Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE I. PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE I. PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR"

Transkript

1 Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE I. PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

2 PhDr. Martin Doktor * kanoistika profesionální sportovec Dvojnásobný olympijský vítěz, Atlanta 1996 CANOE SPRINT 2 x Mistr světa; 2 x Mistr Evropy; 8 x vítěz celkového pořadí Světového poháru FTVS UK 2001 Mgr., 2007 PhDr Hlavní trenér reprezentace kanoe - rychlost Hlavní trenér Centrum sportu MV - ČR ČOV Člen sportovní komise ČOV Člen mezinárodní komise 2007 souč. ČOV Člen předsednictva Českého klubu olympioniků 2007 souč. ČOV Člen předsednictva Českého klubu fair play 2011 souč. ČOV Místopředseda Českého klubu fair play Od 2013 Sportovní ředitel Českého olympijského výboru

3 Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE 1. Státní správa a samospráva 2. Státní podpora sportu Dotační programy 3. Koncepce 4. Zákon o sportu

4 Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE 1. Státní správa a samospráva Podpora sportu

5 STÁT Zastupitelská sféra Exekutivní sféra PARLAMENT ČR POSLANECKÁ SNĚMOVNA Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Podvýbor pro mládež a sport SENÁT Výbor pro TV a sport VLÁDA ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ministerstvo obrany (MO) Ministerstvo vnitra (MV) Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu MŠMT Skupina pro podporu sportu a mládeže Náměstek ministra pro rozvoj sportu a mládeže Odbor 50 odbor sportu - Oddělení administrace a kontroly - Oddělení metodiky Odbor 51 odbor pro mládež Komunální sféra Samosprávy krajů a obcí Krajské a obecní úřady státní správy Kompetenční zákon č. 2/1969 Sb. (F. Dvořák - přednáška FTVS)

6 ČESKÉ SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ Spolkové sportovní prostředí Státní správa STÁT Zastupitelská sféra Ostatní instituce v oblasti TV a sportu Občanská sportovní sdružení (ústřední org.) Sdružení, asociace, organizace, unie, svazy, kluby, TV jednoty Organizace se speciálním postavením (ČOV, ČAUS) Střešní organizace a sdružení (ČUS, SSpS, Sokol, Orel, ČASPV) Samostatné sportovní svazy, kluby, organizace (Český střelecký svaz, ČST) Exekutivní sféra Vláda ČR MŠMT MO MV MZ Rezortní sportovní centra (RSC) Antidopingový výbor Zastupitelská sféra Parlament ČR Poslanecká sněmovna Podvýbor pro mládež a sport Senát ČR Výbor pro sport Instituce, organizace, obchodní společnosti, jejichž činnost souvisí či navazuje na činnost sportovní, či pro ní vytváří podmínky, poskytuje služby nebo organizačně zajišťuje sportovní proces (obvykle na komerční bázi). Zákon č. 83/1993 Sb. o sdružování občanů Krajská sdružení, župy Okresní orgány, kluby, TJ Kraje, obce (F. Dvořák - přednáška FTVS) Loterijní společnosti Nadace sportovní reprezentace Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace Centrum pohybové medicíny Tělovýchovná knihovna atd.

7 MŠMT Náměstek ministra pro sport skupina V. MŠMT Odbor 50 skupiny V. odbor sportu a tělovýchovy Ředitel odboru Oddělení administrace dotací a kontroly Oddělení metodiky Úkoly MŠMT: Koncepce státní politiky v TV a sportu Finanční dotace ze státního rozpočtu a institucionální opatření Právní normy pro zabezpečení sportu Společenská objednávka na propagaci a prezentaci ČR prostřednictvím sportu Podpora sportu pro všechny Podpora sportu zdravotně postižených Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů (sportovní třídy, sportovní gymnázia, sportovní centra mládeže) a přípravy na OH, YOG a EYOF Koordinace rezortních sportovních center (RSC) Akreditace vzdělávacích zařízení Antidopingový výbor ČR - antidopingový program ve sportu Poradní orgány: Národní rada pro sport, Komise, pracovní skupiny

8 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Vymezuje postavení SPORTU ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev (MŠMT, MO, MV, MZ), jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků (kraje, obce) při podpoře sportu Definice sportu: Sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní SOUČASNOST Příprava nového zákona resp. Novelizace stávajícího

