Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. DSO Úhlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. DSO Úhlava"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb DSO Úhlava

2 Potřebujete dovézt oběd, pomoci s úklidem domácnosti či třeba donést nákup? Pomůže Vám pečovatelská služba. Pečovatelská služba Nýrsko Charitní pečovatelská služba Janovice nad Úhlavou Nechcete ani ve stáří zůstávat sami doma? Přijďte se pobavit do klubu seniorů. Klub seniorů Nýrsko Klub seniorů Janovice nad Úhlavou , Klub seniorů Strážov Pečujete o zdravotně postiženého člena rodiny? Potřebujete sami pomoci s problémy, které Vám přináší Vaše zdravotní postižení? Osobní asistence(oblastní charita Klatovy) , DOZP Bystřice nad Úhlavou Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu , Potýkáte se se zdravotním postižením a přesto nechcete zůstávat doma sami? Pojďte na setkání Svazu zdravotně postižených. Svaz zdravotně postižených Nýrsko Svaz zdravotně postižených Strážov Řešíte problémy s dospívajícími dětmi, problémy ve vztazích v rodině? Přijďte se poradit. Klub Alfa Nýrsko Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, , Klatovy Domus centrum pro rodinu, Klatovy , Nevíte si rady v nepříznivé životní situaci? Sociální a zdravotní odbor, MěÚ Nýrsko FOD Klokánek Janovice nad Úhlavou , Člověk v tísni , Linka bezpečí (děti a mládež) Bílý kruh bezpečí (ženy v krizové situaci) Občanské sdružení ROSA (oběti domácího násilí) ,

3 Alfa Nýrsko o.s. Kde nás najdete: Vančurova 717, Nýrsko Na koho se obrátit: Petr Vaňkát Telefon: web: Provozní doba: každou středu, pátek a neděli od 16:00 do 19:00. Pro koho jsou služby určeny: děti, mládež, rodiny Věk klientů: let Kde působíme: Nýrsko a okolní obce Projekt ALFA je realizován Občanským sdružením ALFA Nýrsko o.s. a Křesťanským společenstvím sbor Nýrsko. Projekt je zaměřen na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Nýrska a spádových obcí. Činnost sdružení zahrnuje: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Klub Alfa Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy, partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus). Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací. 3

4 Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková org. Kde nás najdete: Bystřice nad Úhlavou 44, Nýrsko Na koho se obrátit vedoucí zařízení: Ing. Kateřina Šimková Telefon: web: Provozní doba: nepřetržitě. Pro koho jsou služby určeny: osoby s mentálním postižením Věk klientů: 1 64 let Kde působíme: Plzeňský kraj Zařízení poskytuje klientům ubytování, stravu, nezbytné sociální služby (pomoc při zvládání běžných úkonů osobní vybavení, hygiena, oblékání apod.), zdravotní péči, rehabilitaci, výchovné a vzdělávací aktivity, zajišťuje rozvíjení a podporu zájmové a kulturní činnosti klientů, účast na kulturních, společenských a sportovních akcích, sociálně terapeutické aktivity, školní vzdělávání, pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů. 4

5 Fond ohrožených dětí Klokánek v Janovicích nad Úhlavou Kde nás najdete: Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou Na koho se obrátit - vedoucí zařízení: Mgr. Alena Jandová Telefon: , Pohotovostní mobil: web: Provozní doba: nepřetržitě. Pro koho jsou služby určeny: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí oběti trestné činnosti Věk klientů: 0 18 let Kde působíme: Plzeňský kraj Klokánek poskytuje přechodný domov dětem, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené. Děti zde zůstávají na nezbytně nutnou dobu, dokud se nemohou vrátit do biologické rodiny nebo dokud jim nejsou nalezeni náhradní rodiče. 5

