ČESKÉ FILMY CZECH FILMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ FILMY CZECH FILMS"

Transkript

1 ČESKÉ FILMY CZECH FILMS

2

3 ČESKÉ FILMY CZECH FILMS CFC, Národní 28, Prague 1, Czech Republic tel.: , fax: ,

4 HLEDÁ ZAJÍMAVÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ PROJEKTY ZAJÍMAVÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ PROJEKTY Jste autory původního scénáře? Zúčastněte se výběrového řízení nadace! Nejlepší práce odměníme a nabídneme k realizaci producentům. tel.: gsm: HLAVNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

5 Úvodní slovo Introduction Milí přátelé, v uplynulém roce vstoupilo do českých kin 31 hraných filmů, 1 animovaný a 13 dokumentárních filmů. Divácky nejúspěšnější byla komedie Marie Poledňákové Líbáš jako dábel s návštěvností kolem 500 tisíc diváků. Na mezinárodním poli zazářily hlavně debuty Příliš mladá noc Olma Omerzy v Berlíně, Tambylles Michala Hogenauera v Cannes či Poupata Zdeňka Jiráského v jihokorejském Busanu. Obrovským úspěchem bylo získání Evropské filmové ceny za animaci pro Aloise Nebela. V hlavní soutěži v Berlíně byla ČR navíc zastoupena koprodukčním snímkem Královská aféra, jehož vznik byl podpořen Programem podpory filmového průmyslu. Na tomto místě tradičně hodnotíme uplynulý rok. Pro České filmové centrum byl rok 2012 rokem oslav desátého výročí fungování. Celoroční bilancování naší činnosti připomnělo složité začátky a zároveň završilo jednu éru fungování ČFC. Od ledna 2013 se totiž stáváme součástí Národního filmového archívu, tedy příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR. A právě MK ČR patří dík za dlouhodobou podporu našich aktivit a snahu zaštítit je státní institucí. Nemenší dík ale patří i zakladatelům ČFC a hlavně Asociaci producentů v audiovizi, bez níž by ČFC nikdy nevzniklo. Do roku 2013 vstupujeme ještě s jednou významnou novinkou na sklonku roku 2012 byl schválen nový zákon o audiovizi, který upravuje fungování fondu kinematografie a zajišťuje pro něj zdroje financování. Markéta Šantrochová, České filmové centrum Česká kinematografie proplula od roku 1990 už mnohými peřejemi a zatím vždy prokázala životaschopnost a jestli je adaptabilita příznakem inteligence, pak můžeme směle říci, že je česká kinematografie mimořádně inteligentní. K tomu, aby se udržela při životě, musí se chovat do značné míry pragmaticky, ale tím se z rozhodování odpovědných lidí nevylučuje étos a vědomí odpovědnosti vůči minulým i budoucím generacím. Rokem 2012 začala v Národním filmovém archivu (NFA) transformace, jejímž výsledkem je mimo jiné rozšíření portfolia jeho činností. NFA je střešní organizací, která svým způsobem propojuje celou českou kinematografii: sbírá, uchovává, zpracovává a zpřístupňuje nejen audiovizuální díla, ale také široký okruh dat, jimiž se živí paměť české kultury. Jsem rád, že se ČFC k 1. lednu 2013 stalo součástí NFA pro obě instituce tím začala nové etapa, v níž budeme hledat optimální sladění všech našich činností tak, aby to prospělo především českému filmu. Michal Bregant, generální ředitel NFA Dear Friends, In the past year 31 feature films, 1 animated film and 13 documentaries were released to Czech cinemas. The most successful film with the audiences was Marie Poledňáková s comedy You Kiss Like a Devil which drew an attendance of around 500 thousand. In the international field of film festivals mainly debuts shone brightly Olmo Omerzu s A Night Too Young in Berlin and Tambylles by Michal Hogenauer in Cannes or Zdeněk Jiráský s Flower Buds in South Korea s Busan. Winning the European Film Award for animation was a huge success for Alois Nebel. The Czech Republic, moreover, was represented in the main competition in Berlin by the co-production A Royal Affair, which was made with the support of the Film Industry Support Programme. We traditionally evaluate the year gone by here. For the Czech Film Center the year 2012 was the year we celebrated the tenth anniversary. The yearlong retrospect of our activities brought reminiscences of our difficult beginnings while also culminating one era of the CFC s operations. From January 2013 we are becoming part of the National Film Archive, which is an allowance organisation of the Czech Ministry of Culture. And the Czech Ministry of Culture deserves our thanks for its long-term support of our activities and the efforts to have them supported by a state institution. All of our partners also deserve applause, as do the founders of the CFC, especially the Audiovisual Producers Association, without which the CFC would never have gotten off the ground. We enter the year 2013 with yet more important news. After almost twenty years a new audiovisual act was passed at the close of the year It will regulate the cinematography fund and ensure a source of financing for it. Markéta Šantrochová, Czech Film Center 3 Czech cinematography has navigated through many ups and downs since 1990 and so far it has always demonstrated its vitality and if adaptability is a sign of intelligence, then we can boldly state that Czech cinematography is extraordinarily intelligent. In order to stay alive it has to act pragmatically to a certain extent, though when responsible people make decisions this does not exclude ethos and the awareness of the responsibility to past and future generations. The year 2012 started with a transformation in the National Film Archive (NFA) with one of the results being the expansion of its portfolio of activities. The NFA is an umbrella organisation which, in a manner of speaking, brings together the entire Czech film industry: it collects, preserves, processes and makes available audiovisual works as well as a wide range of data, through which it feed the memory of Czech culture. I am pleased that the Czech Film Center has become a part of the NFA from 1 January 2013 leading to a new stage for both institutions, in which we will search for the optimal harmonisation of all of our activities so that it benefits Czech film above all. Michal Bregant, General Director of NFA

