Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína"

Transkript

1 Statutární město Děčín Průvodce občana s handicapem Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

2 Zpracovala: Ing. Dagmar Vávrová Na obsahu spolupracovali: Mgr. Kateřina Fiedlerová členové koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením Recenzi provedla: Ing. Renata Grešíková Tisk a grafická úprava: ArtFocus Praha, Děčín vydání

3 Průvodce občana s handicapem vznikl jako jeden z výstupů projektu Komunitní plánování města Děčína, který realizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Děčín v grantovém schematu Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje z prostředků SROP. Na jeho vzniku se podíleli členové koordinačních skupin v rámci procesu komunitního plánování, hlavním nositelem informací však byla skupina Osoby se zdravotním postižením. Naším cílem je podání všech dostupných informací především osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým o možnostech, které se jim v současné době ve městě Děčíně nabízejí. Průvodce je první formou pomoci všem, kteří služby v něm uvedené užívají nebo hledají, a uvítáme veškeré připomínky a podněty k jeho doplnění. Jsme si vědomi, že jsme nepostihli veškeré informace, které osoby s handicapem potřebují. Jsme připraveni reagovat na připomínky na webových stránkách města v odkazu komunitní plánování, kde bude umístěna elektronická verze průvodce, která bude průběžně aktualizovaná. Kontakty: Magistrát města Děčín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 planovani Ing. Renata Grešíková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví , Ing. Dagmar Vávrová koordinátorka procesu komunitního plánování , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Statutárního města Děčín.

4 JAK HLEDAT... Průvodce je členěn podle typu zdravotního postižení na tělesné, mentální a smyslové. Nejdříve si ujasněte, jakou službu nebo pomoc potřebujete. V nabídce Co hledám a co potřebuji si vyberte hledané. Tabulka na další stránce obsahuje seznam zkratek organizací, které Vámi hledanou službu nebo pomoc nabízejí. Požadované informace a organizaci naleznete podle čísla stránky uvedené v abecedním seznamu vedle zkratky.

5 CO HLEDÁM, CO POTŘEBUJI Rady a informace: sociálně-právní poradenství informace o bezbariérovosti zdravotně-výchovná činnost Péče v domácnosti: pomoc při zvládání základních hygienických potřeb pomoc s běžnými úkony nákupy, obědy cvičení v domácnosti montáž, seznámení s pomůckou a předvedení v domácnosti neslyšících a nedoslýchavých Bydlení: podporované bydlení pobytové služby Denní stacionář: zájmové kroužky cvičení, tanec, pohybové aktivity nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti pracovní terapie sociální vzdělávání Kompenzační pomůcky: předvádění a půjčování kompenzačních pomůcek Rehabilitaci: rehabilitační cvičení fyzioterapie, logopedie, ergoterapie, stimulace zraku sociálně terapeutické činnosti zdravotní rekondice Výchova, vzdělávání: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti v domácnosti a ve městě Práci zaměstnání: podporované zaměstnávání chráněné dílny příprava na práci, trénink sociálních dovedností Volný čas, sport: rekondiční pobyty rekreační pobyty sportovní aktivity motivačně zdravotní volnočasové aktivity Kultura: návštěva společenských zařízení výlety Doprovod: doprovod k lékaři vyřizování na úřadech Prevenci: edukačně-motivační programy a pobyty Přepravu: vyhrazená místa k sezení

6 ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK ORGANIZACÍ strana zkratka název 7 AOAS Agentura osobní asistenční služby, o.s. 8 A8D Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den 9 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 10 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 12 CZP ÚK Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje 13 DIA Svaz diabetiků ČR, územní organizace Děčín 14 DPmD Dopravní podnik města Děčína, a.s. 15 Jurta Občanské sdružení Jurta 16 KbB KONTAKT bez bariér, pracoviště Děčín 17 Nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 18 OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín 19 OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené 20 Parkinson Společnost Parkinson, o.s. 21 SENIOR Denní centrum pro seniory SENIOR, o.s. 22 Slunečnice Slunečnice, o.s. 23 SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín 24 SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Děčín 25 SPMP - Domeček Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.-domeček 26 SRP Středisko rané péče SPRP Liberec 27 STP Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Děčín 28 SZŠ Speciální základní škola 29 ÚP Úřad práce v Děčíně, státní sociální podpora

