Okamžité zjištění stavu stanic Kontrola stavu stanic pomocí s-test Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI..."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod Obecný popis řešení OptimAccess Klíčové funkce modulů OptimAccess OptimAccess Standard OptimAccess Extension OptimAccess WorkSpy OptimAccess Computer Audit OptimAccess NetHand OptimAccess RemoteControl Systémové požadavky Instalace Řídící stanice Předinstalační příprava Průvodce instalací První spuštění OptimAccess Ovládací prostředí OptimAccess Logika práce v prostředí OptimAccess Logika položky lokální stanice Logika položky síťové okolí Nastavení řídící stanice Nastavení serveru pro plánované úlohy Vytvoření a naplnění skupin/y počítačů Vytvoření skupiny počítačů Možnosti zařazení počítačů do skupiny Propojení s Active Directory Způsoby instalace klienta Lokální instalace klienta Vzdálena instalace klienta pomocí GUI Předpoklady pro vzdálenou instalaci Nastavení vzdálené instalace Provedení vzdálené instalace Distribuce prostřednictvím Group Policy Object (GPO) Aktualizace OptimAccess Aktualizace řídící stanice Aktualizace klientů OptimAccess Ruční aktualizace klientů Manažer aktualizací Odinstalace klienta Administrátorské úkony Změna nastavení klientů Okamžitá změna nastavení Plánovaná změna nastavení Kontrola stavu a verzí klientů... 26

3 Okamžité zjištění stavu stanic Kontrola stavu stanic pomocí s-test Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI Zapnutí ladicího logu v OptimAccess Export a import nastavení modulů a nastavení GUI Vytvoření nové instalační sady Support Informace o způsobu supportu Helpdesk SODATSW spol s r.o Kontaktní údaje Informace o aktualizacích... 31

4 1. Úvod Společně se zakoupenou licencí Desktop Management System OptimAccess (dále jen OptimAccess) se vám dostává do ruky tento instalační manuál. Jeho účelem je vás provést celou instalací a prvotním nastavením. Instalační manuál obsahuje podporované způsoby instalace OptimAccess, jeho aktualizaci a základní správcovské nastavení produktu Obecný popis řešení OptimAccess OptimAccess představuje komplexní řešení problematiky správy koncových pracovních stanic. Řeší veškeré problémy, se kterými se potýkají technická oddělení v organizacích s desítkami až tisícovkami počítačů. S jeho pomocí lze provádět sledování a evidenci softwarového a hardwarového vybavení, monitorování uživatelských aktivit, vzdálenou distribuci software a převzetí obrazovky vzdálené stanice. Pomocí restriktivních a obnovovacích akcí lze efektivně prosazovat dodržování bezpečnostní politiky organizace a snížit počet servisních zásahů administrátorů. OptimAccess slouží k zabezpečení pracovních stanic i notebooků proti neodbornému, neúmyslnému, či zcela záměrnému poškození již instalovaného software. Chrání nastavení instalovaných programů, operačního systému, komunikačních prostředků a nastavení Windows na pevných discích jednotlivých počítačů. Umožňuje rovněž sledovat využití počítače a monitorovat konkrétní události. Jedná se o samostatný, komplexní a modulární systém. Počítač má pro všechny uživatele jednotný vzhled, tytéž aplikace a stejné nastavení. Díky reportům generovaným systémem je možné mít dokonalý přehled o využití počítačů a programového vybavení v rámci organizace Klíčové funkce modulů OptimAccess OptimAccess se skládá ze šesti na sobě nezávislých modulů. Ovládací prostředí modulů je ve všech podporovaných operačních systémech jednotné, kompaktní a celistvé. Díky modulární koncepci OptimAccess je možné nasadit pouze vybrané moduly a získat tak optimální řešení a připravenost řešit v budoucnosti další problémy se správou koncových pracovních stanic OptimAccess Standard Obsahuje restriktivní politiky. Přitom nezáleží na právech, které na svých stanicích uživatelé využívají. Mezi možnosti, které modul poskytuje je omezení uživatele při instalaci nového software z výměnných médií, kontrola přístupu k externím zařízením typu (USB, 1394, IRDA, PCMCIA, PCI), ochrana systémových složek a registrů, omezení přístupu k souborům s konkrétní příponou a jejich modifikace. Správa přístupu k výměnným prostředkům na sběrnicích (USB, IRDA, FireWire, PCMCIA, PCI) Omezení přístupu k datům na lokálních discích a výměnných zařízeních bez závislosti na oprávnění, které uživatel vlastní (díky využití file-systémového a registrového driveru) Ochrana před instalací nežádoucího SW Ochrana adresářově a registrové struktury stanice Omezení uživatelských oprávnění nad rámec operačního systému Obnova adresářů a registrových větví OptimAccess Extension Umožňuje především řízení grafického vzhledu operačního systému. Systém uživateli brání měnit vzhled pracovního prostředí koncové stanice jako je plocha, rozlišení obrazovky, možnosti tiskáren a mnoho dalších. Velmi dobře se dá využít i možnost řízení přístupu na webové stránky, kdy modul slouží jako filtr jejich obsahu a zároveň umožňuje definovat soubory dle jejich přípon, které nebudou nadále stahovány. Ochrana nastavení aplikací MS Office Omezení přístupu k webovým prezentacím

5 Omezení stahování nebezpečných souborů z webu a ové pošty Úprava uživatelského prostředí MS Windows Definice aplikací, které smí uživatel využívat OptimAccess WorkSpy Vám umožní mít veškeré informace o činnosti uživatelů vždy po ruce. Sleduje veškeré operace, které uživatel na koncové stanici provádí. OptimAccess WorkSpy potřebné informace třídí přehledným způsobem a díky tomu je máte kdykoliv k dispozici. Evidence využívání výpočetní techniky zaměstnancem Sledování pohybu dat v organizaci (pohyb informací na lokálních discích, sdílených úložištích a výměnných zařízeních) Monitorování připojeni do venkovní sítě Sledování zásahů do operačního systému Upozornění na nežádoucí aktivity uživatelů díky alertovacímu systému ( , spuštěný proces, akce na stanici) Evidence bezpečnostních incidentů Plánování převodu informací do centrálního úložiště Celá řada přehledných tiskových sestav Filtrace informací, kterou jsou zapisovány do logu OptimAccess Computer Audit Slouží pro jednoduchou evidenci softwarového a hardwarového vybavení koncových stanic. Umožní Vám mít kdykoliv přehled o aktuálním stavu výpočetní techniky ve vaší společnosti. Computer Audit Vám také umožní jednoduše spravovat veškeré licence software, kterými společnost disponuje. Máte tedy okamžitý přehled o počtu zakoupených licencí a v případě potřeby získáte veškeré potřebné informace i o jejich dodavateli. Rychlá evidence hardware a software vybavení stanice napříč organizací Okamžité rozpoznání instalovaného software na základě daných kritérií Jednoduchá správa SW balíků (modifikace a vytváření nových balíků) Jednoduše proveditelný audit dat v organizaci (rozdělení do skupin Video, Dokumenty, Hudba atd.) Historie změn hardware a software na stanici Rychlé dotazy na konkrétní typ SW nebo HW Celá řada tiskových sestav umožňujících vyhodnotit informace přímo z rozhraní aplikace Plánování převodu informací do centrálního úložiště OptimAccess NetHand Pomocí funkcí vzdálené správy přistupujete na stanici uživatele bez nutnosti odejít z pohodlí své kanceláře. Nejedná se ovšem jen o vzdálené řízení stanice, ale i o případnou distribuci software, komunikaci s uživatelem, nebo školení pomocí promítání své pracovní plochy ostatním PC v síti. Veškerá komunikace probíhá pomocí zabezpečeného spojení, je tedy vyloučena možnost zneužití informací, které jsou po síti přenášeny. Mezi klíčové funkce patří: Bezpečná a jednoduchá správa koncových stanic pomocí vzdálené plochy Přístup k file systému stanice pomocí integrovaného FileCommanderu Automatická instalace nového software na vzdálenou stanici Funkce promítání vlastní plochy na více stanic současně Bezpečný přesun dat na koncové stanice pomocí zabezpečeného kanálu Interní komunikace a výměna dat pomocí chatu Výběr zobrazovaného obrazu, v případě využívání více monitorů

