ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ") ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Město Kolín Karlovo náměstí Kolín Veřejná zakázka je realizována za podpory prostředků z Evropské unie v rámci Výzvy č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí, Integrovaného operačního programu, projekt Konsolidace IT a nové služby Kolín", reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ Cíl podpory: Konvergence 1/41

2 Obsah 1. Zadavatel Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Účel, způsob zadání a vymezení předmět uveřejné zakázky Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Služby související s implementací Zajištění produkčního provozu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Místo plnění Doba plnění Kvalifikace Splnění a prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů Společná nabídka více dodavatelů Zahraniční dodavatel Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Způsob zpracování nabídkové ceny Jistina Smluvní podmínky Platební podmínky Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky Skladba nabídky Variantní nabídky Hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Forma a způsob hodnocení Dílčí kritérium č. 1 Celková nabídková cena za projekt Dílčí kritérium č. 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Celkové hodnocení nabídek Lhůta a místo pro podání nabídek Otevírání obálek Informace o výsledku výběrového řízení Platnost nabídky Práva zadavatele Práva uchazeče Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Technický popis řešení Popis současného stavu Stav technické infrastruktury v lokalitě Popis stávajícího stavu Technologického centra Informační systém města Specifikace poptávaného řešení Virtualizace desktopů Cíl podpory: Konvergence 2/41

3 2.2. Analýza bezpečnostních logů Sledování datových toků Rozhraní mezi spisovou službou a garantovaným úložištěm kraje Mobilní aplikace pro Městskou policii Dopravní agendy Agendy Myslivost Agenda Rybářství Sociálně právní ochrana mládeže Pracoviště pro skenování dokumentů Archivace dat - řešení dlouhodobého odkládání dat na SAN Externí formuláře Požadavky na implementaci Požadavky na školení Příloha č. 2 Krycí list (VZOR) Příloha č. 3 Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (VZOR) Cíl podpory: Konvergence 3/41

4 1. Zadavatel Název: Město Kolín Sídlo (adresa): Karlovo náměstí 78, Kolín IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města Kontaktní osoba: Petr Musílek Telefon: Profil zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/ Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele. Zadavatel požaduje opatření každé zaslané zprávy platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doručení zprávy. 3. Účel, způsob zadání a vymezení předmět uveřejné zakázky Účelem VZ je naplnit tyto cíle: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti dopravních agend, agend rybářství a myslivosti a sociálně právní ochrany mládeže, dále díky podpoře elektronizace dokumentů (skenování) a zavedení inteligentních elektronických formulářů pro občany, zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím mobilní aplikace pro městskou policii, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím systému pro správu systémových a bezpečnostních logů a jejich zpracování (výstupy, statistiky a vyhodnocování), zefektivnění správy koncových zařízení prostřednictvím virtualizace vytvoření rozhraní na garantované úložiště kraje. Formálním účelem této podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení dle ustanovení 38 ZVZ je uzavření smlouvy o dodávce, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 4 této Cíl podpory: Konvergence 4/41

5 zadávací dokumentace (dále jen Smlouva o dílo ) a uzavření smlouvy o podpoře, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen "Servisní smlouva"), na základě kterých budou realizovány dále uvedené dodávky a služby. Smlouvy budou uzavřeny s jedním vybraným uchazečem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky, a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v článku 13 této zadávací dokumentace umístil na prvním (1.) nejlépe hodnoceném místě z hodnocených nabídek. Předmět veřejné zakázky je dle klasifikace služeb (CPV kód) v souladu s 47 ZVZ vymezen následovně: 1. Informační systémy a servery CPV kód: Služby informačních technologií CPV kód: Systémové a podpůrné služby CPV kód: Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení CPV kód: Implementace programového vybavení CPV kód: Optická čtecí zařízení CPV kód: Předmětem veřejné zakázky a materiálním účelem VZ Konsolidace IT a nové služby Kolín, je konkrétně: 3.1. Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Virtualizace desktopů 3.2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Rozhraní na garantované úložiště kraje 3.3. Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Analýza bezpečnostních logů Sledování datových toků 3.4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Dopravní agendy Agenda Myslivost Agenda Rybářství Agenda Sociálněprávní ochrana mládeže Mobilní aplikace pro Městskou policii Kolín Externí formuláře Cíl podpory: Konvergence 5/41

