Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11"

Transkript

1 Přednáška č.11

2 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí

3 Virtuální sítě se objevují v první polovině devadesátých let v souvislosti se zaváděním moderním přepínacích technologií. Přepínače (viz. předchozí přenášky) umožňují připojit více uživatelů, segmentovat jednotlivé části sítě atd. pro dosažení vyššího výkonu. Virtuální LAN sítě bychom mohli definovat jako logický segment LAN sítě. Jedná se o kombinované SW a HW řešení (v závislosti na typu VLAN sítě). Pro spojení VLAN sítí je třeba využít směrovač

4

5 Tyto sítě bychom dle jejich topologie mohli rozdělit dle: o portů o MAC adres uzlů o síťového protokolu nebo síťových adres uzlů o skupinového IP vysílání VLAN sítě nedoznaly zásadního rozšíření o výhodou je redukce všesměrového vysílání a logická segmentace jednotlivých sítí o v praxi jsou využívány spíše v enterprise řešeních než malých sítích

6 VPN je privátní síť, vybudovaná v rámci veřejné síťové infrastruktury, jakou je např. globální Internet. Privátní sítě můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. o plně privátní sítě většinou spojovány s technologiemi WAN o umožňují vytvořit spojení na základě technologií X.25, ATM, FRAMERELAY pro rozsáhlé sítě o nevýhodou bývá nákladné pořízení o výhodou stálost a následná údržba pronajatých linek

7 Virtuální privátní sítě nejčastěji spojovány s INTERNETEM o využívají veřejné síťové infrastruktury pro snížení nákladů o je nutné zajistit bezpečnost v otevřené síti o jedná se o otevřený systém umožňující svobodně připojovat prakticky kohokoliv o nutné vyřešit problém přechodu přes různé síťové topologie a protokoly o existuje větší množství protokolů a způsobů, jak vytvořit virtuální privátní síť o různé protokoly spolu však nemusí vždy spolupracovat (viz. PPTP protokol) o ne každý provider umožňuje využít libovolný protokol pro tvorbu virtuální privátní sítě

8 V počítačových síti využívající veřejných služeb Internetu pro vytvoření virtuální privátní sítě rozeznáváme tři základní typy sítí VPN pro vzdálený přístup o zajišťuje bezpečné připojení jednotlivých uživatelů k síťovým službám o na vzdáleném počítači je nainstalován klient VPN o příkladem může být komutovaný způsob spojení a realizace sítě pomocí VPDN (Virtual Private Dial-up Network) o uživatel platí za spojení pouze místnímu poskytovateli a realizuje tak úsporu vytvoření virtuální sítě přes Internet

9 Intranetová VPN o aktivní a trvale připojený druh virtuální sítě o využívá se pro spojení poboček nebo vytvoření podnikové sítě o často postaven na HW VPN aktivních síťových prvcích Extranetová VPN o nejčastějším cílem je zajištění bezpečného spojení pro zajištění e-komerce a spojených služeb o jedná se o rozšíření intranetových VPN sítí o poskytují vzájemné a bezpečné propojení informačních systémů

10

11 Základní principy a implementace VPN sítí jsou značně různorodé. Neexistuje jednotný a jednoznačný přístup tvorby VPN. Virtuální privátní sítě zahrnují problematiku. o autentizace a integrity dat o tunelování dat o přenášený (původní protokol) IP, IPX, NETBEUI o obalový (zapouzdřovací) protokol GRE, IPSec, L2F, PPTP, L2TP o nosný protokol o šifrování často prováděno obalovým protokolem (např. IPSec) o ochranu relací

12 Nejznámějšími protokoly pro VPN jsou: o VLAN (VPN) linkové vrstvy o VPN síťové vrstvy o PPTP, L2TP, IPSec, GRE o VPN aplikační vrstvy o SSL (TLS) o Existuje mnoho dělení v extrémním případě můžeme považovat za VPN jakékoliv virtualizované či tunelové spojení (SSH) Mezi zásadní výhody VPN sítí můžeme řadit: o úsporu nákladů o vzdálený přístup o zabezpečení komunikace o zjednodušení topologie sítě o mobilní přístup k síťovým prostředkům

