Nové funkce starých továrních komínů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové funkce starých továrních komínů"

Transkript

1 Nové funkce starých továrních komínů Martin VONKA fabriky.cz Úvod Do počátku 19. století vyčnívaly z horizontu české krajiny pouze věže kostelů a katedrál. Ve století páry začaly tyto původní dominanty postupně doplňovat vertikály průmyslové, které místo modlitby zvaly k práci a budování materiálních hodnot. Obraz našich vesnic a měst tak dostal nové dominanty, které leckdy převýšily dřívější stavby. Začaly se stavět tovární komíny, důlní věže a vysoké pece vápenek a železáren a horizont lidských sídel se začal výrazně měnit. Hlavní a původní funkcí komína je odvod spalin. Ale pro řadu jejich majitelů měl komín v minulosti i jinou, neméně důležitou funkci - a to estetickou a reprezentativní (ostatně jako celá fabrika). Komín byl symbolem průmyslové revoluce a pokroku, který je viditelný z dálky a ukazuje tady vytváříme hodnoty a tady mají lidé práci. Komín navrhoval stavitel zpravidla se stejnou důsledností a smyslem pro detail jako ostatní přilehlé stavby. Komín je symbolem prosperity místa. Každý komín je díky svému staviteli, své architektuře i výšce naprosto originální a má své jedinečné charisma. Obr. 1 Varnsdorf dobová pohlednice z cca roku 1930

2 Obr. 2 Elektrárna Oslavany - dobová pohlednice kolem roku 1960 Nové funkce starých továrních komínů Dnes staré tovární komíny často pozbývají původní funkce. Osud komína je přímo vázán na existenční podmínky příslušné fabriky. Zánikem fabriky zaniká zdroj energie a tedy i nutnost odvádět spaliny. Budoucnost nepotřebných komínů pak bývá nejistá, a o to více, že jejich kvality jsou dosud stále málo ceněny. Lidé se povětšinou s naším vertikálním dědictvím neidentifikují, neuvědomují si jeho spojitost s naším současným blahobytným a moderním existenciálním stavem. Spíše v něm vidí zdroj znečištění, což byl v minulosti velmi citelný fakt. Problémem je i skutečnost, že lidé si často komínů ani nevšímají. Chodí a jezdí kolem nich, ale nevnímají je. A přitom je komín velmi silným symbolem poukazujícím na historii daného místa. A nezáleží na tom, jak moc je vysoký a architektonicky propracovaný. Navíc mají komíny vždy výraznou krajinotvornou funkci a jsou významnými orientačními body. Netečný přístup ke komínům bohužel převládá i u developerů. Komín berou jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která udává charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech dále vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely a zde nebývá pro komín místo. Dobrou zprávou ale je skutečnost, že existuje řada prozíravých majitelů, správců, investorů a architektů, kteří si uvědomují cennost komínů a pro svůj komín udělají vše. Navíc jsou si správně vědomi, že komín může přinést buď hned, či někdy v budoucnu ekonomický benefit jako nosič reklamy, či telekomunikačních zařízení.

