SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta"

Transkript

1 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA Agronomická fakulta Standardní ba Forma B 2826 Technologie odpadů 1604R004 Odpavé hospodářství 3 P K B 2901 Chemie a technologie potravin 2901R013 Technologie potravin 3 P B 4101 Zemědělské inženýrství 4101R029 Agrobyznys 3 P B 4103 Zootechnika 4103R007 Zootechnika 3 P K B 4106 Zemědělská specializace 4106R037 Pozemkové úpravy a ochrana půdy 3 P B 4106 Zemědělská specializace 4131R005 Provoz techniky 3 P B 4106 Zemědělská specializace 4106R019 Agroekologie 3 P B 4112 Agrobiologie 4102R001 Fytotechnika 3 P B 4112 Agrobiologie 1507R010 Molekulární biologie a biotechnologie 3 P B 4112 Agrobiologie 4131R006 Všeobecné zemědělství 3 P K B 4112 Agrobiology 4131R006 General Agriculture 3 P B 4152 Rostlinolékařství 4102R007 Rostlinolékařství 3 P N 2826 Technologie odpadů 2810T008 Technologie a management odpadů 2 P K N 2901 Chemie a technologie potravin 2901T013 Technologie potravin 2 P N 2901 Chemie a technologie potravin 2901T025 Jakost a zdravotní nezávadnost potravin 2 P N 2901 Chemie a technologie potravin 2901T028 Ekotrofologie 2 P N 4101 Zemědělské inženýrství 4101T029 Agrobyznys 2 P N 4102 Fytotechnika 4102T001 Fytotechnika 2 P N 4102 Fytotechnika 1507T008 Biotechnologie rostlin 2 P N 4103 Zootechnika 4103T007 Zootechnika 2 P N 4103 Zootechnika 4102T016 Krmivářství 2 P N 4103 Zootechnika 4103T009 Rybářství a hydrobiologie 2 P N 4103 Zootechnika 4103T010 Živočišné biotechnologie 2 P N 4103 Zootechnika 4103T016 Chov koní a agroturistika 2 P N 4106 Zemědělská specializace 3708T029 Automobilová prava 2 P N 4106 Zemědělská specializace 4101T020 Management techniky 2 P N 4106 Zemědělská specializace 4101T004 Provoz techniky 2 P N 4106 Zemědělská specializace 3904T001 Agroekologie 2 P N 4106 Zemědělská specializace 4106T010 Rozvoj venkova 2 P N 4106 Zemědělská specializace 4101T011 Všeobecné zemědělství 2 P K N 4106 Agricultural Specialization 4101T011 General Agriculture 2 P K N 4106 Zemědělská specializace 4101T013 Zemědělské inženýrství 2 P K N 4106 Agricultural Specialization 4101T013 Agricultural Engineering 2 P N 4152 Rostlinolékařství 4102T007 Rostlinolékařství 2 P P 1407 Chemie 4106V017 Zemědělská chemie 3 P K P 1407 Chemistry 4106V017 Agricultural Chemistry 3 P K P 1507 Botanika 1507V001 Anatomie a fyziologie rostlin 3 P K P 1507 Botany 1507V001 Plant Anatomy and Physiology 3 P K P 1507 Botanika 1507V001 Anatomie a fyziologie rostlin 4 P K P 1507 Botany 1507V001 Plant Anatomy and Physiology 4 P K