13 Realizace VPN sítě může být provedena různými způsoby. Cisco ve svých publikacích rozděluje komponenty na níže uvedené: o firewall základní bezpečnostní prvek, který by měl podporovat VPN sítě, respektive protokoly o směrovače s podporou VPN obvykle vhodné pro menší až střední sítě (rozšiřují funkce běžného směrovače) o koncentrátor sítě VPN vytvořeny specielně pro VPN sítě a vzdálený přístup uživatelů (mohou obsloužit i desetitisíce uživatelů) o klientský software podporuje konkrétní VPN protokoly a operační systémy

14 Dále je třeba zvážit následující faktory: o škálovatelnost zvolená architektura musí odpovídat informační strategii organizace a umožnit její růst v budoucnosti o ovladatelnost požadavek na efektivní a vzdálenou správu VPN sítě o spolehlivost kritický faktor každé sítě

15 PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) byl vyvinut sdružením firem Ascend, Microsoft, 3COM, ECI Telematics a U.S. Robotics. Protokol pracuje na druhé vrstvě dle referenčního modelu OSI. Rozšiřuje možnosti původní protokolu PPP. Umožňuje připojení pomocí komutovaného připojení přes veřejnou síť Internet. Základní funkce protokolu PPTP: o přebírá data z paketů PPP a dále je zapouzdřuje o pomocí PPP se připojí do sítě poskytovatele o klient PPTP nad TCP portem 1723 vytváří řídící spojení

16 o v rámci tohoto spojení je zaveden zabezpečený tunel o pro udržování a řízení spojení se využívá protokol PPP o autentizace vychází z protokolu CHAP (CHallenge Handshake Authentication Protocol) nebo PAP (Password Authentication Protocol) Jedná se o stále rozšířený protokol podporovaný firmou Microsoft VPN server využívající PPTP je možné vybudovat na platformě Windows i Linux případně na HW bázi (například Cisco) Používá se spíše pro komunikace mezi klientem a serverem než mezi VPN servery, respektive sítěmi

17 Architektura PPTP má více omezení PPTP například nespecifikuje konkrétní způsob autentizace či šifrování dat Může docházet k problematické komunikaci v rámci nasazení VPN V odborném tisku je kritizován z důvodu nižší bezpečnosti a určitým chybám v návrhu samotného protokolu Považuje se za starší a v mnoha ohledech již překonaný protokol Díky podpoře Microsoft jej však můžeme naleznout prakticky v každém systému Windows

18 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) rozšiřuje PPTP protokol, je standardizován v RFC Vyvinut firmami Cisco a Microsoft převzato to nejlepší z protokolů PPTP (Microsoft) a L2F (Cisco). Dvě nejdůležitější části protokolu. o LAC (L2TP Access Concentrator) o LNS (L2TP Network Server) zakončuje či autentizuje datový proud PPP L2TP má s PPT mnoho společných vlastností, hlavní rozdíly jsou: o šifrování se zahajuje již před procesem spojení přes PPP o využívá algoritmus DES či 3DES o dochází k autentizaci počítače a nejen uživatele

19 Výhody L2TP o lépe standardizován o za šifrování odpovídá silný protokol IPSec o podporuje víceprotokolová prostředí, přenáší libovolný směrovaný protokol o podporuje přenosové technologie WAN (Frame relay, ATM, X.25 či Sonet) na úrovni LAN přechází nad Ethernetem, Token Ringem nebo FDDI GRE (General Routing Encapsulation) protokol obecného zapouzdření sloužící pro komunikaci a vzdálený přístup je podporován L2TP GRE nevyžaduje pro přenos IP protokol

20

21 SSH (Secure Shell) je klient/server protokol v síti TCP/IP umožňující bezpečnou komunikaci, pracuje na portu TCP/22. Protokol vyvinul v roce 1995 Tatu Ylönen. Používán jako název přenosového (síťového) protokolu i jako název programu zprostředkovávající spojení. Data jsou přenášena mezi dvěma počítači přes nebezpečnou vnější síť vždy šifrovaně a volitelně s použitou kompresí. Ve skutečnosti se nejedná o shell ve smyslu interpret příkazů. Název byl odvozen z existujícího programu rsh, který má podobné funkce, ale není zabezpečený.

