Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů"

Transkript

1 C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha

2 OBSAH OBSAH Úvod Dopravní nehody cyklistů Cyklista na silnici Jak začínajícím cyklistům pomáháme? Podmínky získání průkazu cyklisty Slovo k rodičům začínajících cyklistů Seznam dostupných pomůcek pro dopravní výchovu cyklistů

3 1 Ú v o d Pozice jízdního kola jako dopravního prostředku se u nás v posledních letech velmi posílila. Jízdní kolo je nejen - jako v některých regionech tradičně - prostředkem k jízdě do zaměstnání, do školy, ale současně i sportovním náčiním ke zvýšení nebo udržení fyzické kondice a dále je i mód ním prostředkem pomáhajícím zdravě naplnit volný čas dětí i dospělých. K posílení pozice jízdního kola napomáhá i bohatá obchodní síť, ve které najdeme široký sortiment tohoto zboží. Zájemci si mohou vybrat z velkého množství různých značek, druhů a typů jízdních kol pro různé kategorie obyvatelstva i pro jejich různé zájmy. Odhaduje se, že mezi lidmi je u nás dnes asi 3,5 miliónu jízdních kol. A dá se předpokládat, že cyklistů i jízdních kol bude v provozu stále přibývat. Cyklistou, tj. řidičem nemotorového vozidla, se může automaticky stát každý, kdo dovrší věku 10 let. A přitom i řidič nemotorového vozidla je také řidič. Smí jezdit v silničním provozu, ve vozidly přeplněných ulicích měst, na silnicích s hustým provozem, ve víkendových špičkách, mezi tramvajemi, nákladními automobily. A to tedy smí i desetiletý chlapec nebo děvče. Dítě, které většinou má dost práce samo se sebou, s udržením rovnováhy, které možná sice trochu zná pravidla, jimiž se má řídit, ale zcela určitě je neumí beze zbytku aplikovat v běžném silničním pro vozu, mimo jiné proto, že nemá dostatek zkušeností. Dítě, které je ohroženo, ale které i samo může ohrozit jiné. Rádi bychom proto v této malé příručce poskytli informace, podklady a snad i rady všem, kterým problematika mladých, začínajících cyklistů není lhostejná. A to se dvěma cíly. Jednak přesvědčit širokou veřejnost a především rodiče, pedagogy a samozřejmě i děti o nutnosti věnovat období přerodu nezralého chodce v ještě nezralejšího cyklistu maximální pozornost, jednak upozornit všechny řidiče na nebezpečí, která mohou od těchto cyklistů očekávat, a vyvolat v nich pocit spoluzodpovědnosti za jejich bezpečí. Dnes mladý cyklista, zítra dospělý řidič motorového vozidla. Cílem BESIPu je vychovat z dětí dobré cyklisty, z nich pak dobré řidiče motorových vozidel a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Pomozte nám v naší snaze. BESIP 3

4 2 D o pravní nehody cyklistů V roce 1994 zavinili cyklisté v České republice celkem 3128 nehod, z toho děti 724 nehod, což je téměř čtvrtina. V tom je vyjádřen nejen jejich vysoký podíl na cyklistice, ale i jejich malé praktické zkušenosti. Při těchto nehodách přišlo o život 70 lidí a dalších 2743 bylo zraněno. Z dětí zahynulo pouze 7 a zraněno jich bylo 826. Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že při nehodách jsou daleko více postihováni starší cyklisté. Bohužel i zde tvoří významný podíl na celkovém počtu nehod alkohol (15,9 %) a to především u cyklistů ve věku let. Statistika dopravní nehodovosti uvádí pouze čísla a příčiny nehod cyklistů člení dle obvyklých hledisek: nesprávný způsob jízdy (49 % nehod), nedání přednosti v jízdě jinému vozidlu (40 %) nepřiměřená rychlost (7,6 %) nesprávné předjíždění (1,1 %) technická závada na kole (1,1 %). V počtu nehod na obyvatel jednoznačně a ze známých důvodů vede věková skupina dětí 10- l4letých. Ke třetině všech nehod cyklistů došlo na místních komunikacích. Nejvíce cyklistických nehod je zaznamenáváno pravidelně v sezónních měsících - červnu, červenci, srpnu, září, květnu, a to mezi hodinou. K typickým nehodám malých cyklistů ve věku 6-9 let dochází v této době v okruhu pouhých 100 metrů od místa bydliště. Proč? Doprava houstne, mnozí lidé po namáhavém pracovním dni pospíchají a přitom už nejsou ve formě. Ve stejnou dobu si děti hrají venku, jezdí na kolech, často jen sem a tam. K úrazům malých cyklistů dochází většinou tehdy, když si hrají na chodnících a náhle vjedou do vozovky. Tolik tedy statistika. Rozeberme si však příčiny nehod cyklistů trochu blíže. Zde už budeme vycházet i z poznatků zahraničních rozborů. Zásadně si musíme předem uvědomit, že nejvíce nebezpečných nehod cyklistů je způsobeno střetem s osobním automobilem. V posledních letech však přibývají nehody bez účasti motorových vozidel, především tzv. samonehody, které většinou nebývají zohledňovány v úředních statistikách. Zajímavé je porovnání nehod cyklistů vzhledem k místu, kde k nehodě došlo. K mnohem většímu počtu nehod dochází v intravilánu než mimo obce a města (osmkrát více). Přesto však následky nehod v extravilánu jsou horší, především z důvodu podstatně vyšších rychlostí motorové dopravy. Často se tvrdí, že cyklisté neznají dopravní předpisy. Ve skutečnosti však ta nejdůležitější pravidla znají dobře. Patří mezi ně především: - znalost významu světelných signálů a dopravních značek, - povinnost používat stezek pro cyklisty, - ukazování změny směru jízdy (znamení rukou). Je však známo, že v konkrétních souvislostech cyklisté pravidla znají, ale dodržují je jen tehdy, pokud slouží jejich vlastní bezpečnosti nebo pokud jsou k jejich dodržování donuceni (např. policejním dozorem nebo tím, že ostatní účastníci silničního provozu si prosazují svá práva). Ovšem tam, kde se cyklisté cítí bezpečni, nepociťují žádnou potřebu tyto předpisy dodržovat. Platí to zejména tam, kde si cyklisté zvyknou na stabilnost dopravních situací. To má pak za následek, že i obtížnější jízdní úkony provádějí méně soustředěně a že podceňují nebezpečí nehody. Rizikovou skupinu z těchto hledisek tvoří především děti (začínající cyklisté). V rozporu s pravidly se chovají častěji než ostatní cyklisté a podceňují nebezpečí, kterému se přitom vystavují. Navíc zvládnutí určitých jízdních úkonů (např. rozjíždění, pomalá jízda, 4

