ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky Druh zadávacího řízení ZADAVATEL Název: Sídlo Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zákona, nadlimitní veřejná zakázka dle 12, odst. 1 zákona Otevřené řízení podle 27 zákona Pardubický kraj IČ DIČ Právní forma Osoba oprávněná za zadavatele jednat Komenského nám. 125, Pardubice CZ kraj, územní samosprávný celek JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje Kontaktní osoba: Kontaktní údaje: Ing. Petr Vlášek, pověřený administrací veřejné zakázky Ing. Petr Vlášek tel.: V souladu s ustanovením 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pověřil zadavatel zastoupení zadavatele v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce Ing. Petra Vláška, IČ: , se sídlem Selicharova 1419/1, Hradec Králové, PSČ (dále jen osoba pověřená ). Strana 1 (celkem 102)

2 1. Klasifikace veřejné zakázky 1.1. Specifikace dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) Název CPV Informační systémy a servery Datová zařízení Implementace programového vybavení Dodávka programového vybavení Programové vybavení pro správu sítě Systémy k pořizování dat Elektronická správa dat Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Druh zadávacího řízení a) Otevřené řízení dle 27 zákona pro zadání nadlimitní veřejné zakázky. b) Tato veřejná zakázka je realizována a spolufinancována z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu: Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl Konvergence Oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě Výzva: 19 Kontinuální výzva pro KRAJSKÉ SLUŽBY EGOVERNMENTU Název projektu: Část IV. Výzvy Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje Registrační číslo projektu: CZ.1.06/ Uchazeč je povinen v průběhu plnění plně respektovat podmínky stanovené dotačním programem a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. c) Předběžné oznámení ve smyslu 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem Opravné Předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Strana 2 (celkem 102)

3 2. Účel a předmět veřejné zakázky a předmět plnění ČJ. KRÚ 16128/ Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zavedení jednotné evidence sbírek paměťových institucí Pardubického kraje, zpřístupnění digitálního obsahu fondu paměťových institucí prostřednictvím webového portálu a poskytování souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost. 2.2 Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace všech částí veřejné zakázky s cílem zabezpečit informační služby pro odbornou a širokou veřejnost. Předmětem plnění je zpracování návrhu řešení technologické a softwarové části, naplnění daty z regionálních muzeí včetně prezentace dat prostřednictvím portálových technologií. Cílovými skupinami jsou zaměstnanci krajského úřadu, management, zaměstnanci zřizovaných organizací Pardubického kraje, odborná a široká veřejnost. Nedílnou součástí plnění je i poskytování servisní a záruční (technické) podpory v garantované úrovni služeb (Service Level Agreement). Dodavatel je povinen zajišťovat publicitu projektu dle pravidel Integrovaného operačního programu Předmětem plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: a) Dodávka centrálního sbírkového systému, umožňujícího evidenci sbírek muzejní povahy a jejich online prezentaci na publikačním portálu; b) Dodávka publikačního portálu (dále rovněž prezentační portál) pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Pardubického kraje; c) Migrace dat ze stávajících systémů provozovaných regionálními paměťovými organizacemi; d) Dodávka technologií (software, hardware) nezbytných pro samostatný provoz centrálního sbírkového systému a publikačního portálu; e) Implementace předmětu veřejné zakázky; f) Zkušební provoz v délce 3 měsíců; g) Zpracování příslušné dokumentace; h) Školení; i) Zabezpečení komplexního provozu, technické podpory a servisu po dobu udržitelnosti projektu Další součásti dodávky a implementace Součástí dodávky a implementace dále bude: Strana 3 (celkem 102)

