MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XiII. ROČNÍK turistický portál: Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný úspěch Chrudimi na celosvětovém fóru v Chicagu PROSINEC 2010 Bude v prosinci (a v lednu) 4. prosince Mikulášský jarmark od 9.00 do hodin, Resselovo náměstí 5. prosince Rozsvícení vánočního stromu v hodin, Resselovo náměstí 12. prosince Stříbrná neděle v Muzeu od 9.00 do hodin, prostory Muzea a prostranství před Muzeem 1. ledna 2011 Novoroční ohňostroj v Klášterních zahradách v hodin, Klášterní zahrady Chrudim se letos již počtvrté zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže zaměřené na udržitelný rozvoj, kvalitu života a životní prostředí ve městech nazvané The International Awards for Liveable Communities (zkráceně LivCom) a její účast byla opět korunována senzačním úspěchem! Letošní hostitelství 14. ročníku této soutěže připadlo americkému Chicagu, městu na břehu jezera Michigan a současně hlavnímu městu státu Illinois. Město Chrudim se tohoto finále účastnilo dvěma projekty: Zdravé město Chrudim město, kde stojí za to žít. Tento projekt byl zaměřený na celkový rozvoj města v oblastech krajinotvorby, historických i novodobých tradic, environmentální praxe, zdravého životního stylu, zapojení Zlatá cena za prezentaci celoměstského projektu Chicago Chvíle napětí před odbornou komisí veřejnosti do rozvojových aktivit ve městě a strategického plánování. Druhým projektem orientovaným na utváření krajiny byla Regenerace náhonu Modrá osa města Chrudim. První z uvedených projektů byl oceněn Zlatou cenou a prvním místem, druhý získal bronz. Chrudim ještě získala i Zlatou cenu za plnění kritéria Zdravého životního stylu, které bylo vyhodnoceno jako nejlepší ze všech 34 finalistů soutěže. Chrudim reprezentovaly Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, a Tamara Volejníková, místopředsedkyně komise pro zahraniční vztahy. Pro Chrudim, soutěžící v kategorii měst o velikosti až obyvatel, tak znamenala ocenění v USA mimořádný a cenný úspěch v této důležité mezinárodní soutěži. Ve finále spolu s ní soupeřilo osm měst, Dubuque, Annapolis, St. Cloud, Highland Park z USA, Tábor a Mladá Boleslav z České republiky, Porirua z Nového Zélandu a Fredericton z Kanady. V oblasti projektů zaměřených na krajinotvorbu se finále zúčastnilo devět měst Annapolis (USA), Vancouver (Kanada), Johannesburg (JAR), Chrudim (ČR), Wuxi (Čína), Porirua (Nový Zéland), Dongcheng (Čína), Haapsalu (Estonsko) a Wujin (Čína). redakce Více info na Bronzová cena za projekt revitalizace náhonu Upozorňujeme občany, že v pátek 10. prosince 2010 bude uzavřen matriční úsek Městského úřadu Chrudim z důvodu školení matrikářek v Pardubickém kraji. Provozní doba Městského úřadu Chrudim v období : pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek ZAVŘENO V pátek bude Městský úřad Chrudim pro veřejnost uzavřen. Vyzýváme proto občany, aby k vyřízení svých záležitostí využili předchozí dny pondělí až čtvrtek , kdy bude zajištěna normální provozní doba úřadu. Ing. František Chmelík, tajemník MěÚ Chrudim Vánoční trhy 2010 na Resselově náměstí v Chrudimi Vánoční trhy na Resselově náměstí v Chrudimi se v letošním roce budou konat v těchto termínech: od 8.00 do hod od do hod od 8.00 do hod. Nabízený sortiment: zejména řemeslné výrobky a zboží s vánoční a zimní tematikou. Prodej vánočních stromků, jmelí a chvojí na Resselově náměstí v Chrudimi: Prodej vánočních kaprů na Resselově náměstí v Chrudimi: lm Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Příspěvky, dotace a granty na rok 2011 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2011, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim-city.cz. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 (Grantová témata byla zveřejněna v minulém čísle Zpravodaje a jsou vyvěšena na webových stránkách města Chrudim.). Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne aktualizovaná Pravidla, která jsou zveřejněna na webových stánkách města Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace) je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Monika Slaninová (tel , jš Zkouška městského rozhlasu Upozorňujeme občany, že dne po celostátní zkoušce sirén, která proběhne ve hodin, bude provedena akustická zkouška městského rozhlasu. Zkouška bude probíhat jak v Chrudimi, tak i v místních částech Markovice, Medlešice, Píšťovy, Topol, Vestec a Vlčnov. Marek Kozák, vedoucí oddělení krizového řízení Pozor na komíny! Tak už tu opět máme zimu a pro zajištění tepla v domovech bude mnoho občanů používat kamna a kotle, jak na pevná, tak na kapalná a plynná paliva. Málokterý majitel si však uvědomuje, že při používání těchto topidel je nutno dodržovat některá pravidla. Mezi základní patří používat topidla v souladu s návodem k použití, který dodal výrobce. Před topnou sezonou je nutné zkontrolovat technický stav kamen a kotlů. Nesmíme také zapomínat na revize a seřízení, které musí provádět odborníci. Do platí vyhláška č. 111/1981 Sb. která ukládá čištění komínů kominíkem 6 ročně. Od tuto vyhlášku nahradí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které majitelům komínů ukládá povinnost každý komín nechat jedenkrát ročně zkontrolovat kominíkem, který o kontrole sepíše zprávu. Čištění komínů si pak může provádět majitel sám. Uvedené nařízení se vztahuje i na chaty a chalupy. V případě, že dojde k požáru a komín nebude zkontrolován, může HZS ČR udělit pokutu až do výše Kč. Pojišťovna při plnění škodné události může přihlédnou k tomu, že kontrola nebyla provedena. Marek Kozák, vedoucí oddělení krizového řízení Nová střešní krytina na presbytáři kostela Oprava krovu a výměna střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi je prováděna podle projektu ing. Petra Rohlíčka. Celý projekt byl se zástupci státní památkové péče v průběhu zpracování projednáván a posléze i jako celek schválen tak, jak je podle platných zákonů běžné. Projektová dokumentace má nadstandardní odbornou úroveň. Jedním z jejích podkladů byl předcházející dílčí stavebně historický průzkum krovu a části kostela včetně podrobného archivního průzkumu. Volba vlnité pálené krytiny vyplynula z řady vzájemně podmíněných kroků a úvah v úrovni technické, architektonické i památkářské, často vzájemně kombinované. Starší měděný plech byl nevhodným