Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína"

Transkript

1 Statutární město Děčín Průvodce občana s handicapem Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

2 Zpracovala: Ing. Dagmar Vávrová Na obsahu spolupracovali: Mgr. Kateřina Fiedlerová členové koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením Recenzi provedla: Ing. Renata Grešíková Tisk a grafická úprava: ArtFocus Praha, Děčín vydání

3 Průvodce občana s handicapem vznikl jako jeden z výstupů projektu Komunitní plánování města Děčína, který realizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Děčín v grantovém schematu Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje z prostředků SROP. Na jeho vzniku se podíleli členové koordinačních skupin v rámci procesu komunitního plánování, hlavním nositelem informací však byla skupina Osoby se zdravotním postižením. Naším cílem je podání všech dostupných informací především osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým o možnostech, které se jim v současné době ve městě Děčíně nabízejí. Průvodce je první formou pomoci všem, kteří služby v něm uvedené užívají nebo hledají, a uvítáme veškeré připomínky a podněty k jeho doplnění. Jsme si vědomi, že jsme nepostihli veškeré informace, které osoby s handicapem potřebují. Jsme připraveni reagovat na připomínky na webových stránkách města v odkazu komunitní plánování, kde bude umístěna elektronická verze průvodce, která bude průběžně aktualizovaná. Kontakty: Magistrát města Děčín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 planovani Ing. Renata Grešíková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví , Ing. Dagmar Vávrová koordinátorka procesu komunitního plánování , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Statutárního města Děčín.

4 JAK HLEDAT... Průvodce je členěn podle typu zdravotního postižení na tělesné, mentální a smyslové. Nejdříve si ujasněte, jakou službu nebo pomoc potřebujete. V nabídce Co hledám a co potřebuji si vyberte hledané. Tabulka na další stránce obsahuje seznam zkratek organizací, které Vámi hledanou službu nebo pomoc nabízejí. Požadované informace a organizaci naleznete podle čísla stránky uvedené v abecedním seznamu vedle zkratky.

5 CO HLEDÁM, CO POTŘEBUJI Rady a informace: sociálně-právní poradenství informace o bezbariérovosti zdravotně-výchovná činnost Péče v domácnosti: pomoc při zvládání základních hygienických potřeb pomoc s běžnými úkony nákupy, obědy cvičení v domácnosti montáž, seznámení s pomůckou a předvedení v domácnosti neslyšících a nedoslýchavých Bydlení: podporované bydlení pobytové služby Denní stacionář: zájmové kroužky cvičení, tanec, pohybové aktivity nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti pracovní terapie sociální vzdělávání Kompenzační pomůcky: předvádění a půjčování kompenzačních pomůcek Rehabilitaci: rehabilitační cvičení fyzioterapie, logopedie, ergoterapie, stimulace zraku sociálně terapeutické činnosti zdravotní rekondice Výchova, vzdělávání: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti v domácnosti a ve městě Práci zaměstnání: podporované zaměstnávání chráněné dílny příprava na práci, trénink sociálních dovedností Volný čas, sport: rekondiční pobyty rekreační pobyty sportovní aktivity motivačně zdravotní volnočasové aktivity Kultura: návštěva společenských zařízení výlety Doprovod: doprovod k lékaři vyřizování na úřadech Prevenci: edukačně-motivační programy a pobyty Přepravu: vyhrazená místa k sezení

6 ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK ORGANIZACÍ strana zkratka název 7 AOAS Agentura osobní asistenční služby, o.s. 8 A8D Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den 9 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 10 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 12 CZP ÚK Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje 13 DIA Svaz diabetiků ČR, územní organizace Děčín 14 DPmD Dopravní podnik města Děčína, a.s. 15 Jurta Občanské sdružení Jurta 16 KbB KONTAKT bez bariér, pracoviště Děčín 17 Nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 18 OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín 19 OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené 20 Parkinson Společnost Parkinson, o.s. 21 SENIOR Denní centrum pro seniory SENIOR, o.s. 22 Slunečnice Slunečnice, o.s. 23 SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín 24 SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Děčín 25 SPMP - Domeček Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.-domeček 26 SRP Středisko rané péče SPRP Liberec 27 STP Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Děčín 28 SZŠ Speciální základní škola 29 ÚP Úřad práce v Děčíně, státní sociální podpora