4 a) Zpracování prováděcího projektu. Prováděcí projekt předá dodavatel zadavateli v termínu do 6 týdnů od podpisu smlouvy. Instalační práce budou podmíněny akceptací projektové dokumentace zadavatelem. Projektová dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio a PDF. Prováděcí projekt bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 11 této zadávací dokumentace ; b) Zpracování dokumentace konečného provedení zahrnující zpracování provozní a bezpečnostní dokumentace. Dokumentace bude předána v písemné i elektronické podobě ve formátech MS Word/Excel, MS Visio a PDF Záruční doba Záruční doba díla bude sjednána na 60 měsíců a bude se vztahovat vedle hardware rovněž na veškerý software, který je součástí dodávaného hardware. Záruka se vztahuje na poskytnuté nové verze software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. Dodavatel zodpovídá za vady dodávky po celou záruční dobu Zkušební provoz Zkušebním provozem se rozumí doba určená k ověření požadovaných funkcí díla. Doba zkušebního provozu začíná běžet dnem protokolárního ukončení implementace díla a jeho předáním do zkušebního provozu. Délka trvání zkušebního provozu budou 3 měsíce. Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k závadám, doba zkušebního provozu se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou nebyly informační systémy plně funkční. Zkušební provoz bude ukončen protokolárním ukončením zkušebního provozu a předáním díla do rutinního provozu Doba udržitelnosti projektu Doba udržitelnosti projektu je 60 měsíců. Doba udržitelnosti začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání díla do rutinního provozu. Udržitelnost je doba, po kterou musí být příjemcem udrženy výstupy projektu. Udržitelnost projektu je stanovena na pět let po ukončení realizace projektu. Udržitelnost projektu je doba, po kterou je příjemce povinen zachovat výsledky projektu, je stanovena na pět let ode dne ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí Technická podpora a servis Pod pojmem technická podpora se rozumí: a) Průběžné provádění inovace produktu, jeho jednotlivých technologických částí a příslušného software. b) Poskytování update a upgrade produktu, vzniklé legislativními změnami a požadavky objednatele či samostatnou, nevynucenou, inovační činností zhotovitele. c) Pod pojmem update se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto produktu vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním updatem. Strana 4 (celkem 102)

5 d) Pod pojmem upgrade se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi tohoto produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním upgradem. e) Provádění obecných změn produktu v důsledku vývoje HW a SW prostředků. f) Distribuce nových verzí produktu a bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) zpřístupněním pokynů k jeho elektronickému stažení zadavatelem z datového úložiště zhotovitele. g) Distribuce inovovaného produktu za účelem legislativního update nebo legislativního upgrade bude provedena před termínem účinnosti změn příslušných právních předpisů. h) Aktualizace provozní a bezpečnostní dokumentace. i) Poskytování přístupu k databázi známých řešených problémů a přístupu k technické podpoře výrobce. j) Služba Hot-line formou telefonické podpory pro zaměstnance zadavatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace. k) Služba HelpDesk pro zaměstnance zadavatele pro hlášení závad a požadavků na technickou podporu, poradenství a konzultace. Pod pojmem servis se rozumí: a) Služby odstraňování vad. b) Servis a řešení provozních problémů jednotlivých aplikačních částí díla (informačních systémů), vzniklých při jejich užití c) Poskytování služby Hot-line formou telefonické podpory pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace d) Poskytování služby HelpDesk pro hlášení závad a požadavků na servis, poradenství a konzultace Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Seznam servisních činností a způsob jejich provádění bude součástí provozní dokumentace, kterou uchazeč zpracuje v rámci plnění díla. Pro zajištění technické podpory a servisu bude uzavřena Smlouva servisní, závazný návrh viz Příloha číslo Podrobný popis předmětu plnění Podrobný popis předmětu plnění je dán přílohami č. 9 až č. 12 této zadávací dokumentace. Strana 5 (celkem 102)

6 3. Termín plnění ČJ. KRÚ 16128/2015 Předpokládaný termín zahájení plnění: Předpokládaný termín plnění je do 5 měsíců od podpisu smlouvy, nejdéle však Dále součástí díla Zabezpečení komplexního provozu projektu po dobu udržitelnosti projektu ( ) 4. Místo plnění Místem plnění je sídlo zadavatele a jeho příspěvkové organizace:. 1. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ Technologické centrum (hlavní lokalita) - Komenského náměstí 125, Pardubice Technologické centrum (záložní lokalita) - Východočeská galerie, Zámek 3, Pardubice Komenského náměstí 120, Pardubice 3. Paměťové instituce: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Regionální Muzeum v Chrudimi, Široká 86, CHRUDIM Regionální muzeum Litomyšl, Jiráskova 9, Litomyšl Regionální muzeum Vysoké Mýto, Aloise Vojtěcha Šembery 125, Vysoké Mýto Část předmětu zakázky, jejichž rozsah bude písemně odsouhlasen zadavatelem, může být dodavatelem poskytován dálkovou formou z prostor dodavatele, a to v souladu s bezpečnostní politikou zadavatele. 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH. Z toho: 1) Předpokládaná hodnota za kompletní dodávku, zpracování prováděcího projektu, instalace a implementace veškerého HW a SW, zkušební provoz, zpracování dokumentace konečného provedení a zaškolení obsluhy je Kč bez DPH. 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu je Kč bez DPH. 6. Platební podmínky, možnost překročení nabídkové ceny Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktur zadavateli. Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané Strana 6 (celkem 102)