9 Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE 2. Státní podpora sportu 2015

10 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Přehled veřejně vyhlašovaných programů Státní podpory sportu na rok 2015: a) Neinvestiční dotace: Výdajový blok: Podpora sportu z toho: A. výdajový okruh: Sportovní reprezentace - neinvestiční prostředky Program I - Sportovní reprezentace ČR Program II - Sportovně talentovaná mládež Podpora Resortních sportovních center (dále jen RSC ) MŠMT, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Antidopingového výboru České republiky (dále jen ADV ) je realizována bez vyhlášeného programu. Tato podpora je uskutečňována na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. B. výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost - neinvestiční prostředky Program III - Činnost sportovních organizací Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení Program V - Činnost sportovních svazů Program VI - Významné sportovní akce Program VII - Zdravotně postižení sportovci b) Investiční dotace: Program : Podpora materiálně technické základny sportu z toho: Subtitul : Materiálně technická základna sportovních organizací Subtitul : Materiálně technická základna sportovní reprezentace

11 SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČR Sportovní svazy - příprava reprezentačních družstev ČR, účast na mezinárodních sportovních akcích Rezortní sportovní centra - příprava reprezentantů ASC - Ministerstvo obrany CS MV ČR - Ministerstvo vnitra VSC - MŠMT Sportovní centra mládeže - příprava talentované mládeže Sportovní gymnázia - příprava talentované mládeže Český olympijský výbor - příprava a realizace olympijských akcí OH, ZOH, EYOF, EYOWF, YOG, EH Antidopingový výbor ČR - Antidopingová politika, dopingové kontroly Zdravotní zabezpečení - Medicínské zabezpečení reprezentantů ČR Centrum pohybové medicíny (CPM) Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) Institut sportovního lékařství (ISL) + plánované rozšíření systému.

12 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 A. výdajový okruh: Sportovní reprezentace Program I - Sportovní reprezentace ČR Obsahové zaměření: 1. Podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích (zejména Olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, univerziády, mezinárodní soutěže pod patronací Mezinárodního a Evropského olympijského výboru a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže), prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní reprezentace. 2. Podpora sportovní přípravy reprezentačních týmů u sportů, zařazených do programu Olympijských her. Jedná se o roční podporu olympijského cyklu, tzv. OH příprava. 3. Finanční objem státní podpory se stanovuje dle Zásad pro program I. Jedná o svazy umístěné zejména v tz. Pořadí TOP, resp. tzv. předzávorkových záležitostí. 4. MŠMT stanovuje konečný počet podporovaných sportovních svazů, vč. zvýšení, snížení počtu TOP.

13 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program I - Sportovní reprezentace ČR Specifické vymezení: a) Žadatelem je NNO: sportovní svaz s celostátní působností, členem příslušné mezinárodní sportovní federace b) Sportovní svaz, dle Zásad programu I, předloží podklady: Finanční dotazník (FD), seznam širší reprezentace, plán akcí, adresář členů příslušné mezinárodní světové federace, výsledky c) V případě schválené žádosti v rámci sportovní reprezentace - Program I se dotace poskytuje až do výše rozpočtovaných nákladů. termín podání formuláře a stanovených náležitostí k žádosti pro rok 2015 u sportovní reprezentace, 30. září Státní podpora je v prvé řadě určena pro dlouhodobě registrované svazy, které plní podmínky minimálně 3 roky, a které se umístily v TOP pořadí.

14 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program I - Sportovní reprezentace ČR Z á s a d y PROGRAMU I Sportovní reprezentace České republiky příspěvek na přípravu a MTZ 20 % sportovní úspěšnost 50 % účast - příspěvek na akce, soutěže 30 % ZÁSADY ROZDĚLENÍ

15 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program II - Sportovně talentovaná mládež Obsahové zaměření: Sportovní svaz si stanovuje poměr rozdělení obdržených prostředků na: a) Sportovní centra mládeže SCM sportovní příprava talentů dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15-19, s možností rozšíření až do 23 let VSCM), prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Sportovní svaz rozhoduje o podpoře talentů až do věkové kategorie 23 let. b) Sportovní střediska SpS. Sportovní příprava talentů věkové kategorie 6 až 15 let ve vybraných sportovních svazech, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Podporu lze také realizovat ve spolupráci s řediteli základních škol s využitím potenciálu těchto školních zařízení.

