NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet."

Transkript

1 NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB

2 Obsah Začínáme Připojení na cestách Připojení v domácnosti Seznamte se s routerem NETGEAR Trek Přepínač režimů připojení k internetu Vstupy napájení Kontrolky LED Porty připojení a tlačítko Reset (Vynulovat) Nastavení antény Bezdrátové připojení pomocí veřejného hotspotu Nastavení bezdrátového extenderu Nastavení domácího internetového připojení Nastavení bezdrátového mostu Připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek

3 Začínáme Děkujeme vám, že jste si zakoupili cestovní router NETGEAR Trek N300 and extender PR2000. Ať používáte internet doma nebo na cestách (nebo obojí), router Trek je řešení, které zlepší vaši práci s internetem. Připojení na cestách Router Trek umožňuje připojení k internetu, když jste mimo domov. Chcete připojit zařízení k internetu pomocí přístupového bodu bezdrátové sítě? Připojte router Trek k hotspotu bezdrátové sítě a potom k routeru Trek připojte ostatní zařízení. Brána firewall routeru Trek ochrání vaše zařízení před známými útoky typu DoS a před skenováním portů z internetu. Další informace viz Bezdrátové připojení pomocí veřejného hotspotu na straně 8. 3

4 Připojení v domácnosti Router Trek nabízí možnost rozšíření domácí sítě se stávajícím internetovým připojením. Router Trek lze využít v těchto situacích: Zařazení bezdrátového routeru do domácí sítě. Chcete připojit bezdrátová zařízení do sítě? Změna domácí sítě na bezdrátovou domácí síť. Další informace viz Nastavení domácího internetového připojení na straně 12. Zvětšení dosahu bezdrátové domácí sítě. Chcete používat bezdrátová zařízení ve větší vzdálenosti od bezdrátového routeru? Zvětšete dosah bezdrátového routeru pomocí extenderu bezdrátové sítě. Další informace viz Nastavení bezdrátového extenderu na straně 10. Přemostění vzdálenosti k televizoru s internetovým připojením. Je váš televizor s internetovým připojením nebo jiné zařízení přístupné po síti Ethernet příliš daleko od routeru pro připojení kabelem sítě Ethernet? Přemostěte vzdálenost pomocí bezdrátového mostu. Zařízení s rozhraním Ethernet jsou například televizory s internetovým připojením, přehrávače Blue-ray, herní konzole, stolní počítače nebo notebooky. Další informace viz Nastavení bezdrátového mostu. na straně 14. 4

5 Wired Power Off Wireles Power WiFi USB Seznamte se s routerem NETGEAR Trek Podívejte se na přehled hardwarových prvků routeru Trek. Přepínač režimů připojení k internetu Zvolte režim připojení k internetu. via Wired Power Off Wireles Wired Power Off via Wireles Nastavte přepínač do jedné z těchto pozic: Wired (Připojení pomocí kabelu). Připojení k internetu pomocí kabelu sítě Ethernet. Power-off (Vypnuto). Vypnutí routeru Trek. Wireless (Bezdrátové připojení). Bezdrátové připojení k internetu. Vstupy napájení K napájení routeru Trek použijte jeden z následujících způsobů: Síťové napájení. Připojte jednotku do elektrické zásuvky. R Napájení přes port micro USB. Připojte kabel micro USB k jednotce a do portu USB jiného zařízení. via Wired Power Off Wireles NETGEAR 5

6 Kontrolky LED Sledujte stav routeru Trek pomocí následujících kontrolek LED: Kryt (otočením po směru hodinových ručiček otevřít) Kontrolky LED Vstup Zelená: Router Trek je zapnutý. napájení Vypnuto: Router Trek je vypnutý. WiFi USB Zelená: Buď je fyzicky připojen port sítě internet/lan nebo je úspěšně přidružen bezdrátový kanál. Bliká zeleně: Došlo k jednomu z následujících stavů: - Tlačítko Reset (Vynulovat) bylo stisknuto déle než pět sekund. - Probíhá aktualizace firmwaru. - Došlo k překročení šířky pásma. Vypnuto: Router Trek není připojen pomocí kabelu ani bezdrátově. Zelená: Router Trek je připojen buď pomocí portu LAN, nebo je k němu připojeno bezdrátové zařízení. Vypnuto: Není připojeno žádné zařízení. Zelená: Jednotka USB je připojena správně. Vypnuto: Nebyla rozpoznána žádná jednotka USB. 6