7 Poskytovatel AOAS, AVAZ, CZP ÚK, DIA, KbB, Nemocnice, OSSZ, OSV, STP, ÚP AOAS, AVAZ, CSS PS, CZP ÚK CSS DS CSS DS AVAZ, CZP ÚK, KbB, STP AVAZ, CSS DS, DIA, Parkinson AVAZ, CSS DS, DIA, KbB, Slunečnice, STP AVAZ, CSS DS, DIA, Slunečnice AOAS, AVAZ, CSS PS, CZP ÚK DIA DPmD AOAS, A8D, AVAZ, Domino, OSSZ, OSV, Slunečnice, SPMP Domeček, ÚP AOAS, AVAZ CSS DOZP, Jurta Domino, Seniorcentrum, Slunečnice Domino, CSS DOZP, Seniorcentrum AVAZ, Domino, SPMP Domeček, Seniorcentrum Domino, CSS DOZP, Slunečnice, SZŠ A8D, Jurta, Slunečnice AOAS, AVAZ, Domino, Slunečnice, Seniorcentrum, SPMP Domeček, SZŠ AVAZ, Slunečnice, Seniorcentrum AVAZ, AOAS DPmD AOAS, AVAZ, OSSZ, OSV, SNN, SONS, SRP, ÚP AOAS, AVAZ, CSS PS, SNN, SRP Slunečnice SNN, SONS, SRP AVAZ, CSS PS, SRP SRP, SZŠ AVAZ, Slunečnice, SPMP Domeček, ZSŠ AOAS, AVAZ, CSS PS, SRP DPmD Co hledám, co potřebuji Informace a rady Péči v domácnosti Bydlení Stravování Kompenzační pomůcky Rehabilitaci Volný čas, sport Kulturu Doprovod Prevenci Přepravu Informace a rady Péči v domácnosti Bydlení Denní stacionář Stravování Rehabilitaci Výchovu, vzdělávání Práci - zaměstnání Volný čas, sport Kulturu Doprovod Přepravu Informace a rady Péči v domácnosti Denní stacionář Kompenzační pomůcku Rehabilitaci Výchovu, vzdělávání Volný čas Doprovod Přepravu Typ postižení Tělesné Mentální Smyslové

8 OBSAH Úvodní slovo 1 Jak hledat... 2 Co hledám, co potřebuji 3 Abecední seznam zkratek organizací 4 AOAS 7 A8D 8 AVAZ 9 CSS 10 CZP ÚK 12 DIA 13 DPmD 14 Jurta 15 KbB 16 Nemocnice 17 OSSZ 18 OSV 19 Parkinson 20 SENIOR 21 Slunečnice 22 SNN 23 SONS 24 SPMP - Domeček 25 SRP 26 STP 27 SZŠ 28 ÚP 29 Bezbariérové instituce a úřady 31 Bezbariérové školy 32 Bezbariérové mateřské školky 32 Bezbariérové ubytování 34 Sport 34 Kultura 35 Restaurace včetně WC pro vozíčkáře 36 Veřejné bezbariérové WC v Děčíně 36 Webové odkazy 36 6

9 AOAS Agentura osobní asistenční služby, o.s. Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Uživatelem služby se stává zájemce, jenž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc pro svou sníženou schopnost nebo neschopnost zajistit si osobní péči, svá práva a nároky, používat veřejná místa a služby, získat a udržet si práci a vzdělání, mít kontakt s komunitou a rodinou. Nerozhoduje druh diagnózy, věk, pohlaví ani rodinný stav nebo společenské postavení. Nabízené služby osobní asistence: při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu při osobní hygieně při zajištění stravy při chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Součástí služby je základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství (poskytováno bezplatně). Služba je poskytována Po Pá v rozšířeném čase 6:00 16:00 hod., dle individuální potřeby uživatele, maximálně 8 hodin denně. Kapacita 34 uživatelů, oblast působnosti poskytování město Děčín. Agentura poskytuje službu osobní asistence v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a Standardů kvality sociální péče MPSV v ČR. Pro zajištění kvality služeb Agentura implementovala systém řízení jakosti kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Eva Zaiptová Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín , Žaneta Šefčíková, sociální pracovnice , 7

