Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích"

Transkript

1 Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích Jednou z forem uchovávání české kultury v zahraničí je divadlo. České divadlo se dnes hraje v Kanadě, Rakousku, v Chorvatsku a v Belgii. Hovořilo se o tom i na konferenci Krajané a kultura v září 2010 v Praze. Vystoupení Julka Neumanna, který rozsah a tradice současného krajanského divadla podrobně popsal, nyní přinášíme. Mluvíme-li o takzvaném krajanském divadle, to je o divadle v české řeči provozovaném českou menšinou v cizině, narážíme na řadu zakořeněných představ a předsudků. Krajanské divadlo je vnímáno jako amatérské nebo ochotnické, přičemž tato označení mají pejorativní přídech. Přitom obě tato epiteta nejsou snižující a do značné míry vystihují vnitřní motor divadelních spolků, o nichž hovoří. Ale skutečnost, že krajanské divadlo je svojí podstatou divadlo amatérské i ochotnické (etymologicky to znamená, že se dělá s ochotou a z lásky ) má svoje hlubší souvislosti, protože jeho hlavním úkolem je především propojit vědomí kulturní a jazykové sounáležitosti v cizím prostředí. Tím jaksi navazuje na snahy obrozenců. České obrození bylo do značné míry definováno jazykem; národní renesance konce 18. a začátku 19. století probíhala přes renesanci jazyka, a renesance jazyka probíhala přes divadlo. Není tedy divu, že v situaci diaspory, ghetta, obklopeného cizím jazykem, to bylo opět divadlo, které udržovalo malou či větší českou komunitu pohromadě společnou prací a setkáváním těch, kdo ji provozovali aktivně herců a těch, kdo jejich práci přišli sdílet tedy rodiny, přátel, ale i dalších příslušníků dané komunity. Přitom je třeba uvědomit si dvě důležité věci: Za prvé, Češi v cizině netíhnou k vytváření menšinových enkláv ve stejné míře jako jiné národy, například Poláci; a spolkový život českých komunit, včetně divadla, často supluje jemné předivo diaspory. (To je zřejmě důvod, proč krajanské divadlo nevzniklo třeba v Londýně přes to, že česká komunita je tam poměrně početně zastoupena). Možná je to jenom proto, že Londýn je prostě příliš velký. Ve Vídni byla ještě donedávna unikátní situace napětí mezi českými krajany-starousedlíky, lidmi v Rakousku narozenými a potomky českých cihlářů, úředníků a kuchařek, kteří se zde usadili ještě za Rakouska-Uherska, na jedné straně, a jednotlivými vlnami emigrace poúnorové, posrpnové, chartistické a tak dále, na straně druhé; také mezi jednotlivými emigračními vlnami ovšem panovalo napětí. Krajanské divadlo bylo ve Vídni jedním z míst, kde se toto napětí mohlo uvolnit, rozptýlit nebo vstřebat. Za druhé, činnost krajanského divadla vyžaduje nejenom obrovské množství energie všech zúčastněných herců, kostymérů, výtvarníků, režisérů, švadlen, dodavatelů a zapůjčovatelů rekvizit, ale také vůdčí osobnost, která soubor stmelí. Ta se většinou rekrutuje z neherců, protože profesionální český herec se v emigraci pochopitelně pokouší proniknout do hlavního proudu divadla v místní řeči a většinou mu nebo jí nezbývá čas na činnost, která divadelně nese stopy neprofesionality. Ti, kteří neuspějí, se zpravidla nevěnují ochotnickému divadlu to ponechávají jiným vrstvám inteligence; je příznačné, že ve vedení krajanských divadel je tolik lékařů. Když někdo mluví o tom, že nějaké představení mimo profesionální sféru bylo amatérské či ochotnické, většinou tím myslí nedostatky v herecké či režijní technice, lapsy, okna, padající kulisy či jiné patálie, které mohou amatérské inscenace na premiérách i na reprízách