7 hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Ve výše uvedeném případě lze zvýšit cenu pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem; za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští. Podrobnosti platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 9 Zadávací dokumentace). 7. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace a) Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. b) Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, ekonomické a finanční způsobilosti podle 50 odst. 1 písm. c) zákona, technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 7.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který prokáže splnění požadavků podle 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) zákona. 7.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (jde-li o právnickou osobu, musí konkrétní výpis předložit každý člen statutárního orgánu), b) prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob (pouze jde-li o právnickou osobu) c) potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení (čestné prohlášení ke spotřební dani je součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace), d) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti ve vztahu k pojistnému a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) čestného prohlášení o splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího bodu 7.1 (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace), Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů 7.2 písm. c) a d) není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. Strana 7 (celkem 102)

8 Způsob prokázání, pravost a stáří dokladů Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Primární doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů), b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění ( výpis z veřejné části živnostenského rejstříku) či licenci. Způsob prokázání, pravost a stáří dokladů Dodavatel musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit vždy minimálně v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.4 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční schopnosti dodavatele V souladu s ustanovením 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 3 této ZD. 7.5 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona předložením těchto dokladů: Ve smyslu 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam významných zakázek obdobného rozsahu a charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech do dne podání nabídky pro: A) Centrální sbírkový systém Zakázkou se rozumí zakázka, u které předmětem plnění byla: - dodávka a implementace centrálního systému pro evidenci sbírek muzejní povahy, evidujícího všechny typy sbírkových předmětů dle zákona 122/2000 Sb., 2, Seznam musí obsahovat minimálně 2 zakázky, přičemž celkový počet evidovaných sbírkových předmětů v každé z těchto zakázek je minimálně ks a finanční objem alespoň jedné zakázky činil 1 mil. Kč bez DPH. Strana 8 (celkem 102)

9 B) Dodávka technologií ČJ. KRÚ 16128/2015 Zakázkou se rozumí zakázka, u které předmětem plnění byla: - dodávka a implementace systémů ukládajících data s využitím technologie diskových polí; Seznam musí obsahovat minimálně 2 zakázky přičemž celkový finanční objem alespoň jedné zakázky činil 8 mil. Kč bez DPH. Způsob prokázání u bodu A a B) přílohou výše uvedeného seznamu musí být v souladu s ustanovením 56 odst. 1 písm. a) zákona: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují. Zadavatel neakceptuje žádná čestná prohlášení o realizaci zakázek, ale prokázat referenční zakázky u jiných než veřejných zadavatelů lze pouze doložením příslušných osvědčení, nebo smluv a souvisejících dokladů (faktur), prokazujících plnění Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky ve smyslu 56 odst. 1 písm. b) zákona Zadavatel požaduje sestavení min. pětičlenného realizačního týmu, v němž budou zastoupeny tyto role: 1 x hlavní architekt (analytik) řešení Požadavky: - minimálně 4 roky praxe v oblasti ukládání dat, - zkušenosti minimálně se 2 zakázkami v oblasti evidence sbírek muzejní povahy. 1 x projektový manažer Požadavky: - minimálně 4 roky praxe v oblasti řízení projektů, - zkušenosti s minimálně 2 projekty, na kterých se podílel, které byly z hlediska řízení zakázky obdobné složitostí a rozsahem, z toho nejméně v jednom případě v pozici projektového manažera. 1 x specialista na evidenční systémy sbírek muzejní povahy Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oblasti metodiky a vývoje sbírkových evidenčních systémů, Strana 9 (celkem 102)

