Co svět nejvíc potřebuje:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co svět nejvíc potřebuje:"

Transkript

1 Vydává Římsoatolicý farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2 Už to začíná být jasné změny ve správě farnosti Živý růženec Výběrové řízení prodloužení termínu Blahopřání CHARITA MISIE.... str. 3 Oblastní charita Pardubice - pomoc při organizaci Třírálové sbíry Milí spolubratři a spolusestry Inzerát SKAUTSKÉ HNUTÍ... str smeča vlčat - pozvání na schůzu Saleziánsé střediso pozvána na odpoledne písní a her DUCHOVNÍ HUDBA.... str. 4 Občasní pro duchovní hudbu Festival duchovní hudby sv. Cecílie Pozvána na oncert VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ str. 5 Atuální rozvrh hodin a další informace KALENDÁŘ.. str. 6 Prosba o pomoc Co svět nejvíc potřebuje: Trochu více lasavosti a trochu méně chtivosti. Trochu více dávat a trochu méně vyžadovat. Trochu více úsměvů a trochu méně úšlebů Trochu méně opanců tomu, do leží na zemi. Trochu více nás a trochu méně já. Trochu více smíchu a trochu méně pláče. Trochu více větin na cestě života. A trochu méně větin na hrobech (Bruno Ferrero) Milí bratři a sestry, neberte, prosím, tato slova jao nějaé motto tohoto čísla Farního Zpravodaje, ani v něm nehledejte nějaou souvislost s tím, o čem bude dále řeč. Jen si znovu vypomáhám cizím zbožím, neboť jsem se opět dostal do časového presu a nestíhám už napsat nějaý svůj osobní úvodní. Poaždé si říám: příště musí začít dřív. A naonec to dopadne stejně jao před měsícem. A pa honem hledám pomoc u druhých. Dnes jsem pro vás vybral slova z milé nížy Bruna Ferrery Paprse slunce pro duši, protože jsou rátá a přesto hodně říají. A jsou stále atuální. Jen dybychom si je doázali vzít srdci a podle nich se chovat a žit. Pa bychom se i my stali taovým malým hřejivým paprsem slunce pro aždého a tím i pro tento svět, terý to moc a moc potřebuje. otec Jaromír

2 ZE ŽIVOTA FARNOSTI UŽ TO ZAČÍNÁ BÝT JASNÉ Tuto neděli se ujímá zdejší duchovní správy mons. Josef Kajne, pomocný bisup rálovéhradecý a já podávám rezignaci (ze zdravotních důvodů) na úřad zdejšího arciděana, neboť dva šéfové tu být nemůžeme. Zůstane mi vša titul osobního arciděana (nevím proč?) se zaměřením na duchovní správu nemocných a starých lidí, převážně ve zdejší nemocnici. Vedle toho zřejmě zůstanu administrátorem Moravan u Holic a nově asi i Dašic a budu zde zatím bydlet. P. Matras zůstává dál zdejším aplanem a administrátorem Třebosic a Miulovic,. P. Broeš aplanem zdejší farnosti a administrátorem farností Kunětice a Dříteč a vypomáhat zde bude i P. Hoffmann, terý byl sice od ustanoven vojensým aplanem v Hradci Králové, ale na přání své i otce bisupa Josefa zde bude též nadále bydlet. Ta to bylo s mons. Sochou a mons. Kajneem domluveno těsně před uzávěrou tohoto čísla a snad to už bude trvalé a platné. otec Jaromír ŽIVÝ RŮŽENEC Říjen je měsíc zasvěcený P.Marii Růžencové. Děujeme společenství Živého růžence za vytrvalé modlitby a finanční příspěvy. Obojí pomáhají potřebným. I během letošního rou nás něteří naši členové předešli na věčnost. Za ně i za celé společenství je sloužena aždou první sobotu v měsíci večerní mše svatá v hod. v ostele sv.jana Křtitele v Pardubicích. Pro plynulé poračování našeho společenství potřebujeme věřící, teří by se upřímně a pravidelně aždý den modlili desáte Živého růžence. Aby se nám uvolněná místa po našich zesnulých sestrách a bratrech obsadila, prosíme zájemce přihlaste se na faře v Pardubicích u br. jáhna Karla Kylara. Ten Vám zprostředuje spojení s námi. Na začátu adventu aždý člen Živého růžence od nás obdrží alendář modlitby Živého růžence. Síla modlitby ať Vás všechny provází na aždém rou. P.Ant.Sool st., paní Dařbujanová a Kylarová VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ prodloužení termínu Správa Pardubicých prodlužuje termín pro podání přihláše na místo pastoračního asistenta (asistenty). Jedná se o plný úvaze a opaujeme podmíny pro výběrové řízení. Požadavy: středošolsé vzdělání v oboru teologie (min. atecheticý urz), bezúhonný život, manažersé schopnosti, Náplň práce: příprava preevangelizace a evangelizace na šolách, organizace atecheticé práce, Zájemci podejte písemnou přihlášu vč. struturovaného životopisu a projetu činnosti na Farní úřad Pardubice do 15. října V neděli 4. listopadu slavíme sváte sv. Karla Boromejsého, milánsého bisupa a vzor všech duchovních. Aby vyprosil hojnost milostí našim Karlům, Otci arcibisupovi Otčenášovi a našemu Mgr. Kylarovi, o to nezapomeňte v ten den požádat v modlitbách. Bůh jim žehnej

