Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 =================================================================================

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 ================================================================================="

Transkript

1 Městská část Praha 1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008 ================================================================================= ORJ RP Par. Č. zakázky Název zakázky 01 Rozvoj obce Výdaje celkem Celkem Územní rozvoj B Ověřovací a urbanistické studie Konzultační, poradenské a právní služby B Dny evropského dědictví B Technické služby Nákupy ost.služeb Městská infrastruktura Výdaje celkem Celkem Životní prostředí D Lavičky (parky a veřejná prostranství) D Litinové mříže ke stromům Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Odpadkové koše B Zemina B Chvoj na zimní přikrývku B Herbicidy, hnojiva, postřik na klíněnku B Barvy na lakování laviček B Písek do pískovišť B Cedule do parků (zákazy, příkazy) Nákup materiálu j. n B Vodné a stočné Studená voda B Elektrická energie Elektrická energie B Posudky na zdravotní stav stromů B Aktualizace pasportu zeleně (inventura) B Zjišťování stavu sítí před sáz.stromů B Měření hluku a emisí B Posudky na stav herních prvků Konzultační, poradenské a právní služby B Komunální odpad z údržby zeleně B Biologický odpad z údržby zeleně B Likvidace černých skládek B Ochrana druhů a stanovišť - zvířata B Péče o zeleň - Vojanovy sady B Péče o zeleň - Františkánská zahrada B Péče o zeleň - ostatní a veřejná B Úklid psích exkrementů B Sáčky na psí exkrementy ke košům B Vyvážení odpadkových košů a úklid okolí B Úklid chodníků v zeleni B Mimořádné úklidy po hromadných akcích (S

2 B Komplexní úklid komunikací B Úklid chodníku před vybranými domy B Ostraha, odmykání a zamykání parků a DH B Desinfekce ploch vč. dětských hřišť B Provoz telefonního dispečinku B Výsadba stromů v MČ P B Kácení, konzervace, bezpečnostní řez B Frézování pařezů, štěpkování větví B Výsadba keřů B Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin B Deratizace B Otvírání a zavírání Zlaté ulice a parku B Regenerace travnatých ploch B Obrubníky v parcích B Mlatové cesty v parcích B Úklid okolí velkoobjemových kontejnerů B Výsadba dřevin-františkánská zahrada B Závěsné květináče-výsadba+údržba B Regenerace zeleně Nerudova ulice B Péče o zeleň-závlaha v Petrské ulici Nákupy ost.služeb U Údržba a zimování závlahových zařízení U Opravy postřikovačů a čerpadel U Oprava a údržba kašen a fontán v MČ P U Oprava a údržba studní na území Prahy U Opravy plotů U Havarijní opravy mobiliáře U Opravy veřejných WC Opravy a udržování B Grant - příspěvky na ochranu zvířat B Grant - příspěvky na péči o zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Životní prostředí - investice U Studny a kašny U Antigraffitti program U Udržovací náklady Opravy a udržování K Úprava břehů Čertovky K Životní prostředí - projekty K Park Novomlýnská (nám.lud.svobody) K Františkánská zahrada - obvodová zeď K Františkánská zahrada - dělící zeď K Františkánská zahrada - zahradní dům K Podzemní kontejnery - výstavba K Petřín - zázemí údržby K Vojanovy sady - projekt K Park Kampa - I. část K Vrchlického sady - projekt K Za Haštalem - rekonstrukce DH K Střelecký ostrov regenerace K WC pisoárového typu 5x K Slovanský ostrov DH K Karlův most - DH - rekonstrukce Budovy, haly a stavby Doprava Daňové příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Celkem

3 0312 Doprava Daňové příjmy B Popl. za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Daňové příjmy D Antiparkovací sloupky Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Elektrická energie Elektrická energie B Dopravní průzkumy, studie Konzultační, poradenské a právní služby B Nákup dopravních značek B Přenosné dopravní značky B Svoz nepovolených reklam Nákupy ost.služeb U Opravy a údržba AP sloupků a zábran U Drobné opravy chodníků v MČ Praha Opravy a udržování Doprava investice U Udržovací náklady Opravy a udržování K Ulice Řetězová K Ulice Rytířská - retardéry K Chodníkový program K Zklidnění ulic - výsuv. sloupky K Doprava - projekty K Podzemní garáže K Bezpeč.cesta do školy 4-5 křižovatek K Kaprova PD K Kampa- Říční - sloupky K Nový svět - výsuvný sloupek + chodník K Vojtěšská - PD + realizace K V Jirchářích K Soukenická - regenerace ulic K Truhlářská - regenerace Budovy, haly a stavby Školství, mládež a samospráva Výdaje celkem Celkem Školství D DHDM ŠvP Janov Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Materiál ostatní OSŠ B ŠJ Dušní-materiál B Volný čas - soutěže Nákup materiálu j. n B MŠ - úhrada za spotřebu vody