16 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program II - Sportovně talentovaná mládež Specifické vymezení: a) Žadatelem je NNO: sportovní svaz s celostátní působností, který je členem příslušné mezinárodní sportovní federace, kde je minimálně 20 členů MSF a je zařazen do pořadí dle úspěšnosti tzv. TOP u Programu I. U sportovních svazů nesmí být duplicita odvětví, viz reglement soutěže MSF. sportovní svaz s celostátní působností, který je členem příslušné mezinárodní sportovní federace (dále jen MSF ) bez dosavadní evidence úspěšnosti u MŠMT, dle kritérií Programu I. U sportovních svazů nesmí být duplicita členství a odvětví. b) V případě schválené žádosti v rámci sportovně talentované mládeže - Program II se dotace poskytuje až do výše rozpočtovaných nákladů. c) Upozornění pro žadatele Termín pro podání formuláře a stanovených náležitostí k žádosti pro rok 2015 u sportovní reprezentace je 30. září Státní podpora je v prvé řadě určena pro dlouhodobě registrované svazy, které plní podmínky dle zásad Programu I a II. Nový žadatel předkládá: Formulář oficiální žádosti včetně stanovených dokumentů uvedených v Zásadách Programu II. Nový žadatel při splnění všech podmínek pro žadatele a podmínek zásad je zaregistrován a zohledněn ve výpočtech.

17 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Podpora Resortních sportovních center MŠMT VSC Ministerstva obrany.asc Ministerstva vnitra.cs MV ČR + Antidopingový výbor České republiky realizace bez vyhlášeného programu na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. řídí se dokumentem : Zásady činnosti Resortních sportovních center.

18 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 B. výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Program III - Činnost sportovních organizací Obsahové zaměření: Oblast volnočasového, školního a univerzitního sportu Pravidelná činnost sportovních organizací - podpora volnočasového sportu, která je zaměřena na podporu sportovní činnosti a organizace sportu prostřednictvím sportovní organizace celostátního charakteru. Pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a na českou účast v zahraničí. Organizační záležitosti sportovních organizací spolků, včetně spolků zajišťujících sportovní činnost na krajské, regionální a místní úrovni. Zdravotní zabezpečení sportovců v oblasti: sportovní reprezentace, sportovně talentované mládeže ve spolupráci s ČOV dohoda o součinnosti.

19 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program III - Činnost sportovních organizací Specifické vymezení: a) Žadatelem je NNO: sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority (ČOV, ČAUS), NNO - spolek s celostátní působností (např. ČOS, ČUS, KČT, SSSČR apod.) pouze s účelovým vymezením: TJ/SK jen prostřednictvím spolku s celostátní působností ústředí, pouze u stanoveného obsahového zaměření u Programu III. podpora sportovní činnosti a organizace spolku s celostátní působností, včetně celostátní, krajské, regionální a místní úrovně. podpora sportovní činnosti a organizace spolku s celostátní působností, působící v oblasti volnočasového, školního a univerzitního sportu. NNO - spolek pouze s účelovým vymezením: zabezpečení zdravotní péče sportovců a s ohledem na uzavřenou dohodou mezi MŠMT a ČOV, pouze u Programu III. b) V případě schválené žádosti v rámci činnosti sportovních organizací - Program III se dotace poskytuje až do výše rozpočtovaných nákladů. c) Finanční prostředky mohou být využity i na doplnění podpory, dle obsahového vymezení u jednotlivých vyhlášených programů. U programů vyžadujících spoluúčast příjemce minimálně do výše 30 % celkových nákladů je nutné tuto zásadu dodržet.

20 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení Obsahové zaměření: 1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu NNO. Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovníčinnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO. 3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu NNO.

21 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení Specifické vymezení: Podpora je neinvestičního charakteru. Z tohoto důvodu nelze zaměňovat za investiční projekt, který má vazbu na zvyšování hodnoty majetku. Žadatelem je NNO Smlouva o dlouhodobém pronájmu nesmí být uzavřena s podnikatelským, obchodním subjektem, či fyzickou osobou.

