Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína"

Transkript

1 Statutární město Děčín Průvodce občana s handicapem Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

2 Zpracovala: Ing. Dagmar Vávrová Na obsahu spolupracovali: Mgr. Kateřina Fiedlerová členové koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením Recenzi provedla: Ing. Renata Grešíková Tisk a grafická úprava: ArtFocus Praha, Děčín vydání

3 Průvodce občana s handicapem vznikl jako jeden z výstupů projektu Komunitní plánování města Děčína, který realizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Děčín v grantovém schematu Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje z prostředků SROP. Na jeho vzniku se podíleli členové koordinačních skupin v rámci procesu komunitního plánování, hlavním nositelem informací však byla skupina Osoby se zdravotním postižením. Naším cílem je podání všech dostupných informací především osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým o možnostech, které se jim v současné době ve městě Děčíně nabízejí. Průvodce je první formou pomoci všem, kteří služby v něm uvedené užívají nebo hledají, a uvítáme veškeré připomínky a podněty k jeho doplnění. Jsme si vědomi, že jsme nepostihli veškeré informace, které osoby s handicapem potřebují. Jsme připraveni reagovat na připomínky na webových stránkách města v odkazu komunitní plánování, kde bude umístěna elektronická verze průvodce, která bude průběžně aktualizovaná. Kontakty: Magistrát města Děčín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 planovani Ing. Renata Grešíková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví , Ing. Dagmar Vávrová koordinátorka procesu komunitního plánování , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Statutárního města Děčín.

4 JAK HLEDAT... Průvodce je členěn podle typu zdravotního postižení na tělesné, mentální a smyslové. Nejdříve si ujasněte, jakou službu nebo pomoc potřebujete. V nabídce Co hledám a co potřebuji si vyberte hledané. Tabulka na další stránce obsahuje seznam zkratek organizací, které Vámi hledanou službu nebo pomoc nabízejí. Požadované informace a organizaci naleznete podle čísla stránky uvedené v abecedním seznamu vedle zkratky.

5 CO HLEDÁM, CO POTŘEBUJI Rady a informace: sociálně-právní poradenství informace o bezbariérovosti zdravotně-výchovná činnost Péče v domácnosti: pomoc při zvládání základních hygienických potřeb pomoc s běžnými úkony nákupy, obědy cvičení v domácnosti montáž, seznámení s pomůckou a předvedení v domácnosti neslyšících a nedoslýchavých Bydlení: podporované bydlení pobytové služby Denní stacionář: zájmové kroužky cvičení, tanec, pohybové aktivity nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti pracovní terapie sociální vzdělávání Kompenzační pomůcky: předvádění a půjčování kompenzačních pomůcek Rehabilitaci: rehabilitační cvičení fyzioterapie, logopedie, ergoterapie, stimulace zraku sociálně terapeutické činnosti zdravotní rekondice Výchova, vzdělávání: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti v domácnosti a ve městě Práci zaměstnání: podporované zaměstnávání chráněné dílny příprava na práci, trénink sociálních dovedností Volný čas, sport: rekondiční pobyty rekreační pobyty sportovní aktivity motivačně zdravotní volnočasové aktivity Kultura: návštěva společenských zařízení výlety Doprovod: doprovod k lékaři vyřizování na úřadech Prevenci: edukačně-motivační programy a pobyty Přepravu: vyhrazená místa k sezení

6 ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK ORGANIZACÍ strana zkratka název 7 AOAS Agentura osobní asistenční služby, o.s. 8 A8D Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den 9 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 10 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 12 CZP ÚK Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje 13 DIA Svaz diabetiků ČR, územní organizace Děčín 14 DPmD Dopravní podnik města Děčína, a.s. 15 Jurta Občanské sdružení Jurta 16 KbB KONTAKT bez bariér, pracoviště Děčín 17 Nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 18 OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín 19 OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené 20 Parkinson Společnost Parkinson, o.s. 21 SENIOR Denní centrum pro seniory SENIOR, o.s. 22 Slunečnice Slunečnice, o.s. 23 SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín 24 SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Děčín 25 SPMP - Domeček Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.-domeček 26 SRP Středisko rané péče SPRP Liberec 27 STP Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Děčín 28 SZŠ Speciální základní škola 29 ÚP Úřad práce v Děčíně, státní sociální podpora