5 odbočování vlevo) jim způsobuje zpravidla velké potíže, které dočasně odvádí jejich pozornost od ostatní dopravy. Mladí cyklisté se nejvíce dopouštějí těchto přestupků (procentuální údaj převzatý z německých výzkumů je pouze orientační a vyjadřuje poměr chybného a správného jednání): - odbočování bez ukázání paží 65 % - jízda bez osvětlení 26 % - řezání zatáčky 22 % - neohlédnutí se při změně směru jízdy vlevo 20 % - chybné zařazení se před křižovatkou 15 % - nedání přednosti protijedoucím vozidlům při odbočování 14 % - nedodržení pravidla o jízdě vpravo 10 % - nedodržení příkazu dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě! nebo jízda na signál Stůj! 9 % - jízda po chodníku 7 % Polovina všech cyklistů nedodržuje pravidla v oblasti křižovatky a to zejména při odbočování vlevo na hlavní silnici. Přestupky cyklistů se vyskytují daleko častěji v blízkosti výjezdu a v blízkosti cíle než na celé trase mezi nimi. Konkrétní příčiny dopravních nehod mladých, začínajících cyklistů (celkem 100 %): - nesprávné použití komunikace (jízda vlevo, nedodržení zákazu vjezdu, hry a honičky na kole, nepoužití stezky pro cyklisty) 23 % - chyby při zařazování se do provozu (vjíždění na silnici, vyjíždění od okraje vozovky) 14,6 % - nedbání příkazu dopravních značek 11,5 % - chyby při odbočování 11,3 % - nepřiměřená rychlost (jízda z kopce, zatáčky) 4,5 % - nedání přednosti zprava 3,3 % - nedbání světelného znamení 2,8 % - nesprávné chování vůči chodcům 2,5 % - nesprávné předjíždění 2,4 % - nedodržení bezpečného odstupu 1,7 % - nedostatečné osvětlení jízdního kola 0,8 % - špatně uložený náklad, jízda ve dvou 0,6 % - jízda vedle sebe 0,5 % - nezpůsobilost k jízdě 0,4 % - jiné chyby při řízení jízdního kola 17,8 % Vývoj dopravních nehod dětí - cyklistů v posledních letech u nás není zase až tak tragický, a to zejména ve srovnání s celkově stoupajícím trendem počtů a následků dopravních nehod všech ostatních účastníků silničního provozu. Přesto se ale ve většině případů jedná o nehody zbytečné, kterým by bylo možno předejít důsledným dodržováním pravidel silničního provozu, vzájemnou tolerancí účastníků silničního provozu a systematickou dopravní výchovou. 5

6 Tabulka dopravních nehod dětí cyklistů Rok Nehody zaviněné dětmi Následky nehod zaviněných i_nezaviněných_dětmi Počet U TZ LZ U TZ LZ nehod Vysvětlivky: U usmrcení TZ - těžce zranění LZ - lehce zranění 6

