UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PORTÁLU INTEGROVANÉHO REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PORTÁLU INTEGROVANÉHO REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PORTÁLU INTEGROVANÉHO REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2009

2 2 Autoři Kolektiv pracovníků odboru integrované prevence a IRZ MŽP Kontakty Ministerstvo životního prostředí Odbor integrované prevence a IRZ Vršovická Praha 10 Odkazy Všechna práva vyhrazena! Citace bez uvedení zdroje, komerční rozmnožování, distribuce nebo jiné využití jakékoli části této zprávy bez souhlasu vydavatele (MŽP) bude chápáno jako neoprávněný zásah do autorských práv. Uživatelská příručka popisuje stav portálu k 15. prosinci Informace v příručce mohou být v budoucnu kdykoli v případě potřeby a změn na stránce aktualizovány. Provozovatel portálu (MŽP) si vyhrazuje právo změn portálu oproti stavu popsaném v této příručce.

3 3 Obsah 1. Proč byl portál IRZ vytvořen Komu je portál určen Struktura portálu IRZ Úvodní stránka Horní část stránky Levý sloupec Pravý sloupec Prostřední sloupec Hlavní menu Úvodní stránka O IRZ Aktuality Vyhledávání v IRZ Ohlašované látky Ohlašování Metody měření Rozptýlené zdroje Registry znečišťování Protokol o PRTR Evropský PRTR Dokumenty Otázky a odpovědi Důležité pojmy Semináře k IRZ Odkazy Kontakty Horní menu O IRZ Pro veřejnost Pro provozovatele Služby Mapa stránek RSS kanál Newsletter Závěr Použité zkratky... 17

4 4 1. Proč byl portál IRZ vytvořen 2. Komu je portál určen 3. Struktura portálu IRZ Internetový portál integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) byl vytvořen v souvislosti se zavedením povinného zveřejňování úniků a přenosů vybraných znečišťujících látek z provozoven podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Samotný IRZ lze definovat jako veřejně přístupnou databázi údajů o únicích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zřizovatelem portálu je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na tvorbě portálu se rovněž podílí CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Portál je určen všem cílovým skupinám (veřejnost, veřejná správa, nevládní organizace, průmyslové podniky a organizace, média, výzkumné instituce, a další), které hledají konkrétní relevantní informace o znečišťování životního prostředí v České republice. Specifické informace jsou poskytovány provozovatelům, kteří musí plnit své ohlašovací povinnosti do IRZ. 3.1 Úvodní stránka Úvodní stránka portálu (obr. 1) umožňuje rychlý přístup do jednotlivých sekcí. Je rozčleněna do čtyř vzájemně graficky oddělených částí: 1. Horní část stránky s horním menu; 2. Levý sloupec s hlavním menu; 3. Pravý sloupec s rychlými odkazy; 4. Prostřední sloupec s aktualitami. Hlavním úkolem portálu IRZ je splnění zákonné povinnosti bezplatného a přímého přístupu k informacím o znečištění životního prostředí (emise, havarijní úniky, přenosy) pro veřejnost. Ohlašování probíhá každoročně, přičemž provozovatel požadované údaje o jednotlivých znečišťujících látkách ohlašuje vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok a zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok probíhá prostřednictvím Internetu vždy k 30. září běžného roku. Portál je volně přístupný na adrese Předkládaná stručná uživatelská příručka přináší popis a základní výčet funkcí portálu IRZ. Příručka by měla usnadnit orientaci na stránkách

5 5 Obr. 1: Úvodní stránka portálu IRZ (stav z ledna 2009)

6 6 3.2 Horní část stránky Kromě grafické identifikace portálu se zde nacházejí i aktivní prvky. Například je to rychlý přístup k fulltextovému vyhledávání obsahu portálu. Kliknutím na sousedící modré kulaté tlačítko se symbolem otazníku se zobrazí nápověda. Na červené liště je uvedena v textové podobě hierarchická pozice aktuální stránky v rámci celého portálu. Dále se zde nacházejí speciální odkazy pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů portálu (veřejnost, ohlašovatelé, ověřovatelé), přístup ke službám a mapě stránek. VÍTE ŽE? Kliknutím na logo MŽP v levém horním rohu se dostanete zpět na úvodní stránku. 3.3 Levý sloupec Obsahuje hlavní menu (obr. 2), které uživatele přímo přesměrují do jednotlivých sekcí (úrovní) stránky. Levý sloupec má stálou obsahovou náplň a nemění se. V levém sloupci se nachází i pole pro rychlé vyhledávání v registru. Nápověda k vyhledávání se vyvolá kliknutím na modré kulaté tlačítko s otazníkem. VÍTE ŽE? Stačí zadat do vyhledávacího pole jen část názvu hledané organizace. Další součástí levého sloupce je textové pole sloužící pro registraci k odběru novinek prostřednictvím služby Newsletter (viz kapitola 7 příručky), které se nachází bezprostředně pod hlavním menu. Obr. 2: Hlavní (levé) menu portálu IRZ