3 CHARITA - MISIE OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE hledá spolupracovníy, teří by pomohli s organizováním Třírálové sbíry Jedná se především o organizační práce spojené s projednáváním onání Třírálové sbíry se starosty obcí, de tato sbíra proběhne, o informování, popř. spolupráci s faráři, v jejichž farnostech se bude sbíra onat a onečně o zísávání supine, teré budou v daných obcích, popř. jejich částech oledovat. Dále se jedná o sty s regionálním tisem a rozhlasem. Při samotné sbírce se bude jednat o distribuci a evidenci poladniče, rozesílání supine dle stanoveného plánu, zajišťování občerstvení pro oledníy a další činnosti se sbírou spojené. Kdo se nebojí organizační práce, ať přijde mezi nás! Rovněž hledáme dvě až tři osoby, teré by působily jao asistenti Třírálové sbíry. Tito asistenti budou ve spojení s diecézní charitou v Hradci rálové a budou oordinovat vešerou činnost ta, aby byla v souladu s jejími poyny. Třírálová sbíra je organizačně velmi náročná. Každý, do se přihlásí, bude srdečně vítán. Bude mít příležitost účastnit se ace, terá podpoří vybudování Domu poojného stáří v Rosicích nad Labem, pomůže středisu Vozíčář a dalším humanitárním cílům SČKCH. Zájemci, teří se rozhodli pomoci Oblastní charitě v Pardubicích, ať se co nejdříve hlásí na tel. čísle nebo Milí spolubratři a spolusestry, jistě se mnou budete souhlasit, že mezi řesťansé ctnosti patří pomoc potřebným. Mezi potřebné patří i lidé ve věznicích. Můžete namítnout, že se do těchto míst dostali vlastní vinou, což je ve většině případů pravda, ale přesto jsou to lidé, teří pomoc potřebují. Většinou se cítí velmi osamělí a potřebují si hodně věcí objasnit. Mezi obětavce, teří pomáhají pastorací ve věznici patří P. Šoda, terého mnoho z vás zná. Ale práce je hodně a mnozí z vězňů potřebují i přátelsé slovo, dopis, projev porozumění. A proto P. Šoda se obrací na vás všechny, teří máte chuť a odvahu, s prosbou o pomoc v této činnosti. Nabízí informace a případné šolení pro ty, teří se rozhodnou pomáhat. Uvažujte o tom a uvědomte si, že mezi suty řesťansého milosrdenství patří i navštěvovati vězně. Kontat: Gabriela Adámová tel.: 040/ Y Oblastní charita Pardubice hledá na plný pracovní úvaze zdravotní sestru. Požadavy: příslušné vzdělání, minimálně 3 roy praxe v oboru a řidičsý průaz. Bližší informace je možno zísat na tel. čísle nebo na mobilním telefonu vrchní sestry popř SKAUTSKÉ HNUTÍ 16. smeča vlčat zve mezi své členy chlapce od 6 do 8 let. Schůzy se onají jednou týdně v úterý od hod na faře Během rou se taé pořádají jednodenní výlety a o prázdninách 14 denní tábor. Další podrobnosti je možné zísat na našich schůzách nebo na telefonech: Jaub Rejman 040/ Petr Husní 040/ Petr Chláde 040/ SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO zve děti na Odpoledne Her a Písní, teré se usuteční 20.října v hod. u salesiánů v tělocvičně nebo venu. Přezůvy s sebou!! - 3 -