7 Poskytovatel AOAS, AVAZ, CZP ÚK, DIA, KbB, Nemocnice, OSSZ, OSV, STP, ÚP AOAS, AVAZ, CSS PS, CZP ÚK CSS DS CSS DS AVAZ, CZP ÚK, KbB, STP AVAZ, CSS DS, DIA, Parkinson AVAZ, CSS DS, DIA, KbB, Slunečnice, STP AVAZ, CSS DS, DIA, Slunečnice AOAS, AVAZ, CSS PS, CZP ÚK DIA DPmD AOAS, A8D, AVAZ, Domino, OSSZ, OSV, Slunečnice, SPMP Domeček, ÚP AOAS, AVAZ CSS DOZP, Jurta Domino, Seniorcentrum, Slunečnice Domino, CSS DOZP, Seniorcentrum AVAZ, Domino, SPMP Domeček, Seniorcentrum Domino, CSS DOZP, Slunečnice, SZŠ A8D, Jurta, Slunečnice AOAS, AVAZ, Domino, Slunečnice, Seniorcentrum, SPMP Domeček, SZŠ AVAZ, Slunečnice, Seniorcentrum AVAZ, AOAS DPmD AOAS, AVAZ, OSSZ, OSV, SNN, SONS, SRP, ÚP AOAS, AVAZ, CSS PS, SNN, SRP Slunečnice SNN, SONS, SRP AVAZ, CSS PS, SRP SRP, SZŠ AVAZ, Slunečnice, SPMP Domeček, ZSŠ AOAS, AVAZ, CSS PS, SRP DPmD Co hledám, co potřebuji Informace a rady Péči v domácnosti Bydlení Stravování Kompenzační pomůcky Rehabilitaci Volný čas, sport Kulturu Doprovod Prevenci Přepravu Informace a rady Péči v domácnosti Bydlení Denní stacionář Stravování Rehabilitaci Výchovu, vzdělávání Práci - zaměstnání Volný čas, sport Kulturu Doprovod Přepravu Informace a rady Péči v domácnosti Denní stacionář Kompenzační pomůcku Rehabilitaci Výchovu, vzdělávání Volný čas Doprovod Přepravu Typ postižení Tělesné Mentální Smyslové

8 OBSAH Úvodní slovo 1 Jak hledat... 2 Co hledám, co potřebuji 3 Abecední seznam zkratek organizací 4 AOAS 7 A8D 8 AVAZ 9 CSS 10 CZP ÚK 12 DIA 13 DPmD 14 Jurta 15 KbB 16 Nemocnice 17 OSSZ 18 OSV 19 Parkinson 20 SENIOR 21 Slunečnice 22 SNN 23 SONS 24 SPMP - Domeček 25 SRP 26 STP 27 SZŠ 28 ÚP 29 Bezbariérové instituce a úřady 31 Bezbariérové školy 32 Bezbariérové mateřské školky 32 Bezbariérové ubytování 34 Sport 34 Kultura 35 Restaurace včetně WC pro vozíčkáře 36 Veřejné bezbariérové WC v Děčíně 36 Webové odkazy 36 6

9 AOAS Agentura osobní asistenční služby, o.s. Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Uživatelem služby se stává zájemce, jenž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc pro svou sníženou schopnost nebo neschopnost zajistit si osobní péči, svá práva a nároky, používat veřejná místa a služby, získat a udržet si práci a vzdělání, mít kontakt s komunitou a rodinou. Nerozhoduje druh diagnózy, věk, pohlaví ani rodinný stav nebo společenské postavení. Nabízené služby osobní asistence: při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu při osobní hygieně při zajištění stravy při chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Součástí služby je základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství (poskytováno bezplatně). Služba je poskytována Po Pá v rozšířeném čase 6:00 16:00 hod., dle individuální potřeby uživatele, maximálně 8 hodin denně. Kapacita 34 uživatelů, oblast působnosti poskytování město Děčín. Agentura poskytuje službu osobní asistence v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a Standardů kvality sociální péče MPSV v ČR. Pro zajištění kvality služeb Agentura implementovala systém řízení jakosti kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Eva Zaiptová Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín , Žaneta Šefčíková, sociální pracovnice , 7

