Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing"

Transkript

1 Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná dostupnost preventivních, pečovatelských a léčebných služeb Nedostatečná sociální ochrana Vyloučení seniorů ze statistiky o HIV 6 Politické závazky 7 Doporučení Koncem roku 2007 žilo na celém světě více než 33 milionů lidí nakažených virem HIV a onemocnění AIDS patřilo k nejčastějším příčinám úmrtí v subsaharské Africe. 1 Řešení problému šíření HIV v Africe se stalo jednou z hlavních priorit afrických vlád a mezinárodního společenství. Z většiny programů prevence nákazy, léčby a péče o nemocné AIDS je však vyloučena klíčová skupina: senioři. HIV postihuje seniory hlavně dvěma způsoby. Mnozí z nich jsou sami HIV pozitivní, a zároveň na sebe berou životně důležitý úkol pečovat o své nemocné rodinné příslušníky a o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Tímto dokumentem se obracíme na Evropskou unii a její členské státy. Zdůrazňujeme v něm nutnost účinněji reagovat na problém HIV v Africe pomocí zásahů vycházejících ze skutečných potřeb postižených všech věkových kategorií. Upozorňujeme na způsoby, jimiž se senioři mohou nakazit virem HIV, a na to, jak zásadní úlohu sehrávají v péči o své děti a vnoučata. Uvádí také příklady zásahů, které změnily život seniorů a osob, jež jsou na nich závisí.

2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Zpráva UNAIDS (světového programu boje proti HIV a AIDS pod záštitou OSN) z roku 2006 konstatuje, že podstatná část osob nakažených virem HIV a nemocných AIDS je starších než 50 let 2 odhaduje se, že v uvedeném roce bylo HIV pozitivních 2,8 milionů lidí ve věku 50 let a více. 3 Národní průzkumy tento odhad potvrzují. Průzkum provedený roku 2007 v Keni (Kenya AIDS Indicator) prokázal, že virem HIV je nakaženo 8 procent obyvatel mezi 50 a 54 lety, ve srovnání se 4,1 procenty ve vysoce rizikové věkové kategorii 15 až 24 let. 4 V Botswaně bylo podle statistiky UNAIDS v roce 2005 HIV pozitivních 21 procent osob krátce po dosažení věku 50 let, oproti 25 procentům ve věkové skupině 15 až 49 let, a v Ugandě bylo tímto virem ve stejném roce nakaženo 7 procent mužů starých 50 až 59 let, což odpovídalo celostátnímu průměru výskytu nákazy HIV mezi dospělým obyvatelstvem této země. 5 Přesto senioři nadále nemají přístup ke službám prevence nákazy HIV, péče o nakažené osoby a jejich léčby. Programy boje proti HIV často seniory diskriminují. Panuje totiž mylný názor, že starším lidem nehrozí nákaza HIV, protože již nejsou sexuálně aktivní. Ve skutečnosti jsou velmi ohroženi: mohou se nakazit stejnou cestou, jako příslušníci kterékoliv jiné skupiny obyvatelstva, to jest převážně heterosexuálním pohlavním stykem. AIDS pečují senioři, přičemž každý z pečovatelů seniorského věku se stará v průměru o dvě závislé osoby. 6 Ohrožené nezletilé děti Mnozí senioři také hrají nepostradatelnou úlohu v péči o děti, jejichž rodiče onemocněli nebo zemřeli na AIDS. Nedávná zpráva UNICEF upozorňuje na nesmírné břemeno, které starost o sirotky klade na celou širší rodinu a zejména na prarodiče, většinou babičky. 7 V Tanzanii podle této zprávy babičky pečují o více než 40 procent a v Namibii a Zimbabwe o více než 60 procent osiřelých vnoučat. 8 Podobně i průzkumy, jež HelpAge International a její partnerské organizace provedly ve východní a jižní Africe, prokázaly, že senioři tu pečují v průměru o 55 procent sirotků a nezletilých dětí, o než se nemohou postarat jejich rodiče, přičemž každý pečovatel seniorského věku se stará v průměru o tři děti. V některých komunitách v Keni a Tanzanii senioři pečují dokonce o 75 procent sirotků a ohrožených dětí. 9 Tyto nové role, jež senioři na sebe berou, mají nesmírný dopad na jejich vlastní život přidávají další k řadě problémů, s nimiž se potýkají, jako je špatný zdravotní stav, nízký příjem a diskriminace v jiných oblastech. V určitých ohledech jsou dokonce senioři ohroženi více než mladší dospělé osoby. U starších žen například při menopauze dochází k přirozenému ztenčení vaginálních stěn, zvyšuje se tak riziko vnitřního zranění během pohlavního styku a tím i pravděpodobnost nákazy virem HIV. Dalším faktorem, který u starších žen zvyšuje riziko nákazy, jsou panující kulturní zvyklosti ženu například po manželově smrti dědí jeho příbuzný (což může vést k nedobrovolnému pohlavnímu styku) a rituální očista (od vdov se přitom očekává, že budou mít pohlavní styk s rodinnými příslušníky nebo členy komunity). Nové pečovatelské povinnosti HIV mění strukturu domácností a rozdělení povinností mezi jejich členy. Mnozí senioři se v době, kdy by za normálních okolností mohli očekávat, že je podpoří a postarají se o ně jejich děti, naopak sami ujímají úlohy pečovatelů o své mladší dospělé rodinné příslušníky nakažené virem HIV a nezletilé sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nemocné dospělé osoby Když synové a dcery seniorů onemocní, často se vracejí domů k rodičům, na nichž pak spočine starost o nejen o jejich dospělé děti, ale i jejich vnoučata. 6 Průzkumy provedené v sedmi zemích subsaharské Afriky ukázaly, že o přibližně 40 procent osob nakažených HIV a trpících Moje dcera zemřela na AIDS Chci, aby moje vnoučata žila. 2

