Odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu/magazine of the Czech and Slovak Pulp & Paper Industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu/magazine of the Czech and Slovak Pulp & Paper Industry"

Transkript

1 Odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu/magazine of the Czech and Slovak Pulp & Paper Industry 70. ročník odborného časopisu Papír a celulóza Vývoj světového papírenského průmyslu Certifikace výrobků ze dřeva ICE + Corrugated & Carton Exhibition 1 číslo: 2015

2

3 papír a celulóza 70 (1) 2015 Papír je materiálem vynalezeným již před téměř dvěma tisíci lety. Řadu století sloužil jen jako komunikační materiál tedy ke psaní a až mnohem později, vlast ně již v době po vynálezu knihtisku začal sloužit i k balení (a výrobě obalů) a pak i k hygienickým účelům. Původní surovinou na výrobu papíru byly až do poloviny 19. století staré tříděné hadry a již použitý (nebo odpadový) papír tedy vlastně jen recyklovaná vláknina. Této suroviny ale začal být postupně, hlavně po vynálezu papírenského stroje roku 1799, nedostatek, tak se hledaly jiné zdroje vlákna, až začalo převládat dřevo (nejprve mechanicky a pak chemicky rozvlákněné). Jestliže původní ruční papír měl víceméně standardní parametry, z nových surovin se začala vyrábět čím dále širší škála různých druhů papírů. Pro potisk, který až donedávna spotřebovával největší podíl vyrobeného papíru, byly vždy podstatné nejen pevnostní, ale i povrchové vlastnosti papíru hladkost, prášivost, nasákavost, přijímavost barvy, struktura, oboustrannost, uspořádání vláken apod. Tlak na zvyšování podílu recyklované vlákniny v papíru a nové tiskové technologie (digitální tisk) dnes přináší opět výrazně změněné parametry papírů, často v protikladu s požadovanými vlastnostmi při balení potravin. Záběry digitální kamery s výrazným zvětšením nám v letošním ročníku budou přibližovat, jak vypadá povrch vybraných druhů papíru a často nečekané nedostatky, které nejsou pouhým okem vidět, ale potiskovatelnost mohou významně ovlivňovat. Martin Jamrich Inspirujeme mladé papír čtenáře, a celulóza 70 (1) aby nadále listovali stránkami novin Vydavatel/adresa redakce Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o. Hollarovo nám. 11, Praha 3 tel.: Jednatel společnosti: Martin Jamrich Vydání řídí redakční rada: Miloš Lešikar (předseda, ACPP), Ivan Doležal (Svět tisku), Jan Gojný (UP, ODCP), Martin Jamrich (Svět tisku), Josef Kindl (Mondi Štětí), Milan Štolc (Recfond SR), Marek Vošta (Europapier) Povzbudit mládež světa, aby se zamilovala do čtení, je jednou z nejlepších věcí, které děláme. Zúčastňujeme se celosvětového programu, který nabádá školy, aby ve třídách využívaly noviny např.: při podpoře hodin čtení, matematiky, politiky, vědy, sociologie, geografie a kritického myšlení. Věříme v mládež jako příslib skvělé budoucnosti Další autoři čísla: L. Belicová, P. Březina, M. Dráždil, B. Tesařík, M. Vítek, O. Vlačiha Grafické zpracování: MACK Toto číslo vychází v únoru 2015 Evidenční číslo MK ČR E 2860, ISSN , INDEX Vychází od roku Issued from Erscheint seit 1946 PCELAU 70 (1) 1 32 (2015) Papír pro toto číslo dodali: Unikátní 3 vrstvý FSC mix papír Bio Top 3 dodala společnost Bjornberg 1781, s.r.o. Jankovcova 1037/ Praha 7 Holešovice Česká Republika telefon: fax:

4 22. MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ, POLYGRAFIE A OBALŮ RP_210x148.indd :25

5 P+C papír a celulóza 70 (1) OBSAH/CONTENTS/ INHALTVERZEICHNIS 1 Úvodní slovo The introductory word ročník časopisu Papír a celulóza 70 th volume of Pulp and Paper magazine 4 Informace z profesních svazů a asociací Information of professional associations 6 SPPC a EUCEPA / TISSUE PaperlinX na Slovensku PaperlinX in Slovak republic 70. ročník odborného časopisu Papír a celulóza Nedlouho po skončení druhé světové války, již na podzim roku 1946, vydaly Československé závody pro papír a celulosu, národní podnik, Praha první číslo odborného časopisu Papír a celulosa. Podtitul tohoto nového periodika zněl "technicko-vědecké zprávy československého národního průmyslu papíru a celulosy". Tento časopis volně navazoval na předválečný titul s názvem PAPÍR, vycházející od 2. října roku 1913 (v nákladu až výtisků, původně dokonce ve všech jazykových mutacích užívaných v soustátí Rakousko Uherska) až do konce 30. let minulého století. Krátce v tomto období vycházelo také čtrnáctidenní periodikum Papírnický žurnál (Papier Journal) vydávané papírenskými obchodníky, které bylo ale poněkud méně zaměřeno na papírenské technologie. 8 Aktuální situace v průmyslu papíru a celulózy ve světě Present situation in world pulp and paper industry 10 KAMA Finishing Days 2014 / Globální růst trhu etiket KAMA Finishing Days 2014 / Worldwide growth of label market 11 Pro Carton ECMA Award 12 Paper News 16 Nové zpracovatelské stroje BOBST New processing machines BOBST výročí zahájení výroby papíru v Hostinném / KRPA 180 th anniversary start of production paper in Hostinné / KRPA 20 FOR WASTE & Water / PACKSTAR 21 Mladý obal 2015 Young Package Paperworld ICE Europe & CCE International 24 Certifikace lesů a dřeva Wood and Forest Certification 36 Papírenské statistiky Paper industry statistical data 27 Cenové přehledy Price Survey 28 Osobní zprávy Personnel news 29 Přehled konferencí, veletrhů a výstav v roce 2013 Survey of conferences, Fairs and exhibitions 2013 Übersicht über Konferenzen, Messen und Ausstellungen Informace / Information / Informationen 31 Historické papírny v Čechách Historical paper mills in Bohemia Časopis Papír a celulóza byl od svého založení koncipován jako odborný měsíčník československého papírenského průmyslu. Vydavatelé se v čase měnili, v roce 1946 to byly Československé závody pro papír a celulózu, v letech 1947 a 1948 také Hospodářská skupina průmyslu papíru Ústředního svazu čs. průmyslu. Dále pak od r Ministerstvo lesního a dřevařského průmyslu, od roku 1956 Ministerstvo chemického průmyslu a v období Generální ředitelství průmyslu papíru a celulózy. Po zrušení GŘ PPC v červnu 1989 se vydavatelem stal výzkumný ústav papírenského průmyslu Irapa, který fakticky zajišťoval vydavatelskou činnost již od dubna 1984 do konce roku 1994, kdy vydávání převzal papírenský svaz (nyní ACPP). Připomeňme si i jména šéfredaktorů za celé období. Byli to pánové Gabriel Sommer ( ), Miroslav Žabka ( ), Zdeněk Dvořáček ( ) a Vladimír Haasz ( ), který dal časopisu výrazně technický ráz a dobrou typografickou i grafickou úroveň. V letech 1972 až 1994 byl šéfredaktorem časopisu Josef Korda a od začátku roku 1995 Miloš Lešikar. Každý šéfredaktor vtisknul časopisu své představy a úpravu, což je patrné na archivních výtiscích, všichni se však snažili udržet odbornou úroveň časopisu tak, aby byl zajímavý pro čtenáře a odborně fundovaný i z hlediska mezinárodního srovnání.