22 SSH je používáno jako bezpečná náhrada starších protokolů a nabízí i nové vlastnosti: o náhrada protokolu TELNET, práce na vzdáleném počítači přes nezabezpečenou síť o náhrada protokolu RLOGIN, přihlášení na vzdálený počítač o náhrada protokolu RSH, spouštění příkazů na vzdáleném počítači o tunelování spojení o přesměrování TCP portů a X11 spojení zabezpečeným kanálem o bezpečný přenos souborů pomocí SFTP nebo SCP o nevyžaduje pro přenos IP protokol.

23 IP security je zásadním protokolem v rámci budování zabezpečené infrastruktury v otevřené počítačové síti. IPsec podporuje oba současné standardy IP protokolu IPv4 a IPv6. IPSec zabezpečuje důležité služby o ochranu proti změně či záměně paketů, respektive detekci duplicitních paketů o umožňuje využívat kryptografické metody pro zabezpečení paketů o skryt před uživateli a před prvky zajišťující komunikaci v Internetu o architektura je navržena nezávisle na kryptovacím algoritmu

24 IPSec může být implementován v koncové stanici (hostu) bezpečnostní bráně tento přístup zjednodušuje bezpečnostní architekturu. Protokol IPSec má dva základní režimy šifrování: o tunelovací režim o propojení bezpečnostních bran přes nedůvěryhodnou síť o během přenosu chráněn a zapouzdřen celý IP paket o režim spolupráce s protokoly ESP a AH o přenosový režim o využíváno zpravidla ve spojení s protokolem L2TP o autentizace vzdálených klientů VPN pod Windows

25

26 Protokoly IPSec utváří systém bezpečnostních standardů o ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) o popisuje fázi dohody IPSec o spojení o protokol Oakley zajišťuje výměnu autentizovaného klíče o klíčová metoda může být provozována na základě speciálních algoritmů (Diffie-Hellman) o součástí je standard IKE (Internet Key Exchange) bezpečnostní parametry

27 o ESP (Encapsulating Security Payload) o zajišťuje důvěrnost a ochranu dat s volitelnými službami autentizace a detekce opakování relace o komunikuje na základě TCP s porty 50 a 51 o AH (Authentification Header) o zajišťuje autentizaci a volitelně poskytuje ochranu proti opakování relace o AH hlavička se vkládá přímo do chráněných dat o použití samostatně nebo ve spojení s překonaným ESP SA (Bezpečnostní Asociace) zavádí důvěryhodný vztah mezi dvěma partnerskými zařízeními a koncovými body VPN sítě

28 Počítačové sítě jsou ze svého principu velmi zranitelné V síti umožňuje strategické využití dat, informací a znalostí v organizaci. Základním principem je přístup "Vše má hodnotu. Nejdůležitější bezpečnostní prvky tak, jak je navrhují přední odborníci firmy CISCO, jsou: o rizika a typický útok o bezpečnostní zásady o bezpečnostní technologie o bezpečnostní protokoly o firewall v síti o zabezpečení na síťové úrovni o bezpečnost bezdrátových sítí o detekce průniku o komplexní nástroje pro ochranu sítí

29 Útok můžeme rozdělit na dvě základní kategorie: o náhodný o cílený Získat přístup do systému otevřené počítačové sítě obecně probíhá v následujících krocích: o obhlídka a průzkum terénu (DNS, IP adresy, služby, řízení přístupu, firewall, detekční systémy, typy protokolů, typy spojení, mail, VPN, databáze,...) o sledování cíle (skenování portů a provozu sítě či identifikace serverů)

30 o soupis prostředí (utvoření komplexního sítě a objevení zranitelných míst) o získání přístupu (operační systém, aplikace, dekonfigurace, skriptový útok) o rozšíření oprávnění o vytvoření backdoor a zahlazení stop (skrytí své činnosti před administrátorem) Organizace pro bezpečnost sítí (CERT, SANS, CIS, SCORE, Internet Storm Center, ICAT, Security Focus...)