6 Charitní pečovatelská služba Janovice nad Úhlavou Kde nás najdete: Harantova 132, Janovice nad Úhlavou Vedoucí zařízení: Bc. Vendula Edlová, , Na koho se obrátit: Libuše Kurcová Telefon: Provozní doba: 7:30 16:00. Pro koho jsou služby určeny: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného, mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby, osoby, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a na základě rozhovoru s lékařem, posouzení pracovníka CHPS potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby. Věk klientů: osoby starší 18 let Kde působíme: Bezděkov, Janovice, Javor, Klenová, Novákovice, Týnec Posláním služby je podpora a pomoc uživatelů prostřednictvím nabízených pečovatelských úkonů a to v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově, nemusel přerušit vztahy se svými nejbližšími a zůstal tak co nejdéle součástí svého místního společenství. 6

7 Klub seniorů Janovice nad Úhlavou Kde nás najdete: Harantova 132, Janovice nad Úhlavou Telefon: , Na koho so obrátit: Eva Semelová Provozní doba: pravidelné schůzky každou první středu v měsíci od 17:00. Pro koho jsou služby určeny: senioři Věk klientů: osoby starší 65 let Kde působíme: Janovice a spádové obce Klub poskytuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory. 7

8 Klub seniorů Nýrsko Kde nás najdete: Náměstí 122, Nýrsko Na koho se obrátit: Telefon: Provozní doba: pravidelné schůzky každou středu od 13:00 do 17:00. Pro koho jsou služby určeny: senioři Věk klientů: osoby starší 60 let Kde působíme: Nýrsko a spádové obce Klub poskytuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory. 8

9 Klub seniorů Strážov Kde nás najdete: Strážov 277, Janovice nad Úhlavou Na koho se obrátit: Vanda Kavková Telefon: Provozní doba: pravidelné schůzky každou středu od 9:00. Pro koho jsou služby určeny: senioři Věk klientů: osoby starší 60 let Kde působíme: Strážov a spádové obce Klub poskytuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory. 9

10 Město Nýrsko Pečovatelská služba Nýrsko Kde nás najdete: Jiráskova 742, Nýrsko Na koho se obrátit - vedoucí zařízení: Jana Pohanková Telefon: Telefon do kanceláře PS: Provozní doba: pondělí pátek :00. Pro koho jsou služby určeny: osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Věk klientů: 0 6 let a 19 a více let Kde působíme: Dešenice, Janovice nad Úhlavou, územní obvod Nýrska, Železná Ruda V rámci pečovatelské služby jsou zajišťovány jednoduché ošetřovatelské úkony, donáška/dovoz obědů, nákup, nutné pochůzky, pomoc s udržováním domácnosti (úklid, topení), příprava obědů, pomoc při pracovních aktivitách, pedikúra, masáže, dohled nad dospělým občanem. 10

11 Osobní asistence Kde nás najdete: Náměstí Míru 63, Klatovy Na koho se obrátit: Bohumil Novák Telefon: , Provozí doba: dle potřeb a domluvy s uživatelem Pro koho jsou služby určeny: těžce zdra votně postižené osoby Věk klientů: bez omezení věku Kde působíme: Klatovsko Posláním osobní asistence je umožnit osobám s těžkým zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí běžným způsobem života za pomoci osobního asistenta při zvládání každodenních činností a úkonů, které potřebují. 11

12 Spotrovní klub vozíčkářů západočeského regionu, pobočka Klatovy Kde nás najdete: Šmilovského 668, Nýrsko Na koho se obrátit: Miloš Kalousek Telefon: , web: Provozní doba: po telefonické domluvě každý den od 9 do 21 hod. Pro koho jsou služby určeny: zdravotně postižení vozíčkáři Věk klientů: bez omezení věku Kde působíme: okres Klatovy a Domažlice Klub pořádá sportovní akce pro vozíčkáře, poskytuje informační a poradenský servis pro vozíčkáře, provozuje půjčovnu invalidních vozíků, zajišťuje distribuci a servis invalidních vozíků, nabízí rehabilitaci zdravotně postiženým. 12

