Koncept aktivního monitoringu sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncept aktivního monitoringu sítě"

Transkript

1 Koncept aktivního monitoringu sítě Představení společnosti Novicom Centrální monitoring a IP správa sítě Jindřich Šavel 25/9/2014 NOVICOM s.r.o Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved

2 Program prezentace Část I. Představení společnosti Koncept aktivní bezpečnosti sítě Část II. MoNet AddNet 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page2

3 PředstaveníspolečnostiNovicom Česká společnost zabývající se vývojem, dodávkami a provozem systémů pro správu sítí monitoring bezpečnost a komunikace Orientace na střední a velké zákazníky a na dále na všechny vyžadující vysokou míru bezpečnosti a provozní spolehlivosti svých systémů Společnost s historií -20 let českém trhu 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page3

4 Novicom - nástroje pro monitoring a správu sítí MoNet Řešení distribuováného monitoringu IT infrastruktury Řešení distribuováného monitoringu IT infrastruktury a aplikací AddNet Efektivní a správa IP prostoru a bezpečnost přístupu v rozsáhlých sítí Network tools Sada nástrojů pro vysoce efektivní a bezpečný provoz IT infrastruktury Projects Oborová a customizovaná řešení Novicom SGP Secure Grid Platform Novicom SDP Secure Delivery Protocol 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page4

5 Původní Novicom technologie Novicom SGP (SecureGridPlatform) technologická platforma přinášející nadstandardní provozní spolehlivost systémů (MoNet, AddNet) a jejich integrovaných základních služeb (dohled - nebo DHCP/ DNS/ Radius/Monitor) v prostředí rozsáhlých sítí poskytuje redundanci N+1 (typu Active-Active) s využitím principu metropolitního clusteru, tj. bez nutnosti tlustého heartbeatu Novicom SDP (SecureDeliveryProtocol) vlastní komunikační protokol navržený pro zajištění spolehlivé komunikace v prostředí velice nekvalitní sítě pracuje na linkách s chybovostí až 95% garance maximálního zabezpečení přenášených dat (military grade security) 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page5

6 Původní Novicom technologie Novicom FireBox platforma původní systém HW appliancí víceúčelové zařízení, zvyšující bezpečnost, spolehlivost a servisní flexibilitu pro klíčové komunikační a bezpečnostní funkce je založené na OS Linux s bezpečnostními úpravami kernelu, který je uložen ve flash paměti zařízení je možné centrálně spravovat a konfigurovat zálohovat a obnovovat 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page6

7 Novicom Network tools Network tools FireBox platforma IPsec SSL Proxy GSM SMS Gate DPC NDU MoNet server MoNet klient Zabezpečné propojení sítí přes internet Řízení vzdálených přístupů do sítě na aplikační vrstvě Nezávislá SMS brána Dohledové PC Network Display Unit bezpečná stanice administrátora sítě AddNet server AddNet workserver Tarif server Tarif klient 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page7

8 Novicom Projects Projects Tarif Řešení centrální tarifikace pro rozsáhlé a heterogenní organizace Další možnost využití platforem SGP - Secure grid platform SDP - Secure delivery protocol 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page8

9 Významní zákazníci 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page9

10 Aktivní bezpečnost sítě Ochrana klientů EndPoint Security/ DLP Antivir Antimalware Security Operation Center SIEM Infrastrukturní monitoring Log Management Klienti Desktop Mobilní klient DDI-správa IP adresního prostoru DHCP, DNS, Radius NAC-802.1x MAC autentizace / autorizace L2 monitoring Síť Aktivní prvky Wifi prvky NBA Behaviorální analýza sítě Flow monitoring Infrastruktura Servery Aplikace Internet Ochrana perimetru Aplikační monitoring Firewall IDS/IPS Síťové DLP 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 10

11 Centrální monitoring a správa sítě Flow monitoring zpracování provozu na síti detekce anomálií a nežádoucího chování profily chování FlowMon sonda AddNet work server MoNet sonda MoNet řídící server AddNet řídící server FlowMon kolektor FlowMon ADS DMZ FlowMon sonda AddNet work server AddNet work server AddNet work server MoNet sonda LAN 1 MoNet sonda LAN X MoNet sonda Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 11