7 USB via Wired Power Off Wireles WiFi USB Reset USB LAN /LAN Porty připojení a tlačítko Reset (Vynulovat). Router Trek lze resetovat a připojit pomocí následujících možností: NETGEAR Reset /LAN Tlačítko Reset (Vynulovat) LAN USB Připojovací porty Nastavení antény Tlačítko Reset (Vynulovat). Chcete-li obnovit původní tovární nastavení routeru Trek, vsuňte kancelářskou sponku do otvoru tlačítka Reset (Vynulovat) a podržte tlačítko, dokud kontrolka LED internetu nezačne blikat. Port /LAN. Je-li přepínač mode (Přepínač režimů připojení k internetu) nastaven na možnost Wired (Připojení pomocí kabelu), stane se z tohoto portu port internetu. Je-li tento přepínač nastaven na možnost Wireless (Bezdrátová síť), stane se z tohoto portu port LAN. Port LAN. Port LAN pro jakékoli zařízení schopné komunikovat po síti Ethernet. Port USB. Port USB pro úložiště nebo tiskárnu s rozhraním USB. Po připojení do elektrické zásuvky může být port USB také použit pro nabíjení mobilního telefonu. NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power NETGEAR Power Power WiFi USB NETGEAR Anténa bezdrátové sítě je umístěna uvnitř krytu. Anténu nastavíte otáčením krytu po směru hodinových ručiček. Pro dosažení co nejlepšího výkonu udržujte kryt routeru Trek ve svislé pozici. 7

8 USB WiFi Reset USB LAN /LAN Bezdrátové připojení pomocí veřejného hotspotu 3RX ål Wt URX WHUX 7UHNM DNR EH]G Ui WRYp KR řlsrm S HQ t NEH]G Ui WRYp VtWL Y ]yě Q KRWVSRWX % Ui Q D ILUHZDO URX WHUX 7UHNRFKUi Q t YD ãhřt]h ]DQ t SřHG ]Q i P êp L ~ WRN\ W\S X ' R6 D řhg S VNHQ RYi Q tp SRUWů ] LQ WHUQ HWX = Q Q Q Q L F W Y L Q W H U Q H W X Q H V D O L ěWãL D YHřHM êfk KRWVSRWů EH]G Ui WRYp VtWě HQ t LM DNFKUi QěQ D Společnost NETGEAR doporučuje, abyste v takovémto případě z připojených zařízení prostřh GQ tp RGH to åi GQ p osobní údaje. (Volitelné) Připojení zařízení USB k portu USB Power NETGEAR Chcete-li se připojit k veřejnému hotspotu bezdrátové sítě: 1. PřLSRM WH URX WHU7UHN NH ] GURM L Q DSi M HQ t ' DOãt LQ IRUP DFH YL ]Vstupy napájení Q D VWUDQ ě 2. = DSQ ěwh Q DSi M HQ t URX WHUX 7UHNS řhsq X WtP SřHStQ DčH mode (PřHStQ Dč UHå LPů SřLSRM HQ t NLQ WHUQ HWX ] SRORK\ 3RZHU 2 II 9\S Q X WR GR SRORK\ : LUHOHVV % H]G Ui WRYi ť Vt 5 8

