Okamžité zjištění stavu stanic Kontrola stavu stanic pomocí s-test Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI..."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod Obecný popis řešení OptimAccess Klíčové funkce modulů OptimAccess OptimAccess Standard OptimAccess Extension OptimAccess WorkSpy OptimAccess Computer Audit OptimAccess NetHand OptimAccess RemoteControl Systémové požadavky Instalace Řídící stanice Předinstalační příprava Průvodce instalací První spuštění OptimAccess Ovládací prostředí OptimAccess Logika práce v prostředí OptimAccess Logika položky lokální stanice Logika položky síťové okolí Nastavení řídící stanice Nastavení serveru pro plánované úlohy Vytvoření a naplnění skupin/y počítačů Vytvoření skupiny počítačů Možnosti zařazení počítačů do skupiny Propojení s Active Directory Způsoby instalace klienta Lokální instalace klienta Vzdálena instalace klienta pomocí GUI Předpoklady pro vzdálenou instalaci Nastavení vzdálené instalace Provedení vzdálené instalace Distribuce prostřednictvím Group Policy Object (GPO) Aktualizace OptimAccess Aktualizace řídící stanice Aktualizace klientů OptimAccess Ruční aktualizace klientů Manažer aktualizací Odinstalace klienta Administrátorské úkony Změna nastavení klientů Okamžitá změna nastavení Plánovaná změna nastavení Kontrola stavu a verzí klientů... 26

3 Okamžité zjištění stavu stanic Kontrola stavu stanic pomocí s-test Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI Zapnutí ladicího logu v OptimAccess Export a import nastavení modulů a nastavení GUI Vytvoření nové instalační sady Support Informace o způsobu supportu Helpdesk SODATSW spol s r.o Kontaktní údaje Informace o aktualizacích... 31

4 1. Úvod Společně se zakoupenou licencí Desktop Management System OptimAccess (dále jen OptimAccess) se vám dostává do ruky tento instalační manuál. Jeho účelem je vás provést celou instalací a prvotním nastavením. Instalační manuál obsahuje podporované způsoby instalace OptimAccess, jeho aktualizaci a základní správcovské nastavení produktu Obecný popis řešení OptimAccess OptimAccess představuje komplexní řešení problematiky správy koncových pracovních stanic. Řeší veškeré problémy, se kterými se potýkají technická oddělení v organizacích s desítkami až tisícovkami počítačů. S jeho pomocí lze provádět sledování a evidenci softwarového a hardwarového vybavení, monitorování uživatelských aktivit, vzdálenou distribuci software a převzetí obrazovky vzdálené stanice. Pomocí restriktivních a obnovovacích akcí lze efektivně prosazovat dodržování bezpečnostní politiky organizace a snížit počet servisních zásahů administrátorů. OptimAccess slouží k zabezpečení pracovních stanic i notebooků proti neodbornému, neúmyslnému, či zcela záměrnému poškození již instalovaného software. Chrání nastavení instalovaných programů, operačního systému, komunikačních prostředků a nastavení Windows na pevných discích jednotlivých počítačů. Umožňuje rovněž sledovat využití počítače a monitorovat konkrétní události. Jedná se o samostatný, komplexní a modulární systém. Počítač má pro všechny uživatele jednotný vzhled, tytéž aplikace a stejné nastavení. Díky reportům generovaným systémem je možné mít dokonalý přehled o využití počítačů a programového vybavení v rámci organizace Klíčové funkce modulů OptimAccess OptimAccess se skládá ze šesti na sobě nezávislých modulů. Ovládací prostředí modulů je ve všech podporovaných operačních systémech jednotné, kompaktní a celistvé. Díky modulární koncepci OptimAccess je možné nasadit pouze vybrané moduly a získat tak optimální řešení a připravenost řešit v budoucnosti další problémy se správou koncových pracovních stanic OptimAccess Standard Obsahuje restriktivní politiky. Přitom nezáleží na právech, které na svých stanicích uživatelé využívají. Mezi možnosti, které modul poskytuje je omezení uživatele při instalaci nového software z výměnných médií, kontrola přístupu k externím zařízením typu (USB, 1394, IRDA, PCMCIA, PCI), ochrana systémových složek a registrů, omezení přístupu k souborům s konkrétní příponou a jejich modifikace. Správa přístupu k výměnným prostředkům na sběrnicích (USB, IRDA, FireWire, PCMCIA, PCI) Omezení přístupu k datům na lokálních discích a výměnných zařízeních bez závislosti na oprávnění, které uživatel vlastní (díky využití file-systémového a registrového driveru) Ochrana před instalací nežádoucího SW Ochrana adresářově a registrové struktury stanice Omezení uživatelských oprávnění nad rámec operačního systému Obnova adresářů a registrových větví OptimAccess Extension Umožňuje především řízení grafického vzhledu operačního systému. Systém uživateli brání měnit vzhled pracovního prostředí koncové stanice jako je plocha, rozlišení obrazovky, možnosti tiskáren a mnoho dalších. Velmi dobře se dá využít i možnost řízení přístupu na webové stránky, kdy modul slouží jako filtr jejich obsahu a zároveň umožňuje definovat soubory dle jejich přípon, které nebudou nadále stahovány. Ochrana nastavení aplikací MS Office Omezení přístupu k webovým prezentacím

5 Omezení stahování nebezpečných souborů z webu a ové pošty Úprava uživatelského prostředí MS Windows Definice aplikací, které smí uživatel využívat OptimAccess WorkSpy Vám umožní mít veškeré informace o činnosti uživatelů vždy po ruce. Sleduje veškeré operace, které uživatel na koncové stanici provádí. OptimAccess WorkSpy potřebné informace třídí přehledným způsobem a díky tomu je máte kdykoliv k dispozici. Evidence využívání výpočetní techniky zaměstnancem Sledování pohybu dat v organizaci (pohyb informací na lokálních discích, sdílených úložištích a výměnných zařízeních) Monitorování připojeni do venkovní sítě Sledování zásahů do operačního systému Upozornění na nežádoucí aktivity uživatelů díky alertovacímu systému ( , spuštěný proces, akce na stanici) Evidence bezpečnostních incidentů Plánování převodu informací do centrálního úložiště Celá řada přehledných tiskových sestav Filtrace informací, kterou jsou zapisovány do logu OptimAccess Computer Audit Slouží pro jednoduchou evidenci softwarového a hardwarového vybavení koncových stanic. Umožní Vám mít kdykoliv přehled o aktuálním stavu výpočetní techniky ve vaší společnosti. Computer Audit Vám také umožní jednoduše spravovat veškeré licence software, kterými společnost disponuje. Máte tedy okamžitý přehled o počtu zakoupených licencí a v případě potřeby získáte veškeré potřebné informace i o jejich dodavateli. Rychlá evidence hardware a software vybavení stanice napříč organizací Okamžité rozpoznání instalovaného software na základě daných kritérií Jednoduchá správa SW balíků (modifikace a vytváření nových balíků) Jednoduše proveditelný audit dat v organizaci (rozdělení do skupin Video, Dokumenty, Hudba atd.) Historie změn hardware a software na stanici Rychlé dotazy na konkrétní typ SW nebo HW Celá řada tiskových sestav umožňujících vyhodnotit informace přímo z rozhraní aplikace Plánování převodu informací do centrálního úložiště OptimAccess NetHand Pomocí funkcí vzdálené správy přistupujete na stanici uživatele bez nutnosti odejít z pohodlí své kanceláře. Nejedná se ovšem jen o vzdálené řízení stanice, ale i o případnou distribuci software, komunikaci s uživatelem, nebo školení pomocí promítání své pracovní plochy ostatním PC v síti. Veškerá komunikace probíhá pomocí zabezpečeného spojení, je tedy vyloučena možnost zneužití informací, které jsou po síti přenášeny. Mezi klíčové funkce patří: Bezpečná a jednoduchá správa koncových stanic pomocí vzdálené plochy Přístup k file systému stanice pomocí integrovaného FileCommanderu Automatická instalace nového software na vzdálenou stanici Funkce promítání vlastní plochy na více stanic současně Bezpečný přesun dat na koncové stanice pomocí zabezpečeného kanálu Interní komunikace a výměna dat pomocí chatu Výběr zobrazovaného obrazu, v případě využívání více monitorů