12 Integrované řešení monitoringu a správy AddNet ADS FlowMon MoNet DMZ LAN 1 LAN X Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 12

13 Koncept v detailu -MoNet=> FlowMonADS 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 13

14 Koncept v detailu -FlowMonADS=> AddNet 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 14

15 AddNet a MoNet Nástroje pro zvýšení produktivity síťové správy 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 15

16 Centrální monitoring a správa sítě Flow monitoring zpracování provozu na síti detekce anomálií a nežádoucího chování profily chování FlowMon sonda AddNet work server MoNet sonda MoNet řídící server AddNet řídící server FlowMon kolektor FlowMon ADS DMZ FlowMon sonda AddNet work server AddNet work server AddNet work server MoNet sonda LAN 1 MoNet sonda LAN X MoNet sonda Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 16

17 Centrální monitoring a správa sítě funkční přehled A p l i k a c e A p l i k a č n í servery D a t a b á z e O p e r a č n í systémy V i r t u a l i z a c e H a r d w a r e S í ť o v é p r v k y P r o s t ř e d í Univerzální Monitoring IPA M Správa IP adresního prostoru IP Monitor historie IP/MAC DDI -Základní síťové služby DHCP DNS RADIUS Sběr provozních dat NetFlow v5/v9 Není sledován obsah Provozní statistiky Objemové charakteristiky Výpisy komunikací Analýza špiček Nezávislý monitoring Otevřený monitoring Distribuovaný monitoring SLA Reporting A ktivní prvky Repository AP Port monitor Bezpečnost 802.1x -MAC autentizace a MAC autorizace (VLAN) BYOD zařízení Behaviorální analýza Anomálie Nestandardní chování Dashboard Top statistiky Útoky Provozní problémy Krizové sety Bezpečnostní incidenty 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 17

18 MoNet- shrnutí Je nástroj určený pro centrální monitoring infrastruktury a aplikací rozsáhlých organizací, velmi vhodný pro nasazení v hierarchických a holdingových organizacích. Podporuje monitoring heterogenních technologií a je možné jej provozovat jako zastřešující dohledový systém Novicom s.r.o. All rights reserved Page 18

19 MoNet zajišťuje Monitoring na všech vrstvách prostředí, hardware, virtualizace, operační systémy, databáze, aplikační servery, aplikace jsou k dispozici vlastní MoNet pokročilé monitorovací pluginy, dále api pro tvorbu pluginů pro nestandardní technologie, MoNet je rovněž kompatibilní s bází pluginů systému Nagios Monitoring v rozsáhlých sítích díky distribuovanému modelu (klient server server) je možná delegace dohledu na jednotlivé regiony, s tím že centrála má umožněn centralizovaný dohled v jednotlivých sítích/pobočkách jsou samostatné nezávislé sondy, umožňující dohled i v případě nedostupnosti spojení s centrálou je tak možné porovnávat (vynášet do jednoho grafu - korelovat) stavy nesouvisejících technologií a lokalit 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 19

20 MoNet zajišťuje Úplný audit stavu dohledované infrastruktury díky schopnosti monitorovacích sond samostatně monitorovat a spoolovat data při nedostupnosti sítě, je zajištěno jedno úplné místo pravdy Notifikace obsluhy o nestandardních stavech flexibilní posílání zpráv (SMS, , webservices, ) o nestandardním stavu funguje i samostatně z jednotlivých lokalit Automatizaci nápravných opatření MoNet podporuje možnost zodolňovat systémy formou automatizace nápravných opatření přenesení know-how správců do systému 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 20

21 Základní blokové schema 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 21

22 MoNetserver Základní funkce systému sběr dat od podřízených MoNet klientů zpracování závislostí vzhledem k modelu sítě grafická prezentace uložení do DB pro auditní účely notifikace odpovědných osob komunikace s HelpDesk systémem tvorba a správa SLA Plná podpora řešení vysoké dostupnosti monitoringu využití Novicom SGP - Secure Grid Platform 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 22