6 OptimAccess RemoteControl Je srdcem celého řešení OptimAccess umožňuje spravovat aplikaci z jakéhokoliv počítače, přebírá topologii sítě a spolupracuje s Active Directory. Všemožně se tedy snaží vám správu usnadnit. Veškeré akce můžete plánovat a mít tedy vždy potřebné informace k dispozici. Mezi klíčové funkce patří: Sheduler (plánování veškerých operací v OptimAccess) Vzdálená distribuce politik v systému OptimAccess Přenos dat mezi klienty pomocí zabezpečeného kanálu Rychlé procházení sítě a automatické zařazení stanic do databáze Automatické aktualizace systému OptimAccess Individuální nastavení politik (skupiny, počítače, uživatele) Automatický převod dat do SQL databáze Obrázek 1: Struktura kompletního řešení OptimAccess

7 2. Systémové požadavky Základním předpokladem pro bezproblémový provoz OptimAccess je splnění minimálních systémových požadavků. V případě jejich nesplnění nemůže výrobce ručit za korektní funkčnost aplikace. Systémové požadavky naleznete v tomto článku na našem helpdeskovém fóru. 3. Instalace Řídící stanice Před zahájením samotné instalace je zapotřebí připravit jednotlivé součásti systému Windows, které jsou vyžadovány pro správnou funkčnost OptimAccess GUI Předinstalační příprava Co je nutné zajistit pro správnou funkčnost OptimAccess? Řídící stanice OptimAccess neklade žádné speciální požadavky na předinstalační přípravu. Nicméně pro správnou funkčnost aplikace je vyžadován balíček Microsoft Visual C Redistributable. Ten je součástí instalační sady a je instalován automaticky společně s OptimAccess GUI. Případná absence doplňku by zapříčinila nefunkčnost OptimAccess. Jeho korektní instalaci je tedy nutné zajistit a zkontrolovat. V případě restrikcí na serveru, které by automatické instalaci bránily, proveďte instalaci ručně. Balíček se nachází v instalační sadě ve složce \setup\redist. Řídící stanice komunikuje s klienty prostřednictvím TCP/IP protokolu. Komunikace probíhá na portu TCP 5020 a zajišťuje ji rcclient.exe. V případě, že vlastníte modul OptimAccess NetHand, jsou využívány výjimky od portu 5500 výše. Ty umožňují promítání vlastní plochy na koncové stanice. Instalátor tyto výjimky při instalaci vytváří automaticky. POZN: Pokud využíváte jiný firewall než od společnosti Microsoft, nebo mátě výjimky striktně řízeny doménovou politikou, je nutné zajistit jejich vytvoření. I na straně klientů OptimAccess je zapotřebí zajistit zmiňované výjimky v používaném firewall/doménové politice Průvodce instalací Pokud jste obdrželi kompletní instalační CD nebo sadu, je její součástí spustitelný soubor autorun.exe, který se nachází v kořenové složce. Po spuštění se zobrazí průvodce, který vás provede celou instalací. Pokud jste instalační sadu stáhli prostřednictvím FTP, nedoporučujeme ji ukládat na plochu a odtud spouštět instalaci. Instalace řídící stanice musí být prováděna pod právy správce systému. V doménovém prostředí ideálně pod právy doménového administrátora. Vždy provádějte instalaci poslední dostupné verze OptimAccess! Informace o vydání verzí je zasílána kontaktním osobám v organizaci. Instalaci je možné vyžádat u výrobce. Instalace aktuální verze je důležitá z důvodu vytvoření instalačního balíčku klienta. Při instalaci verze starší by bylo nutné klienty následně aktualizovat. Krok 1. Spuštění průvodce - z instalační sady spusťte autorun.exe. V případě, že máte povoleno automatické spouštění, dojde po vložení CD k zobrazení průvodce.

8 Krok 2. Výběr jazyka zvolte jazykovou mutaci řídicí stanice. Na výběr je implicitně čeština a angličtina. Výběr potvrďte a pokračujte dále. Krok 3. Licenční smlouva přečtěte si pozorně licenční ujednání společnosti. Jeho přečtení potvrďte. Po potvrzení bude zpřístupněna volba Další pro pokračování. Krok 4. Aktivační kód pro pokračování v instalaci je nutné znát aktivační kód k produktu. Jedná se o 16-ti místné číslo, které jste obdrželi při pořízení licencí. Je uvedeno na licenční kartě, která byla přiložena k CD. V případě elektronického vystavení instalační sady byla v příloze u, který informoval o způsobu stažení OptimAccess. Po zadání pokračujte dále. Krok 5. Výběr modulů pro instalaci na základě aktivačního kódu jsou zpřístupněny jednotlivé zakoupené moduly. Není nutné instalovat všechny moduly, ale můžete vybrat jen některé. Položka OptimAccess ovládací aplikace umožňuje nainstalovat/neinstalovat GUI rozhraní. Pro řídící stanice musí být tato volba zatržena!!! V opačném případě nebudete mít rozhraní pro ovládání klientů. Pro instalaci je implicitně zvolena složka C:\Program Files\OA10\. Pokud si přejete nainstalovat OptimAccess jinam zvolte jiné umístění. Pokračujte dále. Obrázek 2: Výběr modulů a umístění aplikace