6 4 papír a celulóza 70 (1) 2015 P+C Šéfredaktor nebyl nikdy na svoji práci zcela sám. Od roku 1952 spolupracoval s redakční radou časopisu. Ta až do r působila jako poradní orgán vydavatele k zajišťování jeho záměrů a zájmů. Předsedy redakčních rad byli pánové ing. J. Wetzler ( ), K. Červenka CSc. ( ), ing. M. Souček CSc. ( ) a ing. J. Tauc ( ). Od roku 1992 se redakční rada stala poradním orgánem šéfredaktora a hájení zájmů a záměrů vydavatele převzala správní rada časopisu. Předsedou první SR se stal ing. B. Preclík, ( ), od března 1998 ing. V. Koukol a od roku 2000 do 2006 ing. M. Melota. Současným předsedou redakční rady (od roku 2011), řídícím nyní přímo i vydávání tohoto časopisu je Miloš Lešikar. Vydávání odborného časopisu vždy bylo a stále je poměrně nákladné. V dobách centrálního plánování bylo zajištění prostředků jednoduché. Časopis se musel vydávat, a proto tehdejší vydavatelé prostředky naplánovali a direktivně zajistili. Od roku 1969 přispíval každý národní (později státní) podnik do tzv. Fondu technického rozvoje, z kterého se náklady na vydávání časopisu hradily. Po zrušení GŘ PPC v červnu 1989 se rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu stal vydavatelem Výzkumný ústav papírenského průmyslu Irapa, který financoval vydávání časopisu ze zbytku fondu technického rozvoje GŘ PPC. Roku 1991 znamenal převzetí vydavatelských i nakladatelských práv Svazem průmyslu papíru a celulózy, ale až od roku 1996 se stala celá redakce součástí SPPaC a došlo i k přestěhování do společných prostor se sekretariátem SPPaC (nyní ACPP). Počátkem roku 2010 se pak sekretariát ACPP i s redakcí P+C přestěhoval z Prahy (areál OSPAP) do Štětí, přímo do administrativní budovy firmy Mondi. Vydávání časopisu zatěžovalo vždy podstatným způsobem výdajovou stránku rozpočtu papírenského svazu a i když se postupně dařilo výrazně zlepšovat příjmovou stránku časopisu (především v oblasti inzerce), probíhala již před 15 lety jednání o případném převzetí vydávání časopisu s profesionálními vydavateli (Economia, Print & Publishing a dalšími). Jednání byla posléze přerušena díky lepšící se finanční situaci, ale vzhledem k nutnosti zachování vyrovnaného rozpočtu asociace v dalším období po roce 2010 a soustředění se na základní potřebné činnosti sekretariátu se nakonec rozhodlo představenstvo ACPP ukončit k přímé vydávání časopisu a předat vydavatelská práva jinému profesionálnímu subjektu. Po oslovení několika potenciálních vydavatelských institucí (VÚPC Bratislava, Economia, ČON DFV, Svět tisku, Richtr & Co.) bylo rozhodnuto předat vydávání P+C společnosti Vydavatelství Svět tisku v Praze. Časopis má nyní dvouměsíční periodicitu, první číslo nového 66. ročníku s pozměněnou grafickou úpravou vyšlo v únoru Sekretariát ACPP nadále spolupracuje poměrně úzce na zajišťování podkladů do některých tradičních rubrik tohoto jediného odborného papírenského periodika u nás. Z prostředků časopisu a prací redakce PaC byly dříve vydávány i další publikace, deklarované jako přílohy časopisu. Mnoho předplatitelů tak získalo odborné papírenské slovníky (anglické, německé, francouzské, ruské a portugalské) za tak nízkou cenu, že o ní nelze v současné době ani hovořit. V rámci časopisu byly vydávány také různé příručky (Modernizace papírenských strojů, Užitečná čísla a mnoho dalších) a knižní publikace (např. Papírenská příručka, Papírenská encyklopedie, Zkoušení papíru, Zuman Papír, historie řemesla a výrobní techniky). Řada knih, převážně historického zaměření vznikala i v úzké spolupráci s jinými nakladateli (Karolinum, Mladá fronta, Naše vojsko). Nesmíme zapomenout ani na Adresář výrobců, dodavatelů a ostatních organizací českého a slovenského papírenského průmyslu a moderní česko anglický slovník na CD. Tato další vydavatelská činnost je však v poslední době výrazně utlumena. Jménem vydavatele bych chtěl poděkovat při příležitosti vydání prvního čísla 70. ročníku všem minulým pracovníkům a spolupracovníkům časopisu P+C za úsilí a profesionální odbornost i nadšení, které věnovali časopisu, zejména v jeho nelehkých dobách. Od ročníku 2011 se ujal sazby MACK a tisk probíhal střídavě v několika různých ofsetových tiskárnách. Od posledního čísla roku 2013 pak tiskne Svět tisku papírenský časopis digitálně. Stávajícím autorům a spolupracovníkům přeji hodně invence a úspěchů v další práci na připravovaných číslech a při dalším zvyšování odborné, společenské i grafické úrovně časopisu Papír a celulóza. Miloš Lešikar 70. Jahrgang der Fachzeitschrift P+C (Papier und Zellstoff) Tschechoslovakische Werke für Papier und Zellstoff, Volkseigener Betrieb Praha, haben im Jahre 1946 die erste Nummer der Fachzeitschrift Papír a celulóza (Papier und Zellstoff) mit dem Untertietel technisch-wissenschaftliche Informationen der tschechoslovakischen volkseigenen Betriebe der Papirund Zellstoffindustrie herausgegeben. Es wurden verschiedene Fachabhandlungen veröffentlicht, weiterhin wurden Rubriken für den Patentrundschau, die Literaturübersicht und für die Kurznachrichten redigiert. Die Fachzeitschrift Papír a celulóza hat eine sonderbare Lebensdauer erwiesen und dieses Jahr erreicht sie den 70. Jahrgang ohne einer Unterbrechung in der Herausgabe. Die Fachzeitschrift ist jedoch nicht das erste Periodikum mit der Richtung auf die Papierindustrie in Böhmen und Mähren gewesn. Am 2. Oktober 1913 erschien die erste Nummer der Fachzeitschrift für den Fachhandel und Papierindustrie und zusammenhängende Fachgebiete (Die Grafik, die Schreibwarenutensilien, für die Schachtelhersellung, für den Fachmaschienenbau u. s. w.) mit dem lakonischen Titel PAPÍR (PAPIER). Herausgegeben wurden Exemplare in einigen Sprachen, die in dem ehemaligen Österreich-Ungarn benütz wurden. Jede vierzehn Tage bis 1921 wurden interessante Fachartikel, Informationen und Kurznachrichten publiziert. Den Staffetenstab hat nachher die Fachzeitschrift des tschechischen Papier-Fachhandels Papírnický žurnál (Papier Journal) übernommen, die gleichfalls jede 14 Tage herausgegeben wurde. Diese Fachzeitschrift war jedoch viel weniger an die Herstellung von Papier und Zellstoff orientiert. Der Beginng des 70. Jahrganges der Fachzeitschrift Papír a celulóza ist mit keinen radikalen Änerungen verbunden (nur aljärlichen Farbenänderung Logo und Digitaldruck). Von Jahre 2011 ist weiterhin der Herausgeber von Journal P+C der Verlag Svět tisku in Prag mit zuzammensarbeit mit ACPP. -JML-

7 informace z profesních svazů papír a celulóza 70 (1) ACPP na počátku roku 2015 Sekretariát Asociace českého papírenského průmyslu pokračuje ve své činnosti v roce 2015 ve společném působišti s kanceláří ALDP (Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků) na adrese U Uranie 18, Praha 7, Holešovice. Ve Štětí prozatím nadále zůstává oficiální sídlo ACPP a především pak archív papírenské asociace a časopisu Papír a celulóza. V lednu roku 2015 se konalo vedle řady běžných jednání s členskými firmami také první setkání ředitelů sekretariátů evropských papírenských svazů v sídle CEPI v Bruselu, kde ACPP zastupoval ing. Z. Musil, a jednání Rady členů SP ČR, kde ACPP zastupoval pan M. Lešikar. Svaz průmyslu a dopravy ČR v letošním roce oslavuje 55. výročí založení svazu průmyslníků, zahajuje akci Rok průmyslu a technického vzdělávání a chystá volební valnou hromadu, kde má na člena předsednictva SP ČR kandidovat také ing. J. Tymich (viceprezident ACPP) a do dozorčí rady SP ČR ing. Z. Musil. Sekretariát ACPP připravuje rovněž řádné zasedání představenstva, Valnou hromadu asociace (konec dubna 2015) a pracovní jednání o další spolupráci se Svazem výrobců vlnitých lepenek (předseda A. Wisinger), Svazem polygrafických podnikatelů (prezident J. Sochůrek) a také s obalovou asociací SYBA (prezident A. Steinbauer a ředitel V. Volek). Svaz velkoobchodů papírem v ČR (předseda ing. M. Vošta, Europapier) bohužel v roce 2014 ukončil svoji činnost. Rok průmyslu a technického vzdělávání Jedná se o akci, kterou slavnostně vyhlásil a odstartoval dne 15. ledna 2015 v Národním technickém muzeu v Praze Svaz průmyslu a dopravy ČR (oznámena byla již na sněmu SP ČR na MSV 2014 v Brně). Rok průmyslu a technického vzdělávání má za cíl zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a také o studium technických oborů na školách všech stupňů. Měl by přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o vzájemnou spolupráci a přiblížit veřejnosti dobré příklady z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaní složenou z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí. Koncem února by měly být spuštěny webové stránky, které by se měly stát centrálním místem, shrnujícím existující podporu technického vzdělávání. Záměrem je i zorganizovat sérii kulatých stolů k danému tématu. Vydán bude také Almanach technického vzdělávání a statistická ročenka Panorama s vyjádřeními zástupců podnikatelské sféry. Slavnostního zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání v Národním technickém muzeu v Praze se zúčastnili prezident SP ČR Jaroslav Hanák, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr školství a mládeže Marcel Chládek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další důležité osobnosti. Generálním partnerem akce je Česká spořitelna a její Nadace Depositum Bonum (http://nadacedb.cz). K záměru se připojily odvětvové svazy a asociace, i jednotlivé firmy (např. ŠKODA AUTO), školy (např. ČVUT) a další organizace jako je Technologická agentrura ČR, agentura CzechInvest či Brněnské veletrhy. -JML- Antonín Steinbauer prezidentem obalové asociace SYBA Nový občanský zákoník se dotknul i neziskového sektoru. Asociace, sdružení a další formy neziskových organizací a společností jsou nuceny v přechodném období upravit své stanovy, případně strukturu. To bylo také klíčovým bodem jednání valné hromady obalové asociace SYBA, která proběhla během odpoledne 26. listopadu, před Obalovým galavečerem. Vedle projednání a schválení úprav stanov, byl navržen, prodiskutován a schválen i nový název asociace tedy spolku, jak zní termín této právní formy dle NOZ. Ten bude prezentován poté, co bude formálně ve Veřejném rejstříku spolků zapsán. Generální ředitel DS Smith Czech Republic s.r.o., pan Filip Jirout, který obalovou asociaci reprezentoval jako prezident několik funkčních období, abdikoval ke konci letošního roku a bylo mu pak za jeho práci veřejně poděkováno na Obalovém galavečeru 2014 v Čestlicích. Valná hromada zvolila novým prezidentem asociace Antonína Steinbauera, jednatele společnosti STEINBAUER LECH- NER s. r. o. Své významné funkce se pan Steinbauer ujímá ke dni 1. ledna Pan Steinbauer je již čtvrtým prezidentem obalové asociace. První osobou na tomto postu byl Vladimír Hejna, ředitel IMADOS a MSB Logistik s. r. o., druhým prezidentem byl Jan Wiesner, předseda Svazu Českých a Moravských výrobních družstev, třetím pak již jmenovaný pan Filip Jirout. SpeedCHAIN 2015 a Obal roku 2015 OBALOVÝ INSTITUT SYBA a společnost Reliant Group se dohodly na dlouhodobé odborné spolupráci, v rámci které bude součástí největší středoevropské logistické konference Speed CHAIN 2015 také odborný obalový workshop a slavnostní ceremoniál, na kterém budou předána ocenění OBAL ROKU a DESIGN TOUCH Nejlepší obaly a jejich výrobci společně s jejich klienty si tedy dají letos na podzim svoje dostaveníčko 4. listopadu večer v břevnovském klášteře (Praha 6). -VV-