7 7 3.4 Pravý sloupec Pravý sloupec (obr. 3) standardně obsahuje tzv. rychlé odkazy. Jedná se o přímé odkazy na konkrétní aktuální dokumenty a informace, které se bezprostředně týkají problematiky registrů znečišťování (resp. IRZ). Pravý sloupec je použit jen v některých případech (např. na úvodní stránce). V případě, že není použit, jeho prostor rozšiřuje prostřední hlavní sloupec. 3.5 Prostřední sloupec Obsah prostředního sloupce se mění v závislosti na zvolené položce z hlavního (levého) menu nebo z odkazů v horní části stránky. Pokud je například zvolena rubrika Vyhledávání v IRZ, zobrazí se v prostředním sloupci vyhledávací formulář se všemi náležitostmi. V některých případech je prostřední sloupec prostorově rozšířen o sloupec pravý a tvoří společně jeden celek. Obr. 3: Pravý sloupec obsahující tzv. rychlé odkazy portálu IRZ (stav z ledna 2009)

8 8 4. Hlavní menu 4.1 Úvodní stránka Kliknutí na odkaz vrací čtenáře na úvodní stránku IRZ (tj. na 4.2 O IRZ Obsahuje základní informace o integrovaném registru znečišťování životního prostředí. Vhodné zejména pro ty, kteří se s touto problematikou setkávají poprvé. Zároveň je zde stručně vysvětleno zařazení problematiky do právního rámce. Jednotlivé zákony, nařízení a vyhlášky je možné stáhnout v elektronické formě (formát pdf). Je zde vysvětlena i provázanost s evropskými právními předpisy. 4.3 Aktuality Sekce obsahuje přehledně a strukturovaně všechny novinky, které byly na stránkách IRZ zveřejněny. Součástí sekce Aktuality je i archiv, ve kterém lze snadno vyhledávat podle roku a data zveřejnění jednotlivých aktualit. Základní pohled nabízí z důvodu přehlednosti pouze část textu jednotlivých aktualit. VÍTE ŽE? 4.4 Vyhledávání v IRZ Celý text aktuality se zobrazí buď kliknutím na nadpis nebo na odkaz uvozený textem celý text. Klíčovou funkcí, která je na portálu IRZ implementována, je vyhledávání jednotlivých organizací a množství konkrétních škodlivých látek jimi vypouštěných, které se dostávají do životního prostředí z jejich provozoven. Vyhledávání v IRZ je možné podle následujících kritérií (obr. 4): 1. Ohlašovací rok. 2. Druh úniku (do ovzduší, do vody, do půdy, přenosy v odpadních vodách a přenosy látek v odpadech). 3. Typ emise (běžné, havarijní, celkové). 4. Množství (nadlimitní, podlimitní). 5. Metoda zjišťování (C výpočet, M měření, E odhad). 6. Ohlašovatel (podle názvu organizace, IČ, názvu provozovny nebo identifikačního čísla provozovny IČP). 7. Látka (podle názvu látky a/nebo čísla CAS látky). 8. OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností). 9. NACE (standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie). 10. Lokalita (celá ČR, obec, kraj, NUTS 4). 11. Seskupit podle (organizací a provozoven nebo látek). 12. Řadit úniky (vzestupně nebo sestupně). Obdobný vyhledávací formulář, ale speciálně pro vyhledávání přenosů množství odpadů (od ohlašovacího roku 2007), je uveden pod výše zmíněným. V tomto formuláři lze vyhledávat podle následujících kritérií: 1. Ohlašovací rok. 2. Typ přenosu (nebezpečné/ostatní odpady). 3. Metoda zjišťování (C výpočet, M měření, E odhad). 4. Ohlašovatel (podle názvu organizace, IČ, názvu provozovny nebo identifikačního čísla provozovny IČP). 5. OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností). 6. NACE (standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie). 7. Lokalita (celá ČR, obec, kraj, NUTS 4). Ke spuštění procesu vyhledávání dojde po stisknutí tlačítka Vyhledat úniky a přenosy (resp. Vyhledat přenosy množství ) umístěného na konci každého dotazovacího formuláře. Je možno vyhledávat podle jednotlivých kategorií (např. pouze typ úniku) nebo zadat několik kritérií současně (např. typ úniku, ohlašovací rok, lokalita, látka). Důležité je kromě jiného přidání možnosti seřadit si získané výsledky vyhledávání vzestupně nebo sestupně a získat žebříčky znečišťovatelů pro jednotlivé znečišťující látky podle ohlášeného množství. VÍTE ŽE? Pokud je vybrán typ úniku (přenosu), konkrétní látka, ohlašovací rok a seskupení podle látek je možné získat přehledné pořadí podniků (žebříček) podle vypuštěného množství dané látky (buď vzestupně nebo sestupně). Možný výsledek vyhledávání po zadání kritérií ukazuje obr. 5.