2 postihnout. Ale to znamená, že nevidí to, proč je toto divadlo zajímavé. Nejde tu o předvádění děje, ani o hereckou či režijní sebeexhibici, jakou tak často vidíme v českém profesionálním divadle. Rozdělení na aktivní herce a jaksi pasivní diváky nepatří do kodexu krajanského divadla. Ochotnické či amatérské divadlo se odjakživa orientuje na komunitu. Sousedské hry českého baroka byly stejně důležité pro herce jako pro diváky: když se v osmnáctém století v Ústí nad Labem hrály pašijové hry, proměnilo se celé město v jeviště, a nikomu nevadilo, že se klíčová scéna setkání Krista s Pilátem odehrávala v uzavřené místnosti, bez diváků a s vyloučením veřejnosti. A komunita dodnes vyžaduje od svého krajanského divadla, aby potvrdilo to, co ji spojuje, jednak navzájem a to platí o každém amatérském či ochotnickém divadle. Ale v případě krajanského divadla požaduje také to, co ji pojí s vlastí, s kulturou více méně vzdálenou, vnímanou někdy nostalgicky jako ztrátu, jindy jako integrální lidskou součást daného společenství. Jiří Voskovec v Klobouku ve křoví vypráví, jak přijel s Werichem a Ježkem do Ameriky, a jak krajanské publikum ve Spojených státech nestálo o jejich českou verzi jazzové hudby a dožadovalo se typicky českých polek a valčíků, dechovky, která evokovala vlast. Když mluvíme o krajanském divadle, musíme také uvažovat o tom, o kterých krajanech mluvíme. Pan Michal Vlasák z vídeňské Vlastenecké omladiny mluví o autochtonních krajanech, tj. o lidech, kteří se v dané zemi už narodili, o příslušnících druhé a třetí generace Čechů v cizině; ale k těm tvůrcům komunitního divadla se přidávaly nové a nové vlny přistěhovalců emigrantů: po roce 1948, po roce 1956, po osmašedesátém, po Chartě 77. Právě na příkladu Vídně je jasně vidět, že se tyto vrstvy nemíchaly a ani nechtěly: divadlo, sdružené v krajanském životě podobně jako v jiných zemí kolem spolků (sportovního Sokola, české školy a podobně) vnímalo nově příchozí v první fázi pokaždé jako prvek nepatřičný a nesourodý; většinou jakmile si na nové příchozí zvyklo, přišla další vlna emigrace a s ní další vnitřní debata, nakolik nové příchozí přijímat a nakolik odmítat. Divadlo bylo jedním z míst setkání. Situace i podmínky práce se začaly měnit po roce 1989, kdy proměna politických podmínek v Československu umožnila mnoha krajanům a emigrantům návrat do vlasti, a mnoha obyvatelům České republiky cestu za prací a za poznáním do světa. To vedlo k věkové i demografické proměně složení souborů, a částečně jejich divadelní orientace. Přehled divadel Pokud se mi podařilo zjistit, v současné době fungují amatérské české divadelní soubory v Rakousku a Chorvatsku; jsou to tradiční krajanská ochotnická divadla s kořeny v druhé polovině devatenáctého století, zařazená do klasické krajanské organizační struktury takzvaných besed, které sdružují nejrůznější zájmové umělecké spolky (pěvecké, folklorní, hudební, dechovkové a podobně) a často jsou volně napojené na tělocvičné oddíly většinou sokolské. Chorvatsko má v současné době přes deset ochotnických divadel v rámci sítě Českých besed; mezi nimi je historicky nejstarší a dosud fungující české krajanské divadlo v Záhřebu, které vzniklo roku 1879 a agilní soubor v Daruvaru. Chronologicky na druhém místě podle doby vzniku je výrazný soubor Vlastenecká Omladina, založený roku 1881 ve Vídni.

3 České divadlo v Austrálii přes několik pokusů o oživení krajanského života fakticky zaniklo během devadesátých let; obě česká divadla založená v sedmdesátých letech v Kanadě Nové divadlo v Torontu a Divadlo za Rohem ve Vancouveru, pokračují nadále ve své činnosti, Vancouverské divadlo možná o něco intenzivněji. V roce 2007 překvapivě vzniklo také zbrusu nové divadlo v rámci rovněž nově vzniklé české komunity lidí, pracujících v rámci orgánů Evropského společenství v Bruselu. Ačkoli nedávno změnilo svou organizační strukturu, vycházelo původně rovněž z principu České besedy, která v Bruselu fungovala od roku Divadlo Jen tak patří k asociaci Česká inspirace Inspiration tchèque. Financování Rakouské a chorvatské krajanské soubory mají podporu menšinových rad ve svých zemích, i když představitelé vídeňské Vlastenecké omladiny si stěžují na klesající výši příspěvků (a stoupající náklady na užití jeviště ve vídeňské české škole) a usilují o získání podpory od úřadů České republiky. Chorvatské soubory tuto podporu dostávají. Paní Libuše Stráníková z Daruvarského krajanského souboru uvádí, že české ministerstvo zahraničních věcí podporuje českou menšinu v Chorvatsku finančně i morálně. Finanční pomoc jde na opravy Českých domů, ale i na některé kulturní akce; soubory ale nemají vlastní prostředky a fungují a zřejmě jsou financovány v rámci besed. Obě kanadská divadla jsou finančně soběstačná. Divadlo za Rohem se snaží financovat svoji činnost kompletně z příjmů u pokladny nebo podpůrnými akcemi, jako jsou tancovačky a podobně. Před dvěma lety dostalo cenu a zřejmě díky ní také dvakrát za sebou grant od českého ministerstva zahraničí. Jak mi řekla Eva Sitteová, jedním z důvodů zániku krajanského divadla v Austrálii byla změna v politice vládního financování: ještě počátkem osmdesátých let dvacátého století se země snažila o multikulturní politiku a poskytovala tedy finanční prostředky i pro české menšinové divadlo. V Austrálii fungovalo několik divadelních souborů při krajanských spolcích, například v Adelaide a Melbourne. Po roce 1990 tento trend postupně erodoval. Původní krajanské divadelní aktivity nepřežily rok 1989, nové pokusy zašly na úbytě. Vedle peněz byl důvodem faktický nezájem českých usedlíků v Austrálii, pro které ochotnické divadlo zřejmě nepředstavovalo správný způsob seberealizace. Ani ti, kdo by tu krajanské divadlo rádi provozovali, to nechtěli dělat neprofesionálně, pro málo lidí, pro málo repríz, a za málo peněz. Divadlo Jen tak v Bruselu zatím dostalo podporu jednoho tisíce euro od Českého ústavu zahraničního, žádá si o grant od ministerstva zahraničí, ale především má rovněž zisk z prodeje vstupenek. Zkoušení a reprízy Vlastní divadelní práce krajanského ochotníka vypadá na první pohled docela nevděčně. Zkouší se tři měsíce až půl roku, většinou po bytech herců, protože zkušební prostory jsou drahé, frekvence zkoušek je jednou až dvakrát týdně.