7 3 C y klista na silnici Většina řidičů zná nepříjemný pocit, který vzniká v momentě, kdy se před nimi na silnici objeví cyklista, skupina cyklistů a obzvláště pak děti - cyklisté. Uvědomí si, že může velice snadno dojít ke kolizní situaci, a zpravidla sundají nohu z plynu a zpozorní. Těžko říci, jak k tomuto obecně přijímanému názoru došlo, ale fakt je, že platí. Cyklista nemůže být pro řidiče motorového vozidla nikdy rovnocenným účastníkem silničního provozu. Je to hlavně proto, že jízdní kolo není vybaveno kapotou ani některými důležitými součástmi zvyšujícími viditelnost cyklisty či zřetelnost jeho jízdy. Dále je to také proto, že jízda na kole vyžaduje neustálé soustředění na udržení rovnováhy při jízdě, na držení rovné jízdní stopy i na zvládnutí jízdy při zhoršených podmínkách v důsledku špatného stavu vozovky nebo špatného počasí. Nebezpečné a kolizní situace, které může cyklista v silničním provozu zapříčinit, vlastně prozrazují údaje z předešlé kapitoly, týkající se charakteru přestupků a příčin dopravních nehod cyklistů. Pokud shrneme potencionální nebezpečí, která lze od začínajících cyklistů očekávat, měl by si každý řidič uvědomit následující fakta: - většina malých cyklistů nemůže své jízdní kolo umět dokonale ovládat, i když to na první pohled nemusí být vůbec zřejmé; - malý cyklista jedoucí vzorně u okraje vozovky nedává záruku, že směr (stopu) udrží, že náhle neseskočí z kola anebo bez znamení nevybočí do leva (to lze očekávat hlavně při stoupání); - malí cyklisté ve skupině jsou vždy méně pozorní a chovají se spontánněji než jako jednotlivci; - řidič si nikdy nemůže být jist, že mu malý cyklista dá přednost v jízdě tam, kde to pravidla přikazují (při odbočování vlevo, při přímém průjezdu křižovatkou, při vyjíždění od okraje vozovky, od chodníku), a to ani tehdy, když se správně ohlédl a když dává znamení o změně směru jízdy; - snad nejnebezpečnější je pro řidiče motorového vozidla jízda obytnými oblastmi, kde není téměř žádný provoz; zde se totiž malí cyklisté domnívají, že se jim nemůže nic stát, a proto pravidla silničního provozu zcela opomíjejí, hlavně při počátečním vjezdu na vozovku ze zahrad, obytných domků, z garáží, prostě z míst ležících mimo provoz; - s větším nebezpečím od cyklistů je nutno počítat také při snížené viditelnosti v podvečerních hodinách, a to jak v obytných čtvrtích, kde si malí cyklisté hrají, tak i na silnicích při návratu z víkendu. Zajímavým zjištěním řady výzkumů zabývajících se nehodovostí cyklistů je fakt, že mnoho cyklistů přispívá svým chováním k předcházení dopravních konfliktů a ke zmírnění kolizí. Cyklisté se raději vyhýbají, než brzdí, často se zříkají přednosti v jízdě, svoje přestupky kompenzují tím, že se zřeknou vyhrazeného dopravního prostoru, prostě sjedou z vozovky. Při řešení konfliktních situací mají cyklisté výrazně větší možnosti a tím se mnoho konfliktů zavčas zmírňuje. Takové chování však lze očekávat pouze od cyklistů, kteří mají s jízdou v silničním provozu své zkušenosti. 7

8 4 J a k začínajícím cyklistům pomáháme? První poučení dostanou děti od svých rodičů. To se ovšem týká cyklistů, kteří vlastně ještě ani cyklisty v pravém slova smyslu nejsou. Nedosahují předepsaného věku a nesmí tedy samostatně jezdit v silničním provozu. Jízda na kole je pro ně zatím jen hra. Hra, při které si však začnou osvojovat základy techniky jízdy i některá základní pravidla silničního provozu. Do jaké míry tyto vědomosti a dovednosti rodiče u svých dětí rozvíjejí a rozšiřují, to už záleží jen na tom, jaký postoj k této problematice zaujmou. Příležitostí k správnému a nenásilnému poučení existuje hodně. Lze k němu využít kritické pozorování provozu na silnici, řešení konkrétních situací při společných výletech na kolech či v autě apod. Oficiálně by začínajícího cyklistu měla poučit škola. obdobně jako učí děti číst, psát, počítat, plavat, lyžovat, měla by je naučit i základním pravidlům a dovednostem jízdy na kole. Bohužel však základní školské dokumenty stanovující obsah vzdělávání toto učivo prakticky opomíjejí. Pouze tam, kde si ředitelství školy uvědomuje potřebu dopravní výchovy cyklistů, jsou využívány různé vzdělávací programy, které znamenají pro přípravu začínajících cyklistů opravdu hodně. Patří mezi ně zejména kurzy dopravní výchovy Jsou to zpravidla šestnáctihodinové programy, v jejichž průběhu malí cyklisté získají všechny potřebné základní vědomosti a dovednosti. Teoreticky zvládnou pravidla silničního provozu a naučí se je využívat v praxi, zdokonalí se v technice jízdy i v provádění drobných oprav a úprav jízdního kola. Tyto kurzy jsou dnes organizovány bohužel jen na některých školách, jelikož jsou pro školu pouze nepovinnou a zájmovou záležitostí. Tam, kde k tomu jsou podmínky a vstřícnost ředitelství školy, lze využívat pro výcvik cyklistů dětská dopravní hřiště. V České republice existuje téměř 100 těchto zařízení. V roce 1994 na nich absolvovalo kratší či delší výcvik téměř dětí. Aby tento výcvik byl přínosem a měl svůj význam, musí být organizován systematicky. Nestačí jedna návštěva dítěte na hřišti, ale je potřeba, aby dítě absolvovalo celý program, který v jednom školním roce obsáhne zhruba 4-8 výcvikových hodin a je zakončen pře zkoušením. Tento výcvikový program je připravován především pro žáky ročníků základních škol, tedy pro děti věkové kategorie 9-11 let. Velký význam pro dopravní výchovu má dopravní soutěž mladých cyklistů. Každoročně ji vyhlašuje Rada vlády pro bezpečnost silniční ho provozu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s dalšími složkami. Soutěže se v základních kolech účastní obvykle okolo dětí. Prostřednictvím jednotlivých disciplín (test z pravidel silničního provozu, jízda podle pravidel, technické dovednosti, jízda zručnosti, první pomoc) se mladí cyklisté zdokonalují ve všem, co při jízdě na kole potřebují. Soutěž má i svá mezinárodní vyvrcholení. Určitou záruku připravenosti malého cyklisty - byť jen v teoretické rovině - dává práce s učebnicí dopravní výchovy pro 4. a 5. ročník základní školy Dopravní výchova 2 Cyklista. Jejím prostřednictvím při práci ve škole či při samostatném studiu doma se může cyklista naučit vše, co k bezpečné jízdě potřebuje. Zájmovou dopravní výchovou zaměřenou převážně na cyklisty reprezentuje především činnost domů dětí a mládeže formou různých kroužků. Obdobnou činnost vyvíjejí i některé organizace motoristických klubů. Tyto aktivity mají zpravidla vysokou pedagogickou i odbornou úroveň, bohužel se však týkají jen velice malého procenta populace. V zahraničí, v motoristicky vyspělých státech se vysoce hodnotí i vydávání různých tiskových materiálů letáků, skládanek, malých brožurek, jednoduchých stolních her atd. 8

