ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky Druh zadávacího řízení ZADAVATEL Název: Sídlo Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zákona, nadlimitní veřejná zakázka dle 12, odst. 1 zákona Otevřené řízení podle 27 zákona Pardubický kraj IČ DIČ Právní forma Osoba oprávněná za zadavatele jednat Komenského nám. 125, Pardubice CZ kraj, územní samosprávný celek JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje Kontaktní osoba: Kontaktní údaje: Ing. Petr Vlášek, pověřený administrací veřejné zakázky Ing. Petr Vlášek tel.: V souladu s ustanovením 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pověřil zadavatel zastoupení zadavatele v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce Ing. Petra Vláška, IČ: , se sídlem Selicharova 1419/1, Hradec Králové, PSČ (dále jen osoba pověřená ). Strana 1 (celkem 102)

2 1. Klasifikace veřejné zakázky 1.1. Specifikace dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) Název CPV Informační systémy a servery Datová zařízení Implementace programového vybavení Dodávka programového vybavení Programové vybavení pro správu sítě Systémy k pořizování dat Elektronická správa dat Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Druh zadávacího řízení a) Otevřené řízení dle 27 zákona pro zadání nadlimitní veřejné zakázky. b) Tato veřejná zakázka je realizována a spolufinancována z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu: Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl Konvergence Oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě Výzva: 19 Kontinuální výzva pro KRAJSKÉ SLUŽBY EGOVERNMENTU Název projektu: Část IV. Výzvy Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje Registrační číslo projektu: CZ.1.06/ Uchazeč je povinen v průběhu plnění plně respektovat podmínky stanovené dotačním programem a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. c) Předběžné oznámení ve smyslu 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem Opravné Předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Strana 2 (celkem 102)

3 2. Účel a předmět veřejné zakázky a předmět plnění ČJ. KRÚ 16128/ Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zavedení jednotné evidence sbírek paměťových institucí Pardubického kraje, zpřístupnění digitálního obsahu fondu paměťových institucí prostřednictvím webového portálu a poskytování souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost. 2.2 Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace všech částí veřejné zakázky s cílem zabezpečit informační služby pro odbornou a širokou veřejnost. Předmětem plnění je zpracování návrhu řešení technologické a softwarové části, naplnění daty z regionálních muzeí včetně prezentace dat prostřednictvím portálových technologií. Cílovými skupinami jsou zaměstnanci krajského úřadu, management, zaměstnanci zřizovaných organizací Pardubického kraje, odborná a široká veřejnost. Nedílnou součástí plnění je i poskytování servisní a záruční (technické) podpory v garantované úrovni služeb (Service Level Agreement). Dodavatel je povinen zajišťovat publicitu projektu dle pravidel Integrovaného operačního programu Předmětem plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: a) Dodávka centrálního sbírkového systému, umožňujícího evidenci sbírek muzejní povahy a jejich online prezentaci na publikačním portálu; b) Dodávka publikačního portálu (dále rovněž prezentační portál) pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Pardubického kraje; c) Migrace dat ze stávajících systémů provozovaných regionálními paměťovými organizacemi; d) Dodávka technologií (software, hardware) nezbytných pro samostatný provoz centrálního sbírkového systému a publikačního portálu; e) Implementace předmětu veřejné zakázky; f) Zkušební provoz v délce 3 měsíců; g) Zpracování příslušné dokumentace; h) Školení; i) Zabezpečení komplexního provozu, technické podpory a servisu po dobu udržitelnosti projektu Další součásti dodávky a implementace Součástí dodávky a implementace dále bude: Strana 3 (celkem 102)