3 Často jsme svědky propásnutých šancí při budování nových staveb na územích po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smáznuta historie místa, všechny identifikátory doby jsou pryč. Začíná se psát nová historie místa, která však nevyužila kulturně historického potenciálu. Původní, charismatické stavby nahrazují nenápadité a fádní novostavby, která splývá v záplavě moderní nabubřelosti a honbě za zisky. S nadsázkou lze říci, že naše země nemá mrakodrapy, proto potřebuje náhražku komíny. Komíny jsou naším národním bohatstvím a my ho musíme respektovat a patřičně chránit. V následujících řádcích si uvedeme možnosti a příklady, které ukazují jak lze s komíny (především nefunkčními) pracovat. Dočtete se o vhodným i méně vhodných způsobech zachování, včetně různých kuriozit. Obr. 3 Rozmanitost komínů (komíny strohé až nejpropracovanější skvosty) Nejprve se podívejme do databáze kulturních památek *1+. Komínů se statutem kulturní památka je pouze 7: Akciový pivovar Nusle (Praha-Nusle; čeká na konverzi), lihovar Zlíchov (Praha-Smíchov; chátrá), Praga (Praha-Vysočany; nefunkční), cihelna (Lysá nad Labem; nefunkční), uhelný důl hlubinný Julius III (Růžodol; pouze torzo komína podstavec), cukrovar (Židlochovice; konverze), lihovar (Ostrava-Svinov; chátrá). Ochrana byla v minulosti sejmuta ze dvou komínů hlubinný uhelný důl Jindřich (Karviná-Doly; stojí a chátrá), strojírny ČKD (Praha-Vysočany; zbořen v roce 2002, dodnes na místě nic není). Po bližším prostudování však zjistíme, že celá řada chráněných komínů nedosahuje kvalit některých jiných, těch nechráněných. Je jen na vůli majitelů, zda jim vtisknou novou úlohu v moderním světě, kde se spíše razí heslo komíny byly známkou pokroku, nyní jsou již jen známkou zaostalosti. A přitom uchopit tyto významné průmyslové vertikály a dát jim novou funkci není, ve srovnání s konverzemi fabrik, až tak složité. Jen jsme bohužel svědky, že začlenění komínů do nového života nebývá často učiněno ideálním způsobem. Lze nalézt mnoho příkladů, kdy byl komín zbořen po ztrátě své primární funkce (odpojením od zdroje) a fabrika zůstala stát, někde jsme zase svědky, že komín zůstane stát jako poslední pozůstatek z celé fabriky. Někde se komín dokonce přesune o kus dál mimo původní místo tak, aby nevadil nové zástavbě. To jsou různé extrémy a vhodný způsob zachování komínů lze nalézt někde mezi.

4 Obr. 4 Kniha návštěv na dříku komína (nejstarší zápis je z roku 1914) Snad nejčastější novou funkcí starých továrních komínů je ponechání konstrukce komína v původní podobě jako symbolický odkaz na průmyslovou historii místa. Což je sice nejjednodušší a určitě dobré řešení, nicméně nepříliš nápadité. V lepším případě je takovýto komín zakonzervován, často se ale setkáme se stavem, kdy komín chátrá a majitel do něj neinvestuje peníze ani na opravu, ani na demolici. Velmi častým moderním způsobem je využití komínu jako nosiče techniky mobilních operátorů a reklamy. To má pro svého majitele i ekonomickou výhodu, zisk z nájmu není zanedbatelný. Reklamy a telekomunikační technika sice výrazně narušují vzhled komína, často komín pozbývá i původní textury a charismatu, ale na obhajobu lze možná i přijmout názor, že tato změna nemusí být trvalou záležitostí a hlavně tyto prvky mohou předmětný komín zachránit před dalším chátráním, či demolicí. Komín si jednoduše na sebe sám vydělá. Dále komíny využívají členové Svazu českých komínářů ke svým volnočasovým aktivitám, tedy k lezbě na ně, existuje i pár realizací horolezecké stěny na dříku komínového tělesa, vertikální konstrukce lze využít pro trénink hasičů a jiných speciálních jednotek. Lze nalézt komíny, ze kterých byla vybudována rozhledna (existuje mnoho ambiciozních plánů na vybudování rozhledny, nicméně většina jich nebyla realizována), z pár komínů se staly pomníky, či minarety (to ale ne v ČR). V neposlední řadě lze zmínit, že řada nefunkčních komínů slouží ke hnízdění čápů. V Chebu například nastala situace, kdy na základě požadavku odboru životního prostředí s ohledem na uhnízdění čápa bílého musel být komín při výstavbě supermarketu zachován. A tak ho budova obepnula a komín trčí ze střechy.