4 DUCHOVNÍ HUDBA Dnešním dnem vstupuje na strány Zpravodaje OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU, de budete nacházet informace z oblasti duchovní a liturgicé hudby a atuality z diecéze i farností. Hudba je jistě velmi úzce spjata s liturgií a v historii stála vždy po bou ostatních druhů umění při oslavě Boha. Hlavní složou chrámové hudby je chrámový a hlavně lidový zpěv, terý má být projevem jednoty společenství věřících při liturgii. Další formou účasti na liturgii je zpěv ve schole či chrámovém sboru.tyto sbory nalézají, romě péče o lidový a liturgicý zpěv, uplatnění v oblasti hudby chorální, voální polyfonie a hudby figurální. Náš chrámový sbor ůru sv.bartoloměje disponuje obsáhlým repertoárem i odborným zázemím e studiu duchovní hudby. V současnosti je studována řada zajímavých sladeb různým liturgicým příležitostem, včetně Missy brevis A.Brucnera a na řadu přijdou sladby Mozartovy, Brixiho a dalších mistrů. Věřím,že se najdou v naší farnosti ještě další lidé, teří by mohli posílit řady členů Svatobartolomějsého chrámového sboru. Upřímně zveme mezi sebe Vás, teří byste mohli nabídnout svůj čas a schopnosti této Službě liturgii. Věřím,že zde naleznete nový rozměr duchovního života a přátelsé společenství. Poud si snad netroufáte přijít přímo do zoušy,teré se onají v pondělí od hod. na faře, nabízím osobní rozhovor,ontatujte mne dyoliv. Kdo zpívá dvarát se modlí. Mgr.Jiří Kuchvále regenschori FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY SV. CECILIE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ Již po šesté bude v Ústí nad Orlicí festival duchovní hudby, terý je rozdělen do dvou dnů. V prvním dni, v sobotu 6. října se představí chrámoví varhaníci. O týden později, tedy 13. října je festivalový den chrámových sborů, na terém vystoupí sedm vybraných sborů. Festival duchovní hudby se oná v ostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí a začáte je vždy v hod. Na závěr festivalu pěvecé sbory společně zazpívají při votivní mši sv. O Eucharistii, hlavní celebrant bude pomocný bisup rálovéhradecý J. Exc. Mons. Josef Kajne. Srdečně Vás zve Pavel Śisler POZVÁNKA NA KONCERT. Srdečně vás zveme na oncert duchovní hudby, terý se bude onat v rámci VIII. Městsého festivalu Pardubice v sobotu 13. října 2001 v hod v ostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Na tomto oncertě vystoupí místní omorní chrámový sbor CHORUS MINOR a hosté: pěvecý sbor IUVENTUS Svitavy a student onzervatoře v Pardubicích z varhanního oddělení prof. Václava Uhlíře - Martin Beran. Martina asi není nutné pardubicé farnosti představovat, protože je znám jao mladý muž přeypující energií, terou vládá do všech činností onaných ve farnosti, ať už je to role ministranta, letora, animátora, onferenciéra nebo varhanía.proto mi dovolte něoli informací o nám méně známém mládežnicém sboru IUVENTUS, jehož patronem je Gymnasium ve Svitavách. Sbor byl založen v roce 1988 sbormistryní PaeDr. Věrou Burešovou původně jao dívčí omorní sbor.za dobu jeho existence prošlo sborem více než 80 zpěváů, teří vystupovali na 140 oncertech v pěti zemích s celovým počtem 150 sladeb. Nyní je to sbor smíšený, má 32 stálých členů, převážně studentů a absolventů Gymnasia ve Svitavách. K největším úspěchu sboru patří ocenění stříbrným pásmem na Mezinárodní sborové soutěži Bedřicha Smetany v Litomyšli (1994) a zis zlatých medailí na soutěži Sváty písní v Olomouci (1999). V loňsém roce si sbor vyzpíval během mezinárodní Olympiády pěvecých sborů v Linci dvě stříbrné a jedno zlaté pásmo v valifiačních olech a poté zísal stříbrnou olympijsou medaili v hlavní olympijsé soutěži (ategorie mládežnicých sborů do 24 let). Olympiády v raousém Linci se zúčastnilo 350 sborů ze 64 zemí, což představuje asi zpěváů. Ke cti sboru rovněž patří šíření duchovní hudby, nahrál 3 CD, z nich v pořadí druhé CD obsahuje živou nahrávu z oncertu ve francouzsém BORDEAUX - Mše Es Dur France Schuberta. Nahráva byla pořízena rádiem France 1. O obou hostech večera lze psát jen v superlativech, ale hlavně - udělejte si čas, přijďte si poslechnout, a svou účastí na tomto duchovním oncertě podpořte mladé talentované umělce. Za pořadatele oncertu a Magistrát města Pardubic Vás zve Pavel Šisler

