Odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu/magazine of the Czech and Slovak Pulp & Paper Industry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu/magazine of the Czech and Slovak Pulp & Paper Industry"

Transkript

1 Odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu/magazine of the Czech and Slovak Pulp & Paper Industry 70. ročník odborného časopisu Papír a celulóza Vývoj světového papírenského průmyslu Certifikace výrobků ze dřeva ICE + Corrugated & Carton Exhibition 1 číslo: 2015

2

3 papír a celulóza 70 (1) 2015 Papír je materiálem vynalezeným již před téměř dvěma tisíci lety. Řadu století sloužil jen jako komunikační materiál tedy ke psaní a až mnohem později, vlast ně již v době po vynálezu knihtisku začal sloužit i k balení (a výrobě obalů) a pak i k hygienickým účelům. Původní surovinou na výrobu papíru byly až do poloviny 19. století staré tříděné hadry a již použitý (nebo odpadový) papír tedy vlastně jen recyklovaná vláknina. Této suroviny ale začal být postupně, hlavně po vynálezu papírenského stroje roku 1799, nedostatek, tak se hledaly jiné zdroje vlákna, až začalo převládat dřevo (nejprve mechanicky a pak chemicky rozvlákněné). Jestliže původní ruční papír měl víceméně standardní parametry, z nových surovin se začala vyrábět čím dále širší škála různých druhů papírů. Pro potisk, který až donedávna spotřebovával největší podíl vyrobeného papíru, byly vždy podstatné nejen pevnostní, ale i povrchové vlastnosti papíru hladkost, prášivost, nasákavost, přijímavost barvy, struktura, oboustrannost, uspořádání vláken apod. Tlak na zvyšování podílu recyklované vlákniny v papíru a nové tiskové technologie (digitální tisk) dnes přináší opět výrazně změněné parametry papírů, často v protikladu s požadovanými vlastnostmi při balení potravin. Záběry digitální kamery s výrazným zvětšením nám v letošním ročníku budou přibližovat, jak vypadá povrch vybraných druhů papíru a často nečekané nedostatky, které nejsou pouhým okem vidět, ale potiskovatelnost mohou významně ovlivňovat. Martin Jamrich Inspirujeme mladé papír čtenáře, a celulóza 70 (1) aby nadále listovali stránkami novin Vydavatel/adresa redakce Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o. Hollarovo nám. 11, Praha 3 tel.: Jednatel společnosti: Martin Jamrich Vydání řídí redakční rada: Miloš Lešikar (předseda, ACPP), Ivan Doležal (Svět tisku), Jan Gojný (UP, ODCP), Martin Jamrich (Svět tisku), Josef Kindl (Mondi Štětí), Milan Štolc (Recfond SR), Marek Vošta (Europapier) Povzbudit mládež světa, aby se zamilovala do čtení, je jednou z nejlepších věcí, které děláme. Zúčastňujeme se celosvětového programu, který nabádá školy, aby ve třídách využívaly noviny např.: při podpoře hodin čtení, matematiky, politiky, vědy, sociologie, geografie a kritického myšlení. Věříme v mládež jako příslib skvělé budoucnosti Další autoři čísla: L. Belicová, P. Březina, M. Dráždil, B. Tesařík, M. Vítek, O. Vlačiha Grafické zpracování: MACK Toto číslo vychází v únoru 2015 Evidenční číslo MK ČR E 2860, ISSN , INDEX Vychází od roku Issued from Erscheint seit 1946 PCELAU 70 (1) 1 32 (2015) Papír pro toto číslo dodali: Unikátní 3 vrstvý FSC mix papír Bio Top 3 dodala společnost Bjornberg 1781, s.r.o. Jankovcova 1037/ Praha 7 Holešovice Česká Republika telefon: fax:

4 22. MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ, POLYGRAFIE A OBALŮ RP_210x148.indd :25

5 P+C papír a celulóza 70 (1) OBSAH/CONTENTS/ INHALTVERZEICHNIS 1 Úvodní slovo The introductory word ročník časopisu Papír a celulóza 70 th volume of Pulp and Paper magazine 4 Informace z profesních svazů a asociací Information of professional associations 6 SPPC a EUCEPA / TISSUE PaperlinX na Slovensku PaperlinX in Slovak republic 70. ročník odborného časopisu Papír a celulóza Nedlouho po skončení druhé světové války, již na podzim roku 1946, vydaly Československé závody pro papír a celulosu, národní podnik, Praha první číslo odborného časopisu Papír a celulosa. Podtitul tohoto nového periodika zněl "technicko-vědecké zprávy československého národního průmyslu papíru a celulosy". Tento časopis volně navazoval na předválečný titul s názvem PAPÍR, vycházející od 2. října roku 1913 (v nákladu až výtisků, původně dokonce ve všech jazykových mutacích užívaných v soustátí Rakousko Uherska) až do konce 30. let minulého století. Krátce v tomto období vycházelo také čtrnáctidenní periodikum Papírnický žurnál (Papier Journal) vydávané papírenskými obchodníky, které bylo ale poněkud méně zaměřeno na papírenské technologie. 8 Aktuální situace v průmyslu papíru a celulózy ve světě Present situation in world pulp and paper industry 10 KAMA Finishing Days 2014 / Globální růst trhu etiket KAMA Finishing Days 2014 / Worldwide growth of label market 11 Pro Carton ECMA Award 12 Paper News 16 Nové zpracovatelské stroje BOBST New processing machines BOBST výročí zahájení výroby papíru v Hostinném / KRPA 180 th anniversary start of production paper in Hostinné / KRPA 20 FOR WASTE & Water / PACKSTAR 21 Mladý obal 2015 Young Package Paperworld ICE Europe & CCE International 24 Certifikace lesů a dřeva Wood and Forest Certification 36 Papírenské statistiky Paper industry statistical data 27 Cenové přehledy Price Survey 28 Osobní zprávy Personnel news 29 Přehled konferencí, veletrhů a výstav v roce 2013 Survey of conferences, Fairs and exhibitions 2013 Übersicht über Konferenzen, Messen und Ausstellungen Informace / Information / Informationen 31 Historické papírny v Čechách Historical paper mills in Bohemia Časopis Papír a celulóza byl od svého založení koncipován jako odborný měsíčník československého papírenského průmyslu. Vydavatelé se v čase měnili, v roce 1946 to byly Československé závody pro papír a celulózu, v letech 1947 a 1948 také Hospodářská skupina průmyslu papíru Ústředního svazu čs. průmyslu. Dále pak od r Ministerstvo lesního a dřevařského průmyslu, od roku 1956 Ministerstvo chemického průmyslu a v období Generální ředitelství průmyslu papíru a celulózy. Po zrušení GŘ PPC v červnu 1989 se vydavatelem stal výzkumný ústav papírenského průmyslu Irapa, který fakticky zajišťoval vydavatelskou činnost již od dubna 1984 do konce roku 1994, kdy vydávání převzal papírenský svaz (nyní ACPP). Připomeňme si i jména šéfredaktorů za celé období. Byli to pánové Gabriel Sommer ( ), Miroslav Žabka ( ), Zdeněk Dvořáček ( ) a Vladimír Haasz ( ), který dal časopisu výrazně technický ráz a dobrou typografickou i grafickou úroveň. V letech 1972 až 1994 byl šéfredaktorem časopisu Josef Korda a od začátku roku 1995 Miloš Lešikar. Každý šéfredaktor vtisknul časopisu své představy a úpravu, což je patrné na archivních výtiscích, všichni se však snažili udržet odbornou úroveň časopisu tak, aby byl zajímavý pro čtenáře a odborně fundovaný i z hlediska mezinárodního srovnání.