6 Pracoviště pro skenování dokumentů Rozhraní na skenovací linku Archivace dat Technický popis řešení a podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 ZD - Specifikace Technický popis řešení. Technický popis řešení byl vytvořen na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín " Služby související s implementací Popis postupu implementačních prací Jednorázová implementace do stávajícího aplikačního prostředí MÚ, které zahrnuje integraci a implementaci, nastavení, realizaci vazeb na ostatní ASW MÚ, migraci dat a spuštění do provozu Školení 4 administrátorů a 40 uživatelů v nezbytně nutném rozsahu 3.6. Zajištění produkčního provozu Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu (tj. 60 měsíců od přechodu do produkčního provozu) Technický popis řešení a podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 ZD - Specifikace Technický popis řešení. Technický popis řešení byl vytvořen na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín". V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu; tj. při splnění požadovaných vlastností řešení může konkrétní dodavatel předložit řešení jiné, než konkrétně popsané, pokud splňuje minimální požadované podmínky. Popisem řešení s využitím značky tedy nestanovujeme přímo požadavek užití konkrétního výrobku, ale využíváme ho pro zjednodušení popisu vlastností prostřednictvím vlastností příkladu ve smyslu transparentnosti. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota je zároveň nejvýše příspustná a nepřekročitelná. Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín". Z toho je předpokládaná hodnota za: za dodávku předmětu VZ, jak ji definují články 3.1 až 3.5 této zadávací dokumentace, činí ,- Kč bez DPH, Cíl podpory: Konvergence 6/41

7 údržbu a podporu řešení po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců), jak ji definuje článek 3.6 této zadávací dokumentace, činí ,- Kč bez DPH. 5. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a jednotlivé budovy MÚ: Karlovo náměstí 78, Kolín I Karlovo náměstí 45, Kolín I Zámecká 160, Kolín I 6. Doba plnění Plnění předmětu veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno v následujícím rámcovém harmonogramu: a) Ukončení VŘ a podpis Smlouvy s vítězným uchazečem do b) Předpokládané zahájení plnění VZ: od c) Předpokládaný termín dokončení plnění VZ: do Jednotlivé části budou realizovány: a) První (investiční) etapa: nejpozději do i. Zpracování popisu postupu implementačních prací ii. Dodávka a konsolidace HW a virtualiuzace iii. Dodávka licencí a instalace produktů pro elektronizaci procesů iv. Zaškolení v. Zkušební provoz konsolidovaného ASW v délce minimálně 2 týdnů vi. Migrace dat v rozsahu akceptovaného popisu postupu implementačních prací vii. Akceptační testy viii. Zahájení rutinního provozu b) Druhá (provozní) etapa: nejpozději od i. Technická podpora a servis po dobu udržitelnosti projektu, přičemž udržitelnost projektu je 60 měsíců od data přechodu do produkčního provozu Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění nastane okamžitě po podpisu smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení. Zadavatel si proto vyhrazuje právo posunout výše uvedené předpokládané termíny v souvislosti Cíl podpory: Konvergence 7/41

8 s termínem dokončení zadávacího řízení. Případným posunem termínů nebude dotčen termín dokončení plnění VZ. 7. Kvalifikace 7.1. Splnění a prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s 54 ZVZ a technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 ZVZ a předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s 50 odst. 1) písm. c) ZVZ. Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Dodavatel ve své nabídce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Žádné další doklady prokazující splnění kvalifikace nabídka nemusí obsahovat Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle dále uvedených bodů Zadávací dokumentace. Nepředložení těchto dokladů bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4) ZVZ. Zadavatel explicitně upozorňuje na skutečnost, že uvedené doklady jsou součástí dokumentace o veřejné zakázce, kterou je zadavatel povinen archivovat v souladu s požadavky 155 ZVZ. Zadavatel tedy nebude tyto doklady uchazeči vracet. Pokud uchazeč předloží v originále nebo ověřené kopii některé doklady k prokázání technické kvalifikace již ve své nabídce, bude na ně při podpisu smlouvy pohlíženo již jako na předložené Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží dodavatel v prosté kopii jako součást nabídky. Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledku zadávacího řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dle předchozího odst.; nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4) ZVZ. Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Cíl podpory: Konvergence 8/41