4 a) Zpracování prováděcího projektu. Prováděcí projekt předá dodavatel zadavateli v termínu do 6 týdnů od podpisu smlouvy. Instalační práce budou podmíněny akceptací projektové dokumentace zadavatelem. Projektová dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio a PDF. Prováděcí projekt bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 11 této zadávací dokumentace ; b) Zpracování dokumentace konečného provedení zahrnující zpracování provozní a bezpečnostní dokumentace. Dokumentace bude předána v písemné i elektronické podobě ve formátech MS Word/Excel, MS Visio a PDF Záruční doba Záruční doba díla bude sjednána na 60 měsíců a bude se vztahovat vedle hardware rovněž na veškerý software, který je součástí dodávaného hardware. Záruka se vztahuje na poskytnuté nové verze software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. Dodavatel zodpovídá za vady dodávky po celou záruční dobu Zkušební provoz Zkušebním provozem se rozumí doba určená k ověření požadovaných funkcí díla. Doba zkušebního provozu začíná běžet dnem protokolárního ukončení implementace díla a jeho předáním do zkušebního provozu. Délka trvání zkušebního provozu budou 3 měsíce. Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k závadám, doba zkušebního provozu se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou nebyly informační systémy plně funkční. Zkušební provoz bude ukončen protokolárním ukončením zkušebního provozu a předáním díla do rutinního provozu Doba udržitelnosti projektu Doba udržitelnosti projektu je 60 měsíců. Doba udržitelnosti začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání díla do rutinního provozu. Udržitelnost je doba, po kterou musí být příjemcem udrženy výstupy projektu. Udržitelnost projektu je stanovena na pět let po ukončení realizace projektu. Udržitelnost projektu je doba, po kterou je příjemce povinen zachovat výsledky projektu, je stanovena na pět let ode dne ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí Technická podpora a servis Pod pojmem technická podpora se rozumí: a) Průběžné provádění inovace produktu, jeho jednotlivých technologických částí a příslušného software. b) Poskytování update a upgrade produktu, vzniklé legislativními změnami a požadavky objednatele či samostatnou, nevynucenou, inovační činností zhotovitele. c) Pod pojmem update se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto produktu vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním updatem. Strana 4 (celkem 102)

5 d) Pod pojmem upgrade se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi tohoto produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním upgradem. e) Provádění obecných změn produktu v důsledku vývoje HW a SW prostředků. f) Distribuce nových verzí produktu a bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) zpřístupněním pokynů k jeho elektronickému stažení zadavatelem z datového úložiště zhotovitele. g) Distribuce inovovaného produktu za účelem legislativního update nebo legislativního upgrade bude provedena před termínem účinnosti změn příslušných právních předpisů. h) Aktualizace provozní a bezpečnostní dokumentace. i) Poskytování přístupu k databázi známých řešených problémů a přístupu k technické podpoře výrobce. j) Služba Hot-line formou telefonické podpory pro zaměstnance zadavatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace. k) Služba HelpDesk pro zaměstnance zadavatele pro hlášení závad a požadavků na technickou podporu, poradenství a konzultace. Pod pojmem servis se rozumí: a) Služby odstraňování vad. b) Servis a řešení provozních problémů jednotlivých aplikačních částí díla (informačních systémů), vzniklých při jejich užití c) Poskytování služby Hot-line formou telefonické podpory pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace d) Poskytování služby HelpDesk pro hlášení závad a požadavků na servis, poradenství a konzultace Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Seznam servisních činností a způsob jejich provádění bude součástí provozní dokumentace, kterou uchazeč zpracuje v rámci plnění díla. Pro zajištění technické podpory a servisu bude uzavřena Smlouva servisní, závazný návrh viz Příloha číslo Podrobný popis předmětu plnění Podrobný popis předmětu plnění je dán přílohami č. 9 až č. 12 této zadávací dokumentace. Strana 5 (celkem 102)

6 3. Termín plnění ČJ. KRÚ 16128/2015 Předpokládaný termín zahájení plnění: Předpokládaný termín plnění je do 5 měsíců od podpisu smlouvy, nejdéle však Dále součástí díla Zabezpečení komplexního provozu projektu po dobu udržitelnosti projektu ( ) 4. Místo plnění Místem plnění je sídlo zadavatele a jeho příspěvkové organizace:. 1. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ Technologické centrum (hlavní lokalita) - Komenského náměstí 125, Pardubice Technologické centrum (záložní lokalita) - Východočeská galerie, Zámek 3, Pardubice Komenského náměstí 120, Pardubice 3. Paměťové instituce: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Regionální Muzeum v Chrudimi, Široká 86, CHRUDIM Regionální muzeum Litomyšl, Jiráskova 9, Litomyšl Regionální muzeum Vysoké Mýto, Aloise Vojtěcha Šembery 125, Vysoké Mýto Část předmětu zakázky, jejichž rozsah bude písemně odsouhlasen zadavatelem, může být dodavatelem poskytován dálkovou formou z prostor dodavatele, a to v souladu s bezpečnostní politikou zadavatele. 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH. Z toho: 1) Předpokládaná hodnota za kompletní dodávku, zpracování prováděcího projektu, instalace a implementace veškerého HW a SW, zkušební provoz, zpracování dokumentace konečného provedení a zaškolení obsluhy je Kč bez DPH. 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu je Kč bez DPH. 6. Platební podmínky, možnost překročení nabídkové ceny Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktur zadavateli. Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané Strana 6 (celkem 102)