10 A8D Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den 17. listopadu 8, Děčín 1 Agentura pomáhá najít a udržet si zaměstnání osobám s mentálním, duševním, kombinovaným postižením a absolventům speciálních škol od 16 let. Nabízené služby: sociální rehabilitace odborné sociální poradenství Navštivte nás: Středa: Pondělí pátek: 8:00-15:30 hod. (bez předchozí telefonické domluvy) po telefonické domluvě Sociální rehabilitace: 15 uživatelů Odborné sociální poradenství: bez omezení Dostupnost: cca 5 minut od zastávky MHD Myslbekova (vchod ze Stavební ulice dvorem) Zuzana Thürlová ,

11 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/ 20, Děčín 2 Občanské sdružení pomáhá všem osobám s tělesným, mentálním, smyslovým i kombinovaným postižením od 7 let věku. Nabízené služby: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek pečovatelská služba rekondiční pobyty volnočasové aktivity sport, kultura rehabilitační cvičení Navštivte nás: Pondělí čtvrtek: Pátek: 8:00 16:00 hod. 8:00 15:00 hod. Dostupnost: Autobus městské hromadné dopravy č. 1 a 7 (konečná stanice nemocnice, pěšina podél nemocničního pavilónu dialýza, směrem do sídliště Dvořákova ul.). Kumstát Petr, Vlčková Petra , ,

12 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 Zabezpečuje poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v těchto střediscích: středisko Domov pro seniory (CSS DS) V pobytovém zařízení je zabezpečováno ubytování, strava a aktivizační činnosti. Podmínkou pro poskytování služeb je uzavření smlouvy s klientem. Částečná bezbariérovost. Ing. Oldřich Rajchl, Kamenická 195, Děčín středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením (CSS DOZP) V pobytovém zařízení pro ženy je zabezpečováno ubytování, strava a aktivizační činnosti. Pavel Filip, Pod Svahem 6, Děčín

13 CSS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 středisko DOMINO Děčín (Domino) Zařízení poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství a další fakultativní služby. Denní stacionář pro osoby od 3 let: Po Pá 7:00 15:30 hod. Domov pro osoby se zdravotním postižením od 16 let: 24 hod. denně Bc. Roman Horn, Spojenců 214, Děčín , středisko Pečovatelská služba (CSS PS) V domech s pečovatelskou službou je zabezpečována pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod při pochůzkách, donáška stravy, činnosti ve středisku osobní hygieny. Dále je zabezpečována služba pro klienty v terénu a provoz společenské aktivity - Klubu seniorů. Služby jsou poskytovány denně mimo víkendy a svátky od 7:00 16:00 hod. Lucie Pisaříková, Krásnostudenecká 30, Děčín

14 CZP ÚK Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje detašované pracoviště Děčín, ul. 28. října 29, Děčín 1 Centrum pomáhá všem občanům bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení. Nabízené služby: poradenství základní a odborné půjčování kompenzačních pomůcek atd. osobní asistenční služby Ostatní: cena dle ceníku služeb, poradenství bezplatné NRZP ČR Poradna pro uživatele sociálních služeb detašované pracoviště Děčín, ul. 28. října 29, Děčín 1 Nabízené služby: poradenství základní a odborné Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 12:00 hod. 13:00 16:00 hod. Úterý a čtvrtek 8:00 12:00 hod. Pátek jen pro pozvané Miluše Hyblerová, vedoucí d.p. Děčín mobil:

15 DIA Svaz diabetiků ČR, územní organizace Děčín Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín 4 Hlavním posláním organizace je sdružovaní osob s diabetem s cílem jejich aktivního zapojení do procesu léčby a spolu s nabídnutými aktivitami pomáhá jejich plnohodnotnému zapojení do života společnosti a předcházení následným komplikacím této latentní choroby. Organizování rekondičních pobytů za přítomnosti zdravotní sestry a lékařského dohledu, při aktivním zapojení všech, vede k upevnění dobrých návyků pro každodenní život diabetika. Nabízíme: poradenskou činnost volnočasové aktivity zdravotní cvičení a plavání společné vycházky rekondiční pobyty Navštivte nás: každý třetí čtvrtek v měsíci Klub seniorů v Bezručově ulici od 8:30 11:00 hod. Jarmila Hlavatá

16 DPmD Dopravní podnik města Děčína, a.s. Dělnická 106, Děčín 4 Slevy na jízdném jsou poskytovány držitelům průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa. Dle podmínek přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a podmínek přepravy vozíků pro invalidy: Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2 místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče fax

17 JURTA Občanské sdružení Jurta Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Sociální rehabilitace usiluje o maximální rozvoj a využití schopností osob s mentálním, duševním, kombinovaným postižením a absolventů speciálních škol. Věková hranice je od 19 let. Podpora samostatného bydlení se poskytuje v domácnosti klienta. Nabízené služby: podpora samostatného bydlení sociální rehabilitace Po Pá po telefonické domluvě Kapacita: Sociální rehabilitace: 16 osob Podpora samostatného bydlení: 8 osob Dostupnost: cca 5 minut od zastávky MHD Nebočady Alena Hanzalová (sociální rehabilitace) Ing. Katarína Markošová (podpora samostatného bydlení)

18 KbB KONTAKT bez bariér, pracoviště Děčín Plavecký areál Děčín Staré Město Program Kontakt bez bariér je otevřen všem osobám se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na děti a mládež s tělesným postižením ve věkové kategorii 5 18 let. Sdružení KONTAKT bez bariér je občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér. Sdružení je podporováno Plaveckým areálem v Děčíně. Nabízí: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek výuku plavání sportovní činnost Kapacita je omezena vzhledem k úzké specializaci a nutnosti individuální práce školených dobrovolníků. Bc. Adéla Machačová, Lucie Jungwirthová ,

19 NEMOCNICE Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. U Nemocnice 1, Děčín 2 budova označena " O " přístup není bezbarierový Sociální oddělení zajišťuje sociální pomoc klientům Nemocnice Děčín v průběhu hospitalizace a zprostředkovávání sociálních služeb po propuštění do domácí nebo následné péče. Služba je poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje sociální výpomoc a poradenství sociální pracovnice. Návštěvní hodiny pro rodinné příslušníky hospitalizovaných klientů a pro ambulantní klienty: Po Pá 13:00 15:00 hod. Divišová Olga, Pihrtová Dagmar

20 OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín Ruská 33, Děčín 4 Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín sepisuje s občany žádosti o dávky důchodového pojištění (částečné a plné invalidní důchody, starobní důchody, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody). Během své činnosti úzce spolupracuje s lékaři referátu lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Praha oprávněnými posuzovat pro OSSZ Děčín a posudkovými lékaři úřadu práce. Zabývá se konzultačními a poradenskými činnostmi pro občany týkající se důchodového pojištění. Vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o osoby bezmocné do a o osoby závislé ve stupni II, III a IV po pro účely důchodového pojištění. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 17:00 hod. Úterý 8:00 14:30 hod. Středa 8:00 17:00 hod. Čtvrtek 8:00 14:30 hod. Pátek 8:00 13:00 hod. Bezbariérovost není zajištěna. Ing. Miluše Fikrlová vedoucí oddělení důchodového pojištění