6 4 papír a celulóza 70 (1) 2015 P+C Šéfredaktor nebyl nikdy na svoji práci zcela sám. Od roku 1952 spolupracoval s redakční radou časopisu. Ta až do r působila jako poradní orgán vydavatele k zajišťování jeho záměrů a zájmů. Předsedy redakčních rad byli pánové ing. J. Wetzler ( ), K. Červenka CSc. ( ), ing. M. Souček CSc. ( ) a ing. J. Tauc ( ). Od roku 1992 se redakční rada stala poradním orgánem šéfredaktora a hájení zájmů a záměrů vydavatele převzala správní rada časopisu. Předsedou první SR se stal ing. B. Preclík, ( ), od března 1998 ing. V. Koukol a od roku 2000 do 2006 ing. M. Melota. Současným předsedou redakční rady (od roku 2011), řídícím nyní přímo i vydávání tohoto časopisu je Miloš Lešikar. Vydávání odborného časopisu vždy bylo a stále je poměrně nákladné. V dobách centrálního plánování bylo zajištění prostředků jednoduché. Časopis se musel vydávat, a proto tehdejší vydavatelé prostředky naplánovali a direktivně zajistili. Od roku 1969 přispíval každý národní (později státní) podnik do tzv. Fondu technického rozvoje, z kterého se náklady na vydávání časopisu hradily. Po zrušení GŘ PPC v červnu 1989 se rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu stal vydavatelem Výzkumný ústav papírenského průmyslu Irapa, který financoval vydávání časopisu ze zbytku fondu technického rozvoje GŘ PPC. Roku 1991 znamenal převzetí vydavatelských i nakladatelských práv Svazem průmyslu papíru a celulózy, ale až od roku 1996 se stala celá redakce součástí SPPaC a došlo i k přestěhování do společných prostor se sekretariátem SPPaC (nyní ACPP). Počátkem roku 2010 se pak sekretariát ACPP i s redakcí P+C přestěhoval z Prahy (areál OSPAP) do Štětí, přímo do administrativní budovy firmy Mondi. Vydávání časopisu zatěžovalo vždy podstatným způsobem výdajovou stránku rozpočtu papírenského svazu a i když se postupně dařilo výrazně zlepšovat příjmovou stránku časopisu (především v oblasti inzerce), probíhala již před 15 lety jednání o případném převzetí vydávání časopisu s profesionálními vydavateli (Economia, Print & Publishing a dalšími). Jednání byla posléze přerušena díky lepšící se finanční situaci, ale vzhledem k nutnosti zachování vyrovnaného rozpočtu asociace v dalším období po roce 2010 a soustředění se na základní potřebné činnosti sekretariátu se nakonec rozhodlo představenstvo ACPP ukončit k přímé vydávání časopisu a předat vydavatelská práva jinému profesionálnímu subjektu. Po oslovení několika potenciálních vydavatelských institucí (VÚPC Bratislava, Economia, ČON DFV, Svět tisku, Richtr & Co.) bylo rozhodnuto předat vydávání P+C společnosti Vydavatelství Svět tisku v Praze. Časopis má nyní dvouměsíční periodicitu, první číslo nového 66. ročníku s pozměněnou grafickou úpravou vyšlo v únoru Sekretariát ACPP nadále spolupracuje poměrně úzce na zajišťování podkladů do některých tradičních rubrik tohoto jediného odborného papírenského periodika u nás. Z prostředků časopisu a prací redakce PaC byly dříve vydávány i další publikace, deklarované jako přílohy časopisu. Mnoho předplatitelů tak získalo odborné papírenské slovníky (anglické, německé, francouzské, ruské a portugalské) za tak nízkou cenu, že o ní nelze v současné době ani hovořit. V rámci časopisu byly vydávány také různé příručky (Modernizace papírenských strojů, Užitečná čísla a mnoho dalších) a knižní publikace (např. Papírenská příručka, Papírenská encyklopedie, Zkoušení papíru, Zuman Papír, historie řemesla a výrobní techniky). Řada knih, převážně historického zaměření vznikala i v úzké spolupráci s jinými nakladateli (Karolinum, Mladá fronta, Naše vojsko). Nesmíme zapomenout ani na Adresář výrobců, dodavatelů a ostatních organizací českého a slovenského papírenského průmyslu a moderní česko anglický slovník na CD. Tato další vydavatelská činnost je však v poslední době výrazně utlumena. Jménem vydavatele bych chtěl poděkovat při příležitosti vydání prvního čísla 70. ročníku všem minulým pracovníkům a spolupracovníkům časopisu P+C za úsilí a profesionální odbornost i nadšení, které věnovali časopisu, zejména v jeho nelehkých dobách. Od ročníku 2011 se ujal sazby MACK a tisk probíhal střídavě v několika různých ofsetových tiskárnách. Od posledního čísla roku 2013 pak tiskne Svět tisku papírenský časopis digitálně. Stávajícím autorům a spolupracovníkům přeji hodně invence a úspěchů v další práci na připravovaných číslech a při dalším zvyšování odborné, společenské i grafické úrovně časopisu Papír a celulóza. Miloš Lešikar 70. Jahrgang der Fachzeitschrift P+C (Papier und Zellstoff) Tschechoslovakische Werke für Papier und Zellstoff, Volkseigener Betrieb Praha, haben im Jahre 1946 die erste Nummer der Fachzeitschrift Papír a celulóza (Papier und Zellstoff) mit dem Untertietel technisch-wissenschaftliche Informationen der tschechoslovakischen volkseigenen Betriebe der Papirund Zellstoffindustrie herausgegeben. Es wurden verschiedene Fachabhandlungen veröffentlicht, weiterhin wurden Rubriken für den Patentrundschau, die Literaturübersicht und für die Kurznachrichten redigiert. Die Fachzeitschrift Papír a celulóza hat eine sonderbare Lebensdauer erwiesen und dieses Jahr erreicht sie den 70. Jahrgang ohne einer Unterbrechung in der Herausgabe. Die Fachzeitschrift ist jedoch nicht das erste Periodikum mit der Richtung auf die Papierindustrie in Böhmen und Mähren gewesn. Am 2. Oktober 1913 erschien die erste Nummer der Fachzeitschrift für den Fachhandel und Papierindustrie und zusammenhängende Fachgebiete (Die Grafik, die Schreibwarenutensilien, für die Schachtelhersellung, für den Fachmaschienenbau u. s. w.) mit dem lakonischen Titel PAPÍR (PAPIER). Herausgegeben wurden Exemplare in einigen Sprachen, die in dem ehemaligen Österreich-Ungarn benütz wurden. Jede vierzehn Tage bis 1921 wurden interessante Fachartikel, Informationen und Kurznachrichten publiziert. Den Staffetenstab hat nachher die Fachzeitschrift des tschechischen Papier-Fachhandels Papírnický žurnál (Papier Journal) übernommen, die gleichfalls jede 14 Tage herausgegeben wurde. Diese Fachzeitschrift war jedoch viel weniger an die Herstellung von Papier und Zellstoff orientiert. Der Beginng des 70. Jahrganges der Fachzeitschrift Papír a celulóza ist mit keinen radikalen Änerungen verbunden (nur aljärlichen Farbenänderung Logo und Digitaldruck). Von Jahre 2011 ist weiterhin der Herausgeber von Journal P+C der Verlag Svět tisku in Prag mit zuzammensarbeit mit ACPP. -JML-

7 informace z profesních svazů papír a celulóza 70 (1) ACPP na počátku roku 2015 Sekretariát Asociace českého papírenského průmyslu pokračuje ve své činnosti v roce 2015 ve společném působišti s kanceláří ALDP (Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků) na adrese U Uranie 18, Praha 7, Holešovice. Ve Štětí prozatím nadále zůstává oficiální sídlo ACPP a především pak archív papírenské asociace a časopisu Papír a celulóza. V lednu roku 2015 se konalo vedle řady běžných jednání s členskými firmami také první setkání ředitelů sekretariátů evropských papírenských svazů v sídle CEPI v Bruselu, kde ACPP zastupoval ing. Z. Musil, a jednání Rady členů SP ČR, kde ACPP zastupoval pan M. Lešikar. Svaz průmyslu a dopravy ČR v letošním roce oslavuje 55. výročí založení svazu průmyslníků, zahajuje akci Rok průmyslu a technického vzdělávání a chystá volební valnou hromadu, kde má na člena předsednictva SP ČR kandidovat také ing. J. Tymich (viceprezident ACPP) a do dozorčí rady SP ČR ing. Z. Musil. Sekretariát ACPP připravuje rovněž řádné zasedání představenstva, Valnou hromadu asociace (konec dubna 2015) a pracovní jednání o další spolupráci se Svazem výrobců vlnitých lepenek (předseda A. Wisinger), Svazem polygrafických podnikatelů (prezident J. Sochůrek) a také s obalovou asociací SYBA (prezident A. Steinbauer a ředitel V. Volek). Svaz velkoobchodů papírem v ČR (předseda ing. M. Vošta, Europapier) bohužel v roce 2014 ukončil svoji činnost. Rok průmyslu a technického vzdělávání Jedná se o akci, kterou slavnostně vyhlásil a odstartoval dne 15. ledna 2015 v Národním technickém muzeu v Praze Svaz průmyslu a dopravy ČR (oznámena byla již na sněmu SP ČR na MSV 2014 v Brně). Rok průmyslu a technického vzdělávání má za cíl zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a také o studium technických oborů na školách všech stupňů. Měl by přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o vzájemnou spolupráci a přiblížit veřejnosti dobré příklady z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaní složenou z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí. Koncem února by měly být spuštěny webové stránky, které by se měly stát centrálním místem, shrnujícím existující podporu technického vzdělávání. Záměrem je i zorganizovat sérii kulatých stolů k danému tématu. Vydán bude také Almanach technického vzdělávání a statistická ročenka Panorama s vyjádřeními zástupců podnikatelské sféry. Slavnostního zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání v Národním technickém muzeu v Praze se zúčastnili prezident SP ČR Jaroslav Hanák, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr školství a mládeže Marcel Chládek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další důležité osobnosti. Generálním partnerem akce je Česká spořitelna a její Nadace Depositum Bonum (http://nadacedb.cz). K záměru se připojily odvětvové svazy a asociace, i jednotlivé firmy (např. ŠKODA AUTO), školy (např. ČVUT) a další organizace jako je Technologická agentrura ČR, agentura CzechInvest či Brněnské veletrhy. -JML- Antonín Steinbauer prezidentem obalové asociace SYBA Nový občanský zákoník se dotknul i neziskového sektoru. Asociace, sdružení a další formy neziskových organizací a společností jsou nuceny v přechodném období upravit své stanovy, případně strukturu. To bylo také klíčovým bodem jednání valné hromady obalové asociace SYBA, která proběhla během odpoledne 26. listopadu, před Obalovým galavečerem. Vedle projednání a schválení úprav stanov, byl navržen, prodiskutován a schválen i nový název asociace tedy spolku, jak zní termín této právní formy dle NOZ. Ten bude prezentován poté, co bude formálně ve Veřejném rejstříku spolků zapsán. Generální ředitel DS Smith Czech Republic s.r.o., pan Filip Jirout, který obalovou asociaci reprezentoval jako prezident několik funkčních období, abdikoval ke konci letošního roku a bylo mu pak za jeho práci veřejně poděkováno na Obalovém galavečeru 2014 v Čestlicích. Valná hromada zvolila novým prezidentem asociace Antonína Steinbauera, jednatele společnosti STEINBAUER LECH- NER s. r. o. Své významné funkce se pan Steinbauer ujímá ke dni 1. ledna Pan Steinbauer je již čtvrtým prezidentem obalové asociace. První osobou na tomto postu byl Vladimír Hejna, ředitel IMADOS a MSB Logistik s. r. o., druhým prezidentem byl Jan Wiesner, předseda Svazu Českých a Moravských výrobních družstev, třetím pak již jmenovaný pan Filip Jirout. SpeedCHAIN 2015 a Obal roku 2015 OBALOVÝ INSTITUT SYBA a společnost Reliant Group se dohodly na dlouhodobé odborné spolupráci, v rámci které bude součástí největší středoevropské logistické konference Speed CHAIN 2015 také odborný obalový workshop a slavnostní ceremoniál, na kterém budou předána ocenění OBAL ROKU a DESIGN TOUCH Nejlepší obaly a jejich výrobci společně s jejich klienty si tedy dají letos na podzim svoje dostaveníčko 4. listopadu večer v břevnovském klášteře (Praha 6). -VV-

