ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ") ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Město Kolín Karlovo náměstí Kolín Veřejná zakázka je realizována za podpory prostředků z Evropské unie v rámci Výzvy č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí, Integrovaného operačního programu, projekt Konsolidace IT a nové služby Kolín", reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ Cíl podpory: Konvergence 1/41

2 Obsah 1. Zadavatel Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Účel, způsob zadání a vymezení předmět uveřejné zakázky Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Služby související s implementací Zajištění produkčního provozu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Místo plnění Doba plnění Kvalifikace Splnění a prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů Společná nabídka více dodavatelů Zahraniční dodavatel Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Způsob zpracování nabídkové ceny Jistina Smluvní podmínky Platební podmínky Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky Skladba nabídky Variantní nabídky Hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Forma a způsob hodnocení Dílčí kritérium č. 1 Celková nabídková cena za projekt Dílčí kritérium č. 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Celkové hodnocení nabídek Lhůta a místo pro podání nabídek Otevírání obálek Informace o výsledku výběrového řízení Platnost nabídky Práva zadavatele Práva uchazeče Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Technický popis řešení Popis současného stavu Stav technické infrastruktury v lokalitě Popis stávajícího stavu Technologického centra Informační systém města Specifikace poptávaného řešení Virtualizace desktopů Cíl podpory: Konvergence 2/41

3 2.2. Analýza bezpečnostních logů Sledování datových toků Rozhraní mezi spisovou službou a garantovaným úložištěm kraje Mobilní aplikace pro Městskou policii Dopravní agendy Agendy Myslivost Agenda Rybářství Sociálně právní ochrana mládeže Pracoviště pro skenování dokumentů Archivace dat - řešení dlouhodobého odkládání dat na SAN Externí formuláře Požadavky na implementaci Požadavky na školení Příloha č. 2 Krycí list (VZOR) Příloha č. 3 Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (VZOR) Cíl podpory: Konvergence 3/41

4 1. Zadavatel Název: Město Kolín Sídlo (adresa): Karlovo náměstí 78, Kolín IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města Kontaktní osoba: Petr Musílek Telefon: Profil zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/ Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele. Zadavatel požaduje opatření každé zaslané zprávy platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doručení zprávy. 3. Účel, způsob zadání a vymezení předmět uveřejné zakázky Účelem VZ je naplnit tyto cíle: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti dopravních agend, agend rybářství a myslivosti a sociálně právní ochrany mládeže, dále díky podpoře elektronizace dokumentů (skenování) a zavedení inteligentních elektronických formulářů pro občany, zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím mobilní aplikace pro městskou policii, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím systému pro správu systémových a bezpečnostních logů a jejich zpracování (výstupy, statistiky a vyhodnocování), zefektivnění správy koncových zařízení prostřednictvím virtualizace vytvoření rozhraní na garantované úložiště kraje. Formálním účelem této podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení dle ustanovení 38 ZVZ je uzavření smlouvy o dodávce, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 4 této Cíl podpory: Konvergence 4/41

5 zadávací dokumentace (dále jen Smlouva o dílo ) a uzavření smlouvy o podpoře, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen "Servisní smlouva"), na základě kterých budou realizovány dále uvedené dodávky a služby. Smlouvy budou uzavřeny s jedním vybraným uchazečem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky, a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v článku 13 této zadávací dokumentace umístil na prvním (1.) nejlépe hodnoceném místě z hodnocených nabídek. Předmět veřejné zakázky je dle klasifikace služeb (CPV kód) v souladu s 47 ZVZ vymezen následovně: 1. Informační systémy a servery CPV kód: Služby informačních technologií CPV kód: Systémové a podpůrné služby CPV kód: Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení CPV kód: Implementace programového vybavení CPV kód: Optická čtecí zařízení CPV kód: Předmětem veřejné zakázky a materiálním účelem VZ Konsolidace IT a nové služby Kolín, je konkrétně: 3.1. Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Virtualizace desktopů 3.2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Rozhraní na garantované úložiště kraje 3.3. Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Analýza bezpečnostních logů Sledování datových toků 3.4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Dopravní agendy Agenda Myslivost Agenda Rybářství Agenda Sociálněprávní ochrana mládeže Mobilní aplikace pro Městskou policii Kolín Externí formuláře Cíl podpory: Konvergence 5/41