9 Krok 6. Volba typu instalace - v průvodci budete požádání o zvolení módu stanice. V případě řídící stanice je nutné zvolit mód Řídící stanice. Nastavením tohoto módu již při instalaci systému OptimAccess určíte, že na danou stanici budou nakopírovány všechny soubory doporučené pro řídicí stanici. POZN: V případě instalace na serverové operační systémy se provádí instalace bez zavádění driverů. V okně s volbou módu řídící stanice zvolte položku Rozšířené nastavení. Zde zatrhněte Neaktivovat ovladače systému OptimAccess. Položka Rozšířené nastavení vám umožní upravit standardní instalaci OptimAccess. V položce Start Menu máte možnost určit, pro které uživatele bude aplikace přístupná ze start menu. Typ instalace systému umožňuje upravit komponenty, které budou na řídící stanici nainstalovány. Neprovádět instalaci systému OptimAccess - Vytvořit balíček pro síťovou instalaci - tato volba vytvoří na řídicí stanici klientský balíček, který je poté možno distribuovat na další stanice prostřednictvím GUI. Kopírovat softwarové balíčky v případě, že máte zakoupen modul OptimAccess Computer Audit maté možnost při instalaci zvolit, zda se budou či nebudou na řídící stanici instalovat. Na základě software balíčků je možné rozpoznat jaké aplikace jsou na koncových stanicích nainstalovány. Toto rozpoznání se děje na řídící stanici. Neaktivovat ovladače volba umožňuje nezavádět drivery do operačního systému. Typické nastavení u serverových operačních systémů, viz poznámka výše. Obrázek 3: Rozšířené nastavení Pokud jste udělali všechna dodatečná nastavení, můžete po potvrzení pokračovat dále. Krok 7. Instalace komponent nyní dojde k instalaci potřebných souborů a zavedení OptimAccess do počítače. Před zahájením instalace provede instalátor kontrolu a případnou instalaci Microsoft Visual C Redistributable. Krok 8. Zadání hesla a dokončení instalace - na konci instalace je nutné zadat heslo pro přístup do aplikace, heslo musí být dostatečně silné. Vstupní heslo je zakomponováno do OptimAccess a je distribuováno

10 společně s klientskou instalací na všechny stanice. Pod tímto heslem je možné se přihlásit do GUI aplikace na kterékoliv klientské stanici. Po zadání hesla dojde k dokončení instalace. Do dokončení doporučujeme stanice restartovat, i když není restart přímo vyžadován. Dojde tak k načtení potřebných komponent do systému. Pokud si přejete stanici před prvním spuštěním restartovat, odtrhněte volbu spustit aplikaci. V opačném případě dojde k automatickému spuštění OptimAccess. Tímto krokem je instalace ukončena. 4. První spuštění OptimAccess Po instalaci a restartu stanice je aplikace připravena k prvnímu spuštění. Při spuštění vás systém vyzve k zadání přístupového hesla. Po jeho vepsání do příslušného textového pole potvrďte. Stiskem Storno ukončíte OptimAccess. Po zadání správného hesla se zobrazí dialog oznamující, že systém je momentálně deaktivován. Stiskem tlačítka Ne můžete aktivaci odložit do okamžiku následujícího spuštění ovládací aplikace. Označením volby Příště tento dialog již nezobrazovat a stiskem tlačítka Ne odložíte aktivaci OptimAccess na později. Obrázek 4: Aktivace OptimAccess OptimAccess provede svou aktivaci zápisem do konfiguračních souborů operačního systému a systémových oblastí pevného disku. Obrázek 5: Načtení konfigurace Před dokončení aktivace budete dotázáni na možnost načtení již připravené konfigurace OptimAccess. Tato volba je využívána v případech, kdy již byl OptimAccess v organizaci nasazen a po reinstalaci je zapotřebí obnovit původní nastavení. Pro úspěšnou aktivaci může být případně vyžadován restart počítače. Stiskem tlačítka OK provedete restart počítače.

11 4.1. Ovládací prostředí OptimAccess Obrázek 6: Rozhrání OptimAccess GUI Ovládací prostředí OptimAccess je rozděleno do 3 logických částí. GUI je koncipováno dle zvyklostí ovládání aplikací určených do prostředí Microsoft. V levém panelu se nachází navigační strom. Položky navigačního stromu se mění v závislosti na zvoleném navigačním podoknu. Pomocí 4 navigačních podoken můžete měnit logické zaměření nabídky. Každá nabídka je uspořádána ve stromové struktuře. Položky nabídky jsou seskupeny do skupin nabídky. Pravý panel slouží k nastavení položek, které uživatel zvolí v levém stromu navigačního podokna. Nachází se zde výkonné funkce, nastavení a ovládací prvky jednotlivých modulů OptimAccess. Horní panel slouží k nastavení a ovládání OptimAccess řídící stanice jako celku. Umožňuje ukončení aplikace, přístup k nápovědě, změnu zobrazení jednotlivých položek GUI a nastavení ovládacího prostředí Logika práce v prostředí OptimAccess Logika ovládání aplikace vychází z prostředí Microsoft. V levém panelu se nachází 4 navigační podokna, která obsahují stromové nabídky zaměřené na danou problematiku. Aktuálně dostupná jsou okna: Správa softwarových balíků obsahuje nastavení SW balíků, pro rozpoznání software na klientských stanicích Lokální stanice Název stanice obsahuje položky pro ovládání stanice, na které je GUI spuštěno a nastavení instalovaných modulů OptimAccess

12 Síťové okolí - v případě řídící stanice obsahuje nastavení rozhraní pro instalaci, odinstalaci, a komunikaci s klienty OptimAccess. Dále pak umožňuje distribuci nastavení ne jednotlivé stanice. Exporty s nastavením umožňuje editovat nastavení OptimAccess exportovaná z jednotlivých řídících stanic/klientů V levém panelu volíte položky, které si přejete nastavit. V pravém panelu se pak nachází možnosti nastavení Logika položky lokální stanice V případě ovládání položky Lokální stanice a jednotlivých modulů je logika rozdělena na Globální nastavení stanice a Individuální nastavení uživatele. S logikou se pracuje následovně: Obrázek 7: Logika stromu v OptimAccess Globální nastavení stanice po rozbalení jsou zobrazeny zakoupené moduly OptimAccess. Každý modul je možné dále rozbalit až k jednotlivým položkám, které obsahují nastavení. Po zvolení položky je nastavení zobrazeno vlevo. Volby položky Globální nastavení stanice jsou aplikovány na stanici jako celek. Jsou tedy platné pro všechny uživatele. Individuální nastavení uživatele po rozbalení stromu jsou zobrazeny uživatelské účty, u kterých je možné učinit individuální nastavení. Strom modulů má stejnou strukturu jako v globálním nastavení. Ovládání je taktéž obdobné. Individuální nastavení umožňuje aplikování specifické politiky na vybraného uživatele. Všechny ostatní nastavení, jež nebyla změněna, jsou brána z globálního nastavení. Informace o stanici obsahují položky týkající se správy stanice, na které je OptimAccess GUI spuštěno. Obsahuje položky, jako jsou informace o stanici a její verzi, aktivaci a deaktivaci, export a import nastavení, aktualizaci stanice atd.