22 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program V - Činnost sportovních svazů Obsahové zaměření: 1. Cílem podpory je realizace sportovní, organizační a obsahové činnosti NNO, včetně zabezpečení technicko - servisních, zdravotních, metodických podmínek pro činnost sportovců jednotlivých NNO s celorepublikovou působností, dle registrovaných stanov spolku. 2. Podpora je realizována v rámci všeobecné sportovní činnosti na zajišťování, zejména pravidelné a organizované sportovní činnosti pouze prostřednictvím sportovních svazů. 3. Podpora je zaměřena také na zabezpečení sportovní a organizační činnosti při pořádání domácích, mezinárodních soutěžích a akcích v České republice v rámci schváleného finančního objemu spolku na činnost. Nejedná se o podporu s charakterem významné sportovní akce, viz Program VI. 4. Podpora je orientována na zabezpečení sportovní činnosti členů NNO - spolků a zajištění organizace nejen v ústředí, ale i u krajských, regionálních a lokálních článků jejich organizační struktury.

23 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program V - Činnost sportovních svazů Specifické vymezení: a) Žadatelem je NNO b) V případě schválené žádosti v rámci činnosti sportovních svazů - Program V se dotace poskytuje až do výše rozpočtovaných nákladů. c) Finanční prostředky mohou být využity i na doplnění podpory, dle obsahového vymezení u jednotlivých vyhlášených programů.

24 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program VI - Významné sportovní akce Žádost na podporu Významné sportovní akce (dále jen VSA ) pořádané v ČR Obsahové zaměření: 1. Žádosti NNO s celostátní působností se člení: a) 1. Skupina - priorita: Podpora ME a MS u juniorů a u seniorů. Pouze jedna sportovní akce jedna věková kategorie, zvlášť u juniorů a zvlášť u seniorů. b) 2. Skupina ostatní: Ostatní soutěže SP, EP, Mezinárodní akce, Otevřená Mistrovství České republiky apod. Akceptován bude pouze omezený počet podle obsahového vymezení, podle spoluúčasti na realizaci sportovní akce a dle významnosti akce a možností státního rozpočtu.

25 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program VI - Významné sportovní akce 2. Obsahové vymezení: a) sportovní - mezinárodní akce s účastí reprezentantů ČR, b) sportovní akce olympijské přípravy před a v době konání Olympijských her, včetně účasti českých reprezentantů na OH a ZOH c) světové i Evropské mládežnické soutěže vyhlášené Mezinárodním olympijským výborem, včetně olympiády dětí a mládeže v ČR. d) sportovní a tělovýchovné akce pro oblast volnočasových, školních, akademických aktivit. 3. Období podpory: a) jednoletá podpora konání v nadcházejícím kalendářním roce, b) víceletá podpora konání finálové akce v horizontu 2 a více let. Jedná se o celkový objem s členěním na dílčí části přípravy. Evidence VSA na MŠMT již v době kandidatury. Žádost se předkládá po přidělení mezinárodní federací první podání žádosti, dle stanoveného termínu.

26 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program VI - Významné sportovní akce Specifické vymezení: Žadatelem je NNO: sportovní svaz s celostátní působností, který je členem příslušné mezinárodní sportovní federace (dále jen MSF ), sportovní organizace s celostátní působností, působící v oblasti volnočasového, školního a univerzitního sportu. U schválených žádostí VSA se dotace poskytuje pouze do výše 70 % celkových nákladů. (30% spoluúčast)

27 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program VII - Zdravotně postižení sportovci Obsahové zaměření: 1. Sportovní reprezentace - Podpora sportovní přípravy reprezentantů ZPS v kategoriích dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích 2. Sportovně talentovaná mládež Podpora mládeže, včetně stávajících SCM bez omezení věkové kategorie. 3. Všeobecná sportovní činnost Podpora všeobecné sportovní činnosti, volnočasových aktivit a specifické sportovní činnosti bez omezení věkové kategorie. 4. Významné sportovní akce Podpora významným sportovním akcím dle priorit: a) Skupiny - priorita: Podpora Paralympijských, Deaflympijských her a MS u juniorů a u seniorů. b) Skupina ostatní: Ostatní soutěže ME, SP, EP, Mezinárodní závody, Otevřená Mistrovství republiky apod. Pouze omezený počet podle obsahového vymezení, podle spoluúčasti na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu.