6 OptimAccess RemoteControl Je srdcem celého řešení OptimAccess umožňuje spravovat aplikaci z jakéhokoliv počítače, přebírá topologii sítě a spolupracuje s Active Directory. Všemožně se tedy snaží vám správu usnadnit. Veškeré akce můžete plánovat a mít tedy vždy potřebné informace k dispozici. Mezi klíčové funkce patří: Sheduler (plánování veškerých operací v OptimAccess) Vzdálená distribuce politik v systému OptimAccess Přenos dat mezi klienty pomocí zabezpečeného kanálu Rychlé procházení sítě a automatické zařazení stanic do databáze Automatické aktualizace systému OptimAccess Individuální nastavení politik (skupiny, počítače, uživatele) Automatický převod dat do SQL databáze Obrázek 1: Struktura kompletního řešení OptimAccess

7 2. Systémové požadavky Základním předpokladem pro bezproblémový provoz OptimAccess je splnění minimálních systémových požadavků. V případě jejich nesplnění nemůže výrobce ručit za korektní funkčnost aplikace. Systémové požadavky naleznete v tomto článku na našem helpdeskovém fóru. 3. Instalace Řídící stanice Před zahájením samotné instalace je zapotřebí připravit jednotlivé součásti systému Windows, které jsou vyžadovány pro správnou funkčnost OptimAccess GUI Předinstalační příprava Co je nutné zajistit pro správnou funkčnost OptimAccess? Řídící stanice OptimAccess neklade žádné speciální požadavky na předinstalační přípravu. Nicméně pro správnou funkčnost aplikace je vyžadován balíček Microsoft Visual C Redistributable. Ten je součástí instalační sady a je instalován automaticky společně s OptimAccess GUI. Případná absence doplňku by zapříčinila nefunkčnost OptimAccess. Jeho korektní instalaci je tedy nutné zajistit a zkontrolovat. V případě restrikcí na serveru, které by automatické instalaci bránily, proveďte instalaci ručně. Balíček se nachází v instalační sadě ve složce \setup\redist. Řídící stanice komunikuje s klienty prostřednictvím TCP/IP protokolu. Komunikace probíhá na portu TCP 5020 a zajišťuje ji rcclient.exe. V případě, že vlastníte modul OptimAccess NetHand, jsou využívány výjimky od portu 5500 výše. Ty umožňují promítání vlastní plochy na koncové stanice. Instalátor tyto výjimky při instalaci vytváří automaticky. POZN: Pokud využíváte jiný firewall než od společnosti Microsoft, nebo mátě výjimky striktně řízeny doménovou politikou, je nutné zajistit jejich vytvoření. I na straně klientů OptimAccess je zapotřebí zajistit zmiňované výjimky v používaném firewall/doménové politice Průvodce instalací Pokud jste obdrželi kompletní instalační CD nebo sadu, je její součástí spustitelný soubor autorun.exe, který se nachází v kořenové složce. Po spuštění se zobrazí průvodce, který vás provede celou instalací. Pokud jste instalační sadu stáhli prostřednictvím FTP, nedoporučujeme ji ukládat na plochu a odtud spouštět instalaci. Instalace řídící stanice musí být prováděna pod právy správce systému. V doménovém prostředí ideálně pod právy doménového administrátora. Vždy provádějte instalaci poslední dostupné verze OptimAccess! Informace o vydání verzí je zasílána kontaktním osobám v organizaci. Instalaci je možné vyžádat u výrobce. Instalace aktuální verze je důležitá z důvodu vytvoření instalačního balíčku klienta. Při instalaci verze starší by bylo nutné klienty následně aktualizovat. Krok 1. Spuštění průvodce - z instalační sady spusťte autorun.exe. V případě, že máte povoleno automatické spouštění, dojde po vložení CD k zobrazení průvodce.

8 Krok 2. Výběr jazyka zvolte jazykovou mutaci řídicí stanice. Na výběr je implicitně čeština a angličtina. Výběr potvrďte a pokračujte dále. Krok 3. Licenční smlouva přečtěte si pozorně licenční ujednání společnosti. Jeho přečtení potvrďte. Po potvrzení bude zpřístupněna volba Další pro pokračování. Krok 4. Aktivační kód pro pokračování v instalaci je nutné znát aktivační kód k produktu. Jedná se o 16-ti místné číslo, které jste obdrželi při pořízení licencí. Je uvedeno na licenční kartě, která byla přiložena k CD. V případě elektronického vystavení instalační sady byla v příloze u, který informoval o způsobu stažení OptimAccess. Po zadání pokračujte dále. Krok 5. Výběr modulů pro instalaci na základě aktivačního kódu jsou zpřístupněny jednotlivé zakoupené moduly. Není nutné instalovat všechny moduly, ale můžete vybrat jen některé. Položka OptimAccess ovládací aplikace umožňuje nainstalovat/neinstalovat GUI rozhraní. Pro řídící stanice musí být tato volba zatržena!!! V opačném případě nebudete mít rozhraní pro ovládání klientů. Pro instalaci je implicitně zvolena složka C:\Program Files\OA10\. Pokud si přejete nainstalovat OptimAccess jinam zvolte jiné umístění. Pokračujte dále. Obrázek 2: Výběr modulů a umístění aplikace