4 Vzhledem k tomu, že soubory mívají více členů, bývají problémy s tím, kdy a jak se všichni sejdou. Umělecký šéf bruselského divadla Tomáš Lajkep říká, že často před představením neví, zda se jeho soubor sejde a bude moci hrát, protože pochopitelně do programu zkoušení ve volném čase zasahují vlastní profese amatérských herců. Většinou následuje soustředěný nápor generálkového týdne, a to buď na zkušebně (zástupci krajanských divadel většinou mluví o tělocvičně, jejíž pronájem je levnější než pronájem divadelního sálu), nebo přímo v divadle; ale čas na jevišti je luxus, který si vzhledem k cenám nemohou dovolit příliš často. Výsledkem této práce je událost, kvůli které to všichni podnikají: premiéra, okamžik setkání celé české komunity na společném zážitku. Počet repríz je různý, většinou záleží na velikosti krajanské menšiny, ale kanadské soubory mluví o dvou či třech reprízách; vidí-li představení tisíc či dva tisíce diváků, považují to herci za velký úspěch. To je ostatně situace řady ochotnických a amatérských divadel. Vídeňská Vlastenecká omladina zpravidla také odehraje premiéru ve Vídni a několik repríz na štacích v České republice. Jenom chorvatská divadla mluví o počtu repríz v dvojmístných číslech; to ale může být dáno také směnným obchodem představení mezi jednotlivými krajanskými divadelními soubory. Repertoár Repertoár českých divadel v zahraničí do značné míry závisí na těch, kdo soubory vedou. Obě kanadská divadla inscenují převážně eklektický výběr her; v sedmdesátých a osmdesátých letech sehrála významnou roli při uvádění novinek českých autorů, zakázaných doma, jako Havel (první české uvedení Pokoušení v Novém divadle roku 1988), Kohout nebo Klíma; s ohledem na herce i publikum se ovšem nebránila ani klasickým komediím autoři jako Goldoni, Moliere, Klicpera ale ani hrám lidí jako Arnošt Goldflam či Jaroslav Vostrý. Oproti této výrazně moderní orientaci vychází vídeňský a chorvatský repertoár z poněkud jiné dramaturgické diety: klasické ochotnické spolky vedle tradičních komedií (tragédie jsou mezi ochotníky vůbec spíš výjimka) pravidelně uvádějí také tituly operetní. Dá se říci, že v celém 20. století v našem repertoáru převažovaly operetky, říká místopředseda Vlastenecké omladiny Michal Vlasák. To bylo v souladu s publikem, které tenkrát operetky milovalo. Zároveň jsme měli i dost silné a dobré zpěváky. Dokonce k nám jezdívali hostovat i herci z Prahy. Mívávali jsme i vlastní orchestr a co víc, měli jsme podíl na vídeňském Volsktheater kousek od rakouského Parlamentu, kde jsme pravidelně hrávali. Dnes je situace jiná. Publikum má spíš zájem veselohry a komedie, u kterých si odpočine, zasměje se a zapomene na každodenní starosti. Vyhodnocení dotazníku pro naše publikum ukázalo, že ani vážné hry, tragédie nejsou, až na jednotlivce, v přízni našeho publika. Stále, ale máme ještě dost publika, které si po operetkách nostalgicky zasteskne, říká. Ke stému pětadvacátému výročí oficiálního založení Vlastenecké omladiny divadlo připravilo slavný muzikál My Fair Lady doufá, že objeví nové zpěváky, aby mohlo navázat na tradici hudebního divadla. Také chorvatské soubory hrají často starší kusy. Většinou ale opět záleží na režisérech a uměleckých šéfech, k jakému repertoáru se obrátí. S volbou repertoáru je problém. Ve velké většině se opakují hry z první poloviny 20. století, tzv. obrázky z vesnice. Před asi čtyřiceti, padesáti lety se hrály výpravné operety, na ty už dnes není čas, uvádí Libuše Stráníková. Daruvarský divadelní soubor měl donedávna režisérku, která dokázala tuto zvyklost překonat