3 Ekonomické důsledky. Nemoc může mít katastrofální důsledky pro příjem domácnosti. Náklady na zabezpečení potřeb jejich nemocných členů závislých na péči druhých jsou vysoké, v programech řešení problému HIV a AIDS jsou však málokdy zohledněny nebo vyčísleny v plné výši. Na bedrech pečovatelů také spočívá zabezpečení potřeb nezletilých dětí. Pro mnohé seniory tak vznikají další náklady, například na zdravotní péči, školné svých vnoučat a pohřeb jejich rodičů, přičemž nemají žádný pravidelný příjem. V Mozambiku kupříkladu roku 2006 náklady na péči o osiřelé nebo ohrožené dítě dosahovaly v průměru 21 USD a náklady na péči o dospělou osobu nakaženou HIV nebo nemocnou AIDS 30 USD měsíčně, zatímco průměrný měsíční příjem seniorů byl pouhých 12 USD. 10 Z těchto čísel je zřejmé, že většina seniorů prostě nemůže pokrýt veškeré náklady ani na jedno dítě ve své péči natož na několik dětí plus chronicky nemocné dospělé. Tuto ekonomickou zátěž navíc musí nést ve fázi svého života, kdy je jejich výdělečný potenciál značně omezen, částečně v důsledku stárnutí, ale také vinou diskriminace na základě věku. Senioři, kteří vlastní produktivní prostředky, například půdu, jsou často nuceni je prodat, aby mohli zaplatit za péči o svého nemocného syna nebo dceru. Nezůstává jim tak nic na uspokojení svých vlastních potřeb a potřeb svých osiřelých vnoučat. Zdraví, tělesná a duševní pohoda. Pro pečovatele seniorského věku bývá už tak těžké zvládnout zdravotní problémy, jež jim přináší stáří, ošetřování jejich blízkých je tělesně vyčerpává, takže se mohou od osob ve své péči mnohem snáze nakazit různými infekčními chorobami. Svoji daň si vybírá i citové vypětí, které zažívají, když jim umírá dítě. Sociální izolace. Mnozí senioři pečující o své blízké se ocitají v sociální izolaci, protože nemají dost času nebo peněz na to, aby se mohli zúčastnit společenského života, anebo následkem stigmatizace, jež s sebou HIV nese. Svůj příběh vypráví Antoinette z Ugandy (věk 60 let): Jedna z mých dcer zemřela na AIDS. Další je HIV pozitivní a velice slabá. Mých sedm vnoučat teď žije se mnou. Chtěla jsem pomoci dalším lidem v naší obci nemocným AIDS a proto jsem absolvovala kurz pro pečovatele, který pořádalo ugandské sdružení Reach the Aged ( Pomozte seniorům ). Navštěvuji lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko, v jejich domovech, a poskytuji jim zdravotní poradenství. Dnes vím, jak se mám sama chránit proti HIV, a učím tomu i svá vnoučata. Protože dnes toho senioři už o HIV vědí víc, mohou poučit mladší ročníky, a lidé nás více respektují. Kate Holt/HelpAge 3

