Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí"

Transkript

1 Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili odpovědi od celkem 300 respondentů, z toho od 214 žen a 86 mužů. Věkové rozmezí a počty respondentů Věkové rozmezí Počet % 0 7% 40% 39% 13% 0 Nejvíce byli zastoupení senioři od 60 do 70-ti let, a senioři od 70-do 80-ti let. Významnou skupinu tvořili také senioři ve věku od 80- do 90-ti let. Zatím nepotřebují s ničím pomoci Potřebují s něčím pomoci % 47% Při zjišťování zda potřebují senioři s něčím pomoci, uvedlo 158 osob, že ještě nepotřebují s ničím pomoci. Mezi těmi, kdo uvedli, že nepotřebují (zatím) s ničím pomoci, je většina seniorů ve věku od 50 do 70-ti let. Pomoc potřebují spíše starší senioři ve věku od 70-ti let. Většina z nich potřebuje pomoci ve více oblastech. 13 (4%) respondentů uvedlo, že potřebují pomoci se vším. 1

2 S čím potřebují pomoci? Vzhledem k tomu, že většina dotazovaných žije ve venkovském regionu, nejčastěji ve vlastním domě, největší starosti jim dělá seniorům na Klatovsku údržba domu, topení, a zajištění otopu. Pokud k tomu ještě připočteme seniory, kteří potřebují obecně pomoci s těžkou prací, má tyto problémy 98 respondentů (69% z těch, kdo potřebují s něčím pomoci). Dále velké množství odpovědí souvisí se špatnou situací v zásobování na malých obcích a se špatnou dopravní obslužností. Takto se vyjádřilo 85 respondentů (60% z těch, kdo potřebují s něčím pomoci). Senioři nejvíce potřebují pomoci s obstaráním nákupu a dále s dopravou do města, nejčastěji s dopravou k lékaři. Senioři se potýkají také s nároky velkého úklidu - celkem 47 osob (33% z těch, kdo potřebují s něčím pomoci). 41 osob (29% z těch, kdo potřebují s něčím pomoci) potřebuje pomoc v domácnosti, zejména s vařením, žehlením a praním a s také s drobnými opravami v domácnosti. Specifickým problémem starších lidí, kteří žijí na venkově, je údržba zahrady. Tento problém pociťuje 17 osob (12% z těch, kdo potřebují s něčím pomoci). 17 osob (12% z těch, kdo potřebují s něčím pomoci) se vyjádřilo, že potřebuje pomoc při sebeobsluze, zejména v důsledku horší pohyblivosti, špatné chůze. 4 osoby potřebují pomoci při jednání s úřady. Souhrn: 45 30% seniorů potřebuje pomoci při těchto aktivitách: nakupování 45 pomoc při dopravě, zejména k lékaři, do města 40 Problémy s větším úklidem 35 údržbou nemovitosti 29 Přibližně 20% seniorů potřebuje pomoci při: Problémy s topením 20 sekání dřeva 19 zahrada, práce na zahradě 17 skládání uhlí 17 vaření 16 2

3 Asi 10% seniorů potřebuje pomoci v těchto situacích: pomoc se vším 13 pomoc s těžkou prací 12 pomoc s žehlením, praním 11 pomoc s drobnými opravy v domácnosti 11 dopomoc při chůzi (bolest nohou) 9 mytí oken 8 Méně než 5% senorů potřebuje pomoc při těchto činnostech: věšení záclon 4 při vyřizování na úřadech, s tiskopisy 4 při sebeobsluze 4 v domácnosti 3 se stěhováním těžkých předmětů 3 při ošetřování, bandážování křečových žil 3 pedikůra, masáže 1 Kdo jim nejvíce pomáhá? Kdo jim pomáhá řešit problémy Celkem Na koho se obracejí o pomoc Celkem Rodina 100 Rodina 232 Sociální služby 9 Sociální služby 14 Město/obec 15 V naprosté většině případů pomáhají svým starším příbuzným s jejich problémy členové rodiny. Členové rodiny jsou také ti, na které se senioři nejčastěji obracejí o pomoc. Rodinná soudržnost je specifickým rysem Klatovska. Senioři se na své děti, nebo jiné příbuzné, spoléhají také v otázce zabezpečení v případě, kdy se sníží jejich soběstačnost. 90% seniorů by nejraději zůstalo ve stáří doma, s rodinou. (10% seniorů uvažuje o přestěhování do domova důchodců, penzionu, nebo podobného zařízení). 37 respondentů uvedlo, že využívá nějakou sociální službu, nejčastěji dovážení obědů. Snížená dostupnost sociálních služeb a vysoká pomoc rodiny seniorům jsou zřejmě dva důvody, proč jsou sociální služby využívány v tak malé míře. Na otázku Napadá Vás nějaká služba, která by Vám mohla být užitečná? odpověděla NE většina z 300 dotazovaných. Pokud odpověděli ano, užitečné služby, které uvádějí, odpovídají na problémy, které pociťují. Jako nejužitečnější služby jsou tedy vnímány: 3