31 Odepření služeb (snaha dostat oběť do poruchového stavu například záplavou paketů s příznakem SYN, zaplavení UDP pakety...). Skenování portů (cílem je získat přehled o službách v síti, viz. přednáška o transportní vrstvě). Ping útoky (změna velikosti ping paketů, zasílání požadavků pro zisk IP adresy cíle). Falšování IP adres (snaha tvářit se jako legální člen sítě využívá vztahu důvěryhodnosti mezi serverem a klientem).

32 Java/ActiveX/ZIP/EXE útoky (aplety či komponenty ActiveX umožňující spustit nebezpečný útok). Záplava ICMP paketů (změna chování sítě různými typy ICMP zpráv). Směrovací útoky. Odposlech paketů. Defragmentace paketů. Hrubá síla a mnoho dalších.

33 Zásady zabezpečení znamenají jednoznačnou definici bezpečnostní politiky organizace. Bezpečnostní zásady je možné definovat na různých úrovních, které musí odpovídat informační strategii organizace a pokrývat svým zabezpečením veškeré informační potřeby organizace. Typicky můžeme definovat bezpečnostní zásady na Windows 2003 Server v řadiči domény ACTIVE DIRECTORY promítají platnou bezpečnostní politiku. Zásady zabezpečení zahrnují: o definice bezpečného chování a způsob práce v síti o kodifikace postihu za porušení pravidel

34 o definice role a zásady jednotlivých skupin o napomáhání při případném právním řešení problému o vymezení nástroje a techniky zabezpečující síť o jednoznačná deklarace odpovědné osoby o dokumentace a zveřejnění zásad

35 Bezpečnostní technologie jsou prostředkem konkrétních bezpečnostních zásad organizace. Moderní bezpečnostní technologie otevřených počítačových sítí musí zabezpečit níže uvedené potřeby: o vrstvenou bezpečnost o řízení přístupu o zabezpečení podle konkrétní role o uvědomění uživatelů o monitoring aktivit v síti o aktualizaci systémů o ochranu dat a systémů v síti

36

37 Datový přenos v TCP/IP sítích je realizován pomocí paketových přenosů. Paketové filtry jsou jedním z možných přístupů k obraně sítě rozvíjejí se v podstatě od počátku Internetu. Nejznámějšími zástupci těchto technologií jsou ACL & SPI. ACL znamená filtrování paketů na základě kontrolních seznamů. o provádí kontrolu paketu dle stanovených pravidel o povolí nebo zamezí průchod paketu o paket nese celou řadu informací (viz. přednáška o síťové vrstvě), které je možné využít pro ochranu sítě

38 o standardní přístupové seznamy se orientují jen na IP adresu o zajišťuje obranu přímo na síťové vrstvě SPI znamená stavovou inspekci paketů. o pracuje většinou jako součást firewallu umístěném zpravidla za směrovačem o každý paket je kontrolován dle soustavy definovaných pravidel o informace se porovnávají se stavovou tabulkou obsahující záznamy pro každé spojení o v případě povolení umožňuje průchod pravidel již dle stavu propojení o jedná se o efektivnější mechanizmus než běžné filtrování paketů

39 Princip fungování NAT (viz. přednáška) jako vedlejší produkt své činnosti zajišťuje dodatečné možnosti zabezpečení pro počítačové sítě. Bezpečnostní prvky překladu adres zajišťují obranu sítě proti: o mapování topologie sítě a zjišťování informací o konektivitě o zjištění počtu provozovaných systémů v síti o zjištění typu provozovaných počítačů a jejich operačních systémů o útokům zaměřeným na odepření služeb o NAT obvykle umístěn za firewallem

40 Proxy zajišťuje ochranu na aplikační úrovni. o součást moderního firewallu, respektive proxy serveru o umožňuje nastavit a sledovat pravidla až do nejvyšší úrovně síťové aplikační vrstvy o mohou se vyhledávat a definovat dle přesnějších pravidel o poskytují rozšířenou ochranu sítě o základními typy o standardní proxy firewall (neprovádí směrování, pouze pracuje nad nižšími protokoly) o dynamický proxy firewall (provádí navíc úplnou inspekci paketů) o nevýhodou bývá pomalejší činnost či aktuálnost pravidel a kompatibilita