8 6 papír a celulóza 70 (1) 2015 info z profesních svazů SPPC a EUCEPA Společnost EUCEPA je evropským svazem papírenských techniků. Společné zastoupení ČR a SR v této organizaci zajišťuje odborná Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC) při ČSVTS, která kromě jiného také organizuje řadu vzdělávacích a konferenčních akcí u nás. V posledních letech to byla papírenská konference ve Velkých Losinách 2013 a podzimní odborné semináře v Čejkovicích 2013 a Mikulově 2014 (Tissue 365), na Slovensku to pak byla konference Wood, Pulp & Paper 2014 v Bratislavě. EUCEPA výrazně podporuje také studenty a za příklad dává národním svazům Brazílii, kde se intenzivně starají o nové odborníky pro jejich až raketově se rozvíjející celulózo-papírenský průmysl. Naloží studenty do letadla a cestují s nimi po papírnách a celulózkách. Tím se studenti seznámí s praxí a také se svým budoucím možným působištěm. Navíc nejlepší studenti dostanou stipendium na studijní pobyt ve Finsku. Na oplátku finští studenti studují na univerzitách v Brazílii. Když to srovnáme se stavem v ČR a SR a zdejšími podmínkami, nelze z naší situace mít příjemný pocit, i když SPPC se snaží dělat co je možné. -JML- TISSUE 365 studentská soutěž Letos bude největší akcí pořádanou SPPC třídenní mezinárodní konference zaměřená na papírenské stroje, která se připravuje na termín června 2015 do Mělníka. Její součástí by měla být i exkurze do závodu Mondi ve Štětí, kde v poslední době probíhají největší investiční papírenské iniciativy u nás. Jak jsme zmínili, SPPC je aktivním členem EUCEPA a zástupci této papírenské společnosti se iniciativně zúčastní pravidelných zasedání výboru a také některých konferencí pořádaných touto evropskou organizací. Poslední velkou evropskou akcí byla konference PulPaper 2014 ve Veletržním a kongresovém centru v Helsinkách. Pravidelně ji zahajuje více než hodinová panelová diskuse za účasti zástupců státu, lesů, výrobců papírů i dodavatelů strojního zařízení pro papírenské odvětví, škol a vědy. Prezentují a prodiskutovávají se zde nejzajímavější vize dřevozpracujícího oboru, který je ve Skandinávii velmi podporovaný, rozvinutý a úspěšný. Vzpomenout je nutno v této souvislosti zvláště jednoho diskutujícího, pana prof. Gullichsena. Ten již na předcházejícím ročníku 2010 vyvedl svým vystoupením všechny tak trochu z míry, když položil nahlas dosud mezi papíráky jen šeptanou otázku: Proč se vlastně snažíme vyrábět papír znovu ze sběrového papíru?. Jeho vystoupení, proti němuž nikdo ze stovek přítomných papírenských odborníků nenalezl argument, bylo směřováno k tomu, aby se starý papír vracel do půdy (nebo do moře) a nový papír se vyráběl jen z primární suroviny. Kromě toho, že by se ušetřilo dávkování velkého množství nebezpečných chemikálií, by na rozumnou spotřebu papíru pro veškeré lidstvo bylo třeba dřeva jen asi z 15 milionů hektarů lesa ročně. To je sice asi dvojnásobek veškerých lesů ve Finsku, ale v celosvětovém měřítku je to plocha nevelká. Navíc se dá dřevo pro papírny výhodně pěstovat plantážním způsobem a kácené lesy průběžně obnovovat. Pálení dřeva ubírá z lesní plochy mnohem více dřevní hmoty než papírenský průmysl. Další účastníci panelu se shodovali v tom, že papír je třeba i v budoucnosti vyrábět a lze to dělat efektivně a ekologicky i v době krizí. Za zmínku stojí i informace, že papír je lékem na negramotnost a na zemi je stále minimálně 1 miliarda lidí, kteří se prakticky s papírem ještě nesetkali a neznají jej! V tomto příspěvku se vracíme ke konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy (SPPC), která se konala ve dnech v hotelu Zámeček v Mikulově, pod názvem TISSUE 365. Tématem odborného programu byly informace a novinky v technologii výroby tissue papíru. Účelem tohoto příspěvku však není informovat o průběhu a hodnocení samotné konference, ale seznámit ty, kteří se nemohli zúčastnit, s doprovodnou částí této konference. Je tradicí, že SPPC při pořádání odborných akcí dává prostor i k prezentaci studentů formou posterové a diskuzní sekce. V rámci našeho oboru byly dosud oslovovány zatím pouze vysoké školy z České a Slovenské republiky. Při přípravě programu konference TISSUE 365 vznikla myšlenka, vyhlásit k tématu konference soutěž, jak by se ještě jiným způsobem dal využít tissue papír. Byli osloveni studenti Vyšší odborné školy obalové techniky ve Štětí, která má ke zpracování zadaného tématu soutěže nejblíže. Prostřednictvím třídní učitelky Ing. Jany Žižkové, a po konzultaci s ní, byla studentům zadána dvě témata soutěže: 1. Jak se dá kreativně využít tissue papír 2. Nejlepší návrh na obal pro hygienické výrobky Do ztvárnění soutěžních návrhů se pustili studenti I. ročníku VOŠ obalové techniky, kteří v té době byli ještě ve studiu svého oboru téměř na začátku. Nebylo tedy možné očekávat precizně a profesionálně zpracované návrhy, nýbrž spíše nápady a představy převedené v ručně vyrobené artefakty z tissue papíru nebo ručně vystříhané makety návrhů obalů. A proč ne? O to zajímavější byl výsledek. Ten byl odlišný například od soutěže typu Mladý obal, ale i tak bylo vidět, že se studenti pustili do soutěže o nejlepší nápad s chutí a plnou vážností a bylo i obtížné vybrat ze všech prací ty nejlepší, které by postoupily do užší soutěže. Z každé kategorie bylo vybráno 6 návrhů a ty byly vystaveny u konferenčního

9 TISSUE 365 papír a celulóza 70 (1) sálu, kde se konaly přednášky. Účastníci konferenční akce byli požádáni o zhodnocení vystavených prací a k hlasování pro vyhlášení tří nejlepších návrhů z každé kategorie zvlášť. Výsledky hlasování účastníků konference byly následující: I. kategorie Jak se dá kreativně využít tissue papír 1. místo Lenka Urbánková Labuť 2. místo Kateřina Tichá Obraz 3. místo Rosálie Baliharová Baletka II. kategorie Nejlepší návrh na obal pro hygienické výrobky 1. místo Šárka Kultová Skládací krabice na ubrousky, trojúhelník 2. místo Lucie Compelová a Adéla Hošková Skládací krabice na ubrousky, modrá krychle 2. místo Ivo Zázvorka Lepená krabice na ubrousky (chleba) 3. místo Šárka Kultová Prolamovaná krabička na kapesníčky Studenti, kteří se umístili v této soutěži na prvních třech místech v obou kategoriích, byli odměněni hodnotnými věcnými cenami SPPC. L. Belicová PaperlinX rozšiřuje svoje aktivity na Slovensku Od rozšířil OSPAP a. s. působící nyní pod obchodní značkou PaperlinX svoje služby pro slovenské zákazníky. Již dodávaný sortiment divize VTS (Visual Technology Solutions) doplňuje široká nabídka balicích materiálů a technologií divize Packaging a grafických a kancelářských papírů divize Paper. Na Slovensku působila skupina PaperlinX mnoho let prostřednictvím Bratislavské papierenské spoločnosti spol. s r. o., sesterské organizace Ospapu. Od začátku roku 2015 ale Ospap pod hlavičkou Paperlinx dodává slovenským odběratelům celý svůj sortiment zboží přímo ze skladů v Praze, Brně a Ostravě. Dodací lhůta pro Západní Slovensko je do druhého dne od objednání, pro Východní Slovensko do 48 hodin. K dispozici je zákaznický servis a zkušený prodejní personál pod vedením Country Managera divize Paper pro Slovensko pana ing. Daniela Gašparoviče. V rámci zlepšování služeb plánuje Ospap jako jeden z prvních umožnit slovenským zákazníkům také objednávání zboží online ze svého moderního eshopu. OSPAP a. s. působící v České republice pod značkou PaperlinX Czech je předním dodavatelem obalových materiálů a řešení, materiálů a technologií pro vizuální komunikaci a materiálů pro polygrafii. Na českém a slovenském trhu obsluhuje mnoho tisíc firemních zákazníků. Je součástí nadnárodní skupiny PaperlinX, která má zaměstnanců a působí v 18 zemích Evropy, severní Ameriky, Asie a Austrálie. Ing. Petr Breburda MBA Oceněný obal z Bupaku Výrobce a zpracovatel vlnité lepenky, společnost Mondi Bupak s. r. o. uvedla v minulém roce na trh sérii obalů na ploché televizní přístroje Panasonic, které jsou nevratné a plně zabezpečují dokonalou ochranu výrobků během přepravy z výrobního závodu přes distribuci a až po přepravu k zákazníkovi domů. Do této série obalů z potištěné vlnité lepenky jsou baleny televizory o úhlopříčkách 39 až 60 (celkem 30 modelů). Společnost Panasonic v duchu hesla obal prodává zvolila pro novou kolekci obalů v roce 2014 náročný High Flexo potisk, který však vyžaduje použití příslušné špičkové kvality pětivrstvé vlnité lepenky. Po náročné sérii testů, při kterých bylo hledáno optimální složení vln lepenky pro výrobu těchto obalů, byla nakonec vybrána vzhledem k nejlepším mechanickým vlastnostem lepenka s kombinací vln EC. Vzhledem k malé šířce (hloubce) obalů (jenom od 105 mm) musela být také konstrukčně řešena otázka stability obalů při skladování a při dopravě zabalených televizí k zákazníkům. Byly vyvinuty tzv. stabilizační nožičky, což jsou konstrukčně náseky v ohybech klop podélných stran obalu, které zabezpečují stabilitu jednotlivých balení při skladování. Současně tím bylo vyřešeno potřebné omezení zpětného pnutí klop, které způsobovalo problémy na balicí lince před konečným celkovým uzavřením obalu. Tyto stabilizační výseky působí po ohnutí klop o 90 stupňů jako zarážka a brání ohnutí klopy zpět. Obaly z VL jsou samozřejmě plně recyklovatelné a jsou používány v distribuci po celé Evropě a v Rusku, včetně Asijské části. Celková koncepce těchto obalů splňuje náročná kritéria na ochranu zboží, ale plní také funkci prodejní a reklamní, což je velmi důležitá konkurenční výhoda pro firmu Panasonic. Tato kolekce obalů pro sérii plochých televizí Panasonic proto také získala ocenění v soutěži OBAL ROKU TZ-