9 V tomto směru pomáhá u nás k šíření potřebných informací BESIP. Vydává řadu osvětově zaměřených tiskovin a prostřednictvím obvodních (regionálních) pracovišť BESIP je distribuuje do škol, na dopravní hřiště a organizátorům různých osvětových a soutěžních akcí regionálního významu. a jak jim můžeme pomáhat ještě více? - organizováním soutěží ve znalostech pravidel silničního provozu, organizováním jízd zručnosti, jízd po dopravním hřišti, jízd městem; - pořádáním dnů dopravní bezpečnosti zaměřených na cyklisty (jde o výstavy, informační stánky, promítání videopořadů, využití počítačových her, kontroly technického stavu jízdních kol aj.); - vyhlašováním místních kampaní na začátku a na konci školního roku s využitím regionálního tisku a televizních stanic. 9

10 5 Podmínky získání průkazu c y klisty Průkaz cyklisty je osvědčení, které stvrzuje, že jeho vlastník zdárně absolvoval výuku a výcvik pravidel silničního provozu, popř. jen to, že zná a umí vše, co cyklista pro svou bezpečnou jízdu potřebuje. V některých evropských zemích je získání průkazu cyklisty legislativně upraveno. U nás se jedná jen o dobrovolnou záležitost. Přesto se získání průkazu cyklisty stalo důležitou formou dopravní výchovy, která za 25 let své existence usnadnila mnohému malému cyklistovi jeho vjezd do silničního pro vozu. Začínající cyklisté měli a mají možnost získat průkaz cyklisty ve školách v kurzech dopravní výchovy, na dětských dopravních hřištích, v domech dětí a mládeže i jinde. Základní podmínkou pro získání průkazu je prokázání znalostí a dovedností, které cyklista potřebuje pro bezpečnou jízdu v silničním pro vozu. Toto prokázání se děje zpravidla přezkoušením na závěr uceleného působení - výuky a výcviku. Průkaz cyklisty mohou získat i soutěžící v dopravní soutěži mladých cyklistů, kteří se v okresních kolech umístí na předních místech. Soutěž má totiž takové disciplíny, které se svým obsahem kryjí s tím, co musí mladí cyklisté znát a umět. Teoretické znalosti pravidel silničního provozu K tomuto účelu vydává BESIP tiskopisy s testovými otázkami, čas od času upravované, měněné a různě graficky zpracované. Stejně tak lze vy užívat i testových otázek vydávaných pro základní kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Obsah těchto otázek zpravidla vyčerpává základní pravidla pro cyklisty dané příslušným předpisem. Schopnost aplikace pravidel silničního provozu Pravidla nestačí jenom teoreticky znát. Je také nutné umět se jimi řídit, umět v souladu s nimi reagovat na vznikající situace. Tomu pomáhá výcvik na dětských dopravních hřištích. Tam také většinou dochází k pře zkušování cyklistů. Správná technika jízdy Znalost pravidel nic nepomůže, jestliže cyklista neumí jezdit na kole. Je nezbytně nutné, aby uměl bezpečně udržet rovnováhu a aby zvládl jízdu i v obtížnějších podmínkách - prostě musí být v každé situaci pánem svého vozidla. K nácviku i k přezkoušení slouží jednoduchá jízda zručnosti, která simuluje některé záludnosti, s nimiž se cyklista na silnici i v terénu může setkat. Potřebné technické znalosti a dovednosti Cyklista musí vědět, kterými povinnými součástmi má být jízdní kolo vybaveno, a měl by si umět poradit s jednoduchými opravami, popř. úpravami jízdního kola, především pak z hlediska funkčnosti součástí ovlivňujících bezpečnou jízdu. Navíc by měl mít základní přehled o pomůckách, které zvyšují jeho bezpečnost, což je přilba, kmitající zadní červené světlo, odrazkové raménko apod. 10

