Obsah. Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN - - - -"

Transkript

1 Obsah Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN Indiánské kultury před příchodem Evropanů Lovci a sběrači Soupeření Taínů a Karibů Příchod Evropanů Triumf a zklamání Kryštofa Kolumba Černoši na Españole První metropole Nového světa Ústup ze slávy Piráti a podloudníci Bukanýři na Españole Dočasné zotavení Dlouhá cesta k nezávislosti Vzpoura na západě Nerozdělitelný ostrov Druhý pokus o nezávislost Doba zmatků Vláda caudillos Dobytek, tabák a cukrová třtina Dolarová diplomacie Cena za nezávislost Lilís a jeho doba Spirála zadlužení Americký dohled a okupace Trujillova éra Dědictví okupace Benefactor y Generalíssimo Druhá americká invaze Balaguerova éra Návrat caudillismu Marné naděje Česko -dominikánské vztahy Představitelé státu Bibliografická poznámka Encyklopedické heslo Základní informace pro české turisty Nejdůležitější slova a fráze Seznam použitých zkratek

2 Indiánské kultury před příchodem Evropanů Lovci a sběrači Podle tradičního výkladu nejstarších dějin karibské oblasti se zde první indiánští obyvatelé objevili krátce před počátkem křesťanského letopočtu. Až moderní archeologické metody umožnily posunout dobu jejich příchodu na ostrovy do.. tisíciletí před n. l. Souostroví Velkých Antil (tedy ostrovů Portoriko, Española -Haiti, Kuba a Jamaika) tehdy osídlili příchozí ze Severní Ameriky. Během poslední doby ledové hladina moře v Karibiku klesla asi m pod současný stav. Ostrovy tak byly mnohem větší a od pevniny je oddělovaly jen úzké průlivy, snadno překonatelné na člunech nebo vorech. Nejstarší obyvatelé Españoly lovili tropické tuleně, suchozemské hlodavce a ptáky. Zanechali po sobě ovšem jen málo stop, stejně jako nositelé dalších, méně početných migračních vln ze střední Ameriky. Znali oheň a opracovávali kámen na hroty šípů a oštěpů. Později začali svůj jídelníček doplňovat sběrem mořských mlžů, jejichž lastur využívali k výrobě nástrojů. Třebaže většina nálezů pochází z jeskyní, žili patrně hlavně pod širým nebem a jako ochranu před nepříznivým počasím si budovali jednoduché chatrče z proutí. Se zbytky této populace se údajně setkal Kolumbus během své první návštěvy Kuby a Españoly. Jsou to divoši: nemají domy ani osady, ani pole; jedí jen želvy, ryby a to, co uloví v horách, psal počátkem. století o Indiánech zvaných Ciboney nebo Guahahatabye jeden ze španělských kolonistů. Ve. tisíciletí před n. l. dospěla do Karibiku další skupina přistěhovalců, tentokrát z dnešního východního pobřeží Brazílie. Byli to příslušníci jazykové skupiny arawac, jejichž příbuzní dodnes žijí ve velkém počtu na území Jižní Ameriky. Na karibských ostrovech našli příznivé klima a rozmanité přírodní zdroje. Usazovali se na pobřeží i ve vnitrozemí ostrovů zde především na březích řek a sladkovodních jezer. V době příchodu Evropanů obývali Velké Antily a Bahamy. Archeologové Soupeření Taínů a Karibů v návaznosti na první španělské kronikáře označují arawacky mluvící Indiány z Velkých Antil jako Taíny. Je to ovšem v podstatě chybný název, neboť arawacký výraz taíno znamená dobrý a označoval se jím náčelník ochránce a dárce. Badatelé proto také neradi hovoří o taínské kultuře či taínském životním stylu, neboť na jednotlivých ostrovech a dokonce i v rámci těchto ostrovů existovaly velké rozdíly co do životního standardu, zvyklostí a kulturních specifik jednotlivých arawacky mluvících skupin. Ani soustavná komunikace v karibském prostoru neboť obchod zde vždy tvořil protiváhu válečnému soupeření nedokázala tato lokální specifika setřít. Přesto se pokusme shrnout alespoň základní společné rysy domorodých tradic. Soupeření Taínů a Karibů Přírodní podmínky umožnily v karibské oblasti rozvoj tropického zemědělství, jehož původ ovšem musíme opět hledat v Jižní Americe. Od. tisíciletí před n. l. se prosadilo pěstování manioku, hlízovité rostliny, která spolu se sladkými brambory, batáty, představovala nejdůležitější plodinu této oblasti. Maniok je snadné pěstovat, zato jeho úprava před konzumací je dosti zdlouhavá. Většina druhů totiž obsahuje jedovatou šťávu, proto se hlízy musí nejprve rozdrtit na dřevěných struhadlech, zbavit šťávy v pletených trubkovitých lisech a usušit na mělkých ošatkách. Kolumbus si manioku všiml již během první výpravy: Pěstují malé výhonky, ze kterých se dole v zemi tvoří kořeny jako mrkve, které sbírají, strouhají a pak z nich hnětou chléb a po sklizni sázejí rostliny na jiném místě a každá z nich zase znovu plodí čtyři nebo pět takových kořenů, které jsou chutné, majíce chuť a vůni kaštanů. Z Mexika se na karibské ostrovy rozšířila také znalost pěstování kukuřice a tabáku, který Taínové používali k rituálním účelům. Kouřili doutníky ze smotaných listů nebo kouř inhalovali z dýmek ve tvaru písmene Y, zasunutých do obou nosních dírek. S rozvojem zemědělství souviselo i budování zavlažovacích systémů a terasovitých polí (conuco), které ovšem vyžadovalo koordinovanou spolupráci velkého počtu lidí a tedy existenci určité společenské organizace; a také výroba spe-