4 5151 Studená voda B MŠ - úhrada plynu Plyn B MŠ - úhrada elektrické energie Elektrická energie B MŠ - uhrada telekom. služeb Služby telekomunikací a radiokomunikací B Pojistné - majetek Služby peněžních ústavů B Nájemné ZŠ Mikulandská Nájemné B Znalecké posudky Konzultační, poradenské a právní služby B Kurz první pomoci pro učitele Služby školení a vzdělávání B Revize a prohlídky kotelen MŠ B Revize a prohlídky kotelen ZŠ B Věcná režie ŠJ Dušní B Volný čas dětí a mládeže B Autorizované měření emisí B MŠ - doprava dětí do ŠvP Čestice B ZŠ - doprava žáků do ŠvP Nákupy ost.služeb U ZŠ Vyregulování otopn.soustav dle energ U ZŠ obecně - opravy a údržba kotelen U MŠ obecně - opravy a údržba objektů a ko U Odstraňování sgrafit Opravy a udržování B Přísp.provoz-ZŠ Mikulandská (Brána jazyk B Přísp.provoz-ZŠ Truhlářská B Přísp.provoz-ZŠ Malostranská B Přísp.provoz-ZŠ nám. Curieových B Přísp.provoz-ZŠ Uhelný trh B Přísp.provoz-ZŠ Vodičkova B Přísp.provoz-Volnočasové aktivity dětí a B Přísp.opr.a údr.-zš Mikulandská (Brána j B Přísp.opr.a údr.-zš Truhlářská B Přísp.opr.a údr.-zš Malostranská B Přísp.opr.a údr.-zš nám. Curieových B Přísp.opr.a údr.-zš Uhelný trh B Přísp.opr.a údr.-zš Vodičkova B Přísp.provoz-MŠ Hellichova B Přísp.provoz-MŠ Letenská B Přísp.provoz-MŠ Masná B Přísp.provoz-MŠ Národní B Přísp.provoz-MŠ Opletalova B Přísp.provoz-MŠ Pštrossova B Přísp.provoz-MŠ Revoluční B Přísp.opr.a údr.-mš Hellichova B Přísp.opr.a údr.-mš Letenská B Přísp.opr.a údr.-mš Masná B Přísp.opr.a údr.-mš Národní B Přísp.opr.a údr.-mš Opletalova B Přísp.opr.a údr.-mš Pštrossova B Přísp.opr.a údr.-mš Revoluční B Přísp.provoz-ŠJ Dražického náměstí B Přísp.provoz-ŠJ Jindřišská B Přísp.provoz-ŠJ Karmelitská B Přísp.provoz-ŠJ Uhelný trh B Přísp.provoz-ŠJ Vojtěšská B Přísp.provoz-ŠJ Zlatnická B Přísp.opr.a údr.-šj Jindřišská B Přísp.opr.a údr.-šj Karmelitská B Přísp.opr.a údr.-šj Uhelný trh B ŠJ Vojtěšská B Přísp.opr.a údr.-šj Zlatnická B Příspěvek na provoz - ŠvP Čestice B ŠvP Janov - příspěvky ZŠ B Příspěvek na opravy a údržbu - ŠvP Česti