6 Obsah Contents Úvodní slovo Introduction 3 Hrané filmy Feature Films dní hříchů 7 Days of Sin Jiří Chlumský 6 Bastardi 3 Bastards 3 Tomáš Magnusek 7 Cesta do lesa To the Woods Tomáš Vorel 8 Čtyři slunce Four Suns Bohdan Sláma 9 DonT Stop Don t Stop Richard Řeřicha 10 Kozí příběh se sýrem Goat Story with Cheese Jan Tománek 11 Labyrint Labyrinth Tomáš Houška 12 Láska je láska Love is Love Milan Cieslar 13 Líbáš jako ďábel You Kiss Like a Devil Marie Poledňáková 14 Modrý tygr Blue Tiger Petr Oukropec 15 Můj vysvlečenej deník My Naked Diary Martin Dolenský 16 Odpad město smrt Garbage, the City and Death Jan Hřebejk 17 Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka Sunday League Jan Prušinovský 18 Polski film Polski Film Marek Najbrt 19 Posel The Messenger Vladimír Michálek 20 Poslední výkřik The Last Scream Tomáš Kučera 21 Praho, má lásko Prague, My Love Markéta Černá, Viktória Dzurenková, Tomáš Pavlíček, Jakub Šmíd 22 Probudím se včera Waking Up Yesterday Miloslav Šmídmajer 23 Příběh z periferie Tale from the Periphery Karel Hřib 24 Příliš mladá noc A Night Too Young Olmo Omerzu 25 Signál Signal Tomáš Řehořek 26 Svatá čtveřice Holy Quaternity Jan Hřebejk 27 Školní výlet School Trip Petr Šícha 28 Tady hlídám já Watchdog Juraj Šajmovič 29 Tambylles Tambylles Michal Hogenauer 30 Ve stínu In the Shadow David Ondříček 31 Vrásky z lásky Oldies but Goldies Jiří Strach 32 Záblesky chladné neděle Cold Sunday Ivan Pokorný 33 Až do města Aš Made in Ash Iveta Grófová 34 Konfident The Confidant Juraj Nvota 35 Královská aféra A Royal Affair Nikolaj Arcel 36 Yuma Yuma Piotr Mularuk 37 Dokumentární filmy Documentaries 2012 Dva nula Two Nil Pavel Abrahám 38 Hra o kámen Stone Games Jan Gebert 39 Karel Reisz Ten filmový život Karel Reisz This Filming Life Petra Všelichová 40 Kytlice, Zimmer Frei Kytlice, Zimmer Frei Rozálie Kohoutová 41 Láska v hrobě Love in the Grave David Vondráček 42 Největší přání The Greatest Wish Olga Špátová 43 O slušnosti On Decency Radovan Síbrt 44 Občan K. Citizen K. Michal Dvořák 45 Pevnost Fortress Lukáš Kokeš, Klára Tasovská 46 Pupek nebe The Navel of the Sky Radim Procházka 47 Rok konopí Year of Marihuana Petr Slabý 48 Soukromý vesmír Private Universe Helena Třeštíková 49 Tajemství podzemní továrny v Chebu Secret Underground Factory in Cheb Miloš Pilař 50 Tomorrow Will Be Better Tomorrow Will Be Better Martin Přívratský 51 Tvoje slza, můj déšť The Presence of Arnošt Lustig Eva Lustigová 52 Umanutá Burning Miroslav Janek 53 Váňa Váňa The Biggest Race Is Life Itself Jakub Wagner 54 Věra 68 Věra Čáslavská 68 Olga Sommerová 55 Vězení umění Art Behind Bars Radovan Síbrt 56 Země česká, domov Tvůj! The Czech Land, Your Home! Adolf Zika 57