9 7.3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Cíl podpory: Konvergence 9/41

10 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) výpisů z evidence Rejstříku trestů dodavatele (právnické osoby) a statutárních orgánů, resp. členů statutárních orgánů (fyzické osoby) [písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)], d) čestného prohlášení [písm. c) až e), g), i) až k)]. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží: 1. K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou dodávkou (referencí) se pro potřeby této zadávací dokumentace rozumí dodávka obdobná předmětu plnění veřejné zakázky: a) seznam nejméně tří významných dodávek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí, kontaktů na zadavatele, a to minimálně v tomto rozsahu: Cíl podpory: Konvergence 10/41

11 finanční rozsah alespoň jedné (1) z těchto služeb činil alespoň 3,5 mil. Kč bez DPH, finanční rozsah alespoň dvou (2) z těchto služeb činil alespoň 2 mil. Kč bez DPH, přičemž každá z těchto dodávek zahrnovala dodávku obdobného předmětu plnění této zakázky. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že alespoň jedna z těchto významných dodávek měla za předmět dodání řešení dle odstavce i. níže a jedna z těchto významných dodávek měla za předmět dodání řešení dle odstavce ii. níže, nebo se v případě alespoň dvou těchto dodávek jednalo o předmět smíšený, tj. odpovídající oběma odstavcům níže. Za obdobný předmět plnění zadavatel považuje: i. dodávku technické infrastruktury v oblasti informačních technologií, virtualizace, včetně kompletní implementace a následné systémové podpory. ii. dodávku, implementaci, uvedení do provozu a následnou technickou podporu informačních systémů pro elektronizaci procesů a digitalizaci dat. Přílohou seznamu musí být: osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Tato osvědčení (prohlášení) musí prokazovat, že poskytnutá plnění byla obdobná předmětu plnění této zakázky z hlediska předmětu a objemu, a dále plnění bylo provedeno řádně bez vad a nedostatků Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů Dodavatel je v souladu s 51 odst. 4 ZVZ oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1) písm. b) a d). Cíl podpory: Konvergence 11/41

12 7.7. Společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 7.6 použije obdobně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s 51 odst. 6 ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Zahraniční dodavatel Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s 51 odst. 7 ZVZ. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 8. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč). Ceny uvedené v nabídce budou členěny na ceny bez DPH a s DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, součinnost stávajících dodavatelů software aplikací při migraci dat apod.). Nabídková cena musí zahrnovat cenu za poskytnutí užívacích práv k jakémukoliv software, který bude nezbytný pro řádné užívání předmětu dodávky v minimálním rozsahu 50 uživatelů, vyjma software, který bude zajištěn ze strany zadavatele. Cíl podpory: Konvergence 12/41

13 Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění předmětu VZ uvedeném v kapitole 3 zadávací dokumentace a souvisejících přílohách, a to a ve struktuře dle Tabulky č. 1. Tabulka 1: Poviná struktura nabídkové ceny Popis části Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč 1. Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury - CELKEM Virtualizace desktopů 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK - CELKEM Rozhraní na garantované úložiště kraje 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - CELKEM Logování síťového provozu Security EventsManager - analýza bezpečnostních logů 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy - CELKEM Městská policie - mobilní aplikace SW rozhraní na skenovací linku Dopravní agendy Agendy myslivost a rybářství Sociálněprávní ochrana mládeže Externí formuláře Archivace dat Skenovací linka 5. Produkční provoz - CELKEM Cíl podpory: Konvergence 13/41