10 A8D Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den 17. listopadu 8, Děčín 1 Agentura pomáhá najít a udržet si zaměstnání osobám s mentálním, duševním, kombinovaným postižením a absolventům speciálních škol od 16 let. Nabízené služby: sociální rehabilitace odborné sociální poradenství Navštivte nás: Středa: Pondělí pátek: 8:00-15:30 hod. (bez předchozí telefonické domluvy) po telefonické domluvě Sociální rehabilitace: 15 uživatelů Odborné sociální poradenství: bez omezení Dostupnost: cca 5 minut od zastávky MHD Myslbekova (vchod ze Stavební ulice dvorem) Zuzana Thürlová ,

11 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/ 20, Děčín 2 Občanské sdružení pomáhá všem osobám s tělesným, mentálním, smyslovým i kombinovaným postižením od 7 let věku. Nabízené služby: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek pečovatelská služba rekondiční pobyty volnočasové aktivity sport, kultura rehabilitační cvičení Navštivte nás: Pondělí čtvrtek: Pátek: 8:00 16:00 hod. 8:00 15:00 hod. Dostupnost: Autobus městské hromadné dopravy č. 1 a 7 (konečná stanice nemocnice, pěšina podél nemocničního pavilónu dialýza, směrem do sídliště Dvořákova ul.). Kumstát Petr, Vlčková Petra , ,

12 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 Zabezpečuje poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v těchto střediscích: středisko Domov pro seniory (CSS DS) V pobytovém zařízení je zabezpečováno ubytování, strava a aktivizační činnosti. Podmínkou pro poskytování služeb je uzavření smlouvy s klientem. Částečná bezbariérovost. Ing. Oldřich Rajchl, Kamenická 195, Děčín středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením (CSS DOZP) V pobytovém zařízení pro ženy je zabezpečováno ubytování, strava a aktivizační činnosti. Pavel Filip, Pod Svahem 6, Děčín

13 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 středisko DOMINO Děčín (Domino) Zařízení poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství a další fakultativní služby. Denní stacionář pro osoby od 3 let: Po Pá 7:00 15:30 hod. Domov pro osoby se zdravotním postižením od 16 let: 24 hod. denně Bc. Roman Horn, Spojenců 214, Děčín , středisko Pečovatelská služba (CSS PS) V domech s pečovatelskou službou je zabezpečována pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod při pochůzkách, donáška stravy, činnosti ve středisku osobní hygieny. Dále je zabezpečována služba pro klienty v terénu a provoz společenské aktivity - Klubu seniorů. Služby jsou poskytovány denně mimo víkendy a svátky od 7:00 16:00 hod. Lucie Pisaříková, Krásnostudenecká 30, Děčín

14 CZP ÚK Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje detašované pracoviště Děčín, ul. 28. října 29, Děčín 1 Centrum pomáhá všem občanům bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení. Nabízené služby: poradenství základní a odborné půjčování kompenzačních pomůcek atd. osobní asistenční služby Ostatní: cena dle ceníku služeb, poradenství bezplatné NRZP ČR Poradna pro uživatele sociálních služeb detašované pracoviště Děčín, ul. 28. října 29, Děčín 1 Nabízené služby: poradenství základní a odborné Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 12:00 hod. 13:00 16:00 hod. Úterý a čtvrtek 8:00 12:00 hod. Pátek jen pro pozvané Miluše Hyblerová, vedoucí d.p. Děčín mobil:

15 DIA Svaz diabetiků ČR, územní organizace Děčín Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín 4 Hlavním posláním organizace je sdružovaní osob s diabetem s cílem jejich aktivního zapojení do procesu léčby a spolu s nabídnutými aktivitami pomáhá jejich plnohodnotnému zapojení do života společnosti a předcházení následným komplikacím této latentní choroby. Organizování rekondičních pobytů za přítomnosti zdravotní sestry a lékařského dohledu, při aktivním zapojení všech, vede k upevnění dobrých návyků pro každodenní život diabetika. Nabízíme: poradenskou činnost volnočasové aktivity zdravotní cvičení a plavání společné vycházky rekondiční pobyty Navštivte nás: každý třetí čtvrtek v měsíci Klub seniorů v Bezručově ulici od 8:30 11:00 hod. Jarmila Hlavatá

16 DPmD Dopravní podnik města Děčína, a.s. Dělnická 106, Děčín 4 Slevy na jízdném jsou poskytovány držitelům průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa. Dle podmínek přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a podmínek přepravy vozíků pro invalidy: Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2 místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče fax

17 JURTA Občanské sdružení Jurta Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Sociální rehabilitace usiluje o maximální rozvoj a využití schopností osob s mentálním, duševním, kombinovaným postižením a absolventů speciálních škol. Věková hranice je od 19 let. Podpora samostatného bydlení se poskytuje v domácnosti klienta. Nabízené služby: podpora samostatného bydlení sociální rehabilitace Po Pá po telefonické domluvě Kapacita: Sociální rehabilitace: 16 osob Podpora samostatného bydlení: 8 osob Dostupnost: cca 5 minut od zastávky MHD Nebočady Alena Hanzalová (sociální rehabilitace) Ing. Katarína Markošová (podpora samostatného bydlení)

18 KbB KONTAKT bez bariér, pracoviště Děčín Plavecký areál Děčín Staré Město Program Kontakt bez bariér je otevřen všem osobám se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na děti a mládež s tělesným postižením ve věkové kategorii 5 18 let. Sdružení KONTAKT bez bariér je občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér. Sdružení je podporováno Plaveckým areálem v Děčíně. Nabízí: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek výuku plavání sportovní činnost Kapacita je omezena vzhledem k úzké specializaci a nutnosti individuální práce školených dobrovolníků. Bc. Adéla Machačová, Lucie Jungwirthová ,

19 NEMOCNICE Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. U Nemocnice 1, Děčín 2 budova označena " O " přístup není bezbarierový Sociální oddělení zajišťuje sociální pomoc klientům Nemocnice Děčín v průběhu hospitalizace a zprostředkovávání sociálních služeb po propuštění do domácí nebo následné péče. Služba je poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje sociální výpomoc a poradenství sociální pracovnice. Návštěvní hodiny pro rodinné příslušníky hospitalizovaných klientů a pro ambulantní klienty: Po Pá 13:00 15:00 hod. Divišová Olga, Pihrtová Dagmar

20 OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín Ruská 33, Děčín 4 Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín sepisuje s občany žádosti o dávky důchodového pojištění (částečné a plné invalidní důchody, starobní důchody, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody). Během své činnosti úzce spolupracuje s lékaři referátu lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Praha oprávněnými posuzovat pro OSSZ Děčín a posudkovými lékaři úřadu práce. Zabývá se konzultačními a poradenskými činnostmi pro občany týkající se důchodového pojištění. Vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o osoby bezmocné do a o osoby závislé ve stupni II, III a IV po pro účely důchodového pojištění. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 17:00 hod. Úterý 8:00 14:30 hod. Středa 8:00 17:00 hod. Čtvrtek 8:00 14:30 hod. Pátek 8:00 13:00 hod. Bezbariérovost není zajištěna. Ing. Miluše Fikrlová vedoucí oddělení důchodového pojištění

