Nové funkce starých továrních komínů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové funkce starých továrních komínů"

Transkript

1 Nové funkce starých továrních komínů Martin VONKA fabriky.cz Úvod Do počátku 19. století vyčnívaly z horizontu české krajiny pouze věže kostelů a katedrál. Ve století páry začaly tyto původní dominanty postupně doplňovat vertikály průmyslové, které místo modlitby zvaly k práci a budování materiálních hodnot. Obraz našich vesnic a měst tak dostal nové dominanty, které leckdy převýšily dřívější stavby. Začaly se stavět tovární komíny, důlní věže a vysoké pece vápenek a železáren a horizont lidských sídel se začal výrazně měnit. Hlavní a původní funkcí komína je odvod spalin. Ale pro řadu jejich majitelů měl komín v minulosti i jinou, neméně důležitou funkci - a to estetickou a reprezentativní (ostatně jako celá fabrika). Komín byl symbolem průmyslové revoluce a pokroku, který je viditelný z dálky a ukazuje tady vytváříme hodnoty a tady mají lidé práci. Komín navrhoval stavitel zpravidla se stejnou důsledností a smyslem pro detail jako ostatní přilehlé stavby. Komín je symbolem prosperity místa. Každý komín je díky svému staviteli, své architektuře i výšce naprosto originální a má své jedinečné charisma. Obr. 1 Varnsdorf dobová pohlednice z cca roku 1930

2 Obr. 2 Elektrárna Oslavany - dobová pohlednice kolem roku 1960 Nové funkce starých továrních komínů Dnes staré tovární komíny často pozbývají původní funkce. Osud komína je přímo vázán na existenční podmínky příslušné fabriky. Zánikem fabriky zaniká zdroj energie a tedy i nutnost odvádět spaliny. Budoucnost nepotřebných komínů pak bývá nejistá, a o to více, že jejich kvality jsou dosud stále málo ceněny. Lidé se povětšinou s naším vertikálním dědictvím neidentifikují, neuvědomují si jeho spojitost s naším současným blahobytným a moderním existenciálním stavem. Spíše v něm vidí zdroj znečištění, což byl v minulosti velmi citelný fakt. Problémem je i skutečnost, že lidé si často komínů ani nevšímají. Chodí a jezdí kolem nich, ale nevnímají je. A přitom je komín velmi silným symbolem poukazujícím na historii daného místa. A nezáleží na tom, jak moc je vysoký a architektonicky propracovaný. Navíc mají komíny vždy výraznou krajinotvornou funkci a jsou významnými orientačními body. Netečný přístup ke komínům bohužel převládá i u developerů. Komín berou jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která udává charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech dále vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely a zde nebývá pro komín místo. Dobrou zprávou ale je skutečnost, že existuje řada prozíravých majitelů, správců, investorů a architektů, kteří si uvědomují cennost komínů a pro svůj komín udělají vše. Navíc jsou si správně vědomi, že komín může přinést buď hned, či někdy v budoucnu ekonomický benefit jako nosič reklamy, či telekomunikačních zařízení.