8 6 papír a celulóza 70 (1) 2015 info z profesních svazů SPPC a EUCEPA Společnost EUCEPA je evropským svazem papírenských techniků. Společné zastoupení ČR a SR v této organizaci zajišťuje odborná Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC) při ČSVTS, která kromě jiného také organizuje řadu vzdělávacích a konferenčních akcí u nás. V posledních letech to byla papírenská konference ve Velkých Losinách 2013 a podzimní odborné semináře v Čejkovicích 2013 a Mikulově 2014 (Tissue 365), na Slovensku to pak byla konference Wood, Pulp & Paper 2014 v Bratislavě. EUCEPA výrazně podporuje také studenty a za příklad dává národním svazům Brazílii, kde se intenzivně starají o nové odborníky pro jejich až raketově se rozvíjející celulózo-papírenský průmysl. Naloží studenty do letadla a cestují s nimi po papírnách a celulózkách. Tím se studenti seznámí s praxí a také se svým budoucím možným působištěm. Navíc nejlepší studenti dostanou stipendium na studijní pobyt ve Finsku. Na oplátku finští studenti studují na univerzitách v Brazílii. Když to srovnáme se stavem v ČR a SR a zdejšími podmínkami, nelze z naší situace mít příjemný pocit, i když SPPC se snaží dělat co je možné. -JML- TISSUE 365 studentská soutěž Letos bude největší akcí pořádanou SPPC třídenní mezinárodní konference zaměřená na papírenské stroje, která se připravuje na termín června 2015 do Mělníka. Její součástí by měla být i exkurze do závodu Mondi ve Štětí, kde v poslední době probíhají největší investiční papírenské iniciativy u nás. Jak jsme zmínili, SPPC je aktivním členem EUCEPA a zástupci této papírenské společnosti se iniciativně zúčastní pravidelných zasedání výboru a také některých konferencí pořádaných touto evropskou organizací. Poslední velkou evropskou akcí byla konference PulPaper 2014 ve Veletržním a kongresovém centru v Helsinkách. Pravidelně ji zahajuje více než hodinová panelová diskuse za účasti zástupců státu, lesů, výrobců papírů i dodavatelů strojního zařízení pro papírenské odvětví, škol a vědy. Prezentují a prodiskutovávají se zde nejzajímavější vize dřevozpracujícího oboru, který je ve Skandinávii velmi podporovaný, rozvinutý a úspěšný. Vzpomenout je nutno v této souvislosti zvláště jednoho diskutujícího, pana prof. Gullichsena. Ten již na předcházejícím ročníku 2010 vyvedl svým vystoupením všechny tak trochu z míry, když položil nahlas dosud mezi papíráky jen šeptanou otázku: Proč se vlastně snažíme vyrábět papír znovu ze sběrového papíru?. Jeho vystoupení, proti němuž nikdo ze stovek přítomných papírenských odborníků nenalezl argument, bylo směřováno k tomu, aby se starý papír vracel do půdy (nebo do moře) a nový papír se vyráběl jen z primární suroviny. Kromě toho, že by se ušetřilo dávkování velkého množství nebezpečných chemikálií, by na rozumnou spotřebu papíru pro veškeré lidstvo bylo třeba dřeva jen asi z 15 milionů hektarů lesa ročně. To je sice asi dvojnásobek veškerých lesů ve Finsku, ale v celosvětovém měřítku je to plocha nevelká. Navíc se dá dřevo pro papírny výhodně pěstovat plantážním způsobem a kácené lesy průběžně obnovovat. Pálení dřeva ubírá z lesní plochy mnohem více dřevní hmoty než papírenský průmysl. Další účastníci panelu se shodovali v tom, že papír je třeba i v budoucnosti vyrábět a lze to dělat efektivně a ekologicky i v době krizí. Za zmínku stojí i informace, že papír je lékem na negramotnost a na zemi je stále minimálně 1 miliarda lidí, kteří se prakticky s papírem ještě nesetkali a neznají jej! V tomto příspěvku se vracíme ke konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy (SPPC), která se konala ve dnech v hotelu Zámeček v Mikulově, pod názvem TISSUE 365. Tématem odborného programu byly informace a novinky v technologii výroby tissue papíru. Účelem tohoto příspěvku však není informovat o průběhu a hodnocení samotné konference, ale seznámit ty, kteří se nemohli zúčastnit, s doprovodnou částí této konference. Je tradicí, že SPPC při pořádání odborných akcí dává prostor i k prezentaci studentů formou posterové a diskuzní sekce. V rámci našeho oboru byly dosud oslovovány zatím pouze vysoké školy z České a Slovenské republiky. Při přípravě programu konference TISSUE 365 vznikla myšlenka, vyhlásit k tématu konference soutěž, jak by se ještě jiným způsobem dal využít tissue papír. Byli osloveni studenti Vyšší odborné školy obalové techniky ve Štětí, která má ke zpracování zadaného tématu soutěže nejblíže. Prostřednictvím třídní učitelky Ing. Jany Žižkové, a po konzultaci s ní, byla studentům zadána dvě témata soutěže: 1. Jak se dá kreativně využít tissue papír 2. Nejlepší návrh na obal pro hygienické výrobky Do ztvárnění soutěžních návrhů se pustili studenti I. ročníku VOŠ obalové techniky, kteří v té době byli ještě ve studiu svého oboru téměř na začátku. Nebylo tedy možné očekávat precizně a profesionálně zpracované návrhy, nýbrž spíše nápady a představy převedené v ručně vyrobené artefakty z tissue papíru nebo ručně vystříhané makety návrhů obalů. A proč ne? O to zajímavější byl výsledek. Ten byl odlišný například od soutěže typu Mladý obal, ale i tak bylo vidět, že se studenti pustili do soutěže o nejlepší nápad s chutí a plnou vážností a bylo i obtížné vybrat ze všech prací ty nejlepší, které by postoupily do užší soutěže. Z každé kategorie bylo vybráno 6 návrhů a ty byly vystaveny u konferenčního

9 TISSUE 365 papír a celulóza 70 (1) sálu, kde se konaly přednášky. Účastníci konferenční akce byli požádáni o zhodnocení vystavených prací a k hlasování pro vyhlášení tří nejlepších návrhů z každé kategorie zvlášť. Výsledky hlasování účastníků konference byly následující: I. kategorie Jak se dá kreativně využít tissue papír 1. místo Lenka Urbánková Labuť 2. místo Kateřina Tichá Obraz 3. místo Rosálie Baliharová Baletka II. kategorie Nejlepší návrh na obal pro hygienické výrobky 1. místo Šárka Kultová Skládací krabice na ubrousky, trojúhelník 2. místo Lucie Compelová a Adéla Hošková Skládací krabice na ubrousky, modrá krychle 2. místo Ivo Zázvorka Lepená krabice na ubrousky (chleba) 3. místo Šárka Kultová Prolamovaná krabička na kapesníčky Studenti, kteří se umístili v této soutěži na prvních třech místech v obou kategoriích, byli odměněni hodnotnými věcnými cenami SPPC. L. Belicová PaperlinX rozšiřuje svoje aktivity na Slovensku Od rozšířil OSPAP a. s. působící nyní pod obchodní značkou PaperlinX svoje služby pro slovenské zákazníky. Již dodávaný sortiment divize VTS (Visual Technology Solutions) doplňuje široká nabídka balicích materiálů a technologií divize Packaging a grafických a kancelářských papírů divize Paper. Na Slovensku působila skupina PaperlinX mnoho let prostřednictvím Bratislavské papierenské spoločnosti spol. s r. o., sesterské organizace Ospapu. Od začátku roku 2015 ale Ospap pod hlavičkou Paperlinx dodává slovenským odběratelům celý svůj sortiment zboží přímo ze skladů v Praze, Brně a Ostravě. Dodací lhůta pro Západní Slovensko je do druhého dne od objednání, pro Východní Slovensko do 48 hodin. K dispozici je zákaznický servis a zkušený prodejní personál pod vedením Country Managera divize Paper pro Slovensko pana ing. Daniela Gašparoviče. V rámci zlepšování služeb plánuje Ospap jako jeden z prvních umožnit slovenským zákazníkům také objednávání zboží online ze svého moderního eshopu. OSPAP a. s. působící v České republice pod značkou PaperlinX Czech je předním dodavatelem obalových materiálů a řešení, materiálů a technologií pro vizuální komunikaci a materiálů pro polygrafii. Na českém a slovenském trhu obsluhuje mnoho tisíc firemních zákazníků. Je součástí nadnárodní skupiny PaperlinX, která má zaměstnanců a působí v 18 zemích Evropy, severní Ameriky, Asie a Austrálie. Ing. Petr Breburda MBA Oceněný obal z Bupaku Výrobce a zpracovatel vlnité lepenky, společnost Mondi Bupak s. r. o. uvedla v minulém roce na trh sérii obalů na ploché televizní přístroje Panasonic, které jsou nevratné a plně zabezpečují dokonalou ochranu výrobků během přepravy z výrobního závodu přes distribuci a až po přepravu k zákazníkovi domů. Do této série obalů z potištěné vlnité lepenky jsou baleny televizory o úhlopříčkách 39 až 60 (celkem 30 modelů). Společnost Panasonic v duchu hesla obal prodává zvolila pro novou kolekci obalů v roce 2014 náročný High Flexo potisk, který však vyžaduje použití příslušné špičkové kvality pětivrstvé vlnité lepenky. Po náročné sérii testů, při kterých bylo hledáno optimální složení vln lepenky pro výrobu těchto obalů, byla nakonec vybrána vzhledem k nejlepším mechanickým vlastnostem lepenka s kombinací vln EC. Vzhledem k malé šířce (hloubce) obalů (jenom od 105 mm) musela být také konstrukčně řešena otázka stability obalů při skladování a při dopravě zabalených televizí k zákazníkům. Byly vyvinuty tzv. stabilizační nožičky, což jsou konstrukčně náseky v ohybech klop podélných stran obalu, které zabezpečují stabilitu jednotlivých balení při skladování. Současně tím bylo vyřešeno potřebné omezení zpětného pnutí klop, které způsobovalo problémy na balicí lince před konečným celkovým uzavřením obalu. Tyto stabilizační výseky působí po ohnutí klop o 90 stupňů jako zarážka a brání ohnutí klopy zpět. Obaly z VL jsou samozřejmě plně recyklovatelné a jsou používány v distribuci po celé Evropě a v Rusku, včetně Asijské části. Celková koncepce těchto obalů splňuje náročná kritéria na ochranu zboží, ale plní také funkci prodejní a reklamní, což je velmi důležitá konkurenční výhoda pro firmu Panasonic. Tato kolekce obalů pro sérii plochých televizí Panasonic proto také získala ocenění v soutěži OBAL ROKU TZ-