způsobem položen (probit hřeby), zatékalo do konstrukce krovu i do půdního prostoru. Je třeba podotknout, že krov nad presbytářem je výjimečně dochovanou vrcholně gotickou konstrukcí (bylo exaktně prokázáno, že stromy použité na krov byly káceny v roce 1338). Stávající plechovou krytinu nebylo možné uspokojivým a účelným způsobem opravit. Dalším velmi pádným argumentem byla skutečnost, že krytina z pásového měděného plechu je podle celostátní a pro státní památkovou péči závazné metodiky Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze považována pro velké střešní plochy za zcela nevhodnou. Na chrudimský kostel byl plech poprvé položen pravděpodobně někdy v 70. letech 20. století, čili není žádnou tradiční krytinou. Před tím měl kostel minimálně od konce 18. století kombinovanou pálenou krytinu: na presbytáři prejzy, na lodi tašku bobrovku. Prejzová krytina, jak se ukázalo statickým výpočtem, je pro historický krov bohužel příliš těžká (malta, překrytí dílů prejzu). Vydávání parkovacích karet Opět se blíží doba, kdy budou vydávány parkovací karty pro parkování vozidel ve vymezených oblastech města Chrudim. Proto bychom Vás rádi informovali, jak správně požádat o vydání parkovací karty na kalendářní rok V letošním roce bylo přijato nové nařízení č. 1/2010, kterým se upravuje režim placeného stání na místních komunikacích. Vydáním nového nařízení bylo reagováno jak na změny v platné legislativě, tak i na potřebu zpoplatnit stání v úseku parkovacích pásů na Školním náměstí. Největší změnou v systému placeného parkování je, že počet vydaných parkovacích karet pro rezidenční stání na rok 2010 už nebude limitován počtem parkovacích míst, ale parkovací kartu na rezidenční stání může získat každý žadatel, který splní podmínky pro její vydání. Zakoupením platného potvrzení nebo povolení (parkovací karty) tedy nevzniká držiteli nárok na konkrétní parkovací místo a ani nemá držitel zaručené právo stání na jakémkoliv parkovacím místě v dané oblasti, což je v souladu s platnou legislativou. Žádosti o vydání parkovací karty budou přijímány od 1. prosince 2010 v recepci Městského úřadu Chrudim v přízemí budovy MěÚ na Pardubické ulici, a to v provozní době recepce: v pondělí a ve středu od 7.30 do hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do hodin. Žádost o vydání parkovací karty mohou podat občané s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti, kteří jsou zároveň provozovateli silničního motorového vozidla a nejsou vlastníky či nájemci garáže, dále právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti. Údaje uvedené v žádosti je žadatel povinen při podání žádosti prokázat předložením občanského průkazu (trvalý pobyt), výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu (sídlo nebo provozovna), případně platnou nájemní smlouvou (provozovna). Při podání žádosti je 2 Zpevnění tohoto typu krovu bez jeho poškození bylo technicky neproveditelné, proto byla zvolena pohledově nejadekvátnější náhrada prejzů pálená vlnová taška Antico. To, že střecha na presbytáři nemohla být letos dokončena, je dáno tím, že finanční prostředky, které se farnosti podařilo na opravu shromáždit, stačily pouze na provedenou část střechy. Oprava je zároveň placena z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a z grantového programu Pardubického kraje. Je plně opodstatněné, že i Město Chrudim přispívá na opravu nejvýznamnější památky nacházející se na jeho území. Pro farnost je započatá oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie velmi náročným závazkem, ale zároveň i úkolem, který je třeba zdárně dokončit. Letos byla bohužel při kontrolních prohlídkách provedených z lešení potvrzena obava, že kostel jako takový začíná vykazovat znaky havarijního stavebního stavu. Započatá oprava střechy je pouze prvním naléhavým krokem ke stabilizaci vzácné památky. Povahou potřebných zásahů a jejich rozsahem se celková oprava kostela vymyká finančním možnostem jednoho investora. Oprava stavby svým významem a smyslem, svou hmotnou přítomností v prostoru města i kulturními souvislostmi s místem a jeho dějinami přesahující obvyklá prostorová měřítka a společenské vazby, snad ani nemůže být brána jako záležitost jednoho vlastníka. Nepochybně vyžaduje sdružení úsilí všech, kteří se takového procesu zúčastnit mohou. Bylo tomu tak ostatně už při jejím vzniku a potom při historických přestavbách a opravách mnohokrát. Slavomír Kudláček a P. Jiří Heblt zároveň třeba uhradit částku za užívání parkovacího místa, která se pro příští kalendářní rok pohybuje v rozmezí až Kč (podle oblasti města, ve které je parkovací místo žádáno viz Nařízení města č. 1/2010 a Nabídkový ceník). K zaevidování budou přijímány pouze řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané žádosti společně s příslušnými výše uvedenými doklady. Při podání žádosti bude žadateli zároveň sdělen termín, ve kterém bude karta připravena k vyzvednutí. Znění Nařízení města Chrudim č. 1/2010 je možno najít na internetové adrese v kapitole právních předpisů města. Formulář žádosti o vydání parkovací karty je přístupný na stejné internetové adrese v kapitole Odboru dopravy. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Slavnostní setkání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Dne 7. prosince 2010 navštíví naše město více než sto zástupců historických obcí ČR. Město Chrudim, které je rovněž členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS), disponuje krásnými reprezentativními prostorami, a proto bylo vybráno pro slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí vzniku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pozvání na tuto akci přijali jak bývalí členové a přátelé SHSČMS, tak i nově zvolení zástupci členských měst, zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu a další hosté. Jsme potěšeni, že se tato významná akce koná právě v našem městě, kde můžeme názorně prezentovat, které náročné akce se nám v oblasti památkové péče podařilo za posledních dvacet let realizovat. np