13 Logika položky síťové okolí S obdobnou logikou pracuje i položka síťové okolí. Síťové okolí slouží výhradně k ovládání klientů OptimAccess. Má za úkol umožnit ovládání většího počtu stanic pomocí vytvořených skupin či podskupin. Na jednotlivé skupiny mohou být aplikována různá nastavení jednotlivých modulů. Obrázek 8: Navigační strom síťové okolí Síťové okolí - po vylistování obsahu položky Síťové okolí a stiskem na ikonu plus se vám zobrazí všechny přístupné pracovní skupiny a domény. Po vylistování obsahu skupiny či domény se vám zobrazí všechny přístupné počítače. Ty je poté možné přidávat do Databáze okolních počítačů. Databáze okolních počítačů - představuje uživatelskou databázi vzdálených počítačů. Administrátor má možnost vytvoření skupin počítačů nebo vložení jmen jednotlivých počítačů, na kterých je instalovaný klient vzdálené správy. Počítače a skupiny lze přidávat a ubírat pomocí kontextové nabídky, která se vyvolá stiskem pravého tlačítka myši na příslušné položce. Většina základních funkcí aplikace pro vzdálenou správu je dostupná prostřednictvím roletových nabídek. Nastavení funkcí lze provádět pro všechny počítače současně prostřednictvím položky Remote Control - Nastavení skupiny. Nastavení funkcí pro konkrétní počítač v rámci skupiny (či samostatně stojící mimo skupinu) lze prostřednictvím jemu příslušející ikony. Jednotlivé počítače a skupiny počítačů lze v rámci Databáze okolních počítačů libovolně přemísťovat a vzájemně zanořovat do hierarchické struktury prostřednictvím uchopení a tažení myší. 5. Nastavení řídící stanice Pokud jste při instalací zvolili mód řídící stanice, byly nainstalovány všechny potřebné součásti OptimAccess, které zaručují možnost distribuce, ovládání a aktualizace klientských stanic. Ničemné pro to, aby byl funkční, je zapotřebí řídící stanici správně nakonfigurovat Nastavení serveru pro plánované úlohy Plánovač úloh je jednou ze základních funkcí řídící stanice. Pomocí něj je možné plánovat změny nastavení klientů, aktualizace a další akce. Pokud chcete využít možnosti plánování úloh, je nutné nastavit

14 stanici jako server pro plánované úlohy. nastavení je následující: Tím dojde k vytvoření databáze plánovaných úloh. Postup a. Vydefinujte seznam serverů pro plánované úlohy. Typicky se jedná o název řídící stanice. Ve větších prostředích je možné mít serverů více. Dojde tak k distribuci výkonu mezi ně. Nastavení naleznete v OptimAccess GUI v záložce Nastavení - Vzdálené servery. Zde uveďte název serveru. b. Na stanici, které má být nastavena jako server pro plánované úlohy (typicky řídící stanice) zapněte v modulu OptimAccess RemoteControl - Základní nastavení - Nastavit stanici jako server s databází pro plánované úlohy. U řídící stanice se tato volba nachází v navigačním podoknu Lokální stanice. Tímto nastavením se zpřístupní možnost plánovaní akcí při aplikování nastavení, viz kapitola Vytvoření a naplnění skupin/y počítačů Aby bylo možné instalovat a ovládat větší počet klientů je zapotřebí v Databázi okolních počítačů vytvořit jednotlivé a naplnit je počítači Vytvoření skupiny počítačů V záložce Síťové okolí vytvořte skupinu počítačů v Databázi okolních počítačů. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze okolních počítačů zvolte Nový Objekt a poté Skupina. Stejným způsobem můžete vytvářet i další skupiny a poté jim definovat vlastní nastavení. Obrázek 9: Vytvoření skupiny počítačů

15 Možnosti zařazení počítačů do skupiny a. Ruční přidání stanice - v Síťovém okolí řídící stanice v Databázi okolních počítačů pomocí nabídky vyvolané stisknutím pravého tlačítka na název skupiny počítačů zvolte položku Nový objet Počítač. Zadejte jméno počítače. Počítač je zařazen do skupiny, na které jste položku zvolili. b. Automatické přidání stanice pomocí síťového scanu - v Síťovém okolí řídící stanice v Databázi okolních počítačů pomocí nabídky vyvolané stisknutím pravého tlačítka na název skupiny počítačů zvolte položku Nový objet Počítač (IP). Zobrazí se rozhraní pro procházení sítě. Zde zvolte adaptér a poté Použít. Zadejte rozsah IP adres a zvolte Přidat. Přidat můžete více rozsahů IP adres. Maximální počet současně procházených IP adres je Nakonec vydefinujte, jakým způsobem chcete stanice do skupiny přidat. Obrázek 10: Procházení zadáním rozsahu IP adres c. Hromadné vložení počítačů do databáze okolních počítačů - hromadné vložení seznamu stanic lze v ovládací prostředí OptimAccess provést stiskem pravého tlačítka na ikoně Databáze okolních stanic nebo vybrané skupině a zvolením volby Importovat seznam stanic ze souboru. Import pak lze provést z.ini souboru, který musí mít následující formát: [BIND_NAME] - obsahuje názvy stanic nebo ip-adres, které budou přidány do rootu zvolené skupiny PC1 PC2 Pro vytvoření skupin je potřeba vytvořit záložky INFOx a BIND_NAMEx s číselným indexem x řazeným od čísla 1. Index x musí být kontinuální.

16 [INFO1] - definice první podskupiny, která je svázána s BINDNAME příslušného indexu (v tomto případě BIND_NAME1) Active = 1/0 ; skupina se vytvoří(1)/nevytvoří(0) Nt = 1/0 ; skupina pro operační systémy NT(1)/9x(0) GroupName = SKUPINA1 ; název skupiny která se vytvoří a pod kterou budou následující pc přidány. Pozor, nelze vytvářet zanořené podskupiny VZOR: [INFO1] Active = 1 Nt = 1 GroupName = Ucetni oddeleni [BIND_NAME1] PC1 PC Propojení s Active Directory Položka Active Directory umožňuje načíst počítače a jejich skupiny přímo z řadiče domény. Po synchronizaci je vytvořen strom o stejně struktuře, jako je použit v Databázi okolních počítačů. Ovládání jednotlivých položek je taktéž totožné. Nejvýše položenou skupinou je název doménového řadiče. Při stisku pravého tlačítka bude zobrazeno kontextové menu, které umožní znovu načtení z Active Directory. Stejně tak bude aktualizace stavu nabízena automaticky při každém dalším spuštění OptimAccess při přechodu na položku Active Directory. Pod názvem doménového řadiče budou po stisku + zobrazeny jednotlivé skupiny obsahující objekty počítačů. 6. Způsoby instalace klienta Klienta OptimAccess je možné na koncovou stanici instalovat několika způsoby. V případě instalace několika kusů je možné využít instalace lokální. V případě většího počtu stanic doporučujeme využít vzdálené instalace klienta, popřípadě distribuce prostřednictvím GPO domény. Při instalaci řídící stanice byla v umístění aplikace vytvořena klientská instalační sada, která je používat pro hromadnou instalaci Lokální instalace klienta Lokální instalace probíhá stejným způsobem jako instalace popsaná v kapitole 3, tedy spuštěním z instalační sady. Jediným rozdílem je změna volby v kroku č. 6, kde se místo volby Řídící stanice použije volba Klientská instalace. Po dokončení instalace je nutné stanici restartovat. Druhým možným způsobem je instalace vytvořeného klientského balíčku na koncovou stanici. Ten se nachází jak ve formě MSI, tak jednotlivých instalačních souborů v umístění řídící stanice. MSI balíčky jsou místěny v adresáři SetupMsi. Zde jsou děleny na verzi pro 32 a 64 bit systémy. Po jejich spuštění na klientské stanici dojde instalaci klienta bez nutnosti vyplnění jednotlivých dialogů. Klientská instalační sada se v podobě jednotlivých instalačních souborů nachází v adresáři setup. Zde jsou pak jednotlivé instalační sady děleny podle verze OptimAccess. V případě čisté instalace řídící stanice obsahuje pouze jeden adresář. Adresář obsahuje spustitelný soubor. Odtud je možné sadu zkopírovat a spustit ji na klientské stanici. Spuštění instalace se prování pomocí setup.exe s parametrem setup.ini. Zápis je možné provést buďto v příkazové řádce, nebo v RUN dialogu Windows. Př. D:\OA\setup.exe D:\OA\SETUP.INI