23 MoNetklient Základní funkce systému Univerzální systém pluginů Napojení na další systémy správy Kontroly a statistiky MTA zasílání správ o změnách stavu Podpora závislostí služeb Vertikální a horizontální rozklad zjištění příčin výpadků Event Handler automatické provádění operací k nápravě Periodicita, odložení sledování Podpora centrální konfigurace a vícekanálového transportu zpráv Plná podpora vysoké dostupnosti monitoringu využití Novicom SGP - Secure Grid Platform Podpora Firebox zařízení 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 23

24 MoNet kontroly MoNet podporuje základní metody kontrol Check Stat Kombinovaný Check/Stat Info Check stavy OK Stat Warning Critical Unknown (NoTest, Unreachable, Unknown) poskytuje konkrétní hodnoty v časovém horizontu (grafické znázornění) 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 24

25 MoNet SLA MoNetumožňuje přesně měřit kvalitu poskytovaných služeb pro management organizací Na základě reálného stavu služeb Managementu poskytuje možnost ověření bez specifických IT dovedností Díky podpoře úplného auditu slouží jako místo pravdy Podpora managementu při outsourcingu IT Možné uplatnit i na non-it oblasti Sledování parametrů průmyslových technologií 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 25

26 Klíčové přínosy MoNetu Otevřený monitoring schopnost monitorovat vedle běžných i nestandardní technologie Vysoká míra provozní spolehlivosti monitoringu schopnost monitorovat i při nedostupnosti síťových služeb vzdálených lokalit škálovatelnost řešení Integrovaný aplikační monitoring simulování chování aplikačních uživatelů Automatizované vyhodnocování SLA parametrů na základě reálně naměřených hodnot 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 26

27 AddNet Je unikátní nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu vrozsáhlých sítích. Toho je dosaženo integrací systému správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS, Radius) a komunikací s aktivními prvky sítě Novicom s.r.o. All rights reserved Page 27

28 AddNet zajišťuje Centrální správu IP adresního prostoru vedení IP adresního plánu, vynucování IP politiky Řádové zjednodušení základních operací síťové správy úspora času síťových správců o více než 90% přidání zařízení, přečíslování IP prostoru, dohledávání lokalit, incidentů ap. Monitoring IP/MAC adres, portů a lokalit připojení Včetně podpory úplné historie Zvýšení bezpečnosti sítě díky možnosti využití 802.1x, MAC autentizace a autorizace 802.1x a MAC autentizace povolení síťové komunikace pouze pro autentizované zařízení autorizace řízení přiřazení do příslušných VLAN 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 28

29 AddNet zajišťuje Podpora krizového řízení bezpečnosti Nastavení krizových setů hromadné operace síťové správy při řešení krizových situací Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti základních síťových služeb N+1 redundance pro DHCP, DNS, Radius Automatizovaná správa BYOD a mobilních zařízení Samoobslužné přidávání mobilních zařízení do sítě Jednoznačná identifikace mobilních zařízení v síti Řízení přidělování IP a VLAN Výhodné napojení na bezpečnostní politiku organizace (Firewall, IDS, sledování webového provozu aj.) 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 29

30 Spolehlivý provoz základních síťových služeb Flexibilní model nasazení Centralizovaný x Distribuovaný model Možnost zajištění plné redundance služeb i v lokalitě, která je dočasně nedostupná DHCP DNS Rozšířený set funkcionality Vysoký výkon (High performance DHCP services) Bezproblémová spolupráce se stávající infrastrukturou RADIUS Flexibilní využití pro NAC a řízení přístupů do aktivních prvků 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 30

31 IPAM - Adresní plánování Umožňuje řízení DNS a IP adresních dat na úrovni rozsáhlých organizací s jednotnou správou, monitoringem a auditem. Tvorba IP adresního plánu Tvorba/Implementace adresního plánu Porovnání výstupu z monitoringu (ARPmon) s existujícími adresními plány Po provedení případné korekce je výstupem seznam pravidel pro import do AddNetu Import do AddNetu Alternativně přímé vytváření v AddNetu Rezervace adresního prostoru Příprava standardních profilů zařízení IP Management konzole Přehled IP/MAC adres, status využití, typ zařízení, lokalita Zjištění mrtvých adres a jejich vrácení do adresního plánování 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 31