3 Často jsme svědky propásnutých šancí při budování nových staveb na územích po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smáznuta historie místa, všechny identifikátory doby jsou pryč. Začíná se psát nová historie místa, která však nevyužila kulturně historického potenciálu. Původní, charismatické stavby nahrazují nenápadité a fádní novostavby, která splývá v záplavě moderní nabubřelosti a honbě za zisky. S nadsázkou lze říci, že naše země nemá mrakodrapy, proto potřebuje náhražku komíny. Komíny jsou naším národním bohatstvím a my ho musíme respektovat a patřičně chránit. V následujících řádcích si uvedeme možnosti a příklady, které ukazují jak lze s komíny (především nefunkčními) pracovat. Dočtete se o vhodným i méně vhodných způsobech zachování, včetně různých kuriozit. Obr. 3 Rozmanitost komínů (komíny strohé až nejpropracovanější skvosty) Nejprve se podívejme do databáze kulturních památek *1+. Komínů se statutem kulturní památka je pouze 7: Akciový pivovar Nusle (Praha-Nusle; čeká na konverzi), lihovar Zlíchov (Praha-Smíchov; chátrá), Praga (Praha-Vysočany; nefunkční), cihelna (Lysá nad Labem; nefunkční), uhelný důl hlubinný Julius III (Růžodol; pouze torzo komína podstavec), cukrovar (Židlochovice; konverze), lihovar (Ostrava-Svinov; chátrá). Ochrana byla v minulosti sejmuta ze dvou komínů hlubinný uhelný důl Jindřich (Karviná-Doly; stojí a chátrá), strojírny ČKD (Praha-Vysočany; zbořen v roce 2002, dodnes na místě nic není). Po bližším prostudování však zjistíme, že celá řada chráněných komínů nedosahuje kvalit některých jiných, těch nechráněných. Je jen na vůli majitelů, zda jim vtisknou novou úlohu v moderním světě, kde se spíše razí heslo komíny byly známkou pokroku, nyní jsou již jen známkou zaostalosti. A přitom uchopit tyto významné průmyslové vertikály a dát jim novou funkci není, ve srovnání s konverzemi fabrik, až tak složité. Jen jsme bohužel svědky, že začlenění komínů do nového života nebývá často učiněno ideálním způsobem. Lze nalézt mnoho příkladů, kdy byl komín zbořen po ztrátě své primární funkce (odpojením od zdroje) a fabrika zůstala stát, někde jsme zase svědky, že komín zůstane stát jako poslední pozůstatek z celé fabriky. Někde se komín dokonce přesune o kus dál mimo původní místo tak, aby nevadil nové zástavbě. To jsou různé extrémy a vhodný způsob zachování komínů lze nalézt někde mezi.

4 Obr. 4 Kniha návštěv na dříku komína (nejstarší zápis je z roku 1914) Snad nejčastější novou funkcí starých továrních komínů je ponechání konstrukce komína v původní podobě jako symbolický odkaz na průmyslovou historii místa. Což je sice nejjednodušší a určitě dobré řešení, nicméně nepříliš nápadité. V lepším případě je takovýto komín zakonzervován, často se ale setkáme se stavem, kdy komín chátrá a majitel do něj neinvestuje peníze ani na opravu, ani na demolici. Velmi častým moderním způsobem je využití komínu jako nosiče techniky mobilních operátorů a reklamy. To má pro svého majitele i ekonomickou výhodu, zisk z nájmu není zanedbatelný. Reklamy a telekomunikační technika sice výrazně narušují vzhled komína, často komín pozbývá i původní textury a charismatu, ale na obhajobu lze možná i přijmout názor, že tato změna nemusí být trvalou záležitostí a hlavně tyto prvky mohou předmětný komín zachránit před dalším chátráním, či demolicí. Komín si jednoduše na sebe sám vydělá. Dále komíny využívají členové Svazu českých komínářů ke svým volnočasovým aktivitám, tedy k lezbě na ně, existuje i pár realizací horolezecké stěny na dříku komínového tělesa, vertikální konstrukce lze využít pro trénink hasičů a jiných speciálních jednotek. Lze nalézt komíny, ze kterých byla vybudována rozhledna (existuje mnoho ambiciozních plánů na vybudování rozhledny, nicméně většina jich nebyla realizována), z pár komínů se staly pomníky, či minarety (to ale ne v ČR). V neposlední řadě lze zmínit, že řada nefunkčních komínů slouží ke hnízdění čápů. V Chebu například nastala situace, kdy na základě požadavku odboru životního prostředí s ohledem na uhnízdění čápa bílého musel být komín při výstavbě supermarketu zachován. A tak ho budova obepnula a komín trčí ze střechy.

