Obsah. Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN - - - -"

Transkript

1 Obsah Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN Indiánské kultury před příchodem Evropanů Lovci a sběrači Soupeření Taínů a Karibů Příchod Evropanů Triumf a zklamání Kryštofa Kolumba Černoši na Españole První metropole Nového světa Ústup ze slávy Piráti a podloudníci Bukanýři na Españole Dočasné zotavení Dlouhá cesta k nezávislosti Vzpoura na západě Nerozdělitelný ostrov Druhý pokus o nezávislost Doba zmatků Vláda caudillos Dobytek, tabák a cukrová třtina Dolarová diplomacie Cena za nezávislost Lilís a jeho doba Spirála zadlužení Americký dohled a okupace Trujillova éra Dědictví okupace Benefactor y Generalíssimo Druhá americká invaze Balaguerova éra Návrat caudillismu Marné naděje Česko -dominikánské vztahy Představitelé státu Bibliografická poznámka Encyklopedické heslo Základní informace pro české turisty Nejdůležitější slova a fráze Seznam použitých zkratek

2 Indiánské kultury před příchodem Evropanů Lovci a sběrači Podle tradičního výkladu nejstarších dějin karibské oblasti se zde první indiánští obyvatelé objevili krátce před počátkem křesťanského letopočtu. Až moderní archeologické metody umožnily posunout dobu jejich příchodu na ostrovy do.. tisíciletí před n. l. Souostroví Velkých Antil (tedy ostrovů Portoriko, Española -Haiti, Kuba a Jamaika) tehdy osídlili příchozí ze Severní Ameriky. Během poslední doby ledové hladina moře v Karibiku klesla asi m pod současný stav. Ostrovy tak byly mnohem větší a od pevniny je oddělovaly jen úzké průlivy, snadno překonatelné na člunech nebo vorech. Nejstarší obyvatelé Españoly lovili tropické tuleně, suchozemské hlodavce a ptáky. Zanechali po sobě ovšem jen málo stop, stejně jako nositelé dalších, méně početných migračních vln ze střední Ameriky. Znali oheň a opracovávali kámen na hroty šípů a oštěpů. Později začali svůj jídelníček doplňovat sběrem mořských mlžů, jejichž lastur využívali k výrobě nástrojů. Třebaže většina nálezů pochází z jeskyní, žili patrně hlavně pod širým nebem a jako ochranu před nepříznivým počasím si budovali jednoduché chatrče z proutí. Se zbytky této populace se údajně setkal Kolumbus během své první návštěvy Kuby a Españoly. Jsou to divoši: nemají domy ani osady, ani pole; jedí jen želvy, ryby a to, co uloví v horách, psal počátkem. století o Indiánech zvaných Ciboney nebo Guahahatabye jeden ze španělských kolonistů. Ve. tisíciletí před n. l. dospěla do Karibiku další skupina přistěhovalců, tentokrát z dnešního východního pobřeží Brazílie. Byli to příslušníci jazykové skupiny arawac, jejichž příbuzní dodnes žijí ve velkém počtu na území Jižní Ameriky. Na karibských ostrovech našli příznivé klima a rozmanité přírodní zdroje. Usazovali se na pobřeží i ve vnitrozemí ostrovů zde především na březích řek a sladkovodních jezer. V době příchodu Evropanů obývali Velké Antily a Bahamy. Archeologové Soupeření Taínů a Karibů v návaznosti na první španělské kronikáře označují arawacky mluvící Indiány z Velkých Antil jako Taíny. Je to ovšem v podstatě chybný název, neboť arawacký výraz taíno znamená dobrý a označoval se jím náčelník ochránce a dárce. Badatelé proto také neradi hovoří o taínské kultuře či taínském životním stylu, neboť na jednotlivých ostrovech a dokonce i v rámci těchto ostrovů existovaly velké rozdíly co do životního standardu, zvyklostí a kulturních specifik jednotlivých arawacky mluvících skupin. Ani soustavná komunikace v karibském prostoru neboť obchod zde vždy tvořil protiváhu válečnému soupeření nedokázala tato lokální specifika setřít. Přesto se pokusme shrnout alespoň základní společné rysy domorodých tradic. Soupeření Taínů a Karibů Přírodní podmínky umožnily v karibské oblasti rozvoj tropického zemědělství, jehož původ ovšem musíme opět hledat v Jižní Americe. Od. tisíciletí před n. l. se prosadilo pěstování manioku, hlízovité rostliny, která spolu se sladkými brambory, batáty, představovala nejdůležitější plodinu této oblasti. Maniok je snadné pěstovat, zato jeho úprava před konzumací je dosti zdlouhavá. Většina druhů totiž obsahuje jedovatou šťávu, proto se hlízy musí nejprve rozdrtit na dřevěných struhadlech, zbavit šťávy v pletených trubkovitých lisech a usušit na mělkých ošatkách. Kolumbus si manioku všiml již během první výpravy: Pěstují malé výhonky, ze kterých se dole v zemi tvoří kořeny jako mrkve, které sbírají, strouhají a pak z nich hnětou chléb a po sklizni sázejí rostliny na jiném místě a každá z nich zase znovu plodí čtyři nebo pět takových kořenů, které jsou chutné, majíce chuť a vůni kaštanů. Z Mexika se na karibské ostrovy rozšířila také znalost pěstování kukuřice a tabáku, který Taínové používali k rituálním účelům. Kouřili doutníky ze smotaných listů nebo kouř inhalovali z dýmek ve tvaru písmene Y, zasunutých do obou nosních dírek. S rozvojem zemědělství souviselo i budování zavlažovacích systémů a terasovitých polí (conuco), které ovšem vyžadovalo koordinovanou spolupráci velkého počtu lidí a tedy existenci určité společenské organizace; a také výroba spe-