28 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Program VII - Zdravotně postižení sportovci Specifické vymezení: a) Žadatelem v oblasti ZPS je NNO - sportovní svaz s celostátní působností působící pro specifický druh handicapovaných sportovců (dále jen HS ), - národní sportovní svaz a organizace s celostátní působností s činností pro ZPS, - sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority b) Sportovní svaz, vč. svazů ZPS, dle Zásad, předloží další podklady ke sportovní reprezentaci c) Podpora je určena na činnost sportů s druhem zdravotního postižení: sluchově, mentálně, spasticky, tělesně, zrakově a vnitřně s účelovým vymezením na: Zapojení mládeže a dospělých do pravidelné sportovní činnosti ZPS, Pořádání mezinárodních soutěží ZPS v ČR a účast na mezinárodních soutěží ZPS

29 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Podpora přípravy sportovních Gymnázií Rozvojový program: "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou Účelem programu je podpora přípravy sportovně talentovaných žáků, včetně zabezpečení trenérů pedagogů ve vybraných zejména olympijských sportech na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou - Sportovní gymnázium.

30 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Dotaci pro Sportovní gymnázia určeno na: sportovní přípravu sportovců žáků studující obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, včetně zahraniční přípravy (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků), zabezpečení sportovců, pedagogických pracovníků-trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu. zabezpečení pedagogických pracovníků-trenérů a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby).

31 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015 Detaily k jednotlivým programům:

32 Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE 3. Koncepce podpory sportu Analýza Koncepce?

33 Koncepce státní podpory sportu v ČR Koncepce vychází z Analýzy financování sportu v ČR 1. Popis současného stavu 2. Cíle státní politiky ve sportu ČR - Legislativně právní rámec sportu - Podpora sportu pro všechny - Výběr a péče o talentovanou mládež - Státní sportovní reprezentace - Financování sportu - Vzdělání, věda a výzkum - Sportovní etika a Fair play - Boj proti dopingu - Pořádání sportovních akcí mezinárodního významu

34 Ekonomické aspekty sportu Spotřeba finančních prostředků v roce 2011 (v mil. Kč) (KPMG)

35 ANALYTICKO-KONCEPČNÍ STUDIE KPMG (2012) VÝSTUPY: špatné finanční zázemí pro sport v ČR (v porovnání s většinou zemí EU 27) trend klesajícího objemu finančních prostředků plynoucí do sportu loterijní společnosti v ČR jsou vlastněny soukromým sektorem limitované možnosti získání zdrojů pro sport (v mnoha zemích EU patří loterie mezi klíčové zdroje příjmů)

36 Financování sportu v ČR Země EU Porovnání veřejných výdajů na sport na jednoho obyvatele

37 Koncepce podpory sportu republice?highlightwords=koncepce+st%c3%a1tn%c3%ad+podpory+sportu

38 Strategie financování sportu Větší a cílenější podpora státu Státní rozpočet samostatná kapitola Využití financování z regionálních a obecních zdrojů Kontrola toku financí určených na sport Výnosy z loterií Část - pod kontrolou ČOV CSR (Corporate Social Responsibility) Společenská odpovědnost firem Posílení zapojení soukromého sektoru do podpory sportu v ČR

39 Organizace SPORTU v ČESKÉ REPUBLICE 4. Zákon o podpoře sportu

40 Zákon o podpoře sportu Novelizace stávající právní úpravy Široká diskuse ve sportovním prostředí Veřejná rozprava k návrhu Zákona o podpoře sportu - Tyršův dům 5. srpna 2014

41 Zákon o podpoře sportu Veřejná rozprava obsahem: I. Přehled právních předpisů II. Zhodnocení stávající právní úpravy nebo její příslušné části, zahrnující rozbor skutečného stavu III. Návrh věcného řešení IV. Soulad navrhovaného řešení s ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami, jimiž je česká republika vázána a se závazky vyplývajícími pro českou republiku z členství v evropské unii V. předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí české republiky, dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí VI. vztah k zákazu diskriminace, vztah k ochraně soukromí a osobních údajů, zhodnocení korupčních rizik + Podzákonné normy související s činností sportovního prostředí, technické normy a další předpisy + Evropský právní rámec

42 Zákon o podpoře sportu Novelizace zákona o sportu Přijetím nového zákona Česká republika mj. plní požadavek Evropské unie vyjádřený v čl. 4 odst. 3 Závěru Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. listopadu 2012 o posilování podkladů pro tvorbu politik v oblasti sportu