9 9 Obr. 5: Stránka Vyhledávání v IRZ na portálu IRZ Obr. 4: Stránka Vyhledávání v IRZ na portálu IRZ

10 10 Portál IRZ nabízí možnost přehledného znázornění rozmístění provozoven ohlašujících do IRZ na mapě prostřednictvím geoportálu CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://geoportal.cenia.cz/; obr. 6). K práci s daty na mapovém portálu je k dispozici ve formátu pdf samostatná stručná uživatelská příručka. Obr. 6: Vyhledávání údajů z IRZ prostřednictvím mapové aplikace (http://geoportal.cenia.cz/)

11 Ohlašované látky Sekce obsahuje základní parametry všech 93 ohlašovaných látek. O každé ohlašované látce je možné si stáhnout ve formátu pdf detailní informace (názvy, CAS čísla, ohlašovací prahy, základní charakteristika, použití, zdroje emisí, dopady na životní prostředí, dopady na zdraví člověka, rizika atd.; obr. 7). Obr. 7: Ukázka ze sekce Ohlašované látky na

12 Ohlašování Sekce obsahuje kompletní informace o ohlašovacím procesu do IRZ a je orientována na subjekty, které plní ohlašovací povinnosti do IRZ podle příslušných právních předpisů. Provozovatelé se zde dozvědí: právní předpisy pro ohlašování do IRZ, postup při určování rozsahu ohlašovací povinnosti, informace k registraci provozovny IRZ, způsob přidělování identifikačního čísla provozovny, způsob a formu ohlašování, termíny ohlašování údajů, kdo provádí kontrolu plnění ohlašovací povinnosti, jak provést opravu hlášení do IRZ, informace k Centrální ohlašovně MŽP. 4.7 Metody měření Sekce Metody měření se zaměřuje na informace, které se vztahují k problematice měření úniků či přenosů znečišťujících látek. Informace u jednotlivých látek obsahují postupy manuálních, instrumentálních a normovaných metod analýzy a jsou zpracovány pro každou látku jednotnou formou. Údaje uvedené v jednotlivých listech mají ohlašovateli zjednodušit získání informací o měření předmětných látek a případně ho odkázat na relevantní zdroje (literatura, normy). Součástí jsou rovněž soubory ve formátu pdf, které jsou pro nekomerční účely zdarma ke stažení (obr. 8). Obr. 8: Ukázka ze sekce Metody měření na

13 Rozptýlené zdroje Sekce Rozptýlené zdroje obsahuje základní informace o specifickém druhu zdrojů znečišťování, jejichž sledování by měl registr znečišťování rovněž sledovat. Rozptýlené zdroje tvoří nedílnou součást vznikajícího znečištění a jejich společný dopad na životní prostředí může být velmi významný. V uvedené sekci proto budou shromažďovány údaje k těmto zdrojům. 4.9 Registry znečišťování V sekci uživatel nalezne informace o kontextu zavádění veřejně přístupných registrů úniků a přenosů znečišťujících látek účel registrů, vznik registrů, mezinárodní souvislosti a důležité dokumenty Evropský PRTR Uživateli jsou k dispozici podrobné informace o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Releases and Transfer Register E-PRTR) v následujícím rozsahu: co je Evropský PRTR, Evropský PRTR jako nástupce EPER, právní předpisy přijaté k zavedení Evropského PRTR, rozsah a struktura Evropského PRTR, koho se zavedení Evropského PRTR dotkne, vznik ohlašovací povinnosti do Evropského PRTR, přístup veřejnosti k informacím, Evropský PRTR a český IRZ, právní předpisy ES, dokumenty Otázky a odpovědi Pokud má uživatel portálu dotaz k problematice IRZ, může zkusit vyhledat odpověď v této sekci (obr. 9). Prozatím je k dispozici 21 otázek. Rozsah bude postupně rozšiřován v návaznosti na zavádění nových právních předpisů a rozsahu ohlašování Protokol o PRTR 4.12 Dokumenty Sekce obsahuje důležité údaje týkající se Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR): cíl Protokolu, charakteristiku Protokolu, přijetí Protokolu, platnost Protokolu, nároky Protokolu na registry znečišťování, zapojení veřejnosti, důležité dokumenty. Uveden je rovněž odkaz na aktuální stav ratifikačního procesu. Důležité dokumenty týkající se IRZ včetně právních předpisů ČR a EU. Dále lze nalézt příručky a brožury pro ohlašovatele, které podrobně mapují proces ohlašování. Veřejnosti jsou dostupné souhrnné zprávy za jednotlivé ohlašovací roky. Obr. 9: Ukázka ze sekce Otázky a odpovědi na