7 Obsah Contents Krátké filmy Short Films 2012 BKA BKA Jan Pavlacký 58 Cesta The Trip Ondřej Dolejší 59 Čechové na měsíci Czech out the Moon Matěj Mráz 60 In vino veritas In vino veritas Aneta Kýrová Žabková 61 Jeden den v životě A Day of Life Jan Látal 62 Kde rostou motýli Where Do the Wild Butterflies Grow? Vladimíra Macurová 63 M.O. M.O. Jakub Kouřil 64 Numbers Numbers Robert Hloz 65 O šunce Ham Story Eliška Chytková 66 Office Workers Office Workers Sangeun Won 67 Paradigma Paradigm Martina Nagyová 68 Posledné léto The Last Summer Juraj Klaudíny 69 Tereza Dratvová nar Tereza Dratvová, born 1989 Adam Sedlák 70 Valašský rugby Wallachian Rugby Tomáš Pavelek 71 Velkej Honza Big Honza Marek Ciccotti 72 Připravované filmy Upcoming Films pravidel 5 rules Vavřinec Menšl 73 Babovřesky Babovřesky Zdeněk Troška 74 Carmen Carmen F. A. Brabec 75 Čtyřlístek ve službách krále Lucky Four Serving the King Michal Žabka 76 Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama Fulmaya, the Girl with Skinny Legs Vendula Bradáčová 77 Hledá se prezident Searching for the President Tomáš Kudrna 78 Isabel Isabel Lukáš Melník, Marcel Škrkoň 79 Jako nikdy Like Never Before Zdeněk Tyc 80 Jedlíci aneb sto kilo lásky Heavy Eaters or Tons of Love Tomáš Magnusek 81 Kovář z Podlesí The Blacksmith from Woodham Petr Göbl 82 Martin a Venuše Martin and Venus Jiří Chlumský 83 Můj pes Killer My Dog Killer Mira Fornay 84 Otázky pana Lásky The Story of Mr. Love Dagmar Smržová 85 Sukničkáři Skirt Chasers Jíří Menzel 86 5 Rejstřík režisérů Index of Directors 87 Rejstřík českých názvů Index of Czech Titles 88 Rejstřík anglických názvů Index of English Titles 89 Statistické údaje Facts and Figures 90 Festivaly Festivals 92 Kontakty Contacts 98

8 7 DNÍ HŘÍCHŮ 7 DAYS OF SIN FEATURE FILMS HRANÉ FILMY 2012 CZ, SK min DCP Jiří Chlumský Josef Urban Jan Ďuriš, Martin Šec Vasileios Skalenakis Martin Večeřa Daniel Krzywoň, Josef Urban, Miroslav Řiháček DP Film KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Bio Art Production, Česká televize, Filmpark (SK) HRAJÍ FEATURING Ondřej Vetchý, Jarek Hylebrant, Vica Kerekes, Igor Bareš, Anna Šišková, Norbert Lichý, Jiří Schmitzer Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka Jana Olšana, je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí vojáci. Osud svede dohromady štvance Jana a jeho německého švagra Jurgena, který se právě vrátil z východní fronty. Oba muži hledají jednu a tu samou ženu, Agnes. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledovaná nejmocnějším mužem okresu kvůli svému děsivému svědectví. Napříč horami vede trnitá cesta k poznání osudovosti svazku Jana a Agnes... This story actually happened in the region around the city of Sumperk in Jeseniky Mountains in May The disappearance of Agnes, the German wife of a Czech forester Jan Olsan is a dark mystery. She is the only one who knows who and for what reason is looking for her. It s the end of the war, times are bad and the Czechs are coming back from the inland to the frontier. The guards are forming and soldiers are coming. Fate brings together the outlaw Jan and his German brother-in-law Jurgen who has just returned from the eastern front line. Both men are looking for exactly the same woman and that is Agnes. But Agnes escaped; she is running away through the deep woods followed by the most powerful man of the county. Running away for what she had witnessed. The fatality of the relationship between Agnes and Jan can only be learned in the mountains on this thorny journey... DP Film, Petr Přikryl Dr. Šmerala 2, Ostrava, Czech Republic mobile: PODPORA SUPPORT Audiovizuálný fond SR Slovak Audiovisual Fund Jiří Chlumský (1958) dní hříchů 7 Days of Sin 2012 Martin a Venuše Martin and Venus 2009 Nedodržený slib Broken Promise 2006 Prachy dělaj člověka Money Makes Man 2004 Konečná stanica Terminal Station 1998 Stůj, nebo se netrefím! Halt, or I ll Miss! Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

9 BASTARDI 3 BASTARDS 3 Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? Bude soud? Co na to rodiče dětí? Rodiče Tomáše Majera? Společnost? Co se bude dít, když se podobné školy zruší? Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí. Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet... The teacher Tomáš Majer, who came to one former special school in 2010, has disappeared. He came to the school a few months after his sister Jana, also a teacher, was murdered. The boys that killed Jana Majerová died mysteriously during the school year. Is seems that Tomáš Majer most likely cold-bloodedly revenged his sister s death. Is there nothing wrong with that? Will the police apprehend him? Will he face trial? What do the children s parents think? And Tomáš Majer s parents? Society? What will happen when schools like these are shut down? The film that shocked the public two years ago is coming to its conclusion. A drama that plainly shows the stark reality of this day and age, that shows how far things can go if we only idly watch... CZ min DCP Tomáš Magnusek Tomáš Magnusek Milan Hodek Tomáš Magnusek, Milan Hodek Jakub Přikryl, Michal Dvořáček, Tomáš Kahl Tomáš Magnusek MAGNUSFILM HRAJÍ FEATURING Tomáš Magnusek, Jaroslava Obermaierová, Jan Tříska, Rudolf Hrušínský ml., Jiří Krampol, Dana Batulková, Marek Brodský, Vlastimil Zavřel, Ilona Svobodová, Tomáš Topfer FEATURE FILMS 2012 HRANÉ FILMY MAGNUSFILM, Milan Chára Hurdálkova 147, Náchod, Czech Republic mobile: Tomáš Magnusek (1974) 2012 Bastardi 3 Bastards 3