9 3. Anténu nastavíte otáčením krytu routeru Trek po směru hodinových ručiček. Další informace viz Nastavení antény na straně Připojte počítač nebo bezdrátové zařízení k SSID routeru Trek, popř. dané zařízení připojte pomocí ethernetového kabelu k portu LAN routeru Trek. 5. V počítači otevřete webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu a stiskněte klávesu Enter. Když se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Poté klikněte na tlačítko OK. Objeví se obrazovka Wireless as WAN (Bezdrátově jako WAN), která zobrazuje dostupné bezdrátové sítě. 6. Ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko Extend my current wireless router's range (Zvětšit dosah stávajícího bezdrátového routeru). 7. Zvolte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit a zadejte odpovídající bezpečnostní údaje. 8. Aby bylo možno použít toto nastavení opakovaně bez nutnosti znovu ho zadávat, zaškrtněte políčko To save a name for profile (Uložit název profilu) 9. Do příslušného pole zadejte název profilu. 10. Klikněte na tlačítko Apply (Použít). Proces připojení routeru Trek k hotspotu trvá dvě minuty. 11. Připojte bezdrátová zařízení k routeru Trek. Další informace viz Připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek na straně 16. 9

10 NETGEAR Wired Power Off Wireles Power WiFi USB NETGEAR Wired Power Off Wireles Power WiFi USB Nastavení bezdrátového extenderu Q M $ M Q Q M Q M X X M H [ Q Y ] Y ê ê ] Q ] Y 3RX ål Wt URX WHUX 7UHNM DNR EH]G Ui WRYp KR H[WHQ GHUX SUR řlsrm SHQ t EH]G Ui WRYêFK ]D řt]h t P LP R GRVDK VWi YD tftkr EH]G Ui WRYp KR URX WHUX 6SROH čq RVW 1 ( 7* ( 5 GRSRUX čx H SřLSRM HQ t NEH]G Ui WRYp VtWL URX WHUX 7UHN NG\å VH EH]G Ui WRYp ]Dřt]H t DFKi ]t Y KOX FKpP P tvw ě NGH H ãs DWQ p HER åi GQ p SřLSRM HQ t NH VWi YD tftp EH]G Ui WRYp P URX WHUX 3RX ål Wt URX WH UX 7UH N DNR EH ]G Ui WRY pkr WH GH UX 1. 8 P tvwěwh URX WHU7UHN GRSURVWřHG Gi OHQ RVWL P H] L VWi DM tftp EH] GUi WRY P URX WHUHP D EH] GUi WRY P řt] DHQ tp NWHUp VH DFKi t P LP R GRVDK VWi DM tftkr URX WHUX Q M ' Q = Q M X Q X % $ Q X Q ' Q 2. PřLSRM WH URX WHU 7UHNNH ]G URM L DSi HQ t DOãt LQ IRUP DFH YL ]Vstupy napájení D VWUDQ ě 5 3. DSQ ěwh DSi HQ t URX WHUX 7UHNS řhsq WtP SřHStQ DčH mode (PřHStQ Dč UHå LPů SřLSRM HQ t NLQ WHUQ HWX ] SRORK\ 3RZHU 2 II 9\S WR GR SRORK\ : LUHOHVV H]G Ui WRYi ť Vt 4. WpQ DVWDYt WH RWičHQ tp NU\WX URX WHUX 7UHN SR VP ěux KRGLQ RYêFK UX člčhn DOãt LQ IRUP DFH YL ]Nastavení antény D VWUDQ ě 7 10

11 5. Připojte počítač nebo bezdrátové zařízení k SSID routeru Trek, popř. dané zařízení připojte pomocí ethernetového kabelu k portu LAN routeru Trek. 6. V počítači nebo bezdrátovém zařízení otevřete internetový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu a stiskněte klávesu Enter. Když se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Poté klikněte na tlačítko OK. Objeví se obrazovka Wireless as WAN (Bezdrátově jako WAN), která zobrazuje dostupné bezdrátové sítě. 7. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Extend my current wireless router's range (Zvětšit dosah stávajícího bezdrátového routeru). 8. Zvolte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit a zadejte odpovídající bezpečnostní údaje. 9. Aby bylo možno použít toto nastavení opakovaně bez nutnosti znovu ho zadávat, zaškrtněte políčko To save a name for profile (Uložit název profilu) 10. Do příslušného pole zadejte název profilu. 11. Klikněte na tlačítko Apply (Použít). Proces připojení routeru Trek k hotspotu WiFi trvá několik minut. 12. Připojte bezdrátová zařízení k routeru Trek. Další informace viz Připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek na straně

