Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 =================================================================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 ================================================================================="

Transkript

1 Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 ================================================================================= ORJ RP Par. Č. zakázky Název zakázky 01 Rozvoj obce Výdaje celkem Celkem Územní rozvoj B Ověřovací a urbanistické studie Konzultační, poradenské a právní služby B Dny evropského dědictví B Technické služby Nákupy ost.služeb Městská infrastruktura Výdaje celkem Celkem Životní prostředí D Lavičky (parky a veřejná prostranství) D Litinové mříže ke stromům Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Odpadkové koše B Zemina B Chvoj na zimní přikrývku B Herbicidy, hnojiva, postřik na klíněnku B Barvy na lakování laviček B Písek do pískovišť B Cedule do parků (zákazy, příkazy) Nákup materiálu j. n B Vodné a stočné Studená voda B Elektrická energie Elektrická energie B Posudky na zdravotní stav stromů B Aktualizace pasportu zeleně (inventura) B Zjišťování stavu sítí před sáz.stromů B Měření hluku a emisí B Posudky na stav herních prvků Konzultační, poradenské a právní služby B Komunální odpad z údržby zeleně B Biologický odpad z údržby zeleně B Likvidace černých skládek B Ochrana druhů a stanovišť - zvířata B Péče o zeleň - Vojanovy sady B Péče o zeleň - Františkánská zahrada B Péče o zeleň - ostatní a veřejná B Úklid psích exkrementů B Sáčky na psí exkrementy ke košům B Vyvážení odpadkových košů a úklid okolí B Úklid chodníků v zeleni B Mimořádné úklidy po hromadných akcích (S

2 B Komplexní úklid komunikací B Úklid chodníku před vybranými domy B Ostraha, odmykání a zamykání parků a DH B Desinfekce ploch vč. dětských hřišť B Provoz telefonního dispečinku B Výsadba stromů v MČ P B Kácení, konzervace, bezpečnostní řez B Frézování pařezů, štěpkování větví B Výsadba keřů B Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin B Deratizace B Otvírání a zavírání Zlaté ulice a parku B Regenerace travnatých ploch B Obrubníky v parcích B Mlatové cesty v parcích B Úklid okolí velkoobjemových kontejnerů B Výsadba dřevin-františkánská zahrada B Závěsné květináče-výsadba+údržba B Regenerace zeleně Nerudova ulice B Péče o zeleň-závlaha v Petrské ulici Nákupy ost.služeb U Údržba a zimování závlahových zařízení U Opravy postřikovačů a čerpadel U Oprava a údržba kašen a fontán v MČ P U Oprava a údržba studní na území Prahy U Opravy plotů U Havarijní opravy mobiliáře U Opravy veřejných WC Opravy a udržování B Grant - příspěvky na ochranu zvířat B Grant - příspěvky na péči o zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Životní prostředí - investice U Studny a kašny U Antigraffitti program U Udržovací náklady Opravy a udržování K Úprava břehů Čertovky K Životní prostředí - projekty K Park Novomlýnská (nám.lud.svobody) K Františkánská zahrada - obvodová zeď K Františkánská zahrada - dělící zeď K Františkánská zahrada - zahradní dům K Podzemní kontejnery - výstavba K Petřín - zázemí údržby K Vojanovy sady - projekt K Park Kampa - I. část K Vrchlického sady - projekt K Za Haštalem - rekonstrukce DH K Střelecký ostrov regenerace K WC pisoárového typu 5x K Slovanský ostrov DH K Karlův most - DH - rekonstrukce Budovy, haly a stavby Doprava Daňové příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Celkem

3 0312 Doprava Daňové příjmy B Popl. za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Daňové příjmy D Antiparkovací sloupky Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Elektrická energie Elektrická energie B Dopravní průzkumy, studie Konzultační, poradenské a právní služby B Nákup dopravních značek B Přenosné dopravní značky B Svoz nepovolených reklam Nákupy ost.služeb U Opravy a údržba AP sloupků a zábran U Drobné opravy chodníků v MČ Praha Opravy a udržování Doprava investice U Udržovací náklady Opravy a udržování K Ulice Řetězová K Ulice Rytířská - retardéry K Chodníkový program K Zklidnění ulic - výsuv. sloupky K Doprava - projekty K Podzemní garáže K Bezpeč.cesta do školy 4-5 křižovatek K Kaprova PD K Kampa- Říční - sloupky K Nový svět - výsuvný sloupek + chodník K Vojtěšská - PD + realizace K V Jirchářích K Soukenická - regenerace ulic K Truhlářská - regenerace Budovy, haly a stavby Školství, mládež a samospráva Výdaje celkem Celkem Školství D DHDM ŠvP Janov Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Materiál ostatní OSŠ B ŠJ Dušní-materiál B Volný čas - soutěže Nákup materiálu j. n B MŠ - úhrada za spotřebu vody