21 OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení péče o seniory a zdravotně postižené Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Budova A-3, přízemí, oddělení je bezbariérové Poskytování sociálních služeb a dávek sociální péče z důvodu stáří či nepříznivého zdravotního stavu a postižení. Služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením a seniorům. Oddělení zabezpečuje komplexní výkon agendy dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a to v rámci obce s rozšířenou působností Děčín. Občan, který je závislý na cizí pomoci z důvodu věku a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, má právo být posouzen a zařazen do jednoho ze čtyř stupňů závislosti na cizí pomoci. Dle stupně závislosti je přiznána dávka příspěvek na péči, která slouží k zajištění potřebné pomoci. Oddělení dále poskytuje: příspěvek na individuální dopravu příspěvek na zakoupení a používání zvláštních a kompenzačních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla evidence a vydávání průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P evidence a vydávání zvláštních označení vozidel O-1, O-2 poradenství a pomoc při zprostředkování tlumočnických služeb pro sluchově postižené provádí sociální šetření, poradenství a sociální práci pro seniory a zdravotně postižené provádí změny v osobě příjemce důchodu vede evidenci žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou zabezpečuje výkon práv osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům, kde opatrovníkem bylo ustanoveno Statutární město Děčín Magistrát města Děčín oddělení péče o seniory a zdravotně postižené , 19

22 PARKINSON Společnost Parkinson, o.s. Veškeré aktivity probíhají na internetu. Podpora veškerých aktivit, které posilují kreativní stránky života nemocných parkinsonovou chorobou. Svépomocný internetový klub parkinsoniků nabízí místo pro setkávání, rozhovory a informace pro postižené, rodinné příslušníky a pečovatele. Nabízíme: poradenství informační a společenské centrum klub parkinson on-line rekondiční plavání rekondiční cvičení Bazén Relax Děčín - každé úterý od 14:00 hod. ZŠ Vrchlického - každý čtvrtek od 16:00 hod. František Zeman, předseda Klubu PN Děčín Jan Ďurďák

23 SENIORCENTRUM Denní centrum pro seniory SENIOR, o.s. Fügnerova 355/16, Děčín 1 Poskytuje denní pobyt rodinného typu v Denním centru pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc, péči nebo dohled druhé osoby. Nabízené služby: speciální aktivizační programy pro seniory postižené depresí a úzkostí nebo některým z druhů demence (Alzheimerovou a Huntingtonovou chorobou) individuální a skupinové programy (muzikoterapie, arteterapie) rekondiční a relaxační cvičení Denní centrum spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie. Supervizi zajišťuje MUDr. Petr Žižkovský z Ústí nad Labem. Služby poskytujeme: Po Pá 7:30 15:30 hod. Po individuální dohodě je možný pobyt i mimo tento čas a ve dnech pracovního volna. Bašová Jana, vedoucí Seniorcentra ,

24 SLUNEČNICE Slunečnice, o.s. Hudečkova 1, , Děčín 1 Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a zdravotním postižením ve věku starší děti, mládež a dospělí (další věkové kategorie dle individuální dohody). Nabízené služby: sociální rehabilitace (nácvik sebeobslužných dovedností, péče o domácnost, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik komunikace, chování v různých společenských situacích, práce s informacemi, nácvik využívání dopravních prostředků, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pracovní terapie a zaměstnávání, zdravotní tělesná výchova, muzikoterapie, výtvarný ateliér, pomoc při obstarávání osobních záležitostí - poradenství, informační servis a zprostředkovávání služeb) doplňkové činnosti (zajištění asistence při společenském a kulturním vyžití, zdravotní masáže, craniosakrální terapie, arteterapie, aktivity a terapie asistované zvířaty, integrované zájmové kroužky) Doba poskytování služeb: od pondělí do pátku od 7:00-16:30 hod. Kapacita: 20 osob/denní program Dostupnost: centrum města, v blízkosti autobusových zastávek, bezbariérový přístup Šárka Dostálová, Mgr. Ivana Fryčková , fax

25 SNN Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín Bezručova 21, Děčín 4 Pomoc je určena všem osobám se sluchovým postižením bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k organizaci. Nabízíme: poradenství osobám se sluchovým postižením a jejich rodinným příslušníkům technické poradenství a servis kompenzačních pomůcek (předvádění, popř. půjčování, dodávku a montáž v domácnosti) Poradenství je poskytováno v Klubu seniorů v Bezručově ulici každý pátek od 9:00 11:00 hod. Mimo uvedený den je možná konzultace po domluvě. Tuček Vladimír

