SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci ČR v discgolfu. ČADG organizuje celostátní Discgolfovou ligu a Mistrovství ČR. Výklad soutěžního řádu jsou oprávněni provádět členové VR ČADG. Část druhá Discgolfová liga Discgolfová liga (DL) se skládá z jednotlivých ligových turnajů. Začátkem DL je myšlen začátek prvního ligového turnaje v daném kalendářním roce. Začátkem ligového turnaje je stanovený čas výhozu 1. kola turnaje. Jeden z ligových turnajů je VR ČADG vyhlášen před začátkem DL jako Mistrovství České republiky. Účastníkem DL je hráč registrovaný v ČADG se zaplaceným členským příspěvkem na aktuální období. Hráč, který byl členem ČADG v předchozím roce, je automaticky členem ČADG do aktuálního roku. Hráč, který se stal členem ČADG v průběhu DL je účastníkem DL až od data zaplacení příspěvku. Účastníkem ligového turnaje může být i hráč, který není členem ČADG. Na ligových turnajích se hraje podle platných Oficiálních pravidel discgolfu a Soutěžního manuálu PDGA. Část třetí Hráčské kategorie otevřené pro DL a Mistrovství ČR ročník 2015 Open (MPO) - všichni muži a ženy Women (FPO)- všechny ženy (nejbližší kategorie MPO) Master (MPM)- 40 let a starší (nejbližší kategorie MPO) Grandmaster (MPG)- 50 let a starší (nejbližší kategorie MPM) Junior 1 (MJ1)- 19 let a mladší (nejbližší kategorie MPO) Junior 3 (MJ3)- 13 let a mladší (nejbližší kategorie MJ1)

2 Část čtvrtá Ligové turnaje Ligové turnaje se dělí na tři kategorie, zařazení do kategorií schvaluje VR ČADG. Při naplnění kapacity turnaje rozhoduje o účasti pořadí zaregistrování hráče na turnaj. Koše pro ligové turnaje musí odpovídat technickým standardům PDGA. Pokud nejsou určeny finálové jamky a jamky na rozhoz, budou jako finálové hrány jamky v pořadí 1, 2, 3 atd., jamky pro rozhoz 1-3, CTP na jamce 4. Pořadatel ligového turnaje má povinnost vybrat ke startovnému od každého účastníka turnaje nečlena ČADG navíc částku, kterou odvádí ČADG. V kategorii A 100,- Kč, v kategorii B 50,- Kč a v kategorii C 20,- Kč. ČADG umožní pořadateli zveřejnění informací o turnaji, registraci hráčů a výsledků na webu Požadované údaje o turnaji zašle pořadatel turnaje kategorie A a B na do termínu, který je součástí výzvy pro potenciální pořadatele turnaje zveřejněné na oficiálním webu ČADG. Hráčům do počtu 10 procent kapacity turnaje může pořadatel udělit divokou kartu. Turnaj kategorie A Parametry turnaje: 1. Formát turnaje minimálně 3 kola x 18 jamek + 9 jamek finále, při zařazení semifinále 3 kola x 18 jamek + 9 jamek semifinále + 6 jamek finále 2. Minimálně 18 samostatných pevných košů 3. Možnost startovat na všech jamkách zároveň 4. Jasně vyznačená OB 5. Výhoziště s pevným podkladem, tedy asfalt, beton, udusaná hlína. Na travnatých či nezpevněných výhozištích je nutné použít krycí vrstvu, ideálně umělou trávu 6. Otevření registrace hráčů nejpozději 6 týdnů před turnajem. Pořadatel musí zajistit 80% kapacity turnaje pro členy ČADG do 3 týdnů před začátkem turnaje 7. Nejpozději měsíc před turnajem na oficiálním webu ČADG zveřejnit: finální mapu hřiště, určení finálových jamek a jamek pro rozhoz, časový harmonogram 8. Hřiště připravené k tréninku nejpozději v 15:00 dne předcházejícího 1. kolu turnaje 9. Stravování a ubytování: na oficiálním webu ČADG seznam ubytovacích kapacit a v místě konání turnaje zařízené občerstvení 10. Výsledky k dispozici v průběhu turnaje v turnajovém centru a na internetových strankách turnaje, případně na oficiálním webu ČADG 11. Celkové výsledky musí být k dispozici na oficiálním webu ČADG do 48 hodin po skončení turnaje 12. Pokud nebyl turnaj pořádán v minulém ročníku jako A/B, musí ho schválit VR 13. Musí být PDGA turnajem alespoň tier C