6 Pracoviště pro skenování dokumentů Rozhraní na skenovací linku Archivace dat Technický popis řešení a podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 ZD - Specifikace Technický popis řešení. Technický popis řešení byl vytvořen na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín " Služby související s implementací Popis postupu implementačních prací Jednorázová implementace do stávajícího aplikačního prostředí MÚ, které zahrnuje integraci a implementaci, nastavení, realizaci vazeb na ostatní ASW MÚ, migraci dat a spuštění do provozu Školení 4 administrátorů a 40 uživatelů v nezbytně nutném rozsahu 3.6. Zajištění produkčního provozu Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu (tj. 60 měsíců od přechodu do produkčního provozu) Technický popis řešení a podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 ZD - Specifikace Technický popis řešení. Technický popis řešení byl vytvořen na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín". V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu; tj. při splnění požadovaných vlastností řešení může konkrétní dodavatel předložit řešení jiné, než konkrétně popsané, pokud splňuje minimální požadované podmínky. Popisem řešení s využitím značky tedy nestanovujeme přímo požadavek užití konkrétního výrobku, ale využíváme ho pro zjednodušení popisu vlastností prostřednictvím vlastností příkladu ve smyslu transparentnosti. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota je zároveň nejvýše příspustná a nepřekročitelná. Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín". Z toho je předpokládaná hodnota za: za dodávku předmětu VZ, jak ji definují články 3.1 až 3.5 této zadávací dokumentace, činí ,- Kč bez DPH, Cíl podpory: Konvergence 6/41

7 údržbu a podporu řešení po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců), jak ji definuje článek 3.6 této zadávací dokumentace, činí ,- Kč bez DPH. 5. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a jednotlivé budovy MÚ: Karlovo náměstí 78, Kolín I Karlovo náměstí 45, Kolín I Zámecká 160, Kolín I 6. Doba plnění Plnění předmětu veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno v následujícím rámcovém harmonogramu: a) Ukončení VŘ a podpis Smlouvy s vítězným uchazečem do b) Předpokládané zahájení plnění VZ: od c) Předpokládaný termín dokončení plnění VZ: do Jednotlivé části budou realizovány: a) První (investiční) etapa: nejpozději do i. Zpracování popisu postupu implementačních prací ii. Dodávka a konsolidace HW a virtualiuzace iii. Dodávka licencí a instalace produktů pro elektronizaci procesů iv. Zaškolení v. Zkušební provoz konsolidovaného ASW v délce minimálně 2 týdnů vi. Migrace dat v rozsahu akceptovaného popisu postupu implementačních prací vii. Akceptační testy viii. Zahájení rutinního provozu b) Druhá (provozní) etapa: nejpozději od i. Technická podpora a servis po dobu udržitelnosti projektu, přičemž udržitelnost projektu je 60 měsíců od data přechodu do produkčního provozu Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění nastane okamžitě po podpisu smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení. Zadavatel si proto vyhrazuje právo posunout výše uvedené předpokládané termíny v souvislosti Cíl podpory: Konvergence 7/41

8 s termínem dokončení zadávacího řízení. Případným posunem termínů nebude dotčen termín dokončení plnění VZ. 7. Kvalifikace 7.1. Splnění a prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s 54 ZVZ a technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 ZVZ a předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s 50 odst. 1) písm. c) ZVZ. Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Dodavatel ve své nabídce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Žádné další doklady prokazující splnění kvalifikace nabídka nemusí obsahovat Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle dále uvedených bodů Zadávací dokumentace. Nepředložení těchto dokladů bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4) ZVZ. Zadavatel explicitně upozorňuje na skutečnost, že uvedené doklady jsou součástí dokumentace o veřejné zakázce, kterou je zadavatel povinen archivovat v souladu s požadavky 155 ZVZ. Zadavatel tedy nebude tyto doklady uchazeči vracet. Pokud uchazeč předloží v originále nebo ověřené kopii některé doklady k prokázání technické kvalifikace již ve své nabídce, bude na ně při podpisu smlouvy pohlíženo již jako na předložené Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží dodavatel v prosté kopii jako součást nabídky. Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledku zadávacího řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dle předchozího odst.; nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4) ZVZ. Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Cíl podpory: Konvergence 8/41