10 8 papír a celulóza 70 (1) 2015 Forest Products Vývoj na světovém trhu celulózo-papírenského průmyslu Evropská hospodářská komise OSN (EHK) spolu s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejnily koncem minulého roku pravidelnou roční zprávu Forest Products Annual Market Review , která podrobně charakterizuje vývoj ve dřevozpracujícím průmyslu a v některých bezprostředně navazujících odvětvích. Nedílnou součástí je každoročně i kapitola věnována vývoji celulózo papírenského průmyslu v letech ve třech rozhodujících regionech Evropě, Severní Americe a ve Společenství nezávislých států (SNS), doplněná o stručnou charakteristiku situace dalších vybraných zemí. Hlavním autorem je Michel Valois (Valois Vision Marketing, Vancouver BC, Kanada) a spoluautory profesor Eduard Akim ze Státní technologické univerzity v Sankt Petěrburgu (Ruská federace) a Bernard Lombard z CEPI). Úvod Globální výrobci papíru, lepenky a celulózy čelili i v roce 2013 pokračujícím problémům a usilovali zajistit nákladově efektivní dodávky za měnící se poptávky. Jejich snahou byla racionalizace nadměrných výrobních kapacit, redukce produkčních nákladů, včetně zakládání strategických aliancí, vznik fúzí a pokračující implementace respektive příprava nových projektů ve všech segmentech produkce papíru a lepenky (PaL) a celulózy a to jak v Evropě, tak v Japonsku a Severní Americe. Přes značné úsilí zůstávají produkční kapacity v tomto zpracovatelském odvětví i nadále nadbytečné. To vede k jejich výrazné redukci, zejména v segmentu grafických papírů, což je důsledek stále širšího využívání elektronické komunikace, včetně internetu. Některé společnosti v tomto subsektoru se proto snažily v roce 2013 přeměnit svoji hlavní činnost tj. výrobu grafických papírů na výrobu obalových materiálů. V regionu Severní Ameriky přitom byl v roce 2013 zaznamenán mírný nárůst produkce PaL, zatímco v dalších dvou regionech, Evropě a SNS, se naopak jejich výroba meziročně snížila Všeobecné trendy Papírenské společnosti, které se v současné době pohybují na vysoce konkurenčním trhu, musí realizovat úsporná opatření v oblasti výrobních nákladů, orientovat svoji produkci a marketing na nové, výhledové trhy a hledat strategické partnery za pomoci fúzí a akvizicí. Aby odvětví udrželo krok s konkurencí, zvláště asijskou a jihoamerickou, musí do praxe zavádět nejmodernější technologické postupy ve výrobě i spotřebě to je rozhodující klíč k úspěchu ve stále ostřejší konkurenci. Nové celulózky s vyšší kapacitou by měly nahradit menší, zatímco nadměrné kapacity v komoditních druzích grafických papírů budou i nadále nutit firmy k dalšímu uzavírání jednotek v tomto tržním segmentu a ke konsolidaci odvětví. Oživení ekonomiky v Evropě začalo na konci roku 2013 a pokračovalo v roce 2014, po recesi, která odstartovala v polovině roku V Číně vzrostl v roce 2013 hrubý domácí produkt pouze o 7,7 % a v roce 2014 se očekávalo další nepatrné snížení tempa na 7,5 % díky zpomalení růstu exportu, většímu napětí na úvěrových trzích a stagnaci domácí poptávky. Čínská centrální vláda v reakci na tento vývoj iniciovala některé ekonomické a sociální reformy, směřující k měkkému přistání. Rozšiřování elektronických formátů využívajících internet, chytré telefony, tabletové technologie aj. pokračovalo s nezmenšenou intenzitou jak v roce 2013, tak v roce To nutilo byznysmeny i vlády k dalšímu snižování nákladů při manipulaci s daty a v komunikaci, s využitím progresivních technologií a investic do procesů, které nabízejí lepší a rychlejší služby pro zákazníky. Výsledkem je trvalý pokles poptávky po grafických papírech a to ve všech třech regionech EHK v SNS, Severní Americe i v Evropě a podle odhadu Valois Vision Marketing to představuje každoročně snížení výrobních kapacit v tomto tržním segmentu o 4,6 mil. tun. Naopak světlým bodem v odvětví je růst poptávky po lepence, odrážející pokračující růst online nákupů a globálního obchodu, racionalizaci výroby a implementaci strategie snižování nákladů. Celulóza Expanze výrobních kapacit celulózy pokračovala jak v roce 2013, tak na počátku roku 2014 jednalo se o přírůstek 4,5 mil. tun eukalyptové bělené buničiny v Jižní Americe, v Severní Americe a v Evropě byl vývoj odlišný. Zde totiž naopak byly uzavřeny nebo zakonzervovány kapacity celulózy v objemu cca 2 mil. tun a další kapacity ve výši 4 mil. tun v integrovaných celulózkách jsou permanentně mimo provoz, respektive byly nevratně zlikvidovány. Výrazné rozšíření výrobních kapacit bělené listnaté kraft celulózy (hlavně kraft eukalyptové v Brazíli) a vysoká poptávka po bělené sulfátové listnaté buničině podpořily transformaci celulózek (mohou vyrábět buničinu jak z jehličnatého tak listnatého dřeva) v Severní Americe a v Evropě, které produkují vyšší objemy jehličnaté buničiny (ta má rozdílné uplatnění oproti listnaté buničině a přímo jí tudíž nekonkuruje). Tento trend bude pokračovat a měl by chránit tyto výrobce před boomem výrobců listnaté kraft buničiny, který se očekává v příštích deseti letech. V roce 2013 se západní Evropa, Japonsko a Severní Amerika zaměřily převážně na racionalizaci produkčních kapacit a některé celulózky přešly z výroby papíru na visokózovou buničinu. Protože však Čína uvalila antidumpingová cla na období pěti let na komoditní nebo viskozovou buničinu z Brazílie, Kanady a USA, některé celulózky to přinutilo, aby se vrátily k produkci původních produktů, hlavně bělené, listnaté kraft nebo fluff celulóze. Výsledkem cel v Číně je, že expanze některých globálních kapacit byla dočasně pozastavena, avšak některé konverze mimo země nejvíce dotčené čínskými cly dále pokračují. Poptávka po dissolving pulp se zvyšovala v roce 2013 a na začátku roku 2014, aby zabezpečila rostoucí zájem textilního průmyslu, její kapacity však rostly rychleji než poptávka, což způsobilo kolísání cen a přinutilo Čínu uvalit cla na některé klíčové země, jak bylo výše uvedeno. Papír a lepenka Subsektor produkce PaL zaznamenal pokles spotřeby a papírenské stroje na výrobu novinového papíru byly na vyspělých trzích v některých případech konvertovány na výrobu lepenky a obalových druhů. Ceny buničiny byly v roce 2013 a na počátku roku 2014 vyšší než v předchozím období, avšak nárůst spotových cen a vyšší smluvní úroky u všech druhů PaL na globálních trzích oslabily transakční ceny v polovině roku Ceny grafických papírů byly obecně nízké, neboť nabídka se byla nucena přizpůsobit klesající poptávce na všech trzích zemí UNECE. V Číně vláda vydala nařízení, které výrobcům ukládá uzavírat neefektivní a ovzduší znečišťující jednotky na výrobu buničiny a PaL. V roce 2013 byly takto uzavřeny celulózky a papírny o celkové kapacitě 7,42 mil. tun a v roce 2014

11 Forest Products papír a celulóza 70 (1) se jednalo o objem necelé čtyři miliony tun. To znamená, že od roku 2005 byly v zemi uzavřeny výrobní kapacity v celkovém objemu 38,8 mil. tun. Světový papírenský průmysl se zotavuje pomalu, s tím že bude nutné realizovat řadu nepopulárních reforem. Subsektor pokračuje v realizaci opatření, která mají snižovat výrobní náklady a diverzifikovat toky příjmů za pomoci zelených technologií (včetně biorafinerií na bázi dřeva a biopaliv). Vládní pobídky byly dlouhodobě hlavním impulsem těchto investic, avšak státní výrobci energie musí čelit vysokým infrastrukturním nákladům, aby zachovali, nahradili nebo rozšířili existující kapacity na výrobu energií. Výsledkem je nárůst cen elektřiny, což donutilo její konzumenty s vysokou spotřebou (například výrobce mechanické buničiny) k racionalizačním krokům. Na druhé straně to výrobce chemické vlákniny vede k produkci vlastní energie spalováním černých louhů a v některých případech k využití vládních subvencí určených pro výrobce bioenergie. Evropa Produkce papíru a lepenky v Evropě klesla v roce 2013 oproti předchozímu roku o 0,8 procenta na 98,4 mil. tun a export se snížil o 0,4 % na necelých 63 milionů tun, jako výsledek rostoucí konkurence na mezinárodních trzích. Také dovoz meziročně poklesl a to o 1,2 % na 53,1 mil. tun jelikož domácí produkce reagovala na rostoucí poptávku po obalových materiálech, kde se vývoz meziročně zvýšil o 3,9 procent. Spotřeba v regionu ve sledovaném roce klesla o 1,3 procent na 88,6 mil. tun. Předběžný odhad EHK /FAO pro rok 2014 předpokládá další mírný pokles produkce PaL na necelých 98 mil. tun a snížení vývozu na 62,5 mil. tun, naopak dovoz by měl stoupnout na 53,4 mil. tun a spotřeba se zvýšit na 88,9 mil. tun. Produkce obalových materiálů v roce 2013 meziročně stoupla o 1,5 procent na 46,2 mil. tun, zatímco v případě hygienických papírů činilo zvýšení 0,8 % na 7,4 mil. tun. Naopak u grafických papírů byl meziroční pokles poměrně výrazný o 3,9 % na 40,4 mil. tun. Tento pokles reflektuje dopad rostoucího využití elektronické komunikace, nižší produkci tištěných publikací a pokles nákladů na reklamu. Produkce novinového papíru klesla ještě výrazněji o 4,6 % na necelých 8,3 mil. tun, což je nejnižší objem produkce za posledních více než dvacet let. Trend poklesu produkce a spotřeby grafických papírů bude pokračovat i nadále s výsledkem uzavírání dalších produkčních jednotek. Produkce ostatních druhů PaL, zejména pro průmyslové a speciální účely, se v roce 2013 meziročně zvýšila o 2,2 % na necelých 4,4 mil. tun. Spotřeba a export papíru a lepenky Spotřeba PaL se v roce 2013 klesla o 1,3 % na 88,6 mil. tun. Také zde byl největší meziroční propad zaznamenán u grafických papírů o 3,5 procenta na 33,8 mil. tun, zatímco spotřeba obalových materiálů se snížila jen o 0,2 % na 43 mil. tun a spotřeba hygienických papírů se naopak zvýšila o půl procenta na 7,5 mil. tun. Export PaL meziročně klesl v roce 2013 o 0,4 % na 63 mil. tun, byl však přesto o necelá čtyři procenta vyšší než v roce Dovoz PaL se rovněž snížil (o 1,2 %) na 53,2 mil. tun, a byl o 38,4 % nižší než v dosud rekordním roce Ceny PaL v Evropě měly v roce 2013 i nadále sestupnou tendenci, která začala od druhé poloviny roku 2011,s existujícimi rozdíly mezi jednotlivými druhy PaL. Po relativní stabilitě v roce 2011 zaznamenaly ceny grafických papírů pokles v roce 2012 i v roce 2013, zatímco se zotavily ceny obalových papírů, přičemž transformace z novinových na obalové druhy přinesla několik nových výrobních jednotek. Produkce tržní buničiny Produkce tržní buničiny v Evropě v roce 2013 vzrostla jen nepatrně o jednu desetinu procenta na 40,35 mil. tun, hlavně kvůli uzavírání některých integrovaných celulózek. Ve stejném období vzrostl její vývoz o 5,1 % na 14,2 mil. tun a dovoz o 1,9 % na 19,8 mil. tun. Výsledkem bylo, že spotřeba dřevní buničiny v Evropě v roce 2013 klesla o 0,6 % na necelých 46 mil. tun. Prognóza EHK/FAO očekává, že v roce 2014 se produkce dále mírně sníží na 40,26 mil. tun. Dovoz klesne na 19,7 mil. t, export se sníží na necelých 14,1 mil. t a spotřeba také nepatrně klesne na 45,9 mil. tun. Ceny buničiny v Evropě se mezi rokem 2013 a 2014 začaly zotavovat, díky hospodářskému růstu a postupně narůstaly. Uzavírání celulózek a jejich konverze, včetně dočasného zastavení výroby, byly hlavním důvodem, proč relace mezi nabídkou a poptávkou byla napjatá. Od poloviny roku 2014 nastávalo oslabení cen vzhledem ke spuštění nových kapacit na výrobu celulózy v Brazílii a v Uruguaji. Spotřeba recyklovaného papíru Spotřeba recyklovaného papíru v zemích CEPI ( jejími členy je osmnáct evropských států, z toho 17 z EU plus Norsko), která reprezentuje celkem 520 evropských výrobců buničiny a PaL, se v roce 2013 meziročně zvýšila o 1,6 % na 47,5 mil. tun. Vývoz do zemí mimo CEPI se snížil meziročně o 7,1 procenta na 10,1 mil. tun. Recyklovaný papír tvořil v roce 2013 celkem 53,5 % z vlákniny pro výrobu PaL v členských zemích CEPI, buničina pak dalších 46,1 procent a zbývajících 0,4 % pak nedřevná buničina. Environmentální politika EU a obchodní vztahy Vyhláška EU o dovozu dřeva a dřevařských produktů byla vydána v březnu 2013 a znamená úplnou eliminaci dovozu ilegálního dřeva na trh EU. USA a EU na základě obchodních negociací v roce 2013 vytvořily největší světovou zónu volného obchodu. To posiluje postavení rozhodujících producentů buničiny a PaL díky zrušení cel uvalených na nevláknité suroviny (hlavně chemikálie) a povede to k výrazné redukci netarifních bariér. Na základě schválené Cestovní mapy 2050 evropský papírenský průmysl identifikoval některé progresivní technologie, od nichž se očekává do roku 2030 výrazné snížení spotřeby energií a také emisí skleníkových plynů. Hlavní evropské skupiny založily strategická partnerství v zájmu vývoje pilotních projektů a zavedené technologie by měly zabezpečit vyšší konkurenceschopnost evropského papírenského průmyslu. -MD- Literatura: Forest Products Annual Market Review str