5 a vybírala soudobější, kvalitní hry, dokonce i překládala a adaptovala. Pokud jde o daruvarský soubor, vychází se především z hereckých možností souboru. Jinak vesnických obrázků a operet ubývá, zdatnější soubory a režiséři si dovedou najít lepší hru. Ti méně zkušení si často myslí, že je lepší hru si napsat To se ale nemusí vyplácet, dodává. Bruselské divadlo Jen tak samo sebe definuje jako krajanské a ochotnické. Jeho umělecký šéf Tomáš Lajkep, který před příchodem do Bruselu vedl ochotnický soubor ve Velké Bíteši, zahájil činnost souboru Jen tak inscenací úhelného kamene ochotnického repertoáru, Jiráskovou Lucernou; pokračoval Nezvalovou Manon Lescaut, pak oblíbenou komedií Ze života hmyzu bratří Čapků, která nabízí tolik vděčných rolí, a připravuje Tylovu Lesní pannu aneb Cestu do Ameriky. Není přitom zcela jasné, zda se nejedná do určité míry o jemně parodující persifláž tradičního ochotnického divadla, která je v mladých amatérských souborech docela běžná už od poloviny sedmdesátých let. Chorvatsko Divadla na rozcestí Na rozdíl od ostatních krajanských divadel nesehrál československý politický převrat roku 1989 v práci českých ochotnických souborů v Chorvatsku příliš významnou roli. Bylo to zřejmě dáno tradičně krajanskou podstatou jejich činnosti. Libuše Stráníková z daruvarského divadla uvádí: Pro nás rok 1989 neměl nějak mimořádný význam. Divadelní tradici přerušila válka , potom se začínalo jakoby znovu, ale s velkým elánem. Válka povzbudila české uvědomění, české vlastenectví. Víc lidí se hlásilo k české národnosti, mladých i starých. Zakládaly se nové Besedy a mnohým novým Besedám se divadlo stalo prostředkem učení se jazyka Tuto úlohu ale plnilo krajanské divadlo vždycky. Říkáme, že nám divadlo dává možnost zachovat si český jazyk a zdokonalit se v něm, ale to je spíš důsledek než motivace. Herci jsou převážně krajané, kteří se v Chorvatsku narodili, mají chorvatské státní občanství, nezáleží na věku ani na vzdělání, ale na zájmu a lásce k divadlu. Každý soubor má svého kmenového režiséra nebo organizátora. Za velice vítanou považují chorvatští ochotníci pomoc hostujících českých režisérů, jako Vladimír Dědek, Jan Strejcovský, Majka Kotisová a Vladimír Zajíc. Spolupráce probíhá také na úrovni výměny souborů a hostování v České republice. Daruvarský soubor hostoval ve Vysokém nad Jizerou, v Libici, Mělníku, Karolince, Němčicích nad Hanou, Brně, Bilovicích nad Svitavou, ve Znojmě. Libuše Stráníková je přesvědčena, že úloha krajanského divadlo se po roce 1989 nezměnila, a že je stejná, jako v době národního obrození. Jeho smyslem je pobavit a poučit, ale pobavit a poučit v českém jazyce, říká. Umožnit divákům češtinu slyšet a vnímat. Občas i tady divadlo může řešit nějaké společenské nebo politické otázky, ale není to jeho primární úkol. Přednostní jeho úkol je zachování českého jazyka a v důsledku toho povzbuzování a posilovaní pocitu sounáležitosti k českému národu. Vídeň Také místopředseda vídeňské Vlastenecké omladiny Michal Vlasák vidí úlohu krajanského divadla v postkomunistickém světě především v jazykové osvětě: Smysl a úkol novodobé Vlastenecké Omladiny se začíná přibližovat situaci v čase národního obrození, tedy od vzniku spolku koncem 19. a začátkem 20. století. Spolek se po revoluci otevřel těm, kdo do Vídně nově přišli za prací, studiem a životem. Smysl a úkol z toho plynoucí by se dal popsat tedy