14 Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců) Celková nabídková cena Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. Uchazeč je povinen vysvětlit ocenění kterékoli položky nabídkové ceny nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní, může být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu specifikovanou v kapitole 4 této zadávací dokumentace. 9. Jistina Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve smyslu souladu s 67 ZVZ. 10. Smluvní podmínky Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Dodavatel nesmí zejména požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné náklady. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4 a Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Návrh smlouvy uvedený v příslušné příloze zadávací dokumentace je závazný a uchazeč do něj nesmí zasahovat v jiných místech než je v návrhu vzynačeno. 11. Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Poskytované služby ve smyslu smluvních ujednání budou hrazeny vždy po zhodnocení kvalitativních parametrů poskytnuté služby v rámci akceptace milníků uvedených v kapitole 6. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu zadavatele uvedenou ve smlouvě. Cíl podpory: Konvergence 14/41

15 Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu zadavatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Oprávněně vystavený daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat způsob označování účetních dokladů IOP. Zadavatel je oprávněn vrátit do data splatnosti daňový doklad (fakturu), který obsahuje nesprávné cenové nebo daňové údaje nebo který není doložen protokolem o předání a převzetí, ve lhůtě splatnosti neproplacený uchazeči k opravě. O tuto dobu od vrácení daňového dokladu (faktury) uchazeči do vystavení nového daňového dokladu (faktury) se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury). 12. Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky o o o o o o Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce (mimo případné technické dokumentace komponent v přílohách, které mohou být v anglickém jazyce). Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy též ve slovenském jazyce. Pokud jsou v rámci technické kvalifikace požadovány certifikáty nebo osvědčení, mohou být předloženy též v anglickém jazyce. Pokud je v rámci technické kvalifikace požadován doklad o vzdělání, může být předložen též v anglickém či latinském jazyce. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku podá uchazeč v písemné podobě v originále a v jedné obsahově totožné kopii. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil svoji nabídku také v elektronické formě (v obsahu identickém s písemnou formou) a to v obecně odstupných formátech a programech - např. ve formátu.doc nebo.pdf a to na CD/DVD médiu, které bude přiloženo k originálu nabídky tak, aby mohlo být z tohoto výtisku vyňato. Originál nabídky musí být označen jako Originál a jeho úplná kopie jako Kopie, (v případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky). Povinnost doložit některé skutečnosti ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii se vztahuje pouze na originál nabídky. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou dle 68 odst. 2) ZVZ. Součástí nabídky musí být rovněž: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Cíl podpory: Konvergence 15/41

16 o o o o o Jednotlivé listy nabídky a přílohy budou vzestupně očíslovány. Tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně ověřené kopie. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce, a to včetně listů neočíslovaných. Nabídka bude seřazena dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci, jednotlivé listy nabídky musí být spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci a očíslované nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. Všechny výtisky nabídky budou čitelné, jednoznačné, bez vsuvek, korekcí a jiných nejasností Skladba nabídky U každého vyhotovení nabídky, tzn. originálu i kopie, použije uchazeč závazné pořadí a číslování dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. Důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek bude vynechání nebo nezpracování některé z kapitol osnovy nebo její části. Nabídka bude předložena v této skladbě a seřazena do těchto oddílů: Krycí list nabídky; na titulní straně nabídky bude umístěn krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Obsah nabídky; nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol, článků a bodů členění nabídky. Charakteristika uchazeče; zde uchazeč uvede základní a identifikační údaje o sobě a případných subdodavatelích, dále potom informace o smluvních vztazích k těmto subdodavatelům. Prokázání kvalifikace; uchazeč prokáže splnění požadované kvalifikace postupem podle kapitoly 7 této zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče - návrh řešení: - popis architektury řešení a jednotlivých komponent dle Přílohy č. 1 této ZD, - popis modulů a funkcionalit dle Přílohy č. 1 této ZD, - popis migrace stávajících dat do nového ASW, - popis postupu projektových prací, přístup k realizaci veřejné zakázky a míra požadavků na součinnost ze strany zadavatele - popis musí obsahovat metodiku plnění veřejné zakázky a přístupu k realizaci veřejné zakázky, - Analýza rizik a jejich dopad - popis bude obsahovat analýzu rizik realizace veřejné zakázky. Soupis požadované součinnosti zadavatele; zde uchazeč uvede požadavky na součinnost zadavatele při: - zpracování Popisu postupu implementačních prací, - instalaci a konfiguraci, - testování ASW, - zaškolení 4 administrátorů a 40 uživatelů v nezbytně nutném rozsahu, - migraci dat, - a další činnosti vyplývající z předmětu dodávky předmětu veřejné zakázky. Cíl podpory: Konvergence 16/41