4 Služba Počet odpovědí Dovážení obědů 32 Úklidová služba, pomoc při úklidu 28 Nákupy, obchod v obci 20 Doprava do města, lepší doprava, k lékaři 8 Dále jsou to obecně služby sociální a zdravotní: Služba Počet odpovědí Pečovatelská služba 8 Domov důchodců, charita 7 Pedikúra, kadeřnictví, manikúra 6 Zdravotní péče doma 4 Naprostá většina respondentů však nehodlá zatím využívat nějakou sociální službu. Zdá se, že pomoc rodiny je vyhovující (to také potvrdila většina respondentů), na druhou stranu je možné, že je tento stav vnímán jako jediná možnost a že sociální služby jsou vnímány jako obecně nedostupné. Tuto úvahu pak potvrzují výpovědi některých respondentů, např. : Užitečná by byla každá služba, která by byla dostupná, když by jí bylo třeba. Odejít do domova pro seniory, nebo zůstat doma? Osobním přáním 90% seniorů je zůstat ve stáří doma. Na otázku Pokud by se v budoucnu Vaše soběstačnost zhoršila, jak to budete řešit? Odpovědělo 31% lidí, že chce i při zhoršené soběstačnosti zůstat se doma se svou rodinou. 24% dotazovaných odpovědělo, že zřejmě odejdou do domova důchodců, do penzionu, nebo do nějakého zařízení. Terénní sociální služby využije asi 7% osob. Při představě, že by měli zůstat doma, mají největší obavy ze zhoršení zdravotního stavu, snížené soběstačnosti. Více než ¼ dotazovaných neví, co bude v takové situaci dělat, nebo to zatím neřeší Pokud by se v budoucnu Vaše soběstačnost zhoršila, jak to budete řešit? Počet odpovědí % Počet odpovědí celkem Rodina Zařízení domov pro seniory, domov důchodců Nevím Zatím to neřeším Sociální služby 20 7 Lékař 2 1 Zůstávají senioři osamoceni? Dotazovaní senioři tráví svůj čas většinou aktivně, v naprosté většině mají přátele a scházejí se spolu alespoň občas. Z 267 osob, které odpovídaly na otázku, zda jim chybějí pořady pro seniory, odpovědělo 59 (22%) osob, že jim tyto pořady chybějí, a to zejména v jejich obci. V této oblasti se opět projevuje nízká dopravní dostupnost v regionu. Senioři ve svých 4

5 odpovědích projevili zájem zejména o výlety, zájezdy, vzdělávací přednášky, kulturní akce a setkávání s vrstevníky. 208 dotazovaných nepociťuje, že by jim pořady pro seniory chyběly. Senioři žijící v pobytovém zařízení Vyhodnotili jsme odpovědi 30-ti seniorů žijících v domě s pečovatelskou službou: Pobytové zařízení Počet respondentů Věkové rozmezí DPS Klatovy let DPS Červené Poříčí let DPS Újezdec let Důvod, proč odešli senioři do pobytového zařízení, je zejména zdravotní, ztráta soběstačnosti, nebo ztráta soběstačnosti manžela /manželky, ztráty bydlení po rozvodu, ale i přenechání bytu dětem. Senioři jsou v DPS velmi spokojeni, zejména s ochotou personálu, s tím že mají klidné a příjemné bydlení, teplo, že mohou využívat další služby a často využívají možnosti stravování, prádelnu, úklid. Senioři v DPS Klatovy, která se stala DPS teprve v roce 2007 přechodem z domova penzionu pro seniory, však pociťují úbytek péče, a cítí se v nejistotě, zejména ze ztráty zdravotní péče, dohledu zdravotních sester. Teď nevím, na koho se mám obrátit, možná charakterizuje úzkost seniorů, kterým se po mnoha letech změnily podmínky. Je pro ně teď zatěžující, že si musí některé služby vyhledat a zaplatit sami. 4 z nich uvádějí, že by v DPS měl být někdo, kdo se stará o opravy, a je v dosahu, když je potřeba ( domovník, důvěrník nebo údržbář ). Pro seniory v DPS Klatovy jsou přínosem pořádané kulturní, aktivity, cvičení, setkávání, kterých často využívají, právě proto, že se konají v domově. Potřebují senioři službu psychologa, gerontologa? Většina dotazovaných seniorů řeší své problémy s manželem / manželkou, s rodinou, s dětmi. Senioři, kteří žijí v domovech, se také svěřují pečovatelce. Přesto existuje asi 5% seniorů z dotazovaných, kterým chybí někdo, kdo by je vyslechl, poradil jim, na koho by se mohli obrátit. Tento stav se často objevuje u lidí, kterým zemřel partner, přítel, nebo jsou osamoceni. Nejméně 8 seniorů také uvedlo, že by uvítali častější nebo pravidelnou návštěvu zdravotní nebo sociální pracovnice u sebe doma, která by jim mohla poradit, zkontrolovat zdravotní stav, obstarat nebo zprostředkovat potřebné věci, léky apod. 5

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Jednou z aktivit v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Broumovska byla i realizace výzkumu zaměřeného na zjišťování specifických potřeb vybraných

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance VÝSLEDKY VÝZKUMU Následující příspěvek vychází z šetření mezi osobami s mentálním nebo kombinovaným postižením. Respondenty byli uživatelé různých typů sociálních služeb v 18 pražských organizacích, poskytujících

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 Sociální služby města Velké Meziříčí Zdenky Vorlové 2001 594 01 Velké Meziříčí I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ÚVODNÍ SLOVO... 3 III.

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK Zpracovalo: Centrum pro komunitní práci střední Čechy prosinec 2011 Martina Macurová a Renata Baxová Vodičkova 36 110 00 Praha

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Scénáře stárnutí populace

Scénáře stárnutí populace Scénáře stárnutí populace Co máme v budoucnu na vybranou? Projekt FP7: PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assessment Stárnutí populace Otázka, jak si poradit se stárnutím společnosti, představuje

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více