10 CESTA DO LESA TO THE WOODS FEATURE FILMS CZ min DCP Tomáš Vorel Tomáš Vorel, Bára Schlesinger Tomáš Vorel Šimon Hájek Jakub Jurásek Věra Ferdová Vorelfilm KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Česká Televize, MagicLab HRAJÍ FEATURING Tomáš Vorel Jr., Anna Linhartová, Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Jiří Schmitzer, Marie Štípková Honza Marák dávno rezignoval na kariéru ajťáka a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svojí ženou Markétou, dcerou Anynou a synem Sayenem. Pracuje v lese jako pomocný dělník, spravuje cesty, oplocenky, těží dřevo, pomáhá lesákům. Markéta se živí masážemi a alternativním léčením pacientů. K tomu používá různé psychotropní rostliny a houby, což vede ke konfliktu se starousedlíky a poté s protidrogovou policií Honza Marák has long since left his career in IT behind him and has bought a cottage at the edge of a small village, where he has settled in with his wife Markéta, daughter Anyna and son Sayen. He works in the forest as a general labourer, fixing up paths and enclosures, hauling wood and helping the woodsmen. Markéta earns a living providing massages and alternative treatment to her patients, for which she uses various psychotropic plants and mushrooms, which leads to a conflict with the long-term residents and ultimately with the drug squad HRANÉ FILMY 2012 Vorelfilm Branická 82, Prague 4, Czech Republic PODPORA SUPPORT Program podpory filmového průmyslu Film Industry Support Programme Tomáš Vorel (1957) 2012 Cesta do lesa To the Woods 2009 Ulovit miliardáře To Catch a Billionaire 2007 Gympl The Can 2005 Skřítek Skritek 2002 Z města cesta Out of the City II 2001 Cesta z města Out of the City 1996 Kamenný most The Stone Bridge 1991 Kouř Smoke 1989 Pražská pětka The Prague Five Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, Prague 4, Czech Republic tel: , mobile: Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

11 ČTYŘI SLUNCE FOUR SUNS Fogi je poděs, který si libuje ve své nikdy nekončící pubertě. Fogi se však zároveň snaží naplnit rodinný život a vychovat syna Vénu, který mu zůstal z prvního nepovedeného manželství. Podruhé už se neoženil, ale žije s Janou, která pracuje na poště. Spolu mají malou Aničku a všichni společně bydlí v paneláku na malém městě. Jana zpočátku snáší Fogiho úlety, ale trpělivost jí dochází. Fogi ztratí práci. Ve svém dospívajícím synovi Fogi navíc poznává sám sebe, s hrůzou si uvědomuje, že syn opakuje jeho chyby. Přichází první hádky, zákazy a vzájemná nedorozumění Fogi is a weirdo, who s enjoying his never ending puberty. But simultaneously, Fogi is also trying to live up to his family duties and bring up Véna, his son from the first marriage. He didn t get married again but lives with Jana, a post office employee. Together they have little Anicka and they all live in a flat in a small town. At first, Jana is trying to tolerate Fogi s moods, but her patience is running out. Fogi loses his job. On top of that he starts to see himself in his adolescent son and realizes with horror that Véna repeats his own mistakes. The first fights, bans and mutual misunderstandings are approaching... CZ min 35 mm, DCP Bohdan Sláma Bohdan Sláma Diviš Marek Jan Daňhel Jan Čeněk Pavel Strnad, Petr Oukropec Negativ KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Česká Televize, i/o post HRAJÍ FEATURING Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, Karel Roden, Jiří Mádl, Klára Melíšková, Igor Chmela FEATURE FILMS 2012 HRANÉ FILMY PODPORA SUPPORT Program podpory filmového průmyslu Film Industry Support Programme Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Negativ, Zuzana Bieliková Ostrovní 30, Prague 1, Czech Republic mobile: International Sales Films Boutique Köpenicker Strasse 184, Berlin, Deutschland tel.: Bohdan Sláma (1967) 2012 Čtyři slunce Four Suns 2008 Venkovský učitel A Country Teacher 2005 Štěstí Something Like Happiness 2001 Divoké včely Wild Bees