41 Infrastruktura veřejného klíče PKI o souvisí s rozvojem počítačových sítí pro e-komerce o 3DES či SSL (Secure Socket Layer) bitovou délku mají větší než je 32 bit. délka IP adresy o technologie jejímž cíle je vytvořit základy systému podporující různé bezpečnostní služby o jedná se o kombinaci HW, SW, pracovních postupů a zásad využívání o zajišťuje autentizaci komunikace v otevřené síti

42 Technologie AAA o současná technologie zajišťující ochranu služeb a komunikace v otevřených počítačových sítích. o AAA zajišťuje: o autentizaci zajištění skutečné identity klienta o autorizaci implementace bezpečnostních zásad (definuje privilegia) o účtování shromažďuje informace o účtech a proběhlých relacích o konfigurace AAA mechanizmů provádí konkrétní server prostřednictvím protokolů RADIUS či TACAS

43 Bezpečnostní protokol zabezpečuje datovou komunikaci v síti pomocí šifrování datového přenosu. Konkrétní bezpečnostní technologie, respektive problematiku komplexní bezpečnostní strategie zahrnuje předmět OBDAI. Pro zabezpečení otevřených počítačových sítí se často používají níže uvedené bezpečnostní protokoly. o DES o přijat v roce 1976 úřadem NIST ve spolupráci s NSA o využívá 56 bitových klíčů o v současnosti překonaný bezp. protokol o 3DES o rozšíření původního protokolu DES o trojité šifrování prolomení šifry je však 5*1033 krát složitější o velmi silná šifra

44 o MD5 o algoritmus otisku zprávy MD5 o hašovací algoritmus (nešifruje data, vytváří jejich otisk) o data jsou transformována do otisku, který je klíčem k bezpečnosti MD5 o PPTP zabezpečení komunikace skrze veřejné sítě (viz. VPN) o L2TP -//- o PPTP -//- o SSH zajišťuje zabezpečení vzdálené přihlášení k počítačem (bezpečnější než TELNET) o...

45 Firewall je ochranný systém počítačové sítě. Vytváří ochranou zeď mezi jednotlivými částmi otevřené sítě. Může oddělovat veřejnou síť od privátní nebo také využít demilitarizovanou zónu v rámci počítačové sítě určité organizace. Demilitarizovaná zóna zajišťuje komplexnější řešení informační bezpečnosti v organizaci. DMZ umožňuje vystavit servery do zón se speciálními pravidly, zpravidla na hranici mezi internetem a lokální sítí.

46 Firewall může nabývat mnoha podob a řešení, mezi obvyklé činnosti řadíme: o blokování síťového provozu dle zdroje nebo cíle o blokování síťového provozu dle obsahu o management síťového provozu o definici pravidel komunikace v síti o povolení vybraných spojů například v rámci VPN sítí

47

48 V rámci zabezpečení na síťové vrstvě hrají v otevřených sítích velmi důležitou roli směrovače. Zabezpečením směrovače můžeme zvýšit bezpečnost celé sítě: o blokováním nežádoucích směrovacích informací o zastavení směrování v případě útoku o snížení zatížení sítě a dalších bezpečnostních systémů v sítí prvotní kontrolou na síťové vrstvě o omezením datových toků mezi konkrétními sítěmi Další nespornou výhodou je zvýšení výkonnosti celé sítě díky definici pravidel.