9 Krok 6. Volba typu instalace - v průvodci budete požádání o zvolení módu stanice. V případě řídící stanice je nutné zvolit mód Řídící stanice. Nastavením tohoto módu již při instalaci systému OptimAccess určíte, že na danou stanici budou nakopírovány všechny soubory doporučené pro řídicí stanici. POZN: V případě instalace na serverové operační systémy se provádí instalace bez zavádění driverů. V okně s volbou módu řídící stanice zvolte položku Rozšířené nastavení. Zde zatrhněte Neaktivovat ovladače systému OptimAccess. Položka Rozšířené nastavení vám umožní upravit standardní instalaci OptimAccess. V položce Start Menu máte možnost určit, pro které uživatele bude aplikace přístupná ze start menu. Typ instalace systému umožňuje upravit komponenty, které budou na řídící stanici nainstalovány. Neprovádět instalaci systému OptimAccess - Vytvořit balíček pro síťovou instalaci - tato volba vytvoří na řídicí stanici klientský balíček, který je poté možno distribuovat na další stanice prostřednictvím GUI. Kopírovat softwarové balíčky v případě, že máte zakoupen modul OptimAccess Computer Audit maté možnost při instalaci zvolit, zda se budou či nebudou na řídící stanici instalovat. Na základě software balíčků je možné rozpoznat jaké aplikace jsou na koncových stanicích nainstalovány. Toto rozpoznání se děje na řídící stanici. Neaktivovat ovladače volba umožňuje nezavádět drivery do operačního systému. Typické nastavení u serverových operačních systémů, viz poznámka výše. Obrázek 3: Rozšířené nastavení Pokud jste udělali všechna dodatečná nastavení, můžete po potvrzení pokračovat dále. Krok 7. Instalace komponent nyní dojde k instalaci potřebných souborů a zavedení OptimAccess do počítače. Před zahájením instalace provede instalátor kontrolu a případnou instalaci Microsoft Visual C Redistributable. Krok 8. Zadání hesla a dokončení instalace - na konci instalace je nutné zadat heslo pro přístup do aplikace, heslo musí být dostatečně silné. Vstupní heslo je zakomponováno do OptimAccess a je distribuováno

10 společně s klientskou instalací na všechny stanice. Pod tímto heslem je možné se přihlásit do GUI aplikace na kterékoliv klientské stanici. Po zadání hesla dojde k dokončení instalace. Do dokončení doporučujeme stanice restartovat, i když není restart přímo vyžadován. Dojde tak k načtení potřebných komponent do systému. Pokud si přejete stanici před prvním spuštěním restartovat, odtrhněte volbu spustit aplikaci. V opačném případě dojde k automatickému spuštění OptimAccess. Tímto krokem je instalace ukončena. 4. První spuštění OptimAccess Po instalaci a restartu stanice je aplikace připravena k prvnímu spuštění. Při spuštění vás systém vyzve k zadání přístupového hesla. Po jeho vepsání do příslušného textového pole potvrďte. Stiskem Storno ukončíte OptimAccess. Po zadání správného hesla se zobrazí dialog oznamující, že systém je momentálně deaktivován. Stiskem tlačítka Ne můžete aktivaci odložit do okamžiku následujícího spuštění ovládací aplikace. Označením volby Příště tento dialog již nezobrazovat a stiskem tlačítka Ne odložíte aktivaci OptimAccess na později. Obrázek 4: Aktivace OptimAccess OptimAccess provede svou aktivaci zápisem do konfiguračních souborů operačního systému a systémových oblastí pevného disku. Obrázek 5: Načtení konfigurace Před dokončení aktivace budete dotázáni na možnost načtení již připravené konfigurace OptimAccess. Tato volba je využívána v případech, kdy již byl OptimAccess v organizaci nasazen a po reinstalaci je zapotřebí obnovit původní nastavení. Pro úspěšnou aktivaci může být případně vyžadován restart počítače. Stiskem tlačítka OK provedete restart počítače.

11 4.1. Ovládací prostředí OptimAccess Obrázek 6: Rozhrání OptimAccess GUI Ovládací prostředí OptimAccess je rozděleno do 3 logických částí. GUI je koncipováno dle zvyklostí ovládání aplikací určených do prostředí Microsoft. V levém panelu se nachází navigační strom. Položky navigačního stromu se mění v závislosti na zvoleném navigačním podoknu. Pomocí 4 navigačních podoken můžete měnit logické zaměření nabídky. Každá nabídka je uspořádána ve stromové struktuře. Položky nabídky jsou seskupeny do skupin nabídky. Pravý panel slouží k nastavení položek, které uživatel zvolí v levém stromu navigačního podokna. Nachází se zde výkonné funkce, nastavení a ovládací prvky jednotlivých modulů OptimAccess. Horní panel slouží k nastavení a ovládání OptimAccess řídící stanice jako celku. Umožňuje ukončení aplikace, přístup k nápovědě, změnu zobrazení jednotlivých položek GUI a nastavení ovládacího prostředí Logika práce v prostředí OptimAccess Logika ovládání aplikace vychází z prostředí Microsoft. V levém panelu se nachází 4 navigační podokna, která obsahují stromové nabídky zaměřené na danou problematiku. Aktuálně dostupná jsou okna: Správa softwarových balíků obsahuje nastavení SW balíků, pro rozpoznání software na klientských stanicích Lokální stanice Název stanice obsahuje položky pro ovládání stanice, na které je GUI spuštěno a nastavení instalovaných modulů OptimAccess

12 Síťové okolí - v případě řídící stanice obsahuje nastavení rozhraní pro instalaci, odinstalaci, a komunikaci s klienty OptimAccess. Dále pak umožňuje distribuci nastavení ne jednotlivé stanice. Exporty s nastavením umožňuje editovat nastavení OptimAccess exportovaná z jednotlivých řídících stanic/klientů V levém panelu volíte položky, které si přejete nastavit. V pravém panelu se pak nachází možnosti nastavení Logika položky lokální stanice V případě ovládání položky Lokální stanice a jednotlivých modulů je logika rozdělena na Globální nastavení stanice a Individuální nastavení uživatele. S logikou se pracuje následovně: Obrázek 7: Logika stromu v OptimAccess Globální nastavení stanice po rozbalení jsou zobrazeny zakoupené moduly OptimAccess. Každý modul je možné dále rozbalit až k jednotlivým položkám, které obsahují nastavení. Po zvolení položky je nastavení zobrazeno vlevo. Volby položky Globální nastavení stanice jsou aplikovány na stanici jako celek. Jsou tedy platné pro všechny uživatele. Individuální nastavení uživatele po rozbalení stromu jsou zobrazeny uživatelské účty, u kterých je možné učinit individuální nastavení. Strom modulů má stejnou strukturu jako v globálním nastavení. Ovládání je taktéž obdobné. Individuální nastavení umožňuje aplikování specifické politiky na vybraného uživatele. Všechny ostatní nastavení, jež nebyla změněna, jsou brána z globálního nastavení. Informace o stanici obsahují položky týkající se správy stanice, na které je OptimAccess GUI spuštěno. Obsahuje položky, jako jsou informace o stanici a její verzi, aktivaci a deaktivaci, export a import nastavení, aktualizaci stanice atd.