10 8 papír a celulóza 70 (1) 2015 Forest Products Vývoj na světovém trhu celulózo-papírenského průmyslu Evropská hospodářská komise OSN (EHK) spolu s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejnily koncem minulého roku pravidelnou roční zprávu Forest Products Annual Market Review , která podrobně charakterizuje vývoj ve dřevozpracujícím průmyslu a v některých bezprostředně navazujících odvětvích. Nedílnou součástí je každoročně i kapitola věnována vývoji celulózo papírenského průmyslu v letech ve třech rozhodujících regionech Evropě, Severní Americe a ve Společenství nezávislých států (SNS), doplněná o stručnou charakteristiku situace dalších vybraných zemí. Hlavním autorem je Michel Valois (Valois Vision Marketing, Vancouver BC, Kanada) a spoluautory profesor Eduard Akim ze Státní technologické univerzity v Sankt Petěrburgu (Ruská federace) a Bernard Lombard z CEPI). Úvod Globální výrobci papíru, lepenky a celulózy čelili i v roce 2013 pokračujícím problémům a usilovali zajistit nákladově efektivní dodávky za měnící se poptávky. Jejich snahou byla racionalizace nadměrných výrobních kapacit, redukce produkčních nákladů, včetně zakládání strategických aliancí, vznik fúzí a pokračující implementace respektive příprava nových projektů ve všech segmentech produkce papíru a lepenky (PaL) a celulózy a to jak v Evropě, tak v Japonsku a Severní Americe. Přes značné úsilí zůstávají produkční kapacity v tomto zpracovatelském odvětví i nadále nadbytečné. To vede k jejich výrazné redukci, zejména v segmentu grafických papírů, což je důsledek stále širšího využívání elektronické komunikace, včetně internetu. Některé společnosti v tomto subsektoru se proto snažily v roce 2013 přeměnit svoji hlavní činnost tj. výrobu grafických papírů na výrobu obalových materiálů. V regionu Severní Ameriky přitom byl v roce 2013 zaznamenán mírný nárůst produkce PaL, zatímco v dalších dvou regionech, Evropě a SNS, se naopak jejich výroba meziročně snížila Všeobecné trendy Papírenské společnosti, které se v současné době pohybují na vysoce konkurenčním trhu, musí realizovat úsporná opatření v oblasti výrobních nákladů, orientovat svoji produkci a marketing na nové, výhledové trhy a hledat strategické partnery za pomoci fúzí a akvizicí. Aby odvětví udrželo krok s konkurencí, zvláště asijskou a jihoamerickou, musí do praxe zavádět nejmodernější technologické postupy ve výrobě i spotřebě to je rozhodující klíč k úspěchu ve stále ostřejší konkurenci. Nové celulózky s vyšší kapacitou by měly nahradit menší, zatímco nadměrné kapacity v komoditních druzích grafických papírů budou i nadále nutit firmy k dalšímu uzavírání jednotek v tomto tržním segmentu a ke konsolidaci odvětví. Oživení ekonomiky v Evropě začalo na konci roku 2013 a pokračovalo v roce 2014, po recesi, která odstartovala v polovině roku V Číně vzrostl v roce 2013 hrubý domácí produkt pouze o 7,7 % a v roce 2014 se očekávalo další nepatrné snížení tempa na 7,5 % díky zpomalení růstu exportu, většímu napětí na úvěrových trzích a stagnaci domácí poptávky. Čínská centrální vláda v reakci na tento vývoj iniciovala některé ekonomické a sociální reformy, směřující k měkkému přistání. Rozšiřování elektronických formátů využívajících internet, chytré telefony, tabletové technologie aj. pokračovalo s nezmenšenou intenzitou jak v roce 2013, tak v roce To nutilo byznysmeny i vlády k dalšímu snižování nákladů při manipulaci s daty a v komunikaci, s využitím progresivních technologií a investic do procesů, které nabízejí lepší a rychlejší služby pro zákazníky. Výsledkem je trvalý pokles poptávky po grafických papírech a to ve všech třech regionech EHK v SNS, Severní Americe i v Evropě a podle odhadu Valois Vision Marketing to představuje každoročně snížení výrobních kapacit v tomto tržním segmentu o 4,6 mil. tun. Naopak světlým bodem v odvětví je růst poptávky po lepence, odrážející pokračující růst online nákupů a globálního obchodu, racionalizaci výroby a implementaci strategie snižování nákladů. Celulóza Expanze výrobních kapacit celulózy pokračovala jak v roce 2013, tak na počátku roku 2014 jednalo se o přírůstek 4,5 mil. tun eukalyptové bělené buničiny v Jižní Americe, v Severní Americe a v Evropě byl vývoj odlišný. Zde totiž naopak byly uzavřeny nebo zakonzervovány kapacity celulózy v objemu cca 2 mil. tun a další kapacity ve výši 4 mil. tun v integrovaných celulózkách jsou permanentně mimo provoz, respektive byly nevratně zlikvidovány. Výrazné rozšíření výrobních kapacit bělené listnaté kraft celulózy (hlavně kraft eukalyptové v Brazíli) a vysoká poptávka po bělené sulfátové listnaté buničině podpořily transformaci celulózek (mohou vyrábět buničinu jak z jehličnatého tak listnatého dřeva) v Severní Americe a v Evropě, které produkují vyšší objemy jehličnaté buničiny (ta má rozdílné uplatnění oproti listnaté buničině a přímo jí tudíž nekonkuruje). Tento trend bude pokračovat a měl by chránit tyto výrobce před boomem výrobců listnaté kraft buničiny, který se očekává v příštích deseti letech. V roce 2013 se západní Evropa, Japonsko a Severní Amerika zaměřily převážně na racionalizaci produkčních kapacit a některé celulózky přešly z výroby papíru na visokózovou buničinu. Protože však Čína uvalila antidumpingová cla na období pěti let na komoditní nebo viskozovou buničinu z Brazílie, Kanady a USA, některé celulózky to přinutilo, aby se vrátily k produkci původních produktů, hlavně bělené, listnaté kraft nebo fluff celulóze. Výsledkem cel v Číně je, že expanze některých globálních kapacit byla dočasně pozastavena, avšak některé konverze mimo země nejvíce dotčené čínskými cly dále pokračují. Poptávka po dissolving pulp se zvyšovala v roce 2013 a na začátku roku 2014, aby zabezpečila rostoucí zájem textilního průmyslu, její kapacity však rostly rychleji než poptávka, což způsobilo kolísání cen a přinutilo Čínu uvalit cla na některé klíčové země, jak bylo výše uvedeno. Papír a lepenka Subsektor produkce PaL zaznamenal pokles spotřeby a papírenské stroje na výrobu novinového papíru byly na vyspělých trzích v některých případech konvertovány na výrobu lepenky a obalových druhů. Ceny buničiny byly v roce 2013 a na počátku roku 2014 vyšší než v předchozím období, avšak nárůst spotových cen a vyšší smluvní úroky u všech druhů PaL na globálních trzích oslabily transakční ceny v polovině roku Ceny grafických papírů byly obecně nízké, neboť nabídka se byla nucena přizpůsobit klesající poptávce na všech trzích zemí UNECE. V Číně vláda vydala nařízení, které výrobcům ukládá uzavírat neefektivní a ovzduší znečišťující jednotky na výrobu buničiny a PaL. V roce 2013 byly takto uzavřeny celulózky a papírny o celkové kapacitě 7,42 mil. tun a v roce 2014

11 Forest Products papír a celulóza 70 (1) se jednalo o objem necelé čtyři miliony tun. To znamená, že od roku 2005 byly v zemi uzavřeny výrobní kapacity v celkovém objemu 38,8 mil. tun. Světový papírenský průmysl se zotavuje pomalu, s tím že bude nutné realizovat řadu nepopulárních reforem. Subsektor pokračuje v realizaci opatření, která mají snižovat výrobní náklady a diverzifikovat toky příjmů za pomoci zelených technologií (včetně biorafinerií na bázi dřeva a biopaliv). Vládní pobídky byly dlouhodobě hlavním impulsem těchto investic, avšak státní výrobci energie musí čelit vysokým infrastrukturním nákladům, aby zachovali, nahradili nebo rozšířili existující kapacity na výrobu energií. Výsledkem je nárůst cen elektřiny, což donutilo její konzumenty s vysokou spotřebou (například výrobce mechanické buničiny) k racionalizačním krokům. Na druhé straně to výrobce chemické vlákniny vede k produkci vlastní energie spalováním černých louhů a v některých případech k využití vládních subvencí určených pro výrobce bioenergie. Evropa Produkce papíru a lepenky v Evropě klesla v roce 2013 oproti předchozímu roku o 0,8 procenta na 98,4 mil. tun a export se snížil o 0,4 % na necelých 63 milionů tun, jako výsledek rostoucí konkurence na mezinárodních trzích. Také dovoz meziročně poklesl a to o 1,2 % na 53,1 mil. tun jelikož domácí produkce reagovala na rostoucí poptávku po obalových materiálech, kde se vývoz meziročně zvýšil o 3,9 procent. Spotřeba v regionu ve sledovaném roce klesla o 1,3 procent na 88,6 mil. tun. Předběžný odhad EHK /FAO pro rok 2014 předpokládá další mírný pokles produkce PaL na necelých 98 mil. tun a snížení vývozu na 62,5 mil. tun, naopak dovoz by měl stoupnout na 53,4 mil. tun a spotřeba se zvýšit na 88,9 mil. tun. Produkce obalových materiálů v roce 2013 meziročně stoupla o 1,5 procent na 46,2 mil. tun, zatímco v případě hygienických papírů činilo zvýšení 0,8 % na 7,4 mil. tun. Naopak u grafických papírů byl meziroční pokles poměrně výrazný o 3,9 % na 40,4 mil. tun. Tento pokles reflektuje dopad rostoucího využití elektronické komunikace, nižší produkci tištěných publikací a pokles nákladů na reklamu. Produkce novinového papíru klesla ještě výrazněji o 4,6 % na necelých 8,3 mil. tun, což je nejnižší objem produkce za posledních více než dvacet let. Trend poklesu produkce a spotřeby grafických papírů bude pokračovat i nadále s výsledkem uzavírání dalších produkčních jednotek. Produkce ostatních druhů PaL, zejména pro průmyslové a speciální účely, se v roce 2013 meziročně zvýšila o 2,2 % na necelých 4,4 mil. tun. Spotřeba a export papíru a lepenky Spotřeba PaL se v roce 2013 klesla o 1,3 % na 88,6 mil. tun. Také zde byl největší meziroční propad zaznamenán u grafických papírů o 3,5 procenta na 33,8 mil. tun, zatímco spotřeba obalových materiálů se snížila jen o 0,2 % na 43 mil. tun a spotřeba hygienických papírů se naopak zvýšila o půl procenta na 7,5 mil. tun. Export PaL meziročně klesl v roce 2013 o 0,4 % na 63 mil. tun, byl však přesto o necelá čtyři procenta vyšší než v roce Dovoz PaL se rovněž snížil (o 1,2 %) na 53,2 mil. tun, a byl o 38,4 % nižší než v dosud rekordním roce Ceny PaL v Evropě měly v roce 2013 i nadále sestupnou tendenci, která začala od druhé poloviny roku 2011,s existujícimi rozdíly mezi jednotlivými druhy PaL. Po relativní stabilitě v roce 2011 zaznamenaly ceny grafických papírů pokles v roce 2012 i v roce 2013, zatímco se zotavily ceny obalových papírů, přičemž transformace z novinových na obalové druhy přinesla několik nových výrobních jednotek. Produkce tržní buničiny Produkce tržní buničiny v Evropě v roce 2013 vzrostla jen nepatrně o jednu desetinu procenta na 40,35 mil. tun, hlavně kvůli uzavírání některých integrovaných celulózek. Ve stejném období vzrostl její vývoz o 5,1 % na 14,2 mil. tun a dovoz o 1,9 % na 19,8 mil. tun. Výsledkem bylo, že spotřeba dřevní buničiny v Evropě v roce 2013 klesla o 0,6 % na necelých 46 mil. tun. Prognóza EHK/FAO očekává, že v roce 2014 se produkce dále mírně sníží na 40,26 mil. tun. Dovoz klesne na 19,7 mil. t, export se sníží na necelých 14,1 mil. t a spotřeba také nepatrně klesne na 45,9 mil. tun. Ceny buničiny v Evropě se mezi rokem 2013 a 2014 začaly zotavovat, díky hospodářskému růstu a postupně narůstaly. Uzavírání celulózek a jejich konverze, včetně dočasného zastavení výroby, byly hlavním důvodem, proč relace mezi nabídkou a poptávkou byla napjatá. Od poloviny roku 2014 nastávalo oslabení cen vzhledem ke spuštění nových kapacit na výrobu celulózy v Brazílii a v Uruguaji. Spotřeba recyklovaného papíru Spotřeba recyklovaného papíru v zemích CEPI ( jejími členy je osmnáct evropských států, z toho 17 z EU plus Norsko), která reprezentuje celkem 520 evropských výrobců buničiny a PaL, se v roce 2013 meziročně zvýšila o 1,6 % na 47,5 mil. tun. Vývoz do zemí mimo CEPI se snížil meziročně o 7,1 procenta na 10,1 mil. tun. Recyklovaný papír tvořil v roce 2013 celkem 53,5 % z vlákniny pro výrobu PaL v členských zemích CEPI, buničina pak dalších 46,1 procent a zbývajících 0,4 % pak nedřevná buničina. Environmentální politika EU a obchodní vztahy Vyhláška EU o dovozu dřeva a dřevařských produktů byla vydána v březnu 2013 a znamená úplnou eliminaci dovozu ilegálního dřeva na trh EU. USA a EU na základě obchodních negociací v roce 2013 vytvořily největší světovou zónu volného obchodu. To posiluje postavení rozhodujících producentů buničiny a PaL díky zrušení cel uvalených na nevláknité suroviny (hlavně chemikálie) a povede to k výrazné redukci netarifních bariér. Na základě schválené Cestovní mapy 2050 evropský papírenský průmysl identifikoval některé progresivní technologie, od nichž se očekává do roku 2030 výrazné snížení spotřeby energií a také emisí skleníkových plynů. Hlavní evropské skupiny založily strategická partnerství v zájmu vývoje pilotních projektů a zavedené technologie by měly zabezpečit vyšší konkurenceschopnost evropského papírenského průmyslu. -MD- Literatura: Forest Products Annual Market Review str