12 10 papír a celulóza 70 (1) 2015 ze světa KAMA Finishg Days 2014 Předváděcí akce KAMA Finishing Days 2014, která se uskutečnila od 11. do 14. listopadu loňského roku v Drážďanech, byla pro společnosti KAMA a HP Indigo příležitostí k premiérové prezentaci nového a vysoce efektivního end-2-end workflow pro zpracování digitálně potištěných skládačkových lepenek. Na jejich skládání a lepení firma KAMA vyvinula inovativní zařízení FlexFold 52 s automatickým nastavováním, které na akci představila v celosvětové premiéře. Prezentací na KAMA Finishing Days 2014 se zúčastnilo více než 450 návštěvníků z 34 zemí celého světa včetně USA, Japonska, Austrálie, Brazílie, Mexika, Ruska a řady evropských států. Měli zde příležitost se podrobně seznámit s celým výrobním procesem od zadávání digitálních dat až po konečné dokončující zpracování obalových aplikací ze skládačkových lepenek v řadě různých formátů a provedení včetně personalizace. Předváděné workflow je optimalizováno pro výrobu malých sérií produktů a zajišťuje dosahování nejvyšší kvality jak z hlediska digitálního potisku, tak i zpracování. Společnost KAMA se specializuje tradičně na vývoj a výrobu zpracovatelských strojů a zařízení (na tuzemském trhu ji zastupuje firma NAVE s.r.o.). Premiérově na akci představila prototyp své skládací lepičky FlexFold 52, která je zkonstruována tak, aby umožňovala časté a velmi rychlé přestavování při změnách zakázek. Může tak rychle vyrábět odlišné produkty ze skládačkových lepenek v různých formátech. Charakteristickou součástí a předností je nově vyvinutý APA- -System (automated plough length adjustment) umožňující automaticky nastavovat skládací pásy nejenom v příčném, ale také v podélném směru, takže jejich přestavování, které u konvenčních strojů tohoto typu trvá často i hodiny, je u tohoto stroje otázkou pouze minut. Společnost KAMA je vlastníkem celosvětových patentů na tento způsob automatického nastavování. Prezentované nové kompletní end-2-end workflow bylo setaveno takto: archy skládačkové lepenky byly potiskovány a inline lakovány na stroji HP Indigo Digital Press ve formátu B2. Tato tiskárna byla vybavena inline nanášením primeru a lakovací jednotkou TRESU icoat umožňující použití jak UV laku tak i disperzního vodou ředitelného laku. Digitální potisk na stroji HP Indigo probíhá sedmi barvami včetně bílé, takže zařízení dosahuje tiskové kvality srovnatelné s ofsetem a navíc umožňuje personalizaci tisků. Vysekávání přířezů z digitálně potištěných archů probíhalo na stroji KAMA DC 76 Die Cutter (760 x 600 mm) speciálně zkonstruovaném pro zpracování malých sérií. Výsek může probíhat buď včetně horké fóliové ražby, nebo bez ní a stroj je vybaven novou funkcí AutoRegister zajišťující vysokou přesnost registrace na každém zpracovávaném archu. Integrovaný modul KAMA SBU potom zajišťuje inline vylupování přířezů z archů bez nutnosti použití speciálních nástrojů. Posledním krokem předváděného workflow potom bylo zpracování takto vzniklých přířezů na skládací lepičce Flex- Fold 52, kde probíhalo složení a slepení do podoby klasických obalových boxů nebo crash-lock boxů. Díky automatickému přestavování tohoto zařízení je provedení změny z jednoho formátu finálního produktu na jiný záležitostí jednoho stisku tlačítka. Nejdůležitější je u celého tohoto nového workflow skutečnost, že všechny participující stroje jsou vzájemně propojeny do sítě, což je velice důležité při denním zpracování velkého počtu malých sérií obalů. Celkové řízení produkce, přednastavování jednotlivých zařízení a analýzy výrobních dat probíhá prostřednictvím JDF a JMF. Centrální řídící stanice strojů KAMA vybavená počítačem a dotykovým displejem má název Cockpit. Pro možnost provádění horké fóliové ražby je do ní možné integrovat pozicovací jednotku pro razicí klišé KAMA CPX. Ivan Doležal Globální růst trhu etiket Světová poptávka po etiketách by se měla v období let zvyšovat půměrným ročním tempem 4,9 % na cca 57,7 mld. m² a dosáhnout hodnoty 114 mld. USD. Tyto údaje uvádí ve studii vydané v srpnu 2014 pod názvem World Label společnost pro výzkum trhu Freedonia. Podle publikovaných dat je nejrychleji rostoucím regionálním trhem oblast Asie-Pacifik. Je tomu tak především kvůli pokračujícímu rychlému rozšiřování působnosti velkých značek na trhy v Číně a Indii. I když se tempo růstu v posledních letech poněkud zpomalilo, bude obrovský etiketový trh Číny zajišťovat skoro jednu třetinu světového růstu spotřeby etiket. Indický trh s etiketami závisí na čínském trhu, pokud jde o velikost a pronikání na trh, ale očekává se, že poroste ve zkoumaném období možná ještě rychleji. Zrychlený glo-

13 ze světa papír a celulóza 70 (1) bální ekonomický růst v důsledku nedávné hospodářské krize by měl podpořit větší spotřebitelské výdaje na balené zboží. To platí zejména v mnoha rozvojových oblastech světa, kde spotřebitelské výdaje rostou nejrychleji. Ve USA, západní Evropě a na dalších rozvinutých etiketových trzích bude vzestup mnohem mírnější. Nicméně, očekávaný růst na těchto trzích bude rovněž znamenat zlepšení oproti období , které bylo poznamenáno poměrně velkou recesí. V některých zemích došlo k dost výraznému poklesu poptávky po etiketách a i efektivnější trhy zažily jen opravdu mírný růst. Pokud se obnoví vzestup produkce zejména na průmyslových, pro etikety klíčových trzích, jako je zpracování potravin, tak to povede k celkovému dlouhodobějšímu oživení trhu etiket. Podle analytika Freedonie Mike Richardsona bude právě oživení světové průmyslové a potravinářské výroby hlavním motorem růstu trhu etiket. Pokud jde o materiály, bude zřejmě papír i nadále nejvíce poptávaný jako vrchní krycí materiál. U plastů a dalších materiálů se ale očekává v období prognózy růst rychlejší. Pokles tržního podílu papírových etiket je částečně způsobován trendy, jako byl rychleji rostoucí segment plastových návlekových etiket (sleevů) a poklesem tradičního mokrého způsobu lepení etiket. -WLI- Společnost UPM Raflatac připravuje radikální zvýšení kapacity výroby etiketových materiálů v Evropě. Investice ve výši cca 13 mil. EUR bude směrována do nové natírací linky v továrně na samolepicí materiály u obce Nowa Wieś u Vrocłavi v Polsku. Zahájení provozu nové investice je naplánováno již na závěr I. čtvrtletí Poté by měla být zastavena starší natírací linka na samolepicí materiály v Tampere a také silikonovací linka na krycí materiály v Tervasaari ve Finsku. Dále UPM uzavře provoz na natírání archového etiketového materiálu a omezí dokončovací kapacity v závodě v Polinyà ve Španělsku. Archové natírání bude také centralizováno do Nowé Wsi v Polsku. Výsledkem přesunů výrob a investice by měla být úspora asi 4 mil. EUR v roce 2015 a přes 6 mil. EUR v příštím roce. Pokud vše bude probíhat podle plánu, ovlivní přesun výroby nanejvýš 86 pracovních míst ve Španělsku a 36 ve Finsku. Tapio Kolunsarka, výkonný viceprezident, UPM Raflatac k cele akci konstatuje: Náš byznys se samolepicími materiály v Evropě zaznamenal v posledních letech mohutný růst, a proto plánujeme další investice. V minulosti segment stagnoval a zostřila se konkurence. Centralizaci výroby samolepicích materiálů do Nowé Wsi plánujeme proto, abychom zůstali konkurenceschopní. Většina obchodu s těmito materiály se odehrává ve střední a jižní Evropě, které budeme díky nové produkční kapacitě lépe obsluhovat. Hodláme však racionalizovat i provoz v Tampere, abychom uspokojili potřeby zdejšího menšího odbytiště. -TZ- Papírenské investice ve Švédsku Společnost Billerudkorsnäs, významný skandinávský výrobce balicích papírů a lepenek, hodlá letos investovat 98,2 mil. EUR do zvýšení kapacity dvou svých švédských závodů. Cílem je zvýšení objemu a kvality tam vyráběných lepenek, určených převážně pro zušlechťování a k výrobě obalů na tekutiny. Investice se soustředí na přestavbu stroje na výrobu skládačkových lepenek ve Frövi a rozšíření kapacity celulózky Rockhammar. Po dokončení rekonstrukčních prací bude firma Billerudkorsnäs podle svých údajů provozovat největší stroj v Evropě na výrobu uvedených lepenek. Závod Frövi by měl po přestavbě produkovat až tun vysoce kvalitních lepenek za rok. Celulózka Rockhammar pak bude ročně vyrábět až t kvalitní CTMP buničiny. -TZ- Pro Carton ECMA Award 2014 UPM Raflatac v Polsku Evropské organizace Pro Carton a ECMA na svém společném kongresu v závěru roku 2014 v Sorentu vyhlásily vítěze letošních Pro Carton ECMA Award a Pro Carton Young Design Award Tento první společný kongres byl podle organizátorů velmi úspěšný. Zúčastnilo se ho téměř 300 hostů z celé Evropy. Na gala večeru v rámci této akce byly předány ceny vítězným obalovým návrhům. Byly uděleny tři hlavní ceny: Jedna pro nejlepší skládačkový obal roku, další za nejinovativnější obal a třetí za nejvíce udržitelné řešení obalu. Obalem roku 2014 se stala skládačka pro parfém Fernanda Brandao. Tato skládačka má jedinečný design a její tvar připomíná nebroušený ametyst. V kategorii udržitelnost zvítězil adventní kalendář cukrárny Reber s inovativní fixační vložkou ze skládačkové lepenky (kartonu). V kategorii nejlepší inovativní řešení obalu zvítězil Artelac Splash Dispenser. Má charakteristický kónický tvar a jeho samouzavírací konstrukce poskytuje tomuto řešení jedinečnost. Obal byl také oceněn v kategorii Pharma. Vítězové dalších kategorií byli následující: Kosmetika: Obal pro Pleats Please Ľ Ėlixir. Nápoje: Jim Beam Honig propagační obal. Cukrovinky nečokoládové: Multiflex od Pawi Packaging AG, Winterthur. Obaly Shelf Ready a displeje: Paperclipstrip. Cena pro mladé designery: Creative Karton Verpackung Apfel&Juice designérky Alisy Fleldhofer. Další inormace o této specializované obalové soutěži a jejich vítězích jsou na:

14 12 papír a celulóza 70 (1) 2015 Paper News Paper News Valmet to supply flue-gas cleaning and condensation plant to Fortum s power plant in Joensuu Valmet will supply a flue-gas cleaning and condensation plant to Fortum s combined heat and power plant in Joensuu, Finland. The new flue gas scrubber will increase the plant s energy efficiency and district heating production capacity and decrease the power plant s emissions. The plant will be ready for use in the fall of 2015, in time for the start of a new heating season. The order will be included in Valmet s fourth quarter 2014 orders received. The value of the order is around EUR 8 million. The district heating for the city s residents and electricity for the national grid produced by the Joensuu power plant are mainly generated using wood and peat. The plants heat output is 130 MW and electrical output 50 MW. Valmet and Fortum have already earlier cooperated at the plant. In 2013, a biooil plant based on integrated pyrolysis solution technology supplied by Valmet was started up in Joensuu. Valmet s delivery includes a twostage scrubber system and related process equipment. Valmet s experience in flue gas cleaning technology extends all the way back to the 1970s and the company has supplied similar technology to Fortum before, such as to the company s Järvenpää power plant. The investment will allow Fortum to improve the energy efficiency of its Joensuu power plant and increase its heat production capacity; heat that was earlier released into the atmosphere with flue gases can now be utilized as district heating. The new equipment will also decrease the power plant s flue gas sulfur and dust emissions as specified in the new EU directive on industrial emissions (IED) that will come into force on Fortum s purpose is to create energy that improves life for present and future generations. Catering to the versatile needs of its customers, Fortum generates, distributes and sells electricity and heat, and offers related expert services. Our operations focus on the Nordic and Baltic countries, Russia and Poland. In 2013, the sales of Fortum amounted to EUR 6.1 billion with the comparable operating profit of EUR 1.6 billion. Fortum Group employs approx. 8,800 persons. Risto Hämäläinen Cascades invests $13 in Vaudreuil and Drummondville Cascades announces the acquisition and installation of two new printing presses in its Québec plants, Norampac Vaudreuil and Norampac Drummondville, which specialize in manufacturing corrugated packaging products. Charles Malo, Vice-President and Chief Operating Officer for Packaging at Norampac stated, This major investment in Québec is part of our efforts to modernize Norampac s and Cascades assets. Similar investments were made at several of Norampac s corrugated converting plants in Ontario and productivity at the plants increased significantly. We believe that the investments in Québec will have the same positive spin-offs, allowing us to respond more quickly to our customers needs, offer packaging products of greater quality, and increase our productivity. The Evol presses, made by Japanese company Mitsubishi, offer the latest in printing technology, including high-speed production. The investment of more than $13 million will allow the Norampac plants to increase their productivity, their versatility and the quality of their products. The new press at the Vaudreuil plant has been in operation since September 2014, and the press at the Drummondville plant was commissioned at the beginning of November. The new state-of-the-art equipment is part of our plan to increase our productivity and market share by focusing on strategic sectors as a means of keeping the Company on track as we move forward. Today s gesture demonstrates the trust we are placing in the employees at the Vaudreuil and Drummondville plants. Cascades will continue to grow here, as it will in the rest of North America, added Alain Lemaire, Cascades Executive Chairman of the Board. -CNPP- SUN Automation Group Supports European Corrugated Sector in Sustainability Drive The European corrugated sector is under ever-increasing pressure to prove its sustainability credentials and meet regulatory requirements on reducing waste. Hot on the heels of its commitment to the Circular Economy package published by the European Commission, global corrugated industry leader SUN Automation Group has outlined the measures the company is taking to help customers improve their eco-credentials whilst also making savings to the bottom line. SUN Automation s General Manager EMEA, Rob Dal Lago explained: The corrugated sector already has an excellent environmental record. In the UK alone, corrugated boxes contain on average 76% recycled fibre, and after use up to 80% of corrugated packaging is collected for recycling. However, many European plants still have outstanding issues to address in the printing process; not least waste-related issues with ink use, wash-up water, and scrap material. SUN Automation is using its extensive experience in technical innovation to help European corrugated box plants implement new efficiencies in their processes without the need for massive investment. For example, the company s world renowned Extend- O-Feed Lead Edge Feeder feeds over nearly the whole width of the board, will tolerate lower quality substrates, and requires minimal maintenance all of which helps to reduce scrap and production downtime while increasing sheet speed and accuracy.

15 Paper News papír a celulóza 70 (1) Similarly, SUN Automation s Accu- Print chambered ink system has an Eco-Wash recirculating feature that requires less water during wash-up, not to mention a significant reduction in ink loss at wash-up (that does not get into the wash water) only 0.56 litre lost compared to 3.9 litres for a typical tworoll system. A total clean is achieved in just five minutes, a quarter of the time for a regular wash-up. SUN Automation Group is known around the globe as a leader in the corrugated industry. The company has expertise in feeding, printing and converting which it provides to OEM and End Users. It is recognised for industry changing products such as the Lead Edge Feeder, ColorMaster, the MicroGrind, the SUN625 Rotary Die Cutter and the CorrStream Digital Printer. For more than 25 years the employee owners of SUN Automation have listened to customers and provided innovative, value adding solutions. SUN Automation has fulfilment centers in USA, China, UK and Singapore. The company headquarters and innovation centre are located outside Baltimore in Sparks, Maryland, USA. Carol Rees New board machine at Metsä Board s Husum mill in Sweden Metsä Board Corporation has selected Valmet as the supplier for its new folding boxboard production line at Husum mill, Sweden. The new machine will produce high-quality folding boxboard with an annual capacity of 400,000 tons. The start-up of the machine is scheduled for the beginning of The order is included in Valmet s fourth quarter 2014 orders received. The value of this size of an order is typically around EUR million and it is part of Metsä Board s EUR 170 million investment in the mill. Valmet s delivery includes a wet end of the latest OptiConcept M design with headboxes, forming section and press section, as well as a rebuild of the off-machine coater, winder and the roll wrapping line. The wet end area of the machine features innovative Opti- Concept M frame construction without the need for cantilever beams for fabric changes. The fabric changes will be carried out by means of fabric insertion units, which Valmet has sold 120 units globally so far. The 6660 mm-wide (trim) BM 1, will produce folding boxboard (FBB) grades in the basis weight range of g/m² at a design speed of m/min. Metsä Board is Europe s leading producer of folding boxboard and the world s leading manufacturer of coated white-top fresh forest fibre linerboards. It offers premium solutions for consumer and retail packaging. The company s sales network serves mainly brand owners, carton printers, corrugated packaging manufacturers, printers and merchants. Metsä Board is part of Metsä Group, the company s sales in 2013 totalled EUR 2.0 billion. The company has approximately 3,100 employees. Jari Vähäpesola Mondi launches rain resistant Splash Bag In response to lively customer interest for rain-repellent paper bags, Mondi has developed the Splash Bag. This new bag resists rain for up to two hours and withstands humidity better than a standard paper bag. Standard paper bags for packaging cement and other powdery products are generally vulnerable to rain. To tackle the issue, Mondi, working in collaboration with major cement producer Lafarge, has developed an innovative rain-repellent bag particularly suitable for cement. The new wetstrengthened, machine-finished Splash Bag is designed to absorb less moisture than conventional bags. Its outer ply of Mondi Advantage Protect sack kraft paper has a water-repellent surface and is formulated to keep high tensile strength even in a wet environment. It also helps prevent moisture ingress if conditions are damp or humid during storage. Advantage Protect sack kraft papers have a water-repellent surface and are formulated to have high tensile strength, to help prevent rupture. For example, Advantage Protect in a grammage of 80 g/m² has a tensile strength of 5.6 kn/m in the machine direction an impressive figure. Splash Bag s water-resistive properties are immediately apparent in sideby-side visual testing versus standard paper cement bags (test conditions simulating direct exposure to rain). Splash Bag resists moisture ingress for up to 12 hours. Even after two hours of direct exposure to rain, Splash Bags can be moved, handled and emptied without any difficulties. Bag breakage rates are significantly reduced, leading to genuine cost savings: fewer broken bags translate to lower vehicle and site cleanup costs, fewer trips from warehouse to site, as well as time savings for logistics and site managers. Excellent moisture resistance can also mean better protection of the filling good if conditions are damp or humid at the warehouse. Mondi Industrial Bags, segment of Mondi s Europe & International Division, is the leading international producer of industrial paper bags, selling around 5 billion bags per year. Thanks to its broad range of bag specifications, Mondi Industrial Bags serves major industries including cement and building materials, chemicals, food, feed and seed. The business segment operates a dense sales and service network, the specialised filling equipment department Natro Tech, as well as its Bag Application Centre, where researchers develop and test innovative packaging solutions. Mondi is an international packaging and paper Group, employing around 24,000 people in production facilities across 30 countries. The Mondi Group is fully integrated across the packaging and paper value chain from the management of its own forests and the