7 Poskytovatel AOAS, AVAZ, CZP ÚK, DIA, KbB, Nemocnice, OSSZ, OSV, STP, ÚP AOAS, AVAZ, CSS PS, CZP ÚK CSS DS CSS DS AVAZ, CZP ÚK, KbB, STP AVAZ, CSS DS, DIA, Parkinson AVAZ, CSS DS, DIA, KbB, Slunečnice, STP AVAZ, CSS DS, DIA, Slunečnice AOAS, AVAZ, CSS PS, CZP ÚK DIA DPmD AOAS, A8D, AVAZ, Domino, OSSZ, OSV, Slunečnice, SPMP Domeček, ÚP AOAS, AVAZ CSS DOZP, Jurta Domino, Seniorcentrum, Slunečnice Domino, CSS DOZP, Seniorcentrum AVAZ, Domino, SPMP Domeček, Seniorcentrum Domino, CSS DOZP, Slunečnice, SZŠ A8D, Jurta, Slunečnice AOAS, AVAZ, Domino, Slunečnice, Seniorcentrum, SPMP Domeček, SZŠ AVAZ, Slunečnice, Seniorcentrum AVAZ, AOAS DPmD AOAS, AVAZ, OSSZ, OSV, SNN, SONS, SRP, ÚP AOAS, AVAZ, CSS PS, SNN, SRP Slunečnice SNN, SONS, SRP AVAZ, CSS PS, SRP SRP, SZŠ AVAZ, Slunečnice, SPMP Domeček, ZSŠ AOAS, AVAZ, CSS PS, SRP DPmD Co hledám, co potřebuji Informace a rady Péči v domácnosti Bydlení Stravování Kompenzační pomůcky Rehabilitaci Volný čas, sport Kulturu Doprovod Prevenci Přepravu Informace a rady Péči v domácnosti Bydlení Denní stacionář Stravování Rehabilitaci Výchovu, vzdělávání Práci - zaměstnání Volný čas, sport Kulturu Doprovod Přepravu Informace a rady Péči v domácnosti Denní stacionář Kompenzační pomůcku Rehabilitaci Výchovu, vzdělávání Volný čas Doprovod Přepravu Typ postižení Tělesné Mentální Smyslové

8 OBSAH Úvodní slovo 1 Jak hledat... 2 Co hledám, co potřebuji 3 Abecední seznam zkratek organizací 4 AOAS 7 A8D 8 AVAZ 9 CSS 10 CZP ÚK 12 DIA 13 DPmD 14 Jurta 15 KbB 16 Nemocnice 17 OSSZ 18 OSV 19 Parkinson 20 SENIOR 21 Slunečnice 22 SNN 23 SONS 24 SPMP - Domeček 25 SRP 26 STP 27 SZŠ 28 ÚP 29 Bezbariérové instituce a úřady 31 Bezbariérové školy 32 Bezbariérové mateřské školky 32 Bezbariérové ubytování 34 Sport 34 Kultura 35 Restaurace včetně WC pro vozíčkáře 36 Veřejné bezbariérové WC v Děčíně 36 Webové odkazy 36 6

9 AOAS Agentura osobní asistenční služby, o.s. Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Uživatelem služby se stává zájemce, jenž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc pro svou sníženou schopnost nebo neschopnost zajistit si osobní péči, svá práva a nároky, používat veřejná místa a služby, získat a udržet si práci a vzdělání, mít kontakt s komunitou a rodinou. Nerozhoduje druh diagnózy, věk, pohlaví ani rodinný stav nebo společenské postavení. Nabízené služby osobní asistence: při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu při osobní hygieně při zajištění stravy při chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Součástí služby je základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství (poskytováno bezplatně). Služba je poskytována Po Pá v rozšířeném čase 6:00 16:00 hod., dle individuální potřeby uživatele, maximálně 8 hodin denně. Kapacita 34 uživatelů, oblast působnosti poskytování město Děčín. Agentura poskytuje službu osobní asistence v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a Standardů kvality sociální péče MPSV v ČR. Pro zajištění kvality služeb Agentura implementovala systém řízení jakosti kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Eva Zaiptová Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín , Žaneta Šefčíková, sociální pracovnice , 7