13 Svaz zdravotně postižených Nýrsko Kde násnajdete: Vančurova 681, Nýrsko Na koho se obrátit: Hana Žufanová Telefon: Provozní doba: svaz pořádá jednorázové akce, jednou za dva měsíce se konají členské schůze. Pro koho jsou služby určeny: osoby se zdravotním postižením Věk klientů: starší 27 let Kde působíme: Nýrsko a spádové obce Svaz poskytuje poradenství o možnostech získání průkazek ZP a ZTP, pořádá lékařské přednášky a besedy se zajímavými lidmi, zájezdy, společenská setkání, návštěvy imobilních členů. 13

14 Svaz zdravotně postižených Strážov Kde nás najdete: Strážov 121, Janovice nad Úhlavou Na koho se obrátit: Josef Vaněk Telefon: Provozní doba: svaz pořádá jednorázové akce, 1x do roka se koná výroční schůze, 2x 3x za rok se konají členské schůze Pro koho jsou služby určeny: osoby se zdravotním postižením Věk klientů: starší 27 let Kde působíme: Strážov a spádové obce, Běšiny Svaz poskytuje poradenství o možnostech získání průkazek ZP a ZTP, pořádá lékařské přednášky a besedy se zajímavými lidmi, zájezdy, společenská setkání, návštěvy imobilních členů, zajišťuje měření ortopedické obuvi. 14

15 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb sídlící mimo území DSO Úhlava Městský ústav sociálních a návazných služeb Klatovy Kde nás najdete: Balbínova 59/I, Klatovy Telefon: web: Městský ústav sociálních služeb poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci. Nabízí tyto služby: Domov pro seniory v Klatovech a v Újezdci, Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci, Centrum denních služeb, Pečovatelská služba v Klatovech, Domácí oštřovatelská péče, Azylový dům, Dům na půl cesty, Poradna pro rodimu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Oblastní charita Klatovy Kde nás najdete: Václavská 12, Klatovy Telefon: Web: Oblastní charita Klatovy poskytuje následující služby: Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Domov pokojného stáří Naší Paní, Osobní asistence těžce tělesně postižených, Sociální poradna, Nízkoprahové kluby pro děti a mládež Chapadlo a Budík Člověk v tísni 15

16 Kde nás najdete: Vídeňská 9, Klatovy Telefon: web: Člověk v tísni nabízí térénní sociální službu, pomoc pro osoby v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Nabízí pomoc při řešení finančních problémů, nezaměstananosti, problémů s bydlením, rodinných problémů, při zařizování dokladů a dokumetů. Probační a mediační služba Kde nás najdete: Domažlická 800, Klatovy Telefon: , Probační a mediační služba nabízí pomoc v situaci, kdy se člověk dostane do konfliktu se zákonem, stane se poškozeným, nebo je proti němu vedeno trestní řízení. V rámci této služby proběhly od roku 2008 již 3 běhy, jichž se zúčastnilo 28 klientů. DOMUS centrum pro rodinu Kde nás najdete: Nádražní 201, Klatovy Telefon: , web: Domus poskytuje terénní službu, která je určena pro rodiče s dětmi, jejichž chování nebo sociální situace svědčí o různých formách zanedbávání. Služba poskytuje pomoc i rodinám, kde byly děti svěřeny na základě předběžného opatření do do zařízení pro výkon ústavní výchovy či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Oblastní spolek český červený kříž 16

17 Kde nás najdete: Rozvoj 98, Klatovy Telefon: Červený kříž nabízí pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Nabízí školení první pomoci, zajišťuje bezpříspěvkové dárcovství krve, záchranné akce v době katasrtof, pečovatelskou službu a zdravotní a sociální pomocnou péči pro seniory a zdravotně postižené osoby. Domov seniorů Kdyně Kde nás najdete: Pod Korábem 669, Kdyně Telefon: web: Pečovatelská služba Kdyně Kde nás najdete: Mlýnská 36, Kdyně Telefon: Na koho se obrátit: Jaroslava Ducháčková 17