4 Hlavní problémy pokračování Špatná dostupnost preventivních, pečovatelských a léčebných služeb Závazek členských států OSN zajistit všeobecnou dostupnost služeb prevence nákazy HIV, péče o nakažené osoby a jejich léčby se samou svojí podstatou vztahuje i na seniory. I oni mají plné právo na přístup k celé škále služeb tohoto druhu, která zahrnuje: Preventivní programy. Preventivní programy obvykle seniory opomíjejí. V prohlášení UNAIDS Intenzifikace prevence HIV (Intensifying HIV prevention) 11 senioři chybějí na seznamu hlavních skupin, na něž by se prevence měla zaměřit. Jejich vyloučení z preventivních programů nejen zvyšuje riziko, že se sami nakazí, ale brání jim také poučit o nebezpečí nákazy mladé lidi, o něž pečují. Dobrovolné poradenství a testování. O tom, zda senioři tyto služby vyhledávají a co jim může bránit je využívat, je toho známo jen málo. Podle výsledků jednoho průzkumu menšího rozsahu senioři mají pocit, že mnohé z těchto služeb jsou určeny mladším lidem, a bojí se hovořit o sexu s mladším poradenským personálem. Mají strach, že pohovor nebude skutečně důvěrný, zvláště jsou-li nedoslýchaví a poradce musí zvyšovat hlas nebo si nedokáží sami přečíst výsledky testu. 12 Léčba. Mnozí senioři potřebují mít přístup k léčbě infekce HIV a zdravotních problémů, které s ní souvisí buď proto, že jsou sami HIV pozitivní, nebo pečují o nakažené osoby. Jelikož však statistiky o anti-retrovirální léčbě jsou málokdy roztříděny podle věku, není jasné, kolika seniorům se dostává léčby nebo co jim brání v tom, aby se léčili. Nedostatečná sociální ochrana Nebezpečí chudoby hrozí zejména domácnostem, v nichž společně žijí senioři a děti. 14 Kde jsou jiné formy sociální pomoci nedostatečné nebo neexistují, může být přímočarým a rentabilním způsobem, jak jim zajistit příjem a zlepšit zdravotní stav dětí a seniorů (zvláště starších žen), které v nich žijí, zavedení všeobecného důchodového systému. 15 Senioři pobírající důchod mají lepší společenské postavení, větší hmotné bezpečí a přístup ke zdravotnickým službám, a je pro ně snazší posílat děti ve své péči do školy. Je potvrzeno, že v těch několika málo subsaharských zemích, které mají bezpříspěvkový penzijní systém (Namibii, Botswaně, Jihoafrické republice a Lesothu), jsou důchody životně důležitým zdrojem příjmu. Senioři je používají k pokrytí nákladů na zdravotní péči pro sebe a své rodinné příslušníky, hradí z nich léky, poplatky za nemocniční ošetření a další výdaje, například za dopravu a potraviny. Pomáhají seniorům udržet si zdraví a uživit sebe a osoby, které na nich závisí. Všeobecný důchodový systém však sám o sobě nestačí, protože nárok na důchod je podmíněn věkem. V Lesothu například mají lidé nárok na důchod až po dosažení věku 70 let důchody tak nepomáhají prarodičům, jimž je jen něco přes 40, 50 nebo 60 let. Všeobecné důchody proto musí být součástí rozsáhlejšího souboru opatření sociální ochrany, k nimž patří i bezplatná zdravotní péče a vzdělání, Pečovatelské a podpůrné služby. Aby byly uspokojeny ekonomické, zdravotní a psychosociální potřeby seniorů, kteří jsou sami nemocní nebo se starají o nemocné, je nutno jim pomáhat přímo v jejich domovech. Na jejich specifické problémy však bere ohled jen málo strategií, programů a opatření zaměřených na domácí péči. Národní standardy jsou často založeny na klinických studiích. Některé sice uznávají význam komunitní péče, žádné se ale nezabývají potřebami seniorů, kteří pečují o své blízké, s nimiž žijí ve společné domácnosti. 13 Dřív jsem si myslil, že kdo se nakazí HIV, tomu není pomoci. Dnes jsem větší optimista. 4