5 Obr. 5 Českou specialitou je organizované lezení na komíny členy Svazu českých komínářů Konkrétní ukázky nového využití starých komínů si ukažme v následujícím textu. Příklady nových využití Důl Alexander, Ostrava-Kunčičky (Obr. 6). Po ukončení těžby zůstaly zachovány těžní věže, komín a část provozních objektů a bývalý důl z let byl prohlášen za kulturní památku. V současné době jsou tyto památky udržovány a obnovovány, 47 metrů vysoký komín společně se dvěma těžebními věžemi vytváří působivou siluetu této části města. Komín je solitérní s netradičně mohutným podstavcem v několika úrovních. Komín je částečně opraven a zakonzervován, k dokonalosti chybí jen odstranění náletové zeleně. Úpravna vody, Káraný (Obr. 6). Komín z roku 1911 je jeden z dvojice, který zůstal zachován až do dnešních dnů. Je zakonzervovaný a ve funkční vodárně nadále poukazuje v této turisticky atraktivní lokalitě podél řeky Labe na stoletou průmyslovou historii místa. Za povšimnutí stojí především působivý barevný ornament vyzděný z barevných cihel v oblasti paty komína. Cihelna, Praha-Podbaba (Obr. 7). Cihelna přímo sousedila s místními sladovnami. Traduje se, že tovární budovy byly postaveny z cihel, které byly vyrobeny právě zde. Po cihelně zbyl v minulosti jen podstavec komína, který byl při výstavbě bytových domů (pod názvem rezidence Podbaba) přesunut na současné místo v parteru. Je obklopen dětským hřištěm a asi málokdo z místních tuší, co je toto cihelné torzo vlastně zač. Továrna na sukno, Chrastava (Obr. 8). Textilní továrna se snad nejštíhlejším komínem v ČR prošla v minulosti konverzí, bývalé výrobní budovy slouží majitelům k podnikání a bydlení, z kotelny se stala restaurace se stylovým názvem "U komína". Do komína je vyveden krb, a tak kouřící komín občas připomene staré časy.

6 Obr. 6 Důl Alexander v Ostravě (vlevo), úpravna vody v Káraném (vpravo) Obr. 7 Torzo po komínu cihelny v Podbabě, nyní součást parteru nové bytové výstavby

7 Továrna na klobouky firmy Weider, Praha-Libeň (Obr. 8). Továrna z roku 1892 byla v letech přebudována na bytový dům podle návrhu architektů P. Prouzy a J. Masáka. Tovární komín byl zachován jako poznávací znak průmyslové identity místa. Komín tu není ale jen jako pouhá kulisa - naopak, našlo se pro něj důstojné a funkční nové využití. Samotný komín slouží jako odvod vzduchu ze vzduchotechnického zařízení hromadných garáží a podstavec komína je součástí interiéru pizzerie (s názvem Pod Komínem). Na dříku komína byl vyveden decentní reklamní nápis Obr. 8 Továrna na sukno v Chrastavě (vlevo), Továrna na klobouky v Praze (vpravo) Barevna, Aš (Obr. 9). V letech došlo k demolici většiny budov, po továrně zůstal jen komín. Dnes ale trčí osamocen z parkoviště supermarketu. Byť je tu cítit symbolika a síla vysoké stavby s příjemnou patinou, tak zájemce se na první pohled nedozví nic víc o tomto místě. Pro vícero informací musí zapátrat na internetu, či místním úřadě, aby se alespoň dozvěděl, že komín patřil barevně a byl postaven pravděpodobně roku Pivovar, Liberec-Vratislavice nad Nisou (Obr. 9). V roce 2000 se obnovila výroba piva a i když komín nebyl v novém energetickém hospodářství potřeba, tak byl opraven a zakonzervován. Bohužel mu ale byla ubourána poškozená zdobná hlavice a směrem do města je na dříku vyroben nápis KONRAD (což je název piva).

8 Obr. 9 Barevna v Aši (vlevo), pivovar Vratislavice nad Nisou (vpravo) Obr. 10 Strojírna Praha-Karlín (vlevo), kapslovna Praha-Žižkov (vpravo)