12 DONT STOP DON T STOP FEATURE FILMS HRANÉ FILMY 2012 CZ, SK min DCP Richard Řeřicha SCÉNÁŘ Richard Řeřicha Martin Žiaran Petr Mrkous Matěj Matuška Ondřej Zima Evolution Films KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS HBO Česká republika, UPP, Bystrouška, FilmFrame (SK) HRAJÍ FEATURING Patrik Děrgel, Lukáš Reichl, Jiří Kocman, Oliver Cox, Jakub Zedníček, Klára Trojanová, Stanislava Jachnická Je vám taky sedmnáct? Něco vás nesnesitelně štve a chcete to dostat ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas s tím začít. To napadlo i znuděné teenagery Mikiho a Dejvida. Vzali elektrický kytary, naježili vlasy a přestali brát ohled na svoje okolí a No Future se stalo jejich heslem. DonT Stop je příběh o tom, co se stane během nejrychlejšího roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí. Chcete především prosadit svoje generačního právo na vlastní životní styl, který je zcela odlišný od života rodičů, a to i prostřednictvím drsnějších metod. Za hudební styl jste si totiž vybrali Punk. Možná jste si ale nevšimli, že váš nejpozornější posluchač se jmenuje socialismus a píše se rok The main plot line takes place in Prague in the year 1983, amidst the Communist-imposed normalization, a suffocating atmosphere ruled over by the secret police. The story is about an eighteen-year-olds revolt against authority, against social norms, against adult duties and responsibility; it is about the search for one s own models and values. The main protagonists way out of the everyday dullness is to provoke through the punk band they have formed. As the band members ideas and opinions become increasingly extreme, they come into conflict with the established social rules and people s apathy, but above all with each other. Although the story is based on personal experiences from the early 1980s, it could have taken place at anytime and anywhere, and is more than likely taking place somewhere right now. Richard Řeřicha (1964) 2012 DonT Stop Don t Stop Evolution Films, Ondřej Zima Soukenická 1196/11, Prague 1, Czech Republic tel.: PODPORA SUPPORT Program podpory filmového průmyslu Film Industry Support Programme, Audiovizuálný fond SR Slovak Audiovisual Fund Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

13 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM GOAT STORY WITH CHEESE Pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného filmu Kozí příběh, Pověsti staré Prahy. Malá Zuzanka a Honzík spolu s Kozou hledají své rodiče, které prý unesl čert, aby je potrestal za výrobu ďábelsky dobrého kozího sýra. Místo v pekle je ale najdou na hradě, kde musejí dělat sýry pro králova rádce Kobyla. Ten si díky sýru získává přízeň krále. Po dobrodružné cestě plné nebezpečí a sýru Kobyl končí v pekle a rodina k sobě znovu nachází cestu. A sequel to the most successful Czech animated movie Goat story Old Prague Legends. Young Zuzanka, Honzik, and Goat are searching for the children s parents. They have apparently been kidnapped by the devil as punishment for producing such devilishly good goat cheese. However, the children do not find their parents in hell, but at the Castle, where they must make cheese for Kobyl, the King s advisor. Kobyl gained the King s good graces thanks to cheese. Following a dangerous and cheesy adventure, Kobyl ends up in hell and the family members become reunited. CZ min 35 mm, DCP Jan Tománek Jiří Růžička, Jan Tománek Jan Tománek Alois Fišárek, Jan Tománek Martin Ženíšek, Michal Deliopulos Jan Tománek Art And Animation studio KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Bontonfilm, Česká televize FEATURE FILMS 2012 HRANÉ FILMY Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Art And Animation studio, Jan Tománek Školská 3, Prague 1, Czech Republic mobile: International Sales Epic Picture, Patrick Ewald, 9107 Wilshire Blvd. Suite 450, Beverly Hills, CA tel.: , mobile: Jan Tománek (1978) 2012 Kozí příběh se sýrem Goat Story with Cheese 2008 Kozí příběh Pověsti staré Prahy Goat Story The Old Prague Legends

14 LABYRINT LABYRINTH FEATURE FILMS HRANÉ FILMY 2012 CZ min 35 mm Tomáš Houška Tomáš Houška Martin Matiášek, Michael Gahut Marek Bureš Tomáš Bělohradský, Ivo Heger Štefan Voržáček StoPro Film KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Tenet Publicity, Eniac Digital Cinema, Sound4film, Filmachine HRAJÍ FEATURING Lucie Vondráčková, Jan Zadražil, Martin Zbrožek, Mary Coronado Renata se touží stát významnou novinářkou. Její bývalý přítel David by jí rád pomáhal, protože ji stále miluje. Honza hledá nové materiály pro svou disertační práci o statice středověkých sklepů a Kiara se zdá být fascinována historií staré Prahy. Když se ale společně rozhodnou prozkoumat pražské podzemí, ukáže se, že se na sebe vzájemně nemohou spolehnout. Jakoby Labyrint začal hrát svou vlastní hru. Ačkoliv mají pocit, že kontrolují situaci, realita se jeví být zcela odlišná. Protože nikdo neví, co je to strach, dokud jej neprožije. Renata wants to become a famous ournalist. Her ex-boyfriend David wants to help her with her career as he loves her. Honza is looking for some materials for his report regarding structural analyses of medieval cellars. And Kiera seems to be fascinated by Prague history. When they decide to explore subterranean Prague, it seems that nobody can rely upon anybody there. It looks like the Labyrinth has started to play its own game. Even though they think they know what is going on, in reality the story is much more complex. Because nobody knows what a fear is until it is experienced. StoPro Film, Štefan Voržáček Konviktská 24, Prague 1, Czech Republic mobile: Tomáš Houška (1964) 2012 Labyrint Labyrinth 2010 Blood Age Blood Age