5 Obr. 5 Českou specialitou je organizované lezení na komíny členy Svazu českých komínářů Konkrétní ukázky nového využití starých komínů si ukažme v následujícím textu. Příklady nových využití Důl Alexander, Ostrava-Kunčičky (Obr. 6). Po ukončení těžby zůstaly zachovány těžní věže, komín a část provozních objektů a bývalý důl z let byl prohlášen za kulturní památku. V současné době jsou tyto památky udržovány a obnovovány, 47 metrů vysoký komín společně se dvěma těžebními věžemi vytváří působivou siluetu této části města. Komín je solitérní s netradičně mohutným podstavcem v několika úrovních. Komín je částečně opraven a zakonzervován, k dokonalosti chybí jen odstranění náletové zeleně. Úpravna vody, Káraný (Obr. 6). Komín z roku 1911 je jeden z dvojice, který zůstal zachován až do dnešních dnů. Je zakonzervovaný a ve funkční vodárně nadále poukazuje v této turisticky atraktivní lokalitě podél řeky Labe na stoletou průmyslovou historii místa. Za povšimnutí stojí především působivý barevný ornament vyzděný z barevných cihel v oblasti paty komína. Cihelna, Praha-Podbaba (Obr. 7). Cihelna přímo sousedila s místními sladovnami. Traduje se, že tovární budovy byly postaveny z cihel, které byly vyrobeny právě zde. Po cihelně zbyl v minulosti jen podstavec komína, který byl při výstavbě bytových domů (pod názvem rezidence Podbaba) přesunut na současné místo v parteru. Je obklopen dětským hřištěm a asi málokdo z místních tuší, co je toto cihelné torzo vlastně zač. Továrna na sukno, Chrastava (Obr. 8). Textilní továrna se snad nejštíhlejším komínem v ČR prošla v minulosti konverzí, bývalé výrobní budovy slouží majitelům k podnikání a bydlení, z kotelny se stala restaurace se stylovým názvem "U komína". Do komína je vyveden krb, a tak kouřící komín občas připomene staré časy.

6 Obr. 6 Důl Alexander v Ostravě (vlevo), úpravna vody v Káraném (vpravo) Obr. 7 Torzo po komínu cihelny v Podbabě, nyní součást parteru nové bytové výstavby

7 Továrna na klobouky firmy Weider, Praha-Libeň (Obr. 8). Továrna z roku 1892 byla v letech přebudována na bytový dům podle návrhu architektů P. Prouzy a J. Masáka. Tovární komín byl zachován jako poznávací znak průmyslové identity místa. Komín tu není ale jen jako pouhá kulisa - naopak, našlo se pro něj důstojné a funkční nové využití. Samotný komín slouží jako odvod vzduchu ze vzduchotechnického zařízení hromadných garáží a podstavec komína je součástí interiéru pizzerie (s názvem Pod Komínem). Na dříku komína byl vyveden decentní reklamní nápis Obr. 8 Továrna na sukno v Chrastavě (vlevo), Továrna na klobouky v Praze (vpravo) Barevna, Aš (Obr. 9). V letech došlo k demolici většiny budov, po továrně zůstal jen komín. Dnes ale trčí osamocen z parkoviště supermarketu. Byť je tu cítit symbolika a síla vysoké stavby s příjemnou patinou, tak zájemce se na první pohled nedozví nic víc o tomto místě. Pro vícero informací musí zapátrat na internetu, či místním úřadě, aby se alespoň dozvěděl, že komín patřil barevně a byl postaven pravděpodobně roku Pivovar, Liberec-Vratislavice nad Nisou (Obr. 9). V roce 2000 se obnovila výroba piva a i když komín nebyl v novém energetickém hospodářství potřeba, tak byl opraven a zakonzervován. Bohužel mu ale byla ubourána poškozená zdobná hlavice a směrem do města je na dříku vyroben nápis KONRAD (což je název piva).

8 Obr. 9 Barevna v Aši (vlevo), pivovar Vratislavice nad Nisou (vpravo) Obr. 10 Strojírna Praha-Karlín (vlevo), kapslovna Praha-Žižkov (vpravo)