3 Indiánské kultury před příchodem Evropanů Soupeření Taínů a Karibů cializovaných nástrojů, jako byly kamenné drtiče na kukuřici a struhadla na maniok. Taínové již ve. tisíciletí před n. l. začali pracovat s hrnčířskou hlínou. Archeologové u nejstarších typů nádob rozpoznávají návaznost na kultury z delty Orinoka. Později se v Karibiku rozvíjelo mnoho místních tradic. Podle typů a zdobení keramiky lze snadno identifikovat migrační vlny, sjednocování nebo naopak rozdrobování větších společenských útvarů, zintenzivňování obchodu, expandování skupin, jejich vzájemné pohlcování a kulturní ovlivňování. S postupem času stoupal význam suchozemských a mořských ryb a vodních ptáků v jídelníčku, úměrně s narůstající zručností při výrobě a ovládání člunů. Kánoe toto arawacké slovo se rozšířilo do celého světa vypalované z mohutných kmenů poháněla pádla několika desítek mužů. Zato lov v pozdější době upadal i vzhledem k relativnímu přelidnění ostrovů. První evropští kronikáři neopomněli zdůraznit, že domorodci z nouze jedli i hady, drobné hlodavce nebo hmyz. (Na druhé straně názory na to, jaká potrava je vhodná a chutná, do značné míry závisí na kulturním kontextu. Například leguán byl na karibských ostrovech pokládán za luxusní pochoutku vyhrazenou jen náčelníkům.) Taínové také budovali jakési ohrazené farmy pro chov mořských želv a krabů. Ze zpráv Kolumba, Vespucciho a dalších objevitelů vystupuje obraz idealizované společnosti bez vládců a pojmu soukromého vlastnictví a zároveň kultury materiálně nesmírně chudě vybavené. Všichni chodí nazí, jak je matka porodila Nenosí zbraně a ani jich neznají Neznají rozdíl mezi mým a tvým. Pravda, v porovnání s ostatními skupinami karibské oblasti brzy zmíníme Kariby, tedy Indiány, kteří jí dali jméno se Taínové mohli zdát mírumilovní. V jejich náboženství přinejmenším nehrály ústřední roli lidské oběti a kanibalismus; a krádež Taínové trestali velmi tvrdě. Byli ale také schopni vyprodukovat značné potravinové přebytky, umožňující výživu relativně husté, usedlé a stratifikované populace. Předpokládá se, že v době příchodu Evropanů na ostrově nazývaném domorodci Quisqueya nebo Hayti, Hornatá země, jenž Kryštof Kolumbus později pojmenoval Española, dosahoval počet obyvatel tisíc. Základem společenské organizace byla vesnice, obvykle o obyvatelích, kteří se podřizovali dědičným vládcům, nazývaným taíno nebo cacique. Z koloniální doby jsou zdokumentovány případy, kdy se kaziky stávaly ženy, to ale nebylo příliš obvyklé. Kazikové soustřeďovali ve svých rukou funkce válečného náčelníka, duchovního vůdce i soudce. Jejich hlavním úkolem v každodenním životě bylo organizovat zemědělské práce a lov a dohlížet na rozdělování výtěžků. Mimo to kontrolovali obchod s luxusním zbožím drahými kameny nebo zlatem, ale také s mořskou solí, životně důležitou pro obyvatele vnitrozemí. Vedle daně v podobě práce odevzdávali plebejci svým vládcům přesně určené objemy potravin a řemeslných výrobků. Vůdci však byli zároveň vázáni povinností pořádat okázalé hostiny a slavnosti. Kazikové se těšili velké autoritě, často jim byly připisovány božské atributy. Nechávali se přepravovat na nosítkách, aby se jejich nohy nemusely dotknout země, a obklopovali se příslušníky svých rodin, šlechtici (nitaínos). Zatímco prostí Taínové žili v jednoduchých chýších kruhovitého půdorysu z trávy a rákosu, obývali příslušníci karibských elit rozlehlé pravoúhlé domy, v nichž bylo dost prostoru pro samostatné ohniště každé z mnoha manželek. K dispozici měli početné služebnictvo, jejich čluny byly bohatě zdobené, stejně jako oděvy a zbraně. Pěstovala se pro ně zvláštní, jemnější odrůda manioku, nosili zlaté šperky a po smrti je do hrobu doprovázely obětované konkubíny a služebnictvo. Nicméně kazikem se stával jen ten, kdo byl schopen se prosadit svou silou a štědrostí a zároveň navázat kontakt s nadpřirozenými silami. Faktické pravomoci náčelníků byly omezené a posilovaly se jen v době válek. Společenské vrstvy taínské společnosti byly navíc relativně prostupné, existovala možnost osobního vzestupu schopných jedinců z nižších vrstev. Taínové v době příchodu Evropanů vyráběli jemnou, barevnou keramiku zdobenou geometrickými vzory, bavlněné látky a spací sítě (hamaca) a za studena zpracovávali zlato a měď. Jejich nástroje ale byly většinou z kamene. K dalším charakteristickým předmětům patřily dřevěné trůny (duho), bohatě vyřezávaná sedátka ve tvaru hamak pro příslušníky elit. A také nevelké sošky ze dřeva a kamene, antropomorfní nebo zoomorfní. Španělé je nazývali idoly a patrně se nezmýlili, jednalo se o vyobrazení taínských božstev zemi. Každá domác-