4 5151 Studená voda B MŠ - úhrada plynu Plyn B MŠ - úhrada elektrické energie Elektrická energie B MŠ - uhrada telekom. služeb Služby telekomunikací a radiokomunikací B Pojistné - majetek Služby peněžních ústavů B Nájemné ZŠ Mikulandská Nájemné B Znalecké posudky Konzultační, poradenské a právní služby B Kurz první pomoci pro učitele Služby školení a vzdělávání B Revize a prohlídky kotelen MŠ B Revize a prohlídky kotelen ZŠ B Věcná režie ŠJ Dušní B Volný čas dětí a mládeže B Autorizované měření emisí B MŠ - doprava dětí do ŠvP Čestice B ZŠ - doprava žáků do ŠvP Nákupy ost.služeb U ZŠ Vyregulování otopn.soustav dle energ U ZŠ obecně - opravy a údržba kotelen U MŠ obecně - opravy a údržba objektů a ko U Odstraňování sgrafit Opravy a udržování B Přísp.provoz-ZŠ Mikulandská (Brána jazyk B Přísp.provoz-ZŠ Truhlářská B Přísp.provoz-ZŠ Malostranská B Přísp.provoz-ZŠ nám. Curieových B Přísp.provoz-ZŠ Uhelný trh B Přísp.provoz-ZŠ Vodičkova B Přísp.provoz-Volnočasové aktivity dětí a B Přísp.opr.a údr.-zš Mikulandská (Brána j B Přísp.opr.a údr.-zš Truhlářská B Přísp.opr.a údr.-zš Malostranská B Přísp.opr.a údr.-zš nám. Curieových B Přísp.opr.a údr.-zš Uhelný trh B Přísp.opr.a údr.-zš Vodičkova B Přísp.provoz-MŠ Hellichova B Přísp.provoz-MŠ Letenská B Přísp.provoz-MŠ Masná B Přísp.provoz-MŠ Národní B Přísp.provoz-MŠ Opletalova B Přísp.provoz-MŠ Pštrossova B Přísp.provoz-MŠ Revoluční B Přísp.opr.a údr.-mš Hellichova B Přísp.opr.a údr.-mš Letenská B Přísp.opr.a údr.-mš Masná B Přísp.opr.a údr.-mš Národní B Přísp.opr.a údr.-mš Opletalova B Přísp.opr.a údr.-mš Pštrossova B Přísp.opr.a údr.-mš Revoluční B Přísp.provoz-ŠJ Dražického náměstí B Přísp.provoz-ŠJ Jindřišská B Přísp.provoz-ŠJ Karmelitská B Přísp.provoz-ŠJ Uhelný trh B Přísp.provoz-ŠJ Vojtěšská B Přísp.provoz-ŠJ Zlatnická B Přísp.opr.a údr.-šj Jindřišská B Přísp.opr.a údr.-šj Karmelitská B Přísp.opr.a údr.-šj Uhelný trh B ŠJ Vojtěšská B Přísp.opr.a údr.-šj Zlatnická B Příspěvek na provoz - ŠvP Čestice B ŠvP Janov - příspěvky ZŠ B Příspěvek na opravy a údržbu - ŠvP Česti