15 LÁSKA JE LÁSKA LOVE IS LOVE Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání... To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla této léčivé bylině... Nahlídneme na první opravdovou lásku mezi mladými, na krizi lásky středního věku a na znovunalezení lásky ve stáří. Eighteen-year-old Maruška lives with her grandfather Vlastimil and she longs to meet her prince and experience the romantic love that she only knows from films. Then she really does meet the prince she dreamed of. She enjoys a wonderful summer vacation and her first amorous adventure with Marek, but also her first disappointment Maruška s grandfather Vlastimil also finds out that true love never withers. He runs into his long-lost love Libuška after several years. They are like two young love-struck fools. It is love with the scent of marihuana. The witty and colourful retiree Libuška has fallen for this medicinal herb in her autumn years We ll get a glimpse of the first true love between youths, the crises of middle-aged love and the rediscovery of love in old age. CZ min DCP Milan Cieslar Martin Horský Marek Jícha Alois Fišárek Michal Deliopulos Milan Cieslar, Kamil Kožíšek Happy Celluloid KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Česká televize, Flamesite HRAJÍ FEATURING Aneta Krejčíková, Maciej Comorek, Simona Stašová, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Petr Vančura FEATURE FILMS 2012 HRANÉ FILMY Happy Celluloid, Milan Cieslar Na Břevnovské pláni 16a, Prague 6, Czech Republic tel.: , mobile: International Sales Blue Sky Film Distribution, Palace Beethoven, Lázeňská 11, Prague 1, Czech Republic tel.: Milan Cieslar (1960) 2012 Láska je láska Love is Love 2010 Dešťová víla The Rain Fairy 2004 Krev zmizelého Bonds of Blood 2003 Duše jako kaviár Dirty Soul 2000 Der Lebensborn Pramen života Spring of Life

16 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL YOU KISS LIKE DEVIL FEATURE FILMS 2012 CZ, SK min 35 mm, DCP Marie Poledňáková Marie Poledňáková Vladimír Smutný Adam Dvořák Jiří Klenka Jan Bradáč, Svatka Peschková Falcon KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS RWE, Ita Agentúra Itafilm (SK) HRAJÍ FEATURING Kamila Magálová, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Nela Boudová, Jiří Langmajer Volné pokračování Líbáš jako Bůh. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři, kteří do společného života nutně stále patří. A sequel to You Kiss Like God. The film takes off at the moment when the old bonds of marriage are definitely a thing of the past and Helena and František are trying to start a new life together. But, as is usually the case, ties to the past cannot be cut just like that. It is still your family and your environment and your former partners still inevitably belong to your shared life. 14 HRANÉ FILMY 2012 Marie Poledňáková (1941) 2012 Líbáš jako ďábel You Kiss Like Devil 2009 Líbáš jako Bůh You Kiss Like God 2006 Jak se krotí krokodýli Taming Crocodiles 1989 Dva lidi v zoo Twins at the Zoo 1982 S tebou mě baví svět You Make the World Fun 1979 Jak dostat tatínka do polepšovny How to Get Daddy into a Fix 1977 Jak vytrhnout velrybě stoličku How to Pull out a Whale s Tooth Falcon U Nikolajky 5, Prague 5, Czech Republic Jan Bradáč, mobile: Svatka Peschková, mobile PODPORA SUPPORT Program podpory filmového průmyslu Film Industry Support Programme

17 MODRÝ TYGR BLUE TIGER Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi, Johanka a Matyáš, žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa. What happens when a blue tiger appears in the city? An adventurous, enchanting and humorous family film that pulls children and their parents into a world of fantasy. The pivotal point of all the action is a slightly forgotten, though still magical botanical garden, hidden away in the middle of a bustling city. Two friends, Johanka and Matyáš, live a carefree life among the tropical plants together with their quirky parents, played by Bára Hrzánová and Jan Hartl, and a talking parrot. When the ambitious mayor Rýp decides to tear down the garden in order to put up a whole new neighbourhood, a mysterious blue tiger appears right in the crossroads. It then embarks on a magical journey with the children to save their unique world. CZ, DE, SK min 35 mm, DCP Petr Oukropec Tereza Horváthová, Petr Oukropec Klaus Fuxjäger Jakub Hejna Jan Čeněk Milan Kuchynka, Petr Oukropec, Pavel Strnad Negativ KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Blinker Filmproduktion (DE), Arina (SK), Česka televize, UPP, Rozhlas a televízia Slovenska (SK) HRAJÍ FEATURING Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Linda Votrubová, Jakub Wünsch FEATURE FILMS 2012 HRANÉ FILMY PODPORA SUPPORT Program podpory filmového průmyslu Film Industry Support Programme, Ministerstvo kultury Slovenské republiky Slovak Ministry of Culture Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Negativ, Zuzana Bieliková Ostrovní 30, Prague 1, Czech Republic mobile: International Sales Level K Gl. Kongevej 137 B, 3rd Fl., 1850 Frederiksberg C, Copenhagen, Denmark tel.: Petr Oukropec (1972) 2012 Modrý tygr Blue Tiger