9 Strojírna, Praha-Karlín (Obr. 10). Developer mohl komín klidně zbourat, ale rozhodl se komín zachovat jako známou dominantu okolí a v roce 2005 vytvořil v bývalé kotelně příjemnou vstupní halu, které dominuje masivní pata komínu s dříkem, který prostupuje střešní konstrukcí. Kotelnu přestavěl na administrativní budovu architekt Claudio Silvestrin, jeden čas posloužil komín sochaři Davidovi Černému, který ve výšce cca 50 metrů instaloval své dílo Viselec. Továrna na střelné zápalky a náboje Sellier a Bellot, Praha-Žižkov (Parukářka) (Obr. 10). Čtyřicetimetrový komín z roku 1870 je zakonzervovaný a společně s několika původními budovami byl začleněn do nepříliš zdařené nové residenční zástavby z roku Nicméně kolemjdoucí mohou obdivovat krásný propracovaný čtvercový podstavec a příjemnou rustikální texturu oktagonálního dříku zakončeného mohutnou zdobnou hlavicí. Sladovna, Mýto (Obr. 11). Tato sladovna je jako hrad, který neunikne pohledu z dálnice při cestě z Prahy na Plzeň. Sice se tu již nesladuje, ale zato se zde lze najíst, užít si paintballu na sladových půdách, zasportovat a bydlet ve hvozdu. Komíny v tomto podnikatelském záměru zůstávají zachovány jako charakteristický symbol sladovnického průmyslu. Cihelna, Slavonín (Obr. 11). Na našem území byl tento unikátní komín společně s cihelnou postaven v letech dle Hoffmanova patentu pro kruhovou pec. Objekt je kulturní památkou. V současné době se provádí přestavba na polygrafické centrum. Komín byl v roce 2010 opraven za pomocí dotace od ministerstva kultury, jen byl výrazně narušen jeho originální vzhled ubouráním horní části dříku až po ozdobnou římsu. Obr. 11 Sladovna v Mýtě (vlevo), cihelna Slavonín - stav před ubouráním (vpravo) Přádelna bavlny Johanna Liebiega, Železný Brod (Obr. 12). Jeden z architektonicky nejpropracovanějších komínů v ČR byl postaven v roce 1886 a je zakonzervovaný a v dobrém stavu. Jen mu byla v minulosti ubourána hlavice z důvodu degradace. Komín má nadstandardně mohutný podstavec o čtvercové základně necelých 10 x 10 metrů. Podstavec je přerušen několika římsami s

10 prolamovanými rohy, dominantní jsou podlouhlé niky korunované malou klenbou. Dřík má oktagonální profil a je obohacen v cca polovině výšky čtveřicí stejných ornamentů. Obr. 12 Přádelna bavlny v Železném Brodě Důl Jindřich, Karviná-Doly (Obr. 13). V této oblasti se začalo dolovat uhlí v polovině 19. století. Dnes jsou jámy zasypány a opuštěnému místu na kraji zelené louky dominuje pouze komín. Komín má mohutný konický podstavec na čtvercové základně, nároží jsou obložena kamenným obkladem, část pod římsou je zdobena triglyfy tato výzdoba je v ČR unikátní. V roce 1998 byla ukončena likvidace dolu, v roce 1997 byl komín prohlášen za kulturní památku. V roce 2010 však byla ochrana na žádost majitele odejmuta. Komín je svojí geometrií, proporcemi a detaily unikátní, bez nadsázky ho lze zařadit mezi jeden z nejcennějších komínů na našem území. Sejmutí statutu památkové ochrany nebylo nejšťastnější volbou. Pivovar, Beroun (Obr. 13). V letech na tomto místě proběhla nová residenční výstavba a částečná konverze pivovaru. Z původních budov pivovaru zbyl ale jen hvozd a tovární komín. Pivovar, Praha-Libeň (Obr. 14). Po pivovaru zbyl jen komín od kotelny a hvozd. Komín výšky 40 metrů je z roku 1908, nyní sousedí se supermarketem a dominuje přilehlému náměstí. Prostor pod komínem se stal oblíbeným místem bezdomovců, kteří zde konzumují vyhozené prošlé zboží ze supermarketu. Cukrovar, Nové Dvory Ovčáry (Obr. 14). Po cukrovaru z 2. pol. 19. století zbyl především tento komín, který je zakonzervován a slouží jako nosič antén pro telekomunikace. Majiteli tak přináší nezanedbatelný zisk.

11 Obr. 13 Důl Jindřich v Karviná-Doly (vlevo), pivovar Beroun (vpravo) Obr. 14 Pivovar Libeň (vlevo), cukrovar Ovčáry (vpravo)