11 Pravidla silničního provozu, která musí cyklista - začátečník znát (stručný výčet) Jízda na jízdním kole - jízda při pravém okraji vozovky, po pravé krajnici, zakázané způsoby jízdy, místa, kam je cyklistům vjezd zakázán, základní povinnosti účastníka silničního provozu, ohleduplné a ukázněné chování, způsobilost k řízení, základní povinnosti řidiče. Vjíždění na silnici, vyjíždění od okraje vozovky, zastavování, znamení o změně směru jízdy. Objíždění vozidla, překážky nebo chodce, jízda podle nástupního ostrůvku, předjíždění, rychlost jízdy, vzdálenost mezi vozidly, vyhýbání se protijedoucích vozidel. Odbočování, řazení před křižovatkou, jízda křižovatkou (pravidla o přednosti v jízdě). Zastavení a stání, železniční přejezdy, výstražná znamení, vozidla se zvláštními výstražnými znameními, dopravní nehody. Rozdělení dopravních značek, znalost dopravních značek upravujících výše uvedená pravidla, světelné signály, pokyny policisty. 11

12 6 Slovo k rodičům začínajících c y klistů Naprosto nezastupitelnou roli při výchově a výuce malých cyklistů hrají rodiče. A to jak v době, kdy se cyklista teprve rodí (ve 4-6 letech), tak i v době, kdy začíná pokukovat po normálním jízdním kole, anebo když už na něm začne jezdit. Nebude proto na škodu, shrnout si to podstatné, co by všichni rodiče malých cyklistů měli znát. Jde především o to, aby si rodiče uvědomili, že cyklista starší 10 let je řidič nemotorového vozidla a že pro cyklistu, kterému ještě není 10 let a jezdí na dětském jízdním kole, platí ve smyslu vyhlášky o pravidlech silničního pro vozu zcela jiná pravidla. Na rodičích také závisí, jaký řidič vyroste z mladého cyklisty. Jejich postoje k ostatním účastníkům silničního provozu jsou pro děti prvním příkladem, podle kterého se i ony budou jednou jako řidiči motorového vozidla chovat. Především rodiče mají tedy v rukou, jak bezpečně se u nás bude jezdit. Na rodičích také je, aby dítěti nejen koupili kolo a naučili ho udržet rovnováhu, ale aby ho i upozornili na to, kde smí jezdit, které zákazy musí respektovat, jak má mít jízdní kolo vybavené apod. Co k jízdě dětí na kole a k jízdnímu kolu jako dopravnímu prostředku říkají předpisy? Malý cyklista až do dovršení věku 10 let nesmí sám jezdit v silničním provozu s výjimkou polních a lesních cest a obytných zón. Z toho také vyplývá, kde cyklista mladší 10 let smí a nesmí jezdit: Smí jezdit na jízdním kole sám: - po polních cestách, - po lesních cestách, - v obytné zóně (vymezené dopravními značkami), - mimo silniční provoz (na hřišti, po cestách v parku, na louce, na dopravním hřišti apod.), - po chodníku, - po stezce pro chodce. Nesmí jezdit na jízdním kole sám: - po silnici, - po stezce pro cyklisty, - na místních a účelových komunikacích. Smí na jízdním kole jezdit v doprovodu nebo pod dozorem rodičů: - všude tam, kde smějí jezdit ostatní cyklisté. Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou, je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedátkem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Toto sedátko musí být pevně připevněno na rámu 12

13 jízdního kola před cyklistou. Sedadlo a opěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Už od prvního šlápnutí do pedálu by malí cyklisté měli vědět, co je při jízdě na kole zakázáno: je to především jízda dvou nebo více cyklistů vedle sebe a jízda bez držení řídítek. Při jízdě musí mít cyklista nohy na pedálech, nesmí se držet jiného vozidla, nesmí vést za jízdy jiné kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu. Pro úplnost dodáváme, že i jezdec na kolečkových bruslích, na skateboardu, na koloběžce nebo na lyžích je chodec a jako takový se musí řídit pravidly pro chodce s tím, že v silničním provozu (na chodníku, na krajnici, popř. na okraji vozovky) nesmí překročit rychlost chůze. Každé jízdní kolo musí mít předepsané vybavení Každé jízdní kolo, se kterým se jezdí v silničním provozu, musí svým vybavením splňovat předepsané podmínky. To však bohužel neví mnoho mladých cyklistů, ale ani jejich rodičů. Běžné turistické kolo musí mít: - blatníky, - dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, - světlomet svítící dopředu bílým světlem, - zadní obrysové světlo červené barvy, - zdroj elektrického proudu (dynamo), - zadní odrazku červené barvy, - odrazky oranžové barvy na obou stranách pedálů, - zvonek, - přední odrazku bílé barvy, - boční odrazky oranžové barvy na paprscích kol s účinností na obě strany kola, - kryt řetězu. Výjimku tvoří jízdní kola určená pro děti do 10 let. Ty nemusí mít stanovené osvětlení (světlomet, zadní obrysové světlo, zdroj elektrického proudu), ale pak se na nich smí jezdit jen za nesnížené viditelnosti. Jízdní kola pro děti předškolního věku, která mají protišlapací brzdu (torpedo), nemusí mít přední brzdu a místo zvonku mohou mít jiný zdroj zvukového signálu. Z uvedeného vyplývá, že naprostá většina různých typů speciálních kol (jako jsou kola horská, cyklokrosová, cyklotriálová apod.) není pro silniční provoz dostatečně vybavena a nesmí se proto na nich po silnicích vůbec jezdit. Společně jezdit a učit se Děti se učí hlavně příkladem rodičů. Velký význam pro dopravní výchovu mají společné výlety. Jejich přínos je však často podceňován a proto jsou i málo využívány. Nejvíce se samozřejmě děti mohou naučit při společných jízdách na kole, kdy si vlastně každé pravidlo, každou zásadu bezpečné jízdy mohou přímo ohmatat. Nezanedbatelný význam však mají i společné jízdy automobilem včetně vhodně usměrňované konverzace v průběhu jízdy. Nejdůležitější pravidla můžeme dítě začít učit už ve věku těsně před vstupem do školy. Rodiče by měli využívat každé příležitosti k tomu, aby naučili děti rozlišovat, kde smějí a kde nesmějí jezdit na kole, a aby jim postupně vysvětlili význam všech pro jízdu na kole důležitých značek (zákazy vjezdu, značky upozorňující na nebezpečí, značky určující přednost v jízdě). Při rodinných jízdách na kole jezděte tak, abyste s dítětem mohli kdykoliv mluvit a v případě nebezpečí také rychle zasáhnout. Osvědčuje se, když jeden rodič jede před dítětem a 13