17 6.2. Vzdálena instalace klienta pomocí GUI Vzdálená instalace pomocí GUI je jednou z hlavních funkcí řídící stanice. Umožňuje pohodlnou distribuci klientů napříč organizací Předpoklady pro vzdálenou instalaci Instalační proces klienta využívá podpory WMI (Windows Management Instrumentation) v operačním systému. Díky tomu je možné pro instalaci klienta OptimAccess využít jejich služeb a systém nainstalovat pomocí ovládacího prostředí. Pro to aby byla instalace klienta úspěšná je zapotřebí splnit několik předpokladů. a. Stanice musí být dostupná a odpovídat na dotaz např. prostřednictvím pingu na její název. b. Na koncové stanici musí být patřičné výjimky ve firewall umožňující instalaci prostřednictvím WMI. Doporučujeme deaktivovat firewall zvláště při použití jiného, než je součástí Windows. c. Instalaci mohou bránit i některé antivirové programy. V případě detekce tohoto problému je doporučujeme deaktivovat. d. Instalace se provádí pod právy uživatele, který řídící stanici spustil. Tento uživatel musí mít oprávnění pro instalaci na klienty. Doporučujeme tak instalaci provádět pod právy doménového administrátora. V případě nedoménového prostředí pod právy lokálního administrátora, který je na klientech k dispozici. e. Na stanici se mapuje virtuální disk, do kterého je instalace lokálně zkopírována. Z tohoto důvodu je vyžadováno, aby nebylo lokálně zapnuto Zjednodušené sdílení disků Nastavení vzdálené instalace Instalaci klienta je možné parametrizovat z rozhraní řídící stanice. Volbu naleznete pod záložkou Vzdálená instalace v sekci výstupní konzole. Obrázek 11: Parametry instalace Po dokončení instalace přenést pomocí tohoto nastavení mátě možnost si uložit výsledek instalace, který je zobrazován ve výstupní konzoly do libovolného adresáře na řídící stanici. Smazat dočasné soubory na koncové stanici se vytváří virtuální disk a do něj se kopírují potřebné instalační soubory. Máte možnost je na ní ponechat, či je odstranit. Po dokončení instalace restartovat stanici tato volba je implicitně neaktivní. Počítá se s tím, že uživatel koncovou stanici vypne po skončení pracovní doby. Důvodem je, že instalace probíhá

18 většinou za plného provozu a není možné práci zaměstnanců násilně ukončit. Změnu chování je možné provést úpravou registrů OptimAccess po jeho deaktivaci. Čekat na výsledek instalace instalační proces vyčkává na odpověď protistrany, že instalace byla ukončena. Po obdržení odpovědi pokračuje i instalaci další stanice. Doba odezvy je závislá na rychlosti sítě a výkonu vzdálené stanice. Pokud je volba neaktivní, tak po spuštění instalace na klientu je pokračováno instalací klienta dalšího. Mapovat disk na vzdálené instalační proces na klientské stanici vytváří dočasný disk, do kterého kopíruje potřebné soubory. V tomto nastavení je možné zvolit písmeno disku. Na klientské stanici, tento disk nesmí existovat! Provedení vzdálené instalace a. V levém okně ovládací aplikace stiskem myši označte navigační podokno Síťové okolí. Rozbalte prvek Databáze okolních počítačů a vyberte počítač nebo skupinu počítačů, na které chcete nainstalovat klienta. b. V pravém okně ovládací aplikace zvolte záložku Vzdálená instalace. c. Stiskem tlačítka Zjistit stav stanic se ovládací aplikace pokusí spojit se všemi stanicemi uvedenými v sekci Stanice. Tato operace může trvat i několik minut v závislosti na počtu stanic. Všechny stanice, na kterých není nainstalován systém a kterými nebylo navázáno spojení, se označí jako připraveny pro instalaci. d. V sekci Stanice odtrhněte ty stanice, na které instalovat klienta nechcete. e. V sekci Instalační balíček vyberte instalační balíček, který chcete pro vzdálenou instalaci použít. Instalační balíček se vytvoří automaticky během instalace řídící stanice. f. Stiskem tlačítka Spustit vzdálenou instalaci zahájíte instalaci na vybraných stanicích. Informace o průběhu instalace se zobrazují v sekci Výstupní konzole. Odtud máze možnost informace exportovat do CSV souboru pomocí volby Exportovat Výstupní konzoly Distribuce prostřednictvím Group Policy Object (GPO) Další variantou instalace klientů je distribuce prostřednictvím GPO domény. K této distribuci je možné využít vytvořených MSI balíčků. Vzhledem k faktu, že doménová struktura každé organizace je unikátní a má svá specifika není možné nastavení zobecnit. V případě požadavku je možné kontaktovat podporu SODATSW, která vám a v rámci Technické rady poskytne potřebné informace. Pro usnadnění další správy stanic, na které jste distribuovali OptimAccess pomocí MSI balíčku, jsme přidali automaticky aplikované nastavení při instalaci. Funguje to tedy tak, že se po instalaci na stanici se automaticky aplikuje nastavení, že má dynamicky načítat nastavení ze sdílené složky na řídící stanici. Stačí na řídící stanici, kde se Vám i vytvořilo MSI při instalaci OptimAccess, před distribucí nasdílet adresář oasetting$ s právy čtení pro domain computers, a to i v zabezpečení. Do něj vložte export předvytvořeného nastavení. Ujistěte se, že provádíte i export modulu Remote Control s nastaveným dynamickým načítáním na ten stejný sdílený adresář a nastavení, jinak stanice nebudou vědět odkud si nastavení příště stáhnout. V praxi to pak vypadá: 1. Na stanici se nainstaluje MSI 2. Po instalaci se aplikuje nastavení, které obsahuje pouze nastavení dynamického načítání nastavení z cesty \\VašeŘídícíStanice\oaSetting$\setting.oaSNt 3. Po restartu si stanice jednoduše stáhne Vaše nové nastavení ze sdíleného adresáře