3 Chrudim pokračuje ve školení k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů Město Chrudim se zapojilo do projektu Energetický management a decentralizovaná energetika se zaměřením na biomasu v regionech podpořeného ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Projekt je realizován Centrem pro komunitní práci, o. s. ve spolupráci s odborným partnerem společností Porsenna o. p. s. Jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o úsporách energie a možnostech využití obnovitelných zdrojů energie ve vybraných městech a obcích České republiky a pomoci jim formulovat základní teze směřování komunální energetiky v následujících letech. Díky tomuto projektu se v Chrudimi uskutečnila 2 školení pro zástupce veřejné správy obcí, příspěvkových organizací, neziskového sektoru i pro občany se zájmem o tuto problematiku. Prvního školení, které proběhlo 14. října 2010, se zúčastnili zástupci městského úřadu a příspěvkových organizací města Chrudim. Školení bylo zaměřeno na oblasti týkající se možností úspor energie a energetické soběstačnosti ve vazbě na využití biomasy, sluneční energie a bioplynových stanic. Výstupem tohoto školení byly definované Osvětová kampaň zaměřená na problematiku zpětného odběru elektrozařízení a na možnosti jeho další recyklace Vážení spoluobčané, Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. za pomoci finanční podpory společnosti ASEKOL s. r. o., realizují v období od září 2010 do 15. prosince 2010 osvětovou kampaň pod názvem Zpětný odběr elektrozařízení v Chrudimi. Kampaň probíhá jak v mateřských a základních školách v Chrudimi, tak ve Vašich v domácnostech. Žáci všech tříd projdou speciálním výchovným programem, který pro Technické služby zajišťuje Ekocentrum PALETA. Program je založen na příběhu robota Alberta, který kvůli poruše své lodi ztroskotal na Zemi. Aby se dostal domů, musí sehnat náhradní díly a k tomu mu pomohou děti. Děti obdrží informační letáky, které jsou také součástí tohoto Zpravodaje. další kroky a doporučení pro město Chrudim při realizaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Stejně tak zájemci z místní správy a příspěvkových organizací diskutovali v rámci navazujícího workshopu k druhému školení, které proběhlo 18. listopadu 2010, možné vize a představu o budoucím využití obnovitelných zdrojů a realizaci úspor energie v městě Chrudim. V rámci druhého školení účastníci získali informace o postupech při financování konkrétních energetických projektů a posuzování projektů z hlediska dlouhodobého rozvoje. Představeny byly i úspěšné projekty z České republiky a ze zahraničí. Pro podrobnější informace o daném školení, programu a navazujících aktivitách kontaktujte odborného partnera školení společnost Porsenna o. p. s., tel Jaroslav Klusák, Porsenna o. p. s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby pro osoby se zrakovým postižením Jedním z projektů, které v současné době Tyflo- Centrum Pardubice, o. p. s. realizuje, je Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Díky němu zajišťuje TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. služby sociální rehabilitace pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Do služeb sociální rehabilitace patří vzdělávací aktivity, které vedou zrakově postižené k větší samostatnosti, zvyšují sebevědomí a napomáhají osobnímu rozvoji. Mezi důležité vzdělávací aktivity v rámci tohoto projektu patří výuka na náročných kompenzačních pomůckách se speciálními zvětšovacími programy nebo s hlasovou podporou na bázi PC. Tato výuka probíhá na počítačovém kroužku, kde se uživatelé služeb zdokonalují v práci s výpočetní technikou a zároveň mají možnost sdělovat si nově nabyté znalosti vzájemně mezi sebou. Uskutečňují se taktéž besedy a individuální konzultace, jejichž hlavními tématy jsou kompenzační pomůcky a informační technologie a jejich praktické využití pro zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením. Neméně významnými aktivitami, které mohou díky podpoře projektu probíhat, jsou edukační kurzy. Mezi ně patří zejména kurzy komunikace, kurzy anglického jazyka a skupinové kurzy, které jsou zaměřené na rozvoj osobních dovedností. Mezi uživateli jsou velmi oblíbené také praktické kurzy kurz Šikovné ruce, jenž je zaměřen na jednoduché domácí a ruční práce, či kurz Naši kuchtíci. V rámci tohoto projektu je připraveno mnoho dalších zajímavých aktivit, jejichž hlavním cílem je pomáhat osobám se zrakovým postižením k větší míře samostatnosti a pozitivně tak ovlivňovat jejich integraci do společnosti a uplatnění na otevřeném trhu práce aj. Bc. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o. p. s. Na letáku máte uvedeny základní informace o sběru elektroodpadu, kde se dozvíte, co lze sbírat a co naopak nelze. V současnosti existuje nejen u nás, ale i ve světě, systém zpětného odběru elektroodpadu a při dodržení určitých podmínek je bezplatný. Těmi podmínkami je odevzdání kompletního nerozebraného výrobku na sběrné místo. Pokud naopak svůj elektroodpad vyhodíte do kontejneru na směsný odpad, dopouštíte se přestupku, za který vám může být uložena pokuta až Kč. Elektroodpad můžete odevzdat především ve vašem sběrném dvoře: ulice Obce Ležáků, Chrudim, tel Děkujeme Vám, že se spolu s námi pokusíte zvýšit úroveň sběru elektroodpadu v našem městě a tím pomůžete k zvýšení úrovně životního prostředí. Děkuji Vám jménem společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., Ekocentra PALE- TA a ASEKOL s. r. o. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Rekonstrukce č. p. 490 v ulici Rooseveltově, Chrudim Dne 1. října 2010 byla zahájena 2. etapa investiční akce Rekonstrukce č. p. 490 v Rooseveltově ulici v Chrudimi, která je realizována v rámci projektu Integrovaný plán rozvoje města Chrudim (dále jen IPRM). V rámci této etapy, která potrvá do 31. prosince 2010, budou dále prováděny práce spočívající v rekonstrukci střechy, půdních prostor pro půdní vestavbu s jedenácti byty, dále v přestavbě bývalé ubytovny v 1. NP na čtyři byty a rovněž v opravě podlah a technického vybavení bytového domu, společných prostor domu, včetně zateplení fasády. Nadále budou probíhat i s tím související bourací práce. Investiční akce v rámci způsobilých nákladů projektu je v této etapě nastavena na maximální částku 7 mil. Kč. Po jejím ukončení bude podána žádost o platbu z již přislíbené dotace IPRM. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Informace pro cestující změny v MHD Chrudim od K celostátnímu termínu změn jízdních řádů vstoupí v platnost nové jízdní řády MHD Chrudim. Současná trasa linky č. 3 bude prodloužena tak, že výchozí stanice linky bude na autobusovém nádraží. Odtud bude linka vedena Poděbradovou a Tovární ulicí do Malecka a dále do Stromovky a na sídliště Na Větrníku. Z Větrníku po současné trase na Tyršovo nám., k nemocnici, na aut. nádraží a do Markovic. Tato změna přinese cestujícím větší četnost přímých spojů od nádraží na Stromovku a sídliště Na Větrníku. V době od 5.10 do 8.10 a od do hod. pojedou autobusy vždy každých 30 minut, v ostatní dobu každou hodinu. Je zde zaveden taktový interval pro lepší orientaci v jízdních řádech. Linka č. 4 je vedena ze sídliště Na Větrníku přes Stromovku přímo po obvodové komunikaci k nemocnici, na sídliště U Stadionu, na aut. nádraží a vybrané spoje až do Markovic. Touto změnou vznikne přímé spojení ze sídliště Na Větrníku s nemocnicí a aut. nádražím, které v současnosti neexistuje. Důležitou změnou proti současné lince č. 4 je to, že cestující, kteří budou využívat tuto linku na zastávce Stromovka, budou nastupovat na opačné straně vozovky u stánku. Zastávka Topolská nebude obsluhována a místo ní budou autobusy zastavovat v ulici Družstevní. V lince č. 4 jsou zavedeny školní spoje s odjezdy v 7.20 hod. a v 7.25 hod. ze sídliště Na Větrníku. Spojem v 7.20 hod. se mohou žáci dopravit přímo ke škole U Stadionu a dále na aut. nádraží. Spoj v 7.25 hod. je zrychlený a zastavuje pouze na zastávkách Dr. Malíka, zajíždí na Tyršovo náměstí, a dále obsluhuje zastávky U Stadionu, Borzna a aut. nádraží. Trasy ostatních linek nejsou změněny. Časové polohy spojů jsou přizpůsobeny odjezdům a příjezdům vlaků Chrudim-Pardubice a Pardubice- Chrudim. Jízdní řády MHD Chrudim platné od bude možné zakoupit v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Chrudimi od Věříme, že tyto úpravy budou cestující veřejností příznivě přijaty. Veolia Transport Východní Čechy a. s., Chrudim 3

4 Jak jsme letos využívali Městské lesy? Lanový park Podhůra navštívilo v letos osob, součástí lanového parku je od letošního roku umělá lezecká stěna, kterou navštívilo okolo lezců. Lanový park se účastnil soutěže o Nejlepší turistickou nabídku a ve východních Čechách skončil na 6. místě! Rozhledna Bára byla poprvé za svou existenci otevřena po celou sezónu a navštívilo ji osob. Lesní pedagogiku navštívily letos školy nejen z Chrudimi a blízkého okolí, ale i z Pardubic, Opatovic nad Labem a také z Kolína a z Kutné hory. Zájem vzrostl na více než dvojnásobek oproti loňskému roku. Navštěvované byly hojně i ostatní atrakce, jako je venkovní tělocvična nebo Kočičí hrádek. Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje osobnostem za vynikající aktivity, které přinášejí prospěch občanům i samotnému městu Chrudim ve všech důležitých oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské apod. Město Chrudim udělí cenu (ceny) bez ohledu na obor (oblast) činnosti a pořadí důležitosti, to znamená, že všechny ceny mají stejnou hodnotu. Cena však nemusí být udělena vůbec. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2010 budou slavnostně předávány v roce Návrhy na udělení ceny mohou podat: a) komise Rady města Chrudim, b) členové Zastupitelstva města Chrudim, c) spolky a sdružení, Osobnost města Chrudim 2010 Uskutečněné akce: Kosácký víkend navštívilo přes lidí, Filmovou noc na Báře zhlédlo na 600 diváků a Lesní slavnost se těšila přízni asi 800 návštěvníků. Pavel Pešek, vedoucí úseku Rekreační lesy Podhůra d) jiné právnické osoby. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení, adresu navrhovaného kandidáta, b) obor (oblast činnosti), c) zdůvodnění návrhu, d) souhlas navrhovaného se zveřejněním jeho jména a činnosti, e) údaje o navrhovateli a jeho podpis. Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim, Pardubická 67, Chrudim, tel (Mgr. Josef Štěpánek) nebo , (Bc. Hana Kadlecová). Pravidla pro udělení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na jš Rotoped pro handicapované děti Rádi bychom se s Vámi, přátelé, podělili o naši společnou radost. Podařila se dobrá věc, ujistili jsme se, že se v Chrudimi najde plno lidí, kteří mají srdce na pravém místě. Mezi námi žijí děti, jejichž start do života je mnohem náročnější než u většiny našich malých spoluobčanů. V Mateřské škole v ulici Svatopluka Čecha v Chrudimi už čtrnáctým rokem otevíráme náruč a srdce dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, dětem, kterým by jejich zdravotní postižení či oslabení neumožnilo navštěvovat běžné předškolní zařízení. V tomto školním roce integrujeme osmnáct dětí s různými typy postižení a věnujeme všechnu svou energii tomu, aby mohly trávit dny svého dětství v dětském kolektivu jako jejich zdraví vrstevníci. Potřebujeme k tomu vzdělání, sílu, nadšení, moře lásky a v neposlední řadě přátele, kteří nás v tom nenechají samotné. A my jsme dobré přátele našli. Oblastní spolek Českého červeného kříže je tradičním partnerem naší Zdravé mateřské školy a naše děti dobře zná z řady společných akcí. Je nám spolu dobře, protože na obou stranách partnerství je dominantní snaha dělat něco pro druhé, pomáhat Vítání občánků 1. listopadu 2010 Richard Vintr, Ondřej Vágner, Teodor Vostřel, David Čáslavský, Diana Dvořáková, Antonie Zachariášová, Amálie Hodanová, Jan Földes, Eliška Kepková, Eliška Ullmannová, David Málek, Stela Vítková a Adam Diblík. 8. listopadu 2010 Veronika Kučerová, Ella Jakubovičová, Kateřina Ježková, Natálie Štosková, Lukáš Malinský, Roman Čepek, Kryštof Pačinek, Beáta Hýžová, Dorota Plavcová a David Hrad. av těm, kdo to potřebují. Výchova a vzdělávání dětí s handicapem přináší velkou radost a uspokojení z práce, která má smysl, ale samozřejmě i hromadu starostí. Výrazně nadstandardní péče o děti s postižením je finančně náročná, některé kompenzační pomůcky přesahují možnosti mateřské školy. Proto přišel o. s. ČČK Chrudim se skvělou iniciativou. Uspořádal veřejnou sbírku a od února 2010 se mu podařilo nashromáždit na Kontě Míša takřka Kč. V říjnu tak děti ze speciální třídy dostaly od kamarádů z Červeného kříže nádherné dárky: masážní stůl a elektrický, počítačem řízený rotoped Motren, který slouží k procvičování končetin u imobilních dětí a dětí s oslabením pohybového aparátu. Byla to veliká sláva, když si děti přiťukávaly dětským šampaňským s hejtmanem panem Martínkem, s místostarostou panem Kobetičem, s vedoucím Odboru školství panem Štěpánkem, tatínkem