14 druhý za ním. Doprovází-li dítě jenom jeden dospělý, měl by jet za dítětem nepatrně více vlevo. Při jízdě na kole musí být dítěti (a nejenom svému) vzorem. I když pro dospělého řada vznikajících situací je naprosto bezproblémových, pro dítě může být jejich překonání velmi obtížné a nebezpečné. Při jízdě je proto lepší vycházet z postavení dítěte a postupovat tak, jak by mělo postupovat ono. Například při odbočování vlevo na křižovatkách s hustším provozem se sednout z kola a odbočit jako chodci, při jízdě v hustém provozu vést jízdní kolo po chodníku, vést kolo i do nepříliš prudkého stoupání apod. Jízda s dítětem v automobilu je vlastně nepřetržitou dopravní výchovou. Začíná už tím, že vedeme dítě k tomu, aby nastupovalo a vystupovalo vždy vpravo na straně chodníku a aby vždy použilo vhodný bezpečnostní zádržný systém - dětské sedačky či speciálního polštáře umožňujícího použití normálního bezpečnostního pásu. A to i v případě, že se jede jen na krátkou vzdálenost. Je samozřejmé, že i příklady řidiče a dalších spolucestujících, pokud jde o připoutání, jsou důležité. Velmi důležitý je i tón hovoru v autě. Když často nadáváte, houkáte, vynucujete si přednost v jízdě, stále přejíždíte z jednoho jízdního pruhu do druhého, nedodržujete předepsanou rychlost, bude si vaše dítě myslet, že silniční provoz je boj každého s každým. Naopak, je-li v autě přátelská atmosféra, dodržujete-li při jízdě zásady ohleduplnosti, zdvořilosti a hlavně dodržujete-li pravidla silničního provozu, dítě se rychle naučí, že pro všechny účastníky silničního provozu je přátelské, partnerské chování tím nejvýhodnějším. V takovém duchu pak nebude problém průběžně dítě poučovat a upozorňovat ho na možný vznik nebezpečných situací a zejména pak na chování cyklistů. Velice vhodným místem pro výuku, ale hlavně výcvik malých cyklistů jsou dětská dopravní hřiště. Dnes již řada těchto zařízení je otevřena i v odpoledních a v předvečerních hodinách, a to právě pro rodiče a děti. Zde se děti mohou zdokonalovat nejen v jízdě na kole, ale i v aplikaci většiny pravidel silničního provozu, a to vše bez nebezpečí běžného silničního provozu. Jízdní kolo - hračka nebo dopravní prostředek? Dítě by mělo dostat jízdní kolo raději co nejpozději. S jeho pořízením by měli rodiče počkat nejméně do té doby, než si o ně samo řekne. Rodiče si tím odsunou řadu problémů a starostí na pozdější dobu, kdy dítě bude přece jen více schopné přijímat rady a poučování a bude i fyzicky zdatnější. Navíc otci přibude pořízením kola ještě další starost - dbát o to, aby jízdní kolo bylo vždy v provozuschopném a bezpečném stavu. Prakticky do té doby, než malému cyklistovi bude 10 let, můžeme jízdní kolo (které je velikostí přizpůsobeno věku dítěte) považovat za hračku. Kromě už vyjmenovaných případů s ním do silničního provozu nesmí (viz str. 16) a pokud tedy nejezdí v silničním provozu, není kolo dopravní prostředek. Technické podmínky však splňovat musí, jinak by se jednalo o hračku velmi nebezpečnou. Absolutně bezpečné kolo však neexistuje, protože bezpečnost je stejně nakonec závislá na chování dítěte. A protože první kola pro učení a hraní se dost často dědí, je třeba velmi pečlivě zkontrolovat a upravit vše, co by mohlo vést k ohrožení dítěte. Základní podmínkou je, aby všechny součásti kola byly řádně přišroubovány a upevněny. Uvolněná řídítka, otáčející se sedlo nebo protáčející se pedál mohou být příčinami ošklivých pádů a zranění. Totéž platí i pro nedostatečně fungující brzdy, resp. všechny součásti povinného vybavení jízdního kola (viz str. 16 a 17). Jízda na kole je pro každé dítě činnost značně tělesně i duševně namáhavá. Proto bychom měli udělat vše pro to, abychom zabránili ještě další mu zatížení a rozptýlení dítěte. A zde se opravdu hodně hřeší, protože jen málo kol je zcela vhodných pro své jezdce. Naprosto nevhodná jsou sportovní kola se závodními řídítky, která nutí dítě sedět tak, že má značně omezen obzor vnímání, a které navíc svádí dítě k rychlé jízdě. Nepříliš vhodná 14

