CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŽADATELE"

Transkript

1 NEMOVITOSTI Ústecký kraj NM01/296 Hala Ciboušov Stav před Stav po Žadatel Jaroslav Ježek KOMUNIKACE je malý podnik (fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR) s deseti zaměstnanci s výrobou situovanou v katastru obce Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj). Podpořený projekt se týká činnosti firmy v oblasti klasické zámečnické výroby včetně opracování materiálů na CNC obráběcím centru. Jedná se především o zakázkovou výrobu s převahou konstrukcí, malosériové výroby a jednoúčelových kovových výrobků. Úzká spolupráce je rozvinuta s firmami umístěnými na průmyslové zóně VERNE, které uvedené výrobky poptávají. Specializovaná výroba je zaměřena na výrobu okrasných kovových plotů, kde opět převažuje zakázková výroba "na míru". Uvedená výroba je zaběhnutá a ověřená z předchozího období. Z hlediska celních kódů se jedná převážně o kovové konstrukce kód Hlavním přínosem projektu je rekonstrukce brownfieldu na podnikatelskou nemovitost se zaměřením na zpracovatelský průmysl - kovoobrábění a zámečnictví. Byly obnoveny a rozšířeny výrobní prostory a výrobní kapacity se sociálním zázemím pro zaměstnance včetně odpovídajících prostor pro jednání se zákazníky. Projekt umožní zvýšení efektivnosti a produktivity výroby příjemce dotace. Doposud byla výroba umístěna v různých částech areálu s velkou manipulační náročností. Nové prostory umožní efektivní a racionální výrobu s předpokladem jejího rozšíření vlivem vhodných prostor. Rekonstrukce je další etapou revitalizace zakoupeného areálu bývalých statků, který představoval typický brownfield po ukončení zemědělské výroby. V předchozí etapě proběhla rekonstrukce kravína o délce 50 m na výrobní prostory a prostory k pronájmu v hodnotě 5,5 mil. Kč v období Rekonstrukce byla provedena za pomoci dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje v r Projekt byl realizován v okrese Chomutov, který má vysokou mírou nezaměstnanosti. 5.3 Infrastruktura pro podnikání Nemovitosti Datum zahájení Datum ukončení ,- Kč ,- Kč Míra podpory dle žádosti 60% 1

2 ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Moravskoslezský kraj ITS 01/033 Vývoj produktu MakeDoc Documentation FrameWork Žadatelem je společnost PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Jedná se o střední podnik, založený v roce 1991 jediným českým vlastníkem. Od svého založení se zabývá vývojem a implementací software. V současnosti zaměstnává více než 180 kvalifikovaných softwarových analytiků a vývojářů. Společnost PIKE ELECTRONIC poskytuje služby v oblasti návrhu, vývoje a administrace software pro high-end segmenty především v oborech telekomunikace, bankovnictví a zdravotnictví. V současné době se informační infrastruktura v těchto high-end segmentech realizuje pomocí aplikací od různých dodavatelů pomocí nástrojů tzv. integračního middleware, který působí jako prostředník mezi integrovanými aplikacemi. Se stoupajícím počtem nových služeb cílovým zákazníkům se však integrace pomocí middleware stává nepřehlednou. A právě v tomto místě vyvstává potřeba po unifikovaném dokumentačním systému, který by se tohoto úkolu ujal. Cílem společnosti je tedy pomocí nově vytvořeného týmu kvalifikovaných IT odborníků z regionu vyvinout produkt pro firemní zákazníky, který umožní vytvořit a udržovat detailní dokumentaci stávajícího prostředí. Předmětem projektu je realizace vývoje produktu MakeDoc Documentation FrameWork. Produkt MakeDoc je dokumentační řešení pro podnikové integrační projekty. Je určen pro generování tisknutelné dokumentace rozsáhlých projektů v oblastech jako telekomunikace, bankovnictví a utility, kde jsou integrační platformy nejčastěji používány. Produkt obsahuje jádro, které bude rozšiřitelné o zásuvné moduly. Každý modul rozšiřuje dokumentační schopnosti aplikace o nové platformy či systémy. Do produktu budou postupně přibývat moduly pro dokumentace nových oblastí. Každý z odborníků má na starosti vytvoření zásuvného modulu pro konkrétní podporovanou softwarovou aplikaci. Dalšími výstupy projektu jsou mimo jiné: - zvládnutí špičkových technologií a jejich nasazení v regionu, - rozšíření spolupráce s vysokými školami formou stáže studentů a spolupráce na tématech jejich studentských prací. V rámci projektu je podpořeno 15 nově vytvořených kvalifikovaných pracovních míst. Projekt navazuje na dlouholetou spolupráci s některými klíčovými zákazníky a s pracovišti na vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci). Projekt je realizován v Ostravě. 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ICT a strategické služby Datum zahájení Datum ukončení ,- Kč ,- Kč Míra podpory dle žádosti 50% 2