5 dětské přídavky, příspěvky na péči o osoby s postižením, komunitní fondy sociální pomoci a úvěrové programy. Senioři zvláště ženy často potřebují pomoc při podávání žádostí o sociální ochranu a uplatňování dalších právoplatných nároků pro sebe nebo osoby ve své péči. Mohou potřebovat právní radu, pomoc při získávání dokladů totožnosti, finanční podporu nebo přístup k programům gramotnosti. Vyloučení seniorů ze statistiky o HIV Senioři jsou zpravidla vyloučeni ze systémů sběru dat o epidemii HIV a boje proti ní. Roku 2006 se změnila metodika globálního monitorování a vykazování výskytu HIV a AIDS v rámci programu UNAIDS bylo rozhodnuto, že namísto věkové skupiny 15 až 49 let, Svůj příběh vypráví Ašagre z Etiopie (věk 65 let): Když test prokázal, že jsem HIV pozitivní, myslil jsem si, že mi není pomoci, byla mi ale nasazena antiretrovirová léčba a také léky na tuberkulózu, kterou trpím. Sdružení HIV pozitivních seniorů mi také začalo pomáhat různými dalšími způsoby. Dávají mi 100 BR (2 USD) měsíčně, z nichž zaplatím nájem a nakoupím mouku. A jednou za tři nebo čtyři dny ke mně domů posílají pečovatele. Pečovatelé jsou většinou sami HIV pozitivní, takže chápou, že lidé jako já mohou mít strach a cítit se osamělí. Radí mi a dodávají mi optimismus, který tolik potřebuji. obvykle považované za nejrizikovější, se zaměří na všechny osoby starší než 15 let, bez omezení horní věkovou hranicí. Každoročně aktualizované globální statistiky a zprávy dnes obsahují data o počtu úmrtí na AIDS, nových případech nákazy a počtech HIV pozitivních lidí v celé dospělé (15+) populaci světa. Přesto UNAIDS dosud sbírá data o výskytu HIV (procentu HIV pozitivních osob v populaci) pouze za věkovou kategorii let. Ani základní ukazatele používané pro sledování pokroku v boji proti HIV, například dostupnost dobrovolného poradenství a testování, sexuální chování a používání kondomů, neberou v úvahu lidi starší než 50 let. Důsledkem tohoto úzkého vymezení cílové věkové skupiny je přetrvávající mýtus, že senioři nejsou sexuálně aktivní, a skutečnost, že zlepšení dostupnosti kondomů a dalších prostředků prevence, včetně testování, pro lidi starší než 49 není považováno za prioritu. Vlády a neziskové organizace nutně potřebují ukazatele zdravotního stavu obyvatel, jejich tělesné a duševní pohody, příjmů a poskytované podpory k tomu, aby mohly účinně reagovat na důsledky epidemie HIV a AIDS. Máme-li získat ucelenou představu o jejích dopadech na národní a mezinárodní úrovni, je třeba sbírat data o všech postižených a třídit je podle věku, pohlaví a sociálně- -ekonomického postavení zvláště pokud jde o oblasti, kde je výskyt HIV a AIDS vysoký. K dispozici, i když v omezeném rozsahu, jsou také data o tom, kdo pečuje o osoby nakažené HIV a nemocné AIDS nebo osiřelé a ohrožené děti, a o tom, jakou podporu pečovatelé potřebují a jaké se jim dostává. Několik studií provedených v různých afrických zemí sice poskytuje určitý obrázek o tom, kde sirotci žijí a kdo se o ně stará, málokdy však obsahují úplné informace o složení domácností. Protože senioři jsou v tak velké míře opomíjeni při monitorování a zpracovávání zpráv o problematice HIV/ AIDS, dosud většinou nejsou známy následující podrobnosti: Kate Holt/HelpAge procento HIV pozitivních osob starých 50 a více let v jednotlivých zemích, dostupnost dobrovolného poradenství a testování pro osoby starší než 50 let, sexuální chování a používání kondomů ve věkových skupinách nad 50 let, počet domácností, v nichž chybí střední generace a společně v nich žijí prarodiče a vnoučata, ekonomická situace takovýchto domácností, věk a pohlaví osob, které stojí v jejich čele, počet domácností, kde pouze jedna dospělá osoba nebo malý počet dospělých pečuje o velký počet osob závislých (nezletilých dětí), procento domácností, jejichž hlavou je osoba seniorského věku, v nichž senioři pečují o své blízké nakažené HIV a nemocné AIDS a o osiřelé a ohrožené děti. 5