13 Logika položky síťové okolí S obdobnou logikou pracuje i položka síťové okolí. Síťové okolí slouží výhradně k ovládání klientů OptimAccess. Má za úkol umožnit ovládání většího počtu stanic pomocí vytvořených skupin či podskupin. Na jednotlivé skupiny mohou být aplikována různá nastavení jednotlivých modulů. Obrázek 8: Navigační strom síťové okolí Síťové okolí - po vylistování obsahu položky Síťové okolí a stiskem na ikonu plus se vám zobrazí všechny přístupné pracovní skupiny a domény. Po vylistování obsahu skupiny či domény se vám zobrazí všechny přístupné počítače. Ty je poté možné přidávat do Databáze okolních počítačů. Databáze okolních počítačů - představuje uživatelskou databázi vzdálených počítačů. Administrátor má možnost vytvoření skupin počítačů nebo vložení jmen jednotlivých počítačů, na kterých je instalovaný klient vzdálené správy. Počítače a skupiny lze přidávat a ubírat pomocí kontextové nabídky, která se vyvolá stiskem pravého tlačítka myši na příslušné položce. Většina základních funkcí aplikace pro vzdálenou správu je dostupná prostřednictvím roletových nabídek. Nastavení funkcí lze provádět pro všechny počítače současně prostřednictvím položky Remote Control - Nastavení skupiny. Nastavení funkcí pro konkrétní počítač v rámci skupiny (či samostatně stojící mimo skupinu) lze prostřednictvím jemu příslušející ikony. Jednotlivé počítače a skupiny počítačů lze v rámci Databáze okolních počítačů libovolně přemísťovat a vzájemně zanořovat do hierarchické struktury prostřednictvím uchopení a tažení myší. 5. Nastavení řídící stanice Pokud jste při instalací zvolili mód řídící stanice, byly nainstalovány všechny potřebné součásti OptimAccess, které zaručují možnost distribuce, ovládání a aktualizace klientských stanic. Ničemné pro to, aby byl funkční, je zapotřebí řídící stanici správně nakonfigurovat Nastavení serveru pro plánované úlohy Plánovač úloh je jednou ze základních funkcí řídící stanice. Pomocí něj je možné plánovat změny nastavení klientů, aktualizace a další akce. Pokud chcete využít možnosti plánování úloh, je nutné nastavit

14 stanici jako server pro plánované úlohy. nastavení je následující: Tím dojde k vytvoření databáze plánovaných úloh. Postup a. Vydefinujte seznam serverů pro plánované úlohy. Typicky se jedná o název řídící stanice. Ve větších prostředích je možné mít serverů více. Dojde tak k distribuci výkonu mezi ně. Nastavení naleznete v OptimAccess GUI v záložce Nastavení - Vzdálené servery. Zde uveďte název serveru. b. Na stanici, které má být nastavena jako server pro plánované úlohy (typicky řídící stanice) zapněte v modulu OptimAccess RemoteControl - Základní nastavení - Nastavit stanici jako server s databází pro plánované úlohy. U řídící stanice se tato volba nachází v navigačním podoknu Lokální stanice. Tímto nastavením se zpřístupní možnost plánovaní akcí při aplikování nastavení, viz kapitola Vytvoření a naplnění skupin/y počítačů Aby bylo možné instalovat a ovládat větší počet klientů je zapotřebí v Databázi okolních počítačů vytvořit jednotlivé a naplnit je počítači Vytvoření skupiny počítačů V záložce Síťové okolí vytvořte skupinu počítačů v Databázi okolních počítačů. Klikněte pravým tlačítkem na Databáze okolních počítačů zvolte Nový Objekt a poté Skupina. Stejným způsobem můžete vytvářet i další skupiny a poté jim definovat vlastní nastavení. Obrázek 9: Vytvoření skupiny počítačů

15 Možnosti zařazení počítačů do skupiny a. Ruční přidání stanice - v Síťovém okolí řídící stanice v Databázi okolních počítačů pomocí nabídky vyvolané stisknutím pravého tlačítka na název skupiny počítačů zvolte položku Nový objet Počítač. Zadejte jméno počítače. Počítač je zařazen do skupiny, na které jste položku zvolili. b. Automatické přidání stanice pomocí síťového scanu - v Síťovém okolí řídící stanice v Databázi okolních počítačů pomocí nabídky vyvolané stisknutím pravého tlačítka na název skupiny počítačů zvolte položku Nový objet Počítač (IP). Zobrazí se rozhraní pro procházení sítě. Zde zvolte adaptér a poté Použít. Zadejte rozsah IP adres a zvolte Přidat. Přidat můžete více rozsahů IP adres. Maximální počet současně procházených IP adres je Nakonec vydefinujte, jakým způsobem chcete stanice do skupiny přidat. Obrázek 10: Procházení zadáním rozsahu IP adres c. Hromadné vložení počítačů do databáze okolních počítačů - hromadné vložení seznamu stanic lze v ovládací prostředí OptimAccess provést stiskem pravého tlačítka na ikoně Databáze okolních stanic nebo vybrané skupině a zvolením volby Importovat seznam stanic ze souboru. Import pak lze provést z.ini souboru, který musí mít následující formát: [BIND_NAME] - obsahuje názvy stanic nebo ip-adres, které budou přidány do rootu zvolené skupiny PC1 PC2 Pro vytvoření skupin je potřeba vytvořit záložky INFOx a BIND_NAMEx s číselným indexem x řazeným od čísla 1. Index x musí být kontinuální.

16 [INFO1] - definice první podskupiny, která je svázána s BINDNAME příslušného indexu (v tomto případě BIND_NAME1) Active = 1/0 ; skupina se vytvoří(1)/nevytvoří(0) Nt = 1/0 ; skupina pro operační systémy NT(1)/9x(0) GroupName = SKUPINA1 ; název skupiny která se vytvoří a pod kterou budou následující pc přidány. Pozor, nelze vytvářet zanořené podskupiny VZOR: [INFO1] Active = 1 Nt = 1 GroupName = Ucetni oddeleni [BIND_NAME1] PC1 PC Propojení s Active Directory Položka Active Directory umožňuje načíst počítače a jejich skupiny přímo z řadiče domény. Po synchronizaci je vytvořen strom o stejně struktuře, jako je použit v Databázi okolních počítačů. Ovládání jednotlivých položek je taktéž totožné. Nejvýše položenou skupinou je název doménového řadiče. Při stisku pravého tlačítka bude zobrazeno kontextové menu, které umožní znovu načtení z Active Directory. Stejně tak bude aktualizace stavu nabízena automaticky při každém dalším spuštění OptimAccess při přechodu na položku Active Directory. Pod názvem doménového řadiče budou po stisku + zobrazeny jednotlivé skupiny obsahující objekty počítačů. 6. Způsoby instalace klienta Klienta OptimAccess je možné na koncovou stanici instalovat několika způsoby. V případě instalace několika kusů je možné využít instalace lokální. V případě většího počtu stanic doporučujeme využít vzdálené instalace klienta, popřípadě distribuce prostřednictvím GPO domény. Při instalaci řídící stanice byla v umístění aplikace vytvořena klientská instalační sada, která je používat pro hromadnou instalaci Lokální instalace klienta Lokální instalace probíhá stejným způsobem jako instalace popsaná v kapitole 3, tedy spuštěním z instalační sady. Jediným rozdílem je změna volby v kroku č. 6, kde se místo volby Řídící stanice použije volba Klientská instalace. Po dokončení instalace je nutné stanici restartovat. Druhým možným způsobem je instalace vytvořeného klientského balíčku na koncovou stanici. Ten se nachází jak ve formě MSI, tak jednotlivých instalačních souborů v umístění řídící stanice. MSI balíčky jsou místěny v adresáři SetupMsi. Zde jsou děleny na verzi pro 32 a 64 bit systémy. Po jejich spuštění na klientské stanici dojde instalaci klienta bez nutnosti vyplnění jednotlivých dialogů. Klientská instalační sada se v podobě jednotlivých instalačních souborů nachází v adresáři setup. Zde jsou pak jednotlivé instalační sady děleny podle verze OptimAccess. V případě čisté instalace řídící stanice obsahuje pouze jeden adresář. Adresář obsahuje spustitelný soubor. Odtud je možné sadu zkopírovat a spustit ji na klientské stanici. Spuštění instalace se prování pomocí setup.exe s parametrem setup.ini. Zápis je možné provést buďto v příkazové řádce, nebo v RUN dialogu Windows. Př. D:\OA\setup.exe D:\OA\SETUP.INI