3 ICT V PODNICÍCH Olomoucký kraj ITP 02/361 Implementace podnikového systému do výroby společnosti ZAHAS s.r.o. Společnost ZAHAS s.r.o. je výrobně dodavatelská firma, která vznikla v roce Společnost je zaměřená na výrobu, distribuci a úpravy výrobků pro potřeby profesionálních a dobrovolných hasičských sborů a záchranných jednotek. Od roku 2002 společnost vyrábí zásahové oděvy "ZAHAS", pracovní stejnokroje, trička a dalších výstrojní součástky. Společnost ZAHAS s.r.o. je malý podnik s 24 zaměstnanci, který sídlí v Trnávce, části Lipníku nad Bečvou. Předmětem projektu bylo pořízení informačního systému, který nahradil řešení skládající se z několika vzájemně neprovázaných softwarových produktů. Současně bylo rozšířeno hardwarové vybavení, které bylo v prostředí rozvíjejícího se podniku zcela nedostačující. Pořízen byl docházkový a stravovací systém, jehož datová základna byla centralizována právě v novém informačním systému. Implementace nového ERP systému povede k zvýšení efektivity vnitropodnikových procesů a růstu konkurenceschopnosti žadatele. ERP systém pokrývá kompletní podnikovou agendu-řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů, mezd, personalistiky, docházky + stravování, zakázek, skladů atd. Docházka a stravování je propojena s RFID terminály a bude poskytovat efektivní informační výměnu. Pro zajištění bezproblémové funkce systému byl v rámci projektu pořízen server včetně pracovních stanic pro zaměstnance implementací dotčených oddělení. Byla rozšířena VoIP ústředna, zvýšeno zabezpečení sítě (HW firewall) a pro provoz skladů byly zakoupeny čtečky čárových kódů (centralizace údajů v IS). Předkládaný projekt znamená významné zvýšení ICT vybavenosti podniku, které lze považovat za klíčové pro plánovanou efektivizaci a budoucí rozvoj podniku. 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ICT v podnicích Datum zahájení Datum ukončení ,- Kč ,- Kč Míra podpory dle žádosti 60% 3