12 Cihelna, krematorium, Litoměřice. Komín nedochované cihelny je dnes součástí pietního místa. 29 metrů vysoký komín posloužil zrůdnému účelu nacistů. U cihelny vzniklo nenápadné krematorium a v rámci utajení byly zplodiny z něho odváděny podzemním kanálem do komína cihelny, která byla v provozu. Kouř z cihelny byl tedy smíchán s kouřem ze spálených těl. Nuselský mlýn, Praha-Nusle. V roce 2004 zde proběhla velmi zdařilá konverze podle projektu Alberta Di Stefana. Mlýn z přelomu 19. a 20. století byl přebudován především na byty. Ve hmotě továrny byl zachován původní komín, jehož podstavec se stal vkusnou součástí interiéru. Cukrovar, Smiřice. Jako jediná připomínka po rozsáhlém areálu cukrovaru zbyl 50ti metrový oktagonální komín z roku 1868, který je nyní obležen kopami substrátu, čemuž také napovídá reklamní nápis SUBSTRÁTY na dříku komínu orientovaný směrem k hlavní silnici. Na soklu komínu jsou zdobným písmem vymalovány verše Málo a častěj přikládej, hradítka přivírej, na vodu pozor měj, pořádku vůbec dbej!. Dnes jsou verše přestříkány sprejery. Parní mlýn, Smolotely. Na samotě u lesa stojí soliterní komín společně s původními budovami, ve kterým majitelé bydlí. Komín je již mnoho desetiletí sice nepotřebný, ale majitelé ho mají rádi a razí heslo myslíme si, že komínů se zbouralo už hodně, my ten náš chceme zachovat. V současnosti investují peníze do jeho opravy. Elektrárna, Praha-Holešovice. Elektrárna (dnes teplárna) měla původně 4 typově podobné komíny. Dnes zůstal jen jeden jako upomínka a je zakonzervovaný. Původní siluetu čtyřkomíní využil Jan Saudek pro svou fotografii "Osud sestupuje k řece a vede dvě nevinné děti" z roku Cihelna, Olešovice (Obr. 15). Speciálním místem je cihelna v Olešovicích. Komín byl zachován asi náhodou, a to prostě tak, že cihelna zanikla po 2. světové válce a pohltil ji les. Stavba tak byla ponechána svému osudu, pec je rozpadlá, ale komín pyšně dále ční do výšky 30 metrů a jen o pár metrů přesahuje koruny stromů. Jen náhodný nebo informovaný člověk narazí na toto opuštěné místo a tento výtvor lidské techniky ho v lůně přírody jistě ohromí. Obr. 15 Komín ponechaný svému osudu - cihelna Olešovice

13 Elektrotechnická továrna Alois Duda, Praha-Vinohrady. Při výstavbě projektu Agora Flora byl koncem 20. století zbořen komín bývalé továrny, památkáři ale byli proti a požadovali navrácení komína v původní podobě. Suť po komínu byla již dávno vyvezena, nové radiální cihly v dobré kvalitě nebyly v té době k sehnání a spolehlivý a kvalitní komínář také ne. Realizace se chopila firma SA-RPOS, která využila cihel z aktuálně demolovaného cca 60ti metrového komína firmy Sellier&Bellot ve Vlašimi. Komín pak byl postaven dle jediné existující barevné fotografie do původní podoby. Jen podstavec je nový, železobetonový a poněkud nevkusně na něm visí hodiny. Komín má i svoji novou funkci - slouží pro vzduchotechniku, a to především pro odtah vzduchu z garáží. Tento příklad patří spíše k těm kuriózním a nenásledováníhodným. Komín i po letech září novotou a pro vnímavější jedince je vneseno do vnitrobloku zvláštní napětí. Výše byla představena řada možností, kterak nepotřebný komín působí na své okolí a kterak ho lze nově využít. Tento výčet zdaleka není kompletní, nechť uvedené příklady slouží jako ukázka různých přístupů v nastolení nového života u nepotřebných komínů. Závěr s výzvou Dnes je řada komínů, stejně jako jejich fabriky, nepotřebná. A my máme šanci si něco ponechat z těch starých časů, kdy se vertikály pyšně tyčily nad horizont a vyfrkovaly. Za pokrok vděčíme mimo jiné těmto stavbám, nedopusťme, aby komíny zmizely z našeho životního prostoru. Nové se v tradiční podobě již nestaví a asi by to už nikdo ani neuměl. Nepodléhejme horizontalizaci, která je dnes bohužel módní. Všude se staví plošně rozpláclé anonymní krabice moderních průmyslových provozů, važme si staré dobré industriální architektury. Pozvedněme někdy hlavy a pokochejme se symbolikou dávných dob, zasněme se, naslouchejme dávným příběhům a chraňme naše vertikální dědictví. Zaslouží si to, a to nejen pro zachování ukázky zručnosti a umu dávných mistrů a tradice dané doby, ale i pro svůj genius loci. LITERATURA: [1] Národní památkový ústav: MonumNet - monumnet.npu.cz [2] Databáze komínů KODA, webová stránka koda.kominari.cz [3] Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze - Registr průmyslového dědictví ČR - registr.cvut.cz [4] Fabriky.cz dokumentace a popularizace staveb průmyslového dědictví, webová stránka [5] VONKA, Martin: Fabriky.cz sdružení přátel industriálních staveb, 5. bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Praha, 2010, s , ISBN [6] VONKA, Martin, HOUDKOVÁ, Andrea: Vznešené vertikály, Stavba 5/2007, Praha, 2007, s , ISSN VONKA, Martin, HOUDKOVÁ, Andrea: Osudy českých vertikál - vznešené, vzdorující, padlé, KladnoZáporno, Kladno, 2007, s , ISBN

