Technologie počítačových komunikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie počítačových komunikací"

Transkript

1 Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa Spojení: tel.: Obsah: Komunikační protokoly Prvky počítačových sítí Bezpečnost a ochrana přenosových sítí

2 Přenosové protokoly Datové komunikace Rozhraní vrstev definice služeb nabízených nadřízené vrstvě implementaci určuje zdejší protokol, nadřízená vrstva o ní nic neví rozhraní závisí na implementaci (např. OS) Zdroj: Pavel Satrapa 2

3 Přenosové protokoly Datové komunikace Referenční modely: ISO-OSI (International Standards Organization-Open System Interconnect) hierarchické rozdělení komunikačního procesu na 7 vrstev pro vrstvy definován účel funkce, které vykonává služby, které poskytuje vyšší vrstvě jednoznačná identifikace počítačů v síti adresou identifikace každého procesu jednotlivých aplikací v praxi se razantně neprosadil, zůstal zejména jako obecný model 3

4 vrstva Z pohledu služby Z pohled u účelu činnosti Z pohledu dat 7. APLIKAČNÍ (application) Zprostředkovává přístup ke komunikačním službám (el. pošta, přenos souborů, Telnet), obsahuje protokoly pro všeobecně používané služby 6. PREZENTAČNÍ (presentation) 5. RELAČNÍ (session) Zabývá se významem přepravovaných dat; transformuje data (formátuje, konvertuje) do/z tvaru srozumitelného aplikačnímu procesu; kódování, komprimace, šifrování Navazuje a udržuje spojení a konverzaci koncových procesů, řízení dialogu, přátelské ukončení spojení Uživatelsky orientované služby ZPRÁVA 4. TRANSPORTNÍ (transport) Implementována v koncovém počítači; zajišťuje spolehlivý přenos zpráv mezi procesy ve vysílacím počítači a procesem v přijímacím počítači; rozlišení aplikací; správa spojení SÍŤOVÁ (network) SPOJOVÁ (data link) Řídí směrování paketů v počítačové síti (hledání cest, vyrovnávání zátěže); řízení práce sítě (účtování),... Určuje rozdělení bitů do paketů (rámců), řídí tok rámců, provádí detekci chyb přenosu, přístup k médiu Přenosové služby PAKET RÁMEC 1. FYZICKÁ (physical) Přenos nestrukturovaných dat (bitů) přenosovým médiem; mechanické, elektrické a procedurální záležitosti; konektory, kabely, napětí, kódování signálu, BITY 4 Z

5 5 Datové komunikace Přenosové protokoly Spojované/nespojované služby Spojované služby (connection oriented) naváže spojení, jím pak protékají data (viz telefon) menší nároky dodržuje pořadí Nespojované služby (connectionless) každý paket přepravován samostatně (viz dopisy) pružnější a robustnější, reaguje na změny v síti univerzálnější lépe odpovídá charakteru sítí

6 Přenosové protokoly Datové komunikace TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) obsahuje 4 komunikační vrstvy možnost propojování sítí vybudovaných na odlišných principech a různých přenosových technologiích síťová vrstva zabezpečuje co nejrychlejší přenos bez ohledu na spolehlivost přenos se uskutečňuje po paketech, skládajících se ze záhlaví a dat, pakety se skládají do souborů až v koncovém zařízení 6

7 7 Přenosové protokoly TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

8 8 Datové komunikace Přenosové protokoly Architektura Internetu Síťová vrstva Internet Protocol (IP) nespojovaný, bez záruk drží pohromadě celý Internet (interoperabilita) Transportní vrstva přizpůsobuje služby potřebám aplikace Transmission Control Protocol (TCP) spojovaný, spolehlivý User Datagram Protocol (UDP) nespojovaný, bez záruk Aplikační vrstva protokoly konkrétních aplikací

9 Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí - přehled ve vztahu k vrstvám referenčního modelu ISO-OSI Vrstvy referenčního modelu OSI Aplikační Prezentační Relační Transportní Síťová Linková Fyzická Propojovací zařízení Brána (gateway) Směrovač (router) Most, přepínač (bridge, switch) Opakovač (repeater) 9

10 Propojování počítačů a datových sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Opakovač (repeater) - na úrovni fyzické vrstvy Most (bridge) - na úrovni linkové (spojové) vrstvy, přenášející bloky dat Přepínač (switch) - použití obdobně jako mosty (store and forward) Koncentrátor (hub) - přijímá data z každého svého portu a vysílá je na ostatní porty, umožňuje spojit skupinu síťových uzlů, které vzájemně izoluje od problémů jiných segmentů Směrovač (router) - pracuje na úrovni síťové vrstvy umožňuje připojení lokálních sítí do veřejných datových sítí zamezuje průniku dat do vnitřní či do vnější sítě práce se síťovými pakety a jejich adresami, podpora různých protokolů Brána (gateway) - inteligentní aktivní uzel, propojení na nejvyšší (aplikační) úrovni 10