4 POTENCIÁL Jihočeský kraj PT02/108 Výzkumně vývojová laboratoř pro senzory a integrované senzorové sítě Společnost Tesla Blatná, a.s. byla založena již v roce Je to firma s více než padesátiletou tradicí ve výrobě elektrických a elektronických součástek pro automobilový průmysl a součástek i elektrických obvodů pro elektroniku. Její význam přesahuje rozsah jihočeského regionu na úroveň celostátní a s exportem 50% celkové výroby má i značný mezinárodní vliv. Firma rozvíjí tři hlavní obory své činnosti, a to výrobu autopříslušenství, elektronických zařízení a zákaznických elektronických obvodů s vyšším stupněm inteligence. Nosné obory firmy jsou inovacemi neustále zlepšovány kvůli zajištění konkurenceschopnosti a snížení celkových nákladů na jednotku produkce. Přes tato systematická zlepšování hlavních výrobních oborů se vedení společnosti v zájmu dalšího rozvoje firmy rozhodlo provést principiální pokrok ve výrobě strategickou orientací na progresivní sektor senzorů, integrovaných senzorových modulů a smart mikrosystémů pro inteligentní textilie, jako jsou pracovní oděvy s detekcí životních funkcí pracovníka i monitorováním nebezpečných plynů v atmosféře (například pracovní oděvy hasičů, pracovníků ve výbušném prostředí nebezpečných plynů a par, oděvy sportovců, vybavení inteligentních postelí v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, domovech důchodců, apod.). Společnost sama zahájila intenzivní výzkum nových technologií a nových výrobků tím, že investovala značné prostředky i úsilí do pořízení nových strojů a zařízení a intenzivně řeší nové technologie výroby s cílem obměnit stávající jednoduché výrobky sofistikovanými. Společnost realizuje výzkum senzorů také v rámci projektů SENSIT a INTEX. Strategický záměr společnosti rozšířit aktivity do oblasti senzorové techniky znamenal nutnost vytvořit nové výzkumné prostory se sníženou prašností ( tzv. čisté prostory ) a vybavit je potřebným zařízením. Cílem projektu, který byl podaný v rámci programu POTENCIÁL, bylo právě upravit části stávajících prostorů společnosti na moderní laboratoř pro výzkum a vývoj nových výrobků z oblasti senzorové techniky. Její vybudování je neodmyslitelnou podmínkou realizace nové technologie. Rozšíření a zkvalitnění výzkumných a vývojových kapacit podniku přinese prohloubení spolupráce s vysokými školami a AV ČR, vytvoření nových kvalifikovaných míst a zajištění podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů VaV a tím zvýšení její konkurenceschopnosti. V současné době proběhla kolaudace stavby moderní výzkumně - vývojové laboratoře, ve které pracuje tým pracovníku na realizaci projektů Tesly Blatná, a.s. Projekt pro firmu přestavuje významný pokrok v rozšíření výroby o sofistikovanou třídu produktů, jejichž technická úroveň odpovídá současnému stavu techniky ve světovém měřítku. Realizovaný projekt je velmi přínosný pro firmu i pro celý elektrotechnický průmysl České republiky. 4

5 4.2 Kapacita pro průmyslový VaV Potenciál Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 36% Pozn. Projekt ještě nebyl ukončen, nebyla proplacena poslední etapa. 5

6 INOVACE Jihomoravský kraj IN03/012 Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých montážích firmy TESCAN Společnost Tescan byla založena v roce 1991 jako malá firma vyrábějící programovatelné řídící jednotky a digitizéry pro starší analogové rastrovací elektronové mikroskopy. V dnešní době se jedná o společnost s více než 100 zaměstnanci a jasnou strukturou, která je podřízena hlavnímu záměru firmy vývoji, výzkumu a prodeji moderních hi-tech produktů s vysokou přidanou hodnotou, a která patří mezi světové dodavatele rastrovacích elektronových mikroskopů a jejich aplikací. S exportem více než 95% produkce se jí podařilo vybudovat světovou prodejní síť a proniknout na nejvýznamnější trhy světa jako je Jižní Korea, USA, EU, Rusko, Čína a další. Produkty firmy TESCAN jsou využívány pro vývoj a výrobu v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, biotechnologie, nanomateriálů, metalurgie, vzdělávání, kriminalistiky a vědeckých laboratoří. Tato ryze česká firma má bohaté zkušenosti se zaváděním inovačních projektů jak v oblasti výrobních inovací, tak i v zavádění inovací technologií a procesů. Veškeré vyráběné produkty byly vyvinuty ve vlastním výzkumně - vývojovém oddělení, které je druhým největším útvarem ve firmě. Spoluúčastí v prestižních výzkumných projektech a spoluprací s předními společnostmi v oblasti částicové optiky a mikroanalýzy se produkty Tescan řadí mezi celosvětově uznávané přístroje v oblasti mikro a nanotechnologií. Cílem projektu, který byl podaný v rámci programu INOVACE inovační projekt, bylo zavedení procesu montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách, což přispěje k posunu firmy TESCAN, a.s. na výrazně vyšší technologickou úroveň. Zavedení nového procesu umožní firmě realizovat výrobu inovovaného výrobku, a tak posílít její pozici na mezinárodním trhu. Firma TESCAN, a.s. exportuje autoemisní elektronové mikroskopy (SEM) konvenčního typu do celého světa. Zahájila rovněž v omezeném množství výrobu nového typu mikroskopu s autoemisní katodou. Tyto mikroskopy jsou velmi žádané a jsou obtížněji napodobitelné. Realizace projektu umožnila firmě TESCAN instalaci technologie v nových čistých prostorách a vytvoření podmínek nezbytných k produkci špičkových výrobků v oboru částicové optiky a analytických přístrojů. 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Inovace - inovační projekt Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 50% 6