či panem Kuštou, dlouholetým příznivcem MŠ a největším soukromým dárcem. Děti k dnešnímu dni už najely 149 km a berou jako samozřejmost, že mají přátele, jimž jejich osud není lhostejný. Jednou si třeba uvědomí, jak je důležité nezůstat sám. My, zaměstnanci Mateřské školy v ulici Sv. Čecha a členové Českého červeného kříže Chrudim, už to víme a jsme za to upřímně vděčni. A jedna dobrá zpráva pro ty, kdo to cítí stejně jako my, že je pro naše děti potřeba něco udělat: Veřejná sbírka ČČK Chrudim Konto Míša pokračuje, na účtu /0600 se shromažďují penízky na rehabilitační pomůcku Therapymaster nebo dokonce na auto, které by děti vozilo do přírody nebo za kulturou. Děkujeme za nápad tatínkovi panu Tereskovi, který je nejen iniciátorem, ale i štědrým dárcem. Iva Malinová, ředitelka Mateřské školy v ulici Sv. Čecha Pomáháme lidem žít s duševní nemocí Zažíváte vypjaté okamžiky kvůli předvánočnímu shonu? Vypjaté okamžiky jsou pro naše klienty denní rutinou. Proč? Jsou duševně nemocní. Zajímá Vás život duševně nemocných? K příležitosti 15. narozenin naší neziskové organizace Péče o duševní zdraví, jsme vytvořili nové webové stránky na adrese kde najdete odpovědi na Vaše otázky. Šťastné prožití svátků bez duševních otřesů Vám přeje občanské sdružení Péče o duševní zdraví. Již 15 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizujeme vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádáme osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Kontakt: web: tel , adresa: o. s. Péče o duševní zdraví, Bělehradská 389, Pardubice. Leona Hniličková, manažerka PR, o. s. Péče o duševní zdraví Díky za to, že jsi tu... Když se před lety začalo hovořit o tom, že se v Chrudimi postaví hospic a i já jsem svou troškou přispěla na jeho výstavbu, netušila jsem, že poměrně brzo po jeho otevření využiji jeho služeb. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo v hospici pracují. Když maminka byla v takovém zdravotním stavu, že jsem nebyla sama schopna se o ni postarat, ale z nemocnice ji již propustili, obrátila jsem se na paní doktorku Blažkovou s prosbou o přijetí do hospice. V útulném pokojíku jsem mohla strávit s maminkou poslední týden jejího života a když nadešel ten čas, kdy nás navždy opouštěla, byla jsem na to taktně upozorněna (člověk do poslední chvíle doufá, že se to zlepší). Mohla jsem se tak v klidu, nikým nerušena a v důstojném prostředí, rozloučit. Všichni, kdo v hospici pracují, byli velmi milí, vstřícní, na profesionální úrovni a poskytli mamince veškerou potřebnou péči vždy s vlídným slovem a úsměvem. Před všemi smekám a děkuji. Díky za to, že jsi tu... Tamara Volejníková Spolupráce sociálních služeb města Chrudim V Chrudimi je vytvořen systém vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pracujícími s tzv. ohroženými rodinami. Jedná se o rodiny, které se ocitly v obtížné životní situaci a tu nedokáží samy bez pomoci překonat. Pomoc pak často čerpají od různých organizací poskytujících sociální služby. Bez propojení a bez koordinace činností těchto organizací je podpora rodiny neefektivní, často jednostranná, časově náročná a v neposlední řadě také drahá. Pokud organizace vstupující do života konkrétní rodiny spolupracují, jsou schopny se společně domlouvat na jednotném postupu a tento postup dodržovat, pak se celý systém pomoci stává účinným. Oddělení péče o rodinu a dítě Městského úřadu Chrudim, občanské sdružení Amalthea, středisko výchovné péče Archa, Centrum J. J. Pestalozziho, Probační a mediační služba a občanské sdružení Šance pro Tebe jsou nositelem myšlenky zavádění spolupráce sociálních služeb v Chrudimi. Vzájemně se setkávají, pracují na metodice efektivní spolupráce, řeší společné případy a to zejména díky podpoře Oddělení prevence města Chrudim a Krajského úřadu Pardubického kraje. Martina Šťastná, Šance pro Tebe, tel , 4

5 Provolání Českého svazu bojovníků za svobodu k veřejnosti Obracíme se na všechny generace našeho národa s následujícím provoláním a naléhavou výzvou. V květnu letošního roku uplynulo 65 let od konce druhé světové války, která způsobila nesmírné utrpení milionům lidských bytostí na celém světě. Náš národ, v září 1938 pokořený mnichovským diktátem a v březnu 1939 německou okupaci, ohrožený plánovanou likvidací českého národa a germanizací českých zemí, od začátku války stál na straně protihitlerovských spojenců a po jejich boku díky svému rozsáhlému domácímu a zahraničnímu odboji dosáhl znovu svobody a státní samostatnosti. Dnes je plnoprávným členem Evropské unie. Český svaz bojovníků za svobodu jako nepolitické občanské sdružení, největší česká organizace plnící odkaz účastníků druhého odboje a válečných politických vězňů pozorně a s obavami sleduje vzrůstající agresivitu i zločiny extremistických skupin, zvláště organizací neonacistických spolupracujících i se zahraničím. Neméně nebezpečné jsou však i projevy volající po revizi poválečného uspořádání v Evropě, jakož i překrucování dějin včetně zlehčování významu československého odboje a popírání existence koncentračních vyhlazovacích táborů. Nebezpečné jsou i tendenční projevy těch, kdo záměrně zveličují zločiny samozvaných revolučních extrémistů u nás koncem války a krátce po ní, aniž zkoumají a zmiňují jejich příčiny pramenící v předcházejících krutostech nacistických gestapáků a esesmanů. Varovné je však nejen to, že oživování a zveličování zmíněných excesů zaznívá z ciziny, zejména z řad landsmanšaftu a z kruhů jemu blízkých, ale že se k podobným neobjektivním úvahám propůjčují i někteří čeští autoři, zvláště takoví, kteří německou okupaci a teror neprožili a kteří tudíž nemohou plně pochopit příčiny a souvislosti oněch pomstychtivých a nesporně odsouzeníhodných zločinů. Jestliže za těchto okolností náš národ chce a má obnovit svou někdejší dobrou pověst a být spolehlivým, čestným a uznávaným partnerem evropského a světového společenství, je nezbytné, aby své úsilí zakládal na staletími osvědčených hodnotách, zušlechťujících myšlení, chování a jednání člověka. Pouze činnost respektující a uplatňující morální hodnoty může totiž vést k vytváření šťastné budoucnosti jedince i celé společnosti. ČSBS Nabídka kvalitního vzdělávání maminek s malými dětmi před nástupem do práce Mama klub Chrudim se více než rok podílí na realizaci úspěšného projektu Připraveným št ěstí přeje