9 Strojírna, Praha-Karlín (Obr. 10). Developer mohl komín klidně zbourat, ale rozhodl se komín zachovat jako známou dominantu okolí a v roce 2005 vytvořil v bývalé kotelně příjemnou vstupní halu, které dominuje masivní pata komínu s dříkem, který prostupuje střešní konstrukcí. Kotelnu přestavěl na administrativní budovu architekt Claudio Silvestrin, jeden čas posloužil komín sochaři Davidovi Černému, který ve výšce cca 50 metrů instaloval své dílo Viselec. Továrna na střelné zápalky a náboje Sellier a Bellot, Praha-Žižkov (Parukářka) (Obr. 10). Čtyřicetimetrový komín z roku 1870 je zakonzervovaný a společně s několika původními budovami byl začleněn do nepříliš zdařené nové residenční zástavby z roku Nicméně kolemjdoucí mohou obdivovat krásný propracovaný čtvercový podstavec a příjemnou rustikální texturu oktagonálního dříku zakončeného mohutnou zdobnou hlavicí. Sladovna, Mýto (Obr. 11). Tato sladovna je jako hrad, který neunikne pohledu z dálnice při cestě z Prahy na Plzeň. Sice se tu již nesladuje, ale zato se zde lze najíst, užít si paintballu na sladových půdách, zasportovat a bydlet ve hvozdu. Komíny v tomto podnikatelském záměru zůstávají zachovány jako charakteristický symbol sladovnického průmyslu. Cihelna, Slavonín (Obr. 11). Na našem území byl tento unikátní komín společně s cihelnou postaven v letech dle Hoffmanova patentu pro kruhovou pec. Objekt je kulturní památkou. V současné době se provádí přestavba na polygrafické centrum. Komín byl v roce 2010 opraven za pomocí dotace od ministerstva kultury, jen byl výrazně narušen jeho originální vzhled ubouráním horní části dříku až po ozdobnou římsu. Obr. 11 Sladovna v Mýtě (vlevo), cihelna Slavonín - stav před ubouráním (vpravo) Přádelna bavlny Johanna Liebiega, Železný Brod (Obr. 12). Jeden z architektonicky nejpropracovanějších komínů v ČR byl postaven v roce 1886 a je zakonzervovaný a v dobrém stavu. Jen mu byla v minulosti ubourána hlavice z důvodu degradace. Komín má nadstandardně mohutný podstavec o čtvercové základně necelých 10 x 10 metrů. Podstavec je přerušen několika římsami s

10 prolamovanými rohy, dominantní jsou podlouhlé niky korunované malou klenbou. Dřík má oktagonální profil a je obohacen v cca polovině výšky čtveřicí stejných ornamentů. Obr. 12 Přádelna bavlny v Železném Brodě Důl Jindřich, Karviná-Doly (Obr. 13). V této oblasti se začalo dolovat uhlí v polovině 19. století. Dnes jsou jámy zasypány a opuštěnému místu na kraji zelené louky dominuje pouze komín. Komín má mohutný konický podstavec na čtvercové základně, nároží jsou obložena kamenným obkladem, část pod římsou je zdobena triglyfy tato výzdoba je v ČR unikátní. V roce 1998 byla ukončena likvidace dolu, v roce 1997 byl komín prohlášen za kulturní památku. V roce 2010 však byla ochrana na žádost majitele odejmuta. Komín je svojí geometrií, proporcemi a detaily unikátní, bez nadsázky ho lze zařadit mezi jeden z nejcennějších komínů na našem území. Sejmutí statutu památkové ochrany nebylo nejšťastnější volbou. Pivovar, Beroun (Obr. 13). V letech na tomto místě proběhla nová residenční výstavba a částečná konverze pivovaru. Z původních budov pivovaru zbyl ale jen hvozd a tovární komín. Pivovar, Praha-Libeň (Obr. 14). Po pivovaru zbyl jen komín od kotelny a hvozd. Komín výšky 40 metrů je z roku 1908, nyní sousedí se supermarketem a dominuje přilehlému náměstí. Prostor pod komínem se stal oblíbeným místem bezdomovců, kteří zde konzumují vyhozené prošlé zboží ze supermarketu. Cukrovar, Nové Dvory Ovčáry (Obr. 14). Po cukrovaru z 2. pol. 19. století zbyl především tento komín, který je zakonzervován a slouží jako nosič antén pro telekomunikace. Majiteli tak přináší nezanedbatelný zisk.