15 jsou pro děti i jízdní kola s přehazovačkou. Ovládáním přehazovačky se silně rozptylují (kromě toho si daleko lépe poradí s nožní brzdou). Cyklokrosová kola (BMX) se sice dětem velice líbí, ale svádí je ke způsobům jízdy, které jsou možné a zábavné v terénu, ale v silničním provozu představují velké riziko. Navíc nebývají pro silniční provoz vybavena podle předpisů. Jaké má být kolo, aby bylo pro dítě vhodné? Výška sedla má být taková, aby dítě sedělo na sedadle vzpřímeně; obě nohy mají sahat až na zem; u pokročilejších cyklistů stačí, když se dotýkají země pouze bříška obou chodidel. Šířka řídítek by měla odpovídat šířce ramen dítěte, popř. být raději o něco širší než užší. Tvar řídítek by měl být pokud možno rovný (ne tedy tzv. berany), aby se dítě nemuselo ohýbat v zádech a v loktech. Výška řídítek by měla být vyšší než výška sedla; čím může být dítě při jízdě vzpřímenější, tím méně se musí horní část těla opírat o řídítka. Vzdálenost mezi řídítky a sedlem má být přiměřená. Tedy když se dítě sedící v sedle nahne dopředu, měla by jeho hlava dosahovat přes řídítka. Páka brzdy má být umístěna tak, aby dítě mohlo uchopit páku brzdy všemi prsty, aniž by palcem pustilo řídítka; ruční brzda by měla být ovladatelná lehce, malou silou. Dítě by mělo aktivně spolupracovat při všech úpravách a seřizováních, které bude jízdní kolo vyžadovat, stejně tak jako při občasných kontrolách funkčnosti povinných součástí kola. Vhodná místa pro jízdu na kole Jak již bylo řečeno, děti do 10 let věku smějí jezdit na kole bez dozoru prakticky jen mimo silniční provoz. I tady ovšem záleží na rodičích, jaké místo nebo jaký úsek dítěti vymezí. Naprosto vyloučena musí být možnost, aby se dítě dostalo do styku s dopravou. Ideální jsou prostranství uvnitř bloku domu a místa s nepřekonatelnými hranicemi - s ploty a zdmi. Naopak velmi riskantní jsou ta místa, která jsou otevřena k chodníku nebo dokonce do vozovky. V takových případech je pak jediným řešením, vymezit jasné hranice pohybu a tyto hranice zřetelně zviditelnit, např. řetězem z umělé hmoty či barevným značením na zemi, a stále pozorovat, zda dítě tyto hranice respektuje. Zcela nevhodné, velmi nebezpečné a hlavně v rozporu s pravidly je, když se cyklisté projíždějí na sídlištních parkovištích nebo na relativně klidných ulicích vilové zástavby. Přesné vymezení míst a hranic pohybu by však mělo být samozřejmostí i pro cyklisty ve věku let. Kromě úseků mimo silniční pro voz a obytných zón to mohou být úseky klidných tichých ulic v obytných čtvrtích. Ale pozor, i tam hrozí nebezpečí, na která je nutno děti upozornit: vjezdy do garáží, vysoké obrubníky, živé ploty, keře nebo parkující automobily jako překážka v rozhledu pro řidiče i cyklisty, nerovnosti a díry ve vozovce, výjezdová místa nebo cesty ústící na vozovku apod. Už dítě umí jezdit na kole? Dítě se na kole naučí jezdit velmi rychle. Rodiče si také zpravidla myslí, že jejich dítě jezdit umí. Jenomže mnoho rodičů vidí jenom to, že jejich dítě umí nasednout, rozjet se, 15

16 projet zatáčkou, zastavit, sesednout. Jízda v silničním provozu však vyžaduje daleko víc. Proto jsme sestavili několik úkonů, které můžete občas s vaším dítětem formou hry procvičovat. A právě přitom poznáte, jak dobrý váš cyklista je. Nezapomeňte však, že k tornu, aby dítě jezdilo v silničním provozu bezpečně, mu ještě dlouho budou chybět potřebné zkušenosti. Jejich získání je záležitostí několika let. Co by dítě mělo bez problémů zvládnout. Nasednutí a rozjezd - nasednout na kolo z obou stran a bez pomoci se rozjet, - vyjíždět v rovné dráze, - být schopno při rozjíždění reagovat na všechny podněty kolem něho. Řízení - vyjíždět kruhy nebo oblouky s malým poloměrem oběma směry, - krátkodobě sejmout ruku z řídítek, - při jízdě se ohlédnout dozadu, aniž by vybočilo ze směru jízdy. Brzdění a zastavení - ovládat rychle a s dostatečnou silou ruční i nožní brzdu, - zůstat až do zastavení kol v sedle, - rychle zastavit, když mu někdo náhle vstoupí do vozovky (zavoláme STOP ). Vyhýbání - rychlými pohyby řídítek a těla změnit směr jízdy, - vyhnutí se nepředvídanému vstoupení před jízdní kolo. Proti nehodám a jejich následkům Pro zvýšení bezpečnosti, pro omezení vzniku rizikových situací a následků střetů či pádů z kola existuje řada možností. Na ně by měli pamatovat i rodiče. Přilba Přilbu používají hokejisté, ragbisté, slalomáři, cyklisté závodníci. Chrání je proti úrazu, který by mohl mít velice nepříjemné následky. Těžko však odpovědět na otázku, proč přilbu nenosí při svých projížďkách rekreační cyklisté a hlavně děti, když při jízdě na kole pád hrozí stále, a to hned od prvních pokusů. Rodiče by si měli uvědomit, že při koupi jízdního kola by měli koupit zároveň přilbu. Na našem trhu je jich v současné době dostatek, a to i takových, které jsou vhodné pro děti. Jejich ceny se pohybují od 350 Kč do 800 Kč. Při nákupu přilby by měli však rodiče dávat pozor na to, aby vybrali přilbu, která je odborně schválena (osvědčení je vyznačeno na každém výrobku) a která dítěti dobře sedí na hlavě. Zadní červené přerušované světlo Pro cyklisty, kteří občas jezdí za snížené viditelnosti, je neocenitelnou ochranou zadní červené přerušované světlo. Tato blikající stopka, umístěná v rovině osy jízdního kola 16