10 - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek se zaměřením na problematiku sbírkových evidenčních systémů z toho zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky se zaměřením na problematiku centrální evidence sbírek kdy v rámci implementace řešení byly evidovány sbírky minimálně dvou samostatných institucí muzejní povahy. 1 x specialista portálových řešení Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oblasti portálových řešení a redakčních systémů, - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek se zaměřením na portálová řešení a redakční systémy, specialisté dodávaných technologií Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oboru, - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek obdobného rozsahu a charakteru. V případě specialistů dodávaných technologií uchazeč doloží přehled certifikací a profesních způsobilostí u osob zodpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb a to v rozsahu nejméně těchto odborností a jejich minimálního počtu: - Microsoft Certified Systems Engineer, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízenou serverovou virtualizaci, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízenou LAN infrastrukturu, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízený databázový systém, 1 osoba - prokázání dosažení certifikace pro nabízený zálohovací systém, 1 osoba Uchazeč doloží vyplněním přílohy č. 13 Přehled profesních způsobilostí osob zodpovědných za plnění zakázky a to v rozsahu nejméně uvedených odborností. Jeden člen týmu může plnit i více výše uvedených rolí. Způsob prokázání: Uchazeč dále doloží vedle údajů uvedených v příloze č. 13 pro každého člena týmu samostatně: - jméno, příjmení, titul, - úlohu v týmu, - kvalifikaci pro plnění úlohy v týmu vč. případných dokládaných certifikátů, - životopis prokazující zkušenosti (praxi) související s jeho úlohou v týmu, - čestné prohlášení podepsané uchazečem popřípadě příslušným expertem o realizaci zakázek dokazujících požadovanou zkušenost a praxi s uvedením popisu zakázky, jména objednatele a kontaktní osobou objednatele. Uchazeč předloží odpovídající formou závazek každého člena týmu, v němž bude jednoznačně uvedeno, že se bude na realizaci veřejné zakázky osobně podílet (smlouva s uchazečem, zaměstnanecký poměr apod.). Strana 10 (celkem 102)

11 7.6 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele ČJ. KRÚ 16128/2015 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona (čestné prohlášení) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) (výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné listiny, je-li v ní subdodavatel zapsán) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 7.7 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písmeno a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 7.8 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace a) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii, přičemž výpis, z něhož byla pořízena kopie, nesmí být starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. Strana 11 (celkem 102)

12 b) Prokázání kvalifikace certifikátem ČJ. KRÚ 16128/2015 Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Požadavky na certifikát Prostou kopii certifikátu předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). c) Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. d) Použití výpisu ze seznamu zahraničních dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek uvedených v 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo v jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky, podmínky pro podání nabídky V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče specifikované na krycím listu (příloha č. 6). Nabídka musí obsahovat vyplněný závazný návrh smlouvy (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče) dle přílohy číslo 9 a 10 této Zadávací dokumentace, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, včetně příloh a další dokumenty a doklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky: a) nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou zpracovány včetně podkladových dat v českém jazyce (listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka), a to v listinné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio a PDF; b) nabídka bude předložena v jednom originále a jedné obsahově totožné kopii (absence kopie nabídky, nebo nesplnění jiných formálních požadavků zadavatele však ve smyslu výkladového stanoviska ÚOHS nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení), Strana 12 (celkem 102)

13 c) nabídka bude rovněž předložena v elektronické formě ve formátu na přenosném datovém nosiči, který bude vyjímatelně přiložen k originálu listinné nabídky (formát doc, xls a PDF), d) obrazové informace v dokumentacích budou ve formátu JPG nebo GIF (u obrázků s rozlišením do 256 barev), e) součástí nabídky bude vyplněný krycí list (příloha č. 6), f) součástí nabídky budou dále vyplněné tabulky pro účely hodnocení nabídek dle přílohy č. 7 a přílohy č. 8, g) všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, h) součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy včetně příloh, viz Příloha č. 9 této ZD, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, i) součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy servisní včetně příloh, viz Příloha č. 10 této ZD, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, j) součástí nabídky bude harmonogram realizace dodávky, harmonogram realizace bude rovněž zapracován do prováděcího projektu, k) uchazeč předloží seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, včetně předpokládaného objemu subdodávek dle přílohy č. 5; l) uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci; m) pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí; n) součástí nabídky musí být rovněž podepsané čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona (uchazeč podepíše vzor prohlášení dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace). Pokud by uchazeč z jakéhokoli důvodu nemohl požadovaný seznam dle 68 odst. 3 sestavit (dle typu právnické osoby, fyzická osoba a jiné varianty) je uchazeč povinen uvést negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit; o) detailní popis vlastností řešení pro jednotlivé části ZD v členění dle přílohy číslo 11 této ZD; p) součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace; q) další informace uchazeče k nabídce zde může uchazeč uvést dle svého uvážení další údaje, které považuje za významné v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky a které nejsou obsaženy v předchozích bodech; r) pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Strana 13 (celkem 102)