19 7. Aktualizace OptimAccess V rámci vývoje OptimAccess dochází několikrát ročně k uvolnění aktualizace produktu. Aktualizace přináší nové funkce produktu a opravy známých chyb. Vzhledem k rychlosti vývoje operačních systémů je důležité OptimAccess udržovat aktuální. Při používání OptimAccess se můžete setkat s dvěma typy aktualizací produktu. Minoritní aktualizace vztahuje se k již vydané oficiální verzi OptimAccess a reaguje většinou na kritickou chybu v produktu. Tato aktualizace obsahuje pouze opravené binární soubory, v nichž se vyskytla chyba. Lze ji použít jen na verzi, pro kterou je určena. Není ji možné použít pro následující oficiálně vydanou verzi. Souhrnná aktualizace Obsahuje kompletní build OptimAccess se všemi binárními soubory. Tato aktualizace obsahuje všechny předcházející opravy a přináší i nové funkce v produktu. Touto aktualizací je možné plně nahradit starší verzi OptimAccess. Aktualizovat je možné pouze generačně stejné produkty. Pokud vlastním verzi 10.5, mohu použít pouze souhrnnou aktualizaci verze Aktualizace řídící stanice Aby bylo možné prostřednictvím řídící stanice aktualizovat klienty, musí být nejdříve aktualizována sama. Při aktualizaci se automaticky vytvoří aktualizační balíček, jímž je poté možné aktualizovat jednotlivé klienty. Informace o aktualizacích je distribuována prostřednictvím maintenančního u, ta se poté automaticky promítne v klientské zóně, kde je možné se dočíst o jejím obsahu. V u se nachází odkaz na stažení update OptimAccess ve formě ZIP souboru. Ke stažení ke k dispozici 32 bit verze, nebo 32 a 64 bit verze. V zavilosti na tom jakou platformu využíváte. Postup aktualizace je následující. a. Stáhněte a rozbalte ZIP soubor z odkazu. b. Pokud je spuštěno GUI řídící stanice ukončete jej a spusťte z rozbalené složky oaupdate.exe. Dojde ke spuštění update úvodní obrazovky, zde potvrďte aktualizaci stiskem ANO. c. Vyčkejte na dokončení automatické aktualizace OptimAccess. Na konci aktualizace budete požádání o restart. Ten je nezbytné provést. d. Pod dokončení aktualizace proveďte spuštění řídicí stanice. Na úvodní obrazovce v navigačním podoknu Lokální stanice je v pravé části obrazovky zobrazena aktuální verze OptimAccess. Při stisku tlačítka dojde k zobrazení histroie aktualizací.

20 Obrázek 12: Verze OptimAccess Nové provedená aktualizace se automaticky zařadila do adresáře update v místě instalace OptimAccess. Zde jsou pak jednotlivé aktualizace rozděleny do adresářů podle čísla jejich buildu např. u1710_0. Odtud je berou a používají plánovače aktualizací, nebo ruční update Aktualizace klientů OptimAccess Aktualizaci klientů lze dle potřeby provést jak jednotlivě, tak hromadně. Ideální je pro aktualizaci využít manažeru aktualizací, ten zajistí spolehlivou distribuci na všechny stanice v síti Ruční aktualizace klientů Aktualizaci můžete provést jak na skupinu počítačů jak jednotlivé stanice. Řídící stanice po odsouhlasení provedení aktualizace kontaktuje jednotlivé klienty, postupně nakopíruje potřebné soubory a provede aktualizaci. Při aktualizaci můžete postupovat dvěma způsoby. Provést aktualizaci ihned nebo využít plánování akce. Postup je následující: a. Na řídící stanici jděte do navigačního podokna Síťové okolí a zde vyberte v Databázi okolních počítačů skupinu, nebo stanici, kterou chcete aktualizovat. V pravé dialogové části zvolte položku Aktualizace systému OptimAccess. b. Po výběru položky se zobrazí dialog s možností výběru požadované aktualizace. Vyberte aktualizaci, kterou si přejete aplikovat. V seznamu jsou zobrazovány všechny aktualizace použité na řídící stanici. V případě, že máte klienty různých verzí, používejte vždy souhrn aktualizaci. Vyhnete se tak případným problémům. V případě, že aktualizaci provádíte při na objektu počítače, dojde k aktualizaci po stisku OK. V případě provádění na skupinu dojde k vyvolání okna pro nastavení požadované akce.

21 Obrázek 13: Aktualizace na skupině c. Po výběru aktualizace u skupiny počítačů dojde k zobrazení nastavení akce. Nastavení lze modifikovat následovně: Provést akci i pro složky podskupin v případě, že máte strukturu počítačů košatější a jednotlivé podskupiny obsahují další podskupiny, využijte tuto volbu. Aplikace se provede až do nejnižšího zanoření. Akci provést ihned v případě použití této volby se začne aktualizace aplikovat okamžitě. Řídící stanice kontaktuje jednotlivé klienty a pokouší se akci provést. V případě, že klient neodpovídá je přeskočen a pokračuje se dalším v pořadí. Stanice, na kterých se nepodařilo akci provést lze přesunout no vlastní chybové skupiny a aktualizaci aplikovat později. Upozornění: V závislosti na počtu klientů a velikosti aktualizačního balíčku může aktualizace trvat i několik desítek minut. Akci plánovat při větším počtu stanic doporučujeme aplikovat tuto variantu. V případě plánované akce je požadované nastavení uloženo do databáze řídící stanice a odtud postupně aplikováno na klienty. Interní časovač zahájí aplikaci nastavení do 5 minut od nastavení. Akci je možné plánovat: o OD DO což znamená, že se ji řídící stanice pokusí v tomto časovém úseku aplikovat. Jakmile vyprší časový limit, tak dále již nedochází k pokusům o aplikaci aktualizace. Lze zadat jako rozsah data, tak taktéž času o OD při použití se bude řídící stanice snažit aplikovat aktualizaci do té doby, než dojde u všech stanic ke kladnému výsledku. o Periodické opakování pokud si přejete pravidelně akci opakovat, nastavte interval opakování. Po stisku tlačítka Změnit je zobrazen dialog s možnými volbami. Po nastavení této položky se bude plánovač snažit aplikovat požadované nastavení v přesně daném čase. Pokud je použito pouze OD nebo OD DO bez periodického opakování, tak je po úspěšném aplikování stavu akce z Manažeru naplánovaných úloh odstraněna.

22 o Akci uložit na stanici zde je nutné určit stanici, jež má sloužit jako server pro plánované úlohy, viz kapitola 5.1. Na ni bude uložena databáze s daným úkolem. o Info - akcí můžete plánovat několik. Pro lepší orientaci je vhodné si jednotlivé akce popsat. d. Nyní můžete provést naplánovaná stisknutím tlačítka OK. Po stisknutí dojde k aplikaci. Ve vyvolaném dialogu můžete sledovat ukládání nastavení pro jednotlivé stanice. Při úspěšném uložení je toto oznámeno opět dialogem. Obrázek 14: Nastavení plánovače e. Výsledek aktualizace můžete pozorovat v Manažeru naplánovaných úloh. Tuto položku naleznete na stanici, kterou jste zvolili jako server pro plánované úlohy. Nachází se v navigačním podoknu Lokální stanice Globální nastavení stanice RemoteControl Manager naplánovaných úloh. Zde se dá i akce pozastavit, či úplně zrušit. Obrázek 15: Manažer naplánovaných úloh