18 MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK MY NAKED DIARY FEATURE FILMS HRANÉ FILMY 2012 CZ, SI min DCP Martin Dolenský Jan Hlaváč, Martin Dolenský, Johana Rubínová Michael Gahut Jan Daňhel Tomáš Bělohradský Štefan Voržáček StoPro Film KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Česká Televize, Backlight Films, Filmachine, Perfo Production (SI) HRAJÍ FEATURING Veronika Kubařová, Berenika Kohoutová, Sandra Černodrinská, Petra Špalková, Igor Bareš, Veronika Žilková, Simona Stašová, Jaroslav Plesl, Jakub Prachař Teenagerská komedie s příchutí romantiky i hořkosti vznikla podle knižního bestselleru sedmnáctileté studentky Johany Rubínové. Johana žije s otcem a macechou, její matka zemřela, když byla malá. Před dvěma lety zažila první velkou lásku, která skončila sebevražedným pokusem, a od té doby se Johana snaží milostným karambolům vyhýbat. Štěstí ale nemá s klukem, do něhož se zamiluje, se vyspí její nejlepší kamarádka. Johana se snaží vzpamatovat ze zklamání a zároveň pátrá v rodinné historii, aby se dozvěděla o smrti své matky. To, co zjistí, její život obrátí naruby. A Johana si musí připustit, že lidé, mezi nimiž dosud žila, jsou jiní, než si myslela. O některých to platí v dobrém, o jiných ve zlém... Bittersweet teenage comedy based upon the best-selling novel written by a seventeen year old girl, Johana Rubinova. Johana lives with her father and stepmother. Her own mother passed away when Johana was a little girl. It had been two years now, when Johana tried to commit a suicide, after experiencing a split-up with her first big love, a boy called Simon. Since then, Johana rather tried to avoid any new love romances. But one really cannot escape from that and she meets a new boy, Cogo. Even she is in love with him, she is not happy. Because one day Johana finds out that he is cheating on her with her best girlfriend. Johana is trying to recover from such a disappointment by investigating in her family history. She wants to find out more about her mother s death. The result of such investigation turns Johana s life upside down. And she has to recognize that people she lives with are really different from what she thought. Martin Dolenský (1970) 2012 Můj vysvlečenej deník My Naked Diary 2007 Chyťte doktora Catch the Doctor StoPro Film, Štefan Voržáček Konviktská 24, Prague 1, Czech Republic mobile: Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, Prague 4, Czech Republic tel.: , mobile: Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

19 ODPAD MĚSTO SMRT GARBAGE, THE CITY AND DEATH Filmový scénář Der Müll, die Stadt und der Tod Reinera Wernera Fassbindera byl předlohou divadelní inscenace režiséra Dušana Pařízka. Z tohoto scénáře a divadelního zpracování vychází film Jana Hřebejka. Prostitutka Romi je ve svém povolání málo úspěšná: na své zákazníky je až příliš jemné povahy. Čím umanutěji ji však její pasák Franz posílá na ulici, tím více se Romi přibližuje úplnému zhroucení. Jednou ji osloví spekulant s realitami, který sám sebe nazývá bohatým Židem a nepožaduje po ní sexuální služby. Stačí, aby mu vyprávěla, a za to ji doslova královsky odměňuje. Její tak náhlé štěstí s ní však nikdo nesdílí. Kolegyně i její stávající klienti se od ní odvracejí, a stejně tak i Franz, jehož miluje. Celý příběh se odehrává v prostředí rozpadajícího se města, při jehož sanování se politici nepokrytě dělí o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou policie. The screenplay Der Müll, die Stadt und der Tod by Rainer Werner Fassbinder inspired a theatre production by Dušan Pařízek. The screenplay and the production in turn inspired the film by Jan Hřebejk. Romi, a prostitute, is anything but successful at her job: she is of far too gentle a nature for her clients. The more obstinately she is pushed to the streets by her pimp Franz, the closer she is to a complete breakdown. One day Romi is addressed by a property speculator referring to himself as a wealthy Jew. He does not demand any sexual services of her. He satisfies himself with Romi telling him stories, for which he lavishly rewards her. However, no one shares the sudden happiness with Romi. Her work-mates and current clients turn their backs on her, as does Franz, with whom Romi is in love. The whole story takes place in the setting of a dilapidated city, during the clean-up of which politicians openly split their profit with speculators and lobbyists, all under protection from the police. CZ min DCP Jan Hřebejk předloha R. W. Fassbinder, upravil Dušan David Pařízek based on the play by R. W. Fassbinder, adapted Dušan David Pařízek Martin Štrba, Lukáš Milota Vladimír Barák Peter Mojžiš Čestmír Kopecký První veřejnoprávní KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS Česká televize HRAJÍ FEATURING Gabriela Míčová, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Martin Finger, Jiří Černý FEATURE FILMS 2012 HRANÉ FILMY První veřejnoprávní Národní 28, Prague 1, Czech Republic Čestmír Kopecký Michaela Dvořáková (Hofmanová) mobile: Jan Hřebejk (1967) selected 2012 Odpad, město Smrt Garbage, the City and Death 2012 Svatá čtveřice The Holy Quaternity 2011 Nevinnost Innocence 2010 Zítra se bude... Tomorrow There Will Be Kawasakiho růže Kawasaki s Rose 2008 Nestyda Shameless 2008 U mě dobrý I m All Good 2007 Medvídek Teddy Bear