5 B Účelové neinvestiční příspěvky B MŠ Opletalova - dof. mezd a odvodů B MŠ - účelové neinvestiční příspěvky B MŠ - nadstandardní aktivity B ŠJ - účelové neinvestiční příspěvky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Dary učitelům ZŠ B Dary učitelům MŠ Dary obyvatelstvu K Interaktivní tabule Výpočetní technika Školství - investice U G. Josefská - oprava oken+fasáda U G.Josefská-výměna ZTI U ŠvP Čestice - oprava střechy U MŠ Hellichova - výměna plynových kotlů U MŠ Masná a Masná13 (VOŠ podnik.) střecha U MŠ Pštrossova-opr. terasy,chodba,sch.int U ZŠ Klimentská - výměna ZTI U Školská15 a 17 - opr.dvorní a ulič.fasád U ZŠ Karmelitská13 - oprava části střechy U ZŠ Karmelitská13 -opr.kamen.soklu fasády U ŠvP Čestice - oprava opěrné zdi Opravy a udržování K ZŠ Vodičkova - statické zajištění koteln K ZŠ nám. Curieových - rekonstrukce stoupa K MŠ Letenská - stavba herny - isolace a r K MŠ Masná - rekonstrukce jídelny K ŠJ Zlatnická - rekonstrukce vzduchotechn K Projekty K MŠ Pštrossova - hřiště Spálená rek K MŠ Hellichova - rek.zahrady,výměna oken K MŠ Revoluční rek.suterénu - I.etapa K Masná 13 rek. tělocvičny a soc zař K ZŠ Vodičkova - rekonstrukce 2 tělocvičen Budovy, haly a stavby Zdravotnictví a sociální oblast Výdaje celkem Celkem Sociální oblast B Akce pro děti ze soc.probl.rodin B Lék.vyšetření DSP B Komunitní plánování B Program pro bezdomovce B Vyklizení bytů, malování a ostatní Nákupy ost.služeb B Granty sociální oblast Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Neinvestiční přísp. PO - SSS, Praha Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

6 B Dopady deregulace nájemného Dary obyvatelstvu B Úhrada za osobní asistenci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zdravotnictví B Nákup služeb - např. znalecké posudky Nákupy ost.služeb B Granty Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Příspěvek na zajištění realizace LSPP B Příspěvek na dorovnání schodkového rozpo Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Ostat.neinvest.transfery obyv. - LDN Tře Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu K dovybavení interního oddělení K Video-EEG stanice,vč.kamerového systému K Dovybavení ARO ( Bed-side minial., atd.) K OKB-hemat. autoanalyzátor (typ Celltac) K Biochemický analyzátor COBAS K Horkovzdušný sterilizátor K Urogoligické instrumentárium-chirurgie K Obnova server.části.,rozšíř.dat.polí+lic K Datové sítě (kabely+aktivní prvky) K NIS Akord+MIS+drobný SW (s vyj.ms) K Obnova výpoč.tech. a přechod na PENWIN Stroje, přístroje a zařízení Zdravotnictví - investice K Poliklinika Palackého -Střecha K Zdravotnictví - Projekty K PD na rekonstr. interního oddělení B K Oprava začínajícího havarij.st.střechy K Rek.zdroje stlačeného vzduchu K Nákladní výtah u ARO dle norem EU K Rekonst.odd.gastroskopie a urologie K Modernizace interního odd.stanice "D" K Protiplísňové ošetření krovů K Dovybavení klimatizací sálů K Sanace dutin pod atriem K Rekonstr.lapače tuků a olejů Budovy, haly a stavby Protidrogová prevence B Přísp.na provoz substitučních středisek B Přísp.na provoz nízkoprahových center B Příspěvek na provoz poradenských center B Přísp.na provoz doléč.stř.a ter.komun.c B Specifická primární prevence B Přísp.na provoz DaDDC NMSKB B Projekty bezp.pobytu u vody Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Kultura, sport a cestovní ruch

7 Výdaje celkem Celkem Obchod, služby a cestovní ruch B Obchod, služby a cestovní ruch Nákupy ost.služeb Sportovní zařízení v majetku obce D Nákup DDHM - hřiště Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Sportovní pomůcky a zařízení-hřiště Nákup materiálu j. n B Spotřeba vody-hřiště Studená voda B Spotřeba plynu-hřiště Plyn B Spotřeba el.energie-hřiště Elektrická energie B PHM na rolbu a zahr.techniku-hř.na Frant Pohonné hmoty a maziva B Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací B Služby Nákupy ost.služeb U Opravy a údržba Opravy a udržování Vnější vztahy B "Měsíčník MČ P-1 ""Praha 1""" B Pořádání vlastních akcí (ples, Den Prahy B Public relations B Technologická a obsahová podpora webu B TV zpravodajství B Podpora zahraničních vztahů B "Výstava ""Budoucnost a přítomnost Prahy B Ankety, průzkumy Nákupy ost.služeb B Propagační a dárkové předměty Věcné dary B Spolupořadatelství Ostatní neinvestiční transfery neziskovým Kultura B Knihy, učební pomůcky, tisk Knihy, učební pomůcky a tisk B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Nájemné Nájemné B Nákup služeb