43 Zákon o podpoře sportu Novelizace zákona o sportu Lze shrnout, že evropské předpisy zdůrazňují zejména: Společenskou úlohu sportu vzdělávání, odborná příprava a kvalifikace v oblasti sportu; tělesné aktivity upevňující zdraví; boj proti dopingu; dobrovolnická činnost v oblasti sportu; udržitelný rozvoj v oblasti sportu. Evropská unie vyzývá, aby v návaznosti na postavení sportu ve společnosti byl navržen zvláštní ambiciózní rozpočet na politiku v oblasti sportu s ohledem na to, jak rozsáhlé jsou zdravotní, sociální, kulturní a hospodářské přínosy sportu. Hospodářský rozměr sportu sport zaujímá důležité místo v evropském hospodářství, neboť vytváří přímo či nepřímo na 15 miliónů pracovních míst, což představuje 5,4% aktivní populace, a roční přidanou hodnotu ve výši přibližně 407 miliard EUR, tj. 3,65 evropského HDP. Vzhledem k tomu má být zajištěno zejména udržitelné financování sportu. Organizaci sportu evropský sportovní model se základní úlohou federací a významnou úlohou místních orgánů při podpoře sportu pro všechny; dobrá správa v oblasti sportu; zvláštní povaha sportu; integrita sportovních soutěží.

44 Zákon o podpoře sportu Návrh věcného řešení: 1. Definice sportu jako veřejně prospěšné činnosti 2. Zdravotní prospěšnost sportu 3. Působnost ústředních orgánů státní správy 4. Působnost krajů 5. Působnost obcí 6. Nejvyšší sportovní autorita 7. Národní sportovní autorita 8. Financování sportu 9. Opatření v boji proti dopingu a jiným aktivitám poškozujícím sport 10. Pořádání velkých sportovních akcí 11. Druhá kariéra sportovců 12. Renta olympijských medailistů 13. Společenská odpovědnost firem 14. Dobrovolnictví ve sportu 15. Návrh změn dalších zákonných předpisů

45 Zákon o podpoře sportu sport jako veřejně prospěšná činnost Veřejná prospěšnost sportu je odůvodněna zejména následujícími skutečnostmi: - Sport přispívá k pozitivním hodnotám, jako je fair play, úcta k druhému a sociální začleňování; - Sport je jedním z nejdůležitějších činitelů pro upevňování zdraví v moderní společnosti a skrze svou úlohu ve formálním a neformálním vzdělávání je zásadní součástí kvalitního vzdělávání a přispívá k osobnímu naplnění starších občanů; - Sport přispívá k tvorbě a udržování základních hodnot; - Sport hraje důležitou roli a přináší radost mnoha občanům, ať už jsou jeho přímými účastníky, fanoušky či diváky; - Sport zdůrazňuje význam výchovy a schopnost napomáhat sociálně ohrožené mládeži při nalézání správné životní cesty; - Sport zdůrazňuje velký potenciál, jenž má pro začleňování, včetně občanské angažovanosti a uplatňování demokracie, podpory dobrého zdraví, rozvoje měst, sociální integrace, trhu pracovních míst, zaměstnanosti, odborné přípravy a vzdělávání apod. Ze shora uvedených důvodů se navrhuje do nového zákona výslovně zakotvit, že sport je veřejně prospěšnou činností.

46 Zákon o podpoře sportu Zdravotní prospěšnost sportu Fyzická činnost je jedním z nejdůležitějších činitelů pro oblast upevňování zdraví významným způsobem přispět ke snižování nadváhy a obezity a ochraně před řadou vážných onemocnění. Dvě třetiny obyvatelstva v České republice trpí nadváhou či obezitou. Pokročilým pre-stádiem rizikového zdravotního stavu je metabolický syndrom, kterým podle odborného odhadu trpí až 28 % populace. Mezi faktory definující metabolický syndrom patří mimo jiné obezita a abdominální obezita, nízký podíl prospěšného HDL cholesterolu, vysoký krevní tlak a další. Jde tedy o faktory, které lze alespoň částečně ovlivnit zdravým životním stylem. Náklady na léčbu vybraných nemocí (diabetes 2. typu, infarkt myokardu, ostatní ischemické nemoci srdeční, cévní nemoci mozku a ateroskleróza) jsou až 74 mld. Kč ročně, přičemž necelých 7 % z této částky jsou nepřímé náklady (náklady obětované příležitosti spočívající v pracovní neschopnosti a předčasném úmrtí, mezi nepřímé náklady je zařazeno i státem vyplacené pojištění). Provedená studie ukazuje, že každých 100 Kč investovaných do sportování ušetří na přímých a nepřímých nákladech 253 Kč Ze shora uvedených důvodů je nezbytné do zákona zakotvit deklaraci zdravotní prospěšnos sportu