12 Nastavení domácího internetového připojení PřLSRM HQ t NLQ WHUQ HWX SRP RFt NDEHOX ě VtW ( WKHUQ HW DSL nebo kabelový modem (Volitelné) Připojení zařízení USB k portu USB ê ê ê X ' Q X Q M ' Q = Q M X Q X Chcete-li se připojit k internetu pomocí kabelu sítě Ethernet: 1. ( WKHUQ HWRY P NDEHOHP SURSRM WH LQ WHUQ HWRY SRUW URX WHUX 7UHN D HWKHUQ HWRY SRUW P RGHP 6/ HER NDEHORY pkr P RGHP 2. PřLSRM WH URX WHU 7UHNNH ]G URM L DSi HQ t DOãt LQ IRUP DFH YL ]Vstupy napájení D VWUDQ ě 5 3. DSQ ěwh DSi HQ t URX WHUX 7UHNS řhsq WtP SřHStQ DčH mode (PřHStQ Dč UHå LPů SřLSRM HQ t NLQ WHUQ HWX ] SRORK\ 3RZHU 2 II 9\S WR GR SRORK\ : LUHG 3řLSRM HQ t SRP RFt NDEHOX 12

13 4. Připojte počítač nebo bezdrátové zařízení k SSID routeru Trek, popř. dané zařízení připojte pomocí ethernetového kabelu k portu LAN routeru Trek. 5. V počítači nebo bezdrátovém zařízení otevřete internetový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu a stiskněte klávesu Enter. Když se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Poté klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka průvodce nastavením. 6. Klikněte na tlačítko Next (Další) a pokračujte podle pokynů průvodce nastavením. Až budete hotovi, zobrazí se obrazovka se zprávou o úspěšném nastavení. Nyní je router Trek připojen k síti. 7. Připojte bezdrátová zařízení k routeru Trek (volitelné). Další informace viz Připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek na straně Připojte zařízení USB k portu USB routeru Trek (volitelné). Zařízení USB může být úložiště USB nebo tiskárna USB. Po připojení do elektrické zásuvky může být port USB také použit pro nabíjení mobilního telefonu. Viz uživatelská příručka. 13

14 USB WiFi Reset USB LAN /LAN Nastavení bezdrátového mostu. 3RX å LWt SRUWů VtWě ( WKHUQ HW URX WHUX 7UHN SUR EH] GUi WRY p řlsrm S HQ t Då GY RX ] Dřt] HQ t SřtVWX SQ ê FK SRP RFt WHFKQ RORJLH ( WKHUQ HW NH VWi Y DM tft EH] GUi WRY p VtWL Power NETGEAR Stávající bezdrátový router (Volitelné) Připojení zařízení USB k portu USB & KF H WH OL URX WH U 7UH N SRX åt W M DNR EH ]G Ui WRY ê P RVW 1. PřLSRM WHURX WHU 7UHNNH ] GURM L Q DSi M HQ t ' DOãt LQ IRUP DFH YL ]Vstupy napájení Q D VWUDQ ě 5 2. = DSQ ěwh Q DSi M HQ turx WHUX 7UHN SřHSQ X WtP SřHStQ DčH mode (PřHStQ Dč UHå LPů SřLSRM HQ t N LQ WHUQ HWX ] SRORK\ 3RZHU 2 II 9\ SQ X WR GR SRORK\ : LUHOHVV % H] GUi WRY i ť Vt 3. $ Q WpQ X Q DVWDY twh RWičHQ tp NU\ WX URX WHUX 7UHNSR VPěUX KRGLQ RY ê FK UX člčhn ' DOãt LQ IRUP DFH YL ]Nastavení antény Q D VWUDQ ě 7 4. PřLSRM WH SRčtWDč Q HER EH] GUi WRY p ] řt] DHQ t N 66,' URX WHUX 7UHN ř SRS GDQ p ] Dřt] HQ t SřLSRM WH SRP RFt HWKHUQ HWRY pkr NDEHOX N SRUWX / $ 1 URX WHUX 7UHN 14