8 B Vstupenky na kult.akce pro potřeby ÚMČ Nákupy ost.služeb U Opravy a služby - pomníčky padlým U Desky, plastiky, kašny atd. od GHMP Opravy a udržování B Nákup věcných darů Věcné dary B Granty kultura B Granty chráněné drobné kul.pam B Granty na podporu spolkové činnosti Ostatní neinvestiční transfery neziskovým B Divadlo v Řeznické Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým B Dary obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Bezpečnost Výdaje celkem Celkem Prevence kriminality D Podpora technického vybavení MP Praha Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Analýza bezpečnostní situace v MČ Praha Konzultační, poradenské a právní služby B Podpora technického vybavení PČR Praha I Věcné dary B Proj.v obl.bezp.a prev.kri vč.grantů Neinvestiční transfery občanským sdružením K Kamerový systém Stroje, přístroje a zařízení K Vrchlického sady,program prev.krim Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde Hospodářství Výdaje celkem Celkem Správa majetku B Náhrady za pohřebné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Bytové hospodářství

9 K Bytové hospodářství - projekty K DPS Benediktská ul K DPS Lodecká ul K Rekonstrukce Malostranské Besedy K Půdní byty K Vzduchotechnika K Bytový dům Petrské nám K Senovážné nám rekonstrukce na byty K Senovážné nám rekonstrukce na byty K Rekonstrukce nebytových prostor K Zabezpečovací náklady před předáním inve K Rekonstrukce bytových prostor K U Sovových Mlýnů 7 - oprava WV K Granty SVJ K Ve Smečkách 26 - úprava vestibulu K Říční 11 - projekt K Tech.zhodnocení provedené nájemci K Žofín - dlažba K Dlouhá 23 - výtah K Školská 30 - klimatizace K Lodecká 2 - NP Pohádka Budovy, haly a stavby Vnitřní správa Nedaňové příjmy Příjmy celkem Výdaje celkem Celkem Hospodářská správa Nedaňové příjmy B Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nedaňové příjmy B Povinné pojistné,zákonné pojištění 125/ Povinné pojistné na úrazové pojištění B Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky B Knihy,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk D DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Realizované kurzové ztráty Realizované kurzové ztráty B Voda,vodné,stočné Studená voda B Teplo Teplo B Plyn Plyn B Elektrická energie Elektrická energie B Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva

10 B Služby pošt Služby pošt B Služby O2,Telefonica Služby telekomunikací a radiokomunikací B Komplexní audity Konzultační, poradenské a právní služby B Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání B Úklid B Ostraha B Stravenky B Tiskařské práce B Obsluha provozu plyn. spotřebičů B Vyvolávání filmů, fotografií, kopírování B Vazba knih, časopisů, vyhlášek B Energetik elektro B Technik BOZP, PO B Drobné opravy a montáž nábytku, stěhován B Osobní a nákladní doprava B Inzerce B Platby služeb za odloučená pracoviště B Odvoz komunálního odpadu, skartace B Nákup ostatních služeb B Závodní preventivní péče B Vánoční osvětlení vč. uskladnění B Prezentace - Den Prahy B Rezerva Nákupy ost.služeb U oprava a údržba ÚMČ P Opravy a udržování B Cestovné tuzemské a zahraniční Cestovné (tuzemské i zahraniční) B Pohoštění Pohoštění B Ostatní nákupy Ostatní nákupy j. n B Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady B Věcné dary Věcné dary B Nákup cenin a kolků Nákup kolků B Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu B Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu B Finanční dary Dary obyvatelstvu K posuvné regály do archivu K Stroje a přístroje K Vybavení interiéru-vstupní hala Stroje, přístroje a zařízení Mzdové prostředky B MZDY Platy zaměstnanců v pracovním poměru