9 7.3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Cíl podpory: Konvergence 9/41

10 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) výpisů z evidence Rejstříku trestů dodavatele (právnické osoby) a statutárních orgánů, resp. členů statutárních orgánů (fyzické osoby) [písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)], d) čestného prohlášení [písm. c) až e), g), i) až k)]. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží: 1. K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou dodávkou (referencí) se pro potřeby této zadávací dokumentace rozumí dodávka obdobná předmětu plnění veřejné zakázky: a) seznam nejméně tří významných dodávek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí, kontaktů na zadavatele, a to minimálně v tomto rozsahu: Cíl podpory: Konvergence 10/41

11 finanční rozsah alespoň jedné (1) z těchto služeb činil alespoň 3,5 mil. Kč bez DPH, finanční rozsah alespoň dvou (2) z těchto služeb činil alespoň 2 mil. Kč bez DPH, přičemž každá z těchto dodávek zahrnovala dodávku obdobného předmětu plnění této zakázky. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že alespoň jedna z těchto významných dodávek měla za předmět dodání řešení dle odstavce i. níže a jedna z těchto významných dodávek měla za předmět dodání řešení dle odstavce ii. níže, nebo se v případě alespoň dvou těchto dodávek jednalo o předmět smíšený, tj. odpovídající oběma odstavcům níže. Za obdobný předmět plnění zadavatel považuje: i. dodávku technické infrastruktury v oblasti informačních technologií, virtualizace, včetně kompletní implementace a následné systémové podpory. ii. dodávku, implementaci, uvedení do provozu a následnou technickou podporu informačních systémů pro elektronizaci procesů a digitalizaci dat. Přílohou seznamu musí být: osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Tato osvědčení (prohlášení) musí prokazovat, že poskytnutá plnění byla obdobná předmětu plnění této zakázky z hlediska předmětu a objemu, a dále plnění bylo provedeno řádně bez vad a nedostatků Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů Dodavatel je v souladu s 51 odst. 4 ZVZ oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1) písm. b) a d). Cíl podpory: Konvergence 11/41

12 7.7. Společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 7.6 použije obdobně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s 51 odst. 6 ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Zahraniční dodavatel Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s 51 odst. 7 ZVZ. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 8. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč). Ceny uvedené v nabídce budou členěny na ceny bez DPH a s DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, součinnost stávajících dodavatelů software aplikací při migraci dat apod.). Nabídková cena musí zahrnovat cenu za poskytnutí užívacích práv k jakémukoliv software, který bude nezbytný pro řádné užívání předmětu dodávky v minimálním rozsahu 50 uživatelů, vyjma software, který bude zajištěn ze strany zadavatele. Cíl podpory: Konvergence 12/41

13 Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění předmětu VZ uvedeném v kapitole 3 zadávací dokumentace a souvisejících přílohách, a to a ve struktuře dle Tabulky č. 1. Tabulka 1: Poviná struktura nabídkové ceny Popis části Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč 1. Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury - CELKEM Virtualizace desktopů 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK - CELKEM Rozhraní na garantované úložiště kraje 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - CELKEM Logování síťového provozu Security EventsManager - analýza bezpečnostních logů 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy - CELKEM Městská policie - mobilní aplikace SW rozhraní na skenovací linku Dopravní agendy Agendy myslivost a rybářství Sociálněprávní ochrana mládeže Externí formuláře Archivace dat Skenovací linka 5. Produkční provoz - CELKEM Cíl podpory: Konvergence 13/41