26 SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Děčín Březiny 58, Děčín 27 Poradenství je poskytováno osobám se zrakovým postižením. Nabízíme: kontakty na odborná pracoviště předvádění kompenzačních pomůcek Kontaktním místem je Klub seniorů, Bezručova ulice v Děčíně 4, každé druhé úterý v měsíci od 15:00 16:00 hod. Vladimír Vodička, Ivana Rychnová ,

27 SPMP DOMEČEK Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. - Domeček Teplická 65, Děčín 9 Bynov Hlavním posláním organizace je všestranně pomáhat dětem, mládeži a dospělým s mentálním postižením, žijícím v rodinách i ústavech. Nabízíme: Kroužek jógy úterý 15:00-16:00 hod. tělocvična Karate klubu Děčín Výtvarný a keramický kroužek čtvrtek 14:00 15:30 hod. Speciální základní škola Litoměřická 114, Děčín 3 Staré Město Klubovna rodičů Žerotínova ulice na Starém Městě Hipoterapie středa 14:30 16:30 hod. Mgr. Ivana Bílková, Mgr. Zlatuše Schmiedová ,

28 SRP Středisko rané péče SPRP Liberec Matoušova 406, Liberec 1 Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech klientů. Ambulantní služby - Středisko rané péče SPRP Liberec, Matoušova 406, Liberec 1 Služba je poskytována rodinám dětí s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Nabízíme: ambulantní programy podpory vývoje dítěte (stimulace zraku, zrakový trénink, ergoterapie, podpora pohybového vývoje, fyzioterapie, logopedie a alternativní komunikace) týdenní kurzy pro rodiče semináře pro rodiče setkání rodičů rodičovské skupiny půjčování hraček, pomůcek a literatury možnost konzultace v rodině s dalšími odborníky pomoci při výběru předškolního zařízení odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází klient Střediska rané péče PaedDr. Alexandra Bečvářová

29 STP Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Děčín Centrum denních služeb OkO STP Děčín, Litoměřická 136/35, Děčín 3 Pomoc je poskytována osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Nabízíme: poradenství půjčování kompenzačních pomůcek osvětu informatiku rehabilitační pobyty rehabilitační plavání akce sociálních služeb, přednášky, besedy volnočasové aktivity (kultura, rekreace, zájezdy) Úřední hodiny svazu: Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín 4, každé 4. úterý v měsíci 15:00-16:00 hod. Úřední hodiny Centra denních služeb: Po 8:00-14:00 hod. Út 9:00-12:00 hod. (po dohodě) St 14:00-17:00 hod. Detašovaná pracoviště: každý 2. čtvrtek v měsíci: Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Dolní Poustevna každé 3. úterý v měsíci: Varnsdorf, Chřibská Irena Lenghartová ,

30 SZŠ Speciální základní škola Teplická 65, Děčín 9 Bynov Litoměřická 114 /13, Děčín 3 - Staré Město - odloučené pracoviště Vzdělávání žáků v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a dětí vyžadující zvláštní péči. Vyučuje se podle dvou oborů vzdělání: B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola Při samotné výuce jsou využívány odborné učebny jako jsou školní dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, tělocvična či audiovizuální učebna. Žáci mají možnost realizace nejen ve škole, ale i mimo ni ve školní družině či zájmových kroužcích (angličtiny, počítačů, keramiky či přírodovědném). Jejich skladba se odvíjí od zájmu dětí samotných. Kapacita školy: 100 žáků v ročníku ve věkovém rozmezí od 6 do 23 let Vyučování probíhá: od 8:00 do 14:15 hod. Školní družina: 6:45-7:45 hod. 11:30-14:30 hod. Budova školy v Bynově i na Starém Městě je v dosahu MHD. Mgr. Roman Stružinský, ředitel školy www. specdcbynov.cz 28