17 Cenová nabídka; uchazeč uvede zpracování a členění nabídkové ceny dle kapitoly 8. této ZD. Přílohy: - vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace; doplněný a podepsaný návrh smlouvy na dodání a implementaci řešení ve formě přílohy č. 4 této ZD ( Smlouva o dílo ); - vyplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace; doplněný a podepsaný návrh smlouvy o podpoře ve formě přílohy č. 5 této ZD ("Servisní smlouva"). Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami, razítky a podpisy uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou. Nabídka bude zřetelně označena NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Konsolidace IT a nové služby Kolín Variantní nabídky Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky dle 70 se nepřipouští. 13. Hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny na základě posouzení dílčích kritérií pro zadání veřejné zakázky. Zadavatel stanoví pro jednotlivá dílčí kritéria jejich váhu v procentech. Tabulka 2: Tabulka hodnotících kritérii Dílčí kritérium / subkritérium Váha 1 Celková nabídková cena za projekt (Kč bez DPH) 70% 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace 30% Forma a způsob hodnocení Dílčí kritérium č. 1 Celková nabídková cena za projekt V rámci tohoto hodnotícího kritéria budou nabídky hodnoceny dle výše celkové ceny za projekt bez DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného Dílčí kritérium č. 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží Cíl podpory: Konvergence 17/41

18 úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Způsob výpočtu viz. Tabulka 3: Tabulka pro hodnocení Dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace. Tabulka 3: Tabulka pro hodnocení Dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Předmět hodnocení Max. dosažitelný počet bodů I. Termín dodání díla Dílčí kritérium Termín dodání díla : v rámci tohoto dílčího hodnotícího kriteria budou nabídky hodnoceny dle počtu pracovních dní potřebných pro dodání díla uvedených uchazečem v rámci představení metodiky řízení projektu, která je nezbytnou součástí nabídky. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší počet pracovních dní obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižšího počtu pracovních dní a hodnoceného počtu pracovních dní vynásobeného II. Požadavky na součinnost Dílčí kritérium Požadavky na součinnost : v rámci tohoto dílčího hodnotícího kriteria budou nabídky hodnoceny dle nároků na součinnost zadavatele počtu člověkohodin zadavatele uvedených uchazečem v v Soupisu požadované součinnosti zadavatele, která je nezbytnou součástí nabídky. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší počet člověkohodin obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižšího počtu požadovaných člověkohodin a hodnoceného počtu požadovaných člověkohodin vynásobeného III. Kvalita a úroveň nabízeného řešení Dílčí kritérium Kvalita a úroveň nabízeného řešení : bude hodnocena ze 3 navzájem srovnatelných hledisek. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, které není číselně vyjádřitelné, bude hodnocen popis řešení nabízených služeb. Zadavatel požaduje pro účely hodnocení v tomto dílčím hodnotícím kritériu (jako podklad pro hodnocení), aby uchazeč zpracoval a v nabídce předložil dokument s názvem Návrh řešení. Popis řešení nabízených služeb bude uchazečem zpracován v této struktuře: 1) Popis funkčního návrhu řešení předmětu veřejné zakázky - popis musí obsahovat návrh technologického a funkčního řešení předmětu veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena taková nabídka, která navrhne řešení odpovídající stávajícímu technického stavu SW a HW vybavení zadavatele, řešení celkově snazší a intuitivnější na úrovni uživatelského a administračního rozhraní (lépe bude hodnocen systém, jehož používání bude snadnější a intuitivnější při běžném používání budoucím uživatelem), vykazující vyšší míru integrity, hlubší provázanosti a návaznosti se stávajícím SW a HW vybavením zadavatele a zohlední specifika předmětu plnění veřejné zakázky v prostředí veřejného zadavatele městského úřadu. 25 2) Popis postupu projektových prací, přístup k realizaci veřejné zakázky. Popis musí obsahovat metodiku plnění veřejné zakázky a přístupu k realizaci veřejné zakázky vč. způsobu řízení realizace předmětu veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena nabídka, které návrhem postupů a metodologie realizace předmětu Cíl podpory: Konvergence 18/41