14 Důležité pojmy Rubrika obsahuje vysvětlení nejdůležitějších používaných výrazů a zkratek Semináře k IRZ MŽP ve spolupráci s CENIA pravidelně organizují semináře k IRZ. V této rubrice jsou vždy uvedeny termíny připravovaných seminářů o IRZ společně s pozvánkou a organizačními pokyny Odkazy Přehledně uvedené odkazy na české a zahraniční stránky vztahující se k problematice registrů znečišťování (obr. 10) a znečišťování jednotlivých složek životního prostředí Kontakty Uživatelé portálu mohou využívat službu helpdesk IRZ která je určena právě pro řešení dotazů týkajících se IRZ nebo se obrátit na kvalifikované pracovníky MŽP a CENIA. Obr. 10: Ukázka ze sekce Odkazy na

15 15 5. Horní menu 5.1 O IRZ Obsahuje základní informace o integrovaném registru znečišťování. Stručně je vysvětlen právní rámec IRZ a vazba na evropské právo. Jednotlivé zákony, nařízení a vyhlášky je možné stáhnout v elektronické formě (pdf). 5.2 Pro veřejnost Sekce je vhodná pro uživatele z řad veřejnosti, kteří se s problematikou IRZ setkávají poprvé. Obsahuje prvotní shrnutí k IRZ a upozornění na jednotlivé části stránek. 5.3 Pro provozovatele Sekce slouží k výchozí orientaci subjektům, které musí plnit své povinnosti vůči IRZ. 5.4 Služby MŽP a CENIA poskytují služby pro veřejnost i ohlašující subjekty (například zasílání publikací, účast na odborných akcích, tvorba odborných textů, datové výstupy z IRZ). V této rubrice je jejich kompletní přehled a způsob, jak danou službu využít. 5.5 Mapa stránek Mapa stránek usnadňuje orientaci a přehledně zobrazuje hierarchicky celý obsah stránek. Přehledné znázornění struktury odkazů je užitečné zejména pro návštěvníky, kteří se se stránkami teprve seznamují. 6. RSS kanál Portál IRZ nabízí službu RSS kanál. Pokud chce být uživatel informován o zveřejněných novinkách na portálu IRZ, využije služby RSS kanál. RSS kanál je technologie, která umožňuje zasílání informací o novinkách a aktualizacích na webových stránkách (obr. 11). Je určena lidem, kteří chtějí být informováni o změnách na vybraných webových stránkách, ale nechtějí si je opakovaně otvírat. Pro využití je nutné mít na počítači nainstalovanou čtečku RSS kanálů (např. některé webové prohlížeče již RSS čtečku standardně obsahují). Obr. 11: RSS kanál na

16 16 7. Newsletter Službou, která má za účel pravidelného návštěvníka nebo ohlašovatele informovat o novinkách a změnách na internetových stránkách IRZ, je zasílání tzv. newsletterů. Anotace jednotlivých aktualit jsou na rozdíl od služby RSS zasílány přímo do ové schránky odběratele. Přihlášení k odběru je velice jednoduché. Pod hlavním menu v levé části stránek se nachází textové pole, do kterého stačí napsat ovou adresu, na kterou se mají informace zasílat (obr. 12). Od tohoto okamžiku je na zaregistrovanou adresu zaslána bezprostředně po zveřejnění aktuality na stránkách IRZ stručná anotace. Registraci lze kdykoliv zrušit. Podrobnější informace o možnosti zrušení odběru novinek formou Newsletteru lze nalézt v zápatí zaslaných ů. Rovněž zrušení registrace je velmi snadné. 8. Závěr Portál je pro MŽP hlavní informační zdroj pro prezentaci a rozšiřování údajů o integrovaném registru znečišťování. Cílové skupiny, které se zajímají o znečišťování životního prostředí naleznou na jediném místě všechny důležité informace. Na stránkách je umožněno vyhledávání v ohlášených údajích a stahování většiny dokumentů (příručky, letáky, právní předpisy, odborné texty, návody, zahraniční materiály) zdarma ve formátu pdf. Existuje současně i možnost si řadu materiálů objednat v tištěné podobě. O každé látce evidované v IRZ a metodě pro stanovení látek v únicích do ovzduší (vody) se lze dozvědět z informačních listů. Dotazy, náměty či připomínky k IRZ řeší helpdesk Obr. 12: Umístění registračního pole k odběru newsletteru na