4 Encyklopedické heslo zích hor. Nejteplejším měsícem je srpen s průměrnou teplotou C, nejchladnějšími prosinec a leden, kdy teploty dosahují pouze C (ovšem v horách mohou v zimním období v noci teploty krátkodobě klesnout až pod bod mrazu). Ostrov má dvě období dešťů, na jaře (hlavní dešťové období je v dubnu a v květnu) a na podzim (srpen -říjen). Od prosince do února panuje zimní období sucha; nejsušším měsícem je červenec. Zejména jižní pobřeží ohrožují od července do října hurikány; v každém ročním období pak může udeřit zemětřesení. Flóra: Tropické a subtropické rostlinstvo na ostrově je velmi rozmanité. Pro horské oblasti jsou charakteristické karibské borovice (Pinus caribaea) a vzácná dřeva (zejména mahagon, Swietenia mahagoni). Na návětrných svazích hor se rozkládají deštné pralesy mezi palmami vyniká zejména královská palma (Roystonea hispaniolana), nižší polohy pokrývají savany a ostnaté křoviny, pobřeží mangrovové porosty. Výnosným druhem podnikání se dnes stává pěstování a vývoz tropických květin na ostrově roste čtyři sta druhů orchidejí. Dlouhodobé odlesňování pro komerční a zemědělské potřeby se projevilo na kvalitě lesních porostů, ale v posledních letech v různých částech Cordillera Central probíhají zalesňovací projekty. Fauna: Je stejně bohatá jako flóra, i když mnoho druhů v posledních staletích vyhynulo. Na Hispaniole žijí vodní i suchozemští ptáci (pelikán hnědý, Pelecanus occidentalis; buřňák černotemenný, Pterodroma hasitata, kolibřík smaragdový, Anthracotorax mango); na vnitrozemských jezerech hnízdí plameňáci a volavky (např. volavka bílá, Ardea alba). I v pobřežních vodách žije řada vodních živočichů, želvy a krokodýli (Crocodylus acutus) a samozřejmě ryby (tarpon atlantský, Megalops atlanticus; několik druhů barakudy). Zato zde najdeme jen málo větších savců (z hlodavců můžeme jmenovat listonose, Macrotus Waterhousii; dále např. netopýra brazilského Nyctinomus brasiliensis). Početné jsou druhy hmyzu, zejména motýli, zato zde vůbec nežijí jedovatí hadi; četní jsou ale leguáni. Podél severozápadního pobřeží se rozkládají korálové útesy s početnou populací ryb, chaluh, řas a krabů. V pobřežních vodách, zejména na severu u zálivu Samaná, se v lednu a únoru vyskytují velryby, které se sem stahují z celého severního Atlantiku. Základní informace pro české turisty Čeští občané nepotřebují ke vstupu na dobu nepřesahující dnů víza. Stačí pas platný po celou dobu pobytu. Je pouze nutné zakoupit turistickou kartu (Tarjeta de Turismo) v ceně cca USD na některém z konzulátů Dominikánské republiky nebo přímo na letišti Las Américas v Santo Domingu. Odletová daň ve výši USD se nevztahuje na děti do dvou let věku. Při odjezdu je doba pobytu pečlivě kontrolována, výše pokuty za překročení tříměsíční lhůty závisí na úvaze konkrétního úředníka. Z Evropy a Severní Ameriky se nabízí bohatá škála leteckých spojení. Většina charterů je součástí rozšířené nabídky pobytových zájezdů ve stylu all inclusive (přeprava, ubytování a plná penze). Peníze je bezpečné měnit pouze v komerčních bankách, certifikovaných směnárnách a v hotelech. Ubytovacích kapacit je mnoho, v různé kvalitě. V posledních letech se zvyšuje počet vloupání do soukromých rezidencí a přepadení. Velká letoviska se soukromou ochrannou službou jsou však víceméně bezpečná. Na ostrově existuje síť dálkových autobusů i mnoho půjčoven automobilů (je třeba vždy platit kreditní kartou). Pokud je účastníkem nehody cizinec, je automaticky pokládán za jejího viníka. Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dispozici turistům je turistická policie, jejíž příslušníci kromě španělštiny většinou ovládají i angličtinu. Obecně je třeba mít na paměti, že policisté v jakékoli situaci vyžadují malý finanční dárek. Ačkoli zaměstnanci turistických středisek obvykle mluví anglicky, mimo ně se hovoří téměř výhradně španělsky. Dominikánská republika se v poslední době stává stále významnější zastávkou na trase pašeráků kolumbijského kokainu do USA. Proto je zde relativně dostupný kokain i jiné drogy včetně marihuany. Ale tresty za držení drog jsou velmi tvrdé. Je zakázán vývoz živých zvířat i předmětů vyrobených z chráněných druhů (korály, motýli, krokodýli). Pro pobyt v Dominikánské republice není zapotřebí zvláštní očkování. Je však třeba dát pozor na přehřátí organismu a dehydrataci i na pití kontaminované vody. Hygiena v levnějších