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i. Ing. Martin Vonka, Ph.D. ČVUT v Praze Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Konference O továrních komínech 10.10.2014., Kostelec

Více

TOULKY PO ČESKÝCH FABRIKÁCH aneb ZTRÁTY A NÁLEZY

TOULKY PO ČESKÝCH FABRIKÁCH aneb ZTRÁTY A NÁLEZY TOULKY PO ČESKÝCH FABRIKÁCH aneb ZTRÁTY A NÁLEZY Čtvrtek 17. května 2012 v 18:00 místnost A 437 Téma součástí grantové a disertační práce Průmyslové dědictví na Berounsku FSv Katedra architektury Fakulta

Více

Atraktivní bydlení. ve starých kulisách? Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Atraktivní bydlení. ve starých kulisách? Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze Atraktivní bydlení ve starých kulisách? Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze http:vcpd.cvut.cz identita místa se stává komoditou s rostoucí cenou Individualizovaný prostor

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Příspěvky konference v mnohém

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí KARTA OBJEKTU OZNAČENÍ (v případě potřeby lze rozšířit o kolonky další názvy ) původní název: použváno od - do původní název anglicky: současný název: použváno od současný název anglicky: název neoficiální:

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

.Ústí n. L. centrum 29

.Ústí n. L. centrum 29 .Ústí n. L. centrum 29 Název objektu Zaměstnanecké domy v ul. U České besedy Adresa U České besedy 3 a 5 / 811 a 807 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 101 a Architekt v k. ú. Ústí nad Labem

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

.Ústí n. L. centrum 30

.Ústí n. L. centrum 30 .Ústí n. L. centrum 30 Název objektu Uhlozbyt Adresa Velká hradební 61 / 39 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2709 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Fellner u. Helmer Alwin Köhler &

Více

Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER

Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER Penta Investments 18.10.2016 Petr Palička TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Přestavba a využití Brownfields v Praze a ČR CONTENT

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS)

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) Ing. Kateřina Hronovská doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

,,Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Eleanor Roosevelt

,,Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Eleanor Roosevelt 1,,Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Eleanor Roosevelt 1 Buďánka jsou po několik století nedílnou součástí Prahy 5 a svou jedinečností zosobňují historickou paměť městské krajiny. Je proto

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Ústí nad Labeme 38. Ústí nad Labem Krásné Březno Špýchar Rakousko-uherských stáních drah č. p. 199 Adresa

Ústí nad Labeme 38. Ústí nad Labem Krásné Březno Špýchar Rakousko-uherských stáních drah č. p. 199 Adresa Ústí nad Labeme 38 Název objektu Ústí nad Labem Krásné Březno Špýchar Rakousko-uherských stáních drah č. p. 199 Adresa Ústí nad Labem Krásné Březno, Nový svět č. p. 199 K.ú./parcela č. Architekt St. p.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK ZMĚNA č.3 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. SOUKROMÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VARNSDORF PIVOVAR KOCOUR

1. SOUKROMÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VARNSDORF PIVOVAR KOCOUR Dílo: Název: 1. SOUKROMÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VARNSDORF PIVOVAR KOCOUR Místo realizace (úplná adresa): Rumburská ul., Varnsdorf, železniční trať 828 Dresden Ebersbasch Zittau Liberec Datum dokončení realizace:

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

PIVOVAR I VYSOKÉ MÝTO I KONCEPT

PIVOVAR I VYSOKÉ MÝTO I KONCEPT ARCHITEKONICKÝ KONCEPT VYUŽITÍ OBJEKTU SEZNAM VÝKRESŮ Č.V. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA FOTODOKUMENTACE PŮDORYS 1.PP PŮDORYS 1.NP PŮDORYS 2.NP

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP Trendy Evropského stavebnictví 2.10.2014 Petr Palička PENTA INVESTMENTS - VÝZNAMNÉ PROJEKTY Z HLEDISKA ŽP

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Historie těžby nerostných surovin Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Historie až současnost...