20 OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA SUNDAY LEAGUE FEATURE FILMS HRANÉ FILMY 2012 CZ min 35 mm, DCP Jan Prušinovský Jan Prušinovský Petr Bednář Otakar Šenovský Matěj Matuška, Michal Čech Misu Predescu, Petr Erben MediaPro Pictures KOPRODUCENTI CO-PRODUCERS TV Nova HRAJÍ FEATURING Miroslav Krobot, Luděk Sobota, Ondřej Vetchý, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Jaroslava Pokorná Film Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka navazuje na velmi populární televizní seriál Okresní přebor a odehrává se v časovém období, které těsně předchází začátku seriálu. Děj filmu nás zavede zpátky v čase do Houslic a vše se opět točí okolo místního fotbalového klubu Slavoj, jeho hráčů, funkcionářů a především jeho trenéra Pepíka Hnátka. Pepík Hnátek je velká houslická persóna. Autoritářský trenér, nepostradatelný stratég okresního formátu a duše celého oddílu. Fotbal je pro něj všechno, což těžce nese nejen jeho manželka Antonie, ale především jeho srdce, které po letech stresu a nervového vypětí začíná pomalu vynechávat. Dosud se to zatvrzelému Hnátkovi dařilo přede všemi úspěšně tajit, ale ve chvíli, kdy jeho srdce skolí již sedmnáctý infarkt, bude se muset zkušený trenér rozhodnout, zda volit život, nebo fotbal. Hnátek se rozhodne zcela logicky pro fotbal. The film Sunday League is set just before the beginning of the series of the same name. The film s story takes us back in time to Houslice and everything is once again centred around the local Slavoj football club, its players, functionaries and, primarily, its coach Pepik Hnátek. Pepik Hnátek is a big man in Houslice. The authoritative coach is an indispensable strategist of the district football scene and the soul of the entire club. Football means everything to him which is something his wife finds hard to accept, but it is his heart that is affected the most and after years of stress and nervous exertion it is slowly beginning to give up. So far the obstinate Hnátek has been successfully hiding this fact from everyone, but when his heart is hit by its seventeenth heart attack the experienced coach will have to decide whether to choose life or football. Hnátek, quite logically, chooses football. Jan Prušinovský (1979) 2012 Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka Sunday League 2008 František je děvkař Frankie Is a Womanizer MediaPro Pictures, Zdeněk Sedláček Kříženeckého nám. 1078/5, Prague 5, Czech Republic tel.: , mobile: International Sales MediaPro Distribution 53 Maior Ion Coravu Str., 2nd District, Bucharest, Romania tel.: PODPORA SUPPORT Program podpory filmového průmyslu Film Industry Support Programme

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech feature films out of competition nové české dokumentární filmy v soutěži

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film

Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film Dostává se mi cti oslovit vás, čtenáře bilančního katalogu roční žně hraných filmů, k jejichž vzniku Česká televize přispěla. Mezi šestnácti

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf.

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf. SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION http://www.sokolsf.org P.O. Box 5252, Walnut Creek, CA 94596-9998 E-mail: sokolsf@gmail.com

Více

www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM

www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI FILM NOIR BLOG obsah contents O festivalu/about the festival 6 Organizační tým/festival staff 7 Denní program 8 Daily program

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Obsah / Contents: Strana / page 3 4 Úvodní slovo / Introductory word 5 12 TANEC PRAHA 2008 13 22 PONEC 2008 23 26 Přehled představení v divadle Ponec

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

SOKOL SYDNEY LIMITED ČLEN SVĚTOVÉHO SVAZU SOKOLSTVA 16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, NSW 2086

SOKOL SYDNEY LIMITED ČLEN SVĚTOVÉHO SVAZU SOKOLSTVA 16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, NSW 2086 SOKOL SYDNEY LIMITED ČLEN SVĚTOVÉHO SVAZU SOKOLSTVA 16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, NSW 2086 ACN 000 378 736 www.sokolsydney.com Číslo 2 Number 2 Ročník LX Volume LX Březen/duben March/April 2012

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více