2 P 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604V001 Aplikovaná a krajinná ekologie 3 P K P 1601 Ecology and Environmental 1604V001 Applied and Landscape Ecology 3 P K Protection P 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604V001 Aplikovaná a krajinná ekologie 4 P K P 1601 Ecology and Environmental 1604V001 Applied and Landscape Ecology 4 P K Protection P 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1502V004 Aplikovaná zoologie 4 P K P 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1601V006 Aplikovaná bioklimatologie 4 P K P 1601 Ecology and Environmental 1601V006 Applied Bioclimatology 4 P K Protection P 2826 Technologie odpadů 2810V009 Technologie odpadů 3 P K P 2826 Technologie odpadů 2810V009 Technologie odpadů 4 P K P 2901 Chemie a technologie potravin 4106V016 Vlastnosti a zpracování zemědělských 3 P K materiálů a produktů P2904 Technologie potravin 4106V016 Vlastnosti a zpracování zemědělských 4 P K materiálů a produktů P 4102 Fytotechnika 4102V002 Obecná produkce rostlinná 3 P K P 4167 Plant Production 4102V002 General Plant Production 3 P K P 4102 Fytotechnika 4102V002 Obecná produkce rostlinná 4 P K P 4167 Plant Production 4102V002 General Plant Production 4 P K P 4102 Fytotechnika 4102V008 Speciální produkce rostlinná 3 P K P 4167 Plant Production 4102V008 Special Plant Production 3 P K P 4102 Fytotechnika 4102V008 Speciální produkce rostlinná 4 P K P 4167 Plant Production 4102V008 Special Plant Production 4 P K P 4103 Zootechnika 4103V002 Obecná zootechnika 3 P K P 4103 Animal Breeding 4103V002 General Animal Breeding 3 P K P 4103 Zootechnika 4103V002 Obecná zootechnika 4 P K P 4103 Animal Breeding 4103V002 General Animal Breeding 4 P K P 4103 Zootechnika 4103V004 Speciální zootechnika 3 P K P 4103 Zootechnika 4103V004 Speciální zootechnika 4 P K P 4103 Zootechnika 1515V008 Molekulární biologie a genetika 3 P K živočichů P 4103 Animal Breeding 1515V008 Molecular Biology and Genetics of 3 P K Animals P 4103 Zootechnika 1515V008 Molekulární biologie a genetika 4 P K živočichů P 4103 Animal Breeding 1515V008 Molecular Biology and Genetics of 4 P K Animals P 4106 Zemědělská specializace 4101V008 Technika a mechanizace zemědělství 3 P K P 4106 Agricultural Specialization 4101V008 Technology and Agriculture Machinery 3 P K P 4106 Zemědělská specializace 4101V008 Technika a mechanizace zemědělství 4 P K P 4106 Agricultural Specialization 4101V008 Technology and Agriculture Machinery 4 P K P 4152 Rostlinolékařství 4102V007 Rostlinolékařství 3 P K P 4152 Rostlinolékařství 4102V007 Rostlinolékařství 4 P K P 1532 Vědy o živé přírodě 1515V013 Strukturní biologie 4 P K P 1532 Vědy o živé přírodě 1515V014 Bio-omika 4 P K P 1532 Life Sciences 1515V013 Structural Biology 4 P K P 1532 Life Sciences 1515V014 The Bio-omics 4 P K

3 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Standardní ba Forma B 6214 Regionální rozvoj 6202R102 Socioekonomický a environmentální 3 P K rozvoj regionů B 6214 Regional Development 6202R102 Socioeconomic and Environmental 3 P Development of Regions B 6702 Mezinárodní teritoriální 6702R004 Mezinárodní rozvojová 3 P B 6702 International Territorial Studies 6702R004 International Development Studies 3 P N 6214 Regionální rozvoj 6202T102 Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů 2 P K N 6214 Regional Development 6202T102 Socioeconomic and Environmental 2 P Development of Regions N 6702 Mezinárodní teritoriální 6702T004 Mezinárodní rozvojová 2 P N 6702 International Territorial Studies 6702T004 International Development Studies 2 P Lesnická a dřevařská fakulta Standardní ba Forma B 3302 Nábytek 3301R008 Tvorba a výroba nábytku 3 P B 3305 Stavby na bázi dřeva 3301R011 Stavby na bázi dřeva 3 P B 3341 Dřevařství 3341R001 Dřevařství 3 P K B 3915 Krajinářství 3914R013 Krajinářství 3 P B 4132 Lesnictví 4132R002 Lesnictví 3 P K B 4132 Lesnictví 4132R006 Hospodaření s přírodními zdroji 3 P tropických a subtropických oblastí B 4166 Arboristika 4132R005 Arboristika 3 P K B 8213 Design nábytku 8206R127 Design nábytku 4 P N 3301 Dřevařské inženýrství 3301T001 Dřevařské inženýrství 2 P K N 3303 Nábytkové inženýrství 3301T012 Nábytkové inženýrství 2 P N 3305 Stavby na bázi dřeva 3301T011 Stavby na bázi dřeva 2 P N 3914 Krajinné inženýrství 3914T002 Krajinné inženýrství 2 P N 4107 Lesní inženýrství 4107T003 Lesní inženýrství 2 P K N 4158 European Forestry 4107T016 European Forestry 2 P N 4158 European Forestry 4107T017 Forestry and Landscape Management 2 P N 8213 Design nábytku 8206T127 Design nábytku 2 P P 1507 Botanika 1507V009 Fytologie lesa 4 PK P 1507 Botany 1507V009 Forest Phytology 4 PK

