Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 =================================================================================

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 ================================================================================="

Transkript

1 Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 ================================================================================= ORJ RP Par. Č. zakázky Název zakázky 01 Rozvoj obce Výdaje celkem Celkem Územní rozvoj B Ověřovací a urbanistické studie Konzultační, poradenské a právní služby B Dny evropského dědictví B Technické služby Nákupy ost.služeb Městská infrastruktura Výdaje celkem Celkem Životní prostředí D Lavičky (parky a veřejná prostranství) D Litinové mříže ke stromům Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Odpadkové koše B Zemina B Chvoj na zimní přikrývku B Herbicidy, hnojiva, postřik na klíněnku B Barvy na lakování laviček B Písek do pískovišť B Cedule do parků (zákazy, příkazy) Nákup materiálu j. n B Vodné a stočné Studená voda B Elektrická energie Elektrická energie B Posudky na zdravotní stav stromů B Aktualizace pasportu zeleně (inventura) B Zjišťování stavu sítí před sáz.stromů B Měření hluku a emisí B Posudky na stav herních prvků Konzultační, poradenské a právní služby B Komunální odpad z údržby zeleně B Biologický odpad z údržby zeleně B Likvidace černých skládek B Ochrana druhů a stanovišť - zvířata B Péče o zeleň - Vojanovy sady B Péče o zeleň - Františkánská zahrada B Péče o zeleň - ostatní a veřejná B Úklid psích exkrementů B Sáčky na psí exkrementy ke košům B Vyvážení odpadkových košů a úklid okolí B Úklid chodníků v zeleni B Mimořádné úklidy po hromadných akcích (S

2 B Komplexní úklid komunikací B Úklid chodníku před vybranými domy B Ostraha, odmykání a zamykání parků a DH B Desinfekce ploch vč. dětských hřišť B Provoz telefonního dispečinku B Výsadba stromů v MČ P B Kácení, konzervace, bezpečnostní řez B Frézování pařezů, štěpkování větví B Výsadba keřů B Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin B Deratizace B Otvírání a zavírání Zlaté ulice a parku B Regenerace travnatých ploch B Obrubníky v parcích B Mlatové cesty v parcích B Úklid okolí velkoobjemových kontejnerů B Výsadba dřevin-františkánská zahrada B Závěsné květináče-výsadba+údržba B Regenerace zeleně Nerudova ulice B Péče o zeleň-závlaha v Petrské ulici Nákupy ost.služeb U Údržba a zimování závlahových zařízení U Opravy postřikovačů a čerpadel U Oprava a údržba kašen a fontán v MČ P U Oprava a údržba studní na území Prahy U Opravy plotů U Havarijní opravy mobiliáře U Opravy veřejných WC Opravy a udržování B Grant - příspěvky na ochranu zvířat B Grant - příspěvky na péči o zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Životní prostředí - investice U Studny a kašny U Antigraffitti program U Udržovací náklady Opravy a udržování K Úprava břehů Čertovky K Životní prostředí - projekty K Park Novomlýnská (nám.lud.svobody) K Františkánská zahrada - obvodová zeď K Františkánská zahrada - dělící zeď K Františkánská zahrada - zahradní dům K Podzemní kontejnery - výstavba K Petřín - zázemí údržby K Vojanovy sady - projekt K Park Kampa - I. část K Vrchlického sady - projekt K Za Haštalem - rekonstrukce DH K Střelecký ostrov regenerace K WC pisoárového typu 5x K Slovanský ostrov DH K Karlův most - DH - rekonstrukce Budovy, haly a stavby Doprava Daňové příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Celkem

3 0312 Doprava Daňové příjmy B Popl. za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Daňové příjmy D Antiparkovací sloupky Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Elektrická energie Elektrická energie B Dopravní průzkumy, studie Konzultační, poradenské a právní služby B Nákup dopravních značek B Přenosné dopravní značky B Svoz nepovolených reklam Nákupy ost.služeb U Opravy a údržba AP sloupků a zábran U Drobné opravy chodníků v MČ Praha Opravy a udržování Doprava investice U Udržovací náklady Opravy a udržování K Ulice Řetězová K Ulice Rytířská - retardéry K Chodníkový program K Zklidnění ulic - výsuv. sloupky K Doprava - projekty K Podzemní garáže K Bezpeč.cesta do školy 4-5 křižovatek K Kaprova PD K Kampa- Říční - sloupky K Nový svět - výsuvný sloupek + chodník K Vojtěšská - PD + realizace K V Jirchářích K Soukenická - regenerace ulic K Truhlářská - regenerace Budovy, haly a stavby Školství, mládež a samospráva Výdaje celkem Celkem Školství D DHDM ŠvP Janov Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Materiál ostatní OSŠ B ŠJ Dušní-materiál B Volný čas - soutěže Nákup materiálu j. n B MŠ - úhrada za spotřebu vody