12 10 papír a celulóza 70 (1) 2015 ze světa KAMA Finishg Days 2014 Předváděcí akce KAMA Finishing Days 2014, která se uskutečnila od 11. do 14. listopadu loňského roku v Drážďanech, byla pro společnosti KAMA a HP Indigo příležitostí k premiérové prezentaci nového a vysoce efektivního end-2-end workflow pro zpracování digitálně potištěných skládačkových lepenek. Na jejich skládání a lepení firma KAMA vyvinula inovativní zařízení FlexFold 52 s automatickým nastavováním, které na akci představila v celosvětové premiéře. Prezentací na KAMA Finishing Days 2014 se zúčastnilo více než 450 návštěvníků z 34 zemí celého světa včetně USA, Japonska, Austrálie, Brazílie, Mexika, Ruska a řady evropských států. Měli zde příležitost se podrobně seznámit s celým výrobním procesem od zadávání digitálních dat až po konečné dokončující zpracování obalových aplikací ze skládačkových lepenek v řadě různých formátů a provedení včetně personalizace. Předváděné workflow je optimalizováno pro výrobu malých sérií produktů a zajišťuje dosahování nejvyšší kvality jak z hlediska digitálního potisku, tak i zpracování. Společnost KAMA se specializuje tradičně na vývoj a výrobu zpracovatelských strojů a zařízení (na tuzemském trhu ji zastupuje firma NAVE s.r.o.). Premiérově na akci představila prototyp své skládací lepičky FlexFold 52, která je zkonstruována tak, aby umožňovala časté a velmi rychlé přestavování při změnách zakázek. Může tak rychle vyrábět odlišné produkty ze skládačkových lepenek v různých formátech. Charakteristickou součástí a předností je nově vyvinutý APA- -System (automated plough length adjustment) umožňující automaticky nastavovat skládací pásy nejenom v příčném, ale také v podélném směru, takže jejich přestavování, které u konvenčních strojů tohoto typu trvá často i hodiny, je u tohoto stroje otázkou pouze minut. Společnost KAMA je vlastníkem celosvětových patentů na tento způsob automatického nastavování. Prezentované nové kompletní end-2-end workflow bylo setaveno takto: archy skládačkové lepenky byly potiskovány a inline lakovány na stroji HP Indigo Digital Press ve formátu B2. Tato tiskárna byla vybavena inline nanášením primeru a lakovací jednotkou TRESU icoat umožňující použití jak UV laku tak i disperzního vodou ředitelného laku. Digitální potisk na stroji HP Indigo probíhá sedmi barvami včetně bílé, takže zařízení dosahuje tiskové kvality srovnatelné s ofsetem a navíc umožňuje personalizaci tisků. Vysekávání přířezů z digitálně potištěných archů probíhalo na stroji KAMA DC 76 Die Cutter (760 x 600 mm) speciálně zkonstruovaném pro zpracování malých sérií. Výsek může probíhat buď včetně horké fóliové ražby, nebo bez ní a stroj je vybaven novou funkcí AutoRegister zajišťující vysokou přesnost registrace na každém zpracovávaném archu. Integrovaný modul KAMA SBU potom zajišťuje inline vylupování přířezů z archů bez nutnosti použití speciálních nástrojů. Posledním krokem předváděného workflow potom bylo zpracování takto vzniklých přířezů na skládací lepičce Flex- Fold 52, kde probíhalo složení a slepení do podoby klasických obalových boxů nebo crash-lock boxů. Díky automatickému přestavování tohoto zařízení je provedení změny z jednoho formátu finálního produktu na jiný záležitostí jednoho stisku tlačítka. Nejdůležitější je u celého tohoto nového workflow skutečnost, že všechny participující stroje jsou vzájemně propojeny do sítě, což je velice důležité při denním zpracování velkého počtu malých sérií obalů. Celkové řízení produkce, přednastavování jednotlivých zařízení a analýzy výrobních dat probíhá prostřednictvím JDF a JMF. Centrální řídící stanice strojů KAMA vybavená počítačem a dotykovým displejem má název Cockpit. Pro možnost provádění horké fóliové ražby je do ní možné integrovat pozicovací jednotku pro razicí klišé KAMA CPX. Ivan Doležal Globální růst trhu etiket Světová poptávka po etiketách by se měla v období let zvyšovat půměrným ročním tempem 4,9 % na cca 57,7 mld. m² a dosáhnout hodnoty 114 mld. USD. Tyto údaje uvádí ve studii vydané v srpnu 2014 pod názvem World Label společnost pro výzkum trhu Freedonia. Podle publikovaných dat je nejrychleji rostoucím regionálním trhem oblast Asie-Pacifik. Je tomu tak především kvůli pokračujícímu rychlému rozšiřování působnosti velkých značek na trhy v Číně a Indii. I když se tempo růstu v posledních letech poněkud zpomalilo, bude obrovský etiketový trh Číny zajišťovat skoro jednu třetinu světového růstu spotřeby etiket. Indický trh s etiketami závisí na čínském trhu, pokud jde o velikost a pronikání na trh, ale očekává se, že poroste ve zkoumaném období možná ještě rychleji. Zrychlený glo-

13 ze světa papír a celulóza 70 (1) bální ekonomický růst v důsledku nedávné hospodářské krize by měl podpořit větší spotřebitelské výdaje na balené zboží. To platí zejména v mnoha rozvojových oblastech světa, kde spotřebitelské výdaje rostou nejrychleji. Ve USA, západní Evropě a na dalších rozvinutých etiketových trzích bude vzestup mnohem mírnější. Nicméně, očekávaný růst na těchto trzích bude rovněž znamenat zlepšení oproti období , které bylo poznamenáno poměrně velkou recesí. V některých zemích došlo k dost výraznému poklesu poptávky po etiketách a i efektivnější trhy zažily jen opravdu mírný růst. Pokud se obnoví vzestup produkce zejména na průmyslových, pro etikety klíčových trzích, jako je zpracování potravin, tak to povede k celkovému dlouhodobějšímu oživení trhu etiket. Podle analytika Freedonie Mike Richardsona bude právě oživení světové průmyslové a potravinářské výroby hlavním motorem růstu trhu etiket. Pokud jde o materiály, bude zřejmě papír i nadále nejvíce poptávaný jako vrchní krycí materiál. U plastů a dalších materiálů se ale očekává v období prognózy růst rychlejší. Pokles tržního podílu papírových etiket je částečně způsobován trendy, jako byl rychleji rostoucí segment plastových návlekových etiket (sleevů) a poklesem tradičního mokrého způsobu lepení etiket. -WLI- Společnost UPM Raflatac připravuje radikální zvýšení kapacity výroby etiketových materiálů v Evropě. Investice ve výši cca 13 mil. EUR bude směrována do nové natírací linky v továrně na samolepicí materiály u obce Nowa Wieś u Vrocłavi v Polsku. Zahájení provozu nové investice je naplánováno již na závěr I. čtvrtletí Poté by měla být zastavena starší natírací linka na samolepicí materiály v Tampere a také silikonovací linka na krycí materiály v Tervasaari ve Finsku. Dále UPM uzavře provoz na natírání archového etiketového materiálu a omezí dokončovací kapacity v závodě v Polinyà ve Španělsku. Archové natírání bude také centralizováno do Nowé Wsi v Polsku. Výsledkem přesunů výrob a investice by měla být úspora asi 4 mil. EUR v roce 2015 a přes 6 mil. EUR v příštím roce. Pokud vše bude probíhat podle plánu, ovlivní přesun výroby nanejvýš 86 pracovních míst ve Španělsku a 36 ve Finsku. Tapio Kolunsarka, výkonný viceprezident, UPM Raflatac k cele akci konstatuje: Náš byznys se samolepicími materiály v Evropě zaznamenal v posledních letech mohutný růst, a proto plánujeme další investice. V minulosti segment stagnoval a zostřila se konkurence. Centralizaci výroby samolepicích materiálů do Nowé Wsi plánujeme proto, abychom zůstali konkurenceschopní. Většina obchodu s těmito materiály se odehrává ve střední a jižní Evropě, které budeme díky nové produkční kapacitě lépe obsluhovat. Hodláme však racionalizovat i provoz v Tampere, abychom uspokojili potřeby zdejšího menšího odbytiště. -TZ- Papírenské investice ve Švédsku Společnost Billerudkorsnäs, významný skandinávský výrobce balicích papírů a lepenek, hodlá letos investovat 98,2 mil. EUR do zvýšení kapacity dvou svých švédských závodů. Cílem je zvýšení objemu a kvality tam vyráběných lepenek, určených převážně pro zušlechťování a k výrobě obalů na tekutiny. Investice se soustředí na přestavbu stroje na výrobu skládačkových lepenek ve Frövi a rozšíření kapacity celulózky Rockhammar. Po dokončení rekonstrukčních prací bude firma Billerudkorsnäs podle svých údajů provozovat největší stroj v Evropě na výrobu uvedených lepenek. Závod Frövi by měl po přestavbě produkovat až tun vysoce kvalitních lepenek za rok. Celulózka Rockhammar pak bude ročně vyrábět až t kvalitní CTMP buničiny. -TZ- Pro Carton ECMA Award 2014 UPM Raflatac v Polsku Evropské organizace Pro Carton a ECMA na svém společném kongresu v závěru roku 2014 v Sorentu vyhlásily vítěze letošních Pro Carton ECMA Award a Pro Carton Young Design Award Tento první společný kongres byl podle organizátorů velmi úspěšný. Zúčastnilo se ho téměř 300 hostů z celé Evropy. Na gala večeru v rámci této akce byly předány ceny vítězným obalovým návrhům. Byly uděleny tři hlavní ceny: Jedna pro nejlepší skládačkový obal roku, další za nejinovativnější obal a třetí za nejvíce udržitelné řešení obalu. Obalem roku 2014 se stala skládačka pro parfém Fernanda Brandao. Tato skládačka má jedinečný design a její tvar připomíná nebroušený ametyst. V kategorii udržitelnost zvítězil adventní kalendář cukrárny Reber s inovativní fixační vložkou ze skládačkové lepenky (kartonu). V kategorii nejlepší inovativní řešení obalu zvítězil Artelac Splash Dispenser. Má charakteristický kónický tvar a jeho samouzavírací konstrukce poskytuje tomuto řešení jedinečnost. Obal byl také oceněn v kategorii Pharma. Vítězové dalších kategorií byli následující: Kosmetika: Obal pro Pleats Please Ľ Ėlixir. Nápoje: Jim Beam Honig propagační obal. Cukrovinky nečokoládové: Multiflex od Pawi Packaging AG, Winterthur. Obaly Shelf Ready a displeje: Paperclipstrip. Cena pro mladé designery: Creative Karton Verpackung Apfel&Juice designérky Alisy Fleldhofer. Další inormace o této specializované obalové soutěži a jejich vítězích jsou na:

14 12 papír a celulóza 70 (1) 2015 Paper News Paper News Valmet to supply flue-gas cleaning and condensation plant to Fortum s power plant in Joensuu Valmet will supply a flue-gas cleaning and condensation plant to Fortum s combined heat and power plant in Joensuu, Finland. The new flue gas scrubber will increase the plant s energy efficiency and district heating production capacity and decrease the power plant s emissions. The plant will be ready for use in the fall of 2015, in time for the start of a new heating season. The order will be included in Valmet s fourth quarter 2014 orders received. The value of the order is around EUR 8 million. The district heating for the city s residents and electricity for the national grid produced by the Joensuu power plant are mainly generated using wood and peat. The plants heat output is 130 MW and electrical output 50 MW. Valmet and Fortum have already earlier cooperated at the plant. In 2013, a biooil plant based on integrated pyrolysis solution technology supplied by Valmet was started up in Joensuu. Valmet s delivery includes a twostage scrubber system and related process equipment. Valmet s experience in flue gas cleaning technology extends all the way back to the 1970s and the company has supplied similar technology to Fortum before, such as to the company s Järvenpää power plant. The investment will allow Fortum to improve the energy efficiency of its Joensuu power plant and increase its heat production capacity; heat that was earlier released into the atmosphere with flue gases can now be utilized as district heating. The new equipment will also decrease the power plant s flue gas sulfur and dust emissions as specified in the new EU directive on industrial emissions (IED) that will come into force on Fortum s purpose is to create energy that improves life for present and future generations. Catering to the versatile needs of its customers, Fortum generates, distributes and sells electricity and heat, and offers related expert services. Our operations focus on the Nordic and Baltic countries, Russia and Poland. In 2013, the sales of Fortum amounted to EUR 6.1 billion with the comparable operating profit of EUR 1.6 billion. Fortum Group employs approx. 8,800 persons. Risto Hämäläinen Cascades invests $13 in Vaudreuil and Drummondville Cascades announces the acquisition and installation of two new printing presses in its Québec plants, Norampac Vaudreuil and Norampac Drummondville, which specialize in manufacturing corrugated packaging products. Charles Malo, Vice-President and Chief Operating Officer for Packaging at Norampac stated, This major investment in Québec is part of our efforts to modernize Norampac s and Cascades assets. Similar investments were made at several of Norampac s corrugated converting plants in Ontario and productivity at the plants increased significantly. We believe that the investments in Québec will have the same positive spin-offs, allowing us to respond more quickly to our customers needs, offer packaging products of greater quality, and increase our productivity. The Evol presses, made by Japanese company Mitsubishi, offer the latest in printing technology, including high-speed production. The investment of more than $13 million will allow the Norampac plants to increase their productivity, their versatility and the quality of their products. The new press at the Vaudreuil plant has been in operation since September 2014, and the press at the Drummondville plant was commissioned at the beginning of November. The new state-of-the-art equipment is part of our plan to increase our productivity and market share by focusing on strategic sectors as a means of keeping the Company on track as we move forward. Today s gesture demonstrates the trust we are placing in the employees at the Vaudreuil and Drummondville plants. Cascades will continue to grow here, as it will in the rest of North America, added Alain Lemaire, Cascades Executive Chairman of the Board. -CNPP- SUN Automation Group Supports European Corrugated Sector in Sustainability Drive The European corrugated sector is under ever-increasing pressure to prove its sustainability credentials and meet regulatory requirements on reducing waste. Hot on the heels of its commitment to the Circular Economy package published by the European Commission, global corrugated industry leader SUN Automation Group has outlined the measures the company is taking to help customers improve their eco-credentials whilst also making savings to the bottom line. SUN Automation s General Manager EMEA, Rob Dal Lago explained: The corrugated sector already has an excellent environmental record. In the UK alone, corrugated boxes contain on average 76% recycled fibre, and after use up to 80% of corrugated packaging is collected for recycling. However, many European plants still have outstanding issues to address in the printing process; not least waste-related issues with ink use, wash-up water, and scrap material. SUN Automation is using its extensive experience in technical innovation to help European corrugated box plants implement new efficiencies in their processes without the need for massive investment. For example, the company s world renowned Extend- O-Feed Lead Edge Feeder feeds over nearly the whole width of the board, will tolerate lower quality substrates, and requires minimal maintenance all of which helps to reduce scrap and production downtime while increasing sheet speed and accuracy.

15 Paper News papír a celulóza 70 (1) Similarly, SUN Automation s Accu- Print chambered ink system has an Eco-Wash recirculating feature that requires less water during wash-up, not to mention a significant reduction in ink loss at wash-up (that does not get into the wash water) only 0.56 litre lost compared to 3.9 litres for a typical tworoll system. A total clean is achieved in just five minutes, a quarter of the time for a regular wash-up. SUN Automation Group is known around the globe as a leader in the corrugated industry. The company has expertise in feeding, printing and converting which it provides to OEM and End Users. It is recognised for industry changing products such as the Lead Edge Feeder, ColorMaster, the MicroGrind, the SUN625 Rotary Die Cutter and the CorrStream Digital Printer. For more than 25 years the employee owners of SUN Automation have listened to customers and provided innovative, value adding solutions. SUN Automation has fulfilment centers in USA, China, UK and Singapore. The company headquarters and innovation centre are located outside Baltimore in Sparks, Maryland, USA. Carol Rees New board machine at Metsä Board s Husum mill in Sweden Metsä Board Corporation has selected Valmet as the supplier for its new folding boxboard production line at Husum mill, Sweden. The new machine will produce high-quality folding boxboard with an annual capacity of 400,000 tons. The start-up of the machine is scheduled for the beginning of The order is included in Valmet s fourth quarter 2014 orders received. The value of this size of an order is typically around EUR million and it is part of Metsä Board s EUR 170 million investment in the mill. Valmet s delivery includes a wet end of the latest OptiConcept M design with headboxes, forming section and press section, as well as a rebuild of the off-machine coater, winder and the roll wrapping line. The wet end area of the machine features innovative Opti- Concept M frame construction without the need for cantilever beams for fabric changes. The fabric changes will be carried out by means of fabric insertion units, which Valmet has sold 120 units globally so far. The 6660 mm-wide (trim) BM 1, will produce folding boxboard (FBB) grades in the basis weight range of g/m² at a design speed of m/min. Metsä Board is Europe s leading producer of folding boxboard and the world s leading manufacturer of coated white-top fresh forest fibre linerboards. It offers premium solutions for consumer and retail packaging. The company s sales network serves mainly brand owners, carton printers, corrugated packaging manufacturers, printers and merchants. Metsä Board is part of Metsä Group, the company s sales in 2013 totalled EUR 2.0 billion. The company has approximately 3,100 employees. Jari Vähäpesola Mondi launches rain resistant Splash Bag In response to lively customer interest for rain-repellent paper bags, Mondi has developed the Splash Bag. This new bag resists rain for up to two hours and withstands humidity better than a standard paper bag. Standard paper bags for packaging cement and other powdery products are generally vulnerable to rain. To tackle the issue, Mondi, working in collaboration with major cement producer Lafarge, has developed an innovative rain-repellent bag particularly suitable for cement. The new wetstrengthened, machine-finished Splash Bag is designed to absorb less moisture than conventional bags. Its outer ply of Mondi Advantage Protect sack kraft paper has a water-repellent surface and is formulated to keep high tensile strength even in a wet environment. It also helps prevent moisture ingress if conditions are damp or humid during storage. Advantage Protect sack kraft papers have a water-repellent surface and are formulated to have high tensile strength, to help prevent rupture. For example, Advantage Protect in a grammage of 80 g/m² has a tensile strength of 5.6 kn/m in the machine direction an impressive figure. Splash Bag s water-resistive properties are immediately apparent in sideby-side visual testing versus standard paper cement bags (test conditions simulating direct exposure to rain). Splash Bag resists moisture ingress for up to 12 hours. Even after two hours of direct exposure to rain, Splash Bags can be moved, handled and emptied without any difficulties. Bag breakage rates are significantly reduced, leading to genuine cost savings: fewer broken bags translate to lower vehicle and site cleanup costs, fewer trips from warehouse to site, as well as time savings for logistics and site managers. Excellent moisture resistance can also mean better protection of the filling good if conditions are damp or humid at the warehouse. Mondi Industrial Bags, segment of Mondi s Europe & International Division, is the leading international producer of industrial paper bags, selling around 5 billion bags per year. Thanks to its broad range of bag specifications, Mondi Industrial Bags serves major industries including cement and building materials, chemicals, food, feed and seed. The business segment operates a dense sales and service network, the specialised filling equipment department Natro Tech, as well as its Bag Application Centre, where researchers develop and test innovative packaging solutions. Mondi is an international packaging and paper Group, employing around 24,000 people in production facilities across 30 countries. The Mondi Group is fully integrated across the packaging and paper value chain from the management of its own forests and the