10 A8D Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den 17. listopadu 8, Děčín 1 Agentura pomáhá najít a udržet si zaměstnání osobám s mentálním, duševním, kombinovaným postižením a absolventům speciálních škol od 16 let. Nabízené služby: sociální rehabilitace odborné sociální poradenství Navštivte nás: Středa: Pondělí pátek: 8:00-15:30 hod. (bez předchozí telefonické domluvy) po telefonické domluvě Sociální rehabilitace: 15 uživatelů Odborné sociální poradenství: bez omezení Dostupnost: cca 5 minut od zastávky MHD Myslbekova (vchod ze Stavební ulice dvorem) Zuzana Thürlová ,

11 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/ 20, Děčín 2 Občanské sdružení pomáhá všem osobám s tělesným, mentálním, smyslovým i kombinovaným postižením od 7 let věku. Nabízené služby: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek pečovatelská služba rekondiční pobyty volnočasové aktivity sport, kultura rehabilitační cvičení Navštivte nás: Pondělí čtvrtek: Pátek: 8:00 16:00 hod. 8:00 15:00 hod. Dostupnost: Autobus městské hromadné dopravy č. 1 a 7 (konečná stanice nemocnice, pěšina podél nemocničního pavilónu dialýza, směrem do sídliště Dvořákova ul.). Kumstát Petr, Vlčková Petra , ,

12 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 Zabezpečuje poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v těchto střediscích: středisko Domov pro seniory (CSS DS) V pobytovém zařízení je zabezpečováno ubytování, strava a aktivizační činnosti. Podmínkou pro poskytování služeb je uzavření smlouvy s klientem. Částečná bezbariérovost. Ing. Oldřich Rajchl, Kamenická 195, Děčín středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením (CSS DOZP) V pobytovém zařízení pro ženy je zabezpečováno ubytování, strava a aktivizační činnosti. Pavel Filip, Pod Svahem 6, Děčín

13 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 středisko DOMINO Děčín (Domino) Zařízení poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství a další fakultativní služby. Denní stacionář pro osoby od 3 let: Po Pá 7:00 15:30 hod. Domov pro osoby se zdravotním postižením od 16 let: 24 hod. denně Bc. Roman Horn, Spojenců 214, Děčín , středisko Pečovatelská služba (CSS PS) V domech s pečovatelskou službou je zabezpečována pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod při pochůzkách, donáška stravy, činnosti ve středisku osobní hygieny. Dále je zabezpečována služba pro klienty v terénu a provoz společenské aktivity - Klubu seniorů. Služby jsou poskytovány denně mimo víkendy a svátky od 7:00 16:00 hod. Lucie Pisaříková, Krásnostudenecká 30, Děčín

14 CZP ÚK Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje detašované pracoviště Děčín, ul. 28. října 29, Děčín 1 Centrum pomáhá všem občanům bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení. Nabízené služby: poradenství základní a odborné půjčování kompenzačních pomůcek atd. osobní asistenční služby Ostatní: cena dle ceníku služeb, poradenství bezplatné NRZP ČR Poradna pro uživatele sociálních služeb detašované pracoviště Děčín, ul. 28. října 29, Děčín 1 Nabízené služby: poradenství základní a odborné Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 12:00 hod. 13:00 16:00 hod. Úterý a čtvrtek 8:00 12:00 hod. Pátek jen pro pozvané Miluše Hyblerová, vedoucí d.p. Děčín mobil:

15 DIA Svaz diabetiků ČR, územní organizace Děčín Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín 4 Hlavním posláním organizace je sdružovaní osob s diabetem s cílem jejich aktivního zapojení do procesu léčby a spolu s nabídnutými aktivitami pomáhá jejich plnohodnotnému zapojení do života společnosti a předcházení následným komplikacím této latentní choroby. Organizování rekondičních pobytů za přítomnosti zdravotní sestry a lékařského dohledu, při aktivním zapojení všech, vede k upevnění dobrých návyků pro každodenní život diabetika. Nabízíme: poradenskou činnost volnočasové aktivity zdravotní cvičení a plavání společné vycházky rekondiční pobyty Navštivte nás: každý třetí čtvrtek v měsíci Klub seniorů v Bezručově ulici od 8:30 11:00 hod. Jarmila Hlavatá

16 DPmD Dopravní podnik města Děčína, a.s. Dělnická 106, Děčín 4 Slevy na jízdném jsou poskytovány držitelům průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa. Dle podmínek přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a podmínek přepravy vozíků pro invalidy: Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2 místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče fax

17 JURTA Občanské sdružení Jurta Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Sociální rehabilitace usiluje o maximální rozvoj a využití schopností osob s mentálním, duševním, kombinovaným postižením a absolventů speciálních škol. Věková hranice je od 19 let. Podpora samostatného bydlení se poskytuje v domácnosti klienta. Nabízené služby: podpora samostatného bydlení sociální rehabilitace Po Pá po telefonické domluvě Kapacita: Sociální rehabilitace: 16 osob Podpora samostatného bydlení: 8 osob Dostupnost: cca 5 minut od zastávky MHD Nebočady Alena Hanzalová (sociální rehabilitace) Ing. Katarína Markošová (podpora samostatného bydlení)

18 KbB KONTAKT bez bariér, pracoviště Děčín Plavecký areál Děčín Staré Město Program Kontakt bez bariér je otevřen všem osobám se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na děti a mládež s tělesným postižením ve věkové kategorii 5 18 let. Sdružení KONTAKT bez bariér je občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér. Sdružení je podporováno Plaveckým areálem v Děčíně. Nabízí: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek výuku plavání sportovní činnost Kapacita je omezena vzhledem k úzké specializaci a nutnosti individuální práce školených dobrovolníků. Bc. Adéla Machačová, Lucie Jungwirthová ,

19 NEMOCNICE Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. U Nemocnice 1, Děčín 2 budova označena " O " přístup není bezbarierový Sociální oddělení zajišťuje sociální pomoc klientům Nemocnice Děčín v průběhu hospitalizace a zprostředkovávání sociálních služeb po propuštění do domácí nebo následné péče. Služba je poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje sociální výpomoc a poradenství sociální pracovnice. Návštěvní hodiny pro rodinné příslušníky hospitalizovaných klientů a pro ambulantní klienty: Po Pá 13:00 15:00 hod. Divišová Olga, Pihrtová Dagmar

20 OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín Ruská 33, Děčín 4 Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín sepisuje s občany žádosti o dávky důchodového pojištění (částečné a plné invalidní důchody, starobní důchody, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody). Během své činnosti úzce spolupracuje s lékaři referátu lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Praha oprávněnými posuzovat pro OSSZ Děčín a posudkovými lékaři úřadu práce. Zabývá se konzultačními a poradenskými činnostmi pro občany týkající se důchodového pojištění. Vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o osoby bezmocné do a o osoby závislé ve stupni II, III a IV po pro účely důchodového pojištění. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 17:00 hod. Úterý 8:00 14:30 hod. Středa 8:00 17:00 hod. Čtvrtek 8:00 14:30 hod. Pátek 8:00 13:00 hod. Bezbariérovost není zajištěna. Ing. Miluše Fikrlová vedoucí oddělení důchodového pojištění