49 Níže uvedené příklad definuje konkrétní omezení provozu: o doručení pošty pouze na konkrétní server o přenosy FTP na určitou IP adresu o DNS dotazy jsou směrovány na konkrétní adresu o využití pouze některých ICMP dotazů o selekce portů v určeném směru o ostatní provoz je samozřejmě zakázán Zabezpečení na úrovni směrovačů má určitá omezení o jedná se spíše a první úroveň rozsáhlého bezpečnostního systému o odrazuje první jednoduché útoky vedené v nižších vrstvách o hlavním omezením kvalitní útok vedený ve vyšších vrstvách

50

51 Bezdrátové sítě jsou v poslední době poměrně módní záležitostí. Přinášejí velké množství výhod: o úsporu nákladů o mobilitu klientů v rámci organizace o rozvoj veřejných sítí, Bezdrátové sítě pracují převážně na standardu IEE (Wi-Fi) a jeho variantách. Největším problémem bezdrátových sítí je jejich bezpečnost. Nejčastější typy útoků: o WarChalking znamená mapování a označení míst úrovně zabezpečení či možného přístupu o WarDriving automatizované hledání bezdrátových sítí pomocí dopravních prostředků

52 o WarFlying nepříliš používaná metoda útoku za letu o WarSpaming využití nezabezpečené bezdrátové sítě pro spamming o WarSpying útok na kamerové a multimediální přenosové technologie (často na technologii X10) Nejvážnější hrozby zahrnují: o odposlech o DoS (Denial of Service) útoky o pirátské přístupové body o neznalost hrozeb a správné konfigurace bezdrátové sítě

53 Rizikový provoz bezdrátových sítí vyžaduje nutné bezpečnostní protiopatření. Mezi základní technologie a přístupy patří: o maskování identifikace přístupového dobu (SSID v daných intervalech je běžně vysílán beacon frame majákový rámec) o WEP ( Wired Equivalent Privacy) o úkolem je vyřešit bezpečnost bezdrátového přenosu o nepovinný šifrovací standard o využívá klíče o různé délce a algoritmus RC4 o obsahuje také slabá místa o menší inicializační vektor (po určité době se opakují hodnoty klíčů) o se stejným vektorem pracují 64bitové i 128bitové klíče o filtrování dle MAC adres o protokol EAP (norma sdružení IEE 802.1X)

54 o zajišťuje zabezpečení na úrovni portů o přístupový bod si vyžaduje od klienta autentizační informace o poté předá RADIUS serveru pro zajištění další bezpečné komunikace o nastavení doby komunikační relace o fyzické i logické zabezpečení sítě o umístění bezdrátové sítě až za směrované vysílání o WEP je snadno prolomitelný o doporučením je využít WPA nebo lépe WPA2 Při útoku na bezdrátové sítě je velmi často používán: o NetStumbler o Etheral - Wireshark o AirSnort

55 Průnik do otevřené počítačové sítě je těžko zjistitelný a velmi nebezpečný. Existence automatizovaných systémů zajišťujících komplexní bezpečnostní management sítě umožňuje zvýšit bezpečnost sítě. Síťové systémy detekce se obvykle umisťují do míst, ve kterých se koncentruje síťový provoz přístupové spoje nebo do páteřních sítí.

56 Při své činnosti zpravidla využívají tzv. promiskuitního režimu práce síťového rozhraní, díky kterému mají dispozici všechna data, která se vyskytnou na síťovém rozhraní bez ohledu na to, komu jsou ve skutečnosti určena. Tyto systémy detekce průniku mohou být vůči sledované síti zcela pasivní. Komunikace s nimi se pak uskutečňuje pomocí speciální sítě, do které jsou připojeny dalším síťovým rozhraním.

57 Síťové systémy detekce průniku bývají velmi často řešeny jako distribuované, tj. skládají se z řady spolupracujících částí (agenti, manažer, řídicí konsola). V rámci IETFprobíhá (The Internet Engineering Task Force) proces normalizace týkající se protokolu pro výměnu informací mezi systémy detekce narušení (Intrusion Detection Exchange Protocol). Síťové systémy detekce průniku jsou vhodným nástrojem pro zjišťování útoků probíhajících již na nižších vrstvách síťové architektury. Útoky mohou být vedeny jak proti různým službám jednoho počítače, tak i proti stejným či různým službám několika strojů (např. útoky typu DoS, DDoS).

58

59 Konec

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Demonstrace útoků na WIFI sítích 2013 Petr Vopálenský Anotace Cílem práce je vytvoření výukové grafické aplikace demonstrující

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE?

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? Josef Kaderka Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, katedra komunikačních a informačních systémů Kounicova 65, 662 10 Brno josef.kaderka@unob.cz

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více