16 14 papír a celulóza 70 (1) 2015 Paper News production of pulp and paper (packaging paper and uncoated fine paper), to the conversion of packaging paper into corrugated packaging, industrial bags, extrusion coatings and release liner. Mondi is also a supplier of innovative consumer packaging solutions, advanced films and hygiene products components. Sabine Ehrlich-Zingel New tissue line successfully started up in Russia A Valmet-supplied tissue line recently started up at Syktyvkar Tissue Group s new site in Semibratovo, Yaroslavl region, Russia. The new Advantage DCT 100HS machine adds 30,000 tons of tissue per year to the company s current production of bathroom tissue, napkin and towel grades. Valmet has previously delivered an Advantage DCT 100 production line to Syktyvkar s mill in the republic of Komi, which started up in 2008, as well as a major rebuild of their PM1 at the same mill in Valmet and Syktyvkar Tissue Group have developed a strong relationship during our previous deliveries. Excellent teamwork and big efforts from both sides combined with our well proven technology made the start-up very smooth and efficient. We are looking forward to continuing our long-term partnership in future projects, says Björn Magnus, Sales Director EMEA, Tissue Mills Business Unit, Valmet. The tissue machine has a width of 2.7 m and a design speed of 2,000 m/min and is optimized to save energy and to enhance final product quality. Valmet s delivery included a complete tissue production line featuring an Advantage DCT 100HS tissue machine. The tissue machine is equipped with an OptiFlo headbox and a cast alloy Yankee cylinder and an AirCap hood. The project scope also included basic and detailed engineering, process equipment, as well as the supervision of the installation and training of the new tissue line. Metso delivered an automation package with a process control system. Syktyvkar Tissue Group is today one of the best known companies on the Russian market for tissue products with a market share of around 10%. Today the company employs 385 people and produces approximately 45,000 tonnes of tissue. Headquarters and existing production facilities of the company before this new site in Semibratovo are located in Syktyvkar, capital of the republic of Komi in the northwestern part of Russia. Björn Magnus Key board machine for Zhejiang Long Chen Paper in China Valmet will supply Zhejiang Long Chen Paper with a new headbox, press section and sizer for its new PM7 containerboard machine to be located in the company s Dushan mill in Jiaxing City in China. The start-up of the machine is scheduled for The order is included in Valmet s fourth quarter 2014 orders received. The value of the order will not be disclosed. Valmet s delivery for the new containerboard machine will include a new OptiFlo Fourdrinier headbox for improved product quality and increased productivity, a center-roll based OptiPress press section with modern shoe press technology for lighter basis weights, as well as a new OptiSizer Film sizing section utilizing film application. In containerboard manufacturing, headbox, press section and sizer are key components in order to secure production quality. That s why also Long Chen chose Valmet to supply those parts for their PM7 machine, comments Kari Räisänen, Area Sales Director of Valmet. The 7250mm wide (wire) PM7 will produce containerboard grades at maximum speed of 900 m/min. Long Chen Paper Co. is a service-oriented company that manufactures recycled containerboard, corrugated medium paper, corrugated board, and packaging materials. The company has operations in Taiwan and China. Long Chen Paper has 3,318 employees worldwide. Petri Paukkunen Finlandia vodka boxes constructed from Abbeytex in F&SEA Award Sheetfeeding are delighted that the Finlandia Vodka packaging, made from their textured microflute AbbeyTex, has won a Foil & Specialty Effects Association (F&SEA) Award. The F&SEA run annual awards to demonstrate the best foil stamping, embossing and other special effects which have taken place during the year. It is a culmination of the most creative, brilliant and technically difficult work. The Finlandia Vodka Boxes won the Silver Award for Creative Use on Folding Carton. The key feature which helped to win this award is that Abbeytex surface is specially formulated to accept hot foil blocking. This was taken full advantage of, as the microflute was foil blocked in 3 colours, in a combination of graphics and text. There was a foil embossed white logo, flat stamp silver and foil emboss in silver and red foil emboss for reindeers. -WPO- Arkhangelsk PPM to invest up $110 million in technical modernization Arkhangelsk PPM, one of Russia s largest pulp and paper mills, plans to invest up to 3.7 billion rubles (US$110 million) in the technical modernization of its production facilities during the next several years, according to a press-service of the plant. As part of these plans, a particular attention will be paid for the modernization of the production of cardboard. In January-February 2015 Arkhangelsk PPM will modernize part of the grid board machine 1, while in April modernization of grind-preparatory department of the machine will be completed. It is planned that the most significant investment project for the company in 2015 will involve the commissioning of a new plant for the production of hemicellulose worth about 3 billion rubles (US$90 million). Eugene Gerden ANDRITZ starts up tissue machine with steel Yankee International technology Group AN- DRITZ has successfully completed start-up of the tissue machine with an 18-foot steel Yankee supplied to Zhejiang Jingxing Paper in Pinghu city, Zhejiang province, China. The PrimeLineST C8 machine, which is producing high quality facial wipes and toilet paper grades, has a design speed of 1,900 m/min and a paper width of 2.85 m. The steel Yankee with head insulation, in combination with a steamheated hood, enables a high drying capacity at minimized energy costs. Start-up of a second ANDRITZ tissue machine for Zhejiang Jingxing Paper has been scheduled before the end of this year. -WPO-

17 Paper News papír a celulóza 70 (1) YOU CAN MEET 270 INTERNATIONAL COMPANIES AT THE SHOW, ALL IN ONE PLACE AND UNDER ONE ROOF A 3-DAY SHOW A UNIQUE OPPORTUNITY FOR PAPER AND CONVERTING TECHNICIANS TO FIND OUT THE LATEST NEWS IN THIS PROFESSION..., IN JUST 3 DAYS A FULL OVERVIEW OF THE TECHNOLOGY AND EQUIPMENT AVAILABLE TO THE PAPER INDUSTRY SECTOR 4 CONFERENCES 4 HIGHLY QUALIFIED INTERNATIONAL CONFERENCES INTERNATIONAL EXHIBITION OF PAPER INDUSTRY OCTOBER 2015 LUCCA ITALY At MIAC 2015 you will find machinery, plants and equipment for the production and for the converting of paper and paperboard. The Visitors of MIAC 2015 will be able to meet, during the 3 days of Exhibition, the leader suppliers of the Paper Industry sector which will present the latest developments in machines, systems and avant-garde solutions. EDINOVA Srl - Via Pordenone Milan - Italy - phone website:

18 16 papír a celulóza 70 (1) 2015 BOBST Nové zpracovatelské stroje BOBST Švýcarská společnost BOBST je neustále velmi aktivní v inovacích svých zpracovatelských strojů všech divizí. Mnohá zařízení si odbyla svoje premiéry v závěru roku 2014 a bude představena veřejnosti i v počátku roku Na dnech otevřených dveří COMPETENCE 14 pořádaných na konci listopadu ve švýcarském Mexu představila společnost BOBST zcela nový stroj na lepení obalů z vlnité lepenky a kašírovaných materiálů. Stroj je k dispozici ve dvou velikostech EXPERTFOLD 145 a 165, v několika variantách pro potřeby různých výrobců obalů. Nový stroj EXPERT- FOLD nabízí dokonalou kontrolu procesu skládání a lepení díky řadě nových prvků a implementovaným technologickým inovacím. Jednou z nich je možnost flexibility typů a rozměrů materiálů, které lze na stroji zpracovávat, nebo lepší kontrola nad přířezem během průchodu strojem. Výsledkem je vysoký výkon a vynikající kvalita výsledné skládačky, zvlášť důležitá při plné automatizaci procesu balení a při komplexní výrobě hotových obalů. Stroje EXPERTFOLD s novým designem obsahují systém vyrovnávání přířezů ACCUFEED pro přesné skládání, vysoce přesnou předlamovací část a skládací část minimalizující vznik překryvů a mezer. Poslední vlastnost je dále podpořena mimořádně dlouhou skládací částí stroje. Společně s revolučními skládacími jednotkami na vstupu stroje to zajišťuje vysokou kvalitu ohybů, kterou dnešní výrobci potřebují. Kromě schopnosti skládat a lepit vlnitou lepenku od N vlny až po vlnu A, včetně pětivrstvých a kašírovaných lepenek, dokáže EXPERTFOLD 145 a 165 manipulovat s přířezy až do velikosti 1700 x 1100mm a tloušťky do 25 mm po složení. Flexibilita nových modelů spočívá v tom, že jsou současně schopny pracovat i s malými archy velikosti 296 x 60 mm. Nové modely řady EXPERTFOLD jsou velmi robustní, což znamená maximální využitelnost, malou poruchovost a dokonalou kontrolu přířezu. Současně jsou koncipovány tak, aby jejich obsluha byla co nejpohodlnější. Jsou například vybaveny otevřeným bočním rámem pro snadný přístup, ale současně i světelnými bariérami na ochranu obsluhy před úrazem. Vizuální sledování umožňuje obsluze pozorovat, co se ve stroji děje, a systémy zařízení ACCUEJECT a další systémy vyvinuté společností BOBST zajišťují kvalitu procesu během celého jeho průběhu. Stroje mají obvyklý modulární design, který umožňuje rozšiřování spolu s tím, jak se rozšiřují požadavky jejich uživatelů. Rozsah dostupných konfigurací a možností zahrnuje i krabice se samosvorným dnem, výkon obalů za hodinu pro čtyř a šestibodové lepení a verze s mechanickým nebo automatickým přestavováním. Rychlost nového stroje EX- PERTFOLD je až 250 metrů za minutu, což znamená, že bez automatizace by se na výstupu linky mohly hromadit hotové krabice. Proto společnost BOBST nabízí řešení Impack, které umožňuje uživatelům dosáhnout maximálního výkonu. Na dni otevřených dveří COMPETENCE 14 bylo také představeno nové zařízení ACCUCHECK XL, první zařízení na světě pro in-line kontrolu jakosti produkce skládacích a lepicích strojů na výrobu obalů z vlnité lepenky. Toto zařízení, představené jako koncepční varianta společně se skládacím a lepicím strojem EXPERTFOLD 165, využívá vysokorychlostní kamery a nejnovější software pro zpracování snímků ke kontrole každého vyrobeného obalu z hlediska barevných odchylek a dalších defektů. Díky zařízení ACCUEJECT na vyhazování špatných krabiček vytváří tato nová koncepce systém zajištění jakosti, který umožňuje výrobcům plnit požadavky dnešní doby na bezvadné obaly při zachování vysoké rychlosti výroby. Systém ACCUCHECK XL je novinkou, která ještě více posiluje postavení společnosti BOBST jako předního poskytovatele zařízení na výrobu perfektních obalů s nulovou chybovostí. Dny otevřených dveří v Mexu navštívilo více než 150 zástupců společností z celého světa, kterkteří poskytli pozitivní zpětnou vazbu na nové modely EXPERTFOLD i další zařízení a služby, které byly na této akci představeny. Mezi nimi byly i stroje MASTERCUT 2.1 a POWER REGISTER, MASTER- FOLD 230 a GYROBOX XL plus LOGIPACK, FS POLYJOI- NER 400 a široká škála servisních řešení BOBST. Další prezentace BOBST Již na konci října 2014 pak proběhla také prezentační akce závodu BOBST v S. Giorgio Monferrato v Itálii. Zde se rovněž sjelo kolem 150 odborníků, aby se seznámili s inovacemi v oboru kotoučového potisku flexibilních materiálů. Představeny zde byly především hlubotiskové stroje Rotomec MW 60 a Rotomec MW 80 s aplikací EXTENDO, funkcí TAPS a konceptem na minimalizací odpadu materiálu při tisku. Byl zde také prezentován inovovaný laminátor BOBST CL 850D.