6 v několika bodech: Udržení češtiny a české kultury v české národnostní skupině v Rakousku. Možnost zapojení se, ať jako divák nebo jako herec, do kulturní činnosti v rámci českého divadla ve Vídni. Šance navázání kontaktu nově příchozích z Čech a Moravy s Čechy již žijícími ve Vídni a tím i získávání informací, zkušeností, ale i nových přátel. Ale na rozdíl od Libuše Stráníkové v Chorvatsku je Michal Vlasák přesvědčen, že rok 1989 přinesl zásadní změny: v době totality se členové Vlastenecké Omladiny sdružovali intenzivněji. Jedním z hlavních důvodů, který po sametové revoluci odpadnul, byl nemožný, nebo velice omezený přímý přístup k československé kultuře, československému divadlu a českému a slovenskému jazyku. Navazujícím důvodem byl omezený přístup ke zprávám, takzvaně z první ruky, tedy necenzurovaným, o domovině, rodině a přátelích v tehdejším Československu. Tímto jsme se ve Vídni a Rakousku pravděpodobně velice nelišili od krajanů bydlících mnohem dále. Tento tlak podle něj po pádu komunistického režimu pominul, a v komunitě vznikly nové, jiné zájmy. Vlastenecká Omladina tyto změny pocítila nejprve na odlivu dříve aktivních členů, ale následovně i v přílivu nových, mladých zájemců o divadlo. Ti ale již těžko navazují na hodnoty a tím motivaci setkávání se ve spolcích, založeném na již zmiňovaném omezeném přístupu k Československu za totality. Abychom po převratu 1989 spolek a s ním i České divadlo v Rakousku udrželi, museli jsme naše sdružení víc otevřít mladým a nově příchodícím, z nově vzniklé České a Slovenské republiky. Zároveň s tím jsme si uvědomili, že se musíme soustředit na to podstatné, co nás spojuje a kvůli čemu ve Vlastenecké Omladině vlastně jsme a to jsou prkna, herectví, přátelství, sranda, ale i láska k domovině a jazyku, a to nesmíme opomenout fakt, jak důležitý, dlouhodobý přínos pro českou kulturu v zahraničí přinášíme. Michal Vlasák dále zdůrazňuje širokou věkovou i profesní škálu herců i diváků Vlastenecké omladiny. S jedním významným rozdílem: Do roku 1989 byla představení spolku plně navštěvována starousedlíky, pro které představení Omladiny bývala kulturním zážitkem, na kterém nikdo nesměl chybět. Dnes už těchto lidí ubývá, říká Michal Vlasák, a my se musíme starat zvýšenou aktivitou o nové publikum, které je velice často i jazykově dobře vybavené. Tímto se, sice stále exkluzivně v češtině, ale přece jen jaksi více dostáváme do poměrně přímé konkurence velice bohatého kulturního vídeňského života, než tomu možná bylo kdysi. Kanada, Nové divadlo Nové divadlo založili v Torontu v březnu 1970, divadelníci vyštvaní z Československa srpnovou invazí 1968 za podpory několika herců z emigrace První inscenací byla jak jinak Jiráskova Lucerna. Vůdčími osobnostmi divadla v prvním desetiletí jeho existence byli Ferda Čulík a absolvent Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Adolf Toman. Adolf Toman v Torontu provozoval komerční muzikálovou scénu Limelight Theater, jejíž scénu poskytoval i souboru českého Nového divadla. Po smrti F. Čulíka a Tomanově návratu do Československa počátkem devadesátých let převzal organizační, režijní a herecké vedení divadla Pavel Král. Zásadní obrat v osudu Nového divadla ale nastal v roce 1975, kdy Jiří Voskovec přijal hlavní roli v Daňkově hře 40 zlosynů a jedno neviňátko. Další velký úspěch zaznamenalo Nové divadlo uvedením hry Bůh do domu, kterou Josef Škvorecký napsal přímo pro tuto scénu. V roce 1988 divadlo uvedlo ve světové premiéře v českém jazyce Havlovo Pokoušení s