4 5151 Studená voda B MŠ - úhrada plynu Plyn B MŠ - úhrada elektrické energie Elektrická energie B MŠ - uhrada telekom. služeb Služby telekomunikací a radiokomunikací B Pojistné - majetek Služby peněžních ústavů B Nájemné ZŠ Mikulandská Nájemné B Znalecké posudky Konzultační, poradenské a právní služby B Kurz první pomoci pro učitele Služby školení a vzdělávání B Revize a prohlídky kotelen MŠ B Revize a prohlídky kotelen ZŠ B Věcná režie ŠJ Dušní B Volný čas dětí a mládeže B Autorizované měření emisí B MŠ - doprava dětí do ŠvP Čestice B ZŠ - doprava žáků do ŠvP Nákupy ost.služeb U ZŠ Vyregulování otopn.soustav dle energ U ZŠ obecně - opravy a údržba kotelen U MŠ obecně - opravy a údržba objektů a ko U Odstraňování sgrafit Opravy a udržování B Přísp.provoz-ZŠ Mikulandská (Brána jazyk B Přísp.provoz-ZŠ Truhlářská B Přísp.provoz-ZŠ Malostranská B Přísp.provoz-ZŠ nám. Curieových B Přísp.provoz-ZŠ Uhelný trh B Přísp.provoz-ZŠ Vodičkova B Přísp.provoz-Volnočasové aktivity dětí a B Přísp.opr.a údr.-zš Mikulandská (Brána j B Přísp.opr.a údr.-zš Truhlářská B Přísp.opr.a údr.-zš Malostranská B Přísp.opr.a údr.-zš nám. Curieových B Přísp.opr.a údr.-zš Uhelný trh B Přísp.opr.a údr.-zš Vodičkova B Přísp.provoz-MŠ Hellichova B Přísp.provoz-MŠ Letenská B Přísp.provoz-MŠ Masná B Přísp.provoz-MŠ Národní B Přísp.provoz-MŠ Opletalova B Přísp.provoz-MŠ Pštrossova B Přísp.provoz-MŠ Revoluční B Přísp.opr.a údr.-mš Hellichova B Přísp.opr.a údr.-mš Letenská B Přísp.opr.a údr.-mš Masná B Přísp.opr.a údr.-mš Národní B Přísp.opr.a údr.-mš Opletalova B Přísp.opr.a údr.-mš Pštrossova B Přísp.opr.a údr.-mš Revoluční B Přísp.provoz-ŠJ Dražického náměstí B Přísp.provoz-ŠJ Jindřišská B Přísp.provoz-ŠJ Karmelitská B Přísp.provoz-ŠJ Uhelný trh B Přísp.provoz-ŠJ Vojtěšská B Přísp.provoz-ŠJ Zlatnická B Přísp.opr.a údr.-šj Jindřišská B Přísp.opr.a údr.-šj Karmelitská B Přísp.opr.a údr.-šj Uhelný trh B ŠJ Vojtěšská B Přísp.opr.a údr.-šj Zlatnická B Příspěvek na provoz - ŠvP Čestice B ŠvP Janov - příspěvky ZŠ B Příspěvek na opravy a údržbu - ŠvP Česti