5 Základní informace pro české turisty restauracích je obvykle problematická. V případě onemocnění se doporučuje využití některé ze soukromých klinik, neboť ve státních nemocnicích je úroveň lékařské péče a hygieny nevalná. Je nutno věnovat pozornost uzavření kvalitního zdravotního pojištění již před cestou; i tak je platba obvykle požadována v hotovosti a náklady na ošetření jsou vráceny až po návratu do ČR. V souvislosti s turistickým ruchem expanduje prostituce; existuje ale značné riziko nákazy HIV. V pohraničních oblastech s Haiti hrozí nebezpečí malárie. V období od června do listopadu se mohou objevit hurikány. Pro obchodní jednání je výhodou schopnost jednat ve španělštině; jednání v angličtině je v některých případech možné, nikdy však není zcela efektivní. Zahraničním podnikatelům se staví do cesty administrativní bariéry a vysoké celní zatížení dováženého zboží. Pro úspěch obchodu je zcela nezbytná osobní přítomnosti obchodníka nebo jeho místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo e -mailem nejsou brány příliš v potaz. V Dominikánské republice nemají zastoupení české vládní instituce (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism). Zastoupení Dominikánské republiky v ČR Dominikánská republika nemá v České republice velvyslanectví nejbližší zastupitelský úřad je v Německu: Adresa: Embajada de la República Dominicana Dessauer Strasse Berlin D - BRD Telefon: + Fax: + e -mail: -online.de Generální konzulát Dominikánské republiky v ČR: Adresa: Nad Strakovkou /, Praha Dejvice, Telefon: + Fax: + Kontakty na zastupitelské úřady ČR: ČR nemá v Dominikánské republice velvyslanectví, pro tuto zemi je akreditován zastupitelský úřad v Caracasu. Adresa: Embajada de la República Checa Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Urbanización Country Club Caracas, Venezuela Tel: + Fax: + e -mail: Honorární konzulát ČR v Dominikánské republice: Honorární kozul: José Ramón Brea González Adresa: Consulado Honorario de la República Checa Ave. Bolívar, La Esperilla Santo Domingo, Republica Dominicana Telefon: + Fax: + e -mail:

6 Nejdůležitější slova a fráze Seznam použitých zkratek Dobrý den Buenos días Nashledanou Hasta luego Děkuji Gracias Prosím Por favor S dovolením Perdón Ano Si Ne No Nerozumím No comprendo Potřebuji pomoc lékaře Necesito la ayuda del médico Mám hlad Tengo habre Mám žízeň Tengo sed Ukradli mi všechny peníze A mí me robaron todo el dinero. Ztratil jsem doklady He perdido los documentos. Zabloudil jsem Me he desviado. Kde je, prosím, český Dónde está el consulado checo konzulát (policie)? (policía)? MMF OAS OSN PD PLD PRD PRSC SDIC UCN Mezinárodní měnový fond Organizace amerických států Organizace spojených národů Partido Dominicano (Dominikánská strana) Partido de Liberación Dominicana (Dominikánská strana osvobození) Partido Revolucionario Dominicano (Dominikánská revoluční strana) Partido Reformista Social Cristiano (Reformní sociálně -křesťanská strana) San Domingo Improvement Company (Společnost pro pozdvižení San Dominga) Unión Cívica Nacional (Národní občanská unie)

Gr a n d A nse. nor d. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Gr a n d A nse. nor d. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dominikánská republika Kuba Môle St. Nicolas Karibské moře Gonâve Gr a n d A nse SU D n ippes Les Cayes Vache Por t- de-pai x Tor tuga Severní Atlantský oceán nor d - ou est Cap Haïtien nor d Gonaïves

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

O b s a h Původní obyvatelé... 7 Přicházejí Španělé... 12 Přicházejí Britové... 19 Rozkvět plantáží... 29 Zlé časy... 42 Korunní kolonie...

O b s a h Původní obyvatelé... 7 Přicházejí Španělé... 12 Přicházejí Britové... 19 Rozkvět plantáží... 29 Zlé časy... 42 Korunní kolonie... Obsah Původní obyvatelé... 7 nejstarší stopy kultury... 7 Země bavlny... 8 Přicházejí Španělé... 12 objevitel Kolumbus... 12 Bezvýznamný ostrov... 16 Přicházejí Britové... 19 nelehké začátky... 19 Věk

Více

Jazyková první pomoc 100 Představitelé státu 101 Bibliografická poznámka 103 Encyklopedické heslo 105 kontakty na zastupitelské úřady Čr 110 Důležité