14 Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců) Celková nabídková cena Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. Uchazeč je povinen vysvětlit ocenění kterékoli položky nabídkové ceny nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní, může být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu specifikovanou v kapitole 4 této zadávací dokumentace. 9. Jistina Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve smyslu souladu s 67 ZVZ. 10. Smluvní podmínky Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Dodavatel nesmí zejména požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné náklady. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4 a Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Návrh smlouvy uvedený v příslušné příloze zadávací dokumentace je závazný a uchazeč do něj nesmí zasahovat v jiných místech než je v návrhu vzynačeno. 11. Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Poskytované služby ve smyslu smluvních ujednání budou hrazeny vždy po zhodnocení kvalitativních parametrů poskytnuté služby v rámci akceptace milníků uvedených v kapitole 6. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu zadavatele uvedenou ve smlouvě. Cíl podpory: Konvergence 14/41

15 Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu zadavatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Oprávněně vystavený daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat způsob označování účetních dokladů IOP. Zadavatel je oprávněn vrátit do data splatnosti daňový doklad (fakturu), který obsahuje nesprávné cenové nebo daňové údaje nebo který není doložen protokolem o předání a převzetí, ve lhůtě splatnosti neproplacený uchazeči k opravě. O tuto dobu od vrácení daňového dokladu (faktury) uchazeči do vystavení nového daňového dokladu (faktury) se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury). 12. Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky o o o o o o Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce (mimo případné technické dokumentace komponent v přílohách, které mohou být v anglickém jazyce). Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy též ve slovenském jazyce. Pokud jsou v rámci technické kvalifikace požadovány certifikáty nebo osvědčení, mohou být předloženy též v anglickém jazyce. Pokud je v rámci technické kvalifikace požadován doklad o vzdělání, může být předložen též v anglickém či latinském jazyce. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku podá uchazeč v písemné podobě v originále a v jedné obsahově totožné kopii. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil svoji nabídku také v elektronické formě (v obsahu identickém s písemnou formou) a to v obecně odstupných formátech a programech - např. ve formátu.doc nebo.pdf a to na CD/DVD médiu, které bude přiloženo k originálu nabídky tak, aby mohlo být z tohoto výtisku vyňato. Originál nabídky musí být označen jako Originál a jeho úplná kopie jako Kopie, (v případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky). Povinnost doložit některé skutečnosti ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii se vztahuje pouze na originál nabídky. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou dle 68 odst. 2) ZVZ. Součástí nabídky musí být rovněž: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Cíl podpory: Konvergence 15/41

16 o o o o o Jednotlivé listy nabídky a přílohy budou vzestupně očíslovány. Tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně ověřené kopie. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce, a to včetně listů neočíslovaných. Nabídka bude seřazena dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci, jednotlivé listy nabídky musí být spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci a očíslované nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. Všechny výtisky nabídky budou čitelné, jednoznačné, bez vsuvek, korekcí a jiných nejasností Skladba nabídky U každého vyhotovení nabídky, tzn. originálu i kopie, použije uchazeč závazné pořadí a číslování dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. Důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek bude vynechání nebo nezpracování některé z kapitol osnovy nebo její části. Nabídka bude předložena v této skladbě a seřazena do těchto oddílů: Krycí list nabídky; na titulní straně nabídky bude umístěn krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Obsah nabídky; nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol, článků a bodů členění nabídky. Charakteristika uchazeče; zde uchazeč uvede základní a identifikační údaje o sobě a případných subdodavatelích, dále potom informace o smluvních vztazích k těmto subdodavatelům. Prokázání kvalifikace; uchazeč prokáže splnění požadované kvalifikace postupem podle kapitoly 7 této zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče - návrh řešení: - popis architektury řešení a jednotlivých komponent dle Přílohy č. 1 této ZD, - popis modulů a funkcionalit dle Přílohy č. 1 této ZD, - popis migrace stávajících dat do nového ASW, - popis postupu projektových prací, přístup k realizaci veřejné zakázky a míra požadavků na součinnost ze strany zadavatele - popis musí obsahovat metodiku plnění veřejné zakázky a přístupu k realizaci veřejné zakázky, - Analýza rizik a jejich dopad - popis bude obsahovat analýzu rizik realizace veřejné zakázky. Soupis požadované součinnosti zadavatele; zde uchazeč uvede požadavky na součinnost zadavatele při: - zpracování Popisu postupu implementačních prací, - instalaci a konfiguraci, - testování ASW, - zaškolení 4 administrátorů a 40 uživatelů v nezbytně nutném rozsahu, - migraci dat, - a další činnosti vyplývající z předmětu dodávky předmětu veřejné zakázky. Cíl podpory: Konvergence 16/41

