UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PORTÁLU INTEGROVANÉHO REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PORTÁLU INTEGROVANÉHO REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PORTÁLU INTEGROVANÉHO REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2009

2 2 Autoři Kolektiv pracovníků odboru integrované prevence a IRZ MŽP Kontakty Ministerstvo životního prostředí Odbor integrované prevence a IRZ Vršovická Praha 10 Odkazy Všechna práva vyhrazena! Citace bez uvedení zdroje, komerční rozmnožování, distribuce nebo jiné využití jakékoli části této zprávy bez souhlasu vydavatele (MŽP) bude chápáno jako neoprávněný zásah do autorských práv. Uživatelská příručka popisuje stav portálu k 15. prosinci Informace v příručce mohou být v budoucnu kdykoli v případě potřeby a změn na stránce aktualizovány. Provozovatel portálu (MŽP) si vyhrazuje právo změn portálu oproti stavu popsaném v této příručce.

3 3 Obsah 1. Proč byl portál IRZ vytvořen Komu je portál určen Struktura portálu IRZ Úvodní stránka Horní část stránky Levý sloupec Pravý sloupec Prostřední sloupec Hlavní menu Úvodní stránka O IRZ Aktuality Vyhledávání v IRZ Ohlašované látky Ohlašování Metody měření Rozptýlené zdroje Registry znečišťování Protokol o PRTR Evropský PRTR Dokumenty Otázky a odpovědi Důležité pojmy Semináře k IRZ Odkazy Kontakty Horní menu O IRZ Pro veřejnost Pro provozovatele Služby Mapa stránek RSS kanál Newsletter Závěr Použité zkratky... 17

4 4 1. Proč byl portál IRZ vytvořen 2. Komu je portál určen 3. Struktura portálu IRZ Internetový portál integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) byl vytvořen v souvislosti se zavedením povinného zveřejňování úniků a přenosů vybraných znečišťujících látek z provozoven podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Samotný IRZ lze definovat jako veřejně přístupnou databázi údajů o únicích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zřizovatelem portálu je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na tvorbě portálu se rovněž podílí CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Portál je určen všem cílovým skupinám (veřejnost, veřejná správa, nevládní organizace, průmyslové podniky a organizace, média, výzkumné instituce, a další), které hledají konkrétní relevantní informace o znečišťování životního prostředí v České republice. Specifické informace jsou poskytovány provozovatelům, kteří musí plnit své ohlašovací povinnosti do IRZ. 3.1 Úvodní stránka Úvodní stránka portálu (obr. 1) umožňuje rychlý přístup do jednotlivých sekcí. Je rozčleněna do čtyř vzájemně graficky oddělených částí: 1. Horní část stránky s horním menu; 2. Levý sloupec s hlavním menu; 3. Pravý sloupec s rychlými odkazy; 4. Prostřední sloupec s aktualitami. Hlavním úkolem portálu IRZ je splnění zákonné povinnosti bezplatného a přímého přístupu k informacím o znečištění životního prostředí (emise, havarijní úniky, přenosy) pro veřejnost. Ohlašování probíhá každoročně, přičemž provozovatel požadované údaje o jednotlivých znečišťujících látkách ohlašuje vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok a zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok probíhá prostřednictvím Internetu vždy k 30. září běžného roku. Portál je volně přístupný na adrese Předkládaná stručná uživatelská příručka přináší popis a základní výčet funkcí portálu IRZ. Příručka by měla usnadnit orientaci na stránkách

5 5 Obr. 1: Úvodní stránka portálu IRZ (stav z ledna 2009)

6 6 3.2 Horní část stránky Kromě grafické identifikace portálu se zde nacházejí i aktivní prvky. Například je to rychlý přístup k fulltextovému vyhledávání obsahu portálu. Kliknutím na sousedící modré kulaté tlačítko se symbolem otazníku se zobrazí nápověda. Na červené liště je uvedena v textové podobě hierarchická pozice aktuální stránky v rámci celého portálu. Dále se zde nacházejí speciální odkazy pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů portálu (veřejnost, ohlašovatelé, ověřovatelé), přístup ke službám a mapě stránek. VÍTE ŽE? Kliknutím na logo MŽP v levém horním rohu se dostanete zpět na úvodní stránku. 3.3 Levý sloupec Obsahuje hlavní menu (obr. 2), které uživatele přímo přesměrují do jednotlivých sekcí (úrovní) stránky. Levý sloupec má stálou obsahovou náplň a nemění se. V levém sloupci se nachází i pole pro rychlé vyhledávání v registru. Nápověda k vyhledávání se vyvolá kliknutím na modré kulaté tlačítko s otazníkem. VÍTE ŽE? Stačí zadat do vyhledávacího pole jen část názvu hledané organizace. Další součástí levého sloupce je textové pole sloužící pro registraci k odběru novinek prostřednictvím služby Newsletter (viz kapitola 7 příručky), které se nachází bezprostředně pod hlavním menu. Obr. 2: Hlavní (levé) menu portálu IRZ