Jazyková první pomoc 100 Představitelé státu 101 Bibliografická poznámka 103 Encyklopedické heslo 105 kontakty na zastupitelské úřady Čr 110 Důležité Obsah Indiánské kultury před příchodem Evropanů 7 Lovci a sběrači 7 taínové a karibové 8 Španělská kolonizace 12 Setkání dvou světů 12 konec Indiánů na Españole 14 Medová tráva 16 Francouzští piráti 20

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Kuba JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2002 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-089-6

Více

dominikánská republika

dominikánská republika dominikánská republika Kuba Môle st. nicolas Karibskémoře Gonâve Grand a nse su d nippes Les Cayes Vache port-de-paix tortuga Severní Atlantský oceán nord-ou est Cap Haïtien nord Gonaïves nord-est a rtibonite

Více

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Kuba JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2002 Prof.

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 5. přednáška Biogeografie Biosféra Pro její charakter (hlavně druhové složení) jsou určující: klimatické poměry, půda lidské zásahy proto je její rozložení v Latinské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: Mexiko Klíčová slova: Aztékové, Mexiko, Guadalajara

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída Základní škola kameničky Seminární práce ze zeměpisu Madagaskar Zuzana Štorková 6.třída 2006/2007 Obsah 1. Úvod.3 2. Madagaskar...4 3. Stručná charakteristika.5 4. Závěr 6 5.Literatura 7 1.Úvod Tuto seminární

Více

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán ROZLOHA: 18mil. km 2 POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí ČLENITOST POBŘEŽÍ: malá V - Atlantský oceán Z - Tichý oceán Magalhaesuv průliv Drakův průliv Panamský

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

Lokalizační předpoklady CR na Kubě

Lokalizační předpoklady CR na Kubě Lokalizační předpoklady CR na Kubě Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor Navrátil,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry mořské

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Historie dýní. Věříme a doufáme, že ve čtvrtém ročníku našeho pěstitelského úsilí při pěstování slunečnice budeme úspěšnější.

Historie dýní. Věříme a doufáme, že ve čtvrtém ročníku našeho pěstitelského úsilí při pěstování slunečnice budeme úspěšnější. Dýňový rok 2013 Po prvních pokusech s obděláváním našeho školního pozemku jsme se cítili na začátku třetího projektu už jako pokročilí pěstitelé. Ve školním roce 2010/2011 jsme se pustili do projektu Chleba

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA Mgr. Iva Švecová ŠPANĚLSKO geografické vymezení výhodná poloha mezi Středozemním

Více

Karibik. Karibik resp. ostrovy se v něm nacházející jsou také někdy nazývány jako Západní Indie.

Karibik. Karibik resp. ostrovy se v něm nacházející jsou také někdy nazývány jako Západní Indie. Karibik Karibik je region v nejjižnější části Severní Ameriky. Zahrnuje ostrovy v Karibském moři (Antily), Bahamy a pobřeží Střední a Jižní Ameriky omývané právě Karibským mořem. Panamským průplavem je

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA

SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA ANKIFY ANKARANA DIEGO SUAREZ - TSARABANJINA PROGRAM ZÁJEZDU: DEN 1: ODLET Z PRAHY 12:25 odlet z Prahy s přestupem v Paříži mezi letišti autobusem. DEN 2: PŘÍLET MADAGASKAR

Více

Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku. Je

Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku. Je Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku. Je jednou z posledních zemí světa ovládaných totalitním režimem s povolenou mocí jediné politické strany. Země přes moře sousedí se spojenými státy americkými

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 13.3.2015 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. 3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 30 dnů):

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 2 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Tundra Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce: 16.

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

CHILE logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 11.září 2014

CHILE logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 11.září 2014 CHILE logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 11.září 2014 CHILE Úzký pruh země mezi věčně bouřlivými vodami Tichého oceánu a zasněženými vršky horského pásma And, země rozkládající se přes 34 rovnoběžek

Více

Zeměpis. 7. ročník. 1. Rozdělení světa - Pevniny a oceány. - Státy a jejich hranice

Zeměpis. 7. ročník. 1. Rozdělení světa - Pevniny a oceány. - Státy a jejich hranice Zeměpis 7. ročník Žák správně používá, rozlišuje pojmy kontinent a světadíl, rozpozná okrajová a vnitřní moře. Dokáže porovnat rozlohy jednotlivých světadílů a kontinentů. 1. Rozdělení světa - Pevniny

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku.