17 6.2. Vzdálena instalace klienta pomocí GUI Vzdálená instalace pomocí GUI je jednou z hlavních funkcí řídící stanice. Umožňuje pohodlnou distribuci klientů napříč organizací Předpoklady pro vzdálenou instalaci Instalační proces klienta využívá podpory WMI (Windows Management Instrumentation) v operačním systému. Díky tomu je možné pro instalaci klienta OptimAccess využít jejich služeb a systém nainstalovat pomocí ovládacího prostředí. Pro to aby byla instalace klienta úspěšná je zapotřebí splnit několik předpokladů. a. Stanice musí být dostupná a odpovídat na dotaz např. prostřednictvím pingu na její název. b. Na koncové stanici musí být patřičné výjimky ve firewall umožňující instalaci prostřednictvím WMI. Doporučujeme deaktivovat firewall zvláště při použití jiného, než je součástí Windows. c. Instalaci mohou bránit i některé antivirové programy. V případě detekce tohoto problému je doporučujeme deaktivovat. d. Instalace se provádí pod právy uživatele, který řídící stanici spustil. Tento uživatel musí mít oprávnění pro instalaci na klienty. Doporučujeme tak instalaci provádět pod právy doménového administrátora. V případě nedoménového prostředí pod právy lokálního administrátora, který je na klientech k dispozici. e. Na stanici se mapuje virtuální disk, do kterého je instalace lokálně zkopírována. Z tohoto důvodu je vyžadováno, aby nebylo lokálně zapnuto Zjednodušené sdílení disků Nastavení vzdálené instalace Instalaci klienta je možné parametrizovat z rozhraní řídící stanice. Volbu naleznete pod záložkou Vzdálená instalace v sekci výstupní konzole. Obrázek 11: Parametry instalace Po dokončení instalace přenést pomocí tohoto nastavení mátě možnost si uložit výsledek instalace, který je zobrazován ve výstupní konzoly do libovolného adresáře na řídící stanici. Smazat dočasné soubory na koncové stanici se vytváří virtuální disk a do něj se kopírují potřebné instalační soubory. Máte možnost je na ní ponechat, či je odstranit. Po dokončení instalace restartovat stanici tato volba je implicitně neaktivní. Počítá se s tím, že uživatel koncovou stanici vypne po skončení pracovní doby. Důvodem je, že instalace probíhá

18 většinou za plného provozu a není možné práci zaměstnanců násilně ukončit. Změnu chování je možné provést úpravou registrů OptimAccess po jeho deaktivaci. Čekat na výsledek instalace instalační proces vyčkává na odpověď protistrany, že instalace byla ukončena. Po obdržení odpovědi pokračuje i instalaci další stanice. Doba odezvy je závislá na rychlosti sítě a výkonu vzdálené stanice. Pokud je volba neaktivní, tak po spuštění instalace na klientu je pokračováno instalací klienta dalšího. Mapovat disk na vzdálené instalační proces na klientské stanici vytváří dočasný disk, do kterého kopíruje potřebné soubory. V tomto nastavení je možné zvolit písmeno disku. Na klientské stanici, tento disk nesmí existovat! Provedení vzdálené instalace a. V levém okně ovládací aplikace stiskem myši označte navigační podokno Síťové okolí. Rozbalte prvek Databáze okolních počítačů a vyberte počítač nebo skupinu počítačů, na které chcete nainstalovat klienta. b. V pravém okně ovládací aplikace zvolte záložku Vzdálená instalace. c. Stiskem tlačítka Zjistit stav stanic se ovládací aplikace pokusí spojit se všemi stanicemi uvedenými v sekci Stanice. Tato operace může trvat i několik minut v závislosti na počtu stanic. Všechny stanice, na kterých není nainstalován systém a kterými nebylo navázáno spojení, se označí jako připraveny pro instalaci. d. V sekci Stanice odtrhněte ty stanice, na které instalovat klienta nechcete. e. V sekci Instalační balíček vyberte instalační balíček, který chcete pro vzdálenou instalaci použít. Instalační balíček se vytvoří automaticky během instalace řídící stanice. f. Stiskem tlačítka Spustit vzdálenou instalaci zahájíte instalaci na vybraných stanicích. Informace o průběhu instalace se zobrazují v sekci Výstupní konzole. Odtud máze možnost informace exportovat do CSV souboru pomocí volby Exportovat Výstupní konzoly Distribuce prostřednictvím Group Policy Object (GPO) Další variantou instalace klientů je distribuce prostřednictvím GPO domény. K této distribuci je možné využít vytvořených MSI balíčků. Vzhledem k faktu, že doménová struktura každé organizace je unikátní a má svá specifika není možné nastavení zobecnit. V případě požadavku je možné kontaktovat podporu SODATSW, která vám a v rámci Technické rady poskytne potřebné informace. Pro usnadnění další správy stanic, na které jste distribuovali OptimAccess pomocí MSI balíčku, jsme přidali automaticky aplikované nastavení při instalaci. Funguje to tedy tak, že se po instalaci na stanici se automaticky aplikuje nastavení, že má dynamicky načítat nastavení ze sdílené složky na řídící stanici. Stačí na řídící stanici, kde se Vám i vytvořilo MSI při instalaci OptimAccess, před distribucí nasdílet adresář oasetting$ s právy čtení pro domain computers, a to i v zabezpečení. Do něj vložte export předvytvořeného nastavení. Ujistěte se, že provádíte i export modulu Remote Control s nastaveným dynamickým načítáním na ten stejný sdílený adresář a nastavení, jinak stanice nebudou vědět odkud si nastavení příště stáhnout. V praxi to pak vypadá: 1. Na stanici se nainstaluje MSI 2. Po instalaci se aplikuje nastavení, které obsahuje pouze nastavení dynamického načítání nastavení z cesty \\VašeŘídícíStanice\oaSetting$\setting.oaSNt 3. Po restartu si stanice jednoduše stáhne Vaše nové nastavení ze sdíleného adresáře

