Charakteristika ISPadmin ISPadmin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika ISPadmin ISPadmin"

Transkript

1

2 Charakteristika ISPadmin je komplexní systém, který pokrývá většinu potřeb internetových providerů. Jedná se o rozsáhlý projekt zajišťující kompletní administraci a monitoring koncových klientů včetně grafického vykreslování statistik přenosů, nastavení jednotlivých služeb a tarifů, FUP, monitoring routerů a modemů, hlášení výpadků, statistik, plánování činnosti techniků, apod. ISPadmin provádí automatické nastaveni firewallů, shapingu, QOS a řeší kompletně fakturaci. V současnosti plně podporuje routery se systémy Linux, Mikrotik, Ubiquity a Motorola Canopy. Aplikace dále podporuje import VOIP telefonů, správu Switchů a poskytování internetu po rozvodech kabelové televize (CATV). V tomto případě systém zabezpečuje management CMTS i kabelových modemů. Na routerech Mikrotik podporuje ISPadmin automatické updaty firewallu, mangle a QueueTree.

3 Přehled hlavních funkcí systému Management zařízení (Linux,Mikrotik,UBNT,Canopy,CMTS modemy,switch) Monitoring sítě zajišťuje Nagios / Zobrazení na mapě pomocí Google map Podrobné statistiky (Síť, vytížení serveru, grafy klientů, apod.) Fakturace / automatické importy plateb / ověřené platební metody... Plánování činnosti technikům Klientský portál Evidence klientů a historie změn provedených v kartě klienta Smlouvy a dokumentace přehledně v jednotném rozhraní Správa tarifů a služeb Centrální sklad SNMP komunikace a vytváření vlastních šablon Zálohování systému a konfigurace zařízení v síti Samostatné moduly (Dealer, Radius, CMTS, NETflow)

4 Počet instalací: 430 Počet licencí: Počet lokalizací: 19

5 Využití WiFi network CMTS network Radius FTTB

6 Mikrotik management Podpora verzí 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Automatické nastavování MANGLE, QT, FireWall Komunikace pomocí API a SSH Vyčítání informací přes SNMP a API Podpora RADIUS, MAC filter, PPPoE Statistika pingu na routery a zařízení v síti Kontrola podporovaných verzí v síti Podrobné grafy (využití disku, RAM, apod.) Informační stránky pro klienty Servisní přístupy do sítě pro techniky přes MAC Zobrazení informační stránky v případě prodlení platby

7 Syslog Centrální sběr dat ze systémového logu routerů Mikrotik Filtrování obsahu a vyhledávání Možnost komunikace přes API Nastavení omezení úschovy dat Monitoring vybraných routerů

8 Ubiquity management Podpora všech dostupných jednotek UBNT Zobrazení podrobných informací z jednotek ( datové přenosy, grafy vytížení CPU, Ping odezvy, uptime, grafy: Signal, Noise, CCQ ) Podpora airmax módu ( Quality a Capacity ) Zobrazování firmware, typ CPU, typ jednotky (např. Rocket M5, NanoBridge M5, atd.)

9 Canopy management Podpora prozatím zajišťuje následující: Vyčítání informací ze zařízení přes SNMP ( Firmware verze, Uptime, Teplota, Popis jednotlivých interface, Grafy signálů, Grafy Pingu) Router status Poskytuje informace o konkrétních přiřazených routerech ( Jméno, verze, Uptime, HW verze, apod. )

10 CMTS management Podpora DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0 Podpora headendů ARRIS, CISCO, Motorola Automatické generování konfi guračních souborů Monitoring zpětných kanálů na headendu ( SNR, frekvence, šířka kanálu, modulace, atd. ) Možnost nastavení frekvence a šířky kanálu Kompletní monitoring všech připojených modemů klientů

11 Switch management Možnost přidání a nastavení parametrů jednotlivých modelů switchů ( název, počet portů, počet bloků, počet řad, extra porty) GPS souřadnice pro zobrazení na mapě Zobrazení infrastruktury Nagiosu s možností zasílání notifikací Možnost definování šablony pro opakované použití Přiřazení klienta ke konkrétnímu portu Manuální editace a specifické nastavení portů (LAN, UPlink, Zapnout / vypnout, Párování portů, poznámky, atd.) Grafické i textové zobrazení obsazenosti portů, příp. problémů Vyčítání informací a test komunikace přes SNMP

12 NETWORK monitoring Integrován monitorovací a vizualizační systém Monitoring jednotlivých zařízení v síti (routery, servery, UPS, etc.) Sledování aktivních služeb na zařízeních v síti Možnost HW SMS brány Hlášení chybových stavů v síti Nastavení notifikačních skupin

13 Statistiky Grafy jednotlivých Interface na routerech ( přenosy, packety ) Měsíční reporty o nárustech / úbytcích na jednotlivých tarifech Podrobné statistiky Wifi signálů na klienty Celkové měsíční statistiky přenosu na klienty Statistiky zatížení serveru ISP admin Stavy služeb na serveru (MySQL, Postifx, apod.)