21 OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení péče o seniory a zdravotně postižené Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Budova A-3, přízemí, oddělení je bezbariérové Poskytování sociálních služeb a dávek sociální péče z důvodu stáří či nepříznivého zdravotního stavu a postižení. Služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením a seniorům. Oddělení zabezpečuje komplexní výkon agendy dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a to v rámci obce s rozšířenou působností Děčín. Občan, který je závislý na cizí pomoci z důvodu věku a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, má právo být posouzen a zařazen do jednoho ze čtyř stupňů závislosti na cizí pomoci. Dle stupně závislosti je přiznána dávka příspěvek na péči, která slouží k zajištění potřebné pomoci. Oddělení dále poskytuje: příspěvek na individuální dopravu příspěvek na zakoupení a používání zvláštních a kompenzačních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla evidence a vydávání průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P evidence a vydávání zvláštních označení vozidel O-1, O-2 poradenství a pomoc při zprostředkování tlumočnických služeb pro sluchově postižené provádí sociální šetření, poradenství a sociální práci pro seniory a zdravotně postižené provádí změny v osobě příjemce důchodu vede evidenci žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou zabezpečuje výkon práv osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům, kde opatrovníkem bylo ustanoveno Statutární město Děčín Magistrát města Děčín oddělení péče o seniory a zdravotně postižené , 19

22 PARKINSON Společnost Parkinson, o.s. Veškeré aktivity probíhají na internetu. Podpora veškerých aktivit, které posilují kreativní stránky života nemocných parkinsonovou chorobou. Svépomocný internetový klub parkinsoniků nabízí místo pro setkávání, rozhovory a informace pro postižené, rodinné příslušníky a pečovatele. Nabízíme: poradenství informační a společenské centrum klub parkinson on-line rekondiční plavání rekondiční cvičení Bazén Relax Děčín - každé úterý od 14:00 hod. ZŠ Vrchlického - každý čtvrtek od 16:00 hod. František Zeman, předseda Klubu PN Děčín Jan Ďurďák

23 SENIORCENTRUM Denní centrum pro seniory SENIOR, o.s. Fügnerova 355/16, Děčín 1 Poskytuje denní pobyt rodinného typu v Denním centru pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc, péči nebo dohled druhé osoby. Nabízené služby: speciální aktivizační programy pro seniory postižené depresí a úzkostí nebo některým z druhů demence (Alzheimerovou a Huntingtonovou chorobou) individuální a skupinové programy (muzikoterapie, arteterapie) rekondiční a relaxační cvičení Denní centrum spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie. Supervizi zajišťuje MUDr. Petr Žižkovský z Ústí nad Labem. Služby poskytujeme: Po Pá 7:30 15:30 hod. Po individuální dohodě je možný pobyt i mimo tento čas a ve dnech pracovního volna. Bašová Jana, vedoucí Seniorcentra ,

24 SLUNEČNICE Slunečnice, o.s. Hudečkova 1, , Děčín 1 Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a zdravotním postižením ve věku starší děti, mládež a dospělí (další věkové kategorie dle individuální dohody). Nabízené služby: sociální rehabilitace (nácvik sebeobslužných dovedností, péče o domácnost, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik komunikace, chování v různých společenských situacích, práce s informacemi, nácvik využívání dopravních prostředků, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pracovní terapie a zaměstnávání, zdravotní tělesná výchova, muzikoterapie, výtvarný ateliér, pomoc při obstarávání osobních záležitostí - poradenství, informační servis a zprostředkovávání služeb) doplňkové činnosti (zajištění asistence při společenském a kulturním vyžití, zdravotní masáže, craniosakrální terapie, arteterapie, aktivity a terapie asistované zvířaty, integrované zájmové kroužky) Doba poskytování služeb: od pondělí do pátku od 7:00-16:30 hod. Kapacita: 20 osob/denní program Dostupnost: centrum města, v blízkosti autobusových zastávek, bezbariérový přístup Šárka Dostálová, Mgr. Ivana Fryčková , fax

25 SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín Bezručova 21, Děčín 4 Pomoc je určena všem osobám se sluchovým postižením bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k organizaci. Nabízíme: poradenství osobám se sluchovým postižením a jejich rodinným příslušníkům technické poradenství a servis kompenzačních pomůcek (předvádění, popř. půjčování, dodávku a montáž v domácnosti) Poradenství je poskytováno v Klubu seniorů v Bezručově ulici každý pátek od 9:00 11:00 hod. Mimo uvedený den je možná konzultace po domluvě. Tuček Vladimír