3 Turnaj kategorie B Parametry turnaje 1. Formát turnaje minimálně 3 kola x 18 jamek + 9 jamek finále 2. Minimálně 12 pevných košů 3. Jasně vyznačená OB 4. Otevření registrace hráčů nejpozději 6 týdnů před turnajem. Pořadatel musí zajistit 80% kapacity turnaje pro členy ČADG do 3 týdnů před začátkem turnaje 5. Nejpozději měsíc před turnajem na oficiálním webu ČADG zveřejnit: finální mapu hřiště, určení finálových jamek a jamek pro rozhoz, časový harmonogram 6. Stravování a ubytování: na oficiálním webu ČADG seznam ubytovacích kapacit a v místě konání turnaje zařízené občerstvení 7. Celkové výsledky turnaje zveřejněny na oficiálním webu ČADG do 72 hodin po skončení turnaje 8. Řediteli turnaje se dává ke zvážení pořádat jej jako PDGA tier C. Turnaj kategorie C Parametry turnaje 1. Formát turnaje minimálně 27 jamek + 6 jamek finále 2. Koše je možné přenášet, umístění košů na hřišti musí být jednoznačně vyznačeno před začátkem kola. Koš musí být na označeném místě před výhozem skupiny na jamce, pokud se skupina jednomyslně neshodne na jeho pozdějším umístění. Pokyny pro přenášení košů jsou v kompetenci ředitele turnaje, ale nesmí žádného hráče zvýhodňovat před ostatními 3. Registrace na oficiálním webu ČADG do 15. listopadu roku pořádání a současně nejpozději měsíc před turnajem (požadované údaje: termín, kapacita turnaje, počty jamek, kategorie, časový harmonogram). Ředitel turnaje může zvýšit kapacitu turnaje navýšením počtu jamek 4. Otevření registrace hráčů nejpozději 1 měsíc před turnajem. Pořadatel musí zajistit 50% kapacity turnaje pro hráče registrované ČADG do 2 týdnů před začátkem turnaje 5. Nejpozději měsíc před turnajem zveřejnění orientační mapy hřiště, nejpozději na hráčském mítinku zveřejněna finální mapa hřiště, jamky pro finále a rozhoz 6. Celkové výsledky turnaje zveřejněny na oficiálním webu ČADG do 72 hodin po skončení turnaje

4 Část pátá Bodové hodnocení ligových turnajů je jako nedílná součást tohoto Soutěžního řádu ČADG uvedeno v jeho příloze. Body se do DL započítají, pokud se turnaje zúčastnilo aspoň 20 hráčů. Z bodového hodnocení ligových turnajů jsou předem vyřazeni hráči, kteří nejsou účastníky DL. Při určování bodového zisku ligového hráče na základě dosaženého pořadí v turnaji je na tyto hráče nahlíženo tak, jako by se daného turnaje nezúčastnili. Každý účastník DL soutěží ve své soutěžní kategorii (SK), která je primárně určena jako nejbližší kategorie, jejíž požadavky hráč splňuje a která je pro DL otevřena (viz Část třetí). V případě více možných SK si hráč může zvolit kteroukoliv z nich. Pokud se turnaje zúčastnili alespoň 4 účastníci DL ve stejné SK, určí se body podle příslušné bodovací tabulky, hráčům se započítají v jejich SK. Pokud se turnaje zúčastnili méně než 4 účastníci DL ve stejné SK, jsou jejich výsledky pro určení bodů zařazeny do nejbližší SK, jejíž požadavky splňují a počet účastníků DL v ní tímto sloučením dosáhne alespoň čtyř. Body se určí dle bodovací tabulky pro tuto kategorii, hráčům se započítají v jejich SK. Pokud hráč na turnaji hraje v jiné než své SK, ač je tato (nebo nejbližší odpovídající) kategorie v turnaji otevřena, získá do DL body v kategorii ve které turnaj hrál. Část šestá Pořadí v Discgolfové lize Výsledky Discgolfové ligy se vyhlašují v kategoriích, ve kterých bylo odehráno alespoň 5 turnajů, ze kterých se v dané kategorii započítávaly body. Celkové pořadí v Discgolfové lize se určuje ze součtu bodů získaných hráčem na jednotlivých ligových turnajích takto: 1. Body se do ligy započítají pouze hráčům, kteří jsou v daném okamžiku účastníky ligy - viz Část druhou tohoto soutěžního řádu. 2. Do pořadí v DL se započítávají nejvyšší bodové zisky z maximálního počtu 7 turnajů, z toho nejvýše 3 v kategorii A. Část sedmá Mistrovství České republiky Pořadatele turnaje o titul Mistra/mistryně České republiky určuje VR ČADG hlasováním na základě včas doručených žádostí o registraci turnajů s požadavkem na pořádání Mistrovství ČR. Mistrovství ČR musí být zároveň turnajem kategorie A Discgolfové ligy. Finále v kategorii Open hraje 5 nejlepších hráčů, finále v ostatních kategoriích minimálně 3 nejlepší hráči z každé kategorie. Rozhoz o konečné pořadí se provádí jen pro určení vítěze turnaje a Mistra ČR. Mistrem České republiky v discgolfu se může stát pouze občan České republiky.