zvyšujeme své kompetence na trhu práce. V současné době se v II. běhu projektu na návrat do práce připravuje skupina čtyřiceti žen z Chrudimi, Litomyšle a Svitav. Zároveň připravujeme poslední, III. běh vzdělávání a k účasti na něm Vás tímto zveme. Vzdělávání zahrnuje PC kurs (40 hod.), problematiku osobnostního rozvoje a slaďování rodinného a pracovního života, nácvik sebeprezentačních dovedností. Značnou výhodou je pro účastnice projektu nabídka hlídání dětí, které Mama klub zajišťuje jak při lekcích PC kursu, tak na vzdělávacích pobytech. Vzdělávání je bezplatné, je hrazeno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Poslední běh bude probíhat od ledna do dubna Pokud máte zájem o vstup do projektu, hlaste se co nejdříve na tel Podrobné informace získáte na informační schůzce, která se uskuteční v Mama klubu v 11 hodin. Těšíme se na Vás. Mgr. Lada Kalinová Adventní program Městské knihovny Městská knihovna Chrudim srdečně zve v pátek 17. prosince od hodin na Vypečeně napečený večírek písničky a scénické čtení herečky Jitky Smutné a spisovatelky Petry Braunové. Jako vstupenka poslouží domácí vánoční cukroví, slané pečivo nebo bramborový salát a přijímat ho bude přímo paní Smutná. Po ochutnávce vyberou obě účinkující vítězku či vítěze, který za odměnu dostane knihu. Rezervaci vstupenek přijímáme v Městské knihovně v informačním oddělení, kapacita je omezena na 25 míst. Na tento den odpoledne v 16 hodin jsme pro vás připravili ve spolupráci s chrudimským Mama klubem besedu s Petrou Braunovou v oddělení pro děti a mládež. Ve čtvrtek 23. prosince rozbalíme dárek, který dětem zpříjemní čekání na Vánoce: Andělské prázdniny v knihovně. Tento příměstský tábor je určený pro děti ve věku 6 až 10 let a celodenní program bude složený z dramatických a výtvarných dílen. Začínáme v 8.30 hodin a program potrvá až do 15 hodin. Přihlášky jsou připraveny v dětském oddělení a můžete se přihlásit do Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Výročí měsíce Josef Benoni Farma Slunečný Dvůr zve na prosincové akce Mikulášský víkend 4. a 5. prosince 2010 Mikuláš, čertíci i anděl přijedou na koních! Buďte na začátku jejich pouti do měst! Neděle 5. prosince od 14 hodin. Mikuláš naděluje! Vánoční trojboj aneb Punčový víkend 11. a 12. prosince 2010 Farmou voní punč, med, skořice a jablka. Crazy čekání na Vánoce. Štědrovničky u koní 18. a 19. prosince 2010 Je čas myslet na koně! Tady bydlí, tady se jim líbí. Lesní panorama Farmy. Hitparáda vanilkových rohlíčků. Vítáme i Váš rodinný recept. Sněžení s klavírem. V neděli od 14 hodin zpíváme při klavíru. Tiše a ochotně ochotný víkend. POZOR! TRADICE! Polštářový dětský Silvestr na Farmě 31. prosince od 11 do 17 hodin Poslední den v roce patří na Farmě dětem. Startujeme již v 11 hodin dopoledne. Přesně v 15 hodin startuje Tradice: Polštářová bitva! (Vlastní omyvatelný polštářek nutný!) Flákněte polštářem po starostech a obavách! Zdravý nadhled léčí. Zve farma Slunečný Dvůr a Restaurace na Farmě. Moravice, místní část Holičky 37, Heřmanův Městec 10 km západně od Chrudimi a 15 km jižně od Pardubic. Otevřeno v pátky, akce se konají o sobotách a nedělích od do hod. Více na čtěte Novinky na Farmě. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v prosinci prosince Zimní pohár ČR desetiletého žactva Česká Třebová prosince Vánoční jarmark s výstavou betlémů v DDM 10. prosince (Vá)noční plavecký maraton 12. prosince Stříbrná neděle prezentace činnosti DDM 18. prosince Vánoční Praha výlet Večerní keramické kurzy Keramické pondělky 6. a 13. prosince hod. Keramické středy 1., 8. a 15. prosince hod. Ukončení činnosti zájmových kroužků 17. prosince 2010, zahájení 3. ledna Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a veselé vykročení do roku Diamantová svatba Manželé Blanka a Jiří Hutlovi oslavili v kruhu své rodiny dne 4. listopadu 2010 diamantovou svatbu 60 let společného života. Jubilantům popřál hodně zdraví, klidu, št ěstí, rodinné pohody a spokojenosti místostarosta pan Petr Řezníček. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. kpoz 5 Před 105 lety, 18. prosince 1905, zemřel v Chrudimi, kde se také narodil, redaktor a vydavatel novin, spisovatel a také politik JUC. Josef Benoni. Gymnázium studoval v Hradci Králové, filosofii v Litomyšli a právnickou fakultu v Praze (v revolučním roce 1848 zde bojoval na barikádách a byl za to i uvězněn). Většinu života žil v Chrudimi, kde v letech vydával mladočesky orientovaný čtrnáctideník Posel z východních Čech a v závěru života zde byl spořitelním revizorem. Byl členem chrudimského obecního a okresního zastupitelstva a v letech poslancem českého sněmu. Josef Benoni byl i literárně činný: své epigramy a satiry uveřejňoval v různých časopisech také ve Včele svého přítele K. H. Borovského (známá je např. jeho báseň Pozdrav lidstvu z roku 1860), jeho překlady z francouzštiny však zůstaly většinou v rukopise. Jeho hřbitovní pomník na hřbitově U Václava, dílo sochaře Ladislava Šalouna, je kulturní památkou. Pavel Kobetič

6 Den otevřených dveří Obchodní akademie Chrudim na Tyršově náměstí 250 nabízí ve školním roce 2011/2012 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na den otevřených dveří 19. ledna 2011 od do hodin, nebo po domluvě mimo tento den. Tel , Vánoční zpívání v parku Ekocentrum Zelený dům pořádá od hodin Vánoční zpívání v parku spojené se Dnem otevřených dveří v útulku Alík a seznámením s programem k 20. výročí založení Klubu ochránců SPR Habrov v roce Od 17 hod. Vám bude v osvětleném parku na Střelnici zpívat a hrát pěvecký soubor Klíček z MŠ v ulici Svatopluka Čecha, proběhne pouštění lodiček z ořechových skořápek s betlémským světlem po náhonu Chrudimky. O významu Vánoc Vám poví místní duchovní a také se dozvíte zajímavosti z historie Klubu ochránců SPR Habrov, který vznikl ze Stanice mladých ochránců přírody při podniku Oseva Chrudim. Pro návštěvníky Vánočního zpívání i útulku budou připraveny drobné dárky. Všechny srdečně zveme. Tibor Schwarz, DiS., Ekocentrum Zelený dům při Klubu ochránců SPR Habrov Vánoční odpoledne v ZŠ, Chrudim, Školní náměstí Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6 srdečně zve budoucí prvňáčky s rodiči (a nejen je) na vánoční odpoledne. Ve výtvarných dílnách si děti mohou vyrobit vánoční ozdoby, svícen, ozdobit si perníček Pod vánočním stromečkem je pro každé dítě připraven malý dárek. Vánoční odpoledne se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 2010 v budově B (Šedivka) od do hod. Přijďte si s námi užít předvánoční pohodu. Všechny srdečně zve vedení školy Vánoce v MŠ v sídlišti U Stadionu Předvánoční čas, tak jako každoročně v tuto dobu, zlehounka zaklepal na dveře. Zatímco venku opadalo listí, větřík si pohrává v korunách stromů a zima vystrkuje růžky, děti v naší mateřské škole se již pečlivě připravují na vánoční besídku. Se svými učitelkami nacvičují koledy a scénky, aby nejvíce překvapily především rodiče. Ani budova školy nezůstane stranou. Výzdoba na každém kroku připomíná Vánoce. Dárky pro maminky a tatínky, které děti vyrobily, zatím odpočívají ve skříni. Závěr roku bude plný akcí: Dobrou tradicí je návštěva žáků ze ZŠ U Stadionu, kteří s sebou přivedou i čerty. 