3 Indiánské kultury před příchodem Evropanů Soupeření Taínů a Karibů cializovaných nástrojů, jako byly kamenné drtiče na kukuřici a struhadla na maniok. Taínové již ve. tisíciletí před n. l. začali pracovat s hrnčířskou hlínou. Archeologové u nejstarších typů nádob rozpoznávají návaznost na kultury z delty Orinoka. Později se v Karibiku rozvíjelo mnoho místních tradic. Podle typů a zdobení keramiky lze snadno identifikovat migrační vlny, sjednocování nebo naopak rozdrobování větších společenských útvarů, zintenzivňování obchodu, expandování skupin, jejich vzájemné pohlcování a kulturní ovlivňování. S postupem času stoupal význam suchozemských a mořských ryb a vodních ptáků v jídelníčku, úměrně s narůstající zručností při výrobě a ovládání člunů. Kánoe toto arawacké slovo se rozšířilo do celého světa vypalované z mohutných kmenů poháněla pádla několika desítek mužů. Zato lov v pozdější době upadal i vzhledem k relativnímu přelidnění ostrovů. První evropští kronikáři neopomněli zdůraznit, že domorodci z nouze jedli i hady, drobné hlodavce nebo hmyz. (Na druhé straně názory na to, jaká potrava je vhodná a chutná, do značné míry závisí na kulturním kontextu. Například leguán byl na karibských ostrovech pokládán za luxusní pochoutku vyhrazenou jen náčelníkům.) Taínové také budovali jakési ohrazené farmy pro chov mořských želv a krabů. Ze zpráv Kolumba, Vespucciho a dalších objevitelů vystupuje obraz idealizované společnosti bez vládců a pojmu soukromého vlastnictví a zároveň kultury materiálně nesmírně chudě vybavené. Všichni chodí nazí, jak je matka porodila Nenosí zbraně a ani jich neznají Neznají rozdíl mezi mým a tvým. Pravda, v porovnání s ostatními skupinami karibské oblasti brzy zmíníme Kariby, tedy Indiány, kteří jí dali jméno se Taínové mohli zdát mírumilovní. V jejich náboženství přinejmenším nehrály ústřední roli lidské oběti a kanibalismus; a krádež Taínové trestali velmi tvrdě. Byli ale také schopni vyprodukovat značné potravinové přebytky, umožňující výživu relativně husté, usedlé a stratifikované populace. Předpokládá se, že v době příchodu Evropanů na ostrově nazývaném domorodci Quisqueya nebo Hayti, Hornatá země, jenž Kryštof Kolumbus později pojmenoval Española, dosahoval počet obyvatel tisíc. Základem společenské organizace byla vesnice, obvykle o obyvatelích, kteří se podřizovali dědičným vládcům, nazývaným taíno nebo cacique. Z koloniální doby jsou zdokumentovány případy, kdy se kaziky stávaly ženy, to ale nebylo příliš obvyklé. Kazikové soustřeďovali ve svých rukou funkce válečného náčelníka, duchovního vůdce i soudce. Jejich hlavním úkolem v každodenním životě bylo organizovat zemědělské práce a lov a dohlížet na rozdělování výtěžků. Mimo to kontrolovali obchod s luxusním zbožím drahými kameny nebo zlatem, ale také s mořskou solí, životně důležitou pro obyvatele vnitrozemí. Vedle daně v podobě práce odevzdávali plebejci svým vládcům přesně určené objemy potravin a řemeslných výrobků. Vůdci však byli zároveň vázáni povinností pořádat okázalé hostiny a slavnosti. Kazikové se těšili velké autoritě, často jim byly připisovány božské atributy. Nechávali se přepravovat na nosítkách, aby se jejich nohy nemusely dotknout země, a obklopovali se příslušníky svých rodin, šlechtici (nitaínos). Zatímco prostí Taínové žili v jednoduchých chýších kruhovitého půdorysu z trávy a rákosu, obývali příslušníci karibských elit rozlehlé pravoúhlé domy, v nichž bylo dost prostoru pro samostatné ohniště každé z mnoha manželek. K dispozici měli početné služebnictvo, jejich čluny byly bohatě zdobené, stejně jako oděvy a zbraně. Pěstovala se pro ně zvláštní, jemnější odrůda manioku, nosili zlaté šperky a po smrti je do hrobu doprovázely obětované konkubíny a služebnictvo. Nicméně kazikem se stával jen ten, kdo byl schopen se prosadit svou silou a štědrostí a zároveň navázat kontakt s nadpřirozenými silami. Faktické pravomoci náčelníků byly omezené a posilovaly se jen v době válek. Společenské vrstvy taínské společnosti byly navíc relativně prostupné, existovala možnost osobního vzestupu schopných jedinců z nižších vrstev. Taínové v době příchodu Evropanů vyráběli jemnou, barevnou keramiku zdobenou geometrickými vzory, bavlněné látky a spací sítě (hamaca) a za studena zpracovávali zlato a měď. Jejich nástroje ale byly většinou z kamene. K dalším charakteristickým předmětům patřily dřevěné trůny (duho), bohatě vyřezávaná sedátka ve tvaru hamak pro příslušníky elit. A také nevelké sošky ze dřeva a kamene, antropomorfní nebo zoomorfní. Španělé je nazývali idoly a patrně se nezmýlili, jednalo se o vyobrazení taínských božstev zemi. Každá domác-