7 7 3.4 Pravý sloupec Pravý sloupec (obr. 3) standardně obsahuje tzv. rychlé odkazy. Jedná se o přímé odkazy na konkrétní aktuální dokumenty a informace, které se bezprostředně týkají problematiky registrů znečišťování (resp. IRZ). Pravý sloupec je použit jen v některých případech (např. na úvodní stránce). V případě, že není použit, jeho prostor rozšiřuje prostřední hlavní sloupec. 3.5 Prostřední sloupec Obsah prostředního sloupce se mění v závislosti na zvolené položce z hlavního (levého) menu nebo z odkazů v horní části stránky. Pokud je například zvolena rubrika Vyhledávání v IRZ, zobrazí se v prostředním sloupci vyhledávací formulář se všemi náležitostmi. V některých případech je prostřední sloupec prostorově rozšířen o sloupec pravý a tvoří společně jeden celek. Obr. 3: Pravý sloupec obsahující tzv. rychlé odkazy portálu IRZ (stav z ledna 2009)

8 8 4. Hlavní menu 4.1 Úvodní stránka Kliknutí na odkaz vrací čtenáře na úvodní stránku IRZ (tj. na O IRZ Obsahuje základní informace o integrovaném registru znečišťování životního prostředí. Vhodné zejména pro ty, kteří se s touto problematikou setkávají poprvé. Zároveň je zde stručně vysvětleno zařazení problematiky do právního rámce. Jednotlivé zákony, nařízení a vyhlášky je možné stáhnout v elektronické formě (formát pdf). Je zde vysvětlena i provázanost s evropskými právními předpisy. 4.3 Aktuality Sekce obsahuje přehledně a strukturovaně všechny novinky, které byly na stránkách IRZ zveřejněny. Součástí sekce Aktuality je i archiv, ve kterém lze snadno vyhledávat podle roku a data zveřejnění jednotlivých aktualit. Základní pohled nabízí z důvodu přehlednosti pouze část textu jednotlivých aktualit. VÍTE ŽE? 4.4 Vyhledávání v IRZ Celý text aktuality se zobrazí buď kliknutím na nadpis nebo na odkaz uvozený textem celý text. Klíčovou funkcí, která je na portálu IRZ implementována, je vyhledávání jednotlivých organizací a množství konkrétních škodlivých látek jimi vypouštěných, které se dostávají do životního prostředí z jejich provozoven. Vyhledávání v IRZ je možné podle následujících kritérií (obr. 4): 1. Ohlašovací rok. 2. Druh úniku (do ovzduší, do vody, do půdy, přenosy v odpadních vodách a přenosy látek v odpadech). 3. Typ emise (běžné, havarijní, celkové). 4. Množství (nadlimitní, podlimitní). 5. Metoda zjišťování (C výpočet, M měření, E odhad). 6. Ohlašovatel (podle názvu organizace, IČ, názvu provozovny nebo identifikačního čísla provozovny IČP). 7. Látka (podle názvu látky a/nebo čísla CAS látky). 8. OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností). 9. NACE (standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie). 10. Lokalita (celá ČR, obec, kraj, NUTS 4). 11. Seskupit podle (organizací a provozoven nebo látek). 12. Řadit úniky (vzestupně nebo sestupně). Obdobný vyhledávací formulář, ale speciálně pro vyhledávání přenosů množství odpadů (od ohlašovacího roku 2007), je uveden pod výše zmíněným. V tomto formuláři lze vyhledávat podle následujících kritérií: 1. Ohlašovací rok. 2. Typ přenosu (nebezpečné/ostatní odpady). 3. Metoda zjišťování (C výpočet, M měření, E odhad). 4. Ohlašovatel (podle názvu organizace, IČ, názvu provozovny nebo identifikačního čísla provozovny IČP). 5. OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností). 6. NACE (standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie). 7. Lokalita (celá ČR, obec, kraj, NUTS 4). Ke spuštění procesu vyhledávání dojde po stisknutí tlačítka Vyhledat úniky a přenosy (resp. Vyhledat přenosy množství ) umístěného na konci každého dotazovacího formuláře. Je možno vyhledávat podle jednotlivých kategorií (např. pouze typ úniku) nebo zadat několik kritérií současně (např. typ úniku, ohlašovací rok, lokalita, látka). Důležité je kromě jiného přidání možnosti seřadit si získané výsledky vyhledávání vzestupně nebo sestupně a získat žebříčky znečišťovatelů pro jednotlivé znečišťující látky podle ohlášeného množství. VÍTE ŽE? Pokud je vybrán typ úniku (přenosu), konkrétní látka, ohlašovací rok a seskupení podle látek je možné získat přehledné pořadí podniků (žebříček) podle vypuštěného množství dané látky (buď vzestupně nebo sestupně). Možný výsledek vyhledávání po zadání kritérií ukazuje obr. 5.