6. prosince se chystáme do Divadla K. Pippicha na představení Štědrej večer nastal. 8. prosince se v naší mateřské škole uskuteční představení Vánoce s rolničkou. 15. prosince se vydáme za Andělskou pohádkou vánoční. Nezapomeneme ani na zpívání u vánočního stromu na náměstí. Svým vystoupením potěšíme i seniory v jejich kavárničce. Je zřejmé, že závěr roku je plný událostí, ale naší snahou je, aby si děti odnesly mnoho hezkých vzpomínek na nejkrásnější období roku. Celý kolektiv naší školy přeje kouzelné Vánoce nejen dětem, ale všem obyvatelům našeho krásného města. S. Holubová, MŠ U Stadionu Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na prosinec v hod vystoupí v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici baletky ZUŠ pod vedením paní Pavly Kymplové ve hodin Ochutnávka jídel POZOR ZMĚNA v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nám odpoledne zpříjemní děti z MŠ Svatopluka Čecha ve hodin nás v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků potěší děti z MŠ U Stadionu ve hodin nám v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zazpívají děti z MŠ Dr. Malíka ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů vystoupí děti z MŠ Strojařů. Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Chrudimská univerzita třetího věku: Výuka počítačů vedená panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Zprávy z Mateřské školy v ulici Dr. Jana Malíka V MŠ v ulici Dr. Jana Malíka s vnitřním názvem PASTELKA realizujeme projekt na podporu zdraví již 14. rokem. Od září 2010 navštěvuje MŠ 160 dětí, z toho pracoviště Topol 50 dětí. Od začátku školního roku se seznamujeme s novými kamarády, poznáváme se, vytváříme a dodržujeme pravidla, prožíváme radost a pohodu. Školní rok jsme zahájili společně s rodiči schůzkami ve třídách a slavnostmi Podzimní veselení na školních zahradách. Jeli jsme s rodiči na výlet do Jičína, města pohádek. Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsme pekli brambory. Předškoláci procvičovali svoji zdatnost při Běhu naděje a Atletickém dni. 21. září jsme ukázali, jak se umíme chovat bezpečně v dopravním provozu při akci Zdravého města Chrudim Tady bydlí děti v rámci Evropského týdne mobility. Připravili jsme pro děti a rodiče tvořivé dílny, kde Soutěžte s Centrem J. J. Pestalozziho: Vyhrajte vánoční dárek. Nestátní nezisková společnost Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. Chrudim vypisuje soutěž Vyhrajte vánoční dárek. Na toho z Vás, který nejpřesněji odpoví na 5 otázek, čeká hodnotný dárek v podobě digitálního fotoaparátu. Vaše odpovědi zasílejte na ovou adresu: nebo také poštou na: Centrum J. J. Pestalozziho, Štěpánkova 108, Chrudim. Obálku označte heslem SOU- TĚŽ (uveďte také své kontaktní údaje). Soutěž probíhá v období od do Po tomto datu zástupci společnosti Centra J. J. Pestalozziho vyberou vítěze, který nejpřesněji odpoví na otázky: 1) V kterém roce vznikla společnost Centrum J. J. Pestalozziho? 2) Jaké projekty provozuje Centrum J. J. Pestalozziho? 3) Vyhrálo Centrum J. J. Pestalozziho nějakou cenu? Jakou? 4) Probíhá nějaká aktuální sbírka v Centru? Jaká? 5) Kdo je patronem společnosti? Odpovědi na tyto otázky můžete také najít na Cenu do soutěže věnovala společnost Tesco Stores ČR a. s. Ressela v Chrudimi druhá skupina v hodin Zdravý životní styl pokračování, přednášející Mgr. Hana Truncová Přednáška se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici druhá skupina ve hodin Alzheimerova choroba, cvičení paměti Alfons Mucha přednášející paní RNDr. Jana Procházková Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici první skupina ve hodin druhá skupina v hodin od hodin se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2011 hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. rozvíjíme fantazii a vzájemnou spolupráci. Tradičně s rodiči vyrábíme z přírodnin Podzimníčky a vystavujeme je v MŠ pro radost všech. Každý měsíc jezdíme s dětmi a některými rodiči na výlet do přírody. Připravujeme zimní a letní společný pobyt. Realizujeme projekt Víme, co jíme?, kde děti ochutnávají nové potraviny a ovocné šťávy. Děti si z tematických částí projektu mohou vybrat jídla na přání. 2. prosince budeme prožívat Mikulášské zvonění s čertovským dupáním a s poklady od kouzelné rybky se těšit na voňavé Vánoce. Zlepšili jsme kvalitu věcného prostředí zakoupením kouzelné tabule interaktivní tabule Smart Board pro zdokonalování jemné i hrubé motoriky předškolních dětí. Srdečně Vás zveme na ukázku práce dětí s interaktivní tabulí. Více informací o akcích a aktivitách je na našich internetových stránkách Krásné svátky, hodně zdraví, št ěstí a pracovní i rodinné pohody Vám přeje kolektiv pracovnic MŠ Pastelka Dr. Jana Malíka. Mateřská škola v ulici Strojařů Stejně jako v minulých letech se i letos v listopadu v naší mateřské škole uskutečnila Martinská slavnost s pohádkou, lampiónovým průvodem a svatomartinskými rohlíčky. Podzimní čas jsme si zpříjemnili výletem do nedalekých Nasavrk. Navštívili jsme místní Keltské muzeum a vystoupali na rozhlednu Boiika. Po stopách Keltů jsme se nevydali jen tak v naší školce stojí totiž nově postavená keltská pec. Listopad se rychle překulil a už tu máme oblíbený adventní čas. Ten s dětmi trávíme zpíváním vánočních koled, povídáním si o tradicích a zvycích a o betlémském příběhu. V každé třídě ozdobíme stromeček a budeme odpočítávat dny do Štědrého večera. Každý rok se děti i my těšíme, až budeme