6 Politické závazky Řada mezinárodních strategií řešení problému HIV se sice vztahuje na seniory, jen málokteré politické závazky, které z nich vyplývají, jsou však naplňovány. Klíčové závazky jsou definovány v následujících dokumentech: Deklarace OSN o boji proti HIV/AIDS z roku 2001 V této deklaraci Organizace spojených národů potvrzuje význam úlohy seniorů a zavazuje se přijmout a uzpůsobit strategie hospodářského a sociálního rozvoje tak, aby uspokojovaly specifické potřeby pečovatelů seniorského věku. Také následná Politická deklarace o problematice HIV/AIDS z roku 2006 oceňuje nepostradatelnou roli seniorů v péči o sirotky a ohrožené děti a zavazuje mezinárodní společenství, aby do roku 2010 zajistilo všeobecnou dostupnost prostředků prevence, pečovatelských, léčebných a podpůrných služeb. Navzdory těmto závazkům a ocenění úlohy seniorů ukazatele používané ke sledování pokroku při realizace těchto deklarací opomíjejí osoby starší než 50 let. Rozvojové cíle tisíciletí Cílem č. 6 je do roku 2015 zastavit a zvrátit vzestupný trend výskytu HIV/AIDS a do roku 2010 zajistit všeobecnou dostupnost léčby. Pokud ho však má být dosaženo, je nutné rychle zesílit prevenci. Organizace HelpAge International neví o žádných mezinárodních, regionálních nebo národních preventivních strategiích, které se výslovně zaměřují na seniory. Ani v programu UNAIDS nejsou senioři na seznamu hlavních cílových skupin intenzifikace preventivních opatření. Pokud jde o prevenci, Cíl 6 je zaměřen na věkovou skupinu let. Data o dostupnosti léčby jsou jen zřídkakdy shromažďována a tříděna podle věku zejména v případě osob nad 50 let a nadále tedy není jasné, nakolik k ní mají přístup senioři. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (2002) Tato globální dohoda se zasazuje o naplnění všech lidských práv a základních svobod seniorů ve všech zemích. Vyzývá státy, aby pečlivěji posuzovaly dopady epidemie HIV a AIDS na zdravotní stav seniorů, kteří jsou sami nakaženi nebo jsou touto epidemií jinak zasaženi, poskytovaly jim dostatečné informace, školily je v pečovatelských dovednostech, zajistily jim lékařskou péči a sociální podporu, a patřičně ocenily jejich společenský přínos coby pečovatelů. Tyto výzvy však nejsou podpořeny jinými cíli a závazky OSN v oblasti boje proti HIV/AIDS a nepromítají se do systémů monitorování a sběru dat. AIDS a dosažení rovnováhy mezi prevencí, péčí, léčbou a dalšími formami podpory, měl by se zabývat dalšími ohroženými skupinami, jako jsou narkomani, kteří si aplikují drogy nitrožilně, vězňové, senioři a lidé s postižením, a problémy stigmatizace a diskriminace. Vyzývá státy k tvorbě a realizaci strategií odrážejících zásadně důležitou úlohu, kterou při zmírňování důsledků HIV/AIDS často hraje domácí a komunitní péče, jež je alternativou ústavní péče o osiřelé a ohrožené děti, beroucích v úvahu věkovou dimenzi a skutečnost, že osiřelé děti a senioři, kteří o ně mnohdy pečují, potřebují sociální ochranu. Svůj příběh vypráví Nokwazi z Jižní Afriky (věk 62 let): Sedm z mých vnoučat žije se mnou, protože jejich rodiče mé děti zemřely. Všechny se nakazily HIV. Starám se i o svého nemocného syna. Byl jsem velmi smutný, když se zjistilo, že je HIV pozitivní, protože pro mne byl velkou oporou. Dostávám od státu důchod, který utratím za daně a potraviny. Muthande Society for the Aged (společnost zabývající se problematikou seniorů v Durbanu) mi také pomáhá při podávání žádostí o podporu a osvobození mých vnoučat od školného, takže mohou nadále chodit do školy. Největší starost mi dělá, že všichni na mně závisí mám strach, co si počnou, až zemřu. Dostávám od státu důchod takže na mne moje rodina spoléhá. Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze, pokrývající všechny rozvojové země Tento program podněcuje politický dialog v rámci i mimo rámec Evropské unie o stěžejních otázkách vůdcovství a řízení. Konstatuje, že tento dialog by se měl soustředit na potřebu komplexní strategie řešení problematiky HIV/ 6