7 hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Ve výše uvedeném případě lze zvýšit cenu pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem; za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští. Podrobnosti platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 9 Zadávací dokumentace). 7. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace a) Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. b) Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, ekonomické a finanční způsobilosti podle 50 odst. 1 písm. c) zákona, technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 7.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který prokáže splnění požadavků podle 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) zákona. 7.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (jde-li o právnickou osobu, musí konkrétní výpis předložit každý člen statutárního orgánu), b) prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob (pouze jde-li o právnickou osobu) c) potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení (čestné prohlášení ke spotřební dani je součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace), d) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti ve vztahu k pojistnému a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) čestného prohlášení o splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího bodu 7.1 (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace), Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů 7.2 písm. c) a d) není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. Strana 7 (celkem 102)

8 Způsob prokázání, pravost a stáří dokladů Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Primární doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů), b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění ( výpis z veřejné části živnostenského rejstříku) či licenci. Způsob prokázání, pravost a stáří dokladů Dodavatel musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit vždy minimálně v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.4 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční schopnosti dodavatele V souladu s ustanovením 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 3 této ZD. 7.5 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona předložením těchto dokladů: Ve smyslu 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam významných zakázek obdobného rozsahu a charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech do dne podání nabídky pro: A) Centrální sbírkový systém Zakázkou se rozumí zakázka, u které předmětem plnění byla: - dodávka a implementace centrálního systému pro evidenci sbírek muzejní povahy, evidujícího všechny typy sbírkových předmětů dle zákona 122/2000 Sb., 2, Seznam musí obsahovat minimálně 2 zakázky, přičemž celkový počet evidovaných sbírkových předmětů v každé z těchto zakázek je minimálně ks a finanční objem alespoň jedné zakázky činil 1 mil. Kč bez DPH. Strana 8 (celkem 102)

9 B) Dodávka technologií ČJ. KRÚ 16128/2015 Zakázkou se rozumí zakázka, u které předmětem plnění byla: - dodávka a implementace systémů ukládajících data s využitím technologie diskových polí; Seznam musí obsahovat minimálně 2 zakázky přičemž celkový finanční objem alespoň jedné zakázky činil 8 mil. Kč bez DPH. Způsob prokázání u bodu A a B) přílohou výše uvedeného seznamu musí být v souladu s ustanovením 56 odst. 1 písm. a) zákona: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují. Zadavatel neakceptuje žádná čestná prohlášení o realizaci zakázek, ale prokázat referenční zakázky u jiných než veřejných zadavatelů lze pouze doložením příslušných osvědčení, nebo smluv a souvisejících dokladů (faktur), prokazujících plnění Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky ve smyslu 56 odst. 1 písm. b) zákona Zadavatel požaduje sestavení min. pětičlenného realizačního týmu, v němž budou zastoupeny tyto role: 1 x hlavní architekt (analytik) řešení Požadavky: - minimálně 4 roky praxe v oblasti ukládání dat, - zkušenosti minimálně se 2 zakázkami v oblasti evidence sbírek muzejní povahy. 1 x projektový manažer Požadavky: - minimálně 4 roky praxe v oblasti řízení projektů, - zkušenosti s minimálně 2 projekty, na kterých se podílel, které byly z hlediska řízení zakázky obdobné složitostí a rozsahem, z toho nejméně v jednom případě v pozici projektového manažera. 1 x specialista na evidenční systémy sbírek muzejní povahy Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oblasti metodiky a vývoje sbírkových evidenčních systémů, Strana 9 (celkem 102)