11 Propojování počítačů a sítí Opakovač (repeater) - na úrovni fyzické vrstvy - spojuje dva segmenty jedné lokální počítačové sítě (zesiluje signály) nemá vnitřní paměť zvyšuje rozsah sítě 11

12 Propojování počítačů a sítí Směrovač (router) - pracuje na úrovni síťové vrstvy referenčního modelu umožňuje připojení lokálních sítí do veřejných datových sítí zamezuje průniku do vnitřní sítě a úniku dat do vnější sítě práce se síťovými pakety a jejich adresami, podpora různých protokolů směrovače musí umět mezi sebou komunikovat 12

13 Bezpečnost sítí Nebezpečí: odposlechu, modifikace přenášených dat, neoprávněného přístupu do lokální sítě Je třeba chránit: data (zajistit, aby je nemohl nikdo získat, měnit či mazat); výpočetní kapacity jednotlivých uzlů; omezování funkčnosti či narušení provozu některých služeb + 13

14 Bezpečnost sítí Pasivní útoky: "odposlouchávání" dat - cílem je získat nezveřejňované informace, které lze zneužít monitorování provozu - analýzy takto provozovaných kontaktů Aktivní útoky: modifikace dat vytváření falešných dat Aktivním útokům nelze stoprocentně zabránit, ale na rozdíl od pasivních útoků je lze snadněji detekovat. 14

15 Bezpečnost sítí + 15

16 Twitterový účet americké tiskové agentury AP dnes napadli neznámí hackeři a rozeslali přes něj do světa zprávu, že Bílým domem ve Washingtonu otřásly dvě exploze, při nichž byl zraněn prezident Barack Obama... AP okamžitě pravost zprávy dementovala a účet zablokovala. Také Obamův mluvčí ujistil, že prezidentovi USA se daří dobře. 16

17 Bezpečnost sítí Cíle bezpečnostních služeb: zajištění důvěrnosti dat - pomocí šifrování celého komunikačního kanálu, nebo jen vybraných citlivých dat zajištění autentizace uživatelů sítě (odhalování maskovaného narušitele), přiřazování přístupových práv - cílem je omezit (a řídit) přístup k počítači, datům a aplikacím, součástí je identifikace a autentizace toho, kdo žádá o přístup zajištění integrity dat, tj. úplnosti a nepozměnění dat zajištění neodmítnutelnosti zpráv zajistit, aby odesilatel nemohl popřít odeslání zprávy a příjemce nemohl popřít přijetí zprávy zabezpečení dostupnosti síťových služeb - útokům na dostupnost služeb lze zabránit autentizací a šifrováním + 17

18 18

19 19

20 20

21 Firewall je soubor opatření (realizovaný určitým HW a SW), která zabezpečují síť proti neoprávněnému přístupu zvenčí a proti úniku informací umožňuje např.: řízení přístupu uživatele z vnější i vnitřní sítě nastavení přístupových práv odfiltrování nebezpečných služeb soustředění bezpečnosti do jednoho komunikačního uzlu zablokování nepřátelského mapování vnitřní sítě aj. zajišťuje bezpečnost při vstupu nebo výstupu do/ze sítě, nezajištuje však bezpečnost dat během přenosu plní funkci filtru, který rozhoduje o tom, co a kam bude přes něj propuštěno + 21

22 Firewall Firewally se během svého vývoje řadily zhruba do následujících kategorií: Paketové filtry Aplikační brány Stavové paketové filtry Stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů zajišťuje bezpečnost při vstupu nebo výstupu do/ze sítě, nezajištuje však bezpečnost dat během přenosu plní funkci filtru, který rozhoduje o tom, co a kam bude přes něj propuštěno + 22

23 Firewall + 23

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

Lekce 3: Síťové modely a architektury, RM ISO/OSI

Lekce 3: Síťové modely a architektury, RM ISO/OSI Počí, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 3: Síťové modely a architektury, RM ISO/OSI Jiří Peterka, 2006 Slide č. 1 vrstevnatá filozofie

Více

Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS

Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS Slide č. 1 co je ATM? (Asynchronous Transfer Mode)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí

Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí Závěrečná zpráva do předmětu A4B32PKS - Počítačové a komunikační sítě Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí Barták Tomáš Bucicovschii Dmitrii Kožár Slavomír Leden 2015 Kocur Zbyněk

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Bezpečnost v operačních systémech

Bezpečnost v operačních systémech Bezpečnost v operačních systémech Něco z historie v počátcích výpočetní techniky byly používány kompaktní kódy přímo ovládající jednotlivá zařízení výpočetního systému prvnímy předchůdci dnešních OS byly

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE?

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? Josef Kaderka Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, katedra komunikačních a informačních systémů Kounicova 65, 662 10 Brno josef.kaderka@unob.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

Počítačové systémové sběrnice

Počítačové systémové sběrnice Počítačové systémové sběrnice Co je sběrnice pojem sběrnice má dva odlišné významy: soustava logických prvků a vodičů, spojujících jednotlivé části počítače a sloužících k vzájemné výměně dat mezi nimi

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více