7 původní scénickou hudbou, kterou nahráli The Plastic People of the Universe. Velký úspěch sklízely ovšem i operety či zpěvohry jako Mam zelle Nitouche, Polská krev, Perly panny Serafínky, či Kytice, ale také hry Pavla Landovského, J. Hubače či Milana Kundery a také česká klasika V. K. Klicpera, J. K. Tyl, F. F. Šamberk. Nové divadlo nastudovalo celkem 141 divadelních inscenací a v letošním roce oslavilo již svou 40. sezónu nepřetržité divadelní činnosti pro českou komunitu v Torontu a širokém okolí. Vzhledem k tomu, že na představení přijde až 2000 diváků plní Nové divadlo funkci významného kulturního centra pro Čechy, žijící v Torontu. Kanada, Divadlo za rohem Divadlo za Rohem ve Vancouveru vzniklo o sedm let později. Jeho spiritus agens, doktor Josef Skála, vystudoval malostranské gymnázium Jana Nerudy koncem padesátých let, kdy - jak říká - to bylo víc divadlo než škola; tedy v době, kdy zde studoval Jan Tříska a další budoucí slavní herci. Také on chtěl jít studovat herectví na DAMU, ale rodiče mu to rozmluvili, a tak šel studovat medicínu, ale divadla se nevzdal. V Praze založil divadlo s názvem Divadlo klasické komedie, které hrálo na Žižkově ve Štítného ulici. Následovala emigrace, postgraduální studium v Británii, kde viděl všechna možná divadla, včetně prvních inscenací Petera Brooka pro nově vznikající Národní divadlo v Old Vicu. Doktor Skála nakonec skončil jako lékař - a to velmi úspěšný lékař - v Kanadě. V Kanadě ale vedle lékařské činnosti také hrál anglicky se naučil v Británii a to profesionálně, převážně pro rozhlas. Získal dokonce členství v kanadské herecké odborové unii. Doktoru Skálovi vadilo, že nemůže hrát česky, v té době se vyskytla šance dát dohromady české divadlo, vyskytlo se několik dalších nadšenců, a tak roku 1976 začali společně sondovat možnost hrát ve Vancouveru české divadlo. V červenci 1977 založili tzv. Český Divadelní klub. V další činnosti Klubu sehrál, rovněž zcela neúmyslně, podpůrnou roli legendární český bavič Jára Kohout, který žil od roku 1948 v New Yorku. Kohout ve Vancouveru koncem dubna 1977 vystoupil ve Flamingo kabaretu s několika monology a písničkami. Kabaretní večer byl překvapivě hojně navštíven a spokojený Jára Kohout nabídl, že na podzim přijede zahrát do Vancouveru svou známou hudební komedii Na tý louce zelený, pokud ovšem místní krajané inscenaci předem obsadí a nastudují. Divadelní klub byl založen, hrstka nadšenců pod vedením Jarmily Smékalové a Libuše Netrvalové (před rokem 1948 elévky v Plzeňském divadle) se pustila do práce a 4. listopadu 1977 naplnilo asi 400 českých a slovenských krajanů vypůjčené divadlo Metro aby nadšeně aplaudovalo komediantství Járy Kohouta, i svým krajanům, z jejichž úst se poprvé na západokanadském jevišti řinula jadrná čeština. Ve Vancouveru byla už tehdy dobrá potenciální divácká základna dnes je tu zhruba dvanáct tisíc českých krajanů, tedy asi poloviční počet oproti Torontu. První představení byla opět Lucerna, další byl Slaměný klobouk Voskovce a Wericha, počet diváků se pohyboval mezi 350 a 400, někdy přišlo na tři odehraná představení až 550 diváků. To bylo maximum repríz, jednou prý možná hráli čtyři. Před dvěma lety předal doktor Skála Divadlo na Rohu lidem o jednu až dvě generace mladším. Nové vedení připravilo dvě inscenace a přivezlo jednu hru z Prahy, ale podle doktora Skály se zatím teprve rozhlíží a hledá nový směr pro svou práci. Ale doktor Skála říká, že v podstatě neměl na vybranou: Lidi musejí umět odcházet, už to nemůže být na mně, musí přijít jiní lidé, musí to být nová generace. Úkol této nové generace nebude lehký: Až do roku 1990 bylo naše divadlo jediné místo,