4 P 3301 Dřevařské inženýrství 3301V007 Technologie zpracování dřeva 3 P K P 3304 Procesy tvorby nábytku 3301V000 st. program bez st. 3 P K P 3914 Krajinné inženýrství 3914V012 Ekologie lesa 4 P K P 3914 Landscape Engineering 3914V012 Forest Ecology 4 P K P 3914 Krajinné inženýrství 3914V014 Tvorba a ochrana krajiny 4 P K P 3914 Krajinné inženýrství 3914V025 Inženýrské stavby lesnické a krajinářské 4 P K P 3929 Aplikovaná geoinformatika 1302V000 st. program bez st. 3 P K P 4107 Lesní inženýrství 4107V008 Pěstění lesa 4 P K P 4107 Lesní inženýrství 4107V006 Ochrana lesa 3 P K P 4107 Lesní inženýrství 4107V004 Myslivost 4 P K P 4107 Lesní inženýrství 4107V012 Technika a mechanizace lesnické výroby 3 P K P 4107 Lesní inženýrství 4107V002 Hospodářská úprava lesa 3 P K P 6208 Ekonomika a management 6208V107 Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů 4 P K Provozně ekonomická fakulta Standardní ba Forma B 3902 Inženýrská informatika 3902R043 Automatizace řízení a informatika 3 P B 6202 Hospodářská politika a 6202R010 Finance 3 P K B 6202 Economic Policy and 6202R010 Finances 3 P B 6202 Hospodářská politika a 6202R056 Veřejná 3 P K B 6202 Economic Policy and 6202R056 Public 3 P B 6208 Ekonomika a management 6208R056 Manažersko ekonomický obor 3 P K B 6208 Economics and Management 6208R056 Business Economics and Management 3 P K B 6208 Ekonomika a management 6208R029 Ekonomika zemědělství a potravinářství 3 P K B 6208 Ekonomika a management 6208R100 Sociálně ekonomický obor 3 P K B 6208 Ekonomika a management 6208R043 Management obchodní činnosti 3 P K B 6208 Ekonomika a management 6501R012 Management cestovního ruchu 3 P B 6209 Systémové inženýrství a 6209R003 Ekonomická informatika 3 P informatika B 6209 System Engineering and Informatics 6209T003 Economic Informatics 3 P N 6202 Hospodářská politika a 6202T049 Účetnictví a daně 2 P N 6202 Economic Policy and 6202T049 Accounting and Taxes 2 P N 6202 Hospodářská politika a 6202T100 Finance a investiční management 2 P N 6202 Hospodářská politika a 6202T100 Finance a investiční management 2 K N 6202 Hospodářská politika a 6202T056 Veřejná 2 P K N 6202 Economic Policy and 6202T056 Public 2 P K N 6208 Ekonomika a management 6208T056 Manažersko ekonomický obor 2 P K N 6208 Economics and Management 6208T056 Business Economics and Management 2 P K

5 N 6208 Ekonomika a management 6208T191 Řízení a ekonomika obchodu 2 P K N 6208 Economics and Management 6208T127 European Studies in Business and 2 P Economics N 6209 Systémové inženýrství a 6209T003 Ekonomická informatika 2 P informatika N 6209 System Engineering and 6209T003 Economic Informatics 2 P Informatics N 3902 Inženýrská informatika 3902T043 Automatizace řízení a informatika 2 P P 6202 Hospodářská politika a 6202V010 Finance 3 P K P 6202 Economic Policy and 6202V010 Finance 3 P K P 6208 Ekonomika a management 6208V097 Řízení a ekonomika podniku 3 P K P 6208 Economics and Management 6208V097 Business Economics and Management 3 P K P 6209 Systémové inženýrství a 6209V003 Ekonomická informatika 3 P K informatika P 6209 System Engineering and Informatics 6209V003 Economic Informatics 3 P K Zahradnická fakulta Standardní ba Forma B 4108 Zahradnické inženýrství 4108R003 Zahradnictví 3 P K B 4108 Zahradnické inženýrství 4108R008 Vinohradnictví a vinařství 3 P K B 4109 Zahradní a krajinářská 4109R001 Zahradní a krajinářská 4 P B 4109 Zahradní a krajinářská 4109R010 Zahradní a krajinářské realizace 3 P B 4109 Zahradní a krajinářská 4109R011 Správa zeleně 3 P K B4113 Zahradnické technologie 4108R002 Zahradnictví 3 P K B 4144 Zahradnictví 4144R003 Jakost rostlinných potravinových zdrojů 3 P B4171 Floristická tvorba 4144R007 Floristická tvorba 3 P K N 4108 Zahradnické inženýrství 4108T003 Zahradnictví 2 P K N 4108 Zahradnické inženýrství 4108T010 Řízení zahradnických technologií 2 P K N4168 Horticultural Engineering 4108T011 International Master of Horticulture 2 P Science N 4109 Zahradní a krajinářská 4109T001 Zahradní a krajinářská 2 P Zahradní a krajinářská N T006 Management zahradních a 2 P krajinářských úprav P 4108 Zahradnické inženýrství 4108V003 Zahradnictví 3 P K P 4108 Horticultural Engineering 4108V003 Horticulture 3 P K P 4108 Zahradnické inženýrství 4108V003 Zahradnictví 4 P K P 4108 Horticultural Engineering 4108V003 Horticulture 4 P K P 4109 P 4109 Zahradní a krajinářská Zahradní a krajinářská 4109V001 Zahradní a krajinářská 4 P K V001 Zahradní a krajinářská 3 P K