26 SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Děčín Březiny 58, Děčín 27 Poradenství je poskytováno osobám se zrakovým postižením. Nabízíme: kontakty na odborná pracoviště předvádění kompenzačních pomůcek Kontaktním místem je Klub seniorů, Bezručova ulice v Děčíně 4, každé druhé úterý v měsíci od 15:00 16:00 hod. Vladimír Vodička, Ivana Rychnová ,

27 SPMP DOMEČEK Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. - Domeček Teplická 65, Děčín 9 Bynov Hlavním posláním organizace je všestranně pomáhat dětem, mládeži a dospělým s mentálním postižením, žijícím v rodinách i ústavech. Nabízíme: Kroužek jógy úterý 15:00-16:00 hod. tělocvična Karate klubu Děčín Výtvarný a keramický kroužek čtvrtek 14:00 15:30 hod. Speciální základní škola Litoměřická 114, Děčín 3 Staré Město Klubovna rodičů Žerotínova ulice na Starém Městě Hipoterapie středa 14:30 16:30 hod. Mgr. Ivana Bílková, Mgr. Zlatuše Schmiedová ,

28 SRP Středisko rané péče SPRP Liberec Matoušova 406, Liberec 1 Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech klientů. Ambulantní služby - Středisko rané péče SPRP Liberec, Matoušova 406, Liberec 1 Služba je poskytována rodinám dětí s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Nabízíme: ambulantní programy podpory vývoje dítěte (stimulace zraku, zrakový trénink, ergoterapie, podpora pohybového vývoje, fyzioterapie, logopedie a alternativní komunikace) týdenní kurzy pro rodiče semináře pro rodiče setkání rodičů rodičovské skupiny půjčování hraček, pomůcek a literatury možnost konzultace v rodině s dalšími odborníky pomoci při výběru předškolního zařízení odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází klient Střediska rané péče PaedDr. Alexandra Bečvářová

29 STP Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Děčín Centrum denních služeb OkO STP Děčín, Litoměřická 136/35, Děčín 3 Pomoc je poskytována osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Nabízíme: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek osvětu informatiku rehabilitační pobyty rehabilitační plavání akce sociálních služeb, přednášky, besedy volnočasové aktivity (kultura, rekreace, zájezdy) Úřední hodiny svazu: Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín 4, každé 4. úterý v měsíci 15:00-16:00 hod. Úřední hodiny Centra denních služeb: Po 8:00-14:00 hod. Út 9:00-12:00 hod. (po dohodě) St 14:00-17:00 hod. Detašovaná pracoviště: každý 2. čtvrtek v měsíci: Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Dolní Poustevna každé 3. úterý v měsíci: Varnsdorf, Chřibská Irena Lenghartová ,

30 SZŠ Speciální základní škola Teplická 65, Děčín 9 Bynov Litoměřická 114 /13, Děčín 3 - Staré Město - odloučené pracoviště Vzdělávání žáků v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a dětí vyžadující zvláštní péči. Vyučuje se podle dvou oborů vzdělání: B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola Při samotné výuce jsou využívány odborné učebny jako jsou školní dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, tělocvična či audiovizuální učebna. Žáci mají možnost realizace nejen ve škole, ale i mimo ni ve školní družině či zájmových kroužcích (angličtiny, počítačů, keramiky či přírodovědném). Jejich skladba se odvíjí od zájmu dětí samotných. Kapacita školy: 100 žáků v ročníku ve věkovém rozmezí od 6 do 23 let Vyučování probíhá: od 8:00 do 14:15 hod. Školní družina: 6:45-7:45 hod. 11:30-14:30 hod. Budova školy v Bynově i na Starém Městě je v dosahu MHD. Mgr. Roman Stružinský, ředitel školy www. specdcbynov.cz 28