19 7. Aktualizace OptimAccess V rámci vývoje OptimAccess dochází několikrát ročně k uvolnění aktualizace produktu. Aktualizace přináší nové funkce produktu a opravy známých chyb. Vzhledem k rychlosti vývoje operačních systémů je důležité OptimAccess udržovat aktuální. Při používání OptimAccess se můžete setkat s dvěma typy aktualizací produktu. Minoritní aktualizace vztahuje se k již vydané oficiální verzi OptimAccess a reaguje většinou na kritickou chybu v produktu. Tato aktualizace obsahuje pouze opravené binární soubory, v nichž se vyskytla chyba. Lze ji použít jen na verzi, pro kterou je určena. Není ji možné použít pro následující oficiálně vydanou verzi. Souhrnná aktualizace Obsahuje kompletní build OptimAccess se všemi binárními soubory. Tato aktualizace obsahuje všechny předcházející opravy a přináší i nové funkce v produktu. Touto aktualizací je možné plně nahradit starší verzi OptimAccess. Aktualizovat je možné pouze generačně stejné produkty. Pokud vlastním verzi 10.5, mohu použít pouze souhrnnou aktualizaci verze Aktualizace řídící stanice Aby bylo možné prostřednictvím řídící stanice aktualizovat klienty, musí být nejdříve aktualizována sama. Při aktualizaci se automaticky vytvoří aktualizační balíček, jímž je poté možné aktualizovat jednotlivé klienty. Informace o aktualizacích je distribuována prostřednictvím maintenančního u, ta se poté automaticky promítne v klientské zóně, kde je možné se dočíst o jejím obsahu. V u se nachází odkaz na stažení update OptimAccess ve formě ZIP souboru. Ke stažení ke k dispozici 32 bit verze, nebo 32 a 64 bit verze. V zavilosti na tom jakou platformu využíváte. Postup aktualizace je následující. a. Stáhněte a rozbalte ZIP soubor z odkazu. b. Pokud je spuštěno GUI řídící stanice ukončete jej a spusťte z rozbalené složky oaupdate.exe. Dojde ke spuštění update úvodní obrazovky, zde potvrďte aktualizaci stiskem ANO. c. Vyčkejte na dokončení automatické aktualizace OptimAccess. Na konci aktualizace budete požádání o restart. Ten je nezbytné provést. d. Pod dokončení aktualizace proveďte spuštění řídicí stanice. Na úvodní obrazovce v navigačním podoknu Lokální stanice je v pravé části obrazovky zobrazena aktuální verze OptimAccess. Při stisku tlačítka dojde k zobrazení histroie aktualizací.

20 Obrázek 12: Verze OptimAccess Nové provedená aktualizace se automaticky zařadila do adresáře update v místě instalace OptimAccess. Zde jsou pak jednotlivé aktualizace rozděleny do adresářů podle čísla jejich buildu např. u1710_0. Odtud je berou a používají plánovače aktualizací, nebo ruční update Aktualizace klientů OptimAccess Aktualizaci klientů lze dle potřeby provést jak jednotlivě, tak hromadně. Ideální je pro aktualizaci využít manažeru aktualizací, ten zajistí spolehlivou distribuci na všechny stanice v síti Ruční aktualizace klientů Aktualizaci můžete provést jak na skupinu počítačů jak jednotlivé stanice. Řídící stanice po odsouhlasení provedení aktualizace kontaktuje jednotlivé klienty, postupně nakopíruje potřebné soubory a provede aktualizaci. Při aktualizaci můžete postupovat dvěma způsoby. Provést aktualizaci ihned nebo využít plánování akce. Postup je následující: a. Na řídící stanici jděte do navigačního podokna Síťové okolí a zde vyberte v Databázi okolních počítačů skupinu, nebo stanici, kterou chcete aktualizovat. V pravé dialogové části zvolte položku Aktualizace systému OptimAccess. b. Po výběru položky se zobrazí dialog s možností výběru požadované aktualizace. Vyberte aktualizaci, kterou si přejete aplikovat. V seznamu jsou zobrazovány všechny aktualizace použité na řídící stanici. V případě, že máte klienty různých verzí, používejte vždy souhrn aktualizaci. Vyhnete se tak případným problémům. V případě, že aktualizaci provádíte při na objektu počítače, dojde k aktualizaci po stisku OK. V případě provádění na skupinu dojde k vyvolání okna pro nastavení požadované akce.

21 Obrázek 13: Aktualizace na skupině c. Po výběru aktualizace u skupiny počítačů dojde k zobrazení nastavení akce. Nastavení lze modifikovat následovně: Provést akci i pro složky podskupin v případě, že máte strukturu počítačů košatější a jednotlivé podskupiny obsahují další podskupiny, využijte tuto volbu. Aplikace se provede až do nejnižšího zanoření. Akci provést ihned v případě použití této volby se začne aktualizace aplikovat okamžitě. Řídící stanice kontaktuje jednotlivé klienty a pokouší se akci provést. V případě, že klient neodpovídá je přeskočen a pokračuje se dalším v pořadí. Stanice, na kterých se nepodařilo akci provést lze přesunout no vlastní chybové skupiny a aktualizaci aplikovat později. Upozornění: V závislosti na počtu klientů a velikosti aktualizačního balíčku může aktualizace trvat i několik desítek minut. Akci plánovat při větším počtu stanic doporučujeme aplikovat tuto variantu. V případě plánované akce je požadované nastavení uloženo do databáze řídící stanice a odtud postupně aplikováno na klienty. Interní časovač zahájí aplikaci nastavení do 5 minut od nastavení. Akci je možné plánovat: o OD DO což znamená, že se ji řídící stanice pokusí v tomto časovém úseku aplikovat. Jakmile vyprší časový limit, tak dále již nedochází k pokusům o aplikaci aktualizace. Lze zadat jako rozsah data, tak taktéž času o OD při použití se bude řídící stanice snažit aplikovat aktualizaci do té doby, než dojde u všech stanic ke kladnému výsledku. o Periodické opakování pokud si přejete pravidelně akci opakovat, nastavte interval opakování. Po stisku tlačítka Změnit je zobrazen dialog s možnými volbami. Po nastavení této položky se bude plánovač snažit aplikovat požadované nastavení v přesně daném čase. Pokud je použito pouze OD nebo OD DO bez periodického opakování, tak je po úspěšném aplikování stavu akce z Manažeru naplánovaných úloh odstraněna.