14 SNMP Vyčítání hodnot z jakéhokoli zařízení podporujicí SNMP v1 nebo v2 Definování OID template pro každé zařízení Měřené hodnoty je možné zobrazit v grafu Měřené hodnoty je možné seskupovat do více grafů Variabilita nastavení výsledných hodnot ( nastavení typu grafu, velikosti, barev, možnost přepočtu výsledných hodnot )

15 Google maps Plná integrace do systému Zobrazování klientů, routerů, zařízení, online/offline routerů, zobrazování páteřních spojů, zobrazování klientských spotů na AP Zobrazování profilu terénu na spoji mezi dvěma body, včetně možnosti nastavení výškového profilu antény Zobrazování vyzařovacích úhlů antén a pokrytí signálem

16 Fakturace Automatická fakturace klientů podle nastavených služeb Hotovostní, bezhotovostní platby, SIPO, Inkaso, složenka Měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční fakturace Statistiky / reporty / Automatické pozastavení neplatičů Podrobné nastavení jednotlivých parametrů modulu fakturace Historie a přehledy jednotlivých plateb Vystavení samostatné faktury Upomínky neuhrazených plateb Peněžní deník Importy bankovních výpisů Započítávání přeplatků Exporty do účetních systémů

17 Plánování Možnost zadání plánu pro jednotlivé techniky Historie řešených úkolů a odeslaných ů Předávání úkolů technikům v závislosti na stupni řešení úkolu Denní / týdenní / měsíční přehled naplánovaných úkolů Přehledy a statistiky splněných / nesplněných úkolů, postup řešení Časový plán pro efektivní využití Evidence servisních zásahů u klienta Tisk servisních listů Výkazy prací za dané období Variabilita nastavení plánování

18 Centrální sklad Evidence zařízení a zboží, které je expedováno klientům Možnost předvyplnit dodavatele, od kterých je zboží nakupováno Evidence zboží podle skupin a konkrétního typu zboží Přehled zboží podle definovaného období (nákupní a prodejní ceny) Zboží dodané zákazníkovi je zobrazeno v kartě daného klienta Filtrování obsahu podle zadaných parametrů (dodavatel, druh, konkrétní typ, stav, lokalita, klient, apod.) Statistiky přírustků a úbytků na skladě podle definovaného období Historie změn a přesunů zboží Vyhledávání fulltextem Možnost přidávání a vyhledávání podle čárového kódu

19 Evidence klientů Evidence informací o klientech ( kontaktní informace, aktivní služby, smlouvy, fakturace ) Evidence technické dokumentace ( servisní zásahy, fotodokumentace, použitý materiál, zařízení ) Evidence změn a událostí v kartě klienta ( odeslané zprávy, sms, upomínky, historie změn, apod. )

20 Uživatelské rozhraní Individuální rozhraní pro každého jednotlivého klienta Přehledné zobrazení vystavených faktur včetně datumu úhrady s barevně odlišenou platební morálkou klienta Grafy přenosů dat daného klienta Možnost zaslání autorizovaného požadavku Variabilita možností zobrazování informací v uživatelském rozhraní definované administrátorem (zobrazování FUP grafů, grafy přenosů, tarifu, atd.)

21 Zálohování systému Zálohování je prováděna na několika úrovních, a to od zálohování SQL databáze, přes zálohy konfigurace routerů včetně binárních a kompletní zálohy celého systému. Šifrování záloh systému a v případě ztráty nebo zapomenutí hesla možnost zaslání nového hesla na . Zálohování serveru (nastavení počtu záloh, adresáře k zálohování, období záloh, apod.) Zálohování routerů (nastavení počtu záloh, provádění binárních záloh routerů Mikrotik) Možnost odesílání záloh přes FTP klienta

22 NETbackup Služba NETbackup přináší kompletní řešení zálohování důležitých dat, jako opatření proti nechtěnému vymazání, výpadku nebo zničení HW. Přístup k vyhrazenému prostoru na serveru je uskutečněn pomocí FTP klienta a dále lze správu jednotlivých složek a souborů provádět přes webové rozhraní v uživatelsky přehledném prostředí. Podrobnější informace o produktu a objednávky: On-line demo verze systému NETbackup:

23 Modul Radius Plně integrována podpora ověřování klientů přes RADIUS Ověřování jménem a heslem nebo přes MAC adresu Podpora HotSpot systému Mikrotik / Podpora PPPoE Statistiky ověřovaných uživatelů Grafy přenosů na klienty Autorizace do WINbox nebo SSH

24 Modul Dealer Samostatný modul aplikace ISPadmin pro přehlednou evidenci provizí a plateb dealerů / partnerů Správa dealerů a vytváření samostatných rozhraní pro přístup dealera ke stavu jeho účtu (provize, faktury uhrazené a neuhrazené) Statistické informace o dealerech v rámci admin. účtu Typ provize v procentech nebo pevnou částkou Seznam položek, za které byla vystavena faktura