5 B Účelové neinvestiční příspěvky B MŠ Opletalova - dof. mezd a odvodů B MŠ - účelové neinvestiční příspěvky B MŠ - nadstandardní aktivity B ŠJ - účelové neinvestiční příspěvky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Dary učitelům ZŠ B Dary učitelům MŠ Dary obyvatelstvu K Interaktivní tabule Výpočetní technika Školství - investice U G. Josefská - oprava oken+fasáda U G.Josefská-výměna ZTI U ŠvP Čestice - oprava střechy U MŠ Hellichova - výměna plynových kotlů U MŠ Masná a Masná13 (VOŠ podnik.) střecha U MŠ Pštrossova-opr. terasy,chodba,sch.int U ZŠ Klimentská - výměna ZTI U Školská15 a 17 - opr.dvorní a ulič.fasád U ZŠ Karmelitská13 - oprava části střechy U ZŠ Karmelitská13 -opr.kamen.soklu fasády U ŠvP Čestice - oprava opěrné zdi Opravy a udržování K ZŠ Vodičkova - statické zajištění koteln K ZŠ nám. Curieových - rekonstrukce stoupa K MŠ Letenská - stavba herny - isolace a r K MŠ Masná - rekonstrukce jídelny K ŠJ Zlatnická - rekonstrukce vzduchotechn K Projekty K MŠ Pštrossova - hřiště Spálená rek K MŠ Hellichova - rek.zahrady,výměna oken K MŠ Revoluční rek.suterénu - I.etapa K Masná 13 rek. tělocvičny a soc zař K ZŠ Vodičkova - rekonstrukce 2 tělocvičen Budovy, haly a stavby Zdravotnictví a sociální oblast Výdaje celkem Celkem Sociální oblast B Akce pro děti ze soc.probl.rodin B Lék.vyšetření DSP B Komunitní plánování B Program pro bezdomovce B Vyklizení bytů, malování a ostatní Nákupy ost.služeb B Granty sociální oblast Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Neinvestiční přísp. PO - SSS, Praha Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

6 B Dopady deregulace nájemného Dary obyvatelstvu B Úhrada za osobní asistenci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zdravotnictví B Nákup služeb - např. znalecké posudky Nákupy ost.služeb B Granty Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Příspěvek na zajištění realizace LSPP B Příspěvek na dorovnání schodkového rozpo Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Ostat.neinvest.transfery obyv. - LDN Tře Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu K dovybavení interního oddělení K Video-EEG stanice,vč.kamerového systému K Dovybavení ARO ( Bed-side minial., atd.) K OKB-hemat. autoanalyzátor (typ Celltac) K Biochemický analyzátor COBAS K Horkovzdušný sterilizátor K Urogoligické instrumentárium-chirurgie K Obnova server.části.,rozšíř.dat.polí+lic K Datové sítě (kabely+aktivní prvky) K NIS Akord+MIS+drobný SW (s vyj.ms) K Obnova výpoč.tech. a přechod na PENWIN Stroje, přístroje a zařízení Zdravotnictví - investice K Poliklinika Palackého -Střecha K Zdravotnictví - Projekty K PD na rekonstr. interního oddělení B K Oprava začínajícího havarij.st.střechy K Rek.zdroje stlačeného vzduchu K Nákladní výtah u ARO dle norem EU K Rekonst.odd.gastroskopie a urologie K Modernizace interního odd.stanice "D" K Protiplísňové ošetření krovů K Dovybavení klimatizací sálů K Sanace dutin pod atriem K Rekonstr.lapače tuků a olejů Budovy, haly a stavby Protidrogová prevence B Přísp.na provoz substitučních středisek B Přísp.na provoz nízkoprahových center B Příspěvek na provoz poradenských center B Přísp.na provoz doléč.stř.a ter.komun.c B Specifická primární prevence B Přísp.na provoz DaDDC NMSKB B Projekty bezp.pobytu u vody Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Kultura, sport a cestovní ruch

7 Výdaje celkem Celkem Obchod, služby a cestovní ruch B Obchod, služby a cestovní ruch Nákupy ost.služeb Sportovní zařízení v majetku obce D Nákup DDHM - hřiště Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Sportovní pomůcky a zařízení-hřiště Nákup materiálu j. n B Spotřeba vody-hřiště Studená voda B Spotřeba plynu-hřiště Plyn B Spotřeba el.energie-hřiště Elektrická energie B PHM na rolbu a zahr.techniku-hř.na Frant Pohonné hmoty a maziva B Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací B Služby Nákupy ost.služeb U Opravy a údržba Opravy a udržování Vnější vztahy B "Měsíčník MČ P-1 ""Praha 1""" B Pořádání vlastních akcí (ples, Den Prahy B Public relations B Technologická a obsahová podpora webu B TV zpravodajství B Podpora zahraničních vztahů B "Výstava ""Budoucnost a přítomnost Prahy B Ankety, průzkumy Nákupy ost.služeb B Propagační a dárkové předměty Věcné dary B Spolupořadatelství Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Kultura B Knihy, učební pomůcky, tisk Knihy, učební pomůcky a tisk B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Nájemné Nájemné B Nákup služeb