32 IPAM - Adresní plánování Přidávání a konfigurace síťových zařízení Možnost rychlého přidělení IP přímo z prostředí monitoringu Automatická provázanost na DHCP/DNS/Radius Maximální uživatelské přívětivost a proaktivnost Snadné přidání zařízení do sítě bez konfigurace změna z dynamic na fixed Přiřazení další volné IP adresy Podpora krizového řízení Možnost vytvoření tzv. Krizových setů V případě incidentů umožňuje okamžité odpojení všech zařízení, mimo krizový set Po odstranění příčin a/nebo důsledků incidentu je možné postupně obnovit síťový provoz na vybraných zařízeních Historie přiřazení adres IP/MAC 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 32

33 Řízení přístupů do sítě Díky integrované komunikaci s aktivními prvky je podporován standard 802.1X a jeho subsety MAC Autentizace a autorizace Využití aktivních prvků s podporou MAC autentizace Při požadavku zařízení na síťovou komunikaci příslušný switch proved dotaz do integrovaného Radius serveru AddNetu, který dá informaci, zda má zařízení povolenou komunikaci případně zařadí zařízení do nastavené VLAN Při požadavku na odpojení zařízení je tato informace opětovně distribuována přes Radius. Při opětovném dotazu (par. Positive time to live) je přístup odepřen a zařízení nemůže komunikovat na síti 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 33

34 Komunikace s aktivními prvky Repository aktivních prvků Přehledové informace (S/N, IOS verze apod.) Sledování utilizace aktivních prvků Sledování celkové utilizace Sledování na úroveň portu Podpora pro optimalizaci využití sítě (výpis nevyužitých zásuvek) Zálohování a obnova konfigurací aktivních prvků Centrální zálohování konfigurací aktivních prvků Není omezeno na jednoho výrobce 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 34

35 AddNetSchema podpora hierarchie a N+1 redundance 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 35

36 AddNet BYOD modul 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 36

37 Požadavky na správu BYOD a mobilních zařízení Požadavky managementu Zajistit zaměstnancům přístup z jejich vlastních mobilních zařízení (telefony, tablety, notebooky ) na internet k informačním zdrojům organizace Koncept BYOD Bring Your Own Device 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 37

38 Požadavky na správu BYOD a mobilních zařízení Jak zajistit? Přístup síťového správce Připravit samostatnou WiFi síť se známým přístupem pro zaměstnance Neprovádět žádnou správu a administraci Případná administrace těchto zařízení zásadně zvýšuje pracnost síťové správy Přístup bezpečnostního managera Jednoznačně identifikovat a řídit komunikaci veškerých zařízení na síti Hrozí zásadní riziko zneužití IP prostoru organizace (např. Botnet) a zařazení na blacklisty nefungující internetové služby Zásadní rozpor mezi síťaři a bezpečnostními manažery 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 38

39 AddNet BYOD Modul - vyřešení tohoto rozporu Cílem při návrhu AddNet BYOD modulu bylo Dostat plně pod kontrolu IP správu BYOD a mobilních zařízení Provádět tuto správu BYOD a mobilních zařízení plně automaticky Jednoznačně identifikovat BYOD a mobilní zařízení na síti 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 39

40 Automatizovaná správa BYOD zařízení Předpoklady AddNet zná informace o uživatelích (jméno, , číslo mob. telefonu) On-line z firemních zdrojů ActiveDirectory, LDAP, WebServices apod. jednorázovým importem s následnou správou v AddNetu 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 40