8 kde lidi českého nebo slovenského původu mohli slyšet na jevišti češtinu nebo slovenštinu. A to se změnilo. Teď jsou pro nás potenciální divadelní diváci ta kulturní část, dejme tomu deset procent z těch dejme tomu patnácti tisíc, tedy nějakých patnáct set, kteří se zajímají o české divadlo, a tihle lidé většinou jezdí do Prahy a chodí do divadla tam. Takže my musíme to ochotnické divadlo chápat ne tak, že my jsme ti jediní, že když chtějí diváci slyšet češtinu, tak musejí přijít, bez ohledu na to, jak inscenace dopadne, my musíme dělat inscenace, které jsou dobré, protože ti lidé to porovnávají s inscenacemi v Praze nebo Bratislavě, řekl mi doktor Josef Skála. Tato situace má podle něj také svá pozitiva: My máme určitou výhodu, že nejsme profíci, že nejsme v centru toho skanzenu divadelního v Praze. Výhoda je ta, že se na to díváme z pozice lidí, kteří mají odstup, a kteří mají zkušenost i v severoamerickém divadle. Takže si nacházíme v práci českých dramatiků fenomény, které jsou globálnější. Naše obecenstvo reaguje drobátko jinak. A když sem přijedou herci z Prahy, konkrétně třeba Václav Postránecký nebo Viktor Preis, říkají: tady lidi reagují úplně jinak než doma. A pak si uvědomí, že diváci tady reagují na věci, které jsou obecnější, chytřejší, než na to, co je specifické pro diváky v Praze. Tohle my můžeme nabídnout českému divadlu. Ale zároveň se doktor Skála obává, že tento přístup bude stále obtížnější: lidi byli dřív nadšenější, říká, a teď už to nadšení není tak velké a kromě toho ta generace stárne. My tu naštěstí máme nové lidi, i na jevišti i v hledišti, do Vancouveru přicházejí mladí lidé na studia, nebo za prací, nebo se sem přistěhují. Takže máme tady novou krev, ale ne tak moc, dodává. Má tedy krajanské divadlo v Kanadě perspektivu? Jedině tehdy, říká doktor Josef Skála, jestli se krajanskému divadlu podaří stát se součástí celé české divadelní kultury, a bude to takové to vysunuté pracoviště, kde se bude moct testovat to české divadlo v konfrontaci s vnímáním lidí, kteří jsou zvyklí vnímat také to anglosaské divadlo, nebo severoamerické divadlo, a jestli se podaří, aby to byla taky dobrá zkušenost pro české dramatiky, jejichž hru by Divadlo za Rohem inscenovalo právě v téhle konfrontaci. Nové divadlo i Divadlo za Rohem dostaly od české vlády cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Brusel Divadlo Jen tak sice fakticky vzniklo už před třemi lety, ale formálně se registrovalo teprve v roce 2010 v rámci občanského sdružení Česká inspirace jako organizace pro krajany v Bruselu, kteří chtějí podnikat cokoli v oboru kultury. Iniciativa přišla z okruhu nadšenců, kteří původně chtěli jenom obnovit divadlo v rámci České Besedy, jež v Bruselu existovala už od roku Jedná se sice navenek opět o tradiční krajanský přístup o šíření českého jazyka mimo jiné formou ochotnického divadla ale ačkoli s divadlem hrají i starší krajané a starousedlíci, většinu ensemblu tvoří ti, kdo v Bruselu teprve odnedávna žijí a pracují v evropských institucích, jejich rodinní příslušníci, nebo ti, kdo učí v evropské škole. Jejich postavení je z hlediska krajanského divadla jedinečné - mnozí z nich mají dvojí bázi, v Bruselu i v České republice. Ještě jednou věcí je Jen tak ojedinělé hrají v něm také cizinci: jeden Němec, jeden Brit a jedna Italka. Divadlo Jen tak nenavazuje na žádnou konkrétní nebo živou divadelní tradici a jeho příslušníci se nesetkali s nikým, kdo by je dělal. Zdá se, že nová komunita, vzniklá přílivem Čechů po vstupu České republiky do Evropské unie, chce radostným způsobem definovat svoji identitu, a že se v ní našlo dostatek lidí, ochotných věnovat divadelní práci čas. Další podstatný faktor je podle uměleckého šéfa Tomáše Lajkepa skutečnost, že v Bruselu je také velké zázemí v potenciálním publiku, takže