4 Encyklopedické heslo zích hor. Nejteplejším měsícem je srpen s průměrnou teplotou C, nejchladnějšími prosinec a leden, kdy teploty dosahují pouze C (ovšem v horách mohou v zimním období v noci teploty krátkodobě klesnout až pod bod mrazu). Ostrov má dvě období dešťů, na jaře (hlavní dešťové období je v dubnu a v květnu) a na podzim (srpen -říjen). Od prosince do února panuje zimní období sucha; nejsušším měsícem je červenec. Zejména jižní pobřeží ohrožují od července do října hurikány; v každém ročním období pak může udeřit zemětřesení. Flóra: Tropické a subtropické rostlinstvo na ostrově je velmi rozmanité. Pro horské oblasti jsou charakteristické karibské borovice (Pinus caribaea) a vzácná dřeva (zejména mahagon, Swietenia mahagoni). Na návětrných svazích hor se rozkládají deštné pralesy mezi palmami vyniká zejména královská palma (Roystonea hispaniolana), nižší polohy pokrývají savany a ostnaté křoviny, pobřeží mangrovové porosty. Výnosným druhem podnikání se dnes stává pěstování a vývoz tropických květin na ostrově roste čtyři sta druhů orchidejí. Dlouhodobé odlesňování pro komerční a zemědělské potřeby se projevilo na kvalitě lesních porostů, ale v posledních letech v různých částech Cordillera Central probíhají zalesňovací projekty. Fauna: Je stejně bohatá jako flóra, i když mnoho druhů v posledních staletích vyhynulo. Na Hispaniole žijí vodní i suchozemští ptáci (pelikán hnědý, Pelecanus occidentalis; buřňák černotemenný, Pterodroma hasitata, kolibřík smaragdový, Anthracotorax mango); na vnitrozemských jezerech hnízdí plameňáci a volavky (např. volavka bílá, Ardea alba). I v pobřežních vodách žije řada vodních živočichů, želvy a krokodýli (Crocodylus acutus) a samozřejmě ryby (tarpon atlantský, Megalops atlanticus; několik druhů barakudy). Zato zde najdeme jen málo větších savců (z hlodavců můžeme jmenovat listonose, Macrotus Waterhousii; dále např. netopýra brazilského Nyctinomus brasiliensis). Početné jsou druhy hmyzu, zejména motýli, zato zde vůbec nežijí jedovatí hadi; četní jsou ale leguáni. Podél severozápadního pobřeží se rozkládají korálové útesy s početnou populací ryb, chaluh, řas a krabů. V pobřežních vodách, zejména na severu u zálivu Samaná, se v lednu a únoru vyskytují velryby, které se sem stahují z celého severního Atlantiku. Základní informace pro české turisty Čeští občané nepotřebují ke vstupu na dobu nepřesahující dnů víza. Stačí pas platný po celou dobu pobytu. Je pouze nutné zakoupit turistickou kartu (Tarjeta de Turismo) v ceně cca USD na některém z konzulátů Dominikánské republiky nebo přímo na letišti Las Américas v Santo Domingu. Odletová daň ve výši USD se nevztahuje na děti do dvou let věku. Při odjezdu je doba pobytu pečlivě kontrolována, výše pokuty za překročení tříměsíční lhůty závisí na úvaze konkrétního úředníka. Z Evropy a Severní Ameriky se nabízí bohatá škála leteckých spojení. Většina charterů je součástí rozšířené nabídky pobytových zájezdů ve stylu all inclusive (přeprava, ubytování a plná penze). Peníze je bezpečné měnit pouze v komerčních bankách, certifikovaných směnárnách a v hotelech. Ubytovacích kapacit je mnoho, v různé kvalitě. V posledních letech se zvyšuje počet vloupání do soukromých rezidencí a přepadení. Velká letoviska se soukromou ochrannou službou jsou však víceméně bezpečná. Na ostrově existuje síť dálkových autobusů i mnoho půjčoven automobilů (je třeba vždy platit kreditní kartou). Pokud je účastníkem nehody cizinec, je automaticky pokládán za jejího viníka. Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dispozici turistům je turistická policie, jejíž příslušníci kromě španělštiny většinou ovládají i angličtinu. Obecně je třeba mít na paměti, že policisté v jakékoli situaci vyžadují malý finanční dárek. Ačkoli zaměstnanci turistických středisek obvykle mluví anglicky, mimo ně se hovoří téměř výhradně španělsky. Dominikánská republika se v poslední době stává stále významnější zastávkou na trase pašeráků kolumbijského kokainu do USA. Proto je zde relativně dostupný kokain i jiné drogy včetně marihuany. Ale tresty za držení drog jsou velmi tvrdé. Je zakázán vývoz živých zvířat i předmětů vyrobených z chráněných druhů (korály, motýli, krokodýli). Pro pobyt v Dominikánské republice není zapotřebí zvláštní očkování. Je však třeba dát pozor na přehřátí organismu a dehydrataci i na pití kontaminované vody. Hygiena v levnějších