14 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny ČJ. KRÚ 16128/2015 Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu. Nabídkové ceny budou uvedeny v samostatných přílohách nabídky č. 7 (Nabídková cena A) a č. 8 (Nabídková cena B), dále budou rovněž uvedeny v příloze č. 6 Krycí list. Nabídkové ceny budou zpracovány a uvedeny v české měně se zaokrouhlením na dvě desetinná místa, v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Jako nabídkové ceny budou hodnoceny ceny včetně DPH, ve vztahu k projektu není zadavatel plátcem DPH. Detailní specifikace tvorby jednotlivých nabídkových cen: 9.1. Nabídková Cena A Nabídkovou cenou A je celková cena za komplexní realizaci zakázky. Nabídková cena A musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výši nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu A zpracuje uchazeč v členění dle přílohy č. 7. Výše nabídkové ceny A může činit maximálně částku Kč bez DPH. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou A bude z posuzování vyřazena Nabídková Cena B Nabídkovou cenou B je součet cen za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu ve formátu celková cena za 5 let, tj. součet za roky 1, 2, 3, 4 a 5 doby udržitelnosti projektu. Nabídkovou cenu B zpracuje uchazeč v členění dle přílohy č. 8. Výše nabídkové ceny B může činit maximálně částku Kč bez DPH. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou B bude z posuzování vyřazena. 10. Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 11. Členění nabídky, obsah Zadavatel doporučuje uchazečům, aby své nabídky zpracovali v souladu s Doporučeným způsobem řazení obsahu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Strana 14 (celkem 102)

15 12. Ostatní podmínky zadávacího řízení ČJ. KRÚ 16128/ Požadavky na varianty nabídek podle 70 zákona Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 2. Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona. 3. Předvedení nabízeného centrálního sbírkového systému Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nejasností resp. pochybností o tom, že nabízené řešení splňuje požadavky zadavatele může využít 76 odst. 3 zákona a vyzvat uchazeče v rámci posouzení nabídek uchazečů k vysvětlení nejasností a tudíž např. i k předvedení Centrálního sbírkového systému za účelem ověření funkcionalit nabízeného řešení a způsobu plnění minimálních požadavků zadavatele. Termín takové prezentace určí hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 odst. 4 zákona. Výzva k účasti na prezentaci bude uchazeči odeslána nejpozději 7 dní před stanoveným termínem prezentace a to na elektronickou adresu uchazeče, která bude pro tyto účely uvedena v nabídce uchazeče. V případě, že hodnotící komise rozhodne o předvedení nabízeného řešení, rozhodne o vyloučení uchazeče z dalšího řízení, pokud se ukáže, že nabízené řešení nesplňuje některý minimální požadavek zadavatele, ačkoliv uchazeč ve formulářích splnění požadavků (Příloha č. 12 zadávací dokumentace) uvedl, že jej splňuje, tedy v případě, že uchazeč nejasnosti zadavatele dostatečně neodstraní. Odmítnutí prezentace funkčnosti nabízeného řešení bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění požadavku na objasnění nejasností v nabídce ve smyslu 76 odst. 3 zákona. Zadavatel pro příklad uvádí, jaké podmínky prezentace by mohl po uchazeči požadovat: - Prezentovat bude uchazeč, který prokázal splnění kvalifikace a jehož nabídka byla úplná. - Doba prezentace je u každého uchazeče omezena na max. 2 hodiny. Do této doby není započten čas potřebný na přípravu technických prostředků k prezentaci. Čas na přípravu je max. 1 hodina. - Za uchazeče se mohou jednoho jednání účastnit nejvýše tři osoby. Zástupce uchazeče musí být pro účely prezentace vybaven zvláštní plnou mocí, nejde-li o osobu (popř. osoby) oprávněnou zavazovat uchazeče podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku (postačí, pokud bude plnou mocí vybavena jedna osoba za uchazeče). - Z prezentace bude vyhotoven protokol o konání prezentace, který bude na závěr jednání podepsán ze strany zástupce uchazeče a hodnotící komise. - Uchazeči budou mít k prezentaci od zadavatele k dispozici projektor a projekční plátno. - Bude-li to pro prezentaci konkrétních uchazečů nezbytné, mohou uchazeči používat své vlastní prezentační vybavení. Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit z průběhu prezentace audio či video záznam s tím, že o jeho pořízení rozhodne hodnotící komise Strana 15 (celkem 102)