6 1 Institut celoživotního vzdělávání Standardní ba Forma 2) B 7507 Specializace v pedagogice 7504R100 Učitelství odborných předmětů 3 P K B 7507 Specializace v pedagogice 7507R056 Učitelství praktického vyučování a 3 P K odborného výcviku B 4156 Technické znalectví a pojišťovnictví 4106R030 Technické znalectví a pojišťovnictví 3 P K N4160 Technické znalectví a expertní inženýrství 4106T035 Technické znalectví a expertní inženýrství 2 P K programy uskutečňované Mendelovou univerzitou v Brně jsou stupné i pro osoby se zdravotním postižením. (Máte-li jakékoliv tazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na poradenské centrum pro podporu studentů se specifickými potřebami ICV MENDELU ). 1) B - bakalářský studijní program, N navazující magisterský studijní program, P - ktorský studijní program 2) P prezenční forma, K kombinovaná forma

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Univerzitní programy

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Univerzitní programy SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA PROG ) Univerzitní programy Forma B 4101 Zemědělské inženýrství 4101R029 Agrobyznys 3

Více

prospěch předchozího studia na VOŠ za posledních 2,5 roku, maximum 100 bodů. Uchazeči z VOŠ o prezenční formu studia

prospěch předchozího studia na VOŠ za posledních 2,5 roku, maximum 100 bodů. Uchazeči z VOŠ o prezenční formu studia Základní informace o přijímacím řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2014/2015 1. Přihlášku ke studiu uchazeč

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY profil akademický. Bakalářské studijní programy realizované od akademického roku 2019/2020

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY profil akademický. Bakalářské studijní programy realizované od akademického roku 2019/2020 BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY profil akademický Bakalářské studijní y realizované od akademického roku 2019/2020 ISCED u Název specializace B0488A050001 a veřejná správa Veřejná ekonomika a správa P, K

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č.

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků Na realizaci se podílí:

Více

S T U D I J N Í P L Á N Y

S T U D I J N Í P L Á N Y S T U D I J N Í P L Á N Y Příloha A 17 Studijní plány navazujících magisterských a bakalářských studijních programů v členění podle forem studia, studijních oborů a jejich specializací: 1. Prezenční studium

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU MENDEL-INFO 2013 26. února 2013, Křtiny doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 1. ročník Mendel-Info 2012 (9. března Žabčice) 2. ročník Mendel-Info 2013 (26. února Křtiny)

Více

S T U D I J N Í P L Á N Y

S T U D I J N Í P L Á N Y S T U D I J N Í P L Á N Y Příloha A 17 Studijní plány magisterských, navazujících magisterských a bakalářských studijních programů v členění podle forem studia, studijních oborů a jejich specializací:

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2017/2018. 1) Maximální počty přijímaných

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL (modře označené studijní programy / studijní obory pouze na dostudování stávajících studentů) * Uchazeči o studium mohou být přijímáni nejpozději do 31. prosince

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia na FAPPZ pro akademický rok 2018/2019

Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia na FAPPZ pro akademický rok 2018/2019 Česká zemědělská univerzita v Praze V Praze dne 2. 10. 2018 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského na FAPPZ pro akademický

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně

Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně 2010 Projednáno Správní radou Mendelovy univerzity v Brně dne 3. května 2011 Schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 23. května

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRáVa O ČINNOsTI MENDELOVy UNIVERZITy V brně 2009 Projednáno správní radou Mendelovy univerzity v brně dne 20. dubna 2010 schváleno