5 Základní informace pro české turisty restauracích je obvykle problematická. V případě onemocnění se doporučuje využití některé ze soukromých klinik, neboť ve státních nemocnicích je úroveň lékařské péče a hygieny nevalná. Je nutno věnovat pozornost uzavření kvalitního zdravotního pojištění již před cestou; i tak je platba obvykle požadována v hotovosti a náklady na ošetření jsou vráceny až po návratu do ČR. V souvislosti s turistickým ruchem expanduje prostituce; existuje ale značné riziko nákazy HIV. V pohraničních oblastech s Haiti hrozí nebezpečí malárie. V období od června do listopadu se mohou objevit hurikány. Pro obchodní jednání je výhodou schopnost jednat ve španělštině; jednání v angličtině je v některých případech možné, nikdy však není zcela efektivní. Zahraničním podnikatelům se staví do cesty administrativní bariéry a vysoké celní zatížení dováženého zboží. Pro úspěch obchodu je zcela nezbytná osobní přítomnosti obchodníka nebo jeho místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo e -mailem nejsou brány příliš v potaz. V Dominikánské republice nemají zastoupení české vládní instituce (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism). Zastoupení Dominikánské republiky v ČR Dominikánská republika nemá v České republice velvyslanectví nejbližší zastupitelský úřad je v Německu: Adresa: Embajada de la República Dominicana Dessauer Strasse Berlin D - BRD Telefon: + Fax: + e -mail: -online.de Generální konzulát Dominikánské republiky v ČR: Adresa: Nad Strakovkou /, Praha Dejvice, Telefon: + Fax: + Kontakty na zastupitelské úřady ČR: ČR nemá v Dominikánské republice velvyslanectví, pro tuto zemi je akreditován zastupitelský úřad v Caracasu. Adresa: Embajada de la República Checa Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Urbanización Country Club Caracas, Venezuela Tel: + Fax: + e -mail: Honorární konzulát ČR v Dominikánské republice: Honorární kozul: José Ramón Brea González Adresa: Consulado Honorario de la República Checa Ave. Bolívar, La Esperilla Santo Domingo, Republica Dominicana Telefon: + Fax: + e -mail:

6 Nejdůležitější slova a fráze Seznam použitých zkratek Dobrý den Buenos días Nashledanou Hasta luego Děkuji Gracias Prosím Por favor S dovolením Perdón Ano Si Ne No Nerozumím No comprendo Potřebuji pomoc lékaře Necesito la ayuda del médico Mám hlad Tengo habre Mám žízeň Tengo sed Ukradli mi všechny peníze A mí me robaron todo el dinero. Ztratil jsem doklady He perdido los documentos. Zabloudil jsem Me he desviado. Kde je, prosím, český Dónde está el consulado checo konzulát (policie)? (policía)? MMF OAS OSN PD PLD PRD PRSC SDIC UCN Mezinárodní měnový fond Organizace amerických států Organizace spojených národů Partido Dominicano (Dominikánská strana) Partido de Liberación Dominicana (Dominikánská strana osvobození) Partido Revolucionario Dominicano (Dominikánská revoluční strana) Partido Reformista Social Cristiano (Reformní sociálně -křesťanská strana) San Domingo Improvement Company (Společnost pro pozdvižení San Dominga) Unión Cívica Nacional (Národní občanská unie)

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA www.caribissimo.com Obsah: Vážení a milí cestovatelé!!!... 3 Základní data...4 Časová pásma, Státní zřízení, Elektrický proud... 4 Míry a váhy, Poštovní služba, Média... 5 Telefonování

Více

OBCHODNÍ A TURISTICKÝ PRŮVODCE DOMINIKÁNSKOU REPUBLIKOU. www.dominican-services.com

OBCHODNÍ A TURISTICKÝ PRŮVODCE DOMINIKÁNSKOU REPUBLIKOU. www.dominican-services.com D O M I N I K Á N S K Á R E P U B L I K A OBCHODNÍ A TURISTICKÝ PRŮVODCE DOMINIKÁNSKOU REPUBLIKOU Krištof Kolumbus "Toto je nejkrásnější země, kterou kdy lidské oko spatřilo." napsal Kryštof Kolumbus královně

Více

Kuba souhrnné informace

Kuba souhrnné informace Informace byly převzaty z různých stránek (Čedok, Lonely Planet) a mírně doplněny o naše zkušenosti 12/2007 Kuba Pokusili jsme se sestavit souhrnné informace, viděné nezávislými horolezci/cestovateli,

Více

kristálové vody tyrkysové nebe horké tropické slunce pláze z bíleho písku nádherná stmívání historické památky prívetiví lidé krásné kvetiny proudy bílé vody soulad barev more úsmevu dobrodruzné sporty

Více

Západ USA. (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry. spolupráce:

Západ USA. (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry. spolupráce: Západ USA (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry spolupráce: Tim Burford, Ken Derry, Sarah Hullová, Todd Obolsky, Rebecca Straussová, Stephen Timblin,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen...

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen... W W W. C E S T Y K O L E M S V E T A. C Z INT Cesta Trave l Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014 BARBADOS GALAPÁGY KOSTARIKA SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY BORA BORA NOVÝ ZÉLAND AUSTRÁLIE HONGKONG & MACAO

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje

Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje BONA ESPERO idealo kaj realo Roman Dobrzyński Rozhovory s Ursulou a Guiseppem Grattapagliovými Vydal Stano Marček, Slovensko ISBN 978-80-89312-10-8 Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje ideál a realita

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

istá cesta vyhrává svět

istá cesta vyhrává svět svět istá cesta pohotovosti a zkušenosti profesionálů z BSF se vždy nalezlo řešení. Aby se alespoň částečně řešila informovanost možných klientů, byla neprodleně vypracována základní osa otázek a odpovědí

Více

Úvod. Svou práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí:

Úvod. Svou práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí: Úvod Tato diplomová práce na téma Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích se zabývá možnostmi vzniku konkurenceschopné gastronomické provozovny v Praze - Horních Počernicích. Tuto

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU Učební texty pro 1. ročník oboru Geovědní a montánní turismus Doc. Ing.

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Miroslav Nožina, Filip Kraus KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více