47 Zákon o podpoře sportu Působnost ústředních orgánů státní správy Působnost krajů Působnost obcí Stanovení úkolů jednotlivých správních celků v oblasti podpory sportu MŠMT Kraje Obce Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví

48 Zákon o podpoře sportu Nejvyšší sportovní autorita Národní sportovní autorita MOV Olympijská charta Mezinárodní sportovní federace Evropské sportovní federace ČOV Nejvyšší sportovní autorita Sportovní svazy Národní sportovní autorita

49 Zákon o podpoře sportu Financování sportu Návrh zakotvit zdroje financování sportu: Státní rozpočet v rámci rozpočtové kapitoly MŠMT Prostředky Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra Rozpočet obcí Rozpočet krajů Dary a příspěvky od právnických a fyzických osob Příjmy z podnikání Prostředky z Evropské unie; Vlastní prostředky právnických osob vykonávajících sportovní činnost Prostředky z fondu prevence zdravotních pojišťoven Odvody loterijních společností Jiné zdroje

50 Zákon o podpoře sportu Opatření v boji proti dopingu a jiným aktivitám poškozujícím sport Návrh zakotvení zákazu užívání a držení nepovolených dopingových látek ve sportovních soutěžích a při přípravě na sportovní soutěže. (látky uvedené v Seznamu zakázaných dopingových látek a metod dopingu vydaném Světovou antidopingovou agenturou WADA pro příslušný rok) Návaznost na příslušné mezinárodní smlouvy, prováděcí předpisy a další podzákonné právní normy Světový antidopingový kodex Návrh zakotvit i problematiku ovlivňování výsledků sportovních soutěží (tzv.match-fixing), Dále je třeba v zákoně upravit zákaz diskriminace, zákaz násilí, zajistění ochrany nezletilých, ochrany tréninku Třeba upravit problematiku nekázně diváků.

51 Zákon o podpoře sportu Pořádání velkých sportovních akcí Návrh zakotvit povinnost pořadatele velké sportovní akce předem požádat MŠMT o její pořádání, bude-li mít zájem o čerpání státních prostředků na danou akci. Žádost bude podána Nejvyšší sportovní autoritě ta následně předá návrh souhrnu podporovaných akcí na MŠMT

52 Zákon o podpoře sportu Druhá kariéra sportovců Renta olympijských medailistů Legislativní zakotvení oblasti dvojí kariéry sportovců spočívající v poskytování podpory vrcholovým sportovcům jak v průběhu, tak po skončení jejich sportovní kariéry. Základním účelem takové úpravy je úspěšná příprava vrcholového sportovce na nové životní podmínky v prostředí, které je pro ně přirozené po ukončení jejich sportovní kariéry. Vytvoření základních pilířů podpory sportovců, a to konkrétně v oblasti vzdělávání, veřejného zdraví, financování a zaměstnanosti. Návrh poskytnout zasloužilým olympionikům odměnu formou zvláštního příspěvku k důchodu Určeno pro sportovce, kteří získali zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili na: Olympijských hrách, paralympijských či deflympijských hrách.

53 Zákon o podpoře sportu Společenská odpovědnost firem Dobrovolnictví ve sportu Návrh změn dalších zákonných předpisů Sport = veřejně prospěšná činnost stanovení obecné povinnosti podniků zavázat se na participaci na všeobecné podpoře sportu. Společnosti, které se ucházejí o veřejné zakázky by musely doložit, že jsou společensky odpovědnými podniky. Vymezení pojmu dobrovolnictví ve sportu. Dobrovolnictví ve sportu je veřejnou prospěšnou činností v oblasti sportu, při níž dobrovolník poskytne část svého času, sil, popř. znalostí či schopností ve prospěch sportovní organizace Vymezení odpovědnosti dobrovolníka, odměňování. Výjimky v některých zákonných normách pro sport. Prostředí ( zákon o veřejných zakázkách)