17 (na rámu pod sedlem) nebo vlevo co nejblíže k rovině osy (na vidlici) a fungující současně se zadním červeným obrysovým světlem, velmi výrazně upozorňuje a varuje ostatní řidiče i ze značně velké vzdálenosti. I když stopka není příliš laciná (stojí 150 až 300 Kč), velmi se vyplatí, jelikož mnohonásobně zvýší bezpečnost každého cyklisty. Odrazové (reflexní) materiály Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích umožňuje dovybavit jízdní kolo různými odrazovými (reflexními) materiály. Na škodu není ani to, když cyklista má na lýtkách nebo jinde připevněny reflexní pásky nebo když je oblečen do oděvu, který má výrazné signální barvy. Také používání odrazkových ramének viditelně zvyšuje bezpečnost jízdy cyklistů a to především při jejich předjíždění rychleji jedoucím vozidlem. Tato raménka připevněná zpravidla na vidlici zadního kola zvyšují boční odstup projíždějícího vozidla od cyklisty o více než 1 metr a dokonce silně ovlivňují rozhodnutí řidiče, zda předjíždět cyklistu či ne, jestliže v protisměru přijíždí jiné vozidlo. Ke zviditelnění malého cyklisty v silničním provozu, samozřejmě pouze pokud jede pod dozorem dospělého, slouží také výstražné praporky, připevněné zpravidla za sedlem. 17

18 7 Seznam dostupných pomůcek pro dopravní v ý c hovu cyklistů (Tyto pomůcky lze využít ve škole i v rodině) Učebnice Dopravní výchova 2 - Cyklista - dodává nakladatelství FOR TUNA, Jungmannova 7, Praha 1 (cena 46 Kč). Provoz není násobilka - obrázková učebnice dopravní výchovy dodávají pracoviště BESIP (zdarma). Videoprogram PARTNEŘI - poučení o všech pravidel silničního provozu, která musí chodci a cyklisté znát, včetně přezkoušení z nich - dodává ARGO, Štěpánská 61, Praha 2 (cena 450 Kč). Pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty v testech - testové otázky vyčerpávající celou problematiku cyklisty v silničním provozu, jsou i podkladem k tradiční dopravní soutěži cyklistů - dodává FOR TUNA, Jungmannova 7, Praha 1 (cena 38 Kč). Jízdní kolo - tvůj kamarád - multimediální počítačový program shrnuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty - dodává na CD nebo na disketách MS PRESS, Fillova 8,63800 Brno (předběžná cena 200 Kč). Dopravní soutěž mladých cyklistů - propozice a kritéria disciplin dodávají pracoviště BESIP (zdarma). Dopravní výchova 2 - Cyklista - soubor makrodiapozitivů pro zpětný projektor - dodává MS Press, Fillova 8, Brno (předběžná cena za soubor 400 Kč). 18

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník Doplňující dotazník k cyklovýletům na Praze-západ Informační leták pro rodiče Příloha

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Cyklisté. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

Cyklisté. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, Cyklisté V tomto ročním období začíná sezóna cyklistů, kteří jako řidiči nemotorových vozidel musí dodržovat stanovená pravidla silničního provozu. Na druhé straně mají stejná práva, jako řidiči motorových

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Index - rok 2006 = 100 % Následky dopravních nehod

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Výňatky ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Výňatky ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Výňatky ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Vypracováno se zvláštním zřetelem na práva a povinnosti cyklistů. HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Zákon upravuje práva a povinnosti

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Příkazové značky Číslo Cl C2a o Kruhový objezd Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Bezpečnost jízdy na kole

Bezpečnost jízdy na kole Bezpečnost jízdy na kole 1. Bezpečnost jízdy na kole v silničním provozu a) dopravní předpisy mám už zpracované b) způsob jízdy Osoba mladší 10 let smí na silnici, s výjimkou polních, lesních cest a obytných

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo Zastavení a stání Problematiku zastavení a stání upravuje zákon o silničním provozu v 25 až 27. Obecnou úpravu zákona doplňuje místní úprava prostřednictvím svislých a vodorovných dopravních značek. Místní

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní VY_12_INOVACE_1JON13 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 11. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Přeprava osob Povinné připoutání dětí při jízdě platí všeobecně na všech typech silnic i v obci Dítě do tří let věku se

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po silnici

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po silnici VY_12_INOVACE_1JON32 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 9. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Podstatná jména Anotace:

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky ( 125c odst. 1 písm. c)) Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více