41 Automatizovaná správa BYOD zařízení Přidání nového zařízení do sítě uživatel se připojí do sítě určené pro BYOD zařízení zařízení je přidělena dočasná IP adresa z public poolu při požadavku na http komunikaci je request přesměrován na stránku AddNetu, kde je požádán o vyplnění svého jména, případně pokud se jedná o hosta, tak zaškrtnutí žádám o přístup do Internetu a vyplnění případného přístupového hesla pro guest (může být měněno adminem AddNetu) na mobilní číslo uživatele je odeslána SMS zpráva s jednorázovým kódem pro registraci BYOD zařízení uživatel přepíše jednorázový kód do přístupové stránky BYOD modulu AddNetu následně je uživateli zpřístupněna komunikace do BYOD sítí dle toho, v jaké skupině je zařazen v případě podpory 802.1x MAC autentikace a autorizace akt. prvků sítě rovněž se zařazením do příslušné VLAN po zpřístupnění komunikace v BYOD síti je o tom uživatel informován SMS zprávou 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 41

42 Další vlastnosti AddNet BYOD modulu automatické uvolňování použitých IP adres BYOD zařízení po neaktivitě v síti delší než zadané časové období (např. 1 měsíc) definice časové platnosti přidělené IP adresy pro hosty (např. 1 den) možnost přiřazení uživatelů do různých skupin, definice přístupů do sítí podle skupin přiřazení IP adresy dle skupiny nastavení konkrétní VLAN (pokud jsou v síti prvky podporující 802.1x, MAC autentizaci a autorizaci) automatické vytvoření DNS primárního, reverzního a TXT záznamu dle nastaveného algoritmu v tabulce uživatelů -díky tomu je zařízení vsíti jednoznačně identifikované prostřednictvím DNS záznamů 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 42

43 Shrnutí přínosů AddNet BYOD modulu Bezobslužná správa BYOD a mobilních zařízení Jednoznačná identifikace BYOD a mobilních zařízení Poskytování informací o IP a vlastníku zařízení Možnost aplikování následných bezpečnostních pravidel pro BYOD a síťové zařízení Firewall pravidla Identifikace zařízení pro IDS a Netflow systémy Web filtering a sledování provozu Možnost realizace návazných a obdobných konceptů Jednoznačná identifikace pro veškeré monitorovací systémy Možnost aplikování identifikace i pro desktop systémy Možnost garantovat End-point security systémům tím, že na síti nekomunikují zařízení bez End-point ochrany 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 43

44 AddNet funkční přehled vedení IP adresního plánurychlé přidávání zařízení do sítě snávazností na DNS/DHCP/Radius změna konfigurací síťových zařízení monitorování výskytu IP a MAC adres na síti a jeho umístění (fyzický port) úplný audit stavu sítě DHCP DNS Radius významně vyšší provozní spolehlivost podpora N+1 redundance Active-Active 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 44

45 AddNet funkční přehled centrálním repositoryaktivních prvků info o firmware, SN apod. infoo utilizaci aktivních prvků info o utilizaci jednotlivých portů zálohování a obnova konfigurací autentizace 802.1x a MAC autentizace autorizace Řízení přidělování konkrétní VLAN pro zařízení nástroj pro krizový management Realizace hromadných operací krizové sety automatizovaná správa BYOD zařízení identifikace BYOD zařízení v síti 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 45

46 Klíčové přínosy AddNetu Řádová úspora práce síťových administrátorů Standardizace činností a centralizace správy vrozsáhlých a distribuovaných sítích Zavedení řízení bezpečnosti přístupu do sítě formou 802.1x MAC autentizace / autorizace (přiřazování do VLAN) Plně automatizovaná správa BYOD a mobilních zařízení Jednoznačná identifikace BYOD a mobilních zařízení v síti Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti DNS, DHCP, Radiusdíky N+1 redundanci a nadstandardní škálovatelnosti Úspora nákladů díky dlouhodobému sledování utilizace aktivních prvků Bezproblémová spolupráce se síťovými technologiemi Microsoft a Cisco 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 46

47 Řešení pro zajištění ZoKB Distribuovaný monitoring infrastruktury IPAM/DDI -distribuovaná správa IP adresního prostoru a základních síťových služeb (DNS, DHCP, RADIUS) NAC distribuovaná MAC autentizace a autorizace Zálohování a podpora obnovy konfigurací aktivních prvků Ve spolupráci s INVEA-TECH Flow monitoring NBA Behaviorální analýza Bezpečnost na 4 kliknutí 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 47