10 - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek se zaměřením na problematiku sbírkových evidenčních systémů z toho zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky se zaměřením na problematiku centrální evidence sbírek kdy v rámci implementace řešení byly evidovány sbírky minimálně dvou samostatných institucí muzejní povahy. 1 x specialista portálových řešení Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oblasti portálových řešení a redakčních systémů, - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek se zaměřením na portálová řešení a redakční systémy, specialisté dodávaných technologií Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oboru, - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek obdobného rozsahu a charakteru. V případě specialistů dodávaných technologií uchazeč doloží přehled certifikací a profesních způsobilostí u osob zodpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb a to v rozsahu nejméně těchto odborností a jejich minimálního počtu: - Microsoft Certified Systems Engineer, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízenou serverovou virtualizaci, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízenou LAN infrastrukturu, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízený databázový systém, 1 osoba - prokázání dosažení certifikace pro nabízený zálohovací systém, 1 osoba Uchazeč doloží vyplněním přílohy č. 13 Přehled profesních způsobilostí osob zodpovědných za plnění zakázky a to v rozsahu nejméně uvedených odborností. Jeden člen týmu může plnit i více výše uvedených rolí. Způsob prokázání: Uchazeč dále doloží vedle údajů uvedených v příloze č. 13 pro každého člena týmu samostatně: - jméno, příjmení, titul, - úlohu v týmu, - kvalifikaci pro plnění úlohy v týmu vč. případných dokládaných certifikátů, - životopis prokazující zkušenosti (praxi) související s jeho úlohou v týmu, - čestné prohlášení podepsané uchazečem popřípadě příslušným expertem o realizaci zakázek dokazujících požadovanou zkušenost a praxi s uvedením popisu zakázky, jména objednatele a kontaktní osobou objednatele. Uchazeč předloží odpovídající formou závazek každého člena týmu, v němž bude jednoznačně uvedeno, že se bude na realizaci veřejné zakázky osobně podílet (smlouva s uchazečem, zaměstnanecký poměr apod.). Strana 10 (celkem 102)

11 7.6 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele ČJ. KRÚ 16128/2015 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona (čestné prohlášení) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) (výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné listiny, je-li v ní subdodavatel zapsán) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 7.7 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písmeno a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 7.8 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace a) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii, přičemž výpis, z něhož byla pořízena kopie, nesmí být starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. Strana 11 (celkem 102)

12 b) Prokázání kvalifikace certifikátem ČJ. KRÚ 16128/2015 Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Požadavky na certifikát Prostou kopii certifikátu předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). c) Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. d) Použití výpisu ze seznamu zahraničních dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek uvedených v 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo v jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky, podmínky pro podání nabídky V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče specifikované na krycím listu (příloha č. 6). Nabídka musí obsahovat vyplněný závazný návrh smlouvy (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče) dle přílohy číslo 9 a 10 této Zadávací dokumentace, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, včetně příloh a další dokumenty a doklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky: a) nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou zpracovány včetně podkladových dat v českém jazyce (listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka), a to v listinné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio a PDF; b) nabídka bude předložena v jednom originále a jedné obsahově totožné kopii (absence kopie nabídky, nebo nesplnění jiných formálních požadavků zadavatele však ve smyslu výkladového stanoviska ÚOHS nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení), Strana 12 (celkem 102)

13 c) nabídka bude rovněž předložena v elektronické formě ve formátu na přenosném datovém nosiči, který bude vyjímatelně přiložen k originálu listinné nabídky (formát doc, xls a PDF), d) obrazové informace v dokumentacích budou ve formátu JPG nebo GIF (u obrázků s rozlišením do 256 barev), e) součástí nabídky bude vyplněný krycí list (příloha č. 6), f) součástí nabídky budou dále vyplněné tabulky pro účely hodnocení nabídek dle přílohy č. 7 a přílohy č. 8, g) všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, h) součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy včetně příloh, viz Příloha č. 9 této ZD, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, i) součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy servisní včetně příloh, viz Příloha č. 10 této ZD, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, j) součástí nabídky bude harmonogram realizace dodávky, harmonogram realizace bude rovněž zapracován do prováděcího projektu, k) uchazeč předloží seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, včetně předpokládaného objemu subdodávek dle přílohy č. 5; l) uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci; m) pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí; n) součástí nabídky musí být rovněž podepsané čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona (uchazeč podepíše vzor prohlášení dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace). Pokud by uchazeč z jakéhokoli důvodu nemohl požadovaný seznam dle 68 odst. 3 sestavit (dle typu právnické osoby, fyzická osoba a jiné varianty) je uchazeč povinen uvést negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit; o) detailní popis vlastností řešení pro jednotlivé části ZD v členění dle přílohy číslo 11 této ZD; p) součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace; q) další informace uchazeče k nabídce zde může uchazeč uvést dle svého uvážení další údaje, které považuje za významné v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky a které nejsou obsaženy v předchozích bodech; r) pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Strana 13 (celkem 102)