5 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ pro šolní ro 2001/2002 V následující tabulce vám podáváme onečný a platný rozvrh výuy náboženství v tomto šolním roce a zároveň se vám omlouváme za počáteční zmaty v tomto rozvrhu, teré byly dány jedna mým brzým nástupem do lázní, pro terý jsem už nestačil domluvit letošní možnosti vyučujících a opsal jsem loňsý rozvrh. Teprve tyto možnosti vyučujících a jejich snaha vyjít vstříc co možná nejvyššímu počtu žáů daly vzni tomuto novému rozvrhu.vím, že ani nyní nebude vyhovovat aždému, ale má-li být toto vyučování též efetivní nelze se zavděčit aždému. Věřím, že tyto důvody i naši snahu vyjít vám vstříc pochopíte a že tento nový rozvrh se stejným pochopením přijmete. Za všechny vyučující otec Jaromír Den Předšoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Pondělí Úterý Středa Čtvrte Páte 15:10-15:55 P. J. Čáp 15:10-15:55 P. J. Čáp 16:00-16:45 L. Laža L. Laža P. J. Čáp. Mgr.Zbrojová P.J. Čáp Poznáma. Od ledna r.2002 bude probíhat příprava na 1. sv. přijímání v těchto termínech: pondělí hod. Ing. I. Fibichová Čtvrte hod. Mgr. I. Zbrojová P. J. Čáp.

6 KALENDÁŘ Po Přednáša ostel sv. Jana 18:00 hod. Út Mariánsý večer ostel sv. Jana po mši sv. St Seniorlub fara 14:30 hod. Čt Mše sv. v Domově důchodců DD u ostelíča 15:00 hod. Pá Setání ministrantů fara 16:00 hod. So Koncert duchovní hudby sv. Bartoloměje 17:00 hod. Po Přednáša ostel sv. Jana 18:00 hod. Út Mariánsý večer ostel sv. Jana po mši sv. St Balení balíů pro misie fara 15:00 hod. Čt Pá Setání ministrantů fara 16:00 hod. So Odpoledne her a písní saleziánsé střed. 15:00 hod. Ne Sbíra na misie všechny ostely Po Přednáša ostel sv. Jana 18:00 hod. Út Varhaní oncert ZUŠ Havlíčova sv. Bartoloměje 18:00 hod. Mariánsý večer ostel sv. Jana po mši sv. St Odesílání balíu pro misie Pošta 2 - celnice 15:00 hod. Čt Mše sv. v Domově důchodců DD u ostelíča 15:00 hod. Pá Setání ministrantů fara 16:00 hod. Po Přednáša ostel sv. Jana 18:00 hod. Út Příležitost e svátosti smíření ostel sv. Jana 16:00 hod. Mariánsý večer ostel sv. Jana po mši sv. St Zpovědní den sv. Bartoloměje 8-18 hod. Čt Slavnost všech svatých bohoslužby budou v ohlášách Příležitost e svátosti smíření sv. Bartoloměje 16:00 hod. Pá Vzpomína na všechny věrné zemřelé bohoslužby budou v ohlášách Setání ministrantů fara 16:00 hod. So Večeřadlo Panny Marie ostel sv. Jana po ranní mši sv. Po Přednáša ostel sv. Jana 18:00 hod. Út Mariánsý večer ostel sv. Jana po mši sv. Čt Mše sv. v Domově důchodců DD u ostelíča 15:00 hod. Pá Setání ministrantů fara 16:00 hod. Po Přednáša ostel sv. Jana 18:00 hod. Út Mariánsý večer ostel sv. Jana po mši sv. Stav 30. září Případné změny budou uvedeny v ohlášách! Uzávěra příštího čísla Farního zpravodaje bude 2. listopadu Příští číslo vyjde 11. listopadu PROSBA O POMOC Stále nemáme náhradu za Pavlu Šislerovou, terá se nám starala o větinovou výzdobu v ostele sv. Bartoloměje. Prosíme proto něoho se smyslem pro rásu, do by se chtěl této práce ujmout a starat se o větinovou výzdobu, terá je milým doplňem bohoslužeb a prací pro Boží rálovství. ostelní Václav Metela - 6 -

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2013 Rok víry a jeho prožívání Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Stav k 17. únoru 2005 Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Papež Jan Pavel II. zopakoval pozvání mladých 6. ledna 2005 Přišli jsme se mu poklonit (Mt 2, 2). Tato

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více