti. Pokud je něco takového možné, může to vést ke vzniku zcela nové krajanské komunity, která může existovat třeba i přes oceán. Julek Neumann

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

YMCA a diskrimance. TenSing má 15 let aneb TS už má občanku. Festival YMCA Ukrajina reportáž českých účastníků. nenápadně, tiše, trpělivě...

YMCA a diskrimance. TenSing má 15 let aneb TS už má občanku. Festival YMCA Ukrajina reportáž českých účastníků. nenápadně, tiše, trpělivě... dvouměsíčník YMCA v ČR, květen/červen 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 TenSing má 15 let aneb TS už má občanku Festival YMCA Ukrajina reportáž českých účastníků YMCA a diskrimance nenápadně, tiše, trpělivě...

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 3 / 2 0 1 1 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 2 9 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

Občanská společnost a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Občanská společnost a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Honza Macháček Občanská společnost a sociální práce 4 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Obsah SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Viktor Debnár a Eva Žáková - Evropský rok mezikulturního dialogu...............................

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více