8 B Vstupenky na kult.akce pro potřeby ÚMČ Nákupy ost.služeb U Opravy a služby - pomníčky padlým U Desky, plastiky, kašny atd. od GHMP Opravy a udržování B Nákup věcných darů Věcné dary B Granty kultura B Granty chráněné drobné kul.pam B Granty na podporu spolkové činnosti Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Divadlo v Řeznické Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Dary obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Bezpečnost Výdaje celkem Celkem Prevence kriminality D Podpora technického vybavení MP Praha Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Analýza bezpečnostní situace v MČ Praha Konzultační, poradenské a právní služby B Podpora technického vybavení PČR Praha I Věcné dary B Proj.v obl.bezp.a prev.kri vč.grantů Neinvestiční transfery občanským sdružením K Kamerový systém Stroje, přístroje a zařízení K Vrchlického sady,program prev.krim Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde Hospodářství Výdaje celkem Celkem Správa majetku B Náhrady za pohřebné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Bytové hospodářství

9 K Bytové hospodářství - projekty K DPS Benediktská ul K DPS Lodecká ul K Rekonstrukce Malostranské Besedy K Půdní byty K Vzduchotechnika K Bytový dům Petrské nám K Senovážné nám rekonstrukce na byty K Senovážné nám rekonstrukce na byty K Rekonstrukce nebytových prostor K Zabezpečovací náklady před předáním inve K Rekonstrukce bytových prostor K U Sovových Mlýnů 7 - oprava WV K Granty SVJ K Ve Smečkách 26 - úprava vestibulu K Říční 11 - projekt K Tech.zhodnocení provedené nájemci K Žofín - dlažba K Dlouhá 23 - výtah K Školská 30 - klimatizace K Lodecká 2 - NP Pohádka Budovy, haly a stavby Vnitřní správa Nedaňové příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Celkem Hospodářská správa Nedaňové příjmy B Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nedaňové příjmy B Povinné pojistné,zákonné pojištění 125/ Povinné pojistné na úrazové pojištění B Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky B Knihy,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk D DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Realizované kurzové ztráty Realizované kurzové ztráty B Voda,vodné,stočné Studená voda B Teplo Teplo B Plyn Plyn B Elektrická energie Elektrická energie B Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva

10 B Služby pošt Služby pošt B Služby O2,Telefonica Služby telekomunikací a radiokomunikací B Komplexní audity Konzultační, poradenské a právní služby B Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání B Úklid B Ostraha B Stravenky B Tiskařské práce B Obsluha provozu plyn. spotřebičů B Vyvolávání filmů, fotografií, kopírování B Vazba knih, časopisů, vyhlášek B Energetik elektro B Technik BOZP, PO B Drobné opravy a montáž nábytku, stěhován B Osobní a nákladní doprava B Inzerce B Platby služeb za odloučená pracoviště B Odvoz komunálního odpadu, skartace B Nákup ostatních služeb B Závodní preventivní péče B Vánoční osvětlení vč. uskladnění B Prezentace - Den Prahy B Rezerva Nákupy ost.služeb U oprava a údržba ÚMČ P Opravy a udržování B Cestovné tuzemské a zahraniční Cestovné (tuzemské i zahraniční) B Pohoštění Pohoštění B Ostatní nákupy Ostatní nákupy j. n B Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady B Věcné dary Věcné dary B Nákup cenin a kolků Nákup kolků B Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu B Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu B Finanční dary Dary obyvatelstvu K posuvné regály do archivu K Stroje a přístroje K Vybavení interiéru-vstupní hala Stroje, přístroje a zařízení Mzdové prostředky B MZDY Platy zaměstnanců v pracovním poměru