21 OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení péče o seniory a zdravotně postižené Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Budova A-3, přízemí, oddělení je bezbariérové Poskytování sociálních služeb a dávek sociální péče z důvodu stáří či nepříznivého zdravotního stavu a postižení. Služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením a seniorům. Oddělení zabezpečuje komplexní výkon agendy dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a to v rámci obce s rozšířenou působností Děčín. Občan, který je závislý na cizí pomoci z důvodu věku a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, má právo být posouzen a zařazen do jednoho ze čtyř stupňů závislosti na cizí pomoci. Dle stupně závislosti je přiznána dávka příspěvek na péči, která slouží k zajištění potřebné pomoci. Oddělení dále poskytuje: příspěvek na individuální dopravu příspěvek na zakoupení a používání zvláštních a kompenzačních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla evidence a vydávání průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P evidence a vydávání zvláštních označení vozidel O-1, O-2 poradenství a pomoc při zprostředkování tlumočnických služeb pro sluchově postižené provádí sociální šetření, poradenství a sociální práci pro seniory a zdravotně postižené provádí změny v osobě příjemce důchodu vede evidenci žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou zabezpečuje výkon práv osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům, kde opatrovníkem bylo ustanoveno Statutární město Děčín Magistrát města Děčín oddělení péče o seniory a zdravotně postižené , 19

22 PARKINSON Společnost Parkinson, o.s. Veškeré aktivity probíhají na internetu. Podpora veškerých aktivit, které posilují kreativní stránky života nemocných parkinsonovou chorobou. Svépomocný internetový klub parkinsoniků nabízí místo pro setkávání, rozhovory a informace pro postižené, rodinné příslušníky a pečovatele. Nabízíme: poradenství informační a společenské centrum klub parkinson on-line rekondiční plavání rekondiční cvičení Bazén Relax Děčín - každé úterý od 14:00 hod. ZŠ Vrchlického - každý čtvrtek od 16:00 hod. František Zeman, předseda Klubu PN Děčín Jan Ďurďák

23 SENIORCENTRUM Denní centrum pro seniory SENIOR, o.s. Fügnerova 355/16, Děčín 1 Poskytuje denní pobyt rodinného typu v Denním centru pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc, péči nebo dohled druhé osoby. Nabízené služby: speciální aktivizační programy pro seniory postižené depresí a úzkostí nebo některým z druhů demence (Alzheimerovou a Huntingtonovou chorobou) individuální a skupinové programy (muzikoterapie, arteterapie) rekondiční a relaxační cvičení Denní centrum spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie. Supervizi zajišťuje MUDr. Petr Žižkovský z Ústí nad Labem. Služby poskytujeme: Po Pá 7:30 15:30 hod. Po individuální dohodě je možný pobyt i mimo tento čas a ve dnech pracovního volna. Bašová Jana, vedoucí Seniorcentra ,

24 SLUNEČNICE Slunečnice, o.s. Hudečkova 1, , Děčín 1 Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a zdravotním postižením ve věku starší děti, mládež a dospělí (další věkové kategorie dle individuální dohody). Nabízené služby: sociální rehabilitace (nácvik sebeobslužných dovedností, péče o domácnost, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik komunikace, chování v různých společenských situacích, práce s informacemi, nácvik využívání dopravních prostředků, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pracovní terapie a zaměstnávání, zdravotní tělesná výchova, muzikoterapie, výtvarný ateliér, pomoc při obstarávání osobních záležitostí - poradenství, informační servis a zprostředkovávání služeb) doplňkové činnosti (zajištění asistence při společenském a kulturním vyžití, zdravotní masáže, craniosakrální terapie, arteterapie, aktivity a terapie asistované zvířaty, integrované zájmové kroužky) Doba poskytování služeb: od pondělí do pátku od 7:00-16:30 hod. Kapacita: 20 osob/denní program Dostupnost: centrum města, v blízkosti autobusových zastávek, bezbariérový přístup Šárka Dostálová, Mgr. Ivana Fryčková , fax

25 SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín Bezručova 21, Děčín 4 Pomoc je určena všem osobám se sluchovým postižením bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k organizaci. Nabízíme: poradenství osobám se sluchovým postižením a jejich rodinným příslušníkům technické poradenství a servis kompenzačních pomůcek (předvádění, popř. půjčování, dodávku a montáž v domácnosti) Poradenství je poskytováno v Klubu seniorů v Bezručově ulici každý pátek od 9:00 11:00 hod. Mimo uvedený den je možná konzultace po domluvě. Tuček Vladimír