5 B Účelové neinvestiční příspěvky B MŠ Opletalova - dof. mezd a odvodů B MŠ - účelové neinvestiční příspěvky B MŠ - nadstandardní aktivity B ŠJ - účelové neinvestiční příspěvky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Dary učitelům ZŠ B Dary učitelům MŠ Dary obyvatelstvu K Interaktivní tabule Výpočetní technika Školství - investice U G. Josefská - oprava oken+fasáda U G.Josefská-výměna ZTI U ŠvP Čestice - oprava střechy U MŠ Hellichova - výměna plynových kotlů U MŠ Masná a Masná13 (VOŠ podnik.) střecha U MŠ Pštrossova-opr. terasy,chodba,sch.int U ZŠ Klimentská - výměna ZTI U Školská15 a 17 - opr.dvorní a ulič.fasád U ZŠ Karmelitská13 - oprava části střechy U ZŠ Karmelitská13 -opr.kamen.soklu fasády U ŠvP Čestice - oprava opěrné zdi Opravy a udržování K ZŠ Vodičkova - statické zajištění koteln K ZŠ nám. Curieových - rekonstrukce stoupa K MŠ Letenská - stavba herny - isolace a r K MŠ Masná - rekonstrukce jídelny K ŠJ Zlatnická - rekonstrukce vzduchotechn K Projekty K MŠ Pštrossova - hřiště Spálená rek K MŠ Hellichova - rek.zahrady,výměna oken K MŠ Revoluční rek.suterénu - I.etapa K Masná 13 rek. tělocvičny a soc zař K ZŠ Vodičkova - rekonstrukce 2 tělocvičen Budovy, haly a stavby Zdravotnictví a sociální oblast Výdaje celkem Celkem Sociální oblast B Akce pro děti ze soc.probl.rodin B Lék.vyšetření DSP B Komunitní plánování B Program pro bezdomovce B Vyklizení bytů, malování a ostatní Nákupy ost.služeb B Granty sociální oblast Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Neinvestiční přísp. PO - SSS, Praha Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

6 B Dopady deregulace nájemného Dary obyvatelstvu B Úhrada za osobní asistenci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zdravotnictví B Nákup služeb - např. znalecké posudky Nákupy ost.služeb B Granty Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Příspěvek na zajištění realizace LSPP B Příspěvek na dorovnání schodkového rozpo Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Ostat.neinvest.transfery obyv. - LDN Tře Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu K dovybavení interního oddělení K Video-EEG stanice,vč.kamerového systému K Dovybavení ARO ( Bed-side minial., atd.) K OKB-hemat. autoanalyzátor (typ Celltac) K Biochemický analyzátor COBAS K Horkovzdušný sterilizátor K Urogoligické instrumentárium-chirurgie K Obnova server.části.,rozšíř.dat.polí+lic K Datové sítě (kabely+aktivní prvky) K NIS Akord+MIS+drobný SW (s vyj.ms) K Obnova výpoč.tech. a přechod na PENWIN Stroje, přístroje a zařízení Zdravotnictví - investice K Poliklinika Palackého -Střecha K Zdravotnictví - Projekty K PD na rekonstr. interního oddělení B K Oprava začínajícího havarij.st.střechy K Rek.zdroje stlačeného vzduchu K Nákladní výtah u ARO dle norem EU K Rekonst.odd.gastroskopie a urologie K Modernizace interního odd.stanice "D" K Protiplísňové ošetření krovů K Dovybavení klimatizací sálů K Sanace dutin pod atriem K Rekonstr.lapače tuků a olejů Budovy, haly a stavby Protidrogová prevence B Přísp.na provoz substitučních středisek B Přísp.na provoz nízkoprahových center B Příspěvek na provoz poradenských center B Přísp.na provoz doléč.stř.a ter.komun.c B Specifická primární prevence B Přísp.na provoz DaDDC NMSKB B Projekty bezp.pobytu u vody Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Kultura, sport a cestovní ruch

7 Výdaje celkem Celkem Obchod, služby a cestovní ruch B Obchod, služby a cestovní ruch Nákupy ost.služeb Sportovní zařízení v majetku obce D Nákup DDHM - hřiště Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Sportovní pomůcky a zařízení-hřiště Nákup materiálu j. n B Spotřeba vody-hřiště Studená voda B Spotřeba plynu-hřiště Plyn B Spotřeba el.energie-hřiště Elektrická energie B PHM na rolbu a zahr.techniku-hř.na Frant Pohonné hmoty a maziva B Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací B Služby Nákupy ost.služeb U Opravy a údržba Opravy a udržování Vnější vztahy B "Měsíčník MČ P-1 ""Praha 1""" B Pořádání vlastních akcí (ples, Den Prahy B Public relations B Technologická a obsahová podpora webu B TV zpravodajství B Podpora zahraničních vztahů B "Výstava ""Budoucnost a přítomnost Prahy B Ankety, průzkumy Nákupy ost.služeb B Propagační a dárkové předměty Věcné dary B Spolupořadatelství Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Kultura B Knihy, učební pomůcky, tisk Knihy, učební pomůcky a tisk B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Nájemné Nájemné B Nákup služeb