11 B OON Ostatní osobní výdaje B Odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstev krajů a obcí B Odstupné po personálním auditu Odstupné B Paušální náhr. pro neuvoln. zastupitele Ostatní platby za jinou práci jinde nezařazené B Sociální pojištění (26%) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv B Zdravotní pojištění (9%) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Informatika B Knihy, publikace Knihy, učební pomůcky a tisk D PC obměna a notebooky D Tiskárny, monitory, scanery D Síťové prvky, záložní zdroje, D Tiskárny Čkódu pro ESPIS Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálu Nákup materiálu j. n B Konzultační a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby B Služby, školení, kurzy Služby školení a vzdělávání B Technická pomoc UNIX, Informix B Údržba programu E-spis B Podpora správy Linux prostředí - samba, B Podpora správy Windows prostředí - bezpe B Technická podpora výrobků HP B Aktualizace mapového systému MISYS B Provoz INTERNET B Údržba programu DTG - MZDY + PERSONALIST B Účtování VHČ - technická pomoc B MIIS - DINFREG maintenance B ORACLE db maintenance B ORACLE db + JBOSS aplik. server - techni B Aktualizace dat ASPI B Technická podpora aplikace Stavební úřad B VERITAS - BackUp maintenance (síťové zál B Firewall, ochrana před neoprávněným vstu B Systém meteoinformací, data, program, ma B MODIS maintenance B Technická pomoc web B Lotus Notes, maintenance + technická pom B Landesk maintenance B Ekonomický SW - pronájem B WebGrid maintenance B Záložní www server - hosting B Analytické práce na IS (na objednávku), B Krizové scénáře, spolupráce, instruktáž, B Technická asistence HW, op. Systémy apod B Drobné úpravy instalovaného SW B Maintenance produktu IDENTITA B Deltax - vedení projektu za MČ P B Podpora a vícepráce na úpravě modulů SAP B Callcentrum - provoz B Agendový SW - pronájem B Indigo - mapový systém pro Web - podpora B WSW - Informační portál Prahy - pronájem B Migrace dat do ASW Služby zpracování dat

12 U Opravy a údržba Opravy a udržování D Microsoft Office 2007 Standart D Windows Xp, nové licence D VERITAS -NetBackUp -nové licence Programové vybavení K Upgrade 2 ks malých serverů K Konzolový přepínač K Nový centrální DB server Oracle K CISCO router K Centrální uložiště dat pro servery K Zálohovací knihovna K Akt. prvky po rekonstr. serveroven K Internetové kiosky K Automatický systém pro potřeby MČ P Výpočetní technika Právní služby B Konzultační,poradenské a právní služby p B externí právní zastoupení Konzultační, poradenské a právní služby Náklady na ZPS D DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek B Nákup materiálů Nákup materiálu j. n B Služby zpracování dat Služby zpracování dat B Nákup služeb Nákupy ost.služeb D Programové vybavení Programové vybavení K Inventář Stroje, přístroje a zařízení Hospodářská správa - investice U Vodičkova 18 - odvlhčení archívu Opravy a udržování K Zasedací místnost K Klimatizace UMČ P K Kompletní rek.přízemí UMC P K Rozvody - strukturovaná kabeláž Budovy, haly a stavby

13 10 Pokladní správa Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transf Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Financování Celkem Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) Přijaté transf B Dotace ze SR - školství B Dotace ze SR na výkon st.správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního B Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transf Všeob.poklad.správa Daňové příjmy B Poplatky za znečisťování životního prost Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší B Poplatek ze psů Poplatek ze psů B Poplatek ze vstupného Poplatek ze vstupného B Poplatek za provozovaný VHP Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj B Odvod výtěžku z provozování VHP Odvod z výtěžku provozování loterií B Správní poplatky Správní poplatky B Daň z nemovitosti Daň z nemovitostí Daňové příjmy Nedaňové příjmy B Příjmy z úroků Příjmy z úroků B Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby B Ostatní nedaňové příjmy nikde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy j. n Nedaňové příjmy Přijaté transf B Převod z vlastních fondů hosp.činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Přijaté transf B Služby bankovních ústavů B Povinné ručení motorových vozidel B Pojistné ze sdruž.poj.sml. KOOPERATIVA B Důch. a živ. pojištění zam. KOOPERATIVA B Důch. a živ. pojištění zam. Česká poj B Pojistné zahraniční sl. cesty Služby peněžních ústavů

14 B Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu B Rezerva-nákup nemovitostí B Rezerva bez určení - nepředvídané výdaje Nespecifikované rezervy Financování B Splátka MČP8 Karlín Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Financování Městská část Praha 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transf Příjmy celkem Výdaje celkem Financování Financování Celkem

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 750 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 20 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 70 000 1121 Daň z příjmů

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více