vyrábět dekorace a drobné dárečky na vánoční jarmark. V tento sváteční čas nás také čekají příjemná setkání s klienty CSSP v Chrudimi, při kterých jim nejen zazpíváme, ale také si společně vyrobíme něco pro radost. Zpívat budeme i v chrudimském hospici a o stříbrné neděli také u vánočního stromu. Přejeme pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 hodně št ěstí. Kolektiv MŠ Strojařů, Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v prosinci 2010 Sobota Vítání zimy na Monacu (14 km) mikulášská besídka (malý dárek) Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.30 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Středa Zaječice Smrček Horka (12 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: H. Pilařová, H. Línková, tel Sobota Chrudim Rabštejnská Lhota Monaco (12 km) Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 8.00 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Vánoce v Betlémě (14 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Neděle Procházka Chrudim Slatiňany zámek a park (14 km) Sraz ve hod. u mostu pod nemocnicí, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař, tel Středa Staré Jesenčany Medlešice (10 km) Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.32 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi, tel Čtvrtek Pochod k prameni Chrudimky (15 km) Sraz v 9.35 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: V. Písař, S. Kučera, tel Sobota cíl hvězdicového pochodu je na Podhůře u Báry (15 km) Sraz a odchod v hod. z mostu u Tesca Vedoucí: G. Zajícová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v prosinci Mikulášský zájezd BUS, lyžařská turistika, 15 km. Vlastimil Škvára, tel , tiscali.cz Jdeme na Silvestr u pramene Chrudimky pěší turistika, 20 km Vlastimil Škvára, tel , tiscali.cz Silvestr pěšky nebo běžky pěší turistika, 13 km Vlastimil Škvára, tel , tiscali.cz Vlastimil Škvára 100 let Klubu českých turistů v Chrudimi Výstava fotografií z činnosti KČT Treking Chrudim ve vestibulu Divadla K. Pippicha se koná od do Vernisáž výstavy se uskuteční v hodin. Ing. Jan Smejkal, předseda Treking Chrudim Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st muži 2. čt ženy 3. pá spol. 4. so spol. 5. ne spol. 6. po muži 7. út ženy 8. st muži 9. čt ženy 10. pá spol. 11. so spol. 12. ne spol. 13. po muži 14. út ženy 15. st muži 16. čt ženy 17. pá spol. 18. so spol. 19. ne spol. 20. po muži 21. út ženy 22. st muži 23. čt ženy 24. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. so. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. ne. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. po muži 28. út ženy 29. st muži 30. čt ženy 31. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude krytý plavecký bazén uzavřen. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2011 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době najdete na II. LIGA mužů Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci Oddíl basketbalu TJ Sokol BC DARREN Chrudim zve své příznivce v prosinci do sportovní haly TJ Sokol BC DARREN Chrudim BK Žďár nad Sázavou TJ Sokol BC DARREN Chrudim BC Vysočina TJ Sokol BC DARREN Chrudim Basketbal Svitavy B Od jezdíme každou sobotu na hory za levný peníz. Stanete-li se členem LO, máte i další výhody při nákupu zimní výzbroje a výstroje. Přihlášky v prodejně Sport Pelikán, Poděbradova Klub rekreačních běžců Chrudim zve občany a sportovce všech odvětví na 32. ročník Novoročního běhu Chrudimí, kterým se zahajuje sportovní dění ve městě. Tento běh se koná jako vzpomínka na výborného LYŽAŘI, POZOR! Novoroční běh Chrudimí 890, Chrudim, tel Přihlášky na hory nejpozději do čtvrtka před sobotou zájezdu. Na hory srdečně zve Jaromír Voženílek, předseda LO. sportovce, kamaráda a významného občana města Chrudim JUDr. Josefa Poupě. Trať měří 4 km, vede podél řeky Chrudimky se stoupáním na Kopanici a přes náměstí klesá zpět na místo startu. Startujeme v hodin od Divadla Karla Pippicha. Startovné činí 20 Kč. Pro prezentaci, šatnu a vyhlášení výsledků poskytne zázemí tělocvična Základní školy v Husově ulici (zadní trakt vstup od můstku přes Chrudimku) cca 300 m od startu. Každý účastník obdrží upomínku a pro prvních 70 běžců jsou připravené ceny. Hlavním sponzorem je Dekomkov s. r. o. Praha. Věříme, že i 32. ročník Novoročního běhu proběhne pod záštitou starosty města Chrudim. Pořádající KRB Chrudim zve všechny přátele běhu, aby využili možnosti se proběhnout na Nový rok, jak pro zlepšení fyzické kondice, tak jen tak pro své zdraví. Pamatujte, jak na Nový rok, tak po celý rok! Těšíme se na Vaši účast. Informace a přihlášky na adrese Vladimír Čumpelík, Klub rekreačních běžců 7

8 Sháníte dárek k Vánocům? Darujte Zdraví! Masážní salon REIKI Husova 190, Chrudim (vedle ZŠ) Tel: , Nabízíme dárkové poukazy na služby dle vašeho výběru: Klasické MASÁŽE Terapie REIKI Perličkové KOUPELE REFLEXNÍ masáže Tlaková masáž SHIATSU HOROSKOP č. 12/2010 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. listopadu

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

LivCom Awards 2009. Plzeň

LivCom Awards 2009. Plzeň LivCom Awards 2009 Plzeň 1 Město, kde stojí za to žít LivCom (The International Awards for Liveable Communities) je mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU JC CR HK RK PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PA HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU UO TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2012 PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ PONDĚLÍ 1/10 17.00 19.00 SLAVNOSTNÍ

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Zdravý Jihomoravský kraj Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Obsah prezentace Plán zlepšování pro 2015 - vyhodnocení aktivit za rok 2014 Dotační program 2015 Pracovní skupina

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8.

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. MĚSTO BLANSKO Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. DNY ZDRAVÍ Kdy: 4. - 9. 10. 2008 V BLANSKU Jarmark zdraví čtvrtek

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Ing. Bc. Fialová Dana STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Stáž proběhla ve firmě : Jiřina Regietová Dahlia Adresa: Vítězná 46 360

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více