Více

IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA. Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy. EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava

IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA. Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy. EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava ČASY MĚST, FSS BRNO 2015 1 OSTRAVA NOVÁ OSTRAVA PORUBA STARÁ PORUBA OSTRAVA

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov

VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov Průzkum proběhl v období 04 06/2013 prostřednictvím internetového dotazníku na adrese http://vas strekov.formees.cz/f/dotaznik/.

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Příloha 1: Průvodní zpráva k územnímu plánu Města Kyjova (zdroj: http://www.mestokyjov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7843&id=7079)

Příloha 1: Průvodní zpráva k územnímu plánu Města Kyjova (zdroj: http://www.mestokyjov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7843&id=7079) Příloha 1: Průvodní zpráva k územnímu plánu Města Kyjova (zdroj: http://www.mestokyjov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7843&id=7079) 2.2.1 PLOCHY PRO SMÍŠENOU FUNKCI CENTRA: A. Jako závazná část územního

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ REALIZACE LODĚNICE U BEROUNA JAN ŠABART, IVO CHVOJKA / ŠAB ART Dvojpodlažní administrativní budova byla jako novostavba doplněna do prostoru původního výrobního areálu kamenické

Více

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Kaplička na Uhelné Podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Pro Městský úřad v Hrádku nad Nisou Z pověření Osadního výboru Uhelná Vypracoval Daniel Gabryš Uhelná 44 Str. 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ V roce 2011 pořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT spolu s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a s Národním památkovým ústavem šesté

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon (odvětvová studie č. 22) Zpracováno v rámci projektu Posilování

Více

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Zaměřujeme se na současné město. MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst. Současný stav Současný stav Současný stav Současný

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Dolni Rasnice. soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz

Dolni Rasnice. soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz Dolni Rasnice soubor 43 objektů - MEMORANDUM www.diskontreality.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 4. Specifické charakteristiky projektu 4.1.

Více

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 Plzeň, prosinec 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni Čtvrtý český obchodní dům s nábytkem otevírá

Více

CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished

CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished Katedra architektury Fakulta stavební ČVUT v Praze Petr Šimr simrpetr@fsv.cvut.cz Školitel: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Situační schéma. Fotografie - květen 2012 CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila Ústí nad Labeme 40 Název objektu Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa Ústí nad Labem - Centrum, Na Schodech 4, č. p. 1535 K.ú./parcela č. Architekt St. p. č. 2383 Hartwig Fischel, Vídeň Stavitel

Více

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Pořadové číslo projektu: 18 Název projektu: Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Popis projektu: Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

Administrativní budova Rustonka v Praze

Administrativní budova Rustonka v Praze Administrativní budova Rustonka v Praze Rustonka Development s.r.o. 01/2016-10/2017 Praha Na pozemcích bývalých Pražských strojíren, nedaleko Vltavy, stanice metra a hlavního silničního tahu nabídne administrativní

Více

STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH

STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH DUBEN 2013 Název: STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH Druh dokumentace: KONCEPČNÍ STUDIE Datum: DUBEN 2013 Obsah: PRŮVODNÍ ZPRÁVA VIZUALIZACE

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2009 Zpráva činnosti OS za rok 2009 Na přelomu roku 2008 a 2009 došlo k výrazným změnám jak ve složení vedení OS tak ve způsobu jeho činnosti. 1. Shromáždění 0S (9.1.2009) Výše uvedené

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vojtěch Šaroun. Paralelní urbanismus

Vojtěch Šaroun. Paralelní urbanismus Vojtěch Šaroun semestrální úkol/klauzura zimní semestr 2015/2016 Paralelní urbanismus Migrační krize znovu otevírá témata úzce spjatá s problematikou bydlení. Jak dlouhodobě ubytovat množství lidí, často

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více