8 B Vstupenky na kult.akce pro potřeby ÚMČ Nákupy ost.služeb U Opravy a služby - pomníčky padlým U Desky, plastiky, kašny atd. od GHMP Opravy a udržování B Nákup věcných darů Věcné dary B Granty kultura B Granty chráněné drobné kul.pam B Granty na podporu spolkové činnosti Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Divadlo v Řeznické Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Dary obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Bezpečnost Výdaje celkem Celkem Prevence kriminality D Podpora technického vybavení MP Praha Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Analýza bezpečnostní situace v MČ Praha Konzultační, poradenské a právní služby B Podpora technického vybavení PČR Praha I Věcné dary B Proj.v obl.bezp.a prev.kri vč.grantů Neinvestiční transfery občanským sdružením K Kamerový systém Stroje, přístroje a zařízení K Vrchlického sady,program prev.krim Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde Hospodářství Výdaje celkem Celkem Správa majetku B Náhrady za pohřebné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Bytové hospodářství

9 K Bytové hospodářství - projekty K DPS Benediktská ul K DPS Lodecká ul K Rekonstrukce Malostranské Besedy K Půdní byty K Vzduchotechnika K Bytový dům Petrské nám K Senovážné nám rekonstrukce na byty K Senovážné nám rekonstrukce na byty K Rekonstrukce nebytových prostor K Zabezpečovací náklady před předáním inve K Rekonstrukce bytových prostor K U Sovových Mlýnů 7 - oprava WV K Granty SVJ K Ve Smečkách 26 - úprava vestibulu K Říční 11 - projekt K Tech.zhodnocení provedené nájemci K Žofín - dlažba K Dlouhá 23 - výtah K Školská 30 - klimatizace K Lodecká 2 - NP Pohádka Budovy, haly a stavby Vnitřní správa Nedaňové příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Celkem Hospodářská správa Nedaňové příjmy B Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nedaňové příjmy B Povinné pojistné,zákonné pojištění 125/ Povinné pojistné na úrazové pojištění B Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky B Knihy,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk D DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Realizované kurzové ztráty Realizované kurzové ztráty B Voda,vodné,stočné Studená voda B Teplo Teplo B Plyn Plyn B Elektrická energie Elektrická energie B Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva

10 B Služby pošt Služby pošt B Služby O2,Telefonica Služby telekomunikací a radiokomunikací B Komplexní audity Konzultační, poradenské a právní služby B Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání B Úklid B Ostraha B Stravenky B Tiskařské práce B Obsluha provozu plyn. spotřebičů B Vyvolávání filmů, fotografií, kopírování B Vazba knih, časopisů, vyhlášek B Energetik elektro B Technik BOZP, PO B Drobné opravy a montáž nábytku, stěhován B Osobní a nákladní doprava B Inzerce B Platby služeb za odloučená pracoviště B Odvoz komunálního odpadu, skartace B Nákup ostatních služeb B Závodní preventivní péče B Vánoční osvětlení vč. uskladnění B Prezentace - Den Prahy B Rezerva Nákupy ost.služeb U oprava a údržba ÚMČ P Opravy a udržování B Cestovné tuzemské a zahraniční Cestovné (tuzemské i zahraniční) B Pohoštění Pohoštění B Ostatní nákupy Ostatní nákupy j. n B Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady B Věcné dary Věcné dary B Nákup cenin a kolků Nákup kolků B Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu B Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu B Finanční dary Dary obyvatelstvu K posuvné regály do archivu K Stroje a přístroje K Vybavení interiéru-vstupní hala Stroje, přístroje a zařízení Mzdové prostředky B MZDY Platy zaměstnanců v pracovním poměru