9 9 Obr. 5: Stránka Vyhledávání v IRZ na portálu IRZ Obr. 4: Stránka Vyhledávání v IRZ na portálu IRZ

10 10 Portál IRZ nabízí možnost přehledného znázornění rozmístění provozoven ohlašujících do IRZ na mapě prostřednictvím geoportálu CENIA, české informační agentury životního prostředí ( obr. 6). K práci s daty na mapovém portálu je k dispozici ve formátu pdf samostatná stručná uživatelská příručka. Obr. 6: Vyhledávání údajů z IRZ prostřednictvím mapové aplikace (

11 Ohlašované látky Sekce obsahuje základní parametry všech 93 ohlašovaných látek. O každé ohlašované látce je možné si stáhnout ve formátu pdf detailní informace (názvy, CAS čísla, ohlašovací prahy, základní charakteristika, použití, zdroje emisí, dopady na životní prostředí, dopady na zdraví člověka, rizika atd.; obr. 7). Obr. 7: Ukázka ze sekce Ohlašované látky na

12 Ohlašování Sekce obsahuje kompletní informace o ohlašovacím procesu do IRZ a je orientována na subjekty, které plní ohlašovací povinnosti do IRZ podle příslušných právních předpisů. Provozovatelé se zde dozvědí: právní předpisy pro ohlašování do IRZ, postup při určování rozsahu ohlašovací povinnosti, informace k registraci provozovny IRZ, způsob přidělování identifikačního čísla provozovny, způsob a formu ohlašování, termíny ohlašování údajů, kdo provádí kontrolu plnění ohlašovací povinnosti, jak provést opravu hlášení do IRZ, informace k Centrální ohlašovně MŽP. 4.7 Metody měření Sekce Metody měření se zaměřuje na informace, které se vztahují k problematice měření úniků či přenosů znečišťujících látek. Informace u jednotlivých látek obsahují postupy manuálních, instrumentálních a normovaných metod analýzy a jsou zpracovány pro každou látku jednotnou formou. Údaje uvedené v jednotlivých listech mají ohlašovateli zjednodušit získání informací o měření předmětných látek a případně ho odkázat na relevantní zdroje (literatura, normy). Součástí jsou rovněž soubory ve formátu pdf, které jsou pro nekomerční účely zdarma ke stažení (obr. 8). Obr. 8: Ukázka ze sekce Metody měření na