54 PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31.

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. října 2015 Program I - Sportovní reprezentace ČR A. Podpora sportovní

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

e INFO 2 / červenec 2012

e INFO 2 / červenec 2012 Odbor sportu MŠMT: sport@msmt.cz e INFO 2 / červenec 2012 OBSAH: 1. Úvod 2. Obecné informace 3. Změny u vyhlášených Programů 4. Pokyny k vyplnění formuláře pouze prostřednictvím e-mailu ÚVOD MŠMT projednalo

Více

Státní podpora sportu pro rok 2016 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 15. září 2015 pod č.j. MSMT-20620/2015

Státní podpora sportu pro rok 2016 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 15. září 2015 pod č.j. MSMT-20620/2015 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2016 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 15. září 2015 pod č.j. MSMT-20620/2015 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil návrh

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-2 Z á s a d y PROGRAMU II Sportovně talentovaná mládež (plné znění) Zásady Programu II Sportovně talentovaná mládež č.j. 24 116/2010-50_P-2.

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Projednáno poradou vedení MŠMT dne 19. července 2011

Projednáno poradou vedení MŠMT dne 19. července 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 813/2011-50 ÚVOD Státní podpora sportu Projednáno poradou vedení MŠMT dne 19. července 2011 Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

ÚVOD. Státní podpora. vnitra ČR, včetně. školství. Programy 2013. Uzávěrka 30.11.2012

ÚVOD. Státní podpora. vnitra ČR, včetně. školství. Programy 2013. Uzávěrka 30.11.2012 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, (dále jen MŠMT ) předložil návrh materiálu Státní podpora sportu pro rok 2013 v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu pro rok 2013. Uvedený návrh porada

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 METODICKÁ INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 V souvislosti s vyhlášením programů Státní podpory sportu pro rok 2012 určených pro nestátní neziskové organizace dochází k

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností 1. Úvodní ustanovení Český olympijský výbor (dále ČOV ) je nezávislým spolkem

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Státní podpora sportu pro rok 2010

Státní podpora sportu pro rok 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 13 496/2009-50 Státní podpora sportu pro rok 2010 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010 (dále

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Mgr. Lukáš Manhart 2. Pražský sportovní summit, 3. září 2014, Arena Sparta Podvinný mlýn Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu III prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze dne 25. března 2009 Ve středu 25. března zasedal Výkonný výbor ČOV. Projednal například rozvojový olympijský program pro období 2009 2012 či zvýšení odměn

Více

PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU

PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU Velká tělocvična Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1 5. srpna 2014 od 10:00 hodin Pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Marek Hájek Zmocněnec předsedy ČOV pro regiony a místopředseda ČSTV pro TJ/SK. SPORT V REGIONECH KRAJE a oblasti

Marek Hájek Zmocněnec předsedy ČOV pro regiony a místopředseda ČSTV pro TJ/SK. SPORT V REGIONECH KRAJE a oblasti SEMINÁŘ STAROSTŮ SPORT Transformace českého sportu Integrace českého sportu pod ČOV Financování sportu v ČR Změna zdanění hazardu od 1.1.2012 Údržba a provoz sportovních zařízení Anketa Nejúspěšnější sportovec

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Z á s a d y PROGRAMU I. Sportovní reprezentace České republiky

Z á s a d y PROGRAMU I. Sportovní reprezentace České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 577/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU I. Sportovní reprezentace České republiky Zásady Programu I. Sportovní reprezentace České republiky byly projednány

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS 5 dne 10. března 2015 Věc: Návrh koncepce státní podpory sportu včetně financování Zdůvodnění: Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby Projednáno: Poradou

Více

Celkové náklady projektu: 150. Požadovaná výše dotace: 80

Celkové náklady projektu: 150. Požadovaná výše dotace: 80 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu pro sportovní svaz ČJF. Není určen pro podávání

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III.

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého olympijského výboru I. Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu Českého olympijského výboru (dále jen ČOV ), vymezuje základní působnost jeho

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ 2008 Předsednictvo ČAS

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Mimořádné sportovní výkony Mimořádné žádosti o dotaci Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof

Mimořádné sportovní výkony Mimořádné žádosti o dotaci Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 MIMOŘÁDNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE Vyplňte strojem, počítačem

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více