17 Cenová nabídka; uchazeč uvede zpracování a členění nabídkové ceny dle kapitoly 8. této ZD. Přílohy: - vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace; doplněný a podepsaný návrh smlouvy na dodání a implementaci řešení ve formě přílohy č. 4 této ZD ( Smlouva o dílo ); - vyplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace; doplněný a podepsaný návrh smlouvy o podpoře ve formě přílohy č. 5 této ZD ("Servisní smlouva"). Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami, razítky a podpisy uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou. Nabídka bude zřetelně označena NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Konsolidace IT a nové služby Kolín Variantní nabídky Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky dle 70 se nepřipouští. 13. Hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny na základě posouzení dílčích kritérií pro zadání veřejné zakázky. Zadavatel stanoví pro jednotlivá dílčí kritéria jejich váhu v procentech. Tabulka 2: Tabulka hodnotících kritérii Dílčí kritérium / subkritérium Váha 1 Celková nabídková cena za projekt (Kč bez DPH) 70% 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace 30% Forma a způsob hodnocení Dílčí kritérium č. 1 Celková nabídková cena za projekt V rámci tohoto hodnotícího kritéria budou nabídky hodnoceny dle výše celkové ceny za projekt bez DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného Dílčí kritérium č. 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží Cíl podpory: Konvergence 17/41

18 úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Způsob výpočtu viz. Tabulka 3: Tabulka pro hodnocení Dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace. Tabulka 3: Tabulka pro hodnocení Dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Předmět hodnocení Max. dosažitelný počet bodů I. Termín dodání díla Dílčí kritérium Termín dodání díla : v rámci tohoto dílčího hodnotícího kriteria budou nabídky hodnoceny dle počtu pracovních dní potřebných pro dodání díla uvedených uchazečem v rámci představení metodiky řízení projektu, která je nezbytnou součástí nabídky. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší počet pracovních dní obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižšího počtu pracovních dní a hodnoceného počtu pracovních dní vynásobeného II. Požadavky na součinnost Dílčí kritérium Požadavky na součinnost : v rámci tohoto dílčího hodnotícího kriteria budou nabídky hodnoceny dle nároků na součinnost zadavatele počtu člověkohodin zadavatele uvedených uchazečem v v Soupisu požadované součinnosti zadavatele, která je nezbytnou součástí nabídky. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší počet člověkohodin obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižšího počtu požadovaných člověkohodin a hodnoceného počtu požadovaných člověkohodin vynásobeného III. Kvalita a úroveň nabízeného řešení Dílčí kritérium Kvalita a úroveň nabízeného řešení : bude hodnocena ze 3 navzájem srovnatelných hledisek. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, které není číselně vyjádřitelné, bude hodnocen popis řešení nabízených služeb. Zadavatel požaduje pro účely hodnocení v tomto dílčím hodnotícím kritériu (jako podklad pro hodnocení), aby uchazeč zpracoval a v nabídce předložil dokument s názvem Návrh řešení. Popis řešení nabízených služeb bude uchazečem zpracován v této struktuře: 1) Popis funkčního návrhu řešení předmětu veřejné zakázky - popis musí obsahovat návrh technologického a funkčního řešení předmětu veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena taková nabídka, která navrhne řešení odpovídající stávajícímu technického stavu SW a HW vybavení zadavatele, řešení celkově snazší a intuitivnější na úrovni uživatelského a administračního rozhraní (lépe bude hodnocen systém, jehož používání bude snadnější a intuitivnější při běžném používání budoucím uživatelem), vykazující vyšší míru integrity, hlubší provázanosti a návaznosti se stávajícím SW a HW vybavením zadavatele a zohlední specifika předmětu plnění veřejné zakázky v prostředí veřejného zadavatele městského úřadu. 25 2) Popis postupu projektových prací, přístup k realizaci veřejné zakázky. Popis musí obsahovat metodiku plnění veřejné zakázky a přístupu k realizaci veřejné zakázky vč. způsobu řízení realizace předmětu veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena nabídka, které návrhem postupů a metodologie realizace předmětu Cíl podpory: Konvergence 18/41