13 Rozptýlené zdroje Sekce Rozptýlené zdroje obsahuje základní informace o specifickém druhu zdrojů znečišťování, jejichž sledování by měl registr znečišťování rovněž sledovat. Rozptýlené zdroje tvoří nedílnou součást vznikajícího znečištění a jejich společný dopad na životní prostředí může být velmi významný. V uvedené sekci proto budou shromažďovány údaje k těmto zdrojům. 4.9 Registry znečišťování V sekci uživatel nalezne informace o kontextu zavádění veřejně přístupných registrů úniků a přenosů znečišťujících látek účel registrů, vznik registrů, mezinárodní souvislosti a důležité dokumenty Evropský PRTR Uživateli jsou k dispozici podrobné informace o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Releases and Transfer Register E-PRTR) v následujícím rozsahu: co je Evropský PRTR, Evropský PRTR jako nástupce EPER, právní předpisy přijaté k zavedení Evropského PRTR, rozsah a struktura Evropského PRTR, koho se zavedení Evropského PRTR dotkne, vznik ohlašovací povinnosti do Evropského PRTR, přístup veřejnosti k informacím, Evropský PRTR a český IRZ, právní předpisy ES, dokumenty Otázky a odpovědi Pokud má uživatel portálu dotaz k problematice IRZ, může zkusit vyhledat odpověď v této sekci (obr. 9). Prozatím je k dispozici 21 otázek. Rozsah bude postupně rozšiřován v návaznosti na zavádění nových právních předpisů a rozsahu ohlašování Protokol o PRTR 4.12 Dokumenty Sekce obsahuje důležité údaje týkající se Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR): cíl Protokolu, charakteristiku Protokolu, přijetí Protokolu, platnost Protokolu, nároky Protokolu na registry znečišťování, zapojení veřejnosti, důležité dokumenty. Uveden je rovněž odkaz na aktuální stav ratifikačního procesu. Důležité dokumenty týkající se IRZ včetně právních předpisů ČR a EU. Dále lze nalézt příručky a brožury pro ohlašovatele, které podrobně mapují proces ohlašování. Veřejnosti jsou dostupné souhrnné zprávy za jednotlivé ohlašovací roky. Obr. 9: Ukázka ze sekce Otázky a odpovědi na

14 Důležité pojmy Rubrika obsahuje vysvětlení nejdůležitějších používaných výrazů a zkratek Semináře k IRZ MŽP ve spolupráci s CENIA pravidelně organizují semináře k IRZ. V této rubrice jsou vždy uvedeny termíny připravovaných seminářů o IRZ společně s pozvánkou a organizačními pokyny Odkazy Přehledně uvedené odkazy na české a zahraniční stránky vztahující se k problematice registrů znečišťování (obr. 10) a znečišťování jednotlivých složek životního prostředí Kontakty Uživatelé portálu mohou využívat službu helpdesk IRZ která je určena právě pro řešení dotazů týkajících se IRZ nebo se obrátit na kvalifikované pracovníky MŽP a CENIA. Obr. 10: Ukázka ze sekce Odkazy na

15 15 5. Horní menu 5.1 O IRZ Obsahuje základní informace o integrovaném registru znečišťování. Stručně je vysvětlen právní rámec IRZ a vazba na evropské právo. Jednotlivé zákony, nařízení a vyhlášky je možné stáhnout v elektronické formě (pdf). 5.2 Pro veřejnost Sekce je vhodná pro uživatele z řad veřejnosti, kteří se s problematikou IRZ setkávají poprvé. Obsahuje prvotní shrnutí k IRZ a upozornění na jednotlivé části stránek. 5.3 Pro provozovatele Sekce slouží k výchozí orientaci subjektům, které musí plnit své povinnosti vůči IRZ. 5.4 Služby MŽP a CENIA poskytují služby pro veřejnost i ohlašující subjekty (například zasílání publikací, účast na odborných akcích, tvorba odborných textů, datové výstupy z IRZ). V této rubrice je jejich kompletní přehled a způsob, jak danou službu využít. 5.5 Mapa stránek Mapa stránek usnadňuje orientaci a přehledně zobrazuje hierarchicky celý obsah stránek. Přehledné znázornění struktury odkazů je užitečné zejména pro návštěvníky, kteří se se stránkami teprve seznamují. 6. RSS kanál Portál IRZ nabízí službu RSS kanál. Pokud chce být uživatel informován o zveřejněných novinkách na portálu IRZ, využije služby RSS kanál. RSS kanál je technologie, která umožňuje zasílání informací o novinkách a aktualizacích na webových stránkách (obr. 11). Je určena lidem, kteří chtějí být informováni o změnách na vybraných webových stránkách, ale nechtějí si je opakovaně otvírat. Pro využití je nutné mít na počítači nainstalovanou čtečku RSS kanálů (např. některé webové prohlížeče již RSS čtečku standardně obsahují). Obr. 11: RSS kanál na