9 je pro koho hrát. Nové divadlo jde ve stopách ostatních divadel, o nichž jsme hovořili: půl roku zkoušení a někdy i víc, pak tři reprízy a konec. V Bruselu je navíc další problém: vzhledem k povaze práce pro Evropskou unii lidé často na poslední chvíli musejí služebně odjet za pracovními povinnostmi, takže zorganizovat zkoušky je nesmírně obtížné. Také Divadlo Jen tak začalo svou činnost Jiráskovou Lucernou. "Když se začíná s ochotnickým divadlem, je to skoro povinnost," tvrdí Tomáš Lajkep. Divadlo dále uvedlo Manon Lescaut a Ze života hmyzu. "Snažíme se hrát české autory, snažíme se vybírat ty autory, o kterých si myslíme, že jsou klasičtí, neděláme žádné experimenty. Nemáme ani aspiraci, abychom hledali navíc nějaké nové cesty, držíme se zkrátka těch osvědčených postupů jako ochotnická divadla," řekl mi Tomáš Lajkep. Přináší to něco komunitě, když dneska nejsou uzavřené hranice, když se dá cestovat, styk s českou kulturou není problém? Jaký je dnes důvod pro to, aby vzniklo nové divadlo, zeptal jsem se Tomáše Lajkepa. "Já myslím, že raison d'etre je dvojí. Jednak my samotní, když zkoušíme, když se scházíme, stýkáme se, seznamujeme se, takže to má velký smysl pro nás, že se líp známe a poznáváme, můžeme dělat společně také něco jiného, než jenom to divadlo, takže je tam další prostor pro širší uplatnění. A pak z té návštěvnosti, když nás během těch pár let navštívilo víc než tisíc diváků, je vidět, že to své místo mezi těmi aktivitami má. Já si myslím, že v samotném Bruselu je konkurence dost veliká, že je kam jít. Jsou tady různé akce, výbory regionů a různé instituce, a lidi mají z čeho vybírat. A skutečnost, že jsme si našli svoje diváky, že na nás chodí, že je to baví a zajímá, že nás podporují, tak si myslím, že se ten náš zájem a ten jejich zájem společně setkávají a podporují. Já si myslím, že to není jenom to krajanské setkání přes jazyk a národní identitu, já si myslím, že těch důvodů, proč se lidi takhle setkávají, může být víc. Nejde jenom o ty diváky, jde taky o ty herce, kteří kromě té práce v zaměstnání, která je do značné míry rutinní a do značné míry nezajímavá, mají díky divadlu taky do značné míry terapeutickou aktivitu, možnost, dělat něco jiného." Tolik Tomáš Lajkep z divadla Jen tak v Bruselu. Závěr Zdá se tedy, že si krajanské divadlo v nových podmínkách začíná hledat novou podobu, novou úlohu a nový smysl; ať už snahou o omlazení stávajících tradic, o navázání přímých kontaktů s amatérskými a ochotnickými soubory v České republice, nebo úsilím o vytvoření nového typu krajanského divadla tam, kde tradice dávno zanikla jako je tomu v bruselském případě. Krajanské divadlo si evidentně více či méně vědomě zachovává svůj původní smysl a význam onoho divadla, které potvrzuje a dále posouvá národnostní a jazykovou identitu určitého společenství pomocí jednoduchých jednorázových rituálů, kterým jejich aktéři nezištně obětují peníze i čas. Ale v dnešním technologickém a uspěchaném světě je zřejmě pro tento typ divadla třeba znovu hledat místo. Zdá se, že je tu ve hře především snaha, ochota i láska k divadlu; že si české komunity v zahraničí i nadále uvědomují potřebu této formy sdílení a komunikace, a že zároveň chápou nutnost proměny stylu i obsahu krajanského divadla. Jak říkal doktor Skála z Vancouveru, krajanské divadlo může plnit také novou funkci a korigovat českou perspektivu viděním jaksi z druhé strany, z pohledu jiné zkušenosti. Pokud je něco takového možné, může to vést ke vzniku zcela nové krajanské komunity, která může existovat třeba i přes oceán. Julek Neumann

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Seznam zkratek MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DZS Dům zahraniční spolupráce ZKZ zmocněnec pro krajanské

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

Jiné jeviště o. s. Výroční zpráva za rok 2014

Jiné jeviště o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Jiné jeviště o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Jiné jeviště o. s. Občanské sdružení Jiné jeviště o. s. vzniklo z neformální skupiny studentů pražských uměleckých škol v roce 2011 po úspěšné realizaci projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita 17.listopad roku 1989 si nejvíce spojujeme se svobodou, demokracií, změnou, ale

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Přistěhovalectví ve Francii 2005

Přistěhovalectví ve Francii 2005 Přistěhovalectví ve Francii 2005 1/10 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL

ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL Divadelní sál u Frimlů, Trusnov, 11. dubna 2015, 17:00 hodin CO HRAJÍ? ALOIS JIRÁSEK, LUCERNA Ptáte se, proč je speciální vydání Roveňského poločasu věnováno právě divadlu?

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Miloš Šuchma: Kulturní krajanské aktivity v Kanadě

Miloš Šuchma: Kulturní krajanské aktivity v Kanadě Miloš Šuchma: Kulturní krajanské aktivity v Kanadě V současné době kulturní krajanské aktivity v Kanadě jsou uskutečňovány díky mnoha dobrovolníkům v krajanských organizacích nebo i mimo ně jako je v případě

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět

Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět 05.03.2006-19:57, autor: ČT24. V dalším vydání pořadu Kultura v regionech se bude mluvit o opeře, přesněji o možnostech, jaké mají oblastní operní domy

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

www.uzivatele- film.cz

www.uzivatele- film.cz www.uzivatele- film.cz námět filmu Povídkový film Uživatelé Žijeme v nejlepší době! námět filmu Povídkový film Uživatelé Pořád nám něco chybí! Přesto všechno se necí9me šťastni. Všechny povídky jsou variacemi

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Dámský investiční klub oslavil své 1. výročí

Dámský investiční klub oslavil své 1. výročí Dámský investiční klub oslavil své 1. výročí Romana Vlková 28. dubna 2009 V centru dění: ŽENY Ženy mají velkou kupní sílu zodpovídají za 80 % nákupních rozhodnutí! (The Economist, Zpravodaj Gender Studies,

Více