11 Obr. 13 Důl Jindřich v Karviná-Doly (vlevo), pivovar Beroun (vpravo) Obr. 14 Pivovar Libeň (vlevo), cukrovar Ovčáry (vpravo)

12 Cihelna, krematorium, Litoměřice. Komín nedochované cihelny je dnes součástí pietního místa. 29 metrů vysoký komín posloužil zrůdnému účelu nacistů. U cihelny vzniklo nenápadné krematorium a v rámci utajení byly zplodiny z něho odváděny podzemním kanálem do komína cihelny, která byla v provozu. Kouř z cihelny byl tedy smíchán s kouřem ze spálených těl. Nuselský mlýn, Praha-Nusle. V roce 2004 zde proběhla velmi zdařilá konverze podle projektu Alberta Di Stefana. Mlýn z přelomu 19. a 20. století byl přebudován především na byty. Ve hmotě továrny byl zachován původní komín, jehož podstavec se stal vkusnou součástí interiéru. Cukrovar, Smiřice. Jako jediná připomínka po rozsáhlém areálu cukrovaru zbyl 50ti metrový oktagonální komín z roku 1868, který je nyní obležen kopami substrátu, čemuž také napovídá reklamní nápis SUBSTRÁTY na dříku komínu orientovaný směrem k hlavní silnici. Na soklu komínu jsou zdobným písmem vymalovány verše Málo a častěj přikládej, hradítka přivírej, na vodu pozor měj, pořádku vůbec dbej!. Dnes jsou verše přestříkány sprejery. Parní mlýn, Smolotely. Na samotě u lesa stojí soliterní komín společně s původními budovami, ve kterým majitelé bydlí. Komín je již mnoho desetiletí sice nepotřebný, ale majitelé ho mají rádi a razí heslo myslíme si, že komínů se zbouralo už hodně, my ten náš chceme zachovat. V současnosti investují peníze do jeho opravy. Elektrárna, Praha-Holešovice. Elektrárna (dnes teplárna) měla původně 4 typově podobné komíny. Dnes zůstal jen jeden jako upomínka a je zakonzervovaný. Původní siluetu čtyřkomíní využil Jan Saudek pro svou fotografii "Osud sestupuje k řece a vede dvě nevinné děti" z roku Cihelna, Olešovice (Obr. 15). Speciálním místem je cihelna v Olešovicích. Komín byl zachován asi náhodou, a to prostě tak, že cihelna zanikla po 2. světové válce a pohltil ji les. Stavba tak byla ponechána svému osudu, pec je rozpadlá, ale komín pyšně dále ční do výšky 30 metrů a jen o pár metrů přesahuje koruny stromů. Jen náhodný nebo informovaný člověk narazí na toto opuštěné místo a tento výtvor lidské techniky ho v lůně přírody jistě ohromí. Obr. 15 Komín ponechaný svému osudu - cihelna Olešovice