17 17 Použité zkratky IRZ Integrovaný registr znečišťování životního prostředí C Výpočet (Calculation) CENIA Česká informační agentura životního prostředí ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav Číslo CAS Číslo látky podle Chemical Abstracts Service E Expertní odhad (Expert estimation) EPER Evropský registr emisí znečišťujících látek (European Pollutant Emission Register) E-PRTR Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Release and Transfer Register) EU Evropská unie IČ Identifikační číslo IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění M Měření (Measurement) MŽP Ministerstvo životního prostředí NACE Standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie (National Classification of Economic Activities) NUTS 4 Statistická územní jednotka na úrovni okresu OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností PRTR Registr úniků a přenosů znečišťujících látek (Pollutant Release and Transfer Register) RSS kanál Rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu (Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary)

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ verze 1.2 CENIA, česká informační agentura životního prostředí úsek vnitřních služeb oddělení ISPOP a IRZ červen 2012 Obsah

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0 ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

Problematika Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí

Problematika Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí Problematika Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí 1. Jaký je rozdíl mezi Centrální ohlašovnou MŽP a integrovaným registrem znečišťování? MŽP (dále jen Centrální ohlašovna nebo CO ) není

Více

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012)

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1 Formální

Více

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie IPPC IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a omezování znečištění je

Více

ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP

ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP Popis hlavních změn, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 Otázky a odpovědi část 3 Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2010. Obsah 1 Obaly od agrochemikálií

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2018 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Konference Povinnosti v podnikové ekologii, Praha, 20. 11. 2017 Obsah prezentace Úvod

Více

ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014)

ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) ISPOP 2015 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2015 (data za ohlašovací rok 2014) verze 1.0 Obsah Seznam obrázků... 3 Seznam zkratek...

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Průvodce službami. Základní informace

Průvodce službami. Základní informace Průvodce službami Základní informace Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Většina elektronického obsahu je

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování I. díl Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování Autoři: Ing. Bc. Jan Maršák (Projektový tým IRZ, OPVI, Ministerstvo

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU

1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU Tento manuál popisuje základní funkce systému a jejich použití. Obrázek 1. Základní části systému Volba jazykové verze Systém je vytvořen nezávisle na zobrazeném jazyce. Proto

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY Obsah Seznam zkratek... 3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP... 4 1.1 Technické požadavky...4 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0 Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP verze 1.0 říjen 2011 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Přihlášení do systému ISPOP...4 2 Postup stažení autorizačního

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ÚVOD SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ISPOP v roce 2013 Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Příklady ohlašování formuláře F_OVZ_SPOJ. podle typu provozoven

Příklady ohlašování formuláře F_OVZ_SPOJ. podle typu provozoven ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklady ohlašování formuláře F_OVZ_SPOJ podle typu provozoven v návaznosti na novelu nař. vlády č. 615/2006 Sb., která

Více

EnviHELP. poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí. Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu

EnviHELP. poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí. Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu EnviHELP poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu Projektové úlohy projektu CISAŽP Systém prezentace informací o životním prostředí

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Centrální elektronické služby resortu životního prostředí. Jan Nepimach (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)

Centrální elektronické služby resortu životního prostředí. Jan Nepimach (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) Centrální elektronické služby resortu životního prostředí Jan Nepimach (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) 1 Cíl prezentace Představení páteřního systému elektronických služeb resortu

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s novým prostředím

Více

PŘÍRUČKA INTEGROVANOU PREVENCI PRO O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODLE ZÁKONA 76/2002 SB. O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ,

PŘÍRUČKA INTEGROVANOU PREVENCI PRO O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODLE ZÁKONA 76/2002 SB. O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ, Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO INTEGROVANOU PREVENCI A INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODLE ZÁKONA 76/2002 SB. O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ, O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ Tachov

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více