5 Část osmá Pořadatel turnaje Pořadatelem turnaje může být fyzická nebo právnická osoba. Pořadatel v propozicích k turnaji informuje hráče v souladu s kategorií, do které je turnaj zařazen. Pořadatel má za úkol ve stanovené době na oficiálním webu ČADG zveřejnit výsledky turnaje a odvést do 30 dnů po skončení turnaje stanovený poplatek na účet ČADG. Část devátá Ředitel turnaje Ředitel turnaje zodpovídá za zdárný průběh turnaje v souladu s tímto soutěžním řádem. Ředitelem turnaje může být pouze člen ČADG. Další kompetence ředitele turnaje vymezují Oficiální pravidla discgolfu a Soutěžní manuál PDGA. Část desátá Rozhodčí turnaje Kompetence rozhodčího, případně hlavního rozhodčího turnaje vymezují Oficiální pravidla discgolfu a Soutěžní manuál PDGA. Na turnajích může roli ředitele turnaje a rozhodčího zastávat jedna osoba. Část jedenáctá Reprezentace Na turnaje, u kterých je počet hráčů omezen nebo místa rezervována na základě státní příslušnosti, se nominace provádí ke dni otevření registrace na turnaj dle následujících kritérií seřazených od kritéria s největší vahou: 1. Podle ratingu PDGA platného ke dni otevření registrace turnaje. 2. Mistr republiky z roku předcházejícího roku pořádání turnaje. 3. Pořadí v Discgolfové lize (Czech Tour) z roku předcházejícího roku pořádání turnaje. Aby mohl být hráč nominován, musí být členem ČADG se zaplaceným členským příspěvkem na rok předcházející roku pořádání turnaje. Nominace se provádí pro každou kategorii zvlášť. V případě, že rezervovaná místa nejsou přímo přidělena určité kategorii, se pro kategorie, které místa sdílí, nominace provádí dle následujících kritérií seřazených od kritéria s největší vahou. 1. Podle ratingu PDGA platného ke dni otevření registrace turnaje po odečtení Suggested Minimum Rating uvedeného pro danou kategorii na přičemž vyšší výsledek má vyšší váhu. 2. Mistr ČR z roku předcházejícího roku pořádání turnaje. 3. Při shodě v předchozích kritériích rozhoduje o nominaci los.

6 Část dvanáctá Protesty Protesty týkající se ligy, organizace turnajů a reprezentace je možné podávat prostřednictvím u na adresu Protesty mohou podávat pouze členové ČADG. Protesty řeší Disciplinární komise VR ČADG na základě Disciplinárního řádu ČADG. Část třináctá Výjimky O případných výjimkách z tohoto soutěžního řádu rozhoduje VR ČADG. Část čtrnáctá Závěrečné ustanovení Toto úplné znění Soutěžního řádu ČADG bylo schváleno výkonnou radou ČADG dne 30. prosince 2014 s účinností od 1. ledna 2015, aktualizováno 3. dubna 2015

7 Příloha č. 1 Bodování ligových turnajů v kategorii Open Kategorie Open Kategorie turnaje a bodování Pořadí A B C Pořadí A B C

8 Příloha č. 2 Bodování ligových turnajů v ostatních kategoriích (kromě Open) Ostatní kategorie (kromě Open) Kategorie turnaje a bodování Pořadí A B C

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBSAH I. Úvodní ustanovení.................................................. 207 II. Bonusová hodnota hráčů, bonusové skupiny............................. 207

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015 Agentura N. S. E. F. PRODUCTION vyhlašuje 11. ročník Skutečné ligy, mezinárodní soutěže kapel bez rozdílu žánrů. Jako jediná soutěž v České republice umožní Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel zúčastnit

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více