26 SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Děčín Březiny 58, Děčín 27 Poradenství je poskytováno osobám se zrakovým postižením. Nabízíme: kontakty na odborná pracoviště předvádění kompenzačních pomůcek Kontaktním místem je Klub seniorů, Bezručova ulice v Děčíně 4, každé druhé úterý v měsíci od 15:00 16:00 hod. Vladimír Vodička, Ivana Rychnová ,

27 SPMP DOMEČEK Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. - Domeček Teplická 65, Děčín 9 Bynov Hlavním posláním organizace je všestranně pomáhat dětem, mládeži a dospělým s mentálním postižením, žijícím v rodinách i ústavech. Nabízíme: Kroužek jógy úterý 15:00-16:00 hod. tělocvična Karate klubu Děčín Výtvarný a keramický kroužek čtvrtek 14:00 15:30 hod. Speciální základní škola Litoměřická 114, Děčín 3 Staré Město Klubovna rodičů Žerotínova ulice na Starém Městě Hipoterapie středa 14:30 16:30 hod. Mgr. Ivana Bílková, Mgr. Zlatuše Schmiedová ,

28 SRP Středisko rané péče SPRP Liberec Matoušova 406, Liberec 1 Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech klientů. Ambulantní služby - Středisko rané péče SPRP Liberec, Matoušova 406, Liberec 1 Služba je poskytována rodinám dětí s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Nabízíme: ambulantní programy podpory vývoje dítěte (stimulace zraku, zrakový trénink, ergoterapie, podpora pohybového vývoje, fyzioterapie, logopedie a alternativní komunikace) týdenní kurzy pro rodiče semináře pro rodiče setkání rodičů rodičovské skupiny půjčování hraček, pomůcek a literatury možnost konzultace v rodině s dalšími odborníky pomoci při výběru předškolního zařízení odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází klient Střediska rané péče PaedDr. Alexandra Bečvářová

29 STP Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Děčín Centrum denních služeb OkO STP Děčín, Litoměřická 136/35, Děčín 3 Pomoc je poskytována osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Nabízíme: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek osvětu informatiku rehabilitační pobyty rehabilitační plavání akce sociálních služeb, přednášky, besedy volnočasové aktivity (kultura, rekreace, zájezdy) Úřední hodiny svazu: Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín 4, každé 4. úterý v měsíci 15:00-16:00 hod. Úřední hodiny Centra denních služeb: Po 8:00-14:00 hod. Út 9:00-12:00 hod. (po dohodě) St 14:00-17:00 hod. Detašovaná pracoviště: každý 2. čtvrtek v měsíci: Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Dolní Poustevna každé 3. úterý v měsíci: Varnsdorf, Chřibská Irena Lenghartová ,

30 SZŠ Speciální základní škola Teplická 65, Děčín 9 Bynov Litoměřická 114 /13, Děčín 3 - Staré Město - odloučené pracoviště Vzdělávání žáků v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a dětí vyžadující zvláštní péči. Vyučuje se podle dvou oborů vzdělání: B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola Při samotné výuce jsou využívány odborné učebny jako jsou školní dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, tělocvična či audiovizuální učebna. Žáci mají možnost realizace nejen ve škole, ale i mimo ni ve školní družině či zájmových kroužcích (angličtiny, počítačů, keramiky či přírodovědném). Jejich skladba se odvíjí od zájmu dětí samotných. Kapacita školy: 100 žáků v ročníku ve věkovém rozmezí od 6 do 23 let Vyučování probíhá: od 8:00 do 14:15 hod. Školní družina: 6:45-7:45 hod. 11:30-14:30 hod. Budova školy v Bynově i na Starém Městě je v dosahu MHD. Mgr. Roman Stružinský, ředitel školy www. specdcbynov.cz 28