7 PROSPERITA Moravskoslezský kraj - 5.1PP01/020 BIC Ostrava - rozšíření PI a VTP BIC Ostrava s.r.o. se od založení v roce 1993 věnuje provozu a rozvoji podnikatelského a inovačního centra a souvisejících služeb k podpoře výzkumu, vývoje a rozvoje proinovačního prostředí. V současné době tato především regionálně působící organizace podporuje vznik a rozvoj inovativních firem a poskytuje jim komplexní služby, které využívají ve všech stádiích rozvoje (poradenské a konzultační služby, technické zázemí a vybavení laboratoří apod.). Za účelem zajištění komplexních služeb je BIC Ostrava zapojen do několika národních i mezinárodních sítí (například od roku 1996 je certifikovaným členem European Business and Innovation Centre Network (EBN) sdružujícím více než 150 podnikatelských a inovačních center a vědeckotechnických parků v Evropě), což umožňuje rychleji a lépe reagovat na potřeby a požadavky klientů, zejména s prvkem mezinárodní spolupráce. Cílem aktivit společnosti je co nejvíce zpřístupnit informační podporu firmám v kategorii malých a středních podniků na jednotném evropském trhu. BIC Ostrava se v rámci této sítě soustřeďuje na podporu mezinárodního transferu technologií a spolupráci při hledání obchodních partnerů pro malé a střední podniky při výzkumu a vývoji nových výrobků a následně vstupu na nové trhy, včetně ochrany práv k duševnímu vlastnictví k novým produktům. BIC Ostrava rovněž provozuje vlastní výzkumné a vývojové centrum, které je zaměřeno na oblast hydrauliky, pneumatiky a mechatroniky. V rámci centra jsou poskytovány služby spojené s výzkumem, vývojem stavbou a testováním prototypových zařízení v dané oblasti včetně matematického modelování a 3D konstrukce prototypů a jejich následné ověřování. Impulsem pro podání žádosti do programu PROSPERITA byla především skutečnost, že provozovaný vědeckotechnický park (VTP) a podnikatelský inkubátor (PI) byly plně obsazeny a existovala poptávka a zájem na rozšíření prostor pro inovační firmy. Rozšíření prostor VTP a PI a vybavení laboratorní technikou a přístroji se stalo hlavním předmětem podaného podnikatelského záměru. V rámci projektu je prováděna rekonstrukce a adaptace dvou starých budov v Ostravě - Vítkovicích tak, aby vyhovovaly podmínkám provozu vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru a poptávce ze strany inovačních firem. Jedná se o fyzicky zastaralé budovy, které jsou pro daný účel v nevyhovujícím stavu a kde bude provedena celková rekonstrukce jak vnějšího pláště, tak úprava vnitřních prostor a vnitřních rozvodů, včetně systému vytápění. V obou budovách se počítá s využitím obnovitelných zdrojů energií. Po rekonstrukci budou budovy využity pro kancelářské a laboratorní prostory a zázemí inovačních firem, včetně prostor pro školení. V rámci projektu budou také prováděny úpravy současných prostor VTP a PI BIC Ostrava. Zejména se jedná o úpravy dispozic vnitřních prostor - oddělení jednotlivých částí a zabezpečení jejich vstupů a 7

8 dále úpravy odpadního systému, které je nutné především z důvodu stáří budov - jsou z počátku 20. století. Všechny budovy jsou umístěny v Ostravě - Vítkovicích a jedná/jednalo se o zastaralé a chátrající administrativně technické budovy, které byly dříve využívané společností VÍTKOVICE. Realizace projektu bude dlouhodobě pozitivně působit na rozvoj podnikatelského prostředí a moderních technologií v Ostravě a okolí. 5.1 Platformy spolupráce Prosperita Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 60% 8

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Ing. David Pawera 15. 5. 2012 Firmy Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového inovativního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více