11 B OON Ostatní osobní výdaje B Odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstev krajů a obcí B Odstupné po personálním auditu Odstupné B Paušální náhr. pro neuvoln. zastupitele Ostatní platby za jinou práci jinde nezařazené B Sociální pojištění (26%) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv B Zdravotní pojištění (9%) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Informatika B Knihy, publikace Knihy, učební pomůcky a tisk D PC obměna a notebooky D Tiskárny, monitory, scanery D Síťové prvky, záložní zdroje, D Tiskárny Čkódu pro ESPIS Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Konzultační a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby B Služby, školení, kurzy Služby školení a vzdělávání B Technická pomoc UNIX, Informix B Údržba programu E-spis B Podpora správy Linux prostředí - samba, B Podpora správy Windows prostředí - bezpe B Technická podpora výrobků HP B Aktualizace mapového systému MISYS B Provoz INTERNET B Údržba programu DTG - MZDY + PERSONALIST B Účtování VHČ - technická pomoc B MIIS - DINFREG maintenance B ORACLE db maintenance B ORACLE db + JBOSS aplik. server - techni B Aktualizace dat ASPI B Technická podpora aplikace Stavební úřad B VERITAS - BackUp maintenance (síťové zál B Firewall, ochrana před neoprávněným vstu B Systém meteoinformací, data, program, ma B MODIS maintenance B Technická pomoc web B Lotus Notes, maintenance + technická pom B Landesk maintenance B Ekonomický SW - pronájem B WebGrid maintenance B Záložní www server - hosting B Analytické práce na IS (na objednávku), B Krizové scénáře, spolupráce, instruktáž, B Technická asistence HW, op. Systémy apod B Drobné úpravy instalovaného SW B Maintenance produktu IDENTITA B Deltax - vedení projektu za MČ P B Podpora a vícepráce na úpravě modulů SAP B Callcentrum - provoz B Agendový SW - pronájem B Indigo - mapový systém pro Web - podpora B WSW - Informační portál Prahy - pronájem B Migrace dat do ASW Služby zpracování dat

12 U Opravy a údržba Opravy a udržování D Microsoft Office 2007 Standart D Windows Xp, nové licence D VERITAS -NetBackUp -nové licence Programové vybavení K Upgrade 2 ks malých serverů K Konzolový přepínač K Nový centrální DB server Oracle K CISCO router K Centrální uložiště dat pro servery K Zálohovací knihovna K Akt. prvky po rekonstr. serveroven K Internetové kiosky K Automatický systém pro potřeby MČ P Výpočetní technika Právní služby B Konzultační,poradenské a právní služby p B externí právní zastoupení Konzultační, poradenské a právní služby Náklady na ZPS D DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálů Nákup materiálu j. n B Služby zpracování dat Služby zpracování dat B Nákup služeb Nákupy ost.služeb D Programové vybavení Programové vybavení K Inventář Stroje, přístroje a zařízení Hospodářská správa - investice U Vodičkova 18 - odvlhčení archívu Opravy a udržování K Zasedací místnost K Klimatizace UMČ P K Kompletní rek.přízemí UMC P K Rozvody - strukturovaná kabeláž Budovy, haly a stavby

13 10 Pokladní správa Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transf Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Financování Celkem Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) Přijaté transf B Dotace ze SR - školství B Dotace ze SR na výkon st.správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního B Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transf Všeob.poklad.správa Daňové příjmy B Poplatky za znečisťování životního prost Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší B Poplatek ze psů Poplatek ze psů B Poplatek ze vstupného Poplatek ze vstupného B Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj B Odvod výtěžku z provozování VHP Odvod z výtěžku provozování loterií B Správní poplatky Správní poplatky B Daň z nemovitosti Daň z nemovitostí Daňové příjmy Nedaňové příjmy B Příjmy z úroků Příjmy z úroků B Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby B Ostatní nedaňové příjmy nikde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy j. n Nedaňové příjmy Přijaté transf B Převod z vlastních fondů hosp.činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Přijaté transf B Služby bankovních ústavů B Povinné ručení motorových vozidel B Pojistné ze sdruž.poj.sml. KOOPERATIVA B Důch. a živ. pojištění zam. KOOPERATIVA B Důch. a živ. pojištění zam. Česká poj B Pojistné zahraniční sl. cesty Služby peněžních ústavů

14 B Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu B Rezerva-nákup nemovitostí B Rezerva bez určení - nepředvídané výdaje Nespecifikované rezervy Financování B Splátka MČP8 Karlín Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Financování Městská část Praha 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transf Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Financování Celkem

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000.

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000. Výdaje V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 18 224 270 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více