16 14 papír a celulóza 70 (1) 2015 Paper News production of pulp and paper (packaging paper and uncoated fine paper), to the conversion of packaging paper into corrugated packaging, industrial bags, extrusion coatings and release liner. Mondi is also a supplier of innovative consumer packaging solutions, advanced films and hygiene products components. Sabine Ehrlich-Zingel New tissue line successfully started up in Russia A Valmet-supplied tissue line recently started up at Syktyvkar Tissue Group s new site in Semibratovo, Yaroslavl region, Russia. The new Advantage DCT 100HS machine adds 30,000 tons of tissue per year to the company s current production of bathroom tissue, napkin and towel grades. Valmet has previously delivered an Advantage DCT 100 production line to Syktyvkar s mill in the republic of Komi, which started up in 2008, as well as a major rebuild of their PM1 at the same mill in Valmet and Syktyvkar Tissue Group have developed a strong relationship during our previous deliveries. Excellent teamwork and big efforts from both sides combined with our well proven technology made the start-up very smooth and efficient. We are looking forward to continuing our long-term partnership in future projects, says Björn Magnus, Sales Director EMEA, Tissue Mills Business Unit, Valmet. The tissue machine has a width of 2.7 m and a design speed of 2,000 m/min and is optimized to save energy and to enhance final product quality. Valmet s delivery included a complete tissue production line featuring an Advantage DCT 100HS tissue machine. The tissue machine is equipped with an OptiFlo headbox and a cast alloy Yankee cylinder and an AirCap hood. The project scope also included basic and detailed engineering, process equipment, as well as the supervision of the installation and training of the new tissue line. Metso delivered an automation package with a process control system. Syktyvkar Tissue Group is today one of the best known companies on the Russian market for tissue products with a market share of around 10%. Today the company employs 385 people and produces approximately 45,000 tonnes of tissue. Headquarters and existing production facilities of the company before this new site in Semibratovo are located in Syktyvkar, capital of the republic of Komi in the northwestern part of Russia. Björn Magnus Key board machine for Zhejiang Long Chen Paper in China Valmet will supply Zhejiang Long Chen Paper with a new headbox, press section and sizer for its new PM7 containerboard machine to be located in the company s Dushan mill in Jiaxing City in China. The start-up of the machine is scheduled for The order is included in Valmet s fourth quarter 2014 orders received. The value of the order will not be disclosed. Valmet s delivery for the new containerboard machine will include a new OptiFlo Fourdrinier headbox for improved product quality and increased productivity, a center-roll based OptiPress press section with modern shoe press technology for lighter basis weights, as well as a new OptiSizer Film sizing section utilizing film application. In containerboard manufacturing, headbox, press section and sizer are key components in order to secure production quality. That s why also Long Chen chose Valmet to supply those parts for their PM7 machine, comments Kari Räisänen, Area Sales Director of Valmet. The 7250mm wide (wire) PM7 will produce containerboard grades at maximum speed of 900 m/min. Long Chen Paper Co. is a service-oriented company that manufactures recycled containerboard, corrugated medium paper, corrugated board, and packaging materials. The company has operations in Taiwan and China. Long Chen Paper has 3,318 employees worldwide. Petri Paukkunen Finlandia vodka boxes constructed from Abbeytex in F&SEA Award Sheetfeeding are delighted that the Finlandia Vodka packaging, made from their textured microflute AbbeyTex, has won a Foil & Specialty Effects Association (F&SEA) Award. The F&SEA run annual awards to demonstrate the best foil stamping, embossing and other special effects which have taken place during the year. It is a culmination of the most creative, brilliant and technically difficult work. The Finlandia Vodka Boxes won the Silver Award for Creative Use on Folding Carton. The key feature which helped to win this award is that Abbeytex surface is specially formulated to accept hot foil blocking. This was taken full advantage of, as the microflute was foil blocked in 3 colours, in a combination of graphics and text. There was a foil embossed white logo, flat stamp silver and foil emboss in silver and red foil emboss for reindeers. -WPO- Arkhangelsk PPM to invest up $110 million in technical modernization Arkhangelsk PPM, one of Russia s largest pulp and paper mills, plans to invest up to 3.7 billion rubles (US$110 million) in the technical modernization of its production facilities during the next several years, according to a press-service of the plant. As part of these plans, a particular attention will be paid for the modernization of the production of cardboard. In January-February 2015 Arkhangelsk PPM will modernize part of the grid board machine 1, while in April modernization of grind-preparatory department of the machine will be completed. It is planned that the most significant investment project for the company in 2015 will involve the commissioning of a new plant for the production of hemicellulose worth about 3 billion rubles (US$90 million). Eugene Gerden ANDRITZ starts up tissue machine with steel Yankee International technology Group AN- DRITZ has successfully completed start-up of the tissue machine with an 18-foot steel Yankee supplied to Zhejiang Jingxing Paper in Pinghu city, Zhejiang province, China. The PrimeLineST C8 machine, which is producing high quality facial wipes and toilet paper grades, has a design speed of 1,900 m/min and a paper width of 2.85 m. The steel Yankee with head insulation, in combination with a steamheated hood, enables a high drying capacity at minimized energy costs. Start-up of a second ANDRITZ tissue machine for Zhejiang Jingxing Paper has been scheduled before the end of this year. -WPO-

17 Paper News papír a celulóza 70 (1) YOU CAN MEET 270 INTERNATIONAL COMPANIES AT THE SHOW, ALL IN ONE PLACE AND UNDER ONE ROOF A 3-DAY SHOW A UNIQUE OPPORTUNITY FOR PAPER AND CONVERTING TECHNICIANS TO FIND OUT THE LATEST NEWS IN THIS PROFESSION..., IN JUST 3 DAYS A FULL OVERVIEW OF THE TECHNOLOGY AND EQUIPMENT AVAILABLE TO THE PAPER INDUSTRY SECTOR 4 CONFERENCES 4 HIGHLY QUALIFIED INTERNATIONAL CONFERENCES INTERNATIONAL EXHIBITION OF PAPER INDUSTRY OCTOBER 2015 LUCCA ITALY At MIAC 2015 you will find machinery, plants and equipment for the production and for the converting of paper and paperboard. The Visitors of MIAC 2015 will be able to meet, during the 3 days of Exhibition, the leader suppliers of the Paper Industry sector which will present the latest developments in machines, systems and avant-garde solutions. EDINOVA Srl - Via Pordenone Milan - Italy - phone website:

18 16 papír a celulóza 70 (1) 2015 BOBST Nové zpracovatelské stroje BOBST Švýcarská společnost BOBST je neustále velmi aktivní v inovacích svých zpracovatelských strojů všech divizí. Mnohá zařízení si odbyla svoje premiéry v závěru roku 2014 a bude představena veřejnosti i v počátku roku Na dnech otevřených dveří COMPETENCE 14 pořádaných na konci listopadu ve švýcarském Mexu představila společnost BOBST zcela nový stroj na lepení obalů z vlnité lepenky a kašírovaných materiálů. Stroj je k dispozici ve dvou velikostech EXPERTFOLD 145 a 165, v několika variantách pro potřeby různých výrobců obalů. Nový stroj EXPERT- FOLD nabízí dokonalou kontrolu procesu skládání a lepení díky řadě nových prvků a implementovaným technologickým inovacím. Jednou z nich je možnost flexibility typů a rozměrů materiálů, které lze na stroji zpracovávat, nebo lepší kontrola nad přířezem během průchodu strojem. Výsledkem je vysoký výkon a vynikající kvalita výsledné skládačky, zvlášť důležitá při plné automatizaci procesu balení a při komplexní výrobě hotových obalů. Stroje EXPERTFOLD s novým designem obsahují systém vyrovnávání přířezů ACCUFEED pro přesné skládání, vysoce přesnou předlamovací část a skládací část minimalizující vznik překryvů a mezer. Poslední vlastnost je dále podpořena mimořádně dlouhou skládací částí stroje. Společně s revolučními skládacími jednotkami na vstupu stroje to zajišťuje vysokou kvalitu ohybů, kterou dnešní výrobci potřebují. Kromě schopnosti skládat a lepit vlnitou lepenku od N vlny až po vlnu A, včetně pětivrstvých a kašírovaných lepenek, dokáže EXPERTFOLD 145 a 165 manipulovat s přířezy až do velikosti 1700 x 1100mm a tloušťky do 25 mm po složení. Flexibilita nových modelů spočívá v tom, že jsou současně schopny pracovat i s malými archy velikosti 296 x 60 mm. Nové modely řady EXPERTFOLD jsou velmi robustní, což znamená maximální využitelnost, malou poruchovost a dokonalou kontrolu přířezu. Současně jsou koncipovány tak, aby jejich obsluha byla co nejpohodlnější. Jsou například vybaveny otevřeným bočním rámem pro snadný přístup, ale současně i světelnými bariérami na ochranu obsluhy před úrazem. Vizuální sledování umožňuje obsluze pozorovat, co se ve stroji děje, a systémy zařízení ACCUEJECT a další systémy vyvinuté společností BOBST zajišťují kvalitu procesu během celého jeho průběhu. Stroje mají obvyklý modulární design, který umožňuje rozšiřování spolu s tím, jak se rozšiřují požadavky jejich uživatelů. Rozsah dostupných konfigurací a možností zahrnuje i krabice se samosvorným dnem, výkon obalů za hodinu pro čtyř a šestibodové lepení a verze s mechanickým nebo automatickým přestavováním. Rychlost nového stroje EX- PERTFOLD je až 250 metrů za minutu, což znamená, že bez automatizace by se na výstupu linky mohly hromadit hotové krabice. Proto společnost BOBST nabízí řešení Impack, které umožňuje uživatelům dosáhnout maximálního výkonu. Na dni otevřených dveří COMPETENCE 14 bylo také představeno nové zařízení ACCUCHECK XL, první zařízení na světě pro in-line kontrolu jakosti produkce skládacích a lepicích strojů na výrobu obalů z vlnité lepenky. Toto zařízení, představené jako koncepční varianta společně se skládacím a lepicím strojem EXPERTFOLD 165, využívá vysokorychlostní kamery a nejnovější software pro zpracování snímků ke kontrole každého vyrobeného obalu z hlediska barevných odchylek a dalších defektů. Díky zařízení ACCUEJECT na vyhazování špatných krabiček vytváří tato nová koncepce systém zajištění jakosti, který umožňuje výrobcům plnit požadavky dnešní doby na bezvadné obaly při zachování vysoké rychlosti výroby. Systém ACCUCHECK XL je novinkou, která ještě více posiluje postavení společnosti BOBST jako předního poskytovatele zařízení na výrobu perfektních obalů s nulovou chybovostí. Dny otevřených dveří v Mexu navštívilo více než 150 zástupců společností z celého světa, kterkteří poskytli pozitivní zpětnou vazbu na nové modely EXPERTFOLD i další zařízení a služby, které byly na této akci představeny. Mezi nimi byly i stroje MASTERCUT 2.1 a POWER REGISTER, MASTER- FOLD 230 a GYROBOX XL plus LOGIPACK, FS POLYJOI- NER 400 a široká škála servisních řešení BOBST. Další prezentace BOBST Již na konci října 2014 pak proběhla také prezentační akce závodu BOBST v S. Giorgio Monferrato v Itálii. Zde se rovněž sjelo kolem 150 odborníků, aby se seznámili s inovacemi v oboru kotoučového potisku flexibilních materiálů. Představeny zde byly především hlubotiskové stroje Rotomec MW 60 a Rotomec MW 80 s aplikací EXTENDO, funkcí TAPS a konceptem na minimalizací odpadu materiálu při tisku. Byl zde také prezentován inovovaný laminátor BOBST CL 850D.