16 13. Způsob hodnocení nabídek Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková cena tvořená součtem nabídkové ceny A cena za kompletní realizaci zakázky, a nabídkové ceny B ceny za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu, pro účely hodnocení bude použita cena včetně DPH (zadavatel není ve vztahu k předmětu plnění plátcem DPH). Uchazeč vyplní v rámci nabídky formuláře Krycí list (Příloha č. 6) a tabulky dle vzoru v zadávací dokumentaci, tj. příloha č. 7, příloha č. 8 a dle požadavků, specifikovaných v kapitole číslo 9 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. zadavatele: Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší náklady, cestovní náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.). Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv, pokud není na jiných místech uvedeno jinak. 14. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. 15. Způsob podávání nabídek Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v 1 originále a v 1 kopii a 3 x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči (absence kopie nabídky však ve smyslu výkladového stanoviska ÚOHS nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Nabídky je nutno podávat v souladu se zákonem v jediné obálce opatřené zpětnou adresou, na kterou bude zasláno případné oznámení dle 71 odst. 5 a 6 zákona a zřetelně označené nápisem: Veřejná zakázka Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje!!! NEOTEVÍRAT!!! a) Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 Strana 16 (celkem 102)

17 Pardubice ČJ. KRÚ 16128/2015 b) nebo osobně se nabídka podává na podatelně na adrese Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (prostory Czech POINT), Pardubice, v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 15:30 a Pá v době od 7.00 do na adresu. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. 16. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v sídle zadavatele Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice, místnost č. A221. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele). 17. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (tj. dle 43 zákona lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 18. Prodloužení zadávací lhůty Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 19. Zrušení zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 20. Zadávací dokumentace a) Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou navzájem rovnocenné. Elektronická verze je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz 20.1 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečné informace k zadávacím podmínkám, em na adrese: Strana 17 (celkem 102)

18 Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na svém profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz, kde byla zveřejněna zadávací dokumentace. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. 21. Zvláštní povinnosti dodavatele Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a těchto Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je, podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně projektu realizace a dodacích listů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci příslušné výzvy). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly. 22. Ostatní ujednání Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejích případných změn a dodatků. Strana 18 (celkem 102)

19 Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je zadavatel povinen ve smyslu 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění. Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny; pokud je toto % nižší, dodavatel nebude dokládat seznam, ale v termínech, stanovených v 147a odst. 5 zákona doloží zadavateli pouze čestné prohlášení, v němž uvede, že žádnému ze subdodavatelů neuhradil více než 10% z objemu veřejné zakázky. Objednatel je povinen ve smyslu 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele. Pokud je některý ze subdodavatelů akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. Zadavatel je oprávněn ve smyslu 57 zákona před uzavřením smlouvy požádat vítězného uchazeče o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými tento uchazeč prokazoval splnění kvalifikace; uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen tyto doklady před uzavřením smlouvy předložit. Zadavatel požaduje, aby měl uchazeč po celou dobu platnosti uzavřené smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 12 mil. Kč. V Pardubicích PhDr. Jana Haniková pověřená hejtmanem schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/1767/15 Strana 19 (celkem 102)

20 23. Další části zadávací dokumentace přílohy Příloha číslo Název přílohy 1 Doporučený způsob řazení obsahu nabídky 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (vzor) 3 Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor) 4 Čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona 5 Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky 6 Krycí list nabídky (vzor) 7 Cena za plnění předmětu veřejné zakázky, Cena A 8 Cena za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu, Cena B 9 Závazný návrh Smlouvy 10 Závazný návrh Smlouvy servisní 11 Technické požadavky zadavatele a minimální požadované funkce na předmět plnění veřejné zakázky 12 Tabulky doložení splnění minimálních požadavků 13 Přehled profesních způsobilostí osob zodpovědných za plnění zakázky Strana 20 (celkem 102)

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument)

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 2 TITULNÍ STRANA [adresa Zadavatele] ORIGINÁL / KOPIE Zajištění sběru, přepravy a odstranění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Č. j. VS 88/005/004/2014-50/INF/916 Praze dne 11. 8. 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více