15 5. (Volitelné) Ethernetovým kabelem propojte port LAN routeru Trek a ethernetový port daného zařízení. 6. V počítači nebo bezdrátovém zařízení otevřete internetový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu a stiskněte klávesu Enter. Když se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno admin a heslo password. Poté klikněte na tlačítko OK. Objeví se obrazovka Wireless as WAN (Bezdrátově jako WAN), která zobrazuje dostupné bezdrátové sítě. 7. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Extend my current wireless router's range (Zvětšit dosah stávajícího bezdrátového routeru). 8. Zvolte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit a zadejte odpovídající bezpečnostní údaje. 9. Aby bylo možno použít toto nastavení opakovaně bez nutnosti znovu ho zadávat, zaškrtněte políčko To save a name for profile (Uložit název profilu) 10. Do příslušného pole zadejte název profilu. 11. Klikněte na tlačítko Apply (Použít). Proces nastavení routeru Trek jako bezdrátového mostu trvá dvě minuty. 12. Připojte bezdrátová zařízení k routeru Trek (volitelné). Další informace viz Připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek na straně

16 Připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek Připojení bezdrátových zařízení, jako například stolních počítačů, notebooků, smartphonů a tabletů, k routeru Trek. Tato bezdrátová zařízení lze připojit buď ručně nebo pomocí WPS (zabezpečené nastavení Wi-Fi). Pro dosažení co nejlepšího bezdrátového výkonu nastavte správně anténu otočením krytu routeru Trek po směru hodinových ručiček. Další informace viz Nastavení antény na straně 7. Chcete-li bezdrátová zařízení k routeru Trek připojit ručně: 1. Na bezdrátovém zařízení zobrazte dostupné bezdrátové sítě. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném s daným zařízením. 2. Ze seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte jméno bezdrátové sítě (SSID) routeru Trek. Název SSID najdete na výrobním štítku routeru Trek. 3. Na bezdrátovém zařízení aktivujte bezdrátové spojení. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném s daným zařízením. 4. Po zobrazení výzvy na bezdrátovém zařízení zadejte síťový klíč (heslo) routeru Trek. Heslo najdete na výrobním štítku routeru Trek. 16

17 5. Na obrazovce bezdrátového zařízení klikněte na příslušné tlačítko pro pokračování procesu připojení. Jste pomocí bezdrátové sítě připojeni k routeru Trek. 6. Opakujte kroky Krok 1 až Krok 5 pro každé bezdrátové zařízení, které chcete k routeru Trek připojit. Použití WPS pro připojení bezdrátových zařízení k routeru Trek bez zadání jména bezdrátové sítě nebo síťového klíče. Přihlaste se k routeru Trek a buď klikněte na tlačítko, nebo zadejte kód PIN. Připojení WPS podporuje bezdrátové zabezpečení WPA a WPA2. Chcete-li připojit bezdrátová zařízení k routeru Trek pomocí WPS: 1. Přihlaste se k routeru Trek a zvolte možnost ADVANCED > WPS Wizard > Next (POKROČILÉ > Průvodce WPS > Další). Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce. 2. Zvolte jeden z následujících přepínačů: Push Button (tlačítko; doporučeno). Klikněte na tlačítko. PIN Number (kód PIN). Zvolte přepínač PIN number (kód PIN) a do zobrazeného pole zadejte kód PIN. 3. Pro připojení k routeru Trek použijte software WPS v bezdrátovém zařízení. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném s daným zařízením. 17

18 18

19 19

20 Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení najděte štítek se sériovým číslem a použijte ho při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com. Chcete-li využívat telefonickou podporu společnosti NETGEAR, musíte svůj produkt nejprve zaregistrovat. Společnost NETGEAR doporučuje zaregistrovat produkt na jejím webu. Aktualizace a webové stránky podpory naleznete na stránce Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory. Uživatelskou příručku najdete online na adrese nebo pomocí odkazu v uživatelském rozhraní produktu. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být bez oznámení změněny. NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese Aktuální znění Prohlášení o shodě EU najdete na webu: NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Prosinec 2013

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více