18 Městské a obecní úřady Městský úřad Nýrsko Adresa: Náměstí 122, Nýrsko Tel.: web: Městský úřad Janovice nad Úhlavou Adresa: Harantova 132, Janovice nad Úhlavou Tel.: web: Úřad městyse Dešenice Adresa: Dešenice 162, Nýrsko Tel.: web: Obecní úřad Hamry Adresa: Hamry 30, Nýrsko Tel.: web: Městský úřad Strážov Adresa: Strážov 71, Janovice nad Úhlavou Tel.: web: Obecní úřad Chudenín Adresa: Chudenín 68, Nýrsko Tel.: web: Městská policie Nýrsko Adresa: Náměstí 122, Nýrsko Telefon:

19 Zdravotnická zařízení, lékaři Dopravní zdravotnická služba Nýrsko Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon: 155 Praktičtí lékaři pro dospělé MUDr. Pavel Homolka Praktický lékař pro dospělé, rahabilitace Adresa: Šmilovského 640, Nýrsko Telefon: MUDr. Jan Zahradník Praktický lékař pro dospělé, internista Adresa: Šmilovského 640, Nýrsko Telefon: MUDr. Blahoslav Bureš Praktický lékař pro dospělé Adresa: Nýrská 243, Janovice nad Úhlavou Telefon: MUDr. Václav Urbánek Praktický lékař pro dospělé Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon: MUDr. Helena Bečvářová Praktická lékařka pro dospělé Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon: MUDr. Jiří Zeman Praktický lékař pro dospělé Adresa: Strážov 216, Janovice nad Úhlavou Telefon: Praktičtí lékaři pro děti a dorost MUDr. Jana Štochlová Praktická lékařka pro děti a dorost Adresa: Nerudova 103, Nýrsko Telefon: MUDr. Tomáš Šmída Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jarmila Novotná Praktická lékařka pro děti a dorost Adresa: Nýrská 243, Janovice nad Úhlavou Telefon: Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon:

20 Zubní lékaři MUDr. Alena Pitrová Praktická zubní lékařka Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon: MUDr. Karel Nový Praktický zubní lékař Adresa: Nerudova 102, Nýrsko Telefon: MUDr. Jana Buzická Praktická zubní lékařka Adresa: Nýrská 243, Janovice nad Úhlavou Telefon: MUDr. Jarmila Nová Praktická zubní lékařka Adresa: Nerudova 102, Nýrsko Telefon: MUDr. Jan Flaks Praktický zubní lékař Adresa: Strážov 216, Janovice nad Úhlavou Telefon: , EURODENTAL, zubní laboratoř, Marta Strnadová Adresa: Bezručova 209, Nýrsko Telefon: Ordinace odborných lékařů MUDr. Pavel Štepánek Odborný lékař, gynekolog Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon: , Lékárny Lékárna Nýrsko Adresa: Bezručova 158, Nýrsko Telefon: Lékárna Janovice nad Úhlavou Adresa: Podsedky 21, Janovice nad Úhlavou Telefon:

21 Tento katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb byl zpracovná v září roku 2011 v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč DSO Úhlava. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace bylo Centrum pro komunitní práci Západní Čechy a partnerem projektu bylo město Nýrsko. Obrázek na titulní straně vytvořili klienti DOZP Bystřice nad Úhlavou. 21

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plánování Hlučínska 2011 Vytištěno ve spolupráci: www.tiskarnaklein.cz

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování

Více

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, v popředí zájmu vedení města je starost o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní jinak sociálně oslabené občany. K péči o naše občany slouží poskytování

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV

KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, právě otevíráte aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb, které jsou dostupné

Více

Mgr. Olga Kebrlová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice tel.: 311 545 339 e-mail: social4@mesto-horovice.

Mgr. Olga Kebrlová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice tel.: 311 545 339 e-mail: social4@mesto-horovice. Vážení občané, právě jste otevřeli katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města Hořovice. Tyto informace byly shromážděny právě pro Vás, kteří hledáte pomoc v nepříznivé

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více