48 Případové studie 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 48

49 Případové studie Centrála + cca 16 poboček 800 uživatelů VMware+ 4 FireBoxappliance MoNet Komplexní infrastr. + aplikace AddNet IPAM + DDI, NAC v centrále Network Tools VPN, SMS Gate, SSL Proxy FlowMon ADS Snížení provozní zátěže, SLA Centrála + cca 8 lokalit, včetně 3 kolejí uživatelů VMware+ 6 FireBoxappliance MoNet Komplexní infrastr. + aplikace AddNet IPAM + DDI FlowMon ADS Znemožnění studentské kreativity a anonymity 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 49

50 Případové studie Cca 14 samostatných budov 2500 IP zařízení VMware+ 4 FireBoxappliance MoNet Síťová a základní infrastruktura AddNet IPAM + DDI, příprava NAC FlowMon ADS Snížení zátěže obsluhy Zvýšení provozní spolehlivosti Zavedení bezpečnosti na L2 Centrála + 6 lokalit 3500 uživatelů VMware+ 4 FireBoxappliance MoNet Komplexní infrastr. + aplikace AddNet IPAM + DDI, příprava NAC FlowMon ADS Snížení zátěže obsluhy Zvýšení provozní spolehlivosti Zavedení bezpečnosti na L Novicom s.r.o. All rights reserved Page 50

51 Případové studie VMware + FireBox appliance MoNet Komplexní infrastruktura AddNet IPAM + DDI, příprava NAC Network Tools VPN, SMS Gate, SSL Proxy FlowMon ADS Zvýšení provozní spolehlivosti Zavedení bezpečnosti na L2 Centrála + 14 krajů, tisíce IP zařízení KIVS a další VMware + FireBox appliance MoNet Komplexní infrastr. + aplikace AddNet IPAM + DDI, příprava NAC pro BO Network Tools VPN, SMS Gate, DPC, NDU FlowMonADS Snížení zátěže obsluhy Zvýšení provozní spolehlivosti Zavedení bezpečnosti na L Novicom s.r.o. All rights reserved Page 51

52 Srovnání s konkurenčními produkty 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 52

53 Srovnání s konkurenčními produkty Solarwinds Flow monitoring nemá vlastní sondy pouze kolektor přes SNMP nemá behaviorální analýzu NBA Infrastrukturní monitoring nemá distribuovaný monitoring i mimo SNMP IPAM DDI NAC Nemá distribuovaný integrovaný aktivní L2 monitoring (IP/MAC/lokalita) Nemá vlastní základní síťové služby (DNS/DHCP/RAIDUS ) Nemá podporu 100% uptime i pro vzdálené lokality (pro L2 monitoring a DDI) Nemá NAC (Autentizaci a Autorizaci) a NAC pro BYOD 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 53

54 Srovnání s konkurenčními produkty Infoblox Flow monitoring nemá Infrastrukturní monitoring nemá IPAM DDI Nemá distribuovaný model řešení pro L2 monitoring (pouze IP/MAC) a základní síťové služby (pouze DNS/DHCP) Nemá podporu 100% uptime podporuje pouze HA Active- Passive Nemá NAC a integrované RAIDUS síťové služby Nepodporuje NAC pro BYOD 2014 Novicom s.r.o. All rights reserved Page 54

55 Další informace Novicom s.r.o. Koněvova Praha 3 Jindřich Šavel obchodní ředitel Novicom s.r.o. All rights reserved Page 55

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Prodáno více než 15 milionů portů HiPath 4000 do 80 zemí světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení umožňuje

Více

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDIKOVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO NAS

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDIKOVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO NAS DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDIKOVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO NAS www.synology.com Synology je hlavním prodejcem NAS na celosvětovém trhu. Jako specializovaný dodavatel NAS serverů se snažíme využívat nejnovější

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Požádal jsem naše pracovníky IT, aby mi řekli jeden důvod, proč je řešení

Více