13 Elektrotechnická továrna Alois Duda, Praha-Vinohrady. Při výstavbě projektu Agora Flora byl koncem 20. století zbořen komín bývalé továrny, památkáři ale byli proti a požadovali navrácení komína v původní podobě. Suť po komínu byla již dávno vyvezena, nové radiální cihly v dobré kvalitě nebyly v té době k sehnání a spolehlivý a kvalitní komínář také ne. Realizace se chopila firma SA-RPOS, která využila cihel z aktuálně demolovaného cca 60ti metrového komína firmy Sellier&Bellot ve Vlašimi. Komín pak byl postaven dle jediné existující barevné fotografie do původní podoby. Jen podstavec je nový, železobetonový a poněkud nevkusně na něm visí hodiny. Komín má i svoji novou funkci - slouží pro vzduchotechniku, a to především pro odtah vzduchu z garáží. Tento příklad patří spíše k těm kuriózním a nenásledováníhodným. Komín i po letech září novotou a pro vnímavější jedince je vneseno do vnitrobloku zvláštní napětí. Výše byla představena řada možností, kterak nepotřebný komín působí na své okolí a kterak ho lze nově využít. Tento výčet zdaleka není kompletní, nechť uvedené příklady slouží jako ukázka různých přístupů v nastolení nového života u nepotřebných komínů. Závěr s výzvou Dnes je řada komínů, stejně jako jejich fabriky, nepotřebná. A my máme šanci si něco ponechat z těch starých časů, kdy se vertikály pyšně tyčily nad horizont a vyfrkovaly. Za pokrok vděčíme mimo jiné těmto stavbám, nedopusťme, aby komíny zmizely z našeho životního prostoru. Nové se v tradiční podobě již nestaví a asi by to už nikdo ani neuměl. Nepodléhejme horizontalizaci, která je dnes bohužel módní. Všude se staví plošně rozpláclé anonymní krabice moderních průmyslových provozů, važme si staré dobré industriální architektury. Pozvedněme někdy hlavy a pokochejme se symbolikou dávných dob, zasněme se, naslouchejme dávným příběhům a chraňme naše vertikální dědictví. Zaslouží si to, a to nejen pro zachování ukázky zručnosti a umu dávných mistrů a tradice dané doby, ale i pro svůj genius loci. LITERATURA: [1] Národní památkový ústav: MonumNet - monumnet.npu.cz [2] Databáze komínů KODA, webová stránka koda.kominari.cz [3] Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze - Registr průmyslového dědictví ČR - registr.cvut.cz [4] Fabriky.cz dokumentace a popularizace staveb průmyslového dědictví, webová stránka [5] VONKA, Martin: Fabriky.cz sdružení přátel industriálních staveb, 5. bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Praha, 2010, s , ISBN [6] VONKA, Martin, HOUDKOVÁ, Andrea: Vznešené vertikály, Stavba 5/2007, Praha, 2007, s , ISSN VONKA, Martin, HOUDKOVÁ, Andrea: Osudy českých vertikál - vznešené, vzdorující, padlé, KladnoZáporno, Kladno, 2007, s , ISBN

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i. Ing. Martin Vonka, Ph.D. ČVUT v Praze Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Konference O továrních komínech 10.10.2014., Kostelec

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU MATĚJKOVA INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU OBSAH CODECO, a.s. 2 O projektu 3 Harmonogram 3 Dopravní dostupnost 3 Lokalita 4 Dispoziční řešení 5 Základní přehled bytů 6 Standardní vybavení 6 Financování

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy Když se starým NÁdraŽÍM rozline vůně kávy Pohled do historie Majitelům se podařilo dohledat staré fotografie z počátku století, kdy bylo nádraží ještě plně v provozu. Doplnili je ještě o další obrázky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Závěrečná zpráva Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com Agenda Souvislosti a cíle výzkumu Metodologie Informovanost a postoje

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ III/2010

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ III/2010 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ III/2010 DEKORATIVNÍ PANELY P1 materiál fólie min. rozměr max. rozměr váha MDF bez omezení * 396 x 404 mm 2.500 x 1200 mm 11 kg / m 2 P2 Sledujeme trendy moderní bytové architektury

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Platí od 1. ledna 2015 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP 1 KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Život v souladu s přírodou, jedinečnost, bezpečí Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc.

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA Z lásky k funkcionalismu Na začátku bylo víc než tři tisíce čtverečních metrů svažitého travnatého pozemku se šošolkou lesa a záviděníhodným výhledem do údolí Svratky a na protilehlé svahy. Velký prostor

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI V ČR

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI V ČR NEWSLETTER PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI V ČR I/2007 OBSAH: Hlavní téma... 1 Aktuálně... 2 Brownfieldy... 2 Legislativa... 3 Strukturální fondy EU... 4 Stav podnikatelských nemovitostí v krajích... 4 Akce...

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Ing. Miroslav Štolba, Ing. Tomáš Jurco, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo V 6 APLIKACE AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V SUROVINOVÉM PRŮMYSLU

Ing. Miroslav Štolba, Ing. Tomáš Jurco, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo V 6 APLIKACE AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V SUROVINOVÉM PRŮMYSLU Ing. Miroslav Štolba, Ing. Tomáš Jurco, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo V 6 APLIKACE AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V SUROVINOVÉM PRŮMYSLU Anotace Článek je zaměřen na využití technologie automatické identifikace

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více