14 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny ČJ. KRÚ 16128/2015 Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu. Nabídkové ceny budou uvedeny v samostatných přílohách nabídky č. 7 (Nabídková cena A) a č. 8 (Nabídková cena B), dále budou rovněž uvedeny v příloze č. 6 Krycí list. Nabídkové ceny budou zpracovány a uvedeny v české měně se zaokrouhlením na dvě desetinná místa, v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Jako nabídkové ceny budou hodnoceny ceny včetně DPH, ve vztahu k projektu není zadavatel plátcem DPH. Detailní specifikace tvorby jednotlivých nabídkových cen: 9.1. Nabídková Cena A Nabídkovou cenou A je celková cena za komplexní realizaci zakázky. Nabídková cena A musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výši nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu A zpracuje uchazeč v členění dle přílohy č. 7. Výše nabídkové ceny A může činit maximálně částku Kč bez DPH. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou A bude z posuzování vyřazena Nabídková Cena B Nabídkovou cenou B je součet cen za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu ve formátu celková cena za 5 let, tj. součet za roky 1, 2, 3, 4 a 5 doby udržitelnosti projektu. Nabídkovou cenu B zpracuje uchazeč v členění dle přílohy č. 8. Výše nabídkové ceny B může činit maximálně částku Kč bez DPH. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou B bude z posuzování vyřazena. 10. Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 11. Členění nabídky, obsah Zadavatel doporučuje uchazečům, aby své nabídky zpracovali v souladu s Doporučeným způsobem řazení obsahu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Strana 14 (celkem 102)

15 12. Ostatní podmínky zadávacího řízení ČJ. KRÚ 16128/ Požadavky na varianty nabídek podle 70 zákona Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 2. Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona. 3. Předvedení nabízeného centrálního sbírkového systému Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nejasností resp. pochybností o tom, že nabízené řešení splňuje požadavky zadavatele může využít 76 odst. 3 zákona a vyzvat uchazeče v rámci posouzení nabídek uchazečů k vysvětlení nejasností a tudíž např. i k předvedení Centrálního sbírkového systému za účelem ověření funkcionalit nabízeného řešení a způsobu plnění minimálních požadavků zadavatele. Termín takové prezentace určí hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 odst. 4 zákona. Výzva k účasti na prezentaci bude uchazeči odeslána nejpozději 7 dní před stanoveným termínem prezentace a to na elektronickou adresu uchazeče, která bude pro tyto účely uvedena v nabídce uchazeče. V případě, že hodnotící komise rozhodne o předvedení nabízeného řešení, rozhodne o vyloučení uchazeče z dalšího řízení, pokud se ukáže, že nabízené řešení nesplňuje některý minimální požadavek zadavatele, ačkoliv uchazeč ve formulářích splnění požadavků (Příloha č. 12 zadávací dokumentace) uvedl, že jej splňuje, tedy v případě, že uchazeč nejasnosti zadavatele dostatečně neodstraní. Odmítnutí prezentace funkčnosti nabízeného řešení bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění požadavku na objasnění nejasností v nabídce ve smyslu 76 odst. 3 zákona. Zadavatel pro příklad uvádí, jaké podmínky prezentace by mohl po uchazeči požadovat: - Prezentovat bude uchazeč, který prokázal splnění kvalifikace a jehož nabídka byla úplná. - Doba prezentace je u každého uchazeče omezena na max. 2 hodiny. Do této doby není započten čas potřebný na přípravu technických prostředků k prezentaci. Čas na přípravu je max. 1 hodina. - Za uchazeče se mohou jednoho jednání účastnit nejvýše tři osoby. Zástupce uchazeče musí být pro účely prezentace vybaven zvláštní plnou mocí, nejde-li o osobu (popř. osoby) oprávněnou zavazovat uchazeče podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku (postačí, pokud bude plnou mocí vybavena jedna osoba za uchazeče). - Z prezentace bude vyhotoven protokol o konání prezentace, který bude na závěr jednání podepsán ze strany zástupce uchazeče a hodnotící komise. - Uchazeči budou mít k prezentaci od zadavatele k dispozici projektor a projekční plátno. - Bude-li to pro prezentaci konkrétních uchazečů nezbytné, mohou uchazeči používat své vlastní prezentační vybavení. Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit z průběhu prezentace audio či video záznam s tím, že o jeho pořízení rozhodne hodnotící komise Strana 15 (celkem 102)