7 Doporučení HelpAge vyzývá k podstatné změně přístupu k boji proti HIV/AIDS. Aby byl účinný, je třeba, aby přijímaná opatření neopomíjela seniory a pomáhala jim. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, když osoby starší než 50 let budou zahrnuty do preventivních, pečovatelských a podpůrných programů a bude se jim dostávat sociální ochrany. Senioři musí též být zapojeni do tvorby těchto programů zapojeni ve všech fázích, od koncepční po vyhodnocovací, na mezinárodní, národní a místní úrovni. Doporučení pro EU a vlády členských zemí HelpAge vyzývá EU a její členské státy, aby: 1. Vytvořily akční plány pro účely rozvojové spolupráce EU a bilaterálních dárců, které uznají zásadní úlohu, již senioři hrají v boji proti HIV/AIDS, a poskytnou jim potřebnou podporu. 2. Pracovaly v partnerství s africkými vládami a občanskou společností na tvorbě národních strategií boje proti HIV/AIDS, které budou brát v úvahu potřeby seniorů, a zlepšení praktické podpory seniorů, včetně těch, kteří plní role pečovatelů. 3. Uvědomily si závažnost problému sociálního vyloučení a diskriminace seniorů postižených HIV a AIDS a řešily ho v souladu se závazkem definovaným v Evropském konsensu o rozvoji z roku Pomáhaly delegacím zemí EU lépe pochopit dopady pandemie HIV na seniory a jejich úlohu v boji proti ní, a věnovaly tomuto problému větší pozornost při tvorbě národních strategií. 5. Zdokonalily mechanismy pomoci s účelem zajistit předvídatelnost dlouhodobého financování. 6. Povzbuzovaly národní vlády, aby investovaly do systémů sociální ochrany seniorů postižených HIV/AIDS a osob, které na nich závisí. 7. Využily svého vlivu v UNAIDS a Valném shromáždění OSN a zasazovaly se o to, aby dopadům pandemie HIV/ AIDS na seniory a klíčové úloze seniorů v boji proti ní byla přikládána větší váha. Zejména je potřeba, aby monitorování výskytu HIV a AIDS zahrnovalo všechny věkové kategorie, nikoliv jen osoby mladší než 50 let, a aby všechna data o HIV a AIDS byla alespoň v desetiletých intervalech tříděna podle pohlaví, aby ukazatele doporučované pro zpracovávání národních zpráv o boji proti HIV/AIDS (prevenci, péči o postižené a jejich léčby) neopomíjely seniory, aby se výzkum HIV/AIDS zabýval speciálně interakcemi mezi věkem a HIV. Doporučení pro africké vlády a občanskou společnost HelpAge vyzývá africké vlády a občanskou společnost, aby: 1. Zvyšovaly povědomí veřejnosti o hodnotě, společenském přínosu a právech pečovatelů seniorského věku. 2. Shromažďovaly o nich ucelenější data, zajistily důkladnější analýzu a přispěly k lepšímu pochopení jejich role, aby se jim tak mohlo dostat větší podpory. 3. Zlepšily dostupnost stávajících služeb a pomáhaly seniorům uplatnit svá práva. 4. Vytvářely strategie a programy domácí péče, včetně standardů pečovatelských služeb, s ohledem na specifické ekonomické, zdravotní a psychosociální potřeby pečovatelů seniorského věku. Leila Amanpour/HelpAge 7