31 ÚP Úřad práce v Děčíně Březinova 442/1, Děčín 1 Poradenství a zprostředkování zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace Služba je určena pro uchazeče a zájemce o zaměstnání se zdravotním postižením, žadatele o pracovní rehabilitaci a taktéž zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Přízemí budovy úřadu práce, vchod z Anenské ulice bezbariérové. Dana Macková, Uznání osoby zdravotně znevýhodněné Služba je určena pro občany, kteří si chtějí požádat o status osoby zdravotně znevýhodněné. Přízemí budovy úřadu práce, vchod z Anenské ulice bezbariérové. Pro vyřizování žádostí jsou přednostně stanoveny úřední hodiny: Po, St 14:00 17:00 hod. V ostatních úředních hodinách úřadu práce doporučujeme telefonickou domluvu na tel nebo Poradenství v oblasti rekvalifikací Služba je určena pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Budova úřadu práce v Hudečkově ulici bezbariérová. Drahomíra Veselá, Poradenství pro volbu a změnu povolání a celoživotní vzdělávání (Informační a poradenské středisko - IPS) Služba je určena žákům základních a speciálních škol, studentům a všem zájemcům o další vzdělávání. 3. nadzemní podlaží budovy úřadu práce v Hudečkově ulici není bezbariérový přístup, lze telefonicky domluvit poradenství mimo prostory IPS. Bc. Eva Juzváková,

32 ÚP Státní sociální podpora, Úřad práce v Děčíně budova Polikliniky, U Plovárny 1190/2, Děčín 1 Objekt je bezbariérový. Dávky státní sociální podpory jsou určeny osobám s nepříznivým zdravotním stavem. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav dítěte nebo rodiče, jsou: rodičovský příspěvek sociální příplatek příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna Úřední hodiny: Po, St 8:00 17:00 hod. Út, Čt 8:00 13:00 hod. Mgr. Táňa Ivanovská, vedoucí odboru

33 BEZBARIÉROVÉ INSTITUCE A ÚŘADY Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, října 1155/2, Děčín 1, SMS CONNECT - komunikace formou SMS zpráv, Okresní soud Děčín Masarykovo nám. 1/1, Děčín 1, VZP, Myslbekova 1387/5, Děčín 1, Česká pošta Podmokly Podmokelská 148/1, Děčín 4, Bynov Teplická 291, Děčín 9, Boletice Vítězství 306, Děčín 34, Úřad práce hlavní budova pouze přízemí, Březinova ul. 442/1, Děčín 1 Komenského nám. 641/1, Děčín 1, Poliklinika, U Plovárny 38/2, Děčín 1, Kokos, Pohraniční 1288/1, Děčín 1, Hlavní nádraží ČD, Čsl. mládeže 89/4, Děčín 4, Nemocnice, U Nemocnice 605/1, Děčín 2, Katastrální úřad, Tržní ul. 1906/24, Děčín 4, Finanční úřad přístupná je pouze budova na Masarykově náměstí Řetězová 1369/2, Děčín 1, Česká spořitelna, Pohraniční ul. 1385/14, Děčín 1, , Česká spořitelna Husovo náměstí 80, Děčín 4, Komerční banka Masarykovo nám. 192/19, Děčín 1, GE Money bank, ul. 28. října 225/1, Děčín 1, ČSOB, a.s. Řetězová ul. 195/2, Děčín 1, Zbrojnická ul. 97/18, Děčín 4, Česká pojišťovna Masarykovo nám. 59/6, Děčín 1, Zdravotnické centrum U divadla, Teplická ul. 371/7, Děčín 4 Městské autobusové nádraží, předprodej jízdenek včetně čekárny Uhelná 1907, Děčín 4, Areál Jordanka, Tržní 1873, Děčín 4 31

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných sociálních a navazujících služeb pro rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi ve správním území

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Komunitní plánování města Děčín

Komunitní plánování města Děčín Komunitní plánování města Děčín ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 02/2013 Osoby se zdravotním postižením Ze dne: 25. 02. 2013 Jednání vedla: Mgr. Kateřina Fiedlerová ORGANIZACE JMÉNO ZÁSTUPCE Přítomni:

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od:

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od: Žádost o umístění: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Žádost přijata dne: Umístění požaduji od: Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Rodné číslo: Státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování SPRP, z.s. 2812601 Terénní, ambulantní SPRP, z.s., Klimentská

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více