23 Manažer aktualizací Nejvhodnější volbou je použití manažeru aktualizací. Manažer slouží pro jednoduchou správu a distribuci aktualizací na stanice. Umožňuje vytvořit pravidla pro automatické uplatnění aktualizací včetně jejich pořadí a zajišťuje tak, aby byly všechny stanice aktualizovány stejně. Nastavení je třeba provést na řídící stanici, která je nastavena jako Server pro plánované úlohy. Na řídící stanici je po každé aktualizaci vytvořen adresář s aktualizační sadou pro klientské stanice. Postup vytvoření pravidel: a. Začneme výběrem aktualizací, které chceme přidat do pravidel. V seznamu Dostupné aktualizace vybereme požadované položky. Pomocí tlačítka Přidat aktualizaci do pravidel zařadíme tyto položky na seznam Pravidla pro aktualizace. Aktualizace jsou aplikovány postupně od spodu nahoru. Tedy první aktualizace v seznamu se aplikuje jako poslední. Př b. V tomto seznamu upravíme pořadí aktualizací pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů. Zaškrtávací políčko u každé položky indikuje, zda se jedná o souhrnnou aktualizaci, kterou chceme při aktualizaci stanic uplatnit. Toto políčko může být zatrženo u více položek - poslední aktualizace, která se uplatní, je první položka odshora se zatrženým políčkem Souhrnná aktualizace shora. Zatržení u dalších položek již nemá na nic vliv. Pokud není zatržena žádná položka, pak se pro aktualizaci použijí všechny položky v seznamu. Jinak řečeno: Aktualizace, která je pod zatrhnutým checkboxem, se již aplikovat nebude. c. Pokud máme vše připraveno, vytvoříme pravidla pomocí tlačítka Použít. Obrázek 16: Manažer aktualizací nastavení řídící stanice

24 d. Aby nastavení aktualizací začalo fungovat, a klientské stanice se průběžně aktualizovaly, je třeba upravit jejich nastavení v Síťovém okolí. Nastaveni naleznete v Síťové okolí - Databáze okolních počítačů - *SKUPINA* - Remote Control - Nastavení skupiny - RemoteControl - Základní nastavení Pokud máme vše připraveno, ukončíme změnu nastavení použitím tlačítka Použít. Toto nastavení je pak třeba ještě distribuovat stanicím - standardní cestou pomocí Aplikovat nastavení všem stanicím. Obrázek 17: Nastavení stahování na klientech 8. Odinstalace klienta Pokud je z jakýchkoliv důvodů zapotřebí odinstalovat klienta OptimAccess z koncové stanice, je nutné postupovat přesně daným způsobem. Klienta není možné odinstalovat bez předchozí deaktivace. Důvodem je ochrana klienta před zásahem uživatele. Deaktivace provede odstavení ochranných funkcí OptimAccess a umožní jeho odinstalaci. Deaktivaci provedete pomocí tlačítka Deaktivovat systém OptimAccess, které naleznete v záložce Základní možnosti v pravém okně u každé stanice v Síťovém Okolí řídícího rozhraní. Po deaktivaci klienta je možné provést odinstalaci. Tu provedete pomocí Vzdálené odinstalace, která se nachází taktéž v pravém dialogovém okně. Pro odstranění je nutné použít tlačítko Zjistit stav stanic. V položce Rozšířené nastavení je možné nastavit cestu, ze které se má odinstalační proces spustit. Další nastavením je možnost restartu stanice po dokončení odinstalace. V případě, že provádíte odinstalaci za provozu, bude práce uživatele ukončena, bez možnosti uložení rozpracované práce. Před opětovnou instalací je ovšem restartovat stanice nutný. Jen tak je zaručena korektní funkčnost. Nezapomeňte po reinstalaci znovu aplikovat nastavení skupiny.

25 9. Administrátorské úkony 9.1. Změna nastavení klientů Čas od času je zapotřebí změnit nastavení jednotlivých modulů OptimAccess. Změna nastavení je možná několika způsoby. V první řadě je zapotřebí pochopit logiku funkčnosti Databáze okolních počítačů Databáze je offline databází objektů. Veškerá nastavení, která provádíte nad skupinou počítačů, tak nejsou promítána v reálném čase a je zapotřebí změny posléze aplikovat na klienty. Pokud nejsou změny aplikovány, neprojeví se na klientských stanicích. Naopak v případě změny nastavení na konkrétní stanici ve skupině komunikujete online. Po odsouhlasení je nastavení přímo aplikováno Okamžitá změna nastavení Pokud potřebujete aplikovat nastavení okamžitě, proveďte potřebné změny na skupině počítačů následujícím způsobem: a. V navigačním podoknu zvolte Síťové okolí Databáze okolních počítačů Remote Control Nastavení skupiny Název skupiny. Proveďte u jednotlivých modulů požadovaná nastavení. b. Po nastavení klikněte zpětně na název skupiny počítačů a v pravém oknu zvolte záložku Základní možnosti Zde v sekci Nastavení skupiny klikněte na Aplikování nastavení všem stanicím. Tím dojde k vyvolání dialogového okna pro aplikaci. c. Zde zvolte Akci provést ihned v případě použití této volby se začne nastavení aplikovat okamžitě. Řídící stanice kontaktuje jednotlivé klienty a pokouší se akci provést. V případě, že klient neodpovídá je přeskočen a pokračuje se dalším v pořadí. Stanice, na kterých se nepodařilo akci provést lze přesunout no vlastní chybové skupiny a aktualizaci aplikovat později. Upozornění: V závislosti na počtu klientů může aktualizace trvat i několik desítek minut Plánovaná změna nastavení V případě, že není nutné okamžitě doručit nastavení na klienty je možné aplikaci nastavení naplánovat. Tento způsob nalezne uplatnění zejména při správě většího počtu klientů, kdy je nereálné, aby byly všechny stanice spuštěny. Plánovanou změnu provedete následovně: a. V navigačním podoknu zvolte Síťové okolí Databáze okolních počítačů Remote Control Nastavení skupiny Název skupiny. Proveďte u jednotlivých modulů požadovaná nastavení. b. Po nastavení klikněte zpětně na název skupiny počítačů a v pravém oknu zvolte záložku Základní možnosti Zde v sekci Nastavení skupiny klikněte na Aplikování nastavení všem stanicím. Tím dojde k vyvolání dialogového okna pro aplikaci. c. Zde zvolte Akci plánovat v případě plánované akce je požadované nastavení uloženo do databáze řídící stanice a odtud postupně aplikováno na klienty. Interní časovač zahájí aplikaci nastavení do 5 minut od nastavení. Akci je možné plánovat: o OD DO což znamená, že se ji řídící stanice pokusí v tomto časovém úseku aplikovat. Jakmile vyprší časový limit, tak dále již nedochází k pokusům o aplikaci aktualizace. Lze zadat jako rozsah data, tak taktéž času o OD při použití se bude řídící stanice snažit aplikovat aktualizaci do té doby, než dojde u všech stanic ke kladnému výsledku.