19 veřejné zakázky zajistí standardizovaný přístup k řízení projektových prací s pravidelným a dostatečně podrobným reportingem postupu projektových prací, bude zajišťovat aktivní proklientský přístup zaměstnanců uchazeče, nabídne systém způsobu ověření výsledků realizace předmětu veřejné zakázky, který zadavateli jednoznačně a ověřitelně umožní vyhodnotit efektivitu, míru a způsob dosažení výsledků plnění předmětu veřejné zakázky. 3) Analýza rizik a jejich dopad - popis bude obsahovat analýzu rizik realizace veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena nabídka, která uvede analýzu rizik vyplývajících z předmětu plnění veřejné zakázky a podrobněji popíše způsoby jak předcházet vzniku takových rizik a jak reagovat (na straně uchazeče a/nebo zadavatele) v případě vzniku takového rizika. V rámci dílčího hodnotícího kritéria bude posuzováno: Zpracování popisu - návrhu řešení, který co nejvíce odpovídá předmětu zadání veřejné zakázky a jeví se z hlediska technické a funkční vhodnosti a úplnosti navrženého řešení, srozumitelnosti, podrobnosti a komplexnosti popisu souvisejících služeb a postupů jako vhodnější; Způsob řízení plnění veřejné zakázky jako projektu a komunikace pokrývající všechny důležité kroky a přípravu podkladů pro interní rozhodovací postupy zadavatele i akceptační procedury souvisejícíc s předáním navrženého řešení, aniž by přitom docházelo k přenesení výkonu požadovaných činností zpět na zadavatele. Při hodnocení budou brány v potaz i flexibilita uchazeče a realizovatelnost navrhovaných řešení. Analýza rizik a jejich dopad na průběh realizace veřejné zakázky identifikující hlavní známá a běžná rizika IT projektů a popisující proaktivní přístup k předcházení popsaným rizikům a návrhy řešení konkrétních rizik v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky nastanou. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria, které není číselně vyjádřitelné, bude hodnocena technická část (návrh řešení), dle níže popsaného bodového hodnocení. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * bodová hodnota aktuálně hodnocené nabídky / bodová hodnota nejlépe hodnocené nabídky Bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů a každé následující nabídce se přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení: 76 až 100 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku plně vyhovující a představuje vysoce profesionálně zpracovaný návrh plnění s řešením a přístupem uchazeče nejlépe odpovídajícím technologickému a procesně-organizačnímu nastavení prostředí zadavatele, s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem. 51 až 75 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku vyhovující a představuje profesionálně zpracovaný návrh plnění s řešením a přístupem uchazeče dostatečně odpovídajícím technologickému a procesně- Cíl podpory: Konvergence 19/41

20 organizačnímu nastavení prostředí zadavatele a s porozuměním hlavní problematice zadání. 26 až 50 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku vyhovující avšak s výhradami, zejména: navržený způsob řešení je jako celek méně srozumitelný, navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností. 1 až 25 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku nevyhovující, zejména: uchazeč celkově neporozuměl problematice, která má být předmětem návrhu, případně nedostatečně reflektoval stávající technologické a/nebo procesně-organizační nastavení prostředí zadavatele, jednotlivé navržené části řešení nebo navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné; navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a to způsobem, který neumožňuje posoudit dostatečnost návrhu řešení. Celkový počet bodů Celkové hodnocení nabídek Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 14. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky budou přijímány v listinné podobě v sídle zadavatele (podatelna) v pracovní době: pondělí: úterý: středa: čtvrtek: pátek: 7:00-17:00 7:00-15:00 7:00-17:00 7:00-15:00 7:00-13:30 Konec lhůty pro podání nabídky je dne do 11:00 hod. Při zaslání nabídky poštou, se za datum a čas doručení považuje datum a hodina doručení zadavateli. Cíl podpory: Konvergence 20/41

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) na zadání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více