22 o Akci uložit na stanici zde je nutné určit stanici, jež má sloužit jako server pro plánované úlohy, viz kapitola 5.1. Na ni bude uložena databáze s daným úkolem. o Info - akcí můžete plánovat několik. Pro lepší orientaci je vhodné si jednotlivé akce popsat. d. Nyní můžete provést naplánovaná stisknutím tlačítka OK. Po stisknutí dojde k aplikaci. Ve vyvolaném dialogu můžete sledovat ukládání nastavení pro jednotlivé stanice. Při úspěšném uložení je toto oznámeno opět dialogem. Obrázek 14: Nastavení plánovače e. Výsledek aktualizace můžete pozorovat v Manažeru naplánovaných úloh. Tuto položku naleznete na stanici, kterou jste zvolili jako server pro plánované úlohy. Nachází se v navigačním podoknu Lokální stanice Globální nastavení stanice RemoteControl Manager naplánovaných úloh. Zde se dá i akce pozastavit, či úplně zrušit. Obrázek 15: Manažer naplánovaných úloh

23 Manažer aktualizací Nejvhodnější volbou je použití manažeru aktualizací. Manažer slouží pro jednoduchou správu a distribuci aktualizací na stanice. Umožňuje vytvořit pravidla pro automatické uplatnění aktualizací včetně jejich pořadí a zajišťuje tak, aby byly všechny stanice aktualizovány stejně. Nastavení je třeba provést na řídící stanici, která je nastavena jako Server pro plánované úlohy. Na řídící stanici je po každé aktualizaci vytvořen adresář s aktualizační sadou pro klientské stanice. Postup vytvoření pravidel: a. Začneme výběrem aktualizací, které chceme přidat do pravidel. V seznamu Dostupné aktualizace vybereme požadované položky. Pomocí tlačítka Přidat aktualizaci do pravidel zařadíme tyto položky na seznam Pravidla pro aktualizace. Aktualizace jsou aplikovány postupně od spodu nahoru. Tedy první aktualizace v seznamu se aplikuje jako poslední. Př b. V tomto seznamu upravíme pořadí aktualizací pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů. Zaškrtávací políčko u každé položky indikuje, zda se jedná o souhrnnou aktualizaci, kterou chceme při aktualizaci stanic uplatnit. Toto políčko může být zatrženo u více položek - poslední aktualizace, která se uplatní, je první položka odshora se zatrženým políčkem Souhrnná aktualizace shora. Zatržení u dalších položek již nemá na nic vliv. Pokud není zatržena žádná položka, pak se pro aktualizaci použijí všechny položky v seznamu. Jinak řečeno: Aktualizace, která je pod zatrhnutým checkboxem, se již aplikovat nebude. c. Pokud máme vše připraveno, vytvoříme pravidla pomocí tlačítka Použít. Obrázek 16: Manažer aktualizací nastavení řídící stanice

24 d. Aby nastavení aktualizací začalo fungovat, a klientské stanice se průběžně aktualizovaly, je třeba upravit jejich nastavení v Síťovém okolí. Nastaveni naleznete v Síťové okolí - Databáze okolních počítačů - *SKUPINA* - Remote Control - Nastavení skupiny - RemoteControl - Základní nastavení Pokud máme vše připraveno, ukončíme změnu nastavení použitím tlačítka Použít. Toto nastavení je pak třeba ještě distribuovat stanicím - standardní cestou pomocí Aplikovat nastavení všem stanicím. Obrázek 17: Nastavení stahování na klientech 8. Odinstalace klienta Pokud je z jakýchkoliv důvodů zapotřebí odinstalovat klienta OptimAccess z koncové stanice, je nutné postupovat přesně daným způsobem. Klienta není možné odinstalovat bez předchozí deaktivace. Důvodem je ochrana klienta před zásahem uživatele. Deaktivace provede odstavení ochranných funkcí OptimAccess a umožní jeho odinstalaci. Deaktivaci provedete pomocí tlačítka Deaktivovat systém OptimAccess, které naleznete v záložce Základní možnosti v pravém okně u každé stanice v Síťovém Okolí řídícího rozhraní. Po deaktivaci klienta je možné provést odinstalaci. Tu provedete pomocí Vzdálené odinstalace, která se nachází taktéž v pravém dialogovém okně. Pro odstranění je nutné použít tlačítko Zjistit stav stanic. V položce Rozšířené nastavení je možné nastavit cestu, ze které se má odinstalační proces spustit. Další nastavením je možnost restartu stanice po dokončení odinstalace. V případě, že provádíte odinstalaci za provozu, bude práce uživatele ukončena, bez možnosti uložení rozpracované práce. Před opětovnou instalací je ovšem restartovat stanice nutný. Jen tak je zaručena korektní funkčnost. Nezapomeňte po reinstalaci znovu aplikovat nastavení skupiny.

25 9. Administrátorské úkony 9.1. Změna nastavení klientů Čas od času je zapotřebí změnit nastavení jednotlivých modulů OptimAccess. Změna nastavení je možná několika způsoby. V první řadě je zapotřebí pochopit logiku funkčnosti Databáze okolních počítačů Databáze je offline databází objektů. Veškerá nastavení, která provádíte nad skupinou počítačů, tak nejsou promítána v reálném čase a je zapotřebí změny posléze aplikovat na klienty. Pokud nejsou změny aplikovány, neprojeví se na klientských stanicích. Naopak v případě změny nastavení na konkrétní stanici ve skupině komunikujete online. Po odsouhlasení je nastavení přímo aplikováno Okamžitá změna nastavení Pokud potřebujete aplikovat nastavení okamžitě, proveďte potřebné změny na skupině počítačů následujícím způsobem: a. V navigačním podoknu zvolte Síťové okolí Databáze okolních počítačů Remote Control Nastavení skupiny Název skupiny. Proveďte u jednotlivých modulů požadovaná nastavení. b. Po nastavení klikněte zpětně na název skupiny počítačů a v pravém oknu zvolte záložku Základní možnosti Zde v sekci Nastavení skupiny klikněte na Aplikování nastavení všem stanicím. Tím dojde k vyvolání dialogového okna pro aplikaci. c. Zde zvolte Akci provést ihned v případě použití této volby se začne nastavení aplikovat okamžitě. Řídící stanice kontaktuje jednotlivé klienty a pokouší se akci provést. V případě, že klient neodpovídá je přeskočen a pokračuje se dalším v pořadí. Stanice, na kterých se nepodařilo akci provést lze přesunout no vlastní chybové skupiny a aktualizaci aplikovat později. Upozornění: V závislosti na počtu klientů může aktualizace trvat i několik desítek minut Plánovaná změna nastavení V případě, že není nutné okamžitě doručit nastavení na klienty je možné aplikaci nastavení naplánovat. Tento způsob nalezne uplatnění zejména při správě většího počtu klientů, kdy je nereálné, aby byly všechny stanice spuštěny. Plánovanou změnu provedete následovně: a. V navigačním podoknu zvolte Síťové okolí Databáze okolních počítačů Remote Control Nastavení skupiny Název skupiny. Proveďte u jednotlivých modulů požadovaná nastavení. b. Po nastavení klikněte zpětně na název skupiny počítačů a v pravém oknu zvolte záložku Základní možnosti Zde v sekci Nastavení skupiny klikněte na Aplikování nastavení všem stanicím. Tím dojde k vyvolání dialogového okna pro aplikaci. c. Zde zvolte Akci plánovat v případě plánované akce je požadované nastavení uloženo do databáze řídící stanice a odtud postupně aplikováno na klienty. Interní časovač zahájí aplikaci nastavení do 5 minut od nastavení. Akci je možné plánovat: o OD DO což znamená, že se ji řídící stanice pokusí v tomto časovém úseku aplikovat. Jakmile vyprší časový limit, tak dále již nedochází k pokusům o aplikaci aktualizace. Lze zadat jako rozsah data, tak taktéž času o OD při použití se bude řídící stanice snažit aplikovat aktualizaci do té doby, než dojde u všech stanic ke kladnému výsledku.