8 Když senioři pečují o druhé, sami potřebují pomoc 1. AIDS epidemic update, UNAIDS and WHO, December Report on the global AIDS epidemic, New York, UNAIDS, UNAIDS, Kenya AIDS Indicator Survey, National AIDS and STI Control Programme, Ministry of Health, Kenya, AIDS epidemic update, UNAIDS and WHO, December Baseline information from Africa regional HIV and AIDS project, London, HelpAge International, The state of the world s children: the double dividend of gender equality, Geneva, UNICEF, UNICEF, HelpAge International, Stronger together, London, HelpAge International, Intensifying HIV prevention, New York, UNAIDS, Mubisi M, Addressing barriers to voluntary counselling and testing for HIV among older persons in Kenya, Older People and HIV/AIDS in Africa 2, Nairobi, HelpAge International, February Counting carers: how to improve data collection and information on households affected by AIDS and reduce the poverty of carers, people living with HIV and vulnerable children, London, HelpAge International, Kakwani N and Subbarao K, Ageing and poverty in Africa and the role of social pensions, United Nations Development Programme and World Bank, Barrientos A and Lloyd-Sherlock P, Non-contributory pensions and poverty prevention: a comparative study of Brazil and South Africa, London, HelpAge International and Institute of Development and Policy Management, 2003 HelpAge International pomáhá seniorům uplatňovat svá práva, čelit diskriminaci a překonávat chudobu, aby mohli žít důstojně, v bezpečí, aktivně a zdravě. HelpAge International, PO Box London N1 9ZN, UK Tel +44 (0) Fax +44 (0) Copyright December 2008 HelpAge International Written by Rachel Albone and Emma Cain Edited by Eleanor Stanley and Celia Till Design by TRUE Jakákoli část této publikace může být kopírována pouze za neziskovým účelem pokud není uvedeno jinak. Prosím uveďte jako zdroj HelpAge International a zašlete nám kopii otištěného článku nebo webové spojení. Překlad z anglického originálu ŽIVOT 90, o.s. (www.zivot90.cz) ISBN Tato publikace byla vytvořena s pomocí Evropské unie. Za její obsah plně zodpovídá HelpAge International a v žádném ji nelze považovat za vyjádření názorů Evropské unie.

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Strategie prevence HIV/AIDS a STDs Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Epidemie v ČR Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce K 31.12.2009

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

s ohledem na Světový den AIDS, který se koná 1. prosince 2004 a jeho téma: Ženy, dívky a HIV/AIDS,

s ohledem na Světový den AIDS, který se koná 1. prosince 2004 a jeho téma: Ženy, dívky a HIV/AIDS, P6_TA(2004)0076 Světový den AIDS Usnesení Evropského parlamentu ke Světovému dni AIDS Evropský parlament, s ohledem na Světový den AIDS, který se koná 1. prosince 2004 a jeho téma: Ženy, dívky a HIV/AIDS,

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková 2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 4. 12. 2009 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat

Více

Balíček ICN 2009 Ohlédnutí

Balíček ICN 2009 Ohlédnutí 1 Balíček ICN 2009 Ohlédnutí Poskytování kvalitní péče, služba komunitám SESTRY V ČELE INOVACÍ V OBLASTI PÉČE 2 Naplňování doporučení ICN ČAS na toto téma uspořádala celorepublikovou konferenci Sestrafest

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.10.2009 KOM(2009)569 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Boj proti

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 28. ledna 2016 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy

Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy Evaluace projektu Prevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS v distriktě Kisumu, Keňa Ing. Inka Píbilová, MAS Věda v akci, 25. 10. 2012 Agenda 1. Informace o projektu 2.

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2010 k provedení 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví ( ) Eva Sobotková

PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2010 k provedení 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví ( ) Eva Sobotková PRACOVNÍ PLÁN NA ROK 2010 k provedení 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008-2013) Eva Sobotková eva.sobotkova@mzcr.cz 4. 12. 2009 ZDROJE Celkový rozpočet 2. ap (2008-2013) 321 500 000

Více

Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016

Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016 Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016 Akcí Světlo pro AIDS si třetí květnovou neděli připomíná celý svět oběti, které podlehly nemoci AIDS. V Jihlavě se tato akce konala již po deváté, a to v pondělí

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Téma balíčku ICN na rok 2013 PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Název PŘEKLENUTÍ ROZDÍLŮ: Rozvojové cíle tisíciletí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Obsah Shrnutí Kapitola 1: Porozumění RCT Kapitola2: RCT týkající

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911 (RSP))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911 (RSP)) P7_TA(0)008 Řešení epidemie diabetu v EU Usnesení Evropského parlamentu ze dne. března 0 o řešení epidemie diabetu v EU (0/9 (RSP)) Evropský parlament, s ohledem na článek 68 Smlouvy o fungování Evropské

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Projekt WHO Bezpečná komunita přínosy pro město

Projekt WHO Bezpečná komunita přínosy pro město Projekt WHO Bezpečná komunita přínosy pro město Praha, 15. 11. 2009 MUDr. Jarmila Číhalová místostarostka města Kroměříž Základní údaje Úrazy zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Výchova ke zdraví AIDS

Výchova ke zdraví AIDS VY III/2 INOVACE 78 Tělesná výchova Výchova ke zdraví AIDS Autor DUM Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Téma (klíčová slova) Očekávaný

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více