Více

Role fakulty při generační obměně pracovníků v zemědělství

Role fakulty při generační obměně pracovníků v zemědělství Základní role fakulty Vzdělávací Bc. obory - technik NMgr. (Ing.)obory - specialista, manažer PhD. obory - specialista, manažer Inovační zavádění nových technologií kvalita a ekonomika produkce udržitelnost

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Úvodní ustanovení. Podávání přihlášek

Úvodní ustanovení. Podávání přihlášek 1/6 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2017/2018 1 Úvodní

Více

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 20. května 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2003 Schváleno Akademickým senátem MZLU v Brně dne 10. května 2004 Projednáno

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

PřEhlEd vzdělávání PoradEnSké Služby

PřEhlEd vzdělávání PoradEnSké Služby Přehled vzdělávání a Poradenské služby Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003. Po třech letech úspěšného fungování a neustálého

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze pro akademický rok 2018/2019 A. Bakalářské a magisterské studijní programy a obory Postup a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2019/2020 Brno, 2019 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č.

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2004 Schváleno Akademickým senátem MZLU v Brně dne 16. 5. 2005 Projednáno

Více

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č.

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o.

Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Seznam analyzovaných časopisů: 1885 Listy cukrovarnicke a reparske (LCR). Vydavatel

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Představení Technické fakultyčzu v Praze. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost

Představení Technické fakultyčzu v Praze. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost Představení Technické fakultyčzu v Praze Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) červeně neověřené údaje z konkrétního předpisu, většinou se jedná o osobní sdělení Vysoká

Více

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole 9.2.2011, rubrika: Vysoké školy, strana: 6 Veřejné vysoké školy Univerzita Karlova

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr.

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. AVA22E Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

Economic policy and Administration Accounting and Taxes Hospodářská politika a správa

Economic policy and Administration Accounting and Taxes Hospodářská politika a správa Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 V souladu s ustanovením 49 zákona

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) Vysoká škola 1. ročník Akademie múzických umění v Praze (AMU) Akademie výtvarných umění

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Č.j.: 6/2012 V Praze, dne 24.10.2012 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: J. Tůma, doc. Sus, Dr. Drábek, doc. Rajmon Zasedání vedl:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě)

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě) Všeobecné zemědělství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné

Více

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna 1 1 0 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY B 1001 *R 2 Přírodovědná studia ZU 23 236/04 11 11 1 Matematické obory B,M,N,P 1101 1101 R,T,V 2 Matematika

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003. Po třech letech úspěšného fungování a neustálého

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Vysokoškolské vzdělávání Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise dubna 2016, Skalský dvůr, Lísek

Zápis č ze zasedání Akreditační komise dubna 2016, Skalský dvůr, Lísek Zápis č. 02 16 ze zasedání Akreditační komise 11. 13. dubna 2016, Skalský dvůr, Lísek Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zemědělská 1 / 613 00 Brno telefon +420 545 132 727 petra.krupalova@mendelu.cz www.pef.mendelu.cz Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Výroční zpráva o činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 Výroční zpráva o činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 Projednáno na kolegiu děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne 9. 6. 2017 Schváleno Akademickým senátem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Zápis č. 02 12 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. dubna 2012, Srní

Zápis č. 02 12 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. dubna 2012, Srní Zápis č. 02 12 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. dubna 2012, Srní Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda, Svatava

Více

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

INFORMACE O STUDIU. pro akademický rok 2009/2010.

INFORMACE O STUDIU. pro akademický rok 2009/2010. INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2009/2010 http://www.mendelu.cz foto Archiv MZLU v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

Studijní předpoklady - předměty, které student potřebuje k přípravě na SZZ

Studijní předpoklady - předměty, které student potřebuje k přípravě na SZZ Studijní předpoklady - předměty, které student potřebuje k přípravě na SZZ BEKOL Aplikovaná ekologie Ekologie Obecná ekologie (ZEZ07E,ZEZ72E) Ekologie stanovišť (ZEZ03E,ZEZ74E) Ochrana přírody Ochrana

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace Čl. 1 Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo ) vydává tento Metodický

Více

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 11.2.2009, rubrika: Vzdělávání, strana: 2 Veřejné vysoké školy

Více

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Agropodnikání 12 pro 1. ročník název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Základy společenských věd 1 1 1 0 3 + aplikovaná

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2002 Projednáno Správní radou MZLU v Brně dne 7. května 2003 Schváleno

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více