26 o Periodické opakování pokud si přejete pravidelně akci opakovat, nastavte interval opakování. Po stisku tlačítka Změnit je zobrazen dialog s možnými volbami. Po nastavení této položky se bude plánovač snažit aplikovat požadované nastavení v přesně daném čase. Pokud je použito pouze OD nebo OD DO bez periodického opakování, tak je po úspěšném aplikování stavu akce z Manažeru naplánovaných úloh odstraněna. o Akci uložit na stanici zde je nutné určit stanici, jež má sloužit jako server pro plánované úlohy, viz kapitola 5.1. Na ni bude uložena databáze s daným úkolem. o Info - akcí můžete plánovat několik. Pro lepší orientaci je vhodné si jednotlivé akce popsat Kontrola stavu a verzí klientů Někdy je zapotřebí provést kontrolu stavu stanic v dané skupině. V rozhraní řídící stanice je možné provést zjištění stavu takto buďto okamžitě, nebo provedení tzv. s-testu Okamžité zjištění stavu stanic Zvolte skupinu počítačů klikněte pravým tlačítkem myši Kontrola stavu Zjistit stav. Dojde ke zjištění stavu stanice dle zobrazené legendy. V případě, že stanice není aktuální, je zobrazen vykřičník. Doba procházení stanic je v defaultním nastavení odvysílá od odezvy systému standardně 5 sekund ping a 20 sekund NETBIOS. Toto chování je možné změnit. Do registrové cesty: HKEY_LOCAL_MACHINE\%OA%\oaGui Přidejte následující proměnnou: nettimetout, typu DWORD, hodnota odpovídá milisekundám (např. 100 = 100 ms), doporučená hodnota je alespoň V případě kratšího intervalu, by mohlo dojít k chybnému vyhodnocení. Obrázek 18: Zjištění stavu stanic

27 Kontrola stavu stanic pomocí s-test Pojmem s-test se v terminologii systému OptimAccess rozumí test stavu jedné nebo více vzdálených stanic. Na základě tohoto testu se zjištěný stav uloží do lokální databáze (stanice, na které byl test spuštěn). S-Test rozlišuje 4 typy stavů vzdálených stanic: OptimAccess aktivní. OptimAccess neaktivní. OptimAccess nenainstalován. Stanice nezastižena. S- Test lze provést přímo z rozhraní řídící stanice pomocí modulu OptimAccess Remote Control, nebo je možné jeho provádění naplánovat Okamžité provedení s-testu: Obrázek 19: Výsledky s-testu Po spuštění řídící stanice zvolte navigační podokno Síťové okolí. Zde pokračujte výběrem Databáze okolních počítačů Název skupiny Remote Control Nastavení skupiny Remote Control. Máte na výběr ze dvou variant provedení s-testu. Historie stanice a Stav stanic. Historie stanice zobrazuje v čase výsledky pro konkrétní stanici. Při každém provedení s-testu bude ho historie zapsán aktuální stav stanice. V čase tak máte možnost porovnávat jednotlivé stavy, dle data provedení. Stav stanic zobrazuje výsledky posledního s-testu pro skupinu počítačů, nad kterou je provádět. Jedná se tedy o hromadné zobrazení nejaktuálnějšího zjištěného stavu. S- Test provedete stisknutí tlačítka Provést s-test pro stanice v této skupině. OptimAccess se začne postupně dotazovat jednotlivých klientů a zjišťovat aktuální stav. Doba trvání s-testu je odvislá od počtu stanic.

28 Plánované provedení s-testu S-Test je možné i plánovat. Pravidelné provádění zajišťuje interní sheduller řídící stanice. Aby bylo možné spuštění s-testu naplánovat, je nutné mít k dispozici konfigurační soubor se seznamem stanic. Jedná se jednoduchý testový soubor v s příponou INI. Ten lze vytvořit ručně, nebo pomocí exportu stanic z řídící stanice. Při ručním vytváření je použita tento jednoduchý zápis: Př. Konfigurace s-testu: [BIND_NAME] STANICE1 STANICE Inicializační soubor lze také automaticky vygenerovat pomocí kontextového menu Databáze okolních počítačů. Klikněte pravým tlačítkem v Databázi okolních počítačů na název skupiny a zde vyberte Exportovat seznam stanic pro s-test. Soubor uložte do umístění, ze kterého bude mít řídící stanice přístup. Plánování s-testů se provede následovně: Po spuštění řídící stanice a zadání vstupního hesla přejděte na nabídku Nastavení v horní liště. Zvolte Možnosti. V levé části dialogového okna stiskem označte prvek Plánování s-testů. V pravé části dialogového okna se zobrazí dialogové okno, ve kterém lze naplánovat hned několik s-testů s různými intervaly opakování. Každý s-test také může mít vlastní inicializační soubor. Takto lze například efektivně ovlivňovat zatížení pro jednotlivé části firemní sítě. Dialog ukončete stiskem tlačítka OK. Obrázek 20: Nastavení plánovače 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI Logové informace z modulu OptimAccess WorkSpy je možné prohlížet i prostřednictvím GUI řídící stanice. Informace je možné prohlížet na celé skupině nebo jednotlivé stanici. Rozbalte skupinu počítačů a položku modulu WorkSpy, která se nachází pod názvem skupiny. Rozbalte pomocí + WorkSpy a zvolte Detailní prohlížení. Vyberte, jaké akce chcete zobrazit, nastavte požadované datum a čas a stisknete Zobrazit. V defaultním režimu se aplikace online spojí s koncovou stanicí a vyčte informace z lokálního logu. Pokud je již log

29 přenesen nebude nic zobrazeno. Toto chování je dáno zatrnutím položky zvolením položky ONLINE. Stejný způsob je aplikovatelný i na konkrétní stanici. Pokud chcete informace prohlížet OFFLINE je zapotřebí. Správně vydefinovat umístění logů. Toto nastavení je možné provést v Globální nastavení aplikace OptimAccess To naleznete po stisku položky Nastavení v horní liště. Následně zvolte položku Možnosti V zobrazeném dialogovém okně vyhledejte položku WorkSpy a myší označte Nastavení prohlížení. V případě velkého množství logových informací může vyhodnocení trvat delší dobu. Obrázek 21: Prohlížení logů Obrázek 22: Nastavení prohlíženi.

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Uživatelský manuál v1.0.7.8

Uživatelský manuál v1.0.7.8 Uživatelský manuál v1.0.7.8 Obsah O programu Rapget.RS...3 Základní přehled vlastností programu...3 Výhody programu...4 Instalace...6 Kde se dá program stáhnout...6 Jakou edici programu stáhnout Free nebo

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více