16 16 7. Newsletter Službou, která má za účel pravidelného návštěvníka nebo ohlašovatele informovat o novinkách a změnách na internetových stránkách IRZ, je zasílání tzv. newsletterů. Anotace jednotlivých aktualit jsou na rozdíl od služby RSS zasílány přímo do ové schránky odběratele. Přihlášení k odběru je velice jednoduché. Pod hlavním menu v levé části stránek se nachází textové pole, do kterého stačí napsat ovou adresu, na kterou se mají informace zasílat (obr. 12). Od tohoto okamžiku je na zaregistrovanou adresu zaslána bezprostředně po zveřejnění aktuality na stránkách IRZ stručná anotace. Registraci lze kdykoliv zrušit. Podrobnější informace o možnosti zrušení odběru novinek formou Newsletteru lze nalézt v zápatí zaslaných ů. Rovněž zrušení registrace je velmi snadné. 8. Závěr Portál je pro MŽP hlavní informační zdroj pro prezentaci a rozšiřování údajů o integrovaném registru znečišťování. Cílové skupiny, které se zajímají o znečišťování životního prostředí naleznou na jediném místě všechny důležité informace. Na stránkách je umožněno vyhledávání v ohlášených údajích a stahování většiny dokumentů (příručky, letáky, právní předpisy, odborné texty, návody, zahraniční materiály) zdarma ve formátu pdf. Existuje současně i možnost si řadu materiálů objednat v tištěné podobě. O každé látce evidované v IRZ a metodě pro stanovení látek v únicích do ovzduší (vody) se lze dozvědět z informačních listů. Dotazy, náměty či připomínky k IRZ řeší helpdesk Obr. 12: Umístění registračního pole k odběru newsletteru na

17 17 Použité zkratky IRZ Integrovaný registr znečišťování životního prostředí C Výpočet (Calculation) CENIA Česká informační agentura životního prostředí ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav Číslo CAS Číslo látky podle Chemical Abstracts Service E Expertní odhad (Expert estimation) EPER Evropský registr emisí znečišťujících látek (European Pollutant Emission Register) E-PRTR Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Release and Transfer Register) EU Evropská unie IČ Identifikační číslo IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění M Měření (Measurement) MŽP Ministerstvo životního prostředí NACE Standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie (National Classification of Economic Activities) NUTS 4 Statistická územní jednotka na úrovni okresu OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností PRTR Registr úniků a přenosů znečišťujících látek (Pollutant Release and Transfer Register) RSS kanál Rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu (Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary)

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ÚVOD SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ISPOP v roce 2013 Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak.

Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Průvodce službami Vážená paní, Vážený pane, portál Mzdová praxe je službou, která Vám umožní nejen plně využít informace publikované v tištěném časopise Práce a mzda, ale přináší Vám mnoho dalších informací

Více

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky...4 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript...4

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2015

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2015 1. Úvod OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2015 Ing. Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav; oddělení emisí a zdrojů Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12 e-mail: machalek@chmi.cz Český hydrometeorologický

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Obsah: Stažení formuláře s předvyplněnými údaji z minulého ohlašovacího období...1 Základní

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Free online MSDS management tool

Free online MSDS management tool Free online MSDS management tool http://www.msds-europe.com/kateg-180-1-stazeni_bezpecnostniho_formulare.html Projekt je realizován podporou Evropské unie spolufinancováním Evropského regionálního vývojového

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ I RZ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Příručka pro ohlašování

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ I RZ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Příručka pro ohlašování I RZ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Příručka pro ohlašování INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Příručka pro ohlašování ZPRACOVAL:

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Webová aplikace (Uživatelská dokumentace) Strana: 1/21 Obsah 1. Úvodní informace...4 2. Spuštění aplikace...4 3. Zabezpečení přístupu k Webové aplikaci...4 4. Přihlášení do aplikace...4 5. Úvodní obrazovka...4

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012

OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 Ing. Pavel Machálek Český hydrometeorologický ústav; oddělení emisí a zdrojů Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12 e-mail: machalek@chmi.cz 1. Úvod Český hydrometeorologický

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Zaostřeno na portál Daňaři online

Zaostřeno na portál Daňaři online Zaostřeno na portál Daňaři online Vážení předplatitelé, víte, že nejen v tištěném časopise, ale také na portálu www.danarionline.cz naleznete spoustu zajímavých a aktualizovaných odborných informací? Připravili

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Příručka pro ohlašování za rok 2014

Příručka pro ohlašování za rok 2014 integrovaný registr znečišťování Příručka pro ohlašování za rok 2014 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a

Více

webové stránky pro vyhledávání a stahování technických informací pro architekty, projektanty a zpracovatele.

webové stránky pro vyhledávání a stahování technických informací pro architekty, projektanty a zpracovatele. SapaTechnic v3.1 webové stránky pro vyhledávání a stahování technických informací pro architekty, projektanty a zpracovatele. Registrace Vyplňte prosím registrační formulář na úvodní stránce a současně

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více