16 13. Způsob hodnocení nabídek Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková cena tvořená součtem nabídkové ceny A cena za kompletní realizaci zakázky, a nabídkové ceny B ceny za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu, pro účely hodnocení bude použita cena včetně DPH (zadavatel není ve vztahu k předmětu plnění plátcem DPH). Uchazeč vyplní v rámci nabídky formuláře Krycí list (Příloha č. 6) a tabulky dle vzoru v zadávací dokumentaci, tj. příloha č. 7, příloha č. 8 a dle požadavků, specifikovaných v kapitole číslo 9 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. zadavatele: Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší náklady, cestovní náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.). Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv, pokud není na jiných místech uvedeno jinak. 14. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. 15. Způsob podávání nabídek Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v 1 originále a v 1 kopii a 3 x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči (absence kopie nabídky však ve smyslu výkladového stanoviska ÚOHS nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Nabídky je nutno podávat v souladu se zákonem v jediné obálce opatřené zpětnou adresou, na kterou bude zasláno případné oznámení dle 71 odst. 5 a 6 zákona a zřetelně označené nápisem: Veřejná zakázka Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje!!! NEOTEVÍRAT!!! a) Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 Strana 16 (celkem 102)

17 Pardubice ČJ. KRÚ 16128/2015 b) nebo osobně se nabídka podává na podatelně na adrese Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (prostory Czech POINT), Pardubice, v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 15:30 a Pá v době od 7.00 do na adresu. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. 16. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v sídle zadavatele Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice, místnost č. A221. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele). 17. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (tj. dle 43 zákona lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 18. Prodloužení zadávací lhůty Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 19. Zrušení zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 20. Zadávací dokumentace a) Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou navzájem rovnocenné. Elektronická verze je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz 20.1 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečné informace k zadávacím podmínkám, em na adrese: Strana 17 (celkem 102)

18 Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na svém profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz, kde byla zveřejněna zadávací dokumentace. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. 21. Zvláštní povinnosti dodavatele Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a těchto Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je, podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně projektu realizace a dodacích listů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci příslušné výzvy). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly. 22. Ostatní ujednání Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejích případných změn a dodatků. Strana 18 (celkem 102)

19 Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je zadavatel povinen ve smyslu 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění. Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny; pokud je toto % nižší, dodavatel nebude dokládat seznam, ale v termínech, stanovených v 147a odst. 5 zákona doloží zadavateli pouze čestné prohlášení, v němž uvede, že žádnému ze subdodavatelů neuhradil více než 10% z objemu veřejné zakázky. Objednatel je povinen ve smyslu 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele. Pokud je některý ze subdodavatelů akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. Zadavatel je oprávněn ve smyslu 57 zákona před uzavřením smlouvy požádat vítězného uchazeče o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými tento uchazeč prokazoval splnění kvalifikace; uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen tyto doklady před uzavřením smlouvy předložit. Zadavatel požaduje, aby měl uchazeč po celou dobu platnosti uzavřené smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 12 mil. Kč. V Pardubicích PhDr. Jana Haniková pověřená hejtmanem schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/1767/15 Strana 19 (celkem 102)

20 23. Další části zadávací dokumentace přílohy Příloha číslo Název přílohy 1 Doporučený způsob řazení obsahu nabídky 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (vzor) 3 Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor) 4 Čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona 5 Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky 6 Krycí list nabídky (vzor) 7 Cena za plnění předmětu veřejné zakázky, Cena A 8 Cena za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu, Cena B 9 Závazný návrh Smlouvy 10 Závazný návrh Smlouvy servisní 11 Technické požadavky zadavatele a minimální požadované funkce na předmět plnění veřejné zakázky 12 Tabulky doložení splnění minimálních požadavků 13 Přehled profesních způsobilostí osob zodpovědných za plnění zakázky Strana 20 (celkem 102)

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka )

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka ) VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (dále také jako Kvalifikační dokumentace ) pro jednací řízení s uveřejněním dle ust. 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno

Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 11. 10. 2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů. Město Černošice vyhlašuje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace vzory formulářů

Příloha č. 2 zadávací dokumentace vzory formulářů Příloha č. 2 zadávací dokumentace vzory formulářů 2.1. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Veřejná zakázka Ostraha parků Havlíčkovy sady, Folimanka, Karlovo náměstí a veřejných

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování majetku a služeb V Praze dne 21. března Počet listů: 6

Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování majetku a služeb V Praze dne 21. března Počet listů: 6 Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování majetku a služeb Čj. 164-4/2012-5888 V Praze dne 21. března 2011 Výtisk jediný Počet listů: 6 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstvo

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více