31 ÚP Úřad práce v Děčíně Březinova 442/1, Děčín 1 Poradenství a zprostředkování zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace Služba je určena pro uchazeče a zájemce o zaměstnání se zdravotním postižením, žadatele o pracovní rehabilitaci a taktéž zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Přízemí budovy úřadu práce, vchod z Anenské ulice bezbariérové. Dana Macková, Uznání osoby zdravotně znevýhodněné Služba je určena pro občany, kteří si chtějí požádat o status osoby zdravotně znevýhodněné. Přízemí budovy úřadu práce, vchod z Anenské ulice bezbariérové. Pro vyřizování žádostí jsou přednostně stanoveny úřední hodiny: Po, St 14:00 17:00 hod. V ostatních úředních hodinách úřadu práce doporučujeme telefonickou domluvu na tel nebo Poradenství v oblasti rekvalifikací Služba je určena pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Budova úřadu práce v Hudečkově ulici bezbariérová. Drahomíra Veselá, Poradenství pro volbu a změnu povolání a celoživotní vzdělávání (Informační a poradenské středisko - IPS) Služba je určena žákům základních a speciálních škol, studentům a všem zájemcům o další vzdělávání. 3. nadzemní podlaží budovy úřadu práce v Hudečkově ulici není bezbariérový přístup, lze telefonicky domluvit poradenství mimo prostory IPS. Bc. Eva Juzváková,

32 ÚP Státní sociální podpora, Úřad práce v Děčíně budova Polikliniky, U Plovárny 1190/2, Děčín 1 Objekt je bezbariérový. Dávky státní sociální podpory jsou určeny osobám s nepříznivým zdravotním stavem. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav dítěte nebo rodiče, jsou: rodičovský příspěvek sociální příplatek příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna Úřední hodiny: Po, St 8:00 17:00 hod. Út, Čt 8:00 13:00 hod. Mgr. Táňa Ivanovská, vedoucí odboru

33 BEZBARIÉROVÉ INSTITUCE A ÚŘADY Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, října 1155/2, Děčín 1, SMS CONNECT - komunikace formou SMS zpráv, Okresní soud Děčín Masarykovo nám. 1/1, Děčín 1, VZP, Myslbekova 1387/5, Děčín 1, Česká pošta Podmokly Podmokelská 148/1, Děčín 4, Bynov Teplická 291, Děčín 9, Boletice Vítězství 306, Děčín 34, Úřad práce hlavní budova pouze přízemí, Březinova ul. 442/1, Děčín 1 Komenského nám. 641/1, Děčín 1, Poliklinika, U Plovárny 38/2, Děčín 1, Kokos, Pohraniční 1288/1, Děčín 1, Hlavní nádraží ČD, Čsl. mládeže 89/4, Děčín 4, Nemocnice, U Nemocnice 605/1, Děčín 2, Katastrální úřad, Tržní ul. 1906/24, Děčín 4, Finanční úřad přístupná je pouze budova na Masarykově náměstí Řetězová 1369/2, Děčín 1, Česká spořitelna, Pohraniční ul. 1385/14, Děčín 1, , Česká spořitelna Husovo náměstí 80, Děčín 4, Komerční banka Masarykovo nám. 192/19, Děčín 1, GE Money bank, ul. 28. října 225/1, Děčín 1, ČSOB, a.s. Řetězová ul. 195/2, Děčín 1, Zbrojnická ul. 97/18, Děčín 4, Česká pojišťovna Masarykovo nám. 59/6, Děčín 1, Zdravotnické centrum U divadla, Teplická ul. 371/7, Děčín 4 Městské autobusové nádraží, předprodej jízdenek včetně čekárny Uhelná 1907, Děčín 4, Areál Jordanka, Tržní 1873, Děčín 4 31

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Adresář služeb pro seniory 2010

Adresář služeb pro seniory 2010 Adresář služeb pro seniory 2010 Adresář služeb pro seniory 2010 Vydalo Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39, Praha 3 www.csspraha.cz Redakční úprava Mgr. Martina Čiháková Editoři: Mgr. Marie

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Katalog. sociálních služeb

Katalog. sociálních služeb Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2005 ETICKÝ KODEX POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU Poskytovatel sociálních služeb respektuje mezinárodní dokumenty vycházející z hodnot

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více