11 B OON Ostatní osobní výdaje B Odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstev krajů a obcí B Odstupné po personálním auditu Odstupné B Paušální náhr. pro neuvoln. zastupitele Ostatní platby za jinou práci jinde nezařazené B Sociální pojištění (26%) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv B Zdravotní pojištění (9%) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Informatika B Knihy, publikace Knihy, učební pomůcky a tisk D PC obměna a notebooky D Tiskárny, monitory, scanery D Síťové prvky, záložní zdroje, D Tiskárny Čkódu pro ESPIS Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Konzultační a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby B Služby, školení, kurzy Služby školení a vzdělávání B Technická pomoc UNIX, Informix B Údržba programu E-spis B Podpora správy Linux prostředí - samba, B Podpora správy Windows prostředí - bezpe B Technická podpora výrobků HP B Aktualizace mapového systému MISYS B Provoz INTERNET B Údržba programu DTG - MZDY + PERSONALIST B Účtování VHČ - technická pomoc B MIIS - DINFREG maintenance B ORACLE db maintenance B ORACLE db + JBOSS aplik. server - techni B Aktualizace dat ASPI B Technická podpora aplikace Stavební úřad B VERITAS - BackUp maintenance (síťové zál B Firewall, ochrana před neoprávněným vstu B Systém meteoinformací, data, program, ma B MODIS maintenance B Technická pomoc web B Lotus Notes, maintenance + technická pom B Landesk maintenance B Ekonomický SW - pronájem B WebGrid maintenance B Záložní www server - hosting B Analytické práce na IS (na objednávku), B Krizové scénáře, spolupráce, instruktáž, B Technická asistence HW, op. Systémy apod B Drobné úpravy instalovaného SW B Maintenance produktu IDENTITA B Deltax - vedení projektu za MČ P B Podpora a vícepráce na úpravě modulů SAP B Callcentrum - provoz B Agendový SW - pronájem B Indigo - mapový systém pro Web - podpora B WSW - Informační portál Prahy - pronájem B Migrace dat do ASW Služby zpracování dat

12 U Opravy a údržba Opravy a udržování D Microsoft Office 2007 Standart D Windows Xp, nové licence D VERITAS -NetBackUp -nové licence Programové vybavení K Upgrade 2 ks malých serverů K Konzolový přepínač K Nový centrální DB server Oracle K CISCO router K Centrální uložiště dat pro servery K Zálohovací knihovna K Akt. prvky po rekonstr. serveroven K Internetové kiosky K Automatický systém pro potřeby MČ P Výpočetní technika Právní služby B Konzultační,poradenské a právní služby p B externí právní zastoupení Konzultační, poradenské a právní služby Náklady na ZPS D DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálů Nákup materiálu j. n B Služby zpracování dat Služby zpracování dat B Nákup služeb Nákupy ost.služeb D Programové vybavení Programové vybavení K Inventář Stroje, přístroje a zařízení Hospodářská správa - investice U Vodičkova 18 - odvlhčení archívu Opravy a udržování K Zasedací místnost K Klimatizace UMČ P K Kompletní rek.přízemí UMC P K Rozvody - strukturovaná kabeláž Budovy, haly a stavby

13 10 Pokladní správa Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transf Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Financování Celkem Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) Přijaté transf B Dotace ze SR - školství B Dotace ze SR na výkon st.správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního B Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transf Všeob.poklad.správa Daňové příjmy B Poplatky za znečisťování životního prost Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší B Poplatek ze psů Poplatek ze psů B Poplatek ze vstupného Poplatek ze vstupného B Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj B Odvod výtěžku z provozování VHP Odvod z výtěžku provozování loterií B Správní poplatky Správní poplatky B Daň z nemovitosti Daň z nemovitostí Daňové příjmy Nedaňové příjmy B Příjmy z úroků Příjmy z úroků B Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby B Ostatní nedaňové příjmy nikde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy j. n Nedaňové příjmy Přijaté transf B Převod z vlastních fondů hosp.činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Přijaté transf B Služby bankovních ústavů B Povinné ručení motorových vozidel B Pojistné ze sdruž.poj.sml. KOOPERATIVA B Důch. a živ. pojištění zam. KOOPERATIVA B Důch. a živ. pojištění zam. Česká poj B Pojistné zahraniční sl. cesty Služby peněžních ústavů

14 B Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu B Rezerva-nákup nemovitostí B Rezerva bez určení - nepředvídané výdaje Nespecifikované rezervy Financování B Splátka MČP8 Karlín Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Financování Městská část Praha 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transf Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Financování Celkem

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více