19 BOBST papír a celulóza 70 (1) Hned na počátek roku 2015 pak přichystal BOBST prezentaci svých strojů a zařízení na veletrh ICE USA do floridského Orlanda. Zde byla představena americké odborné veřejnosti zušlechťovací zařízení flexibilních obalových materiálů z produkce BOBST General Hawkeye (Pinehole Detector, RO- TOSIL, ROTOMELT, ROTOTACKY a ROTOCOAT) a byl zde rovněž již výše zmíněný laminátor BOBST CL 850/CL Nechyběla ani prezentace špičkového flexotiskového stroje s centrálním válcem BOBST F&K 20SIX (tisková šířka mm, raport mm, rychlost až 600 m/min). Aktuálně se chystá společnost BOBST na veletrh ICE Europe ( března 2015, Mnichov), kde v hale 6 nového výstaviště bude nabízet hned celou škálu svých nových zařízení. Jako v případě ICE USA to budou natěrací zařízení RO- TOMELT, ROTOTACKY, ROTOSIL a ROTOCOAT, inovovaný stroj na vakuové pokovování (metalizace) General Hawkeye a laminátory CL 850 / CL 1000 a SL 850 / SL Představen bude i nový stroj na vrstvení PE/PP ROTOEXTRUDER. Z tiskových strojů zde bude prezentován hlubotiskový Rotomec 4003 a nejmodernější flexotiskový stroj F&K 20SIX. Aktivita firmy BOBST bude směřovat i do Asie. Ve dnech se totiž tato společnost představí vlastním stánkem na veletrhu ProPak Vietnam. Zdejší odborné veřejnosti bude představen flexotiskový stroj s centrálním válcem F&K 20SIX v maximální šířce mm, zaměřený na minimalizaci odpadu při tisku a úspory elektrické energie. Rovněž bude prezentováno zařízení na vakuové pokovování BOBST General Hawkeye se zařízeními Pinehole Detector a AlOx process. Hlubotisk bude ve Vietnamu zastupovat špičkový vícebarevný stroj na výrobu obalů na cigarety LEMA- NIC RS V reakci na rostoucí využívání mobilních zařízení návštěvníky webových stránek firmy BOBST byla touto společností uvedena do praxe nová funkce, která usnadní prohlížení stránek BOBST.com na jakémkoliv zařízení. Díky novému a přístupnému designu je nyní stránka BOBST.com plně přizpůsobena pro zobrazení na jakémkoliv typu obrazovky od stolních počítačů a notebooků po tablety a inteligentní telefony a nabízí tak pohodlné zážitky všem návštěvníkům webu. BOBST.com umožňuje snadno nacházet kontakty na společnost BOBST ve všech zemích kdykoliv a odkudkoliv, najít jejich adresy a umístění na mapě, získat podrobné informace o společnosti BOBST, jejích produktech a službách, zaregistrovat se pro zasílání novinek a číst si o nich kdykoliv, sledovat finanční zprávy firmy a získávat informace o volných pracovních místech ve společnosti BOBST po celém světě. -JML- Materiály Lakování Laminování Sušení Vytvrzování Lakování Konverting Flexotisk

20 18 papír a celulóza 70 (1) 2015 KRPA Skupina KRPA se připravuje na oslavy 180. výročí zahájení výroby papíru v Hostinném V letošním roce uplyne již 180 let od doby kdy v roce 1835 bratři Gustav a Wilhem Kieslingové přestavěli v prostorách zámku hraběte Waldsteina bývalou přádelnu vlny na ruční papírnu a položili tak základ tradici papírenské výroby v městě Hostinné. V této první papírně, známé pod názvem Labský mlýn, pak o již rok později instalovali papírenský stroj, který byl po papírně v Bubenči druhým papírenským strojem v Čechách. Před 10 lety, kdy jsme si připomínali 170. výročí zahájení výroby papíru v Hostinném, vyšly v časopisu Papír a celulóza články, které rekapitulovaly celý vývoj výroby papíru v tomto městě až do roku 2005, a tento vývoj bude podrobněji zdokumentován i v publikaci, kterou chce k letošnímu výročí vedení skupiny KRPA vydat. Proto chceme v tomto textu přiblížit pouze poslední desetiletí výroby papíru v Hostinném, které však z mnoha důvodů bylo pravděpodobně rozhodujícím pro zachování výroby papíru v lokalitě Hostinné. Období roku bylo poznamenáno velkými problémy s nestabilním provozem PS6 po provedené rekonstrukci a instalaci natěracího zařízení Speed Sizer místo klížícího lisu. Toto zařízení sice přineslo nové možnosti oboustranných nátěrů, ale zejména z důvodu přístupu dodavatele k řešení problémů se nedařilo provoz stabilizovat a tato neudržitelná situace vyústila až v reklamování celé dodávky. Zařízení bylo po mnoha jednáních uvedeno do bezproblémového provozu až počátkem roku Toto období nestability PS6 spolu se vzrůstajícími problémy s konkurenceschopností papírenských strojů 4 a 5 se nemohlo neprojevit v hospodaření a tak se společnost KRPA PAPER, a. s. vzniklá v roce 2008 jakou součást KRPA Holding CZ, a. s. propadla do velmi vysoké ztráty ohrožující samu existenci papírenské výroby v Hostinném. Před představenstvem a vedením společnosti v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřičkou byl velmi složitý úkol vyvést společnost KRPA PAPER zpět k prosperitě. V roce 2008 tak byla přijata zásadní rozhodnutí o ukončení výroby na papírenských strojích 4 a 5 a o koncentraci produkce na papírenský stroj 6, s cílem zásadního navýšení podílu na trhu nepromastitelných papírů dodávaných pod ochranou známkou KH Pack. Podmínkou splnění tohoto cíle bylo především výrazné snížení nákladů, zejména v oblasti energií a osobních nákladů. Zásadním krokem ke snížení energetických nákladů po od sta vení PS 4 a 5 bylo rozhodnutí o realizaci souboru akcí zahrnujících rekonstrukci kotle, výměnu a racionalizaci hlavních potrubních tras parních a teplovodních rozvodů a instalaci dvou malých kotlů, zabezpečujících pouze vytápění v období odstávek. Na pokrytí nákladů souboru těchto akcí se podařilo zajistit dotaci ve výši 40 % rozpočtových nákladů a tak byla celá investice v průběhu let realizována. Prakticky ve stejném období byla provedena i rekonstrukce mlecích linek s pozitivním dopadem na spotřebu energie i technologii výroby papíru. Rekonstrukce byla realizována za použití repasovaných mlecích agregátů PS 4 a 5, linka dlouhého vlákna pak za použití nových mlýnů získaných od dodavatele natěracího zařízení Speed Sizer v rámci mimosoudního vyrovnání. Těmito opatřeními se podařilo snížit celkovou spotřebu energií na tunu výroby o více než 50 %, zlepšit technologické podmínky a byl tak proveden rozhodující krok ke zlepšení konkurence schopnosti zejména v oblasti nepromastitelných papírů. Jejich tržní podíl se podařilo zvýšit z necelých 11 tis. tun v roce 2008 na téměř 15 tis. tun v roce Vývoj hospodaření společnosti tak začal mít pozitivní vývoj a rok 2011 byl rokem, kdy společnost KRPA PAPER vykázala kladný hospodářský výsledek. V roce 2010 se však nad výrobou nepromastitelných papírů objevuje zásadní nebezpečí, když z důvodů potenciálních karcinogenních vlivů je ohlášeno ukončení výroby fluorkarbonových přípravků na bázi uhlíkového řetězce C8, které byly dosud pro zajištění nepromastitelnosti výhradně používány. Zejména před výrobně technologickým útvarem tak stála nutnost nalezení náhrady a tím i celé změny technologického procesu. Díky zkušenosti pracovníků, možnostem realizování zkušebních výrob na menších natěracích strojích a v neposlední řadě i možnosti provedení oboustranných nátěrů na PS 6 se podařilo postupně v průběhu roku změnit celý proces s využitím nových

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

tech PAPCEL oslavuje výročí založení Váš specialista pro www.navetech.eu

tech PAPCEL oslavuje výročí založení Váš specialista pro www.navetech.eu PAPCEL oslavuje výročí založení Ivan Doležal dolezal@svettisku.cz PAPCEL oslavuje výročí založení tech Akciová společnost PAPCEL z Litovle, jediný tuzemský výrobce strojů a technologických zařízení pro

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu Studie www.paseka5p.com Struktura tiskových technik dle ISO 12637 1 platné od roku 2006 Průmyslové tiskové techniky 2010 Zaměření průmyslových

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Digitálna a ofsetová tlač

Digitálna a ofsetová tlač Digitálna a ofsetová tlač Talianske manželstvo, alebo harmonický vzťah? Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Jak

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání

THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání Lidé, myšlenky, řešení. THIMM Social Responsibility - TSR (Sociální odpovědnost THIMM) THIMM je odpovědný rodinný podnik, který chce

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více