25 Modul NETflow Splnění zákonné povinnosti o sledování a ukládání provozu na síti ISP ( V současnosti se na ISP v ČR tato povinnost nevztahuje ) Kompletní logování všech packetů v síti providera Detailní statistiky, jako jsou např. typ protokolu (HTTP, SMTP) Možnost filtrování obsahu v zadaném období Hodnocení a export dat v CSV formátu

26 Technická podpora Roční programové aktualizace Obsahuje stahování aktualizací aplikace ISPadmin na období jednoho roku. Dotazy zaslány do helpdeskového systému jsou řešeny v časovém sledu, a to bez garantované reakční doby. VIP Support Obsahuje ovou a telefonickou podporu VIP podporu s přednostním řešením požadavků včetně stahování aktualizací. Minimální délka trvání je 6 měsíců. Garantovaná reakční doba do 24h. Individuální technická podpora Individuální požadavky jsou řešeny standardní hodinovou sazbou.

27 Obchodní modely Jednorázový nákup Systém je instalován na vlastním HW providera v místě instalace. Pronájem systému v housingovém centru Systém je provozován v datovém centru dodavatele služby. Spojení do sítě ISP providera je realizováno pomocí zabezpečeného VPN tunelu.. Pronájem systému + VIP podpora Systém je instalován na vlastním HW providera a je umístěn v místě instalace. Kompletní správu systému, aplikace bezpečnostních updatů serveru a instalace aktualizací ISPadmin zajišťují naši technici.

28 Wikipedie Kompletní dokumentace k systému ISPadmin je k dispozici na internetové adrese: V závislosti na novinkách v posledních vydaných verzích, které jsou uvedeny v changelogu je wikipedie postupně doplňována.

29 Demo verze ISPadmin FREE edition (hostovaná instalace pro 100 klientů zdarma) Demo verze systému ISPadmin pro lokální instalaci: On-line demo verze systému ISPadmin:

30 Stručný přehled dalších SW produktů v nabídce naleznete dále... Dodavatel softwarových řešení NET service solution, s.r.o. Slovanská Šumperk Telefon:

31 LightKeeperPRO LightKeeperPRO je primárně určen pro poskytovatele webhostingových služeb. Obsahuje veškeré nástroje pro administraci webhostingového serveru. Díky aplikaci LightKeeperPRO se stává administrace serveru hračkou i pro méně technicky zdatného uživatele. Veškerá nastavení se provádí přes www prohlížeč a je tedy dostupné z jakéhokoliv počítače. Bližší informace o produktu:

32 LightKeeperPRO Administrační rozhraní Uživatelské rozhraní - Správa domén - Správa uživatelských účtů - Definování jednotlivých služeb - SQL databáze - Nastavení - Statistiky ( , server, login) - Správa ů a FTP účtů - Správa doménových aliasů - Oznámení na mobil - Antispam - Správa www - Statistiky ( , provoz www) Demoverze systému je k dispozici na adrese:

33 HotSpot management system

34 WiFi4net - HotSpot management Systém WiFi4net zajišťuje šíření připojení k internetu pro účely veřejného užívání dle přednastavených tarifů jednotlivých služeb. Díky systému WiFi4net budou mít Vaši zákazníci vždy zajištěn přístup k internetu bez potřeby instalace dalšího software. WiFi4net HotSpot je je ideální řešení pro Hotely, bary, restaurace, kavárny, kempy, ubytovny, obchodní domy... zkrátka veškerá veřejná místa pokrytá bezdrátovým připojením, kde je přístup k internetu vyžadován. Provoz služby bez poplatků ve variantě WiFi4net FREE a v případě komerčního využití s možností provozu varianty WiFi4net PLUS za výhodných podmínek, kdy je služba kompletně prezentována jako Vaše vlastní řešení včetně grafického designu.

35 Registrace Zájemci o vyzkoušení WiFi4net HotSpotu se můžou volně registrovat a systém bezplatně vyzkoušet na našich produktových stránkách Podrobnější informace včetně provizí za provoz systému:

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Nabídka a ceník Sun-shop 2.5. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu

Nabídka a ceník Sun-shop 2.5. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Zpracováno v Sunlight software s.r.o. Brno 26.7.2010 Sun-shop systém pro provoz a správu internetového obchodu Produkt Sun-shop je univerzální

Více

Nabídka a ceník Sun-shop 2.4. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu

Nabídka a ceník Sun-shop 2.4. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Zpracováno v Sunlight software s.r.o. Brno 1.6.2010 Sun-shop 2.4 systém pro provoz a správu internetového obchodu Produkt Sun-shop 2.4 je univerzální

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. vybavení subjektu HW a SW. Obor: Management a marketing. z předmětu informační systémy. ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, o. p. s.

SEMINÁRNÍ PRÁCE. vybavení subjektu HW a SW. Obor: Management a marketing. z předmětu informační systémy. ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, o. p. s. ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, o. p. s. Obor: Management a marketing SEMINÁRNÍ PRÁCE z předmětu informační systémy na téma vybavení subjektu HW a SW Datum: 28.10.2012 Jméno, ročník: Zdeněk Kučera,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více