31 ÚP Úřad práce v Děčíně Březinova 442/1, Děčín 1 Poradenství a zprostředkování zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace Služba je určena pro uchazeče a zájemce o zaměstnání se zdravotním postižením, žadatele o pracovní rehabilitaci a taktéž zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Přízemí budovy úřadu práce, vchod z Anenské ulice bezbariérové. Dana Macková, Uznání osoby zdravotně znevýhodněné Služba je určena pro občany, kteří si chtějí požádat o status osoby zdravotně znevýhodněné. Přízemí budovy úřadu práce, vchod z Anenské ulice bezbariérové. Pro vyřizování žádostí jsou přednostně stanoveny úřední hodiny: Po, St 14:00 17:00 hod. V ostatních úředních hodinách úřadu práce doporučujeme telefonickou domluvu na tel nebo Poradenství v oblasti rekvalifikací Služba je určena pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Budova úřadu práce v Hudečkově ulici bezbariérová. Drahomíra Veselá, Poradenství pro volbu a změnu povolání a celoživotní vzdělávání (Informační a poradenské středisko - IPS) Služba je určena žákům základních a speciálních škol, studentům a všem zájemcům o další vzdělávání. 3. nadzemní podlaží budovy úřadu práce v Hudečkově ulici není bezbariérový přístup, lze telefonicky domluvit poradenství mimo prostory IPS. Bc. Eva Juzváková,

32 ÚP Státní sociální podpora, Úřad práce v Děčíně budova Polikliniky, U Plovárny 1190/2, Děčín 1 Objekt je bezbariérový. Dávky státní sociální podpory jsou určeny osobám s nepříznivým zdravotním stavem. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav dítěte nebo rodiče, jsou: rodičovský příspěvek sociální příplatek příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna Úřední hodiny: Po, St 8:00 17:00 hod. Út, Čt 8:00 13:00 hod. Mgr. Táňa Ivanovská, vedoucí odboru

33 BEZBARIÉROVÉ INSTITUCE A ÚŘADY Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, října 1155/2, Děčín 1, SMS CONNECT - komunikace formou SMS zpráv, Okresní soud Děčín Masarykovo nám. 1/1, Děčín 1, VZP, Myslbekova 1387/5, Děčín 1, Česká pošta Podmokly Podmokelská 148/1, Děčín 4, Bynov Teplická 291, Děčín 9, Boletice Vítězství 306, Děčín 34, Úřad práce hlavní budova pouze přízemí, Březinova ul. 442/1, Děčín 1 Komenského nám. 641/1, Děčín 1, Poliklinika, U Plovárny 38/2, Děčín 1, Kokos, Pohraniční 1288/1, Děčín 1, Hlavní nádraží ČD, Čsl. mládeže 89/4, Děčín 4, Nemocnice, U Nemocnice 605/1, Děčín 2, Katastrální úřad, Tržní ul. 1906/24, Děčín 4, Finanční úřad přístupná je pouze budova na Masarykově náměstí Řetězová 1369/2, Děčín 1, Česká spořitelna, Pohraniční ul. 1385/14, Děčín 1, , Česká spořitelna Husovo náměstí 80, Děčín 4, Komerční banka Masarykovo nám. 192/19, Děčín 1, GE Money bank, ul. 28. října 225/1, Děčín 1, ČSOB, a.s. Řetězová ul. 195/2, Děčín 1, Zbrojnická ul. 97/18, Děčín 4, Česká pojišťovna Masarykovo nám. 59/6, Děčín 1, Zdravotnické centrum U divadla, Teplická ul. 371/7, Děčín 4 Městské autobusové nádraží, předprodej jízdenek včetně čekárny Uhelná 1907, Děčín 4, Areál Jordanka, Tržní 1873, Děčín 4 31

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína

Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína Město Děčín Katalog sociálních služeb města Děčína 2005 1 Krizová telefonní čísla Záchranná služba... 155 Policie... 158 Městská policie... 156 Hasiči... 150 Katalog sociálních služeb města Děčína 2005

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Koordinační skupina Osoby se zdravotním postiţením

Koordinační skupina Osoby se zdravotním postiţením Koordinační skupina Osoby se zdravotním postiţením OBSAH Úvod Základní identifikace osob se zdravotním postižením v porovnání s celkovou populací ČR Příčina zdravotního postižení Míra zdravotního postižení

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více