19 BOBST papír a celulóza 70 (1) Hned na počátek roku 2015 pak přichystal BOBST prezentaci svých strojů a zařízení na veletrh ICE USA do floridského Orlanda. Zde byla představena americké odborné veřejnosti zušlechťovací zařízení flexibilních obalových materiálů z produkce BOBST General Hawkeye (Pinehole Detector, RO- TOSIL, ROTOMELT, ROTOTACKY a ROTOCOAT) a byl zde rovněž již výše zmíněný laminátor BOBST CL 850/CL Nechyběla ani prezentace špičkového flexotiskového stroje s centrálním válcem BOBST F&K 20SIX (tisková šířka mm, raport mm, rychlost až 600 m/min). Aktuálně se chystá společnost BOBST na veletrh ICE Europe ( března 2015, Mnichov), kde v hale 6 nového výstaviště bude nabízet hned celou škálu svých nových zařízení. Jako v případě ICE USA to budou natěrací zařízení RO- TOMELT, ROTOTACKY, ROTOSIL a ROTOCOAT, inovovaný stroj na vakuové pokovování (metalizace) General Hawkeye a laminátory CL 850 / CL 1000 a SL 850 / SL Představen bude i nový stroj na vrstvení PE/PP ROTOEXTRUDER. Z tiskových strojů zde bude prezentován hlubotiskový Rotomec 4003 a nejmodernější flexotiskový stroj F&K 20SIX. Aktivita firmy BOBST bude směřovat i do Asie. Ve dnech se totiž tato společnost představí vlastním stánkem na veletrhu ProPak Vietnam. Zdejší odborné veřejnosti bude představen flexotiskový stroj s centrálním válcem F&K 20SIX v maximální šířce mm, zaměřený na minimalizaci odpadu při tisku a úspory elektrické energie. Rovněž bude prezentováno zařízení na vakuové pokovování BOBST General Hawkeye se zařízeními Pinehole Detector a AlOx process. Hlubotisk bude ve Vietnamu zastupovat špičkový vícebarevný stroj na výrobu obalů na cigarety LEMA- NIC RS V reakci na rostoucí využívání mobilních zařízení návštěvníky webových stránek firmy BOBST byla touto společností uvedena do praxe nová funkce, která usnadní prohlížení stránek BOBST.com na jakémkoliv zařízení. Díky novému a přístupnému designu je nyní stránka BOBST.com plně přizpůsobena pro zobrazení na jakémkoliv typu obrazovky od stolních počítačů a notebooků po tablety a inteligentní telefony a nabízí tak pohodlné zážitky všem návštěvníkům webu. BOBST.com umožňuje snadno nacházet kontakty na společnost BOBST ve všech zemích kdykoliv a odkudkoliv, najít jejich adresy a umístění na mapě, získat podrobné informace o společnosti BOBST, jejích produktech a službách, zaregistrovat se pro zasílání novinek a číst si o nich kdykoliv, sledovat finanční zprávy firmy a získávat informace o volných pracovních místech ve společnosti BOBST po celém světě. -JML- Materiály Lakování Laminování Sušení Vytvrzování Lakování Konverting Flexotisk

20 18 papír a celulóza 70 (1) 2015 KRPA Skupina KRPA se připravuje na oslavy 180. výročí zahájení výroby papíru v Hostinném V letošním roce uplyne již 180 let od doby kdy v roce 1835 bratři Gustav a Wilhem Kieslingové přestavěli v prostorách zámku hraběte Waldsteina bývalou přádelnu vlny na ruční papírnu a položili tak základ tradici papírenské výroby v městě Hostinné. V této první papírně, známé pod názvem Labský mlýn, pak o již rok později instalovali papírenský stroj, který byl po papírně v Bubenči druhým papírenským strojem v Čechách. Před 10 lety, kdy jsme si připomínali 170. výročí zahájení výroby papíru v Hostinném, vyšly v časopisu Papír a celulóza články, které rekapitulovaly celý vývoj výroby papíru v tomto městě až do roku 2005, a tento vývoj bude podrobněji zdokumentován i v publikaci, kterou chce k letošnímu výročí vedení skupiny KRPA vydat. Proto chceme v tomto textu přiblížit pouze poslední desetiletí výroby papíru v Hostinném, které však z mnoha důvodů bylo pravděpodobně rozhodujícím pro zachování výroby papíru v lokalitě Hostinné. Období roku bylo poznamenáno velkými problémy s nestabilním provozem PS6 po provedené rekonstrukci a instalaci natěracího zařízení Speed Sizer místo klížícího lisu. Toto zařízení sice přineslo nové možnosti oboustranných nátěrů, ale zejména z důvodu přístupu dodavatele k řešení problémů se nedařilo provoz stabilizovat a tato neudržitelná situace vyústila až v reklamování celé dodávky. Zařízení bylo po mnoha jednáních uvedeno do bezproblémového provozu až počátkem roku Toto období nestability PS6 spolu se vzrůstajícími problémy s konkurenceschopností papírenských strojů 4 a 5 se nemohlo neprojevit v hospodaření a tak se společnost KRPA PAPER, a. s. vzniklá v roce 2008 jakou součást KRPA Holding CZ, a. s. propadla do velmi vysoké ztráty ohrožující samu existenci papírenské výroby v Hostinném. Před představenstvem a vedením společnosti v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřičkou byl velmi složitý úkol vyvést společnost KRPA PAPER zpět k prosperitě. V roce 2008 tak byla přijata zásadní rozhodnutí o ukončení výroby na papírenských strojích 4 a 5 a o koncentraci produkce na papírenský stroj 6, s cílem zásadního navýšení podílu na trhu nepromastitelných papírů dodávaných pod ochranou známkou KH Pack. Podmínkou splnění tohoto cíle bylo především výrazné snížení nákladů, zejména v oblasti energií a osobních nákladů. Zásadním krokem ke snížení energetických nákladů po od sta vení PS 4 a 5 bylo rozhodnutí o realizaci souboru akcí zahrnujících rekonstrukci kotle, výměnu a racionalizaci hlavních potrubních tras parních a teplovodních rozvodů a instalaci dvou malých kotlů, zabezpečujících pouze vytápění v období odstávek. Na pokrytí nákladů souboru těchto akcí se podařilo zajistit dotaci ve výši 40 % rozpočtových nákladů a tak byla celá investice v průběhu let realizována. Prakticky ve stejném období byla provedena i rekonstrukce mlecích linek s pozitivním dopadem na spotřebu energie i technologii výroby papíru. Rekonstrukce byla realizována za použití repasovaných mlecích agregátů PS 4 a 5, linka dlouhého vlákna pak za použití nových mlýnů získaných od dodavatele natěracího zařízení Speed Sizer v rámci mimosoudního vyrovnání. Těmito opatřeními se podařilo snížit celkovou spotřebu energií na tunu výroby o více než 50 %, zlepšit technologické podmínky a byl tak proveden rozhodující krok ke zlepšení konkurence schopnosti zejména v oblasti nepromastitelných papírů. Jejich tržní podíl se podařilo zvýšit z necelých 11 tis. tun v roce 2008 na téměř 15 tis. tun v roce Vývoj hospodaření společnosti tak začal mít pozitivní vývoj a rok 2011 byl rokem, kdy společnost KRPA PAPER vykázala kladný hospodářský výsledek. V roce 2010 se však nad výrobou nepromastitelných papírů objevuje zásadní nebezpečí, když z důvodů potenciálních karcinogenních vlivů je ohlášeno ukončení výroby fluorkarbonových přípravků na bázi uhlíkového řetězce C8, které byly dosud pro zajištění nepromastitelnosti výhradně používány. Zejména před výrobně technologickým útvarem tak stála nutnost nalezení náhrady a tím i celé změny technologického procesu. Díky zkušenosti pracovníků, možnostem realizování zkušebních výrob na menších natěracích strojích a v neposlední řadě i možnosti provedení oboustranných nátěrů na PS 6 se podařilo postupně v průběhu roku změnit celý proces s využitím nových

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

České firmy jsou sice někdy méně dynamické, ale zato velmi ziskové

České firmy jsou sice někdy méně dynamické, ale zato velmi ziskové Ročník 17 (5/2015) www.iprosperita.cz INZERCE České firmy jsou sice někdy méně dynamické, ale zato velmi ziskové Na hospodářský růst jednotlivých zemí Evropy, včetně České republiky, jsou rozdílné názory.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

až dojde k výraznějšímu posunu od trhu ceny na trh kvality

až dojde k výraznějšímu posunu od trhu ceny na trh kvality Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (8/2008) Obchod bude lukrativnější, Již několikrát jste zdůraznil, že se na obchodníka v České republice pohlíží jako na subjekt, kterému jde jen o

Více

Středem zájmu je člověk,

Středem zájmu je člověk, NOVÁ ŠŤAVNAÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 () www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Středem

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více