19 veřejné zakázky zajistí standardizovaný přístup k řízení projektových prací s pravidelným a dostatečně podrobným reportingem postupu projektových prací, bude zajišťovat aktivní proklientský přístup zaměstnanců uchazeče, nabídne systém způsobu ověření výsledků realizace předmětu veřejné zakázky, který zadavateli jednoznačně a ověřitelně umožní vyhodnotit efektivitu, míru a způsob dosažení výsledků plnění předmětu veřejné zakázky. 3) Analýza rizik a jejich dopad - popis bude obsahovat analýzu rizik realizace veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena nabídka, která uvede analýzu rizik vyplývajících z předmětu plnění veřejné zakázky a podrobněji popíše způsoby jak předcházet vzniku takových rizik a jak reagovat (na straně uchazeče a/nebo zadavatele) v případě vzniku takového rizika. V rámci dílčího hodnotícího kritéria bude posuzováno: Zpracování popisu - návrhu řešení, který co nejvíce odpovídá předmětu zadání veřejné zakázky a jeví se z hlediska technické a funkční vhodnosti a úplnosti navrženého řešení, srozumitelnosti, podrobnosti a komplexnosti popisu souvisejících služeb a postupů jako vhodnější; Způsob řízení plnění veřejné zakázky jako projektu a komunikace pokrývající všechny důležité kroky a přípravu podkladů pro interní rozhodovací postupy zadavatele i akceptační procedury souvisejícíc s předáním navrženého řešení, aniž by přitom docházelo k přenesení výkonu požadovaných činností zpět na zadavatele. Při hodnocení budou brány v potaz i flexibilita uchazeče a realizovatelnost navrhovaných řešení. Analýza rizik a jejich dopad na průběh realizace veřejné zakázky identifikující hlavní známá a běžná rizika IT projektů a popisující proaktivní přístup k předcházení popsaným rizikům a návrhy řešení konkrétních rizik v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky nastanou. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria, které není číselně vyjádřitelné, bude hodnocena technická část (návrh řešení), dle níže popsaného bodového hodnocení. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * bodová hodnota aktuálně hodnocené nabídky / bodová hodnota nejlépe hodnocené nabídky Bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů a každé následující nabídce se přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení: 76 až 100 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku plně vyhovující a představuje vysoce profesionálně zpracovaný návrh plnění s řešením a přístupem uchazeče nejlépe odpovídajícím technologickému a procesně-organizačnímu nastavení prostředí zadavatele, s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem. 51 až 75 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku vyhovující a představuje profesionálně zpracovaný návrh plnění s řešením a přístupem uchazeče dostatečně odpovídajícím technologickému a procesně- Cíl podpory: Konvergence 19/41

20 organizačnímu nastavení prostředí zadavatele a s porozuměním hlavní problematice zadání. 26 až 50 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku vyhovující avšak s výhradami, zejména: navržený způsob řešení je jako celek méně srozumitelný, navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností. 1 až 25 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku nevyhovující, zejména: uchazeč celkově neporozuměl problematice, která má být předmětem návrhu, případně nedostatečně reflektoval stávající technologické a/nebo procesně-organizační nastavení prostředí zadavatele, jednotlivé navržené části řešení nebo navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné; navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a to způsobem, který neumožňuje posoudit dostatečnost návrhu řešení. Celkový počet bodů Celkové hodnocení nabídek Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 14. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky budou přijímány v listinné podobě v sídle zadavatele (podatelna) v pracovní době: pondělí: úterý: středa: čtvrtek: pátek: 7:00-17:00 7:00-15:00 7:00-17:00 7:00-15:00 7:00-13:30 Konec lhůty pro podání nabídky je dne do 11:00 hod. Při zaslání nabídky poštou, se za datum a čas doručení považuje datum a hodina doručení zadavateli. Cíl podpory: Konvergence 20/41

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více