26 o Periodické opakování pokud si přejete pravidelně akci opakovat, nastavte interval opakování. Po stisku tlačítka Změnit je zobrazen dialog s možnými volbami. Po nastavení této položky se bude plánovač snažit aplikovat požadované nastavení v přesně daném čase. Pokud je použito pouze OD nebo OD DO bez periodického opakování, tak je po úspěšném aplikování stavu akce z Manažeru naplánovaných úloh odstraněna. o Akci uložit na stanici zde je nutné určit stanici, jež má sloužit jako server pro plánované úlohy, viz kapitola 5.1. Na ni bude uložena databáze s daným úkolem. o Info - akcí můžete plánovat několik. Pro lepší orientaci je vhodné si jednotlivé akce popsat Kontrola stavu a verzí klientů Někdy je zapotřebí provést kontrolu stavu stanic v dané skupině. V rozhraní řídící stanice je možné provést zjištění stavu takto buďto okamžitě, nebo provedení tzv. s-testu Okamžité zjištění stavu stanic Zvolte skupinu počítačů klikněte pravým tlačítkem myši Kontrola stavu Zjistit stav. Dojde ke zjištění stavu stanice dle zobrazené legendy. V případě, že stanice není aktuální, je zobrazen vykřičník. Doba procházení stanic je v defaultním nastavení odvysílá od odezvy systému standardně 5 sekund ping a 20 sekund NETBIOS. Toto chování je možné změnit. Do registrové cesty: HKEY_LOCAL_MACHINE\%OA%\oaGui Přidejte následující proměnnou: nettimetout, typu DWORD, hodnota odpovídá milisekundám (např. 100 = 100 ms), doporučená hodnota je alespoň V případě kratšího intervalu, by mohlo dojít k chybnému vyhodnocení. Obrázek 18: Zjištění stavu stanic

27 Kontrola stavu stanic pomocí s-test Pojmem s-test se v terminologii systému OptimAccess rozumí test stavu jedné nebo více vzdálených stanic. Na základě tohoto testu se zjištěný stav uloží do lokální databáze (stanice, na které byl test spuštěn). S-Test rozlišuje 4 typy stavů vzdálených stanic: OptimAccess aktivní. OptimAccess neaktivní. OptimAccess nenainstalován. Stanice nezastižena. S- Test lze provést přímo z rozhraní řídící stanice pomocí modulu OptimAccess Remote Control, nebo je možné jeho provádění naplánovat Okamžité provedení s-testu: Obrázek 19: Výsledky s-testu Po spuštění řídící stanice zvolte navigační podokno Síťové okolí. Zde pokračujte výběrem Databáze okolních počítačů Název skupiny Remote Control Nastavení skupiny Remote Control. Máte na výběr ze dvou variant provedení s-testu. Historie stanice a Stav stanic. Historie stanice zobrazuje v čase výsledky pro konkrétní stanici. Při každém provedení s-testu bude ho historie zapsán aktuální stav stanice. V čase tak máte možnost porovnávat jednotlivé stavy, dle data provedení. Stav stanic zobrazuje výsledky posledního s-testu pro skupinu počítačů, nad kterou je provádět. Jedná se tedy o hromadné zobrazení nejaktuálnějšího zjištěného stavu. S- Test provedete stisknutí tlačítka Provést s-test pro stanice v této skupině. OptimAccess se začne postupně dotazovat jednotlivých klientů a zjišťovat aktuální stav. Doba trvání s-testu je odvislá od počtu stanic.

28 Plánované provedení s-testu S-Test je možné i plánovat. Pravidelné provádění zajišťuje interní sheduller řídící stanice. Aby bylo možné spuštění s-testu naplánovat, je nutné mít k dispozici konfigurační soubor se seznamem stanic. Jedná se jednoduchý testový soubor v s příponou INI. Ten lze vytvořit ručně, nebo pomocí exportu stanic z řídící stanice. Při ručním vytváření je použita tento jednoduchý zápis: Př. Konfigurace s-testu: [BIND_NAME] STANICE1 STANICE Inicializační soubor lze také automaticky vygenerovat pomocí kontextového menu Databáze okolních počítačů. Klikněte pravým tlačítkem v Databázi okolních počítačů na název skupiny a zde vyberte Exportovat seznam stanic pro s-test. Soubor uložte do umístění, ze kterého bude mít řídící stanice přístup. Plánování s-testů se provede následovně: Po spuštění řídící stanice a zadání vstupního hesla přejděte na nabídku Nastavení v horní liště. Zvolte Možnosti. V levé části dialogového okna stiskem označte prvek Plánování s-testů. V pravé části dialogového okna se zobrazí dialogové okno, ve kterém lze naplánovat hned několik s-testů s různými intervaly opakování. Každý s-test také může mít vlastní inicializační soubor. Takto lze například efektivně ovlivňovat zatížení pro jednotlivé části firemní sítě. Dialog ukončete stiskem tlačítka OK. Obrázek 20: Nastavení plánovače 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI Logové informace z modulu OptimAccess WorkSpy je možné prohlížet i prostřednictvím GUI řídící stanice. Informace je možné prohlížet na celé skupině nebo jednotlivé stanici. Rozbalte skupinu počítačů a položku modulu WorkSpy, která se nachází pod názvem skupiny. Rozbalte pomocí + WorkSpy a zvolte Detailní prohlížení. Vyberte, jaké akce chcete zobrazit, nastavte požadované datum a čas a stisknete Zobrazit. V defaultním režimu se aplikace online spojí s koncovou stanicí a vyčte informace z lokálního logu. Pokud je již log

29 přenesen nebude nic zobrazeno. Toto chování je dáno zatrnutím položky zvolením položky ONLINE. Stejný způsob je aplikovatelný i na konkrétní stanici. Pokud chcete informace prohlížet OFFLINE je zapotřebí. Správně vydefinovat umístění logů. Toto nastavení je možné provést v Globální nastavení aplikace OptimAccess To naleznete po stisku položky Nastavení v horní liště. Následně zvolte položku Možnosti V zobrazeném dialogovém okně vyhledejte položku WorkSpy a myší označte Nastavení prohlížení. V případě velkého množství logových informací může vyhodnocení trvat delší dobu. Obrázek 21: Prohlížení logů Obrázek 22: Nastavení prohlíženi.

OptimAccess. Příručka administrátora

OptimAccess. Příručka administrátora OptimAccess Příručka administrátora Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 OptimAccess Standard... 4 OptimAccess Extension... 4 OptimAccess

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

ASSET Offline

ASSET Offline Trade FIDES, a.s. ASSET Offline 1.0.0.2 Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Offline Obsah 1 Popis...3 1.1 Instalace software...3 1.2 Odinstalování software...9 2 První spuštění aplikace... 10

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5

Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5 Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5 1. Instalace MagikINFO... 2 1.1. Před instalací systémové požadavky... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3. Průvodce dokončením instalace...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Nápověda pro Desktop Management System OptimAccess

Nápověda pro Desktop Management System OptimAccess Nápověda pro Desktop Management System OptimAccess Obsah 1. Seznámení se systémem OptimAccess 4 1.1. Koncepce systému OptimAccess... 5 1.2. Specifika jednotlivých operačních systémů... 5 2. Doporučený

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Jedná se o stručného průvodce nastavení programu ADS. Uvedené informace se týkají především nastavení programu pro spolupráci se systémy UNIgate, A-PRO,

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více