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku. Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Zeměpisná rozcvička

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Zeměpis 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Latinská Amerika Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Název Latinská Amerika se Používá pro území prostírající se od jižních hranic USA až po Ohňovou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ MAR DEL SUR 2** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-10.03.2017

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Andy-nejdelší pohoří světa Amazonský prales-největší na světě Vypalování a kácení pralesa je velký problém Velmi chudá oblast světa Obyvatelé hovoří španělsky (Brazílie

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_17_Střední

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Vypracovala: Zuzana Plachá V Zahájí Planá nad Lužnicí. Studijní kombinace: učitelství pro druhý stupeň ZŠ v kombinaci dějepis - zeměpis

Vypracovala: Zuzana Plachá V Zahájí Planá nad Lužnicí. Studijní kombinace: učitelství pro druhý stupeň ZŠ v kombinaci dějepis - zeměpis K u b a ostrov svobody Vypracovala: Zuzana Plachá V Zahájí 23 391 11 Planá nad Lužnicí Studijní ročník: V. Studijní kombinace: učitelství pro druhý stupeň ZŠ v kombinaci dějepis - zeměpis Didaktická poznámka

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: utor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 42.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 1. Přednáška Úvod, poloha a členitost Amerika Nový Svět původní název: Nový svět od poloviny 16. století jižní část Amerika od přelomu 16. a 17. století je tento název

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 25.5.2014 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. Po příletu na letišti v Colombu (přepážka Visa Upon Arrival)

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Latinská Amerika. Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy

Latinská Amerika. Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy Baranovský L., 2014 Latinská Amerika Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy Latinská Amerika 21 069 501 km² cca 480 mil. obyvatel (6% celk. populace) románské jazyky pevnina + přilehlé

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 3.9.2012 Anotace a) určeno

Více

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9

Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 Okruh Přírodou Venezuely + Dunes Puerto Cruz ****9 CENÍK EXOTIKA 204 5 Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. / call centrum 84 5 5 / www.eximtours.cz 2 a 3denní zájezdy z odletem z Prahy 20.0 30.0 20.02 3.03

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD Obchodní a kulturní zvláštnosti Dominikánské republiky (bakalářská práce) Autor: Michaela Rejtharová Vedoucí práce:

Více

17.1.2014 odlet z Drážďan

17.1.2014 odlet z Drážďan TENERIFE 17.1.2014 odlet z Drážďan Španělsky za čtyři a půl hodiny El Teide - 3479 m nejvyšší hora Španělska El Médano hotel Arena del Mar je jen 7 km od letiště Pláž u hotelu Teplota vzduchu i moře je

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 94 Letoviska Punta Cana Na východním pobřeží Dominikánské republiky se rozprostírá cca 40 km dlouhé bílé písečné pláže Bavaro, která patří k nejhezčím nejen v Karibiku. Palmové háje a tyrkysově zabarvené

Více

1/ Jak se jmenují části označené na stopě šipkami? a) spárky b) paspárky c) paprsty d) prsty e) žádná odpověď není správná

1/ Jak se jmenují části označené na stopě šipkami? a) spárky b) paspárky c) paprsty d) prsty e) žádná odpověď není správná 1/ Jak se jmenují části označené na stopě šipkami? a) spárky b) paspárky c) paprsty d) prsty Poznej a chraň KATEGORIE MLADŠÍ 24. ročník 6/ Jaká stopa patří lasicovité šelmě? a) b) c) d) Velikostní poměr

Více

VILLA TORTUGA 3*** Letecká spol. Termín Kč 12 NOCÍ/14 DNÍ Kč Kč

VILLA TORTUGA 3*** Letecká spol. Termín Kč 12 NOCÍ/14 DNÍ Kč Kč VILLA TORTUGA 3*** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 29.01.2017-11.02.2017 58 400 Kč 12 NOCÍ/14 DNÍ 01.02.2017-13.02.2017 48 800 Kč 44 900 Kč 06.02.2017-21.02.2017

Více

Brambory - historie a současnost. Ing. Miroslava Teichmanová

Brambory - historie a současnost. Ing. Miroslava Teichmanová Brambory - historie a současnost Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více